Sony | SEL18135 | Sony SEL18135 E 18-135mm F3.5-5.6 OSS Instrukcja obsługi

4-698-437-01(1)

Wymienny obiektyw
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Instrukcja obsługi
1
Zdejmij przykrywki z przodu i z tyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu aparatu.
••Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i (2). Jeśli
przykrywka jest zakładana/zdejmowana przy założonej
osłonie obiektywu, należy zastosować metodę (2).
2
E 18–135 mm
F3,5–5,6 OSS

Uchwyt typu E
Dopasuj biały wskaźnik na tubusie
obiektywu do białego wskaźnika
na korpusie aparatu (wskaźnika
montażowego), po czym wprowadź
obiektyw w gniazdo korpusu i obróć go
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż
do zablokowania.
••Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
••Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Trzymając przycisk zwolnienia obiektywu na
aparacie, obróć obiektyw przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara do momentu wyczucia
oporu, a następnie wyjmij obiektyw.
SEL18135

 Zakładanie osłony obiektywu
(1)
Zaleca się używanie osłony przeciwsłonecznej w
celu zredukowania zjawiska flary i zapewnienia
maksymalnej jakości obrazu.
(2)
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie
obiektywu w jednej linii z czerwoną kreską
na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia
osłony obiektywu). Następnie wsuń osłonę
w uchwyt obiektywu i obracaj nią w prawo
do chwili, aż się zatrzaśnie, a jej czerwona
kropka będzie w jednej linii z czerwoną
kreską na obiektywie.
••Jeśli nie obrócisz osłony obiektywu aż do
zatrzaśnięcia, jej cień może być widoczny na
zarejestrowanych obrazach.
••Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do
aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie
blokowała światła lampy.
••W celu przechowywania osłonę należy zakładać na
obiektyw odwrotnie.
Polski
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

2
Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak używać
obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla
wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat
eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Należy koniecznie przeczytać oba dokumenty
przed rozpoczęciem pracy z obiektywami.
3 4 5
6
1
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów
z uchwytami typu E. Nie można używać go z
aparatami wyposażonymi w uchwyt A.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
••Nie należy narażać obiektywu na działanie światła
8 9
7

–1
(1)
(2)
słonecznego i innych jasnych źródła światła. Może to
skutkować uszkodzeniem korpusu aparatu i obiektywu
lub powstaniem dymu albo ognia na skutek efektu
skupiania promieni świetlnych. Jeśli okoliczności
wymagają, aby zostawić obiektyw na słońcu, należy
pamiętać o założeniu przykrywki.
••Podczas fotografowania naprzeciwko słońca słońce
musi znajdować się poza kątem widzenia.
W przeciwnym wypadku promienie słoneczne mogą
zostać skupione w ognisku aparatu, powodując
powstanie dymu lub ognia. Słońce znajdujące się w
pobliżu kąta widzenia może również powodować
powstanie dymu lub ognia.
••Przenosząc aparat z zamocowanym obiektywem,
należy zawsze trzymać mocno zarówno aparat, jak i
obiektyw.
••W trakcie regulacji przybliżenia nie należy chwytać za
wystającą część obiektywu.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
••Podczas korzystania z lampy błyskowej, należy
-2
zdjąć osłonę obiektywu. Zdjęcie należy wykonywać
w odległości nie mniejszej niż 1 metr od
fotografowanego obiektu.
••Czasami obiektyw może częściowo zasłaniać światło
lampy, co powoduje, że u dołu obrazu powstaje cień.
W takim przypadku przed przystąpieniem do zdjęć
należy skorygować ogniskową lub odległość od obiektu.
Winietowanie
••W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec temu
zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.
 Rozpoznawanie części

1 Wskaźnik osłony obiektywu
2 Pierścień nastawiania ostrości
3 Pierścień nastawiania ogniskowej
4 Skala ogniskowej
5 Wskaźnik ogniskowej
6 Styki obiektywu*
7 Osłona obiektywu
8 Przełącznik trybu ostrości
9 Wskaźnik montażowy
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Regulacja powiększenia
Obracając pierścień do regulacji zoomu,
ustaw żądaną ogniskową.
 Nastawianie ostrości
••Przełącznik trybu regulacji ostrości w tym obiektywie
jest niedostępny podczas pracy z niektórymi
modelami aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu z innymi
urządzeniami można uzyskać w lokalnej witrynie
internetowej firmy Sony oraz w najbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
W obiektywie można przełączać między dwoma
trybami regulacji ostrości: AF (automatycznym)
i MF (ręcznym).
W celu fotografowania z automatycznym
ustawieniem ostrości w aparacie i obiektywie należy
ustawić funkcję AF. W celu fotografowania w trybie
ręcznego ustawienia ostrości wystarczy ustawić
funkcję MF w jednym z tych elementów.
Ustawianie trybu ostrości w obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości
do pozycji trybu AF lub MF (1).
••Szczegółowa procedura ustawiania trybu ostrości
znajduje się w instrukcji obsługi aparatu.
••W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer.
Korzystanie z aparatu wyposażonego w
przycisk sterujący trybem AF/MF
••Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie AF możesz tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb MF.
••Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania w trybie MF, można tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb AF, jeśli
w obiektywie ustawiono tryb AF, a w aparacie — MF.

2
Dane techniczne
3 4 5
6
1
Nazwa produktu
(Nazwa modelu)
Ogniskowa (mm)
Ogniskowa w przeliczeniu
na format 35 mm*1 (mm)
E 18–135 mm F3,5–5,6 OSS
(SEL18135)
18–135
27–202,5
Grupy-elementy obiektywu 12-16
Kąt widzenia*2
Minimalna odległość od
obiektu*3 (m (stóp))
76°–12°
0,45 (1,48)
Maksymalne powiększenie (X) 0,29
8 9
7

–1
(1)
-2




(1)
(2)
(2)
Minimalna przysłona
f/22-f/36
Średnica filtra (mm)
55
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone w mm (in))
67,2 × 88
(2 3/4 × 3 1/2)
Przybliżona waga (g (oz))
325 (11,5)
Funkcja kompensacji drgań Tak
*1 Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35 mm
w przypadku zamontowania obiektywu na aparacie
cyfrowym z wymienną optyką wyposażonym
w przetwornik obrazu formatu APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia dotyczy aparatów cyfrowych
z wymienną optyką wyposażonych w przetwornik
obrazu formatu APS-C.
*3 Minimalna odległość od obiektu to minimalna
odległość między płaszczyzną przetwornika obrazu
a obiektem.
••Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem z każdą zmianą
odległości fotografowania. Dla podanej wartości
ogniskowej założono, że obiektyw ma ustawioną
ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1),
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1),
pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Download PDF