Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V AS30V: kamera Action Cam z Wi-Fi® i odbiornikiem GPS Inne

HDR-AS30/AS30V
Informacja o aktualizacji oprogramowania „PlayMemories
Home”
Przed użyciem kamery należy zaktualizować oprogramowanie
„PlayMemories Home” do najnowszej wersji (3.0.00 lub nowszej). Aby pobrać
oprogramowanie, wejdź na:
www.sony.net/pm/
Informacja o danych wspomagających GPS
Instalacja oprogramowania „PlayMemories Home” umożliwia wczytanie
do kamery danych wspomagających GPS. Dane te umożliwiają skrócenie
czasu niezbędnego do wyznaczenia pozycji GPS. Więcej informacji podano
w Podręczniku użytkownika.
Jak przyspieszyć wyznaczanie pozycji GPS
1 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [SETUP]. Naciśnij przycisk
ENTER.
2 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [GPS].
Podczas wyszukiwania satelitów GPS nie będą działały inne funkcje.
Umożliwia to bardziej efektywne uzyskiwanie danych geolokalizacyjnych
©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
4-487-661-PL(1)
HDR-AS30_Flyer_PL.indd 1
08.09.2013 21:46
HDR-AS30/AS30V
4-487-661-PL(1)
Download PDF

advertising