Sony | SELP28135G | Sony SELP28135G FE PZ 28–135 mm F4 G OSS Instrukcja obsługi

4-542-899-02(1) (PL)

(1)
 Korzystanie ze statywu
(2)
Wymienny obiektyw
Aby skorzystać ze statywu, należy go przymocować
do kołnierza montażowego na obiektywie, a nie do
otworu na statyw w korpusie aparatu.
Zmiana pozycji na pionową/poziomą
Instrukcja obsługi
(3)
(4)
Poluzuj pokrętło blokady kołnierza montażowego
statywu (1) i obróć aparat w odpowiednią stronę. Użycie
statywu pozwala szybko zmieniać położenie aparatu
między pozycjami pionową a poziomą przy zachowaniu
stabilności ujęcia.



FE PZ 28-135mm F4 G OSS
Polski
Uchwyt typu E
W niniejszej instrukcji zawarto informacje
dotyczące obsługi obiektywów. Uwagi dotyczące
eksploatacji zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Należy
koniecznie przeczytać oba dokumenty przed
rozpoczęciem pracy z obiektywami.
©2014 Sony Corporation
SELP28135G
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów
fotograficznych Sony α z uchwytem typu E. Nie
można go stosować w aparatach z uchwytami typu A.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać na lokalnej
stronie internetowej firmy Sony oraz w najbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów Sony.
Uwagi dotyczące korzystania

1

2
3
4
5
7
6
15 30
5 10

IRIS LOCK

16
4
1.2
11
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
RELEASE LOCK

0.95
22
3.3
POWER ZOOM
8
11
10
9

18

RELEASE LOCK
IRIS LOCK

ON
OFF
CL CK
13
Gdy statyw nie jest używany, można zdemontować
kołnierz montażowy statywu od obiektywu.
1
Wymontuj obiektyw z aparatu.

2
3
Opis procedury znajduje się w punkcie
„ Zakładanie/zdejmowanie obiektywu”.
Ustaw pokrętło blokady kołnierza tak,
by oznaczenia na kołnierzu i na
pokrętle znalazły się w tym samym
położeniu (3).
Pociągnij za pokrętło blokady
kołnierza (4) i zdejmij kołnierz.



W momencie zdejmowania kołnierza mocno
chwyć za obiektyw i za kołnierz.
Podczas zdejmowania kołnierza nie trzymaj
za zaczep. Chwytanie za zaczep grozi
przycięciem dłoni.
Przy zdejmowaniu kołnierza przed odłączeniem
obiektywu kołnierz może uderzać o korpus aparatu
lub akcesoria. Przed zdjęciem kołnierza należy
najpierw odłączyć obiektyw od aparatu.
Korzystając z tego obiektywu, nie należy używać
wbudowanej lampy błyskowej. Najlepiej zastosować
zewnętrzną lampę błyskową (sprzedawaną osobno).
Podczas używania lampy błyskowej obiektyw może
częściowo zasłaniać światło lampy, powodując
powstanie cienia u dołu zdjęcia.
Winietowanie

19
11
4
1.2
16
15 17 18
22
16
3.3
0.95
Odłączanie kołnierza montażowego
statywu od obiektywu
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
12
14
Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem,
zawsze należy mocno trzymać cały zestaw.
Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia przed
wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być
używany w deszczu i podobnych warunkach, należy
chronić go przed kroplami wody.
Regulator zoomu można przymocować lub odłączyć
od pierścienia zoomu.
Podczas przechowywania i przenoszenia urządzenia
uważaj, aby nie upadło. Podczas robienia zdjęć używaj
stabilnego statywu.
Światło wspomagające autofokus może zostać
przysłonięte przez obiektyw. Zalecamy jego wyłączenie.
Na kołnierzu znajduje się biała kropka (wskaźnik
ustawienia kołnierza). Ustaw białą kropkę na kołnierzu
montażowym statywu na wysokości białej linii
(wskaźnika ustawienia kołnierza) na obiektywie.
Zapewnia to precyzyjne pozycjonowanie aparatu (2).
Gdy aparat jest w odpowiednim położeniu, dokręć
mocno pokrętło blokady kołnierza.
Kołnierz może uderzać o korpus aparatu lub akcesoria
w czasie obracania, zależnie od modelu kamery
i akcesoriów. Więcej informacji na temat zgodności
aparatów i akcesoriów znajdziesz w lokalnej witrynie
internetowej Sony.
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
przysłonę o jeden lub dwa stopnie.
POWER ZOOM
T
 Rozpoznawanie części
W
MANUAL
ON
SERVO
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
20
23
22

–1
21
1 Osłona obiektywu
2 Przycisk zwalniania osłony obiektywu PUSH
3 Pierścień regulacji ostrości
4 Pierścień regulacji zoomu
5 Pierścień regulacji przysłony
6 Wskaźnik ustawienia kołnierza 7 Styki obiektywu*
8 Kołnierz montażowy statywu 9 Wskaźnik apertury
10 Wskaźnik ustawienia odległości
11 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
12 Przełącznik blokady przysłony IRIS LOCK
13 Przełącznik przysłony 14 Skala odległości
15 Skala apertury 16 Suwak elektronicznej regulacji
zoomu POWER ZOOM
17 Przełącznik ZOOM 18 Zaczepy paska
19 Wskaźnik ustawienia montażowego obiektywu
20 Pokrętło blokady kołnierza
21 Przełącznik redukcji drgań 22 Regulator zoomu
23 Przykrywka osłony obiektywu
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
–2
 Zakładanie/zdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –.)
1
2

Zdejmij przykrywkę z tyłu obiektywu
oraz przykrywkę korpusu aparatu.
Ustaw białą kropkę na tubusie
obiektywu w jednej linii z białą kropką
na korpusie aparatu, po czym wsuń
obiektyw do uchwytu w korpusie
i obracaj nim w prawo do chwili,
aż się zatrzaśnie.


Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –.)
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie
aparatu, obracaj obiektywem w lewo do
czasu, aż poczujesz opór, a następnie
wyciągnij obiektyw.
(ciąg dalszy na drugiej stronie)

Polski
(ciąg dalszy z pierwszej strony)
 Używanie funkcji redukcji drgań
Przełącznik redukcji drgań w pozycji
 Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.


Dane techniczne
Ustaw wskaźnik na osłonie obiektywu
w jednej linii ze wskaźnikiem na obiektywie,
po czym wsuń osłonę obiektywu do uchwytu
w obiektywie i obracaj nią w prawo do chwili,
aż się zatrzaśnie.

(1)
(2)
Nazwa (modelu)
Ogniskowa (mm)
Ekwiwalent ogniskowej
w formacie 35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna ostrość*3 (m)
Maksymalne powiększenie (×)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary
(maksymalna średnica ×
wysokość) (ok., w mm)
Waga (ok., w g)
(bez kołnierza montażowego
statywu)
Funkcja redukcji drgań
Zdejmowanie osłony obiektywu
Wciśnij przycisk zwalniania osłony obiektywu PUSH
i obracaj osłonę obiektywu w kierunku przeciwnym
do kierunku zakładania osłony.
 Montaż paska
Przenosząc aparat wraz z podłączonym do niego
obiektywem, zamocuj pasek do obiektywu.
Aby zamocować pasek, wykonaj czynności
opisane w punktach (1) i (2).


MANUAL
SERVO
Aby zapobiec upuszczeniu obiektywu, upewnij się, że
pasek jest odpowiednio zamocowany i nie odczepi się
od obiektywu.
 Regulacja powiększenia
Używanie suwaka elektronicznej regulacji
zoomu POWER ZOOM
1
POWER ZOOM
T
W
Ʉ
Używanie pierścienia do regulacji zoomu
7
FULL MF
10
3
(1)
Aby zwiększyć przybliżenie, przesuń suwak
POWER ZOOM w kierunku oznaczonym
literą T (teleobiektyw).
Aby zmniejszyć przybliżenie, przesuń suwak
POWER ZOOM w kierunku oznaczonym
literą W (wide).
15 30
5 10

2
Ustaw przełącznik ZOOM
w pozycji SERVO.
Użyj suwaka POWER ZOOM, aby
dostosować odległość ogniskowej
(położenie zoomu).
2
0.95
3.3
4
1.2
AF/MF
5
1.5
2
1

15 30
5 10
(2)
Po przestawieniu przełącznika ZOOM z pozycji
SERVO do pozycji MANUAL długość ogniskowej
może automatycznie ulec zmianie.
10
3
Jak zmienić kierunek obracania pierścienia
do regulacji zoomu
2
7
FULL MF
5
1.5
W niektórych aparatach odpowiednio obracając
pierścień, można dowolnie przypisać oznaczenia
W i T. Szczegółowych informacji na ten temat
poszukaj w instrukcjach obsługi aparatu.
4
1.2
AF/MF
Ustaw przełącznik ZOOM
w pozycji MANUAL.
Przekręć pierścień regulacji zoomu,
aby dostosować odległość ogniskowej
(położenie zoomu).
0.95
3.3
 Nastawianie ostrości
Dostosowanie ostrości z zastosowaniem
regulacji automatycznej i ręcznej (AF/MF)

Korzystając równocześnie z automatycznej i ręcznej
regulacji ostrości lub podczas nagrywania filmów,
ustaw pierścień regulacji ostrości w pozycji .
RELEASE LOCK
Dostosowanie ostrości z zastosowaniem
wyłącznie regulacji ręcznej (FULL MF)
IRIS LOCK


22
16
11
8
5.6
4
A
Jeśli nie chcesz używać funkcji automatycznej
regulacji ostrości, ustaw pierścień w pozycji 
i dostosuj ostrość ręcznie.
a

ON
OFF
CL CK
Skala odległości pełni wyłącznie funkcję orientacyjną.
Minimalna ostrość różni się w przypadku regulacji
automatycznej i ręcznej (AF/MF) i w pełni ręcznej
(FULL MF).
Przy równoczesnym stosowaniu regulacji
automatycznej i ręcznej (AF/MF) ostrość
wynosi 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
Przy regulacji w pełni ręcznej (FULL MF) wartość
ostrości równa jest 0,95 m w całym polu
W momencie przestawienia pierścienia regulacji
z ostrości automatycznej i ręcznej (AF/MF) 
na regulację w pełni ręczną (FULL MF)  ostrość
dostosowuje się do odległości wskazywanej przez
skalę odległości.
 Regulacja ekspozycji
Przełącznik blokady przysłony IRIS LOCK

LOCK:
ON
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
Można zablokować pierścień przysłony
w pozycji „A” na skali apertury lub obracać
nim między wartościami f/4 a f/22.
RELEASE: Można obracać pierścień przysłony
pomiędzy punktem „A” a wartością
f/22 na skali apertury.
Po zrównaniu punktu „A” na skali apertury ze
wskaźnikiem apertury, aparat przechodzi w tryb
automatycznej przysłony i samodzielnie dostosowuje
ekspozycję. Można wtedy dostosować ilość światła,
ręcznie obracając pierścień przysłony pomiędzy
wartościami f/4 a f/22.
Ręczne dostosowanie ilości światła
Obracaj pierścieniem przysłony do osiągnięcia
pożądanej ekspozycji (f-stop), gdy aparat
znajduje się w trybie ręcznym (M) lub
automatycznym (A).
Uwagi
Podczas nagrywania filmów ustaw przełącznik
przysłony w pozycji OFF. (Zobacz rysunek -a)
Przy zmianie wartości apertury podczas nagrywania
filmu, gdy przełącznik przysłony znajduje się
w pozycji ON, nagrany zostanie dźwięk obrotu
pierścienia przysłony.
ON: Kompensuje drgania aparatu.
OFF: Nie kompensuje drgań aparatu. Podczas robienia
zdjęć zaleca się korzystanie ze statywu.
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
42-202,5
12-18
75°-18°
54°-12°
0,4-0,95
0,15
f/22
95
105 × 162,5
1.215
Tak
*1 Wartości ekwiwalentu ogniskowej w formacie
35 mm widoczne powyżej dotyczą aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem, wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów
w formacie 35 mm, natomiast wartość kąta widzenia
2 dotyczy aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem, wyposażonych w przetwornik obrazu
o wielkości APS-C.
*3 Minimalna ostrość to odległość od przetwornika
obrazu do fotografowanego obiektu.

Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa
może się zmieniać razem z każdą zmianą odległości
fotografowania. Dla podanej wartości ogniskowej
założono, że obiektyw ma ustawioną ostrość na
obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu: obiektyw (1), tylna przykrywka
obiektywu (1), osłona obiektywu (1), torba na
obiektyw (1), pasek (1), regulator zoomu, pakiet
drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
i
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Download PDF

advertising