Sony | DSC-S600 | Sony DSC-S600 Inne

Trwałość baterii i liczba obrazów, które
można zarejestrować/obejrzeć
Tabele pokazują przybliżoną liczbę
zdjęć, które można nagrać/oglądać oraz
trwałość baterii dla fotografowania w
trybie [Normalny], gdy baterie są nowe,
a temperatura otoczenia wynosi 25°C.
Liczba obrazów, które można
zarejestrować lub wyświetlić uwzględnia
ewentualną wymianę karty „Memory
Stick Duo”.
Aktualne wartości mogą być niższe niż
tutaj podane, zależnie od warunków
pracy.
Liczba zdjęć
Trwałość
baterii/
akumulatorków (min.)
Alkaliczne
(w zestawie)
Około
7000
Około
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(brak w
zestawie)
Około
10600
Około
530
Baterie/
akumulatorki
• Oglądając zdjęcia po kolei, w odstępach
mniej więcej 3 sekundowych
Podczas fotografowania
Podczas nagrywania filmów
Ekran
LCD
Trwałość
baterii/
Liczba
akumulazdjęć (W
torków
przybliż.)
(min.) (W
przybliż)
Alkaliczne
Włączony
(w zestawie) Wyłączony
130
65
170
85
NH-AA-DB Włączony
(Ni-MH)
(brak w
Wyłączony
zestawie)
460
230
580
290
• Fotografując w następujących warunkach:
–
(Jakość obrazu) jest ustawione na
[Wys jakość].
– [Tryb AF] jest ustawione na [Pojedynczy].
– Zdjęcia są robione co 30 sekund.
– Zoom jest kolejno przestawiany z jednego
skrajnego położenia (W) w drugie (T).
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z
lampą błyskową.
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i
włączany.
PL
Podczas oglądania zdjęć
• Liczba obrazów, które mogą być
zarejestrowane/obejrzane oraz trwałość
baterii zmniejszają się w następujących
warunkach:
– Niska temperatura otoczenia.
– Lampa błyskowa jest często używana.
– Aparat jest często włączany/wyłączany.
– Intensywnie wykorzystywany zoom.
– [Tryb AF] jest ustawione na [Monitor].
– Wyczerpane baterie.
Baterie/
akumulatorki
22
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ilość nagranych obrazów/trwałość baterii nie
zmieniają się, bez względu na rozmiar
obrazu.
Baterie/
akumulatorki
Ekran LCD
Włączony
Ekran LCD
Wyłączony
Alkaliczne
(w zestawie)
Około
120 min.
Około
170 min.
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(brak w
zestawie)
Około
250 min.
Około
350 min.
• Nagrywając nieprzerwanie filmy o rozmiarze
obrazu [160]
Download PDF

advertising