Sony | SEL35F14Z | Sony SEL35F14Z Distagon T* FE 35 mm F1,4 ZA Instrukcja obsługi

4-545-833-01(1) (PL)

2
1
6
Wymienny obiektyw
7
8
FE 35mm F1.4 ZA

–1
Uchwyt typu E
©2015 Sony Corporation
SEL35F14Z
(1)
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Środki ostrożności
wspólne dla wszystkich obiektywów, np. uwagi
na temat eksploatacji, zebrano w osobnym
arkuszu zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E.
Nie można go stosować w aparatach
z uchwytami typu A.
Obiektyw Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA został
opracowany wspólnie przez firmy Carl Zeiss
i Sony Corporation, z przeznaczeniem do
aparatów Sony wyposażonych w uchwyt typu E
i wyprodukowany z zachowaniem restrykcyjnych
norm produkcyjnych i jakościowych firmy Carl Zeiss.
Obiektyw Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA może
współpracować z wieloma przetwornikami obrazu
w formacie 35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm
można skonfigurować w celu wykonywania zdjęć
w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracji została zawarta
w instrukcji obsługi aparatu.
Instrukcja obsługi
Distagon T
Polski
3 4 5
(2)
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać na lokalnej
stronie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
 Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
należy zawsze mocno trzymać cały zestaw.
–2
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przed wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli
ma być używany w deszczu i podobnych warunkach,
należy chronić go przed kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
 Zawsze podczas korzystania z lampy błyskowej

należy zdjąć osłonę obiektywu i fotografować obiekt
z odległości co najmniej 1 m. Czasami obiektyw może
częściowo zasłaniać światło lampy, co powoduje,
że u dołu obrazu powstaje cień.
Winietowanie
 W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.
 Rozpoznawanie części
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Wskaźnik przysłony
4 Pierścień przysłony
5 Skala przysłony
6 Styki obiektywu*
7 Przełącznik przysłony
8 Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki obiektywu
(tylną i przednią) oraz przykrywkę
korpusu aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2). Jeśli
przykrywka jest zakładana/zdejmowana przy
założonej osłonie obiektywu, należy użyć
metody (2).
2
Ustaw biały wskaźnik na tubusie
obiektywu w jednej linii z białym
wskaźnikiem na korpusie aparatu.
Następnie wsuń obiektyw do uchwytu
w korpusie i obracaj nim w prawo
do chwili, aż się zablokuje.
 Podczas zakładania obiektywu nie należy naciskać
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
 Nie należy montować obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie
aparatu, obracaj obiektywem w lewo
do czasu, aż poczujesz opór, a następnie
wyciągnij obiektyw.

 Zakładanie osłony obiektywu
Dane techniczne
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Nazwa produktu
(model)
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie
obiektywu w jednej linii z czerwoną kropką
na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia
osłony obiektywu). Następnie wsuń osłonę
w uchwyt obiektywu i obracaj nią w prawo
do chwili, aż się zatrzaśnie, a jej czerwona
kropka znajdzie się w jednej linii z czerwoną
kropką na obiektywie.
 Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej
do aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, aby nie
blokowała światła lampy.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować tyłem do obiektywu.
 Nastawianie ostrości

Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.

Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.

DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym,
można ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.

Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.

Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
 Regulacja ekspozycji
Po zrównaniu punktu „A” na skali przysłony ze
wskaźnikiem przysłony aparat przechodzi w tryb
automatycznej przysłony i samodzielnie dostosowuje
ekspozycję. Można wtedy wyregulować ilość
światła, obracając pierścieniem przysłony między
wartościami f/1.4 a f/16.
Ręczne dostosowanie ilości światła
a
Obracaj pierścieniem przysłony w celu
osiągnięcia odpowiedniej ekspozycji
(liczby f), gdy aparat działa w trybie
ręcznym (M) lub automatycznym (A).
Uwagi
Podczas nagrywania filmów ustaw przełącznik
przysłony w pozycji OFF (patrz ilustracja -a).
Gdy przełącznik przysłony znajduje się w pozycji OFF,
następuje tłumienie odgłosów działania pierścienia
przysłony. (Przydaje się to podczas filmowania).
Jeśli przełącznik przysłony znajduje się w pozycji ON,
zmiana wartości przysłony podczas filmowania
spowoduje zarejestrowanie dźwięku towarzyszącego
obracaniu pierścienia przysłony.
Ogniskowa (mm)
Odpowiednik ogniskowej
35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m)
Maksymalne
powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
Waga (w przybliżeniu, g)
Funkcja redukcji drgań
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
52,5
8–12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
78,5 × 112,0
630
Nie
*1 To jest odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 — aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odleglość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą zmianą
odległości fotografowania. Dla podanej wartości
ogniskowej założono, że obiektyw ma ustawioną
ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.),
osłona obiektywu (1 szt.), torba na obiektyw (1 szt.),
zestaw drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Download PDF

advertising