Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50: kamera Action Cam Przewodnik

4-586-525-11(1) (PL)
Polski
Uwagi dotyczące eksploatacji
Dane techniczne
FDR-X3000
Format sygnału:
Funkcja Wi-Fi/Bluetooth
Cyfrowa kamera wideo
o rozdzielczości 4K
Cyfrowa kamera wideo HD
Podręcznik referencyjny
• Korzystaj z kamery zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Z funkcji Wi-Fi/Bluetooth kamery nie można korzystać pod wodą.
Temperatury użytkowania
Kamera jest przeznaczona do użytkowania w temperaturze od
-10°C do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak
zimnych lub gorących, że panuje w nich temperatura wykraczająca
poza podany zakres.
Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania
• Korpus kamery i akumulator mogą nagrzewać się w trakcie
użytkowania — jest to normalne zjawisko.
• Unikaj sytuacji, w których korzystasz z kamery przez dłuższy czas,
trzymając ją w ręku lub dotykając jej powierzchni odsłoniętą częścią
ciała. Zaleca się stosowanie dostarczonych w zestawie uchwytów
samoprzylepnych lub obudowy wodoodpornej albo opcjonalnych
akcesoriów montażowych.
• W wysokiej temperaturze otoczenia kamera rozgrzewa się szybciej.
• Aby temperatura we wnętrzu kamery spadła do bezpiecznego
poziomu, przerwij korzystanie z niej na co najmniej 10 minut.
• Wzrost temperatury we wnętrzu kamery może spowodować
pogorszenie jakości obrazu. Wskazane jest, aby kontynuować
rejestrowanie obrazów dopiero wtedy, gdy kamera ostygnie
i temperatura w jej wnętrzu spadnie.
Informacje dotyczące ochrony przed przegrzaniem
W zależności od temperatury kamery i baterii może nastąpić
automatyczne wyłączenie funkcji nagrywania filmów lub całego
urządzenia, by nie doszło do jego przegrzania. Przed wyłączeniem
funkcji nagrywania filmów lub kamery na wyświetlaczu pojawi
się symbol . W takiej sytuacji wyłącz zasilanie i poczekaj na
ostygnięcie kamery i akumulatora. Jeśli włączysz zasilanie, zanim
kamera i akumulator wystarczająco ostygną, może się ono znowu
wyłączyć lub filmowanie będzie niemożliwe.
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Odporność na działanie kurzu i wody
Dane właściciela
Kamera jest odporna na kurz i wodę (można korzystać z niej w sposób
ciągły pod wodą przez 30 minut na głębokości do 60 m). Uwagi
dotyczące korzystania z obudowy wodoodpornej można znaleźć
w przewodniku online.
Zapisz numer modelu i numer seryjny (znajdujące się na produkcie)
w polu poniżej. Posługuj się tymi numerami przy wszystkich kontaktach
z punktem sprzedaży produktów Sony dotyczących tego urządzenia.
Nr modelu
Nr seryjny
Informacje o opcjonalnych akcesoriach
W niektórych krajach/regionach oryginalne akcesoria firmy Sony mogą
nie być dostępne.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń w bezprzewodowej
sieci LAN
• Aby uniknąć włamań ze strony hakerów, udostępnienia danych
osobom nieupoważnionym i innych zagrożeń, upewnij się,
że bezprzewodowa sieć LAN jest zawsze bezpieczna.
• Bardzo ważne jest skonfigurowanie zabezpieczeń bezprzewodowej
sieci LAN.
• Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty
powstałe z powodu użycia niewłaściwych środków bezpieczeństwa
lub okoliczności, które można było przewidzieć.
Uwaga dotycząca funkcji sieci bezprzewodowej
Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty wywołane zniszczeniami lub kradzieżą w wyniku
nieupoważnionego dostępu do materiałów wczytanych
do kamery lub nieupoważnionego korzystania z nich.
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
UHDTV
HDTV
system kolorów NTSC, standardy EIA
system kolorów PAL, standardy CCIR
Wymagane zasilanie:
Akumulator 3,6 V (NP-BX1)
USB 5,0 V
Akumulator NP-BX1: Maksymalne napięcie ładowania:
4,2 V (prąd stały)
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Ładowanie przez USB:
prąd stały 5,0 V, 500 mA/800 mA
Bryzgoszczelność:
IPX4 (na podstawie naszych testów)
Zakres temperatur użytkowania:
od -10°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20° do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
29,4 × 47,0 × 83,0 mm (szer. × wys. × głęb.,
wraz z częściami wystającymi, bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
Waga:
około 89 g (sam korpus)
Masa całkowita podczas użytkowania:
około 114 g (z akumulatorem, ale bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
HDR AS300
Format sygnału:
HDTV
system kolorów NTSC, standardy EIA
system kolorów PAL, standardy CCIR
Wymagane zasilanie:
Akumulator 3,6 V (NP-BX1)
USB 5,0 V
Akumulator NP-BX1: Maksymalne napięcie ładowania:
4,2 V (prąd stały)
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Ładowanie przez USB:
prąd stały 5,0 V, 500 mA/800 mA
Bryzgoszczelność:
IPX4 (na podstawie naszych testów)
Zakres temperatur użytkowania:
od -10°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20° do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
29,4 × 47,0 × 83,0 mm (szer. × wys. × głęb.,
wraz z częściami wystającymi, bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
Waga:
około 84 g (sam korpus)
Masa całkowita podczas użytkowania:
około 109 g (z akumulatorem, ale bez
dostarczonej w zestawie obudowy
wodoodpornej)
HDR-AS50
Format sygnału:
HDTV
system kolorów NTSC, standardy EIA
system kolorów PAL, standardy CCIR
Wymagane zasilanie:
Akumulator 3,6 V (NP-BX1)
USB 5,0 V
Akumulator NP-BX1: Maksymalne napięcie ładowania:
4,2 V (prąd stały)
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Ładowanie przez USB:
prąd stały 5,0 V, 500 mA/800 mA
Zakres temperatur użytkowania:
od -10°C do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20° do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
24,2 × 47,0 × 83,0 mm (szer. × wys. × głęb.,
wraz z częściami wystającymi, bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
Waga:
około 58 g (sam korpus)
Masa całkowita podczas użytkowania:
około 83 g (z akumulatorem, ale bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
• Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia w wyniku wprowadzania dalszych udoskonaleń.
 Ciąg dalszy na odwrocie
Informacja o znakach towarowych
Zasilacz sieciowy AC (sprzedawany osobno)
• XAVC S i
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
• Memory Stick i
towarowymi firmy Sony Corporation.
• Terminy HDMI i High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
• iPhone jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Apple Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi oraz Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Symbol N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG,
Inc, a użycie tych znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
• QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE
INCORPORATED.
Aby skorzystać z zasilacza sieciowego AC (sprzedawanego osobno),
podłącz go do najbliższego gniazdka ściennego (zasilania). Jeśli kamera
podłączona do prądu za pomocą zasilacza sieciowego wykazuje
jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast odłącz
zasilacz od gniazdka.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszej
instrukcji są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub producentów. Jednak znaki ™ lub 
mogą nie być w niej stosowane.
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji
można znaleźć pod adresem
http://www.compliance.sony.de/
Odnośnie zastosowanego oprogramowania licencji
GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie na licencji GNU General Public
License (zwanej dalej „GPL”) lub GNU Lesser General Public License
(zwanej dalej „LGPL”).
Niniejszym informujemy, że masz prawo uzyskiwać dostęp do tych
programów, modyfikować i rozpowszechniać ich kod źródłowy
na warunkach licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie. Można go pobrać
na poniższej stronie:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prosimy o niekontaktowanie się z nami w sprawie zawartości tego
kodu źródłowego.
Kopie licencji (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej
kamery.
Nawiąż połączenie pamięci masowej między kamerą a komputerem,
a następnie odczytaj pliki zawarte w folderze „LICENSE” na dysku
„PMHOME”.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
2) Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
Nie narażaj akumulatora na działanie silnych źródeł ciepła, np. światła
słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może
doprowadzić do wybuchu, pożaru lub poparzenia substancjami
chemicznymi. Dlatego przestrzegaj następujących środków ostrożności:
• Nie rozkładaj akumulatora na części.
• Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go na wstrząsy lub działanie dużej siły,
na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia na twarde podłoże
lub nadepnięcia.
• Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe
przedmioty.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C,
np. wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych czy
pozostawienia w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
• Nie podpalaj akumulatora ani nie wrzucaj go do ognia.
• Nie wykonuj żadnych czynności na uszkodzonych lub cieknących
akumulatorach litowych.
• Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalną ładowarkę Sony
lub inne właściwe urządzenie ładujące.
• Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych dzieci.
• Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
• Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam lub inny zalecany przez Sony.
• Niepotrzebny akumulator należy bezzwłocznie wyrzucić w sposób opisany
w instrukcjach.
Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia
Uwaga
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne
spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu danych,
uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie podłącz ponownie
przewód komunikacyjny (USB itd.).
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 m.
Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych
częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane
przez kamerę.
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz
niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako odpadu
komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach
symbol ten może być używany razem z symbolem
chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub
zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane,
po zakończeniu ich eksploatacji należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu
i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym
kupiono produkt lub baterię/akumulator.
Download PDF

advertising