Sony | DSC-S800 | Sony DSC-S800 Instrukcja obsługi

VKliknij
Spis treści
Podstawowe
operacje
Korzystanie z menu
Cyfrowy aparat fotograficzny
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
DSC-S800
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszy
podręcznik oraz podręczniki „Instrukcja
obsługi” i „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych” oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
Korzystanie z ekranu
ustawień
Oglądanie zdjęć na
ekranie odbiornika
TV
Współpraca aparatu
z komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-198-861-52(1)
PL
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Typy kart „Memory Stick”
obsługiwanych przez aparat (nie
należą do wyposażenia)
Półprzewodnikowym nośnikiem
służącym do zapisywania danych
używanym w tym aparacie jest karta
„Memory Stick Duo”. Istnieją dwa typy
kart „Memory Stick”.
„Memory Stick Duo”: karta
„Memory Stick Duo” obsługiwana
przez ten aparat.
„Memory Stick”: karta „Memory
Stick” nieobsługiwana przez ten
aparat.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat ustawienia „Memory Stick Duo”,
zobacz str. 101.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Kartę „Memory Stick Duo” można
używać, wkładając ją do adaptera
Memory Stick Duo (nie należy do
wyposażenia).
Adapter Memory Stick Duo
2
Informacje dotyczące
akumulatorów NiMH
• Oba akumulatory niklowo-wodorkowe (w
zestawie) należy naładować przez użyciem
aparatu po raz pierwszy.
• Akumulatory można ładować nawet wtedy,
gdy nie są one całkowicie wyczerpane.
Również jeżeli akumulatory nie są
całkowicie naładowane, można ich używać w
aparacie.
• Jeśli akumulatory nie będą używane przez
długi czas, należy zużyć pozostałą w nich
energię i wyjąć je z aparatu, a następnie
złożyć je na przechowanie w chłodnym,
suchym miejscu. Czynność ta służy
zachowaniu ich funkcjonalności (str. 103).
• Aby uzyskać informacje na temat
akumulatorów, których można używać, patrz
str. 103.
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być stale widoczne
niewielkie czarne i (lub) jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te
powstają w procesie produkcji i nie
wpływają w żaden sposób na zapis obrazu.
Czarne, białe, czerwone,
niebieskie lub zielone
punkty
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Aparat został wyposażony w potężny zoom
optyczny. Należy uważać, aby nie uderzyć
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone w
niniejszym Podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym Podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
3
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ................................................... 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ................................... 7
Ostrość – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie........................................... 7
Naświetlenie – Regulacja intensywności światła..................................................... 8
Kolor – O wpływie oświetlenia............................................................................... 9
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”................................................. 10
Elementy aparatu.................................................................................... 11
Wskaźniki na wyświetlaczu ..................................................................... 13
Zmiana trybu wyświetlania ..................................................................... 17
Korzystanie z pamięci wewnętrznej........................................................ 18
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy ............................................................... 19
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)............................. 20
Fotografowanie (preselekcja sceny)........................................................ 26
Wyświetlanie/usuwanie obrazów ............................................................ 29
Korzystanie z menu
Korzystanie z opcji menu ................................................................. 31
Opcje menu ......................................................................................... 32
Menu fotografowania .............................................................................. 33
COLOR (Tryb koloru): Zmienianie intensywności lub dodawanie specjalnych
efektów do obrazu
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu pomiaru światła
WB (Balans bieli): Regulowanie odcieni kolorów
ISO: Wybieranie światłoczułości
(Jakość obrazu): Wybieranie jakości zdjęć
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
(Moc błysku): Regulowanie mocy błysku lampy
(Wyrazistość): Regulowanie wyrazistości obrazu
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
4
Spis treści
Menu podglądu .......................................................................................40
(Katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania obrazów
- (Chroń): Ochrona obrazów przed przypadkowym skasowaniem
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
(Drukuj): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
(Zmień rozm): Zmienianie rozmiaru zarejestrowanego obrazu
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
Przycin: Zapisywanie powiększonego zdjęcia
Korzystanie z ekranu ustawień
Korzystanie z dostępnych ustawień ..............................................47
Aparat ................................................................................................48
Zoom cyfrowy
Info funkcji
Reduk czerw oczu
Wspomaganie AF
Auto podgląd
Narzędzie pamięci wew .....................................................................51
Format
Narzędzie Memory Stick ...................................................................52
Format
Utwórz katalog REC
1
Nastaw1 .............................................................................................55
Podświetl ekran
Brzęczyk
2
Zmień katalog REC
Kopiuj
Język
Inicjalizuj
Nastaw2 .............................................................................................56
Numer pliku
Połącz USB
Wyjście wideo
Nastaw zegar
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV .............................................58
5
Spis treści
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows....................................... 60
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ................................................ 62
Kopiowanie obrazów do komputera ....................................................... 63
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na
komputerze (przy użyciu karty „Memory Stick Duo”) ............................. 70
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)............ 71
Komputer Macintosh .............................................................................. 77
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia ......................................................................... 79
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ........................................................................... 80
Drukowanie w punkcie usługowym ........................................................ 84
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................... 86
Komunikaty ostrzegawcze...................................................................... 97
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania ................................. 100
Informacje o karcie „Memory Stick” ..................................................... 101
Informacje o bateriach i akumulatorach ............................................... 103
Informacje dotyczące ładowarki ........................................................... 105
Indeks
Indeks ................................................................................................... 106
6
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Naświetlenie
Kolor
Jakość
W tej części omówione są podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśniono korzystanie z różnych funkcji
aparatu, takich jak pokrętło trybu pracy
(str. 19), menu (str. 31) itd.
Ostrość Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Naciśnij spust
migawki od razu
do końca.
Naciśnij spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miganie , zapala
się/wydaje dźwięk
Następnie
naciśnij spust
migawki do
końca.
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Patrz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
Jak uniknąć rozmazania
Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie. Zaleca się oparcie się
o pobliskie drzewo lub budynek, aby pozostawać nieruchomo. Skutecznym
sposobem jest także robienie zdjęć, posługując się samowyzwalaczem z 2sekundowym opóźnieniem lub statywem. Przy niedostatecznej ilości światła
należy posłużyć się lampą błyskową.
7
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Naświet- Regulacja intensywności światła
lenie
Zdjęcia można wykonywać, korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Ekspozycja:
Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie
którego światło dociera
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji) = Czułość rejestracji
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Prawidłowa ekspozycja
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
automatycznej regulacji. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (str. 24).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz zbyt ciemny
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(str. 34).
Regulacja czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO jest jednostką miary określającą, jak dużo światła otrzymuje czujnik
rejestrujący obraz. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Aby uzyskać informacje na temat regulowania czułości ISO, zobacz str. 36.
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa się w
ciemnym miejscu.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej „wygładzony”.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/oświetlenie
Światło dzien.
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zielonkawe
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą funkcji [Balans bieli]
(str. 35).
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy, szczegółowość i
czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy zdjęcie zostanie
wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 8M
3264
3264 piksele × 2448 piksele = 7 990 272 pikseli
640
2448
480
Piksele
2 Rozmiar obrazu: VGA (E-Mail)
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Wybieranie rozmiaru obrazów (str. 25)
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Wybieranie kombinacji jakości zdjęcia (współczynnik kompresji) (str. 37)
Podczas zapisywania zdjęć cyfrowych można wybrać współczynnik ich kompresji. Po
wybraniu wysokiego współczynnika kompresji zdjęcie będzie ubogie w detale, ale
rozmiar pliku będzie mniejszy.
10
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
6
1
7
1
2
5
6
7
3
8
2
8
3
9
4
0
5
4
qa
A Spust migawki (20)
B Pokrętło trybu pracy (20)
C Mikrofon
D Obiektyw
E Przycisk POWER
F Lampka POWER
G Lampa błyskowa (22)
H Lampka samowyzwalacza (23)/
emiter wspomagania AF (49)
qf
qs
qd
A Przycisk
(odtwarzania) (29)
B Ekran LCD (17)
C Przycisk MENU (31)
• Naciśnij dłużej przycisk MENU, aby
wyświetlić ekran
(Nastawienia).
D Przycisk DISP (17)
• Naciśnij dłużej przycisk DISP, aby
wybrać jasność podświetlenia ekranu
LCD.
E Lampka dostępu
F Fotografowanie: Przycisk Zoom
(W/T) (21)
Podgląd: Przycisk / (Zoom przy
odtwarzaniu)/Przycisk
(Indeks)
(29, 30)
G Gniazdo
(bok)
(USB) · A/V OUT
H Zaczep paska na nadgarstek
I Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (31)
Menu wyłączone: / / / (22-24)
J Przycisk
(rozmiar obrazu/
usuwanie) (25, 29)
K Głośnik
11
Elementy aparatu
L Gwint statywu (spód)
• Należy stosować statyw ze śrubą krótszą
niż 5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywie ze
śrubą dłuższą niż 5,5 mm, grozi to
uszkodzeniem aparatu.
M Pokrywa komory baterii/karty
pamięci „Memory Stick Duo”
N Osłona przewodu zasilacza
sieciowego
W przypadku używania zasilacza
sieciowego AC-LS5K (nie należy do
wyposażenia)
1
2
3
5
4
• Należy uważać, aby nie przytrzasnąć
przewodu przy zamykaniu osłony.
• Nie ma możliwości ładowania
akumulatorów NiMH za pośrednictwem
zasilacza sieciowego AC-LS5K. Do
ładowania akumulatorów NiMH służy
ładowarka.
12
Wskaźniki na wyświetlaczu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
Podczas fotografowania
z
Wskaźnik blokady AE/
AF (20)
Tryb rejestracji (20, 38)
Balans bieli (35)
WB
GOTOWY
NAGRYW
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
Pokrętło trybu pracy
(Preselekcja sceny) (26)
Pokrętło trybu pracy
(Autoprogram) (19)
Podczas nagrywania filmów
Tryb pracy aparatu
SL
Tryb lampy błyskowej
(22)
Ładowanie lampy
błyskowej
1.3
Skalowanie zoomu
(21, 48)
Redukcja czerwonych
oczu (49)
Wyrazistość (39)
ON
Emiter wspomagania AF
(49)
Tryb pomiaru światła
(34)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Tryb koloru (33)
13
Wskaźniki na wyświetlaczu
B
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wyświetlacz
Ostrzeżenie o wibracji
Pasek wartości
naświetlenia (24)
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
jak również statywu lub
innego środka do
stabilizacji aparatu
(str. 7).
• Wyświetlany obraz
zmienia się w zależności
od położenia pokrętła
trybu pracy (ilustracja po
lewej stronie).
V Ciemniejszy
v Jaśniejszy
Przewodnik opisujący
wartości naświetlenia
(24)
C
Wyświetlacz
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Wskaźnik
Rozmiar obrazu (25)
E
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatorów (97)
+
Celownik pomiaru
punktowego (34)
16:9
FINE STD
101
Jakość obrazu (37)
Folder zapisu (52)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Pozostała pojemność
wolnej pamięci
wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
00:00:00
[00:28:25]
Czas nagrywania
[maksymalny czas
nagrywania]
400
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
Samowyzwalacz (23)
Liczba ISO (36)
14
Wskaźnik
Makro (22)
Ramka pola AF
E
Wyświetlacz
Wskaźnik
125
Czas otwarcia migawki
F2.8
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji (24)
Menu (31)
(nie
wyświetlane
na ekranie na
poprzedniej
stronie)
Wskaźniki na wyświetlaczu
Podczas wyświetlania zdjęć
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
Tryb rejestracji (20)
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Rozmiar obrazu (25)
16:9
Tryb wyświetlania
Ochrona (41)
-
Podczas odtwarzania filmów
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
(84)
Zmiana folderu zapisu
(40)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
1.3
N
Skalowanie zoomu (29)
Odtwarzanie (29)
Głośność (29)
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
101-0012
Numer katalogu/pliku
(40)
Pasek odtwarzania
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
E
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wskaźnik
Połączenie PictBridge
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
(81)
101
Folder zapisu (52)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
101
Folder odtwarzania (40)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Pozostała pojemność
wolnej pamięci
wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
00:00:12
Licznik
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
Połączenie PictBridge
(82)
• Jeżeli ikona jest
wyświetlona, nie należy
odłączać dedykowanego
kabla USB.
+2.0EV
Wartość ekspozycji (24)
Liczba ISO (36)
Tryb pomiaru światła
(34)
Lampa błysk
WB
16
Balans bieli (35)
500
Czas otwarcia migawki
F2.8
Liczba przysłony
DPOF
POP/
NAST
GŁOŚN
Menu (31)
Wybór zdjęć
Regulacja głośności
Zmiana trybu wyświetlania
Przełącznik DISP
(wyboru
wyświetlanych
informacji)
• Naciskając dłużej przycisk DISP, można
rozjaśnić podświetlenie ekranu LCD.
Za każdym naciśnięciem przycisku
DISP ekran aparatu zmienia się w
następujący sposób.
Wskaźniki wyłączone
Wskaźniki włączone
17
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 54 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, Nastawienia itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Wyświetlane są obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej.
[Menu, Nastawienia itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej, po
czym wykonać procedurę opisaną w sekcji [Kopiuj] (str. 54).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Należy wykonać procedurę opisaną na stronach od 63 do 66, nie wkładając karty
„Memory Stick Duo” do aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można skopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
za pomocą dedykowanego kabla USB. Jednak nie można skopiować danych z komputera do
pamięci wewnętrznej aparatu.
18
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Oznaczenia
Ustaw na żądany tryb pracy.
Pokrętło trybu pracy
t
: Nagrywanie filmów
str. 20.
Tryby fotografowania
:
Tryb Auto regulacja
Umożliwia łatwe fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
t str. 20
:
Podstawowe operacje
Przycisk sterowania
Tryb programu automatycznego
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno
czas otwarcia migawki jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne
ustawienia za pomocą menu.
(Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji, patrz
t str. 32)
: Tryb selekcji sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami
dla poszczególnych scen. t str. 26
Opis funkcji
Po naciśnięciu przycisku sterowania przez chwilę wyświetlane są opisy funkcji (str. 49).
19
Proste fotografowanie (tryb
automatycznej regulacji)
Przycisk v/V/b/B
Spust migawki
Pokrętło trybu pracy
Przycisk z
Przycisk Zoom
Przycisk sterowania
Przycisk
(rozmiar obrazu)
1 Tryb pracy należy wybrać pokrętłem trybu pracy.
Zdjęcie (tryb automatycznej regulacji): Wybierz
Film: Wybierz
.
.
2 Chwyć pewnie aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się w
ramce ustawiania ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
1Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i nadal świeci.
2Naciśnij spust migawki do końca.
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Wskaźnik blokady AE/AF
20
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Film:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
Przypadki, w których trudno ustawić ostrość na obiekcie:
–
–
–
–
–
–
–
Obiekty znajdujące się w dużej odległości od aparatu i ciemne
Słaby kontrast między obiektem a tłem
Obiekty obserwowane przez szkło
Szybko poruszające się obiekty
Światło odbite lub połyskujące
Migające obiekty
Oświetlenie od tyłu
Podstawowe operacje
• Najmniejsza odległość fotografowania wynosi ok. 50 cm. Jeśli obiekt znajduje się bliżej niż
odległość fotografowania, zdjęcia należy robić w trybie zbliżenia (Makro) (str. 22).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zmień ujęcie i ustaw
ponownie ostrość.
Używanie zoomu
Naciśnij przycisk zoomu.
• Gdy zoom jest większy niż 6×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz str. 48.
• Podczas filmowania zmiana ustawienia zoomu jest niemożliwa.
21
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część v ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
(Bez wskaźnika): Lampa błysk auto
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości światła (ustawienie domyślne)
: Włączenie błysku wymuszonego
SL : Synch wolna (Błysk wymuszony włączony)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcie tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Wyłączenie błysku wymuszonego
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy raz w celu dostosowania ilości światła.
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Makro (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij część B ( ) przycisku sterowania.
Aby anulować, naciśnij ponownie część B.
(Bez wskaźnika): Makro wyłączony
: Makro włączony (strona W: ok. 2 cm lub dalej, strona T: ok. 70 cm lub dalej)
Makro
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ostrości zmniejsza się, dlatego nie cały obiekt może być ostry.
• Zmniejsza się szybkość autofokusa.
22
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Lampka samowyzwalacza
Podstawowe operacje
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V.
• Dzięki użyciu 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza zapobiega się rozmazaniu obrazu,
spowodowanemu potrząśnięciem kamery przy naciśnięciu spustu migawki.
23
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
EV (ręczna regulacja ekspozycji)
Naciśnij część b ( ) przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk v (Jaśniej)/
V (Ciemniej), aby przeprowadzić regulację.
Aby wyłączyć wyświetlany pasek, naciśnij ponownie część b przycisku.
W stronę –
W stronę +
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz str. 8.
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu bądź przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja ekspozycji może być nieskuteczna.
24
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Aby zmienić rozmiar zdjęcia
Naciśnij przycisk
(Rozmiar obrazu), a następnie naciśnij przycisk v/V, aby
wybrać rozmiar.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazu, zobacz str. 10.
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem .
Wskazówki
8M (3264×2448)
Wydruk maks A3/11×17"
3:21) (3264×2176)
Zachowuje proporcje 3:2
5M (2592×1944)
Wydruk maks A4/8×10"
3M (2048×1536)
Wydruk maks 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Wydruk maks 10×15cm/4×6"
VGA (640×480)
Do poczty e-mail
16:92) (1920×1080)
Wyświetlane na 16:9 HDTV3)
Liczba zdjęć
Drukowanie
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
Podstawowe operacje
Rozmiar obrazu
1) Obrazy są rejestrowane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
2) Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (str. 94).
3) Korzystając z gniazda kart pamięci Memory Stick lub połączenia USB, można uzyskać zdjęcia o
wyższej jakości.
25
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Spust migawki
Pokrętło trybu pracy
1 Wybierz żądany tryb preselekcji sceny (
,
,
,
,
,
,
).
• Szczegółowe informacje na temat trybów pracy znajdują się na następnej stronie.
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Aby anulować funkcję preselekcji sceny
Ustaw pokrętło trybu pracy w położenie inne niż tryb preselekcji sceny (str. 19).
26
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Tryby preselekcji sceny
W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków
scen.
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją
rozmazania.
Zmierzch*
Pozwala na fotografowanie
nocą z dużej odległości bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Miękkie ujęcie
Pozwala na fotografowanie
jaśniejszych i cieplejszych
odcieni kolorów skóry w celu
uzyskania ładniejszych zdjęć.
Dodatkowo efekt zmiękczonej
ostrości tworzy niepowtarzalną
atmosferę na portretach ludzi,
zdjęciach kwiatów itd.
Portret-zmierzch*
Odpowiedni do wykonywania
zdjęć portretowych w ciemnych
miejscach. Pozwala na
wykonywanie wyraźnych zdjęć
ludzi w ciemnych miejscach bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Plaża
Podczas fotografowania scen na
brzegu morza lub jeziora
wiernie utrwalany jest błękit
wody.
Podstawowe operacje
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na
odległych obiektach w celu
fotografowania pejzaży itp.
Śnieg
Podczas wykonywania
fotografii w śnieżnej scenerii
lub w innych miejscach, gdzie
cały ekran wydaje się biały,
należy użyć tego trybu, aby
uniknąć wyblakłych kolorów i
utrwalić wyraźne zdjęcia.
* Szybkość migawki zmniejsza się, dlatego zalecane jest korzystanie ze statywu.
27
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Funkcje, których nie można łączyć z trybem preselekcji sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W przypadków pewnych trybów preselekcji
sceny niektóre funkcje są niedostępne. Po naciśnięciu przycisku w celu wybrania
funkcji, których nie można łączyć z trybem preselekcji sceny, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Makro
Lampa błysk
Balans bieli
Seria
Moc błysku
—
SL
—
—
—
—
/
/
/
28
Auto/ WB
—
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(Indeks)/
(Zoom przy odtwarzaniu)
Przycisk
(Zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk
(odtwarzania)
Przycisk z
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(odtwarzania)
Naciśnięcie przycisku
(odtwarzania) na wyłączonej kamerze powoduje jej uruchomienie
oraz włączenie trybu odtwarzania. Kolejne naciśnięcie przycisku umożliwia przełączenie aparatu
w tryb rejestracji.
Podstawowe operacje
Przycisk
(usuwanie)
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie).
Naciskaj przycisk B, aby przewijać do tyłu lub naciskaj przycisk b, aby przewijać do
przodu. (Naciśnij przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie).
Naciskaj przyciski v/V, aby regulować głośność.
Aby usunąć obrazy
1 Wyświetl obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk
(usuwanie).
2 Wybierz [Kasuj] przyciskiem v i naciśnij z.
Aby anulować usuwanie
Wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk .
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B
Anuluj zoom przy odtwarzaniu: z
• Aby zapisać powiększone zdjęcia: [Przycin] (str. 46)
29
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(indeks) i wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B. Aby
wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, naciśnij przycisk b/B.
Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk z.
Aby usunąć obrazy w trybie indeksu
1 Przy wyświetlonym ekranie indeksu naciśnij przycisk
(usuwanie) i za pomocą
części v/V przycisku sterowania wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
2 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij
przycisk z, aby wyświetlić wskaźnik
(usuwanie) na wybranym obrazie.
Zielona ramka wyboru
Aby anulować wybór
Wybierz obraz wybrany wcześniej do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk z, aby usunąć wskaźnik
z obrazu.
3 Naciśnij przycisk
(usuwanie).
4 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Aby usunąć wszystkie obrazy z folderu, za pomocą przycisków v/V w kroku 1 wybierz opcję
[Wszyst. w tym katalogu] zamiast opcji [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
30
Korzystanie z menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(odtwarzania)
Pokrętło trybu pracy
Przycisk z
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
Odtwarzanie: Naciśnij przycisk
(odtwarzania).
W zależności od pozycji pokrętła trybu pracy oraz trybu rejestracji/wyświetlania, dostępne są
różne opcje menu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Korzystanie z menu
1 Nagrywanie: Włącz aparat, a następnie ustaw pokrętło trybu pracy.
3 Wybierz żądaną opcję menu za
pomocą części b/B przycisku
sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, należy
naciskać przycisk b/B, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
• Po wyborze opcji w trybie wyświetlania należy
nacisnąć przycisk z.
4 Wybierz ustawienie za pomocą przycisku v/V.
Wybrane ustawienie zostanie powiększone i ustawione.
5 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
Można też wyłączyć menu, naciskając spust migawki do połowy.
• Jeżeli opcja nie jest wyświetlona, na brzegu miejsca, w którym zwykle pojawiają się opcje menu,
pojawi się znak v/V. Aby wyświetlić opcję, która nie jest wyświetlona, należy wybrać ten znak
przyciskiem sterowania.
• Nie można ustawić opcji, której nie da się wybrać.
31
Opcje menu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Menu fotografowania (str. 33)
Dostępność opcji menu zależy od pozycji pokrętła trybu pracy oraz dokonanych
ustawień. Na wyświetlaczu pojawiają się tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
COLOR (Tryb koloru)
Scena
—
(Tryb pomiaru)
—
—
WB (Balans bieli)
—
ISO
—
—
—
—
(Jakość obrazu)
Mode (Tryb NAGR)
—
(Moc błysku)
(Wyrazistość)
—
*
—
—
—
—
(Nastawienia)
Menu podglądu (str. 40)
(Katalog)
DPOF
(Slajdy)
(Obróć)
Przycin**
- (Chroń)
(Drukuj)
(Zmień rozm)
(Nastawienia)
* Operacja jest ograniczona trybem preselekcji sceny (str. 28).
**Dostępne jedynie w przypadku funkcji zoomu przy odtwarzaniu.
Dostępne ustawienia trybu pracy w niniejszej instrukcji „Podręcznik aparatu
Cyber-shot” są przedstawione w następujący sposób.
Niedostępny
32
Dostępny
Menu fotografowania
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
.
COLOR (Tryb koloru): Zmienianie
intensywności lub dodawanie
specjalnych efektów do obrazu
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
Ustawia czarno-biały kolor zdjęć.
Sepia (SEPIA)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
Naturalny (NATURAL)
Ustawia stonowane kolory dla zdjęć.
Nasycony (RICH)
Ustawia żywe kolory dla zdjęć.
Korzystanie z menu
Czarno-białe (B & W)
Normalny
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Czarno-białe] lub [Sepia].
33
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu
pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
Punktowy (pomiar
punktowy)
( )
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu.
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Wielopunkt (pomiar
wielopunktowy)
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz str. 8.
34
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
WB (Balans bieli): Regulowanie
odcieni kolorów
Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, na przykład gdy kolory na
zdjęciu wyglądają dziwnie.
Lampa błysk ( WB )
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.
Jarzeniowe (
Pochmurnie (
Dostosowanie do miejsc, w których warunki zbliżone są
do oświetlenia żarówkowego lub o silnym oświetleniu, na
przykład w studiu fotograficznym.
)
Korzystanie z menu
Żarowe (n)
Korekcja dla światła jarzeniowego.
)
Dostosowanie do zachmurzonego nieba lub
zacienionego miejsca.
35
Menu fotografowania
Światło dzien. (
Auto
)
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Dostoswanie do słonecznego pleneru, fotografowania
scen wieczornych i nocnych, fajerwerków, wschodów
słońca lub momentów przed i po zachodzie słońca.
Automatycznie reguluje balans bieli.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz str. 9.
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Jarzeniowe] ( ).
• Z wyjątkiem trybów [Lampa błysk] ( WB ), opcja [WB] jest ustawiona na [Auto] podczas błysku
lampy błyskowej.
• Niektóre opcje nie są dostępne zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 28).
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała liczba
Duża liczba
Wybiera światłoczułość za pomocą jednostek ISO. Im większa liczba, tym wyższa
czułość.
1250
800
Wybierz większą liczbę, fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, a mniejszą,
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
400
200
80
Auto
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz str. 8.
• Wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się ilość szumów na zdjęciu.
• [ISO] jest ustawione na [Auto] w trybie preselekcji sceny.
36
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Jakość obrazu): Wybieranie
jakości zdjęć
Wybiera jakość zdjęcia.
Wys jakość (FINE)
Rejestracja zdjęcia wysokiej jakości (mała kompresja).
• Gdy pokrętło trybu pracy ustawione jest w położenie
(Auto), zdjęcie zostanie wykonane w jakości [Wys jakość].
Rejestracja zdjęcia standardowej jakości (duża
kompresja).
Korzystanie z menu
Standard (STD)
37
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie
sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
Seria (
)
Rejestruje trzy kolejne obrazy po naciśnięciu spustu
migawki.
• Gdy zniknie napis „Nagrywanie”, można wykonać
następne zdjęcie.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wymuszonego).
Normalny
(wyłączenie błysku
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Informacje o trybie [Seria]
• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 2 s.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub brakuje miejsca w pamięci wewnętrznej bądź na
karcie „Memory Stick Duo”, fotografowanie ciągłe jest niemożliwe.
• Zależnie od trybu preselekcji sceny fotografowanie w trybie Serii może nie być możliwe (str. 28).
38
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Moc błysku): Regulowanie mocy
błysku lampy
Reguluje moc błysku lampy.
+ ( +)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
Normalny
– ( –)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 22.
W stronę –
W stronę +
Korzystanie z menu
(Wyrazistość): Regulowanie
wyrazistości obrazu
Reguluje wyrazistość zdjęcia.
+(
)
W stronę +: Wyostrza zdjęcie.
Normalny
–(
)
W stronę –: Wygładza zdjęcie.
(Nastawienia): Zmienianie opcji
ustawień
Patrz sekcja str. 47.
39
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
(Katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania obrazów
Wybiera folder zawierający zdjęcie do odtworzenia przy użyciu aparatu z kartą
„Memory Stick Duo”.
OK
Opis procedury znajduje się poniżej.
Anuluj
Anuluje wybór.
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
z W folderze
Aparat zapisuje zdjęcia we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t [Utwórz katalog REC] (str. 52)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 53)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego zdjęcia w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu.
: Przechodzi do następnego folderu.
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu.
40
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
- (Chroń): Ochrona obrazów przed przypadkowym skasowaniem
Chroni zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem.
Chroń (-)
Opis procedury znajduje się poniżej.
Wyjdź
Wyjście z funkcji ochrony.
Aby zabezpieczać zdjęcia w trybie pojedynczego zdjęcia
1 Wyświetl zdjęcie, które ma zostać zabezpieczone.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
-
Korzystanie z menu
3 Wybierz [-] (Chroń) za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
Zdjęcie zostaje zabezpieczone i pojawia się na nim wskaźnik - (chronione).
4 Aby zabezpieczyć następne zdjęcia, wybierz zdjęcie za pomocą przycisku b/B, a
następnie naciśnij przycisk z.
Aby zabezpieczyć zdjęcia w trybie indeksu
1 Naciśnij
(indeks), aby wyświetlić ekran indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz [-] (Chroń) za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
5 Wybierz zdjęcie przeznaczone do ochrony za pomocą przycisku v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się zielony wskaźnik -.
- (zielony)
6 Powtórzyć czynności z punktu 5, aby zabezpieczyć pozostałe zdjęcia.
7 Naciśnij przycisk MENU.
41
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
8 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Wskaźnik - stanie się biały. Wybrane zdjęcia są chronione.
• Aby zabezpieczyć wszystkie zdjęcia w folderze, wybierz [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 4 i
naciśnij przycisk z. Za pomocą przycisku B wybierz opcję [Włącz], a następnie naciśnij przycisk
z.
Aby anulować ochronę
W trybie pojedynczego zdjęcia
Naciśnij przycisk z w kroku 3 lub 4 z „Aby zabezpieczać zdjęcia w trybie
pojedynczego zdjęcia”.
W trybie indeksu
1 Wybierz zdjęcie, którego ochrona ma być usunięta w kroku 5 z „Aby zabezpieczyć
zdjęcia w trybie indeksu”.
2 Naciśnij przycisk z, aby wskaźnik - zrobił się szary.
3 Powtórz powyższą czynność dla wszystkich zdjęć, dla których ma zostać usunięta
ochrona.
4 Naciśnij przycisk MENU, wybierz pozycję [OK] przy użyciu przycisku B, a następnie
naciśnij przycisk z.
Aby anulować ochronę wszystkich zdjęć w folderze
Wybierz [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 4 z „Aby zabezpieczyć zdjęcia w trybie
indeksu” i naciśnij przycisk z. Za pomocą przycisku B wybierz opcję [Wyłącz], a
następnie naciśnij przycisk z.
• Należy pamiętać, że formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo” usuwa
wszystkie zapisane na tych nośnikach dane, nawet jeśli zdjęcia są chronione; zdjęć tych nie będzie
można odzyskać.
• Proces zabezpieczania zdjęcia może potrwać dłuższą chwilę.
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
Dodaje oznaczenie
(polecenie wydruku) do zdjęć, które mają zostać
wydrukowane (str. 84).
(Drukuj): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
Patrz sekcja str. 80.
42
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
Odtwarza po kolei zarejestrowane zdjęcia (prezentacja).
Interwał
3 sek
Określa interwał podczas prezentacji zdjęć.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
Zdjęcie
Katalog
Odtwarza wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszyst.
Odtwarza po kolei wszystkie zdjęcia z karty „Memory
Stick Duo”.
Start
Opis procedury znajduje się poniżej.
Anuluj
Anulowanie prezentacji zdjęć.
Korzystanie z menu
Powtórz
1 Wybierz [Interwał], [Powtórz] i [Zdjęcie] za pomocą części v/V/b/B przycisku
sterowania.
2 Za pomocą przycisków V/B wybierz opcję [Start], a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się prezentacja zdjęć.
Aby zakończyć prezentację zdjęć, naciśnij przycisk z w celu przerwania prezentacji. Za
pomocą przycisku V wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk z.
• W czasie przerwy w prezentacji zdjęć można wyświetlić poprzednie/następne zdjęcie za pomocą
przycisku b/B.
• Interwał służy tylko jako wskazówka, ponieważ mogą wystąpić różnice ze względu na rozmiar
zdjęcia i inne czynniki.
43
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Zmień rozm): Zmienianie rozmiaru zarejestrowanego obrazu
Duży rozmiar
Mały rozmiar
Rozmiar zarejestrowanego zdjęcia można zmienić (Zmień rozm) i zapisać je w postaci
nowego pliku. Po zmianie rozmiaru oryginał pozostaje nienaruszony.
8M
5M
Szczegółowe wskazówki dotyczące wyboru rozmiarów
obrazu można znaleźć na str. 25.
3M
2M
VGA
Anuluj
Anuluje zmianę rozmiaru.
1 Wyświetl zdjęcie, którego rozmiar ma być zmieniony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz [ ] (Zmień rozm) za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
4 Wybierz żądany rozmiar obrazu za pomocą przycisku v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
Zdjęcie o zmienionym rozmiarze jest najnowszym plikiem w wybranym do zapisu
folderze.
•
•
•
•
•
44
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia rozmiaru zdjęcia, zobacz str. 10.
Nie jest możliwa zmiana rozmiaru filmów.
Przy zmianie rozmiaru z mniejszego na większy jakość zdjęcia ulega pogorszeniu.
Nie można zmienić rozmiaru zdjęcia do rozmiaru 3:2 lub 16:9.
Po zmianie rozmiaru zdjęcia 3:2 lub 16:9 na górze i na dole zdjęcia pojawi się czarny pasek.
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Obróć): Obracanie zdjęć
Obraca zdjęcie.
Obraca zdjęcie. Opis procedury znajduje się poniżej.
OK
Zatwierdza wykonany obrót. Opis procedury znajduje
się poniżej.
Anuluj
Anuluje obracanie.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz [ ] (Obróć) za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz [
b/B.
] za pomocą przycisku v, a następnie obróć zdjęcie, używając przycisku
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Korzystanie z menu
1 Wyświetl zdjęcie, które ma być obrócone.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć lub filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
Patrz sekcja str. 47.
45
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Przycin: Zapisywanie powiększonego zdjęcia
Zapisuje powiększone zdjęcia (str. 29) jako nowy plik.
Przycin
Patrz poniższa procedura.
Powrót
Anuluje funkcję przycinania.
1 Naciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania z funkcją zoom, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję [Przycin] za pomocą części B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
3 Wybierz rozmiar zdjęcia za pomocą przyciskówv/V, a następnie naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostanie zapisane, po czym zostanie ponownie wyświetlone zdjęcie oryginalne.
• Przycięte zdjęcie jest zapisywane jako najnowszy plik w wybranym folderze, a zdjęcie oryginalne
jest zachowywane.
• Jakość przycinanych zdjęć może ulec pogorszeniu.
• Nie można przycinać zdjęć o proporcjach obrazu 3:2 lub 16:9.
46
Korzystanie z ekranu ustawień
Korzystanie z dostępnych ustawień
Za pomocą ekranu ustawień można zmienić ustawienia fabryczne.
Pokrętło trybu pracy
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU
Przycisk z
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
2 Po naciśnięciu B na przycisku sterowania przejdź do ustawienia
(Nastawienia), a następnie ponownie naciśnij B.
Kolor ramki wybranej opcji zmienia się na żółty.
4 Naciśnij z, aby zatwierdzić ustawienie.
Korzystanie z ekranu ustawień
3 Naciśnij v/V/b/B na przycisku sterowania, aby wybrać opcję do ustawienia.
Aby wyłączyć ekran
(Nastawienia), naciśnij przycisk MENU.
Aby powrócić do menu z ekranu ustawień
(Nastawienia), naciśnij kilkakrotnie b na
przycisku sterowania.
• Naciśnij do połowy spust migawki, aby zamknąć ekran
fotografowania.
(Nastawienia) i powrócić do trybu
Gdy menu nie jest wyświetlane
Naciśnij dłużej przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
Aby anulować ustawienie
(Nastawienia).
(Nastawienia)
Wybierz [Anuluj], jeśli polecenie to jest dostępne, a następnie naciśnij z na przycisku
sterowania. Jeśli polecenie to się nie pojawiło, wybierz ponownie poprzednie
ustawienie.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
47
Aparat
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 6×). Gdy zoom jest większy niż 6×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo prawie bez zniekształceń. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [8M]
lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w tabeli poniżej.
Precyzyjny
(precyzyjny zoom
cyfrowy) (
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie
do 12×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalny zoom przy użyciu trybu Inteligentny zoom
Rozmiar
Maksymalny zoom
5M
Około 7,6×
3M
Około 9,6×
2M
Około 12×
VGA
Około 30×
16:9
Około 10×
• Po naciśnięciu przycisku zoom zostanie wyświetlony wskaźnik skali zbliżenia w następującej
postaci.
Po stronie W tej kreski znajduje się zakres zoomu
optycznego, po stronie T — zakres zoomu cyfrowego
Wskaźnik zbliżenia
• Maksymalny zoom inteligentny lub precyzyjny zoom zawiera zoom optyczny.
• Podczas korzystania z zoomu cyfrowego ramka pola AF nie jest wyświetlana.
• Podczas korzystania z zoomu inteligentnego obraz na wyświetlaczu może być nieostry. Nie ma to
jednak wpływu na zapisywane zdjęcie.
48
Aparat
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu wyświetlane są opisy funkcji.
Włącz
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Reduk czerw oczu
Redukuje efekt czerwonych oczu przy
stosowaniu lampy błyskowej. Należy ustawić
przed fotografowaniem.
Włącz (
)
Redukuje efekt czerwonych oczu.
Wyłącz
Nie używa opcji Reduk czerw oczu.
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności.
Wspomaganie AF
Emiter wspomagania AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić
ogniskowanie. Emituje on czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki
do połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
ON .
Auto
Używa funkcji wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa funkcji wspomagania AF.
Korzystanie z ekranu ustawień
• Lampa błyskowa miga dwa lub więcej razy przed
sfotografowaniem.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dociera do fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie ustawiona. (Zaleca się utrzymanie odległości nie większej niż
ok. 2,5 m (zoom: obiektyw szerokokątny, W)/1,5 m (zoom: teleobiektyw, T)).
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
jego środek.
• Podczas korzystania z funkcji wspomagania AF ramka pola AF nie jest wyświetlana.
• Funkcja wspomagania AF nie działa, jeśli ustawiono opcję
(tryb Zmierzch) lub opcję
(tryb
Pejzaż) w trybie sceny.
• Użycie funkcji wspomagania AF powoduje emitowanie bardzo jasnego światła. Emitowane
światło nie stanowi żadnego zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania
AF.
49
Aparat
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Auto podgląd
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
50
Narzędzie pamięci wew
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Anulowanie formatowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
Korzystanie z ekranu ustawień
51
Narzędzie Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick
Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Anulowanie formatowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu zdjęć.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można utworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze aż do utworzenia lub wybrania innego
folderu.
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików” (str. 68).
52
Narzędzie Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
2 Wybierz żądany folder za pomocą b/B, potwierdź, wybierając [OK] za pomocą v, a
następnie naciśnij z.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
Korzystanie z ekranu ustawień
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego folderu.
53
Narzędzie Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej.
2 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Anulowanie kopiowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 lub 3, a następnie naciśnij przycisk z.
• Należy korzystać z całkowicie naładowanych akumulatorów NiMH lub zasilacza sieciowego (brak
w zestawie). Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanych akumulatorów
może spowodować ich całkowite wyczerpanie, powodując przerwanie kopiowania lub
uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu,
a następnie wykonać polecenie [Format] w menu
(Narzędzie pamięci wew) (str. 51).
• W przypadku kopiowania danych z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”,
skopiowane zostaną wszystkie dane. Nie można wybrać danego folderu na karcie „Memory Stick
Duo” jako folderu docelowego dla kopiowanych danych.
• Nawet po skopiowaniu danych ikona
(polecenie wydruku) nie jest kopiowana.
54
1
Nastaw1
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Podświetl ekran
Wybiera jasność podświetlenia ekranu LCD, gdy aparat jest zasilany akumulatorami.
Jasny
Rozjaśnia
Normalny
• Ustawienie można również zmienić, naciskając dłużej przycisk DISP.
• Wybranie [Jasny] prowadzi do szybszego zużycia akumulatora.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania lub spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Język
Wybiera język używany do wyświetlania opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej są zachowywane.
Korzystanie z ekranu ustawień
Migawka
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Anulowanie resetowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania, gdy odbywa się resetowanie.
55
2
Nastaw2
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Numer pliku
Wybiera metodę używaną do przydzielania obrazom numerów plików.
Seria
Przydziela plikom kolejne numery, nawet w przypadku
zmiany folderu zapisu lub zmiany karty „Memory Stick
Duo”. (Gdy wymieniona karta „Memory Stick Duo”
zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni przydzielony
numer, przydzielony zostaje numer o jeden wyższy od
najwyższego).
Resetuj
Zaczyna od 0001 za każdym razem, gdy zmieniany jest
folder. (Jeśli w folderze zapisu znajduje się plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
największego).
Połącz USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą dedykowanego kabla USB.
56
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (str. 80).
PTP
Jeśli wybrano tryb [PTP] (Picture Transfer Protocol), po
podłączeniu aparatu do komputera obrazy w wybranym
w aparacie folderze zapisu są kopiowane na komputer.
(Tryb ten jest zgodny z systemami Windows XP i Mac
OS X).
Pamięć mas.
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(str. 64).
Nastaw2
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 47
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. W różnych krajach i regionach stosowane są różne
systemy telewizyjnego kodowania kolorów. Aby móc obejrzeć obrazy na ekranie
odbiornika TV, należy sprawdzić, jaki system kodowania kolorów jest stosowany w
kraju lub regionie, w którym jest używany aparat (patrz str. 59).
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Nastaw zegar
Ustawia datę i godzinę.
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
przycisk z.
3 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby anulować ustawienie zegara
Wybierz opcję [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk z.
Korzystanie z ekranu ustawień
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
57
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie
odbiornika TV
Wykonane zdjęcia można obejrzeć na
ekranie odbiornika TV. W tym celu
aparat należy podłączyć do odbiornika
TV.
Przed podłączeniem aparatu do
odbiornika TV należy wyłączyć oba
urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
Dedykowany kabel A/V
2 Do gniazda
(USB) ·
A/V OUT
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w
stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę
audio (czarna) dedykowanego kabla A/V
należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw
przełącznik wyboru źródła
sygnału TV/Video w położeniu
„Video”.
• Szczegółowych informacji na ten temat
należy szukać w instrukcji obsługi
odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
(odtwarzania), aby włączyć
aparat.
Przycisk
(odtwarzania)
Przycisk sterowania
Zdjęcia znajdujące się w pamięci
aparatu pojawią się na ekranie
odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku
sterowania, wybierz zdjęcie.
• Jeśli aparat jest używany za granicą,
może być konieczne przełączenie
rodzaju sygnału wideo na wyjściu na
zgodny z danym odbiornikiem TV
(str. 57).
58
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
O telewizyjnych systemach
kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na
ekranie odbiornika TV, potrzebny jest
odbiornik z gniazdem wejściowym
wideo oraz dedykowany kabel A/V. W
odbiorniku TV i aparacie musi być
używany taki sam system kodowania
kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy
pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny
system kodowania kolorów jest
stosowany w kraju lub regionie, w
którym jest używany aparat.
System NTSC
Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada,
Ameryka Środkowa, Chile, Kolumbia,
Ekwador, Jamajka, Japonia, Korea,
Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan,
Filipiny, Stany Zjednoczone, Wenezuela
i in.
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy,
Holandia, Hongkong, Węgry, Włochy,
Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, Singapur,
Słowacja, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania i
in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
System PAL
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina i in.
59
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (str. 77).
Przedstawione poniżej informacje dotyczą angielskiej
wersji oprogramowania.
• W systemie Windows Vista niektóre nazwy opcji i
czynności mogą różnić się od opisanych poniżej.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (str. 62)
Kopiowanie obrazów do komputera (str. 63)
• Oglądanie obrazów na komputerze
Oglądanie obrazów przy użyciu programu „Picture Motion Browser” (str. 71)
• Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
• Oglądanie zdjęć uporządkowanych według daty
• Edytowanie obrazów
• Wyświetlanie lokalizacji zdjęć na mapie w trybie online. (W
tym celu niezbędne jest połączenie z internetem).
• Tworzenie nowej płyty z danymi (Niezbędna nagrywarka płyt
CD lub DVD).
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze wstawioną datą.
60
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
instalacji programu „Picture
Motion Browser”
Karta dźwiękowa: 16-bitowa
stereofoniczna karta dźwiękowa z
głośnikami
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz
lub szybszy, co najmniej 128 MB
pamięci RAM (zalecane: Pentium III
800 MHz lub szybszy, co najmniej
256 MB pamięci RAM)
Oprogramowanie: DirectX 9.0c lub
nowsze
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania oprogramowania — co
najmniej 200 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Dostępne są dwa tryby połączenia USB:
[Pamięć mas.] (ustawienie standardowe)
oraz [PTP]. W tej sekcji w charakterze
przykładu opisano tryb [Pamięć mas.]. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
trybu [PTP], zobacz str. 56.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Współpraca aparatu z komputerem
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub Windows
Vista*
• Oprogramowanie jest zgodne z technologią
DirectX. Może być wymagane
zainstalowanie zestawu funkcji „DirectX”.
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768
pikseli lub więcej Głębia kolorów: co
najmniej High Color (kolor 16-bitowy)
* Wydania 64-bitowe i wersje Starter nie są
obsługiwane.
61
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą procedurą.
• W przypadku korzystania z systemów
operacyjnych Windows 2000 nie należy
podłączać aparatu do komputera przed
zainstalowaniem oprogramowania.
• W przypadku systemów operacyjnych
Windows 2000/XP należy zalogować się jako
administrator.
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wybierz [Region] i [Country/
Area], a następnie kliknij przycisk
[Next].
Gdy pojawi się napis [Welcome to
the InstallShield Wizard for Sony
Picture Utility], kliknij przycisk
[Next].
Zostanie wyświetlony ekran
„License Agreement”.
Uważnie przeczytaj umowę. Jeśli
akceptujesz warunki umowy
licencyjnej, kliknij przycisk radiowy
obok opcji [I accept the terms of the
license agreement], a następnie
kliknij przycisk [Next].
5 Zakończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W systemie Windows Vista może zostać
wyświetlony ekran automatycznego
odtwarzania. Wybierz polecenie „Run
Install.exe” i postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie, aby
kontynuować instalację.
2 Kliknij przycisk [Install].
Zostanie wyświetlony ekran „Choose
Setup Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
następnie kliknij przycisk [Next].
Zostanie wyświetlony ekran
[Location Settings].
62
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy
od konfiguracji systemu komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej witryny
rejestracji klientów.
Po zarejestrowaniu się w witrynie można
korzystać z bezpiecznej i użytecznej
pomocy dla klientów.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiowanie obrazów do komputera
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Obrazy można skopiować z aparatu do
komputera w opisany poniżej sposób.
Komputer z gniazdem kart
pamięci Memory Stick
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i umieść ją w adapterze Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Nawet w przypadku korzystania z systemu
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
można skopiować zdjęcia, wkładając kartę
pamięci „Memory Stick Duo” do gniazda
kart Memory Stick w komputerze.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz str. 91.
Komputer bez gniazda kart
pamięci Memory Stick
• W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 2000 należy
najpierw zainstalować oprogramowanie (w
zestawie). W przypadku korzystania z
systemu operacyjnego Windows XP
instalowanie oprogramowania nie jest
konieczne.
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
Niniejszy aparat nie jest zgodny z tymi
wersjami systemu operacyjnego
Windows. W przypadku korzystania z
komputera, który nie jest wyposażony w
gniazdo kart Memory Stick, w celu
skopiowania zdjęć z karty pamięci
„Memory Stick Duo” do komputera
należy użyć dostępnego w sprzedaży
urządzenia Memory Stick Reader/
Writer.
W celu skopiowania do komputera zdjęć
z pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie do
komputera.
Krok 1: Przygotowanie
aparatu i komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok należy
pominąć.
2 Włóż do aparatu całkowicie
naładowane akumulatory NiMH
lub podłącz aparat do gniazda
sieciowego (gniazda ściennego)
za pomocą zasilacza sieciowego
(brak w zestawie).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanych akumulatorów,
kopiowanie obrazów do komputera
może zakończyć się niepowodzeniem lub
dane mogą zostać uszkodzone, gdy
akumulatory rozładują się zbyt szybko.
Współpraca aparatu z komputerem
Aby skopiować obrazy, wykonaj
czynności wchodzące w skład etapów 1–
4 przedstawionych na stronach od 63 do
67.
System Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me:
63
Kopiowanie obrazów do komputera
3 Naciśnij przycisk
(odtwarzania), aby włączyć aparat
i komputer.
Przycisk
(odtwarzania)
• W systemie operacyjnym Windows XP/
Vista na pulpicie pojawi się okno
kreatora AutoPlay.
„Tryb USB Pamięć mas.” - taki
komunikat pojawi się na wyświetlaczu.
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy wówczas
chwilę zaczekać.
Krok 2: Podłączanie
aparatu do komputera
1 Do gniazda
(USB) ·
A/V OUT
Dedykowany kabel USB
2 Do gniazda USB
64
* W trakcie wymiany danych wskaźniki
aktywności mają kolor czerwony. Dopóki
kolor tych wskaźników nie zmieni się na
biały, nie należy wykonywać żadnych
czynności na komputerze.
• Jeżeli komunikat „Tryb USB Pamięć mas.”
nie zostanie wyświetlony, dla opcji [Połącz
USB] należy wybrać ustawienie [Pamięć
mas.] (str. 56).
• Po zainstalowaniu oprogramowania (w
zestawie) może zostać wyświetlony ekran
[Import Images] (str. 72). W takim
przypadku można importować obrazy
bezpośrednio przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
Krok 3-A: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows 2000 należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Krok 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera” na stronie 66.
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows XP/Vista, jeśli ekran kreatora nie
zostanie wyświetlony automatycznie, należy
wykonać procedurę opisaną w sekcji „Krok
3-B: Kopiowanie obrazów do komputera”
na stronie 66.
Kopiowanie obrazów do komputera
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
1 Po podłączeniu kabla USB w
sposób opisany w kroku 2 kliknij
opcję [Copy pictures to a folder
on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], gdy ekran kreatora pojawi
się automatycznie na pulpicie.
3 Kliknij pole wyboru obok każdego
obrazu, którego nie chcesz
kopiować, aby usunąć
zaznaczenie, a następnie kliknij
przycisk [Next].
1
2
1
Zostanie wyświetlony ekran „Picture
Name and Destination”.
4 Wybierz nazwę i miejsce
2
zapisywania obrazów, a
następnie kliknij przycisk [Next].
Zostanie wyświetlony ekran
„Scanner and Camera Wizard”.
2 Kliknij przycisk [Next].
Zostaną wyświetlone obrazy
zapisane na karcie „Memory Stick
Duo” aparatu.
• Jeżeli nie włożono karty „Memory Stick
Duo”, pojawią się obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej aparatu.
2
Rozpocznie się kopiowanie obrazów.
Gdy kopiowanie zostanie
zakończone, pojawi się ekran „Other
Options”.
• W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
Współpraca aparatu z komputerem
1
65
Kopiowanie obrazów do komputera
5 Kliknij przycisk radiowy obok
opcji [Nothing. I’m finished
working with these pictures], aby
ją zaznaczyć, a następnie kliknij
przycisk [Next].
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My
Computer] t [Removable Disk]
t [DCIM].
1
2
Zostanie wyświetlony ekran
„Completing the Scanner and
Camera Wizard”.
6 Kliknij przycisk [Finish].
2 Kliknij dwukrotnie folder, w
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania.
Następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu podręczne, i
wybierz polecenie [Copy].
Ekran kreatora zostanie zamknięty.
• Aby skopiować inne zdjęcia, należy
odłączyć dedykowany kabel USB
(str. 68). Następnie należy wykonać
procedurę opisaną w sekcji „Krok 2:
Podłączanie aparatu do komputera” na
stronie 64.
Krok 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows XP/Vista należy wykonać
procedurę opisaną w sekcji „Krok 3-A:
Kopiowanie obrazów do komputera” na
stronie 64.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
66
1
2
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
(str. 68).
Kopiowanie obrazów do komputera
3 Kliknij dwukrotnie folder [My
Documents]. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy w
oknie „My Documents”, aby
wyświetlić menu podręczne, i
wybierz polecenie [Paste].
Krok 4: Oglądanie obrazów
na komputerze
W tej sekcji przedstawiono sposób
oglądania obrazów skopiowanych do
folderu „My Documents”.
1 Kliknij kolejno polecenia: [Start]
t [My Documents].
1
2
2
Pliki obrazów zostaną skopiowane
do folderu „My Documents”.
1
Zostanie wyświetlona zawartość
folderu „My Documents”.
• Jeśli używany jest system operacyjny
inny niż Windows XP, kliknij
dwukrotnie ikonę [My Documents] na
pulpicie.
2 Kliknij dwukrotnie wybrany plik
obrazu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania nim już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie skopiować go
do komputera. Jeśli jednak nazwa pliku
zostanie zmieniona (str. 70), nie będzie
już można wyświetlić danego obrazu w
aparacie.
Obraz zostanie wyświetlony.
67
Kopiowanie obrazów do komputera
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem
następujących działań:
• Odłączenie dedykowanego kabla USB
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
1 Kliknij dwukrotnie ikonę
zadań.
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane na karcie
„Memory Stick Duo” w foldery.
Przykład: drzewo folderów w
systemie Windows XP
na pasku
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
2 Kliknij kolejno polecenia:
(Urządzenie pamięci masowej USB) t
[Stop].
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
• Krok 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows XP.
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów
B Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu tego aparatu
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
– „Memory Stick Duo”: tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: tylko „101_SONY”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym folderze można jedynie
wyświetlać.
• Nie można zapisywać/wyświetlać żadnych
obrazów w folderze „MISC”.
68
Kopiowanie obrazów do komputera
• Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część numeryczna nazwy pliku
filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
– Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.AVI
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz str. 40 i 52.
Współpraca aparatu z komputerem
69
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na
komputerze (przy użyciu karty „Memory Stick Duo”)
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie, kopiując
odpowiedni plik obrazu z komputera na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Krok 1 można pominąć, jeśli nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• Wyświetlenie niektórych obrazów nie jest
możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku.
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo
plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych
za pomocą innego modelu aparatu.
• Jeśli nie istnieją żadne foldery, najpierw
należy utworzyć folder za pomocą aparatu
(str. 52), a dopiero potem skopiować plik
obrazu.
1 Kliknij prawym przyciskiem
myszy plik obrazu, a następnie
kliknij polecenie [Rename]. Zmień
nazwę pliku na „DSC0ssss”.
Zamiast ssss wprowadź liczbę z
zakresu od 0001 do 9999.
1
2
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
70
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — AVI.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
2 Skopiuj plik obrazu do folderu na
karcie „Memory Stick Duo”,
wykonując kolejno poniższe
czynności.
1Kliknij prawym przyciskiem myszy
plik obrazu, a następnie wybierz
polecenie [Copy].
2Kliknij dwukrotnie pozycję
[Removable Disk] lub [Sony
MemoryStick] w węźle [My
Computer].
3Kliknij prawym przyciskiem myszy
folder [sssMSDCF] w folderze
[DCIM], a następnie wybierz
polecenie [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
Korzystanie z programu „Picture Motion
Browser” (w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji przedstawiono podstawowe
informacje o programie „Picture Motion
Browser” i jego najważniejszych
zastosowaniach.
„Picture Motion Browser”
— przegląd
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
Aby otworzyć sekcję Help, kliknij
kolejno polecenia: [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Można również użyć menu Start i
kliknąć kolejno polecenia: [Start] t
[All Programs] (w systemie Windows
2000: [Programs] - Programy) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
• Podczas uruchamiania programu „Picture
Motion Browser” po raz pierwszy pojawi się
komunikat informujący o funkcji
informacyjnej. Wybierz [Start]. Funkcja ta
zapewnia informacje o nowościach, np.
aktualizacjach oprogramowania. Można
zmienić to ustawienie później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Podstawowe funkcje
programu
Poniżej przedstawiono instrukcje
importowania i przeglądania obrazów z
aparatu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
• Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku.
• Retuszowanie, drukowanie i wysyłanie zdjęć
w postaci załączników do wiadomości
e-mail, zmienianie daty itd.
• Drukowanie i zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie nowej płyty z danymi przy użyciu
nagrywarki płyt CD lub DVD.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat programu „Picture Motion Browser”,
patrz sekcja Help.
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
71
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Importowanie obrazów
1 Upewnij się, że został
uruchomiony program „Media
Check Tool”*.
3 Zaimportuj obrazy.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Odszukaj ikonę
(Media Check
Tool) na pasku zadań.
* „Media Check Tool” to program do
automatycznego wykrywania oraz
importowania zdjęć po wsunięciu karty
“Memory Stick” w odpowiednie gniazdo
lub podłączeniu aparatu.
• Jeśli na pasku zadań nie ma ikony
,
kliknij kolejno polecenia: [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą dedykowanego kabla
USB.
Po automatycznym wykryciu aparatu
zostanie wyświetlony ekran [Import
Images].
• W przypadku korzystania z gniazda kart
pamięci Memory Stick najpierw
zapoznaj się z informacjami na str. 63.
• Jeśli w systemie operacyjnym Windows
XP/Vista pojawi się okno Auto Play
Wizard, należy je zamknąć.
72
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
„My Pictures”, którego nazwę
stanowi data importowania.
• Aby uzyskać informacje o zmianie
ustawienia „Folder to be imported”,
zobacz str. 76.
Oglądanie obrazów
1 Sprawdzanie zaimportowanych
obrazów.
Po zakończeniu importowania
zostanie uruchomiony program
„Picture Motion Browser”. Na
ekranie pojawią się miniatury
zaimportowanych obrazów.
• Folder „My Pictures” jest domyślnym
folderem w grupie „Viewed folders”.
• Aby wyświetlić wybrany obraz,
wystarczy kliknąć dwukrotnie jego
miniaturę.
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
2 Oglądanie obrazów w grupie
Obrazy posortowane według godzin
„Viewed folders” na ekranie
kalendarza po posortowaniu ich
według daty utworzenia.
1Kliknij kartę [Calendar].
Zostanie wyświetlona lista lat, w
których wykonano obrazy.
2Kliknij żądany rok.
Zostaną wyświetlone obrazy
wykonane w danym roku,
zaprezentowane w postaci
kalendarza, z uwzględnieniem daty
utworzenia pliku.
3Aby posortować obrazy według
miesięcy, kliknij nazwę
odpowiedniego miesiąca.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych w danym
miesiącu.
4Aby posortować obrazy według
godzin, kliknij odpowiednią datę.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych danego dnia,
uporządkowane według godziny
wykonania.
• Aby wyświetlić listę obrazów z
określonego roku lub miesiąca, należy
kliknąć odpowiedni okres z lewej strony
ekranu.
3 Wyświetlanie pojedynczych
obrazów.
Na ekranie przedstawiającym obrazy
posortowane według godzin kliknij
dwukrotnie żądaną miniaturę, aby
wyświetlić obraz w osobnym oknie.
1
2
3
Obrazy posortowane według miesięcy
4
• Wyświetlane obrazy można edytować po
kliknięciu przycisku
na pasku
narzędzi.
Współpraca aparatu z komputerem
Obrazy posortowane według lat
73
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Wyświetlanie obrazów w trybie
pełnego ekranu
Aby wyświetlić bieżące obrazy w
trybie prezentacji na pełnym ekranie,
kliknij przycisk .
Tworzenie płyty z danymi
Można zapisywać obrazy na płycie CD
lub DVD w formie płyty z danymi.
• Niezbędna jest nagrywarka płyt CD
lub DVD.
• Do tworzenia płyty z danymi można
używać następujących płyt.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD±R DL (12 cm)
• Aby rozpocząć lub wstrzymać
prezentację obrazów, należy kliknąć
przycisk
w lewym dolnym rogu
ekranu.
• Aby zatrzymać prezentację obrazów,
należy kliknąć przycisk
w lewym
dolnym rogu ekranu.
1 Wybierz obrazy, które chcesz
zapisać na płycie.
• Aby wybrać sąsiadujące obrazy, kliknij
pierwszy z nich, przytrzymaj klawisz
„Shift” i kliknij ostatni obraz.
• Aby wybrać dwa lub więcej
niesąsiadujących obrazów, przytrzymaj
klawisz „Ctrl” i kliknij obrazy.
2 Kliknij przycisk
na pasku
narzędzi.
Pojawi się okno [Create Data Disc].
3 Kliknij przycisk [Start].
4 Wykonaj polecenia wyświetlane
na ekranie, aby utworzyć płytę
z danymi.
• Aby dodać obrazy, przeciągnij je na
okno [Create Data Disc].
74
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Wybieranie wszystkich obrazów w
folderze
Kliknij kartę [folders], a następnie
kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
odpowiedniego folderu i wybierz
[Create Data Disc]. Można wybrać
wszystkie obrazy w folderze.
Używanie opcji Widoku
mapy do wyświetlania
zdjęć na mapie
Opcja Widoku mapy umożliwia
wyświetlanie zdjęć z informacją o
położeniu na mapach w trybie online.
• Korzystanie z funkcji Widoku mapy
wymaga podłączenia komputera do
Internetu.
1 Wybierz miniaturę oznakowaną
.
2 Kliknij przycisk
• Informacje o położeniu można
dołączyć do zdjęć później przy użyciu
opcji Widoku mapy. Szczegółowe
informacje można znaleźć w pomocy
opcji Widoku mapy.
Inne funkcje
Przygotowanie obrazów
zapisanych na komputerze do
obejrzenia
Aby można było obejrzeć obrazy, należy
zarejestrować folder, w którym się one
znajdują, w grupie „Viewed folders”.
1 Kliknij ikonę
na ekranie
głównym lub wybierz opcję
[Register Folders to View] z menu
[File].
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
dotyczących rejestracji folderu w grupie
„Viewed folders”.
.
2 Wskaż folder zawierający obrazy,
• Mapy i zdjecia satelitarne dzieki
serwisowi map Google Maps.
które mają zostać
zaimportowane, aby
zarejestrować go jako jeden z
folderów grupy „Viewed folders”.
Współpraca aparatu z komputerem
Pojawia się główne okno Widoku mapy.
75
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
3 Kliknij przycisk [OK].
Informacje o obrazach zostaną
zarejestrowane w bazie danych.
• Zarejestrowane zostaną również
zdjęcia we wszystkich podfolderach
grupy „Viewed folders”.
Zmiana ustawienia „Folder to be
imported”
Aby zmienić ustawienie „Folder to be
imported”, przejdź do ekranu „Import
Settings”.
1 Wybierz kolejno polecenia:
[Import Settings] t [Location for
Imported Images] z menu [File].
Zostanie wyświetlony ekran „Location for
Imported Images”.
Aktualizowanie informacji o
rejestracji obrazów
Aby zaktualizować informacje o
obrazach, wybierz polecenie [Update
Database] z menu [Tools].
• Aktualizacja bazy danych może
potrwać jakiś czas.
• Zmiana nazw plików obrazów lub
folderów w grupie „Viewed folders”
uniemożliwia ich wyświetlanie za
pomocą tego programu. W takiej
sytuacji należy zaktualizować bazę
danych.
Zapisywanie zdjęć ze wstawioną
datą
1 Kliknij dwukrotnie zdjęcie, aby je
wyświetlić.
2 Kliknij przycisk
i z listy rozwijanej
wybierz [Insert Date].
3 Wybierz odpowiedni kolor i położenie,
a następnie kliknij przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk
, aby zapisać.
Drukowanie zdjęć ze wstawioną
datą
2 Zdefiniuj ustawienie „Folder to be
imported”.
• Jako „Folder to be imported” można
wskazać jeden z folderów
zarejestrowanych w grupie „Viewed
folders”.
1 Wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Kliknij przycisk
na pasku narzędzi.
3 Kliknij pole wyboru obok [Print date
taken] w opcjach drukowania.
4 Kliknij przycisk [Print].
Aby odinstalować program
„Picture Motion Browser”
1 Kliknij kolejno polecenia: [Start] t
[Control Panel] (w systemie Windows
2000: [Start] t [Settings] t [Control
Panel]), a następnie kliknij dwukrotnie
polecenie [Add/Remove Programs].
2 Wybierz pozycję [Sony Picture Utility],
a następnie kliknij przycisk [Remove]
(w systemie Windows 2000: [Change/
Remove]), aby przeprowadzić
odinstalowywanie.
76
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” jest
niezgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (wersje 10.1 do 10.4)
Gniazdo USB: standardowe
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Krok 1: Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 63.
2 Podłącz dedykowany kabel USB.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Krok 2: Podłączanie aparatu do
komputera” na stronie 64.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
folder, w którym znajdują się obrazy
do skopiowania.
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na
dysk twardy.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz str. 68.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Dostępne są dwa tryby połączenia USB:
[Pamięć mas.] (ustawienie standardowe)
oraz [PTP]. W tej sekcji w charakterze
przykładu opisano tryb [Pamięć mas.]. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
trybu [PTP], zobacz str. 56.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
77
Komputer Macintosh
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem
następujących działań:
• Odłączenie dedykowanego kabla USB
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
Przeciągnij ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo”
na ikonę „Trash”.
Aparat zostanie odłączony od
komputera.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
78
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie [16:9]
na wydruku mogą zostać obcięte krawędzie,
dlatego przed rozpoczęciem drukowania
należy się upewnić, że sytuacja taka nie
będzie miała miejsca (str. 94).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (str. 80)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci „Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 84)
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Można drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 76).
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie
(polecenie
wydruku).
79
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
Krok 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
dedykowanego kabla USB.
Przycisk indeksu
• Standard „PictBridge” jest oparty na
standardzie CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
W trybie pojedynczego zdjęcia
Przycisk MENU
Na arkuszu papieru można wydrukować
pojedyncze zdjęcie.
Przycisk
sterowania
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanych
akumulatorów NiMH lub zasilacza
sieciowego (brak w zestawie), aby
wyeliminować ryzyko nagłego zaniku
zasilania w trakcie drukowania.
W trybie indeksu
Na arkuszu papieru można wydrukować
kilka pomniejszonych zdjęć. Istnieje
możliwość wydrukowania zestawu tych
samych zdjęć (1) albo różnych zdjęć
(2).
1
2
1 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
2 Naciśnij część B przycisku
sterowania, aby wybrać opcję
(Nastawienia).
3 Za pomocą przycisku V wybierz
opcję [ ] (Nastaw2), a następnie
wybierz opcję [Połącz USB] za
pomocą przycisków v/V/B.
2
• Funkcja drukowania indeksu jest
obsługiwana tylko przez część drukarek.
• Liczba zdjęć, które można wydrukować w
postaci arkusza indeksu, jest zależna od
drukarki.
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu przez około pięć
sekund miga wskaźnik
(sygnalizacja
błędu), należy sprawdzić podłączoną
drukarkę.
80
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
4 Za pomocą przycisków B/v
wybierz opcję [PictBridge], a
następnie naciśnij przycisk z.
Tryb USB został skonfigurowany.
2 Włącz aparat i drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na
wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu
drukowania.
Krok 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
Krok 3: Drukowanie
1 Podłącz aparat do drukarki.
2 Do gniazda
(USB) ·
A/V OUT
Po zakończeniu etapu 2 wyświetlane jest
menu druku — bez względu na wybrane
ustawienie pokrętła trybu pracy.
1 Wybierz metodę drukowania za
pomocą części v/V przycisku
sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
[Wszyst. w tym katalogu]
Dedykowany
kabel USB
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
danego folderu.
[Zdj DPOF]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
oznaczeniem
(Polecenie
wydruku) (str. 84), niezależnie od
tego, które zdjęcie jest wyświetlane.
Drukowanie zdjęć
1 Do gniazda
USB
81
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
[Wybierz]
Drukowane są wszystkie wybrane
zdjęcia.
1Za pomocą przycisków b/B wybierz
zdjęcie, które chcesz wydrukować, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie .
• Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę.
2Za pomocą przycisku V wybierz
opcję [Drukuj], a następnie naciśnij
przycisk z.
[To zdjęcie]
Drukowane jest wyświetlane zdjęcie.
• Jeśli zostanie wybrana opcja [To
zdjęcie], a w kroku 2 dla opcji [Indeks]
zostanie wybrane ustawienie [Włącz],
można będzie wydrukować wiele kopii
tego samego zdjęcia na pojedynczym
arkuszu indeksu.
2 Za pomocą przycisków v/V/b/B
• W przypadku wybrania ustawienia
[Data] data będzie wstawiana w
wybranym formacie (str. 57). W
niektórych drukarkach funkcja ta może
nie być dostępna.
[Ilość]
Gdy dla opcji [Indeks] wybrano
ustawienie [Wyłącz]:
Wybierz żądaną liczbę kopii
drukowanego zdjęcia. Drukowane
będą pojedyncze zdjęcia.
Gdy dla opcji [Indeks] wybrano
ustawienie [Włącz]:
Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które
mają zostać wydrukowane na
arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1
została wybrana opcja [To zdjęcie],
określ liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane obok siebie na
arkuszu indeksu.
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
wybierz ustawienia drukowania.
3 Za pomocą przycisków V/B
wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
[Indeks]
Wybierz ustawienie [Włącz], aby
wydrukować arkusz indeksu.
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar papieru.
[Data]
Wybierz ustawienie [Dz.i godz.] lub
[Data], aby nanieść na zdjęcia datę i
godzinę.
82
• Nie należy odłączać dedykowanego
kabla USB, gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany
na ekranie.
Wskaźnik
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Aby wydrukować inne zdjęcia
[Wybierz]
Po wykonaniu czynności opisanej w
kroku 3 wybierz opcję [Wybierz] i wskaż
żądane zdjęcie za pomocą przycisków
v/V. Następnie powtórz opisaną
powyżej procedurę, zaczynając od kroku
1.
Drukowane są wszystkie wybrane
zdjęcia.
Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować, a następnie naciśnij
przycisk z, aby wyświetlić oznaczenie
. (Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę). Następnie
należy nacisnąć przycisk MENU.
Aby wydrukować zdjęcia z ekranu
indeksu
Wykonaj czynności opisane w sekcjach
„Krok 1: Przygotowanie aparatu”
(str. 80) i „Krok 2: Podłączanie aparatu
do drukarki” (str. 81), a następnie
kontynuuj, postępując w przedstawiony
poniżej sposób.
Po podłączeniu aparatu do drukarki na
wyświetlaczu pojawia się menu
drukowania. Wybierz opcję [Anuluj],
aby zamknąć menu drukowania i
kontynuować.
1 Naciśnij przycisk
(Indeks).
Pojawi się ekran indeksu.
[Zdj DPOF]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
oznaczeniem
(polecenie wydruku),
niezależnie od tego, które zdjęcie jest
wyświetlane.
[Wszyst. w tym katalogu]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
danego folderu.
5 Wykonaj czynności opisane w krokach
2 i 3 w części „Krok 3: Drukowanie”
(str. 81).
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisku B wybierz opcję
[ ] (Drukuj), a następnie naciśnij
przycisk z.
Drukowanie zdjęć
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz
żądaną metodę drukowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
83
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami
rozpoznającymi znaczniki w formacie
DPOF, przed oddaniem karty pamięci
na zdjęcia można nanieść oznaczenie
(polecenie wydruku).
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
(polecenie wydruku) zdjęć z karty
„Memory Stick Duo”, które mają zostać
wydrukowane.
• Zdjęcia z oznaczeniem
(polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy się upewnić, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick
Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć kopię
zapasową zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
84
Nanoszenie oznaczeń w
trybie pojedynczego
zdjęcia
Przycisk MENU
Przycisk
sterowania
1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisków b/B
wybierz opcję DPOF, a następnie
naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie
(polecenie
wydruku). Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania
4 Aby oznaczyć inne zdjęcia,
wyświetl żądane zdjęcie za
pomocą przycisków b/B, a
następnie naciśnij przycisk z.
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć oznaczenie w trybie
pojedynczego zdjęcia
Naciśnij przycisk z w kroku 3 lub 4.
Nanoszenie oznaczeń w
trybie indeksu
1 Wyświetl ekran indeksu (str. 30).
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisków b/B
wybierz opcję DPOF, a następnie
naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [Wybierz], a
następnie naciśnij przycisk z.
• Jeśli wybrano opcję [Wszyst. w tym
katalogu], nie można dodać oznaczenia
.
wybierz zdjęcie, które chcesz
oznaczyć, a następnie naciśnij
przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
zielone oznaczenie
.
inne zdjęcia.
7 Naciśnij przycisk MENU.
8 Za pomocą przycisku B wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk z.
Kolor oznaczenia
biały.
zmieni się na
Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj]
w kroku 4 lub opcję [Wyjdź] w kroku 8,
a następnie naciśnij przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie w trybie
indeksu
W kroku 5 wybierz zdjęcia, z których ma
zostać usunięte oznaczenie, a następnie
naciśnij przycisk z.
Aby usunąć wszystkie oznaczenia
w danym folderze
W kroku 4 wybierz opcję [Wszyst. w tym
katalogu], a następnie naciśnij przycisk
z. Wybierz opcję [Wyłącz], a następnie
naciśnij przycisk z.
Drukowanie zdjęć
5 Za pomocą przycisków v/V/b/B
6 Powtarzaj krok 5, aby oznaczyć
(zielony)
85
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 87 do 96.
2 Wyjmij akumulatory, włóż je ponownie po upływie około minuty i
włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (str. 55).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej aparatu.
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
86
Akumulatory i zasilanie
87
„Memory Stick Duo”
93
Fotografowanie/filmowanie
88
Pamięć wewnętrzna
94
Oglądanie obrazów
90
Drukowanie
94
Usuwanie/edycja obrazów
91
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
95
Komputery
91
Inne informacje
Picture Motion Browser
93
96
Rozwiązywanie problemów
Akumulatory i zasilanie
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatorów pokazuje błędne informacje
lub akumulatory szybko się rozładowują, mimo iż wskazywany jest wysoki
poziom ich naładowania.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Akumulatory są wyczerpane. Zainstaluj naładowane akumulatory NiMH.
• W przypadku korzystania z akumulatorów NiMH bieguny akumulatorów lub styki na
osłonie akumulatorów są zanieczyszczone, przez co akumulatory nie są ładowane we
właściwy sposób. Wyczyść je za pomocą wacika (str. 103).
• W przypadku korzystania z akumulatorów NiMH wartość pozostałego czasu pracy
akumulatorów pokazywana przez aparat różni się od wartości rzeczywistej, ponieważ
mógł wystąpić tzw. „efekt pamięci” (str. 103). Rozładuj całkowicie akumulatory i
naładuj je ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość czasową.
Akumulatory szybko się rozładowują.
• Wykorzystywane akumulatory NiMH należy odpowiednio naładować.
• Aparat jest używany w miejscu o bardzo niskiej temperaturze.
Otwarcie pokrywy baterii/karty „Memory Stick Duo” powoduje automatyczne
wyłączenie zasilania aparatu.
• Nie jest to usterka. Przed otwarciem pokrywy baterii/karty „Memory Stick Duo”
należy wyłączyć zasilanie aparatu.
Nie można włączyć aparatu.
• Włóż prawidłowo akumulatory.
• Poprawnie podłącz zasilacz sieciowy (brak w zestawie).
• Akumulatory są wyczerpane. Zainstaluj naładowane akumulatory NiMH.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
Rozwiązywanie problemów
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu
akumulatorów. Włącz ponownie aparat.
• Akumulatory są wyczerpane. Zainstaluj naładowane akumulatory NiMH.
87
Rozwiązywanie problemów
Fotografowanie/filmowanie
Aparat nie może zapisywać obrazów.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 29).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (str. 101).
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Aby zrobić zdjęcia, ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu
, ,
, ,
, ,
,
lub
.
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
Obiektu nie widać na wyświetlaczu.
• W aparacie uaktywniono tryb wyświetlania. Naciśnij przycisk
(odtwarzania), aby
przełączyć na tryb rejestracji (str. 29).
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografuj w trybie rejestracji
(makro). Odległość między
obiektywem a fotografowanym obiektem powinna być większa niż najkrótsza
odległość dla fotografowania, tj. ok. 2 cm (obiektyw szerokokątny)/70 cm
(teleobiektyw) (str. 22).
• Podczas robienia zdjęć w trybie selekcji sceny wybrano opcję
(tryb zmierzchu) lub
(tryb pejzażu).
Zoom nie działa.
• Funkcja inteligentnego zoomu nie jest dostępna, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na
[8M] lub [3:2].
• Zoomu cyfrowego nie można używać podczas nagrywania filmów.
• Nie można zmienić skali zbliżenia podczas filmowania.
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (str. 22).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– Dla opcji [Mode] (Tryb NAGR) wybrano ustawienie [Seria] (str. 38).
– W trybie preselekcji sceny wybrano
(tryb dużej czułości) lub (tryb zmierzchu)
(str. 27).
– Nagrywanie filmów.
• Wybierz dla lampy błyskowej ustawienie
trybie selekcji sceny wybrano opcję
śniegu) (str. 22).
88
(włączenie błysku wymuszonego), gdy w
(tryb pejzażu),
(tryb plaży) lub
(tryb
Rozwiązywanie problemów
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się rozmyte
plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez kurz znajdujący się w powietrzu i jest on
widoczny na zdjęciu. Nie jest to usterka.
Funkcja zbliżenia podczas fotografowania (Makro) nie działa.
• Podczas robienia zdjęć w trybie selekcji sceny wybrano opcję
(tryb zmierzchu) lub
(tryb pejzażu) (str. 28).
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
Nie można dodać do obrazów informacji o dacie.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (str. 95). Można
drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą przy użyciu programu „Picture
Motion Browser” (str. 76).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (str. 24).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (strony 17, 55).
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (str. 34) lub wyreguluj
ekspozycję (str. 24).
Obraz jest zbyt jasny.
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Wybierz dla opcji [COLOR] (Tryb koloru) ustawienie [Normalny] (str. 33).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Jest to zjawisko rozproszenia światła w obiektywie. Nie oznacza ono uszkodzenia
aparatu.
Rozwiązywanie problemów
• Wyreguluj ekspozycję (str. 24).
89
Rozwiązywanie problemów
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Wybierz dla opcji [Reduk czerw oczu] w menu
(Nastawienia) ustawienie [Włącz]
(str. 49).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (str. 2).
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (str. 29).
• Słabe akumulatory. Zainstaluj naładowane akumulatory NiMH.
Oglądanie obrazów
Aparat nie wyświetla obrazów.
• Naciśnij przycisk
(odtwarzania) (str. 29).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 70).
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych za pomocą innego modelu aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (str. 68).
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Przycisk DISP jest wyłączony (str. 17).
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Wyświetlany obraz może początkowo wyglądać na nieostry ze względu na wciąż
trwającą obróbkę. Nie jest to usterka.
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (str. 57).
• Sprawdź poprawność połączenia (str. 58).
90
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie/edycja obrazów
Aparat nie usuwa zdjęć.
• Anuluj ochronę (str. 42).
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (str. 101).
Obraz zostało przypadkowo usunięty.
• Usuniętych obrazów nie można odtworzyć. Zaleca się włączenie funkcji ochrony
obrazów (str. 41) lub zakupienie karty „Memory Stick Duo” wyposażonej w
przełącznik blokady zapisu i ustawienie tego przełącznika w położeniu LOCK
(str. 101). Uniemożliwi to przypadkowe skasowanie obrazu.
Nie działa funkcja zmiany rozmiaru.
• Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Zalecana konfiguracja
komputera” na stronie 61 (w przypadku systemu Windows) i na str. 77 (w przypadku
komputera Macintosh).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Reader/Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się
z producentem posiadanego urządzenia.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 64 i 77). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Rozwiązywanie problemów
91
Rozwiązywanie problemów
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Jeśli akumulatory są prawie rozładowane, zainstaluj naładowane akumulatory NiMH
lub użyj zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
(Nastawienia) ustawienie [Pamięć mas.]
(str. 56).
• Użyj dedykowanego kabla USB (w zestawie) (str. 64).
• Odłącz dedykowany kabel USB od komputera i aparatu, a następnie starannie podłącz
go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (str. 64).
• Wybierz dla opcji [Połącz USB] w menu
Nie można kopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (str. 64).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 64 i 77).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (str. 52).
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Uruchom program „Media Check Tool” (str. 72).
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (str. 64).
Nie można wyświetlić obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z programu „Picture Motion Browser” zapoznaj się z
informacjami zamieszczonymi w jego pomocy.
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (str. 63).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
92
Rozwiązywanie problemów
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera.
• Skopiuj zdjęcia do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 68).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami (str. 70).
Picture Motion Browser
Obrazy nie są wyświetlane prawidłowo przy użyciu programu „Picture Motion
Browser”.
• Sprawdź, czy folder z obrazami został zarejestrowany w grupie „Viewed folders”. Jeśli
obrazy nie są wyświetlane nawet po zarejestrowaniu folderu w grupie „Viewed
folders”, zaktualizuj bazę danych (str. 76).
Nie można znaleźć obrazów zaimportowanych przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
• Sprawdź, czy obrazów nie ma w folderze „My Pictures”.
• Jeśli ustawienia domyślne zostały zmienione, zapoznaj się z sekcją „Zmiana ustawienia
„Folder to be imported”” na stronie 76 i sprawdź, który folder został wybrany jako
lokalizacja docelowa przy importowaniu.
Aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
• Przejdź do ekranu „Import Settings”, aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
Inny folder można wskazać po zarejestrowaniu go w grupie „Viewed folders” za
pomocą programu „Picture Motion Browser” (str. 76).
Wszystkie zaimportowane obrazy są wyświetlane w kalendarzu z datą 1
stycznia.
• W aparacie nie ustawiono daty. Ustaw datę w aparacie (str. 57).
Pojawia się symbol
.
• Po zmianie nazwy lub usunięciu plików/folderów przy użyciu innego oprogramowania,
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Rozwiązywanie problemów
informacje o rejestracji obrazów nie są aktualizowane. W celu aktualizacji informacji o
rejestracji obrazów, wybierz polecenie [Update Database] z menu [Tools].
93
Rozwiązywanie problemów
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (str. 101).
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
karcie „Memory Stick Duo”. Ich przywrócenie nie jest możliwe. Zalecane jest
ustawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory Stick Duo” w położeniu
LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu danych (str. 101).
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdź jej pojemność (zalecana pojemność to
co najmniej 64 MB).
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Nie ma możliwości skopiowania do pamięci wewnętrznej aparatu danych z karty
„Memory Stick Duo” lub komputera.
Drukowanie
Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, a także z informacjami zamieszczonymi w
sekcji „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” (poniżej).
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki lewa, prawa, górna i dolna krawędź zdjęcia mogą zostać
obcięte. Krawędź zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o
rozmiarze ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia
przycinania lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
94
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Drukowanie zdjęć z datą wstawioną za pomocą programu „Picture Motion Browser”
jest możliwe (str. 76).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki w punkcie usługowym, można poprosić o wstawienie na nich daty.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Wybierz dla opcji [Połącz USB] w menu
(Nastawienia) ustawienie [PictBridge]
(str. 56).
• Odłącz i podłącz ponownie dedykowany kabel USB. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone dedykowanym kablem USB.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie dedykowany kabel USB. Jeżeli nadal nie
można wydrukować zdjęć, odłącz dedykowany kabel USB i wyłącz drukarkę, a
następnie włącz drukarkę i ponownie podłącz dedykowany kabel USB.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
• Dedykowany kabel USB został odłączony przed zniknięciem ikony
(połączenie
PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie zostało anulowane.
95
Rozwiązywanie problemów
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Daty nie można nanosić na zdjęcia, dla których nie zapisano danych dotyczących daty
zapisu. Wybierz dla opcji [Data] ustawienie [Wyłącz] i wydrukuj zdjęcie ponownie
(str. 82).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Zawsze odłączaj dedykowany kabel USB i podłączaj go ponownie, gdy po podłączeniu
aparatu do drukarki zmieniany jest rozmiar papieru.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (str. 82) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Inne informacje
Aparat nie działa po wysunięciu obiektywu.
• Nie próbuj wepchnąć obiektywu, który został zablokowany.
• Włóż naładowane akumulatory NiMH i włącz ponownie aparat.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Akumulatory są wyczerpane. Zainstaluj całkowicie naładowane akumulatory NiMH
lub użyj zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (str. 57).
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (str. 57).
96
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
Blokad karty Memory Stick
• Używana karta „Memory Stick Duo”
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik
w położeniu umożliwiającym zapis
(str. 101).
E
• Słabe akumulatory. Jak najszybciej
naładuj akumulatory NiMH. W
zależności od warunków
użytkowania oraz rodzaju
akumulatorów wskaźnik może migać
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(str. 101).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(str. 101).
Błąd formatowania
• Sformatuj ponownie nośnik (str. 51 i
52).
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
(str. 29).
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może zapisywać obrazów
na tej karcie „Memory Stick Duo”
ani ich usuwać.
Brak pliku
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
zapisano żadnych obrazów, które
można odtworzyć.
Brak plików w tym katalogu
• W tym folderze nie zapisano żadnych
obrazów, które można odtworzyć.
• Podczas kopiowania zdjęć z
komputera zastosowano
nieprawidłową procedurę (str. 70).
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już folder o nazwie
rozpoczynającej się taką samą liczbą
trzycyfrową (na przykład
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny folder lub utwórz nowy (strony
52, 53).
Rozwiązywanie problemów
Błąd rodzaju Memory Stick
Brak miejsca w pamięci
wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
97
Komunikaty ostrzegawcze
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje folder o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
Zapis niemożliwy
• Aparat nie może zapisać obrazów w
wybranym folderze. Wybierz inny
folder (str. 53).
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
wystąpił błąd.
Plik chroniony
Podłącz drukarkę
• Dla opcji [Połącz USB] wybrano
ustawienie [PictBridge], ale aparat
jest podłączony do drukarki
niezgodnej ze standardem
PictBridge. Sprawdź drukarkę.
• Nie nawiązano połączenia. Odłącz i
podłącz ponownie dedykowany
kabel USB. Jeśli drukarka
sygnalizuje błąd, poszukaj
odpowiednich wskazówek w jej
instrukcji obsługi.
Podłącz do urządz. PictBridge
• Podjęto próbę wydrukowania zdjęć
przed nawiązaniem połączenia z
drukarką. Podłącz aparat do
drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.
• Zwolnij ochronę (str. 42).
Brak zdjęcia do druku
Za duży rozmiar zdjęcia
• Nie można wyświetlić obrazu,
ponieważ jego rozmiar jest zbyt
duży.
Operacja niemożliwa
• Plik nie jest obsługiwany przez
aparat.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
drganiach)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej lub umieść aparat
na statywie, aby go unieruchomić.
• Podjęto próbę użycia funkcji [Zdj
DPOF], mimo iż na zdjęcia nie
naniesiono oznaczenia DPOF
(polecenie wydruku).
• Podjęto próbę użycia funkcji
[Wszyst. w tym katalogu], mimo iż
wybrany został folder zawierający
jedynie filmy. Nie można drukować
filmów.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
98
Komunikaty ostrzegawcze
• Prawdopodobnie transmisja danych
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie odłączaj
dedykowanego kabla USB.
Obróbka
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
Rozwiązywanie problemów
99
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą
— źródła zasilania
Korzystanie z aparatu w połączeniu z zasilaczem sieciowym AC-LS5K (brak w
zestawie) jest możliwe w każdym kraju lub regionie, gdzie charakterystyka prądu
mieści się w następujących granicach: od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nie używaj transformatora elektronicznego (adapter podróżny), gdyż może to
spowodować awarię.
100
Informacje o karcie „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick” obsługiwanych przez
aparat przedstawiono w poniższej tabeli.
Nie gwarantuje się poprawnego
działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick”.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Duo” (nie
należy do wyposażenia)
• Zdjęć nie można zapisywać, poddawać
edycji ani kasować, gdy przełącznik blokady
zapisu został ustawiony (za pomocą ostro
zakończonego przedmiotu) w położeniu
LOCK.
Styki
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick
(bez funkcji MagicGate)
—
Memory Stick
(z funkcjami MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(z funkcjami MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
„Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” oraz „Memory Stick PRO Duo”
zostały wyposażone w funkcje MagicGate.
MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich wykorzystującą algorytmy
szyfrowania. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
*2
Obsługa szybkiego przesyłu danych przy
użyciu interfejsu równoległego.
Etykieta informacyjna
Nie wszystkie karty „Memory Stick
Duo” są wyposażone w przełącznik
blokady zapisu. Położenie i/lub kształt
przełącznika blokady zapisu może być
różne, w zależności od używanej karty
„Memory Stick Duo”.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu,
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecane jest wykonywanie kopii
zapasowych ważnych danych.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
Inne informacje
• Produkt jest zgodny z „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” to skrót od „Memory
Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
Przełącznik
blokady zapisu
101
Informacje o karcie „Memory Stick”
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed urazami mechanicznymi i upadkiem.
Zabronione jest jej zginanie.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (nie
należy do wyposażenia)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. Jeśli karta „Memory
Stick Duo” zostanie umieszczona w
gnieździe „Memory Stick” bez użycia
adaptera Memory Stick Duo, jej wyjęcie
może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu. Jeśli
karta zostanie włożona w nieprawidłowy
sposób, może ulec uszkodzeniu.
• Przed umieszczeniem w gnieździe „Memory
Stick” adaptera Memory Stick Duo
zawierającego kartę „Memory Stick Duo”
należy się upewnić, że adapter Memory Stick
Duo jest zwrócony we właściwą stronę.
Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
urządzenia.
• Do gniazda „Memory Stick” nie należy
wkładać adaptera Memory Stick Duo
niezawierającego karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
102
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(nie należy do wyposażenia)
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 8 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Micro” (nie
należy do wyposażenia)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Micro” w tym aparacie niezbędny jest
adapter M2 Duo. Kartę „Memory Stick
Micro” należy włożyć do adaptera M2 Duo,
a następnie adapter umieścić w gnieździe
karty Memory Stick Duo. Jeśli karta
„Memory Stick Micro” zostanie włożona do
kamery bez użycia adaptera M2 Duo, jej
wyjęcie może okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
Informacje o bateriach i akumulatorach
Dozwolone i niedozwolone typy
akumulatorów i baterii
Typ akumulatora lub
baterii
A
B
C
Akumulatory NiMH
HR 15/51:HR6
(rozmiar AA)*1*2
a
a
a
Baterie alkaliczne
LR6 (rozmiar AA)
—
—
—
Baterie Oxy Nickel
Primary ZR6
(rozmiar AA)
—
—
—
Baterie litowe
—
—
—
Baterie manganowe
—
—
—
Baterie niklowokadmowe
—
—
—
A: w zestawie
B: obsługiwane
C: możliwość ładowania
*1 NH-AA-2DB
*2
sprzedawane w parach itp.
Przed użyciem akumulatorów lub baterii
określonego typu należy się zapoznać z
poniższym ostrzeżeniem.
W przypadku użycia nieobsługiwanych
akumulatorów lub baterii nie można
zagwarantować poprawnego działania
aparatu, ponieważ mogą wówczas
występować spadki napięcia lub inne
problemy wynikające z zastosowania
ogniw niewłaściwego typu.
Informacje o akumulatorach NiMH
Inne informacje
• Nie należy zrywać zewnętrznych uszczelnień
ani narażać akumulatorów na uszkodzenie.
Zabronione jest używanie akumulatorów, z
których usunięto uszczelnienie — częściowo
lub całkowicie — lub akumulatorów, które
zostały w jakikolwiek sposób rozdzielone.
Może to być przyczyną wycieków
elektrolitu, a także rozsadzenia lub
przegrzania akumulatora, co z kolei może
powodować oparzenia i inne rodzaje
obrażeń. Uszkodzona może zostać także
ładowarka.
• Akumulatorów NiMH nie należy przenosić
lub przechowywać razem z przedmiotami
wykonanymi z metalu. W przeciwnym razie
może dojść do zwarcia biegunów + i – przez
metalowe przedmioty i, w rezultacie, do
silnego nagrzania się akumulatorów, a nawet
pożaru.
• Jeśli bieguny akumulatorów NiMH są
zabrudzone, ładowanie może nie przebiegać
prawidłowo. Należy je przetrzeć — na
przykład suchą ścierką.
• Przy pierwszym ładowaniu, a także w
sytuacji gdy nie były one używane przez
dłuższy czas, akumulatory NiMH mogą nie
naładować się w pełni. Jest to typowa
przypadłość tego typu akumulatorów. Nie
oznacza ona usterki. Problem można
rozwiązać przez kilkakrotne całkowite
rozładowanie, a następnie ponowne
naładowanie akumulatorów.
• Jeśli akumulatory NiMH zostaną
naładowane, zanim zdążą się całkowicie
rozładować, ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania może zostać wyświetlone
wcześniej niż zazwyczaj. Jest to tzw. „efekt
pamięci”*. Problem ten można rozwiązać,
ładując akumulatory dopiero po całkowitym
wyczerpaniu ich energii.
* „Efekt pamięci” — sytuacja, w której
pojemność akumulatora zostaje
tymczasowo obniżona.
• Aby całkowicie rozładować akumulatory,
należy uaktywnić tryb prezentacji zdjęć
(str. 43) i poczekać, aż aparat się wyłączy.
• Nie należy używać akumulatorów starych w
połączeniu z nowymi.
• Nie należy narażać akumulatorów na
kontakt z wodą. Nie są one wodoodporne.
103
Informacje o bateriach i akumulatorach
Wydajne korzystanie z
akumulatorów NiMH
• Akumulatory wyczerpują się nawet wtedy,
gdy nie są używane. Przez użyciem
akumulatorów zalecamy ich naładowanie.
• Efektywność pracy akumulatorów zmniejsza
się w niskich temperaturach, skracając ich
żywotność. Aby dłużej korzystać z
akumulatorów, zalecamy przechowywanie
ich w kieszeni znajdującej się blisko ciała w
celu ich ogrzania i instalowanie ich w
aparacie przed rozpoczęciem wykonywania
zdjęć.
• Jeśli bieguny akumulatorów i styki pokrywy
akumulatorów są zabrudzone, ich żywotność
może ulec znaczącemu skróceniu. Aby
utrzymać te elementy w czystości, należy
regularnie przecierać je suchą ściereczką lub
podobnym materiałem.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej
i funkcji zoomu energia akumulatorów
będzie wyczerpywać się szybciej.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe
akumulatory, które wystarczą na czas pracy
dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, a przed rozpoczęciem
fotografowania wykonanie kilku zdjęć
próbnych.
Żywotność akumulatorów NiMH
• Żywotność akumulatorów jest ograniczona.
Pojemność akumulatorów stopniowo
zmniejsza się w miarę ich eksploatacji oraz z
upływem czasu. Znaczne skrócenie czasu
pracy akumulatorów oznacza najczęściej ich
zużycie.
• Trwałość akumulatorów różni się w
zależności od sposobu ich przechowywania,
warunków pracy oraz środowiska, w jakim
są używane.
104
Informacje dotyczące ładowarki
Informacje dotyczące ładowarki
• Nie należy ładować innych akumulatorów
niż akumulatory NiMH firmy Sony
dostarczone w zestawie z aparatem. W
przypadku próby naładowania innego typu
akumulatorów lub baterii (np. baterii
manganowych, alkalicznych lub litowych czy
akumulatorów niklowo-kadmowych) istnieje
niebezpieczeństwo przecieków, przegrzania
się lub eksplozji, w wyniku czego
użytkownik może doznać oparzeń lub
innych obrażeń ciała.
• Naładowane akumulatory należy wyjąć z
ładowarki. Jeśli będą one nadal ładowane,
istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia
przecieków, przegrzania się i eksplozji —
użytkownik może doznać również porażenia
prądem elektrycznym.
• Jeżeli za pomocą ładowarki dostarczonej w
zestawie ładowany jest niestandardowy
akumulator o dużej pojemności, może nie
być dostępna jego pojemność znamionowa.
• Jeżeli miga lampka CHARGE, może to
oznaczać błąd akumulatora lub informację o
tym, że do urządzenia włożono akumulatory
inne niż określonego typu. Sprawdź, czy w
ładowarce znajdują się właściwe
akumulatory. Jeśli tak jest, wyjmij wszystkie
akumulatory, włóż nowe lub inne
akumulatory, a następnie sprawdź, czy
ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli
ładowarka działa prawidłowo, mógł wystąpić
błąd akumulatora.
• Jeśli ładowarka jest brudna, ładowanie może
zakończyć się niepowodzeniem. Wyczyść
ładowarkę za pomocą suchej ściereczki lub
podobnego materiału.
Inne informacje
105
Indeks
Indeks
A
Drukuj................................. 79
Akumulator ......................103
Tryb indeksu................ 80
Aparat..................................48
Tryb pojedynczego
zdjęcia .......................... 80
Auto podgląd ......................50
Autofokus..............................7
AVI.......................................69
Kasuj ....................................29
Format.................... 51, 52
Katalog ................................ 40
Tworzenie..................... 52
E
Zmienianie................... 53
Ekran
B
Podświetlenie ekranu
LCD ..............................17
Balans bieli..........................35
Wskaźnik ..................... 13
Blokada AF.........................20
Zmiana trybu
wyświetlania .................17
Błysk wymuszony włączony
.......................................22
K
Kolor ...................................... 9
Komputer ............................ 60
Kopiowanie obrazów
................................. 63, 77
Macintosh ....................77
Ekspozycja............................ 8
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze..................70
Elementy aparatu .............. 11
Oprogramowanie ........ 62
C
EV ....................................... 24
Windows ......................60
CD-ROM ............................62
F
Zalecana konfiguracja
................................. 61, 77
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................22
Brzęczyk ..............................55
Celownik pomiaru
punktowego .................34
Chroń...................................41
Czarno-białe........................33
Czas otwarcia migawki ........8
D
Data .....................................57
Dedykowany kabel A/V....58
Dedykowany kabel USB
.................................64, 81
DirectX................................61
DPOF ..................................84
Drukowanie bezpośrednie
.......................................80
Drukowanie w punkcie
usługowym ...................84
Drukowanie w trybie
indeksu .........................80
Drukowanie w trybie
pojedynczego zdjęcia
.......................................80
Ekran indeksu .................... 30
Ekran LCD..........................17
Format........................... 51, 52
Komputer Macintosh .........77
Zalecana konfiguracja
....................................... 77
G
Głośność ............................. 29
Gniazdo USB · A/V OUT
...................................... 11
Komputer z systemem
Windows ......................60
Zalecana konfiguracja
....................................... 61
I
Komunikaty ostrzegawcze
....................................... 97
Info funkcji ......................... 49
Inicjalizuj ............................ 55
Kopiowanie obrazów do
komputera....................63
Instalacja............................. 62
Kopiuj ..................................54
Inteligentny zoom.............. 48
ISO .................................. 8, 36
L
Lampa błysk........................ 35
J
Jakość obrazu ..................... 37
Ł
Jakość zdjęcia ............... 10, 37
Ładowarka ........................ 105
Jarzeniowe .......................... 35
Język.................................... 55
M
JPG...................................... 69
Makro ..................................22
„Memory Stick Duo” .......101
106
Indeks
Menu ....................................31
Odbiornik TV..................... 58
Rozmiar obrazu ............10, 25
Nagryw .........................33
Odtwarzanie ....................... 29
Rozszerzenie .......................70
Opcje.............................32
Oprogramowanie ......... 62, 71
Podgląd.........................40
Ostrość .................................. 7
Rozwiązywanie problemów
.......................................86
Menu fotografowania.........33
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania ............. 84
S
Menu podglądu ...................40
Samowyzw...........................23
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.......................................68
P
Selekcja sceny .....................26
PAL...................................... 57
Sepia.....................................33
Miejsce zapisywania plików
.......................................68
Pamięć mas. ........................ 56
Seria .....................................38
Pamięć wewnętrzna ........... 18
Standard ..............................37
PC ........................................ 60
Synch wolna ........................22
PictBridge ..................... 56, 80
System operacyjny ........61, 77
Moc błysku ..........................39
N
Nagryw
Film ...............................20
Zdjęcie..........................20
Nagrywanie filmów ............19
Picture Motion Browser .... 71
Piksel ................................... 10
Ś
Pochmurnie......................... 35
Światło dzien. ......................36
Podłączanie
Drukarka ..................... 81
T
Komputer..................... 64
Tryb ......................................38
Narzędzie pamięci wew .....51
Odbiornik TV ............. 58
Tryb automatycznej regulacji
.......................................20
Nastaw zegar .......................57
Podświetl ekran .................. 55
Nastaw1 ...............................55
Połącz USB ......................... 56
Nastaw2 ...............................56
Pomiar punktowy ............... 34
Nastawienia .............39, 45, 47
Pomiar wielopunktowy...... 34
Aparat...........................48
Precyzyjny zoom cyfrowy
...................................... 48
Narzędzie Memory Stick
.......................................52
Narzędzie Memory Stick
.......................................52
Tryb Duża czułość ..............27
Tryb koloru..........................33
Tryb lampy błyskowej ........22
Tryb Miękkie ujęcie............27
Tryb NAGR ........................38
Prezentacja zdjęć................ 43
Tryb Pejzaż ..........................27
Narzędzie pamięci wew
.......................................51
Przełącznik blokady zapisu
....................................101
Tryb Plaża............................27
Nastaw1 ........................55
Prześwietlenie....................... 8
Tryb Portret-zmierzch ........27
Nastaw2 ........................56
Przewijanie do tyłu/do
przodu .......................... 29
Tryb programu
automatycznego ..........19
Przycin................................. 46
Tryb Śnieg............................27
Przysłona............................... 8
Tryb Zmierzch ....................27
PTP ...................................... 56
Trzymanie aparatu...........7, 20
R
U
Ramka pola AF.................. 20
Utwórz katalog REC. ........52
Nasycony .............................33
Naturalny.............................33
Niedoświetlenie ....................8
NTSC ...................................57
Numer pliku ........................56
O
Obróć ...................................45
Indeks
Nazwa pliku.........................68
Tryb pomiaru ......................34
Reduk czerw oczu .............. 49
Regulacja EV...................... 24
V
Rozmazanie .......................... 7
VGA.....................................25
107
Indeks
W
WB .......................................35
Wciskanie do połowy...........7
Widok mapy........................75
Wskaźnik.............................13
Wskaźnik blokady AE/AF
.......................................20
Wspomaganie AF...............49
Współczynnik kompresji ...10
Wyjście wideo .....................57
Wyrazistość..........................39
Wys jakość...........................37
Z
Zasilacz sieciowy ................12
Zmień katalog REC. .........53
Zmień rozm.........................44
Zoom ...................................21
Zoom cyfrowy.....................48
Zoom optyczny.............21, 48
Zoom przy odtwarzaniu ....29
Ż
Żarowe.................................35
108
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Download PDF

advertising