Sony | SEL90M28G | Sony SEL90M28G FE 90 mm F2,8 Macro G OSS Instrukcja obsługi

4-563-614-01(1) (PL)

–2
Wymienny obiektyw
 Rozpoznawanie części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
Pierścień regulacji ostrości
Skala odległości/skala powiększenia
Wskaźnik ustawienia odległości
Styki obiektywu*
Przycisk pamięci ostrości
Ogranicznik zakresu ostrzenia
Przełącznik redukcji drgań w pozycji
Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
Instrukcja obsługi

 Zakładanie/zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki obiektywu
(tylną i przednią) oraz przykrywkę
korpusu aparatu.
FE 90mm F2,8 Macro G OSS

Uchwyt typu E
©2015 Sony Corporation
SEL90M28G

2
Ustaw białą kropkę na tubusie
obiektywu w jednej linii z białą kropką
na korpusie aparatu, po czym wsuń
obiektyw do uchwytu w korpusie
i obracaj nim w prawo do chwili,
aż się zatrzaśnie.



2
3
Podczas zakładania obiektywu nie należy
naciskać przycisku zwalniania obiektywu
umieszczonego na korpusie aparatu.
Nie należy zakładać obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
4
Polski
1
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Uwagi dotyczące eksploatacji
zebrano w osobnym arkuszu zatytułowanym
„Uwagi przed użyciem”. Przed użyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
5
6
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E.
Nie można go stosować w aparatach z uchwytami
typu A.
Obiektyw FE 90mm F2,8 Macro G OSS jest zgodny
z wieloma przetwornikami obrazu w formacie 35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm
można ustawić do robienia zdjęć w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracji została zawarta
w instrukcji obsługi aparatu.
7
8

Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie aparatu,
obracaj obiektywem w lewo do czasu,
aż poczujesz opór, a następnie wyciągnij
obiektyw.
 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie, a jej czerwona kropka będzie
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.

Uwagi dotyczące korzystania

9

–1

Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy zawsze mocno trzymać cały zestaw.
Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli
ma być on używany w deszczu lub podobnych
warunkach, należy chronić go przed kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej

(1)
Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2). Jeśli
przykrywka jest zakładana/zdejmowana przy
założonej osłonie obiektywu, należy zastosować
metodę (2).
(2)
Korzystając z tego obiektywu, nie należy używać
wbudowanej lampy błyskowej. W takim przypadku
należy skorzystać z zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej osobno).
Podczas fotografowania w małej odległości od
obiektu należy skorzystać z zewnętrznej lampy
błyskowej makro (sprzedawanej osobno).
Winietowanie

W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu
stają się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec
temu zjawisku (zwanemu „winietowaniem”),
należy zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden
lub dwa stopnie.
Podczas korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej
(sprzedawanej osobno) przymocowanej do aparatu,
należy zdjąć osłonę obiektywu, tak by nie blokowała
światła lampy.
Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować tyłem do obiektywu.

(1)

(2)
a
+1 2
+2
+1 1
3
+2
+1
3
+1
3
0
3
b
1,00X
(1:1)
0,88X
(1:1,13)
0,73X
(1:1,37)
0,54X
(1:1,84)
0,37X
(1:2,67)
0,22X
(1:4,4)
0,09X
(1:11)
c
0,28
0,29
0,30
0,33
0,40
0,56
1,19
∞m

Korzystanie z aparatu wyposażonego
w przycisk sterujący trybem AF/MF



Gdy w aparacie i obiektywie wybrano tryb AF,
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście
do trybu MF.
Gdy w aparacie wybrano tryb MF, a w obiektywie AF,
naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje przejście
z trybu MF do AF.
 Używanie funkcji redukcji drgań
Przełącznik redukcji drgań w pozycji



ON: kompensuje drgania aparatu.
OFF: nie kompensuje drgań aparatu. Podczas
robienia zdjęć przy użyciu statywu zaleca
się ustawienie wartości OFF dla funkcji
redukcji drgań.
 Korzystanie z przycisków pamięci
ostrości

 Nastawianie ostrości
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.

Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.

DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym,
można ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.

Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.

Zmiana trybu regulacji ostrości w tym obiektywie
jest niedostępna podczas pracy z niektórymi
modelami aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
W obiektywie dostępne są dwa tryby regulacji
ostrości — automatyczny i ręczny.
W przypadku fotografowania z automatycznym
ustawieniem ostrości funkcja AF musi być ustawiona
w aparacie i obiektywie. Przy fotografowaniu
z ręcznym ustawieniem ostrości wystarczy ustawić
funkcję MF w jednym z tych urządzeń.
Ustawianie trybu regulacji ostrości
w obiektywie (1)
AF: Ustaw pierścień regulacji ostrości
w pozycji .
MF: Ustaw pierścień regulacji ostrości
w pozycji .



Szczegółowe wskazówki ustawiania trybu ostrości
znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.
W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer. Skala
odległości pełni funkcję wyłącznie orientacyjną.
Po przestawieniu pierścienia regulacji ostrości
z trybu AF  na tryb MF  ostrość dostosuje się
do odległości wskazywanej przez skalę odległości.
Przycisk pamięci ostrości w tym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy z niektórymi modelami
aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie AF
spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość zostanie
ustawiona i będzie można zwolnić migawkę.
Aby ponownie włączyć tryb AF, należy wcisnąć do
połowy przycisk spustu migawki i puścić przycisk
pamięci ostrości.
 Zmiana zakresu regulacji ostrości
(zakres AF)
Ogranicznik zakresu ostrzenia pozwala skrócić czas
automatycznego nastawiania ostrości. To przydatna
funkcja, gdy obiekt znajduje się w ustalonej
odległości.
Aby wybrać zakres, trzeba odpowiednio
ustawić ogranicznik zakresu ostrzenia.
tryb AF działa w przedziale od
minimalnej odległości ostrzenia
do nieskończoności.
 ∞–0,5 m:
tryb AF działa w przedziale od 0,5 m
do nieskończoności.
 0,5 m–0,28 m: w trybie AF wartość ogniskowej
zmienia się z 0,5 m na minimalną.*
* W zależności od modelu aparatu zakres regulacji
ostrości w trybie AF może mieć taką samą wartość,
jak przy ustawieniu wartości FULL dla funkcji
ogranicznika zakresu ostrzenia. Więcej informacji na
temat zgodności obiektywu z innymi urządzeniami
można uzyskać w lokalnej witrynie internetowej
firmy Sony oraz w najbliższym punkcie sprzedaży
lub serwisowania produktów marki Sony.

FULL:
Środki ostrożności dotyczące
korzystania z dostępnych na rynku
światłomierzy lub z funkcji ręcznego
sterowania siłą błysku
Podczas fotografowania w małej odległości od
obiektu ilość światła docierającego do obiektywu
jest ograniczona.
Podczas fotografowania w trybie ekspozycji
automatycznej lub z ręcznym pomiarem (np. trybie
AUTO) naświetlenie jest regulowane automatycznie.
W przypadku stosowania dostępnego na rynku
światłomierza lub fotografowania z użyciem
funkcji ręcznego sterowania siłą błysku dostępnej
w niektórych zewnętrznych lampach błyskowych,
należy ustawić wartość ekspozycji wyższą niż
wskazywana (szczegółowe informacje o kompensacji
ekspozycji znajdują się w tabeli ).
 Kompensacja ekspozycji — tabela
a Kompensacja ekspozycji
b Współczynniki powiększenia
c Odległość
 Zależność między powiększeniem a odległością
pokazana w tabeli pełni funkcję wyłącznie
orientacyjną.
Dane techniczne
Nazwa modelu
Ogniskowa (mm)
Ekwiwalent ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Maksymalne powiększenie (×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary
(maks. średnica × wysokość)
(ok., mm)
Waga (w przybliżeniu, g)
Funkcja redukcji drgań
Współczynniki powiększenia
Skala powiększenia znajduje się na skali odległości.
Wraz ze zwiększającym się powiększeniem aparat
staje się mniej odporny na wstrząsy. W takim
przypadku podczas robienia zdjęć należy skorzystać
ze statywu.

135
11-15
27°
17°
0,28
1,0
f/22
62
79 × 130,5
602
Tak
*1 To jest odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 — aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odleglość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.

Makrofotografia
FE 90mm F2,8 Macro
G OSS
(SEL90M28G)
90
Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą
zmianą odległości fotografowania. Dla podanej
wartości ogniskowej założono, że obiektyw
ma ustawioną ostrość na obiekt znajdujący
się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu: obiektyw (1), przednia przykrywka
obiektywu (1), tylna przykrywka obiektywu (1),
osłona obiektywu (1), torba na obiektyw (1),
pakiet drukowanej dokumentacji.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
i
są znakami towarowymi Sony Corporation.
Download PDF

advertising