Sony | DSC-N2 | Sony DSC-N2 Instrukcja obsługi

VKLIK!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Zaawansowane
operacje
Używanie menu
Cyfrowy aparat fotograficzny
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
Używanie ekranu
ustawień
DSC-N2
Oglądanie zdjęć na
ekranie telewizora
Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie
przeczytać ten podręcznik i „Instrukcja
obsługi” oraz zachować je do wykorzystania w
przyszłości.
Używanie komputera
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne
Indeks
© 2006 Sony Corporation
2-887-202-51(1)
PL
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Używalne rodzaje „Memory Stick”
(brak w zestawie)
• Szczegółowe informacje o stosowanym
akumulatorze, zobacz str. 124.
Chipowym nośnikiem danych
używanym w tym aparacie jest „Memory
Stick Duo”. Dostępne są dwa rodzaje
„Memory Stick”.
Obiektyw Carl Zeiss
„Memory Stick Duo”: można
używać karty „Memory Stick Duo”
w tym aparacie.
Aparat jest wyposażony w obiektyw
Carl Zeiss, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany pod kontrolą systemu
zapewnienia jakości zatwierdzonego
przez Carl Zeiss zgodnie ze standardami
jakości Carl Zeiss w Niemczech.
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
„Memory Stick”: nie można
używać karty „Memory Stick” w
tym aparacie.
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się stale
pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu produkcyjnego
i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
Nie można używać innych kart
pamięci.
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 122.
Używanie karty pamięci „Memory
Stick Duo” w urządzeniu zgodnym
z „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Akumulator może być ładowany nawet jeśli
nie został zupełnie rozładowany. Ponadto,
nawet jeśli akumulator nie jest w pełni
naładowany, jego częściowe zasoby energii
mogą być wykorzystane tak jak są.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
2
Punkty czarne, białe,
czerwone, niebieskie
i zielone
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność kładąc aparat w
pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
Zdjęcia wykorzystane w tym
podręczniku
Zdjęcia używane jako przykłady w tym
podręczniku są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi za
pomocą tego właśnie aparatu.
Spis treści
Uwagi o korzystaniu z aparatu..................................................................2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ....................................7
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie......................................................... 7
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła ................................................ 8
Kolor – O wpływie oświetlenia .............................................................................. 9
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia” ................................................ 10
Elementy aparatu .................................................................................... 11
Wskaźniki na ekranie............................................................................... 13
Zmiana wyświetlenia na ekranie ............................................................. 17
Używanie pamięci wewnętrznej .............................................................. 18
Podstawowe operacje
Operowanie panelem dotykowym........................................................... 19
Łatwe fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji) .............................21
Oglądanie/usuwanie obrazów.................................................................26
Zaawansowane operacje
Wybieranie żądanej funkcji aparatu ........................................................28
Nastawianie trybu fotografowania ....................................................................... 28
Selekcja sceny: Wybieranie najlepszego trybu dla sceny ..................................... 29
(Nastaw ekspoz.) Ręczne nastawianie czasu otwarcia migawki i liczby
przysłony........................................................................................................... 30
(EV): Ręczne nastawianie ekspozycji.............................................................. 31
9 (Fokus): Zmiana metody ogniskowania.......................................................... 32
Używanie albumu....................................................................................35
Używanie prezentacji zdjęć .....................................................................38
Malowanie na zdjęciach ..........................................................................41
3
Spis treści
Używanie menu
Korzystanie z opcji menu ................................................................. 43
Opcje menu ......................................................................................... 44
Menu fotografowania .............................................................................. 46
COLOR (Tryb koloru): Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów
specjalnych
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu pomiaru światła
WB (Balans bieli): Regulowanie odcieni koloru
ISO: Wybieranie światłoczułości
(Jakość obrazu): Wybieranie jakości zdjęcia
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie metody fotografowania ciągłego
BRK (Stopień ekspoz.): Przesuwanie EV w trybie [Stopn eksp]
M (Interwał): Wybieranie odstępu między klatkami w trybie [Wieloseria]
(Moc błysku): Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
(Kontrast): Regulowanie kontrastu obrazu
(Wyrazistość): Regulowanie wyrazistości obrazu
(Nastawienia): Zmiana opcji nastawień
Menu podglądu....................................................................................... 54
(Album): Wyświetlanie zdjęć w albumie
(Wyjdź z albumu): Kończenie odtwarzania obrazów w albumie
(Prezentacja): Odtwarzanie serii obrazów
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Głośność): Regulacja głośności
(Katalog): Wybieranie katalogu do oglądania obrazów
- (Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
DPOF: Dodawanie ikony polecenia wydruku
(Drukuj): Drukowanie obrazów na drukarce
(Zmień rozm): Zmiana rozmiaru nagranego obrazu
(Obróć): Obracanie zdjęcia
(Podziel): Montaż filmów
(Nastawienia): Zmiana opcji nastawień
(Przycin): Nagrywanie powiększonego obrazu
4
Spis treści
Używanie ekranu ustawień
Używanie opcji nastawiania .............................................................62
1
Aparat1 ..............................................................................................64
Tryb AF
Zoom cyfrowy
2
Reduk czerw oczu
Iluminacja AF
Aparat2 ..............................................................................................67
Auto podgląd
Pamięć wewnętrzna ...........................................................................68
Format
Memory Stick ....................................................................................69
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Album...............................................................................................72
Zapisz w albumie
Format
1
Nastaw1 .............................................................................................73
Pobierz muzykę
2
Język
Inicjalizuj
Nastaw3 .............................................................................................75
Numer pliku
Połącz USB
4
Formatuj muzykę
Nastaw2 ............................................................................................. 74
Podświetl ekran
Brzęczyk
3
Sprawdź album
Wyjście wideo
Nastaw zegar
Nastaw4 .............................................................................................77
Kalibrowanie
Osłona
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora....................................................78
5
Spis treści
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows ................................... 80
Instalowanie programu (w zestawie) ....................................................... 82
Kopiowanie zdjęć na komputer .............................................................. 83
Oglądanie za pomocą aparatu plików zapisanych w komputerze
(używając karty „Memory Stick Duo”) .................................................... 90
Używanie „Picture Motion Browser” (w zestawie) .................................. 91
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)................................................. 95
Używanie komputera Macintosh ............................................................ 96
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia ............................................................................. 98
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z
PictBridge ............................................................................................... 99
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 103
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 105
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ..................................................117
Inne
Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania........................... 121
Informacje o „Memory Stick”................................................................ 122
O akumulatorze .................................................................................... 124
O ładowarce akumulatora..................................................................... 125
Indeks
Indeks ................................................................................................... 126
6
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ostrość
Naświetlenie
Kolor
Jakość
W tej części omówione są podstawy,
pozwalające na używanie aparatu z
przyjemnością. Wyjaśnione jest używanie
różnych funkcji aparatu za pomocą
przycisków na ekranie (str. 19).
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat nastawia fokus automatycznie
(Autofokus). Należy wcisnąć spust migawki tylko do połowy.
Wcisnąć nagle
całkowicie spust
migawki.
Wcisnąć spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF miga ,
zapala się/słychać
sygnał
Wcisnąć
całkowicie spust
migawki.
Aby sfotografować obraz trudny do zogniskowania t [Fokus] (str. 32)
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu.
t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
Jak uniknąć rozmazania
Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie. Zalecane jest oparcie
się o drzewo lub budynek, aby uzyskać stabilną pozycję. Fotografowanie z
2-sekundowym samowyzwalaczem lub użycie statywu jest także skuteczne. Gdy
zdjęcie wykonywane jest w słabym oświetleniu, należy użyć lampy błyskowej.
7
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Naświet- Regulowanie intensywności światła
lenie
Można tworzyć różne zdjęcia, regulując naświetlenie i czułość ISO. Naświetlenie to
ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje światło
Przysłona = Wielkość otworu, przez który przechodzi
światło
ISO = Czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe naświetlenie
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość w
trybie automatycznej regulacji. Można
jednak nastawić je ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Naświetlenie ręczne:
Umożliwia ręczną regulację czasu
otwarcia migawki i liczby przysłony
(str. 30).
EV:
Umożliwia regulację naświetlenia,
które zostało wyznaczone przez aparat
(str. 31).
Tryb pomiaru:
Umożliwia zmianę miejsca, w którym
dokonuje się pomiaru na
fotografowanym obiekcie w celu
określenia naświetlenia (str. 47).
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Charakterystyka „czasu
otwarcia migawki”
Charakterystyka „przysłony”
(liczba F)
Krótszy
Poruszające się
obiekty wyglądają
na nieruchome.
Otwarta
Zakres ogniskowej
zwęża się, zarówno
w przód jak i w głąb.
Dłuższy
Obiekty
ruchome wydają
się płynąć.
Zamknięta
Zakres ogniskowej
rozszerza się, zarówno
w przód jak i w głąb.
Regulowanie czułości ISO
ISO jest jednostką pomiaru (czułości) określającą, jak dużo światła otrzymuje
urządzenie absorbujące obraz (odpowiednik kliszy fotograficznej). Nawet przy tym
samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Aby wyregulować czułość ISO, zobacz str. 49.
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa się w
ciemnym miejscu.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O niebieskim
odcieniu
Czerwonawe
Tonacja kolorów jest regulowana automatycznie, w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak wyregulować ton kolorystyczny ręcznie za pomocą [Balans bieli]
(str. 47).
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas
przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na
ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: 10M
3648 pikseli × 2736 pikseli = 9 980 928 pikseli
2 Rozmiar zdjęcia: VGA (E-mail)
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu (str. 25)
Piksel
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Przykład: Drukowanie
w rozmiarze
maksymalnie
A3/A3 +*
Mało pikseli
Przykład: Zdjęcie
(Gorsza jakość
dołączone do poczty eobrazu, ale mały
mail
rozmiar pliku)
* Jest to rozmiar większy niż rozmiar A3. Można
drukować obrazy z marginesem wokół obrazu w
rozmiarze A3.
Wybieranie kombinacji jakości obrazu (współczynnik kompresji) (str. 49)
Podczas zapisu cyfrowych obrazów można wybrać ich współczynnik kompresji. Po
wybraniu wysokiego współczynnika kompresji obraz będzie ubogi w detale, ale rozmiar
pliku będzie mniejszy.
10
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
1
2
5
3
1
2
4
5
6
7
3
4
6
7
A Dioda/przycisk POWER
B Spust migawki
C Lampa błyskowa (23)
D Lampa samowyzwalacza (23)/
Wspomaganie AF (66)
E Mikrofon
F Głośnik
G Obiektyw
8
qs
9
qd
q;
qa
A Fotografowanie: Przycisk zoom
(W/T) (21)
Podgląd: Przycisk /
(Powiększanie obrazu)/Przycisk
(Indeks) (26)
B Ekran LCD (17)/Panel dotykowy
(19)
C Zaczep paska na dłoń
D Przełącznik trybu pracy
E Przycisk
(klawisz ekranu)
• Przyciskać ten przycisk dłużej, aby
wyświetlić ekran
(Nastaw).
F Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo”
G Przycisk
(Przełącznik
wyświetlenia ekranu) (17)
• Przyciskać ten przycisk dłużej, aby
zmienić jasność podświetlenia ekranu
LCD.
H Lampka aktywności
I Otwór karty „Memory Stick Duo”
J Otwór do wkładania akumulatora
K Dźwignia wyjmowania akumulatora
11
Elementy aparatu
L Oprawka statywu (spód)
• Stosować statyw ze śrubą krótszą niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywach
mających śruby dłuższe niż 5,5 mm, grozi
to także uszkodzeniem aparatu.
M Wielozłącze (spód)
Gdy używany jest zasilacz sieciowy
AC-LS5K (brak w zestawie)
2 Do wielozłącza
Kabel
wielozłącza
(w zestawie)
1 Do złącza
DC IN
v znak
3 Do gniazda
sieciowego
• Nie można ładować akumulatora
podłączając aparat do zasilacza
sieciowego AC-LS5K. Do ładowania
akumulatora należy użyć ładowarki.
12
Wskaźniki na ekranie
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Wyświetlenie
SL
Podczas fotografowania
Wskaźnik
Tryb lampy błyskowej
(23)
Ładowanie lampy
błyskowej
1.3
Wskaźnik skali zbliżenia
(22, 64)
Redukcja czerwonych
oczu (65)
Wyrazistość (53)
Kontrast (53)
Podczas nagrywania filmów
ON
Wspomaganie AF (66)
Tryb pomiaru światła (47)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Tryb koloru (46)
Tryb osłony (77)
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
Histogram (17, 32)
A
Wyświetlenie
Wolna migawka NR
Wskaźnik
• Gdy czas otwarcia
migawki przekracza
pewien poziom w słabych
warunkach oświetlenia,
automatycznie włączy się
funkcja wolnej migawki
NR (Redukcja zakłóceń),
aby zredukować
zakłócenia obrazu.
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
z
M
Blokada AE/AF (22)
BRK
Tryb rejestracji (21, 50)
Balans bieli (47)
WB
GOTOWY
NAGRYW
Stan gotowości/
Nagrywanie filmu
Tryb pracy aparatu
(Selekcja sceny) (29)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (31)
F3.5
Liczba przysłony (31)
125
Czas otwarcia migawki
(31)
Tryb pracy aparatu
(Program/Ręczny) (28)
13
Wskaźniki na ekranie
C
Wyświetlenie
D
Wskaźnik
Wyświetlenie
Rozmiar obrazu (25)
•
FINE STD
Ostrzeżenie o wibracji
jest wyświetlane
tylko, gdy włączona jest
funkcja wieloserii.
• Wskazuje, że wibracje
mogą uniemożliwić
wykonanie ostrego
zdjęcia ze względu na
niedostateczne
oświetlenie. Nawet po
ukazaniu się ostrzeżenia o
wibracjach można nadal
robić zdjęcia. Zalecane
jest jednak użycie lampy
błyskowej, statywu lub
innych środków
stabilizujących aparat
(str. 7).
Jakość obrazu (49)
Katalog do zapisu (69)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Pozostała pojemność
pamięci wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
E
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (117)
+
Celownik pomiaru
punktowego (47)
Album (72)
00:00:00
[00:28:05]
Czas nagrywania
[maksymalny czas
nagrywania]
1/30"
Odstęp w wieloserii (52)
400
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
Wskaźnik
Ramka pola AF (33)
Samowyzwalacz (23)
C:32:00
Samodiagnostyka (117)
Liczba ISO (49)
±0.7EV
Wartość stopnia
ekspozycji (52)
E
Wyświetlenie
Wskaźnik
Makro (24)
S AF M AF
Tryb AF (64)
Wskaźnik ramki pola AF
(33)
1.0m
14
Odległość wstępnego
nastawienia ostrości (33)
Wskaźniki na ekranie
Podczas odtwarzania zdjęć
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
Tryb rejestracji (21, 50)
M
Ochrona (55)
-
Ikona polecenia wydruku
(DPOF) (103)
N
Odtwarzanie
Zmiana katalogu do
zapisu (54)
Podczas odtwarzania filmów
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
1.3
Krok
12/16
Skala zbliżenia (27)
Odtwarzanie klatka po
klatce (52)
Tryb osłony (77)
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
Histogram (17, 32)
• Pojawia się
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
Pasek odtwarzania
Pasek sterowania
15
Wskaźniki na ekranie
C
Wyświetlenie
D
Wskaźnik
Wyświetlenie
Rozmiar obrazu (25)
Połączenie PictBridge
(99)
Połączenie PictBridge
(101)
• Nie należy odłączać kabla
wielozłącza, gdy ikona
jest wyświetlana.
Wartość ekspozycji (31)
+2.0EV
Liczba ISO (49)
Katalog do zapisu (69)
Tryb pomiaru światła (47)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Lampa błyskowa
Balans bieli (47)
Katalog odtwarzania (54)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
WB
500
Czas otwarcia migawki
(31)
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
F3.5
Liczba przysłony (31)
Pozostała pojemność
pamięci wewnętrznej
2006 1 1
9:30 AM
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
Odtwarzanie albumu (35)
16
Wskaźnik
C:32:00
Samodiagnostyka (117)
101-0012
Numer katalogu/pliku
(54)
00:00:12
Licznik
Odtwarzany obraz
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
Głośność
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Za każdym naciśnięciem przycisku
(Przełącznik wyświetlenia ekranu),
wyświetlenie zmieni się następująco.
Histogram włączony
Wyświetlenie
histogramu (str. 32)
Wskaźniki wyłączone
Wskaźniki włączone
• Naciskając dłużej przycisk
(Przełącznik
wyświetlenia ekranu), można zwiększyć
podświetlenie LCD.
• Przy włączonym wyświetleniu histogramu,
podczas odtwarzania wyświetlana jest
informacja o obrazie.
• Histogram nie pojawi się w następujących
sytuacjach:
Podczas nagrywania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– Podczas nagrywania filmów
Podczas odtwarzania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– W trybie indeksu
– Gdy używany jest zoom odtwarzania.
– Gdy zdjęcia są obracane.
– Podczas odtwarzania filmów
• Może wystąpić duża różnica między
histogramem wyświetlanym podczas
nagrywania i podczas odtwarzania gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
17
Używanie pamięci wewnętrznej
Aparat posiada w przybliżeniu 25 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie
można wyjąć. Nawet bez karty „Memory Stick Duo” w aparacie można nagrywać
obrazy, używając pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze obrazu nastawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
Gdy włożona jest karta „Memory Stick
Duo”
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty „Memory Stick Duo”
są odtwarzane.
[Menu, Nastawienia, itd.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie „Memory Stick
Duo”.
B
B
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
Pamięć
wewnętrzna
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci
wewnętrznej są odtwarzane.
[Menu, Nastawienia, itd.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) bez błędów za
pomocą jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) do karty „Memory Stick
Duo”
Przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 32 MB lub wyższej, po czym
wykonać procedurę wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 70).
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) do twardego dysku
komputera
Wykonać procedurę ze stron od 83 do 86, nie wkładając karty „Memory Stick Duo” do
aparatu.
• Nie jest możliwe skopiowanie danych obrazu zapisanych na karcie „Memory Stick Duo” do
pamięci wewnętrznej.
• Podłączając aparat do komputera kablem wielozłącza, można skopiować na komputer dane
zapisane w pamięci wewnętrznej. Nie jest jednak możliwe skopiowanie danych z komputera do
pamięci wewnętrznej.
18
Podstawowe operacje
Operowanie panelem dotykowym
Przełącznik trybu pracy
Przycisk
(klawisz ekranu)
1 Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby
wyświetlić przyciski panelu
dotykowego.
Podstawowe operacje
Panel dotykowy
• Gdy przełącznik trybu pracy jest nastawiony na
, pominąć tę operację.
2 Lekko dotykać palcem przyciski na
ekranie.
• Nacisnąć ponownie
(klawisz ekranu), aby
wyłączyć przyciski panelu dotykowego.
O przyciskach panelu dotykowego
• Gdy na ekranie nie ma opcji wymagającej nastawienia, dotknąć v/V, aby zmienić
stronę.
• Można wrócić do poprzedniej strony naciskając
.
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem.
• Nie należy naciskać panelu dotykowego ostro zakończonym obiektem innym niż
dostarczony pisak.
• Nie naciskać ekranu LCD bardziej niż to konieczne.
19
Operowanie panelem dotykowym
Przeciąganie ekranu
Można zmienić zdjęcia lub przewijać filmy do przodu lub do tyłu za pomocą
przeciągania ekranu podczas odtwarzania. Aby używać tej funkcji, nacisnąć
(klawisz ekranu) i wyłączyć przyciski panelu dotykowego.
Zdjęcia
• Obraz będzie zmieniony gdy palec zostanie
Poprzedni
obraz
Następny
obraz
zdjęty z ekranu.
Filmy
• Dotknąć ekranu aby odtworzyć film.
• Przeciągnąć ekran w prawo aby przewinąć
do przodu i w lewo, aby przewinąć do tyłu.
• Aby zrobić pauzę, dotknąć ponownie w
czasie odtwarzania.
Zoom odtwarzania
• Przeciągnąć ekran w górę, w dół, w lewo lub
1.3
w prawo, aby przesunąć powiększony ekran
i wyświetlić ukryte fragmenty obrazu.
• Gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV i obrazy są oglądane na ekranie TV
(str. 78), ekran nie zmieni się na poprzedni lub następny obraz, nawet jeśli ekran
aparatu jest przeciągany.
• Oglądając obrazy wykonane w wieloserii, dotknąć ekranu, aby zrobić pauzę w
wyświetlaniu. Przeciągnąć zatrzymany pauzą ekran w prawo, aby przejść o jedną
klatkę do przodu i w lewo, aby przejść o jedną klatkę do tyłu.
20
Łatwe fotografowanie
(Tryb automatycznej regulacji)
W tej części wyjaśniona jest metoda fotografowania z domyślnymi nastawieniami.
Mikrofon
Spust migawki
Przełącznik trybu
pracy
Przycisk
(klawisz ekranu)
1 Wybrać tryb przełącznikiem trybu pracy.
Zdjęcie (Tryb automatycznej regulacji): Wybrać
Film: Wybrać
.
Podstawowe operacje
Przycisk zoom
.
2 Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Umieścić fotografowany
obraz w centrum ramki
pola ogniskowania. Nie
zakrywać mikrofonu
palcami.
21
Łatwe fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
3 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
Gdy podczas fotografowania wyświetlone jest na ekranie
, miniaturowe kopie
oryginalnych obrazów mogą być zapisane w albumie (str. 72).
Zdjęcie (Tryb automatycznej regulacji):
1 Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać aby zogniskować.
Wskaźnik z (Blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik
przestaje migać i pozostaje zapalony.
Wskaźnik blokady AE/AF
2 Wcisnąć całkowicie spust migawki.
Film:
Wcisnąć całkowicie spust migawki.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najmniejsza odległość fotografowania wynosi w przybliżeniu 50 cm. Fotografować w trybie
zbliżenia (Makro) (str. 24), gdy fotografowany obiekt znajduje się bliżej niż wynosi odległość
fotografowania.
• Jeżeli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik blokady AE/AF zaczyna
powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i
zogniskować ponownie.
Trudno jest ogniskować, gdy;
–
–
–
–
–
–
Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
Obiekt jest widoczny przez szybę.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje odbite światło lub połyskliwe wykończenie.
Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
Używanie zoomu
Nacisnąć przycisk zoomu.
• Gdy skala zoomu przekracza 3×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego.
Szczegółowe informacje o ustawieniach [Zoom cyfrowy] i o jakości obrazu, zobacz str. 64.
• Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
22
Łatwe fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
Nastawianie trybu lampy błyskowej/Samowyzwalacza/Nagrania makro/
rozmiar obrazu
Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu dotykowego.
Korzystanie z samowyzwalacza
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
Zmiana rozmiaru obrazu
Podstawowe operacje
Korzystanie z lampy błyskowej do zdjęć
Lampa błyskowa (Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć)
Dotknąć
na ekranie. Dotknąć żądanej opcji, a następnie
.
Auto: Błysk automatyczny
Błyska jeśli jest niewystarczające światło lub pod światło (nastawienie fabryczne)
Błysk wymusz ( ): Błysk wymuszony włączony
Synch wolna ( SL ): Błysk wymuszony włączony
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które
jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
Bez lampy ( ): Błysk wymuszony wyłączony
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
• Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
Używanie samowyzwalacza
Dotknąć
na ekranie. Dotknąć żądanej opcji, a następnie
.
10 sek ( ): 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
2 sek ( ): 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
Wyłącz: Bez użycia samowyzwalacza
23
Łatwe fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
Nacisnąć spust migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Lampka samowyzwalacza
Aby anulować fotografowanie z samowyzwalaczem, nacisnąć
(klawisz ekranu).
• Użycie 2-sekundowego samowyzwalacza może zapobiec rozmazaniu.
Makro (Fotografowanie w zbliżeniu)
Dotknąć
na ekranie. Dotknąć [Włącz], a następnie
.
Włącz ( ): Makro włączone (Strona W: Ok. 6 cm lub dalej, strona T: Ok. 34 cm lub dalej)
Wyłącz: Makro wyłączone
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
• Prędkość autofokusa obniża się.
24
Łatwe fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
Aby zmienić rozmiar obrazu
Dotknąć
na ekranie. Dotknąć żądanej opcji, a następnie
.
Szczegółowe informacje o rozmiarze obrazu, zobacz str. 10.
Nastawienia fabryczne są oznaczone .
Wskazówki
10M (3648×2736)
Aby przechowywać ważne obrazy
lub drukować w rozmiarze A3/
A3+1) lub obrazy A4 z dużą
gęstością zapisu
Liczba zdjęć
3:22) (3648×2432)
Zachowuje proporcje 3:2
8M (3264×2448)
Wydruk maks A3/11×17"
5M (2592×1944)
Wydruk maks A4/8×10"
3M (2048×1536)
Wydruk maks 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Wydruk maks 10×15cm/4×6"
VGA (E-mail)
(640×480)
Do poczty e-mail
16:9(HDTV)3)
(1920×1080)
Wyświetlane na 16:9 HDTV4)
Wydruk
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
W zarysach
Podstawowe operacje
Rozmiar obrazu
1) Jest to rozmiar większy niż rozmiar A3. Można drukować obrazy z marginesem wokół obrazu w
rozmiarze A3.
2) Obrazy są nagrywane w formacie 3:2, odpowiadającym papierowi do wydruku zdjęć lub
pocztówkom, itp.
3) Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku (str. 114).
4) Używając otworu karty Memory Stick lub połączenia USB, można oglądać obrazy o wyższej
jakości.
Rozmiar obrazu filmu
Klatek/sekunda
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Na ekranie TV (wysoka jakość)
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Na ekranie TV (standard)
160 (160×112)
Około 8
Do poczty e-mail
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu.
• Im więcej klatek na sekundę aparat odtwarza, tym bardziej płynne jest odtwarzanie.
25
Oglądanie/usuwanie obrazów
Przycisk
(Indeks)/
(Zoom odtwarzania)
Przycisk
Przełącznik trybu pracy
Panel dotykowy
1 Wybrać
(Zoom odtwarzania)
przełącznikiem trybu pracy.
2 Wybrać obraz za pomocą
/
.
Film:
Dotknąć B.
Przejście do tyłu/Do przodu:
/
(Powrót do normalnego odtwarzania: B)
Głośność: Dotknąć [MENU] t [Głośność] t +/– aby wyregulować t [Wyjdź].
Zatrzymanie odtwarzania: x
• Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są o jeden rozmiar mniejsze.
Aby kasować obrazy
Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć [MENU] t [Kasuj] t
[Kasuj] t [OK].
1
2
3
Aby anulować kasowanie
Dotknąć [Wyjdź] w 2 lub [Anuluj] w 3.
• Nawet po skasowaniu obrazu miniaturowe obrazy nagrane w albumie pozostają w
nim nadal zapisane.
26
Oglądanie/usuwanie obrazów
Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)
Nacisnąć
gdy zdjęcie jest wyświetlane.
Aby odwołać zoom, nacisnąć .
Wyregulować fragment: v/V/b/B
MENU
x1.0
Anulować zoom odtwarzania
• Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] (str. 61)
Aby oglądać ekran indeksu
Nacisnąć
(Indeks). Dotknąć obrazu, aby go zobaczyć na jedno-obrazowym ekranie.
Aby wyświetlić poprzedni/następny ekran, dotknąć b/B.
Podstawowe operacje
1.3
VGA
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30PM
MENU
MENU
Po ponownym naciśnięciu
(Indeks), pojawi się 12-obrazowy
ekran indeksu.
Aby kasować obrazy w trybie indeksu
1 Gdy wyświetlany jest ekran indeksu, dotknąć [MENU] t [Kasuj] t [Wybierz].
2 Dotknąć obrazu, który ma być skasowany, aby wyświetlić wskaźnik
(Kasuj).
Zielona ramka wyboru
Aby anulować wybór
Dotknąć obrazu, którego kasowanie ma być anulowane, aby
wyłączyć wskaźnik
na obrazie.
3 Dotknąć [OK] t [OK].
• Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, dotknąć [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 1,
zamiast [Wybierz].
27
Zaawansowane operacje
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
Nastawianie trybu fotografowania
Tryby można zmieniać przełącznikiem trybu pracy.
Tryby pracy w czasie fotografowania
Dla zdjęć dostępne są cztery tryby fotografowania: automatyczny, z programem,
selekcja sceny i ręczny. Nastawieniem domyślnym jest [Auto].
Aby wybrać tryby fotografowania inne niż [Auto], zobacz poniższą procedurę.
1 Nacisnąć
2 Dotknąć
(klawisz ekranu).
(Aparat).
3 Dotknąć żądanego trybu.
Auto: Tryb automatycznej regulacji
Umożliwia łatwe fotografowanie, z automatyczną regulacją nastawień.
Program: Tryb fotografowania z autoprogramem
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu. (Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach, zobacz str. 44.)
Ręczny: Tryb fotografowania z ręczną regulacją naświetlenia
Umożliwia fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia (zarówno czasu otwarcia
migawki jak i liczby przysłony) (str. 30). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu. (Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach, zobacz str. 44.)
: Tryb selekcji sceny
Umożliwia fotografowanie z nastawieniami odpowiednimi do scenerii (str. 29).
Nagrywanie filmów
Odtwarzanie/Edycja
Przełącznik
trybu pracy
28
Przycisk
(klawisz ekranu)
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
Począwszy od tej strony, dostępna pozycja trybu pracy dla opcji menu będzie pokazana
następująco.
Niedostępna
Dostępna
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
Duża czułość
Umożliwia rejestrowanie
obrazów bez lampy błyskowej
w warunkach słabego
oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Zmierzch*
Umożliwia fotografowanie
odległych nocnych scen, bez
straty atmosfery stwarzanej
przez ciemne otoczenie.
Portret-zmierzch*
Nadaje się do wykonywania
portretów w słabo
oświetlonych miejscach.
Umożliwia wykonanie ostrych
zdjęć osób w słabo
oświetlonych miejscach, bez
straty atmosfery stwarzanej
przez ciemne otoczenie.
Miękkie ujęcie
Umożliwia fotografowanie
koloru skóry w jaśniejszej i
cieplejszej tonacji, dzięki
czemu zdjęcia są ładniejsze. Na
dodatek efekt miękkiego
ogniskowania nadaje delikatną
atmosferę portretom ludzi,
zdjęciom kwiatów itp.
Pejzaż
Ogniskuje tylko na odległych
obiektach, do fotografowania
krajobrazów itp.
Zaawansowane operacje
Selekcja sceny: Wybieranie najlepszego trybu dla sceny
Plaża
Gdy fotografowane są sceny
nad brzegiem morza lub
jeziora, błękit wody zostaje
wyraźnie zarejestrowany.
Śnieg
Fotografując sceny na śniegu
lub w innych miejscach
powodujących, że cały ekran
jest rozbielony, należy użyć
tego trybu, który zapobiega
rozmyciu kolorów i pozwala na
uzyskanie wyraźnych obrazów.
Fajerwerki*
Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich
okazałości.
* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.
29
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
Funkcje dostępne przy preselekcji sceny
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji.
Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu selekcji sceny.
( : można samemu wybrać żądane nastawienie)
Makro
Lampa
błyskowa
Pole AF
Wstępne
nastawianie Balans bieli
ostrości
Seria/
Stopniowanie
ekspozycji/
Wieloseria
Moc błysku
—
—
—
Auto/ WB
SL
—
—
—
/
/
/
—
—
—
(Nastaw ekspoz.) Ręczne nastawianie czasu otwarcia
migawki i liczby przysłony
1 Nacisnąć
(klawisz ekranu).
2 Dotknąć
(Aparat) t [Ręczny], a następnie
poprzedniego ekranu.
, aby nastawić i wrócić do
Aparat wchodzi w tryb ręcznego nastawiania ekspozycji.
3 Dotknąć
30
.
—
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
4 Nastawić czas otwarcia migawki i liczbę przysłony, dotykając v/V.
Liczba przysłony
Czas otwarcia migawki
5 Zrobić zdjęcie.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na (Błysk wymusz) lub
(Bez lampy).
• Przy następujących nastawieniach wyregulowanie zmieni tylko jasność, a nie głębię pola.
– na F4 i F8 gdy zoom jest nastawiony całkowicie po stronie W
– na F8 i F16 gdy zoom jest nastawiony całkowicie po stronie T
• Czasy otwarcia migawki o wartości jednej sekundy lub dłuższe są oznaczone [”], na przykład 1”.
• Gdy nastawiony zostaje dłuższy czas otwarcia migawki, zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec
wpływom wibracji.
• Gdy czas otwarcia migawki przekracza pewien poziom w słabych warunkach oświetlenia,
automatycznie włączy się funkcja wolnej migawki NR, aby zredukować zakłócenia obrazu i pojawi
się „NR”.
• Gdy wybrany jest długi czas otwarcia migawki, obróbka danych trwa dłużej.
Zaawansowane operacje
Gdy zoom jest nastawiony całkowicie na stronę W, można wybrać przysłonę F2.8, F4 lub F8.
Gdy zoom jest nastawiony całkowicie na stronę T, można wybrać przysłonę F5.4, F8 lub F16.
Można wybrać czas otwarcia migawki od 1/1000 do 30 sekund.
Różnica między ręcznymi nastawieniami a właściwą ekspozycją według kryteriów aparatu
wyrażana jest na ekranie jako wartość EV (str. 31). 0EV oznacza wartość ocenioną przez aparat
jako najwłaściwszą.
(EV): Ręczne nastawianie ekspozycji
1 Nacisnąć
(klawisz ekranu).
2 Nastawić
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto] i [Ręczny], po czym dotknąć
3 Dotknąć
(EV).
.
31
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
4 Wybrać wartość, dotykając v/V.
W stronę –
W stronę +
W stronę +: Rozjaśnia
obraz.
0EV: Ekspozycja jest
automatycznie określana
przez aparat.
W stronę –: Przyciemnia
obraz.
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 8.
• Wartość kompensacji może być nastawiana w przyrostach o 1/3EV.
• Jeśli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu, lub przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może być nieskuteczna.
z Regulacja EV (Wartość ekspozycji) za pomocą wyświetlenia histogramu
A
B
Ciemne Jasne
Histogram jest wykresem jasności zdjęcia.
Nacisnąć kilkakrotnie
(Przełącznik
wyświetlenia ekranu) aby wyświetlić
histogram na ekranie. Wykres oznacza jasne
zdjęcie gdy przesunięty jest na prawo, a
ciemne zdjęcie, gdy przesunięty jest na lewo.
Wybrać [Program] lub jeden z trybów selekcji
sceny dla
(Aparat) i nastawić EV,
sprawdzając naświetlenie za pomocą
histogramu.
A Ilość pikseli
B Jasność
• Histogram pojawia się też w następujących przypadkach, ale nie można regulować naświetlenia.
– Gdy
(Aparat) jest nastawione na [Auto] lub [Ręczny]
– Podczas odtwarzania pojedynczego zdjęcia
9 (Fokus): Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
1 Nacisnąć
2 Nastawić
(klawisz ekranu).
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto], po czym dotknąć
3 Dotknąć 9 (Fokus).
4 Dotknąć żądanej opcji.
32
.
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Multi AF
(Wielopunktowy AF)
(Zdjęcie
)
(Film
)
.
Automatycznie ogniskuje na obiekcie we wszystkich
zakresach ramki pola (nastawienie fabryczne).
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w środku
ramki.
Ramka pola AF
Centr AF
(
)
Automatycznie ogniskuje na obiekcie w pobliżu środka
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją pamięci AF pozwala na
fotografowanie żądanej kompozycji obrazu.
Ramka pola AF
Zaawansowane operacje
Wskaźnik ramki pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
Punktowy AF
(Elastyczny punktowy
AF) ( )
Przesuwając ramkę pola AF na dowolne miejsce na ekranie,
można ogniskować na bardzo małych obiektach lub na
wąskim wycinku przestrzeni.
• Aby nastawić elastyczny punktowy AF zobacz str. 34.
• Jest to użyteczne, gdy do fotografowania używany jest statyw i
gdy obiekt znajduje się poza polem centralnym.
• Fotografując ruchomy obiekt, należy uważać, aby trzymać
aparat stabilnie, tak aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola
ogniskowania.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
(nieograniczona
odległość)
Ogniskuje na obiekcie używając wcześniej nastawioną
odległość od obiektu. (Wstępne nastawianie ostrości)
7.0m
• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest uzyskać
prawidłowe ogniskowanie w trybie autofokusa. W takich
przypadkach wygodne jest użycie wstępnego nastawienia
ostrości.
3.0m
1.0m
0.5m
33
Wybieranie żądanej funkcji aparatu
• AF oznacza Autofokus.
• Wartości służące do nastawiania odległości we wstępnym nastawianiu ostrości są przybliżone. Jeśli
obiektyw zostanie skierowany do góry lub dołu, błąd zwiększa się.
• Podczas nagrywania filmów zalecany jest [Multi AF], ponieważ AF pracuje nawet przy pewnej
ilości drgań.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy lub wspomaganie AF, priorytetowo traktowane AF są obiekty
blisko lub w środku pola. W takim przypadku wskaźnik ,
lub
miga i ramka pola AF nie
jest wyświetlana.
• Niektóre opcje mogą nie być dostępne zależnie od trybu selekcji sceny (str. 30).
Jak używać [Punktowy AF]
1 Nastawić
(Aparat) na pozycję inną niż [Auto], po czym dotknąć
2 Dotknąć 9 (Fokus)t [Punktowy AF].
3 Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby wyłączyć menu.
4 Dotknąć miejsce żądanego zogniskowania ujęcia.
34
.
Używanie albumu
Gdy podczas fotografowania wyświetlone jest na ekranie
, miniaturowe kopie
oryginalnych obrazów mogą być zapisane w albumie (str. 72). Nawet gdy obrazy
zostaną skasowane z pamięci wewnętrznej lub z „Memory Stick Duo”, można nadal
oglądać miniaturowe obrazy zapisane w albumie.
• Zdjęcia zostaną nagrane w albumie w rozmiarze obrazu [VGA (E-mail)] ([1M] dla obrazów
wieloserii) oraz z jakością obrazu [Standard]. W albumie można zapisać maksymalnie 500
obrazów.
• Jeżeli podczas odtwarzania albumu zasilanie zostanie wyłączone lub przesunięty będzie
przełącznik trybu pracy, odtwarzanie albumu zatrzyma się.
Zaawansowane operacje
Pamięć
wewnętrzna
Aby odtworzyć obrazy zapisane w albumie
1 Nastawić przełącznik trybu pracy na
.
2 Dotknąć [MENU] t [Album].
Obrazy w albumie będą uporządkowane według daty wykonania zdjęcia. Każdy element tej
grupy wyświetlony na ekranie indeksu jest nazywany „Ta data”.
A Rok nagrania
B Miesiąc nagrania
C Dzień nagrania
35
Używanie albumu
3 Wybrać „Ta data”, jeżeli wyświetlenie ma być wykonane za pomocą b/B, po czym dotknąć
tej ikony.
Wszystkie obrazy nagrane w „Ta data” zostaną wyświetlone na ekranie indeksu.
D Rok/miesiąc/dzień nagrania
E Godzina nagrania
• Aby powrócić do poprzedniego ekranu indeksu, nacisnąć
(indeks).
4 Dotknąć obrazu. (Jeżeli żądanego obrazu nie ma na ekranie, dotykać b/B, aż pojawi się
na ekranie.)
Pojawi się wybrany obraz.
• Aby wrócić do ekranu indeksu w „Ta data”, nacisnąć
(indeks).
Aby skasować obrazy w albumie
Aby kasować obrazy na ekranie jednego obrazu
1 Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania, po czym dotknąć [MENU], aby wyświetlić
menu.
2 Dotknąć [Kasuj] t [Kasuj] t [OK].
Aby kasować obrazy na ekranie indeksu
1 Dotknąć [MENU] na ekranie w kroku 3 z „Aby odtworzyć obrazy zapisane w albumie”,
aby wyświetlić menu. (Nie można skasować obrazów w „Ta data” w kroku 2 z „Aby
odtworzyć obrazy zapisane w albumie”.)
2 Dotknąć [Kasuj] t [Wybierz].
3 Dotknąć obrazu przeznaczonego do skasowania, aby oznaczyć go wskaźnikiem
(kasuj).
4 Dotknąć [OK] t [OK].
• Aby skasować wszystkie obrazy w „Ta data”, dotknąć [Wszystko pod tą datą] w kroku 2.
36
Używanie albumu
Zaawansowane operacje
z Dane obrazów w albumie
• Gdy album jest pełny, dane starych obrazów zostają automatycznie skasowane. Należy
chronić dane, które mają być zachowane (str. 55).
• Gdy cała pojemność albumu jest zajęta chronionymi obrazami, miga
. Można nagrywać
obrazy w pamięci wewnętrznej lub w „Memory Stick Duo”, ale nie można nagrywać obrazów w
albumie. Jeżeli zostanie usunięta ochrona niechcianych obrazów, nagrywanie danych obrazów w
albumie będzie możliwe.
• Aby stworzyć kopię zapasową danych obrazów w albumie, wykonać procedurę opisaną w [Kopiuj]
(str. 70).
• Nie można dokonać bezpośredniego transferu danych z albumu na komputer. Wykonać procedurę
opisaną w [Kopiuj] (str. 70). Skopiować żądane dane obrazu na kartę „Memory Stick Duo” i
przenieść je na komputer.
• Dane z karty „Memory Stick Duo” lub z komputera nie mogą być skopiowane do albumu.
• Nawet gdy obrazy nagrane w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick Duo” są
chronione, miniaturki tych samych obrazów w albumie nie są chronione. Podobnie, nawet gdy
miniaturki obrazów w albumie są chronione, te same obrazy w pamięci wewnętrznej lub na karcie
„Memory Stick Duo” nie są chronione (str. 55).
• Przycięcie lub zmiana rozmiaru obrazów w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo” nie mają wpływu na obrazy w albumie.
• Następujące funkcje nie mogą być używane dla obrazów zapisanych w albumie:
– Malowanie zdjęć
– Oznaczanie ikoną polecenia wydruku (DPOF)
– Drukowanie
– Zmiana rozmiaru
– Przycinanie
37
Używanie prezentacji zdjęć
Można obejrzeć kolejno wiele zdjęć z efektami i z muzyką (Prezentacja zdjęć).
c
c
1 Nastawić
przełącznik trybu
pracy na
.
c
2 Dotknąć [MENU] t [Prezentacja]
t [Start].
3 Zacznie się
prezentacja zdjęć.
Odtwarzane są obrazy z karty „Memory Stick Duo” lub z pamięci wewnętrznej.
Podczas odtwarzania albumu, wyświetlane są obrazy znajdujące się w albumie.
Aby wyregulować głośność muzyki
Nacisnąć
(klawisz ekranu) podczas odtwarzania, po czym dotknąć +/– aby
wyregulować głośność. Można też dotknąć [Głośność] w [MENU] i wyregulować
głośność przed rozpoczęciem prezentacji zdjęć.
Aby zrobić pauzę w prezentacji zdjęć
Dotknąć ekranu. Dotknąć [Dalej] aby kontynuować. Prezentacja zdjęć zacznie się od
obrazu, na którym zaczęła się pauza, natomiast muzyka zacznie się znowu od początku.
Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz
Dotknąć
/
podczas pauzy.
Aby zakończyć prezentację zdjęć
Dotknąć [Wyjdź] podczas pauzy.
• Odtwarzanie prezentacji zdjęć nie jest możliwe, gdy aparat jest podłączony do
PictBridge.
Aby nastawić opcje prezentacji zdjęć
Można nastawić sposób wykonania prezentacji zdjęć.
1 Dotknąć [MENU] t [Prezentacja].
2 Dotknąć wybranej do nastawienia opcji menu.
3 Dotknąć żądanego nastawienia, a następnie
38
.
Używanie prezentacji zdjęć
Można nastawić następujące opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Efekty
Prosta prezentacja zdjęć, odpowiednia dla szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
dynamicznych scen.
Normalny
Podstawowa prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia w
ustalonym z góry interwale.
• Przy nastawieniu efektów [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy], i [Aktywny],
– tylko zdjęcia są wyświetlane.
– tylko pierwszy obraz jest wyświetlany, gdy obrazy były fotografowane w trybie wieloserii.
• Przy nastawieniu na [Normalny], [Muzyka] jest nastawiona na [Wyłącz] jako nastawienie
domyślne. Dźwięk filmów będzie słyszalny.
Zaawansowane operacje
Prosty
Muzyka
Muzyka jest przygotowana dla każdego z efektów.
Music1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
Wyłącz
Nastawienie dla prezentacji zdjęć [Normalny]. Bez
muzyki.
Zdjęcie
Katalog (Ta data)
Odtwarza wszystkie obrazy w wybranym katalogu (gdy
odtwarzany jest album, obrazy w [Ta data]).
Wszyst.
Odtwarza wszystkie obrazy zapisane na karcie „Memory
Stick Duo” lub w albumie.
• Ta opcja zostaje nastawiona na [Wszyst.] zaraz po wybraniu odtwarzania albumu (podczas próby
nastawienia opcji prezentacji zdjęć na ekranie indeksu w jednym z elementów „Ta data”). Aby
wybrać [Ta data], najpierw należy wybrać datę albumu, który ma być odtworzony.
39
Używanie prezentacji zdjęć
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
Interwał
3 sek
5 sek
Nastawia interwał prezentacji zdjęć dla prezentacji zdjęć
[Normalny].
10 sek
30 sek
1 min
Start
Zaczyna prezentację zdjęć.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Można wykonać transfer żądanej muzyki (pliku muzycznego) z płyty CD lub plików
MP3 do aparatu, aby je odtwarzać podczas prezentacji zdjęć. Można wykonać transfer
(Nastawienia), używając
muzyki za pomocą [Pobierz muzykę] w menu
dostarczonego oprogramowania „Music Transfer”, zainstalowanego na komputerze.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 95.
• Można nagrać maksymalnie cztery fragmenty muzyczne na aparacie (cztery zaprogramowane
fragmenty (Music 1 – 4) mogą być zamienione na żądane fragmenty).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego przeznaczonego do odtwarzania w aparacie
wynosi 180 sekund.
• Jeżeli odtwarzanie pliku muzycznego nie jest możliwe ze względu na uszkodzenie pliku lub inne
usterki, wykonać [Formatuj muzykę] (str. 73) i ponownie dokonać transferu muzyki.
40
Malowanie na zdjęciach
Można malować zdjęcia lub nanosić na nie stemple i zapisywać je oddzielnie. Używać
pisaka (w zestawie) do tej operacji.
albumie.
• Podczas oglądania nagranych obrazów na ekranie TV (str. 78), nie można ich
malować.
Aby wyświetlić malowanie
1 Nastawić przełącznik trybu pracy na
.
Zaawansowane operacje
• Nie można malować ani stemplować obrazów wieloserii, filmów ani obrazów w
2 Dotknąć [MENU] t [Maluj].
1
6789
A Przycisk
(pisak)
B Przycisk
(stempel)
2
C Przycisk
(gumka)
3
D Przycisk wyboru grubości/Przycisk wyboru stempla
4
E Przycisk wybierania koloru
5
F Przycisk
(powrót)
G Przycisk
(kasuj wszystko)
H Przycisk
Przycisk
(zapisz w pamięci wewnętrznej)/
(zapisz w „Memory Stick”)
I Przycisk
(wyjdź)
Aby malować znaki lub grafikę
1 Dotknąć
.
2 Wybrać grubość linii.
Dotknąć przycisku wyboru grubości, żądaną grubość, a następnie
.
3 Malować znaki lub grafikę.
41
Malowanie na zdjęciach
Aby stemplować
1 Dotknąć
.
2 Wybrać stempel.
Dotknąć przycisku wyboru stempla, żądany stempel, a następnie
.
3 Nanieść stempel na obraz.
Aby zmienić kolor linii lub stempla
Dotknąć przycisku wyboru koloru, żądany kolor, a następnie
.
• Wybrany kolor zostanie zastosowany do linii i do stempla.
Aby zrobić poprawki
Dotknąć
, po czym potrzeć piskiem fragment, który ma być skasowany. Ewentualnie
dotknąć
, aby wrócić do poprzedniego stanu (ponowne naciśnięcie
spowoduje
powrót do ostatniego stanu).
• Można wybrać grubość gumki w ten sam sposób, jak pisaka, używając przycisku wyboru grubości.
Wybrana grubość zostaje zastosowana zarówno do linii, jak i do gumki.
Kasowanie całego malowania
1 Dotknąć
.
Pojawi się „Kasuj wszystko”.
2 Dotknąć [OK].
Całe malowanie zniknie z obrazu.
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
Aby zapisać malowanie
1 Dotknąć
(lub
).
Pojawi się „Zapisz”.
2 Dotknąć [OK].
Malowany obraz będzie nagrany w katalogu nagrywania jako najnowszy plik.
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
• Obraz będzie zapisany w rozmiarze [VGA (E-mail)] i z jakością obrazu [Wys jakość].
Aby wyjść z trybu malowania
1 Dotknąć
.
Pojawi się „Wyjdź”.
2 Dotknąć [OK].
Dotknąć [Anuluj], aby anulować operację.
• Jeżeli przed zapisaniem obrazu dotknięte będzie
, malowanie zostanie porzucone. Jeżeli
malowanie ma być zachowane, należy pamiętać o zapisaniu go przez dotknięcie
/ .
42
Używanie menu
Korzystanie z opcji menu
Przełącznik trybu pracy
Panel dotykowy
Przycisk
(klawisz ekranu)
Zależnie od pozycji przełącznika trybu pracy i nastawień menu
opcje.
2 Nacisnąć
(Aparat), dostępne będą inne
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu dotykowego.
• Gdy przełącznik trybu pracy jest nastawiony na
, pominąć tę operację.
Używanie menu
1 Włączyć zasilanie i nastawić przełącznik trybu pracy.
3 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
4 Dotknąć opcji, która ma być
nastawiona.
5 Dotknąć nastawienia.
6 Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby wyłączyć menu.
• Jeżeli jest opcja niewyświetlona, na brzegu miejsca, w którym zwykle pojawiają się opcje menu
pojawi się znak v/V. Aby wyświetlić opcję, która nie jest wyświetlana, dotknąć v/V.
• Nie można nastawić opcji, które są zszarzałe.
43
Opcje menu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Dostępne opcje menu są różne, zależnie od pozycji przełącznika trybu pracy. Na
ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
(
: dostępna)
Pozycja przełącznika trybu:
Auto
Program Ręczny Scena
Menu fotografowania (str. 46)
COLOR (Tryb koloru)
(Tryb pomiaru)
WB (Balans bieli)
ISO
(Jakość obrazu)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mode (Tryb NAGR)
BRK (Stopień ekspoz.)
M
—
*
—
—
(Interwał)
—
*
—
—
(Moc błysku)
—
*
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Wyrazistość)
(Nastawienia)
*Operacja jest ograniczona trybem selekcji sceny (str. 30).
44
—
—
—
Opcje menu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
(
: dostępna)
Pozycja przełącznika trybu:
Auto
Program Ręczny Scena
Menu podglądu (str. 54)
(Album)
—
—
—
—
—
(Wyjdź z albumu)
—
—
—
—
—
(Prezentacja)
—
—
—
—
—
(Maluj)
—
—
—
—
—
(Głośność)
(Katalog)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- (Chroń)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Drukuj)
—
—
—
—
—
(Zmień rozm)
—
—
—
—
—
(Obróć)
—
—
—
—
—
(Podziel)
—
—
—
—
—
(Nastawienia)
—
—
—
—
—
(Przycin)*
—
—
—
—
—
Używanie menu
(Kasuj)
*Dostępne tylko dla zoomu odtwarzania.
45
Menu
fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
COLOR (Tryb koloru): Zmiana intensywności obrazu lub
dodanie efektów specjalnych
Można zmienić intensywność kolorów obrazu, towarzyszącą efektom.
Normalny
Intensywny (VIVID)
Nastawia obraz na jasne i nasycone kolory.
Naturalny (NATURAL)
Nastawia obraz na stonowane kolory.
Sepia (SEPIA)
Nastawia obraz na kolor sepii.
Czarno-białe (B & W)
Nastawia obraz na kolor monochromatyczny.
• Można wybrać tylko [Czarno-białe] i [Sepia] podczas nagrywania filmów.
• Gdy wybrana jest [Wieloseria], tryb koloru zostaje nastawiony na [Normalny].
46
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła, określający tę część obiektu, na której dokonany
zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.
Wielopunkt (Pomiar
wielopunktowy)
Centralny (Pomiar
centralnie ważony) (
Punktowy (Pomiar
punktowy)
(
)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z
nich. Aparat określa wyważone parametry ekspozycji.
)
Mierzy w centrum obrazu i wyznacza naświetlenie w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu.
Pomiar zostaje wykonany tylko na części obiektu.
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od
tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 8.
• Gdy używany jest pomiar punktowy lub centralnie ważony, zalecane jest nastawienie 9 (Fokus)
na [Centr AF], aby zogniskować na mierzonej pozycji (str. 32).
Używanie menu
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie
WB (Balans bieli): Regulowanie odcieni koloru
Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, gdy – na przykład – kolory
obrazu są dziwne.
Auto
Automatycznie reguluje balans bieli.
Światło dzien. (
Pochmurnie (
)
)
Korekcja dla pleneru, fotografowania scen nocnych,
neonów, fajerwerków, wschodów słońca lub warunków
przed i po zachodzie słońca.
Korekcja dla zachmurzonego nieba.
47
Menu fotografowania
Jarzeniowe (
)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Korekcja dla światła jarzeniowego.
Żarowe (n)
Korekcja dla miejsc, w których warunki oświetlenia
szybko się zmieniają, na przykład w klubie, lub w silnym
oświetleniu, na przykład w studiu fotograficznym.
Lampa błysk ( WB )
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Opcja ta jest niedostępna podczas nagrywania filmów.
• Szczegółowe informacje o balansie bieli, zobacz str. 9.
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet przy
ustawieniu [Jarzeniowe] ( ).
• Z wyjątkiem trybów [Lampa błysk] ( WB ), [WB] jest nastawione na [Auto] podczas błysku lampy
błyskowej.
• Niektóre opcje mogą nie być dostępne zależnie od trybu selekcji sceny (str. 30).
48
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mniejsza liczba
Większa liczba
Wybiera światłoczułość za pomocą jednostek ISO. Im większa liczba, tym wyższa czułość.
Auto
100
Wybrać większą liczbę fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, mniejszą –
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
400
800
1600
•
•
•
•
Szczegółowe informacje o czułości ISO, zobacz str. 9.
Wzrost stopnia czułości ISO zwiększa zakłócenia obrazu.
[ISO] jest nastawione na [Auto] w trybie selekcji sceny.
Podczas fotografowania w jaśniejszych warunkach, aparat automatycznie zwiększa reprodukcję
tonów, co pomaga w zapobieganiu rozbielenia zdjęć (z wyjątkiem gdy [ISO] jest nastawione na
[100]).
Używanie menu
200
(Jakość obrazu): Wybieranie jakości zdjęcia
Wybiera jakość zdjęcia.
Wys jakość (FINE)
Nagrywanie obrazu wysokiej jakości (mała kompresja).
• Gdy
(Aparat) jest nastawione na [Auto],
obrazu) jest nastawione na [Wys jakość].
Standard (STD)
(Jakość
Nagrywanie obrazu standardowej jakości (duża
kompresja).
49
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie metody fotografowania
ciągłego
Wybiera fotografowanie ciągłe po naciśnięciu spustu migawki.
Normalny
Nie fotografuje w sposób ciągły.
Seria (
Rejestruje maksymalną liczbę obrazów w sposób ciągły (zgodnie z
poniższą tabelą) po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki.
)
• Gdy zniknie „Nagrywanie”, można nagrać następny obraz.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
Stopn eksp
(BRK)
(Bez lampy).
Nagrywa serię trzech obrazów, z automatycznym przesunięciem
wartości naświetlenia.
• Jeżeli nie jest łatwo podjąć decyzję o prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji (BRK),
przesuwającym wartość naświetlenia. Następnie można wybrać obraz
o najlepszym naświetleniu.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
Wieloseria (
M
)
(Bez lampy).
Po naciśnięciu spustu migawki rejestruje 16 klatek w sposób ciągły
jako jeden plik zdjęciowy.
• Rozmiar obrazu dla zdjęć wykonanych w trybie wieloserii wynosi
1M.
• Jest to przydatne na przykład do sprawdzenia własnej formy
sportowej.
• Można wybrać odstęp pomiędzy zdjęciami wieloserii w trybie
[Interwał] (str. 52).
• Obrazy są wyświetlane w sekwencji na ekranie aparatu.
• Obraz jest drukowany jako pojedynczy obraz złożony z 16 klatek.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
50
(Bez lampy).
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Informacje o [Seria]
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Odstęp nagrywania wynosi w przybliżeniu 1,2 sek.
• Gdy moc akumulatora jest mała lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest
pełna, seria zatrzymuje się.
• Wykonanie zdjęć w trybie serii może nie być możliwe, zależnie od trybu selekcji sceny (str. 30).
Maksymalna liczba ciągłych zdjęć
Liczby są w nawiasie ( ) gdy [Zapisz w albumie] jest
nastawione na [Wyłącz] w
(Album).
(Jednostki: obrazy)
Jakość
Standardowa
10M
3 (3)
4 (5)
3:2
3 (3)
4 (5)
8M
3 (3)
5 (5)
5M
4 (5)
8 (8)
3M
7 (7)
11 (12)
2M
10 (11)
15 (15)
VGA (E-mail)
15 (15)
15 (15)
16:9(HDTV)
10 (11)
15 (15)
Używanie menu
Wysoka jakość
Rozmiar
Informacje o [Stopn eksp]
• Ogniskowa i balans bieli zostają nastawione dla pierwszego obrazu i nastawienia te są użyte także
dla innych obrazów.
• Gdy naświetlenie jest nastawione ręcznie (str. 31), zmiana naświetlenia następuje na bazie
nastawionej wartości.
• Odstęp nagrywania wynosi w przybliżeniu 1,0 sek.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopnia
bracketingu może nie być możliwe.
• Zależnie od trybu preselekcji sceny, fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie
być możliwe (str. 30).
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Informacje o [Wieloseria]
• Można kolejno odtworzyć obrazy wykonane w trybie wieloserii, używając następującej procedury:
– Aby zrobić pauzę/wrócić do odtwarzania: Dotknąć X.
– Aby odtwarzać klatka po klatce: Dotknąć c/C w trybie pauzy. Dotknąć B, aby powrócić do
odtwarzania w seriach.
• W trybie wieloserii nie są dostępne następujące funkcje:
– Inteligentny zoom
– Dzielenie serii zdjęć wykonanych w trybie wieloserii
– Wydobycie lub kasowanie jednej klatki z serii obrazów wykonanej w trybie wieloserii
– Nastawienie odstępu pomiędzy klatkami na tryb inny niż [1/30], gdy
(Aparat) jest
nastawione na [Auto]
• Gdy seria zdjęć wykonanych w trybie wieloserii odtwarzana jest na komputerze lub w aparacie nie
posiadającym funkcji wieloserii, obraz zostaje wyświetlony jako jedno zdjęcie złożone z 16 klatek.
• Zależnie od trybu selekcji sceny, fotografowanie w trybie wieloserii może nie być możliwe (str. 30).
BRK (Stopień ekspoz.): Przesuwanie EV w trybie [Stopn eksp]
Nagrywa serię trzech obrazów, z automatycznym przesunięciem wartości naświetlenia.
+/-1.0EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 1.0EV.
+/-0.7EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 0.7EV.
+/-0.3EV
Zmienia wartość ekspozycji o plus lub minus 0.3EV.
• BRK(Stopień ekspoz.) nie jest wyświetlane w niektórych trybach selekcji sceny.
(Interwał): Wybieranie odstępu między klatkami w trybie
[Wieloseria]
Wybiera odstęp między klatkami w trybie [Wieloseria] (str. 50).
1/30 (1/30")
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
•
M
• Najpierw wybrać [Wieloseria] w [Mode], po czym nastawić
żądany odstęp między klatkami w [Interwał]. Gdy wybrana
została funkcja inna niż [Wieloseria], ta funkcja jest
niedostępna.
(Interwał) nie jest wyświetlany w niektórych trybach selekcji sceny.
(Moc błysku): Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
+ ( +)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
Normalny
– ( –)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 23.
• Nastawienie mocy błysku może nie być możliwe, zależnie od trybu selekcji sceny (str. 30).
52
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
(Kontrast): Regulowanie kontrastu obrazu
W stronę –
W stronę +
Reguluje kontrast obrazu.
+(
)
W stronę +: Wzmacnia kontrast.
Normalny
)
W stronę –: Redukuje kontrast.
(Wyrazistość): Regulowanie wyrazistości obrazu
W stronę –
Używanie menu
–(
W stronę +
Reguluje wyrazistość obrazu.
+(
)
W stronę +: Wyostrza obraz.
Normalny
–(
)
W stronę –: Zmiękcza obraz.
(Nastawienia): Zmiana opcji nastawień
Zobacz str. 62.
53
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Począwszy od tej strony, dostępne dla opcji menu nośniki (karta „Memory Stick Duo”,
pamięć wewnętrzna i album) będą pokazane następująco.
Niedostępne
Dostępne
(Album): Wyświetlanie zdjęć w albumie
Wyświetla zdjęcia w albumie.
Patrz str. 35.
(Wyjdź z albumu): Kończenie odtwarzania obrazów w
albumie
Kończy odtwarzanie obrazów w albumie.
(Prezentacja): Odtwarzanie serii obrazów
Odtwarza nagrane obrazy kolejno, z efektami i z podkładem muzycznym.
Patrz str. 38.
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
Maluje znaki lub grafikę na zdjęciach.
Patrz str. 41.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Kasuje niepotrzebne obrazy.
Patrz str. 26.
(Głośność): Regulacja głośności
Nastawia głośność.
Zobacz strony 26, 38.
(Katalog): Wybieranie katalogu do oglądania obrazów
Wybiera katalog zawierający żądane zdjęcie do odtworzenia, gdy używany jest aparat z
kartą „Memory Stick Duo”.
54
OK
Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje wybór.
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
1 Wybiera żądany katalog za pomocą b/B.
2 Dotknąć [OK].
Używanie menu
z O katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym katalogu karty „Memory Stick Duo”. Można zmienić
katalog lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy katalog t [Utwórz katalog REC] (str. 69)
• Aby zmienić katalog do zapisu obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 70)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzone zostają liczne katalogi i gdy pierwszy lub ostatni
obraz w katalogu jest wyświetlany, pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu.
: Przechodzi do następnego katalogu.
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów.
- (Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem. Można zapobiec automatycznemu
kasowaniu obrazów w albumie, stosując ich ochronę w albumie.
Chroń (-)
Opis procedury poniżej.
Wyjdź
Wyjście z funkcji ochrony.
Aby chronić obrazy w trybie pojedynczego obrazu
1 Wyświetlić obraz, który ma być chroniony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V, aby wyświetlić - (Chroń), po czym dotknąć - (Chroń).
4 Dotknąć [Chroń].
Obraz jest chroniony i pojawia się na nim wskaźnik - (chroniony).
-
5 Aby chronić inne obrazy, wyświetlić żądany obraz za pomocą
[Chroń].
/
, po czym dotknąć
55
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Aby chronić obrazy w trybie indeksu
1 Nacisnąć
(indeks) aby wyświetlić ekran indeksów.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć [Chroń] t [Wybierz].
4 Dotknąć obrazu, który ma być chroniony.
Zielony wskaźnik - (ochrona) pojawi się na wybranym obrazie.
- (zielony)
5 Powtórzyć punkt 4, aby ochronić kolejne zdjęcia.
6 Dotknąć [OK] t [OK].
• Aby chronić wszystkie obrazy w katalogu, dotknąć [Chroń] t [Wszyst. w tym katalogu] t
[Włącz].
Aby anulować ochronę
W trybie pojedynczego zdjęcia
Wyświetlić obraz, z którego będzie zdjęta ochrona i dotknąć [MENU] t [Chroń] t
[Chroń].
W trybie indeksu
1 Wybrać obraz, z którego będzie zdjęta ochrona w kroku 4 z „Aby chronić obrazy w
trybie indeksu”.
2 Powtórzyć powyższą operację dla wszystkich obrazów, które mają być niechronione.
3 Dotknąć [OK] t [OK].
Aby anulować ochronę wszystkich zdjęć w katalogu
Wybrać [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 3 z „Aby chronić obrazy w trybie indeksu”,
po czym dotknąć [Wyłącz].
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”
kasuje wszystkie dane zapisane na nośnikach pamięci, nawet jeśli obrazy są chronione i tych
obrazów nie można odzyskać.
• Proces ochrony obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
DPOF: Dodawanie ikony polecenia wydruku
Dodaje ikonę
(str. 103).
(Polecenie wydruku) do obrazów, które mają być drukowane
(Drukuj): Drukowanie obrazów na drukarce
Zobacz str. 99.
56
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
(Zmień rozm): Zmiana rozmiaru nagranego obrazu
Duży rozmiar
Mały rozmiar
Można zmienić rozmiar zarejestrowanego obrazu (Zmiana rozmiaru) i zapisać go w
postaci nowego pliku. Po zmianie rozmiaru oryginał pozostaje nienaruszony.
10M
Używanie menu
8M
Szczegółowe informacje o wskazówkach dotyczących
wybierania rozmiaru obrazu, zobacz str. 25.
5M
3M
2M
VGA
1 Wyświetlić obraz, którego rozmiar ma być zmieniony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
(Zmień rozm), po czym dotknąć tej ikony.
4 Dotknąć żądanego rozmiaru, a następnie [OK].
Zdjęcie o zmienionym rozmiarze jest najnowszym plikiem w wybranym do zapisu
katalogu.
•
•
•
•
•
Szczegółowe informacje o rozmiarze obrazu, zobacz str. 10.
Nie można zmienić rozmiaru filmów, obrazów wieloserii, ani obrazów w albumie.
Przy zmianie rozmiaru z mniejszego na większy, jakość zdjęcia ulega pogorszeniu.
Nie można zmienić zdjęcia do rozmiaru 3:2 lub 16:9.
Po zmianie rozmiaru zdjęcia 3:2 lub zdjęcia 16:9, na górze i na dole zdjęcia pojawi się czarny pasek.
(Obróć): Obracanie zdjęcia
Obraca zdjęcie.
Obraca obraz. Opis procedury poniżej.
OK
Decyduje o wykonaniu obrotu. Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje obracanie.
57
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
1 Wyświetlić obraz, który ma być obrócony.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
4 Dotknąć
(Obróć), po czym dotknąć tej ikony.
, aby obrócić obraz.
5 Dotknąć [OK].
• Nie jest możliwe obracanie chronionych obrazów i filmów, ani zdjęć wykonanych w wieloserii.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
(Podziel): Montaż filmów
Przebieg filmu ,
Podział
Podział
Wykonuje montaż filmów lub usuwa niechciane sceny z filmów. Jest to funkcja zalecana
do wykorzystania, gdy pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”
jest niewystarczająca, lub gdy filmy są dołączane do poczty e-mail.
• Należy pamiętać, że oryginał filmu zostaje skasowany, a jego numer – pomijany. Należy także
pamiętać, że poddanych montażowi plików nie można przywrócić do pierwotnej postaci.
58
OK
Opis procedury poniżej.
Anuluj
Anuluje podział.
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Przykład: Montaż filmu o numerze 101_0002
W tej części opisany jest przykład montowania filmu o numerze 101_0002 i skasowania
go w poniższej konfiguracji plików.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Wycinanie sceny A.
1
A
B
2
3
101_0002
101_0002 zostaje podzielony na 101_0004 i 101_0005.
2 Wycinanie sceny B.
101_0004
1
3
A
2
B
Używanie menu
Podział
101_0005
Podział
101_0005 zostaje podzielony na 101_0006 i 101_0007.
3 Kasowanie scen A i B, jeśli nie są potrzebne.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Kasowanie
Kasowanie
4 Pozostają tylko żądane sceny.
1
3
2
101_0006
59
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
Procedura
1 Wyświetlić film przeznaczony do podziału.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
(Podziel), po czym dotknąć tej ikony.
4 Dotknąć [OK].
Rozpoczyna się odtwarzanie filmu.
5 Nacisnąć x w żądanym punkcie cięcia.
• Gdy należy doprecyzować punkt cięcia, dotknąć c/C (klatka do tyłu/do przodu).
• Jeżeli należy zmienić punkt cięcia, dotknąć B. Ponownie rozpoczyna się odtwarzanie filmu.
6 Dotknąć [OK] t [OK].
Film został przemontowany.
• Pocięte fragmenty filmu otrzymują nowe numery i zostają zapisane jako najnowsze pliki w
wybranym do zapisu katalogu.
• Montażowi nie można poddać następujących obrazów.
– Zdjęcia
– Filmy za krótkie do cięcia (krótsze niż około dwie sekundy)
– Filmy chronione (str. 55)
(Nastawienia): Zmiana opcji nastawień
Zobacz str. 62.
60
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 43
(Przycin): Nagrywanie powiększonego obrazu
Nagrywa powiększony obraz (str. 27) jako nowy plik.
10M
Szczegółowe informacje o wskazówkach dotyczących
wybierania rozmiaru obrazu, zobacz str. 25.
8M
5M
2M
VGA
1 Dotknąć [MENU] podczas zoomu odtwarzania, aby wyświetlić menu.
2 Dotknąć
Używanie menu
3M
(Przycin).
3 Dotknąć rozmiaru obrazu.
4 Dotknąć [OK].
Obraz zostanie nagrany, a oryginalny obraz będzie ponownie wyświetlony.
• Przycięty obraz jest nagrany jako najnowszy plik w wybranym katalogu nagrywania, a oryginalny
obraz zostaje zachowany.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Nie można przycinać do rozmiaru obrazu 3:2 lub do formatu 16:9.
• Nie można przycinać obrazów w albumie.
61
Używanie ekranu ustawień
Używanie opcji nastawiania
Można zmienić nastawienia fabryczne za pomocą ekranu
(Nastawienia).
Przełącznik trybu pracy
Panel dotykowy
1 Nacisnąć
Przycisk
(klawisz ekranu)
(klawisz ekranu) aby wyświetlić przyciski panelu dotykowego.
• Gdy przełącznik trybu pracy jest nastawiony na
, pominąć tę operację.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Dotknąć V aby wyświetlić
(Nastawienia), po czym dotknąć ikony.
4 Dotknąć v/V aby wyświetlić opcję,
która ma być nastawiona, po czym jej
dotknąć.
5 Dotknąć opcji, która ma być nastawiona.
Wybrana opcja zmienia kolor na niebieski i zostaje nastawiona.
Aby wyłączyć ekran
(Nastawienia), dotknąć
(klawisz ekranu).
Aby wrócić do menu z ekranu
(Nastawienia), nacisnąć kilkakrotnie
• Wcisnąć spust migawki do połowy aby zamknąć ekran
fotografowania.
.
(Nastawienia) i wrócić do trybu
Gdy menu nie jest wyświetlone
Nacisnąć dłużej
62
(klawisz ekranu) aby wyświetlić ekran
(Nastawienia).
Używanie opcji nastawiania
Aby anulować nastawienie
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
(Nastawienia)
Dotknąć [Anuluj], jeżeli się pojawi. Jeśli się nie pojawiło, wybrać ponownie poprzednie
nastawienie.
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu zasilania.
Używanie ekranu ustawień
63
1
Aparat1
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy (S AF)
Automatycznie reguluje ostrość gdy spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor (M AF)
Automatycznie reguluje ostrość zanim spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
skraca czas potrzebny do nastawienia ostrości.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Pojedynczy].
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo prawie bez zniekształceń. Ta
funkcja nie jest dostępna, gdy rozmiar obrazu jest
nastawiony na [10M] lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w poniższej tabeli.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy) (
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie
6×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalna skala zbliżenia przy użyciu inteligentnego zoomu
Rozmiar
64
Maksymalny zoom
8M
Około 3,4×
5M
Około 4,2×
3M
Około 5,3×
2M
Około 6,7×
VGA (E-mail)
Około 17×
16:9(HDTV)
Około 5,7×
Aparat1
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
• Po naciśnięciu przycisku zoom, ukazuje się poniższy wskaźnik zbliżenia.
Po stronie W tej kreski jest zakres zoomu optycznego,
po stronie T – zakres zoomu cyfrowego
Wskaźnik skali zbliżenia
• Maksymalny zoom inteligentny/zoom precyzyjny zawiera zoom optyczny.
• Podczas korzystania z zoomu cyfrowego ramka pola AF nie pojawia się. Wskaźnik ,
lub
miga, a AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się blisko centralnej pozycji pola.
• Podczas korzystania z inteligentnego zoomu, obraz na ekranie może być nieostry. Nie ma to
jednak wpływu na zapisane zdjęcie.
Reduk czerw oczu
Włącz (
)
Redukuje efekt czerwonych oczu.
• Lampa błyskowa miga dwukrotnie lub więcej przed
fotografowaniem.
Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności.
Używanie ekranu ustawień
Redukuje efekt czerwonych oczu przy
stosowaniu lampy błyskowej. Należy nastawić
przed fotografowaniem.
65
Aparat1
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Iluminacja AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości. W tym czasie pokazuje się wskaźnik ON .
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dosięgnie fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie nastawiona. (Zalecana jest odległość około 2 m (zoom: W) /
1,5 m (zoom: T).)
• Jeśli tylko światło wspomagania AF dotrze do obiektu, nawet gdy nie będzie to jego środek,
ostrość zostanie nastawiona.
• Gdy ostrość jest wstępnie nastawiona (str. 33), wspomaganie AF nie działa.
• Ramka pola AF nie pojawia się. Wskaźnik ,
lub
miga, a AF priorytetowo traktuje
obiekty znajdujące się blisko centralnej pozycji pola.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy w trybie preselekcji sceny wybrany został
(Zmierzch),
(Pejzaż) lub
(Fajerwerki).
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
66
2
Aparat2
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Auto podgląd
Wyświetla na ekranie zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po
wykonaniu zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie wciśnięty do połowy, wyświetlenie zarejestrowanego
obrazu zniknie i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
Używanie ekranu ustawień
67
Pamięć
wewnętrzna
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Opcja ta nie pojawia się, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie bezpowrotnie kasuje wszystkie dane w pamięci
wewnętrznej, włącznie z chronionymi obrazami.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
68
OK
Formatuje pamięć wewnętrzną.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Memory Stick
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w
aparacie.
Format
Formatowanie karty „Memory Stick Duo”. Dostępna w handlu karta „Memory Stick
Duo” jest już sformatowana i może być od razu używana.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, także obrazy
chronione.
Pojawi się komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane Gotowe?”.
OK
Formatowanie karty „Memory Stick Duo”.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Utwórz katalog REC
OK
Zostaje stworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym
niż najwyższy i katalog ten staje się bieżącym katalogiem do
zapisu.
Anuluj
Anuluje tworzenie katalogu.
Używanie ekranu ustawień
Tworzy katalog na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
Pojawi się ekran tworzenia katalogu.
• Jeśli nowy katalog nie zostanie utworzony, zdjęcia zostaną zapisane w katalogu „101MSDCF”.
• Można utworzyć katalogi aż do „999MSDCF”.
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu, aż inny katalog nie zostanie utworzony
lub wybrany.
• Nie można skasować katalogu za pomocą aparatu. Do skasowania katalogu należy użyć
komputera itp.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisu zdjęć i nazwy plików” (str. 88).
69
Memory Stick
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Zmień katalog REC
Zmienia katalog aktualnie używany do zapisu obrazów.
Pojawi się ekran wyboru katalogu.
OK
Wybrać żądany katalog dotykając v/V, a następnie [OK].
Anuluj
Anuluje zmianę katalogu do zapisu.
• Nie można wybrać katalogu „100MSDCF” jako katalogu do zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej lub z albumu na kartę „Memory Stick
Duo”.
Pamięć wewnętrzna
Kopiuje pliki obrazów w pamięci wewnętrznej.
Album
Kopiuje pliki obrazów w albumie.
1 Włożyć kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 32 MB lub większej.
2 Dotknąć nośnika pamięci ([Pamięć wewnętrzna] lub [Album]), z którego pliki obrazów
mają być skopiowane.
Pokazuje się napis „Dane pamięci wewn będą skopiowane (Wszystkie dane Albumu
będą skopiowane) Gotowe?”.
3 Dotknąć [OK].
Zaczyna się kopiowanie.
70
Memory Stick
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
• Należy użyć w pełni naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (brak w zestawie). Jeżeli
kopiowanie plików zdjęciowych będzie wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu
naładowania, akumulator może się całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet
uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy w pamięci wewnętrznej lub w albumie będą zachowane nawet po ich
skopiowaniu. Aby skasować zawartość pamięci wewnętrznej lub albumu, wykonać komendę
[Format] w
(Pamięć wewnętrzna) (str. 68) lub
(Album) (str. 72).
• Nie można wybrać katalogu skopiowanego na kartę „Memory Stick Duo”.
• Gdy dane są kopiowane, ikona
(Polecenie wydruku) nie zostanie skopiowana.
• Podczas kopiowania z albumu nastawienie ochrony obrazu nie zostaje skopiowane.
• Gdy odtwarzane są obrazy w albumie, kolejność obrazów wyświetlanych na ekranie może być
różna od kolejności obrazów skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo”.
Używanie ekranu ustawień
71
Album
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Zapisz w albumie
Podczas fotografowania można wybrać zapisywanie miniaturowych kopii oryginalnych
obrazów.
Włącz (
)
Wyłącz
Podczas fotografowania zapisuje w albumie miniaturowe
kopie oryginalnych obrazów.
Nie zapisuje w albumie miniaturowych kopii
oryginalnych obrazów.
• Zdjęcia są nagrywane w albumie w rozmiarze obrazu [VGA (E-mail)] i z jakością obrazu
[Standard].
• Filmy nie są nagrywane w albumie.
• Szczegółowe informacje o albumie, zobacz „Używanie albumu” (str. 35).
Format
Formatuje album.
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie bezpowrotnie kasuje wszystkie dane w albumie, także
obrazy chronione.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane Albumu będą skasowane Gotowe?”.
OK
Formatuje album.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Sprawdź album
Naprawia dane obrazów w albumie. Gdy na ekranie pojawi się „Błąd danych Albumu”,
zastosować tę opcję.
OK
Naprawia dane obrazu.
Anuluj
Anuluje naprawę.
• Gdy wykonywane jest [Sprawdź album], nastawienie ochrony obrazu zostaje odwołane. Należy
ponownie ochronić obrazy, które nie powinny być skasowane.
72
1
Nastaw1
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Pobierz muzykę
Pobiera muzykę do odtwarzania podczas prezentacji zdjęć.
Zobacz strony 38, 95, 97.
Formatuj muzykę
Jeżeli nie można odtworzyć pliku muzycznego dla prezentacji zdjęć, plik muzyczny
może być uszkodzony. W takim wypadku należy wykonać [Formatuj muzykę], po czym
dokonać transferu muzyki za pomocą [Pobierz muzykę], używając dostarczonego
oprogramowania „Music Transfer”.
• Jeżeli sformatowany zostanie obszar zapisu danych pliku muzycznego, wszystkie pliki muzyczne
zostaną skasowane i nie będą mogły być odzyskane.
Pojawi się komunikat „Dane będą skasowane Gotowe?”.
Formatuje pliki muzyczne. Wszystkie dane inne niż pliki
muzyczne pozostaną w niezmienionej postaci.
Anuluj
Anuluje formatowanie.
Używanie ekranu ustawień
OK
73
Nastaw2
2
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Podświetl ekran
Wybiera jasność podświetlenia ekranu LCD gdy aparat jest zasilany akumulatorem.
Jasny
Rozjaśnia.
Normalny
• Można zmienić nastawienie naciskając dłużej przycisk
(Przełącznik wyświetlenia ekranu).
• Wybranie [Jasny] prowadzi do szybszego rozładowania akumulatora.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu
migawki.
Włącz
Włącza sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki, słyszalny
podczas naciśnięcia
(klawisz ekranu)/naciśnięcia
spustu migawki/używania przycisków panelu
dotykowego.
Wyłącz
Sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki wyłączone.
Język
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Inicjalizuj
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pojawi się komunikat „Inicjal wszystkie nastaw Gotowe?”.
OK
Przywraca nastawienia do nastawień domyślnych.
Anuluj
Anuluje resetowanie.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania gdy odbywa się resetowanie.
• Dane w pamięci wewnętrznej lub w albumie zostają zachowane nawet po resetowaniu.
74
Nastaw3
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Numer pliku
Wybiera metodę używaną do przydzielania obrazom numerów plików.
Seria
Przydziela plikom numery po kolei, nawet jeśli został
zmieniony katalog do zapisu lub karta „Memory Stick
Duo”. (Gdy wymieniona karta „Memory Stick Duo”
zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni przydzielony
numer, przydzielony zostaje numer o jeden wyższy od
najwyższego.)
Resetuj
Zaczyna od 0001 za każdym razem, gdy katalog zostaje
zmieniony. (Jeśli w katalogu do zapisu znajduje się plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
największego.)
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub do drukarki
zgodnej z PictBridge, przy użyciu kabla wielozłącza.
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 99).
PTP
Gdy nastawiony zostaje [PTP] (Picture Transfer
Protocol) i aparat jest podłączony do komputera, obrazy
w katalogu przeznaczonym w aparacie do zapisu zostaną
skopiowane na komputer. (Współpracuje z Windows XP
i Mac OS X.)
Pamięć mas.
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej
pomiędzy aparatem i komputerem lub innym
urządzeniem USB (str. 84).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge (str. 84 i
99).
Używanie ekranu ustawień
Połącz USB
• Jeżeli aparat i drukarka zgodna z PictBridge nie łączą się
przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie na
[PictBridge].
• Jeżeli aparat i komputer lub inne urządzenie USB nie łączą
się przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie
na [Pamięć mas.].
75
Nastaw3
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Różne kraje i regiony używają różnych systemów TV
kolorowej. Gdy chcemy oglądać obrazy na ekranie TV, należy sprawdzić na stronie
str. 79 system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla
USA, Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
Nastaw zegar
Nastawia datę i godzinę. Wybrać format wyświetlenia daty na ekranie 1/2, po czym
nastawić czas na ekranie 2/2.
R/M/D
M/D/R
Wybrać kolejność wyświetlenia daty. Dotknąć t i
nastawić czas na ekranie 2/2.
D/M/R
1 Dotknąć żądanego formatu wyświetlenia daty, a następnie t.
2 Dotknąć pozycji, która będzie nastawiana, po czym nastawić wartość numeryczną za
pomocą v/V.
3 Dotknąć [OK].
76
Nastaw4
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 62
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Kalibrowanie
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują w
odpowiednich, dotykanych punktach.
Za pomocą pisaka dotknąć znak × wyświetlany na ekranie.
Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknąć [Anuluj]. Nie ma to
wpływu na regulacje wykonane do tego momentu.
Osłona
Zmienia funkcje niektórych przycisków, aby operować aparatem zainstalowanym w
„Marine Pack” (obudowa podwodna).
Włącz (
Wyłącz
)
Zmienia funkcje przycisków.
Nie zmienia żadnych funkcji.
Używanie ekranu ustawień
Znak × porusza się na ekranie.
Jeżeli prawidłowy punkt nie zostanie naciśnięty, kalibracja nie zostanie wykonana.
Nacisnąć ponownie znak ×.
Przy nastawieniu [Włącz], przyciski będą działać następująco.
– Przycisk
(Przełącznik wyświetlenia ekranu): Przycisk lampy błyskowej dla fotografowania.
Nie działa dla oglądania.
– Przycisk
/
(Zoom odtwarzania): Przycisk zoom dla fotografowania, przycisk
poprzedniego/następnego obrazu dla oglądania
• Nagrywanie makro włącza się automatycznie, gdy nastawienie jest na [Włącz].
• Szczegółowe informacje, zobacz instrukcję dostarczoną z „Marine Pack” (obudowa podwodna).
77
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora
Można oglądać obrazy na ekranie TV po
podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Przed podłączeniem aparatu do
odbiornika TV należy wyłączyć zarówno
aparat, jak i TV.
1 Podłączyć aparat do odbiornika
TV.
3 Włączyć odbiornik TV i nastawić
przełącznik wejścia TV/wideo na
„video”.
• Szczegółowych informacji szukać w
instrukcji załączonej do telewizora.
4 Nastawić przełącznik trybu pracy
na
i włączyć aparat.
Przełącznik trybu pracy
1 Do złączy wejścia
audio/wideo
2 Do wielozłącza
Kabel wielozłącza
• Położyć aparat ekranem do góry.
• Jeżeli telewizor posiada gniazda
stereofonicznego wejścia, podłączyć wtyczkę
audio (czarna) kabla wielozłącza do lewego
gniazda audio.
2 Nastawić przełącznik na kablu
wielozłącza na „TV”.
Obrazy zarejestrowane aparatem
pojawią się na ekranie TV.
Z ekranu aparatu znikną obrazy i
pojawią się przyciski.
Dotknąć
/
na ekranie aparatu
aby przełączać obraz na ekranie TV.
Operacje menu wykonywać
dotykając v/V/b/B, aby przesunąć
kursor, a następnie z, aby nastawić.
• Gdy aparat jest używany za granicą,
może być konieczne przełączenie wyjścia
sygnału wideo na zgodny z systemem
odbiornika TV (str. 76).
78
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
O systemach kolorystycznych TV
Do oglądania obrazów na ekranie TV
potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem
wejścia wideo oraz kabel wielozłącza.
System kolorystyczny telewizora musi
być zgodny z systemem aparatu.
Sprawdzić na poniższym wykazie system
TV kolorowej kraju lub regionu, w
którym aparat jest używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, USA,
Wenezuela, Wyspy Bahama, itd.
System PAL
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina, itd.
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy,
Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy, itd.
79
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z
komputera Windows
Szczegółowe informacje o używaniu komputera
Macintosh, zobacz „Używanie komputera Macintosh”
(str. 96).
W tej części opisano angielską wersję zawartości ekranu.
Najpierw instalacja oprogramowania (w zestawie) (str. 82)
Kopiowanie zdjęć na komputer (str. 83)
• Oglądanie zdjęć na komputerze
Przyjemność z obrazów przy użyciu „Picture Motion Browser” i „Music
Transfer” (strony 91 i 95)
•
•
•
•
Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
Oglądanie zdjęć ułożonych według daty
Edytowanie zdjęć
Dodawanie/zmiana muzyki za pomocą „Music Transfer”
• Drukowanie zdjęć
80
Przyjemność korzystania z komputera Windows
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w środowisku zaktualizowanego systemu
operacyjnego wymienionego powyżej
oraz w środowisku wielosystemowym.
Złącze (USB): Standardowe
Zalecane środowisko dla „Picture
Motion Browser” i „Music
Transfer”.
Karta dźwiękowa: 16-bitowa
stereofoniczna karta dźwiękowa z
głośnikami
CPU/Memory: Pentium III 500 MHz lub
szybszy, 128 MB RAM lub więcej
(Zalecane: Pentium III 800 MHz lub
szybszy, 256 MB RAM lub więcej)
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Pamięć mas.] i tryb
[PTP]. Jako przykładowe, w tym rozdziale
opisano tryby [Auto] i [Pamięć mas.]. For
details on [PTP], see str. 75.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a
komputerem może nie zostać wznowiona.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
Używanie komputera
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
Oprogramowanie: DirectX 9.0c lub
nowszy
Dysk twardy: Wymagane miejsce na
dysku dla instalacji — 200 MB lub
więcej
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1 024 ×
768 punktów lub więcej
Kolory: High Color (kolor 16-bitowy)
lub powyżej
• Oprogramowanie współpracuje z
technologią DirectX. Może być konieczna
instalacja „DirectX”.
81
Instalowanie programu (w zestawie)
Można zainstalować program (w
zestawie), wykonując poniższą
procedurę.
• W wypadku Windows 2000/Me nie należy
podłączać aparatu do komputera przed
instalacją.
• W przypadku Windows 2000/XP zalogować
się jako Administrator.
• Gdy załączone oprogramowanie będzie
instalowane, sterownik USB zostanie
automatycznie zainstalowany.
1 Włączyć komputer i włożyć CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
4 Postępować według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• DirectX może zostać zainstalowany
zależnie od środowiska systemowego
komputera.
5 Po zakończeniu instalacji wyjąć
CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej strony rejestracji
klientów.
• Gdy nie pojawi się okno menu
instalatora, podwójnie kliknąć
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2 Kliknąć [Install].
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
3 Wybrać żądany język i kliknąć
[Next].
Pojawi się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
Uważnie przeczytać umowę. Jeżeli
akceptujemy warunki umowy
licencyjnej, kliknąć przycisk opcji
obok [I accept the terms of the
license agreement] (Akceptuję
warunki umowy licencyjnej) i kliknąć
[Next].
82
Po rejestracji na stronie internetowej
można otrzymywać bezpieczne i
użyteczne informacje i pomoc.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiowanie zdjęć na komputer
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Obrazy mogą zostać skopiowane z aparatu
do komputera w następujący sposób.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu i komputera
1 Włożyć do aparatu kartę
Komputer z otworem do karty
Memory Stick
„Memory Stick Duo” z nagranymi
obrazami.
Wyjąć kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i włożyć ją do adaptera Memory
Stick Duo. Włożyć adapter Memory Stick
Duo do komputera i skopiować obrazy.
• Podczas kopiowania obrazów z pamięci
wewnętrznej, krok ten nie jest potrzebny.
• Nawet gdy używanym systemem jest
Windows 95/98/98 Second Edition/NT,
można kopiować obrazy wkładając
„Memory Stick Duo” do otworu dla
Memory Stick na komputerze.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostaje rozpoznana, zobacz str. 110.
Komputer bez otworu do karty
Memory Stick
Wykonać czynności opisane w etapach
od 1 do 4 na stronach od 83 do 87, aby
skopiować obrazy.
W przypadku Windows 95/98/98
Second Edition/NT:
Aparat nie współpracuje z tymi wersjami
systemu operacyjnego Windows. Jeśli
komputer nie posiada otworu na kartę
Memory Stick, należy użyć czytnika
„Memory Stick Reader/Writer” (brak w
zestawie) do skopiowania obrazów z
karty „Memory Stick Duo” na komputer.
Aby skopiować obrazy w pamięci
wewnętrznej na komputer, najpierw
skopiować obrazy na kartę „Memory
Stick Duo”, a następnie skopiować je na
komputer, jak opisano powyżej.
naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazdka
sieciowego za pomocą zasilacza
sieciowego (brak w zestawie)
(str. 12).
• Gdy zdjęcia są kopiowane na komputer
przy użyciu akumulatora o niskim
stopniu naładowania, akumulator może
się całkowicie rozładować, powodując
błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie
danych.
3 Nastawić przełącznik trybu pracy
na
, po czym włączyć aparat i
komputer.
Używanie komputera
• Jeżeli używanym systemem operacyjnym jest
Windows 2000/Me, zainstalować
oprogramowanie (w zestawie) przed
dalszymi czynnościami. Dla Windows XP
instalacja nie jest potrzebna.
• Wyświetlenia na ekranie używane w tym
rozdziale są przykładami kopiowania
obrazów z „Memory Stick Duo”.
2 Włożyć do aparatu dostatecznie
83
Kopiowanie zdjęć na komputer
Etap 2: Połączenie aparatu
z komputerem
1 Podłączyć aparat do komputera.
„Tryb USB Pamięć mas.” pojawi się na
ekranie aparatu.
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy chwilę
zaczekać.
2 Do wielozłącza
1 Do gniazda USB
Kabel
wielozłącza
2 Nastawić przełącznik na kablu
wielozłącza na „CAMERA”.
* W trakcie wymiany danych wskaźniki
aktywności są czerwone. Nie wykonywać
żadnych czynności na komputerze, dopóki
wskaźniki nie będą białe.
• Jeżeli „Tryb USB Pamięć mas.” nie pojawi
się, nastawić [Połącz USB] na [Pamięć mas.]
(str. 75).
• Gdy oprogramowanie (w zestawie) zostało
zainstalowane, może zostać wyświetlony
ekran [Import Images] (Importuj obrazy)
(str. 91). W tym wypadku można importować
obrazy używając od razu „Picture Motion
Browser”.
Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów na komputer
• Dla Windows 2000/Me wykonać procedurę
opisaną w „Etap 3-B: Kopiowanie obrazów
na komputer” na str. 86.
• Dla Windows XP, jeżeli okno instalatora nie
pojawi się automatycznie, wykonać
procedurę opisaną w „Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów na komputer” na str. 86.
• W przypadku Windows XP na pulpicie
pojawi się kreator AutoPlay.
84
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie obrazów do katalogu „My
Documents”.
Kopiowanie zdjęć na komputer
1 Po wykonaniu połączenia USB w
etapie 2, kliknąć [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiuj zdjęcia do
katalogu na moim komputerze
używając kreatora skanera i
aparatu fotograficznego
Microsoftu) t [OK], gdy okno
kreatora pojawi się
automatycznie na pulpicie.
3 Kliknąć pole wyboru
niechcianych obrazów i usunąć
zaznaczenie, aby nie zostały
skopiowane, po czym kliknąć
[Next].
1
2
1
Pojawia się okno „Picture Name and
Destination” (Nazwa i miejsce
docelowe obrazów).
4 Wybrać nazwę i docelowe miejce
2
1
2 Kliknąć [Next].
Pojawią się obrazy zapisane na karcie
„Memory Stick Duo” aparatu.
• Jeżeli nie jest włożona karta „Memory
Stick Duo”, pojawią się obrazy z pamięci
wewnętrznej.
2
Używanie komputera
Pojawia się okno „Scanner and
Camera Wizard” (Kreator skanera i
aparatu fotograficznego).
dla obrazów, po czym kliknąć
[Next].
Rozpoczyna się kopiowanie zdjęć.
Gdy kopiowanie zakończy się,
pojawia się okno „Other Options”
(Inne opcje).
• W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
85
Kopiowanie zdjęć na komputer
5 Kliknąć przycisk opcji obok
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Nic.
Skończona praca nad tymi
zdjęciami), aby go wybrać, po
czym kliknąć [Next].
1
2
Pojawia się okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
(Zamykanie kreatora skanera i
aparatu fotograficznego).
6 Kliknąć [Finish].
1 Podwójnie kliknąć [My Computer]
t
[Removable Disk] t [DCIM].
• Jeżeli nie jest wyświetlana ikona
„Removable Disk” (Dysk wymienny),
zobacz str. 111.
2 Podwójnie kliknąć katalog, w
którym zapisane są pliki obrazów
przeznaczonych do skopiowania.
Następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu i kliknąć na
nim [Copy].
Okno instalatora zamknie się.
• Aby kontynuować kopiowanie zdjęć,
odłączyć kabel wielozłącza (str. 88).
Następnie należy wykonać procedurę
opisaną w „Etap 2: Połączenie aparatu z
komputerem” na str. 84.
Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów na komputer
• W przypadku Windows XP, wykonać
procedurę opisaną w „Etap 3-A:
Kopiowanie obrazów na komputer” na
str. 84.
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
86
1
2
• O miejscu zapisu plików obrazów, zobacz
str. 88.
Kopiowanie zdjęć na komputer
3 Podwójnie kliknąć katalog [My
Documents]. Następnie kliknąć
prawym przyciskiem myszy okno
„My Documents” aby wyświetlić
menu i kliknąć [Paste].
Etap 4: Oglądanie zdjęć na
komputerze
W tej części opisano jak oglądać zdjęcia
skopiowane do katalogu „My
Documents”.
1 Kliknąć [Start] t [My
Documents].
1
2
2
Pliki obrazów zostają skopiowane do
katalogu „My Documents”.
1
Wyświetlona zostanie zawartość
katalogu „My Documents”.
• Jeśli nie jest używany Windows XP,
podwójnie kliknąć [My Documents] na
pulpicie.
2 Podwójnie kliknąć wybrany plik
obrazu.
Używanie komputera
• Gdy w docelowym katalogu istnieje już
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat powierdzenia zastąpienia
starego pliku nowym. Gdy stary plik
zostaje zastąpiony nowym, oryginalne
dane są kasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez zastępowania,
należy zmienić nazwę pliku, po czym
skopiować plik obrazu. Jednakże jeśli
nazwa pliku zostanie zmieniona (str. 90),
odtworzenie zdjęcia w aparacie może nie
być możliwe.
Zdjęcie zostaje wyświetlone.
87
Kopiowanie zdjęć na komputer
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
• Odłączany jest kabel wielozłącza
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączany jest aparat
1 Podwójnie kliknąć
Miejsca zapisu zdjęć i
nazwy plików
Pliki zdjęciowe zarejestrowane aparatem
są pogrupowane w katalogi na karcie
„Memory Stick Duo”.
Przykład: układ katalogów pod
Windows XP
w tacy zadań.
Podwójnie kliknąć tutaj
2 Kliknąć
(Sony DSC) t [Stop].
3 Potwierdzić urządzenie w oknie
potwierdzenia i kliknąć [OK].
4 Kliknąć [OK].
Urządzenie jest odłączone.
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows XP.
A Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów
B Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem
Jeżeli żaden nowy katalog nie został
utworzony, są następujące katalogi:
– „Memory Stick Duo”; tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna; tylko „101_SONY”
• Nie jest możliwy zapis do katalogu
„100MSDCF”. Zdjęcia w tych katalogach
można tylko oglądać.
• Nie jest możliwy zapis ani odtwarzanie
obrazów w katalogu „MISC”.
88
Kopiowanie zdjęć na komputer
• Pliki z obrazami nazywane są następująco.
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część zawierająca numer
w nazwie pliku filmowego, nagranego w
trybie filmu oraz odpowiadającego mu pliku
indeksu jest taka sama.
– Pliki zdjęciowe: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki indeksu, które są nagrane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• Więcej informacji o katalogach, zobacz str.
54 i 69.
Używanie komputera
89
Oglądanie za pomocą aparatu plików zapisanych w
komputerze (używając karty „Memory Stick Duo”)
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu na
komputer został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie kopiując
plik obrazu z komputera na kartę
„Memory Stick Duo”.
• Krok 1 nie jest potrzebny, gdy nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• W zależności od rozmiaru, odtwarzanie
niektórych zdjęć może nie być możliwe.
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na
komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się
odtworzenia tym aparatem.
• Jeżeli brak jest katalogu, najpierw stworzyć
katalog za pomocą aparatu (str. 69), a potem
skopiować plik obrazu.
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknąć plik obrazu i kliknąć
[Rename]. Zmienić nazwę pliku
na „DSC0ssss”.
Zamiast ssss wpisać liczbę od
0001 do 9999.
1
2
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzenia zastąpienia starego pliku
nowym, wprowadzić inny numer.
• W zależności od konfiguracji komputera,
może być wyświetlone także
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów – MPG. Nie
zmieniać rozszerzenia.
90
2 Skopiować plik obrazu do
katalogu na karcie „Memory
Stick Duo” w następujący
sposób.
1Prawym przyciskiem myszy kliknąć
plik obrazu i wybrać [Copy].
2Podwójnie kliknąć [Removable Disk]
lub [Sony MemoryStick] w [My
Computer].
3Prawym przyciskiem myszy kliknąć
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknąć [Paste].
• sss oznacza jakąkolwiek liczbę z
zakresu 100 do 999.
Używanie „Picture Motion Browser” (w
zestawie)
Zdjęcia i filmy wykonane aparatem
mogą być wykorzystane lepiej niż dotąd
dzięki zaletom tego programu.
W tej części znajduje się podsumowanie
informacji o „Picture Motion Browser”
oraz podstawowe instrukcje.
Przegląd programu
„Picture Motion Browser”
Oprogramowanie „Picture Motion
Browser” umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlenie ich na komputerze.
• Uporządkowanie obrazów na komputerze
na bazie kalendarza, według daty zdjęcia w
celu ich obejrzenia.
• Obróbkę, druk i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do poczty elektronicznej,
zmianę daty zdjęcia i inne.
• Bardziej szczegółowe informacje o „Picture
Motion Browser”, zobacz Help (Pomoc).
Uruchamianie i
wychodzenie z „Picture
Motion Browser”
Importowanie obrazów
1 Upewnić się, że program „Media
Check Tool”* jest uruchomiony.
Poszukać ikony
(Media Check
Tool) na pasku zadań.
* „Media Check Tool” jest programem,
który automatycznie wykrywa i
importuje obrazy gdy zostaje włożona
karta „Memory Stick” lub gdy aparat jest
podłączony.
• Jeżeli nie ma ikony
: Kliknąć [Start]
(Start) t [All Programs] (Wszystkie
programy) (w Windows 2000/Me,
[Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Przeglądarka graficzna
Sony) t [Tools] (Narzędzia) t [Media
Check Tool].
2 Podłączyć aparat do komputera
kablem wielozłącza.
Gdy aparat zostanie automatycznie
znaleziony, wyświetlony będzie ekran
[Import Images] (Importuj obrazy).
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Podwójnie kliknąć ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknąć [Start] (Start)
t [All Programs] (Wszystkie
programy) (w Windows 2000/Me,
[Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Przeglądarka graficzna
Sony) t [Picture Motion Browser].
Wychodzenie z programu „Picture
Motion Browser”
Kliknąć przycisk
rogu ekranu.
w górnym, prawym
Używanie komputera
Aby wejść do Help, kliknąć [Start]
(Start) t [All Programs] (Wszystkie
programy) (w Windows 2000/Me,
[Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Przeglądarka graficzna
Sony) t [Help] (Pomoc) t [Picture
Motion Browser].
Podstawowe instrukcje
Wykonać te kroki, aby importować i
oglądać obrazy z aparatu.
• Jeżeli używany jest otwór do karty
Memory Stick, zobaczyć napierw str. 83.
• W Windows XP, jeżeli pojawi się kreator
AutoPlay, należy go zamknąć.
91
Używanie „Picture Motion Browser” (w zestawie)
3 Wykonać import obrazów.
Aby zacząć import obrazów, kliknąć
przycisk [Import].
2 Oglądanie obrazów z „Viewed
folders” (Obejrzanych
katalogów), uporządkowanych
według daty zdjęcia w kalendarzu
1Kliknąć zakładkę [Calendar]
(Kalendarz).
Podane są lata, w których zdjęcia
zostały wykonane.
Obrazy są domyślnie importowane
do katalogu stworzonego w „My
Pictures” (Moje obrazy), którego
nazwą jest data importu.
• Instrukcje dotyczące zmiany „Folder to
be imported”, zobacz str. 94.
Oglądanie zdjęć
1 Sprawdzanie importowanych
obrazów
Gdy import jest zakończony, „Picture
Motion Browser” zostaje
uruchomiony. Wyświetlone są
miniaturki importowanych obrazów.
2Kliknąć rok.
Wyświetlone są zdjęcia wykonane w
danym roku, uporządkowane w
kalendarzu według daty wykonania.
3Aby wyświetlić obrazy według
miesięcy, kliknąć żądany miesiąc.
Wyświetlone są miniaturki zdjęć
wykonanych w danym miesiącu.
4Aby wyświetlić obrazy według daty,
kliknąć żądaną datę.
Wyświetlone są miniaturki zdjęć
wykonanych w danym dniu,
uporządkowane według godzin.
Ekran wyświetlenia lat
1
2
3
Ekran wyświetlenia miesięcy
4
• Katalog „My Pictures” jest wybrany jako
katalog domyślny w „Viewed folders”
(Obejrzane katalogi).
• Można wyświetlić obraz klikając
podwójnie na miniaturkę.
92
Używanie „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Ekran wyświetlenia godzin
• Aby otrzymać wykaz obrazów z
określonego roku lub miesiąca, kliknąć
ten przedział czasowy po lewej stronie
ekranu.
• Aby odtworzyć lub zrobić pauzę w
prezentacji zdjęć, kliknąć przycisk
na
lewej, dolnej części ekranu.
• Aby zatrzymać prezentację zdjęć,
kliknąć przycisk
na lewej, dolnej
części ekranu.
3 Wyświetlanie poszczególnych
obrazów
Na wyświetleniu godzinnym kliknąć
podwójnie miniaturkę, aby
wyświetlić ten obraz w osobnym
oknie.
Wyświetlanie obrazów w trybie
pełnoekranowym
Używanie komputera
• Wyświetlone obrazy można edytować,
klikając na przycisk
na pasku zadań.
Aby wyświetlić prezentację zdjęć w
trybie pełnego ekranu, kliknąć
przycisk .
93
Używanie „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Inne funkcje
Przygotowanie zapisanych na
komputerze obrazów do oglądania
Zarejestrować katalog zawierający
obrazy jako jeden z „Viewed folders”.
1 Kliknąć
na głównym ekranie
lub wybrać [Register Folders to
View] (Zarejestruj katalogi do
oglądania) z menu [File] (Plik).
Wyświetlony zostanie ekran
nastawień dla rejestracji „Viewed
folders”.
1 Wybrać [Import Settings]
(Nastawienia importu) t
[Location for Imported Images]
(Miejsce importowanych
obrazów) z menu [File] (Plik).
Zostanie wyświetlony ekran
„Location for Imported Images”
(Miejsce importowanych obrazów).
2 Wybrać „Folder to be imported”.
• Można podać „Folder to be imported” z
katalogów zarejestrowanych jako
„Viewed folders”.
Uaktualnienie informacji o
rejestracji obrazów
2 Podać katalog z obrazami do
importowania, aby zarejestrować
go jako jeden z „Viewed Folders”
(Obejrzanych katalogów).
3 Kliknąć [OK].
Informacja obrazu zostanie
zarejestrowana w bazie danych.
• Obrazy we wszystkich pod-katalogach
„Viewed folders” zostają także
zarejestrowane.
Zmiana „Folder to be imported”
(Katalog do importu)
Aby zmienić „Folder to be imported”,
wejść na ekran „Import Settings”
(Nastawienia importu).
94
Aby uaktualnić informacje o obrazie,
wybrać [Update Database] (Odświeżyć
bazę danych) z menu [Tools]
(Narzędzia).
• Uaktualnienie bazy danych może zająć
trochę czasu.
• Jeżeli nazwy plików lub katalogów w
„Viewed folders” zostaną zmienione,
nie będą wyświetlane przez to
oprogramowanie. W takim wypadku
uaktualnić bazę danych.
Aby odinstalować „Picture
Motion Browser”
1 Kliknąć [Start] (Start) t [Control
Panel] (Panel sterowania) (w Windows
2000/Me, [Start] t [Settings]
(Nastawienia) t [Control Panel]), po
czym podwójnie kliknąć [Add/Remove
Programs] (Dodaj/Usuń programy).
2 Wybrać [Sony Picture Utility]
(Przeglądarka graficzna Sony), po czym
kliknąć [Remove] (Usuń) (w Windows
2000/Me, [Change/Remove] (Zmień/
Usuń), aby wykonać odinstalowanie.
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)
Można zmienić pliki muzyczne
zaprogramowane fabrycznie na żądane
pliki muzyczne, używając „Music
Transfer” na CD-ROM (w zestawie).
Można również kasować lub dodawać
takie pliki w dowolnym czasie.
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
1 Nacisnąć
(klawisz ekranowy),
aby wyświetlić [MENU].
2 Dotknąć [MENU], po czym
3 Wybrać
(Nastawienia).
(Nastaw1) za pomocą
v/V, po czym dotknąć [Pobierz
muzykę].
1
Pokazuje się napis „Podłącz do
komputera”.
instrukcjami na ekranie, aby
dodać/zmienić pliki muzyczne.
• Aby przywrócić w aparacie fabrycznie
zaprogramowaną muzykę:
1 Przeprowadzić [Formatuj muzykę]
(str. 73).
2 Wykonać [Restore defaults] na „Music
Transfer.”
Wszystkie pliki muzyczne powrócą do
fabrycznie zaprogramowanej muzyki, a
[Muzyka] w menu [Prezentacja] zostanie
nastawione na [Wyłącz].
3 Wybrać plik muzyczny odpowiedni dla
efektów prezentacji zdjęć (str. 38).
Można sprowadzić pliki muzyczne do
fabrycznie zaprogramowanych przy
użyciu [Inicjalizuj] (str. 74), jednak
wtedy inne nastawienia też zostaną
sprowadzone do oryginalnych
nastawień.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music
Transfer” można znaleźć w pomocy
internetowej „Music Transfer”.
Używanie komputera
wybrać
6 Postępować zgodnie z
4 Wykonać połączenie USB między
aparatem i komputerem.
5 Zacznij „Music Transfer.”
95
Używanie komputera Macintosh
Można skopiować obrazy na komputer
Macintosh.
• „Picture Motion Browser” nie współpracuje
z komputerami Macintosh.
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.4)
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Pamięć mas.] i tryb
[PTP]. Jako przykładowe, w tym rozdziale
opisano tryby [Auto] i [Pamięć mas.].
Szczegółowe informacje o [PTP], zobacz
str. 75.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem i
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie i oglądanie
obrazów na komputerze
1 Przygotować aparat i komputer
Złącze (USB): Standardowe
Macintosh.
Zalecane środowisko dla
„Music Transfer”
Wykonać tę samą procedurę, jak
opisana w „Etap 1: Przygotowanie
aparatu i komputera” na str. 83.
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
X (v10.3 do v10.4)
Procesor (CPU): Komputery iMac, eMac,
iBook, PowerBook, serie Power Mac
G3/G4/G5, Mac mini
Pamięć: 64 MB lub więcej (zalecane
128 MB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 250 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
96
2 Podłączyć kabel wielozłącza.
Wykonać tę samą procedurę, jak
opisana w „Etap 2: Połączenie
aparatu z komputerem” na str. 84.
3 Skopiować pliki obrazów na
komputer Macintosh.
1Podwójnie kliknąć noworozpoznaną
ikonę t [DCIM] t katalog, w
którym skopiowane obrazy zostaną
zapisane.
2Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę
dysku twardego i upuścić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk
twardy.
• Szczegółowe informacje o miejscu zapisu
obrazów i o nazwach plików, zobacz
str. 88.
Używanie komputera Macintosh
4 Oglądanie obrazów na
komputerze.
Podwójnie kliknąć ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
katalogu, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
• Odłączany jest kabel wielozłącza
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączany jest aparat
Przeciągnąć i upuścić ikonę
napędu lub ikonę „Memory Stick
Duo” na ikonę „Trash” (Kosz).
Aparat jest odłączony od komputera.
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
inne, żądane pliki muzyczne. Można
również kasować lub dodawać takie pliki
w dowolnym czasie.
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer”
należy zamknąć wszystkie uruchomione
programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się
jako Administrator.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć
(SONYPICTUTIL).
3 Podwójnie kliknąć plik
[MusicTransfer.pkg] w katalogu [MAC].
Rozpocznie się instalacja programu.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmiana muzyki za
pomocą „Music Transfer”” na str. 95.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
Używanie komputera
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Aby zainstalować „Music Transfer”
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
97
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia
Gdy drukowane są zdjęcia wykonane w trybie
[16:9(HDTV)], oba boki mogą być obcięte,
należy więc sprawdzić przed przystąpieniem
do druku (str. 114).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 99)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej z PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą „Memory
Stick”
Można drukować zdjęcia drukarką zgodną z kartą „Memory
Stick”.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można kopiować obrazy na komputer za pomocą
załączonego „Picture Motion Browser” i je drukować.
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 103)
Można zanieść kartę „Memory Stick Duo”, zawierającą
zdjęcia wykonane tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Można z wyprzedzeniem nałożyć ikonę
(Polecenie wydruku) na obrazach, które mają być
drukowane.
98
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy
użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Nawet nie posiadając komputera można
drukować zdjęcia wykonane tym
aparatem, podłączając go bezpośrednio
do drukarki zgodnej z PictBridge.
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Przygotować aparat do podłączenia do
drukarki kablem wielozłącza. Gdy
aparat zostaje podłączony do drukarki,
która zostaje rozpoznana gdy [Połącz
USB] jest nastawione na [Auto], etap 1
jest niepotrzebny.
W trybie pojedynczego zdjęcia
Można wydrukować pojedyncze zdjęcie
na arkuszu papieru.
Przycisk indeksu
Przycisk
(klawisz ekranu)
W trybie indeksu
Można wydrukować kilka zdjęć o
zmniejszonym rozmiarze na arkuszu
papieru. Można wydrukować zestaw
tych samych zdjęć (1) lub różnych zdjęć
(2).
1
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora lub zasilacza sieciowego (brak
w zestawie), aby zapobiec wyłączeniu się
zasilania w czasie druku.
1 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
2
2 Dotknąć V aby wyświetlić
(Nastawienia).
3
]
(Nastaw3).
• Funkcja drukowania indeksu może nie być
dostępna na niektórych drukarkach.
• Ilość zdjęć, która może zostać wydrukowana
w postaci indeksu różni się, zależnie od
drukarki.
• Nie jest możliwy wydruk filmów ani obrazów
zapisanych w albumie.
• Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu
przez około pięć sekund (komunikat błędu),
należy sprawdzić podłączoną drukarkę.
4 Dotknąć [PictBridge], a następnie
.
Drukowanie zdjęć
3 Dotknąć [Połącz USB] w [
Tryb USB jest skonfigurowany.
99
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
3 Włączyć aparat i drukarkę.
1 Podłączyć aparat do drukarki.
Aparat jest nastawiony na tryb
odtwarzania, pojawiają się wtedy na
ekranie obraz i menu druku.
2 Do wielozłącza
Etap 3: Wydruk
Bez względu na nastawienie
przełącznika trybu pracy, menu druku
pojawi się po zakończeniu etapu 2.
1 Do złącza
USB
Kabel wielozłącza
1 Dotknąć żądanej metody druku.
[To zdjęcie]
Drukuje wyświetlane zdjęcie.
2 Nastawić przełącznik na kablu
wielozłącza na „CAMERA”.
• Jeśli w kroku 2 wybrane zostanie [To
zdjęcie], a [Indeks] nastawione na
[Włącz], można wydrukować
wielokrotność tego samego zdjęcia jako
zdjęcie indeksowe.
[Wybierz]
Wybiera zdjęcia i drukuje wszystkie
wybrane zdjęcia.
1Wybrać obraz przeznaczony do
druku za pomocą
/ , po czym
dotknąć [Wybierz].
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie .
• Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę.
2Dotknąć [Drukuj].
100
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
[Zdj DPOF]
[Rozmiar]
Drukuje wszystkie zdjęcia oznaczone
(Polecenie wydruku) (str. 103),
bez względu na to, jakie zdjęcie jest
wyświetlone.
Wybrać rozmiar papieru.
[Wszyst. w tym katalogu]
Drukuje wszystkie zdjęcia w
katalogu.
2 Wykonać nastawienia druku
dotykając żądanych opcji.
[Indeks]
Wybrać [Włącz] aby wydrukować
zdjęcie indeksowe.
3 Dotknąć [OK].
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
• Nie odłączać kabla wielozłącza gdy
wskaźnik
(Połączenie PictBridge)
znajduje się na ekranie.
Wskaźnik
[Ilość]
Gdy [Indeks] jest nastawiony na
[Wyłącz]:
Wybrać żądaną ilość kopii
drukowanego zdjęcia. Zdjęcie będzie
drukowane jako pojedyncze zdjęcie.
Gdy [Indeks] jest nastawiony na
[Włącz]:
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie
zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to
od ilości zdjęć.
[Data]
Wybrać [Dz.i godz.] lub [Data] aby
wstawić na zdjęciach datę i godzinę.
• Jeśli wybrane zostanie [Data], data
zostanie wstawiona w wybranym
formacie (str. 76). Funkcja ta w
niektórych drukarkach może nie być
dostępna.
Po kroku 3, dotknąć [Wybierz] i żądany
obraz, po czym wykonać czynności od
kroku 1.
Aby wydrukować zdjęcia z ekranu
indeksu
Należy wykonać „Etap 1: Przygotowanie
aparatu” (str. 99) i „Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki” (str. 100), po czym
kontynuować w poniższy sposób.
Gdy aparat zostaje podłączony do
drukarki, pojawi się menu druku.
Nacisnąć
(klawisz ekranu) aby
wyłączyć menu druku, po czym wykonać
co następuje.
Drukowanie zdjęć
Wybrać ilość zdjęć, które będą
wydrukowane jako zdjęcie
indeksowe. Jeżeli w kroku 1 wybrane
zostało [To zdjęcie], wybrać ilość
kopii tego samego zdjęcia, które
będą wydrukowane jedno obok
drugiego jako zdjęcie indeksowe.
Aby wydrukować następne zdjęcia
1 Nacisnąć
(Indeks).
Pojawi się ekran indeksu.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
3 Dotknąć [
] (Drukuj).
101
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
4 Dotknąć żądanej metody druku.
[Wybierz]
Wybiera zdjęcia i drukuje wszystkie
wybrane zdjęcia.
Dotknąć obrazu przeznaczonego do
druku, aby wyświetlić oznaczenie .
(Należy powtórzyć tę procedurę, aby
wybrać inne zdjęcia.)
[Zdj DPOF]
Drukuje wszystkie zdjęcia z ikoną
(Polecenie wydruku), niezależnie
od wyświetlanego zdjęcia.
[Wszyst. w tym katalogu]
Drukuje wszystkie zdjęcia w katalogu.
5 Wykonać kroki 2 i 3 z „Etap 3:
Wydruk” (str. 100).
102
Drukowanie w punkcie usługowym
Można zanieść kartę „Memory Stick
Duo”, zawierającą zdjęcia wykonane
tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt
usługowy drukuje zdjęcia z
wykorzystaniem funkcji DPOF, można
oznaczyć zdjęcia ikoną
(Polecenie
wydruku) przed udaniem się tam, aby
nie wybierać zdjęć ponownie podczas
druku w punkcie usługowym.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy
zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• W sprawie nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym
drukującym zdjęcia.
Oznaczanie w trybie
pojedynczego zdjęcia
• W punkcie usługowym nie można drukować
bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w
pamięci wewnętrznej. Należy skopiować
zdjęcia na kartę „Memory Stick Duo”, po
czym zanieśc kartę „Memory Stick Duo” do
punktu usługowego.
Przycisk
(klawisz ekranu)
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) jest
to funkcja, która umożliwia oznaczenie
(Polecenie wydruku) zdjęć na
ikoną
karcie „Memory Stick Duo”, które mają
być potem wydrukowane.
Gdy zanosimy „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego
• Należy skonsultować się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia, aby
sprawdzić akceptowany przez sklep rodzaj
karty „Memory Stick Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na CD-R i zanieść
do sklepu.
• Należy pamiętać, aby wziąć adapter Memory
Stick Duo razem z „Memory Stick Duo”.
do druku.
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
[DPOF], po czym dotknąć tej
opcji.
4 Dotknąć [DPOF].
Ikona
(Polecenie wydruku)
zostaje naniesiona na obraz.
Drukowanie zdjęć
• Można także drukować zdjęcia z ikoną
(Polecenie wydruku) używając drukarki
zgodnej ze standardem DPOF (Digital Print
Order Format), lub używając drukarki
zgodnej z PictBridge.
• Nie można oznaczać filmów ikonami
wydruku.
• Gdy oznaczone do wydruku zostaną zdjęcia
w trybie [Wieloseria], wszystkie zdjęcia
zostaną wydrukowane na jednym arkuszu,
podzielonym na 16 pól.
• Nie można oznaczać obrazów zapisanych w
albumie.
1 Wyświetlić zdjęcie przeznaczone
103
Drukowanie w punkcie usługowym
5 Aby oznaczyć inne obrazy,
wyświetlić żądany obraz za
pomocą
/ , po czym dotknąć
[DPOF].
Aby usunąć ikonę w trybie
pojedynczego zdjęcia
Dotknąć [DPOF] w kroku 4 lub 5.
1 Wyświetlić ekran indeksu (str. 27).
2 Dotknąć [MENU] aby wyświetlić
menu.
3 Dotknąć v/V aby wyświetlić
[DPOF], po czym dotknąć tej
opcji.
4 Dotknąć [Wybierz].
w [Wszyst.
5 Dotknąć obrazu, który ma być
oznaczony.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
zielona ikona
.
(zielona)
104
następne zdjęcia.
7 Dotknąć [OK] t [OK].
Aby anulować, wybrać [Wyjdź] w kroku
5 lub wybrać [Anuluj] w kroku 7.
Aby usunąć ikonę w trybie indeksu
Dotknąć w kroku 5 obrazów, z których
ma być usunięte oznaczenie.
Oznaczanie w trybie
indeksu
• Nie można dodać ikony
w tym katalogu].
6 Powtórzyć punkt 5, aby oznaczyć
Aby usunąć wszystkie oznaczenia
ikoną w katalogu
Wybrać [Wszyst. w tym katalogu] w
kroku 4, po czym dotknąć [Wyłącz].
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 106 do 116.
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz str. 117.
2 Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie po upływie około jednej
minuty, po czym włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 74).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej, albumu, plików muzycznych
aparatu.
Kliknąć na jedną z następujących pozycji, aby przejść do strony z opisem objawów i
przyczyn lub odpowiedniej czynności korygującej.
Akumulator i zasilanie
106
113
Robienie zdjęć/Nagrywanie
filmów
106
Album
113
Oglądanie zdjęć
109
Wydruk
114
Kasowanie/Edycja zdjęć
109
Drukarka zgodna z PictBridge 114
Komputery
110
Panel dotykowy
116
Picture Motion Browser
112
Inne
116
„Memory Stick Duo”
112
Rozwiązywanie problemów
Pamięć wewnętrzna
105
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Prawidłowo zainstalować akumulator, używając krawędzi akumulatora, aby nacisnąć
dźwignię wyjmowania akumulatora w stronę spodu aparatu.
Nie można włączyć aparatu.
• Prawidłowo zainstalować akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 124). Wymienić na nowy.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włączyć aparat.
• Akumulator jest martwy (str. 124). Wymienić na nowy.
Wskazanie zużycia akumulatora jest nieprawidłowe.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Wyświetlana pozostała moc akumulatora różni się od aktualnej. Całkowicie
rozładować akumulator i następnie naładować, aby skorygować wyświetlenie.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 124). Wymienić na nowy.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Aparat nie może zapisać zdjęcia.
• Sprawdzić wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”.
Jeżeli karta jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Skasować niepotrzebne obrazy (str. 26).
– Zmienić kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 122).
• Nie można zrobić zdjęcia gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na
podczas robienia zdjęć.
• Nastawić przełącznik trybu pracy na
podczas nagrywania filmów.
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiony na [640(Wys.jakość)].
Wykonać jedną z następujących czynności:
– Ustawić rozmiar obrazu inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włożyć kartę „Memory Stick PRO Duo”.
106
Rozwiązywanie problemów
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Została włączona funkcja wolnej migawki NR (str. 13). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografować w trybie
(Makro). Pamiętać o tym, aby
podczas fotografowania obiektyw znajdował się dalej od obiektu niż wynosi
najmniejsza odległość fotografowania, około 6 cm lub dalej (W)/34 cm lub dalej (T).
• W trybie selekcji sceny do wykonania zdjęć wybrano
(Zmierzch),
(Pejzaż) lub
(Fajerwerki).
• Wybrana jest funkcja wstępnego nastawiania ostrości. Wybrać tryb autofokusa (str. 33).
Zoom nie działa.
• Inteligentny zoom nie może być używany, gdy:
– Rozmiar zdjęcia jest ustawiony na [10M] lub [3:2].
– Fotografowanie w trybie wieloserii.
• Zoom cyfrowy nie może być używany podczas nagrywania filmów.
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Bez lampy) (str. 23).
• Lampa błyskowa nie może być używana gdy:
– [Mode] (Tryb NAGR) jest nastawiony na [Seria], [Stopn eksp] lub [Wieloseria]
(str. 50).
– W trybie selekcji sceny wybrano
(Fajerwerki) (str. 30).
– Nagrywane są filmy.
• Nastawić lampę błyskową na
(Pejzaż),
(Plaża) lub
(Duża czułość),
(Zmierzch) lub
(Błysk wymusz), gdy w trybie selekcji sceny wybrano
(Śnieg) (str. 23).
Niewyraźne punkty pojawiają się na obrazach wykonanych przy użyciu lampy
błyskowej.
• Kurz znajdujący się w powietrzu odbił się w świetle lampy błyskowej i pojawił na
obrazie. Nie jest to usterka.
• W trybie selekcji sceny wybrano
(Zmierzch),
(Pejzaż) lub
(Fajerwerki)
(str. 30).
Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko
podczas odtwarzania.
Rozwiązywanie problemów
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.
107
Rozwiązywanie problemów
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy (str. 114).
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 31).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyregulować jasność ekranu LCD (str. 17, 74).
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybrać metodę pomiaru (str. 47) lub wyregulować
naświetlenia (str. 31).
Zdjęcie jest za jasne.
• Wyregulować naświetlenie (str. 31).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Ustawić [COLOR] (Tryb koloru) na [Normalny] (str. 46).
Podczas fotografowania bardzo jasnych scen pojawiają się pionowe smugi.
• Jest to zjawisko rozmycia. Nie oznacza to uszkodzenia.
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastawić [Reduk czerw oczu] w menu
(Nastawienia) na [Włącz] (str. 65).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 2).
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasować niepotrzebne
obrazy (str. 26).
108
Rozwiązywanie problemów
• Słaby akumulator. Włożyć naładowany akumulator.
Oglądanie zdjęć
Aparat nie odtwarza zdjęć.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 90).
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się odtworzenia tym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 88).
Data i czas nie są wyświetlane.
• Przycisk
(Przełącznik wyświetlenia ekranu) jest wyłączony (str. 17).
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostry ze względu na
trwającą obróbkę obrazu. Nie jest to usterka.
Obraz nie pojawia się na ekranie po wykonaniu połączenia USB.
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Odłączyć kabel
wielofunkcyjnego złącza lub nastawić przełącznik na „CAMERA” (str. 84).
Nie pokazuje się obraz na ekranie telewizora.
• Sprawdzić [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 76).
• Sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe (str. 78).
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „CAMERA”. Nastawić na „TV”
(str. 78).
Kasowanie/Edycja zdjęć
Aparat nie kasuje zdjęć.
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 122).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecana jest ochrona obrazów (str. 55) lub
używanie karty „Memory Stick Duo” z przełącznikiem blokady zapisu i nastawienie go
na pozycję LOCK (str. 122), aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu.
Rozwiązywanie problemów
• Anulować ochronę (str. 56).
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
109
Rozwiązywanie problemów
Zamiana rozmiaru nie działa.
• Zmiana rozmiaru filmów, obrazów wieloserii i obrazów w albumie nie jest możliwa.
Nie można przemontować filmu.
• Film jest za krótki do montażu (krótszy niż około dwie sekundy).
• Anulować ochronę (str. 56).
Nie można malować.
• Nie można malować na obrazach w albumie.
• Za mało jest wolnego miejsca na nośniku. Skasować niepotrzebne obrazy.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdzić „Zalecane środowisko komputera”, str. 81 dla Windows i str. 96 dla
Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w otwór „Memory Stick”.
• Sprawdzić, czy komputer i Memory Stick Reader/Writer obsługują „Memory Stick
PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników kart Memory Stick wykonanych
przez producentów innych niż Sony powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłączyć aparat do
komputera (str. 84 i 96). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Po wykonaniu połączenia USB nic nie pojawia się na ekranie aparatu.
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Nastawić na „CAMERA”
(str. 84).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włączyć aparat.
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć naładowany akumulator lub
użyć zasilacza prądu zmiennego (brak w zestawie).
• Nastawić [Połącz USB] na [Pamięć mas.] w menu
(Nastawienia) (str. 75).
• Użyć kabla wielozłącza (w zestawie) (str. 84).
• Odłączyć kabel wielozłącza od komputera i aparatu i podłączyć go z powrotem,
solidnie.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 84).
• Oprogramowanie (w zestawie) nie jest zainstalowane. Zainstalować program (str. 82).
110
Rozwiązywanie problemów
• Komputer nie rozpoznaje urządzenia prawidłowo, ponieważ aparat i komputer zostały
połączone kablem wielozłącza przed zainstalowaniem oprogramowania (w zestawie).
Skasować na komputerze błędnie rozpoznane urządzenie i zainstalować sterownik
USB (zobacz – następna pozycja).
Ikona „Removable disk” (wymienny dysk) nie pojawia się na ekranie komputera
po podłączeniu komputera do aparatu.
• Należy wykonać poniższą procedurę i ponownie zainstalować sterownik USB. Poniższa
procedura jest przeznaczona dla komputera Windows.
1 Prawym przyciskiem myszy kliknąć [My Computer], aby wyświetlić menu i kliknąć
[Properties].
Pojawi się okno „System Properties”.
2 Kliknąć [Hardware] t [Device Manager].
• Dla Windows Me kliknąć zakładkę [Device Manager].
Pojawi się „Device Manager”.
3 Prawym przyciskiem myszy kliknąć [ Sony DSC], po czym kliknąć [Uninstall] t
[OK].
Urządzenie zostanie usunięte.
4 Zainstalować program (str. 82).
Sterownik USB też zostaje zainstalowany.
Nie można skopiować zdjęć.
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 84).
• Wykonać procedurę kopiowania przeznaczoną dla danego systemu operacyjnego
(str. 84 i 96).
• Gdy fotografowanie odbywało się przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może nie być
możliwe. Używać karty „Memory Stick Duo” sformatowanej przez aparat (str. 69).
Po wykonaniu połączenia USB „Picture Motion Browser” nie uruchamia się
automatycznie.
• Uruchomić „Media Check Tool” (Narzędzie wyszukiwania mediów) (str. 91).
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 84).
• Jeżeli używany jest „Picture Motion Browser”, zobaczyć Help (Pomoc).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Film odtwarzany jest bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty „Memory Stick
Duo”. Skopiować film na dysk twardy komputera i odtworzyć film z dysku twardego
(str. 83).
Rozwiązywanie problemów
Zdjęcia nie można odtworzyć na komputerze.
111
Rozwiązywanie problemów
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zobaczyć w instrukcji obsługi drukarki.
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
• Skopiować je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 88).
• Operować w prawidłowy sposób (str. 90).
Picture Motion Browser
Obrazy nie są prawidłowo wyświetlane za pomocą programu „Picture Motion
Browser”.
• Upewnić się, że katalog z obrazami jest zarejestrowany w „Viewed folders”. Jeżeli
obrazy nie są wyświetlane nawet jeżeli katalog jest zarejestrowany w „Viewed folders”,
uaktualnić bazę danych (str. 94).
Nie można znaleźć obrazów importowanych za pomocą programu „Picture
Motion Browser”.
• Sprawdzić w katalogu „My Pictures”.
• Jeżeli zmienione zostały fabryczne nastawienia, zobaczyć w „Zmiana „Folder to be
imported” (Katalog do importu)”, str. 94 i sprawdzić, do którego katalogu wykonany
był import.
Chcemy zmienić „Folder to be imported”.
• Przejść do ekranu „Import Settings” aby zmienić „Folder to be imported”. Można
podać inny katalog po zarejestrowaniu go za pomocą „Picture Motion Browser” w
„Viewed folders” (str. 94).
Wszystkie importowane obrazy są wyświetlane w kalendarzu z datą 1 stycznia.
• Data nie została nastawiona w aparacie. Nastawić datę w aparacie (str. 76).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włożyć kartę w prawidłowym kierunku.
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 122).
112
Rozwiązywanie problemów
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić. Zalecane jest nastawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory
Stick Duo” na pozycję LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu (str. 122).
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów przy użyciu pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdzić pojemność (zalecane 32 MB lub
więcej).
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej danych zapisanych na karcie
„Memory Stick Duo” lub w komputerze.
• Dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w komputerze nie mogą być skopiowane do
pamięci wewnętrznej.
Album
Ilość wolnego miejsca w albumie nie zwiększa się, gdy dane zapisane w
albumie zostają skopiowane na kartę „Memory Stick Duo”.
• Dane nie zostały skasowane po skopiowaniu.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
albumie.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdzić pojemność (zalecane 32 MB lub
więcej).
• Dane z karty „Memory Stick Duo” lub z komputera nie mogą być skopiowane do
albumu.
Nie można nagrywać obrazów do albumu.
• Nastawić [Zapisz w albumie] na [Włącz] w menu
(Nastawienia) (str. 72).
• Pojemność albumu jest zajęta przez chronione obrazy. Usunąć ochronę z niechcianych
obrazów (str. 56).
Rozwiązywanie problemów
Nie można skopiować do albumu danych z karty „Memory Stick Duo” lub z
komputera.
113
Rozwiązywanie problemów
Wydruk
Zobacz też „Drukarka zgodna z PictBridge” (dalej), razem z poniższymi pozycjami.
Obrazy są drukowane z obciętymi krawędziami po obu bokach.
• Zależnie od drukarki, lewa, prawa, górna i dolna krawędź obrazu może zostać obcięta.
Szczególnie gdy drukowany jest obraz sfotografowany przy nastawieniu rozmiaru
obrazu na [16:9(HDTV)], krawędź obrazu może zostać obcięta.
• Gdy obrazy drukowane są na domowej drukarce, należy próbować anulować
nastawienia dotyczące przycinania lub wydruku bez ramki. Należy skonsultować się z
producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych boków.
Drukowane są obrazy zawierające 16 klatek.
• Obrazy sfotografowane w trybie wieloserii są nagrane jako jeden obraz zawierający
16 klatek. Nie można drukować obrazu klatka po klatce.
Nie można drukować obrazów z nałożoną datą.
• Jeśli obrazy są drukowane przy użyciu „Picture Motion Browser”, obrazy można
drukować z nałożoną datą.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować
obrazy z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać
informacje Exif. W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Gdy obrazy drukowane są w punkcie usługowym, na żądanie mogą zostać
wydrukowane z naniesioną datą.
Drukarka zgodna z PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna z
PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest zgodna z
PictBridge.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Nastawić [Połącz USB] na [PictBridge] w menu
(Nastawienia) (str. 75).
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
Po wykonaniu połączenia USB nic nie pojawia się na ekranie aparatu.
• Przełącznik kabla wielozłącza jest nastawiony na „TV”. Nastawić na „CAMERA”
(str. 100).
114
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą kabla
wielozłącza.
• Włączyć drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, obrazy nie mogą być drukowane.
Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeżeli nadal nie można drukować
zdjęć, odłączyć kabel wielozłącza, wyłączyć drukarkę i włączyć ją z powrotem, po czym
podłączyć kabel wielozłącza ponownie.
• Nie jest możliwy wydruk filmów ani obrazów zapisanych w albumie.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia zmodyfikowane na
komputerze mogą się nie wydrukować.
Drukowanie zostało przerwane.
• Kabel wielozłącza został odłączony zanim zniknął znak
(Łączy PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i
dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Na zdjęciach, które nie mają danych o czasie rejestracji, nie można nanosić daty.
Nastawić [Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 101).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć ponownie za każdym razem, gdy nastąpiła
aparatu (str. 101) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulującej.
Zależnie od rodzaju drukarki, może to chwilę potrwać.
Rozwiązywanie problemów
zmiana rozmiaru papieru po podłączeniu drukarki do aparatu.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
115
Rozwiązywanie problemów
Panel dotykowy
Przyciski panelu dotykowego nie pojawiają się.
• Nacisnąć
(klawisz ekranu).
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 77).
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 77).
Przyciski nie działają jak powinny.
• Gdy [Osłona] jest nastawiony na [Włącz] (str. 77).
Inne
Aparat nie działa z wysuniętym obiektywem.
• Nie używać siły, gdy obiektyw przestał się poruszać.
• Włożyć naładowany akumulator i ponownie włączyć aparat.
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
zacznie być używany ponownie.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastawić ponownie datę i godzinę (str. 76).
Chcemy zmienić datę lub czas.
• Nastawić ponownie datę i godzinę (str. 76).
116
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Samodiagnostyka
Jeśli pojawi się kod zaczynający się od
litery, jest to wyświetlenie
autodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone jako ss) będą różne
w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć
pomimo kilkakrotnego wykonania
poniższych działań, aparat może
wymagać naprawy. Należy skontaktować
się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:ss
• Problem sprzętowy. Wyłączyć i
ponownie włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może przeczytać lub
zapisać danych na kartę „Memory
Stick Duo”. Należy spróbować kilka
razy wyłączyć i ponownie włączyć
aparat, lub wyjąć i włożyć „Memory
Stick Duo”.
• W pamięci wewnętrznej wystąpił
błąd formatu lub włożona została
niesformatowana karta „Memory
Stick Duo”. Sformatować pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (str. 68, 69).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
lub dane są uszkodzone. Włożyć
nową kartę „Memory Stick Duo”.
E
• Słabe baterie/akumulatory.
Niezwłocznie naładować akumulator.
W zależności od warunków, wskaźnik
może migać nawet jeśli pozostało
jeszcze 5 do 10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BG1.
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie i włączyć
ponownie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłączyć zasilanie i włączyć
ponownie.
Włóż Memory Stick
• Włożyć prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 122).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Złącze karty „Memory Stick Duo”
jest zanieczyszczone.
E:91:ss
• Nastąpiła awaria aparatu.
Inicjalizować aparat (str. 74), po
czym ponownie włączyć zasilanie.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 122).
Rozwiązywanie problemów
E:61:ss
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
117
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd formatowania
• Sformatować nośnik ponownie
(str. 68, 69 i 72).
Blokad karty Memory Stick
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o nazwie
zaczynającej się od „999”. Nie można
w takim razie utworzyć kolejnego
katalogu.
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” posiadająca przełącznik
blokady zapisu, który nastawiony jest
na pozycję LOCK. Nastawić
przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 122).
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
• Skasować niepotrzebne obrazy lub
Zapis niemożliwy
• Aparat nie może zapisać zdjęć w
wybranym katalogu. Wybrać inny
katalog (str. 70).
Błąd pliku
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania
obrazu.
pliki (str. 26).
Plik chroniony
Możliwy tylko odczyt
• Usunąć ochronę (str. 56).
• Aparat nie może rejestrować ani
kasować obrazów na tej karcie
„Memory Stick Duo”.
Za duży rozmiar zdjęcia
• Zdjęcie o takim rozmiarze nie może
Brak pliku
• W pamięci wewnętrznej nie ma
nagranych obrazów.
być odtworzone tym aparatem.
Dzielenie niemożliwe
• Film jest za krótki, aby go podzielić
Brak plików w tym katalogu
(krótszy niż około dwie sekundy).
• Plik nie jest filmem.
• Żadne zdjęcie nie zostało zapisane w
tym katalogu.
• Proces kopiowania obrazów z
komputera nie był prawidłowy
(str. 90).
Operacja niemożliwa
• Próbowano odtworzyć plik
niezgodny z tym aparatem.
• Próbowano wykonywać następujące
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
katalog o nazwie zaczynającej się
takim samym trzycyfrowym
numerem już istnieje (Na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać
inny katalog lub utworzyć nowy
(str. 70, 69).
118
operacje na filmach – zoom,
malowanie, zmiana rozmiaru,
obracanie, wydruk lub nastawianie
DPOF.
• Próbowano wykonywać następujące
operacje na obrazach wieloserii –
zoom, malowanie, zmiana rozmiaru
lub obracanie.
• Próbowano malować podczas
odtwarzania nagranych obrazów na
ekranie TV.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
• Próbowano malować za pomocą
pilota Cyber-shot Station.
Brak zdjęcia do druku
• Próba wykonania operacji [Zdj
(Wskaźnik ostrzeżenia o
wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła może wystąpić wibracja
aparatu. Użyć lampy błyskowej,
zamontować aparat na statywie lub w
inny sposób go unieruchomić.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
mogą zostać nagrane tylko przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włożyć kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub nastawić rozmiar na
inny niż [640(Wys.jakość)].
DPOF] bez oznaczenia zdjęcia/zdjęć
ikoną DPOF (Polecenie wydruku).
• Próba wykonania [Wszyst. w tym
katalogu] po wybraniu katalogu
zawierającego tylko filmy. Nie można
wydrukować filmów.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdzić drukarkę.
Błąd drukarki
Podłącz drukarkę
• [Połącz USB] jest ustawione na
[PictBridge], ale aparat jest
podłączony do urządzenia
niezgodnego z PictBridge. Sprawdzić
urządzenie.
• Połączenie nie jest nawiązane.
Odłączyć kabel wielozłącza i
podłączyć go ponownie. Jeśli
drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy
szukać w instrukcji dołączonej do
drukarki.
Podłącz do urządz. PictBridge
nawiązaniem połączenia z drukarką.
Podłączyć do drukarki zgodnej z
PictBridge.
druku zdjęcie nie jest uszkodzone.
• Transmisja danych do drukarki może
nie być jeszcze zakończona. Nie
odłączać kabla wielozłącza.
Obróbka
• Drukarka wykonuje procedurę
anulowania polecenia druku. Druk
nie jest możliwy zanim ta procedura
nie zostanie ukończona. Procedura
może zająć trochę czasu, zależy to od
drukarki.
Błąd danych Albumu
• Wystąpił błąd w danych obrazu w
albumie. Przeprowadzić [Sprawdź
album] (str. 72).
Rozwiązywanie problemów
• Próba wydruku zdjęć przed
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić, czy przeznaczone do
119
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd albumu
• Wystąpił błąd w albumie. Wyłączyć
aparat i włączyć ponownie. Jeżeli
komunikat jest nadal wyświetlany,
sformatować album. (W wypadku
formatowania należy wziąć pod
uwagę, że wszystkie dane obrazów w
albumie, włącznie z chronionymi
obrazami, zostaną skasowane.)
Brak zdjęć Pokazu Slajdów
• Wybrany katalog nie zawiera pliku,
który może być odtwarzany podczas
prezentacji zdjęć z muzyką.
Błąd muzyki
• Skasować plik muzyczny lub
wymienić go na normalny plik
muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę], po
czym pobrać nowe pliki muzyczne
(str. 73).
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonać [Formatuj muzykę]
(str. 73).
Działanie jest zmienione
• [Osłona] jest ustawione na [Włącz]
(str. 77).
120
Inne
Korzystanie z aparatu za granicą —
Źródła zasilania
Aparat, ładowarkę (w zestawie) i zasilacz prądu zmiennego AC-LS5K (brak w
zestawie) można używać w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci
wynosi pomiędzy 100 V i 240 V, 50/60 Hz.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to
spowodować awarię.
Inne
121
Informacje o „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Typy kart „Memory Stick”,
które można stosować w tym aparacie,
są podane w poniższej tabeli. Jednakże
nie gwarantuje się poprawnego działania
wszystkich funkcji kart „Memory Stick”.
Uwagi o używaniu „Memory Stick
Duo” (brak w zestawie)
• Nagrywanie, edycja lub kasowanie obrazów
nie są możliwe, jeśli przełącznik blokady
zapisu został przesunięty na LOCK za
pomocą ostro zakończonego przedmiotu.
Złącze
Rodzaj „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Memory Stick
(bez MagicGate)
—
Memory Stick
(z MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
„Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo”
posiadają fukcje MagicGate. MagicGate jest
technologią ochrony praw autorskich
wykorzystującą szyfrowanie. Zapis/
odtwarzanie wymagające funkcji
MagicGate nie może zostać wykonane w
tym aparacie.
*2
Obsługuje transfer z dużą szybkością
używając interfejsu równoległego.
*3 640(Wys.jakość). Mogą być nagrywane
filmy o rozmiarze.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
kart „Memory Stick Duo” sformatowanych
na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu jest różna w
zależności od użytej karty „Memory Stick
Duo” i urządzenia.
122
Przełącznik
blokady zapisu
Miejsce na notatki
Niektóre karty „Memory Stick Duo” nie
posiadają przełącznika blokady zapisu.
Na karcie „Memory Stick Duo” z tym
przełącznikiem, jego pozycja i kształt
mogą być różne, zależnie od karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w
czasie odczytu i zapisu.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych
danych.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Nosząc i przechowując kartę „Memory Stick
Duo”, umieścić ją w załączonej osłonie.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
Informacje o „Memory Stick”
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
Uwagi o używaniu adaptera
Memory Stick Duo (brak w
zestawie)
Inne
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo” w
urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”,
należy pamiętać o włożeniu „Memory Stick
Duo” do adaptera Memory Stick Duo. Jeśli
karta „Memory Stick Duo” zostanie włożona
do urządzenia zgodnego z kartą „Memory
Stick” bez adaptera Memory Stick Duo,
wyjęcie jej może nie być możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo należy uważać,
aby karta „Memory Stick Duo” była
skierowana we właściwym kierunku,
następnie należy włożyć ją całkowicie do
środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób
spowoduje usterkę.
• Używając karty „Memory Stick Duo”
włożonej do adaptera Memory Stick Duo w
urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”
należy pamiętać, aby adapter Memory Stick
Duo został włożony skierowany we
właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie
grozi uszkodzeniem sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Uwagi o używaniu „Memory Stick
PRO Duo” (brak w zestawie)
Poprawne działanie kart „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności do 2 GB w tym aparacie
zostało potwierdzone.
123
O akumulatorze
O ładowaniu akumulatora
O żywotności akumulatora
Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze od 10°C do 30°C. Ładowanie w
temperaturze poza wymienionym zakresem
może być nieskuteczne.
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego użyciem i z czasem. Jeśli czas
pracy akumulatora stanie się znacznie
krótszy, prawdopodobną przyczyną jest jego
wyeksploatowanie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy
częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych
akumulatorów, które wystarczą na czas
fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, co umożliwia
wykonywanie zdjęć próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
Jak przechowywać akumulator
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy naładować go w pełni i
całkowicie rozładować raz do roku i
przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora,
należy raz w roku naładować go i
rozładować.
• Aby zupełnie rozładować akumulator,
należy zostawić aparat włączony na tryb
odtwarzania prezentacji zdjęć (str. 38), aż
zasilanie się wyłączy.
• Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
na złączu, wystąpieniu zwarcia itp, należy
używać dostarczonego futerału akumulatora
podczas przenoszenia i przechowywania.
124
O ładowarce akumulatora
O ładowarce akumulatora
• W ładowarce akumulatora dostarczonej
razem z aparatem nie ładować żadnych
innych akumulatorów, poza akumulatorami
typu NP-BG. Akumulatory inne niż tutaj
podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu
lub wybuchnąć przy próbie ładowania,
powodując ryzyko porażenia prądem i
oparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. Gdy naładowany akumulator
będzie pozostawiony w ładowarce, okres
żywotności akumulatora może ulec
skróceniu.
• Gdy miga lampka CHARGE, może to
oznaczać błąd akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego niż
określonego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju.
Jeżeli akumulator jest podanego tutaj
rodzaju, należy wyjąć akumulator, wymienić
go na nowy lub inny i sprawdzić, czy
ładowarka pracuje właściwie. Jeżeli
ładowarka akumulatora działa prawidłowo,
mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora jest
zanieczyszczona, ładowanie może nie
przebiegać prawidłowo. Należy wyczyścić
ładowarkę suchą ścierką, itp.
Inne
125
Indeks
Indeks
A
E
Akumulator ......................124
Ekran
Jakość obrazu................10, 49
Album............................35, 72
Podświetl ekran.......17, 74
Jarzeniowe...........................48
Aparat 1...............................64
Wskaźniki .................... 13
Język .................................... 74
Aparat 2...............................67
JPG ......................................89
Auto podgląd ......................67
Zmiana
wyświetlenia .................17
Autofokus..............................7
Ekran indeksu .................... 27
K
Ekran LCD..........................17
Kabel
wielozłącza.....78, 84, 100
B
Balans bieli..........................47
Bez lampy............................23
Błysk wymusz .....................23
Elastyczny
punktowy AF .............. 33
Elementy aparatu .............. 11
EV ....................................... 31
Kalibrowanie ......................77
Kasowanie...........................26
Formatowanie .......68, 69
Katalog ................................ 54
Brzęczyk .............................. 74
F
C
Fokus ................................ 7, 32
Zmiana .........................70
Format..................... 68, 69, 72
Kolor ................................9, 42
Formatuj muzykę............... 73
Komputer ............................ 80
Celownik pomiaru
punktowego .................47
Centr AF .............................33
Tworzenie..................... 69
Fotografowanie
Centralny AF ......................33
Film .............................. 21
Kopiowanie
obrazów.................. 83, 96
Chroń...................................55
Zdjęcie ......................... 21
Macintosh ....................96
Głośności ............................ 26
Oglądanie w aparacie
plików obrazu wcześniej
zapisanych na
komputerze..................90
Data ........................... 108, 114
H
Oprogramowanie ................ 82, 91, 95
DirectX................................81
Histogram ...................... 17, 32
Windows ......................80
I
Zalecane
środowisko ............. 81, 96
Czarno-białe........................46
Czas otwarcia migawki ....8, 9
D
DPOF ................................103
Drukowanie ........................98
G
Komputer Macintosh .........96
Tryb indeksu ................99
Ikona polecenia
wydruku..................... 103
Tryb pojedynczego
zdjęcia...........................99
Inicjalizuj .............................74
Zalecane
środowisko ................... 96
Instalacja............................. 82
Komputer Windows ...........80
Inteligentny zoom.............. 64
Zalecane
środowisko ................... 81
Drukowanie
bezpośrednie................99
Drukowanie w punkcie
usługowym .................103
Intensywny ......................... 46
Drukowanie w trybie
indeksu .........................99
ISO .............................. 8, 9, 49
Drukowanie w trybie
pojedynczego
zdjęcia...........................99
126
J
Interwał............................... 52
Kontrast............................... 53
Kopiowanie zdjęć na
komputer......................83
Kopiuj ..................................70
Indeks
L
N
P
Lampa błysk ........................48
Nastaw1 ............................... 73
PAL ......................................76
Liczba F .................................9
Nastaw2 ............................... 74
Pamięć mas..........................75
Nastaw3 ............................... 75
Pamięć wewnętrzna......18, 68
Ł
Nastaw4 ............................... 77
Panel dotykowy ..................19
Ładowarka
akumulatora...............125
Nastawianie zegar .............. 76
PC.........................................80
Nastawienia ............ 53, 60, 62
PictBridge ......................75, 99
Album .......................... 72
Picture Motion Browser ....91
Aparat 1 ....................... 64
Piksel ....................................10
Aparat 2 ....................... 67
Pisak .....................................41
Memory Stick.............. 69
Pobierz muzykę ..................73
Nastaw1........................ 73
Pochmurnie .........................47
Nastaw2........................ 74
Podłączenie
M
M AF....................................64
Makro...................................24
Malowanie zdjęć .................41
Memory Stick......................69
„Memory Stick Duo” .......122
Przełącznik blokady
zapisu ..........................122
Nastaw3........................ 75
Drukarka....................100
Nastaw4........................ 77
Komputer .....................84
Menu ....................................43
Pamięć wewnętrzna .... 68
Odbiornik TV..............78
Fotografowanie............46
Naświetlenie ......................... 8
Podświetl ekran...................74
Oglądanie .....................54
Naświetlenie ręczne ........... 30
Podziel .................................58
Opcje.......................21, 44
Naturalny ............................ 46
Pojedynczy...........................64
Menu fotografowania.........46
Nazwa pliku ........................ 88
Połącz USB..........................75
Menu podglądu ...................54
Niedoświetlenie.................... 8
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy
plików ...........................88
NTSC................................... 76
Pomiar centralnie
ważony..........................47
Numer pliku........................ 75
Pomiar punktowy ...............47
Miejsce zapisu plików ........88
O
Moc błysku ..........................52
Obróć................................... 57
Mode ....................................50
Odbiornik TV..................... 78
Monitor................................64
Odstęp ................................. 52
MPG.....................................89
Odtwarzanie/Edycja .......... 28
Multi AF ..............................33
Oglądanie
Music Transfer (Transfer
muzyki)...................95, 97
Muzyka ................................73
Pomiar wielopunktowy ......47
Precyzyjny zoom
cyfrowy .........................64
Prezentacja zdjęć ................38
Przejście do tyłu/Do
przodu...........................26
Przełącznik blokady
zapisu..........................122
Prześwietlenie .......................8
Zdjęcie ......................... 26
Przycin .................................61
Oprogramowanie ... 82, 91, 95
Przycisk klawisz ekranu.....19
Osłona ................................. 77
Przysłona ...............................8
PTP.......................................75
Indeks
Film............................... 26
Punktowy AF......................33
127
Indeks
R
Tryb Miękkie ujęcie........... 29
Z
Ramka pola AF ..................33
Tryb NAGR
(nagrywania) ............... 50
Zapisz w albumie ............... 72
Reduk czerw oczu ..............65
Rozmazanie...........................7
Rozmiar obrazu ............10, 25
Rozszerzenie .................88, 90
Rozwiązywanie
problemów .................105
S
S AF .....................................64
Samodiagnostyka.............. 117
Samowyzwalacz ..................23
Selekcja sceny .....................29
Sepia ....................................46
Tryb Pejzaż.......................... 29
Tryb Plaża ........................... 29
Tryb pomiaru...................... 47
Tryb portret o
zmierzchu .................... 29
Trzymanie aparatu.......... 7, 21
Zoom optyczny............. 22, 64
U
Ż
Utwórz katalog REC......... 69
Żarowe ................................ 48
Używanie aparatu
za granicą................... 121
VGA (E-Mail).................... 25
Stopień ekspoz....................52
Stopniowanie ekspozycji ...50
W
Synch wolna ........................23
WB....................................... 47
System operacyjny........81, 96
Wciskanie do połowy .......... 7
Wielopunktowy AF ........... 33
Ś
Wieloseria ........................... 50
Światło dzien.......................47
Wielozłącze......................... 12
Wskaźnik blokady
AE/AF ......................... 22
Wskaźnik ramki
pola AF........................ 33
Wskaźniki ........................... 13
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty ................117
Tryb Fajerwerki ..................29
Wspomaganie AF .............. 66
Tryb fotografowania z
autoprogramem ...........28
Współczynnik kompresji... 10
Tryb koloru..........................46
Tryb lampy błyskowej ........23
128
Wolna migawka NR..... 13, 31
Tryb dużej czułości .............29
Tryb fotografowania z ręczną
regulacją
naświetlenia .................28
Zoom ................................... 22
Zoom odtwarzania .............27
V
Tryb automatycznej
regulacji ........................21
Zmień rozm.........................57
Zoom cyfrowy..................... 64
Standard ..............................49
Tryb AF ...............................64
Zmień katalog REC...........70
Tryb Zmierzch.................... 29
Sprawdź album ...................72
Transformator
elektroniczny .............121
Złącze DC IN ..................... 12
Tryb Śnieg ........................... 29
Seria .....................................50
T
Zasilacz sieciowy ................ 12
Wstępne nastawianie
ostrości ......................... 33
Wyjście wideo..................... 76
Wyrazistość ......................... 53
Wys jakość .......................... 49
129
130
131
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy
technicznej.
Download PDF