Sony | DSLR-A700 | Sony DSLR-A700 DSLR-A700 Sam korpus (bez obiektywu) Instrukcja obsługi

3-216-920-31 (1)
Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR)
Przeczytaj najpierw
DSLR-A700
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję
obsługi i „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz
zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania są na naszej internetowej stronie
Obsługi Klienta.
© 2007 Sony Corporation
Sprawdzenie dołączonych
akcesoriów
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
• BC-VM10 Ładowarka akumulatora (1)
• Kabel wideo (1)
• Przewód zasilający (1)
• Pasek na ramię z pokrywką okularu i
zatrzask pilota (1)
• Akumulator NP-FM500H (1)
• Pokrywka na obiektyw (1) (mocowana do
aparatu)
• Bezprzewodowy pilot (Pilot) (1)
• Pokrywa stopki akcesoriów (1)
(mocowana do aparatu)
• Muszla oczna (1) (mocowana do aparatu)
• Kabel USB (1)
• CD-ROM (oprogramowanie dla aparatu
α) (1)
• Instrukcja obsługi: „Przeczytaj najpierw”
(niniejsza instrukcja) (1)
• Instrukcja obsługi: „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (1)
2
Części instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja
Objaśnia ustawienia i podstawowe czynności fotografowania/
odtwarzania zdjęć za pomocą tego aparatu.
Łatwe przygotowanie aparatu i wykonywanie zdjęć.
Sprawdzenie dołączonych akcesoriów.................................................................. 2
1 Przygotowanie akumulatora ............................................................................... 4
2 Zakładanie obiektywu ......................................................................................... 6
3 Wkładanie karty pamięci (brak w zestawie) ..................................................... 8
4 Włączanie aparatu/ustawianie zegara .............................................................. 10
5 Łatwe wykonywanie zdjęć (Tryb automatycznej regulacji).......................... 12
Liczba zdjęć, które można zapisać............................................................. 13
Trzymanie aparatu ...................................................................................... 13
Funkcja Super SteadyShot ......................................................................... 14
Ostrość .......................................................................................................... 15
Używanie lampy błyskowej ........................................................................ 16
Regulacja dioptrii ........................................................................................ 17
6 Przeglądanie/kasowanie obrazów..................................................................... 18
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
Zaprzyjaźnianie się z aparatem
• Wykonywanie zdjęć z preferowanymi ustawieniami t Korzystanie z funkcji
wykonywania zdjęć
• Odtwarzanie z preferowanymi ustawieniami t Korzystanie z funkcji
przeglądania
• Korzystanie z różnych funkcji wykonywania/odtwarzania zdjęć przy użyciu menu
t Korzystanie z menu
Podłączanie aparatu do komputera lub drukarki
• Kopiowanie zdjęć na komputer i różne sposoby ich edytowania
t Korzystanie z komputera
• Drukowanie obrazów po podłączeniu aparatu bezpośrednio do drukarki
(tylko drukarki zgodne z PictBridge) t Drukowanie obrazów
3
Przygotowanie akumulatora
1
Włożyć akumulator.
Wsunąć akumulator, aż do usłyszenia odgłosu zatrzaśnięcia.
2
Ładowarka
akumulatora
Podłączyć przewód zasilający.
Przewód zasilający
3
Kontrolka CHARGE
Do
gniazdka
Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Ładowanie zakończone (Zwykłe naładowanie)
Jeżeli akumulator będzie ładowany jeszcze przez około godzinę, aż zostanie
całkowicie naładowany (Pełne naładowanie), będzie mógł być używany trochę
dłużej.
• Podłączyć ładowarkę do najbliższego, łatwo dostępnego gniazda wtykowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu zmiennego
dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką podczas jej
używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania wyjąć przewód zasilający z gniazdka i wyjąć akumulator z ładowarki.
• Czas potrzebny do naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora (w zestawie) w
temperaturze 25°C. W niektórych sytuacjach lub warunkach ładowanie może trwać dłużej.
Pełne naładowanie
Zwykłe naładowanie
Ok. 235 min.
Ok. 175 min.
4
Włożyć naładowany akumulator.
Otworzyć klapkę
akumulatora, przesuwając
przycisk otwierania klapki
akumulatora.
4
Dźwignia blokady
Mocno wsunąć akumulator do
samego końca, naciskając
końcem akumulatora dźwignię
blokady.
Zamknąć klapkę.
Uwaga dotycząca akumulatora
Używać tylko akumulatora NP-FM500H. Nie można używać akumulatorów NPFM55H, NP-FM50 i NP-FM30.
Używanie zasilacza sieciowego/ładowarki
Aparat można podłączyć do gniazdka wtykowego za pomocą zasilacza sieciowego/
ładowarki AC-VQ900AM (brak w zestawie). t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 171)
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Monitor LCD
Poziom
naładowania
akumulatora
Przesunąć przełącznik zasilania POWER do
pozycji ON i sprawdzić poziom na monitorze LCD.
Poziom naładowania jest pokazywany w
procentach.
• W niektórych wypadkach wyświetlany poziom
może nie być prawidłowy.
„Wyczerpany akumulator”
Wysoki
Niski
Nie można wykonywać więcej
zdjęć.
Wyjmowanie akumulatora
Przesunąć dźwignię blokady w kierunku strzałki. Uważać, aby nie upuścić
akumulatora. Przed wyjęciem akumulatora sprawdzić czy zasilanie jest wyłączone.
Dźwignia blokady
Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania
Aparatu, ładowarki i zasilacza sieciowego/ładowarki AC-VQ900AM (brak w zestawie)
można używać w każdym kraju i regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi od
100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. W zależności od kształtu gniazdka wtykowego [b], może
być konieczne użycie ogólnie dostępnego adaptera wtyczki [a].
• Nie używać transformatorów elektronicznych
(przetworników turystycznych), ponieważ może
to spowodować awarię.
5
Zakładanie obiektywu
1
Zdjąć z aparatu pokrywkę obiektywu i tylną pokrywkę
obiektywu.
Pokrywka obiektywu
Tylna pokrywka
obiektywu
• Nie zostawiać wewnętrznych części aparatu odsłoniętych i narażonych na
dostanie się do środka kurzu lub kropli wody.
Jeśli do aparatu dostanie się kurz, wykonać [Czyszczenie] (t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 129)) i usunąć kurz za pomocą dostępnego w sprzedaży
pędzelka z gruszką.
2
Założyć obiektyw.
Pomarańczowe znaki indeksu
Założyć obiektyw, ustawiając równo
pomarańczowe znaki indeksu na
obiektywie i na aparacie.
Przekręcić obiektyw zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż
do usłyszenia zatrzaśnięcia w
zablokowanej pozycji.
• Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu z użyciem siły.
• Podczas fotografowania bez lampy błyskowej zaleca się używanie osłony obiektywu, aby
uniknąć wpływu niepotrzebnego światła na zdjęcia. Szczegółowe informacje o zakładaniu
osłony obiektywu można znaleźć w instrukcji dołączonej do obiektywu.
6
Zdejmowanie obiektywu
Nacisnąć do końca przycisk zdejmowania obiektywu i przekręcić obiektyw odwrotnie
do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma.
Przycisk zdejmowania obiektywu
• Po zdjęciu obiektywu założyć z powrotem pokrywkę na obiektyw (lub inny obiektyw).
Uważać, aby podczas wymiany obiektywu do wnętrza aparatu nie
dostał się kurz!
Jeżeli kurz lub inne zanieczyszczenia dostaną się do wnętrza aparatu i opadną na
powierzchnię czujnika obrazu (części, która działa jak film), mogą być one widoczne
na zdjęciu, w zależności od warunków wykonywania zdjęć.
Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą osiadaniu
kurzu na czujniku obrazu. Podczas zakładania/zdejmowania obiektywu należy
jednak pamiętać o następujących zasadach.
• Unikać zmieniania obiektywu w zakurzonych miejscach.
• Zawsze przechowywać aparat z założonym obiektywem lub pokrywką na obiektyw.
• Przed założeniem pokrywki obiektywu na aparat, całkowicie usunąć z niej kurz.
Jeżeli kurz lub zanieczyszczenia dostaną się do wnętrza aparatu, wybrać
[Czyszczenie] w Menu ustawień
i wyczyścić czujnik obrazu za pomocą
dostępnego w sprzedaży pędzelka z gruszką. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 129)
7
Wkładanie karty pamięci (brak w
zestawie)
Karty pamięci dostępne dla tego aparatu
CompactFlash/
Microdrive
„Memory Stick Duo”
Jako karty pamięci można używać karty „Memory Stick Duo”, CompactFlash (karta
CF) lub Microdrive.
• Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować przy użyciu tego aparatu. W innym wypadku
może ona nie działać w zadowalający sposób. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(str. 119)
• Więcej informacji o karcie pamięci t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 167)
Wkładanie karty pamięci
„Memory Stick Duo”
Strona ze złączem
Wsunąć kartę pamięci do końca, do
usłyszenia kliknięcia.
Otworzyć klapkę karty
pamięci.
CompactFlash/Microdrive
Strona ze złączem
Nieprawidłowy
kierunek
Strona ze złączem
Przednia
strona
Zamknąć klapkę.
Wsunąć kartę pamięci od strony ze
złączem (strona ze złączem ma kilka
małych otworów).
Strona ze złączem
• Uważać, aby podczas otwierania klapki nie przytrzasnąć palców.
• Wsuwać kartę pamięci prosto, naciskając środkową część karty. Nie naciskać brzegów karty
pamięci.
• Pamiętać o prawidłowym kierunku wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci w złym
kierunku może spowodować usterkę.
8
Wykonywanie zdjęć przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
Ustawić [Karta pamięci] na [Memory Stick] w Menu ustawień
aparatu postępować według poniższych kroków.
. Po włączeniu
Przycisk wielofunkcyjny
Przycisk MENU
1 Nacisnąć MENU.
2 Dokonać ustawień za pomocą przycisku wielofunkcyjnego.
Przesunąć przycisk wielofunkcyjny w
prawo, aby wybrać [ ] t [2], po czym
nacisnąć środek przycisku.
Przesunąć przycisk wielofunkcyjny do
góry i ustawić [Karta pamięci] na
[Memory Stick], po czym nacisnąć środek
przycisku.
3 Nacisnąć MENU, aby wyłączyć menu.
Wyjmowanie karty pamięci
1 Otworzyć klapkę karty pamięci.
2 „Memory Stick Duo”:
Nacisnąć jeden raz kartę „Memory Stick Duo”.
CompactFlash/Microdrive:
Przesunąć przycisk wyjmowania karty CF w dół.
• Bezpośrednio po użyciu karta pamięci może być gorąca.
Obchodzić się z nią z zachowaniem ostrożności.
Przycisk wyjmowania
karty CF
Lampka aktywności
Gdy lampka aktywności się świeci
Nie wyjmować karty pamięci lub akumulatora, ani nie
wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.
CompactFlash/Microdrive
Działanie kart zostało sprawdzone, ale nie gwarantuje się prawidłowego
funkcjonowania wszystkich kart CF/dysków Microdrive.
• Microdrive to miniaturowy, lekki dysk twardy, zgodny ze standardem CompactFlash Type II.
Więcej informacji o karcie pamięci CompactFlash/Microdrive t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 168)
9
Włączanie aparatu/ustawianie
zegara
2
Ustawienie zegara za pomocą
przycisku wielofunkcyjnego.
Kierunek, w którym należy przesunąć przycisk
wielofunkcyjny, jest oznaczony jako v/V/b/B.
v: Przesunąć w górę
V: Przesunąć w dół
b: Przesunąć w lewo
B: Przesunąć w prawo
1
Ustawić
przełącznik
zasilania
POWER do
pozycji ON,
przesuwając go
w kierunku
strzałki.
1
Sprawdzić czy wybrane jest [OK], po czym nacisnąć
środek przycisku wielofunkcyjnego.
• Jeśli zegar ma być ustawiony
później, wybrać [Anuluj] za
pomocą V i nacisnąć środek
przycisku wielofunkcyjnego.
2
Wybierać poszczególne pozycje za pomocą b/B i ustawić
wartość numeryczną przy użyciu v/V.
3
Powtórzyć krok 2, aby ustawić inne pozycje.
4
5
• [RRRR/MM/DD] oznacza kolejność rok, miesiąc i
dzień. Można zmienić tę kolejność za pomocą v/V.
Nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
Sprawdzić czy wybrane jest [OK] i nacisnąć środek
przycisku wielofunkcyjnego.
• Aby anulować, nacisnąć MENU.
10
Nacisnąć
środek
przycisku, aby
wykonać daną
czynność.
Zmiana daty i godziny
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 126).
Wybrać [Ust.daty/czasu] w Menu ustawień
2-2 do -5.
i wykonać procedurę opisaną w kroku
Przy włączaniu zasilania
Jeżeli zegar nie jest ustawiony, po każdym włączeniu aparatu pokaże się pytanie
„Ustawić datę i czas?”.
Wyłączanie zasilania
Ustawić przełącznik zasilania POWER do pozycji OFF, przesuwając go w kierunku
strzałki. Założyć pokrywę obiektywu. Po zdjęciu obiektywu przechowywać aparat z
założoną pokrywą obiektywu.
Funkcja oszczędzania energii (aparat prawie się wyłącza jeśli nie jest
używany)
Jeżeli przez około pięć sekund nie zostanie wykonana aparatem żadna czynność, tryb
nagrywania wyświetlany na monitorze LCD zniknie. Również w przypadku, gdy aparat
nie będzie używany przez około trzy minuty, przejdzie on do trybu oszczędzania energii
i prawie się wyłączy (funkcja oszczędzania energii). Aby anulować funkcję
oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do
połowy spust migawki.
• Można zmienić czas, który musi upłynąć do włączenia się funkcji (ustawienie domyślne to [5 s]/[3
min.]). t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 124)
Zmiana ustawionego języka
Można zmienić ustawienia wyświetlacza, aby komunikaty były pokazywane w
wybranym języku. Aby zmienić ustawiony język, wykonać poniższe czynności.
1 Nacisnąć MENU, aby wyświetlić menu.
2 Wybrać [
] t [1] za pomocą b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
3 Wybrać [
Język] za pomocą v/V na przycisku wielofunkcyjnym i nacisnąć środek
przycisku wielofunkcyjnego.
4 Wybrać pożądany język za pomocą v/V na przycisku wielofunkcyjnym i nacisnąć
środek przycisku wielofunkcyjnego.
11
Łatwe wykonywanie zdjęć (Tryb
automatycznej regulacji)
Główne funkcje aparatu są regulowane automatycznie w trybie regulacji
automatycznej. Przy użyciu tego trybu można z łatwością wykonywać zdjęcia, w pełni
polegając na aparacie. Można jednak dowolnie zmieniać ustawienia.
1
Ustawić pokrętło trybu do
pozycji AUTO.
Uchwyt
2
Przytrzymać uchwyt i
spojrzeć w wizjer.
Obraz zostanie wyostrzony na obiekcie
znajdującym się na skrzyżowaniu
(11
czujników pola ostrości).
3
4
Jeśli jest używany obiektyw
zoom, przekręcić pierścień
zoomowania, po czym
wykonać zdjęcie.
Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
Wcisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Wskaźnik ostrości
(Wskazuje stan autofokusa (str. 15))
Wcisnąć spust migawki do końca, aby
wykonać zdjęcie.
Będzie słyszalny odgłos pracy migawki.
Czujnik używany do ustawiania ostrości
(Na krótko podświetlony na czerwono, aby
wskazać punkt ustawiania ostrości.)
• Obraz nie zostanie wyświetlony na monitorze LCD, dopóki nie zostanie nagrany. Do
kadrowania należy użyć wizjera.
• Po wykonaniu zdjęcia zapisany obraz będzie przez dwie sekundy wyświetlany na monitorze
LCD. Można zmienić długość wyświetlenia. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 114)
• Podczas zapisywania obrazu zapala się lampka aktywności. Nie wyjmować karty pamięci ani
nie wyłączać zasilania, kiedy lampka się świeci.
12
Liczba zdjęć, które można zapisać
Po włożeniu do aparatu karty pamięci i ustawieniu przełącznika
zasilania POWER do pozycji ON, na monitorze LCD zostanie
wyświetlona liczba zdjęć, które można nagrać (jeżeli zdjęcia będą
wykonywane z zachowaniem bieżących ustawień).
Opis pozycji widocznych na monitorze LCD t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 18)
• Liczba zdjęć, które można nagrać na karcie pamięci, różni się w zależności od pojemności karty
pamięci, ustawień rozmiaru obrazu oraz ustawień jakości obrazu. t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 22)
• Jeżeli „0” miga na żółto, karta pamięci jest pełna. Wymienić kartę pamięci na inną lub skasować
obrazy znajdujące się na aktualnej karcie pamięci (str. 8, 18).
• Ponieważ wielkość danych poszczególnych obrazów jest różna, liczba pozostałych możliwych do
wykonania zdjęć może się nie zmienić po wykonaniu zdjęcia.
Trzymanie aparatu
Aparat należy trzymać nieruchomo, aby uniknąć rozmazania obrazu spowodowanego
ruchem ręki. Zalecane jest również włączenie funkcji Super SteadyShot (str. 14).
• Trzymać aparat mocno prawą ręką z łokciami przy sobie i podtrzymać obiektyw lewą dłonią.
• Wysunąć jedną nogę do przodu, aby górna część ciała była bardziej stabilna. Oparcie się o ścianę
lub oparcie łokcia na stole również zwiększy stabilność.
• Fotografowanie w ciemnym otoczeniu bez lampy błyskowej, fotografowanie w trybie makro lub
używanie teleobiektywu mogą spowodować wystąpienie drgań aparatu, które nie będą mogły być
skompensowane. W takich wypadkach należy wyłączyć funkcję Super SteadyShot i użyć jakiegoś
przedmiotu, na przykład statywu, do podparcia aparatu.
13
Funkcja Super SteadyShot
1 Sprawdzić czy przełącznik
aby włączyć funkcję.
(Super SteadyShot) jest ustawiony w pozycji ON,
2 Wcisnąć spust migawki do połowy, po czym wcisnąć go do końca.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Przełącznik
(Super
SteadyShot)
Skala
Skala
Super
SteadyShot
Super SteadyShot
Skala ta zostaje wyświetlona za każdym razem, gdy włączona jest funkcja Super
SteadyShot. Wyższy poziom skali oznacza większe drgania aparatu (w
pięciostopniowej skali).
Gdy funkcja Super SteadyShot jest wyłączona, skala nie będzie wyświetlana.
Wskaźnik
(ostrzeżenie o drganiach aparatu)
Wskaźnik ten miga niezależnie od stanu aktywności funkcji Super SteadyShot.
Wskazuje on prawdopodobieństwo wystąpienia drgań aparatu, obliczone na podstawie
czasu otwarcia migawki i długości ogniskowej. Jeśli wskaźnik miga, zmniejszyć drgania
aparatu, ustawiając przełącznik
(Super SteadyShot) do pozycji ON lub poprzez
użycie wbudowanej lampy błyskowej lub statywu.
• Funkcja Super SteadyShot może nie działać optymalnie zaraz po włączeniu zasilania, zaraz po
pojawieniu się danego obiektu w kadrze lub gdy spust migawki został od razu wciśnięty do końca,
bez zatrzymania się w połowie. Poczekać, aż skala Super SteadyShot się zmniejszy, po czym
powoli wcisnąć spust migawki.
• Ponieważ w poniższych przypadkach funkcja Super SteadyShot działa mniej skutecznie, należy
zamontować aparat na statywie.
– Wykonywanie zdjęcia obiektu znajdującego się w bardzo bliskiej odległości.
– Wykonywanie zdjęcia obiektu ruchomego.
– Wykonywanie zdjęcia przy czasie otwarcia migawki 1/4 sekundy lub dłuższym, która jest
zazwyczaj używana podczas fotografowania nocą.
• Jeżeli używany jest statyw, należy wyłączyć funkcję Super SteadyShot, ponieważ nie będzie w
pełni skuteczna.
• Funkcja Super SteadyShot może zredukować wpływ drgań aparatu, wydłużając czas otwarcia
migawki w przybliżeniu o 2,5 do 4 EV.
14
Ostrość
W polu ostrości znajduje się 11 czujników służących do blokady ostrości na danym
obiekcie.
Wcisnąć spust migawki do połowy, czujnik w polu ostrości zostanie przez chwilę
podświetlony na czerwono, aby wskazać gdzie następuje wyostrzanie.
Pole ostrości
Czujnik pola ostrości
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości
Trzymanie aparatu i patrzenie w wizjer lub wciśnięcie spustu migawki do połowy
uruchomi system automatycznego ustawiania ostrości. Wskaźnik ostrości w wizjerze
pokazuje stan aktywności systemu automatycznego ustawienia ostrości.
Wskaźnik
ostrości
Stan
Świeci się z
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
Świeci się
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za poruszającym się
obiektem. Gotowy do wykonywania zdjęć.
Świeci się
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
Miga z
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że
odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
• Można ręcznie zwolnić migawkę, nawet jeśli wskaźnik miga.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 104)
15
Używanie lampy błyskowej
Wyciągnąć palcami wbudowaną lampę błyskową.
Kiedy lampa błyskowa jest wyciągnięta, aparat włączy
lampę, gdy ilość światła w trybie regulacji
automatycznej nie będzie niewystarczająca (AUTO).
Kiedy lampa nie jest używana, schować ją, naciskając
w dół.
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Aby sprawdzić czy lampa błyskowa działa prawidłowo, ustawić tryb błysku na
(Bł.wypełniający). t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 73)
Wskaźniki lampy błyskowej w wizjerze
Miga : Lampa błyskowa jest ładowana. Gdy wskaźnik miga, nie można zwolnić
migawki.
Świeci się
: Lampa błyskowa jest naładowana i gotowa do błysku.
Zakres błysku
Zakres błysku zależy od ustawionej wartości przysłony i
czułości ISO. Poniższa tabelka przedstawia przybliżony zakres
błysku, kiedy czułość ISO jest ustawiona na [AUTO] w trybie
regulacji automatycznej (AUTO).
Przysłona
Czułość ISO t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 64)
• Wbudowana lampa błyskowa jest przeznaczona do użycia z
obiektywem o ogniskowej wynoszącej co najmniej 16 mm.
16
Przysłona
Zakres błysku
F2,8
2 – 12 m
F4
1,4 – 8,6 m
F5,6
1–6m
Uwagi dotyczące użycia wbudowanej lampy błyskowej
Podczas wykonywania zdjęć z zastosowaniem wbudowanej lampy błyskowej, obiektyw
może blokować światło błysku i w dolnej części obrazu może pojawić się cień. Należy
pamiętać, aby:
• Fotografować obiekt z odległości co najmniej 1 m.
• Zdjąć osłonę obiektywu.
Regulacja dioptrii
Pokrętło regulacji dioptrii
Muszla oczna
Ustawić pokrętło regulacji dioptrii odpowiednio do swojego wzroku tak, by wskaźniki
były wyraźnie widoczne w wizjerze.
• Przekręcić pokrętło w stronę + w przypadku dalekowzroczności lub w stronę – w przypadku
krótkowzroczności. Kierunek będzie widoczny na pokrętle po zdjęciu muszli ocznej. t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 43)
• Skierowanie aparatu w stronę światła umożliwi łatwą regulację dioptrii.
17
Przeglądanie/kasowanie
obrazów
Przeglądanie obrazów
1
Nacisnąć
(Odtwarzanie).
Przednie pokrętło
regulacyjne
2
Wybrać obraz za pomocą b/B
na przycisku wielofunkcyjnym.
• Można z łatwością obejrzeć następny/poprzedni
obraz, obracając przednie lub tylne pokrętło
regulacji.
Tylne pokrętło regulacyjne
Przycisk
(Powiększ)
Przycisk
(Indeks)
Przycisk DISP (Wyświetl)
Przycisk
(Kasuj)
Powrót do trybu nagrywania
• Ponownie nacisnąć
(Odtwarzanie).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
Kasowanie obrazów
1 Wyświetlić obraz, który ma być skasowany, po czym nacisnąć
(Kasuj).
2 Wybrać [Kasuj] za pomocą v i nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
Anulowanie operacji kasowania
Wybrać [Anuluj] i nacisnąć środek przycisku
wielofunkcyjnego.
18
Podczas przeglądania obrazów można korzystać z następujących funkcji.
• Włączenie ekranu wyświetlacza za pomocą przycisku DISP (Wyświetl).
• Przeglądanie listy obrazów na ekranie indeksu za pomocą przycisku
• Powiększanie obrazów za pomocą przycisku
(Powiększ).
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 84, 85, 87)
(Indeks).
19
Download PDF