Sony | DSC-H55 | Sony DSC-H55 H55 Cyfrowy aparat kompaktowy Instrukcja obsługi

Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
Podręcznik aparatu Cyber-shot
DSC-H55
© 2010 Sony Corporation
4-172-680-52(1)
PL
Spis treści
Sposób korzystania z tego
podręcznika
Kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby przejść do odpowiedniej strony.
Jest to wygodne podczas szukania funkcji do wyświetlenia.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Wyszukiwanie informacji na liście
opcji MENU/ustawień.
Indeks
Wyszukiwanie informacji według
słowa kluczowego.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie informacji według
operacji.
Wyszukiwanie
operacji
Spis treści
Wyszukiwanie informacji według
funkcji.
Oznaczenia i notacje użyte w niniejszym
podręczniku
Indeks
W niniejszym podręczniku kolejność
operacji jest wskazywana przez strzałki
(t). Aparat należy obsługiwać we
wskazanej kolejności. Oznaczenia
przedstawiono zgodnie z ich wyglądem
w ustawieniach domyślnych aparatu.
Ustawienie domyślne jest oznaczone
symbolem .
Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia
dotyczące właściwej obsługi aparatu.
z Wskazuje przydatne informacje.
2PL
• Potwierdzone zostało poprawne działanie z
tym aparatem fotograficznym kart pamięci
„Memory Stick Duo” o pojemności do
32 GB oraz kart pamięci SD o pojemności
do 64 GB.
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat karty „Memory Stick Duo”, zobacz
strona 128.
Używanie karty „Memory Stick Duo” w
urządzeniach wyposażonych w
gniazdo „Memory Stick” o
standardowej wielkości
Kartę „Memory Stick Duo” należy włożyć
do adaptera „Memory Stick Duo”
(sprzedawany oddzielnie).
Adapter „Memory
Stick Duo”
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie
czarne i/lub jasne kropki (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Kropki te powstają w
procesie produkcji i nie wpływają na
nagrywanie.
Indeks
Do nagrywania filmów zaleca się
używanie następujących kart pamięci:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Karty pamięci SD, SDHC i SDXC (w
standardzie Class 4 lub szybszym)
• Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
• Akumulator można naładować, nawet jeśli
nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto,
akumulatora można używać, nawet jeśli nie
jest całkowicie naładowany, wykorzystując
jego aktualny poziom naładowania.
• Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 130.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi dotyczące akumulatorów
Wyszukiwanie
operacji
Uwagi dotyczące obsługiwanych
typów kart pamięci (sprzedawane
oddzielnie)
Z tym aparatem są zgodne następujące
karty pamięci: „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”,
„Memory Stick Duo”, SD, SDHC i
SDXC. Karta pamięci MultiMediaCard
nie jest zgodna z aparatem.
W niniejszym podręczniku karty pamięci
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick
Duo” są określane jako karty pamięci
„Memory Stick Duo”, a karty pamięci SD,
SDHC i SDXC są określane jako karty
pamięci SD.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu
Czarne, białe, czerwone,
niebieskie lub zielone kropki
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
3PL
Ciąg dalszy r
Uwaga dotycząca kondensacji wilgoci
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
Wyszukiwanie
operacji
Zdjęcia zamieszczone w niniejszym
podręczniku
Spis treści
• Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego,
w jego wnętrzu lub na zewnątrz może dojść
do kondensacji wilgoci. Taka kondensacja
wilgoci grozi nieprawidłowym działaniem
aparatu.
• Jeżeli dojdzie do kondensacji wilgoci, wyłącz
aparat i zaczekaj około godziny na
odparowanie wilgoci. Próby fotografowania
przy użyciu zaparowanego obiektywu
spowodują powstanie niewyraźnych zdjęć.
Indeks
4PL
Spis treści
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Nagrywanie
Wyszukiwanie
operacji
Sposób korzystania z tego podręcznika··············· 2
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ··············· 3
Wyszukiwanie operacji·········································· 8
Wyszukiwanie MENU/ustawień ·························· 11
Elementy aparatu ················································ 15
Lista ikon wyświetlanych na ekranie··················· 16
Używanie pokrętła trybu pracy ··························· 18
Korzystanie z pamięci wewnętrznej ···················· 19
Indeks
Inteligentna auto regulacja·································· 20
Łatwe fotografowanie ········································· 21
Autoprogram ······················································· 23
Fot. z ręczną reg. naświetlenia···························· 24
Rozległa panorama ············································· 25
Wybór sceny ······················································· 27
Tryb filmu ···························································· 29
Zoom··································································· 30
DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) ······················31
Lampa błyskowa ················································· 33
Zdjęcie z uśmiechem ·········································· 34
Samowyzw·························································· 35
5PL
MENU (fotografowanie)
MENU (podgląd)
Opcje MENU (podgląd) ······································· 12
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Opcje MENU (nagrywanie) ·································· 11
Wyszukiwanie
operacji
Oglądanie zdjęć ·················································· 37
Zoom przy odtwarzaniu ······································ 38
Indeks obrazów··················································· 39
Kasuj ··································································· 40
Oglądanie filmów ················································ 41
Spis treści
Podgląd
Indeks
Ustawienia
Ustawianie opcji·················································· 13
Odbiornik TV
Oglądanie zdjęcia na ekranie odbiornika TV····· 102
Komputer
Używanie z komputerem··································· 105
Używanie oprogramowania······························· 106
Podłączanie aparatu do komputera······················108
Przesyłanie zdjęć do usługi multimediów ·············110
6PL
Spis treści
Drukowanie
Drukowanie zdjęć·············································· 112
Rozwiązywanie problemów ······························ 114
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu ······························································ 123
„Memory Stick Duo” ········································· 128
Akumulator························································ 130
Ładowarka ························································ 131
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Inne informacje
Wyszukiwanie
operacji
Rozwiązywanie problemów
Indeks
Indeks
Indeks································································ 132
7PL
Miękkie ujęcie ······················································· 27
Portret-zmierzch ·················································· 27
Zdjęcie z uśmiechem ········································· 34
Rozpoznanie sceny············································· 57
Wykrywanie twarzy ············································· 60
Red. zamkniętych oczu ····································· 63
Red. czerw. oczu ················································· 80
Nagrywanie w trybie
ręcznym
Fot. z ręczną reg. naświetlenia ························ 24
Robienie zdjęć
panoramicznych
Rozległa panorama ············································· 25
Robienie najlepszych
zdjęć zwierząt
domowych
Zwierzę domowe ················································· 27
Fotografowanie
poruszających się
obiektów
Tryb filmu ······························································· 29
Zaawansowane fot. sport. ································ 27
Nastawienia serii·················································· 47
Fotografowanie bez
rozmazywania
Duża czułość ························································ 27
2-sekundowe opóźnienie
samowyzwalacza ················································ 35
ISO ··········································································· 50
SteadyShot···························································· 64
Indeks
Wykonywanie
portretów
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Inteligentna auto regulacja ······························· 20
Wybór sceny ························································· 27
Rozpoznanie sceny············································· 57
Wyszukiwanie
operacji
Określanie ustawień
przez aparat
Spis treści
Wyszukiwanie operacji
8PL
Regulacja ekspozycji
EV ············································································· 49
Zmiana pozycji
ostrości
Ostrość ··································································· 54
Wykrywanie twarzy ············································· 60
Zmiana rozmiaru
obrazu
Rozm. Obrazu ······················································ 43
Usuwanie obrazów
Kasuj ································································· 40, 70
Format ···································································· 94
Wyświetlanie
powiększonych
obrazów
Zoom przy odtwarzaniu····································· 38
Przycinanie (Zmiana rozm.) ······························ 69
Edytowanie obrazów
Retusz ····································································· 69
Odtwarzanie serii
obrazów w kolejności
Slajdy ······································································ 65
Indeks
Duża czułość ························································ 27
Synch.z dł.czas. ··················································· 33
ISO ··········································································· 50
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Fotografowanie w
ciemnych miejscach
Wyszukiwanie
operacji
Błysk wymuszony ················································ 33
Rozpoznanie sceny············································· 57
DRO ········································································· 62
Spis treści
Fotografowanie z
podświetleniem z tyłu
Łatwe fotografowanie ········································ 21
Fotografowanie/
podgląd przy użyciu
czytelnych wskaźników
Drukowanie zdjęć ze
wstawioną datą
Korzystanie z programu „PMB (Picture
Motion Browser)” ············································· 106
9PL
Inicjalizuj ································································· 86
Drukowanie zdjęć
Druk ······································································· 112
Oglądanie na ekranie
odbiornika TV
Oglądanie zdjęcia na ekranie
odbiornika TV ····················································· 102
Wyszukiwanie
operacji
Inicjalizowanie
ustawień
Spis treści
Zmiana ustawień daty i Nastawia region ················································· 100
godziny
Nastawia datę i czas ········································ 101
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
10PL
Spis treści
Wyszukiwanie MENU/ustawień
Opcje MENU (nagrywanie)
Korzystając z przycisku MENU, można w prosty sposób wybierać różne funkcje
fotografowania.
Przycisk ON/OFF
(zasilanie)
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć ekran
menu.
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu
pracy
Indeks
W poniższej tabeli oznacza ustawienie, które można zmienić, a — oznacza ustawienie,
którego nie można zmienić. Ustawienie może być ustalone lub ograniczone w zależności
od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach
poświęconych poszczególnym opcjom. Ikony pod nagłówkiem
wskazują dostępne
tryby.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą
części v/V/b/B przycisku sterowania.
Wyszukiwanie
operacji
1 Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie) i ustaw
w aparacie tryb robienia zdjęć.
Opcje menu
Wybór sceny
—
—
—
—
Kierunek nagrywania
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rozm. Obrazu
Lampa błyskowa
—
Nastawienia serii
Ustawienia bracketingu
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Balans bieli
—
—
Ostrość
—
—
—
Tryb pomiaru
—
—
—
—
Rozpoznanie sceny
—
Czułość wykryw. uśmiechu
—
—
—
Wykrywanie twarzy
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
Red. zamkniętych oczu
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
(Nastaw.)
—
—
—
—
—
—
—
11PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwaga
• Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu.
Opcje MENU (podgląd)
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć do trybu odtwarzania.
Przycisk sterowania
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.
4 Naciśnij część z na środku przycisku
sterowania.
W poniższej tabeli oznacza ustawienie, które można
zmienić, a — oznacza ustawienie, którego nie można zmienić.
Tryb oglądania
Przycisk
(Odtwarzanie) Przycisk MENU
Widok daty
Opcje menu
Widok
katalogu
(Zdjęcia)
Widok
katalogu (film)
Widok
katalogu
Indeks
Pamięć
wewnętrzna
Karta pamięci
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części
v/V/b/B przycisku sterowania.
Wyszukiwanie
operacji
Korzystając z przycisku MENU, można w prosty sposób wybierać różne funkcje
oglądania.
(Slajdy)
(Tryb oglądania)
—
(Retusz)
—
(Kasuj)
(Chroń)
DPOF
—
(Druk)
—
(Obróć)
(Wybierz katalog)
—
—
—
—
(Nastaw.)
Uwaga
• Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu.
12PL
Ustawienia można zmieniać na ekranie
(Nastaw.).
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
menu.
Przycisk sterowania
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz opcję
(Nastaw.) za pomocą części V
przycisku sterowania, a następnie naciśnij część
z na środku przycisku sterowania, aby wyświetlić
ekran konfiguracji.
3 Wybierz poszczególne opcje za pomocą części
v/V/b/B, a następnie naciśnij część z.
Kategorie
Nastawienia nagryw
Przycisk MENU
Opcje
Wspomaganie AF
Linia siatki
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
4 Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij
część z.
Spis treści
Ustawianie opcji
Rozdz. wyświetlania
Zoom cyfrowy
Indeks
Autom. orient.
Red. czerw. oczu
Uwaga-zamkn. oczy
Główne nastawienia
Brzęczyk
Language Setting
Info funkcji
Tryb pokazowy
Inicjalizuj
COMPONENT
Wyjście wideo
Połączenie USB
Nastawienia LUN
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę
Oszczędz. energii
Narzędzie karty pamięci
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kasuje katalog REC
Kopiuj
Numer pliku
13PL
Ciąg dalszy r
Kategorie
Format
Numer pliku
Nastawienie zegara
Nastawia region
Nastawia datę i czas
Spis treści
Narzędzie pamięci wew
Opcje
Uwagi
Wyszukiwanie
operacji
• [Nastawienia nagryw] wyświetla się tylko po wprowadzeniu ustawień z trybu fotografowania.
• [Narzędzie karty pamięci] wyświetla się tylko po włożeniu karty pamięci do aparatu, a [Narzędzie
pamięci wew] wyświetla się tylko, jeśli karta pamięci nie jest włożona.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
14PL
A Spust migawki
B Pokrętło trybu pracy (18)
D Lampa błyskowa
E Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
F Mikrofon
G Lampka samowyzwalacza/lampka
zdjęć z uśmiechem/wspomaganie AF
I Ekran LCD
J Zaczep paska na nadgarstek*
K Przycisk
L Przycisk
(Odtwarzanie) (37)
(Kasuj) (40)
M Przycisk MENU (11)
O Gwint statywu
P Głośnik
Indeks
N Przycisk sterowania
Menu włączone: v/V/b/B/z
Menu wyłączone: DISP/ / /
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
H Obiektyw
Wyszukiwanie
operacji
C Podczas fotografowania: dźwignia W/T
(zoom) (30)
Podczas oglądania: dźwignia (Zoom
odtwarzania)/ (Indeks) (38, 39)
Spis treści
Elementy aparatu
Q Złącze wielofunkcyjne
R Pokrywa komory akumulatora/karty
pamięci
S Lampka dostępu
T Otwór na akumulator
U Dźwignia wysuwania akumulatora
V Gniazdo karty pamięci
* Korzystanie z paska na nadgarstek
Pasek na nadgarstek został fabrycznie
przymocowany do aparatu. Przełóż rękę przez
pętlę, aby uniknąć uszkodzenia aparatu w
wyniku upuszczenia.
Zaczep
15PL
Ikony są wyświetlane na ekranie w celu wskazania stanu aparatu.
Sposób wyświetlania zawartości ekranu można zmienić przy użyciu DISP (Konfig.
wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania.
A
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
Stan naładowania
akumulatora
Rozmiar obrazu
• W trybie Łatwe fotografowanie liczba ikon
jest ograniczona.
Podczas nagrywania filmów
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Ostrzeżenie o niskim stanie
naładowania akumulatora
Wyszukiwanie
operacji
Podczas fotografowania
Spis treści
Lista ikon wyświetlanych na
ekranie
Wybór sceny
Indeks
Pokrętło trybu pracy
(Inteligentna auto regulacja/
Tryb filmu/Rozległa
panorama/Fot. z ręczną reg.
naświetlenia/Autoprogram)
Ikona Rozpoznanie sceny
Balans bieli
Podczas odtwarzania
Tryb pomiaru
Ostrzeżenie o drganiach
Rozpoznanie sceny
Nastawienia serii
Tryb bracketingu
Ustawienia bracketingu
DRO
Wskaźnik czułości wykrywania
uśmiechu
16PL
Ciąg dalszy r
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
Skalowanie zoomu
Tryb lampy błyskowej
Ładowanie lampy błyskowej
Podłączanie PictBridge
Balans bieli
Chroń
ISO 400
Zoom przy odtwarzaniu
Plik bazy danych zapełniony/
Błąd pliku bazy danych
Tryb oglądania
D
B
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
ISO400
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
Samowyzwalacz
Blokada AE/AF
Wartość ISO
C:32:00
Kody funkcji autodiagnostyki
Wolna migawka NR
Miejsce docelowe
125
Czas otwarcia migawki
Ostrzeżenie o przegrzaniu
F3.5
Liczba przysłony
Wykrywanie twarzy
Wartość ekspozycji
Plik bazy danych zapełniony/
Błąd pliku bazy danych
+2.0EV
Ostrość
Nagrywanie filmu/Tryb
gotowości do nagrywania
filmu
0:12
Czas nagrywania (m:s)
101-0012
Numer katalogu-pliku
2010 1 1
9:30 AM
Data/godzina zarejestrowania
odtwarzanego zdjęcia
C
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
Ramka pola AF
Indeks
NAGR.
Gotowy
Celownik pomiaru
punktowego
+2.0EV
Wartość ekspozycji
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
N
Odtwarzanie
Katalog nagrywania
Katalog odtwarzania
96
Liczba zdjęć do
zarejestrowania
12/12
Numer zdjęcia/Liczba zdjęć
zarejestrowanych w przedziale
dat, wybranym katalogu
100min
Czas nagrywania
Nośnik zapisu/odtwarzania
(karta pamięci, pamięć
wewnętrzna)
Zmiana katalogu
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
z
Wartość ISO
Wyszukiwanie
operacji
Kolejność drukowania
(DPOF)
Spis treści
Na
Wskazanie
wyświetlaczu
Pasek odtwarzania
00:00:12
Licznik
Kierunek
Informacje GPS
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Wyświetlanie szerokości i
długości geograficznej
Histogram
• Symbol
jest wyświetlany,
gdy wyświetlanie
histogramu jest wyłączone.
Głośność
Wspomaganie AF
Redukcja czerwonych oczu
Tryb pomiaru
17PL
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
Spis treści
Używanie pokrętła trybu pracy
Wyszukiwanie
operacji
Umożliwia nagrywanie filmów (strona 29).
(Rozległa panorama) Umożliwia zrobienie zdjęcia panoramicznego po
skomponowaniu zdjęć (strona 25).
(Fot. z ręczną reg.
naświetlenia)
(Autoprogram)
Umożliwia fotografowanie po ręcznej regulacji naświetlenia
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony F)
(strona 24).
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony F) (strona 23). Można także ustawić różne funkcje za
pomocą menu.
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień
(strona 20).
(Łatwe
fotografowanie)
Umożliwia fotografowania/oglądanie zdjęć przy użyciu
czytelnych wskaźników (strona 21).
(Wybór sceny)
Indeks
(Inteligentna auto
regulacja)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Tryb filmu)
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi
ustawieniami dla poszczególnych scen (strona 27).
18PL
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 45 MB. Tej pamięci
nie można usunąć.
Zdjęcia można zapisywać w pamięci wewnętrznej, jeżeli w aparacie nie ma karty pamięci.
B
Pamięć
wewnętrzna
Indeks
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w
pamięci wewnętrznej
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
B
Gdy karta pamięci nie jest włożona
[Zapis]: Obrazy są zapisywane w pamięci wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Wyświetlane są obrazy przechowywane
w pamięci wewnętrznej.
[Menu, Ustawienia itd.]: Na obrazach z pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Wyszukiwanie
operacji
Gdy karta pamięci jest włożona
[Zapis]: Obrazy są zapisywane na karcie pamięci.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty pamięci.
[Menu, Ustawienia itd.]: Na obrazach z karty pamięci
można wykonywać różne operacje.
Spis treści
Korzystanie z pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy użyciu
jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy komputera
Wykonaj procedurę ze strony 108 po wyjęciu karty pamięci z aparatu.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę pamięci
Należy przygotować kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca, a następnie
wykonać czynności opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 98).
Uwagi
• Danych z karty pamięci nie można przenosić do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, tworząc połączenie USB
między aparatem i komputerem za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego. Jednak nie
można przenieść danych z komputera do pamięci wewnętrznej aparatu.
19PL
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Inteligentna auto regulacja).
Spis treści
Inteligentna auto regulacja
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
• Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Auto] lub [Wyłącz].
zInformacje o rozpoznawaniu scen
Funkcja Rozpoznanie sceny działa w trybie Inteligentna auto regulacja. Umożliwia
ona rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia.
• Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro) i
(Portret) a
następnie wyświetla odpowiednią ikonę i informacje na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz strona 57.
Indeks
zW przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Ikona i informacje funkcji Rozpoznanie sceny
Wyszukiwanie
operacji
Uwaga
ustawić ostrość
• Najmniejsza odległość między aparatem a fotografowanym obiektem to około 5 cm (W),
100 cm (T).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać brzęczyka. Zmień ujęcie lub ustawienie
ostrości (strona 54).
•
–
–
–
–
–
–
Prawidłowe ustawienie ostrości może być trudne w wymienionych poniżej sytuacjach:
Jest ciemno i obiekt znajduje się w dużej odległości.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje światło odbite lub połyskujące powierzchnie.
Obiekt jest podświetlony lub znajduje się przy nim migające światło.
20PL
Spis treści
Łatwe fotografowanie
Umożliwia fotografowanie z minimalną liczbą niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zostaje zwiększony, a wskaźniki stają się bardziej czytelne.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Łatwe fotografowanie).
Uwaga
• Następuje szybszy spadek mocy akumulatora, ponieważ jasność ekranu zwiększa się
automatycznie.
zFunkcje dostępne w trybie Łatwe fotografowanie
MENU t [Rozm. Obrazu] t z na przycisku sterowania t
żądany tryb t z
Wybierz rozmiar [Duży] lub [Mały].
Samowyzw:
na przycisku sterowania t żądany tryb
Wybierz tryb [10 s] lub [Wyłącz].
Lampa błyskowa:
na przycisku sterowania t żądany tryb
Wybierz tryb [Auto] lub [Wyłącz].
Zdjęcie z
uśmiechem:
na przycisku sterowania
Indeks
MENU t [Lampa błyskowa] t z na przycisku sterowania
t żądany tryb t z
Wybierz tryb [Auto] lub [Wyłącz].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Rozm. Obrazu:
Wyszukiwanie
operacji
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
zInformacje o rozpoznawaniu scen
Funkcja Rozpoznanie sceny działa w trybie Łatwe fotografowanie. Umożliwia ona
rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia.
Ikona Rozpoznanie sceny
• Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro) i
(Portret), a
następnie wyświetla ikonę i informacje na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz strona 57.
21PL
Ciąg dalszy r
Naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie), kiedy pokrętło trybu pracy jest ustawione w
położeniu
(Łatwe fotografowanie), powoduje, że tekst na ekranie odtwarzania
zostaje powiększony i staje się bardziej czytelny. Ponadto staje się dostępna tylko
funkcja kasowania.
Przycisk
(Kasuj)
Wyszukiwanie
operacji
Przycisk MENU
Można skasować aktualnie wyświetlany obraz.
Wybierz [OK] t z na przycisku sterowania.
Aktualnie wyświetlane zdjęcie można skasować za pomocą
opcji [Kasuje pojedynczy obraz]. Wszystkie zdjęcia w
wybranym zakresie dat lub z pamięci wewnętrznej (po
wybraniu) można skasować za pomocą opcji [Kasuje
wszystkie obrazy].
Spis treści
zInformacje o trybie łatwego oglądania
• [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty], kiedy używa się karty pamięci.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
22PL
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno czas otwarcia
migawki, jak i liczba przysłony). Można wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Autoprogram).
Wyszukiwanie
operacji
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Spis treści
Autoprogram
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
23PL
Można fotografować przy swoim ulubionym naświetleniu poprzez ręczne ustawienie
czasu otwarcia migawki i wartości przysłony.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
naświetlenia).
Spis treści
Fot. z ręczną reg. naświetlenia
(Fot. z ręczną reg.
3 Wybierz czas otwarcia migawki i wartość przysłony (F) za pomocą
przycisku sterowania.
Funkcja
z
Powrót
vV
Czas otwarcia migawki
bB
Wartość przysłony (F)
• Wybierz czas otwarcia migawki od 1/1600 do 30 sekund.
• Gdy zoom jest ustawiony na W, można wybrać wartość przysłony od F3,5 lub F8 (w przypadku
użycia filtra ND (gęstości naturalnej)).
Gdy zoom jest ustawiony na T, można wybrać wartość przysłony F5,5 lub F13 (w przypadku
użycia filtra ND (gęstości naturalnej)).
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Przycisk sterowania
Wyszukiwanie
operacji
2 Naciśnij z na przycisku sterowania.
4 Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Jeśli przy użytych ustawieniach nie zostanie uzyskane właściwe naświetlenie, wskaźniki
ustawienia wartości na ekranie będą migać po naciśnięciu spustu migawki do połowy. W takich
warunkach można wykonać zdjęcie, ale zalecane jest dostosowanie ustawień.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na [Włącz] lub [Wyłącz].
• Nie można wybrać czasu otwarcia migawki ani wartości przysłony (F), jeśli samowyzwalacz jest
ustawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
Indeks
Uwagi
zUstawienie czasu otwarcia migawki i wartości przysłony
(F)
Różnica pomiędzy ustawieniami a prawidłowym naświetleniem obliczonym przez
aparat wyświetlana jest jako wartość EV na ekranie.
Czas otwarcia migawki/wartość przysłony (F)
Wartość ekspozycji
0EV to wartość obliczona przez aparat jako najbardziej odpowiednia.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi jedną sekundę lub dłużej, jest oznaczony przez [”], na
przykład [1”].
• Po ustawieniu dłuższego czasu otwarcia migawki w celu uniknięcia efektu wibracji zalecane
jest użycie statywu.
• Gdy czas otwarcia migawki jest dłuższy niż określony, automatycznie aktywowana jest
funkcja wolnej migawki NR w celu zmniejszenia szumu obrazu, a na ekranie wyświetlany
jest symbol [NR].
• W przypadku wybrania długich czasów migawki przetworzenie danych trwa pewien czas.
24PL
Spis treści
Rozległa panorama
Umożliwia zrobienie zdjęcia panoramicznego ze skomponowanych zdjęć.
(Rozległa panorama).
2 Wyceluj aparat na krawędź obiektu, a następnie
naciśnij spust migawki do końca.
3 Przesuń aparat do końca, zgodnie ze
wskazówką na ekranie LCD.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Ta część nie zostanie ujęta
Wyszukiwanie
operacji
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
Pasek
wskazujący
• Jeżeli w określonym czasie nie przesuniesz aparatu wzdłuż całego obiektu, na skomponowanym
zdjęciu wystąpi szary obszar. W takim przypadku przesuń szybko aparat, aby zarejestrować w
pełni panoramiczne zdjęcie.
• Ponieważ łączonych jest kilka zdjęć, część łączona nie zostanie zarejestrowana płynnie.
• Wskutek słabych warunków oświetlenia zdjęcia panoramiczne mogą być zamazane.
• Przy migającym świetle, takim jak jarzeniowe, jasność lub kolor połączonego zdjęcia nie zawsze
są takie same.
• Jeżeli cały kąt zdjęcia panoramicznego znacząco różni się pod względem jasności, koloru i
ostrości od kąta, na którym ustawiono ostrość i ekspozycję przy użyciu blokady AE/AF, zdjęcie
się nie uda. W takim przypadku zmień kąt blokady i zrób zdjęcie ponownie.
• Rozległa panorama jest niedostępna w następujących przypadkach:
– Obiekty poruszają się
– Obiekty są zbyt blisko aparatu
– Obraz z powtarzającym się wzorem, na przykład kafelków, oraz obraz z małym kontrastem, na
przykład nieba, piaszczystej plaży czy trawnika
– Obraz z ciągłymi zmianami, takimi jak fale czy wodospady
– Obraz ze światłem słonecznym lub elektrycznym, które jest dużo jaśniejsze niż otoczenie.
• Zdjęć panoramicznych nie można tworzyć w następujących sytuacjach:
– Aparat jest przesuwany zbyt szybko lub zbyt wolno
– Występują zbyt duże drgania aparatu
Indeks
Uwagi
25PL
Ciąg dalszy r
zdjęcia panoramicznego
Kierunek
nagrywania:
Rozm. Obrazu:
zWskazówki robienia zdjęć panoramicznych
Kierunek poziomy
• Określ scenę i naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość, ekspozycję i
balans bieli.
• Dostosuj kompozycję kadru tak, aby część o bardzo zróżnicowanej scenerii znalazła się w
środku zdjęcia.
Indeks
Kierunek pionowy
Promień powinien
być jak najkrótszy
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Przesuwaj aparat po łuku ze stałą prędkością i w tym samym kierunku, jaki
wskazywany jest na ekranie LCD. Rozległa panorama nadaje się lepiej do obiektów
nieruchomych niż poruszających się.
Wyszukiwanie
operacji
MENU t [Kierunek nagrywania] t wybierz [W prawo],
[W lewo], [W górę] i [W dół] t z na przycisku sterowania
MENU t [Rozm. Obrazu] t wybierz [Standardowy] lub
[Szeroki] t z
Spis treści
zZmiana kierunku robienia zdjęcia lub rozmiaru obrazu
zOdtwarzanie przewijanych zdjęć panoramicznych
Zdjęcia panoramiczne można przewijać, naciskając z na przycisku sterowania
podczas wyświetlania zdjęć panoramicznych. Przekręć dźwignię W (Zoom), aby
wyświetlić ponownie całe zdjęcie.
Przedstawia wyświetlany obszar
całego zdjęcia panoramicznego
Przycisk/dźwignia
operacji
Opis
z
Odtwarzanie/Zatrzymanie
przewijanych zdjęć
b/B/v/V
Przewijanie zdjęć
W
Wyświetlanie całego zdjęcia
• Zdjęcia panoramiczne odtwarzane są przy użyciu dodanego w zestawie oprogramowania
„PMB” (strona 106).
• Obrazy panoramiczne wykonane przez inne aparaty mogą nie zostać prawidłowo
przewinięte.
26PL
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla
poszczególnych scen.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Wybór sceny).
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz żądany tryb t z na przycisku sterowania.
Aby przełączyć na inną scenę, naciśnij przycisk MENU.
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją rozmazania.
(Miękkie ujęcie)
Pozwala na wykonywanie zdjęć ludzi, kwiatów itd. z
efektem miękkości.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Duża czułość)
(Zaawansowane Umożliwia fotografowanie szybko ruszających się
obiektów, na przykład sportu. Po naciśnięciu spustu
fot. sport.)
migawki do połowy ruch obiektu zostanie
przewidziany i ostrość zostanie dopasowana.
(Pejzaż)
(Zmierzch)
(Kulinaria)
(Zwierzę
domowe)
(Plaża)
Umożliwia łatwe fotografowanie poprzez ustawienie
ostrości na dużą odległość. Pozwala uchwycić
intensywne kolory błękitnego nieba i roślinności.
Indeks
(Portretzmierzch)
Spis treści
Wybór sceny
Pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć ludzi w
nocy na ciemnym tle bez rezygnacji z dobrego
widoku otoczenia.
Pozwala na fotografowanie nocą z dużej odległości
bez utraty mrocznej atmosfery otoczenia.
Przełącza do trybu Makro, umożliwiając
fotografowanie zaaranżowanej żywności z
atrakcyjnymi i jasnymi kolorami.
Umożliwia robienie zdjęć zwierząt domowych przy
najlepszych ustawieniach.
Umożliwia fotografowanie scen na brzegu morza lub
jeziora i wierne utrwalenie błękitu wody.
27PL
Ciąg dalszy r
(Śnieg)
Spis treści
Umożliwia robienie wyraźnych zdjęć i pozwala
uniknąć widoku wyblakłych kolorów w śnieżnej
scenerii lub w innych miejscach, gdzie cały ekran
wydaje się biały.
Umożliwia robienie zdjęć fajerwerków.
(Fajerwerki)
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe zrobienie zdjęcia w sposób
odpowiedni do warunków sceny. Symbol wskazuje dostępną funkcję, — wskazuje
niedostępną funkcję. Ikony pod nagłówkami [Lampa błyskowa] i [Samowyzw] wskazują
dostępne tryby.
W zależności od trybów selekcji sceny niektóre funkcje są niedostępne.
Wykrywanie
twarzy/Zdjęcie
z uśmiechem
Samowyzw
*2
Nastawienia
serii/
Ustawienia
bracketingu
ISO
—
—
*3
—
3
Balans
bieli
*1
Red.
zamkniętych
oczu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
*3
*
3
—
—
—
*
3
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Lampa
błyskowa
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Funkcje, które można łączyć z trybem selekcji
sceny
Wyszukiwanie
operacji
Uwaga
• Podczas robienia zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch), (Zmierzch) lub
(Fajerwerki)
migawka działa wolniej i często następuje rozmazanie obrazu. Z tego powodu zaleca się użycie
statywu.
*1 [Lampa błyskowa] dla opcji [Balans bieli] nie jest dostępna.
*2 [Wyłącz] dla opcji [Wykrywanie twarzy] nie jest dostępna.
*3 [Balans bieli] dla opcji [Ustawienia bracketingu] nie jest dostępna.
28PL
Umożliwia nagrywanie filmów.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Tryb filmu).
Spis treści
Tryb filmu
2 Naciśnij spust migawki do końca.
Wyszukiwanie
operacji
3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
29PL
Podczas fotografowania można powiększyć obraz. Funkcja zoomu optycznego w aparacie
pozwala powiększać obrazy maksymalnie do 10×.
1 Naciśnij dźwignię W/T (zoom).
Spis treści
Zoom
Strona T
• Przekręć dźwignię W/T (zoom) lekko, aby zmieniać zoom
wolniej. Przesuń ją dalej, aby zmieniać zoom szybciej.
• Gdy zoom jest większy niż 10×, patrz strona 78.
Strona W
• Podczas robienia zdjęć w trybie Rozległa panorama zoom jest ustawiony w pozycji W.
• Przy nagrywaniu filmu jest rejestrowany dźwięk ruchu obiektywu podczas pracy funkcji zoomu.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
Wyszukiwanie
operacji
Przekręć dźwignię W/T (zoom) w stronę (T), aby
powiększyć, lub w stronę (W), aby pomniejszyć.
Indeks
30PL
1 Naciśnij DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania.
Spis treści
DISP (Konfig. wyświetlenia
ekranu)
2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.
(Jasny +
Dane
naświetlenia)
Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie informacji.
Wyświetla zapisane zdjęcie.
Histogram jest również wyświetlany.
Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie informacji.
(Norma)
Powoduje ustawienie standardowej jasności
ekranu i wyświetlenie informacji.
Indeks
(Jasny)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Powoduje rozjaśnienie ekranu i
wyświetlenie tylko zdjęć.
Wyszukiwanie
operacji
(Jasny +
Tylko obraz)
Uwaga
• Podczas przeglądania obrazów przy silnym oświetleniu zewnętrznym należy zwiększyć jasność
ekranu. W takich warunkach może jednak nastąpić szybszy spadek mocy akumulatora.
31PL
Histogram to wykres przedstawiający jasność obrazu. Wykres przedstawia jasny obraz,
gdy jest przesunięty w prawo, oraz ciemny obraz, gdy jest przesunięty w lewo.
A Liczba pikseli
B Jasność
Spis treści
Histogram
A
Jasny
1 Naciśnij DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania, a
następnie wybierz opcję [Jasny + Dane naświetlenia].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
Indeks
• Histogram jest również wyświetlany podczas odtwarzania pojedynczego zdjęcia, ale nie można
dostosować jego naświetlenia.
• Histogram nie jest wyświetlany w następujących przypadkach:
– Nagrywanie filmów
– Odtwarzanie filmów
– Wyświetlanie zdjęć w orientacji pionowej
– Obracanie zdjęć
– Fotografowanie z funkcją Rozległa panorama
– Wyświetlanie zdjęć wykonanych z funkcją Rozległa panorama
• Duża różnica w histogramie wyświetlanym podczas fotografowania i odtwarzania może wystąpić
w następujących przypadkach:
– Lampa błyskowa błyska kilkukrotnie.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub krótki.
• Histogram może nie zostać wyświetlony dla zdjęć wykonanych innymi aparatami.
Wyszukiwanie
operacji
B
Ciemny
32PL
1 Naciśnij
(Lampa błyskowa) na przycisku sterowania.
2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.
(Auto)
(Synch.z
dł.czas.)
(Wyłącz)
Lampa zawsze błyska.
Lampa zawsze błyska.
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co
pozwala na uzyskanie wyraźnego zdjęcia tła, które nie jest
oświetlone przez lampę błyskową.
Wyszukiwanie
operacji
(Włącz)
Lampa błyskowa automatycznie działa w ciemnych miejscach
oraz pod światło.
Spis treści
Lampa błyskowa
Lampa nie błyska.
Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk dostosowuje oświetlenie.
Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Podczas fotografowania w trybie serii lub bracketingu nie można korzystać z lampy błyskowej.
W trybie Inteligentna auto regulacja i Łatwe fotografowanie można wybrać tylko [Auto] lub
[Wyłącz].
• W trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia można wybrać tylko ustawienie [Włącz] lub [Wyłącz].
• W trybie Rozległa panorama lampa błyskowa jest ustawiona na [Wyłącz].
•
•
•
•
lampy błyskowej
Indeks
z„Białe okrągłe plamy” na zdjęciach zrobionych z użyciem
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
Efekt ten wywołują drobne cząsteczki (kurz, pyłki itp.) przelatujące w pobliżu
obiektywu. Po oświetleniu przez lampę błyskową aparatu występują na zdjęciach w
postaci białych okrągłych plam.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki itp.)
w powietrzu
Sposób redukcji „białych okrągłych plam”?
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość). ([Wyłącz] zostaje wybrane
automatycznie).
33PL
Kiedy aparat wykryje uśmiech, migawka zostaje otwarta automatycznie.
1 Naciśnij
(Uśmiech) na przycisku sterowania.
Spis treści
Zdjęcie z uśmiechem
2 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
3 Aby przerwać fotografowanie, naciśnij ponownie
(Uśmiech).
Ramka funkcji
wykrywania twarzy
Wskaźnik czułości wykrywania
uśmiechu
Nie należy zakrywać oczu grzywką.
Nie należy zakrywać twarzy kapeluszem, maską,
okularami słonecznymi itd.
2 Twarz należy skierować w stronę aparatu,
trzymając ją na równym poziomie. Oczy powinny
być zwężony.
3 Uśmiech powinien być wyraźny, z otwartymi
ustami. Wykrycie uśmiechu będzie łatwiejsze, jeśli
będą widoczne zęby.
1
Indeks
zJak lepiej fotografować uśmiechy
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
• Fotografowanie z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem kończy się automatycznie po zapełnieniu
karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.
• Zależnie od warunków, uśmiechy mogą nie zostać wykryte poprawnie.
• Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Jeżeli wybrano tryb Rozległa panorama lub Tryb filmu, nie można używać funkcji Zdjęcie z
uśmiechem.
Wyszukiwanie
operacji
Kiedy poziom uśmiechu przekracza punkt b na
wskaźniku, aparat zapisuje obrazy automatycznie.
Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty w trybie Zdjęcie z
uśmiechem, aparat zrobi zdjęcie, a następnie powróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
• Migawka zadziała, kiedy uśmiechnie się dowolna osoba, której twarz została wykryta przez
aparat.
• Za pomocą funkcji [Wykrywanie twarzy] można wybrać osobę o najwyższym priorytecie.
Aby wykonać wykrywanie uśmiechu dla innej twarzy, zmień priorytet twarzy za pomocą
części z przycisku sterowania (strona 60).
• Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, ustaw opcję [Czułość wykryw. uśmiechu] w menu
ustawień.
34PL
1 Naciśnij
Spis treści
Samowyzw
(Samowyzw) na przycisku sterowania.
2 Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku sterowania.
(Wyłącz)
Nie używa samowyzwalacza.
Ustawia 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza, a przed zadziałaniem migawki będzie
słychać sygnał dźwiękowy.
Aby anulować, naciśnij ponownie część .
(2 s)
Ustawia 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza.
(Autoportet z
2 osobami)
Ustaw samowyzwalacz na Portret wł. z samowyzw.
Kiedy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, brzęczyk
zabrzmi, a w 2 sekundy później zadziała migawka. Nie
poruszaj aparatem.
Uwagi
• W trybie Łatwe fotografowanie można wybrać tylko [10 s] lub [Wyłącz].
• W Trybie filmu nie można wybrać opcji [Autoportret z 1 osobą] ani [Autoportet z 2 osobami].
• Ustawienie samowyzwalacza nie działa podczas robienia zdjęć w trybie Rozległa panorama.
wł. z samowyzw.
Indeks
zAutomatyczne robienie zdjęć przy użyciu funkcji Portret
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Autoportret
z 1 osobą)
Wyszukiwanie
operacji
(10 s)
Wyceluj obiektyw na siebie tak, aby twarz była widoczna na ekranie LCD. Aparat
wykrywa obiekty, a następnie uruchamia migawkę. Aparat określa optymalną
kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD.
• W trakcie tej operacji można również fotografować naciskając
spust migawki.
35PL
Ciąg dalszy r
Jeżeli podczas trzymania aparatu i naciskania spustu migawki poruszysz dłonią lub
całym ciałem, nastąpi „poruszenie aparatu”. Poruszenie aparatu to częsty skutek
robienia zdjęć przy słabym oświetleniu lub długim czasie otwarcia migawki, tak jak w
przypadku trybu
(Portret-zmierzch) lub (Zmierzch).
W takim przypadku zrób zdjęcie, mając na uwadze poniższe uwagi.
Wyszukiwanie
operacji
• Zrób zdjęcie, ustawiając 2-sekundowe
opóźnienie samowyzwalacza i ustaw stabilnie
aparat, po naciśnięciu spustu migawki
przytrzymując ręce pewnie przy sobie.
• Używaj statywu lub ustaw aparat na płaskiej
powierzchni, aby był nieruchomy.
Spis treści
zJak uniknąć rozmazania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
36PL
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
2 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.
Ten aparat tworzy plik bazy danych na karcie pamięci i rejestruje w nim każde
zrobione zdjęcie do celów późniejszego odtworzenia. Jeżeli aparat wykryje zdjęcia,
które nie zostały zarejestrowane w pliku bazy danych na karcie pamięci, wyświetli się
ekran rejestracji „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Jeżeli chcesz zobaczyć niezarejestrowane zdjęcia, wybierz [OK], aby je zarejestrować.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Podczas rejestracji użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba zarejestrowania
niezarejestrowanych plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanego akumulatora może
spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie za sobą przerwanie kopiowania lub
uszkodzenie danych.
Wyszukiwanie
operacji
zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem
Spis treści
Oglądanie zdjęć
Indeks
37PL
Spis treści
Zoom przy odtwarzaniu
Możliwe jest oglądanie powiększonego zdjęcia.
1 Przekręć dźwignię
(Zoom odtwarzania) do pozycji
(T) podczas odtwarzania zdjęć.
2 Dostosuj położenie za pomocą przycisku sterowania.
3 Zmień zoom za pomocą dźwigni
odtwarzania).
(Zoom
zAby zapisać powiększone obrazy
Powiększony obraz można zapisać przy użyciu funkcji przycinania.
Naciśnij przycisk MENU t [Retusz] t [Przycinanie (Zmiana rozm.)].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Przekręć dźwignię do pozycji (T), aby powiększyć, lub do
pozycji (W), aby zmniejszyć.
Naciśnij przycisk z, aby anulować zoom odtwarzania.
Przedstawia
wyświetlany obszar
całego zdjęcia
Wyszukiwanie
operacji
Zdjęcie zostaje powiększone dwukrotnie względem środka
obrazu.
Indeks
38PL
Umożliwia wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie.
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Indeks) do pozycji (W), aby wyświetlić ekran
Przekręć dźwignię ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z jeszcze większą liczbą
zdjęć. Przekręć dźwignię jeszcze raz, aby wyświetlić zdjęcia z Kalendarzem podczas
odtwarzania w trybie [Widok daty].
3 Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, wybierz obraz za
pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.
• Gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione na
obrazów w trybie indeksu.
(Łatwe fotografowanie), nie można oglądać
zWyświetlanie zdjęć z żądanej daty/katalogu
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwaga
Wyszukiwanie
operacji
2 Przekręć dźwignię
indeksu obrazów.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
Spis treści
Indeks obrazów
Wybierz lewy pasek przyciskiem sterowania, a następnie
wybierz żądaną datę/katalog przy użyciu przycisków v/V.
Indeks
zWyświetlanie zdjęć z Kalendarzem
Gdy opcja [Tryb oglądania] jest ustawiona na [Widok daty], przekręć dźwignię
(Indeks), aby wyświetlić zdjęcia z Kalendarzem, gdy indeks będzie wyświetlał
większą liczbę zdjęć.
• Aby wybrać miesiąc, który chcesz wyświetlić, wybierz /
przyciskiem sterowania, a następnie żądany miesiąc.
• Aby wyświetlić zdjęcia z żądaną datą w trybie indeksu, wybierz
datę przyciskiem sterowania i naciśnij z.
• Aby wyjść z Kalendarza, wybierz
przyciskiem sterowania,
a następnie naciśnij z.
39PL
Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania. Zdjęcia można także
skasować poprzez przycisk MENU (strona 70).
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Wszyst obr w zakresie
dat
Wszyst. w tym katalogu
Wiele obrazów
Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym
katalogu lub zakresie dat.
Naciśnij przycisk [OK] t z po wykonaniu kroku 2.
1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższą czynność do momentu, kiedy nie
będzie już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz
ponownie zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć
oznaczenie .
2MENU t [OK] t z
Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie
pojedynczego obrazu.
Wyjdź
Anuluje kasowanie.
Uwagi
Indeks
Ten obraz
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Umożliwia wybranie i skasowanie wielu zdjęć.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
Wyszukiwanie
operacji
2 Przycisk
Spis treści
Kasuj
• W trybie łatwego oglądania można skasować tylko aktualnie wyświetlane zdjęcie.
• Jeżeli do zapisu zdjęć jest używana pamięć wewnętrzna, Tryb oglądania jest ustawiony na Widok
katalogu.
zPodczas wybierania zdjęć można przełączać się między
trybem indeksu a trybem pojedynczego obrazu
Przekręć dźwignię do pozycji (T) dźwigni W/T (zoom) w
trybie indeksu, aby powrócić do trybu pojedynczych zdjęć,
lub przekręć dźwignię
(Indeks) do pozycji (W) w trybie
pojedynczych zdjęć, aby powrócić do trybu indeksu.
• Tryb indeksu i tryb pojedynczych zdjęć można przełączać także
w trybach [Chroń], [DPOF] lub [Druk].
40PL
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
2 Wybierz film za pomocą przycisku sterowania.
Spis treści
Oglądanie filmów
3 Naciśnij przycisk z.
Funkcja odtwarzania
z
Odtwarzanie/Stop
B
Szybkie przewijanie do przodu
b
Szybkie przewijanie do tyłu
V
Wyświetlenie ekranu kontroli głośności.
• Wyreguluj głośność przy użyciu v/V na przycisku
sterowania, a następnie naciśnij z.
Uwaga
• Odtwarzanie niektórych zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Przycisk sterowania
Wyszukiwanie
operacji
Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
zEkran odtwarzania filmu
Indeks
Za pomocą części b/B przycisku sterowania wybierz obraz, który ma zostać
wyświetlony, a następnie naciśnij część z.
Pojawi się pasek odtwarzania i można będzie sprawdzić pozycję odtwarzania filmu.
Na ekranie odtwarzania filmu pojawia się ikona
,
lub
.
Wyświetlana ikona może się różnić w zależności od rozmiaru i jakości
obrazu.
Pasek odtwarzania
41PL
Ustawia kierunek przesuwania aparatu podczas robienia zdjęć w trybie Rozległa
panorama.
1 MENU t
Spis treści
Kierunek nagrywania
(Kierunek nagrywania) t żądany kierunek
Przesuń od lewej do prawej.
(W lewo)
Przesuń od prawej do lewej.
(W górę)
Przesuń od dołu do góry.
(W dół)
Przesuń od góry do dołu.
Wyszukiwanie
operacji
(W prawo)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
42PL
Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu, który jest zapisywany podczas
robienia zdjęcia.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów zostanie oddanych podczas
drukowania obrazu na papierze wielkoformatowym. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym
więcej zdjęć można zrobić.
(Rozm. Obrazu) t żądany rozmiar
Podczas fotografowania
Rozmiar obrazu
Wydruki w maksymalnym
rozmiarze A3+
Liczba zdjęć
Drukowanie
Mniej
Wysoka
jakość
(3648×2736)
Do wydruków w maksymalnym
rozmiarze L/2L/A4
(640×480)
Do załączania do poczty e-mail
Indeks
(2592×1944)
Więcej
(4320×2432)
(1920×1080)
Do oglądania na ekranach
telewizorów HDTV oraz do
wydruków w maksymalnym
rozmiarze A3
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(4320×3240)
Sposób wykorzystania
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
Spis treści
Rozm. Obrazu
Mniej
Niska
jakość
Wysoka
jakość
Do oglądania na telewizorach
HDTV
Więcej
Niska
jakość
Uwaga
• W przypadku zdjęć zrobionych z proporcjami 16:9 na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie.
43PL
Duży
Aparat robi zdjęcia w rozmiarze [14M].
Mały
Aparat robi zdjęcia w rozmiarze [5M].
Spis treści
W trybie Łatwe fotografowanie
Aparat robi zdjęcia w rozmiarze
standardowym.
(Standardowy)
(Pionowo: 3424×1920)
(Poziomo: 4912×1080)
(Pionowo: 4912×1920)
(Poziomo: 7152×1080)
Podczas nagrywania filmów
Rozmiar obrazu w filmie
Średnia
prędkość
bitowa
Sposób wykorzystania
1280×720(Wys.jakość)
9 Mb/s
Nagrywanie filmu o najwyższej
jakości w celu oglądania na ekranie
telewizora HDTV.
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Nagrywanie filmu o standardowej
jakości w celu oglądania na ekranie
telewizora HDTV.
VGA
3 Mb/s
Nagrywanie filmu o rozmiarze
obrazu odpowiednim do przesyłania
do Internetu.
Indeks
Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość. Im większa ilość danych użytych w
ciągu sekundy (średnia prędkość bitowa), tym bardziej płynne odtwarzanie.
Filmy nagrywane tym aparatem są rejestrowane w progresywnym formacie MPEG-4, ok.
30 klatek na sekundę, AAC, mp4.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Aparat robi zdjęcia w formacie szerokiego
obrazu.
(Szeroki)
Wyszukiwanie
operacji
Podczas robienia zdjęć w trybie Rozległa
panorama
Uwaga
• Wybranie rozmiaru obrazu [VGA] dla filmów powoduje uzyskanie przybliżonego obrazu.
44PL
Ciąg dalszy r
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
Rozmiar obrazu: 14 M
4320 pikseli × 3240 pikseli = 13 996 800 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
1
Piksele
Dużo pikseli
(wysoka jakość zdjęcia i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(gorsza jakość zdjęcia, ale mały rozmiar pliku)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Piksel
Wyszukiwanie
operacji
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, zajmuje więcej pamięci, a
wyświetlone zdjęcie jest bardzo szczegółowe. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość i czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy
zdjęcie zostanie wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Spis treści
zO „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Indeks
45PL
W trybie Łatwe fotografowanie można wybierać ustawienie błysku także poprzez
przycisk MENU.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
Spis treści
Lampa błyskowa
(Łatwe fotografowanie).
3 Wybierz żądany tryb.
Auto
Lampa błyskowa automatycznie działa w ciemnych miejscach
oraz pod światło.
Wyłącz
Nie używa lampy błyskowej.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t [Lampa błyskowa] t z na przycisku sterowania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
46PL
Fotografować można pojedyncze obrazy lub obrazy w trybie serii.
1 MENU t
(Jedno)
Aparat robi jedno zdjęcie.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat robi do
100 zdjęć w sposób ciągły.
Wyszukiwanie
operacji
(Seria)
(Nastawienia serii) t żądany tryb
Spis treści
Nastawienia serii
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
• Fotografowanie w trybie serii jest niedostępne w trybach Łatwe
fotografowanie, Rozległa panorama, Tryb filmu i Zdjęcie z
uśmiechem.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na [Wyłącz].
• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje
zapisana seria maksimum pięciu zdjęć.
• Interwał rejestrowania może być dłuższy w zależności od
ustawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna
bądź karta pamięci jest zapełniona, seryjne zapisywanie zdjęć
zostaje przerwane.
• [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają ustawione dla pierwszego
zdjęcia i ustawienia te są używane także dla następnych zdjęć w
serii.
47PL
Można ustawić tryb bracketingu. W trybie bracketingu można zrobić serię 3 zdjęć o
zmienionych ustawieniach. Potem można wybrać najbardziej odpowiednie zdjęcie.
1 MENU t
Spis treści
Ustawienia bracketingu
(Ustawienia bracketingu) t żądany tryb
Nie używa trybu bracketingu.
(EXP±0,3)
Aparat robi serię 3 zdjęć przy naświetleniu przesuniętym w
następujący sposób: jasne, standardowe i ciemne.
Im większa wartość kroku bracketingu, tym większe
przesunięcie wartości naświetlenia.
(EXP±0,7)
(EXP±1,0)
(Balans bieli)
• Po ustawieniu opcji [Balans bieli] na wartość inną niż [Auto] ton
kolorów jest przesuwany w oparciu o wybrany balans bieli.
Uwagi
(Wybór
Indeks
• Nie można wybrać opcji [Balans bieli], kiedy pokrętło trybu pracy jest ustawione na
sceny).
• Nie można wybrać opcji [Ustawienia bracketingu] w następujących przypadkach:
– W trybie Inteligentna auto regulacja
– W trybie Łatwe fotografowanie
– W Trybie filmu
– W trybie Rozległa panorama
– Gdy opcja [Nastawienia serii] jest ustawiona na [Seria]
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Aparat robi serię 3 zdjęć przy balansie bieli przesuniętym w
następujący sposób: bieżący ton kolorów, przesunięcie w
kierunku koloru niebieskiego, przesunięcie w kierunku koloru
czerwonego.
Wyszukiwanie
operacji
(Wyłącz)
48PL
Ekspozycję można regulować ręcznie z krokiem 1/3 EV w zakresie od –2.0 EV do +2.0
EV.
1 MENU t
Spis treści
EV
(EV) t żądane ustawienie EV
• W trybie Łatwe fotografowanie lub Fot. z ręczną reg. naświetlenia ustawienie [EV] nie może
zostać zmienione.
• Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w miejscu bardzo jasnym lub bardzo ciemnym, lub jeśli
używana jest lampa błyskowa, regulacja ekspozycji może nie być skuteczna.
zRegulacja ekspozycji w celu uzyskiwania lepszych zdjęć
Niższe ustawienie EV –
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Wyszukiwanie
operacji
Uwagi
Prawidłowa ekspozycja
Indeks
Wyższe ustawienie EV +
Niedoświetlenie = za mało światła
Zdjęcie zbyt ciemne
49PL
Reguluje światłoczułość, kiedy aparat ma ustawienie Autoprogram, Fot. z ręczną reg.
naświetlenia lub
(Zaawansowane fot. sport.) w Wyborze sceny.
1 MENU t
(ISO) t żądany tryb
/
/
/
/
Można zmniejszyć stopień rozmazania w ciemnych obszarach
lub dla przesuwających się obiektów, zwiększając czułość ISO
(wybierając większą wartość).
Uwagi
zRegulacja czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Duża czułość ISO
Rejestrowane zdjęcie jest jasne nawet w ciemnym miejscu, a
jednocześnie czas otwarcia migawki zostaje skrócony w celu
zmniejszenia rozmazania.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Indeks
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Nie można wybrać ustawienia [ISO AUTO] w trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia.
• Dla ustawienia ISO nie można wybrać innej opcji niż [ISO AUTO], [ISO 80] do [ISO 800] w
następujących przypadkach:
– Po wybraniu trybu Seria/Bracketing
– Kiedy Wybór sceny jest ustawiony na tryb
(Zaawansowane fot. sport.)
– Gdy opcja [DRO] jest ustawiona na [DRO plus]
Wyszukiwanie
operacji
Automatycznie ustawia czułość ISO.
(Auto)
/
/
Spis treści
ISO
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej wygładzony.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
50PL
Ciąg dalszy r
• Wybierz wyższą czułość ISO, aby skrócić czas
otwarcia migawki i naciśnij spust migawki zanim
obiekt poruszy się.
• W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża
czułość).
Wyszukiwanie
operacji
Nawet jeśli aparat jest nieruchomy, obiekt porusza się w trakcie ekspozycji i dlatego
po naciśnięciu spustu migawki wygląda na rozmazany. Poruszenie aparatu jest
redukowane automatycznie, jednak funkcja ta nie redukuje skutecznie rozmazania
obiektu.
Rozmazanie obiektu zdarza się często przy słabym oświetleniu lub długim czasie
otwarcia migawki.
W takim przypadku zrób zdjęcie, mając na uwadze poniższe uwagi.
Spis treści
zJak uniknąć rozmazania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
51PL
Reguluje barwę światła zależnie od panujących warunków oświetlenia. Funkcji tej należy
użyć, kiedy kolor wydaje się nienaturalny.
1 MENU t
Spis treści
Balans bieli
(Balans bieli) t żądany tryb
(Światło
dzienne)
(Pochmurnie)
Automatyczna korekcja balansu bieli w celu uzyskania
naturalnego wyglądu kolorów.
Korekcja dla warunków na zewnątrz przy ładnej pogodzie,
wieczorem lub w nocy, w obecności neonów lub fajerwerków
itp.
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
n (Żarowe)
Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi lub
mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.
(Lampa
błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.
(Jednym
dotk.)
Korekcja balansu bieli w zależności od źródła światła. Kolor
bieli zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] staje się
podstawowym kolorem białym. Należy użyć tego trybu, jeśli w
trybie [Auto] lub innych trybach nie można uzyskać
właściwego koloru.
(Nast.jedn.dotk.)
Indeks
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
świetlówki.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnego białego
światła świetlówki.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
świetlówki w dzień.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Balans bieli
świetlówki 1)
(Balans bieli
świetlówki 2)
(Balans bieli
świetlówki 3)
Wyszukiwanie
operacji
(Auto)
Zapamiętuje podstawowy kolor biały, którego można użyć w
trybie [Jednym dotk.].
Uwagi
• [Balans bieli] nie można regulować w trybach Inteligentna auto regulacja i Łatwe fotografowanie.
• [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie umożliwia regulacji w następujących sytuacjach:
– W trybie Rozległa panorama
– W Trybie filmu
– Kiedy Wybór sceny jest ustawiony na
(tryb Duża czułość).
• Jeżeli światło świetlówki miga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo nawet po
wybraniu opcji [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans bieli świetlówki
3].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa] opcja [Balans
bieli] zostaje ustawiona na wartość [Auto].
• Kiedy lampa błyskowa ma ustawienie [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli można ustawić
tylko na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
• [Nast.jedn.dotk.] nie można ustawić podczas ładowania lampy błyskowej.
52PL
1 Skadruj biały obiekt, taki jak kartka papieru wypełniająca ekran, przy
identycznym oświetleniu jak podczas fotografowania obiektu.
(Balans bieli) t [Nast.jedn.dotk.] t z na przycisku
Ekran na chwilę zaczerni się, a po wyregulowaniu ustawienia balansu bieli i zapisaniu
go w pamięci zostanie ponownie wyświetlony ekran fotografowania.
Uwagi
zWpływ oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie kolorów są regulowane automatycznie. Można je jednak regulować ręcznie,
korzystając z funkcji Balans bieli.
Światło dzienne
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Indeks
Pogoda/
oświetlenie
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Jeśli podczas fotografowania miga wskaźnik
, balans bieli nie został ustawiony lub nie można
go ustawić. Użyj automatycznego balansu bieli.
• Podczas działania funkcji [Nast.jedn.dotk.] nie należy potrząsać aparatem ani go uderzać.
• Jeżeli lampa błyskowa jest ustawiona na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], korekcja balansu bieli
odbywa się z użyciem błysku.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
sterowania
Spis treści
Aby zarejestrować podstawowy kolor biały w
trybie [Nast.jedn.dotk.]
53PL
Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
AF oznacza autofokus, czyli funkcję, która automatycznie ustawia ostrość.
1 MENU t
Spis treści
Ostrość
(Ostrość) t żądany tryb
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie we wszystkich zakresach ramki
pola AF.
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do
połowy w trybie fotografowania, zielona
ramka jest wyświetlana wokół obszaru z
ustawioną ostrością.
Ramka pola AF
(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie w środku ramki pola. Używanie
razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Jeśli funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, autofokus działa z
priorytetem twarzy.
Wyszukiwanie
operacji
(Multi AF)
Ramka pola AF
Automatycznie ustawia ostrość na
bardzo małym obiekcie lub na małej
przestrzeni. Używanie razem z funkcją
blokady AF pozwala skomponować
zdjęcie w dowolny sposób. Należy
pewnie trzymać aparat, tak aby
wyrównanie fotografowanego obiektu i
ramki pola AF było prawidłowe.
Indeks
(Punktowy
AF)
Ramka pola AF
Uwagi
• Po włączeniu funkcji [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF] ramka pola AF zostaje wyłączona i
wyświetlana jest ramka zaznaczona linią kropkowaną. W takim przypadku aparat ustawia ostrość
na obiekty znajdujące się na środku ekranu.
• Jeżeli ustawiony jest inny tryb ustawiania ostrości niż [Multi AF], nie można używać funkcji
Wykrywanie twarzy.
• Tryb ustawiania ostrości zostaje ustawiony na [Multi AF] w następujących sytuacjach:
– W trybie Inteligentna auto regulacja
– W trybie Łatwe fotografowanie
– W Trybie filmu
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
– Kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]
54PL
Ciąg dalszy r
ekranu
Jeśli obraz jest nieostry, należy wykonać czynności opisane poniżej:
Ramka pola AF
2Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie
migać i pozostanie włączony, powróć do
całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do
końca spust migawki.
• Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca
można powtarzać procedurę dowolną liczbę razy.
Wyszukiwanie
operacji
Wskaźnik
blokady AE/AF
1Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w
środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie
(blokada AF).
Spis treści
zUstawianie ostrości na obiektach w pobliżu krawędzi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
55PL
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
1 MENU t
Spis treści
Tryb pomiaru
(Tryb pomiaru) t żądany tryb
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie
ważony).
(Punktowy)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla
części obiektu (pomiar punktowy).
Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt
jest oświetlony od tyłu lub istnieje
silny kontrast pomiędzy tłem a
obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Centralny)
Wyszukiwanie
operacji
(Wielopunktowy)
Uwagi
Indeks
• W trybie filmu nie można wybrać opcji [Punktowy].
• Jeżeli ustawiony jest inny tryb pomiaru niż [Wielopunktowy], nie można używać funkcji
Wykrywanie twarzy.
• Tryb pomiaru zostaje ustawiony na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach:
– W trybie Inteligentna auto regulacja
– W trybie Łatwe fotografowanie
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
– Kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]
56PL
W trybie Inteligentna auto regulacja aparat automatycznie wykrywa warunki
fotografowania i robi zdjęcie. Po wykryciu ruchu zostaje zwiększona czułość ISO w
zależności od ruchu, aby zredukować rozmazanie obiektu (wykrywanie ruchu).
Aparat rozpoznaje następujące typy scen. Po
określeniu optymalnej sceny aparat wyświetla
odpowiednią ikonę i informacje.
(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Portret)
2 MENU t
(Inteligentna auto regulacja).
(Rozpoznanie sceny) t żądany tryb
(Auto)
(Zaawansowany)
Kiedy aparat rozpozna scenę, wybiera optymalne ustawienia i
robi zdjęcie.
• Podczas robienia dwóch zdjęć po kolei znak + na ikonie
staje
się zielony.
• Po zrobieniu dwóch klatek oba zdjęcia są wyświetlane obok siebie
natychmiast po ich zrobieniu.
• Kiedy wyświetla się [Red. zamkniętych oczu], robione są
automatycznie 2 zdjęcia i wybierane jest zdjęcie, na którym oczy są
otwarte. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji
Redukcja zamkniętych oczu, zobacz „Co to jest funkcja Redukcja
zamkniętych oczu?”.
Indeks
Kiedy aparat rozpozna scenę, wybiera optymalne ustawienia.
Jeśli aparat rozpozna scenę (Zmierzch), (Portretzmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), automatycznie zmienia ustawienie i
robi następne zdjęcie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
Wyszukiwanie
operacji
Przykład zdjęcia z aktywną sceną typu
(Pod światło).
Ikona i informacje funkcji Rozpoznanie
sceny
Spis treści
Rozpoznanie sceny
Uwagi
• Funkcja Rozpoznanie sceny nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.
• Rozpoznanie sceny zostaje ustawione na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie serii
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
– Kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] i [Autoportet z 2 osobami]
• Dostępne ustawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].
• Niekiedy nie jest możliwe rozpoznanie scen
(Zmierzch ze statywem) w środowisku, w którym
drgania są przenoszone na aparat nawet po umieszczeniu go na statywie.
• Czasami długi czas otwarcia migawki powoduje rozpoznanie sceny
(Zmierzch ze statywem).
Podczas fotografowania należy trzymać aparat nieruchomo.
• W zależności od sytuacji, takie sceny mogą nie zostać rozpoznane.
57PL
Ciąg dalszy r
jest wygodniej! ([Zaawansowany])
W trybie [Zaawansowany], gdy aparat rozpozna scenę trudną do sfotografowania
( (Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) i
(Portret pod światło)), zmienia ustawienia jak opisano to poniżej i robi dwa
zdjęcia z różnymi efektami, umożliwiając wybór pomiędzy nimi.
Robi zdjęcie w trybie Synch.z dł.czas.
Robi zdjęcie ze zwiększoną czułością i
redukcją poruszenia aparatu
Robi zdjęcie w trybie Synch.z dł.czas.,
używając twarzy oświetlonej lampą
błyskową jako punktu odniesienia
Robi zdjęcie ze zwiększoną czułością i
redukcją poruszenia aparatu, używając twarzy
jako punktu odniesienia
Robi zdjęcie w trybie Synch.z dł.czas.
Robi zdjęcie z jeszcze dłuższym czasem
otwarcia migawki, bez zwiększania czułości
Robi zdjęcie z lampą błyskową
Robi zdjęcie z dostosowaną jasnością i
kontrastem tła (DRO plus)
Robi zdjęcie, używając twarzy
oświetlonej lampą błyskową jako
punktu odniesienia
Robi zdjęcie z dostosowaną jasnością i
kontrastem twarzy i tła (DRO plus)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Drugie zdjęcie
Wyszukiwanie
operacji
Pierwsze zdjęcie*
Spis treści
z Zrób dwa zdjęcia i wybierz lepsze z nich później - tak
* Kiedy lampa błyskowa jest ustawiona na [Auto].
Po ustawieniu na [Zaawansowany] aparat automatycznie zrobi dwa kolejne zdjęcia*,
gdy rozpozna
(Portret). Aparat następnie automatycznie wybiera, wyświetla i
zapisuje zdjęcie, na którym oczy nie są zamknięte. Jeżeli oczy są zamknięte na
obydwu zdjęciach, zostaje wyświetlony komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Indeks
zCo to jest funkcja Redukcja zamkniętych oczu?
* oprócz przypadków, w których miga lampa błyskowa/migawka otwiera się powoli
58PL
Ustawia czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem w celu wykrywania uśmiechów.
1 MENU t
(Czułość wykryw. uśmiechu) t żądany tryb
Wykrywa szeroki uśmiech.
(Normalny
uśmiech)
Wykrywa normalny uśmiech.
(Lekki
uśmiech)
Wykrywa nawet lekki uśmiech.
Wyszukiwanie
operacji
(Szeroki
uśmiech)
Spis treści
Czułość wykryw. uśmiechu
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Zależnie od warunków, uśmiechy mogą nie zostać wykryte poprawnie.
• [Czułość wykryw. uśmiechu] nie umożliwia regulacji w następujących sytuacjach:
– W trybie Łatwe fotografowanie
– W trybie Rozległa panorama
– W Trybie filmu
Indeks
59PL
Wykrywa twarze obiektów i automatycznie ustawia ostrość, lampę błyskową,
naświetlenie, balans bieli i funkcję redukcji czerwonych oczu.
Ramka funkcji wykrywania twarzy (pomarańczowa)
Ramka funkcji wykrywania twarzy (biała)
1 MENU t
(Auto)
Funkcja wykrywania twarzy nie jest używana.
Wybiera twarz, dla której aparat będzie automatycznie
ustawiał ostrość.
(Priorytet
dziecka)
Wybiera twarz dziecka i robi zdjęcie z jej priorytetem.
(Priorytet
dorosłego)
Wybiera twarz osoby dorosłej i robi zdjęcie z jej priorytetem.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Wyłącz)
(Wykrywanie twarzy) t żądany tryb
Wyszukiwanie
operacji
Kiedy aparat wykryje więcej niż jeden obiekt, mechanizm aparatu oceni, który z
obecnych obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa. Ramka
funkcji wykrywania twarzy dla głównego obiektu zmieni kolor na pomarańczowy.
Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Uwagi
Indeks
• [Wykrywanie twarzy] nie można wybrać w następujących sytuacjach:
– W trybie Łatwe fotografowanie
– W Trybie filmu
– W trybie Rozległa panorama
• Nie można wybrać [Wyłącz], kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub
[Autoportet z 2 osobami].
• Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać, tylko jeśli tryb ostrości jest ustawiony na [Multi
AF] lub tryb pomiaru jest ustawiony na [Wielopunktowy].
• Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.
• W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy.
• Zależnie od warunków, dorośli i dzieci mogą nie zostać wykryci poprawnie.
• Podczas fotografowania z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy]
zostaje ustawiona automatycznie na [Auto], nawet jeśli była ustawiona na [Wyłącz].
60PL
Ciąg dalszy r
Zwykle aparat wybiera twarz w celu ustawienia ostrości zgodnie z ustawieniem
[Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać twarz w celu określenia priorytetu.
1Naciśnij część z przycisku sterowania podczas wykrywania twarzy. Pierwsza twarz
po lewej stronie zostanie wybrana jako priorytetowa, a ramka zmieni się z
na
pomarańczową ramkę ( ).
3Aby anulować (wyłączyć) wybór twarzy, przesuń pomarańczową ramkę na
ostatnią twarz po prawej stronie, a następnie naciśnij ponownie z.
Indeks
• Wybrana twarz może nie zostać prawidłowo wykryta, co zależy od jasności otoczenia,
fryzury osoby itp. W takim przypadku należy ponownie wybrać twarz w warunkach, w
których robione będzie zdjęcie.
• Kiedy funkcja Zdjęcie z uśmiechem jest używana z wybraną ramką wykrywania twarzy,
funkcja Wykrywanie uśmiechu jest wykonywana tylko dla wybranej twarzy.
• Twarzy priorytetowej nie można wybrać w trybie Łatwe fotografowanie, Fot. z ręczną reg.
naświetlenia ani po ustawieniu samowyzwalacza na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
2Każde naciśnięcie części z powoduje przesunięcie priorytetu o jedną twarz w
prawą stronę. Naciśnij wielokrotnie z do momentu, kiedy pomarańczowa ramka
( ) znajdzie się na twarzy, którą chcesz wybrać.
Wyszukiwanie
operacji
Wyłączona ramka priorytetu twarzy
Spis treści
zWybór priorytetowej twarzy
61PL
W trybie Autoprogram lub Fot. z ręczną reg. naświetlenia aparat analizuje fotografowaną
scenę i automatycznie reguluje jasność i kontrast w celu poprawienia jakości obrazu.
DRO oznacza „Dynamic Range Optimizerh” (Optymalizator zakresu dynamicznego),
czyli funkcję, która automatycznie optymalizuje różnicę między jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu.
(DRO) t żądany tryb
(Wyłącz)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Regulacja nie jest wykonywana.
Automatycznie ustawia jasność i kontrast obrazów.
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
Spis treści
DRO
Automatycznie i silnie ustawia jasność i kontrast.
• W zależności od warunków fotografowania, uzyskanie efektów korekcji może nie być możliwe.
• Jeżeli ustawiono funkcję [DRO plus], możliwe jest ustawienie tylko opcji [ISO AUTO] lub
wartości od [ISO 80] do [ISO 800] jako wartości ISO.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
Indeks
62PL
Kiedy podczas robienia zdjęcia Wybór sceny ma ustawienie
(Miękkie ujęcie), aparat
automatycznie wykonuje dwa zdjęcia jedno po drugim. Aparat następnie automatycznie
wybiera, wyświetla i zapisuje zdjęcie, na którym oczy nie są zamknięte.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
(Wybór sceny).
(Miękkie ujęcie).
3 MENU t
(Red. zamkniętych oczu) t żądany tryb
Kiedy funkcja Wykrywanie twarzy jest aktywna, działa
funkcja Redukcja zamkniętych oczu, dzięki czemu zapisywane
są zdjęcia osób z otwartymi oczami.
(Wyłącz)
Nie używa funkcji Redukcja zamkniętych oczu.
Uwagi
Indeks
• [Red. zamkniętych oczu] nie działa w następujących sytuacjach:
– Podczas używania lampy błyskowej
– Po wybraniu trybu Seria
– Kiedy funkcja Wykrywanie twarzy nie działa
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
• W zależności od sytuacji, czasami funkcja Redukcja zamkniętych oczu nie działa.
• Jeżeli funkcja Redukcja zamkniętych oczu ma ustawienie [Auto], ale rejestrowane są tylko
zdjęcia osób z zamkniętymi oczami, na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat „Wykryto
zamknięte oczy”. Jeśli to konieczne, zrób ponownie zdjęcie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Auto)
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz
Spis treści
Red. zamkniętych oczu
63PL
W Trybie filmu można dopasować działanie funkcji SteadyShot.
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
2 MENU t
(Tryb filmu).
Spis treści
SteadyShot
(SteadyShot) t żądany tryb
(Aktywny)
Zapewnia lepsze działanie funkcji SteadyShot.
Wyszukiwanie
operacji
(Standardowy)
Zapewnia działanie funkcji SteadyShot w stabilnych
warunkach nagrywania.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
64PL
Zdjęcia są automatycznie odtwarzane po kolei.
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Slajdy) t żądany pokaz slajdów t z na przycisku
(Ciągłe odtwarzanie)
(Pokaz slajdów z
muzyką)
Odtwarza wszystkie zdjęcia po kolei.
Odtwarza zdjęcia po kolei, z dodanymi efektami i
muzyką.
1 Wybierz żądane zdjęcie do odtwarzania za pomocą przycisku
sterowania.
2 MENU t
(Slajdy) t [Ciągłe odtwarzanie] t z
Funkcja odtwarzania
z
Stop
v
Konfiguruje ustawienia wyświetlania.
V
Wyświetlenie ekranu kontroli głośności.
• Wyreguluj głośność przy użyciu v/V na przycisku
sterowania, a następnie naciśnij z.
b
Przewija zdjęcie do tyłu.
B
Przewija zdjęcie do przodu.
Indeks
Przycisk sterowania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Ciągłe odtwarzanie
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
sterowania
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
Spis treści
Slajdy
zWyświetlanie zdjęć panoramicznych podczas ciągłego
odtwarzania
Całe zdjęcie panoramiczne jest wyświetlane przez 3 sekundy.
Zdjęcie panoramiczne można przewijać, naciskając z.
Naciśnij z ponownie podczas przewijania. Ekran powróci do całego zdjęcia
panoramicznego.
65PL
1 MENU t
sterowania
(Slajdy) t [Pokaz slajdów z muzyką] t z na przycisku
Wyświetla ekran ustawień.
Spis treści
Pokaz slajdów z muzyką
2 Wybierz żądane ustawienie.
4 Naciśnij przycisk z, aby zakończyć prezentację zdjęć.
Uwagi
• Nie można odtwarzać filmów ani zdjęć panoramicznych.
• Ustawienia inne niż [Zdjęcie] pozostają zapisane do momentu, kiedy zostaną zmienione.
Wszystkie
Odtwarza prezentację wszystkich zdjęć w kolejności.
Ta data
Odtwarza pokaz slajdów z aktualnie wybranego zakresu dat,
kiedy tryb oglądania jest ustawiony na [Widok daty].
Katalog
Odtwarza pokaz slajdów z aktualnie wybranego katalogu,
kiedy tryb oglądania jest ustawiony na Widok katalogu.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Zdjęcie
Wybierz grupę zdjęć do wyświetlenia.
Wyszukiwanie
operacji
3 [Start] t z
Uwaga
Efekty
Wybiera szybkość odtwarzania i nastrój prezentacji zdjęć.
Prosty
Prosta prezentacja z przełączaniem zdjęć w określonych
odstępach czasu.
Odstęp czasu odtwarzania można dostosować za pomocą opcji
[Interwał], dzięki czemu można dokładnie oglądać zdjęcia.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć odtwarzająca atmosferę sceny
filmowej.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć przebiegająca w średnim tempie.
Aktywny
Prezentacja zdjęć w szybkim tempie dostosowana do
aktywnych scen.
Indeks
• Wartość tego ustawienia jest ustalona na [Katalog], gdy do zapisywania zdjęć używana jest
pamięć wewnętrzna.
66PL
Ciąg dalszy r
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Prosty].
Music2
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Nostalgia].
Music3
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Stylowy].
Music4
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Aktywny].
Bez dźwięku
Nie używa muzyki w tle.
1s
3s
Ustawienie odstępu czasu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w
trybie [Prosty].
5s
10 s
Auto
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Interwał
Ustawienie odstępu czasu przełączania ekranu. Wartość ustawienia jest ustalona na
[Auto], gdy dla opcji [Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Prosty].
Wyszukiwanie
operacji
Music1
Spis treści
Muzyka
Określa muzykę, która ma być odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Można wybrać
więcej niż jedną ścieżkę tła muzycznego. Naciśnij V na przycisku sterowania, aby
wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie naciśnij v/V, aby dostosować głośność.
Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej opcji
[Efekty].
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
Indeks
Powtórz
Włączenie lub wyłączenie powtarzania prezentacji zdjęć.
zWybieranie muzyki tła
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich
odtwarzania w trakcie prezentacji zdjęć. W celu przeniesienia plików muzycznych
należy zainstalować na komputerze oprogramowanie „Music Transfer” (w zestawie).
Szczegółowe informacje, zobacz strony 106 i 107.
• W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane
utwory (Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku,
należy wykonać procedurę [Formatuj muzykę] (strona 92) i przenieść ponownie muzykę.
67PL
Umożliwia wybranie formatu wyświetlania zdjęć.
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Tryb oglądania) t żądany tryb t z na przycisku
(Widok daty)
Wyświetla zdjęcia według daty.
Wyświetla tylko zdjęcia.
(Widok
katalogu (film))
Wyświetla tylko pliki filmów.
Uwagi
• Kiedy używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest ustawiony na Widok katalogu, a
zdjęcia i filmy są odtwarzane z tego samego katalogu.
• W tym aparacie nie jest dostępny widok wydarzenia.
1 MENU t
sterowania
(Tryb oglądania) t [Widok daty] t z na przycisku
2 Przekręć wielokrotnie dźwignię
Indeks
Wyświetlanie Kalendarza
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Widok
katalogu
(Zdjęcia))
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
sterowania
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
Spis treści
Tryb oglądania
(Indeks), aż wyświetli się Kalendarz.
Przyciskiem sterowania wybierz / , a następnie wybierz miesiąc, który chcesz
wyświetlić. Wybierz datę i naciśnij z, aby wyświetlić zdjęcia z wybraną datą w trybie
indeksu.
zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem
Ten aparat tworzy plik bazy danych na karcie pamięci i rejestruje w nim każde
zrobione zdjęcie do celów późniejszego odtworzenia. Jeżeli aparat wykryje zdjęcia,
które nie zostały zarejestrowane w pliku bazy danych na karcie pamięci, wyświetli się
ekran rejestracji „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Jeżeli chcesz zobaczyć niezarejestrowane zdjęcia, wybierz [OK], aby je zarejestrować.
• Podczas rejestracji użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba zarejestrowania
niezarejestrowanych plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanego akumulatora może
spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie za sobą przerwanie kopiowania lub
uszkodzenie danych.
68PL
Pozwala wyretuszować zapisane zdjęcie i zapisać je jako nowy plik. Oryginalne zdjęcie
zostaje zachowane.
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Retusz) t żądany tryb t z na przycisku sterowania
3 Wykonaj retuszowania zgodnie z metodą postępowania w każdym trybie.
(Przycinanie
(Zmiana rozm.))
Nagrywanie obrazu w trybie
zoomu przy odtwarzaniu.
Przekręć dźwignię do pozycji
(T), aby powiększyć, lub do
pozycji (W), aby zmniejszyć.
2 Ustaw punkt powiększenia za pomocą przycisku sterowania.
3 MENU t wybierz rozmiar obrazu do zapisania t z
4 [OK] t z
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od obrazu.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
Spis treści
Retusz
1
Usuwa efekt czerwonych oczu
spowodowany przez lampę
błyskową.
(Maskowanie
nieostrości)
Indeks
Wybierz opcję [OK] za pomocą
przycisku sterowania t z.
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu może nie być
możliwa.
1
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Korekcja
czerwonych
oczu)
Wyostrza obraz w wybranej
ramce.
Wybierz obszar (ramkę)
żądanego zdjęcia do
wyretuszowania za pomocą
przycisku sterowania t
MENU.
2 [OK] t z
• W zależności od obrazu,
odpowiednia korekcja może nie zostać zastosowana, a jakość obrazu
może się pogorszyć.
1
Uwaga
• Nie można retuszować filmów ani zdjęć panoramicznych.
69PL
Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania.
Zdjęcia można także kasować przyciskiem (Kasuj) (strona 40).
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania
3 [OK] t z
Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i skasować kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższą czynność do momentu, kiedy nie
będzie już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .
2MENU t [OK] t z
Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu
lub zakresie dat.
Uwagi
Indeks
(Wszyst obr w
zakresie dat)
(Wszyst. w tym
katalogu)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Ten obraz)
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
Spis treści
Kasuj
• W trybie Łatwe oglądanie można wybrać tylko [Kasuje pojedynczy obraz] lub [Kasuje wszystkie
obrazy].
• Jeżeli do zapisu zdjęć jest używana pamięć wewnętrzna, Tryb oglądania jest ustawiony na Widok
katalogu.
70PL
Chroni zapisane zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem.
Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie .
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Chroń) t żądany tryb t z na przycisku sterowania
(Ten obraz)
Chroni aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i ochronić kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
2MENU t [OK] t z
Uwaga
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższy krok do momentu, kiedy nie będzie już
żadnych zdjęć do ochrony. Wybierz zdjęcie z oznaczeniem
, aby usunąć oznaczenie .
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
Spis treści
Chroń
• Jeżeli do zapisu zdjęć jest używana pamięć wewnętrzna, Tryb oglądania jest ustawiony na Widok
katalogu.
Wybierz zdjęcie, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj je poprzez naciśnięcie
części z przycisku sterowania w tej samej procedurze co w przypadku włączania
ochrony.
Wskaźnik
zniknie, a ochrona zostanie anulowana.
Indeks
zAnulowanie ochrony
71PL
Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia określenie zdjęć na karcie
pamięci, które mają zostać wydrukowane.
Dla zarejestrowanych zdjęć wyświetlane jest oznaczenie
(polecenie wydruku).
2 MENU t
(Ten obraz)
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Oznacza do wydrukowania aktualnie wyświetlane zdjęcie w
trybie pojedynczego obrazu.
1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższy krok do momentu, kiedy nie będzie już
żadnych zdjęć do wydrukowania. Wybierz zdjęcie z
oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .
2MENU t [OK] t z
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
(Wiele obrazów) Można wybrać i zamówić drukowanie kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 2.
Wyszukiwanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Spis treści
DPOF
Uwagi
(polecenie drukowania) nie można dodawać do filmów ani zdjęć w pamięci
(polecenie drukowania) można dodać do maksymalnie 999 zdjęć.
zUsuwanie oznaczenia DPOF
Indeks
• Oznaczenia
wewnętrznej.
• Oznaczenie
Wybierz zdjęcie, dla którego chcesz usunąć rejestrację DPOF, a następnie naciśnij z
na przycisku sterowania w tej samej procedurze, która obowiązuje w przypadku
dodawania oznaczenia
.
Oznaczenie
zniknie i rejestracja DPOF zostanie usunięta.
72PL
Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić poziome zdjęcie w orientacji pionowej.
2 MENU t
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Obróć) t z na przycisku sterowania
4 [OK] t z
Uwagi
• Nie jest możliwe obracanie filmów ani chronionych zdjęć.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
3 Obróć zdjęcie za pomocą przycisków [ / ] t b/B.
Wyszukiwanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Spis treści
Obróć
Indeks
73PL
Jeśli na karcie pamięci utworzono wiele katalogów, ta funkcja umożliwia wybranie
katalogu zawierającego zdjęcie do odtworzenia.
1 Naciśnij przycisk
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu
(Wybierz katalog) t z
4 Wybierz katalog za pomocą przycisków b/B.
5 [OK] t z
• Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
zOglądanie zdjęć w wielu katalogach
Indeks
Jeśli utworzono wiele katalogów, następujące wskaźniki pojawiają się na pierwszym i
ostatnim zdjęciu w katalogu:
: Przechodzi do poprzedniego folderu
: Przechodzi do następnego folderu
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwaga
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Tryb oglądania) t [Widok katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok
katalogu (film)] t z na przycisku sterowania
3 MENU t
Spis treści
Wybierz katalog
74PL
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki do
połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
.
Spis treści
Wspomaganie AF
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Indeks
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
środek obiektu.
• Nie można używać wspomagania AF, jeśli:
– W trybie Rozległa panorama
– Tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Pejzaż), (Zmierzch),
(Zwierzę domowe) lub
(Fajerwerki) jest wybrany w opcji Wybór sceny.
– Samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Przy korzystaniu ze światła wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i
wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. Autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Wspomaganie
AF] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
75PL
Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym lub
pionowym.
Spis treści
Linia siatki
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Włącz
Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie są zapisywane.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Linia siatki] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
76PL
Wybiera jakość wyświetlania na ekranie LCD do celów fotografowania.
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Standardowa
Wyświetla obraz o standardowej jakości do celów
fotografowania.
Wysoka
Wyświetla obraz o wysokiej jakości do celów fotografowania.
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Akumulator wyczerpuje się szybciej, kiedy [Rozdz. wyświetlania] ma ustawienie [Wysoka].
• W trybie Rozległa panorama i Trybie filmu [Rozdz. wyświetlania] ma ustawienie [Wysoka].
• W trybie Łatwe fotografowanie [Rozdz. wyświetlania] ma ustawienie [Standardowa].
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Rozdz.
wyświetlania] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Rozdz. wyświetlania
Indeks
77PL
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. W aparacie obraz jest powiększany za pomocą zoomu
optycznego (do 10×). Jeśli przekroczono zakres zoomu, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Spis treści
Zoom cyfrowy
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Inteligentny (
Wyłącz
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie, w jakim nie będzie on
zniekształcony, w zależności od rozmiaru obrazu (inteligentny
zoom).
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów o całkowity zakres
zoomu, czyli o około 20× łącznie z zoomem optycznym 10×.
Należy jednak pamiętać, że jakość obrazu pogarsza się po
przekroczeniu zakresu zoomu optycznego (precyzyjny zoom
cyfrowy).
Nie używa zoomu cyfrowego.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Precyzyjny (
)
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Zoom cyfrowy]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Uwagi
Indeks
• Funkcja Zoom cyfrowy nie działa w następujących sytuacjach:
– Kiedy Wybór sceny jest ustawiony na
(Zaawansowane fot. sport.)
– W Trybie filmu
– W trybie Rozległa panorama
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
– Kiedy samowyzwalacz ma ustawienie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]
• Inteligentny zoom jest niedostępny, kiedy rozmiar obrazu ustawiony jest na [14M] lub
[16:9(11M)].
• Funkcja Wykrywanie twarzy nie działa podczas używania zoomu cyfrowego.
Całkowity zakres zoomu przy użyciu opcji
Inteligentny zoom (łącznie z zoomem optycznym
10×)
Obsługiwany współczynnik zoomu różni się w zależności od rozmiaru obrazu.
Rozmiar
Całkowity zakres zoomu
10M
Około 11×
5M
Około 16×
VGA
Około 67×
16:9(2M)
Około 22×
78PL
Jeżeli aparat zostanie obrócony w celu zrobienia portretu (zdjęcia w orientacji pionowej),
aparat zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli zdjęcie w tej orientacji.
Spis treści
Autom. orient.
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Włącz
Zapisuje zdjęcie z właściwą orientacją.
Wyłącz
Funkcja Autom. orient. nie jest używana.
Uwagi
zObracanie zdjęć po zapisaniu
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Z lewej i prawej strony zdjęć w orientacji pionowej jest wyświetlana czerń.
• W zależności od kąta aparatu podczas robienia zdjęcia, orientacja zdjęcia może nie zostać
zarejestrowana prawidłowo.
• Nie można używać funkcji Autom. orient. w Trybie filmu.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Autom. orient.]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Jeżeli orientacja zdjęcia jest nieprawidłowa, można użyć opcji [Obróć] na ekranie
menu, aby wyświetlić to zdjęcie w orientacji pionowej.
Indeks
79PL
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt czerwonych oczu.
Spis treści
Red. czerw. oczu
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Po włączeniu funkcji Wykrywanie twarzy lampa błyskowa
aparatu błyska automatycznie, aby zredukować efekt
czerwonych oczu.
Włącz
Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
Wyłącz
Nie używa opcji Redukcja efektu czerwonych oczu.
Uwagi
Indeks
• Aby uniknąć rozmazania zdjęć, należy pewnie trzymać aparat do czasu otwarcia migawki.
Migawka zostaje zwykle otwarta po sekundzie, więc w tym czasie fotografowany obiekt nie
powinien się ruszać.
• Funkcja redukcji czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych skutków. Zależy to od cech
indywidualnych oraz warunków, takich jak odległość do obiektu lub tego, czy obiekt dostrzega
błysk lampy.
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja efektu czerwonych oczu nie będzie
działać, nawet po wybraniu opcji [Auto].
• [Red. czerw. oczu] jest ustawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
– Kiedy Wybór sceny jest ustawiony na tryb
(Duża czułość)
– Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Auto
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Red. czerw.
oczu] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
zCo jest przyczyną efektu czerwonych oczu?
W ciemności źrenice rozszerzają się. Światło lampy błyskowej odbija się od naczyń
krwionośnych z tyłu oka (siatkówki), co powoduje powstanie efektu „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Inne metody redukcji efektu czerwonych oczu
• W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość). (Lampa błyskowa zostaje ustawiona
automatycznie na [Wyłącz].)
• Jeśli na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu, można je poprawić, korzystając z funkcji
[Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub z dołączonego do zestawu
oprogramowania „PMB”.
80PL
Kiedy przy włączonej funkcji Wykrywanie twarzy zostanie zrobione zdjęcie, na którym
obiekt ma zamknięte oczy, wyświetli się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Spis treści
Uwaga-zamkn. oczy
1 Ustaw aparat w trybie fotografowania.
Auto
Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Wyłącz
Nie wyświetla komunikatu.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Uwaga-zamkn.
oczy] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
81PL
Wybiera lub wyłącza sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Brzęczyk] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk migawki.
Głośno
Cicho
Po naciśnięciu przycisku sterowania/spustu migawki rozlega
się sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki.
Aby obniżyć głośność, wybierz opcję [Cicho].
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Wyszukiwanie
operacji
Migawka
Spis treści
Brzęczyk
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
82PL
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Language
Setting] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Language Setting
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
83PL
Możliwe jest wybranie, czy informacje o funkcjach mają być wyświetlane podczas pracy
aparatu.
Spis treści
Info funkcji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Info funkcji] t
żądany tryb t z na przycisku sterowania
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Wyszukiwanie
operacji
Włącz
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
84PL
Możliwe jest ustawienie, czy należy używać pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem i
Rozpoznanie sceny.
Jeżeli nie jest konieczne oglądanie pokazu, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
Tryb pokaz. 1
Prezentuje tryb Rozpoznanie sceny.
Tryb pokaz. 2
Automatycznie rozpoczyna pokaz funkcji Zdjęcie z
uśmiechem, kiedy przez 15 sekund nie zostanie wykonane
żadne działanie.
Wyłącz
Nie wykonuje pokazu.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwaga
• Naciśnięcie spustu migawki podczas pokazu funkcji Zdjęcie z uśmiechem uruchamia migawkę,
ale żadne zdjęcie nie zostanie zapisane.
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Tryb pokazowy]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Tryb pokazowy
Indeks
85PL
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Nawet po wykonaniu tego polecenia obrazy zostaną zachowane.
Spis treści
Inicjalizuj
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Inicjalizuj] t
[OK] t z na przycisku sterowania
Wyszukiwanie
operacji
Uwaga
• Podczas inicjalizacji aparatu nie należy wyłączać aparatu.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
86PL
Wybiera typ wyjściowego sygnału wideo spośród opcji SD i HD(1080i) w zależności od
podłączonego odbiornika TV, kiedy aparat i odbiornik TV są połączone za pomocą kabla
adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
Należy używać kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2b (sprzedawany
oddzielnie).
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do telewizora
High Definition zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do odbiornika
TV, który nie jest zgodny ze standardem HD(1080i).
Uwaga
• Podczas nagrywania filmów, kiedy aparat i odbiornik TV są połączone za pomocą kabla adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), filmowany obraz nie jest wyświetlany na ekranie
odbiornika TV.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
HD(1080i)
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [COMPONENT]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
COMPONENT
Indeks
87PL
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. Systemy kodowania kolorów telewizora różnią się w
zależności od kraju i regionu.
Aby oglądać obrazy na ekranie telewizora, sprawdź system kodowania kolorów dla
danego kraju lub regionu (strona 104).
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. Europa,
Chiny).
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
NTSC
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Wyjście wideo]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Wyjście wideo
Indeks
88PL
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
Spis treści
Połączenie USB
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Połączenie USB]
t żądany tryb t z na przycisku sterowania
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.
PTP/MTP
Po połączeniu aparatu z komputerem automatycznie
uruchamiany jest kreator Autoodtwarzanie, a obrazy
znajdujące się w katalogu zapisu w aparacie zostają
skopiowane do komputera. (z systemem Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Ustanawia połączenie pamięci masowej między aparatem a
komputerem lub innym urządzeniem USB.
Uwagi
Indeks
• Jeżeli nie można podłączyć aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge użyciu opcji
[Auto], wybierz opcję [PictBridge].
• Jeśli nie można podłączyć aparatu do komputera lub urządzenia USB za pomocą opcji [Auto],
wybierz opcję [Mass Storage].
• Kiedy opcja [Połączenie USB] jest ustawiona na wartość [PTP/MTP], nie można eksportować
filmów do komputera. Aby wyeksportować filmy do komputera, ustaw opcję [Połączenie USB]
na wartość [Auto] lub [Mass Storage].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje połączenie z
komputerem lub drukarką zgodną ze standardem PictBridge.
Wyszukiwanie
operacji
Auto
89PL
Ustawia metodę wyświetlania dla nośnika zapisu wyświetlanego na ekranie telewizora
lub innego monitora, kiedy aparat jest połączony z komputerem lub urządzeniem audiowideo przy użyciu połączenia USB.
Wyświetlane są zarówno zdjęcia zapisane na karcie pamięci,
jak i te w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie, kiedy
podłączasz aparat do komputera.
Jeden
Kiedy do aparatu jest włożona karta pamięci, wyświetlane są
zdjęcia zapisane na karcie pamięci. W przeciwnym razie
wyświetlane są zdjęcia z pamięci wewnętrznej. Wybierz to
ustawienie, kiedy zarówno zdjęcia zapisane na karcie pamięci,
jak i w pamięci wewnętrznej nie są wyświetlane po
podłączeniu aparatu do urządzenia innego niż komputer.
Uwaga
• Należy zawsze wybierać ustawienie [Wiele] na ekranie [Nastawienia LUN], kiedy wysyła się
zdjęcia do usługi multimedialnej przy użyciu oprogramowania „PMB Portable”.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Wiele
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Nastawienia
LUN] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Nastawienia LUN
Indeks
90PL
Za pomocą programu „Music Transfer” na płycie CD-ROM (w zestawie) można
zmieniać ścieżki tła muzycznego.
Spis treści
Pobierz muzykę
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Pobierz muzykę]
t z na przycisku sterowania
2 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie
uruchom program „Music Transfer”.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.
Wyszukiwanie
operacji
Pojawi się komunikat „Podłącz do komputera”.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
91PL
Możliwe jest usunięcie wszystkich plików tła muzycznego, które są zapisane na
komputerze. Można to zrobić na przykład w przypadku, gdy pliki tła muzycznego są
uszkodzone i nie można ich odtworzyć.
zPrzywracanie zaprogramowanych fabrycznie plików
muzycznych do aparatu
1Wykonaj polecenie [Pobierz muzykę] i utwórz połączenie USB między aparatem i
komputerem.
2Uruchom program „Music Transfer” i przywróć domyślną muzykę.
• Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu „Music Transfer” można znaleźć
w pomocy programu „Music Transfer”.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Korzystając z programu „Music Transfer” na płycie CD-ROM (w zestawie), można
przywrócić zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne.
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Formatuj
muzykę] t [OK] t z na przycisku sterowania
Spis treści
Formatuj muzykę
Indeks
92PL
Ustawia czas do wygaśnięcia ekranu i wyłączenia aparatu. Jeżeli aparatu zasilanego z
akumulatora nie będziesz używać przez pewien czas, ekran LCD zostanie zaciemniony, a
aparat wyłączy się automatycznie, aby nie wyczerpywać akumulatora (automatyczne
wyłączanie).
Ekran LCD zostanie zaciemniony po 30 sekundach
bezczynności. Aparat wyłączy się po kolejnych 30 sekundach
bezczynności.
Standard.
Ekran LCD zostanie zaciemniony po 1 minucie bezczynności.
Aparat wyłączy się po kolejnej 1 minucie bezczynności.
Wyłącz
Ekran LCD nie zgaśnie, a aparat nie wyłączy się
automatycznie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Wytrzym.
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Oszczędz.
energii] t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Spis treści
Oszczędz. energii
Indeks
93PL
Służy do formatowania karty pamięci lub pamięci wewnętrznej. Kiedy karta pamięci jest
po raz pierwszy wkładana do tego aparatu, zaleca się sformatowanie jej w aparacie, aby
zapewnić stabilne działanie karty pamięci podczas fotografowania. Należy pamiętać, że
formatowanie powoduje trwałe wykasowanie wszystkich danych na karcie pamięci i że tej
operacji nie można cofnąć. Dlatego cenne dane należy zapisać np. na komputerze.
Uwaga
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t [Format] t [OK] t z na przycisku
sterowania
Spis treści
Format
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane, w tym także zdjęcia chronione.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
94PL
Służy do tworzenia na karcie pamięci katalogu do zapisu obrazów.
Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu do czasu utworzenia nowego lub
wybrania innego katalogu.
Uwagi
zW katalogach
Po utworzeniu nowego katalogu można zmienić katalog docelowy zapisu (strona 96)
i wybrać katalog w celu oglądania zdjęć (strona 74).
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
• Jeżeli do aparatu zostanie włożona karta pamięci, która była używana z innym urządzeniem, a
następnie zostaną zrobione zdjęcia, w aparacie może zostać automatycznie utworzony nowy
katalog.
• W jednym katalogu można zapisać maksymalnie 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty pamięci) t [Utwórz
katalog REC] t [OK] t z na przycisku sterowania
Spis treści
Utwórz katalog REC
Indeks
95PL
Umożliwia zmianę katalogu na karcie pamięci, który w danej chwili jest używany do
zapisu obrazów.
1 MENU t
(Nastaw.) t
katalog REC]
Spis treści
Zmień katalog REC
(Narzędzie karty pamięci) t [Zmień
3 [OK] t z
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
• Następujących katalogów nie można wybrać jako katalogu zapisu:
– katalog „100”
– Katalog o numerze zawierającym tylko „sssMSDCF” lub „sssMNV01”.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Indeks
96PL
Powoduje usunięcie z karty pamięci katalogu do zapisu obrazów.
1 MENU t
(Nastaw.) t
katalog REC]
(Narzędzie karty pamięci) t [Kasuje
3 [OK] t z
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Opcja ta nie pojawia się, gdy do zapisywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna.
• Jeżeli katalog zapisu zostanie skasowany przy użyciu funkcji [Kasuje katalog REC], jako
następny katalog zapisu zostanie wybrany katalog o najwyższym numerze.
• Możliwe jest kasowanie tylko pustych katalogów. Jeżeli katalog zawiera zdjęcia lub pliki, których
aparat nie może odtworzyć, należy najpierw skasować te zdjęcia i pliki, a następnie skasować
katalog.
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz katalog za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Spis treści
Kasuje katalog REC
Indeks
97PL
Powoduje skopiowanie wszystkich obrazów z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej ilości wolnego miejsca.
Uwagi
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Obrazów nie można kopiować pojedynczo.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę pamięci po skopiowaniu danych, a
następnie sformatować pamięć wewnętrzną (opcja [Format] w menu [Narzędzie pamięci wew]).
• Na karcie pamięci jest tworzony nowy katalog i wszystkie dane zostaną do niego skopiowane. Nie
można wybrać konkretnego katalogu i skopiować do niego zdjęć.
Wyszukiwanie
operacji
2 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty pamięci) t [Kopiuj] t
[OK] t z na przycisku sterowania
Spis treści
Kopiuj
Indeks
98PL
Wybiera metodę przypisywania numerów plików do zdjęć.
Przypisuje numery do plików w kolejności nawet w przypadku
zmiany katalogu zapisu lub karty pamięci. (Jeżeli wymieniona
karta pamięci zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni
przypisany numer, zostaje przypisany numer o jeden wyższy
niż najwyższy numer.)
Resetuj
Rozpoczyna numerację od 0001 przy każdej zmianie katalogu.
(Jeżeli katalog zapisu zawiera plik, zostaje przypisany numer o
jeden wyższy niż największy numer.)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Seria
Wyszukiwanie
operacji
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t [Numer pliku] t żądany tryb t z na
przycisku sterowania
Spis treści
Numer pliku
Indeks
99PL
Ustawia lokalny czas wybranego regionu.
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienie zegara) t [Nastawia region]
t żądane ustawienie t z na przycisku sterowania
Aparat jest używany w regionie macierzystym.
Jeżeli aktualnie ustawiony region różni się od regionu
macierzystego, należy nastawić region.
M. docelowe
Używany aparat jest ustawiony na czas miejsca docelowego.
Należy ustawić region docelowy.
Ustawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia prostą regulację
czasu po przybyciu do tego miejsca docelowego.
1Wybierz część regionu dla opcji [M. docelowe], a następnie naciśnij część z
przycisku sterowania.
Indeks
Ikona funkcji Czas letni/
zimowy
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
zZmiana nastawienia regionu
Wyszukiwanie
operacji
Dom
Spis treści
Nastawia region
2Wybierz region przy użyciu b/B na przycisku sterowania, a następnie wybierz
Czas letni/zimowy przy użyciu v/V.
100PL
Ustaw ponownie datę i godzinę.
1 MENU t
(Nastaw.) t
(Nastawienie zegara) t [Nastawia datę i
czas] t żądane ustawienie t z na przycisku sterowania
3 [OK] t z
Możliwe jest wybranie formatu wyświetlania daty i godziny.
Czas letni/zimowy
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie czasu letniego/
zimowego.
Data i czas
Możliwe jest ustawienie daty i godziny.
Uwaga
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu
„PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Format daty i czasu
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz wartość liczbową i wymagane ustawienia za pomocą części
v/V/b/B.
Spis treści
Nastawia datę i czas
Indeks
101PL
Obrazy można oglądać na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć do
odbiornika TV.
Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
Wyszukiwanie
operacji
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do
odbiornika TV za pomocą kabla znajdującego się
w zestawie lub złącza wielofunkcyjnego
Spis treści
Oglądanie zdjęcia na ekranie
odbiornika TV
1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
Przycisk
(Odtwarzanie)
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Indeks
Uniwersalny kabel-połączeniowy
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
2 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego (w zestawie).
3 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Wybierz żądane zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.
Uwagi
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 88).
• Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV są połączone ze sobą, filmowany obraz
nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV.
• Gdy odbiornik TV pełni rolę urządzenia wyjściowego, tryb łatwego oglądania nie działa.
102PL
Zarejestrowane w aparacie zdjęcia można oglądać, podłączając aparat do odbiornika TV
o rozdzielczości HD (High Definition) za pomocą kabla adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie). Należy używać kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z
Type2b (sprzedawany oddzielnie).
Wyszukiwanie
operacji
1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
2 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą kabla adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
1 Do gniazd
wejściowych
audio/wideo
Przycisk
(Odtwarzanie)
Biały/Czerwony
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Indeks
Zielony/Niebieski/
Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(sprzedawany
oddzielnie)
AUDIO
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
COMPONENT
VIDEO IN
Spis treści
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do
odbiornika HDTV
3 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Wybierz żądane zdjęcie za pomocą przycisku sterowania.
Uwagi
• Dla trybu [COMPONENT] wybierz ustawienie [HD(1080i)] (strona 87).
• Zdjęcia wykonane w rozmiarze [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
• Podczas nagrywania filmów, kiedy aparat i odbiornik TV są połączone za pomocą kabla adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), filmowany obraz nie jest wyświetlany na ekranie
odbiornika TV.
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 88).
• Gdy odbiornik TV pełni rolę urządzenia wyjściowego, tryb łatwego oglądania nie działa.
103PL
Ciąg dalszy r
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając urządzenia firmy Sony zgodne ze standardem PhotoTV HD przy użyciu
kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), można wygodnie cieszyć
się nowym światem fotografii w zapierającej dech w piersiach jakości Full HD.
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela,
Wyspy Bahama i in.
Indeks
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Chorwacja, Dania, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja,
Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy i in.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. Odbiornik TV i
cyfrowy aparat fotograficzny muszą korzystać z takiego samego systemu kodowania
kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system
kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
Wyszukiwanie
operacji
• Standard PhotoTV HD pozwala uzyskać bardzo szczegółowe przedstawienie subtelnych
tekstur i kolorów, przypominające fotografie.
• Konieczne jest także dokonanie ustawień w odbiorniku TV. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika TV.
Spis treści
z„PhotoTV HD”
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
104PL
„PMB” i inne aplikacje są zawarte na dysku CD-ROM (w zestawie), aby umożliwić
bardziej wszechstronne wykorzystanie zdjęć zrobionych aparatem Cyber-shot.
Spis treści
Używanie z komputerem
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Inne informacje
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy (do
odtwarzania/edycji filmów w jakości High Definition:
Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/Intel Core 2
Duo 1,20 GHz lub szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (do odtwarzania/edycji
filmów HD: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 500 MB
Wyświetlanie: Rozdzielczość ekranu 1 024 × 768
pikseli lub więcej
Oprogramowanie Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej jest
wymagane do korzystania z funkcji tworzenia dysków.
*2 Wydanie Starter (Edition) nie jest obsługiwane.
Indeks
*1 Wydania 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Wyszukiwanie
operacji
Do korzystania z zawartego w zestawie oprogramowania „PMB”, „Music Transfer” lub
„PMB Portable” oraz importowania zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana
jest następująca konfiguracja komputera.
Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh)
Do korzystania z zawartego w zestawie oprogramowania „Music Transfer” lub „PMB
Portable” oraz importowania zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest
następująca konfiguracja komputera.
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (10.3 do 10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (10.4 do
10.6)
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania opisywanych funkcji na komputerach, w których
zainstalowano uaktualnienie jednego z wymienionych powyżej systemów, a także w
środowiskach wielosystemowych.
• Jeżeli do komputera zostaną podłączone dwa lub więcej urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione od rodzaju używanych urządzeń USB.
• Ponieważ aparat jest przystosowany do współpracy z interfejsem Hi-Speed USB (magistrala USB
2.0), podłączenie go do komputera przy użyciu interfejsu USB kompatybilnego z Hi-Speed USB
(magistrala USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie danych.
• Gdy komputer wznowi pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać wznowiona.
105PL
Instalowanie oprogramowania „PMB (Picture
Motion Browser)” i „Music Transfer” (Windows)
Spis treści
Używanie oprogramowania
1 Włącz komputer i włóż dysk CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę [Computer] (w systemie
Windows XP — [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Jeśli ekran Autoodtwarzanie zostanie wyświetlony, wybierz „Run Install.exe” i postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
2 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
Wyszukiwanie
operacji
Zostanie wyświetlony ekran menu instalacji.
Wyświetlony zostanie ekran „Choose Setup Language”.
Wyświetlony zostanie ekran „License Agreement”.
4 Przeczytaj uważnie umowę, kliknij opcję (
warunki, a następnie kliknij [Next].
t
), aby zaakceptować jej
5 Zakończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij płytę CD-ROM z napędu.
Indeks
• W celu przeprowadzenia instalacji podłącz aparat do komputera podczas wykonywania
procedury (strona 108).
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera, uruchom ponownie
komputer, postępując według wyświetlanych instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy od konfiguracji systemu komputera.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
3 Wybierz odpowiedni język, a następnie przejdź do kolejnego ekranu.
7 Uruchom oprogramowanie.
• W celu uruchomienia programu „PMB” kliknij
(PMB) na pulpicie.
Szczegółowe informacje zawiera strona pomocy technicznej „PMB” (tylko w języku
angielskim). Można również kliknąć
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• Aby uruchomić „PMB” z menu Start, wybierz kolejno opcje [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Jeśli program „PMB” jest już zainstalowany na komputerze w wyniku instalacji programu
„PMB” z dysku CD-ROM (w zestawie), można uruchomić wszystkie aplikacje z programu
„PMB Launcher”.
Aby uruchomić program „PMB Launcher”, kliknij dwukrotnie ikonę
(PMB Launcher) na
pulpicie.
Uwagi
• Zaloguj się jako Administrator.
• Po pierwszym uruchomieniu programu „PMB” na ekranie pojawi się potwierdzenie narzędzia
informacyjnego. Wybierz opcję [Start].
106PL
1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Kliknij dwukrotnie przycisk
Spis treści
Instalowanie oprogramowania „Music Transfer”
(Macintosh)
(SONYPMB).
Rozpocznie się instalacja oprogramowania.
Uwagi
• Program „PMB” nie jest zgodny z komputerami Macintosh.
• Przed zainstalowaniem programu „Music Transfer” zamknij wszystkie pozostałe aplikacje.
• Aby zainstalować program, należy zalogować się jako administrator.
Indeks
• „PMB” umożliwia importowanie zdjęć zrobionych aparatem w celu wyświetlenia ich na
komputerze. Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie kliknij
[Import].
• Zdjęcia na komputerze można wyeksportować na kartę pamięci i wyświetlić w aparacie.
Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie kliknij [Export] t
[Easy Export (PC Sync)] w menu [Manipulate] i kliknij [Export].
• Zdjęcia można zapisywać i drukować z datą.
• Zdjęcia przechowywane na komputerze można wyświetlać według dat zrobienia w widoku
kalendarza.
• Zdjęcia można korygować (funkcja redukcji efektu czerwonych oczuitp.) oraz zmieniać daty
i godziny ich zrobienia.
• Program umożliwia tworzenie dysków przy użyciu nagrywarki dysków CD lub DVD.
• Zdjęcia można przesyłać do usług multimedialnych. (Wymagane jest połączenie
internetowe.)
• Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
(PMB Help).
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
zWprowadzenie do oprogramowania „PMB”
Wyszukiwanie
operacji
3 Kliknij dwukrotnie plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
zWprowadzenie do oprogramowania „Music Transfer”
„Music Transfer” umożliwia zastąpienie plików muzycznych zainstalowanych
fabrycznie w aparacie ulubionymi utworami, a także usuwanie i dodawanie plików
muzycznych.
Można także przywracać utwory zapisane fabrycznie w aparacie.
Za pomocą oprogramowania „Music Transfer” można importować utwory
następujących typów.
–
–
–
•
Pliki MP3 zapisane na dysku twardym komputera
Muzyka na płytach CD
Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w tym aparacie
Przed uruchomieniem oprogramowania „Music Transfer” wykonaj polecenia MENU t
(Nastaw.) t [Główne nastawienia] t [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz pomoc w oprogramowaniu „Music
Transfer”.
107PL
• Należy używać kabla USB/AV/DC IN zgodnego z Type2b (sprzedawany oddzielnie).
2 Włącz komputer i naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
3 Podłącz aparat do komputera.
• Jeśli połączenie USB jest nawiązywane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi
program rozpoznający aparat. Należy wówczas chwilę zaczekać.
Wyszukiwanie
operacji
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator lub podłącz
aparat do gniazda sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego AC-LS5
(sprzedawany oddzielnie) i uniwersalnego kabla połączeniowego USB/
AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
1 Do gniazda USB komputera
Indeks
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Uniwersalny kabel połączeniowy (w zestawie)
Importowanie zdjęć do komputera (Windows)
„PMB” umożliwia łatwe importowanie zdjęć.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” zawiera „PMB Help”.
Importowanie obrazów do komputera bez użycia programu „PMB”
Kiedy po nawiązaniu połączenia USB pomiędzy aparatem a komputerem pojawi się
kreator Autoodtwarzania, kliknij [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiuj żądane zdjęcia do komputera.
108PL
1 Podłącz najpierw aparat do komputera Macintosh. Kliknij dwukrotnie
nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t [DCIM] lub [MP_ROOT] t
katalog, w którym znajdują się zdjęcia do zaimportowania.
Spis treści
Importowanie zdjęć do komputera (Macintosh)
2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego.
3 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane pliki.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
Usuwanie połączenia USB
•
•
•
•
Odłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego.
Wyjęcie karty pamięci.
Włożenie karty pamięci do aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.
Wyłączenie aparatu.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę odłączania na pasku
zadań.
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk
[OK].
Windows XP
Indeks
2 Kliknij
[Stop].
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Wykonaj kroki od 1 do 3 poniższej procedury przed wykonaniem następujących
czynności:
Wyszukiwanie
operacji
Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy.
Ikona odłączania
Uwaga
• Jeśli używasz komputera Macintosh, a aparat jest odłączony od komputera, najpierw przeciągnij i
upuść ikonę karty pamięci lub ikonę dysku na ikonę „Kosz”.
109PL
Ten aparat ma wbudowaną aplikację „PMB Portable”.
Za pomocą tej aplikacji można wykonywać następujące czynności:
Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji „PMB Portable”, zobacz pomoc „PMB
Portable”.
Podczas pierwszego użycia aplikacji „PMB Portable” należy wybrać język. Aby dokonać
wyboru, wykonaj poniższą procedurę. Po wybraniu języka kroki 3–5 będą niepotrzebne
przy następnym użyciu aplikacji „PMB Portable”.
1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem.
• Jeżeli żądany kreator Autoodtwarzanie się nie pojawi, kliknij ikonę [Computer] (w systemie
Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a następnie kliknij dwukrotnie plik
„PMBP_Win.exe”.
Indeks
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się kreator Autoodtwarzanie.
Kliknij [×], aby zamknąć kreatora Autoodtwarzanie dotyczącego niepotrzebnych
dysków.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uruchamianie aplikacji „PMB Portable”
(Windows)
Wyszukiwanie
operacji
• Można łatwo wysyłać zdjęcia do blogów i usług publikowania multimediów.
• Można wysyłać zdjęcia z komputera podłączonego do Internetu, nawet będąc poza domem lub
biurem.
• Można łatwo rejestrować często używane usługi publikowania multimediów (takie jak blogi).
Spis treści
Przesyłanie zdjęć do usługi
multimediów
2 Kliknij „PMB Portable”.
(W systemie Windows XP kliknij „PMB Portable” t [OK])
• Jeśli w kreatorze Autoodtwarzanie nie ma pozycji [PMB Portable] kliknij ikonę [Computer]
t [PMBPORTABLE], a następnie kliknij dwukrotnie plik „PMBP_Win.exe”.
Wyświetli się ekran wyboru języka.
3 Wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk [OK].
Wyświetli się ekran wyboru regionu.
4 Wybierz odpowiednie ustawienia [Region] i [Country/Area], a następnie
kliknij [OK].
Wyświetli się ekran User Agreement.
5 Uważnie przeczytaj umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij
[I Agree].
Uruchomi się aplikacja „PMB Portable”.
110PL
1 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem Macintosh.
Po podłączeniu aparatu do komputera na pulpicie pojawi się [PMB Portable].
Kliknij [×], aby zamknąć niepotrzebne dyski.
Wyświetli się ekran wyboru regionu.
3 Wybierz odpowiednie ustawienia [Region] i [Country/Area], a następnie
kliknij [OK].
Wyświetli się ekran User Agreement.
4 Uważnie przeczytaj umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij
[I Agree].
Uwagi
• Ustaw [Nastawienia LUN] w [Główne nastawienia] na [Wiele].
• Podczas używania aplikacji „PMB Portable” należy zawsze mieć połączenie sieciowe.
• Po przesłaniu zdjęć przez Internet zawartość pamięci podręcznej może pozostać w komputerze w
zależności od usługodawcy. Podobnie jest w przypadku używania w tym celu tego aparatu.
• Jeżeli wystąpi błąd w oprogramowaniu „PMB Portable” lub usuniesz niechcący aplikację „PMB
Portable”, możesz naprawić aplikację „PMB Portable”, pobierając plik instalacyjny PMB
Portable z witryny internetowej.
Indeks
Uwagi dotyczące „PMB Portable”
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uruchomi się aplikacja „PMB Portable”.
Wyszukiwanie
operacji
2 Kliknij folder [PMBPORTABLE], a następnie kliknij [PMBP_Mac].
Spis treści
Uruchamianie aplikacji „PMB Portable”
(Macintosh)
„PMB Portable” umożliwia pobieranie adresów URL różnych witryn internetowych z
serwera zarządzanego przez firmę Sony („serwera Sony”).
Aby móc używać aplikacji „PMB Portable” do korzystania z zalet usługi publikowania
zdjęć lub innych usług („usług”) oferowanych przez te i inne witryny internetowe, musisz
wyrazić zgodę na następujące warunki.
• Niektóre witryny internetowe wymagają rejestracji i/lub opłat za korzystanie z usług. Korzystając
z takich usług, musisz przestrzegać warunków ustalonych przez dane witryny internetowe.
• Świadczenie usług może zostać zakończone lub ulec zmianie według uznania operatorów danych
witryn internetowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy
wynikające pomiędzy użytkownikami a osobami trzecimi ani za jakiekolwiek niedogodności
odczuwane przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług, łącznie z zakończeniem ich
świadczenia lub zmianami tych usług.
• W celu wyświetlenia witryny internetowej nastąpi przekierowanie do serwera Sony. Dostęp do
witryny internetowej może niekiedy okazać się niemożliwy ze względu na konserwację serwera
lub z innych powodów.
• Jeżeli działanie serwera Sony będzie miało ulec zakończeniu, użytkownik zostanie powiadomiony
o tym zakończeniu z wyprzedzeniem za pośrednictwem witryny internetowej firmy Sony itp.
• Adresy URL, do których nastąpi przekierowanie za pośrednictwem serwera Sony oraz inne
informacje mogą być rejestrowane w celu doskonalenia przyszłych produktów i usług firmy Sony.
W takich przypadkach nie będą jednak rejestrowane żadne dane osobowe.
111PL
Uwagi
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w przypadku braku dostępu do komputera —
wystarczy podłączyć aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator.
Indeks
Standard „PictBridge” jest oparty na standardzie CIPA. (CIPA: Camera
& Imaging Products Association)
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• W przypadku zdjęć wykonanych trybie [16:9] na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie.
• Zdjęcia panoramiczne można drukować nie na wszystkich drukarkach.
Wyszukiwanie
operacji
Zdjęcia można drukować przy użyciu następujących metod.
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki obsługującej dany typ karty pamięci.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
• Drukowanie za pomocą komputera
Zdjęcia można zaimportować do komputera przy użyciu oprogramowania „PMB”
znajdującego się w zestawie, a następnie wydrukować. Na zdjęciu można umieścić datę
i je wydrukować.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „PMB Help”.
• Drukowanie w punkcie usługowym (strona 113)
Spis treści
Drukowanie zdjęć
2 Podłącz aparat do drukarki.
1 Do gniazda USB
drukarki
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Uniwersalny kabel-połączeniowy
3 Włącz aparat i drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się wskaźnik .
Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić
podłączoną drukarkę.
112PL
Ciąg dalszy r
4 MENU t
(Druk) t żądany tryb t z na przycisku sterowania
Drukuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego
obrazu.
Wiele obrazów
Można wybrać i wydrukować kilka obrazów.
Wykonaj następujące czynności po kroku 4.
2MENU t [OK] t z.
5 Żądana opcja t [Start] t z
Ilość
Wybór liczby kopii określonego zdjęcia do wydruku.
Układ
Wybór liczby zdjęć do wydruku na jednym arkuszu jedno obok
drugiego.
Rozmiar
Wybór rozmiaru papieru.
Data
Wybierz ustawienie [Data] lub [Dzień&Godz], aby nanieść na
zdjęcia datę i godzinę.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby zdjęć część z nich nie
zmieści się na zadrukowywanym arkuszu.
Wyszukiwanie
operacji
1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z.
Powtarzaj powyższy krok do momentu, kiedy nie będzie już
żadnych zdjęć do wydrukowania. Wybierz ponownie zdjęcie
z oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie .
Spis treści
Ten obraz
• Po wybraniu ustawienia [Data] data zostanie wstawiona w kolejności
wybranej za pomocą funkcji [Nastawia datę i czas] aparatu. W
przypadku niektórych drukarek funkcja ta może nie być dostępna.
Indeks
Uwagi
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Jeżeli nie można podłączyć aparatu do drukarki, ustaw [Połączenie USB] w (Główne
nastawienia) na [PictBridge].
• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego, gdy wskaźnik
(Połączenie
PictBridge) jest wyświetlany na ekranie.
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci zawierającą wykonane zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, w
którym zostaną one wydrukowane. Jeżeli urządzenia punktu usługowego są zgodne ze
standardem DPOF, można z wyprzedzeniem nanieść znaczniki
(kolejności
drukowania) na zdjęciach w trybie odtwarzania, aby nie trzeba było ich wybierać
ponownie podczas drukowania w punkcie usługowym.
Uwagi
• W punkcie usługowym nie można drukować zdjęć przechowywanych w pamięci wewnętrznej
bezpośrednio z aparatu. Skopiuj zdjęcia na kartę pamięci (strona 98), a następnie zabierz kartę
pamięci do punktu usługowego.
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania należy się upewnić, czy dany punkt usługowy przyjmuje
zdjęcia na kartach pamięci danego typu.
• Może być potrzebny adapter do kart pamięci (sprzedawany oddzielnie). Należy skonsultować się
z punktem usługowym.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć (kopię zapasową) zdjęć
na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy skonsultować się z punktem usługowym.
113PL
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach
od 114 do 122.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 86).
Pamiętaj, że przekazując aparat do naprawy, zgadzasz się z tym, że zawartość pamięci i
pliki muzyczne mogą zostać sprawdzone.
Indeks
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy
Sony lub z lokalnym autoryzowanym serwisem firmy
Sony.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
2 Wyjmij akumulator, odczekaj około jedną minutę,
włóż akumulator ponownie, a następnie włącz
zasilanie.
Wyszukiwanie
operacji
Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się kod, na przykład
„C/E:ss:ss”, zobacz strona 123.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się w witrynie internetowej poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Upewnij się, że kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż go w taki sposób, aby
zablokować dźwignię wysuwania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu włączenie zasilania może potrwać kilka minut.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Styki akumulatora są zabrudzone. Zetrzyj delikatnie kurz miękką ściereczką, aby wyczyścić
akumulator.
• Użyj zalecanego akumulatora.
Aparat nagle się wyłącza.
• W zależności od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się
automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim przypadku na ekranie LCD zostanie
wyświetlony komunikat przed wyłączeniem aparatu.
114PL
Wskaźnik pozostałego czasu pracy pokazuje błędne informacje.
Nie można naładować akumulatora.
Lampka CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
• Wyjmij i włóż prawidłowo akumulator.
• Temperatura może być nieodpowiednia w celu ładowania. Spróbuj naładować akumulator we
właściwym zakresie temperatur (od 10 °C do 30 °C).
• Szczegółowe informacje, zobacz strona 131.
Nie można zapisywać zdjęć.
Indeks
Fotografowanie/filmowanie
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (sprzedawany
oddzielnie). Aby naładować akumulator, należy użyć ładowarki.
Wyszukiwanie
operacji
• Zdarza się to, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej
temperaturze.
• Pomiędzy wartościami wskaźnika pozostałego czasu pracy a rzeczywistym pozostałym czasem
pracy akumulatora wystąpiły rozbieżności. Aby poprawić wskazania, należy całkowicie
rozładować akumulator, a następnie go naładować.
• Z biegiem czasu i na skutek użytkowania pojemność akumulatora maleje. Jeśli nastąpiło
znacznie skrócenie okresu między ładowaniami, prawdopodobnie należy wymienić
akumulator na nowy.
Spis treści
• Jeśli [Oszczędz. energii] ma wartość [Wytrzym.] lub [Standard.] i przez pewien czas nie została
wykonana żadna czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu
akumulatora. Włącz ponownie aparat.
• Jeśli obrazy nagrywane są w pamięci wewnętrznej nawet wtedy, gdy do aparatu włożona jest
karta pamięci, upewnij się, że została ona dobrze włożona do aparatu.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Jeżeli pamięć
jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 40).
– Zmień kartę pamięci.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Do nagrywania filmów zaleca się używanie następujących kart pamięci:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Karty pamięci SD, SDHC i SDXC (w standardzie Class 4 lub szybszym)
• Dla trybu [Tryb pokazowy] wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 85).
Funkcja Zdjęcie z uśmiechem nie działa.
• Jeżeli nie zostanie wykrywa uśmiechnięta twarz, nie zostanie zrobione żadne zdjęcie.
• Dla trybu [Tryb pokazowy] wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 85).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Zrób zdjęcie po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
• Jeśli drgania aparatu są zbyt duże, funkcja stabilizatora obrazu może nie działać efektywnie
nawet po aktywowaniu opcji [SteadyShot].
115PL
Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
• Obiekt jest zbyt blisko. Podczas fotografowania upewnij się, że odległość obiektu od
obiektywu jest większa niż najmniejsza dozwolona odległość między aparatem a
fotografowanym obiektem (około 5 cm (W)/100 cm (T) od obiektywu).
• Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrano tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Zmierzch),
(Pejzaż) lub (Fajerwerki).
Wyszukiwanie
operacji
Obraz jest nieostry.
Spis treści
• Funkcja wolnej migawki NR (redukcja szumu) włącza się automatycznie, aby zredukować
zakłócenia na obrazie, jeśli w warunkach słabego oświetlenia czas otwarcia migawki jest
mniejszy od określonej wartości. W takich warunkach rejestracja obrazu zajmuje dużo czasu.
• Działa funkcja Redukcja zamkniętych oczu. Dla trybu [Red. zamkniętych oczu] wybierz
ustawienie [Wyłącz] (strona 63).
Zoom nie działa.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• W trybie Rozległa panorama nie można używać zoomu.
• Użycie zoomu inteligentnego nie jest możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku (strona 78).
• Nie można używać zoomu cyfrowego w następujących sytuacjach:
– W Trybie filmu
– Działa funkcja Zdjęcie z uśmiechem.
– Gdy tryb
(Zaawansowane fot. sport.) wybrany jest w widoku Wybór sceny
Nie można wybrać funkcji Wykrywanie twarzy.
Lampa błyskowa nie działa.
Indeks
• Funkcję Wykrywanie twarzy można wybrać, tylko jeśli tryb ostrości jest ustawiony na [Multi
AF], a tryb pomiaru jest ustawiony na [Wielopunktowy].
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– Wybrany jest tryb Seria (strona 47).
– Tryb
(Duża czułość),
(Zaawansowane fot. sport.), (Zmierzch) lub (Fajerwerki)
jest wybrany w widoku Wybór sceny.
– W trybie Rozległa panorama
– W Trybie filmu
• Ustaw lampę błyskową na tryb (Włącz) (strona 33), kiedy Wybór sceny jest ustawiony na
tryb (Pejzaż), (Kulinaria),
(Zwierzę domowe),
(Plaża) lub (Śnieg).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się białe
okrągłe plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząsteczki (kurz, pyłki itp.) znajdujące się w
powietrzu i jest to widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.
Funkcja zbliżenia (makro) podczas fotografowania nie działa.
• Aparat automatycznie dostosowuje ostrość. Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj.
Regulacja ostrości może trochę potrwać podczas robienia zdjęcia obiektu znajdującego się
blisko.
• Tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Pejzaż), (Zmierzch) lub (Fajerwerki) jest
wybrany w widoku Wybór sceny.
116PL
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
Nie można umieścić dat na zdjęciach.
Spis treści
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlane
tylko podczas odtwarzania.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu
„PMB” można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą (strona 106).
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 49).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
Wyszukiwanie
operacji
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Wyreguluj balans bieli (strona 52).
• Takie zjawisko nazywa się smużeniem. Nie jest to usterka. Smużenie nie jest rejestrowane na
zdjęciach, ale może być rejestrowane jako smugi lub nierówne kolory na filmach lub obrazach
w trybie Rozległa panorama. (Określenie „jasne obszary” odnosi się do światła słonecznego
lub elektrycznego, które jest dużo jaśniejsze niż otoczenie).
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Na jasnych obszarach obiektu pojawiają się białe lub purpurowe smugi albo cały
obraz na ekranie ma czerwonawy odcień.
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
Indeks
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go rozjaśniając. Nie
ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Dla funkcji [Red. czerw. oczu] wybierz ustawienie [Auto] lub [Włącz] (strona 80).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
• Zretuszuj zdjęcie przy użyciu funkcji [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu
podglądu (strona 69) lub popraw je za pomocą programu „PMB”.
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie.
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy
(strona 40).
• Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.
To samo zdjęcie zostaje zapisane kilka razy.
• Dla trybu [Nastawienia serii] wybierz ustawienie [Jedno] (strona 47).
• Dla trybu [Ustawienia bracketingu] wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 48).
• [Rozpoznanie sceny] jest ustawiona na wartość [Zaawansowany] (strona 57).
117PL
Odtwarzanie obrazów nie jest możliwe.
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Ekran jest ustawiony na wyświetlanie tylko zdjęć. Naciśnij przycisk DISP (Konfig.
wyświetlenia ekranu), aby wyświetlić informacje (strona 31).
• [Autom. orient.] jest ustawiona na wartość [Włącz] (strona 79).
Nie można wyświetlić zdjęć w trybie indeksu.
• Anuluj tryb łatwego oglądania, jeżeli jest włączony.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Lewa i prawa krawędź ekranu są wyświetlane w kolorze czarnym.
Wyszukiwanie
operacji
• Upewnij się, że karta pamięci jest włożona w aparacie do samego końca.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy
przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 109).
• Użyj programu „PMB” do odtwarzania obrazów zapisanych na komputerze przy użyciu tego
aparatu.
Spis treści
Oglądanie obrazów
Nie słychać muzyki podczas prezentacji.
Indeks
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu, używając narzędzia „Music Transfer” (strony 106, 107).
• Upewnij się, że ustawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strona 65).
• Pokaz slajdów jest odtwarzany w trybie [Ciągłe odtwarzanie]. Wybierz [Pokaz slajdów z
muzyką] i włącz odtwarzanie.
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo aparatu musi
być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez odbiornik TV (strona 88).
• Sprawdź poprawność połączenia (strona 102).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego urządzenia,
odłącz je (strona 109).
• Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV są połączone kablem, filmowany
obraz nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV.
Kasowanie
Nie można skasować obrazu.
• Anuluj ochronę (strona 71).
Komputery
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie do zapisu i odczytu kart „Memory Stick” obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń do zapisu i odczytu
kart „Memory Stick” niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się z
producentem posiadanego urządzenia.
118PL
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Wyszukiwanie
operacji
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza
sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
• Dla funkcji [Połączenie USB] wybierz ustawienie [Auto] lub [Mass Storage] (strona 89).
• Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie).
• Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
podłącz go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu, klawiatury i
myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora USB ani
innych urządzeń.
Spis treści
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera
(strony 108, 109). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można zaimportować zdjęć.
Po ustanowieniu połączenia USB program „PMB” nie uruchamia się
automatycznie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 108).
• Zaimportowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
pamięci sformatowanej przez komputer. Używaj karty pamięci sformatowanej przez aparat
(strona 94).
• Nawiąż połączenie USB po włączeniu komputera.
• Dla trybu [Nastawienia LUN] wybierz ustawienie [Wiele].
• Ustaw [Połączenie USB] na [Auto] lub [Mass Storage].
• Podłącz komputer do sieci.
Indeks
Po ustanowieniu połączenia USB program „PMB Portable” nie uruchamia się.
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz programu „PMB”, skorzystaj z pomocy „PMB Help” (strona 106).
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty pamięci.
Zaimportuj zdjęcia na komputer za pomocą aplikacji „PMB” i odtwórz je (strona 106, 108).
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów wyeksportowanych do komputera.
• Użyj programu „PMB” do odtwarzania obrazów zapisanych na komputerze przy użyciu tego
aparatu.
• Zarejestruj zdjęcie w pliku bazy danych zdjęć, a następnie odtwórz je w widoku [Widok daty]
(strona 68).
• W tym aparacie nie jest dostępny widok wydarzenia.
119PL
Nie można włożyć karty pamięci.
• Włóż kartę pamięci w prawidłowy sposób.
Spis treści
Karta pamięci
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
Obrazy są zapisywane w pamięci wewnętrznej nawet po włożeniu karty pamięci
do aparatu.
• Upewnij się, że karta pamięci jest włożona w aparacie do samego końca.
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta pamięci. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę pamięci danych zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie pamięci lub na komputerze.
Indeks
• Karta pamięci jest pełna. Skopiuj obrazy na kartę pamięci o wystarczającej ilości wolnego
miejsca.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Pamięć wewnętrzna
Wyszukiwanie
operacji
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na karcie
pamięci. Ich przywrócenie nie jest możliwe.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Drukowanie
Zobacz „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” i zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami.
Nie można wydrukować obrazu.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki wszystkie krawędzie zdjęcia mogą zostać odcięte. Krawędź zdjęcia
może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o rozmiarze ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia przycinania
lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka obsługuje te funkcje,
skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie obrazu nie
zostaną obcięte.
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu „PMB” (strona 106).
120PL
Nie można nawiązać połączenia.
Nie można drukować zdjęć.
Indeks
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
• Włącz drukarkę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może się nie
powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli nadal nie można
wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz drukarkę, a następnie
włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Nie jest możliwe drukowanie zdjęć wykonanych innym aparatem lub zmodyfikowanych za
pomocą komputera.
• W zależności od drukarki zdjęcia panoramiczne mogą się nie drukować lub być przycinane.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze standardem
PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem PictBridge,
skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [PictBridge] (strona 89).
• Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Wyszukiwanie
operacji
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Spis treści
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak zdjęcia
wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje możliwość
wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje
informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na temat zgodności z informacjami w
formacie Exif, należy skonsultować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Jeśli korzystasz z usług punktu, który wydrukuje zdjęcia, zamów tam nałożenie dat na zdjęcia.
Drukowanie zostało anulowane.
• Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy nie został odłączony, gdy wyświetlana byłą
kona
(Połączenie PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się z
producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Obraz nie zawiera daty zapisu data, dlatego nie można jej wstawić. Ustaw opcję [Data] na
[Wyłącz] (strona 112).
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Jeśli po połączeniu drukarki z aparatem ma zostać użyty papier w innym rozmiarze, odłącz i
ponownie podłącz uniwersalny kabel połączeniowy.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie ustawienie w
aparacie (strona 112) lub drukarce.
121PL
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Aparat wyłącza się przy wysuniętym obiektywie.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.
• Nie należy próbować wciskać obiektywu, który przestał być ruchomy.
Wyszukiwanie
operacji
Inne informacje
Spis treści
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 101).
• Wewnętrzny akumulator zapasowy został rozładowany. Włóż naładowany akumulator i
pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
• Nastawienie regionu jest ustawione na inną lokalizację niż bieżąca lokalizacja. Zmień
ustawienie za pomocą opcji MENU t
(Nastaw.) t [Nastawienie zegara] t [Nastawia
region].
Indeks
Nieprawidłowa data lub godzina.
122PL
Kody funkcji autodiagnostyki
• Problem z podzespołem aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.
C:13:ss
E:61:ss
Indeks
• Aparat nie może odczytać danych z karty pamięci ani zapisać na niej nowych danych. Spróbuj
kilkakrotnie wyłączyć i włączyć ponownie aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
• Wystąpił błąd formatowania pamięci wewnętrznej aparatu lub wykryto niesformatowaną
kartę pamięci. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (strona 94).
• Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez aparat lub zawiera uszkodzone dane. Włóż
nową kartę pamięci.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
C:32:ss
Wyszukiwanie
operacji
Jeśli wyświetlony zostanie kod rozpoczynający się od litery, działa funkcja
autodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone tutaj symbolami ss) są zawsze
różne. Informują one o rodzaju wykrytego problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać nawet po kilkakrotnym wykonaniu przedstawionych
poniżej czynności, konieczne może być oddanie aparatu do naprawy.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Spis treści
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
E:62:ss
E:91:ss
• Usterka aparatu. Przywróć ustawienia fabryczne aparatu (strona 86) i włącz ponownie jego
zasilanie.
E:94:ss
• Wystąpiła usterka, której nie można samodzielnie usunąć. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z lokalnym autoryzowanym
serwisem firmy Sony. Podaj sprzedawcy lub pracownikowi serwisu 5-cyfrowy kod zaczynający
się literą „E”.
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu któregoś z poniższych komunikatów należy
postępować zgodnie z zamieszczonymi tu instrukcjami.
• Słaby akumulator. Niezwłocznie naładuj akumulator. W zależności od warunków
użytkowania oraz rodzaju akumulatora wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze od
5 do 10 minut pracy.
123PL
Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
• Temperatura aparatu zwiększyła się. Zasilanie może wyłączyć się automatycznie lub
nagrywanie filmów może być niemożliwe. Pozostaw aparat w chłodnym miejscu, aż
temperatura obniży się.
Błąd pamięci wewnętrznej
Wyszukiwanie
operacji
Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie
Spis treści
• Włożono akumulator inny niż NP-BG1 (w zestawie) lub NP-FG1 (sprzedawany oddzielnie).
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
• Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez aparat (strona 3).
• Styki karty pamięci są zabrudzone.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Włóż ponownie kartę pamięci
Błąd rodzaju karty pamięci
• Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez aparat (strona 3).
• Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez aparat (strona 3).
Indeks
Ta karta pamięci nie może nagrywać ani odtwarzać
Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty pamięci
• Ponownie sformatuj nośnik (strona 94).
Blokada karty pamięci
• Używana karta pamięci jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym zapis.
Karta pamięci tylko z możliwością odczytu
• Aparat nie może zapisywać obrazów na tej karcie pamięci ani ich z niej usuwać.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej nie zapisano żadnych zdjęć możliwych do odtworzenia.
• W tym katalogu na karcie pamięci nie ma żadnych zdjęć, które można odtworzyć.
Nie ma zdjęć
• W wybranym katalogu lub zakresie dat nie ma żadnego pliku do odtworzenia podczas pokazu
slajdów.
124PL
Znaleziono nierozpoznany plik
Błąd katalogu
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie pamięci istnieje folder o nazwie rozpoczynającej się od liczby „999”. W takiej
sytuacji nie można utworzyć nowych folderów.
Usuń zawartość katalog
Katalog chroniony
• Próbowano skasować katalog, który został ustawiony przez komputer lub inne urządzenie w
trybie tylko do odczytu.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Próbowano skasować katalog zawierający jeden lub więcej plików. Skasuj wszystkie pliki, a
następnie skasuj katalog.
Wyszukiwanie
operacji
• Na karcie pamięci znajduje się już katalog z identycznymi trzema pierwszymi cyframi numeru
(na przykład 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny katalog lub utwórz nowy (strony 95,
96).
Spis treści
• Próbowano skasować katalog zawierający plik, który nie może zostać odtworzony przez ten
aparat. Skasuj plik za pomocą komputera, a następnie skasuj katalog.
Błąd pliku
Kat. tylko do odczytu
Indeks
• W trakcie wyświetlania obrazu wystąpił błąd.
Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy
przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów.
• Wybrano katalog, który nie może być katalogiem zapisu w aparacie. Wybierz inny folder
(strona 96).
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (strona 71).
Za duży rozmiar obrazu
• Nie można wyświetlić obrazu, ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży.
Nie można wykryć twarzy do retuszu
• Zależnie od obrazu, jego retuszowanie może nie być możliwe.
(Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach)
• Z powodu niewystarczającej ilości światła mogą wystąpić drgania. Użyj lampy błyskowej lub
umieść aparat na statywie, aby go unieruchomić.
1280×720 (Wys.jakość) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
1280×720 (Standard) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
• Do nagrywania filmów zaleca się używanie karty pamięci o pojemności co najmniej 1 GB.
125PL
Wyłącz i włącz zasilanie
Wybrano już maksymalną liczbę obrazów
• Podczas korzystania z funkcji [Wiele obrazów] można wybrać maksymalnie 100 plików.
• Oznaczenie
(kolejności drukowania) można dodać do maksymalnie 999 zdjęć. Anuluj
wybór.
Przetwarzanie...
Błąd odtwarzania muzyki
• Usuń plik muzyczny lub zastąp go nieuszkodzonym plikiem muzycznym.
• Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę], a następnie pobierz nowe pliki muzyczne.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Trwa procedura anulowania bieżącego zadania drukarki. Do momentu zakończenia tej
operacji nie można rozpocząć drukowania. Czas oczekiwania jest uzależniony od rodzaju
używanej drukarki.
Wyszukiwanie
operacji
• Prawdopodobnie transmisja danych do drukarki nie została jeszcze zakończona. Nie należy
odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego.
Spis treści
• Usterka obiektywu.
Błąd formatowania pliku muzycznego
• Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę].
• Nie można przetworzyć ani wykonać innych funkcji edycji aparatu w przypadku plików
obrazów, które zostały przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innego
aparatu.
Indeks
Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików
Przygotowanie pliku bazy danych obr.
• Aparat przywraca m.in. informacje o dacie, jeśli zdjęcia zostały skasowane na komputerze itp.
• Aparat tworzy niezbędne pliki bazy danych po sformatowaniu karty pamięci.
• Liczba zdjęć przekracza możliwości funkcji zarządzania datami przez aparat w pliku bazy
danych. Aby zarejestrować nowe pliki zdjęć w pliku bazy danych, usuń zbędne zdjęcia z
widoku [Widok daty].
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Skasować obrazy?
• Pamięć wewnętrzna aparatu jest pełna. Aby zapisywać do pamięci wewnętrznej, wybierz
opcję [Tak] i skasuj niepotrzebne obrazy.
• Nie można zarejestrować w pliku bazy danych lub odtworzyć w widoku [Widok daty].
Zaimportuj zdjęcia do komputera przy użyciu oprogramowania „PMB”, aby odzyskać miejsce
na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
126PL
• Zaimportuj wszystkie obrazy na komputer za pomocą programu „PMB”, a następnie
sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną (strona 94).
Jeśli nie można zaimportować wszystkich obrazów na komputer za pomocą programu
„PMB”, zaimportuj te obrazy na komputer bez użycia programu „PMB” (strona 108).
Aby ponownie wyświetlić obrazy w aparacie, wyeksportuj zaimportowane obrazy do aparatu
za pomocą programu „PMB”.
• Temperatura aparatu zwiększyła się. Nie można robić zdjęć, dopóki temperatura nie obniży
się.
Nagrywanie zatrzymane, bo wzrosła temperatura aparatu
• Temperatura podnosi się podczas nagrywania filmów przez długi czas. W takim przypadku
przerwij filmowanie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Nagrywanie zatrzymało się ze względu na wzrosty temperatury podczas filmowania. Poczekaj
na obniżenie temperatury.
Wyszukiwanie
operacji
Funkcja nagrywania niedostępna ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz
Spis treści
Błąd bazy danych obrazu
Nie można odzyskać
Indeks
127PL
Karta „Memory Stick Duo” jest miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do zapisywania danych. Rodzaje kart „Memory Stick
Duo” obsługiwanych przez aparat przedstawiono w poniższej tabeli. Nie gwarantuje się
jednak poprawnego działania wszystkich funkcji kart „Memory Stick Duo”.
Zapis/odczyt
a*1
Memory Stick Duo (z funkcjami MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
*1 Nie jest obsługiwany szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego.
*2 Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo” są
wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich
korzystająca z technik szyfrowania danych. Aparat nie obsługuje zapisu/odczytu danych z
użyciem funkcji MagicGate.
*3 Filmy [1280×720] nie mogą być nagrywane w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory
Stick” innej niż „Memory Stick PRO Duo” lub „Memory Stick PRO-HG Duo”.
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłu danych. Aparat wykonuje 4-bitowy
równoległy przesył danych, analogicznie jak w przypadku karty „Memory Stick PRO Duo”.
Wyszukiwanie
operacji
Rodzaj karty „Memory Stick”
Memory Stick Duo (bez funkcji MagicGate)
Spis treści
„Memory Stick Duo”
Uwagi
Indeks
• Ten produkt działa z kartami „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” to skrót nazwy „Memory
Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu danych.
• W następujących przypadkach może dojść do uszkodzenia danych:
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas
odczytu lub zapisu
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub
zakłóceń elektrycznych
• Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter „Memory
Stick Duo”.
• Nie należy dotykać styków karty „Memory Stick Duo” palcami ani metalowymi przedmiotami.
• Zabronione jest jej zginanie „Memory Stick Duo”.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick Duo” w miejscu dostępnym dla małych dzieci. Dzieci
mogą przez przypadek połknąć kartę.
• Do gniazda „Memory Stick Duo” nie należy wkładać przedmiotów innych niż karty „Memory
Stick Duo”. Może to spowodować awarię.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy używać ani przechowywać w następujących warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słonecznym
miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące.
128PL
Ciąg dalszy r
• Aby w aparacie można było używać kart „Memory Stick Micro”, należy włożyć kartę „Memory
Stick Micro” do adaptera „M2” o rozmiarze karty Duo. Jeśli karta „Memory Stick Micro”
zostanie umieszczona w aparacie bez użycia adaptera „M2” o rozmiarze Duo, jej wyjęcie z
aparatu może okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick Micro” w miejscu dostępnym dla małych dzieci.
Dzieci mogą przez przypadek połknąć kartę.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Uwagi dotyczące korzystania z kart „Memory Stick Micro”
(sprzedawane oddzielnie)
Wyszukiwanie
operacji
• Aby można było używać karty „Memory Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w gniazdo
„Memory Stick”, kartę „Memory Stick Duo” należy włożyć do adaptera „Memory Stick Duo”.
Po włożeniu karty „Memory Stick Duo” do urządzenia wyposażonego w gniazdo „Memory
Stick” bez adaptera „Memory Stick Duo” wyjęcie jej z urządzenia może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo” do adaptera „Memory Stick Duo” należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest zwrócona we właściwą stronę. Następnie należy ją
wsunąć w adapter do oporu.
• Przed umieszczeniem w urządzeniu wyposażonym w gniazdo „Memory Stick” adaptera
„Memory Stick Duo” zawierającego kartę „Memory Stick Duo” należy się upewnić, że adapter
„Memory Stick Duo” jest zwrócony we właściwą stronę. Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
urządzenia.
• Do urządzenia z gniazdem „Memory Stick” nie należy wkładać adaptera „Memory Stick Duo”
niezawierającego karty „Memory Stick Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z adaptera „Memory Stick Duo”
(sprzedawany oddzielnie)
Indeks
129PL
Informacje o ładowaniu akumulatora
• Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10 °C do 30 °C.
W temperaturach spoza tego zakresu akumulator może nie naładować się całkowicie.
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• Wydajność akumulatora zmniejsza się w niskich temperaturach. Dlatego w niskich
temperaturach czas pracy akumulatora jest krótszy. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie poniższej czynności:
– Akumulator należy przechowywać w kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i wkładać go do
aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator zostanie szybko wyczerpany, jeśli często używana jest lampa błyskowa lub funkcja
zoom.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe akumulatory, które wystarczą na czas pracy dwa lub
trzy razy dłuższy od przewidywanego, dzięki czemu przed zrobieniem zdjęcia będzie można
wykonać zdjęcia próbne.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt z wodą. Nie jest on wodoodporny.
• Akumulatora nie należy pozostawiać w miejscach bardzo gorących, jak na przykład w
samochodzie lub wystawionego na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Jeśli styki akumulatora są zabrudzone, może nie być możliwe włączenie aparatu lub całkowite
naładowanie akumulatora. W takim przypadku zetrzyj delikatnie kurz miękką ściereczką, aby
wyczyścić akumulator.
Wyszukiwanie
operacji
Wydajne użytkowanie akumulatora
Spis treści
Akumulator
Sposób przechowywania akumulatora
Indeks
• Przed rozpoczęciem przechowywania akumulator należy całkowicie rozładować i przechowywać
w chłodnym i suchym miejscu. Aby akumulator działał prawidłowo, w okresie przechowywania
należy go całkowicie naładować, a następnie całkowicie rozładować w aparacie co najmniej raz w
roku.
• Aby rozładować akumulator, należy pozostawić aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć aż
do wyłączenia zasilania.
• Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu itd., należy trzymać akumulator w dostarczonym
opakowaniu podczas przenoszenia i przechowywania.
Informacje na temat trwałości akumulatorów
• Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z biegiem czasu i na skutek użytkowania pojemność
akumulatora maleje. Jeśli nastąpiło znacznie skrócenie okresu między ładowaniami,
prawdopodobnie należy wymienić akumulator na nowy.
• Trwałość akumulatorów jest różna, w zależności od sposobu ich przechowywania i warunków
pracy oraz otoczenia, w jakim są używane.
Zgodny akumulator
• Akumulatora NP-BG1 (w zestawie) można używać wyłącznie z modelami Cyber-shot zgodnymi z
typem G.
• W przypadku użycia akumulatora NP-FG1 (sprzedawany oddzielnie) obok wskaźnika
naładowania akumulatora wyświetlane będą również minuty (
60 min).
130PL
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
• W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane wyłącznie akumulatory typu NP-BG i NP-FG
(żadne inne). Z akumulatorów innego rodzaju niż wymieniony może wyciekać elektrolit, mogą
się przegrzewać lub wybuchnąć podczas próby ich ładowania, stanowiąc niebezpieczeństwo
obrażeń ciała związane z porażeniem prądem i oparzeniami.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. W przypadku pozostawienia akumulatora w
ładowarce czas jego trwałości może zostać skrócony.
• Lampka CHARGE znajdującej się w zestawie ładowarki miga na dwa sposoby:
– Szybkie miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 0,15 sekundy.
– Wolne miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 1,5 sekundy.
• Kiedy lampka CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie
ponownie włożyć prawidłowo ten sam akumulator do ładowarki. Jeśli lampka CHARGE znowu
zacznie migać szybko, może to oznaczać uszkodzenie akumulatora lub włożenie do ładowarki
akumulatora niewłaściwego typu. Należy wówczas sprawdzić, czy jest to właściwy typ
akumulatora. Jeśli tak, należy wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i sprawdzić, czy ładowarka
działa właściwie. Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło dojść do uszkodzenia akumulatorów.
• Kiedy lampka CHARGE miga wolno, oznacza to, że ładowarka przerwała tymczasowo
ładowanie w trybie oczekiwania. Ładowarka przerywa ładowanie i przechodzi automatycznie do
trybu oczekiwania, kiedy temperatura przekracza zalecaną temperaturę pracy. Kiedy
temperatura wróci do właściwego zakresu, ładowarka wznowi ładowanie i lampka CHARGE
zapali się ponownie. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10 °C do
30 °C.
Spis treści
Ładowarka
Indeks
131PL
I
Akumulator.....................................................................130
Indeks obrazów ...............................................................39
Autom. orient. ................................................................79
Info funkcji ........................................................................84
Autoportret .......................................................................35
Inicjalizuj ............................................................................86
Autoprogram ...................................................................23
Inteligentna auto regulacja ......................................20
Inteligentny zoom..........................................................78
B
ISO .........................................................................................50
Balans bieli ........................................................................52
Brzęczyk ..............................................................................82
K
Kalendarz ...........................................................................68
Karta pamięci .....................................................................3
CD-ROM .........................................................................106
Kasuj ...............................................................................40, 70
Centr AF.............................................................................54
Kasuje katalog REC ....................................................97
Chroń ....................................................................................71
Katalog
Ciągłe odtwarzanie .......................................................65
Kasowanie ..................................................................97
COMPONENT ...............................................................87
Tworzenie ...................................................................95
Czułość wykryw. uśmiechu ......................................59
Wybór............................................................................74
Zmiana..........................................................................96
Kierunek nagrywania ..................................................42
DISP ......................................................................................31
Kody funkcji autodiagnostyki ..............................123
DPOF ...................................................................................72
Komputer .........................................................................105
DRO ......................................................................................62
Importowanie obrazów .............................108, 109
Druk ..............................................................................72, 112
Komputer Macintosh ................................................105
Duża czułość .....................................................................27
Komputer z systemem Windows ........................105
Ekran ....................................................................................31
Indeks
D
E
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
C
Wyszukiwanie
operacji
A
Spis treści
Indeks
Kopiuj ...................................................................................98
Korekcja czerwonych oczu.......................................69
Kulinaria .............................................................................27
Ekspozycja .........................................................................49
Elementy aparatu ..........................................................15
L
EV...........................................................................................49
Lampa błyskowa ............................................................33
F
Language Setting ...........................................................83
Linia siatki .........................................................................76
Fajerwerki ..........................................................................28
Format ..................................................................................94
Ł
Formatuj muzykę ...........................................................92
Ładowarka .......................................................................131
Fot. z ręczną reg. naświetlenia ...............................24
Łatwe fotografowanie .................................................21
H
Łatwe oglądanie .............................................................22
HD(1080i) ..........................................................................87
132PL
Maskowanie nieostrości .............................................69
Pokrętło trybu pracy ....................................................18
Mass Storage ....................................................................89
Połączenie USB ..............................................................89
„Memory Stick Duo” ................................................128
Pomiar centralnie ważony ........................................56
MENU .................................................................................11
Pomiar punktowy ..........................................................56
Miękkie ujęcie .................................................................27
Pomiar wielopunktowy ..............................................56
MTP .......................................................................................89
Portret-zmierzch.............................................................27
Multi AF .............................................................................54
Precyzyjny zoom cyfrowy .........................................78
Music Transfer ......................................................106, 107
Przycinanie (Zmiana rozm.)....................................69
Przycisk sterowania ......................................................15
N
PTP.........................................................................................89
Nagrywanie
Punktowy AF ...................................................................54
Film .................................................................................29
Nastaw.
...............................................................................13
R
Ramka pola AF ..............................................................54
Red. czerw. oczu.............................................................80
Nastawia region ............................................................100
Retusz ...................................................................................69
Nastawienia LUN ..........................................................90
Rozdz. wyświetlania .....................................................77
Nastawienia serii ............................................................47
Rozległa panorama .......................................................25
Nastawienie zegara .....................................................101
Rozm. Obrazu .................................................................43
NTSC ............................................................................88, 104
Rozpoznanie sceny .......................................................57
Numer pliku ......................................................................99
Rozwiązywanie problemów ...................................114
O
S
Obróć ....................................................................................73
Samowyzw .........................................................................35
Odbiornik TV ................................................................102
SD ...........................................................................................87
Odtwarzanie .....................................................................37
Slajdy.....................................................................................65
Oprogramowanie .........................................................106
SteadyShot .........................................................................64
Ostrość .................................................................................54
Synch.z dł.czas. ...............................................................33
Oszczędz. energii ...........................................................93
System operacyjny ......................................................105
Oznaczenie zdjęcia do wydrukowania ......72, 113
P
Indeks
Nastawia datę i czas....................................................101
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Zdjęcie ..........................................................................20
Wyszukiwanie
operacji
Pokaz slajdów z muzyką ............................................66
Spis treści
M
Ś
Śnieg ......................................................................................28
PAL ...............................................................................88, 104
Pamięć wewnętrzna ......................................................19
Pejzaż ....................................................................................27
PictBridge...................................................................89, 112
Piksel .....................................................................................45
Plaża ......................................................................................27
PMB.....................................................................................106
PMB Portable ................................................................110
Pobierz muzykę ..............................................................91
Podłączanie
Drukarka ...................................................................112
T
Tryb filmu ..........................................................................29
Tryb oglądania ................................................................68
Tryb pokazowy................................................................85
Tryb pomiaru ...................................................................56
U
Ustawienia bracketingu .............................................48
Utwórz katalog REC ...................................................95
Uwaga-zamkn. oczy .....................................................81
Komputer ..................................................................108
Odbiornik TV .........................................................102
133PL
V
W
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu ........................................................................123
Spis treści
VGA......................................................................................43
Wspomaganie AF ..........................................................75
Wybór sceny .....................................................................27
Wyjście wideo ..................................................................88
Wykrywanie twarzy ......................................................60
Z
Wyszukiwanie
operacji
Wybierz katalog..............................................................74
Zaawansowane fot. sport. .........................................27
Zdjęcie z uśmiechem ...................................................34
Złącze wielofunkcyjne ..............................102, 108, 112
Zmień katalog REC .....................................................96
Zmierzch .............................................................................27
Zoom.....................................................................................30
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Zainstaluj ..........................................................................106
Zoom cyfrowy..................................................................78
Zoom optyczny .........................................................30, 78
Zwierzę domowe............................................................27
Indeks
Zoom przy odtwarzaniu.............................................38
134PL
Uwagi dotyczące licencji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
NIE PRZYZNAJE SIĘ LICENCJI JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ NA
JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB UŻYCIA. DODATKOWE INFORMACJE,
WŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI UŻYTKU DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH ORAZ
LICENCJONOWANIA, MOŻE UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.
PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Wyszukiwanie
operacji
TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA MOCY LICENCJI
PATENTOWYCH MPEG-4 VISUAL I PRZEZNACZONY DO UŻYTKU
PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO W CELU
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB ZOSTAŁY UZYSKANE OD
DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓRY UZYSKAŁ LICENCJĘ FIRMY
MPEG LA W CELU DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE
MPEG-4.
Spis treści
Wraz z aparatem dostarczane jest oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” i „libjpeg”. Oprogramowanie to jest zapewniane na podstawie umów licencyjnych
z właścicielami praw autorskich. Na żądanie właścicieli praw autorskich do tego
oprogramowania jesteśmy zobowiązani do przedstawienia następujących informacji.
Prosimy przeczytać poniższe sekcje.
Przeczytaj plik „license1.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Zawiera on
licencje (w języku angielskim) do oprogramowania „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” i „libjpeg”.
Informacje o zastosowanym oprogramowaniu GNU GPL/LGPL
W aparacie zastosowano oprogramowanie podlegające następującej licencji GNU
General Public License (nazywanej dalej licencją „GPL”) lub licencji GNU Lesser
General Public License (nazywanej dalej licencją „LGPL”).
Stanowi to informację o prawie użytkownika do uzyskiwania dostępu, modyfikowania i
redystrybucji kodu źródłowego tego oprogramowania zgodnie z warunkami dostarczonej
licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Użyj następującego adresu URL w celu jego
pobrania:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z firmą Sony w zakresie zawartości kodu źródłowego.
Przeczytaj plik „license2.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Zawiera on
licencje (w języku angielskim) do oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
W celu wyświetlenia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader. Jeśli program
ten nie jest zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej firmy
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
135PL
Ciąg dalszy r
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
Spis treści
Informacje dotyczące licencji na program „Music Transfer”
dołączony na płycie CD-ROM (w zestawie)
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
MENU/ustawień
Indeks
136PL
Download PDF

advertising