Sony | NEX-3 | Sony NEX-3 Instrukcja obsługi

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
W niniejszej broszurze opisano funkcje 3D pojawiające się w tej
aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje
można znaleźć w „Instrukcja obsługi” i „Podręcznik α” znajdujących się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
© 2010 Sony Corporation
A-DRH-100-52(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Funkcje 3D
Zdjęcia 3D wykonane opisywanym aparatem w trybie [Rozległa panorama 3D]
można wyświetlać jedynie na ekranie telewizora 3D. Zarejestrowane zdjęcia będą
wyświetlane jak zwykłe zdjęcia na monitorze LCD opisywanego aparatu i na
ekranie telewizora bez obsługi obrazów 3D.
Rejestrowanie
Podczas rejestrowania zdjęć 3D należy
przesuwać aparat zgodnie z rysunkiem.
Wyświetlanie
Podłączyć aparat do telewizora 3D za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży) (strona 9).
1 Do gniazda HDMI
Kabel HDMI
2 Do gniazda
HDMI
z Nazwa pliku zdjęcia 3D
Zdjęcie 3D składa się zarówno z pliku JPEG jak i pliku MPO.
W przypadku importowania zdjęć wykonanych w trybie [Rozległa panorama 3D] do
komputera, w tym samym folderze na komputerze przechowywane są poniższe dwa
pliki danych obrazu:
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Po usunięciu pliku JPEG lub pliku MPO zawierającego obraz 3D mogą wystąpić
problemy z wyświetlaniem takiego zdjęcia 3D.
Uwaga
• Podczas oglądania obrazów 3D zarejestrowanych opisywanym aparatem na monitorach zgodnych
z funkcją 3D mogą wystąpić objawy dyskomfortu, np.: zmęczenie oczu, nudności lub uczucie
zmęczenia. W trakcie oglądania obrazów 3D wskazane są regularne przerwy. Potrzeba robienia
przerw i ich częstotliwość zależą od indywidualnych predyspozycji, należy więc ustalić własną
normę postępowania. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy przerwać
oglądanie obrazów 3D i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Należy również sięgnąć do
instrukcji obsługi podłączonego urządzenia lub wykorzystywanego z aparatem oprogramowania.
Wzrok dziecka jest bardzo podatny (zwłaszcza w przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia).
Przed wyrażeniem zgody na oglądanie obrazów 3D należy zasięgnąć porady specjalisty, np.
pediatry lub okulisty. Należy upewnić się, że dzieci stosują powyższe środki ostrożności.
2PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Dostępne funkcje 3D
Niniejsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego dodaje do menu nowe
funkcje.
Menu
Dostępne nowe funkcje
Funkcje
Tryb fotograf.
Rozległa panorama 3D
Ustawianie trybu fotografowania
zdjęć 3D.
Aparat
Kier. panoramy 3D
Ustawianie kierunku
fotografowania w przypadku zdjęć
3D.
Rozm. Obrazu
Panorama 3D: Rozm.
Obrazu
Wybór rozmiaru zdjęć 3D.
Odtwarzanie
Pokaz zdjęć t Typ obrazu
Automatyczne odtwarzanie
obrazów 3D tylko na ekranie
podłączonego do aparatu
telewizora 3D.
Odtwarzanie
Oglądanie 3D
Odtwarzanie obrazów 3D na
ekranie podłączonego do aparatu
telewizora 3D.
3PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Rozległa panorama 3D
Umożliwia tworzenie zdjęcia 3D przez złożenie kilku zdjęć.
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Rozległa panorama 3D].
2 Aparat należy skierować na krawędź
obiektu, po czym nacisnąć do oporu spust
migawki.
Ten fragment nie zostanie utrwalony.
3 Przeprowadzić do końca panoramowanie
aparatem korzystając z paska
pomocniczego wyświetlanego na monitorze
LCD.
Pasek pomocniczy
Uwagi
• Jeżeli nie uda się uzyskać w aparacie panoramy całego obiektu w zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W celu uzyskania lepszych wyników
podczas pracy z obiektywem E18 – 55 mm ustawionym na szeroki kąt (18 mm) wskazane jest
wykonanie ujęcia panoramicznego aparatem w zakresie kąta 180 stopni w czasie mniej więcej
sześciu sekund. W przypadku ustawienia na teleobiektyw aparat należy przesuwać wolniej.
• W przypadku wykonywania zdjęcia 3D obiektywem o zmiennej ogniskowej ustawionym w
sąsiedztwie pozycji T, częściej mogą występować szare obszary albo rejestrowanie ujęcia będzie
przerywane. Przy obiektywie o zmiennej ogniskowej wskazane jest korzystanie z pozycji W.
• Ciągłe klikanie migawki, aż do momentu zakończenia fotografowania, sygnalizuje, że aparat
przez cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania obrazu w trybie [Rozległa panorama 3D].
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch
obrazów może nie być płynne.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych 3D może być rozmyty.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić różnice w jasności lub
kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego 3D oraz kąta, w którym poprzez naciśnięcie do
połowy spustu migawki (blokada AE/AF) na stałe ustawione zostały ostrość i ekspozycja,
występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości, utrwalenie zdjęcia może się nie udać. W
takim przypadku należy zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia.
• Funkcja [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się w przypadku, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze od otoczenia.
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama 3D] może zostać przerwane w następujących
sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym przesuwaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach aparatu.
• Zdjęcie 3D składa się zarówno z pliku JPEG jak i pliku MPO. Po usunięciu pliku JPEG lub pliku
MPO zawierającego obraz 3D mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem takiego zdjęcia 3D.
• Aparatem można wykonywać ujęcia panoramiczne w poziomie tylko w trybie rozległa panorama
3D.
4PL
Ciąg dalszy r
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć 3D
Aparat należy przesuwać po łuku ze stałą
szybkością w kierunku wskazywanym na
ekranie LCD, mając na względzie
następujące uwagi. Panoramować należy z
szybkością o połowę mniejszą niż w
przypadku rejestrowania zwykłej rozległej
panoramy.
• Fotografować obiekt nieruchomy.
• Utrzymywać dostateczną odległość między obiektem a
tłem.
• Zdjęcia 3D należy wykonywać w dobrze oświetlonym
miejscu, na przykład na dworze.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do
połowy, aby zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji
i balansu bieli. Następnie nacisnąć spust migawki do
końca i rozpocząć panoramowanie aparatem.
• W przypadku obiektywu o zmiennej ogniskowej
wskazane jest korzystanie z pozycji W.
5PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Kier. panoramy 3D
Wybór kierunku panoramowania podczas robienia zdjęć z użyciem funkcji
rozległa panorama 3D.
1 [Menu] t [Aparat] t [Kier. panoramy 3D] t wybrany tryb.
(W prawo)
Panoramowanie aparatem od lewej do prawej.
(W lewo)
Panoramowanie aparatem od prawej do lewej.
6PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Rozm. Obrazu
Ustawianie rozmiaru obrazu zdjęć wykonywanych w trybie rozległa panorama 3D.
1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Panorama 3D: Rozm. Obrazu] t wybrany
tryb.
(16:9)
W poziomie: 1920 × 1080
W poziomie: 4912 × 1080
(Standardowy)
W poziomie: 7152 × 1080
(Szeroki)
z Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru obrazu
W zależności od wybranego trybu zdjęcia 3D mogą wyglądać inaczej.
16:9
Standardowy
Szeroki
Po wybraniu opcji [Standardowy] lub [Szeroki] obraz można przewijać naciśnięciem
sekcji środkowej pokrętła regulacyjnego.
7PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
Typ obrazu
Odtwarzanie zdjęć 3D w trybie pokazu zdjęć na ekranie podłączonego do aparatu
telewizora 3D.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Pokaz zdjęć] t [Typ obrazu] t wybrany
tryb.
Wszystkie
Odtwarzanie wszystkich zdjęć na karcie pamięci jako
zwykłych zdjęć.
Wyśw. tylko 3D
Odtwarzanie tylko zdjęć 3D.
8PL
C:\data\CX75100_3D_PL\ADRH100511\01PL-NEX5U2\020FUN.fm
master: Right
Oglądanie 3D
Aby wyświetlić zdjęcia panoramiczne 3D zarejestrowane aparatem na ekranie
telewizora 3D, należy wprowadzić następujące ustawienia.
Podłączyć aparat do telewizora 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
1 Podłączyć aparat do telewizora 3D za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
2 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Oglądanie 3D]
t [OK].
1 Do gniazda HDMI
Kabel HDMI
Zdjęcia panoramiczne 3D zarejestrowane aparatem
pojawią się na ekranie telewizora.
Po wybraniu opcji [Standardowy] lub [Szeroki]
2 Do gniazda
zdjęcia panoramiczne 3D można przewijać
HDMI
naciśnięciem sekcji środkowej pokrętła
regulacyjnego.
Uwagi
• Po wybraniu opcji [Oglądanie 3D] wyświetlane będą tylko zdjęcia 3D.
• Nie podłączać aparatu do innego sprzętu z wykorzystaniem gniazd wyjściowych. Po podłączeniu
aparatu do telewizora z użyciem gniazd wyjściowych nie będzie obrazu ani dźwięku. Przy tym
sposobie podłączenia można również uszkodzić aparat i/lub podłączony sprzęt.
• W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych funkcja ta może nie działać prawidłowo.
Przykładowo mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem obrazu na ekranie telewizora,
wyświetlaniem obrazu w trybie 3D lub uzyskaniem dźwięku z odbiornika telewizyjnego.
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do
podłączenia do posiadanego telewizora.
• Sygnał wysyłany z telewizora do okularów 3D może być przyczyną nieprawidłowego działania
pilota bezprzewodowego RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży). Gdy wykorzystywany jest pilot
bezprzewodowy, aparat należy umieścić możliwie jak najdalej od odbiornika telewizyjnego i
ustawić w taki sposób, aby czujnik zdalnego sterowania w aparacie był skierowany w przeciwną
stronę w stosunku do telewizora. (Tylko model NEX-5/5C)
z Do oglądania zwykłych zdjęć na ekranie telewizora
Po wybraniu opcji [Oglądanie 3D] na ekranie telewizora będą wyświetlane tylko
zdjęcia 3D.
Zwykłe zdjęcia można wyświetlić naciskając dolną sekcję pokrętła regulacyjnego w
celu wyjścia z trybu [Oglądanie 3D].
Aby wrócić do trybu 3D, wystarczy ponownie nacisnąć dolną sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Indeks obrazów można wyświetlić naciskając kolejno: [Menu] t [Odtwarzanie] t
[Indeks obrazów].
9PL
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
A-DRH-100-51(1)
Download PDF

advertising