Sony | SEL1224G | Sony SEL1224G FE 12-24mm F4 G Instrukcja obsługi

4-695-095-01(1)

Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając przycisk zwolnienia obiektywu na
aparacie, obróć obiektyw przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara do momentu wyczucia
oporu, a następnie wyjmij obiektyw.
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
 Nastawianie ogniskowej
Obracając pierścień do regulacji zoomu,
ustaw żądaną ogniskową.

(1)
FE 12–24 mm
F4 G
Uchwyt typu E
 Nastawianie ostrości
(2)

SEL1224G
Polski
Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak używać
obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla
wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat
eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Należy koniecznie przeczytać oba dokumenty
przed rozpoczęciem pracy z obiektywami.
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E. Nie można
używać go z aparatami wyposażonymi w uchwyt A.
Urządzenie FE 12–24 mm F4 G jest przystosowane do
współpracy z przetwornikiem obrazu formatu 35 mm.
Aparat wyposażony w przetwornik obrazu w formacie
35 mm można ustawiać do wykonywania zdjęć w
rozmiarze APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.
©2017 Sony Corporation 
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
• Przenosząc aparat z zamocowanym obiektywem, należy
zawsze trzymać mocno zarówno aparat, jak i obiektyw.
•Kiedy na obiektyw założona jest przykrywka obiektywu,
przy przenoszeniu aparatu z obiektywem lub samego
obiektywu należy chwytać za tubus obiektywu, a nie za przykrywkę.
•Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji uwzględniono zabezpieczenia przed
wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być
używany w deszczu i podobnych warunkach, należy chronić go przed kroplami wody.
•Na obiektywie nie można zainstalować żadnego filtra.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
•Czasami obiektyw może częściowo zasłaniać światło
lampy, co powoduje, że u dołu obrazu powstaje cień.
Winietowanie
• W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec temu
zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.

–1
 Rozpoznawanie części
1 Niewymienna osłona obiektywu*¹
2 Pierścień nastawiania ostrości
3 Pierścień nastawiania ogniskowej
4 Skala ogniskowej
5 Wskaźnik ogniskowej
6 Styki obiektywu*²
7 Przycisk pamięci ostrości
8 Wskaźnik montażowy
9 Przełącznik trybu ostrości
*¹ Nie można zdjąć osłony obiektywu.
*² Nie dotykać styków obiektywu.
–2
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
•Aby zdjąć lub założyć przednią przykrywkę
obiektywu, należy wcisnąć występy na przykrywce,
jak pokazują strzałki na ilustracji.
2 Dopasuj biały wskaźnik na tubusie

obiektywu do białego wskaźnika
na korpusie aparatu (wskaźnika
montażowego), po czym wprowadź
obiektyw w gniazdo korpusu i obróć go
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż
do zablokowania.
• Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj przycisku
zwalniania obiektywu umieszczonego na korpusie
aparatu.
•Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
•Przełącznik trybu regulacji ostrości w tym obiektywie
jest niedostępny podczas pracy z niektórymi modelami
aparatów. Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
W obiektywie można przełączać między dwoma
trybami regulacji ostrości: AF (automatycznym) i MF (ręcznym).
W celu fotografowania z automatycznym
ustawieniem ostrości w aparacie i obiektywie należy
ustawić funkcję AF. W celu fotografowania w trybie
ręcznego ustawienia ostrości wystarczy ustawić
funkcję MF w jednym z tych elementów.
Ustawianie trybu ostrości w obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości
do pozycji trybu AF lub MF (1).
•Szczegółowa procedura ustawiania trybu ostrości
znajduje się w instrukcji obsługi aparatu.
•W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer.
Korzystanie z aparatu wyposażonego w
przycisk sterujący trybem AF/MF
•Gdy w aparacie i obiektywie wybrano tryb
automatycznego ustawiania ostrości, naciśnięcie
przycisku AF/MF spowoduje przejście do trybu
ręcznego ustawiania ostrości.
•Gdy w aparacie wybrano tryb MF, a w obiektywie AF,
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście z
trybu MF do AF.
 Korzystanie z przycisków
pamięci ostrości
•Przycisk pamięci ostrości w tym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy z niektórymi modelami
aparatów. Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie AF
spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość zostanie
ustawiona na stałe i będzie można zwolnić migawkę
przy tym ustawieniu. Aby ponownie włączyć tryb AF,
należy wcisnąć do połowy przycisk spustu migawki i
puścić przycisk pamięci ostrości.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(Nazwa modelu)
FE 12–24 mm F4 G
(SEL1224G)
Ogniskowa (mm)
12–24
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*¹ (mm)
18–36
Grupy-elementy obiektywu
13–17
Kąt widzenia 1*²
99°–61°
Kąt widzenia 2*²
122°–84°
Minimalna odległość od
obiektu*³ (m (stóp))
0,28 (0,92)
Maksymalne powiększenie (X)
0,137
Minimalna przysłona
f/22
Średnica filtra (mm)
–
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone w mm (in))
87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Przybliżona waga (g (oz))
565 (20,0)
Funkcja kompensacji drgań
Nie
*¹ Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35 mm
w przypadku zamontowania obiektywu na aparacie
cyfrowym z wymienną optyką wyposażonym
w przetwornik obrazu formatu APS-C.
*² Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów 35 mm,
a kąta widzenia 2 aparatów cyfrowych z wymienną
optyką wyposażonych w przetwornik obrazu formatu
APS-C.
*³ Minimalna odległość od obiektu to minimalna odległość
między płaszczyzną przetwornika obrazu a obiektem.
•Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą zmianą
odległości fotografowania. Dla podanej wartości
ogniskowej założono, że obiektyw ma ustawioną
ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), futerał
na obiektyw (1 szt.), drukowana dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
i
są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Download PDF

advertising