Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Instrukcja obsługi

4-297-560-52(1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi
obiektywami
Podręcznik α
Spis treści
Przykładowe zdjęcie
Menu
Indeks
© 2011 Sony Corporation
NEX-7
PL
Uwagi na temat eksploatacji aparatu
Spis treści
Sposób korzystania z niniejszego
podręcznika
Aby przejść na właściwą stronę, wystarczy kliknąć przycisk w prawym górnym
rogu okładki lub poszczególnych stron.
Jest to wygodne w przypadku wyszukiwania informacji o używanej funkcji.
Menu
Indeks
Wyszukiwanie informacji na
podstawie przykładowych
zdjęć.
Przykładow
e zdjęcie
Przykładowe zdjęcie
Menu
Wyszukiwanie informacji na
podstawie słów kluczowych.
Indeks
Menu
Wyszukiwanie informacji
w wykazie poszczególnych
pozycji menu.
Przykładowe
zdjęcie
Spis treści
Spis treści
Wyszukiwanie informacji o
poszczególnych funkcjach.
Indeks
Znaki i sposoby notacji wykorzystywane w
niniejszym podręczniku
W podręczniku kolejność operacji
wskazują strzałki (t). Aparat należy
obsługiwać w podanej kolejności.
Symbol
wskazuje ustawienie
domyślne.
Sygnalizuje uwagi i ograniczenia
dotyczące prawidłowej obsługi
aparatu.
Przykładowe obrazy użyte w tym
podręczniku to reprodukcje. Nie są to
zdjęcia wykonane przy użyciu
opisywanego aparatu.
z Sygnalizuje przydatne informacje.
2PL
Spis treści
Spis treœci
Uwagi na temat eksploatacji aparatu
Przykładowe
zdjęcie
Sposób korzystania z niniejszego podręcznika ····2
Przykładowe zdjęcie··············································6
Elementy aparatu ················································12
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ··········15
Podstawowa obsługa
Menu
Obsługa aparatu··················································18
Menu ···································································22
Rejestrowanie zdjęć i filmów ·······························28
Odtwarzanie obrazów ·········································30
Usuwanie obrazów··············································32
Indeks
Korzystanie z funkcji przy użyciu pokrętła
regulacyjnego
DISP (Wyświetlane dane) ····································50
(Kompens.eksp.) ············································53
(Tryb pracy) ···············································54
(Indeks obrazów) ············································61
Korzystanie z Jednoczesnej regulacji
parametrów
Jednoczesna regulacja parametrów ···················33
Ustawienia ekspozycji ·········································35
Ustawienia ostrości ·············································36
Ust. balansu bieli·················································38
Ustaw. D-Range ··················································40
Ust. strefy twórczej ·············································42
3PL
Ciąg dalszy r
AEL (blokada AE)·················································48
AF/MF (sterowanie AF/MF) ·································49
Przykładowe
zdjęcie
Korzystanie z przycisku AF/MF/przycisku
AEL
Spis treści
Ust. ef. wizualnych ··············································44
Ustawienia własne···············································47
Korzystanie z funkcji w menu
Menu
Tryb fotograf.·······················································22
Aparat··································································23
Rozm. Obrazu ·····················································24
Jasność/Kolor ·····················································24
Odtwarzanie ························································25
Ustawienia···························································25
Indeks
Podłączanie do innych urządzeń
Oglądanie obrazów na telewizorze ···················180
Współpraca z komputerem ·······························183
Korzystanie z oprogramowania·························185
Podłączanie aparatu do komputera ··················188
Tworzenie płyty z filmami ··································190
Drukowanie zdjęć··············································195
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów·······························196
Komunikaty ostrzegawcze ································203
4PL
Ciąg dalszy r
Przykładowe
zdjęcie
Używanie aparatu za granicą ····························206
Karta pamięci ····················································207
Akumulator „InfoLITHIUM”································209
Ładowarka·························································211
Adapter obiektywu ············································212
AVCHD Format··················································214
Czyszczenie ······················································215
Spis treści
Pozostałe informacje
Indeks
Menu
Indeks································································216
Indeks
5PL
Spis treści
Przykładowe zdjęcie
„O takie ujęcie na zdjęciu właśnie mi chodzi, ale jak mam to zrobić?”
Odpowiedź można znaleźć, przeglądając wymienione tu przykładowe zdjęcia.
Kliknij wybrane przykładowe zdjęcie.
Menu
Po kliknięciu danego zdjęcia na ekranie zostanie wyświetlona strona z opisem
funkcji zalecanej przy robieniu tego typu zdjęcia.
Opisy te stanowią uzupełnienie wskazówek dotyczących fotografowania
wyświetlanych na ekranie aparatu.
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
Przykładowe
zdjęcie
Fotografowanie osób (strona 7)
Zdjęcia w trybie makro (strona 8)
Fotografowanie pejzaży (strona 9)
Fotografowanie zachodów słońca/ujęć nocnych (strona 10)
Fotografowanie szybko poruszających się obiektów (strona 11)
Kliknij!
Indeks
Radosny uśmiech (87)
6PL
Ciąg dalszy r
To samo ujęcie przy różnych ustawieniach
jasności (59)
87
66
Radosny uśmiech (87)
W świetle świec (66)
64
101
Osoba na tle nocnej scenerii (64)
Poruszająca się osoba (101)
57
76
Zdjęcia grupowe (57, 58)
Osoba oświetlona od tyłu (76)
Indeks
Osoba na pierwszym planie, tło rozmyte (64)
Menu
59
Przykładowe
zdjęcie
64
Spis treści
Fotografowanie osób
89
Delikatne odcienie skóry (89)
7PL
Ciąg dalszy r
Dostosowanie kolorystyki do oświetlenia w
pomieszczeniu (102)
64
106
Kwiaty (64)
Zmniejszanie mocy błysku lampy (106)
79
53
Ręczne ustawianie ostrości (79)
Lepsza jasność (53)
101
53
Zapobieganie poruszeniom aparatu
podczas zdjęć w pomieszczeniu (101)
Apetycznie wyglądające jedzenie (53)
Indeks
Rozmywanie tła (64)
Menu
102
Przykładowe
zdjęcie
64
Spis treści
Zdjęcia w trybie makro
8PL
Ciąg dalszy r
Żywe barwy nieba (53)
Płynąca woda (73)
112
112
Żywa zieleń (112)
Kolorowe liście (112)
Menu
73
Przykładowe
zdjęcie
53
Spis treści
Fotografowanie pejzaży
67
107
107
Ujęcia o szerokim zakresie poziomów
jasności (107)
Zdjęcia jasnych ujęć zewnętrznych
z ciemnych pomieszczeń (107)
Indeks
Zdjęcia panoramiczne (67)
131
Poziomowanie zdjęcia (131)
9PL
Ciąg dalszy r
Trzymanie aparatu w ręce (64)
Piękne oddanie na zdjęciu czerwieni
zachodzącego słońca (64)
72
76
Fajerwerki (72)
Smugi świateł (76)
59
57
Zapobieganie poruszeniom aparatu (57)
Indeks
To samo ujęcie przy różnych ustawieniach
jasności (59)
Menu
64
Przykładowe
zdjęcie
64
Spis treści
Fotografowanie zachodów słońca/ujęć nocnych
10PL
Ciąg dalszy r
Podążanie za poruszającym się
obiektem (82)
Prezentacja żywej akcji (73)
79
56
Obiekt zbliżający się w kierunku
aparatu (79)
Uchwycenie najlepszego momentu (56)
Menu
73
Przykładowe
zdjęcie
82
Spis treści
Fotografowanie szybko poruszających się
obiektów
Indeks
11PL
Szczegółowe informacje na stronach
podanych w nawiasie.
A Lampa błysk.
C Spust migawki (28)
D Przycisk nawigacyjny (20)
E Wyłącznik ON/OFF (Zasilanie)
F Czujnik zdalnego sterowania (60)
Po odłączeniu obiektywu
J Mikrofon*
K Obiektyw
Menu
G Przycisk zwalniania obiektywu
H Stopka akcesoriów z automatyczną
blokadą
I Znacznik pozycji przetwornika obrazu
(79)
Przykładowe
zdjęcie
B Wspomaganie AF/Lampka
samowyzwalacza/Lampka Zdjęcie z
uśmiechem
Spis treści
Elementy aparatu
L Mocowanie obiektywu
O Przycisk
(Odtwarzanie) (30)
P Przycisk (lampa błyskowa) (76)
Q Pokrętło regulacji dioptrażu
Indeks
M Przetwornik obrazu **
N Styki obiektywu **
R Pokrętło sterowania L (20)
S Pokrętło sterowania R (20)
T Przycisk MOVIE (film) (28)
U Przycisk AF/MF/przycisk AEL (48, 49)
V Dźwignia AF/MF/AEL (48, 49)
W Pokrętło regulacyjne (18)
X Przycisk programowalny C (19)
Y Przycisk programowalny B (19)
Z Przycisk programowalny A (19)
*
**
Nie zasłaniać tego elementu podczas
nagrywania filmów.
Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
12PL
Ciąg dalszy r
H Monitor LCD
K Gniazdo statywu
L Głośnik
M Dioda aktywności
N Wnęka akumulatora
O Gniazdo karty pamięci
P Pokrywa płytki połączeniowej
B Wizjer
C Nakładka na okular
Indeks
A Czujnik okularu
• Używana w przypadku korzystania z
zasilacza sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży). Płytkę
połączeniową należy wsunąć do wnęki
akumulatora, a jej kabel przeprowadzić
przez pokrywę płytki połączeniowej,
jak pokazano na poniższym rysunku.
Menu
• Nie należy używać statywu ze śrubą
dłuższą niż 5,5 mm. Na statywach ze
śrubami dłuższymi niż 5,5 mm nie można
stabilnie zamocować aparatu, co grozi
jego uszkodzeniem.
Przykładowe
zdjęcie
I Pokrywa wnęki akumulatora i karty
J Zaczep paska na ramię
Spis treści
• Przechylany monitor LCD pozwala
lepiej dostosować pozycję podczas
robienia zdjęć.
• Nakładka na okular nie jest zamocowana
do zakupionego aparatu.
D Gniazdo HDMI (180)
E Gniazdo
(USB) (188)
F MIC gniazdo (mikrofonu) typu jack
• Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu
mikrofon wewnętrzny zostaje wyłączony
automatycznie. Jeśli mikrofon
zewnętrzny to urządzenie typu plug-inpower, to jest on zasilany przez aparat.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
przytrzasnąć przewodu przy zamykaniu
pokrywy.
G Czujnik światła
13PL
Ciąg dalszy r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (w zestawie z modelem NEX-7K)
A Znacznik osłony przeciwodblaskowej
B Pierścień ustawiania ostrości
E Znacznik ogniskowej
F Styki obiektywu*
G Znacznik mocowania obiektywu
* Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
Przykładowe
zdjęcie
C Pierścień zoomu
D Skala ogniskowej
Spis treści
Obiektyw
Menu
Indeks
14PL
Wyświetlane na ekranie symbole sygnalizują stan, w jakim znajduje się aparat.
Wyświetlane na ekranie informacje można zmieniać przy użyciu pokrętła
regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane) (strona 50).
A
WskaŸnik
Znaczenie
Tryb fotografowania
PASM
Przykładowe
zdjęcie
Fotografowanie
Spis treści
Wykaz symboli wyœwietlanych na
ekranie
Wybór sceny
Menu
Rozpoznawanie ujęcia
Format obrazu zdjęć
Rozmiar obrazu
RAW RAW+J
FINE STD
Jakość obrazu zdjęć
100
Liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Tryb nagrywania
filmów
Nagrywanie filmów
Odtwarzanie
Indeks
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Karta pamięci/
Przekazywanie danych
123Min
100%
Dostępny czas
nagrywania filmów
Stan naładowania
akumulatora
Ładowanie lampy
błyskowej
Ciąg dalszy r
15PL
Znaczenie
WskaŸnik
Znaczenie
Wspomaganie AF
Tryb pola ostrości
Live view
Śledzenie obiektu
Nagrywanie filmów
bez dźwięku
Wykrywanie twarzy
Efekt gładkiej skóry
Balans bieli
AWB
Pokrętła sterowania
L/R
7500K A7 G7
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem
DRO/Auto HDR
Plik bazy danych
przepełniony/Błąd
pliku bazy danych
Strefa twórcza
Menu
Blokada pokręteł
Tryb oglądania
101-0012
Numer odtwarzanego
folderu – pliku
Efekt wizualny
Indeks
Chroń
Zamówienie odbitek
B
WskaŸnik
Przykładowe
zdjęcie
SteadyShot/
ostrzeżenie
SteadyShot
Spis treści
WskaŸnik
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
Znaczenie
Przyciski
programowalne
(MENU/Tryb
fotografowania/Kasuj/
Powiêksz)
D
C
WskaŸnik
Znaczenie
WskaŸnik
Znaczenie
Tryb błysku/Redukcja
efektu czerwonych
oczu
z
Stan ustawienia
ostrości
1/125
Czas otwarcia migawki
Tryb pracy
F3.5
Wartość przysłony
Tryb ostrości
±0.0
Korekcja błysku
Tryb pomiaru
±0.0
Pomiar ręczny
±0.0
Kompensacja
ekspozycji
ISO400
Czułość ISO
Blokada AE
16PL
Ciąg dalszy r
Znaczenie
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki
Wskaźnik przysłony
Czas nagrywania filmu
(m:s)
2011-1-1 9:30AM
Data/godzina
zarejestrowania
zdjęcia
12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć w danym trybie
oglądania
Pojawia się, gdy
funkcja HDR nie
zadziałała w przypadku
danego zdjęcia.
Menu
Pojawia się, gdy
funkcja Efekt wizualny
nie zadziałała w
przypadku danego
obrazu.
Przykładowe
zdjęcie
NAGR. 0:12
Spis treści
WskaŸnik
Histogram
Indeks
17PL
Podstawowa obsługa
Pokrętło regulacyjne, przyciski programowalne,
pokrętła sterujące itd. służą do uruchamiania
różnych funkcji aparatu.
Pokrętła sterowania
Spis treści
Obsługa aparatu
Przykładowe
zdjęcie
Przyciski
programowalne
Pokrętło
regulacyjne
Menu
Pokrętło regulacyjne
Indeks
Podczas fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP
(Wyświetlane dane),
(Kompens.eksp.) i
(Tryb pracy). Podczas
odtwarzania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane
dane) i
(Indeks obrazów).
Istnieje możliwość przypisywania funkcji prawemu przyciskowi pokrętła
regulacyjnego (strona 151).
18PL
Ciąg dalszy r
Menu
Po wyświetleniu odpowiednich opcji na
ekranie można je przeglądać, obracając
pokrętłem regulacyjnym lub naciskając
jego górną/dolną/prawą/lewą sekcję.
Naciśnięcie sekcji środkowej zatwierdza
wybór.
Przykładowe
zdjęcie
Strzałka oznacza, że pokrętło
regulacyjne można obrócić.
Spis treści
Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego górnej/dolnej/prawej/
lewej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie pozwala wybierać
ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie
środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Indeks
Przyciski programowalne
Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od kontekstu ich użycia.
Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym przyciskom
programowalnym.
Aby użyć funkcji wyświetlanej w prawym górnym rogu ekranu, należy nacisnąć
przycisk programowalny A. Aby użyć funkcji wyświetlanej w prawym dolnym
rogu ekranu, należy nacisnąć przycisk programowalny B. Aby użyć funkcji
wyświetlanej w środku, należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego
(przycisk programowalny C).
Istnieje możliwość przypisania funkcji przyciskom programowalnym B i C
(strona 151).
W niniejszym podręczniku przyciski programowalne są identyfikowane za
pomocą ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie.
19PL
Ciąg dalszy r
C
Pokrętła sterowania
Menu
Za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła regulacyjnego na jednym ekranie
można jednocześnie regulować i ustawiać powiązane opcje, takie jak ustawianie
ostrości, kompensacja ekspozycji i inne ustawienia fotografowania (Jednoczesna
regulacja parametrów).
Na przykład w trybie [Program Auto] za pomocą pokrętła sterowania L można
ustawić zmianę programu, kompensację ekspozycji za pomocą pokrętła sterującego
R, a czułość ISO za pomocą pokrętła regulacyjnego. Więcej informacji na stronach
33 – 47.
Przykładowe
zdjęcie
B
W takim przypadku przycisk
programowalny A działa jak
przycisk MENU (Menu), a
przycisk programowalny B jak
przycisk
(Wyłączenie
śledzenia obiektu). Przycisk
programowalny C działa jak
przycisk MODE (Tryb fotograf.).
Spis treści
A
Przycisk nawigacyjny
Indeks
Opcje ustawiane za pomocą pokrętła regulacyjnego
Opcje ustawiane za pomocą pokrętła sterowania R
Opcje ustawiane za pomocą pokrętła sterowania L
20PL
Ciąg dalszy r
Ustawienia ekspozycji
r
Ustawienia ostrości
r
Ustaw. D-Range
r
Ust. strefy twórczej
Przykładowe
zdjęcie
Ust. balansu bieli
r
Spis treści
Naciskanie Przycisku nawigacyjnego pozwala na przełączanie funkcji, tak jak
pokazano poniżej. Więcej informacji na stronie 33.
Uwagi
Menu
• Jednoczesnej regulacji parametrów nie można używać z funkcjami [Inteligentna auto] i
[Wybór sceny].
• W niektórych trybach nie można przypisywać funkcji ani pokrętłom sterowania L i R, ani
pokrętłu regulacyjnemu.
Indeks
21PL
Korzystanie z funkcji w menu
Użytkownik ma możliwość konfigurowania podstawowych ustawień aparatu jako
całości albo wykonywania takich funkcji jak fotografowanie i odtwarzanie lub
innych operacji.
Spis treści
Menu
Przykładowe
zdjęcie
1 Wybierz opcję MENU.
MENU
Pokrętło regulacyjne
Indeks
3 Postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, wybierz
odpowiedni element, po czym naciśnij
środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego, aby zatwierdzić wybór.
Menu
2 Dany element wybiera się, korzystając
z górnej/dolnej/prawej/lewej sekcji
pokrętła regulacyjnego, a wybór
zatwierdza się naciśnięciem sekcji
środkowej.
Tryb fotograf.
Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji,
panoramiczny, Wybór sceny.
Inteligentna auto
W aparacie przeprowadzana jest ocena obiektu i
wprowadzane są optymalne ustawienia. Tryb ten
umożliwia automatyczne fotografowanie przy
odpowiednich ustawieniach.
Wybór sceny
Zdjęcia są wykonywane przy zadanych wcześniej
ustawieniach dobranych do obiektu lub warunków.
Korekcja drgań
Redukcja drgań aparatu podczas robienia zdjęć w
pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub
fotografowania w trybie teleobiektywu.
Rozległa panorama
Fotografowanie w trybie panoramicznym.
Rozległa panorama 3D
Wykonywanie panoramicznych zdjęć 3D do odtwarzania
na ekranie telewizora zgodnego z funkcją 3D.
Ekspozycji ręcznej
Możliwa regulacja przysłony oraz czasu otwarcia
migawki.
22PL
Ciąg dalszy r
Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w celu
utrwalenia ruchu obiektu.
Priorytet przysłony
Możliwa regulacja głębi ostrości lub rozmycie tła.
Program Auto
Automatyczne fotografowanie z doborem
niestandardowych ustawień za wyjątkiem ekspozycji
(czasu otwarcia migawki i przysłony).
Ustawianie funkcji fotografowania typu zdjęcia seryjne, samowyzwalacz czy
lampa błyskowa.
Wybór trybu pracy typu zdjęcia seryjne,
samowyzwalacz czy bracketing.
Tryb błysku
Wybór sposobu wyzwalania błysku.
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu ustawiania
ostrości.
Obszar autofokusa
Wybór obszaru ostrości.
Tryb autofokusa
Wybór metody automatycznego ustawiania ostrości.
Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
Dokł. zoom cyfr.
Ustawianie zoomu cyfrowego.
Wykrywanie twarzy
Automatyczne rozpoznawanie twarzy osób i dobór do
nich odpowiednich ustawień ostrości i ekspozycji.
Rejestracja twarzy
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
Zdj. z uśmiechem
Po każdorazowym wykryciu uśmiechu w aparacie
zostaje automatycznie wyzwolona migawka.
Efekt gładkiej skóry
Uzyskiwanie gładkiej skóry w przypadku
fotografowania z użyciem funkcji Wykrywanie twarzy.
Wyśw. LCD (DISP)
Zmiana informacji wyświetlanych na monitorze LCD.
Wyśw. wizjera (DISP)
Zmiana informacji wyświetlanych na wizjerze.
Przycisk DISP (monitor)
Wybór rodzaju informacji wyświetlanych na monitorze
LCD po naciśnięciu przycisku DISP.
Indeks
Śledzenie obiektu
Menu
Tryb pracy
Przykładowe
zdjęcie
Aparat
Spis treści
Priorytet migawki
23PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Rozm. Obrazu
Umożliwia ustawianie rozmiaru i formatu obrazu.
Zdjęcie
Wybór rozmiaru obrazu.
Format obrazu
Wybór formatu obrazu.
Jakość
Wybór formatu kompresji.
Panorama 3D
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru panoramicznych zdjęć 3D.
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia
panoramicznych zdjęć 3D.
Przykładowe
zdjęcie
Rozm. Obrazu
Panorama
Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych.
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia zdjęć
panoramicznych.
Film
Format pliku
Wybór AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p lub MP4.
Ustawienie nagrywania
Wybór rozmiaru obrazu, ilości klatek na sekundę i
jakości obrazu w przypadku filmów.
Umożliwia wprowadzanie ustawień jasności, np. tryb pomiaru, oraz ustawień
kolorów, np. balans bieli.
Kompens.eksp.
Do kompensacji jasności całego obrazu.
ISO
Ustawianie czułości ISO.
Balans bieli
Dobór temperatury barwowej do warunków
oświetlenia.
Tryb pomiaru
Wybór sposobu pomiaru jasności.
Korekcja błysku
Regulacja mocy błysku lampy.
DRO/Auto HDR
Automatyczna korekta jasności lub kontrastu.
Efekt wizualny
Fotografowanie z wybranymi efektami w celu oddania
niezwykłej atmosfery.
Strefa twórcza
Wybór metody przetwarzania obrazu.
Indeks
Jasnoœć/Kolor
Menu
Rozm. Obrazu
24PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Odtwarzanie
Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów.
Indeks obrazów
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie
indeksu.
Obróć
Obracanie zdjęć.
Chroń
Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów.
Oglądanie 3D
Funkcja wykorzystywana po podłączeniu do telewizora
zgodnego z funkcją 3D pozwalająca oglądać obrazy 3D.
Powiększ
Przykładowe
zdjęcie
Tryb oglądania
Powiększanie obrazu.
Ustawianie poziomu głośności filmów.
Określ wydruk
Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie ustawień
drukowania.
Wyświetlane
dane
Podczas odtwarzania
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
odtwarzania.
Menu
Nastaw. głośności
Ustawienia
Indeks
Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień fotografowania lub
zmianę ustawień aparatu.
Nastawienia nagryw
AEL
Konfiguracja przycisku AEL.
Sterow.AF/MF
Konfiguracja przycisku AF/MF.
Blokada pokręteł
Włączenie lub wyłączenie blokady pokręteł sterujących
i pokrętła regulacyjnego.
Wspomaganie AF
Ustawianie wspomagania AF przy automatycznym
ustawianiu ostrości w słabo oświetlonych miejscach.
Red.czerw.oczu
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej
uruchamiany jest błysk wstępny eliminujący efekt
czerwonych oczu.
Ustaw. FINDER/LCD
Ustawienie sposobu przełączania między wizjerem a
monitorem LCD.
Wyśw. podgląd na żywo
Wybór, czy wartość kompensacji ekspozycji i inne
parametry mają być wyświetlane na ekranie.
Auto podgląd
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu.
Linia siatki
Włączanie linii siatki pomocnych przy komponowaniu
kadru.
Poziom zarysu
Uwydatnienie wybranym kolorem zarysu obszarów z
ustawioną ostrością.
25PL
Ciąg dalszy r
Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
Wspomaganie MF
Wyświetlanie powiększonego obrazu, w przypadku
ręcznego ustawiania ostrości.
Czas wsp. MF
Ustawianie czasu, przez który obraz będzie wyświetlany
w powiększeniu.
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka
ma być wyzwalana czy nie.
Eye-Start AF
Ustawianie, czy podczas korzystania z wizjera włączyć
autofokus.
Pierw. kurtyna migawki
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
Red.sz.dł.naśw.
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy
fotografowaniu z długim czasem ekspozycji.
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy
fotografowaniu z wysoką czułością ISO.
Komp. ob.:Winietowanie
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu.
Komp. ob.: Aber. chro.
Redukcja odchylenia koloru w narożnikach ekranu.
Komp. ob.: Zniekształc.
Kompensacja zniekształceń ekranu.
Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów.
Reduk. szumu wiatru
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania filmów.
Regulacja AF
Precyzyjna regulacja pozycji z autofokusem, gdy
używany jest Adapter obiektywu LA-EA2 (oddzielnie
w sprzedaży).
Indeks
Nagr. dźwięku filmu
Menu
Ustawianie kompensacji drgań aparatu.
Wyzw.bez obiek.
Przykładowe
zdjęcie
SteadyShot
Spis treści
Kolor zarysu
Główne nastawienia
Start menu
Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu
głównego lub ekranu ostatniego menu.
Ustawienia funkcji
Ustala funkcje uruchamiane za pomocą Jednoczesnej
regulacji parametrów.
Ustawienia przyc. Własne
Przypisywanie funkcji różnorodnym przyciskom.
Brzęczyk
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas
obsługi aparatu.
Język
Wybór języka używanego na ekranie.
Ust.daty/czasu
Ustawianie daty i godziny.
Nastawia region
Wybór regionu, w którym aparat będzie używany.
Ekran Pomocy
Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy.
Oszcz.energii
Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany jest do
trybu oszczędzania energii.
Jasność LCD
Ustawianie jasności monitora LCD.
Jasność wizjera
Ustawianie jasności wizjera.
Kolor wyświetl.
Wybór koloru monitora LCD.
26PL
Ciąg dalszy r
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
Wyświetl.odtw.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie.
Rozdzielczość HDMI
Ustawia rozdzielczość po podłączeniu do telewizora
przez HDMI.
STER.PRZEZ HDMI
Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z poziomu
pilota telewizora zgodnego z systemem „BRAVIA”
Sync.
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
Czyszczenie
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
Wersja
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu/adaptera
obiektywu.
Tryb demonstracyjny
Określanie, czy pokaz z filmami ma być wyświetlany czy
nie.
Nast.domyślne
Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych.
Przykładowe
zdjęcie
Połączenie USB
Spis treści
Szeroki obraz
Karta pamięci — narzędzie
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku
Wybór sposobu przydzielania obrazom numerów
plików.
Nazwa katalogu
Wybór formatu nazwy katalogu.
Wybór katalogu zapisu.
Nowy katalog
Tworzenie nowego katalogu.
Odz. bazę dan. obr.
Naprawa pliku bazy danych obrazów w przypadku
stwierdzenia niezgodności.
Wyś. miej. na karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów
oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Indeks
Wybierz kat. fotograf.
Menu
Formatuj
Ustawienia Eye-Fi*
Ustaw. przesyłania
Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w
przypadku użycia karty Eye-Fi.
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
27PL
Tryb [Inteligentna auto] umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w
każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji i koryguje
ustawienia.
Spis treści
Rejestrowanie zdjęć i filmów
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Inteligentna auto].
Zaczyna działać funkcja Rozpoznawanie ujęcia.
Menu
3 W przypadku robienia zdjęć naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość na obiekcie, po czym naciśnij spust migawki do oporu,
aby wykonać zdjęcie.
W przypadku rejestrowania filmów naciśnięcie przycisku MOVIE
uruchamia nagrywanie.
Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację nagrywania.
Przykładowe
zdjęcie
2 Dobierz odpowiedni kąt nachylenia monitora LCD przytrzymaj aparat
w danej pozycji.
Uwaga
• Możliwe jest nagranie do 29 minut filmu w formacie MP4 w pliku o rozmiarze do 2 GB. Czas
nagrywania może ulec skróceniu w zależności od temperatury otoczenia i warunków nagrywania.
Funkcja Rozpoznawanie ujęcia umożliwia automatyczne
rozpoznawanie warunków i rejestrowanie zdjęć bądź
filmów przy odpowiednich ustawieniach.
Indeks
z Rozpoznawanie ujęcia - informacje
Symbol rozpoznanego ujęcia i
pomoc
• Aparat rozpoznaje następujące ujęcia: (Scena nocna),
(Scena nocna-statyw),
(Nocny portret),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz),
(Makro),
(Reflektor), (Słabe oświetl.) lub
(Dziecko).
Po rozpoznaniu ujęcia na monitorze LCD wyświetlany jest odpowiadający mu
symbol oraz informacje pomocnicze.
28PL
Ciąg dalszy r
problemy z ustawieniem ostrości
Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na
obiekcie, wskaźnik ostrości miga. Należy zmienić
kompozycję w kadrze lub ustawienie ostrości.
WskaŸnik ostroœci Stan
z podświetlony
Ostrość zablokowana.
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za
poruszającym się obiektem.
podświetlony
Trwa ustawianie ostrości.
z miga
Nie można ustawić ostrości.
Menu
podświetlony
Przykładowe
zdjęcie
Wskaźnik ostrości
Spis treści
z W przypadku fotografowania obiektu stwarzającego
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Obiekt odbija światło, na przykład lustro, lub ma błyszczące powierzchnie.
Obiekt połyskuje.
Obiekt jest oświetlony od tyłu.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
29PL
Spis treści
Odtwarzanie obrazów
Zarejestrowane obrazy można odtworzyć.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzania).
2 Wybierz obraz pokrętłem regulacyjnym.
Podczas odtwarzania filmów
Obsługa pokrętła regulacyjnego
Naciśnij środkową sekcję.
Przewijanie do przodu
Naciśnij prawą sekcję lub obróć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Przewijanie do tyłu
Naciśnij lewą sekcję lub obróć przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie W trybie pauzy obróć zgodnie z ruchem
do przodu
wskazówek zegara.
Menu
Pauza/wznowienie
Przykładowe
zdjęcie
3 W celu odtworzenia obrazów lub filmów panoramicznych należy
nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie W trybie pauzy obróć przeciwnie do ruchu
do tyłu*
wskazówek zegara.
Regulacja poziomu głośności
Naciśnij dolną sekcję t górna/dolna sekcja.
* Film będzie odtwarzany klatka po klatce.
Indeks
Uwaga
• Obrazy panoramiczne zarejestrowane z poziomu innych urządzeń mogą być odtwarzane
nieprawidłowo.
z Wyświetlanie wybranego katalogu
Aby wybrać dany folder, wystarczy zaznaczyć pasek
z lewej strony ekranu indeksu (strona 61), a
następnie skorzystać z górnej/dolnej sekcji pokrętła
regulacyjnego. Naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła
regulacyjnego zmienia tryb oglądania.
30PL
Ciąg dalszy r
Wybrany fragment zdjęcia można powiększyć w trakcie wyświetlania, aby go
dokładniej obejrzeć. Można w ten sposób wygodnie sprawdzić ostrość
zarejestrowanego zdjęcia. Odtwarzane obrazy można powiększyć z poziomu menu
(strona 120).
2 Zmień skalę, obracając pokrętłem
regulacyjnym.
3 Naciśnięcie górnej/dolnej/prawej/lewej
sekcji pokrętła regulacyjnego pozwala
wybrać obszar do powiększenia.
Menu
4 Aby anulować odtwarzanie w powiększeniu,
wybierz
.
Przykładowe
zdjęcie
1 Wyświetl obraz, który ma być powiększony,
a następnie wybierz (Powiększ).
Spis treści
Odtwarzanie w powiększeniu
Uwagi
• Z funkcji odtwarzania w powiększeniu nie można korzystać w przypadku filmów.
• Aby wyświetlić w powiększeniu zdjęcia panoramiczne, najpierw należy wstrzymać odtwarzanie,
a następnie nacisnąć
(Powiększ).
Zakres skalowania jest następujący:
Rozmiar obrazu
Zakres skalowania
L
Ok. ×1,0 – ×16,7
M
Ok. ×1,0 – ×11,8
S
Ok. ×1,0 – ×8,3
Indeks
z Zakres skalowania
31PL
Spis treści
Usuwanie obrazów
Wyświetlany obraz można usunąć.
1 Wyświetl obraz, który ma być usunięty,
a następnie wybierz
(Kasuj).
2 Wybierz OK.
Przykładowe
zdjęcie
Aby przerwać operację, wystarczy wybrać
.
(Kasuj)
Menu
OK
Uwagi
• Nie można usuwać obrazów chronionych.
• Usuniętego zdjęcia nie można przywrócić. Przed usunięciem należy sprawdzić obrazy.
Aby wybrać lub skasować kilka obrazów jednocześnie, należy wybrać MENU t
[Odtwarzanie] t [Kasuj].
Indeks
z Usuwanie grupy obrazów
32PL
Korzystanie z Jednoczesnej regulacji parametrów
Wybór zestawu ustawień opcji fotografowania
1 Wybierz odpowiedni tryb fotografowania P,
A, S lub M.
Przycisk nawigacyjny
Menu
2 Aby wybrać ustawienia, naciśnij Przycisk
nawigacyjny.
Przykładowe
zdjęcie
Jednoczesna regulacja parametrów pozwala jednocześnie regulować
i konfigurować ustawienia opcji fotografowania na jednym ekranie.
Funkcje te można ustawić oddzielnie, jednak Jednoczesna regulacja parametrów
pozwala dostosować je interaktywnie na jednym ekranie.
Spis treści
Jednoczesna regulacja
parametrów
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie
opcji w następujący sposób, zaczynając od Ustawień
ekspozycji.
[Ustawienia ostrości] t [Ust. balansu bieli] t
[Ustaw. D-Range] t [Ust. strefy twórczej] t
Ustawienia ekspozycji
Indeks
Różne ustawienia można zmieniać wybierając
kolejno: MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia
funkcji], a następnie przypisując jedną z poniższych
opcji do [Ustawienia funkcji 1 do 4].
Ustawienia ekspozycji to ustawienia stałe, których
nie można zmieniać.
Ustawienia ekspozycji
(strona 35)
Pozwala skonfigurować przysłonę, kompensację
ekspozycji, czas otwarcia migawki lub czułość ISO
w zależności od trybu fotografowania.
Ustawienia ostrości
(strona 36)
Pozwala ustawić obszar automatycznego ustawiania
ostrości, pozycję i stopień powiększenia.
Ust. balansu bieli
(strona 38)
Pozwala ustawić tryb balansu bieli i wyregulować
temperaturę barwową.
Ustaw. D-Range
(strona 40)
Pozwala ustawić tryb DRO/Auto HDR, poziom
optymalny i wyregulować wartość kompensacji ekspozycji.
Ust. strefy twórczej
(strona 42)
Pozwala ustawić tryb Strefy twórczej, wyregulować
kontrast, nasycenie lub ostrość.
Ust. ef. wizualnych
(strona 44)
Pozwala ustawić tryb efektu wizualnego i dokonywać
dalszej konfiguracji w zależności od wybranych
parametrów.
Ustawienia własne
(strona 47)
Pozwala zmienić tryb funkcji przypisanych do
[Ustawienia własne 1, 2, 3] (strona 150).
33PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
• Jednoczesnej regulacji parametrów nie można używać z funkcjami [Inteligentna auto]
i [Wybór sceny].
• W niektórych trybach nie można przypisywać funkcji ani pokrętłom sterowania L i R, ani
pokrętłu regulacyjnemu.
z Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu
Można zablokować pokrętła sterowaniaL/R i pokrętło regulacyjne, naciskając
i przytrzymując Przycisk nawigacyjny.
Aby je odblokować, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać Przycisk nawigacyjny.
Można ustawić blokadę tylko pokrętła regulacyjnego lub brak blokady jakichkolwiek
pokręteł, wybierając kolejno MENU t [Ustawienia] t [Blokada pokręteł].
Przykładowe
zdjęcie
pokręteł
Menu
Indeks
34PL
Istnieje możliwość ustawienia opcji regulujących ekspozycję, takich jak czas
otwarcia migawki i przysłona, na jednym ekranie.
Spis treści
Ustawienia ekspozycji
1 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Pokrętło sterowania L Pokrętło sterowania R Pokrętło regulacyjne
M (Ekspozycji ręcznej)
Czas otwarcia migawki Przysłona
S (Priorytet migawki)
Czas otwarcia migawki Kompensacja ekspozycji ISO
A (Priorytet przysłony)
Przysłona
Kompensacja ekspozycji ISO
P (Program Auto)
Zmiana programu
Kompensacja ekspozycji ISO
ISO
Indeks
• Kompensację ekspozycji można ustawić, przekręcając pokrętło sterowania R, gdy wybrano
funkcję [Korekcja drgań], [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D].
Menu
Tryb fotografowania
Przykładowe
zdjęcie
Funkcje przypisane do pokręteł różnią się w zależności od trybu fotografowania.
35PL
Opcje ustawiania ostrości można ustawić jednocześnie.
1 Naciśnij Przycisk nawigacyjny, aby wybrać [Ustawienia ostrości].
Autofokus/Ostroœć DMF
Włącz funkcję [Obszar autofokusa].
Przykładowe
zdjęcie
2 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Spis treści
Ustawienia ostroœci
W trybie [Elast. punktowy] przesuń obszar
w prawo lub lewo.
Menu
W trybie [Elast. punktowy], obracając
pokrętło, poruszaj obszarem w górę lub w dół,
a następnie naciśnij górną/dolną/prawą lewą
sekcję pokrętła, by precyzyjnie dostosować
obszar.
Pokrętło sterowania L
(Centralny)
Aparat ustala, który z 25 obszarów AF
jest wykorzystywany do ustawiania
ostrości.
Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy w trybie fotografowania wokół
obszaru z ustawioną ostrością
wyświetlana jest zielona ramka.
• Gdy włączona jest funkcja
Wykrywanie twarzy, AF ma
ustawiony priorytet dla twarzy.
Indeks
(Wielopunktowy)
Ramka pola AF
Aparat używa wyłącznie obszaru AF
znajdującego się w strefie środkowej.
Ramka pola AF
(Elast.
punktowy)
Kieruje obszar ostrości na mały obiekt
lub wąski obszar i wyostrza go.
Aby skierować obszar ostrości z
powrotem na środek ekranu, należy
nacisnąć przycisk programowalny B.
Ramka pola AF
36PL
Ciąg dalszy r
Można ustawić powiększenie obszaru w przypadku ręcznego ustawiania ostrości.
Przykładowe
zdjęcie
Ostroœć ręczna
Spis treści
Uwagi
• Gdy funkcja ta ma inne ustawienie niż [Wielopunktowy], nie można korzystać z funkcji
[Wykrywanie twarzy].
• [Wielopunktowy] – funkcja jest aktywna w przypadku użycia funkcji [Zdj. z uśmiechem].
• [Wielopunktowy] – funkcja jest aktywna podczas nagrywania filmu. Jednak gdy używany jest
obiektyw z mocowaniem E, naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje, że do ustawiania
ostrości będzie wykorzystywany obszar autofokusu ustawiony przed rozpoczęciem nagrywania.
• W przypadku korzystania ze wspomagania AF ustawienie [Obszar autofokusa] jest
nieprawidłowe i obszar AF jest zaznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa
w odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego.
Kierowanie powiększonym obszarem w górę
lub w dół.
Menu
Kierowanie powiększonym obszarem w
prawo lub w lewo.
Kierowanie powiększonym obszarem w górę
lub w dół.
Naciśnięcie górnej/dolnej/prawej/lewej sekcji
pokrętła pozwala precyzyjnie dostosować
obszar.
Indeks
Do regulacji skalowania służą przyciski programowalne B lub C.
37PL
Pozwala wyregulować temperaturę barwową w zależności od warunków
oświetlenia.
Funkcji tej należy używać, gdy temperatura barwowa obrazu odbiega od
oczekiwanej lub w przypadku celowej zmiany temperatury barwowej w celu
uzyskania zamierzonego efektu wizualnego.
Przykładowe
zdjęcie
1 Naciśnij Przycisk nawigacyjny, aby wybrać [Ust. balansu bieli].
2 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Spis treści
Ust. balansu bieli
Wybierz tryb.
Regulacja koloru od B (niebieski) do A
(bursztynowy).
Menu
Regulacja koloru od G (zielony) do M
(magenta).
Pokrętło sterowania L
(Œwiatło dzienne)
(W cieniu)
(Pochmurnie)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i
dobiera temperaturę barwową.
Indeks
AWB (Aut.bal.bieli)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego
źródła światła temperatura barwowa będzie
dobierana do źródła światła (zdefiniowany balans
bieli).
(Żarówka)
(Œwietl.: Ciepła biała)
(Œwietl.: Zimna biała)
(Œwietl.: Dzien. biała)
(Œwietl.: Œwiat.
dzien.)
(Lampa błysk.)
(Tmp. kol./Filtr)
Dostosowanie temperatury barwowej do źródła
światła. Można uzyskać efekt filtrów
fotograficznych CC (kompensacja kolorów).
Aby wybrać temperaturę barwową, należy nacisnąć
przycisk programowalny B, a następnie obrócić
pokrętło sterowania L.
(Niestandard.)
Zastosowanie ustawienia balansu bieli
wprowadzonego w pozycji [Nastaw.własne].
38PL
Ciąg dalszy r
1 Wybierz opcję [Niestandard.] za pomocą pokrętła sterującego L.
2 Wybierz opcję [
(Nastaw.własne)] za pomocą przycisku
programowalnego B.
Migawka klika i wyświetlone są skalibrowane wartości (temperatura barwowa i filtr
kolorowy).
Menu
3 Należy trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar całkowicie
wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć spust
migawki.
Przykładowe
zdjęcie
Niestandardowy balans bieli
Spis treści
Uwagi
• Kolor można dostosowywać od niebieskiego (B) do bursztynowego (A) i od zielonego (G) do
magenty (M) oddzielnie dla każdego trybu balansu bieli. Ustawione wartości zostają zachowane
nawet po wyłączeniu aparatu lub wybraniu innego trybu balansu bieli.
• Jeśli precyzyjnie wyregulowano kolor od niebieskiego (B) do bursztynowego (A) i od zielonego
(G) do magenty (M) dla danej temperatury barwowej dla funkcji [Tmp. kol./Filtr], ustawiona
wartość zostanie zachowana nawet po wybraniu innej temperatury barwowej.
Uwagi
Indeks
• Jeżeli w momencie wciśnięcia spustu migawki zostanie uruchomiona lampa błyskowa,
niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Przy późniejszych zdjęciach należy również używać lampy błyskowej.
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” sygnalizuje, że wybrana wartość jest poza dostępną
skalą. (Gdy lampa błyskowa jest użyta do sfotografowania obiektu znajdującego się bardzo blisko
lub gdy w obszarze ramki znajduje jaskrawy obiekt.) W przypadku zarejestrowania takiej
wartości wskaźnik
na ekranie informacji o zapisie zmienia kolor na żółty. W tej sytuacji
można wykonać zdjęcie, jednak zaleca się ponowne ustawienie balansu bieli dla uzyskania
prawidłowej wartości balansu bieli.
39PL
Ustawienia jasności i kontrastu są korygowane automatycznie. Kompensację
ekspozycji można skonfigurować jednocześnie.
Spis treści
Ustaw. D-Range
1 Naciśnij Przycisk nawigacyjny, aby wybrać [Ustaw. D-Range].
Ustaw poziom optymalny.
Ustaw wartość kompensacji ekspozycji
(od –5,0 EV do +5,0 EV).
Przykładowe
zdjęcie
2 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Wybierz tryb.
AUTO, Lv1 – Lv5
(Opt. D-Range)
Przeprowadzana jest optymalizacja gradacji
zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu.
Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem
Lv1 (słaba) a ustawieniem Lv5 (mocna). Automatyczna
regulacja za pomocą funkcji [AUTO].
AUTO, 1,0 EV –
6,0 EV (Auto HDR)
Ustawianie różnicy ekspozycji na podstawie kontrastu
obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1,0 EV (słaba) a ustawieniem 6,0 EV (mocna).
Automatyczna regulacja za pomocą funkcji [AUTO].
Indeks
Pokrętło sterowania L
Menu
Wykres przedstawia histogram przed zastosowaniem
optymalizatora D-Range lub funkcji Auto HDR, a nie
histogram obrazu, który zostanie sfotografowany.
Pokrętło regulacyjne
(WYŁ.)
(Opt. D-Range)
(Auto HDR)
Funkcja [DRO/Auto HDR] jest nieaktywna.
Dzieląc obraz na małe obszary, aparat analizuje kontrast
światła i cienia między obiektem a jego tłem, co pozwala
uzyskać zdjęcie o optymalnej jasności i gradacji (DRO:
Optymalizator Dynamic Range).
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym nakładany jest jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia
i ciemny obszar prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu
powstaje obraz z bogatą gradacją. Rejestruje 1 zdjęcie z
właściwą ekspozycją i 1 zdjęcie nakładane (HDR: High
Dynamic Range).
40PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
• W przypadku fotografowania z użyciem funkcji optymalizatora D-Range na zdjęciach może być
widoczny szum. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom,
szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
• Gdy używana jest opcja [Auto HDR], należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia.
– Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces przechwytywania obrazu
poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
– Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie [RAW] i [RAW & JPEG].
– Ponieważ migawka jest wyzwalana 3 razy na 1 zdjęcie, funkcji tej należy używać, gdy obiekt nie
porusza się ani nie mruga, nie wolno też zmieniać kompozycji.
– Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach fotografowania można nie
uzyskać pożądanego efektu.
– Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki efekt.
– Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań aparatu lub rozmycia
obiektu uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat wykryje takie warunki,
na zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację.
W razie potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub
zwracając uwagę na rozmycie.
Menu
Indeks
41PL
Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej metody obróbki obrazu.
1 Naciśnij Przycisk nawigacji, aby wybrać opcję [Ust. strefy twórczej].
Wybierz tryb.
Ustawienie kontrastu, nasycenia i ostrości.
Przykładowe
zdjęcie
2 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Spis treści
Ust. strefy twórczej
Wybór kontrastu, nasycenia i ostrości.
Menu
Pokrętło sterowania L
(Standard)
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi
barwami.
(Neutralny)
Obniża wartość nasycenia i ostrości, aby uchwycić obrazy
o spokojnej tonacji. Funkcja ta jest odpowiednia również do
fotografowania obrazów, które mają być modyfikowane za
pomocą komputera.
(Czysty)
Do fotografowania obrazów o wyraźnej tonacji z czystymi
kolorami w wyróżnionym obszarze, funkcja odpowiednia
dla uchwycenia rozjarzonego światła.
(Głęboki)
Do fotografowania obrazów o głębokich i nasyconych
odcieniach kolorystycznych, dzięki tej funkcji obiekt
nabiera wyrazistości.
(Pastelowy)
Do fotografowania obrazów o jasnych i prostych gamach
kolorystycznych, funkcja odpowiednia do fotografowania
w świeżym i jasnym świetle.
(Portret)
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry.
Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby
uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii.
Odległe krajobrazy są również lepiej widoczne.
Indeks
(Intensywny) Nasycenie i kontrast zostają uwydatnione w celu uzyskania
pięknych zdjęć barwnych scen i obiektów, typu kwiaty,
wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok oceanu.
Do utrwalania pięknej czerwieni zachodzącego słońca.
(Zachód słońca)
42PL
Ciąg dalszy r
(Jesien.liœcie)
Do fotografowania jesiennych pejzaży, obrazowo podkreśla
czerwienie i żółcienie nabierających koloru liści.
(Czerń i biel) Do uzyskiwania zdjęć czarno-białych.
(Sepia)
Spis treści
Łagodzi kontrast, by wiernie oddać nocne pejzaże.
(Scena nocna)
Do uzyskiwania zdjęć w jednotonowej sepii.
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie
różnicy między światłem i cieniem, co ma wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W
przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone
i blade.
(Ostroœć)
Służy do regulacji ostrości obrazu. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości
ich złagodzenie.
Uwagi
Menu
(Kontrast)
Przykładowe
zdjęcie
Pokrętło regulacyjne
• Gdy opcja [Czerń i biel] lub opcja [Sepia] jest aktywna, nie można regulować nasycenia.
• Gdy używany jest [Efekt wizualny] (z wyjątkiem opcji [WYŁ.]) i wybrano opcję [Standard],
nie można wywołać opcji [Ust. strefy twórczej].
Indeks
43PL
W celu uzyskania różnorodnych tekstur można stosować filtr efektowy.
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia funkcji] t [Ust. ef. wizualnych].
Spis treści
Ust. ef. wizualnych
2 Naciśnij przycisk, aby wybrać [Ust. ef. wizualnych].
Wybierz tryb.
Wybór opcji.
Przykładowe
zdjęcie
3 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R.
Menu
Pokrętło sterowania L
(WYŁ.)
(Aparat
zabawka)
Wygląd podobny do zdjęcia z
aparatu zabawki z ciemniejszymi
narożnikami i wyrazist. barwami.
Kolorystykę można ustawić za
pomocą pokrętła sterowania R.
Indeks
(Kolor pop)
Funkcja Efekt wizualny nie jest używana.
Żywsze zdjęcia dzięki wzmocnieniu
odcieni kolorów.
(Posteryzacja) Abstrakcyjne zdjęcia z mocnym
kontrastem dzięki silnemu
wzmocnieniu podstawowych
kolorów lub zastosowaniu trybu
czarno-białego.
Kolory podstawowe lub tryb czarnobiały można wybrać za pomocą
pokrętła sterowania R.
(Zdjęcie retro) Wrażenie bardzo starego zdjęcia w
odcieniach sepii z przygaszonym
kontrastem.
44PL
Ciąg dalszy r
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym
kontraście w trybie czarno-białym.
(Miękka
ostroœć)
Tworzenie obrazu z efektem
wypełnienia miękkim światłem.
Intensywność tego efektu można
ustawić za pomocą pokrętła
sterowania R.
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej
poprzez uwydatnienie kolorów i
szczegółów.
Migawka w aparacie jest wyzwalana
3 razy.
Intensywność tego efektu można
ustawić za pomocą pokrętła
sterowania R.
(Cz-b o
bogatej grad.)
Tworzenie obrazu w trybie czarnobiałym z bogatą gradacją i wiernym
oddaniem szczegółów. Migawka w
aparacie jest wyzwalana 3 razy.
(Miniatura)
Indeks
Tworzenie obrazu z zachowanym
określonym kolorem i pozostałymi
barwami przekształconymi w czerń i
biel.
Kolor można wybrać za pomocą
pokrętła sterowania R.
Menu
(Kolor
częœciowy)
Przykładowe
zdjęcie
Tworzenie obrazu o wskazanej
atmosferze: jaskrawy, przezroczysty,
eteryczny, delikatny, miękki.
Spis treści
(High-key:
Miękki)
Tworzenie obrazu z żywym
uwydatnieniem obiektu i znaczącym
rozmyciem tła. Ten efekt często
występuje na ujęciach
miniaturowych modeli.
Obszar wyostrzenia można wybrać
za pomocą pokrętła sterowania R.
W pozostałych obszarach ostrość
ulega w znacznym stopniu
zmniejszeniu.
45PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
Menu
• Nie można wywołać polecenia [Ust. ef. wizualnych] w przypadku zdjęć w formacie [RAW] i
[RAW & JPEG].
• Efekty [Aparat zabawka] i [Miniatura] nie są dostępne z wybraną opcją [Dokł. zoom cyfr.].
• Przy niektórych obiektach po wybraniu opcji [Kolor częściowy] wybrana kolorystyka obrazów
może nie zostać zachowana.
• Poniższych efektów nie można kontrolować na ekranie, ponieważ nadal trwa obróbka właśnie
zarejestrowanego obrazu. Do momentu zakończenia obróbki obrazu nie można również wykonać
kolejnego zdjęcia. Z efektów tych nie można korzystać w przypadku filmów.
– [Miękka ostrość]
– [Malowidło HDR]
– [Cz-b o bogatej grad.]
– [Miniatura]
• W przypadku funkcji [Malowidło HDR] i [Cz-b o bogatej grad.] migawka jest wyzwalana 3 razy
przy 1 zdjęciu. Należy pamiętać, aby:
– Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie należy zmieniać kompozycji ujęcia.
Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań aparatu lub rozmycia
obiektu uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat wykryje takie warunki,
na zarejestrowanym ujęciu pojawi się symbol
/
sygnalizujący wspomnianą sytuację.
W razie potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając
uwagę na rozmycie.
Indeks
46PL
Wybór opcji [Ustawienia własne] pozwala przypisać inną funkcję do każdego z
pokręteł sterujących L/R i do pokrętła regulacyjnego.
Spis treści
Ustawienia własne
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia funkcji].
3 Przypisz funkcję za pomocą polecenia [Ustawienia własne 1 do 3]
(strona 150).
4 Naciśnij Przycisk nawigacyjny, aby wybrać opcję [Ustawienia własne].
5 Ustaw odpowiednie opcje za pomocą pokręteł sterowania L/R i pokrętła
regulacyjnego.
Menu
Zmiana trybu funkcji przypisanej do opcji
[Ustawienia własne 1]. Ustawienie domyślne
to [Balans bieli].
Przykładowe
zdjęcie
2 Przypisz opcję [Ustawienia własne] do jednej z funkcji [Ustawienia funkcji
1 to 4].
Zmiana trybu funkcji przypisanej do opcji
[Ustawienia własne 2]. Ustawienie domyślne
to [DRO/Auto HDR].
Indeks
Zmiana funkcji przypisanej do opcji
[Ustawienia własne 3]. Ustawienie domyślne
to [Strefa twórcza].
Gdy funkcja [Strefa twórcza] lub [Balans bieli] jest przypisana do opcji
[Ustawienia własne 3], można dokonać precyzyjnej regulacji za pomocą przycisku
programowalnego B.
Uwaga
• Gdy nie można skorzystać z przypisanej funkcji w danej sytuacji, pojawia się
.
47PL
Korzystanie z przycisku AF/MF/przycisku AEL
1 Ustaw przełącznik AF/MF/AEL na AEL.
Przykładowe
zdjęcie
Gdy występuje duża różnica w jasności między fotografowanym obiektem a tłem,
jak w przypadku fotografowania obiektu oświetlonego od tyłu lub znajdującego
się blisko okna, można zmierzyć i zablokować ekspozycję w odpowiednim punkcie
jasności. Aby przyciemnić obraz, należy zablokować ekspozycję w punkcie
jaśniejszym niż fotografowany obiekt. Aby rozjaśnić obiekt, należy zablokować
ekspozycję w punkcie ciemniejszym niż fotografowany obiekt. Ekspozycja zostaje
zablokowana dla całego ekranu.
Spis treści
AEL (blokada AE)
Menu
2 Ustaw ostrość na obiekcie, dla którego chcesz ustawić ekspozycję.
3 Naciśnij przycisk AEL, aby zablokować ekspozycję.
(blokada AE) podświetla się po prawej na dole ekranu.
Możliwe jest odblokowanie blokady dopiero po ponownym naciśnięciu
przycisku AEL. Wybierz kolejno MENU t [Ustawienia] t [AEL].
Indeks
4 Przytrzymując przycisk AEL, ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij spust
migawki.
48PL
Tymczasowo można przełączyć stawianie ostrości między trybem automatycznym
a ręcznym. W takim przypadku w trybie [Autofokus] lub [Ostrość DMF] tryb
ustawiania ostrości przechodzi na ręczny. W trybie [Ostrość ręczna] tryb
ustawiania ostrości przechodzi na [Autofokus].
Aby tryb ustawiania ostrości pozostał zmieniony, należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk AF/MF w ustawieniu domyślnym. Przełączenie trybu ustawienia
ostrości jest możliwe dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku AF/MF.
Wybierz kolejno MENU t [Ustawienia] t [Sterow.AF/MF].
Można zmienić funkcje przypisane do przycisku, tak aby działał on jako przycisk
[Ustawienia ostrości] lub [Wspomaganie MF].
Wybierz opcję MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia przyc. Własne] t [Przycisk
AF/MF] t wymagane ustawienie.
Indeks
z Zmiana funkcji przycisku AF/MF
Menu
2 Naciśnij przycisk AF/MF, aby przełączyć tryb ustawienia ostrości.
Przykładowe
zdjęcie
1 Ustaw przełącznik AF/MF/AEL na AF/MF.
Spis treści
AF/MF (sterowanie AF/MF)
49PL
Korzystanie z funkcji przy użyciu pokrętła regulacyjnego
Spis treści
DISP (Wyœwietlane dane)
Korzystając z pokrętła regulacyjnego:
1 Kilkakrotne naciśnięcie DISP (Wyświetlane dane) na pokrętle
regulacyjnym, pozwala wybrać właściwy tryb.
1 Podczas fotografowania lub filmowania: MENU t [Aparat] t [Wyśw.
LCD (DISP)]/[Wyśw. wizjera (DISP)].
Podczas odtwarzania: MENU t [Odtwarzanie] t [Wyświetlane dane].
Przykładowe
zdjęcie
Z poziomu Menu:
2 Wybierz właściwy tryb.
Menu
Podczas fotografowania lub filmowania
Wyśw. LCD (DISP)
Wyświetlane są podstawowe
informacje dotyczące fotografowania
lub filmowania.
Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony przedstawiane są w postaci
graficznej, za wyjątkiem przypadku
gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na
[Rozległa panorama] lub [Rozległa
panorama 3D].
Wyœw. wszystk.
inf.
Podawane są informacje dotyczące
zapisu.
Indeks
Wyœwietl. graf.
Wyœw. duże litery Podawane są tylko ważniejsze
informacje większą czcionką.
Brak informacji
Informacje dotyczące zapisu nie są
wyświetlane.
Priorytet Live
View
Najważniejsze informacje dotyczące
zapisu są wyświetlane po prawej
stronie ekranu. Ikona przycisku
programowalnego nie wyświetla się.
50PL
Ciąg dalszy r
Histogram
Graficzna prezentacja rozkładu
luminancji.
Wizjer
Na ekranie wyświetlane są tylko
informacje dotyczące fotografowania
lub filmowania (bez obrazu). Z opcji
tej należy korzystać w przypadku
rejestrowania obrazu przy użyciu
wizjera.
Przykładowe
zdjęcie
Wskazanie, czy aparat jest
wypoziomowany zarówno
horyzontalnie jak i w relacji przód-tył.
Gdy aparat jest wypoziomowany w
obu kierunkach, wskaźnik zmienia
kolor na zielony.
Spis treści
Poziom
Menu
Wyśw. wizjera (DISP)
W wizjerze wyświetlane są
podstawowe informacje dotyczące
zapisu.
Poziom
Wskazanie, czy aparat jest
wypoziomowany zarówno
horyzontalnie jak i w relacji przód-tył.
Gdy aparat jest wypoziomowany w
obu kierunkach, wskaźnik zmienia
kolor na zielony.
Histogram
Graficzna prezentacja rozkładu
luminancji.
Indeks
Wyœw. inf. pod.
z Ustawianie dostępnych trybów wyświetlania
[Przycisk DISP (monitor)] (strona 90) umożliwia wybór trybów wyświetlania na
monitorze LCD dostępnych w trybie rejestrowania obrazu.
51PL
Ciąg dalszy r
Podawane są informacje dotyczące
zapisu.
Histogram
Oprócz informacji dotyczących zapisu,
w postaci graficznej wyświetlany jest
rozkład luminancji.
Brak informacji
Informacje dotyczące zapisu nie są
wyświetlane.
Przykładowe
zdjęcie
Wyœw. inn. inf.
Spis treści
Podczas odtwarzania
Menu
Uwaga
• Histogram nie jest wyświetlany podczas następujących czynności.
– Film – nagrywanie/odtwarzanie
– Panorama – nagrywanie/odtwarzanie
– Pokaz zdjęć
Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli
o określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. W przypadku jaśniejszego
obrazu następuje przesunięcie całego histogramu w prawą stronę, a w przypadku
ciemniejszego obrazu - w lewą stronę.
Indeks
z Co to jest histogram?
• Podczas wyświetlania zdjęcia obszary o wysokiej
Lampa
lub niskiej tonacji migają na ekranie histogramu
błysk. R (czerwony) Luminancja
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
G (zielony) B (niebieski)
52PL
Istnieje możliwość regulacji ekspozycji co 1/3 EV w zakresie od –5,0 EV do +5,0 EV.
1
(Kompens.eksp.) na pokrętle regulacyjnym t wybrana wartość.
Albo MENU t [Jasność/Kolor] t [Kompens.eksp.] t wybrana wartość.
Przykładowe
zdjęcie
Uwagi
Menu
• Z funkcji [Kompens.eksp.] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Ekspozycji ręcznej]
• Istnieje możliwość regulacji ekspozycji w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV dla filmów.
• W przypadku fotografowania obiektu przy bardzo mocnym lub bardzo słabym oświetleniu, albo
podczas korzystania z lampy błyskowej, może nie udać się uzyskać zadowalających efektów.
• Mimo że ekspozycję można regulować w zakresie miedzy –5,0 EV a +5,0 EV, podczas
rejestrowania obrazu na ekranie pojawiają się tylko wartości z przedziału –2,0 EV a +2,0 EV
z odpowiadającą im jasnością obrazu. Ustawienie ekspozycji spoza podanego zakresu nie daje
żadnego efektu w postaci zmiany jasności ekranu, ale znajdzie odzwierciedlenie na
zarejestrowanym obrazie.
Spis treści
Kompens.eksp.
z Regulacja kompensacji ekspozycji za pomocą
Ustawień ekspozycji
Indeks
W trybie [Priorytet migawki], [Priorytet przysłony], [Program Auto], [Korekcja
drgań], [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D] na jednym ekranie można
zmieniać wartość kompensacji ekspozycji, obracając pokrętło sterowania R.
53PL
Istnieje możliwość ustawienia trybu zdjęć seryjnych, samowyzwalacza lub
bracketingu.
1
Spis treści
Tryb pracy
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t wybrany tryb.
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t wybrany tryb.
(Seria zdjęć)
(Zd.ser.pier.cz.)
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego
zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne (strona 55).
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego
zwolnienia wykonywane są szybkie zdjęcia seryjne
(strona 56). Ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego
zdjęcia są wykorzystywane przy wykonywaniu kolejnych
zdjęć.
Wykonanie zdjęcia po upływie 10 lub 2 sekund (strona 57).
Wykonanie zdjęć seryjnych po upływie 10 sekund (strona 58).
(Bracket:
Seryjne)
Przytrzymanie wciśniętego spustu migawki spowoduje
wykonanie kolejno 3 zdjęć o różnych poziomach jasności
(strona 59).
(Pilot)
Możliwość korzystania z urządzenia pilot bezprzewodowy
RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży) (strona 60).
Indeks
(Samowyzw.
(ser.))
Menu
(Samowyzw)
Wykonanie 1 zdjęcia. Zwykły tryb fotografowania.
Przykładowe
zdjęcie
(Pojedyncze
zdjęcie)
Uwaga
• Ustawienia tego nie można zmienić podczas korzystania z następujących funkcji:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Auto HDR]
– [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], [Miniatura] w trybie [Efekt
wizualny]
54PL
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są
zdjęcia seryjne.
1
Spis treści
Seria zdjęć
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Seria zdjęć].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Seria zdjęć].
• Z funkcji [Seria zdjęć] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Wybór sceny], z wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
Przykładowe
zdjęcie
Uwaga
Menu
Indeks
55PL
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są
zdjęcia seryjne z większą częstotliwością (maks. 10 zdjęć na sekundę) niż w
przypadku trybu [Seria zdjęć].
1
Uwagi
Menu
• Z funkcji [Zd.ser.pier.cz.] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Wybór sceny], z wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
• Ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego zdjęcia są wykorzystywane przy wykonywaniu
kolejnych zdjęć.
Przykładowe
zdjęcie
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Zd.ser.pier.cz.].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Zd.ser.pier.cz.].
Spis treści
Zd.ser.pier.cz.
Indeks
56PL
1
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Samowyzw].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Samowyzw].
2 Option t wybrany tryb.
(Samowyzwalacz:
10 s)
Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza i do momentu zadziałania migawki słychać
będzie sygnał dźwiękowy.
Aby anulować samowyzwalacz, wystarczy nacisnąć
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym.
Ustawianie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Pozwala ono zredukować drgania aparatu spowodowane
naciśnięciem spustu migawki.
Menu
(Samowyzwalacz:
2 s)
(Tryb pracy) i zaznaczyć
Przykładowe
zdjęcie
Aby anulować samowyzwalacz, wystarczy nacisnąć
[Pojedyncze zdjęcie].
Spis treści
Samowyzw
Uwaga
Indeks
• Z funkcji [Samowyzw] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
57PL
Po upływie 10 sekund wykonywana jest seria zadanej liczby zdjęć. Z grupy
zrobionych zdjęć można potem wybrać najlepsze.
1
Spis treści
Samowyzw. (ser.)
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Samowyzw. (ser.)].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Samowyzw. (ser.)].
Aby anulować samowyzwalacz, wystarczy nacisnąć
[Pojedyncze zdjęcie].
(Tryb pracy) i zaznaczyć
Menu
Wykonanie serii 3 lub 5 zdjęć po upływie 10 sekund.
(Samowyzw. (ser.): Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
10 s, 3 zdjęcia)
samowyzwalacza i do momentu zadziałania migawki słychać
będzie sygnał dźwiękowy.
Aby anulować samowyzwalacz, wystarczy nacisnąć
(Samowyzw. (ser.):
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym.
10 s, 5 zdjęć)
Przykładowe
zdjęcie
2 Option t wybrany tryb.
Uwaga
Indeks
• Z funkcji [Samowyzw. (ser.)] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
58PL
Wykonywanie 3 zdjęć przy automatycznym przesunięciu ekspozycji od
podstawowej do ciemniejszej, a następnie do jaśniejszej. W tym celu należy nacisnąć
i przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania
w trybie bracketingu.
Po zarejestrowaniu można wybrać optymalne zdjęcie.
Spis treści
Bracket: Seryjne
Przykładowe
zdjęcie
1
2 Option t wybrany tryb.
Aby anulować bracketing, wystarczy nacisnąć
[Pojedyncze zdjęcie].
(Bracket:
Seryjne: 0,3 EV)
(Tryb pracy) i zaznaczyć
Menu
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Bracket: Seryjne].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Bracket: Seryjne].
Zdjęcia są wykonywane zgodnie z ustawioną wartością
odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej.
Indeks
(Bracket:
Seryjne: 0,7 EV)
Uwagi
• Z funkcji [Bracket: Seryjne] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
• Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
• W trybie [Ekspozycji ręcznej] przesunięcie ekspozycji realizowane jest przez zmianę czasu
otwarcia migawki.
• W przypadku regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
59PL
Istnieje możliwość fotografowania z użyciem przycisków SHUTTER i 2SEC
(wyzwolenie migawki po upływie 2 sekund) na urządzeniu pilot bezprzewodowy
RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży). Informacje na ten temat można również
znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia pilot bezprzewodowy.
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Pilot].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Pilot].
2 Należy ustawić ostrość na obiekcie, skierować nadajnik urządzenia pilot
bezprzewodowy w stronę czujnika zdalnego sterowania i wykonać
zdjęcie.
Przykładowe
zdjęcie
1
Spis treści
Pilot
Uwagi
Menu
• Z funkcji [Pilot] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– Nagrywanie filmów
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Auto HDR]
• Obiektyw lub osłona mogą zakrywać czujnik zdalnego sterowania, uniemożliwiając odbieranie
sygnałów świetlnych wysyłanych przez Pilot. Pilot powinien być używany w miejscach, z których
sygnał świetlny może bez przeszkód dotrzeć do czujnika zdalnego sterowania.
Indeks
60PL
Korzystanie z funkcji w menu
Jednoczesne wyświetlanie kilku obrazów.
1 Naciśnij przycisk
2 Naciśnij
(Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
Spis treści
Indeks obrazów
(Indeks obrazów) na pokrętle regulacyjnym.
3 Aby wrócić do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu, wystarczy
zaznaczyć wybrany obraz, po czym nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Przykładowe
zdjęcie
Pojawi się indeks 6 zdjęć.
Istnieje możliwość przełączenia do indeksu 12 obrazów: MENU t [Odtwarzanie] t
[Indeks obrazów].
z Wyświetlanie wybranego folderu
Menu
Aby wybrać dany folder, wystarczy zaznaczyć pasek
z lewej strony ekranu indeksu, a następnie skorzystać
z górnej/dolnej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego
zmienia tryb oglądania.
Indeks
61PL
W aparacie przeprowadzana jest analiza obiektu, która umożliwia fotografowanie
z optymalnymi ustawieniami.
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Inteligentna
auto].
Po rozpoznaniu ujęcia przez aparat na ekranie
pojawi się symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc.
Aparat rozpoznaje ujęcia: (Scena nocna),
(Scena nocna-statyw),
(Nocny portret),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz),
(Makro),
(Reflektor), (Słabe oświetl.) lub
(Dziecko).
Symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc
Przykładowe
zdjęcie
2 Skieruj aparat na obiekt.
Spis treści
Inteligentna auto
Menu
Uwagi
• [Tryb błysku] ustawiono na [Auto błysk] lub [Lampa błys. wył.].
• Zdjęcia można robić, nawet jeśli aparat nie rozpoznał ujęcia.
• Przy funkcji [Wykrywanie twarzy] ustawionej na [WYŁ.] nie będą rozpoznawane ujęcia [Portret],
[Portret pod światło], [Nocny portret] i [Dziecko].
Indeks
62PL
Ciąg dalszy r
problemy z ustawieniem ostrości
Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na
obiekcie, wskaźnik ostrości miga. Należy zmienić
kompozycję w kadrze lub ustawienie ostrości.
WskaŸnik ostroœci Stan
z podświetlony
Ostrość zablokowana.
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za
poruszającym się obiektem.
podświetlony
Trwa ustawianie ostrości.
z miga
Nie można ustawić ostrości.
Menu
podświetlony
Przykładowe
zdjęcie
Wskaźnik ostrości
Spis treści
z W przypadku fotografowania obiektu stwarzającego
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Obiekt odbija światło, na przykład lustro, lub ma błyszczące powierzchnie.
Obiekt połyskuje.
Obiekt jest oświetlony od tyłu.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
63PL
Istnieje możliwość fotografowania ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami
dla poszczególnych scen.
Spis treści
Wybór sceny
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Wybór sceny] t wybrany tryb.
(Krajobraz)
Ostrość i żywe kolory uzyskiwane w całym
zakresie fotografowanego krajobrazu.
(Makro)
Do zdjęć obiektów w zbliżeniu, na
przykład kwiatów, owadów, potraw bądź
niewielkich przedmiotów.
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest fotografowany
z krótkim czasem otwarcia migawki, aby
wyglądał, jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły aż do
momentu zwolnienia spustu migawki.
Menu
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
Przykładowe
zdjęcie
(Portret)
Zapewnia pięknie oddaną czerwień na
zdjęciach zachodzącego słońca.
(Nocny
portret)
Do robienia zdjęć portretowych nocą.
(Scena nocna)
Indeks
(Zachód
słońca)
Do ujęć nocnych z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
64PL
Ciąg dalszy r
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy
mniejszym poziomie szumu i rozmyć.
Wykonywana jest seria zdjęć, które są
później poddawane obróbce w celu
ograniczenia rozmycia obrazu,
widocznych poruszeń i szumów.
Przykładowe
zdjęcie
Uwagi
Menu
• W trybach [Scena nocna] i [Nocny portret] czas otwarcia migawki jest dłuższy, dlatego wskazane
jest korzystanie ze statywu, aby uniknąć rozmycia obrazu.
• W trybie [Z ręki o zmierzchu] migawka klika 6 razy, po czym rejestrowane jest zdjęcie.
• W przypadku wyboru funkcji [Z ręki o zmierzchu] przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG]
jakość obrazu chwilowo zostanie ustawiona na [Wysoka].
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się sposób chaotyczny.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może wystąpić szum blokowy przy korzystaniu
z migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego.
• Minimalna odległość, na którą można się zbliżyć do obiektu, nie ulega zmianie nawet po
wybraniu funkcji [Makro]. Informacje na temat minimalnego zakresu ostrości można uzyskać
w oparciu o minimalną odległość obiektywu zamocowanego w aparacie.
Spis treści
(Z ręki o
zmierzchu)
Indeks
65PL
Funkcja ta jest przydatna przy robieniu zdjęć w pomieszczeniu bez użycia lampy
błyskowej, gdy istotne jest zmniejszenie rozmycia obrazu obiektu.
Spis treści
Korekcja drgań
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Korekcja drgań].
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Uwagi
Menu
• W przypadku wyboru funkcji [Korekcja drgań] przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG]
jakość obrazu chwilowo zostanie ustawiona na [Wysoka].
• Migawka klika 6 razy, po czym rejestrowane jest zdjęcie.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się sposób chaotyczny.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
• Przy korzystaniu z migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, może
wystąpić szum blokowy.
Przykładowe
zdjęcie
Aparat łączy w 1 zdjęcie 6 zdjęć zrobionych przy wysokiej czułości, aby zredukować
wpływ drgań aparatu i równocześnie wyeliminować szum.
Indeks
66PL
Umożliwia tworzenie zdjęcia panoramicznego przez złożenie kilku zdjęć.
Spis treści
Rozległa panorama
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Rozległa panorama].
2 Aparat należy skierować na krawędź
obiektu, po czym nacisnąć do oporu spust
migawki.
Indeks
Pasek pomocniczy
Menu
Ten fragment nie zostanie utrwalony.
3 Należy wykadrować do końca obraz w
aparacie, korzystając z paska pomocniczego
wyświetlanego na monitorze LCD.
Uwagi
• Jeżeli nie uda się wykadrować w aparacie całego obiektu w zadanym czasie, na skomponowanym
zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim przypadku należy szybko przesunąć aparat,
aby zarejestrować cały obraz panoramiczny.
• Po wybraniu opcji [Szeroki] w pozycji [Rozm. Obrazu] mogą być problemy z panoramowaniem
aparatem całego obiektu w zadanym czasie. W takich przypadkach wskazane jest korzystanie
z opcji [Standardowy] w pozycji [Rozm. Obrazu].
• Ciągłe klikanie migawki aż do momentu zakończenia fotografowania sygnalizuje, że aparat przez
cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania obrazu w trybie [Rozległa panorama].
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch
obrazów może nie być płynne.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być zamazany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić różnice w jasności lub
kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego oraz kąta, w przypadku którego za pomocą
blokady AE/AF ustawiono na stałe ostrość i ekspozycję, występują duże różnice w jasności,
kolorystyce i ostrości, może nie udać się utrwalić takiego zdjęcia. W takim przypadku należy
zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia.
• [Rozległa panorama] nie sprawdza się, gdy fotografowane są:
– Obiekty w ruchu.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze od otoczenia.
67PL
Ciąg dalszy r
z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć
panoramicznych
W pionie
W poziomie
Indeks
• W przypadku obiektywu z zoomem wskazane jest korzystanie z pozycji W.
• Po skomponowaniu ujęcia należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby można
było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Następnie należy
nacisnąć spust migawki do oporu i rozpocząć panoramowanie aparatem.
• Jeżeli mocno zróżnicowane kształty lub bardzo urozmaicony krajobraz znajdą się
w pobliżu krawędzi ekranu, wówczas kompozycja zdjęcia może ulec zaburzeniu.
W takim przypadku należy zmienić kompozycję kadru, aby wspomniany fragment
znalazł się w środku, po czym ponownie zrobić zdjęcie.
• Kierunek można wybrać, obracając pokrętłem sterowania L, pokrętłem
regulacyjnym lub wybierając opcję MENU t [Rozm. Obrazu] t [Kierunek
panoramy]. Rozmiar obrazu można zmienić, wybierając opcję MENU t [Rozm.
Obrazu] t [Rozm. Obrazu].
Menu
Jak najmniejszy promień
Przykładowe
zdjęcie
Aparat należy obracać po łuku ze stałą szybkością w kierunku zgodnym ze
wskazaniem na monitorze LCD. [Rozległa panorama] lepiej sprawdza się przy
fotografowaniu obiektów nieruchomych niż poruszających się.
Spis treści
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama] może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu aparatu.
– Występują zbyt duże drgania.
z Odtwarzanie zdjęć panoramicznych z przewijaniem
Zdjęcia panoramiczne można obejrzeć w całości, przewijając je od początku do końca.
W tym celu w trakcie wyświetlania zdjęcia panoramicznego należy nacisnąć środkową
sekcję pokrętła regulacyjnego. Ponowne naciśnięcie wstrzymuje tę operację.
• Zdjęcia panoramiczne można odtwarzać z poziomu
dołączonego oprogramowania „PMB”.
• Mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem
lub przewijaniem zdjęć panoramicznych
zarejestrowanych innymi aparatami.
Wskazuje wyświetlany
fragment całego zdjęcia
panoramicznego.
68PL
Umożliwia tworzenie zdjęcia 3D przez złożenie kilku zdjęć.
Zdjęcia 3D wykonane opisywanym aparatem w trybie [Rozległa panorama 3D]
można wyświetlać jedynie na ekranie telewizora 3D. Zarejestrowane zdjęcia będą
wyświetlane jak zwykłe zdjęcia na monitorze LCD opisywanego aparatu i na
ekranie telewizora bez obsługi obrazów 3D.
Spis treści
Rozległa panorama 3D
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Rozległa panorama 3D].
2 Aparat należy skierować na krawędź
obiektu, po czym nacisnąć do oporu spust
migawki.
Ten fragment nie zostanie utrwalony.
Menu
3 Należy wykadrować do końca obraz w
aparacie, korzystając z paska pomocniczego
wyświetlanego na monitorze LCD.
Pasek pomocniczy
Ciąg dalszy r
Indeks
Uwagi
• Podczas oglądania obrazów 3D zarejestrowanych opisywanym aparatem na monitorach zgodnych
z funkcją 3D mogą wystąpić objawy dyskomfortu, np.: zmęczenie oczu, nudności lub uczucie
zmęczenia. W trakcie oglądania obrazów 3D wskazane są regularne przerwy. Potrzeba robienia
przerw i ich częstotliwość zależą od indywidualnych predyspozycji, należy więc ustalić własną
normę postępowania. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy przerwać
oglądanie obrazów 3D i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Należy również sięgnąć do
instrukcji obsługi podłączonego urządzenia lub wykorzystywanego z aparatem oprogramowania.
Wzrok dziecka jest bardzo wrażliwy (zwłaszcza w przypadku dzieci w wieku poniżej 6 lat). Przed
zezwoleniem na oglądanie obrazów 3D należy zasięgnąć porady specjalisty, np. pediatry lub
okulisty. Należy upewnić się, że dzieci stosują powyższe środki ostrożności.
• Jeżeli nie uda się wykadrować w aparacie całego obiektu w zadanym czasie, na skomponowanym
zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W celu uzyskania lepszych wyników podczas pracy
z obiektywem E18 – 55 mm ustawionym na szeroki kąt (18 mm) wskazane jest wykonanie ujęcia
panoramicznego aparatem w zakresie kąta 180 stopni w czasie mniej więcej 6 sekund.
W przypadku ustawienia na teleobiektyw aparat należy przesuwać wolniej.
• Po wybraniu opcji [Szeroki] w pozycji [Rozm. Obrazu] mogą być problemy z panoramowaniem
aparatem całego obiektu w zadanym czasie. W takich przypadkach wskazane jest korzystanie
z opcji [Standardowy] lub [16:9] w pozycji [Rozm. Obrazu].
• W przypadku wykonywania zdjęcia 3D obiektywem o zmiennej ogniskowej ustawionym
w sąsiedztwie pozycji T, częściej mogą występować szare obszary albo rejestrowanie ujęcia będzie
przerywane. Przy obiektywie o zmiennej ogniskowej wskazane jest korzystanie z pozycji W.
• Ciągłe klikanie migawki aż do momentu zakończenia fotografowania sygnalizuje, że aparat przez
cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania obrazu w trybie [Rozległa panorama 3D].
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch
obrazów może nie być płynne.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych 3D może być rozmyty.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić różnice w jasności lub
kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
69PL
Spis treści
Przykładowe
zdjęcie
• Gdy występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości w całym zakresie kąta ujęcia
panoramicznego 3D oraz kąta z ustawioną na stałe ostrością i ekspozycją przez naciśnięcie do
połowy spustu migawki (blokada AE/AF), mogą wystąpić problemy z utrwaleniem takiego
zdjęcia. W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia.
• [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się, gdy fotografowane są:
– Obiekty w ruchu.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze od otoczenia.
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama 3D] może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu aparatu.
– Występują zbyt duże drgania.
• Aparatem można wykonywać ujęcia panoramiczne w poziomie tylko w trybie Rozległa panorama 3D.
z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć
panoramicznych 3D
Indeks
• Fotografowany obiekt powinien być nieruchomy.
• Należy utrzymywać dostateczną odległość między
obiektem a tłem.
• Zdjęcia 3D należy wykonywać w dobrze oświetlonym
miejscu, na przykład na dworze.
• Po skomponowaniu ujęcia należy nacisnąć spust migawki
do połowy, aby można było zablokować ustawienie
ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Następnie należy
nacisnąć spust migawki do oporu i rozpocząć
panoramowanie aparatem.
• W przypadku obiektywu z zoomem wskazane jest korzystanie z pozycji W.
• Kierunek można wybrać, obracając pokrętłem sterowania L, pokrętłem
regulacyjnym lub wybierając opcję MENU t [Rozm. Obrazu] t [Kierunek
panoramy]. Rozmiar obrazu można zmienić, wybierając opcję MENU t [Rozm.
Obrazu] t [Rozm. Obrazu].
Menu
Panoramowanie aparatem należy
wykonywać po niewielkim łuku ze stałą
szybkością w kierunku wskazywanym na
ekranie LCD, mając na względzie
następujące uwagi. Panoramować należy
z szybkością o połowę mniejszą niż
w przypadku rejestrowania zwykłej rozległej
panoramy.
z Nazwa pliku zdjęcia 3D
Zdjęcie 3D składa się zarówno z pliku JPEG jak i pliku MPO.
W przypadku importowania zdjęć wykonanych w trybie [Rozległa panorama 3D] do
komputera poniższe 2 pliki danych obrazu przechowywane są na komputerze w tym
samym folderze.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Po usunięciu pliku JPEG lub pliku MPO zawierającego obraz 3D mogą wystąpić
problemy z wyświetlaniem takiego zdjęcia 3D.
70PL
Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez
dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.
Spis treści
Ekspozycji ręcznej
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej].
Sprawdź wartość ekspozycji w pozycji „MM” (pomiar ręczny).
W stronę + : Obraz ulega rozjaśnieniu.
W stronę – : Obraz ulega przyciemnieniu.
0 : Odpowiednia ekspozycja po analizie przeprowadzonej w aparacie
3 Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
Przykładowe
zdjęcie
2 Do ustawiania czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO należy
użyć pokrętła sterowania L/R i pokrętła regulacyjnego.
Czas otwarcia migawki, wartość przysłony i czułość ISO można też regulować podczas
nagrywania filmu.
Menu
Uwagi
Indeks
• W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku].
Aby wyzwolić błysk, należy nacisnąć przycisk (wysunięcie lampy błyskowej), który powoduje
wysunięcie lampy błyskowej. Gdy lampa błyskowa nie jest potrzebna, należy ją nacisnąć.
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie SteadyShot) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej.
• W trybie ekspozycji ręcznej czułość ISO [ISO AUTO] jest ustawiona na [ISO 100]. W razie
potrzeby można zmienić ustawienie czułości ISO.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
• W przypadku obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) można regulować czas
otwarcia migawki, przesłonę i czułość ISO przy ręcznym ustawianiu ostrości podczas nagrywania
filmów.
71PL
Ciąg dalszy r
Na zdjęciu można uzyskać smugi, korzystając z długiej ekspozycji. Tryb BULB
nadaje się do fotografowania smug światła, na przykład podczas pokazów
sztucznych ogni.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej].
Spis treści
BULB
2 Obracaj pokrętło sterowania L, aż pojawi się wskaźnik [BULB].
3 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
Dopóki spust migawki jest naciśnięty, migawka pozostaje otwarta.
Menu
4 Naciśnij spust migawki i przytrzymaj go w tej pozycji przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Uwagi
Indeks
• Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu
wskazane jest korzystanie ze statywu.
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa tyle samo czasu co
otwarcie migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji [Zdj. z uśmiechem] lub [Auto HDR] czasu otwarcia migawki nie można
ustawić na [BULB].
• W przypadku użycia funkcji [Zdj. z uśmiechem] lub [Auto HDR] przy ustawieniu czasu otwarcia
migawki na [BULB] czas otwarcia migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
z Korzystanie z pilota
Naciśnięcie przycisku SHUTTER na urządzeniu Pilot bezprzewodowy włącza tryb
fotografowania BULB, a ponowne jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania
BULB. Nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na urządzeniu
Pilot bezprzewodowy.
Pilot bezprzewodowy jest gotowy do użycia po naciśnięciu
(Tryb pracy) na
pokrętle regulacyjnym i wybraniu opcji [Pilot].
72PL
Ruch poruszającego się obiektu można zobrazować na różne sposoby zmieniając
czas otwarcia migawki. Można na przykład próbować uchwycić moment ruchu,
ustawiając krótki czas otwarcia migawki, albo uzyskać ślad obiektu na zdjęciu,
ustawiając długi czas otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki można regulować
również podczas nagrywania filmu.
3 Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana automatycznie w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji.
Kompensację ekspozycji można regulować za pomocą pokrętła sterowania R, a
czułość ISO za pomocą pokrętła regulacyjnego.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Priorytet migawki].
2 Do wyboru odpowiedniej wartości służy pokrętło sterowania L.
Spis treści
Priorytet migawki
Uwagi
Menu
Indeks
• W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku].
Aby wyzwolić błysk, należy nacisnąć przycisk (wysunięcie lampy błyskowej), który powoduje
wysunięcie lampy błyskowej. Gdy lampa błyskowa nie jest potrzebna, należy ją nacisnąć.
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie SteadyShot) nie pojawia się w trybie preselekcji czasu.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1 sekundę, redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.)
trwa tyle samo, co czas otwarcia migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać
kolejnych zdjęć.
• Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, wartość
przysłony miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim
przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
• W przypadku obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) można regulować czas
otwarcia migawki przy ręcznym ustawieniu ostrości podczas nagrywaniu filmu.
z Czas otwarcia migawki
Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia migawki
poruszające się obiekty (biegnąca osoba, samochody czy
kropelki wody morskiej w powietrzu) wyglądają, jakby
były nieruchome.
Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki
można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się
obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej naturalny
i dynamiczny charakter.
73PL
Uzyskiwanie ostrości lub efektu rozmycia przedmiotów znajdujących się przed i za
fotografowanym obiektem. Wartość przysłony można regulować również podczas
nagrywania filmu.
Spis treści
Priorytet przysłony
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Priorytet przysłony].
Mniejsza liczba F: Obiekt jest ostry, ale przedmioty przed i za obiektem są rozmyte.
Większa liczba F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
3 Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie w celu uzyskania odpowiedniej
ekspozycji.
Kompensację ekspozycji można regulować za pomocą pokrętła sterowania R,
a czułość ISO za pomocą pokrętła regulacyjnego.
Indeks
z Przysłona
Menu
Uwagi
• W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku].
Aby wyzwolić błysk, należy nacisnąć przycisk (wysunięcie lampy błyskowej), który powoduje
wysunięcie lampy błyskowej. Gdy lampa błyskowa nie jest potrzebna, należy ją nacisnąć.
• Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, czas
otwarcia migawki miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie
w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
• W przypadku obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) można regulować przysłonę
przy ręcznym ustawieniu ostrości podczas nagrywania filmu.
Przykładowe
zdjęcie
2 Do wyboru odpowiedniej wartości służy pokrętło sterowania L.
Mniejsza liczba F (otwarcie przysłony) powoduje
zmniejszenie zakresu ostrości. Dzięki temu można uzyskać
wysoką ostrość obiektu oraz rozmycie przedmiotów
znajdujących się zarówno przed, jak i za obiektem.
(Głębia ostrości ulegnie zmniejszeniu.)
Większa liczba F (zawężenie przysłony) powoduje
poszerzenie zakresu ostrości. Dzięki temu można
zobrazować na zdjęciu głębię ujęcia. (Głębia ostrości
ulegnie zwiększeniu.)
74PL
Mimo że aparat automatycznie dostosowuje ekspozycję, użytkownik ma
możliwość ustawiania funkcji, takich jak czułość ISO, Strefa twórcza czy
optymalizator D-Range.
Spis treści
Program Auto
1 MENU t [Tryb fotograf.] t [Program Auto].
Kompensację ekspozycji można regulować za pomocą pokrętła sterowania R,
a czułość ISO za pomocą pokrętła regulacyjnego. Inne opcje można ustawić w menu.
3 Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
2 Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
• W pozycji [Lampa błys. wył.] nie można wybrać ustawienia [Auto błysk] i [Tryb błysku].
Aby wyzwolić błysk, należy nacisnąć przycisk (wysunięcie lampy błyskowej), który powoduje
wysunięcie lampy błyskowej. Gdy lampa błyskowa nie jest potrzebna, należy ją nacisnąć.
Indeks
Gdy lampa błyskowa nie jest używana, można
zmieniać kombinacje czasu otwarcia migawki
i przysłony (liczby F) bez zmiany ustawionego
poziomu ekspozycji.
Obracając pokrętłem sterującym L, można wybrać
odpowiednią kombinację czasu otwarcia migawki
i przysłony (liczba F).
• Wskaźnik trybu nagrywania zmieni się z P na P*.
Menu
z Zmiana programu
75PL
Spis treści
Tryb błysku
Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa pozwala
uzyskać jasne, nieporuszone zdjęcia obiektów.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy
błyskowej do rozjaśnienia obiektu oświetlonego
od tyłu.
(wysunięcie lampy
błyskowej)
1 MENU t [Aparat] t [Tryb błysku] t wybrany tryb.
Przykładowe
zdjęcie
Przycisk
2 Aby wyzwolić błysk, należy nacisnąć przycisk (wysunięcie lampy
błyskowej), który powoduje wysunięcie lampy błyskowej.
(Auto błysk)
Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu lampy błyskowej.
Menu
(Lampa błys.
wył.)
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bł.
zamykający)
(Bezprzewodowy)
Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy każdorazowym
wyzwoleniu migawki. Błysk zamykający pozwala uzyskać
naturalne zdjęcie śladu poruszającego się obiektu, np. jadącego
pojazdu lub idącej osoby.
Indeks
(Synch.dł.czas.) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami otwarcia
migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu zarówno obiektu
jak i tła dzięki zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
Pozwala fotografować przy użyciu bezprzewodowej lampy
błyskowej (oddzielnie w sprzedaży), którą umieszcza się w
pewnej odległości od aparatu, zewnętrzny kontroler mocy błysku
(oddzielnie w sprzedaży) mocuje się do aparatu.
Uwagi
•
•
•
•
Ustawienie domyślne zależy od trybu fotografowania.
Dostępny tryb błysku zależy od trybu fotografowania.
Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
W przypadku użycia mikrofonu stereo lub podobnego urządzenia, które mocuje się do stopki
akcesoriów z automatyczną blokadą, wysunięcie lampy błyskowej może nastąpić w niewłaściwym
momencie, przez co na brzegach zarejestrowanego obrazu widoczny będzie cień. W złączu stopki
akcesoriów z automatyczną blokadą nie powinno się znajdować żadne urządzenie.
• Światło lampy błyskowej może być blokowane przez założony obiektyw. W tym przypadku
zalecane jest zamocowanie zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży).
• Podczas używania zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży) należy zwrócić uwagę
na następujące informacje:
– HVL-F43AM: Podczas robienia zdjęć z odbitym światłem lampy błyskowej mogą wystąpić
trudności z obsługą przycisków aparatu w zależności od położenia lampy błyskowej.
– HVL-F20AM: Jeżeli lampa błyskowa jest włączona lecz nie podniesiona, może dotykać
niektórych obiektywów z mocowaniem E, co utrudnia obsługę obiektywu.
Ciąg dalszy r
76PL
lampy błyskowej
Przykładowe
zdjęcie
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy błyskowej.
Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu osłonę
przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z odległości co
najmniej 1 m.
• W przypadku fotografowania obiektu pod światło należy wybrać ustawienie
[Bł.wypełniający]. Lampa błyskowa będzie uruchamiana nawet przy jasnym
oświetleniu naturalnym, rozjaśniając twarze na zdjęciach.
Spis treści
z Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem
Fotografowanie z bezprzewodową lampą
błyskową
2 MENU t [Aparat] t [Tryb błysku] t [Bezprzewodowy].
Indeks
1 Kontroler mocy błysku należy zamocować do złącza stopki akcesoriów
z automatyczną blokadą i ustawić ją dla aparatu i lampy błyskowej.
Menu
Korzystając z kontrolera mocy błysku (oddzielnie w sprzedaży) i bezprzewodowej
lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży), można skierować błysk na obiekt
oddalony od aparatu. Regulując pozycję lampy błyskowej, można uwydatnić
kontrast światła i cienia na danym obiekcie, co pozwala uzyskać na zdjęciu efekt
głębi zbliżony do trójwymiaru. Czynności umożliwiające uzyskanie takiego efektu
opisano w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
3 Bezprzewodową lampę błyskową należy umieścić z dala od aparatu.
Informacje na temat ustawień lampy błyskowej znajdują się w instrukcji obsługi
dołączonej do urządzenia.
Aby przetestować lampę błyskową, należy ustawić dźwignię AF/MF/AEL w pozycji
AEL i nacisnąć przycisk AEL.
Uwagi
• Bezprzewodowej i wbudowanej lampy błyskowej nie można używać jednocześnie. Należy
przygotować kontroler mocy błysku (oddzielnie w sprzedaży) i bezprzewodową lampę błyskową
(oddzielnie w sprzedaży).
• Gdy w pobliżu znajduje się inny fotograf używający bezprzewodowej lampy błyskowej, należy
zmienić kanał bezprzewodowej lampy błyskowej, aby zapobiec wyzwalaniu bezprzewodowej
lampy pod wpływem wbudowanej lampy drugiego fotografa. Informacje na temat zmiany kanału
znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do bezprzewodowej lampy błyskowej.
77PL
Ciąg dalszy r
Podczas korzystania z bezprzewodowej lampy błyskowej zaleca się wybranie kolejno
MENU t [Ustawienia] t [AEL] t [Blokuj] (strona 123).
Spis treści
z Ustawienie przycisku AEL
z Bezprzewodowy kontroler mocy błysku
Przykładowe
zdjęcie
Kontrolera mocy błysku można używać w połączeniu z wieloma lampami
błyskowymi. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do lampy
błyskowej (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Menu
Indeks
78PL
Spis treści
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu ustawiania ostrości.
1 MENU t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t wybrany tryb.
Automatyczne ustawianie ostrości.
(Ostroœć
Po automatycznym ustawieniu ostrości można dokonać
niewielkich korekt ostrości ręcznie (Bezpośrednie ręczne
ustawianie ostrości).
DMF)
(Ostroœć
ręczna)
Ręczne ustawianie ostrości. Obracając pierścieniem ostrości
w prawo bądź w lewo, można uzyskać wyrazistszy obraz
obiektu.
Przykładowe
zdjęcie
(Autofokus)
Uwaga
Menu
• Obrócenie pierścienia ostrości po uprzednim wybraniu funkcji [Ostrość DMF] lub [Ostrość
ręczna] spowoduje automatyczne powiększenie obrazu, aby umożliwić łatwiejszą kontrolę
obszaru ostrości. Można zrezygnować z powiększania obrazu, wybierając kolejno: MENU t
[Ustawienia] t [Wspomaganie MF] t [WYŁ.].
z Efektywne korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości
Indeks
„Ustawianie ostrości na stałe” jest przydatne, gdy można
ocenić odległość do obiektu. Dzięki funkcji „ustawiania
ostrości na stałe” można wcześniej dobrać odpowiednie
ustawienie ostrości do odległości, w jakiej obiekt będzie
się przemieszczał.
z Dokładny pomiar odległości od obiektu
Symbol
wskazuje położenie przetwornika obrazu*. W przypadku dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją linii
poziomej. Odległość między powierzchnią styku obiektywu a przetwornikiem obrazu
wynosi około 18 mm.
* Przetwornik obrazu to element aparatu, który działa jak błona filmowa.
• Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż wynosi minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy
obiektem i aparatem jest wystarczająca.
18 mm
79PL
Ciąg dalszy r
1 MENU t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t [Ostrość DMF].
2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
Uwaga
• [Tryb autofokusa] jest na stałe ustawiony na [Poj. autofokus].
Przykładowe
zdjęcie
3 Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, obróć pierścień
ustawiania ostrości obiektywu, aby uzyskać ostry obraz.
Spis treści
Ostroœć DMF (Bezpoœrednie ręczne ustawianie
ostroœci)
Menu
Indeks
80PL
Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują
problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie autofokusa.
Spis treści
Obszar autofokusa
1 MENU t [Aparat] t [Obszar autofokusa] t wybrany tryb.
Ramka pola AF
Menu
(Centralny)
Aparat ustala, który z 25 obszarów AF
jest wykorzystywany do ustawiania
ostrości.
Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy w trybie fotografowania wokół
obszaru z ustawioną ostrością
wyświetlana jest zielona ramka.
• Gdy włączona jest funkcja
Wykrywanie twarzy, AF ma
ustawiony priorytet dla twarzy.
Przykładowe
zdjęcie
(Wielopunktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF
znajdującego się w strefie środkowej.
Ramka pola AF
Indeks
(Elast.
punktowy)
Pole ustawiania ostrości w przypadku
niewielkiego obiektu lub wąskiego
obszaru można przesuwać, naciskając
górną/dolną/prawą/lewą sekcję
pokrętła regulacyjnego.
Ramka pola AF
Uwagi
• Gdy funkcja ta ma inne ustawienie niż [Wielopunktowy], nie można korzystać z funkcji
[Wykrywanie twarzy].
• [Wielopunktowy] jest wybierany w następujących funkcjach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
• [Wielopunktowy] jest wybierany podczas nagrywania filmu. Jednak gdy używany jest obiektyw
z mocowaniem E, naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje, że do ustawiania ostrości
będzie wykorzystywany obszar autofokusu ustawiony przed rozpoczęciem nagrywania.
• W przypadku korzystania ze wspomagania AF ustawienie [Obszar autofokusa] jest
nieprawidłowe i obszar AF jest zaznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa
w odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego.
81PL
Wybieranie trybu ustawiania ostrości odpowiadającego ruchowi przedmiotu.
1 MENU t [Aparat] t [Tryb autofokusa] t wybrany tryb.
Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat ustawia
ostrość, po czym blokuje to ustawienie. Opcji tej należy
używać w przypadku nieruchomego obiektu.
(Ciąg.
autofokus)
Aparat ciągle ustawia ostrość, dopóki spust migawki jest
wciśnięty do połowy. Opcji tej należy używać, gdy obiekt
jest w ruchu.
Przykładowe
zdjęcie
(Poj.
autofokus)
Spis treści
Tryb autofokusa
Uwagi
Menu
Indeks
• [Poj. autofokus] jest wybierany w następujących funkcjach:
– [Inteligentna auto]
– [Samowyzw]
– [Pilot]
– [Wybór sceny], z wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
• [Ciąg. autofokus] jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji na [Sporty] w trybie [Wybór
sceny].
• W trybie [Ciąg. autofokus] sygnał dźwiękowy nie jest włączany po ustawieniu ostrości na
obiekcie.
82PL
Utrzymywanie ostrości na poruszającym się obiekcie podczas jego śledzenia.
1 MENU t [Aparat] t [Śledzenie obiektu] t
[WŁ.].
Spis treści
Œledzenie obiektu
Pojawi się ramka celu.
Aparat rozpocznie śledzenie obiektu.
Aby anulować tę funkcję śledzenia, wystarczy
wybrać
.
Ramka celu
3 Zrób zdjęcie obiektu.
(WYŁ.)
Śledzenie obiektu, dla którego ma być ustawiana ostrość.
Po anulowaniu śledzenia pojawia się ikona
w prawym
dolnym rogu ekranu. Po wybraniu
pojawia się ramka
celu.
Menu
(WŁ.)
Przykładowe
zdjęcie
2 Wyrównaj ramkę celu z obiektem, który ma
być śledzony i wybierz OK.
Bez śledzenia obiektu.
Uwagi
Indeks
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy ze śledzeniem:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
– Słaby kontrast między obiektem a tłem.
– Jest ciemno.
– Zmienia się oświetlenie zewnętrzne.
• Gdy [Śledzenie obiektu] znajduje się w pozycji [WŁ.], ustawienia własne przycisku
programowalnego B nie są możliwe.
• Z funkcji [Śledzenie obiektu] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Ostrość ręczna]
– [Dokł. zoom cyfr.]
z Śledzenie fotografowanej twarzy
Aparat przestaje śledzić obiekt, gdy ten znajdzie się poza ekranem. Gdy
[Wykrywanie twarzy] jest ustawione na [WŁ.], a śledzonym obiektem jest twarz,
gdy ta twarz zniknie z ekranu w trakcie śledzenia, po czym ponownie pojawi się na
ekranie, aparat ponownie ustawi ostrość dla tej twarzy.
• Uruchomienie funkcji Zdjęcie z uśmiechem podczas śledzenia twarzy spowoduje,
że dana twarz stanie się obiektem docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu.
83PL
Robiąc zdjęcia, można uzyskać zbliżenie środkowego obszaru.
1 MENU t [Aparat] t [Dokł. zoom cyfr.].
Spis treści
Dokł. zoom cyfr.
2 Ustal stopień zoomu.
Maksymalnie można uzyskać 10-krotne powiększenie.
.
Uwagi
Menu
Indeks
• Opcji tej nie można wybrać, korzystając z następujących funkcji lub ustawień:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [RAW] lub [RAW & JPEG] w opcji [Jakość]
– [Auto HDR] w trybie [DRO/Auto HDR]
• Naciśnięcie przycisku MOVIE w trakcie działania funkcji [Dokł. zoom cyfr.] spowoduje
anulowanie powiększenia, przywrócenie normalnego rozmiaru obrazu i rozpoczęcie rejestracji
filmu.
• W miarę powiększania obrazu w wyniku obróbki cyfrowej następuje pogarszanie jego jakości
w stosunku do stanu sprzed użycia zoomu. W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej
ogniskowej wskazane jest, aby najpierw maksymalnie powiększyć obraz, a następnie użyć funkcji
[Dokł. zoom cyfr.], aby uzyskać większe powiększenie.
• W przypadku korzystania z funkcji [Dokł. zoom cyfr.] ustawienie funkcji [Obszar autofokusa] jest
nieaktywne, a obszar AF jest oznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa
w odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego.
Przykładowe
zdjęcie
3 Aby zakończyć ustawianie zoomu, wybierz
84PL
Automatyczne wykrywanie twarzy fotografowanych obiektów i odpowiednie
dopasowanie do nich ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Istnieje możliwość wyboru
priorytetowej twarzy, której ostrość będzie ustawiana w pierwszej kolejności.
Ramka Wykrywanie twarzy (szara/magenta)
Taka ramka jest wyświetlana wokół wykrytej twarzy, która nie jest twarzą
priorytetową dla ustawiania ostrości. Ramka w kolorze magenta pojawia
się wokół twarzy zarejestrowanej przy użyciu funkcji [Rejestracja
twarzy].
(Wł. (rejestr.
twarzy))
Menu
1 MENU t [Aparat] t [Wykrywanie twarzy] t wybrany tryb.
Przykładowe
zdjęcie
Ramka Wykrywanie twarzy (biała)
W przypadku wykrycia przez aparat więcej niż 1 obiektu w aparacie
przeprowadzana jest analiza, który z nich jest głównym obiektem,
i odpowiednio ustawiana jest ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka
Wykrywanie twarzy dla głównego obiektu ma kolor biały. Po naciśnięciu
spustu migawki do połowy ramka z ustawioną ostrością zmienia kolor
na zielony.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Ustawianie ostrości dla twarzy priorytetowych.
Wybór twarzy, w przypadku której aparat będzie
automatycznie ustawiał ostrość.
(WYŁ.)
Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.
Indeks
(WŁ.)
Uwagi
• Z funkcji [Wykrywanie twarzy] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Ostrość ręczna]
– [Dokł. zoom cyfr.]
• Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko wówczas, gdy w pozycji [Obszar autofokusa]
ustawiono opcję [Wielopunktowy] i również w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję
[Wielopunktowy].
• Maksymalnie można wykryć 8 twarzy fotografowanych obiektów.
• Podczas fotografowania w trybie [Zdj. z uśmiechem] funkcja [Wykrywanie twarzy] jest
automatycznie przełączana na [Wł. (rejestr. twarzy)], nawet jeśli ustawiono ją na [WYŁ.].
85PL
Wykrywanie twarzy z wcześniej zarejestrowanymi informacjami, gdy funkcja
[Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Wł. (rejestr. twarzy)].
Spis treści
Rejestracja twarzy
1 MENU t [Aparat] t [Rejestracja twarzy] t wybrany tryb.
Rejestrowanie nowej twarzy.
Zmiana kolejnoœci Zmiana priorytetu wcześniej zarejestrowanych twarzy.
Kasuj
Usuwanie zarejestrowanej twarzy. Zaznacz twarz i naciśnij OK.
Usuń wszyst
Usuwanie wszystkich zarejestrowanych twarzy.
Przykładowe
zdjęcie
Nowa rejestracja
Nowa rejestracja
Menu
1 MENU t [Aparat] t [Rejestracja twarzy] t [Nowa rejestracja].
2 Wyrównaj ramkę pomocniczą względem twarzy, która ma być
zarejestrowana, i naciśnij spust migawki.
3 Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie wybierz OK.
Uwagi
Indeks
• Maksymalnie można zarejestrować 8 twarzy.
• Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta
kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo
zarejestrowana.
• Zarejestrowane twarze nie są kasowane przez opcję [Nast.domyślne]. Nawet jeżeli twarze zostaną
skasowane poleceniem [Kasuj], dane dotyczące twarzy zostaną zachowane w aparacie. Aby
całkowicie usunąć dane twarzy z aparatu, należy wybrać polecenie [Usuń wszyst].
Zmiana kolejnoœci
1 MENU t [Aparat] t [Rejestracja twarzy]
t [Zmiana kolejności].
2 Zaznacz twarz, której priorytet ma ulec
zmianie.
3 Wybierz poziom priorytetu.
Im mniejszy numer pozycji, tym wyższy priorytet.
86PL
Po wykryciu uśmiechu przez aparat migawka zostanie wyzwolona automatycznie.
1 MENU t [Aparat] t [Zdj. z uśmiechem] t
[WŁ.].
3 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
Ramka Wykrywanie
twarzy (pomarańczowa)
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt b na
wskaźniku, aparat rejestruje zdjęcia automatycznie. Wskaźnik Wykrywanie uśmiechu
Naciśnięcie spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem spowoduje wykonanie zdjęcia,
a następnie powrót do trybu Zdjęcie z uśmiechem.
(WŁ.)
(WYŁ.)
Menu
4 Aby wyjść z trybu Zdjęcie z uśmiechem,
MENU t [Aparat] t [Zdj. z uśmiechem] t
[WYŁ.].
Przykładowe
zdjęcie
2 Aby ustawić czułość wykrywania uśmiechu,
Option t wybrane ustawienie.
Spis treści
Zdj. z uœmiechem
Funkcja Zdjęcie z uśmiechem włączona.
Funkcja Zdjęcie z uśmiechem wyłączona.
(Szeroki
uœmiec.)
Wykrywane są szerokie uśmiechy.
(Normal.
uœmiec)
Wykrywane są normalne uśmiechy.
Indeks
Przy użyciu polecenia Option można ustawić czułość wykrywania uśmiechu.
(Lekki uœmiech) Wykrywane są lekkie uśmiechy.
Uwagi
• Z funkcji [Zdj. z uśmiechem] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Ostrość ręczna]
– [Dokł. zoom cyfr.]
• Fotografowanie w trybie Zdjęcie z uśmiechem jest automatycznie wyłączane w momencie
zapełnienia karty pamięci.
• W pewnych warunkach mogą wystąpić nieprawidłowości wykrywania uśmiechów.
• Tryb pracy automatycznie przełączany jest na [Pojedyncze zdjęcie] lub [Pilot].
87PL
Ciąg dalszy r
uśmiechów
3 Uśmiech powinien być szeroki z otwartymi ustami.
Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby.
Menu
• Migawka uruchamiana jest w przypadku wykrycia uśmiechu u dowolnej osoby.
• Po zarejestrowaniu twarzy w aparacie będą wykrywane uśmiechy tylko na tej twarzy.
• Jeżeli uśmiech nie jest wykrywany, należy ustawić czułość przy użyciu polecenia
Option.
Przykładowe
zdjęcie
1 Nie zakrywać oczu grzywką.
Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
2 Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu
i utrzymywana w miarę możliwości w prostej linii.
Oczy powinny być zwężone.
Spis treści
z Wskazówki dotyczące skuteczniejszego utrwalania
Indeks
88PL
Ustawienie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.
1 MENU t [Aparat] t [Efekt gładkiej skóry] t [WŁ.].
(WŁ.)
(WYŁ.)
Funkcja Efekt gładkiej skóry będzie używana.
Funkcja Efekt gładkiej skóry nie jest używana.
Intensywność dla funkcji Efekt gładkiej skóry można ustawić za pomocą polecenia
Option.
Efekt gładkiej skóry ustawiony na wysoki poziom.
(Œredni)
Efekt gładkiej skóry ustawiony na średni poziom.
(Niski)
Efekt gładkiej skóry ustawiony na niski poziom.
Menu
(Wysoki)
Przykładowe
zdjęcie
2 Aby ustawić intensywność efektu gładkiej skóry, Option t wybrane
ustawienie.
Spis treści
Efekt gładkiej skóry
Uwagi
Indeks
• Z funkcji [Efekt gładkiej skóry] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– Nagrywanie filmów
– [Seria zdjęć]
– [Zd.ser.pier.cz.]
– [Bracket: Seryjne]
– [Samowyzw. (ser.)]
– [Sporty] w trybie [Wybór sceny]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [RAW] w opcji [Jakość]
• W przypadku niektórych obiektów funkcja ta może nie działać.
89PL
Umożliwia wybór trybów wyświetlania wybieranych poleceniem [Wyświetlane
dane] (strona 50) w trybie rejestrowania obrazu.
Spis treści
Przycisk DISP (monitor)
1 MENU t [Aparat] t [Przycisk DISP (monitor)].
2 Wybierz właściwy tryb.
Przykładowe
zdjęcie
Dostępne są elementy oznaczone symbolem
.
Wyświetlane są podstawowe informacje
dotyczące fotografowania lub filmowania.
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony
przedstawiane są w postaci graficznej z
wyjątkiem przypadku, gdy [Tryb fotograf.]
jest ustawiony na [Rozległa panorama] lub
[Rozległa panorama 3D].
Wyœw. wszystk.
inf.
Podawane są informacje dotyczące zapisu.
Menu
Wyœwietl. graf.
Wyœw. duże litery Podawane są tylko ważniejsze informacje
większą czcionką.
Indeks
Brak informacji
Informacje dotyczące zapisu nie są
wyświetlane.
Priorytet Live
View
Najważniejsze informacje dotyczące zapisu
są wyświetlane po prawej stronie ekranu.
Ikona przycisku programowalnego nie
wyświetla się.
Poziom
Wskazanie, czy aparat jest wypoziomowany
zarówno horyzontalnie jak i w relacji przódtył. Gdy aparat jest wypoziomowany w obu
kierunkach, wskaźnik zmienia kolor na
zielony.
Histogram
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
90PL
Ciąg dalszy r
Na ekranie wyświetlane są tylko informacje
dotyczące fotografowania lub filmowania
(bez obrazu). Z opcji tej należy korzystać w
przypadku rejestrowania obrazu przy użyciu
wizjera.
Spis treści
Wizjer
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
91PL
Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu zapisywanego podczas
rejestrowania obrazu.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu
wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym
więcej obrazów można zarejestrować.
Zdjęcie
Gdy [Format obrazu] wynosi 3:2
Wskazówki praktyczne
6000 × 4000 pikseli
Zdjęcia z największą rozdzielczością
obrazu
M: 12M
4240 × 2832 pikseli
W przypadku odbitek maksymalnie
w formacie A3+
S: 6.0M
3008 × 2000 pikseli
W przypadku odbitek w formacie A5
6000 × 3376 pikseli
M: 10M
4240 × 2400 pikseli
S: 5.1M
3008 × 1688 pikseli
Wskazówki praktyczne
Do odtwarzania na telewizorach
wysokiej rozdzielczości
Indeks
L: 20M
Menu
L: 24M
Gdy [Format obrazu] wynosi 16:9
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Rozm. Obrazu] t wybrany tryb.
Spis treści
Rozm. Obrazu
Uwagi
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie 16:9 mogą zostać ucięte obie
krawędzie.
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość] rozmiar obrazu
odpowiada ustawieniu L.
Rozległa panorama 3D
(16:9)
Rejestrowanie obrazów w rozmiarze dostosowanym do
telewizora wysokiej rozdzielczości.
W poziomie: 1920 × 1080
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W poziomie: 4912 × 1080
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W poziomie: 7152 × 1080
92PL
Ciąg dalszy r
W zależności od wybranego trybu obrazy mogą wyglądać inaczej.
Standardowy
Szeroki
Po wybraniu opcji [Standardowy] lub [Szeroki] obrazy można przewijać naciśnięciem
środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia [Kierunek panoramy].
Fotografowanie w standardowym formacie.
W pionie: 3872 × 2160
W poziomie: 8192 × 1856
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W pionie: 5536 × 2160
W poziomie: 12416 × 1856
Indeks
(Standardowy)
Menu
Rozległa panorama
Przykładowe
zdjęcie
16:9
Spis treści
z Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru obrazu
Uwaga
• W przypadku drukowania zdjęć panoramicznych mogą zostać ucięte obie krawędzie.
93PL
Ustawianie formatu zdjęć.
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Format obrazu] t wybrany tryb.
Standardowy format obrazu. Nadaje się do odbitek.
16:9
Do odtwarzania na telewizorach wysokiej rozdzielczości.
Uwaga
• Opcji tej nie można wybrać, korzystając z następujących funkcji lub ustawień:
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
Przykładowe
zdjęcie
3:2
Spis treści
Format obrazu
Menu
Indeks
94PL
Wybór formatu kompresji zdjęć.
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Jakość] t wybrany tryb.
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Równocześnie tworzone jest zdjęcie w formacie RAW i
zdjęcie w formacie JPEG. Jest to wygodne, gdy potrzebne
są 2 pliki obrazu: JPEG do oglądania i RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest na stałe ustawiona na [Wysoka], a jego
rozmiar na [L].
FINE (Wysoka)
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu zdjęcie poddawane jest kompresji do
formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik
kompresji przy ustawieniu [Standard] jest wyższy niż przy
ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu
[Standard] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka].
Umożliwia to zapisanie większej liczby plików na 1 karcie
pamięci, ale jakość obrazu będzie gorsza.
• Jeżeli obrazy nie będą modyfikowane z poziomu
komputera, wskazany jest wybór opcji [Wysoka] lub
[Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW &
JPEG)
Menu
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W przypadku tego formatu nie ma możliwości
przeprowadzenia żadnej cyfrowej obróbki zdjęć. Format ten
należy wybrać w przypadku zastosowań profesjonalnych, gdy
obróbka obrazu będzie przeprowadzana na komputerze.
• Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar
obrazu nie jest wyświetlany na monitorze LCD.
Przykładowe
zdjęcie
RAW (RAW)
Spis treści
Jakoœć
Uwagi
• Opcji tej nie można wybrać, korzystając z następujących funkcji lub ustawień:
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
• Do zdjęć w formacie RAW nie można dodawać informacji DPOF (zlecenie wydruku).
• W przypadku zdjęć w formacie [Auto HDR] i [RAW] nie można korzystać z funkcji [RAW & JPEG].
z Zdjęcia RAW
Plik formatu RAW zawiera dane pierwotne, które nie zostały jeszcze poddane żadnej
obróbce cyfrowej. Plik RAW różni się od bardziej popularnych formatów plików, na
przykład JPEG tym, że zawiera pierwotne dane, które będą poddawane
profesjonalnej obróbce.
Do otwarcia zdjęcia w formacie RAW zarejestrowanego opisywanym aparatem
potrzebny jest program „Image Data Converter” znajdujący się na płycie CD-ROM
(w zestawie). Za pomocą tego oprogramowania można otworzyć zdjęcie RAW
i przeprowadzić jego konwersję do zwykłego formatu, np. JPEG lub TIFF. Pozwala ono
również zmieniać balans bieli, nasycenie kolorów, kontrast i inne parametry zdjęcia.
95PL
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia zdjęć Rozległa panorama 3D lub
Rozległa panorama.
Spis treści
Kierunek panoramy
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Kierunek panoramy] t wybrany tryb.
(W prawo)
Panoramowanie aparatem od lewej do prawej.
(W lewo)
Panoramowanie aparatem od prawej do lewej.
Przykładowe
zdjęcie
Rozległa panorama 3D
Rozległa panorama
(W lewo)
Aparat należy prowadzić zgodnie z ustawionym
kierunkiem.
Menu
(W prawo)
(W górę)
(W dół)
Indeks
96PL
Wybieranie formatu plików filmów.
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Format pliku] t wybrany tryb.
Nagrywanie filmów 60i/50i lub filmów 24p/25p w formacie
AVCHD oraz filmów 60p/50p. Ten format pliku Sony
przeznaczony jest do oglądania filmów na telewizorze
wysokiej rozdzielczości. Płytę Blu-ray Disc, AVCHD lub
DVD-Video można utworzyć przy użyciu dostarczonego
oprogramowania „PMB”.
MP4
• Filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością około
30 klatek na sekundę z wykorzystaniem progresywnego systemu
skanowania, systemu audio AAC oraz formatu mp4.
• Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB” nie można
utworzyć płyty z filmów zarejestrowanych w tym formacie.
Indeks
Nagrywanie filmów mp4 (AVC). Ten format nadaje się do
materiałów przekazywanych do Internetu, załączników
wiadomości e-mail itp.
Menu
• Filmy 60i/50i są nagrywane z szybkością odpowiednio 60 klatek
na sekundę lub 50 pól na sekundę. Zarówno w przypadku
filmów 60i jak i 50i wykorzystywany jest system skanowania z
przeplotem, system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 24p/25p są nagrywane z szybkością odpowiednio 24 klatek
na sekundę lub 25 klatek na sekundę. Zarówno w przypadku
filmów 24p jak i 25p wykorzystywany jest progresywny system
skanowania, system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 60p/50p są nagrywane z szybkością odpowiednio 60 klatek
na sekundę lub 50 klatek na sekundę. Zarówno w przypadku
filmów 60p jak i 50p wykorzystywany jest progresywny system
skanowania, system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
Przykładowe
zdjęcie
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Spis treści
Format pliku
* Urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** Urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
z Sprawdzanie zgodności z zapisem 60i lub 50i
W celu sprawdzenia, czy posiadany aparat jest urządzeniem zgodnym z zapisem
1080 60i bądź z zapisem 1080 50i, należy skontrolować następujące oznaczenia na
spodzie aparatu.
urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i: 60i
urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i: 50i
97PL
Ciąg dalszy r
Również do zapisu w formacie MP4 opisywany aparat używa kodeka MPEG-4
AVC/H.264, ale z profilem kompresji Main Profile.
Z tego względu filmów w formacie MP4 zarejestrowanych opisywanym aparatem nie
można odtwarzać na innych urządzeniach niż te, które obsługują kodeka MPEG-4
AVC/H.264.
Przykładowe
zdjęcie
Do zapisu w formacie AVCHD opisywany aparat używa kodeka MPEG-4
AVC/H.264 z profilem kompresji High Profile.
Do odtwarzania filmów w formacie AVCHD zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie nadają się poniższe urządzenia.
– Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie są zgodne z profilem
kompresji High Profile
– Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD
Spis treści
z Odtwarzanie filmów na innych urządzeniach
Menu
Indeks
98PL
Wybór rozmiaru obrazu, szybkości klatek i jakości obrazu w przypadku
nagrywania filmów. Im wyższa prędkość danych (średnia szybkość transmisji) na
sekundę, tym wyższa jakość obrazu.
Spis treści
Ustawienie nagrywania
1 MENU t [Rozm. Obrazu] t [Ustawienie nagrywania] t wybrany tryb.
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60i/50i) w wysokiej
jakości obrazu.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60i/50i) w standardowej
jakości obrazu.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60p/50p) w najwyższej
jakości obrazu.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (24p/25p) w wysokiej jakości
obrazu. Ten tryb zapewnia atmosferę
podobną do atmosfery w kinie.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (24p/25p) w standardowej
jakości obrazu. Ten tryb zapewnia
atmosferę podobną do atmosfery
w kinie.
Średnia
szybkość
transmisji
Nagrywanie
1440×1080 12M
12 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
[Format pliku]: [MP4]
Indeks
Nagrywanie
Menu
Średnia
szybkość
transmisji
Przykładowe
zdjęcie
[Format pliku]:
[AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
* Urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** Urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
Uwagi
• Filmy 1080 60p/50p można odtwarzać jedynie na urządzeniach zgodnych z zapisem 1080 60p/50p.
• W celu utworzenia płyty AVCHD filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)/50p
28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie
nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka operacja konwersji może być
czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray Disc.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny jest odbiornik
telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p i 24p/25p. W przypadku niezgodnego odbiornika
telewizyjnego filmy będą wyświetlane na ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do
formatu 60i/50i.
99PL
Ciąg dalszy r
W celu sprawdzenia, czy posiadany aparat jest urządzeniem zgodnym z zapisem
1080 60i bądź z zapisem 1080 50i, należy skontrolować następujące oznaczenia na
spodzie aparatu.
urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i: 60i
urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i: 50i
Spis treści
z Sprawdzanie zgodności z zapisem 60i lub 50i
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
100PL
Ustawianie czułości na światło.
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [ISO] t wybrane ustawienie.
(ISO AUTO)
Automatyczne ustawianie czułości ISO.
Ustawianie czułości przetwornika obrazu na światło. Przy
większych poziomach czułości można uzyskać krótsze
czasy otwarcia migawki i/lub mniejsze ustawienia przysłony
(większe liczby F). Przy większej czułości bardziej widoczne
są szumy na obrazie.
Przykładowe
zdjęcie
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/16000
Spis treści
ISO
Uwagi
Menu
Indeks
• [Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki]
i czułości [ISO] na [ISO AUTO], czułość ISO jest automatycznie dobierana z przedziału
ISO100 a ISO1600.
• Maksymalna czułość podczas nagrywania filmów to ISO3200. W chwili rozpoczęcia nagrywania
filmu czułość ISO automatycznie przestawia się na wartość 3200 i wraca do wcześniejszej wartości
po zakończeniu nagrywania.
• Ustawienie [ISO AUTO] nie jest dostępne w trybie [Ekspozycji ręcznej]. Po zmianie trybu
ekspozycji na [Ekspozycji ręcznej] przy ustawieniu [ISO AUTO] czułość jest przełączana na 100.
Czułość ISO należy ustawić zgodnie z warunkami fotografowania.
z Dobór czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Ustawienie ISO (szybkość) to czułość na światło nośnika zapisu, który obejmuje
przetwornik obrazu odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia
różnią się w zależności od ustawienia czułości ISO.
Wysoka czułoœć ISO
Przy wysokiej czułości ISO utrwalane zdjęcia będą miały
odpowiednią jasność nawet przy niedostatecznym
naświetleniu. Jednakże wraz ze wzrostem czułości ISO
zwiększa się poziom szumów na zdjęciu.
Niska czułoœć ISO
Rejestrowany obraz jest gładki. Jednakże niska czułość
ISO zostanie skompensowana przez wydłużenie czasu
otwarcia migawki. Należy więc wziąć pod uwagę również
drgania aparatu i ruch obiektów.
101PL
Dobór temperatury barwowej do warunków oświetlenia.
Funkcji tej należy używać, gdy temperatura barwowa obrazu odbiega od
oczekiwanej lub w przypadku celowej zmiany temperatury barwowej w celu
uzyskania zamierzonego efektu wizualnego.
Precyzyjną regulację kolorystyki umożliwia polecenie Option.
Informacje na temat dostosowania balansu bieli do określonego źródła światła można
znaleźć w objaśnieniach do poszczególnych trybów.
AWB (Aut.bal.bieli)
(Œwiatło dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego
źródła światła temperatura barwowa będzie
dobierana do źródła światła (zdefiniowany balans
bieli).
(Żarówka)
Menu
(W cieniu)
(Pochmurnie)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła
i dobiera temperaturę barwową.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t wybrany tryb.
Spis treści
Balans bieli
(Œwietl.: Ciepła
biała)
Indeks
(Œwietl.: Zimna
biała)
(Œwietl.: Dzien.
biała)
(Œwietl.: Œwiat.
dzien.)
(Lampa błysk.)
(Tmp. kol./Filtr)
Dostosowanie temperatury barwowej do źródła
światła. Można uzyskać efekt filtrów fotograficznych
CC (kompensacja kolorów).
(Niestandard.)
Zastosowanie ustawienia balansu bieli
wprowadzonego w pozycji [Nastaw.własne].
(Nastaw.własne)
Zapamiętanie podstawowego koloru bieli
(Niestandardowy balans bieli).
Uwaga
• Opcja [Aut.bal.bieli] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
102PL
Ciąg dalszy r
Widoczny kolor obiektu zależy od warunków oświetlenia.
Temperatura barwowa jest dobierana automatycznie, ale istnieje również możliwość
ręcznej regulacji temperatury barwowej przy użyciu funkcji [Balans bieli].
Pogoda/
oœwietlenie
Œwiatło
dzienne
Pochmurnie
Żarówka
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t wybrany tryb.
Menu
Precyzyjna regulacja temperatury barwowej
Przykładowe
zdjęcie
Charakterystyka Białe
Niebieskawe
światła
(standardowe)
Œwietlówki
Spis treści
z Efekty warunków oświetlenia
2 W razie potrzeby należy dostosować temperaturę barwową, wybierając
Option t i naciskając górną/dolną/prawą/lewą sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Indeks
Temperaturę barwową można regulować w kierunku G (zieleń), M (magenta),
A (bursztynowy) lub B (niebieski).
Tmp. kol./Filtr
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t [Tmp. kol./Filtr].
2 Option t wybierz właściwą temperaturę barwową, obracając pokrętłem
regulacyjnym.
Im liczba jest większa, tym obraz jest bardziej czerwonawy, a im liczba jest mniejsza,
tym obraz jest bardziej niebieskawy.
3 Dostosuj temperaturę barwową, naciskając górną/dolną/prawą/lewą
sekcję pokrętła regulacyjnego.
Niestandardowy balans bieli
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t [Nastaw.własne].
2 Należy trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar całkowicie
wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć spust
migawki.
Migawka klika i wyświetlone są skalibrowane wartości (temperatura barwowa i filtr
kolorowy).
103PL
Ciąg dalszy r
Precyzyjną regulację kolorystyki umożliwia polecenie Option.
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
• Jeżeli w momencie wciśnięcia spustu migawki zostanie uruchomiona lampa błyskowa,
niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy. Przy
późniejszych zdjęciach należy również używać lampy błyskowej.
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” sygnalizuje, że wybrana wartość jest poza dostępną
skalą. (Gdy lampa błyskowa jest użyta do sfotografowania obiektu znajdującego się bardzo blisko
lub gdy w obszarze ramki znajduje jaskrawy obiekt.) W przypadku zarejestrowania takiej
wartości wskaźnik
na ekranie informacji o zapisie zmienia kolor na żółty. W tej sytuacji
można wykonać zdjęcie, jednak zaleca się ponowne ustawienie balansu bieli dla uzyskania
prawidłowej wartości balansu bieli.
Spis treści
3 Aby przywołać ustawienie niestandardowego balansu bieli: MENU t
[Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t [Niestandard.].
Menu
Indeks
104PL
Wybór sposobu pomiaru światła określającego, która część obiektu będzie brana
pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.
Spis treści
Tryb pomiaru
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Tryb pomiaru] t wybrany tryb.
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów,
a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na
podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych
podobszarów (pomiar wielopunktowy).
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z
uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie
wyważony).
(Punktowy)
Pomiar dokonywany jest tylko w
punkcie środkowym (pomiar
punktowy). Funkcja ta jest przydatna,
gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub
występuje duży kontrast pomiędzy
tłem a obiektem.
Menu
(Centralny)
Przykładowe
zdjęcie
(Wielopunktowy)
Celownik pomiaru
punktowego ustawiony
na obiekcie.
Indeks
Uwagi
• W przypadku wyboru opcji [Wielopunktowy] w pozycji [Tryb pomiaru] nie można użyć funkcji
[Wykrywanie twarzy].
• Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach:
– Nagrywanie filmów
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Dokł. zoom cyfr.]
– [Zdj. z uśmiechem]
105PL
Regulacja mocy błysku światła co 1/3 EV w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość emitowanego światła podczas błysku.
Kompensacja ekspozycji zmienia zarówno ilość emitowanego światła podczas
błysku, jak i czas otwarcia migawki oraz przysłonę.
(wysuwanie lampy), aby wysunąć lampę błyskową.
2 MENU t [Jasność/Kolor] t [Korekcja błysku] t wybrana wartość.
Wybór wyższych wartości (w stronę +) powoduje zwiększenie mocy błysku
i rozjaśnienie zdjęć. Wybór niższych wartości (w stronę –) powoduje zmniejszenie
mocy błysku i przyciemnienie zdjęć.
Przykładowe
zdjęcie
1 Naciśnij przycisk
Spis treści
Korekcja błysku
Uwagi
fotografowania osób
Indeks
z Wskazówki dotyczące regulacji jasności podczas
Menu
• Z funkcji [Korekcja błysku] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
• Z uwagi na ograniczony strumień dostępnego światła, efekt mocniejszego błysku może nie być
zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej. Jeżeli obiekt jest bardzo
blisko, efekt słabszego błysku również może nie być zauważalny.
• W przypadku nocnych zdjęć portretowych istotne jest,
aby optymalnie dobrać jasność osób na ciemnym tle.
Jasność osób znajdujących się blisko aparatu można
regulować zmieniając natężenie światła lampy
błyskowej.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy
błyskowej i mimo regulacji pozostaje ciemny, należy
przesunąć się w stronę tego obiektu.
106PL
Korygowanie jasności lub kontrastu.
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t wybrany tryb.
(WYŁ.)
(Auto HDR)
Funkcja [DRO/Auto HDR] jest nieaktywna.
Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym nakładany jest jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia
i ciemny obszar prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu
powstaje obraz z bogatą gradacją. Rejestrowane jest
1 zdjęcie z właściwą ekspozycją i 1 zdjęcie nakładane.
Przykładowe
zdjęcie
(Opt.
D-Range)
Spis treści
DRO/Auto HDR
Menu
Uwaga
• Z funkcji [DRO/Auto HDR] można korzystać tylko w następujących trybach:
– [Ekspozycji ręcznej]
– [Priorytet migawki]
– [Priorytet przysłony]
– [Program Auto]
Korygowanie jasności obrazu (DRO: Optymalizator Dynamic Range).
Indeks
Opt. D-Range
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t [Opt. D-Range].
2 Option t wybrana wartość.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
Lv1 – Lv5
Przeprowadzana jest optymalizacja gradacji
zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu.
Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem
Lv1 (słaba) a ustawieniem Lv5 (mocna).
Uwagi
• Opcja [Automatyczne] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Portret], [Krajobraz], [Makro], [Sporty] w trybie [Wybór sceny]
• W przypadku fotografowania z użyciem funkcji optymalizatora D-Range na zdjęciach może być
widoczny szum. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom,
szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
107PL
Ciąg dalszy r
Następuje poszerzenie zakresu (gradacji), aby można było uzyskać prawidłową
jasność rejestrowanych obszarów, począwszy od jasnych fragmentów, a na
ciemnych fragmentach kończąc (Auto High Dynamic Range). Rejestrowane jest
1 zdjęcie z właściwą ekspozycją i 1 zdjęcie nakładane.
2 Option t wybrana wartość.
(Auto HDR:
Różnica ekspoz.
aut.)
Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
1,0 EV – 6,0 EV
Ustawianie różnicy ekspozycji na podstawie kontrastu
obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1,0 EV (słaba) a ustawieniem 6,0 EV (mocna).
Menu
Uwagi
Indeks
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces przechwytywania obrazu
poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie [RAW] i [RAW & JPEG].
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana 3 razy przy 1 zdjęciu, należy przestrzegać
następujących zasad:
– Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie należy zmieniać kompozycji ujęcia.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach fotografowania można nie
uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki efekt.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań aparatu lub rozmycia
obiektu uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat wykryje takie warunki, na
zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie
potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając uwagę
na rozmycie.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
Spis treści
Auto HDR
108PL
W celu uzyskania różnorodnych tekstur można stosować filtr efektowy.
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Efekt wizualny] t wybrany tryb.
(WYŁ.)
(Kolor pop)
Funkcja Efekt wizualny nie jest używana.
Wygląd podobny do zdjęcia z
aparatu zabawki z ciemniejszymi
narożnikami i wyrazist. barwami.
Kolorystykę można ustawić
poleceniem Option.
Przykładowe
zdjęcie
(Aparat
zabawka)
Spis treści
Efekt wizualny
Żywsze zdjęcia dzięki wzmocnieniu
odcieni kolorów.
Menu
Indeks
(Posteryzacja) Abstrakcyjne zdjęcia z mocnym
kontrastem dzięki silnemu
wzmocnieniu podstawowych
kolorów lub zastosowaniu trybu
czarno-białego.
Kolory podstawowe albo w tryb
czarno-biały można wybrać
poleceniem Option.
(Zdjęcie retro) Wrażenie bardzo starego zdjęcia
w odcieniach sepii z przygaszonym
kontrastem.
(High-key:
Miękki)
Tworzenie obrazu o wskazanej
atmosferze: jaskrawy, przezroczysty,
eteryczny, delikatny, miękki.
(Kolor
częœciowy)
Tworzenie obrazu z zachowanym
określonym kolorem i pozostałymi
barwami przekształconymi w czerń
i biel.
Kolor można wybrać poleceniem
Option.
109PL
Ciąg dalszy r
Tworzenie obrazu z efektem
wypełnienia miękkim światłem.
Intensywność tego efektu można
ustawić poleceniem Option.
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej
poprzez uwydatnienie kolorów
i szczegółów.
Migawka w aparacie jest wyzwalana
3 razy.
Intensywność tego efektu można
ustawić poleceniem Option.
(Cz-b o
bogatej grad.)
Tworzenie obrazu w trybie czarnobiałym z bogatą gradacją i wiernym
oddaniem szczegółów. Migawka
w aparacie jest wyzwalana 3 razy.
Indeks
(Miniatura)
Menu
(Miękka
ostroœć)
Przykładowe
zdjęcie
Tworzenie obrazu o silnym
kontraście w trybie czarno-białym.
Spis treści
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu z żywym
uwydatnieniem obiektu i znaczącym
rozmyciem tła. Ten efekt często
występuje na ujęciach
miniaturowych modeli.
Obszar z ostrością można wybrać
poleceniem Option. W pozostałych
obszarach ostrość ulega w znacznym
stopniu zmniejszeniu.
Uwagi
• W przypadku zdjęć w formacie [Efekt wizualny] i [RAW] nie można korzystać z funkcji [RAW &
JPEG].
• Efekty [Aparat zabawka] i [Miniatura] nie są dostępne z wybraną opcją [Dokł. zoom cyfr.].
• Przy niektórych obiektach po wybraniu opcji [Kolor częściowy] wybrana kolorystyka obrazów
może nie zostać zachowana.
• Poniższych efektów nie można kontrolować na ekranie, ponieważ nadal trwa obróbka właśnie
zarejestrowanego obrazu. Do momentu zakończenia obróbki obrazu nie można również wykonać
kolejnego zdjęcia. Z efektów tych nie można korzystać w przypadku filmów.
– [Miękka ostrość]
– [Malowidło HDR]
– [Cz-b o bogatej grad.]
– [Miniatura]
110PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
• W przypadku funkcji [Malowidło HDR] i [Cz-b o bogatej grad.] migawka jest wyzwalana 3 razy
przy 1 zdjęciu. Należy pamiętać, że:
– Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie należy zmieniać kompozycji ujęcia.
Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań aparatu lub rozmycia
obiektu uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat wykryje takie warunki,
na zarejestrowanym ujęciu pojawi się symbol
/
sygnalizujący wspomnianą sytuację.
W razie potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając
uwagę na rozmycie.
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
111PL
Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej metody obróbki obrazu.
W trybie [Strefa twórcza] można dowolnie zmieniać ekspozycję (czas otwarcia
migawki i przysłonę), w odróżnieniu do trybu [Wybór sceny], w którym
ekspozycja jest dobierana przez aparat.
2 Gdy wymagana jest zmiana kontrastu, nasycenia lub ostrości, należy
wybrać Option t wybrane ustawienie.
(Standard)
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi
barwami.
Obniża wartość nasycenia i ostrości, aby uchwycić obrazy
o spokojnej tonacji. Funkcja ta jest odpowiednia również do
fotografowania obrazów, które mają być modyfikowane za
pomocą komputera.
(Czysty)
Do fotografowania obrazów o wyraźnej tonacji z czystymi
kolorami w wyróżnionym obszarze, funkcja odpowiednia
dla uchwycenia rozjarzonego światła.
(Głęboki)
Do fotografowania obrazów o głębokich i nasyconych
odcieniach kolorystycznych, dzięki tej funkcji obiekt
nabiera wyrazistości.
(Pastelowy)
Do fotografowania obrazów o jasnych i prostych gamach
kolorystycznych, funkcja odpowiednia do fotografowania
w świeżym i jasnym świetle.
(Portret)
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry.
Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby
uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii.
Odległe krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Zachód
słońca)
Do utrwalania pięknej czerwieni zachodzącego słońca.
(Scena
nocna)
Łagodzi kontrast, by wiernie oddać nocne pejzaże.
(Jesien.liœcie)
Indeks
(Neutralny)
Menu
(Intensywny) Nasycenie i kontrast zostają uwydatnione w celu uzyskania
pięknych zdjęć barwnych scen i obiektów, typu kwiaty,
wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok oceanu.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Jasność/Kolor] t [Strefa twórcza] t wybrany tryb.
Spis treści
Strefa twórcza
Do fotografowania jesiennych pejzaży, obrazowo podkreśla
czerwienie i żółcienie nabierających koloru liści.
(Czerń i biel) Do uzyskiwania zdjęć czarno-białych.
(Sepia)
Do uzyskiwania zdjęć w jednotonowej sepii.
112PL
Ciąg dalszy r
(Ostrość) można regulować dla
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie
różnicy między światłem i cieniem, co ma wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W
przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone
i blade.
(Ostroœć)
Służy do regulacji ostrości obrazu. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości
ich złagodzenie.
Uwagi
Menu
• Gdy opcja [Czerń i biel] lub opcja [Sepia] jest aktywna, nie można regulować nasycenia.
• Opcja [Standard] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Efekt wizualny] (oprócz formatu [WYŁ.])
Przykładowe
zdjęcie
(Kontrast)
Spis treści
Parametry (Kontrast),
(Nasycenie) i
każdego stylu Strefa twórcza.
Indeks
113PL
Spis treści
Kasuj
Istnieje możliwość usunięcia niepotrzebnych obrazów.
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Kasuj] t wybrany tryb.
Kasuje zaznaczone obrazy. Naciśnij środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego, aby wybrać funkcję OK.
Wszyst. w kat.
Usuwanie wszystkich obrazów w wybranym folderze lub
wszystkich filmów Widok AVCHD.
Wszyst. pliki
widoku AVCHD
Przykładowe
zdjęcie
Wiele obrazów
Uwagi
z Usuwanie obrazu
Obraz wyświetlany na ekranie łatwiej usunąć, korzystając z polecenia
przycisku programowalnego (strona 32).
Menu
• Można zaznaczyć maksymalnie 100 obrazów.
• „Filmy Widok AVCHD” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p] lub [AVCHD 50i/50p]
dla opcji [Format pliku].
(Kasuj)
Indeks
114PL
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
Odtwarzanie zdjęć 3D w trybie pokazu zdjęć na ekranie podłączonego do aparatu
telewizora 3D.
Spis treści
Pokaz zdjęć
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Pokaz zdjęć] t wybrany tryb t OK.
WŁ.
Odtwarzanie obrazów w zamkniętej pętli.
WYŁ.
Po odtworzeniu wszystkich obrazów prezentacja kończy się.
Interwał
1s
Przykładowe
zdjęcie
Powtórz
Ustawianie czasu wyświetlania obrazów.
3s
Menu
5s
10 s
30 s
Typ obrazu
Wyświetlanie wszystkich zdjęć jako zwykłych obrazów.
Wyœw. tylko 3D
Odtwarzanie tylko zdjęć 3D.
Uwagi
Indeks
Wszystkie
• Nie można wstrzymać pokazu. Aby zatrzymać pokaz, wystarczy nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego.
• Obrazy można odtwarzać w formie Pokazu zdjęć tylko wówczas, gdy [Tryb oglądania] jest
ustawiony na [Widok katalogu (Zdjęcia)].
• Zdjęcie panoramiczne jest wyświetlane w pełnym rozmiarze. Aby przewinąć zdjęcie
panoramiczne, w trakcie jego wyświetlania wystarczy nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego.
115PL
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania.
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Tryb oglądania] t wybrany tryb.
Wyświetlane będą zdjęcia w folderze.
Widok katalogu
(MP4)
Wyświetlane będą filmy (MP4) w folderze.
Widok AVCHD
Wyświetlane będą filmy zarejestrowane w trybie
[AVCHD 60i/60p] lub [AVCHD 50i/50p] ustawionym
w pozycji [Format pliku].
Przykładowe
zdjęcie
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Spis treści
Tryb oglądania
Menu
Indeks
116PL
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Indeks obrazów] t wybrany tryb.
Wyświetlanie 6 obrazów.
12 obrazów
Wyświetlanie 12 obrazów.
Aby wybrać dany folder, wystarczy zaznaczyć pasek
z lewej strony ekranu indeksu, a następnie skorzystać
z górnej/dolnej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego
zmienia tryb oglądania.
Menu
z Wyświetlanie wybranego folderu
Przykładowe
zdjęcie
6 obrazów
Spis treści
Indeks obrazów
Indeks
117PL
Obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Polecenie to służy do
wyświetlania poziomego zdjęcia w pionie. Po obróceniu zdjęcia będzie ono
odtwarzane w obróconej pozycji nawet po wyłączeniu zasilania.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Obróć].
Spis treści
Obróć
2 Naciśnij środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
Uwagi
Menu
Zdjęcie zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zdjęcie jest obracane w momencie naciśnięcia środkowej sekcji.
• Nie ma możliwości obracania filmów lub chronionych zdjęć.
• Mogą wystąpić problemy z obracaniem zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• W przypadku wyświetlania zdjęć na komputerze informacja o obróceniu zdjęcia może być
pomijana przez niektóre programy.
Indeks
118PL
Ochrona zarejestrowanych obrazów przed przypadkowym usunięciem.
Na chronionych obrazach widoczny jest symbol .
Spis treści
Chroń
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Chroń] t wybrany tryb.
Anuluj wszystkie
zdjęcia
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć.
Anuluj wszystkie
filmy (MP4)
Anulowanie ochrony wszystkich filmów (MP4).
Anuluj wsz. pliki
Wid.AVCHD
Anulowanie ochrony wszystkich filmów Widok AVCHD.
Uwagi
Menu
Włączanie lub wyłączanie ochrony zaznaczonych obrazów.
Naciśnij środkową sekcję pokrętła regulacyjnego, aby
wybrać funkcję OK.
Przykładowe
zdjęcie
Wiele obrazów
• Jednocześnie można zabezpieczyć maksymalnie 100 obrazów.
• „Filmy Widok AVCHD” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p] lub [AVCHD 50i/50p]
dla opcji [Format pliku].
Indeks
119PL
Istnieje możliwość sprawdzenia ostrości obrazu przez powiększenie danego
fragmentu odtwarzanego zdjęcia.
1 MENU t [Odtwarzanie] t [
Spis treści
Powiększ
Powiększ].
2 Zmień skalę, obracając pokrętłem regulacyjnym.
4 Aby anulować odtwarzanie w powiększeniu, wybierz
.
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
3 Wybierz miejsce, które ma być wyświetlone, naciskając górną/dolną/
prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
• Nie można powiększać filmów.
• Podczas odtwarzania zdjęć panoramicznych najpierw należy wstrzymać odtwarzanie, a dopiero
potem powiększyć obraz.
Menu
z Zakres skalowania
Zakres skalowania zależy od rozmiaru obrazu.
Zakres skalowania
L
Ok. ×1,0 – ×16,7
M
Ok. ×1,0 – ×11,8
S
Ok. ×1,0 – ×8,3
Indeks
Rozmiar obrazu
120PL
Regulacja poziomu głośności filmów w zakresie 8 poziomów.
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Nastaw. głośności] t wybrana wartość.
Naciśnięcie dolnej sekcji pokrętła regulacyjnego podczas odtwarzania filmów
powoduje wyświetlenie ekranu [Nastaw. głośności].
Głośność można regulować w trakcie słuchania.
Przykładowe
zdjęcie
z Regulacja głośności podczas odtwarzania
Spis treści
Nastaw. głoœnoœci
Menu
Indeks
121PL
Można określić, które zdjęcia z karty pamięci mają być później wydrukowane.
W przypadku zarejestrowanych zdjęć wyświetlany jest znak
(zlecenie
wydruku) (DPOF: Digital Print Order Format).
Spis treści
Okreœl wydruk
1 MENU t [Odtwarzanie] t [Określ wydruk] t wybrane ustawienie.
Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.
1 Zaznacz obraz i naciśnij środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego. Aby anulować zaznaczenie obrazu,
wystarczy ponownie wybrać obraz z symbolem .
2 Powtórz tę czynność w przypadku wszystkich zdjęć, które
mają być wydrukowane.
Anuluj wszyst.
Anulowanie wszystkich znaków DPOF.
Nadruk daty
WŁ.
WYŁ.
Ustawianie, czy w przypadku drukowania zdjęć z
oznaczeniem DPOF ma być uwzględniana data czy nie.
Menu
Wiele obrazów
Przykładowe
zdjęcie
Ustaw.DPOF
Uwagi
Indeks
• Znaku DPOF nie można dodawać do filmów.
• Znak DPOF można dodać do maksymalnie 999 zdjęć.
• Po wydrukowaniu rejestracja DPOF nie jest czyszczona. Po wydrukowaniu zdjęć zalecane jest jej
wyczyszczenie.
122PL
Pozwala ustawić sposób działania przycisku AEL. Umożliwia regulację czasu
pozostawienia wartości ekspozycji uzyskanej z funkcją blokady AE.
Spis treści
AEL
1 MENU t [Ustawienia] t [AEL] t wybrane ustawienie.
Fotografowanie z zablokowaną wartością ekspozycji przez
czas naciskania przycisku.
Przełącz
Fotografowanie z zablokowaną wartością ekspozycji, nawet
jeśli palec nie znajduje się już na przycisku. Zablokowana
wartość ekspozycji zostaje anulowana po ponownym
naciśnięciu przycisku.
Przykładowe
zdjęcie
Blokuj
Uwaga
Menu
• Ustawienie można zmienić z [Przełącz] na [Blokuj], wybierając pozycję MENU itd.
Indeks
123PL
Pozwala ustawić sposób działania przycisku AF/MF. Umożliwia regulację
przejścia trybu ostrości z automatycznego na ręczne i odwrotnie.
Spis treści
Sterow.AF/MF
1 MENU t [Ustawienia] t [Sterow.AF/MF] t wybrane ustawienie.
Tryb ostrości zostaje zmieniony z automatycznego lub na
automatyczny w momencie naciskania przycisku.
Przełącz
Tryb ostrości pozostaje zmieniony z automatycznego lub na
automatyczny, nawet jeśli palec nie znajduje się już na
przycisku. Ostrość powraca do wcześniejszego trybu po
ponownym naciśnięciu przycisku.
Przykładowe
zdjęcie
Blokuj
Uwagi
Menu
• Ustawienie można zmienić z [Przełącz] na [Blokuj], wybierając pozycję MENU itd.
• Ten element można wybrać, gdy dla [Przycisk AF/MF] wybrana jest opcja [Sterow.AF/MF].
Indeks
124PL
Pozwala aktywować lub zwolnić blokadę pokręteł przez naciśnięcie przycisku
nawigacji.
Spis treści
Blokada pokręteł
1 MENU t [Ustawienia] t [Blokada pokręteł] t wybrane ustawienie.
Wszystkie pokrętła są zablokowane.
Pokrętło
regulacyjne
Tylko pokrętło regulacyjne jest zablokowane.
WYŁ.
Żadne pokrętło nie jest zablokowane.
Przykładowe
zdjęcie
Wszystkie
Menu
Indeks
125PL
Wspomaganie AF dostarcza oświetlenia wypełniającego, aby łatwiej można było
ustawić ostrość na obiekcie w ciemnym otoczeniu.
Czerwone światło wspomagania AF ułatwia ustawienie ostrości w aparacie, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy aż do momentu zablokowania ustawienia
ostrości.
Automatyczne
Wspomaganie AF jest wykorzystywane.
WYŁ.
Wspomaganie AF nie jest wykorzystywane.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Wspomaganie AF] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Wspomaganie AF
Uwagi
Menu
• Wspomagania AF nie można używać w przypadku:
– przy ustawieniu [Tryb autofokusa] w pozycji [Ciąg. autofokus],
– wyboru funkcji [Krajobraz], [Scena nocna] lub [Sporty] w trybie [Wybór sceny],
– wyboru funkcji [Rozległa panorama],
– wyboru funkcji [Rozległa panorama 3D],
– nagrywania filmów,
– korzystania z obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży).
• W przypadku korzystania ze wspomagania AF ustawienie [Obszar autofokusa] jest
nieprawidłowe i obszar AF jest zaznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa w
odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego.
Indeks
126PL
Przed zrobieniem zdjęcia błysk uruchamiany jest co najmniej 2 razy w celu
ograniczenia efektu czerwonych oczu występującego podczas pracy z lampą
błyskową.
Spis treści
Red.czerw.oczu
1 MENU t [Ustawienia] t [Red.czerw.oczu] t wybrane ustawienie.
Błysk jest zawsze uruchamiany w celu ograniczenia efektu
czerwonych oczu.
WYŁ.
Funkcja Redukcja efektu czerwonych oczu jest nieaktywna.
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Uwagi
z Co jest przyczyną efektu czerwonych oczu?
Menu
• Nie można korzystać z funkcji Redukcja efektu czerwonych oczu z funkcją [Zdj. z uśmiechem].
• Funkcja Redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Zależy
to od indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości do obiektu, albo od tego,
czy w momencie uruchomienia przedbłysku obiekt nie spoglądał w inną stronę.
Przy słabym oświetleniu źrenice ulegają rozszerzeniu. Światło lampy błyskowej odbija
się od naczyń krwionośnych w tylnej części oka (siatkówka), co jest przyczyną
zjawiska „czerwonych oczu”.
Oko
Indeks
Aparat
Siatkówka
127PL
Czujnik kamery wykrywa, czy osoba robiąca zdjęcie patrzy przez wizjer i przełącza
aparat między funkcją wizjera a monitorem LCD, aby wyświetlać obrazy. Istnieje
również możliwość samodzielnego wyboru wizjera lub monitora LCD do
wyświetlania obrazów.
Automatyczne
Po spojrzeniu w wizjer wyświetlany obraz jest
automatycznie przełączany na wizjer.
Wizjer
Monitor LCD zostaje wyłączony, a obrazy są wyświetlane
w wizjerze.
Monitor LCD
Wizjer zostaje wyłączony, a obrazy są wyświetlane na
monitorze LCD.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustaw. FINDER/LCD] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Ustaw. FINDER/LCD
Menu
Indeks
128PL
Ustawianie, czy na monitorze LCD mają być wyświetlane zmodyfikowane obrazy
z efektami po zmianie kompensacji ekspozycji, balansu bieli lub funkcjami Strefa
twórcza oraz Efekt wizualny.
Efekt ustawień Wł. Wyświetlanie obrazów z zastosowanymi efektami.
Efekt ustawień
Wył.
Obrazy z zastosowanymi efektami nie będą wyświetlane.
To ustawienie pozwala skoncentrować się na kompozycji
ujęcia, ponieważ obiekt jest widoczny na ekranie tak, jak
wygląda w rzeczywistości.
Obrazy są zawsze wyświetlane z odpowiednim ustawieniem
jasności w trybie [Ekspozycji ręcznej].
Menu
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Wyśw. podgląd na żywo] t wybrane
ustawienie.
Spis treści
Wyœw. podgląd na żywo
• Opcję [Efekt ustawień Wył.] można wybrać tylko w następujących trybach fotografowania:
– [Ekspozycji ręcznej]
– [Priorytet migawki]
– [Priorytet przysłony]
– [Program Auto]
Indeks
129PL
Zarejestrowane zdjęcie można sprawdzić na monitorze LCD bezpośrednio po
jego zrobieniu. Czas wyświetlania można zmienić.
Spis treści
Auto podgląd
1 MENU t [Ustawienia] t [Auto podgląd] t wybrane ustawienie.
5s
Zdjęcie będzie wyświetlane przez ustawiony czas.
Wybór opcji (Powiększ) umożliwia kontrolę
powiększonego obrazu.
2s
WYŁ.
Zdjęcie nie będzie wyświetlane.
Przykładowe
zdjęcie
10 s
Uwagi
Menu
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet jeśli opcja
[Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót].
• Nawet jeśli przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem funkcji [Rozległa panorama 3D] lub [Rozległa
panorama] funkcja [Linia siatki] ma inne ustawienie niż [WYŁ.], linia siatki nie będzie
wyświetlana w autopodglądzie.
• Przy pewnych ustawieniach, na przykład [DRO/Auto HDR], [Efekt gładkiej skóry], przed
wyświetleniem zdjęcia, chwilowo wyświetlany jest obraz niepoddany obróbce.
Indeks
130PL
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania linii siatki. Linia siatki jest pomocna przy
komponowaniu zdjęć.
Spis treści
Linia siatki
1 MENU t [Ustawienia] t [Linia siatki] t wybrane ustawienie.
Siatka
kwadratowa
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania
kompozycji. Jest to przydatne przy ocenie jakości
kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, obiektów
w zbliżeniu lub ujęć podwójnych.
Siatka
przek+kwad.
Umieszczenie obiektu na przekątnej może wyrażać radosne
i silne uczucie.
WYŁ.
Linia siatki nie jest wyświetlana.
Menu
Umieszczenie głównych obiektów blisko jednej z linii siatki,
które dzielą obraz na 9 obszarów, gwarantuje prawidłowo
zrównoważoną kompozycję.
Przykładowe
zdjęcie
Siatka 3x3
z Sprawdzanie kadru przy nagrywania filmów
Ramka kadru filmu
Indeks
Ramka kadru pojawiająca się, gdy funkcja [Linia
siatki] ma inne ustawienie niż [WYŁ.], wskazuje jaka
część obiektu znajduje się w kadrze. Umożliwia ona
zmianę kompozycji ujęcia przez przybliżanie się do
obiektu lub oddalanie się od niego.
131PL
W trybie ręcznego ustawiania ostrości uwydatnienie określonym kolorem zarysu
obszarów z ustawioną ostrością. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób sprawdzić
ustawienie ostrości.
Spis treści
Poziom zarysu
1 MENU t [Ustawienia] t [Poziom zarysu] t wybrane ustawienie.
Ustawianie wysokiego poziomu zarysu.
Œredni
Ustawianie średniego poziomu zarysu.
Niski
Ustawianie niskiego poziomu zarysu.
WYŁ.
Funkcja uwydatniania zarysu nie jest używana.
Przykładowe
zdjęcie
Wysoki
Uwagi
Menu
• Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu zależy od obiektu,
warunków fotografowania lub używanego obiektywu.
• Zarys obszarów z ustawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest podłączony za
pośrednictwem kabla HDMI.
Indeks
132PL
Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku funkcji uwydatniania zarysu
w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Spis treści
Kolor zarysu
1 MENU t [Ustawienia] t [Kolor zarysu] t wybrane ustawienie.
Uwydatnienie zarysów kolorem białym
Czerwony
Uwydatnienie zarysów kolorem czerwonym
Żółty
Uwydatnienie zarysów kolorem żółtym
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
Biały
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję [WYŁ.].
Menu
Indeks
133PL
Automatyczne powiększanie obrazu na ekranie w celu ułatwienia ręcznego
ustawiania ostrości. Funkcja ta działa w trybie [Ostrość ręczna] lub [Ostrość
DMF].
Spis treści
Wspomaganie MF
1 MENU t [Ustawienia] t [Wspomaganie MF] t wybrane ustawienie.
Obraz zostanie powiększony 5,9-krotnie. Obraz można również powiększyć 11,7-krotnie.
• W trybie Ostrość DMF (Direct Manual Focus), po automatycznym ustawieniu ostrości,
należy obrócić pierścień ustawiania ostrości przy wciśniętym do połowy spuście migawki.
WŁ.
Powiększanie obrazu. Czas wyświetlania w powiększeniu
można ustawić poleceniem [Czas wsp. MF]. Aby zakończyć
powiększanie obrazu, wybierz
.
WYŁ.
Obraz nie będzie powiększany.
Menu
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
2 Obracając pierścieniem ustawiania ostrości, wyreguluj ostrość.
• Z funkcji [Wspomaganie MF] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– Nagrywanie filmów
– [Dokł. zoom cyfr.]
• Po założeniu obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) naciśnięcie
(przycisku
programowalnego) powiększa obraz.
Indeks
134PL
Ustawianie czasu, przez który obraz będzie wyświetlany w powiększeniu dla
potrzeb funkcji [Wspomaganie MF].
Spis treści
Czas wsp. MF
1 MENU t [Ustawienia] t [Czas wsp. MF] t wybrane ustawienie.
Obraz wyświetlany będzie w powiększeniu do momentu
wybrania
.
5s
Obraz będzie wyświetlany w powiększeniu przez 5 sekund.
2s
Obraz będzie wyświetlany w powiększeniu przez 2 sekundy.
Przykładowe
zdjęcie
Bez ograniczeń
Uwaga
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Wspomaganie MF] ustawiono opcję [WYŁ.].
Menu
Indeks
135PL
Sposób przedstawiania kolorów za pomocą kombinacji liczb lub zakresu
odtwarzania kolorów określany jest mianem „przestrzeni barw”. Przestrzeń barw
można zmieniać zależnie od potrzeb.
Spis treści
Przestrzeń barw
1 MENU t [Ustawienia] t [Przestrzeń barw] t wybrane ustawienie.
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego.
W przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia będą
drukowane bez żadnych modyfikacji, należy używać
ustawienia sRGB.
AdobeRGB
Ta opcja udostępnia szeroki zakres odtwarzanych kolorów.
Przestrzeń barw Adobe RGB dobrze się sprawdza przy
obiektach z dużymi obszarami żywej zieleni lub czerwieni.
Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Menu
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
sRGB
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek obsługujących zarządzanie
kolorami i przestrzeń barw w wariancie DCF2.0. Kolory mogą nie być wiernie odtwarzane na
wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu aplikacji lub drukarek, które nie obsługują
wspomnianych funkcji.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetlane z poziomu aparatu lub
urządzeń, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, mają niskie nasycenie barw.
Indeks
136PL
Włączanie lub wyłączanie funkcji SteadyShot obiektywu.
1 MENU t [Ustawienia] t [SteadyShot] t wybrane ustawienie.
Funkcja SteadyShot jest używana.
Funkcja SteadyShot jest nieaktywna. To ustawienie jest
zalecane, gdy używany jest statyw.
Uwagi
Menu
• Opcja [WŁ.] jest wybierana w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
• Funkcji [SteadyShot] nie można włączyć, gdy w nazwie obiektywu nie ma członu „OSS”,
na przykład „E16 mm F2.8” lub gdy używany jest obiektyw z mocowaniem A
(oddzielnie w sprzedaży).
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
WYŁ.
Spis treści
SteadyShot
Indeks
137PL
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka może być wyzwalana.
1 MENU t [Ustawienia] t [Wyzw.bez obiek.] t wybrane ustawienie.
Możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego
obiektywu. Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego itp.
Nieaktywne
Migawka może być wyzwalana tylko przy podłączonym
obiektywie.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
Aktywne
Spis treści
Wyzw.bez obiek.
• Prawidłowego pomiaru nie można uzyskać w przypadku obiektywów bez styku obiektywu, na
przykład obiektywu teleskopu astronomicznego. W takich przypadkach ekspozycję należy
dobierać ręcznie w oparciu o zarejestrowany obraz.
Menu
Indeks
138PL
Ustawianie, czy podczas korzystania z wizjera włączyć autofokus.
1 MENU t [Ustawienia] t [Eye-Start AF] t wybrane ustawienie.
Automatyczne ustawianie ostrości jest uruchamiane
w momencie spojrzenia przez wizjer.
WYŁ.
Automatyczne ustawianie ostrości nie jest uruchamiane
w momencie spojrzenia przez wizjer.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Spis treści
Eye-Start AF
• Ta opcja jest dostępna tylko po podłączeniu akcesorium Adapter obiektywu LA-EA2 (oddzielnie
w sprzedaży).
Menu
Indeks
139PL
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca opóźnienie między
kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Spis treści
Pierw. kurtyna migawki
1 MENU t [Ustawienia] t [Pierw. kurtyna migawki] t wybrane
ustawienie.
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki
włączona.
WYŁ.
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki
wyłączona.
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Uwagi
Menu
• W przypadku fotografowania z krótkim czasem otwarcia przysłony, z użyciem obiektywu
o szerokim kącie, w nieostrych miejscach może pojawić się rozmycie światła (w zależności
od obiektu i warunków fotografowania). W takiej sytuacji należy ustawić wartość opisywanego
parametru na [WYŁ.].
• W przypadku korzystania z obiektywu Minolta/Konika-Minolta należy ustawić wartość
omawianego parametru na [WYŁ.]. Jeśli będzie on wskazywał [WŁ.], ekspozycja nie zostanie
właściwie ustalona albo jasność zdjęcia będzie nierówna.
Indeks
140PL
Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji szumów jest
włączana na taki sam czas, przez który była otwarta migawka. Ma to na celu
zmniejszenie ziarnistego szumu, typowego dla długiej ekspozycji.
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas
odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa proces
redukcji szumów, wyświetlany jest komunikat i nie można
wykonać kolejnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy
priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy
wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między
kolejnymi zdjęciami.
Uwagi
Indeks
• Redukcja szumów nie jest wykonywana, nawet przy ustawieniu [WŁ.], gdy używane są
następujące funkcje:
– [Seria zdjęć]
– [Zd.ser.pier.cz.]
– [Bracket: Seryjne]
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
• Ustawienia funkcji [Red.sz.dł.naśw.] nie można zmienić w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
Menu
WŁ.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Red.sz.dł.naśw.] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Red.sz.dł.naœw.
141PL
Podczas robienia zdjęć z wysoką czułością ISO aparat redukuje szumy, które
stają się bardziej widoczne przy wyższych czułościach aparatu. Gdy trwa proces
redukcji szumów, może zostać wyświetlony komunikat i nie można wykonać
kolejnego zdjęcia.
Wysoka
Znaczna redukcja szumów wysokiej czułości ISO. Opcję tę
należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu.
Normalna
Zwykła redukcja szumów wysokiej czułości ISO.
Niska
Umiarkowana redukcja szumów wysokiej czułości ISO.
Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp
czasu między kolejnymi zdjęciami.
Menu
Uwagi
• Funkcji [Red.sz.wys.ISO] nie można włączyć w następujących trybach:
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
• Redukcja szumów nie będzie przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie RAW.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Red.sz.wys.ISO] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Red.sz.wys.ISO
Indeks
142PL
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu spowodowanych pewnymi
cechami obiektywu.
Spis treści
Komp. ob.:Winietowanie
1 MENU t [Ustawienia] t [Komp. ob.:Winietowanie] t wybrane
ustawienie.
Automatyczna kompensacja ciemniejszych narożników
ekranu.
WYŁ.
Brak kompensacji ciemniejszych narożników ekranu.
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
Uwaga
• Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obiektywu z mocowaniem E.
Menu
Indeks
143PL
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowanego pewnymi
cechami obiektywu.
Spis treści
Komp. ob.: Aber. chro.
1 MENU t [Ustawienia] t [Komp. ob.: Aber. chro.] t wybrane
ustawienie.
Automatyczna redukcja odchylenia barw.
WYŁ.
Brak kompensacji odchylenia barw.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
• Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obiektywu z mocowaniem E.
Menu
Indeks
144PL
Kompensacja zniekształceń na ekranie spowodowanych pewnymi cechami
obiektywu.
Spis treści
Komp. ob.: Zniekształc.
1 MENU t [Ustawienia] t [Komp. ob.: Zniekształc.] t wybrane
ustawienie.
Automatyczna kompensacja zniekształceń na ekranie.
WYŁ.
Brak kompensacji zniekształceń na ekranie.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
• Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obiektywu z mocowaniem E.
Menu
Indeks
145PL
Włączanie lub wyłączanie rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmu.
1 MENU t [Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t wybrane ustawienie.
Dźwięk (stereo) jest rejestrowany.
Dźwięk nie jest rejestrowany.
Uwaga
• Po wybraniu opcji [WŁ.] rejestrowane będą również odgłosy mechanizmu obiektywu i dźwięki
towarzyszące pracy aparatu.
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
WYŁ.
Spis treści
Nagr. dŸwięku filmu
Menu
Indeks
146PL
Wybór, czy szum wiatru ma być wyciszany podczas nagrywania filmów.
1 MENU t [Ustawienia] t [Reduk. szumu wiatru] t wybrane ustawienie.
Szum wiatru będzie wyciszany.
WYŁ.
Szum wiatru nie będzie wyciszany.
Uwagi
• Ustawienie tej opcji na [WŁ.] przy słabym wietrze może spowodować, że zwykłe dźwięki zostaną
zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
• Gdy używany jest mikrofon (oddzielnie w sprzedaży), szum wiatru nie będzie wyciszany mimo
ustawienia tej funkcji na [WŁ.].
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Spis treści
Reduk. szumu wiatru
Menu
Indeks
147PL
Umożliwia regulację i zarejestrowanie pozycji z autofokusem dla poszczególnych
obiektywów, kiedy używany jest obiektyw z mocowaniem A, wyposażony
w Adapter obiektywu LA-EA2 (oddzielnie w sprzedaży).
Spis treści
Regulacja AF
1 MENU t [Ustawienia] t [Regulacja AF].
3 [Wartość reg.] t wybrana wartość t OK.
Wybór, czy funkcja [Regulacja AF] ma być wykorzystywana.
Ustawienie [WŁ.] włącza ją.
Wartoœć reg.
Umożliwia wybór optymalnej wartości pomiędzy –20 a +20.
Wybór większej wartości oddala pozycję z autofokusem od
aparatu. Wybór mniejszej wartości przybliża pozycję z
autofokusem do aparatu.
Kasuj
Anulowanie ustawionej wartości.
Menu
Ustawienie
regulacji AF
Przykładowe
zdjęcie
2 [Ustawienie regulacji AF] t [WŁ.].
Uwagi
Indeks
• Wskazana jest regulacja tej pozycji w rzeczywistych warunkach fotografowania.
• Po założeniu obiektywu, dla którego zarejestrowano już tę wartość, na ekranie pojawi się
zapisana liczba. [W przypadku obiektywu, dla którego nie zarejestrowano jeszcze tej liczby,
pojawi się wartość [±0].
• Wyświetlenie znaku [–] sygnalizuje, że zarejestrowano ponad 30 obiektywów. Aby zarejestrować
kolejny obiektyw, należy najpierw skasować jakąś wartość. W tym celu należy założyć obiektyw,
którego wartość ma zostać skasowana, i wybrać [±0]. Aby skasować wszystkie zarejestrowane
wartości, wystarczy wybrać [Kasuj].
• Z funkcji [Regulacja AF] można korzystać tylko w przypadku obiektywów Sony, Minolta
i Konika-Minolta. Skorzystanie z funkcji [Regulacja AF] w przypadku obiektywów innych marek
może mieć wpływ na zarejestrowane już wartości.
• Nie można ustawić wartości [Regulacja AF] indywidualnie dla obiektywów Sony, Minolta
i Konika-Minolta o tych samych parametrach.
148PL
Opcja ta pozwala wybrać, czy zawsze ma być wyświetlany pierwszy ekran menu
czy ekran odpowiadający opcji ustawianej ostatnim razem.
Spis treści
Start menu
1 MENU t [Ustawienia] t [Start menu] t wybrane ustawienie.
Zawsze będzie wyświetlany pierwszy ekran menu.
Poprzednie
Wyświetlany będzie ostatnio ustawiany element. Umożliwia
to szybszą zmianę uprzednio ustawianego parametru.
Przykładowe
zdjęcie
Główne
Menu
Indeks
149PL
Umożliwia wybór regulacji zestawu ustawień wspomagającego fotografowanie,
który można uruchomić podczas jednoczesnego sterowania pokrętłami, naciskając
przycisk nawigacji.
Spis treści
Ustawienia funkcji
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia funkcji] t wybrane ustawienie.
[Ustawienia funkcji 1]
Ustawienia ostroœci
[Ustawienia funkcji 2]
Ust. balansu bieli
[Ustawienia funkcji 3]
Ustaw. D-Range
[Ustawienia funkcji 4]
Ust. strefy twórczej
Przykładowe
zdjęcie
Ustawienia funkcji 1 do 4
Ust. ef. wizualnych
Menu
Ustawienia własne
Nieustawiono
Ustawienia własne 1 do 3
Kompens.eksp.
Tryb autofokusa
Tryb pomiaru
[Ustawienia własne 1]
Balans bieli
[Ustawienia własne 2]
DRO/Auto HDR
[Ustawienia własne 3]
Strefa twórcza
Indeks
ISO
Efekt wizualny
Jakoœć
Nieustawiono
Uruch. ustawień funkcji
Główne
Zawsze wyświetlany będzie pierwszy element.
Poprzednie
Wyświetlany będzie ostatnio ustawiany element.
Umożliwia to szybszą zmianę uprzednio ustawianych
parametrów.
150PL
Przypisanie funkcji różnym przyciskom przyspiesza wykonywanie operacji.
Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na ekranie z informacjami dotyczącymi
rejestrowania obrazu.
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia
przyc. Własne] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Ustawienia przyc. Własne
Przycisk AF/MF
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Przycisk
programowalny C
Przycisk
programowalny B
Przycisk prawy
Przycisk AF/MF
Indeks
Sterow.AF/MF
Ustawienia ostroœci
Wspomaganie MF
Ustaw. praw. przyc.
Tryb fotograf.
Balans bieli
Wybór AF/MF
Tryb pomiaru
Tryb autofokusa
DRO/Auto HDR
Obszar autofokusa
Efekt wizualny
Dokł. zoom cyfr.
Strefa twórcza
Wykrywanie twarzy
Tryb błysku
Zdj. z uœmiechem
Korekcja błysku
Efekt gładkiej skóry
Wspomaganie MF
Jakoœć
Ustawienia ostroœci
ISO
Nieustawiono
Ustaw. przyc. pr. B
Tryb fotograf.
Balans bieli
Wybór AF/MF
Tryb pomiaru
Tryb autofokusa
DRO/Auto HDR
Obszar autofokusa
Efekt wizualny
151PL
Ciąg dalszy r
Strefa twórcza
Wykrywanie twarzy
Tryb błysku
Zdj. z uœmiechem
Korekcja błysku
Wspomaganie MF
Ustawienia ostroœci
ISO
Nieustawiono
Ustaw. przyc. pr. C
Tryb fotograf.
Wywołanie trybu zapisu.
Niestandard.
Wywoływanie funkcji przypisanej w pozycji
[Niestandard. 1], [Niestandard. 2], [Niestandard. 3],
[Niestandard. 4] lub [Niestandard. 5].
Przykładowe
zdjęcie
Efekt gładkiej skóry
Jakoœć
Spis treści
Dokł. zoom cyfr.
Niestandard. 1 do 5
Wybór AF/MF
Menu
Tryb autofokusa
Obszar autofokusa
Wykrywanie twarzy
Zdj. z uœmiechem
Efekt gładkiej skóry
Indeks
Jakoœć
[Niestandard. 1]
ISO
[Niestandard. 2]
Balans bieli
Tryb pomiaru
[Niestandard. 3]
DRO/Auto HDR
Efekt wizualny
Strefa twórcza
Tryb błysku
[Niestandard. 4]/
[Niestandard. 5]
Nieustawiono
Uwagi
• Funkcja [Ustawienia przyc. Własne] jest dostępna w następujących trybach rejestrowania obrazu.
Funkcja przypisana prawemu przyciskowi, przyciskowi programowalnemu B i przyciskowi
programowalnemu C na pokrętle regulacyjnym jest wywoływana tylko w następujących trybach
rejestrowania obrazu.
– [Ekspozycji ręcznej]
– [Priorytet migawki]
– [Priorytet przysłony]
– [Program Auto]
• Funkcja [Wspomaganie MF] jest dostępna tylko, gdy opcja [Wybór AF/MF] jest ustawiona na
wartość [Ostrość ręczna].
152PL
Ciąg dalszy r
Wywoływanie funkcji przypisanej opcji
[Niestandard.] przycisku programowalnego C
2 Naciskając prawą bądź lewą sekcję pokrętła
regulacyjnego, wybierz [Niestandard. 1],
[Niestandard. 2], [Niestandard. 3],
[Niestandard. 4] lub [Niestandard. 5].
Przykładowe
zdjęcie
1 Po wyświetleniu CUSTOM (Niestandard.)
naciśnij przycisk programowalny C.
Spis treści
• Gdy funkcja [Śledzenie obiektu] ma wartość [WŁ.], niestandardowe ustawienie przycisku
programowalnego B jest nieaktywne.
• Nie trzeba konfigurować wszystkich opcji [Niestandard. 1], [Niestandard. 2], [Niestandard. 3],
[Niestandard. 4] i [Niestandard. 5].
Menu
Indeks
153PL
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas obsługi aparatu.
1 MENU t [Ustawienia] t [Brzęczyk] t wybrane ustawienie.
Włączanie sygnałów dźwiękowych towarzyszących
naciśnięciu pokrętła regulacyjnego lub przycisków
programowalnych.
WYŁ.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych.
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Spis treści
Brzęczyk
Menu
Indeks
154PL
Wybór języka opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1 MENU t [Ustawienia] t [
Język] t wybrany język.
Spis treści
Język
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
155PL
Ponowne ustawianie daty i godziny.
1 MENU t [Ustawienia] t [Ust.daty/czasu].
Spis treści
Ust.daty/czasu
2 Ustaw datę, godzinę itd.
Opcja [ON] lub [OFF].
Format daty:
Wybór formatu wyświetlania daty i godziny.
Przykładowe
zdjęcie
Zmiana czasu:
Uwaga
Menu
• Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Korzystając z programu
„PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie), można wydrukować lub zapisać zdjęcia z datą.
Indeks
156PL
Ustawianie regionu, w którym aparat będzie używany. Opcja ta pozwala ustawić
strefę lokalną w przypadku wyjazdu za granicę.
1 MENU t [Ustawienia] t [Nastawia region]
t wybrane ustawienie.
Przykładowe
zdjęcie
2 Region można wybrać, naciskając prawą
bądź lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
Spis treści
Nastawia region
Menu
Indeks
157PL
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania ekranu pomocy podczas obsługi aparatu.
1 MENU t [Ustawienia] t [Ekran Pomocy] t wybrane ustawienie.
Ekran pomocy będzie wyświetlany.
Ekran pomocy nie będzie wyświetlany.
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
WYŁ.
Spis treści
Ekran Pomocy
Menu
Indeks
158PL
Istnieje możliwość ustawienia czasu, po którym aparat będzie przełączany do
trybu oszczędzania energii. Naciśnięcie spustu migawki do połowy przywraca tryb
robienia zdjęć.
Spis treści
Oszcz.energii
1 MENU t [Ustawienia] t [Oszcz.energii] t wybrane ustawienie.
5 min.
Aparat przełączany będzie w tryb oszczędzania energii po
upływie zadanego czasu.
1 min.
20 s
Przykładowe
zdjęcie
30 min.
10 s
Menu
Uwaga
• Aparat należy wyłączyć, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
Indeks
159PL
Jasność monitora LCD jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia zewnętrznego przy wykorzystaniu czujnika światła (strona 13).
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Spis treści
Jasnoœć LCD
1 MENU t [Ustawienia] t [Jasność LCD] t wybrane ustawienie.
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny
Ręczne ustawianie jasności w zakresie –2 do +2.
Słonecz. dzień
Automatyczny dobór jasności do warunków fotografowania
w plenerze.
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
Uwagi
Menu
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] należy uważać, aby nie zasłaniać czujnika światła,
na przykład ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW20 (oddzielnie
w sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze ustawiona na +2, nawet przy wybranym
ustawieniu [Automatyczne].
Indeks
160PL
Jasność wizjera jest automatycznie dostosowywana do warunków oświetlania
otoczenia.
Spis treści
Jasnoœć wizjera
1 MENU t [Ustawienia] t [Jasność wizjera].
2 Spójrz w wizjer i wybierz żądane ustawienie.
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny
Ręczne ustawianie jasności w zakresie –1 do +1.
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
Menu
Indeks
161PL
Wybór koloru monitora LCD.
1 MENU t [Ustawienia] t [Kolor wyświetl.] t wybrane ustawienie.
Czarny
Ustawianie wybranego koloru.
Przykładowe
zdjęcie
Biały
Spis treści
Kolor wyœwietl.
Menu
Indeks
162PL
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
1 MENU t [Ustawienia] t [Szeroki obraz] t wybrane ustawienie.
Wyświetlanie szerokich obrazów na
całym ekranie.
Normalna
Wyświetlanie szerokich obrazów na
ekranie wraz z informacją o sposobie
ich obsługi.
Przykładowe
zdjęcie
Pełny ekran
Spis treści
Szeroki obraz
Menu
Indeks
163PL
Wybór orientacji przy odtwarzaniu zdjęć zarejestrowanych w układzie pionowym.
1 MENU t [Ustawienia] t [Wyświetl.odtw.] t wybrane ustawienie.
Wyświetlanie w układzie pionowym.
Ręczny obrót
Wyświetlanie w układzie poziomym.
Przykładowe
zdjęcie
Autom.obrót
Spis treści
Wyœwietl.odtw.
Menu
Indeks
164PL
Po podłączeniu aparatu do TV wysokiej rozdzielczości (HD) ze złączami HDMI,
używając kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży), można wybrać rozdzielczość
HDMI do wyprowadzania obrazów na TV.
Spis treści
Rozdzielczoœć HDMI
1 MENU t [Ustawienia] t [Rozdzielczość HDMI] t wybrane ustawienie.
Aparat automatycznie rozpoznaje odbiornik HD TV i
nastawia rozdzielczość sygnału wyjściowego.
1080p
Wyprowadza sygnały w jakości obrazu HD (1080p).
1080i
Wyprowadza sygnały w jakości obrazu HD (1080i).
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
Uwaga
Menu
• Jeśli nie można uzyskać właściwego podglądu przy użyciu ustawienia [Automatyczne], wybierz
albo [1080i] albo [1080p], w zależności od typu podłączanego telewizora.
Indeks
165PL
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją
„BRAVIA” Sync za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
obrazy w aparacie można odtwarzać z poziomu pilota telewizora. Informacje na
stronie 181 w rozdziale zatytułowanym „BRAVIA” Sync.
WŁ.
Obsługa aparatu z poziomu pilota telewizora.
WYŁ.
Brak możliwości obsługi aparatu z poziomu pilota telewizora.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [STER.PRZEZ HDMI] t wybrane ustawienie.
Spis treści
STER.PRZEZ HDMI
Uwaga
• Po podłączeniu posiadanego aparatu do telewizora zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync istnieje
możliwość obsługi aparatu z poziomu pilota telewizora.
Menu
Indeks
166PL
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
1 MENU t [Ustawienia] t [Połączenie USB] t wybrane ustawienie.
Pam. masowa
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
MTP
Ustanowienie połączenia MTP między aparatem a
komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery
z systemem Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co
umożliwia korzystanie z unikalnych funkcji tego systemu.
W przypadku innych komputerów (z systemem Windows
Vista/XP, Mac OS X) pojawia się Kreator autoodtwarzania
i zdjęcia z folderu zapisu w aparacie są importowane do
komputera.
Indeks
Uwaga
• Przy wybranym ustawieniu [Automatyczne] ustanawianie połączenia może być operacją
czasochłonną.
Menu
Automatyczne ustanowienie połączenia pamięci masowej
lub MTP zgodnie z podłączonym komputerem lub innymi
urządzeniami USB. Komputery z systemem Windows 7 są
podłączane w trybie MTP, co umożliwia korzystanie z
unikalnych funkcji tego systemu.
Przykładowe
zdjęcie
Automatyczne
Spis treści
Połączenie USB
167PL
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
1 MENU t [Ustawienia] t [Czyszczenie] t OK.
Spis treści
Czyszczenie
Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu wyłącz. aparat. Kontynuować?”.
2 Wybierz OK.
4 Zdejmij obiektyw.
5 Za pomocą dmuchawki oczyść przetwornik
obrazu i sąsiednie miejsca.
Przykładowe
zdjęcie
Automatycznie zostaje uruchomiona funkcja usuwania kurzu.
3 Wyłącz aparat.
6 Zamocuj obiektyw.
Menu
Uwagi
Indeks
• Operację czyszczenia można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora). Zalecane jest
korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
• Nie wolno używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób wprowadzić
kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
• Nie wolno wkładać końcówki dmuchawki do wnętrza aparatu poniżej poziomu mocowania
obiektywu, aby nie dotknąć przetwornika obrazu.
• Aparat należy trzymać przednią stroną skierowaną w dół, aby zapobiec ponownemu osadzeniu
się kurzu w aparacie.
• Podczas czyszczenia aparatu nie należy stosować wstrząsów mechanicznych.
• Czyszcząc przetwornik obrazu dmuchawką, nie należy dmuchać zbyt mocno.
168PL
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu. Wersję należy sprawdzić, gdy pojawi się
aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Spis treści
Wersja
1 MENU t [Ustawienia] t [Wersja].
Przykładowe
zdjęcie
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi
co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora). Wskazane jest korzystanie z naładowanego
akumulatora albo z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
Menu
Indeks
169PL
Funkcja [Tryb demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie
pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu kamery nie zostanie
wykonana żadna operacja.
Najczęściej stosuje się ustawienie [WYŁ.].
WŁ.
Prezentacja uruchamiana jest automatycznie, jeżeli przez
1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu
aparatu.
WYŁ.
Prezentacja nie będzie wyświetlana.
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Tryb demonstracyjny] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Tryb demonstracyjny
Uwagi
Menu
• Opcję tę można ustawić tylko wówczas, gdy aparat jest zasilany z zasilacza AC-PW20 (oddzielnie
w sprzedaży).
• Nawet przy ustawieniu [WŁ.], w aparacie nie zostanie uruchomiona prezentacja, jeżeli na karcie
pamięci nie nagrano żadnego filmu.
• Przy ustawieniu [WŁ.] aparat nie będzie przełączany do trybu oszczędzania energii.
Indeks
170PL
Przywracanie ustawień domyślnych.
Uruchomienie funkcji [Nast.domyślne] nie powoduje usunięcia obrazów.
Spis treści
Nast.domyœlne
1 MENU t [Ustawienia] t [Nast.domyślne] t OK.
Przykładowe
zdjęcie
Uwagi
• Podczas operacji przywracania ustawień nie wolno wyłączać aparatu.
• Poniższe ustawienia nie są resetowane.
– [Ust.daty/czasu]
– [Nastawia region]
– Twarze zarejestrowane przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy]
– [Regulacja AF]
Menu
Indeks
171PL
1 MENU t [Ustawienia] t [Formatuj] t OK.
Uwagi
Menu
• Formatowanie trwale usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione.
• Podczas formatowania podświetlona jest dioda aktywności. Karty pamięci nie wolno wyjmować,
gdy wspomniana dioda jest podświetlona.
• Kartę pamięci należy formatować z poziomu aparatu. Sformatowanie karty pamięci z poziomu
komputera może uniemożliwić jej użytkowanie w aparacie, w zależności od użytego rodzaju
formatu.
• Nie można sformatować karty pamięci, gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 1%.
Przykładowe
zdjęcie
Formatowanie karty pamięci. W przypadku pierwszego użycia karty pamięci
w opisywanym aparacie wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu
w celu zapewnienia jej stabilnego działania w trakcie fotografowania lub
filmowania. Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane
zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy
zapisać na komputerze itp.
Spis treści
Formatuj
Indeks
172PL
Wybór metody numeracji plików ze zdjęciami.
1 MENU t [Ustawienia] t [Numer pliku] t wybrane ustawienie.
Aparat przydziela kolejne numery i nie zeruje ich, dopóki
nie zostanie osiągnięty numer „9999”.
Wyzeruj
Aparat zeruje numerację i zaczyna przydzielanie numerów
od „0001” w następujących przypadkach. Jeżeli folder
zapisu zawiera już pliki, przydzielany jest numer o jeden
większy od aktualnie najwyższego numeru.
• Po zmianie formatu folderu.
• Po usunięciu wszystkich zdjęć w folderze.
• Po wymianie karty pamięci.
• Po sformatowaniu karty pamięci.
Przykładowe
zdjęcie
Seryjny
Spis treści
Numer pliku
Menu
Indeks
173PL
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w folderze, który jest automatycznie
tworzony na karcie pamięci w folderze DCIM. Istnieje możliwość zmiany formuły
nazewnictwa katalogów.
Spis treści
Nazwa katalogu
1 MENU t [Ustawienia] t [Nazwa katalogu] t wybrane ustawienie.
Formuła nazewnictwa katalogów jest następująca: numer
folderu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Formuła nazewnictwa katalogów jest następująca: numer
folderu + Y (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10010405 (Numer folderu: 100, data: 04/05/2011)
Przykładowe
zdjęcie
Forma standard
Uwaga
Menu
• Folder z filmami ma zawsze format „numer folderu + ANV01”. Nie można zmienić tej nazwy.
Indeks
174PL
W przypadku wyboru folderu w formie standardowej i gdy obecne są jeszcze co
najmniej 2 inne foldery, można wybrać folder zapisu, w którym będą rejestrowane
zdjęcia.
Spis treści
Wybierz kat. fotograf.
1 MENU t [Ustawienia] t [Wybierz kat. fotograf.] t wybrany folder.
Przykładowe
zdjęcie
Uwagi
• Nie można wybrać folderu przy ustawieniu [Forma daty].
• Pliki filmowe (MP4) są zapisywane w folderze na filmy o tym samym numerze, co wybrany folder
na zdjęcia.
Menu
Indeks
175PL
Tworzy na karcie pamięci folder do zapisu obrazów.
Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze do momentu utworzenia
innego folderu lub wyboru innego folderu zapisu.
Spis treści
Nowy katalog
1 MENU t [Ustawienia] t [Nowy katalog].
Uwagi
• Równocześnie tworzony jest folder zdjęć i folder filmów o tym samym numerze.
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie przystąpienia do
rejestrowania obrazów może automatycznie zostać utworzony nowy katalog.
• W folderach zdjęć lub filmów pod tym samym numerem może być przechowywanych
maksymalnie 4 000 obrazów. Po przekroczeniu pojemności folderu automatycznie tworzony jest
nowy katalog.
Przykładowe
zdjęcie
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o 1 wyższym niż najwyższy aktualnie
użyty numer.
Menu
Indeks
176PL
Jeżeli w pliku bazy danych obrazów zostaną stwierdzone niezgodności
spowodowane obróbką filmów na komputerach itp., obrazy na karcie pamięci nie
będą odtwarzane w tej postaci. W takiej sytuacji w aparacie przeprowadzana jest
procedura naprawy danego pliku.
Pojawi się ekran [Odz. bazę dan. obr.] i w aparacie zostanie przeprowadzona
procedura naprawy tego pliku.
Należy poczekać do momentu zakończenia procedury naprawy.
Uwaga
Przykładowe
zdjęcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Odz. bazę dan. obr.] t OK.
Spis treści
Odz. bazę dan. obr.
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora w trakcie
procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Menu
Indeks
177PL
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów na karcie pamięci.
Wyświetlana jest również liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
Spis treści
Wyœ. miej. na karcie
1 MENU t [Ustawienia] t [Wyś. miej. na karcie].
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
178PL
Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku użycia karty
Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po włożeniu do aparatu
karty Eye-Fi.
Spis treści
Ustaw. przesyłania
1 MENU t [Ustawienia] t [Ustaw. przesyłania] t wybrane ustawienie.
WYŁ.
Wyłącza funkcję przesyłania danych.
Uwagi
Indeks
• Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach UE (stan na marzec
2011 r.).
• Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej producentem lub
sprzedawcą.
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart
Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
• Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do aparatu. Jeżeli w aparacie
znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Gdy funkcja
[Ustaw. przesyłania] jest ustawiona na [WYŁ.], na ekranie wyświetli się
.
Menu
Włączenie funkcji przekazywania danych. Wygląd
wyświetlanego na ekranie wskaźnika zmienia się wraz ze
zmianą stanu nawiązanego połączenia.
Oczekiwanie. Nie są wysyłane żadne obrazy.
Trwa łączenie.
Oczekiwanie na przekazanie.
Trwa przekazywanie.
Błąd
Przykładowe
zdjęcie
WŁ.
Przesyłanie zdjęć za pomocą karty Eye-Fi
1 Ustaw sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na kartę Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do karty Eye-Fi.
2 Włóż skonfigurowaną kartę Eye-Fi do aparatu i przystąp do robienia zdjęć.
Za pośrednictwem sieci Wi-Fi zdjęcia będą automatycznie przesyłane do komputera itp.
Uwagi
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy przed jej sformatowaniem należy
skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego do najnowszej
wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do karty Eye-Fi.
• W trakcie przesyłania zdjęć nie działa funkcja oszczędzania energii aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci, po czym włożyć ją
powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Ponowne wyświetlenie symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia do komunikacji. Przy słabej
sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci Wi-Fi.
• Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać, można znaleźć
w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart Eye-Fi. Należy upewnić się,
że wkładane do opisywanego wyrobu karty Eye-Fi mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”.
179PL
Podłączanie do innych urządzeń
1 Wyłącz zarówno aparat jak i telewizor.
2 Podłącz kamerę do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
3 Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
Obrazy zarejestrowane aparatem pojawią się na
ekranie telewizora.
Wybierz właściwy obraz pokrętłem regulacyjnym.
Kabel HDMI
Menu
4 Włącz aparat, a następnie naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby wybrać tryb
odtwarzania.
1 Do gniazda HDMI
Przykładowe
zdjęcie
Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych aparatem
potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz odbiornik telewizyjny
HD wyposażony w gniazdo HDMI. Informacje na ten temat można znaleźć
również w instrukcji obsługi telewizora.
Spis treści
Oglądanie obrazów na
telewizorze
2 Do gniazda
HDMI
Indeks
Uwagi
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Dźwięk będzie słychać podczas nagrywania lub odtwarzania filmów tylko po podłączeniu aparatu
za pośrednictwem kabla HDMI.
• Należy używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do
podłączenia do posiadanego telewizora.
• Nie wolno łączyć wyjściowego gniazda urządzenia z gniazdem HDMI w aparacie. Może to
spowodować usterkę.
• Nawet po uruchomieniu funkcji uwydatniania zarysu, zarys obszarów z ustawioną ostrością nie
jest uwydatniany, gdy aparat jest podłączony za pośrednictwem kabla HDMI.
z „PhotoTV HD” - informacje
Opisywany aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV HD za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie subtelnych faktur
i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
180PL
Ciąg dalszy r
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję
„BRAVIA” Sync za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) aparat
można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
Spis treści
Korzystanie z „BRAVIA” Sync
1 Podłącz telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA” Sync do aparatu.
2 Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
3 Operacje należy wykonywać za pomocą przycisków na pilocie
telewizora.
Pozycja
Przykładowe
zdjęcie
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora pojawi się
zdjęcie wykonane aparatem.
Działanie
Automatyczne odtwarzanie obrazów
Odtwórz 1 obraz
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Oglądanie 3D
Odtwarzanie obrazów 3D na ekranie podłączonego
telewizora 3D.
Tryb oglądania
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów.
Kasuj
Usuwanie obrazu.
Indeks
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje SYNC MENU są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących funkcję
„BRAVIA” Sync. Operacje SYNC MENU zależą od podłączonego telewizora. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego
producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy uruchomić
kolejno polecenia: MENU t [Ustawienia] t [STER.PRZEZ HDMI] t [WYŁ.].
Menu
Pokaz zdjęć
181PL
Aby na ekranie telewizora 3D wyświetlić zarejestrowane opisywanym aparatem
zdjęcia panoramiczne 3D, należy wykonać poniższe czynności.
2 MENU t [Odtwarzanie] t [Oglądanie 3D]
t OK.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI
Zdjęcia panoramiczne 3D zarejestrowane aparatem
pojawią się na ekranie telewizora.
Po wybraniu opcji [Standardowy] lub [Szeroki]
2 Do gniazda
zdjęcia panoramiczne 3D można przewijać
HDMI
naciśnięciem środkowej sekcji pokrętła
regulacyjnego.
Menu
Uwagi
Indeks
• Po wybraniu opcji [Oglądanie 3D] wyświetlane będą tylko zdjęcia 3D.
• Nie należy podłączać aparatu do innego sprzętu z wykorzystaniem gniazd wyjściowych. Po
podłączeniu aparatu do telewizora z użyciem gniazd wyjściowych nie będzie obrazu ani dźwięku.
Przy tym sposobie podłączenia może również dojść do uszkodzenia aparatu i/lub podłączonego
sprzętu.
• W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych funkcja ta może nie działać prawidłowo.
Przykładowo mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem obrazu na ekranie telewizora,
wyświetlaniem obrazu w trybie 3D lub uzyskaniem dźwięku z odbiornika telewizyjnego.
• Należy używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do
podłączenia do posiadanego telewizora.
Przykładowe
zdjęcie
1 Podłącz aparat do telewizora 3D za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
Spis treści
Oglądanie 3D
z Oglądanie zwykłych zdjęć na ekranie telewizora
Po wybraniu opcji [Oglądanie 3D] na ekranie telewizora będą wyświetlane tylko
zdjęcia 3D.
Zwykłe zdjęcia można wyświetlić, naciskając dolną sekcję pokrętła regulacyjnego
w celu zakończenia pracy w trybie [Oglądanie 3D].
Aby wrócić do trybu 3D, wystarczy ponownie nacisnąć dolną sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Indeks obrazów można wyświetlić, wybierając kolejno: MENU t [Odtwarzanie] t
[Indeks obrazów].
182PL
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje, które
umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów zarejestrowanych
posiadanym aparatem.
• „Image Data Converter”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Przykładowe
zdjęcie
Uwagi
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
• Jeżeli na komputerze zostało już zainstalowane to samo oprogramowanie, ale w niższej wersji niż
oprogramowanie na płycie CD-ROM, należy również zainstalować oprogramowanie z płyty
CD-ROM.
Spis treści
Współpraca z komputerem
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB”
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów HD: Intel Core Duo
1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy,
Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub szybszy (HD FX/HD FH),
albo Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub szybszy (HD PS))
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji filmów
HD: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji –
około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu – 1024 × 768 punktów lub
więcej
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor/pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Indeks
System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Menu
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć za
pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca konfiguracja komputera.
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane. Do korzystania z funkcji
tworzenia płyt wymagany jest program Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 lub
nowszy.
** Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
183PL
Ciąg dalszy r
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć za
pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca konfiguracja komputera.
Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor: procesory Intel, na przykład Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Uwagi
Menu
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego systemu operacyjnego
opisanego powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone 2 lub większa liczba urządzeń USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w zależności od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze standardem Hi-Speed USB
(USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany
aparat jest zgodny ze standardem Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia, komunikacja między
aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
Przykładowe
zdjęcie
System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Spis treści
Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh)
Indeks
184PL
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Spis treści
Korzystanie z oprogramowania
Zaloguj się jako administrator.
Pojawi się ekran menu instalacji.
• Jeżeli nie pojawi się, dwukrotnie kliknij ikonę [Computer] (w systemie Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie „Run Install.exe” i
postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
Przykładowe
zdjęcie
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do stacji dysków
CD-ROM.
2 Kliknij [Zainstaluj].
Upewnij się, że zaznaczone są pozycje „Image Data Converter” oraz „PMB” i
postępuj według instrukcji na ekranie.
Menu
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie w trakcie procedury podłącz aparat do
komputera (strona 188). Jeżeli aparat nie zostanie podłączony do komputera, pewne funkcje,
takie jak importowanie obrazów, mogą nie działać.
• Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się monit o ponowne
uruchomienie, należy ponownie uruchomić komputer, postępując według instrukcji na
ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany zestaw funkcji DirectX.
3 Po zakończeniu instalacji wyciągnij płytę CD-ROM.
Indeks
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a na pulpicie pojawią się ikony skrótów.
„Image Data Converter”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
Uwagi
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i wersja juz zainstalowanego
programu „PMB” jest niższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie),
należy również zainstalować program „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie).
• Jeżeli zainstalowana na komputerze wersja programu „PMB” jest niższa niż 5.0.00, mogą
wystąpić problemy z niektórymi funkcjami oprogramowania „PMB” po zainstalowaniu programu
„PMB” z dostarczonej płyty CD-ROM.
• Z dołączonej płyty CD-ROM instalowany jest program „PMB Launcher”. Z poziomu programu
„PMB Launcher” można uruchamiać oprogramowanie „PMB” i inne programy. Aby uruchomić
program „PMB Launcher”, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu do programu „PMB
Launcher” na ekranie komputera.
185PL
Ciąg dalszy r
Zaloguj się jako administrator.
1 Włącz komputer z systemem Macintosh i włóż płytę CD-ROM (w
zestawie) do stacji dysków CD-ROM.
Spis treści
Instalowanie oprogramowania (Macintosh)
2 Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM.
Postępuj według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
Przykładowe
zdjęcie
3 Skopiuj plik [IDC_INST.pkg] z folderu [MAC] na ikonę dysku twardego.
4 Dwukrotnie kliknij plik [IDC_INST.pkg] w folderze docelowym operacji
kopiowania.
Korzystanie z programu „Image Data Converter”
Menu
Indeks
Program „Image Data Converter” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi poprawkami, na
przykład krzywej tonalnej czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji, funkcji Strefa
twórcza itd.
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze.
Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
• Wyświetlać i porównywać zdjęcia RAW i JPEG zarejestrowane opisywanym
aparatem.
• Oceniać zdjęcia w 5-stopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety itp.
z Korzystanie z programu „Image Data Converter”
Dodatkowe informacje znajdują się w Pomocy.
Kliknij [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image
Data Converter Ver.4].
Korzystanie z programu „PMB”
Program „PMB” pozwala:
• Importować obrazy wykonane aparatem i wyświetlać je na komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze na podstawie kalendarza, według dat
zarejestrowania, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (Redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i wysyłać
zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail, zmieniać datę wykonania zdjęcia i
wykonywać inne operacje.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray Disc, płyty w formacie AVCHD lub płyty DVD z filmów
Widok AVCHD zaimportowanych do komputera. (W przypadku tworzenia
płyty Blu-ray Disc/DVD po raz pierwszy, wymagane jest połączenie z
Internetem.) „Filmy Widok AVCHD” to filmy zarejestrowane w trybie
[AVCHD 60i/60p] lub [AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
Ciąg dalszy r
186PL
Informacje w pozycji „PMB Help”.
Kliknij dwukrotnie skrót
(PMB Help) na pulpicie. Lub kliknij [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Przykładowe
zdjęcie
z Korzystanie z programu „PMB”
Spis treści
Uwagi
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
• W celu utworzenia płyty AVCHD filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)/50p
28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie
nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka operacja konwersji może być
czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray Disc.
„PMB” – strona pomocy dla programu (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Menu
Indeks
187PL
2 Włącz aparat i komputer.
3 Podłącz aparat do komputera.
1 Do gniazda USB
komputera
Przykładowe
zdjęcie
1 Włóż do aparatu naładowany akumulator lub
podłącz aparat do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza sieciowego
AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
Kabel USB
(w zestawie)
W przypadku nawiązywania połączenia USB po raz
pierwszy komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu. Należy chwilę
zaczekać.
2 Do gniazda USB
Menu
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Program „PMB” umożliwia łatwe importowanie obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” można znaleźć
w pozycji „PMB Help”.
Gdy po utworzeniu połączenia USB pomiędzy aparatem a komputerem pojawi się
Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] lub [MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
Indeks
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu
„PMB”
Uwagi
• Do operacji typu importowanie filmów Widok AVCHD do komputera należy używać programu
„PMB”.
• Uruchomienie filmów Widok AVCHD lub folderów z poziomu komputera przy podłączonym do
niego aparacie grozi uszkodzeniem obrazów lub problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu
komputera nie należy kopiować filmów Widok AVCHD na kartę pamięci ani ich usuwać. Firma
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji wykonywanych za
pomocą komputera.
Importowanie obrazów do komputera (Macintosh)
1 Najpierw podłącz aparat do komputera Macintosh. Kliknij dwukrotnie
nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym znajdują się
obrazy do zaimportowania.
2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuść.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy.
3 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego t właściwy plik obrazu w
folderze zawierającym skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.
188PL
Ciąg dalszy r
Przed wykonaniem poniższych czynności należy wykonać procedury od punktu
1 do 3:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
2 Kliknij
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Sprawdź urządzenie w oknie potwierdzenia
i kliknij [OK].
Windows XP
Przykładowe
zdjęcie
1 Kliknij dwukrotnie ikonę rozłączenia na pasku
zadań.
Spis treści
Usuwanie połączenia USB
Ikona rozłączenia
Menu
Uwaga
• W przypadku komputera Macintosh należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty pamięci lub ikonę
dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie odłączony od komputera.
Indeks
189PL
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów Widok AVCHD zarejestrowanych
opisywanym aparatem. „Filmy Widok AVCHD” to filmy zarejestrowane w trybie
[AVCHD 60i/60p] lub [AVCHD 50i/50p] dla opcji [Format pliku].
Wybierz metodę, która najlepiej pasuje do posiadanego odtwarzacza płyt.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyt przy użyciu programu „PMB”
można znaleźć w pozycji „PMB Help”.
Informacje dotyczące importowania filmów znajdują się na stronie 188.
Metoda
Urządzenia do odtwarzania płyt
Blu-ray Disc
(odtwarzacz płyt Blu-ray Disc,
konsola PlayStation®3 itp.)
Tworzenie płyty Blu-ray Disc z
filmów i zdjęć zaimportowanych do
komputera przy użyciu programu
„PMB”.
Urządzenia do odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(Sony odtwarzacz płyt Blu-ray Disc,
konsola PlayStation®3 itp.)
Tworzenie płyty w formacie
AVCHD z filmów i zdjęć
zaimportowanych do komputera
przy użyciu programu „PMB”.
Rodzaj płyty
Menu
Odtwarzacz
Indeks
Tworzenie płyty w formacie
AVCHD za pomocą rejestratora/
nagrywarki DVD innych niż
DVDirect Express.
Zwykłe urządzenia do odtwarzania
płyt DVD
(odtwarzacz DVD, komputer
z możliwością odtwarzania płyt
DVD itp.)
Przykładowe
zdjęcie
Wybór metody tworzenia płyty
Spis treści
Tworzenie płyty z filmami
Tworzenie płyty w standardowej
rozdzielczości obrazu (STD) z
filmów i zdjęć zaimportowanych do
komputera przy użyciu programu
„PMB”.
Uwagi
• W przypadku urządzenia Sony DVDirect (rejestrator DVD) dane można przekazać za
pośrednictwem karty pamięci po uprzednim włożeniu jej do gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączając aparat bezpośrednio do rejestratora DVD za pośrednictwem kabla USB.
• Korzystając z urządzenia Sony DVDirect (rejestrator DVD), należy upewnić się, czy w
rejestratorze DVD zainstalowano ostatnią wersję oprogramowania sprzętowego.
190PL
Ciąg dalszy r
Płyta Blu-ray Disc umożliwia nagrywanie dłuższych filmów w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) niż płyty DVD.
urządzeniach obsługujących format AVCHD, na przykład na odtwarzaczu
płyt Blu-ray Disc lub na konsoli PlayStation®3 marki Sony. Płyty takiej nie
można odtwarzać w zwykłych odtwarzaczach DVD.
Menu
Film w standardowej rozdzielczości obrazu (STD) uzyskany w wyniku
konwersji filmu w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) można nagrywać
na nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, i wówczas
tworzona jest płyta z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
Przykładowe
zdjęcie
Film w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) można nagrywać na
nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, i wówczas tworzona
jest płyta z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).
• Płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać na
Spis treści
z Charakterystyka poszczególnych typów płyt
z Płyty, jakich można używać w programie „PMB”
W programie „PMB” można używać płyt 12-centymetrowych. Informacje na temat
płyt Blu-ray Disc można znaleźć na stronie 192.
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/
DVD+R DL
Jednokrotnego zapisu
DVD-RW/DVD+RW
Wielokrotnego zapisu
Indeks
Rodzaj płyty
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była zainstalowana najnowsza wersja
oprogramowania systemowego PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.
191PL
Ciąg dalszy r
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów AVCHD
zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) w formacie Widok AVCHD.
2 Uruchom oprogramowanie „PMB”.
3 Wybierz filmy Widok AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknij
(Disc Creation) i wybierz polecenie [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Przykładowe
zdjęcie
1 Włącz komputer i włóż pustą płytę do stacji dysków DVD.
Spis treści
Tworzenie płyty w formacie AVCHD z poziomu
komputera
5 Aby utworzyć płytę, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Uwagi
Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
Na płycie w formacie AVCHD nie można nagrywać zdjęć ani plików filmowych w formacie MP4.
Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
W celu utworzenia płyty AVCHD filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)/50p
28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie
nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka operacja konwersji może być
czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray Disc.
Indeks
z Odtwarzanie płyty w formacie AVCHD na komputerze
Menu
•
•
•
•
Płyty w formacie AVCHD można odtwarzać za pomocą programu „Player for
AVCHD” zainstalowanego razem z oprogramowaniem „PMB”.
Aby uruchomić ten program, wystarczy kliknąć kolejno: [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi zawiera Help programu „Player for AVCHD”.
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym odtwarzaniem
filmów.
Tworzenie płyty Blu-ray Disc
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray Disc z filmów Widok AVCHD
zaimportowanych wcześniej do komputera. Posiadany komputer musi obsługiwać
funkcję tworzenia płyty Blu-ray Disc.
Do tworzenia płyt Blu-ray Disc można używać nośników BD-R (jednokrotnego
zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez względu na użyty nośnik, do płyty
nie można niczego dodać po jej utworzeniu.
Na ekranie instalacyjnym oprogramowania „PMB” kliknij [BD Add-on Software]
i przeprowadź instalację wtyczki zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na
ekranie.
Instalacja wtyczki [BD Add-on Software] wymaga połączenia komputera
z Internetem.
Szczegóły zawiera „PMB Help”.
Aby odtworzyć płytę Blu-ray Disc z zapisem filmów zarejestrowanych w trybie
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], niezbędny jest format AVCHD w wersji 2.0.
Ciąg dalszy r
192PL
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB” z filmów Widok AVCHD
zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD).
• Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem programu „PMB”.
2 Uruchom oprogramowanie „PMB”.
3 Wybrierz filmy, które mają być zapisane.
4 Kliknij
(Disc Creation) i wybierz polecenie [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Przykładowe
zdjęcie
1 Włącz komputer i włóż pustą płytę do stacji dysków DVD.
Spis treści
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczoœci (STD) z poziomu komputera
5 Aby utworzyć płytę, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Indeks
Tworzenie płyty z filmami z poziomu innego
urządzenia niż komputer
Menu
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce konwersja filmów
Widok AVCHD do filmów w standardowej rozdzielczości obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane jest połączenie z
Internetem.
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki Blu-ray Disc i rejestratora DVD.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka Blu-ray Disc: Tworzenie płyty
Blu-ray Disc lub DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
Rejestrator DVD inny niż DVDirect
Express: Tworzenie płyty AVCHD lub
DVD z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Nagrywarka HDD itp.: Tworzenie płyty
DVD z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
193PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyt można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej
do używanego urządzenia.
• W przypadku rejestratora DVD marki Sony dane można przesyłać za pośrednictwem gniazda
karty pamięci lub gniazda USB.
• Korzystając z urządzenia Sony DVDirect (rejestrator DVD), należy upewnić się, czy
w rejestratorze DVD zainstalowano ostatnią wersję oprogramowania sprzętowego.
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
194PL
Menu
Uwagi
Indeks
• Nie można drukować zdjęć RAW.
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie [16:9] mogą zostać ucięte obie
krawędzie.
• W przypadku niektórych drukarek nie można drukować zdjęć panoramicznych.
• W przypadku wykonywania odbitek z punkcie usługowym istotne są poniższe uwagi:
– Przed złożeniem zlecenia należy zapytać, na jakich typach kart pamięci dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia.
– Może być potrzebny adapter karty (oddzielnie w sprzedaży). Należy zapytać o to w punkcie
usługowym.
– Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć kopię zapasową zdjęć
na płycie.
– Nie można określić liczby odbitek.
– W przypadku chęci nałożenia dat na zdjęcia należy zapytać o taką możliwość w punkcie
usługowym.
Przykładowe
zdjęcie
Zdjęcia można drukować za pomocą następujących metod:
• Drukowanie bezpośrednio z poziomu drukarki obsługującej dany typ karty
pamięci
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
• Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można zaimportować do komputera przy użyciu dołączonego programu
„PMB”, a następnie je wydrukować. Istnieje możliwość wydrukowania zdjęcia
z nałożoną datą. Szczegółowe informacje zawiera „PMB Help”.
• Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci ze zdjęciami wykonanymi aparatem można zanieść do punktu
usługowego wykonującego odbitki. Jeżeli punkt usługowy dysponuje
urządzeniami rozpoznającymi znaczniki w formacie DPOF, wcześniej w czasie
oglądania zdjęć można wybrać te, które mają być wydrukowane, umieszczając
na nich znacznik
(Zlecenie wydruku), aby nie trzeba było ponownie
przeglądać ich i wybierać w momencie zlecania wykonania odbitek w zakładzie.
Spis treści
Drukowanie zdjęć
195PL
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy spróbować poniższych rozwiązań.
1 Wykonaj czynnoœci kontrolne opisane na stronach
od 196 do 202.
Przykładowe
zdjęcie
2 Wyciągnij akumulator, odczekaj około 1 minuty,
włóż akumulator ponownie, po czym włącz aparat.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
3 Zresetuj ustawienia (strona 171).
Menu
4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów
Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
Indeks
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem akumulatora.
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnij się, że posiadany akumulator to model
NP-FW50.
Nieprawidłowy odczyt wskaŸnika stopnia naładowania akumulatora lub zbyt
szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy wskazaniu wystarczającego
poziomu.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty. Wymień go na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty. Wymień go na nowy.
Zasilanie nagle się wyłącza.
• W przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu lub akumulatora wyświetlany jest komunikat
ostrzegawczy i następuje automatyczne wyłączenie aparatu z uwagi na jego ochronę.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć
do połowy spust migawki (strona 159).
196PL
Ciąg dalszy r
Przykładowe
zdjęcie
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnij się, że posiadany akumulator to model
NP-FW50.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez długi czas, dioda CHARGE
może migać.
• Dioda CHARGE może migać na 2 sposoby: szybko (co 0,15 sekundy) lub wolno
(co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania, akumulator należy wyjąć, po czym jeszcze
raz dobrze włożyć ten sam akumulator. Ponowne szybkie miganie diody CHARGE
sygnalizuje, że akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie operacji
ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się poza dopuszczalnym zakresem
temperatur pracy akumulatora. Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE
zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego zakresu.
• Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze pomiędzy 10 °C a 30 °C.
Spis treści
Podczas ładowania akumulatora miga dioda CHARGE.
Rejestrowanie zdjęć i filmów
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć
do połowy spust migawki (strona 159).
Menu
Po włączeniu zasilania na monitorze LCD nie są wyœwietlane żadne informacje,
gdy aparat znajduje się w trybie wizjera.
Obraz w wizjerze jest niewyraŸny.
Indeks
• Należy odpowiednio dostosować skalę dioptrii za pomocą pokrętła do regulacji dioptrii.
• W zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego lub ujęcia ruch obiektu może być
szarpany, drgający lub może się pojawić deseń mora. Nie ma to żadnego wpływu na zapis
obrazu.
Brak obrazów w wizjerze.
• Ustawienie [Ustaw. FINDER/LCD] znajduje się w pozycji [Monitor LCD]. Wybierz
[Automatyczne] (strona 128).
• Zbliż oko do wizjera.
Po włączeniu zasilania na monitorze LCD nie są wyœwietlane żadne informacje.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć
do połowy spust migawki (strona 159).
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w
pozycji LOCK. Ustaw przełącznik w pozycji zapisu.
• Sprawdź wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Załóż prawidłowo obiektyw.
197PL
Ciąg dalszy r
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (strony 141, 142). Nie świadczy to o usterce.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (strona 95). Z uwagi na duży rozmiar pliku danych
RAW fotografowanie w trybie RAW może być czasochłonne.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (strona 108).
Spis treści
Nagrywanie długo trwa.
Obraz jest nieostry.
Przykładowe
zdjęcie
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdź minimalną odległość ogniskową obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ustaw funkcję [Wybór AF/MF]
na [Autofokus] (strona 79).
• Światło zastane jest niewystarczające.
• Obiekt może wymagać specjalnego ustawienia ostrości. Użyj opcji [Elast. punktowy]
(strona 81) lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości (strona 79).
Lampa błyskowa nie działa.
Menu
• Naciśnij przycisk (wysuwanie lampy), aby wysunąć lampę błyskową.
• Z lampy błyskowej nie można korzystać w następujących trybach nagrywania:
– [Bracket: Seryjne]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Scena nocna] i [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– Nagrywanie filmów
• Nie można używać wbudowanej lampy błyskowej do błyskania bezprzewodowego.
Należy użyć lampy regulującej kontrast oświetlenia (oddzielnie w sprzedaży).
Indeks
Bezprzewodowa lampa błyskowa nie działa.
Na zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają się białe,
okrągłe punkciki.
• Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy błyskowej i zostały
utrwalone na zdjęciu. Nie świadczy to o usterce.
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa została uruchomiona kilka razy z rzędu w krótkim czasie. Gdy lampa wykona kilka
błysków pod rząd, proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby nie doszło do
przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej (odległością, na którą może dotrzeć
błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie dotarło do obiektu. Zmiana czułości
ISO powoduje równocześnie zmianę zasięgu błysku.
Data i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.
• Ustaw prawidłową datę i godzinę (strona 156).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od faktycznego obszaru.
Ustaw właściwy obszar, wybierając kolejno: MENU t [Ustawienia] t [Nastawia region].
198PL
Ciąg dalszy r
• Z uwagi na fakt, że obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza dostępnym
zakresem aparatu. Ponownie wyreguluj ustawienia.
Spis treści
Po naciœnięciu spustu migawki do połowy wartoœć przysłony i/lub czas otwarcia
migawki migają.
Zdjęcie jest białawe (zaœwietlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie œwiatła (duchy).
Na rogach zdjęcie jest zbyt ciemne.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, należy zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie. W przypadku
nieodpowiedniej grubości filtra i nieprawidłowego założenia osłony, filtr lub osłona mogą
być częściowo widoczne na zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne (niedostateczna ilość światła). Zjawisko to
można skompensować przy użyciu funkcji [Komp. ob.:Winietowanie] (strona 143).
• Włącz funkcję Redukcja efektu czerwonych oczu (strona 127).
• Podejdź bliżej obiektu i fotografuj go w zasięgu błysku, używając lampy błyskowej.
Menu
Oczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.
Przykładowe
zdjęcie
• Zdjęcie zostało wykonane przy intensywnym źródle światła i do obiektywu dotarła nadmierna
ilość światła. Korzystając z obiektywu o zmiennej ogniskowej, należy zakładać osłonę
przeciwodblaskową na obiektyw.
Na monitorze LCD pojawiają się punkciki, które nie znikają.
• Nie świadczy to o usterce. Punkty te nie zostaną zarejestrowane.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w efekcie jest poruszone.
Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy błyskowej (strona 76). [Funkcje [Z ręki o
zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] (strona 64) oraz [Korekcja drgań] (strona 66) również
skutecznie zmniejszają rozmycie obrazu.
Indeks
Obraz jest rozmyty.
Na monitorze LCD lub w wizjerze miga wartoœć ekspozycji.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiarowego aparatu.
Przeglądanie obrazów
Obrazów nie można odtworzyć.
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z poziomu opisywanego
aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na komputerze lub wykonane przy użyciu innego
modelu aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 189).
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z opisywanego aparatu należy
używać programu „PMB”.
199PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Usuwanie/edycja obrazów
Obrazu nie można usunąć.
• Anuluj ochronę (strona 119).
Obraz został pomyłkowo usunięty.
Nie można ustawić znacznika DPOF.
• Znaczników DPOF nie można umieszczać na zdjęciach RAW.
Komputery
Przykładowe
zdjęcie
• Usuniętego zdjęcia nie można przywrócić. Wskazane jest zabezpieczenie zdjęć, które nie
powinny zostać usunięte (strona 119).
Nie ma pewnoœci, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
Menu
• Sprawdź w rozdziale „Zalecana konfiguracja komputera” (strona 183).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Indeks
• Sprawdź, czy aparat jest włączony.
• Przy niskim poziomie naładowania akumulatora włóż inny, naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży).
• Do podłączenia użyj kabla USB (w zestawie).
• Odłącz kabel USB i ponownie dobrze go podłącz.
• Ustaw funkcję [Połączenie USB] na [Pam. masowa] (strona 167).
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne urządzenia.
Nie można skopiować obrazów.
• Zestaw połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do komputera (strona 188).
• Postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą kopiowania dla posiadanego systemu
operacyjnego.
• Jeżeli zdjęcia są rejestrowane na karcie pamięci sformatowanej z poziomu komputera, mogą
wystąpić problemy z ich kopiowaniem do komputera. Zdjęcia należy rejestrować na karcie
pamięci sformatowanej z poziomu aparatu.
Obrazów nie można odtwarzać z poziomu komputera.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „PMB” należy sięgnąć do pozycji „PMB Help”.
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas oglądania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu
i dŸwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z karty pamięci. Zaimportuj film do komputera przy
użyciu programu „PMB” i odtwórz go.
Program „PMB” nie uruchamia się automatycznie po zestawieniu połączenia USB.
• Podłącz kabel USB dopiero po włączeniu komputera (strona 188).
200PL
Ciąg dalszy r
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Spis treści
Karta pamięci
Nie można nagrywać na karcie pamięci.
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Podczas formatowania wszystkie dane są usuwane z karty pamięci. Nie można ich przywrócić.
Przykładowe
zdjęcie
• Karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy (strony 32, 114).
• Włożono kartę niezdatną do użycia.
Drukowanie
Nie można drukować zdjęć.
Menu
• Nie można drukować zdjęć RAW. Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW, najpierw
należy przeprowadzić ich konwersję do formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data
Converter” z dołączonej płyty CD-ROM.
Kolorystyka zdjęcia jest nietypowa.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni barw Adobe RGB drukowane przy użyciu drukarek
sRGB niezgodnych z przestrzenią barw Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 lub nowsze) będą
charakteryzowały się mniejszym nasyceniem barw na wydrukach.
• Niektóre drukarki mogą obcinać lewą, prawą, górną lub dolną krawędź zdjęcia. Szczególnie
w przypadku druku zdjęcia wykonanego w formacie [16:9] może zostać obcięta boczna
krawędź zdjęcia.
• Drukując zdjęcia na własnej drukarce, należy wyłączyć w ustawieniach funkcje przycinania
krawędzi i druku bez ramek. Skontaktuj się z producentem w celu sprawdzenia, czy drukarka
posiada wspomniane funkcje.
• Zlecając wykonanie odbitek zdjęć w punkcie usługowym, poproś o wykonanie odbitek bez
obcinania krawędzi.
Indeks
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
Nie można drukować zdjęć z datą.
• Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą.
• Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Z uwagi jednak na fakt,
że zdjęcia wykonywane opisywanym aparatem zawierają informację o dacie nagrania, można
wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje
informacje Exif. Dane na temat zgodności z informacjami Exif można uzyskać od producenta
drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty.
201PL
Ciąg dalszy r
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Doszło do kondensacji wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Spis treści
Pozostałe informacje
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/datę/czas.”.
Data i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.
Przykładowe
zdjęcie
• Aparat z praktycznie rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora nie był używany
przez pewien czas. Naładuj akumulator i ponownie ustaw datę (strona 156). Jeżeli przy
każdorazowym ładowaniu akumulatora aparat wyświetla ten komunikat, wbudowany
akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
• Popraw lub sprawdź ustawienia daty i godziny, wybierając MENU t [Ustawienia] t
[Ust.daty/czasu].
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG, współczynnik
kompresji i rozmiar obrazu po kompresji zależą od zdjęcia.
Menu
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się lub zmniejsza po
2 na raz.
Ustawienie zostało zresetowane, mimo że operacja resetowania nie została
wykonana.
Indeks
• Akumulator został wyjęty przy przełączniku zasilania ustawionym w pozycji ON. Przed
wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że aparat jest wyłączony, a lampka aktywności nie
świeci się.
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłącz aparat. Wyciągnij akumulator i włóż go ponownie. Jeżeli aparat jest gorący, należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie przed wykonaniem powyższej procedury.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłącz przewód zasilający.
Następnie ponownie podłącz przewód zasilający i włącz aparat. Jeżeli aparat nadal nie działa
po wykonaniu tych zalecanych czynności, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów
Sony lub autoryzowanego serwisu Sony.
Na ekranie widoczny jest symbol „--E-”.
• Wyciągnij kartę pamięci i włóż ją ponownie. Jeżeli ta procedura nie spowoduje usunięcia
wyświetlanej informacji, sformatuj kartę pamięci (strona 172).
202PL
Jeżeli pojawią się poniższe komunikaty, należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Spis treści
Komunikaty ostrzegawcze
Niewłaœciwy akumulator. Użyj prawidłowego modelu.
• Używany jest niewłaściwy akumulator.
• Ustaw datę i godzinę. Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, należy naładować
wewnętrzny akumulator.
Przykładowe
zdjęcie
Ustaw obszar/datę/czas.
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać czyszczenie przetwornika obrazu (Czyszczenie) przy niskim
poziomie naładowania akumulatora. Naładuj akumulator lub użyj zasilacza sieciowego
(oddzielnie w sprzedaży).
Menu
Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został
zmodyfikowany. Wybierz OK, a następnie sformatuj kartę pamięci. Można ponownie
korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostają skasowane.
Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymień
kartę pamięci.
Indeks
Błąd karty pamięci
• Włożono niezgodną kartę pamięci lub formatowanie nie powiodło się.
Włóż ponownie kartę pamięci.
• Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Styki karty pamięci są zabrudzone.
Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.
• Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie.
Przetwarza...
• Przeprowadzana jest redukcja szumów przy długim czasie naświetlania lub redukcja szumów
wysokiej czułości ISO. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać
dalszych zdjęć. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji redukcji szumów przy długim czasie
ekspozycji.
Nie można wyœwietlić.
• Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem zdjęć zarejestrowanych innymi aparatami lub
zmodyfikowanych z poziomu komputera.
203PL
Ciąg dalszy r
Brak obrazów.
• Brak obrazów na karcie pamięci.
Przykładowe
zdjęcie
• Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. Jeżeli powyższy
komunikat pojawi się przy założonym obiektywie, należy go odłączyć i zamocować ponownie.
Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy sprawdzić, czy przypadkiem styki obiektywu
i aparatu nie są zabrudzone.
• W przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego lub podobnego urządzenia,
należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne] (strona 138).
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja SteadyShot
nie będzie działać. Wyłącz aparat i włącz go ponownie. Jeżeli symbol ten nie zniknie, należy
zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub miejscowego autoryzowanego serwisu
Sony.
Spis treści
Nie można rozpoznać obiektywu. Zamocuj go poprawnie.
Obraz chroniony.
• Próbowano usunąć chronione obrazy.
Menu
Nie można drukować.
• Próbowano umieścić znacznik DPOF na zdjęciach RAW.
Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.
• Aparat jest gorący, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłącz zasilanie.
Poczekaj, aż aparat ostygnie i znowu będzie gotowy do pracy.
Indeks
• Długotrwałe rejestrowanie obrazów spowodowało wzrost temperatury aparatu. Przerwij
rejestrowanie obrazów do momentu ostygnięcia aparatu.
• Liczba obrazów przekracza wartość, przy której w aparacie możliwe jest jeszcze zarządzanie
datami w pliku bazy danych.
• Nie można zarejestrować pliku bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do
komputera przy użyciu programu „PMB” i odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
• Wyłącz zasilanie, wyciągnij akumulator i włóż go ponownie. Jeżeli komunikat pojawia się często,
należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub autoryzowanego serwisu Sony.
Błąd bazy danych obrazu.
• W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybierz kolejno: [Ustawienia] t
[Odz. bazę dan. obr.] t OK.
Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać?
• Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów Widok AVCHD ze względu na uszkodzenie pliku
bazy danych obrazów. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
odzyskać dane. „Filmy Widok AVCHD” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]
lub [AVCHD 50i/50p] dla opcji [Format pliku].
Ciąg dalszy r
204PL
• Ustaw [Format pliku] na [MP4].
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
Spis treści
Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu.
• Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
• Próbowano usunąć obrazy bez określenia, o które chodzi.
Brak zmienionych obrazów.
• Próbowano wykonać zlecenie wydruku DPOF bez określenia, o które zdjęcia chodzi.
Przykładowe
zdjęcie
Obrazy nie są wybrane.
Więcej kat niemożliwe.
Menu
• Folder z nazwą zaczynającą się od „999” już istnieje na karcie pamięci. W takim wypadku nie
można utworzyć więcej folderów.
Indeks
205PL
Pozostałe informacje
Ładowarki (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży)
można używać w dowolnym kraju lub regionie, gdzie napięcie zasilające prądu
zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Spis treści
Używanie aparatu za granicą
Uwaga
Systemy telewizji kolorowej
Aparat automatycznie wykrywa system kodowania kolorów stosowany
w podłączonym urządzeniu wideo.
Przykładowe
zdjęcie
• Transformator elektroniczny jest zbędny, a jego użycie może spowodować awarię.
System NTSC
Menu
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
System PAL
System PAL-M
Indeks
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia,
Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia,
Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.
206PL
W opisywanym aparacie można używać poniższych kart pamięci: „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, SDHC i SDXC. Nie można
używać kart MultiMedia Card.
Spis treści
Karta pamięci
Uwagi
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
• Nie można zagwarantować działania w aparacie kart pamięci sformatowanych z poziomu
komputera.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą od użytej karty i stosowanego urządzenia.
• Nie należy wyjmować karty podczas odczytywania i zapisywania danych.
• W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu:
– Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci lub wyłączony aparat
– Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na dysku twardym komputera.
• Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek.
• Nie dotykać styków karty pamięci palcami, ani metalowymi przedmiotami.
• Chronić kartę przed urazami mechanicznymi i upuszczeniem. Nie wyginać jej.
• Nie rozbierać karty pamięci na części, ani nie dokonywać jej przeróbek.
• Chronić kartę przed dostępem wody.
• Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może bowiem zostać przez przypadek
połknięta.
• Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy obchodzić
się z nią z zachowaniem ostrożności.
• Do używania i przechowywania kart pamięci nie nadają się:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
– Miejsca narażone na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać na
komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem exFAT. Przed podłączeniem
aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku
podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty.
W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit, gdyż w przeciwnym
razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na
kartach pamięci SDXC.)
207PL
Ciąg dalszy r
W poniższej tabeli wymieniono typy kart „Memory Stick”, które można stosować
w opisywanym aparacie. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego
działania wszystkich funkcji kart „Memory Stick”.
Spis treści
„Memory Stick”
„Memory Stick PRO Duo”1) 2) 3) Można stosować w aparacie
„Memory Stick Duo”
Nie można stosować
w aparacie
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Nie można stosować
w aparacie
Z funkcją MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich wykorzystująca
technikę szyfrowania. W opisywanym aparacie nie można nagrywać/odtwarzać danych
wymagających funkcji MagicGate.
2)
Obsługuje transfer z dużą szybkością, używając interfejsu równoległego.
3) W przypadku nagrywania filmów na kartach „Memory Stick PRO Duo” należy używać
wyłącznie kart z oznaczeniem Mark2.
• Opisywany produkt jest zgodny z kartami „Memory Stick Micro” („M2”). „M2”
to skrót od „Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty „Memory Stick Micro”, należy pamiętać o
włożeniu karty „Memory Stick Micro” do adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo. W przypadku włożenia karty „Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2” odpowiadającego rozmiarem karcie Duo wyjęcie jej
z aparatu może być niemożliwe.
• Nie należy pozostawiać karty „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci.
Może bowiem zostać przez przypadek połknięta.
Indeks
Uwagi dotyczące korzystania z karty „Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
Menu
1)
Przykładowe
zdjęcie
„Memory Stick PRO-HG
Duo”1) 2)
208PL
Ładowanie akumulatora
Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy
10 °C a 30 °C. Poza tym zakresem akumulator może być ładowany w sposób mało
efektywny.
Indeks
• W niskich temperaturach pojemność akumulatora spada. W związku z tym
w niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby móc dłużej
korzystać z akumulatora, dobrze jest włożyć akumulator do kieszeni blisko
ciała, aby go ogrzać, i włożyć do aparatu dopiero przed samym rozpoczęciem
fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy błyskowej lub nagrywanie filmów przyspiesza
rozładowywanie akumulatora.
• Wskazane są zapasowe akumulatory. Przed faktycznymi zdjęciami dobrze jest
wykonać zdjęcia próbne.
• Należy chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest
wodoodporny.
• Nie należy pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka
temperatura, na przykład w samochodzie lub na słońcu.
Menu
Efektywne korzystanie z akumulatora
Przykładowe
zdjęcie
Z opisywanym aparatem może współpracować tylko akumulator
„InfoLITHIUM” NP-FW50. Nie wolno używać innych akumulatorów.
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii W mają oznaczenie
.
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy wyposażony
w funkcje wymiany informacji dotyczących warunków pracy w aparacie.
W przypadku akumulatora „InfoLITHIUM” obliczany jest pobór mocy w oparciu
o warunki pracy aparatu i wyświetlany w procentach czas pozostały do
rozładowania akumulatora.
Spis treści
Akumulator „InfoLITHIUM”
WskaŸnik poziomu naładowania akumulatora
• Poziom można sprawdzić, obserwując poniższe wskaźniki i wartości procentowe
wyświetlane na monitorze LCD.
Poziom
naładowania
akumulatora
„Wyczerpany
akumulator.”
Wysoki
Niski
Dalsze wykonywanie
zdjęć jest niemożliwe.
• Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, mimo że wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora sygnalizuje co innego, należy ponownie naładować
akumulator. Pozostały czas pracy akumulatora będzie wskazywany prawidłowo.
Należy jednak pamiętać, że przywrócenie prawidłowego wskazania poziomu
naładowania akumulatora może być niemożliwe, jeżeli będzie on przez dłuższy
czas używany w wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony po naładowaniu
lub będzie często używany. Wskazanie poziomu naładowania akumulatora
należy traktować tylko jako informację orientacyjną.
209PL
Ciąg dalszy r
Przechowywanie akumulatora
Menu
• Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Z biegiem czasu pojemność
akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. Znaczne
skrócenie czasu pracy pomiędzy kolejnymi operacjami ładowania sygnalizuje
potrzebę wymiany akumulatora.
• Okres eksploatacji akumulatora zależy od warunków jego przechowywania i od
warunków pracy.
Przykładowe
zdjęcie
Czas eksploatacji akumulatora
Spis treści
• Akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w stanie
całkowitego rozładowania. Aby nie doszło do pogorszenia parametrów
akumulatora, należy go przynajmniej raz w roku do końca naładować
i całkowicie rozładować w aparacie.
• Aby całkowicie rozładować akumulator, wystarczy w aparacie uruchomić tryb
pokazu zdjęć i poczekać, aż aparat się wyłączy.
• Aby zabezpieczyć styki przed zabrudzeniem, zwarciem itp., akumulator należy
przewozić lub przechowywać w woreczku foliowym, izolując go w ten sposób od
metalowych przedmiotów.
Indeks
210PL
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
• W ładowarce (w zestawie) można ładować wyłącznie akumulatory typu NP-FW.
Przy próbie ładowania akumulatorów innego typu niż podany może dojść do
wycieku elektrolitu, przegrzewania się akumulatora lub jego eksplozji, co
stwarza ryzyko porażenia prądem i poparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Pozostawianie
naładowanego akumulatora w ładowarce skraca czas jego eksploatacji.
• Dioda CHARGE dołączonej ładowarki może migać na dwa sposoby:
Szybkie miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 0,15 sekundy.
Powolne miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 1,5 sekundy.
• Gdy dioda CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator,
a następnie w prawidłowy sposób włożyć go ponownie do ładowarki. Dalsze
szybkie miganie diody CHARGE może wskazywać na błąd akumulatora lub
obecność w ładowarce akumulatora innego typu niż podany. Należy sprawdzić,
czy akumulator jest podanego typu. Jeżeli akumulator jest zgodny z podanym
typem, należy go wyjąć, wymienić na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, mógł wystąpić błąd
akumulatora.
• Migająca powoli dioda CHARGE sygnalizuje, że ładowarka przerwała
chwilowo ładowanie i jest w trybie oczekiwania. Ładowarka automatycznie
przerywa ładowanie i przełącza się w stan oczekiwania, gdy temperatura
wykracza poza zalecany zakres temperatur roboczych. Gdy temperatura wróci
do odpowiedniego zakresu, ładowarka wznowi procedurę ładowania i dioda
CHARGE zostanie ponownie podświetlona. Wskazane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10 °C a 30 °C.
• Lampa CHARGE może migać szybko, podczas pierwszego używania
akumulatora lub ponownego użycia po długiej przerwie. W takiej sytuacji należy
wyciągnąć akumulator z ładowarki i włożyć go ponownie, a następnie rozpocząć
ładowanie.
• Nie należy ponownie ładować akumulatora zaraz po naładowaniu lub gdy
akumulator nie był używany po naładowaniu. Mogłoby to zmniejszyć jego
wydajność.
• Zabrudzona ładowarka może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu
procesu ładowania. Ładowarkę należy czyścić suchą szmatką.
Spis treści
Ładowarka
211PL
Adapter obiektywu (oddzielnie w sprzedaży) umożliwia podłączenie obiektywu
z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) do aparatu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi, dołączonej urządzenia Adapter obiektywu.
Spis treści
Adapter obiektywu
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Dostępne funkcje zależą od typu urządzenia Adapter obiektywu.
Funkcje
LA-EA1
Autofokus
Dostępne tylko w przypadku Dostępny
obiektywu SAM/SSM*
LA-EA2
AF z pomiarem kontrastu
AF z detekcją fazy
Wybór AF/MF
Przełączany na obiektywie
Obiektyw SAM: przełączany
na obiektywie
Obiektyw SSM: przełączany
zarówno na obiektywie jak i z
poziomu menu, gdy
przełącznik na obiektywie
jest ustawiony na AF
Pozostałe obiektywy:
przełączany z poziomu menu
Obszar autofokusa
Wielopunktowy/Centralny/
Elast. punktowy
Szeroki/Punktowy/Lokalny
Tryb autofokusa
Pojedynczy
Pojedynczy/Ciągły
Indeks
System AF
* W porównaniu z obiektywem z mocowaniem E szybkość autofokusa jest mniejsza.
(W przypadku obiektywu z mocowaniem A szybkość autofokusa będzie wynosić od 2 do
7 sekund przy zdjęciach wykonywanych w warunkach pomiarowych firmy Sony. Szybkość ta
zależy od obiektu, oświetlenia itp.)
212PL
Ciąg dalszy r
LA-EA1
Aparat ustala, który z 25 obszarów AF jest
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Centralny)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Elast. punktowy)
Pole ustawiania ostrości w przypadku niewielkiego obiektu
lub wąskiego obszaru można przesuwać, naciskając górną/
dolną/prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
LA-EA2
Aparat ustala, który z 15 obszarów AF jest używany do
ustawiania ostrości.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając pokrętła regulacyjnego, wybierz jeden z
15 obszarów AF, dla którego ma być nastawiona ostrość.
Menu
(Szeroki)
Przykładowe
zdjęcie
(Wielopunktowy)
Spis treści
Dostępne ustawienia opcji [Obszar autofokusa] zależą od typu urządzenia
Adapter obiektywu.
Uwagi
Indeks
• Adapter obiektywu nie pozwala na zastosowanie niektórych obiektywów. Informacje o zgodnych
obiektywach można uzyskać w punkcie sprzedaży produktów Sony lub w autoryzowanym
serwisie Sony.
• Aby korzystać z autofokusa, gdy używany jest Adapter obiektywu podczas nagrywania filmów,
wystarczy nacisnąć spust migawki do połowy.
• W przypadku obiektywów z mocowaniem A nie można korzystać ze Wspomagania AF.
• Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy mechanizmu obiektywu oraz dźwięki
towarzyszące pracy aparatu. Można tego uniknąć wybierając kolejno: MENU t [Ustawienia] t
[Nagr. dźwięku filmu] t [WYŁ.].
• Po zamocowaniu niektórych obiektywów lub w przypadku pewnych obiektów ustawianie ostrości
może być czasochłonne lub utrudnione.
• Jeśli przymocowany obiektyw uniemożliwia wysunięcie lampy błyskowej, zaleca się przyłączenie
lampy zewnętrznej (z wyjątkiem lampy HVL-F20AM) (oddzielnie w sprzedaży).
213PL
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Format AVCHD to cyfrowy format wideo wysokiej rozdzielczości
wykorzystywany do rejestrowania sygnału wysokiej rozdzielczości (HD), zarówno
w przypadku specyfikacji 1080i1), jak i specyfikacji 720p2), z użyciem efektywnej
technologii kompresji i kodowania danych. Do kompresji danych wideo
wykorzystywany jest format MPEG-4 AVC/H.264, a do kompresji danych audio system Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji
w porównaniu z tradycyjnym formatem kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości, które
zostały zarejestrowane kamerami cyfrowymi na 8-centymetrowych płytach DVD,
dysku twardym, pamięci flash, karcie pamięci itd.
Płyty z obrazem zapisanym w jakości HD (o wysokiej rozdzielczości) można
odtwarzać wyłącznie na urządzeniach obsługujących format AVCHD. Odtwarzacze
i nagrywarki DVD nie odtwarzają płyt z obrazem zapisanym w jakości HD,
ponieważ nie obsługują formatu AVCHD. Odtwarzacze i nagrywarki DVD mogą
mieć również problem z wysunięciem płyt z obrazem zapisanym w jakości HD.
Spis treści
AVCHD Format
Nagrywanie i odtwarzanie z poziomu aparatu
W oparciu o format AVCHD posiadany aparat rejestruje obraz w wysokiej
rozdzielczości (HD) zgodnie z poniższą specyfikacją.
Indeks
Sygnał wideo3): urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
1)
Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 1 080 efektywnych linii skanowania
i systemu przeplotu.
2) Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 720 efektywnych linii skanowania
i systemu progresywnego.
3) Danych zarejestrowanych w formacie AVCHD innym niż wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego aparatu.
214PL
Czyszczenie aparatu
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Grozi to wystąpieniem usterek.
Menu
• Powierzchnię aparatu należy najpierw wyczyścić miękką, lekko zwilżoną
w wodzie szmatką, po czym wytrzeć do sucha. Należy stosować się do
poniższych zaleceń, aby nie uszkodzić warstwy wykończeniowej lub obudowy:
– Nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, kremy z filtrem, środki
owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu rękoma zabrudzonymi wyżej wymienionymi środkami.
– Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem.
Przykładowe
zdjęcie
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, na przykład styków obiektywu.
Wydmuchać pył ze środka mocowania obiektywu przy użyciu dostępnej
w handlu dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia
przetwornika obrazu można znaleźć na stronie 168.
Spis treści
Czyszczenie
Czyszczenie obiektywu
Indeks
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne,
typu rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać dostępnej
w handlu dmuchawki. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, należy usunąć go
miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do
czyszczenia obiektywów. Wycieranie powinno być prowadzone ruchem
spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie rozpylać środka do czyszczenia
obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
215PL
Indeks
A
Elementy aparatu .............................................12
AdobeRGB .................................................... 136
Eye-Start AF ...................................................139
AEL ........................................................... 48, 123
Akumulator „InfoLITHIUM” ..................... 209
Auto HDR ...................................................... 108
Auto podgląd ................................................. 130
Autofokus ......................................................... 79
AVCHD ................................................... 97, 214
B
Bł. zamykający ................................................. 76
Bł.wypełniający ................................................ 76
Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości ...... 79
Bezprzewodowy ............................................... 76
Blokada AE ...................................................... 48
Blokada pokręteł ........................................... 125
Bracket: Seryjne ............................................... 59
Brzęczyk ......................................................... 154
BULB ................................................................ 72
C
Centralny ............................................ 36, 81, 105
Chroń .............................................................. 119
Czas otwarcia migawki .................................... 73
Czas wsp. MF ................................................. 135
Czyszczenie ..................................................... 168
D
DISP .................................................................. 50
Dokł. zoom cyfr. .............................................. 84
DPOF .............................................................. 122
DRO/Auto HDR ........................................... 107
Drukowanie .................................................... 195
Format daty .....................................................156
Format obrazu ..................................................94
Format pliku .....................................................97
Formatuj ..........................................................172
I
Image Data Converter ...................................186
Indeks obrazów ........................................61, 117
Inteligentna auto ..............................................62
ISO ...................................................................101
J
Jakość .................................................................95
Jasność LCD ...................................................160
Jasność wizjera ................................................161
Jednoczesna regulacja parametrów ...............33
Język ................................................................155
JPEG ..................................................................95
Indeks
„BRAVIA” Sync ........................................... 181
Filtr kolorowy .................................................103
Menu
Balans bieli ..................................................... 102
F
Przykładowe
zdjęcie
Auto błysk ........................................................ 76
Spis treści
Indeks
K
Karta Eye-Fi ...................................................179
Karta pamięci ..................................................207
Kasuj ..........................................................32, 114
Kierunek panoramy .........................................96
Kolor wyświetl. ...............................................162
Kolor zarysu ....................................................133
Komp. ob.: Aber. chro. ..................................144
Komp. ob.: Zniekształc. .................................145
Komp. ob.:Winietowanie ...............................143
Kompens.eksp. .................................................53
Kompensacja ekspozycji ..................................35
Komputer ........................................................183
E
Zalecana konfiguracja ..............................183
Efekt gładkiej skóry ........................................ 89
Komunikaty ostrzegawcze ............................203
Efekt wizualny ............................................... 109
Kontrast .....................................................43, 113
Ekran Pomocy ................................................ 158
Korekcja błysku ..............................................106
Ekspozycji ręcznej ........................................... 71
Korekcja drgań .................................................66
Elast. punktowy ......................................... 36, 81
Krajobraz ...........................................................64
216PL
Ciąg dalszy r
P
Lampa błys. wył. .............................................. 76
Panorama ..........................................................67
Lampa błysk. .................................................... 77
Pierw. kurtyna migawki .................................140
Linia siatki ...................................................... 131
Pilot ....................................................................60
PMB .................................................................186
PMB Launcher ...............................................185
Macintosh ....................................................... 186
Połączenie USB ..............................................167
Makro ................................................................ 64
Podłączenie
Menu ................................................................. 22
Komputer ..................................................188
Telewizor ...................................................180
Jasność/Kolor ............................................. 24
Poj. autofokus ...................................................82
Odtwarzanie ............................................... 25
Pokaz zdjęć ......................................................115
Rozm. Obrazu ............................................ 24
Pokrętła sterowania .........................................20
Tryb fotograf. ............................................. 22
Pokrętło regulacyjne ........................................18
Ustawienia .................................................. 25
Portret ................................................................64
MP4 ................................................................... 97
Powiększ ..........................................................120
N
Poziom ...............................................................51
Poziom zarysu .................................................132
Priorytet Live View ..........................................50
Nagrywanie płyty ........................................... 190
Priorytet migawki .............................................73
Nast.domyślne ................................................ 171
Priorytet przysłony ...........................................74
Nastaw. głośności ........................................... 121
Program Auto ...................................................75
Nastawia region ............................................. 157
Przestrzeń barw ..............................................136
Nasycenie .................................................. 43, 113
Przycisk AEL ....................................................48
Nazwa katalogu .............................................. 174
Przycisk AF/MF ........................................49, 151
Niestandardowy balans bieli .................. 39, 103
Przycisk DISP (monitor) .................................90
Nocny portret ................................................... 64
Przyciski programowalne ................................19
Nowy katalog ................................................. 176
Przysłona ...........................................................74
Numer pliku ................................................... 173
Punktowy .........................................................105
O
R
Obróć .............................................................. 118
RAW ..................................................................95
Obszar autofokusa ........................................... 81
Red.czerw.oczu ...............................................127
Odtwarzanie ..................................................... 30
Red.sz.dł.naśw. ...............................................141
Odtwarzanie na telewizorze ......................... 180
Red.sz.wys.ISO ...............................................142
Odtwarzanie w powiększeniu ......................... 31
Reduk. szumu wiatru .....................................147
Odtwarzanie z przewijaniem .......................... 68
Rejestracja twarzy ............................................86
Odz. bazę dan. obr. ........................................ 177
Rejestrowanie ...................................................28
Oglądanie 3D ................................................. 182
Film ..............................................................28
Określ wydruk ................................................ 122
Zdjęcie .........................................................28
Oprogramowanie ........................................... 185
Rozdzielczość HDMI .....................................165
Opt. D-Range ................................................. 107
Rozległa panorama ..........................................67
Ostrość ...................................................... 43, 113
Rozległa panorama 3D ....................................69
Ostrość DMF .................................................... 79
Rozm. Obrazu ...................................................92
Ostrość ręczna .................................................. 79
Rozpoznawanie ujęcia ...............................28, 62
Oszcz.energii .................................................. 159
Rozwiązywanie problemów ..........................196
Ciąg dalszy r
Indeks
Nagr. dźwięku filmu ...................................... 146
Menu
Aparat ......................................................... 23
Przykładowe
zdjęcie
M
Spis treści
L
217PL
Wersja ..............................................................169
Samowyzw. (ser.) ............................................. 58
Wielopunktowy ..................................36, 81, 105
Scena nocna ...................................................... 64
Windows ..........................................................185
Seria zdjęć ......................................................... 55
Wspomaganie AF ...........................................126
Sporty ................................................................ 64
Wspomaganie MF ..........................................134
sRGB ............................................................... 136
Wybierz kat. fotograf. ....................................175
Start menu ...................................................... 149
Wybór AF/MF ..................................................79
SteadyShot ...................................................... 137
Wybór sceny ......................................................64
STER.PRZEZ HDMI .................................. 166
Wykrywanie twarzy ..........................................85
Sterow.AF/MF ......................................... 49, 124
Wyś. miej. na karcie .......................................178
Strefa twórcza ................................................ 112
Wyśw. podgląd na żywo .................................129
Symbole ............................................................ 15
Wyświetl.odtw. ...............................................164
Synch.dł.czas. .................................................... 76
Wyświetlane dane ............................................50
Szeroki obraz .................................................. 163
Wyzw.bez obiek. .............................................138
Z
Z ręki o zmierzchu ...........................................65
Temp.barw. ..................................................... 103
Zachód słońca ...................................................64
Tryb ................................................................. 116
Zainstaluj .........................................................185
Tryb autofokusa ............................................... 82
Zd.ser.pier.cz. ...................................................56
Tryb błysku ....................................................... 76
Zdj. z uśmiechem ..............................................87
Tryb demonstracyjny .................................... 170
Zmiana czasu ..................................................156
Tryb oglądania ............................................... 116
Zmiana programu ......................................35, 75
Tryb pomiaru ................................................. 105
Zoom przy odtwarzaniu ..................................31
Indeks
T
Menu
Śledzenie obiektu ............................................ 83
Przykładowe
zdjęcie
W
Samowyzw ........................................................ 57
Spis treści
S
Tryb pracy ........................................................ 54
U
Ust. balansu bieli ............................................. 38
Ust. ef. wizualnych ........................................... 44
Ust. strefy twórczej .......................................... 42
Ust.daty/czasu ................................................ 156
Ustaw. D-Range .............................................. 40
Ustaw. FINDER/LCD .................................. 128
Ustaw. przesyłania ......................................... 179
Ustawienia ........................................................ 25
Ustawienia ekspozycji ..................................... 35
Ustawienia funkcji ......................................... 150
Ustawienia ostrości .......................................... 36
Ustawienia przyc. Własne ............................. 151
Ustawienia własne ........................................... 47
Ustawienie nagrywania ................................... 99
218PL
Uwagi dotyczące licencji
Przykładowe
zdjęcie
Menu
Indeks
UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU OTRZYMUJE LICENCJĘ
W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO
OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁAŃ
OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANE OD
DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA,
LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
W zestawie z aparatem dostarczane jest oprogramowanie: „C Library”, „zlib”
i „libjpeg”. Wymienione programy dostarczane są w oparciu o umowy licencyjne
zawarte z właścicielami praw autorskich do nich. Na wniosek właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych
informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.
Należy przeczytać plik „license3.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „C Library”, „zlib”
i „libjpeg”.
Oprogramowanie udostępniane w ramach licencji GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono oprogramowanie, które udostępniane jest w ramach
poniższej licencji GNU General Public License (dalej zwanej „GPL”) lub GNU
Lesser General Public License (dalej zwanej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania
i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na
warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.
Należy przeczytać plik „license2.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „GPL” i „LGPL”.
Do oglądania plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Jeżeli nie jest
on zainstalowany na posiadanym komputerze, można go pobrać ze strony
internetowej firmy Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
219PL
Download PDF

advertising