Sony | DSC-T110 | Sony DSC-T110 T110 Cyfrowy aparat kompaktowy Instrukcja obsługi

Spis treści
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Podręcznik aparatu Cyber-shot
DSC-T110/T110D
© 2011 Sony Corporation
4-269-982-51(1)
PL
Spis treści
Jak korzystać z tego podręcznika
Kliknij przycisk po prawej stronie u góry, aby przejść do odpowiadającej mu strony.
Jest to wygodne podczas szukania funkcji, którą chcesz zobaczyć.
Spis treści
Szukanie informacji według funkcji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Szukanie informacji na liście pozycji
MENU/Ustawień.
Oznaczenia i sposoby zapisu używane w tym
podręczniku
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Szukanie informacji według słowaklucza.
Szukanie
operacji
Szukanie
operacji
Szukanie informacji według operacji.
Indeks
W tym podręczniku kolejność operacji
jest oznaczona strzałkami (t). Pozycji
na ekranie należy dotykać we wskazanej
kolejności. Oznaczenia są pokazane tak,
jak wyglądają przy domyślnym
ustawieniu aparatu.
Ustawienie domyślne jest wskazane za
pomocą .
Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia
odnoszące się do prawidłowej pracy
aparatu.
z Wskazuje użyteczne informacje.
2PL
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet
jeżeli akumulator nie jest całkowicie
naładowany, możesz używać częściowo
naładowanego akumulatora.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać
w chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str. 157.
Indeks
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
używana w standardowych rozmiarów
otworze „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
„Memory Stick Duo” (sprzedawany
oddzielnie).
Uwagi o akumulatorze
Szukanie MENU/
Ustawień
• Potwierdzone zostało prawidłowe działanie
w tym aparacie karty „Memory Stick Duo”
o maksymalnej pojemności 32 GB i karty SD
o maksymalnej pojemności 64 GB.
• Do nagrywania filmów zalecane jest
używanie następujących kart pamięci:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub
szybsza)
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 155.
Wbudowane funkcje tego aparatu
• W tej instrukcji obsługi opisane są funkcje
urządzeń kompatybilnych/
niekompatybilnych z TransferJet.
Aby sprawdzić, czy twój aparat obsługuje
funkcję TransferJet, poszukaj następującego
oznaczenia na spodzie aparatu.
Urządzenie kompatybilne z TransferJet:
(TransferJet)
Szukanie
operacji
Uwagi o rodzajach kart pamięci,
których można używać (sprzedawane
oddzielnie)
Następujące karty pamięci są
kompatybilne z tym aparatem: „Memory
Stick PRO Duo”, „Memory Stick PROHG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta
pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta
pamięci SDXC.
MultiMediaCard nie może być używana.
W tej instrukcji obsługi termin „Memory
Stick Duo” jest używany w odniesieniu do
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick
Duo”, a termin „karta SD” jest używany
w odniesieniu do karty pamięci SD, karty
pamięci SDHC i karty pamięci SDXC.
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl
Zeiss, który umożliwia robienie ostrych
zdjęć o doskonałym kontraście. Obiektyw
tego aparatu został wyprodukowany
w systemie kontroli jakości posiadającym
certyfikat Carl Zeiss, zgodnie ze
standardami kontroli jakości firmy Carl
Zeiss w Niemczech.
Adapter „Memory Stick
Duo”
3PL
Ciąg dalszy r
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
• Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto
z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może
się skondensować wewnątrz lub na
obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci
może spowodować awarię aparatu.
• Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz
aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Czarne, białe, czerwone,
niebieskie lub zielone
punkty
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność, kładąc aparat
w pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
Obrazy wykorzystane w tym
podręczniku
Obrazy używane jako przykłady w tym
podręczniku to reprodukcje, a nie
rzeczywiste obrazy wykonane tym
aparatem.
Szukanie
operacji
O kondensacji wilgoci
Spis treści
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
4PL
Spis treści
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak korzystać z tego podręcznika ························ 2
Uwagi o używaniu aparatu···································· 3
Szukanie operacji·················································· 8
Szukanie MENU/Ustawień ·································· 11
Nazwy części ······················································ 16
Lista ikon wyświetlanych na ekranie··················· 17
Używanie panelu dotykowego ···························· 19
Własna konfiguracja opcji MENU ······················· 21
Używanie pamięci wewnętrznej ·························· 22
Przewodnik w aparacie ······································· 23
Indeks
Fotografowanie
Tryb NAGR ·························································· 25
Inteligentna automatyka······································ 26
Rozległa panorama ············································· 27
Tryb filmu ···························································· 29
Autoprogram ······················································· 30
Wybór sceny ······················································· 31
Podwodna Rozległa panorama
(tylko DSC-T110)················································· 34
Zoom··································································· 35
Oglądanie
Oglądanie zdjęć ·················································· 36
Zoom odtwarzania ·············································· 37
Szeroki zoom ······················································ 38
Chwilowo obrócone wyświetlenie······················· 39
Oglądanie filmów ················································ 40
5PL
Spis treści
MENU (Fotografowanie)
Opcje MENU (Fotografowanie) ··························· 11
MENU (Oglądanie)
Szukanie
operacji
Opcje MENU (Oglądanie) ···································· 13
Nastawienia
Odbiornik TV
Indeks
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ····················· 129
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD)····························· 130
Szukanie MENU/
Ustawień
Opcje nastawień ················································· 14
Komputery
Używanie z komputerem··································· 132
Używanie oprogramowania······························· 133
Podłączanie aparatu do komputera·················· 136
Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego ··· 138
Wydruk
Drukowanie zdjęć·············································· 140
6PL
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ······························ 141
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty·············· 149
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie aparatu za granicą ···························· 154
Karta pamięci ···················································· 155
Akumulator························································ 157
Ładowarka akumulatora ··································· 158
Standard TransferJet ········································ 159
Liczba zdjęć i dostępny czas nagrywania
filmów································································ 160
Zalecenia eksploatacyjne·································· 162
Szukanie
operacji
Inne
Indeks
Indeks
Indeks································································ 163
7PL
Tryb filmu ······························································· 29
Fotografowanie
portretów
Gładka skóra ························································· 31
Miękkie ujęcie ······················································· 31
Portret-zmierzch ·················································· 31
Zdjęcie z uśmiechem ········································· 43
Rozpoznanie sceny············································· 65
Wykrywanie twarzy ············································· 68
Red. zamkniętych oczu ····································· 71
Red. czerw. oczu ··············································· 101
Fotografowanie zdjęć
panoramicznych
Rozległa panorama ············································· 27
Fotografowanie
obiektów z bliska
Makro ······································································ 55
Zdjęcia z bliska ···················································· 55
Fotografowanie
obiektów w ruchu
Tryb filmu ······························································· 29
Krótki czas migawki············································ 32
Nastawienia serii·················································· 54
Fotografowanie bez
rozmazania
Duża czułość ························································ 31
Krótki czas migawki············································ 32
2-sekundowy samowyzwalacz ······················· 47
ISO ··········································································· 57
Fotografowanie
z oświetleniem tylnym
Błysk wymuszony ················································ 45
Rozpoznanie sceny············································· 65
DRO ········································································· 70
Indeks
Nagrywanie filmów
Szukanie MENU/
Ustawień
Inteligentna automatyka ···································· 26
Wybór sceny ························································· 31
Rozpoznanie sceny············································· 65
Szukanie
operacji
Pozostawienie
ustawień aparatowi
Spis treści
Szukanie operacji
8PL
Ostrość ··································································· 62
Wykrywanie twarzy ············································· 68
Zmiana rozmiaru
obrazu
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu
panoramy ······························································· 51
Usuwanie obrazów
Kasuj ······································································· 80
Format ·································································· 121
Wyświetlanie
powiększonych
obrazów
Zoom odtwarzania ·············································· 37
Przycinanie (Zmiana rozm.) ······························ 85
Szukanie MENU/
Ustawień
Zmiana miejsca
ostrości
Szukanie
operacji
Duża czułość ························································ 31
Synch.z dł.czas. ··················································· 45
ISO ··········································································· 57
Spis treści
Fotografowanie
w ciemnym otoczeniu
Indeks
Wyświetlanie obrazów Szeroki zoom ························································ 38
pełnoekranowych
Chwilowo obrócone wyświetlenie ·················· 39
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu
panoramy ······························································· 51
Edytowanie zdjęć
Maluj ········································································ 84
Retusz ····································································· 85
Odtwarzanie kolejno
wielu obrazów
Slajdy ······································································ 77
Drukowanie obrazów
z datą
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 133
Zmiana ustawień daty
i czasu
Nastawia region ················································· 127
Nastawia datę i czas ········································ 128
Inicjalizowanie
ustawień
Inicjalizuj ······························································· 108
9PL
Drukowanie zdjęć ·············································· 140
Oglądanie na ekranie
TV
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ················ 129
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD)·························· 130
Szukanie
operacji
Drukowanie obrazów
Spis treści
Przewodnik w aparacie Przewodnik w aparacie ····································· 73
- wyświetlanie
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
10PL
Spis treści
Szukanie MENU/Ustawień
Opcje MENU (Fotografowanie)
Można bez trudu wybrać różne funkcje fotografowania z
.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
, aby wyświetlić ekran MENU.
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
, nie
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone,
zależnie od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje, zobacz strona każdej opcji.
Ikony poniżej
i
oznaczają dostępne tryby.
Tryb NAGR
Łatwy tryb
Sceneria nagrywania filmu
(tylko DSC-T110)
—
—
—
—
—
—
—
Zdjęcie z uśmiechem
—
—
—
Lampa błyskowa
—
—
—
Samowyzw
—
Kierunek nagrywania
—
Indeks
Opcje menu
—
—
—
—
Rozm. Obrazu/Rozmiar
obrazu panoramy
Nastawienia serii
—
—
—
Makro
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Balans bieli
—
Podwodny balans bieli
(tylko DSC-T110)
—
Ostrość
—
Tryb pomiaru
—
Rozpoznanie sceny
Efekt gład. skóry
Wykrywanie twarzy
DRO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ciąg dalszy r
11PL
Tryb NAGR
Red. zamkniętych oczu
—
—
—
—
—
Konfiguracja wyświetlenia
—
Przewodnik w aparacie
—
Spis treści
Opcje menu
Uwagi
Szukanie
operacji
• Opcja [Podwodna Rozległa panorama] jest wyświetlana tylko gdy opcja [Osłona] jest ustawiona
na [Włącz] (tylko DSC-T110).
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
•
Tryb (Podwodne) jest dostępny w Wyborze sceny tylko w modelu DSC-T110.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
12PL
Można bez trudu wybrać różne funkcje podglądu z
Spis treści
Opcje MENU (Oglądanie)
.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
, nie
Szukanie
operacji
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Tryb oglądania
Pamięć
wewnętrzna
Karta pamięci
Widok daty
Opcje menu
Widok katalogu
Widok
(Zdjęcia)
katalogu (film)
Widok
katalogu
—
—
—
(Indeks obrazów)
(Slajdy)
Indeks
(Łatwy tryb)
(Kalendarz)
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić.
—
(Kasuj)
(Wysyła przez TransferJet)
—
(Maluj)
—
(Retusz)
—
(Tryb oglądania)
—
—
(Chroń)
DPOF
—
(Obróć)
—
—
(Nastawienia głośności)
(Konfiguracja wyświetlenia)
(Dane naświetlenia)
(Liczba obrazów w indeksie)
(Wybierz katalog)
—
—
Przewodnik w aparacie
Uwagi
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
13PL
Można zmienić nastawienia na ekranie
1 Dotknij
Spis treści
Opcje nastawień
(Nastaw.).
, aby wyświetlić ekran MENU.
Szukanie
operacji
2 Dotknij
(Nastaw.) t żądana kategoria t
żądana opcja t żądane nastawienie.
Nastawienia nagryw
Szukanie MENU/
Ustawień
Kategorie
Opcje
Wspomaganie AF
Linia siatki
Rozdz. wyświetlania
Zoom cyfrowy
Autom. orient.
Przew. rozp. sceny
Indeks
Red. czerw. oczu
Uwaga-zamkn. oczy
Główne nastawienia
Brzęczyk
Jasność LCD
Language Setting
Kolor wyświetlenia
Tryb pokazowy
Inicjalizuj
COMPONENT
Wyjście wideo
Osłona (tylko DSC-T110)
Połączenie USB
Nastawienia LUN
Pobierz muzykę
Opróżnij muzykę
Oszczędz. energii
TransferJet
Eye-Fi*
Kalibrowanie
14PL
Ciąg dalszy r
Kategorie
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kasuje katalog REC
Spis treści
Narzędzie karty pamięci
Opcje
Kopiuj
Numer pliku
Format
Numer pliku
Nastawienie zegara
Nastawia region
Nastawia datę i czas
Szukanie
operacji
Narzędzie pamięci wew
* [Eye-Fi] pojawi się tylko, gdy karta Eye-Fi (w sprzedaży) jest włożona do aparatu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• [Nastawienia nagryw] pojawi się tylko, gdy nastawienia zostały wprowadzone z trybu
nagrywania.
• [Narzędzie karty pamięci] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona do aparatu,
natomiast [Narzędzie pamięci wew] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona.
Indeks
15PL
A Dźwignia zoom (W/T) (35, 37)
B Spust migawki
C Mikrofon
Spis treści
Nazwy części
D Przycisk ON/OFF (Zasilanie)/
Lampka zasilania
F Lampka samowyzwalacza/
Lampka zdjęcia z uśmiechem/
Wspomaganie AF
Szukanie
operacji
E Lampa błyskowa
G Obiektyw
H Osłona obiektywu
J Głośnik
K Przycisk
(Odtwarzanie) (36)
L Zaczep paska na dłoń*
M Otwór do wkładania akumulatora
N Oprawka statywu
Szukanie MENU/
Ustawień
I Ekran LCD/Panel dotykowy
O Osłona akumulatora/karty pamięci
Q Dźwignia wyjmowania akumulatora
R Otwór karty pamięci
S Lampka aktywności
T Znak
Indeks
P Złącze uniwersalne (Type3a)
(TransferJet™) (82, 117)
* Używanie paska na nadgarstek
Przymocuj pasek i przełóż dłoń przez pętlę
paska, aby zapobiec upuszczeniu aparatu.
Zaczep
Panel osłony
* Używanie pisaka
Pisak jest używany, gdy wykonywane są
operacje na panelu dotykowym. Można go
zamocować na pasku na nadgarstek. Nie nosić
aparatu trzymając za pisak. Można upuścić
aparat.
16PL
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu. Położenie wyświetlanej
ikony różni się, zależnie od trybu fotografowania.
Podczas fotografowania
Spis treści
Lista ikon wyświetlanych na
ekranie
1
Ikona rozpoznania sceny
DRO
Miejsce docelowe
Rozpoznanie sceny
Podczas nagrywania filmów
Szukanie MENU/
Ustawień
Balans bieli
•
Opcja (Podwodny
balans bieli) jest
wyświetlana tylko w modelu
DSC-T110.
Szukanie
operacji
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Ostrzeżenie o wibracji
Zoom odtwarzania
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta pamięci,
pamięć wewnętrzna)
Indeks
Scena nagrywania filmu (tylko
DSC-T110)
Wyświetlenie trybu Eye-Fi
8/8
Podczas odtwarzania
Numer obrazu/Liczba
obrazów nagranych w zakresie
dat, w wybranym katalogu
Rozmiar obrazu/Rozmiar
obrazu panoramicznego
Nastawienia TransferJet
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
Katalog do zapisu
Katalog odtwarzania
Zmiana katalogu
Ochrona
Ikona polecenia wydruku
(DPOF)
17PL
Ciąg dalszy r
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Rozmiar obrazu/Rozmiar
obrazu panoramicznego
Red. zamkniętych oczu
2
Spis treści
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Ramka pola AF
Szukanie
operacji
Wskaźnik pozostałej mocy
baterii
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu akumulatora
Wspomaganie AF
Katalog do zapisu
Wyświetlenie trybu Eye-Fi
Wskaźnik skali zbliżenia
Celownik pomiaru
punktowego
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
4
Tryb pomiaru
Lampa błyskowa
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Ostrość
Redukcja czerwonych oczu
z
Blokada AE/AF
Indeks
Balans bieli
•
Opcja (Podwodny
balans bieli) jest
wyświetlana tylko w modelu
DSC-T110.
Szukanie MENU/
Ustawień
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta pamięci,
pamięć wewnętrzna)
Wolna migawka NR
3
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Nastawienia serii
C:32:00
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
Wyświetlenie samodiagnostyki
Ogniskowanie z bliska
Ostrzeżenie o wzroście
temperatury
Tryb lampy błyskowej
Ładowanie lampy błyskowej
Samowyzwalacz
96
100 min
Liczba zdjęć, które można
zarejestrować
Dostępny czas nagrywania
Wykrywanie twarzy
Tryb pomiaru
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan
gotowości
0:12
Czas nagrywania (min:sek)
N
Odtwarzanie
Efekt gład. skóry
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
Pasek odtwarzania
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer katalogu/pliku
2010 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
18PL
Aparat umożliwia wykonywanie operacji i nastawień za pomocą dotykania przycisków
lub przeciągania palcem ekranu LCD.
Przycisk
/
/
Spis treści
Używanie panelu dotykowego
Działanie
/
Powrót do poprzedniego ekranu.
Uwagi
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, należy naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem. Mocne naciskanie lub używanie ostro zakończonego przedmiotu innego
niż dostarczony pisak może spowodować uszkodzenie panelu dotykowego.
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony znikną
na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
Indeks
Dotykanie ekranu, aby nastawić ostrość
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyświetla opis funkcji dla każdego
nastawienia na ekranach wyboru dla
MENU (nagrywanie), trybu REC lub
trybu wyboru sceny.
Dotknij
t opcje, których opis
chcesz zobaczyć.
Szukanie
operacji
Wyświetla ukryte opcje, aby na ekranie
pokazały się opcje, które chcesz
nastawić.
Dotknięcie obiektu na panelu dotykowym wyświetli ramkę, a następnie wciśnięcie spustu
migawki do połowy spowoduje ogniskowanie na ramce. Jeżeli twarz znajduje się w ramce,
poza ostrością jasność i odcień także zostaną automatycznie zoptymalizowane.
Przycisk/Metoda operacji
Działanie
Dotknij obiektu
Reguluje ostrość.
Anuluje funkcję.
Uwagi
• Nie można używać tej funkcji gdy używany jest zoom cyfrowy, nagrywając w trybie zdjęć z bliska
lub w łatwym trybie.
• Nie można używać tej funkcji, gdy w trybie wyboru sceny został wybrany tryb
(Pejzaż),
(Zmierzch), (Fajerwerki) lub
(Podwodne) (tylko DSC-T110).
19PL
Dotknij lewej strony ekranu LCD
i przeciągnij w prawo, aby wyświetlić ekran
MENU; przeciągnij z prawej na lewo, aby
ukryć ekran MENU.
Wyświetla/
ukrywa
przyciski
operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD
i przeciągnij w lewo, aby ukryć przyciski
operacji; przeciągnij z lewej na prawo, aby
wyświetlić przyciski operacji.
Wyświetla
następne/
poprzednie
zdjęcie
Przeciągnij ekran LCD w prawo lub
w lewo podczas odtwarzania. Aby
zmieniać zdjęcia w sposób ciągły,
przeciągnij w prawo lub lewo i kontynuuj
naciskanie tej strony.
Wyświetla
ekran indeksu
obrazów
Przeciągnij w górę na ekranie LCD.
Wyświetla
następną/
poprzednią
stronę w trybie
indeksu
Przeciągnij w dół lub w górę na ekranie
LCD.
Indeks
Wyświetla/
ukrywa ekran
MENU
Szukanie MENU/
Ustawień
Metoda operacji
Szukanie
operacji
Działanie
Spis treści
Operowanie aparatem przeciągając ekran LCD
20PL
1 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Własna konfiguracja) t [OK]
2
Szukanie
operacji
Podczas fotografowania/odtwarzania cztery opcje MENU pojawiają się poniżej
na
ekranie LCD. Można wykonać własną konfigurację tych czterech przycisków, aby
uzyskać żądane opcje MENU oraz ich rozmieszczenie, zapewniając w ten sposób
wygodne położenie często używanych przycisków.
Własna konfiguracja przycisków oraz ich nastawienie mogą zostać zapisane dla każdego
trybu nagrywania podczas fotografowania, jak również dla pamięci wewnętrznej i karty
pamięci podczas odtwarzania.
Spis treści
Własna konfiguracja opcji MENU
3 Wybierz ikonę MENU i przeciągnij ją na żądaną
pozycję po lewej stronie ekranu LCD.
Indeks
Ikona MENU na polu własnej konfiguracji zostaje
wymieniona na inną.
4 Aby anulować, dotknij
.
Pole własnej konfiguracji
Uwaga
• Nie można wykonać własnej konfiguracji ikony MENU w łatwym trybie.
z Wykorzystanie własnej konfiguracji
Można nie tylko wymieniać ikony MENU, lecz także wymienić ikony MENU w polu
własnej konfiguracji i zredukować liczbę ikon MENU.
Zamiana miejscami ikon MENU w polu własnej
konfiguracji
Dotykając ikony MENU w polu własnej konfiguracji,
przenieś ją na żądane miejsce.
Zmniejszenie liczby ikon w polu własnej
konfiguracji
Dotknij ikony MENU w polu własnej konfiguracji
i przeciągnij ją na miejsce po prawej stronie.
21PL
Aparat posiada w przybliżeniu około 23 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci
nie można wyjąć. Nawet bez karty pamięci w aparacie można nagrywać obrazy, używając
pamięci wewnętrznej.
B
Gdy karta pamięci nie jest włożona
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Pamięć
wewnętrzna
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są
odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) za pomocą jednej
z następujących metod.
Indeks
O danych obrazu zapisanych w pamięci
wewnętrznej
Szukanie MENU/
Ustawień
B
• W pamięci wewnętrznej nie można nagrywać filmów, których
rozmiar obrazu wynosi [1280×720(Wys.jakość)] lub
[1280×720(Standard)].
Szukanie
operacji
Gdy włożona jest karta pamięci
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę pamięci.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty pamięci są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie pamięci.
Spis treści
Używanie pamięci wewnętrznej
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk komputera
Wykonaj procedurę ze strony 136, nie wkładając karty pamięci do aparatu.
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę pamięci
Przygotuj kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności i wykonaj procedurę
wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 125).
Uwagi
• Nie jest możliwy import danych obrazu z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.
• Gdy wykonasz połączenie USB między aparatem i komputerem używając kabla, możesz
importować do komputera dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej. Nie można jednak
eksportować danych z komputera do pamięci wewnętrznej.
22PL
Spis treści
Przewodnik w aparacie
W aparacie jest dostępny wewnętrzny przewodnik po funkcjach. Pozwala to na
przeszukanie funkcji aparatu pod kątem niezbędnych elementów.
Po przeczytaniu przewodnika można użyć wybranej funkcji.
Szukanie
operacji
Pojawią się informacje pozwalające na obsługę
aparatu zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
(Przewodnik w aparacie).
Gdy przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij
.
2 Wybierz metodę przeszukiwania.
Informacje na danym temat znajdują się w sekcji Pomoc do zdjęć / odtwarzania.
3 Wybierz tryb.
Zostaną wyświetlone funkcje dostępne w wybranym
trybie.
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Dotknij polecenia
Indeks
4 Wybierz funkcję.
Zostanie wyświetlony przewodnik dotyczący wybranej funkcji.
5 Użyj
/ , aby wybrać wyświetlanie
podsumowania lub szczegółów operacji.
• Przy niektórych funkcjach wyświetlenie poradnika i informacji
szczegółowych może nie być możliwe.
• Po wybraniu opcji [Użyj tej funkcji] aparat zostanie
automatycznie przełączony na wybrany tryb.
6 Aby zamknąć Przewodnik w aparacie, dotknij
.
Metoda przeszukiwania
Opis
Pomoc do zdjęć/odtwarzania
Przeszukanie różnych operacji dostępnych w trybie
wykonywania i oglądania zdjęć.
Pomoc do ikon
Znalezienie informacji o funkcji i znaczeniu wyświetlanych ikon.
Rozwiązywanie problemów
Przeszukanie popularnych problemów i ich rozwiązań.
Pomoc zadaniowa
Przeszukanie funkcji stosowanie do potrzeb.
Słowo kluczowe
Przeszukanie funkcji według słów kluczowych.
Historia
Wyświetlenie ostatnich 10 elementów przeglądanych w sekcji
Przewodnik w aparacie.
23PL
Ciąg dalszy r
•
(Przewodnik w aparacie) nie jest dostępny w poniższych sytuacjach:
– W trybie: łatwy tryb
– Gdy opcja [Osłona] jest ustawiona na [Włącz] (tylko w modelu DSC-T110)
• W zależności od wybranych funkcji, funkcja [Użyj tej funkcji] może nie być dostępna.
Spis treści
Uwagi
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
24PL
Można wybrać tryb fotografowania w oparciu o warunki i zamierzenie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
Spis treści
Tryb NAGR
(Tryb NAGR) t żądany tryb
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją
nastawienia.
Umożliwia wykonanie panoramicznego zdjęcia po połączeniu
obrazów.
(Tryb filmu)
Umożliwia nagrywanie filmów.
(Autoprogram)
(Wybór sceny)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi
nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny.
Umożliwia nagrywanie panoramicznych obrazów podwodnych.
Tryb [Podwodna Rozległa panorama] jest dostępny gdy funkcja
[Osłona] jest nastawiona na [Włącz].
Indeks
(Podwodna Rozległa
panorama) (tylko
DSC-T110)
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą
menu.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Rozległa panorama)
Szukanie
operacji
(Inteligentna
automatyka)
25PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Inteligentna
3 Naciśnij spust migawki, aby nagrać obraz.
Uwaga
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
automatyka)
Spis treści
Inteligentna automatyka
• Gdy [Lampa błyskowa] jest nastawiony na [Auto] lub [Wyłącz].
Rozpoznanie sceny działa w trybie Inteligentna automatyka. Funkcja ta umożliwia
aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny i info.
Indeks
Aparat rozpoznaje (Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło), (Portret pod światło),
(Pejzaż), (Makro),
(Zdjęcia z
bliska) lub
(Portret) i gdy scena zostanie rozpoznana, wyświetla na ekranie
odpowiadającą jej ikonę oraz informację.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 65.
Szukanie MENU/
Ustawień
zO rozpoznaniu sceny
zGdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi w przybliżeniu 8 cm (1 cm w trybie Inteligentna
automatyka lub w łatwym trybie) (W), 50 cm (T) (od obiektywu). Jeżeli obiekt znajduje się
bliżej niż odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie ogniskowania z bliska.
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Skomponuj ujęcie na nowo
lub zmień nastawienie ostrości (str. 62).
• Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
– Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
– Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
– Obiekt jest widoczny przez szybę.
– Obiekt szybko się porusza.
– Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
– Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
26PL
Umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze złożonych razem obrazów.
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
Spis treści
Rozległa panorama
(Rozległa panorama)
Ta część nie zostanie
uwzględniona
Indeks
4 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij spust
migawki.
Pasek
wiodący
Uwagi
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby
nagrać cały panoramiczny obraz.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się
nie udać.
• W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych
obrazów nie zawsze będą jednakowe.
• Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią
się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie
zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj
fotografowanie ponownie.
• Rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:
– Obiekty są w ruchu
– Obiekty są za blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady
• Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.
– Występuje za dużo drgań aparatu.
27PL
Ciąg dalszy r
panoramicznego zdjęcia
Kierunek
nagrywania:
Rozmiar obrazu
panoramy:
(Kierunek nagrywania) t [W prawo], [W lewo], [W
górę] lub [W dół]
(Rozm. Obrazu) t [Standardowy] lub [Szeroki]
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku
wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do
panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
W poziomie
Szukanie MENU/
Ustawień
W pionie
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące panoramicznych zdjęć
Spis treści
zZmiana kierunku fotografowania lub rozmiaru obrazu
Jak najkrótszy promień
Indeks
• Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość, ekspozycję i balans
bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub
w pionie.
• Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż
krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień
kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie
ponownie.
zPrzewijanie panoramicznych zdjęć podczas wyświetlania
Przewijaj panoramiczne zdjęcia, dotykając
podczas wyświetlania panoramicznych
zdjęć. Podczas odtwarzania dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji.
Pokazuje wyświetlany fragment
całego panoramicznego obrazu
Przycisk operacji/
Metoda operacji
Działanie
Dotknij
LCD
Przewijane odtwarzanie/pauza
w przewijaniu obrazów
lub ekranu
Dotknij
/ / /
lub przeciągnij w górę/
dół/prawo/lewo
Przewija obrazy
• Panoramiczne obrazy mogą również być odtwarzane za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB” (str. 133).
• Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się
prawidłowo podczas odtwarzania.
28PL
Umożliwia nagrywanie filmów.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
Spis treści
Tryb filmu
(Tryb filmu)
4 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij
spust migawki.
Szukanie
operacji
3 Naciśnij spust migawki.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
29PL
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu.
Spis treści
Autoprogram
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
3 Naciśnij spust migawki.
(Autoprogram)
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
30PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem
sceny.
Spis treści
Wybór sceny
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
żądany tryb
(Wybór sceny) t
Umożliwia fotografowanie twarzy tak, aby były
gładkie.
(Miękkie ujęcie)
Umożliwia wykonanie zdjęć o miękkim charakterze,
odpowiednim dla portretów, zdjęć kwiatów itp.
(Pejzaż)
Umożliwia łatwe fotografowanie odległych scen
dzięki ogniskowaniu na daleki plan. Nagrywa
bezchmurne niebo, drzewa i kwiaty w żywych
kolorach.
(Zmierzch)
(Duża czułość)
(Kulinaria)
(Zwierzę
domowe)
(Plaża)
Indeks
(Portretzmierzch)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Gładka skóra)
Szukanie
operacji
2
Umożliwia wykonanie ostrych zdjęć osób na
ciemnym, wieczornym tle, bez straty atmosfery.
Umożliwia fotografowanie odległych nocnych scen,
bez straty atmosfery stwarzanej przez ciemne
otoczenie.
Umożliwia rejestrowanie obrazów
bez lampy błyskowej w warunkach
słabego oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Wybiera tryb Makro, pozwalając na fotografowanie
potraw w jasnych i apetycznych kolorach.
Umożliwia wykonanie zdjęć naszego zwierzęcia
z najlepszymi nastawieniami.
Umożliwia fotografowanie z prawidłowymi
nastawieniami scen nad morzem lub jeziorem.
31PL
Ciąg dalszy r
(Śnieg)
Umożliwia fotografowanie fajerwerków w całej ich
okazałości.
(Krótki czas
migawki)
Umożliwia uchwycenie szybko poruszających się
obiektów w plenerze lub w innych jasnych
miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca się, więc obrazy
fotografowane w ciemnych miejscach stają się
ciemniejsze.
Uwaga
• Podczas fotografowania obrazów w trybach
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania.
Aby zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Umożliwia wykonywanie z osłoną (na przykład
Marine Pack) zdjęć podwodnych w naturalnych
kolorach.
Szukanie
operacji
(Podwodne)
(tylko DSC-T110)
Spis treści
(Fajerwerki)
W scenach na śniegu lub w innych miejscach
powodujących, że cały ekran jest rozbielony,
umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów
i zapobiega rozmyciu kolorów.
Indeks
32PL
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. wskazuje nastawienia, które można zmienić, a – wskazuje nastawienia, których
nie można zmienić.
Dla „Lampa błyskowa” i „Samowyzw” ikony wskazują tryby, które są dostępne. Niektóre
funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu Wyboru sceny.
Szukanie
operacji
*5
Lampa
błyskowa
—
—
—
Spis treści
Funkcje, które można używać w opcji Wyboru
sceny
—
Samowyzw
—
Nastawienia
serii
Zdjęcia z bliska
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
—
—
—
—
—
Ostrość
—
—
—
—
—
—
—
Tryb pomiaru
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
Wykrywanie
twarzy
*4
Red.
zamkniętych
oczu
*1
*2
*3
*4
*5
*4
—
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Balans bieli
Efekt gład.
skóry
—
*1
Szukanie MENU/
Ustawień
Zdjęcie z
uśmiechem
—
Nie można wybrać [Lampa błyskowa] dla [Balans bieli].
Można używać [Podwodny balans bieli] zamiast [Balans bieli].
[Wyłącz] dla [Efekt gład. skóry] nie jest dostępne.
Nie można wybrać [Po dotknięciu] dla [Wykrywanie twarzy].
Tryb (Podwodne) jest dostępny tylko w modelu DSC-T110.
33PL
Gdy aparat zainstalowany jest w osłonie (na przykład Marine Pack), aparat wykona wiele
zdjęć podczas panoramowania i umożliwi utworzenie panoramicznego obrazu ze
złączonych razem obrazów.
2
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Podwodna Rozległa panorama
(tylko DSC-T110)
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Osłona] t [Włącz]
3 Włóż aparat do osłony.
(Tryb NAGR) t
panorama)
Szukanie MENU/
Ustawień
4
(Podwodna Rozległa
5 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij spust
migawki.
6 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
Indeks
Ta część nie zostanie
uwzględniona
Pasek
wiodący
Uwagi
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby
nagrać cały panoramiczny obraz.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się
nie udać.
• W migającym oświetleniu jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.
• Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią
się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie
zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj
fotografowanie ponownie.
• Podwodna rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:
– Obiekty znajdują się za blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście
– Obrazy, które się bezustannie zmieniają
• Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.
– Występuje za dużo drgań aparatu.
34PL
Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu
w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 4×.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Zoom
Strona T
Szukanie
operacji
2 Przesuń dźwignię zoomu (W/T).
Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T, aby
powiększyć i przesuń na stronę W, aby zmniejszyć.
• Gdy skala zoomu przekracza 4×, zobacz str. 98.
Strona W
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
• Zoom jest zablokowany po stronie W w trybie rozległej panoramy i podwodnej rozległej
panoramy (tylko DSC-T110).
Indeks
35PL
Spis treści
Oglądanie zdjęć
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz obraz za pomocą
/
.
Można wykonać następujące czynności, przeciągając ekran LCD podczas
odtwarzania.
Metoda operacji
Wyświetla następne/
poprzednie zdjęcie
Przeciągnij w prawo lub
w lewo
Zmienia kolejno zdjęcia
(następne/poprzednie
zdjęcie)
Przeciągnij w prawo lub
w lewo i kontynuuj
naciskanie
Wyświetla ekran indeksu
zdjęć podczas odtwarzania
Przeciągnij do góry
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
Indeks
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Szukanie MENU/
Ustawień
Działanie
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące operacji przeciągania
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie pozostałej energii,
zarejestrowanie wszystkich danych może nie być możliwe, lub dane mogą zostać uszkodzone
gdy akumulator się wyładuje.
36PL
Spis treści
Zoom odtwarzania
Odtwarza powiększony obraz.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij miejsca, które chcesz powiększyć.
Pokazuje wyświetlany
fragment całego obrazu
3 Wyreguluj skalę zoomu i pozycję.
Szukanie
operacji
Obraz zostanie powiększony dwukrotnie,
a dotknięte miejsce będzie w centrum obrazu.
Można także powiększyć obraz przesuwając
dźwignię zoomu (W/T) na stronę T.
Obraz powiększy się bardziej za każdym kolejnym dotknięciem ekranu.
Działanie
Przeciągnij w górę/dół/prawo/
lewo
Zmienia pozycję zoomu.
/
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
Zmienia skalę zoomu.
Anuluje zoom odtwarzania.
zAby zapisać powiększone obrazy
t
Indeks
Możesz zapisywać powiększone obrazy używając funkcji przycinania (
[Retusz] t [Przycinanie (Zmiana rozm.)]).
37PL
W trybie pojedynczego obrazu zdjęcia w formacie 4:3 są odtwarzane wypełniając cały
ekran LCD. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą nieco obcięte.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Szeroki zoom
(Szeroki zoom).
Uwaga
• Szeroki zoom jest niedostępny dla następujących plików z obrazami:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy 16:9
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Aby anulować szeroki zoom, dotknij ponownie
(Szeroki zoom).
Indeks
38PL
Ta funkcja używana jest w trybie jednego obrazu, aby chwilowo obrócić obraz
i powiększyć go na ekranie.
3 Aby anulować wyświetlenie, dotknij ponownie
(Chwilowo obrócone wyświetlenie).
Uwagi
Indeks
• Chwilowo obrócone wyświetlenie jest niedostępne dla następujących obrazów:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy o poziomej orientacji
• Dotknięcie / anuluje chwilowo obrócone wyświetlenie.
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Wybierz obraz o pionowej orientacji t dotknij
(Chwilowo obrócone wyświetlenie).
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Chwilowo obrócone wyświetlenie
39PL
Spis treści
Oglądanie filmów
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz film za pomocą
3 Dotknij
/
.
na ekranie LCD.
Działanie
.
Przeskakuje do początku filmu
m
Przewijanie do tyłu
Dotknij u lub ekranu LCD
Normalne odtwarzanie/Pauza
M
Przewijanie do przodu
Regulacja głośności
Wyreguluj głośność za pomocą
lub
.
Uwaga
• Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
Szukanie
operacji
Gdy podczas odtwarzania dotkniesz ekranu LCD,
wyświetlone zostaną przyciski operacji.
zAby na ekranie indeksu wyświetlić tylko filmy
t
• Gdy plik filmu zostaje odtworzony do końca, aparat automatycznie zaczyna odtwarzanie
następnego pliku filmu.
Indeks
Można obejrzeć tylko miniaturki filmów na ekranie indeksu, dotykając
(Tryb oglądania) t
(Widok katalogu (film)).
40PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)
Indeks
Zdjęcie z uśmiechem: Dotknij (Uśmiech).
Rozm. Obrazu:
t [Rozm. Obrazu] t Wybierz
[Duży] lub [Mały]
Lampa błyskowa:
t [Lampa błyskowa] t
Wybierz [Auto] lub [Wyłącz]
Samowyzw:
t [Samowyzw] t Wybierz
[Wyłącz] lub [Włącz]
Kończy łatwy tryb:
t [Kończy łatwy tryb] t
[OK]
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia baterii może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb odtwarzania także zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
t
2
zO rozpoznaniu sceny
Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi
automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny
• Aparat rozpoznaje (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska)
lub
(Portret) i wyświetla ikonę na ekranie LCD, gdy scena jest rozpoznana.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 65.
41PL
Umożliwia nagrywanie z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny,
gdy aparat jest w trybie filmu.
2
3
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu)
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
nagrywania.
Spis treści
Sceneria nagrywania filmu (tylko
DSC-T110)
(Sceneria nagrywania filmu) t żądany tryb
(Auto)
Automatycznie reguluje nastawienia.
(Podwodne)
Umożliwia nagranie filmu pod wodą w naturalnych kolorach,
używając osłony (na przykład Marine Pack).
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu
LCD, dotknij
.
Indeks
42PL
Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2 Dotknij
Spis treści
Zdjęcie z uśmiechem
(Zdjęcie z uśmiechem).
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
3 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
4 Aby zakończyć funkcję zdjęcia z uśmiechem,
dotknij ponownie
(Zdjęcie z uśmiechem).
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
Ramka wykrywania twarzy
Uwagi
Indeks
• Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta
pamięci lub pamięć wewnętrzna.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
• Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Funkcja [Zdjęcie z uśmiechem] nie jest dostępna w następującym sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt V na wskaźniku,
aparat automatycznie wykona zdjęcia.
Jeżeli naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia
z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu zdjęcia z uśmiechem.
zNastawianie czułości wykrywania uśmiechu
W trybie zdjęcia z uśmiechem wyświetlany jest przycisk, który nastawia czułość
wykrywania uśmiechu.
: Wykrywa duży uśmiech.
: Wykrywa normalny uśmiech.
: Wykrywa nawet lekki uśmiech.
• W łatwym trybie czułość wykrywania uśmiechu jest stała i nastawiona na [Normalny
uśmiech].
• Gdy opcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz], czułość wykrywania
uśmiechu nie jest wyświetlana.
43PL
Ciąg dalszy r
Szukanie MENU/
Ustawień
• Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.
• Za pomocą [Wykrywanie twarzy] można wybrać twarz, która będzie miała priorytet
wykrywania uśmiechu. Jeżeli wybierzesz priorytetową twarz, wykrywanie uśmiechu będzie
się odbywać tylko dla tej twarzy. Aby wykonać wykrywanie uśmiechu dla innej twarzy,
dotknij tej twarzy (str. 69).
• Jeżeli aparat nie może wykryć uśmiechu, nastaw czułość wykrywania uśmiechu na [Lekki
uśmiech].
Szukanie
operacji
Nie chować oczu za grzywką.
Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską,
okularami słonecznymi itp.
2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu
i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy
powinny być zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech
jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.
1
Spis treści
zWskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
Indeks
44PL
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Lampa błyskowa) t żądany tryb
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
(Włącz)
(Synch.z
dł.czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby
wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy
błyskowej.
Lampa błyskowa nie błyska.
Uwagi
Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.
[Włącz] lub [Synch.z dł.czas.] nie jest dostępne, gdy aparat jest w trybie Inteligentna automatyka.
W trybie rozległej panoramy i podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110) opcja [Lampa
błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz].
zGdy „Białe okrągłe plamy” pojawiają się na zdjęciach
Indeks
•
•
•
•
•
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Błyska podczas fotografowania w słabym świetle lub przy
oświetleniu od tyłu.
Szukanie
operacji
(Auto)
wykonanych z lampą błyskową
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu
w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią
się jako białe, okrągłe plamki.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe,
itp.) znajdujące się w powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy” ?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu Wybór sceny. ([Lampa błyskowa] jest nastawiona
na [Wyłącz].)
45PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie lampy błyskowej z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Lampa błyskowa] t żądany tryb
Błyska podczas fotografowania w słabym świetle lub przy
oświetleniu od tyłu.
Wyłącz
Lampa błyskowa nie błyska.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Indeks
46PL
Spis treści
Samowyzw
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Samowyzw) t żądany tryb
2
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Samowyzwalacz nie jest używany.
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
(2 s)
Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.
Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał
(Autoportet z dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.
2 osobami)
(Autoportret
z 1 osobą)
Szukanie MENU/
Ustawień
(10 s)
Szukanie
operacji
(Wyłącz)
Uwagi
Indeks
• W trybie filmu nie jest dostępna opcja [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Samowyzwalacz nie jest dostępny w trybie rozległej panoramy i podwodnej rozległej panoramy
(tylko DSC-T110).
z Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem
w funkcji autoportretu
Skieruj obiektyw na siebie tak, aby twarz pokazała się na ekranie LCD. Aparat
wykrywa obiekt i uruchamia się spust migawki. Aparat określa optymalną
kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD. Nie poruszaj aparatem po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
• Można także nagrać obraz, naciskając spust migawki w czasie tej
operacji.
47PL
Ciąg dalszy r
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki,
wystąpią „Drgania aparatu”. Drgania aparatu często występują w słabym świetle lub
przy długim czasie otwarcia migawki, np. w trybie
(Portret-zmierzch) lub
(Zmierzch). W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
Szukanie
operacji
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza
z 2-sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu
spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona,
aby unieruchomić aparat.
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej
powierzchni, aby utrzymywać go nieruchomo.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
48PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie samowyzwalacza z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Samowyzw] t żądany tryb
Samowyzwalacz nie jest używany.
Włącz
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyłącz
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Samowyzw
Indeks
49PL
Gdy nagrywasz w trybie rozległej panoramy lub podwodnej rozległej panoramy (tylko
DSC-T110), nastaw kierunek, w którym będzie odbywać się panoramowanie aparatu.
Spis treści
Kierunek nagrywania
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Kierunek nagrywania) t żądany kierunek
Panoramowanie od lewej do prawej.
(W lewo)
Panoramowanie od prawej do lewej.
(W górę)
Panoramowanie z dołu do góry.
(W dół)
Panoramowanie z góry do dołu.
Szukanie MENU/
Ustawień
(W prawo)
Szukanie
operacji
2
Indeks
50PL
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
2
Szukanie
operacji
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz
zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany
na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można
nagrać.
Spis treści
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu
panoramy
(Rozm. Obrazu) t żądany rozmiar
Rozmiar obrazu
(4608×3456)
Sposób wykorzystania
Ekran LCD
Szukanie MENU/
Ustawień
Podczas fotografowania
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A3+
Indeks
(3648×2736)
(2592×1944)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze L/2L/A4
(640×480)
Dla załączników e-mail
(4608×2592)
Do oglądania na ekranach TV
wysokiej rozdzielczości
i drukowania w rozmiarze
maksymalnie A3
(1920×1080)
Do oglądania na ekranie TV
wysokiej rozdzielczości
Obrazy są wyświetlane
w formacie 4:3.
Obrazy wypełnią cały
ekran.
Uwaga
• Gdy drukujesz zdjęcia nagrane w formacie 16:9 lub zdjęcia panoramiczne, mogą one być obcięte
po obu bokach.
W łatwym trybie
Duży
Fotografuje w rozmiarze [16M].
Mały
Fotografuje w rozmiarze [5M].
51PL
Nagrywa w 4912×1080 (Poziomo).
Nagrywa w 3424×1920 (Pionowo).
(Szeroki)
Nagrywa w 7152×1080 (Poziomo).
Nagrywa w 4912×1920 (Pionowo).
Szukanie
operacji
(Standardowy)
Podczas nagrywania filmów
(Rozm. Obrazu) t żądany tryb
Gdy przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij
Rozmiar obrazu filmu
.
Sposób wykorzystania
1280×720(Wys.jakość)
9 Mbps
Nagrywa filmy najwyższej
jakości, do wyświetlenia na
ekranie odbiornika TV wysokiej
rozdzielczości.
1280×720(Standard)
6 Mbps
Nagrywa filmy standardowej
jakości, do wyświetlenia na
ekranie odbiornika TV wysokiej
rozdzielczości.
VGA
3 Mbps
Nagrywa rozmiar obrazu
odpowiedni do umieszczenia
w Internecie.
Indeks
Średnia
przepływność bitów
Szukanie MENU/
Ustawień
Im większy rozmiar filmowego obrazu, tym wyższa jakość obrazu. Im większa ilość
danych na sekundę (średnia przepływność bitów), tym bardziej płynne jest odtwarzanie
obrazu.
Filmy wykonane tym aparatem będą nagrane w formacie MPEG-4, w przybliżeniu 30 kl./
s, w formacie progresywnym, AAC, mp4.
1
Spis treści
Podczas nagrywania w trybach rozległej
panoramy/podwodnej rozległej panoramy (tylko
DSC-T110)
Uwaga
• Gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [VGA], utworzony będzie obraz z teleobiektywu.
52PL
Ciąg dalszy r
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci
i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany
lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.
Rozmiar obrazu: 16M
4608 pikseli × 3456 pikseli = 15 925 248 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
1
Piksele
Dużo pikseli
(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)
Szukanie MENU/
Ustawień
Piksel
Szukanie
operacji
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
Spis treści
zO „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Indeks
53PL
Można wybrać tryb pojedynczego zdjęcia lub tryb serii.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
nagrywania.
2
t
(Seria)
(Nastawienia serii) t żądany tryb
Nagrywa pojedyncze zdjęcie.
Nagrywa maksymalnie 100 zdjęć jedno po drugim, gdy
wciśniesz i przytrzymasz spust migawki.
Indeks
• Tryb serii nie jest dostępny w łatwym trybie, w trybie rozległej
panoramy, w trybie filmu i w trybie zdjęcia z uśmiechem.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na [Wyłącz].
• Podczas fotografowania z samowyzwalaczem, zostanie nagrane
tylko jedno zdjęcie.
• Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie od nastawienia
rozmiaru obrazu.
• Gdy poziom baterii jest niski, lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta
pamięci jest pełna, seria zatrzymuje się.
• [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają nastawione dla pierwszego
zdjęcia i te nastawienia są używane dla następnych zdjęć.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
(Jedno)
Spis treści
Nastawienia serii
54PL
Użyj tego nastawienia, aby dzięki zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów,
na przykład insektów lub kwiatów.
Spis treści
Makro
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Makro) t żądany tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Auto)
Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do
zbliżeń.
Używaj tego trybu, aby fotografować z bliska.
Blokada strony W: W przybliżeniu 1 cm do 20 cm
Uwagi
Indeks
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
• Gdy używasz trybu ogniskowania z bliska, pamiętaj o poniższych warunkach.
– Nie można użyć funkcji rozpoznania sceny lub wykrywania twarzy.
– Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb nagrywania na inny.
– Nastawienia trybu lampy błyskowej, których można użyć w tym trybie, to tylko [Włącz] lub
[Wyłącz].
– Szybkość ogniskowania zmniejszy się.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Zdjęcia z
bliska)
Szukanie
operacji
t
2
55PL
Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Spis treści
EV
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(EV)
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3 Dotknij
t [OK].
/
, aby wyregulować naświetlenie
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy
używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.
Szukanie MENU/
Ustawień
Można także wyregulować naświetlenie dotykając z na
pasku regulacji i przeciągając w prawo lub w lewo.
Szukanie
operacji
t
2
zRegulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
Indeks
Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz rozbielony
Niższa liczba EV –
Prawidłowe naświetlenie
Wyższa liczba EV +
Niedoświetlenie = za mało światła
Obraz ciemny
56PL
Nastawia czułość świetlną, gdy aparat jest w trybie autoprogramu lub gdy wybór sceny
jest nastawiony na
(Podwodne) (tylko DSC-T110).
Spis treści
ISO
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(ISO) t żądana liczba
Nastawia czułość ISO automatycznie.
(Auto)
/
/
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu
lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia
czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).
/
/
Uwaga
• Można wybrać tylko [ISO AUTO], [ISO 80] do [ISO 800], gdy tryb fotografowania jest
nastawiony na tryb serii, lub gdy opcja [DRO] jest nastawiona na [DRO plus].
zRegulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika
Szukanie MENU/
Ustawień
/
/
Szukanie
operacji
t
2
ekspozycji)
Indeks
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie
od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas
otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
57PL
Ciąg dalszy r
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania
i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Drgania
aparatu są automatycznie redukowane, ale funkcja ta nie redukuje efektywnie
rozmazania obiektu. Rozmazanie obiektu występuje często przy słabym oświetleniu
lub przy długim czasie otwarcia migawki.
W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
Szukanie
operacji
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy.
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu
Wybór sceny.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
58PL
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory
na obrazie wyglądają nienaturalnie.
Spis treści
Balans bieli
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Balans bieli)
Szukanie
operacji
2
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3 Dotknij żądanego trybu t [OK]
(Światło
dzienne)
(Pochmurnie)
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były
naturalne.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne
popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
(Lampa
błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.
(Jednym
dotk.)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy tryb [Auto] i inne
nastawienia nie zapewniają prawidłowych kolorów.
Indeks
(Balans bieli
świetlówki 1)
(Balans bieli
świetlówki 2)
(Balans bieli
świetlówki 3)
(Nast.jedn.dotk.)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.].
59PL
Ciąg dalszy r
1 Wypełnij ramkę białym przedmiotem, na przykład kartką papieru,
w takich samych warunkach oświetlenia, w jakich fotografowany będzie
obiekt.
(Balans bieli) t [Nast.jedn.dotk.] t [Rejestruje]
Ekran przez chwilę będzie czarny, a gdy balans bieli zostanie wyregulowany i zapisany
w pamięci, z powrotem pojawi się ekran nagrywania.
Indeks
t
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Aby uchwycić podstawowy biały kolor w trybie
[Nast.jedn.dotk.]
Szukanie
operacji
• Opcja [Balans bieli] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie Inteligentna automatyka
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W łatwym trybie
• Opcja [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie filmu
– Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
(Duża czułość)
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać
właściwie, nawet po wybraniu [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans
bieli świetlówki 3].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa], [Balans bieli]
zostanie nastawiony na [Auto].
• Gdy [Lampa błyskowa] jest [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli może być nastawiony tylko
na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.], lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
Spis treści
Uwagi
Uwagi
• Jeżeli wskaźnik
miga w czasie fotografowania, balans bieli nie jest nastawiony lub nie może
zostać nastawiony. Użyj automatycznego balansu bieli.
• Nie poruszaj aparatem ani go nie uderzaj gdy funkcja [Nast.jedn.dotk.] jest uruchomiona.
• Gdy tryb [Lampa błyskowa] jest nastawiony na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli
zostanie nastawiony zgodnie z warunkami w czasie błysku.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] (tylko
DSC-T110) są osobno zapisane.
zEfekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować
odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Pogoda/oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zabarwione na
zielono
Czerwonawe
60PL
Reguluje odcień koloru, gdy aparat zostaje nastawiony na tryb
(Podwodne) w funkcji
wyboru sceny, tryb
(Podwodne) w funkcji [Sceneria nagrywania filmu] lub na tryb
(Podwodna Rozległa panorama).
t
2
(Podwodny balans bieli)
Automatycznie reguluje tonację barwną dla warunków pod
wodą tak, aby kolory wydawały się naturalne.
(Podwodny 1)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocny błękit.
(Podwodny 2)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocna zieleń.
(Jednym
dotk.)
(Nast.jedn.dotk.)
Indeks
(Auto)
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Żądany tryb t [OK]
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Podwodny balans bieli (tylko
DSC-T110)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy tryb [Auto] i inne
nastawienia nie zapewniają prawidłowych kolorów.
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.] (str. 60).
Uwagi
• Zależnie od koloru wody, funkcja podwodnego balansu bieli może nie działać właściwie, nawet
po wybraniu [Podwodny 1] lub [Podwodny 2].
• Gdy [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Włącz], podwodny balans bieli może być nastawiony
tylko na [Auto], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są
osobno zapisane.
61PL
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Spis treści
Ostrość
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Szukanie
operacji
t
2
(Ostrość) t żądany tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Multi AF)
Ramka pola AF
(Centr AF)
Indeks
• Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa
z priorytetem na twarze.
• Gdy tryb wyboru sceny jest nastawiony na tryb
(Podwodne)
(tylko DSC-T110), operacja nastawiania ostrości zostaje
dostosowana do warunków podwodnego nagrywania. Gdy
zogniskowanie zostaje wykonane przez wciśnięcie spustu migawki
do połowy, wyświetlona będzie duża zielona ramka.
Szukanie MENU/
Ustawień
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie we wszystkich zakresach ramki
pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki
w trybie fotografowania, wokół
zogniskowanego fragmentu wyświetlona
zostanie zielona ramka.
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie w środku ramki pola AF.
Używanie razem z funkcją blokady AF
pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej
kompozycji kadru.
Ramka pola AF
(Punktowy
AF)
Automatycznie ogniskuje na bardzo
małych obiektach lub na wąskim wycinku
przestrzeni. Używanie razem z funkcją
blokady AF pozwala na wykonanie
zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt
nie wychodził poza ramkę pola AF.
Ramka pola AF
62PL
Ciąg dalszy r
Dotknięcie ekranu wyświetli ramkę, a następnie
wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
ogniskowanie na ramce.
Dotknij , aby usunąć ogniskowanie.
Szukanie MENU/
Ustawień
zSzybkie wybieranie priorytetowego obiektu
Szukanie
operacji
• Gdy używany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], nastawienie ramki pola AF zostanie
wyłączone i w zamian ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji
aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.
• Jeżeli nastawisz tryb ostrości na inny niż [Multi AF], tryb [Wykrywanie twarzy] będzie stały
i nastawiony na [Po dotknięciu].
• Opcja [Ostrość] jest nastawiona na [Multi AF] w następujących sytuacjach:
– W trybie Inteligentna automatyka
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Gdy nastawiasz ostrość dotknięciem ekranu LCD
Spis treści
Uwagi
Indeks
63PL
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar
wyznaczający ekspozycję.
Spis treści
Tryb pomiaru
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb pomiaru) t żądany tryb
(Wielopunktowy)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego
z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji
(pomiar wielopunktowy).
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję
w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie
ważony).
(Punktowy)
Mierzy tylko część obiektu (pomiar
punktowy). Funkcja ta jest
użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony
od tyłu, lub gdy jest silny kontrast
pomiędzy tłem i obiektem.
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Indeks
Celownik pomiaru
punktowego
Szukanie MENU/
Ustawień
(Centralny)
Szukanie
operacji
t
2
Uwagi
• W trybie filmu nie można wybrać [Punktowy].
• Jeżeli tryb pomiaru zostanie nastawiony na inną opcję niż [Wielopunktowy], funkcja
[Wykrywanie twarzy] będzie stała i nastawiona na [Po dotknięciu].
• Opcja [Tryb pomiaru] jest nastawiona na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach:
– W trybie Inteligentna automatyka
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
64PL
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie.
Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby
zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu).
Przykład obrazu
z włączoną funkcją
(Pod światło).
2
(Tryb NAGR) t
automatyka)
t
3
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Szukanie
operacji
Ikona rozpoznania sceny i info.
Aparat rozpoznaje następujące rodzaje scen.
Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę,
wyświetli odpowiadającą jej ikonę i informacje.
(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska),
(Portret)
Spis treści
Rozpoznanie sceny
(Inteligentna
(Rozpoznanie sceny) t żądany
tryb
(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia i zrobi zdjęcie.
Indeks
(Auto)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Zmierzch), (Portretzmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienia
i wykona jeszcze jedno zdjęcie.
• Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na
ikonie
zmieni kolor na zielony.
• Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok
siebie natychmiast po fotografowaniu.
• Gdy wyświetlana jest opcja [Red. zamkniętych oczu], 2 zdjęcia
zostaną wykonane automatycznie i zostanie automatycznie
wybrane zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. Szczegółowe
informacje o funkcji redukcji zamkniętych oczu, zobacz „Co to jest
funkcja redukcji zamkniętych oczu?”.
65PL
Ciąg dalszy r
i wybieranie jednego z nich (Tryb zaawansowany)
Pierwszy obraz*
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją
drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem, z użyciem twarzy na
której koncentruje się błysk jako
elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako
elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany z jeszcze dłuższym czasem otwarcia
migawki, bez zwiększania czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem tła (DRO plus)
Nagrany z użyciem twarzy na której
koncentruje się błysk jako elementem
prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem twarzy i tła (DRO plus)
Indeks
W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim
z nastawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny takie jak
(Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło)
lub (Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazania.
Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.
Szukanie MENU/
Ustawień
zZrobienie dwóch zdjęć z różnymi nastawieniami
Szukanie
operacji
• Funkcja rozpoznania sceny nie działa podczas fotografowania w trybie cyfrowego zoomu.
• Opcja [Rozpoznanie sceny] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W łatwym trybie
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Podczas fotografowania w trybie serii
•
(Portret),
(Portret-zmierzch) lub
(Portret pod światło) nie zostaną rozpoznane, gdy
funkcja [Wykrywanie twarzy] jest nastawiona na [Po dotknięciu].
• Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].
• Sceny
(Zmierzch ze statywem) czasami nie mogą zostać rozpoznane w warunkach, w których
wibracje są przenoszone na aparat pomimo umieszczenia go na statywie.
(Zmierzch ze statywem) powoduje
• W niektórych sytuacjach rozpoznanie sceny jako
wystąpienie długiego czasu otwarcia migawki. Trzymaj aparat nieruchomo podczas
fotografowania.
• Ikona rozpoznania sceny pojawi się niezależnie od [Konfiguracja wyświetlenia].
• W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.
Spis treści
Uwagi
* Gdy funkcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Auto].
zCo to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?
Przy nastawieniu na [Zaawansowany], aparat automatycznie nagrywa dwa obrazy
jeden po drugim*, gdy rozpozna
(Portret). Aparat automatycznie wybierze,
wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Gdy oczy są zamknięte na
obu obrazach, wyświetlony zostanie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* z wyjątkiem gdy lampa błyska/zastosowany jest długi czas otwarcia migawki
66PL
Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, nastawia opcję zastosowania efektu
gładkiej skóry oraz poziom efektu.
Spis treści
Efekt gład. skóry
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Efekt gład. skóry) t żądany tryb
Szukanie
operacji
t
2
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
Efekt gładkiej skóry nie jest stosowany.
(Niski)
Dodany jest delikatny efekt gładkiej skóry.
(Średni)
(Wysoki)
Dodany jest umiarkowany efekt gładkiej skóry.
Dodany jest mocny efekt gładkiej skóry.
Uwagi
• Opcja [Wyłącz] nie jest dostępna, gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
• [Efekt gład. skóry] może nie być widoczny, zależnie od obiektu.
(Gładka skóra).
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Indeks
67PL
Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie nastawia ostrość, błysk,
ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.
Ramka wykrywania twarzy (Biała)
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Wykrywanie twarzy) t żądany
tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Po dotknięciu) Wykrywa twarz, gdy fragment z twarzą zostanie dotknięty na
ekranie.
(Auto)
(Priorytet
dziecka)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
(Priorytet
dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dorosłego.
Indeks
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia
ostrość.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
2
Szukanie
operacji
Ramka wykrywania twarzy (Pomarańczowa)
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona
wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka
wykrywania twarzy dla głównego obiektu zmieni kolor na pomarańczowy
.
Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną, gdy spust
migawki zostanie wciśnięty do połowy.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Uwagi
• Opcja [Wykrywanie twarzy] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
– W łatwym trybie
• Opcja [Po dotknięciu] nie jest dostępna, gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na
[Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Można wybrać [Wykrywanie twarzy] tylko gdy Tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF]
lub gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
• Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte.
• Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nie zostać prawidłowo rozpoznani, zależnie od warunków.
• Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje automatycznie
nastawiona na [Auto], nawet jeśli jest nastawiona na [Po dotknięciu].
68PL
Ciąg dalszy r
2Za każdym razem, gdy dotkniesz innej twarzy, ta właśnie
twarz zostanie wybrana jako twarz priorytetowa.
3Aby anulować rejestrację twarzy, dotknij
Szukanie
operacji
Normalnie aparat automatycznie wybiera twarz do ogniskowania zgodnie z
nastawieniem [Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać twarz, która będzie
priorytetowa.
1Dotknij twarzy, na którą chcesz nastawić priorytet
podczas wykrywania twarzy.
Dotknięta twarz zostanie wybrana jako twarz
priorytetowa, a ramka zmieni kolor na pomarańczowy
.
Spis treści
zWybieranie priorytetowej twarzy
.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Prawidłowe wykrycie wybranej twarzy może nie być możliwe, zależnie od jasności otoczenia,
fryzury obiektu, itp.
• Gdy funkcja zdjęcia z uśmiechem jest używana razem z wybraną ramką wykrywania twarzy,
wykrywanie uśmiechu wykonywane jest tylko na wybranej twarzy.
• Nie można wybrać priorytetowej twarzy w łatwym trybie lub gdy [Samowyzw] jest
nastawiony na opcję [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
Indeks
69PL
Aparat analizuje nagrywaną scenę i automatycznie koryguje jasność i kontrast w celu
poprawy jakości obrazu.
DRO oznacza „Dynamic Range Optimizer” i jest funkcją, która automatycznie
optymalizuje różnicę między jasnymi i ciemnymi fragmentami obrazu.
(Tryb NAGR) t
2
t
3
(Autoprogram)
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
nagrywania.
Spis treści
DRO
(DRO) t żądany tryb
(DRO
standard)
(DRO plus)
Nie reguluje.
Automatycznie reguluje jasność i kontrast obrazów.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Automatycznie i mocno reguluje jasność i kontrast obrazów.
• Zależnie od warunków nagrywania, otrzymanie efektu korekcji może nie być możliwe.
• Gdy nastawiona jest funkcja [DRO plus], ISO można nastawić tylko na [ISO AUTO] lub
wartości od [ISO 80] do [ISO 800].
Indeks
Uwagi
70PL
Gdy wybór sceny jest podczas nagrywania obrazu nastawiony na
(Gładka skóra) lub
(Miękkie ujęcie), aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia, jedno po drugim.
Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.
Spis treści
Red. zamkniętych oczu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
(Gładka skóra) lub
t
3
(Wybór sceny) t
(Miękkie ujęcie)
(Red. zamkniętych oczu) t żądany
Szukanie
operacji
2
tryb
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja
redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały
obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.
(Wyłącz)
Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.
Indeks
Uwagi
• Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach.
– Gdy używana jest lampa błyskowa
– Podczas fotografowania w trybie serii
– Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
• W niektórych warunkach funkcja redukcji zamkniętych oczu nie działa.
• Gdy redukcja zamkniętych oczu jest nastawiona na [Auto] i zapisane zostały tylko obrazy, na
których obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie LCD wyświetlony będzie komunikat „Wykryto
zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
71PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie fotografowania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Konfiguracja wyświetlenia) t
żądany tryb
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
72PL
Spis treści
Przewodnik w aparacie
W aparacie jest dostępny wewnętrzny przewodnik po funkcjach. Pozwala to na
przeszukanie funkcji aparatu pod kątem niezbędnych elementów.
Po przeczytaniu przewodnika można użyć wybranej funkcji.
Szukanie
operacji
1 Dotknij polecenia
(Przewodnik w aparacie).
Gdy przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij
.
Opis
Pomoc do zdjęć/odtwarzania
Przeszukanie różnych operacji dostępnych w trybie
wykonywania i oglądania zdjęć.
Pomoc do ikon
Znalezienie informacji o funkcji i znaczeniu wyświetlanych ikon.
Rozwiązywanie problemów
Przeszukanie popularnych problemów i ich rozwiązań.
Pomoc zadaniowa
Przeszukanie funkcji stosowanie do potrzeb.
Słowo kluczowe
Przeszukanie funkcji według słów kluczowych.
Historia
Wyświetlenie ostatnich 10 elementów przeglądanych w sekcji
Przewodnik w aparacie.
Indeks
Metoda przeszukiwania
Szukanie MENU/
Ustawień
2 W sekcji Przewodnik w aparacie wybierz metodę przeszukiwania.
73PL
Podczas oglądania zdjęć w łatwym trybie tekst na ekranie odtwarzania jest większy,
wskaźniki łatwiej zobaczyć i mniej jest dostępnych funkcji.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Oglądanie)
(Kasuj) : Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
(Zoom) : Powiększa wyświetlany obraz.
• Przeciągnij do góry, do dołu, w prawo lub w lewo, lub
dotknij / / / , aby zmienić pozycję zoomu. Dotknij
/ , aby zmienić powiększenie zoomu.
Indeks
:
Dotknij [Kasuje pojedynczy obraz], aby skasować
aktualnie wyświetlany obraz.
Dotknij [Kasuje wszystkie obrazy], aby skasować
wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
w katalogu.
Dotknij [Kończy łatwy tryb], aby wyjść z łatwego
trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia akumulatora zostaje szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb fotografowania również zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
t
2
• Gdy karta pamięci znajduje się w aparacie, [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok
daty].
74PL
W tej funkcji wybierana jest data do odtworzenia w kalendarzu, przy użyciu widoku dat.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok daty] jest już nastawiony.
Spis treści
Kalendarz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Tryb oglądania) t
(Widok
Szukanie
operacji
t
2
daty)
3 Dotknij
(Kalendarz).
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
4 Za pomocą / wybierz miesiąc, który chcesz
wyświetlić, po czym dotknij żądanej daty.
Przeciągnij w górę lub w dół miniaturki obrazów pod
wybraną datą, aby zmienić stronę. Aby wrócić do ekranu
jednego obrazu, dotknij danego obrazu.
Obrazy pod wybraną datą
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Indeks
Uwaga
zWyświetlanie kalendarza przeciągnięciem ekranu LCD
Gdy odtwarzasz obrazy w trybie widoku daty, możesz
także wyświetlić kalendarz, dotykając górnej części
ekranu LCD i przeciągając ją do dołu.
75PL
Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
Spis treści
Indeks obrazów
(Indeks obrazów).
3 Dotknij ekranu i przeciągnij do góry lub do dołu,
aby zmienić stronę.
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij danego
obrazu na ekranie indeksu.
W trybie jednego obrazu możesz zmienić liczbę miniaturek obrazów, dotykając
t [Liczba obrazów w indeksie] t [12 zdjęć] lub [28 zdjęć].
Szukanie MENU/
Ustawień
zZmiana liczby obrazów w indeksie
Indeks
76PL
Obrazy zostają automatycznie po kolei odtworzone.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
2
Spis treści
Slajdy
(Slajdy) t żądany tryb
Odtwarza wszystkie zdjęcia po kolei, od wyświetlonego do
ostatniego.
(Pokaz slajdów z
muzyką)
Odtwarza zdjęcia kolejno, wraz z muzyką i efektami.
• Funkcja [Slajdy] nie jest dostępna, gdy [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok katalogu
(film)].
Ciągłe odtwarzanie
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
(Ciągłe
odtwarzanie)
1 Wybierz zdjęcie, aby zacząć odtwarzanie.
t
(Slajdy) t [Ciągłe odtwarzanie]
3 Aby zakończyć ciągłe odtwarzanie, dotknij ekranu LCD, po czym dotknij
[Kończy ciągłe odtwarzanie].
• Dotknij
lub
Indeks
2
na ekranie LCD, aby wyregulować głośność filmu.
zOglądanie panoramicznych obrazów podczas ciągłego
odtwarzania
Cały obraz panoramiczny jest wyświetlany przez 3 sekundy.
Można przewinąć panoramiczny obraz, dotykając .
77PL
1 Dotknij
t
(Slajdy) t [Pokaz slajdów z muzyką].
2 Dotknij żądanego trybu t [Start].
3 Aby wyjść z pokazu slajdów, dotknij ekranu, po czym wybierz [Kończy
pokaz slajdów].
• Opcja [Pokaz slajdów z muzyką] nie jest dostępna dla obrazów panoramicznych.
Zdjęcie
Wybiera grupę obrazów przeznaczoną do pokazania. To nastawienie jest stałe, na
[Katalog], gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Odtwarza pokaz slajdów ze wszystkich zdjęć po kolei.
Ta data
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
zakresie dat, gdy trybem oglądania jest
(Widok daty).
Katalog
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
katalogu, gdy trybem oglądania jest widok katalogu.
Efekty
Wybiera prędkość odtwarzania i atmosferę dla prezentacji zdjęć. Jeżeli czas
odtwarzania filmu jest długi, zostaje wyświetlony zaczerpnięty z niego obraz.
Prosty pokaz slajdów, zmieniający zdjęcia z ustalonym z góry
interwałem.
Odstęp odtwarzania jest regulowany w [Interwał], więc
możesz dokładnie obejrzeć zdjęcia.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla dynamicznych
scen.
Indeks
Prosty
Szukanie MENU/
Ustawień
Wszystkie
Szukanie
operacji
Uwaga
Spis treści
Pokaz slajdów z muzyką
Muzyka
Określa muzykę, która będzie odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Możesz wybrać
więcej niż jeden podkład muzyczny. Dotknij
, aby słuchać każdego podkładu
muzycznego. Dotknij lub , aby wyregulować głośność podkładu muzycznego.
Muzyka1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Muzyka2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Muzyka3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Muzyka4
Nastawienie fabryczne dla pokazu slajdów [Aktywny].
Bez dźwięku
Podkład muzyczny nie jest używany.
Uwaga
• Filmy są odtwarzane bez ich audio.
78PL
Ciąg dalszy r
1s
3s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas prezentacji
zdjęć w trybie [Prosty].
Spis treści
Interwał
Nastawia interwał przełączania ekranu. Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji
[Efekty] nie został wybrany tryb [Prosty].
5s
10 s
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej opcji
[Efekty].
Uwaga
Szukanie
operacji
Auto
• Nastawienie interwału jest nieważne podczas odtwarzania filmu.
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
zWybieranie podkładu muzycznego
Indeks
Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać
je podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer muzyki, zainstaluj program
„Music Transfer” (w zestawie) na swoim komputerze. Szczegółowe informacje,
zobacz str. 133 i 134.
Szukanie MENU/
Ustawień
Powtórz
Włącza lub wyłącza powtarzanie prezentacji zdjęć.
• W aparacie można nagrać maksimum cztery utwory muzyczne. (4 zaprogramowane utwory
(Muzyka1 – Muzyka4) można zastąpić przesłanymi utworami.)
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki
pliku, wykonaj [Opróżnij muzykę] (str. 115) i ponownie wykonaj transfer muzyki.
79PL
Spis treści
Kasuj
Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(Kasuj) t żądany tryb
Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów.
Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
2Dotknij [OK] t [OK].
Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym
zakresie dat lub katalogu.
Po kroku 2, dotknij [OK].
Indeks
(Wszystkie obrazy z tej
daty)
(Wszyst. w tym
katalogu)
Szukanie MENU/
Ustawień
1Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania
obrazów przeznaczonych do usunięcia.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Szukanie
operacji
(Ten obraz)
Uwaga
• Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest nastawiony na
widok katalogu i zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.
W łatwym trybie
Kasuje pojedynczy obraz
Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
Kasuje wszystkie obrazy
Usuwa wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
katalogu.
80PL
Ciąg dalszy r
i jednego obrazu
• Możesz także przełączać pomiędzy trybami indeksu
i jednego obrazu w trybach [Chroń], [Wysyła przez
TransferJet] lub [DPOF].
Szukanie
operacji
Gdy wybierzesz
(Wiele obrazów), możesz
przełączać ekran jednego obrazu i ekran indeksu,
dotykając
/ .
Dotknij
na ekranie indeksu, aby wrócić do ekranu
jednego obrazu i dotknij
na ekranie jednego obrazu,
aby wrócić do ekranu indeksu.
Spis treści
zGdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
81PL
1 Włóż do aparatu kartę Memory Stick z funkcją
TransferJet i naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
t
(Wysyła przez TransferJet) t
żądany tryb
3 Wykonaj transfer obrazów zestawiając blisko ze
sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Wysyła aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i wysłać wiele obrazów.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz obraz do wysłania i go dotknij.
Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie będzie więcej
obrazów do wysłania.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Indeks
(Ten obraz)
Szukanie MENU/
Ustawień
2
Szukanie
operacji
TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która
umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać
między sobą komunikację.
Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Szczegółowe informacje dotyczące TransferJet, zobacz instrukcję obsługi karty Memory
Stick z funkcją TransferJet.
Spis treści
Wysyła przez TransferJet
2Dotknij [OK] t [OK].
Uwagi
• Transfer jest możliwy tylko dla zdjęć.
• Jednocześnie można wysłać maksymalnie 10 zdjęć.
t
(Nastaw.) t
• Najpierw nastaw funkcję [TransferJet] na [Włącz], wybierając
(Główne nastawienia) (str. 117).
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz], wybierając
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia) (str. 117). Ponadto zawsze postępuj zgodnie
z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
82PL
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
2 Zestaw obok siebie znaki
(TransferJet) na aparacie i urządzeniu
wysyłającym, aby otrzymać obrazy.
Spis treści
Otrzymywanie obrazów za pomocą TransferJet
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Uwagi
obrazów
Zestaw blisko ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
Indeks
• Szybkość i zakres transferu zależą od kąta, pod jakim znaki
(TransferJet) są zestawione.
• Może być konieczna zmiana pozycji/kąta aparatu na tyle, aby
komunikacja została nawiązana.
• Wysyłanie i odbiór danych są łatwiejsze, gdy znaki
(TransferJet)
są zestawione tak, aby oba aparaty były równoległe wobec siebie,
jak pokazano na rysunku.
Szukanie MENU/
Ustawień
z Wskazówki przydatne przy przesyłaniu i odbieraniu
Szukanie
operacji
• Tylko obrazy, które mogą zostać odtworzone w aparacie mogą być wysyłane i odbierane.
• Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd pliku bazy danych obrazu, pojawi się ekran odzyskiwania pliku
bazy danych obrazu.
• Obrazy, których nie można zarejestrować w pliku bazy danych obrazu, odtwarzaj przy użyciu
[Widok katalogu (Zdjęcia)].
z Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń
kompatybilnych z TransferJet
Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet
umożliwi transfer obrazów na komputer i zwiększy komfort transferu danych.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi urządzenia kompatybilnego
z TransferJet.
• Zwróć uwagę na następujące sprawy, gdy używasz urządzeń kompatybilnych z TransferJet.
– Przed użyciem nastaw aparat na tryb odtwarzania.
– Jeżeli obraz nie wyświetli się, wybierz
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia),
po czym nastaw [Nastawienia LUN] na [Jeden].
– Podczas połączenia zapis i usuwanie danych z aparatu nie są możliwe.
– Nie odłączaj w trakcie importu obrazów do „PMB”.
83PL
Spis treści
Maluj
Maluje lub stempluje zdjęcie i zapisuje je jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Maluj)
Jeżeli używasz pamięci wewnętrznej, dotknij
po lewej stronie ekranu LCD.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
2
(Maluj)
3 Do rysowania na obrazie używaj pisaka
(w zestawie).
4 Dotknij przycisku
rozmiar obrazu.
/
t wybierz zapisany
Indeks
Przycisk
1
Zapisz
Zapisuje obraz w formacie VGA lub 5M w pamięci
wewnętrznej lub na karcie pamięci.
2
Pisak
Maluj znaki lub grafikę.
3
Gumka
Koryguj.
4
Stempel
Podstempluj obraz.
Grubość/stemple
Wybierz grubość pisaka lub gumki, wybierz stempel.
6
Kolor
Wybierz kolor.
7
Wyjdź
Wyjdź z trybu malowania.
8
Ramka
Dodaj ramkę.
Wybierz żądaną ramkę za pomocą
5
/
Działanie
/
9
Przywróć
Cofnij ostatnią czynność.
0
Kasuj wszystko
Usuń całe malowanie.
/ .
Uwaga
• Nie można malować ani stemplować obrazów panoramicznych i filmów.
84PL
Wykonuje retusz nagranego obrazu i nagrywa go jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Spis treści
Retusz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Retusz) t żądany tryb
3 Wykonaj retusz zgodnie z metodą operacji dla
każdego trybu.
(Przycinanie
(Zmiana rozm.))
Nagrywa zbliżenie
odtwarzanego obrazu.
Koryguje zjawisko czerwonych
oczu, spowodowane przez
lampę błyskową.
(Maskowanie
nieostrości)
Wyostrza obraz w wybranej
ramce.
Indeks
Po zakończeniu korekcji
czerwonych oczu, dotknij [OK].
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być możliwe,
zależnie od zdjęcia.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotknij / t nastaw punkt za
pomocą v/V/b/B t
t
wybierz rozmiar obrazu do zapisu
za pomocą / t
t [OK]
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od obrazu.
(Korekcja
czerwonych
oczu)
Szukanie
operacji
2
Dotknij fragmentu obrazu (ramki),
który chcesz wyretuszować t
t [OK]
• Zależnie od zdjęcia,
wystarczająca korekcja może nie
zostać zastosowana i jakość
zdjęcia może ulec pogorszeniu.
Uwaga
• Nie można retuszować obrazów panoramicznych i filmów.
85PL
Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania zdjęć.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
2
Spis treści
Tryb oglądania
(Tryb oglądania) t żądany tryb
Wyświetla obrazy według daty.
(Widok katalogu
(film))
Wyświetla filmy.
Uwaga
• Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest nastawiony na
widok katalogu i zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyświetla zdjęcia.
Szukanie
operacji
(Widok daty)
(Widok katalogu
(Zdjęcia))
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Indeks
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie pozostałej energii, transfer
wszystkich danych może być niemożliwy lub dane zostaną uszkodzone, gdy akumulator się
wyładuje.
86PL
Spis treści
Chroń
Chroni nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Znak
jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Chroń) t żądany tryb
Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego
obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i ochronić wiele obrazów.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz zdjęcie, które ma być chronione, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do ochrony.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć znak
.
2Dotknij [OK] t [OK].
Chroni wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst. z tej daty)
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
(Usuwa
wszystkie z tej daty)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Ten obraz)
Szukanie
operacji
t
2
Zdejmuje ochronę ze wszystkich obrazów w wybranym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Uwaga
• Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów
wyświetlanych z tego samego katalogu.
87PL
DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na
karcie pamięci, które chcesz wydrukować.
Znak
(Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
Spis treści
DPOF
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Szukanie
operacji
t
2
t żądany tryb
(Ten obraz)
Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie
pojedynczego obrazu.
1Wybierz zdjęcie, które ma być drukowane, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do druku.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć znak
.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wiele obrazów) Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów jednocześnie.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
(Usuwa
wszystkie z tej daty)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Nastawia znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst. z tej daty)
Anuluje znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Uwagi
• Nie można dodać
(Znacznik druku) do filmów lub do obrazów w pamięci wewnętrznej.
• Znak
(Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.
88PL
Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.
t
2
/
(Obróć)
t [OK]
Uwagi
• Nie można obracać filmów i zdjęć chronionych.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
Szukanie MENU/
Ustawień
3
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Obróć
Indeks
89PL
Reguluje głośność dla prezentacji zdjęć i odtwarzania filmów.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
t
(Nastawienia głośności)
lub
t
zRegulacja głośności podczas odtwarzania filmu lub
prezentacji zdjęć
Dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji, dotknij
, po czym
lub , aby wyregulować głośność.
Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym
dotknij
lub , aby wyregulować głośność.
Szukanie MENU/
Ustawień
Można także wyregulować głośność, dotykając z na
pasku regulacji głośności i przeciągając w prawo lub
w lewo.
Szukanie
operacji
3 Wyreguluj głośność, dotykając
Odtwarzanie
filmu:
Slajdy:
Spis treści
Nastawienia głośności
Indeks
90PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie oglądania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
żądany tryb
(Konfiguracja wyświetlenia) t
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
91PL
Decyduje o wyświetleniu lub niewyświetleniu danych naświetlenia aktualnie
wyświetlanego pliku.
Spis treści
Dane naświetlenia
Dane naświetlenia
2
t
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Dane naświetlenia) t żądany tryb
Wyświetla dane naświetlenia na ekranie LCD.
(Wyłącz)
Nie wyświetla danych naświetlenia.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Indeks
92PL
Nastawia liczbę obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(12 zdjęć)
Wyświetla 12 obrazów.
(28 zdjęć)
Wyświetla 28 obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Liczba obrazów w indeksie) t
żądany tryb
Spis treści
Liczba obrazów w indeksie
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
93PL
Gdy na karcie pamięci jest utworzonych wiele katalogów, ta funkcja wybiera katalog
zawierający obraz, który chcesz odtworzyć.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok katalogu] jest już nastawiony.
Spis treści
Wybierz katalog
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Tryb oglądania) t [Widok
katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok katalogu (film)]
3
t
(Wybierz katalog) t wybierz
katalog za pomocą / t [OK]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
zOglądanie obrazów z wielu katalogów
Indeks
Gdy utworzonych jest wiele katalogów i wyświetlany jest pierwszy lub ostatni obraz
w katalogu, pojawią się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu
: Przechodzi do następnego katalogu
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
2
94PL
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
2
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Wspomaganie AF] t żądany tryb
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Uwagi
Indeks
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Pejzaż), (Zmierzch),
(Zwierzę domowe),
(Fajerwerki) lub (Krótki czas migawki).
– Gdy opcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz] (tylko DSC-T110).
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się
w pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie
należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Wspomaganie AF
95PL
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt
w pozycji poziomej/pionowej.
Spis treści
Linia siatki
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Linia siatki] t żądany tryb
Włącz
Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie zostają nagrane.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
96PL
Reguluje poziom rozdzielczości obrazu na ekranie LCD. Jeżeli wybierzesz [Wysoka],
energia wyczerpie się szybciej niż w trybie standardowym.
Spis treści
Rozdz. wyświetlania
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
nagrywania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Rozdz. wyświetlania] t żądany tryb
Wyświetla obraz na ekranie LCD w standardowej
rozdzielczości.
Wysoka
Wyświetla obraz na ekranie LCD w rozdzielczości obrazu
wysokiej jakości.
Szukanie MENU/
Ustawień
Standardowa
Szukanie
operacji
2
Indeks
97PL
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie 4×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Spis treści
Zoom cyfrowy
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Zoom cyfrowy] t żądany tryb
Inteligentny (
Wyłącz
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu.
(Inteligentny zoom)
Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około
8×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod uwagę, że
jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu
optycznego. (Precyzyjny zoom cyfrowy)
Nie używa zoomu cyfrowego.
Szukanie MENU/
Ustawień
Precyzyjny (
)
Szukanie
operacji
2
Uwagi
Indeks
• Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
• Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [16M] lub
[16:9(12M)].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
Całkowita skala zoomu przy użyciu
inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny
4×)
Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.
Rozmiar
Całkowita skala zoomu
10M
Około 5,1×
5M
Około 7,1×
VGA
Około 28×
16:9(2M)
Około 9,6×
98PL
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat
zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.
Spis treści
Autom. orient.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Autom. orient.] t żądany tryb
Włącz
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja nie jest używana.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanych obrazów wyświetlone będą czarne pasy.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana.
• Nie można użyć opcji [Autom. orient.], gdy w wyborze scen wybrany jest tryb
(Podwodne)
(tylko DSC-T110) lub gdy nagrywane są filmy.
Szukanie
operacji
2
zObracanie obrazów po ich nagraniu
Indeks
Jeżeli orientacja obrazu jest nieprawidłowa, możesz użyć funkcji [Obróć] na ekranie
MENU, aby wyświetlić obraz w pozycji portretowej.
99PL
Można wybrać wyświetlanie lub niewyświetlanie przewodnika obok ikony rozpoznania
sceny, gdy funkcja rozpoznania sceny jest aktywna.
Spis treści
Przew. rozp. sceny
Przewodnik rozpoznania sceny
2
Włącz
Wyświetla przewodnik rozpoznania sceny.
Wyłącz
Nie wyświetla przewodnika rozpoznania sceny.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Przew. rozp. sceny] t żądany tryb
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Indeks
100PL
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana jest lampa błyskowa.
Spis treści
Red. czerw. oczu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Red. czerw. oczu] t żądany tryb
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska
automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
Włącz
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych
oczu.
Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
Uwagi
Indeks
• Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu
migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od zwolnienia spustu migawki, nie pozwól obiektowi
na poruszenie się w tym czasie.
• Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od
indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego,
czy nie patrzyła na przedbłysk.
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja czerwonych oczu nie działa nawet
jeśli wybrano [Auto].
• Funkcja [Red. czerw. oczu] jest nastawiona na [Wyłącz], gdy tryb
(Duża czułość) jest wybrany
w wyborze sceny, lub gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
2
zCo powoduje zjawisko czerwonych oczu?
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się
w naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Inne sposoby redukcji czerwonych oczu
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Lampa błyskowa zostanie
automatycznie nastawiona na [Wyłącz].)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] t
[Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub za pomocą dostarczonego
oprogramowania „PMB”.
101PL
Gdy nagrany został obraz, na którym obiekt ma zamknięte oczy i aktywna jest funkcja
wykrywania twarzy, zostanie wyświetlony komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Spis treści
Uwaga-zamkn. oczy
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Uwaga-zamkn. oczy] t żądany
tryb
Auto
Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Wyłącz
Nie wyświetla komunikatu.
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
102PL
Zmienia nastawienia dźwięku słyszalnego podczas pracy aparatu.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Brzęczyk] t żądany tryb
Głośno
Cicho
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu
dotykowego/naciskasz spust migawki.
Jeżeli chcesz zmniejszyć głośność brzęczyka, wybierz [Cicho].
Wyłącz
Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
Szukanie
operacji
Migawka
Spis treści
Brzęczyk
Indeks
103PL
Nastawia jasność ekranu LCD.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Jasność LCD] t żądany tryb
Nastawia ekran LCD na normalną jasność.
Jasny
Nastawia ekran LCD na dużą jasność.
Szukanie
operacji
Norma
Spis treści
Jasność LCD
• Ta funkcja przydaje się podczas oglądania obrazów w plenerze
w jasnym świetle.
• W trybie [Jasny] energia akumulatora może wyczerpać się szybciej.
• Gdy zasilanie jest włączone i przez pewien czas żadne operacje nie zostaną wykonane, ekran
LCD stanie się ciemny.
• Jeżeli podczas nagrywania filmów wzrośnie temperatura aparatu, [Jasność LCD] zostaje
nastawiona na [Norma].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Indeks
104PL
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Language Setting] t żądany
tryb
Spis treści
Language Setting
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
105PL
Nastawia kolor wyświetlenia na ekranie.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Kolor wyświetlenia] t żądany
tryb
Biały
Nastawia kolor tła ekranu LCD.
Szukanie
operacji
Czarny
Spis treści
Kolor wyświetlenia
Różowy
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
106PL
Można wybrać, czy obejrzeć pokaz funkcji nagrywania, czy funkcji zdjęcia z uśmiechem.
Gdy nie ma potrzeby oglądania pokazu, nastaw na [Wyłącz].
1
Przedstawiony będzie pokaz funkcji fotografowania.
Tryb pokaz. 2
Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja,
automatycznie rozpoczyna się pokaz funkcji zdjęcia
z uśmiechem.
Wyłącz
Pokaz nie jest wykonywany.
Uwagi
• Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale
zdjęcie nie zostanie nagrane.
• Podczas pokazu, jeżeli liczba obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej zwiększa się, aparat
może automatycznie skasować obrazy.
Szukanie MENU/
Ustawień
Tryb pokaz. 1
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Tryb pokazowy] t żądany tryb
t [OK]
Spis treści
Tryb pokazowy
Indeks
107PL
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pomimo wykonania funkcji [Inicjalizuj], obrazy zostaną.
1
Spis treści
Inicjalizuj
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Inicjalizuj] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwaga
• Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
108PL
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo SD lub HD (1080i), zgodnie z typem odbiornika TV
podłączonego do aparatu kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
Użyj kabla adaptera wyjściowego HD, zgodnego z Type3a (sprzedawany oddzielnie).
1
Spis treści
COMPONENT
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [COMPONENT] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora wysokiej
rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
Szukanie MENU/
Ustawień
HD(1080i)
Indeks
109PL
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Systemy TV kolorowej różnią się zależnie od kraju i regionu.
Jeżeli chcesz oglądać obrazy na ekranie TV, sprawdź system kolorystyczny TV w kraju
lub regionie użytkowania (str. 154).
1
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla USA,
Japonii).
PAL
Nastawia sygnał wyjścia wideo na tryb PAL (np. dla Europy,
Chin).
Szukanie MENU/
Ustawień
NTSC
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Wyjście wideo] t żądany tryb
Spis treści
Wyjście wideo
Indeks
110PL
Wyświetla dedykowane przyciski operacji, gdy aparat jest zainstalowany w osłonie
(Marine Pack). Zobacz także w instrukcji obsługi, dostarczonej z osłoną.
1
Spis treści
Osłona (tylko DSC-T110)
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Osłona] t żądany tryb
Zmienia funkcje przycisków.
Wyłącz
Nie zmienia żadnych funkcji.
• Nie można nastawiać ostrości przez dotknięcie ekranu.
• Dla niektórych funkcji występują ograniczenia i zmieniają się pozycje ikon na ekranie LCD.
• Gdy funkcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz], [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok
daty].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
Włącz
Indeks
111PL
Nastawia tryb, gdy aparat jest podłączony do komputera lub urządzenia USB kablem
USB.
1
Spis treści
Połączenie USB
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Połączenie USB] t żądany
tryb
PTP/MTP
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się Kreator
AutoPlay i zdjęcia znajdujące się w katalogu nagrywania
w aparacie zostaną importowane na komputer (w systemach
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Uwaga
• Nie można wykonać importu filmów, gdy wybrano [PTP/MTP]. Aby importować filmy na
komputer, wybierz [Mass Storage].
Szukanie MENU/
Ustawień
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej pomiędzy
aparatem i komputerem lub innym urządzeniem USB.
Szukanie
operacji
Mass Storage
Indeks
112PL
Nastawia metodę wyświetlania nośnika zapisu na ekranie komputera lub innym
monitorze, gdy aparat jest podłączony do komputera lub komponentu AV za pomocą
połączenia USB.
1
Wyświetlone zostają obrazy zarówno na karcie pamięci, jak
i w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie gdy
podłączasz aparat do komputera.
Jeden
Gdy karta pamięci jest w aparacie, wyświetlone zostają obrazy
na karcie pamięci; gdy karty nie ma w aparacie, wyświetlone
zostają obrazy w pamięci wewnętrznej. Wybierz to
nastawienie, gdy obrazy na karcie pamięci oraz w pamięci
wewnętrznej nie są wyświetlane po podłączeniu aparatu do
urządzenia innego niż komputer.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wiele
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Nastawienia LUN] t żądany
tryb
Spis treści
Nastawienia LUN
Uwaga
Indeks
• Nastaw [Nastawienia LUN] na [Wiele], gdy przesyłasz obrazy do serwisu medialnego za pomocą
„PMB Portable”.
113PL
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby zmienić ścieżki podkładu
muzycznego.
1
Spis treści
Pobierz muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Pobierz muzykę]
2 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera,
po czym uruchom „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
zmienić pliki muzyczne.
Szukanie
operacji
Wyświetlony jest komunikat „Zmienia muzykę
prezentacji zdjęć Podłącz do komputera”.
Indeks
114PL
Możesz skasować wszystkie pliki muzyczne zapisane w pamięci aparatu. Możesz użyć
tego sposobu, gdy pliki podkładu muzycznego są uszkodzone i nie można ich odtwarzać.
1
Spis treści
Opróżnij muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Opróżnij muzykę] t [OK]
Szukanie
operacji
zPrzywracanie muzyki fabrycznie zaprogramowanej
w aparacie
1Wykonaj [Pobierz muzykę], po czym nawiąż połączenie USB między aparatem
i komputerem.
2Uruchom „Music Transfer”, po czym przywróć muzykę domyślną.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music Transfer”, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby przywrócić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne.
Indeks
115PL
Nastawia odcinek czasu, po którym ekran LCD staje się ciemny, a także czas do
wyłączenia się aparatu. Jeżeli przez pewien czas żadne operacje na aparacie nie zostaną
wykonane, a zasilanie z akumulatora jest włączone, najpierw ciemnieje ekran, a potem
aparat wyłącza się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora (Funkcja
automatycznego wyłączania zasilania).
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Oszczędz. energii] t żądany
tryb
Standard.
Jeżeli brak jest operacji aparatu przez pewien czas, zasilanie
wyłącza się automatycznie. W trybie nagrywania ekran LCD
automatycznie staje się ciemny, zanim zasilanie się wyłączy.
Upłynie więcej czasu, zanim aparat się wyłączy, niż przy
nastawieniu na [Wytrzym.].
Wyłącz
Funkcja automatycznego wyłączania nie jest używana.
Uwaga
Indeks
Zapobiegawczo oszczędza energię akumulatora.
Jeżeli brak jest operacji aparatu przez pewien czas, zasilanie
wyłącza się automatycznie. W trybie nagrywania ekran LCD
automatycznie staje się ciemny, zanim zasilanie się wyłączy.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wytrzym.
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Oszczędz. energii
• Aparat nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:
– Podczas pokazu slajdów
– Podczas odtwarzania filmów
– Podczas połączenia Eye-Fi
116PL
Szczegółowe informacje o funkcji TransferJet, zobacz instrukcję obsługi dostarczoną
razem z kartą Memory Stick z funkcją TransferJet.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [TransferJet] t żądany tryb
Komunikuje się za pomocą TransferJet.
Wyłącz
Nie komunikuje się za pomocą TransferJet.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
Można wybrać nastawienia komunikacji TransferJet. TransferJet jest technologią
bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez
zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację. Aby
sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Spis treści
TransferJet
Uwagi
Indeks
• Funkcja [TransferJet] jest zawsze nastawiona na [Wyłącz] w łatwym trybie.
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. Ponadto zawsze
postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
zCo to jest TransferJet?
TransferJet umożliwia wymianę obrazów polegającą na
wysyłaniu i otrzymywaniu danych obrazów. Włóż do aparatu
kartę Memory Stick z funkcją TransferJet i zestaw dwa znaki
(TransferJet), na aparacie i innym urządzeniu obsługującym
tę funkcję.
Szczegółowe informacje o transferze obrazów, zobacz
strona 82.
117PL
Decyduje o używaniu lub nie używaniu funkcji przesyłania karty Eye-Fi (w sprzedaży),
gdy używasz karty Eye-Fi w tym aparacie. [Eye-Fi] jest wyświetlane tylko, gdy karta EyeFi jest włożona do aparatu.
1
Spis treści
Eye-Fi
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Eye-Fi] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Używa funkcji przesyłania.
Ikona wyświetlenia trybu Eye-Fi na ekranie LCD będzie się
zmieniać zależnie od trybu komunikacji karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości. Nie ma obrazu do
przesłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości do przesyłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie łączenia.
Karta Eye-Fi przesyła obrazy.
Wystąpił błąd.
Wyłącz
Nie używa funkcji przesyłania.
Indeks
Uwagi
• Według stanu na grudzień 2010, karty Eye-Fi są w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Japonii oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej.
• Aby uzyskać więcej informacji o karcie Eye-Fi, skontaktuj się bezpośrednio z producentem lub
sprzedawcą kart Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi są dozwolone tylko w krajach i regionach, w których zostały zakupione. Można być
pociągniętym do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia.
• Karta Eye-Fi posiada funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Nie wkładaj karty Eye-Fi, jeżeli
bezprzewodowa sieć LAN jest zabroniona, na przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli karta EyeFi jest włożona, nastaw [Eye-Fi] na [Wyłącz]. Gdy funkcja przesyłania karty Eye-Fi jest
nastawiona na [Wyłącz], na ekranie LCD wyświetlona jest ikona
.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi
1 Wykonaj nastawienia punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN lub
nastawienia kierunku transferu karty Eye-Fi.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą
Eye-Fi.
2 Po zakończeniu nastawień włóż kartę Eye-Fi do aparatu i nagraj obrazy.
Nagrane obrazy są automatycznie przesyłane bezprzewodową siecią LAN do
komputera, itp.
118PL
Ciąg dalszy r
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• Podczas pierwszego użycia nowej karty Eye-Fi, najpierw skopiuj plik instalacyjny aplikacji PC
zapisany na karcie Eye-Fi, następnie sformatuj kartę.
• Przed użyciem karty Eye-Fi zaktualizuj wbudowane oprogramowanie na karcie Eye-Fi do jego
najnowszej wersji. Szczegółowe informacje o aktualizacjach wersji znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.
• Podczas przesyłania danych obrazu, funkcja [Oszczędz. energii] nie jest dostępna.
• Gdy wyświetlona jest ikona
(błąd), wyjmij kartę Eye-Fi i włóż ją ponownie, lub wyłącz
zasilanie aparatu i włącz z powrotem. Jeżeli ikona
(błąd) jest nadal wyświetlona, karta EyeFi może być uszkodzona. W sprawie szczegółowych informacji, skontaktuj się z Eye-Fi, Inc.
• Komunikacja bezprzewodowej sieci LAN może zostać przerwana przez inne komunikujące się
urządzenia. Jeżeli odbiór danych jest niewystarczający, przysuń aparat bliżej do punktu dostępu.
• Szczegółowe informacje o treściach, które mogą być przesyłane znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.
• Niektóre karty Eye-Fi posiadają „Endless Memory Mode”. Ten produkt nie obsługuje „Endless
Memory Mode”. Upewnij się, że karty Eye-Fi które wkładasz do tego produktu, mają wyłączoną
funkcję „Endless Memory Mode”. Szczegółowe informacje o konfiguracji „Endless Memory
Mode” znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z kartą Eye-Fi.
Spis treści
Uwagi
Indeks
119PL
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują
w odpowiednich, dotykanych punktach.
1
Spis treści
Kalibrowanie
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Kalibrowanie]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Jeżeli dotkniesz [Anuluj], aby zatrzymać kalibrację w trakcie wykonywania, wykonane do tego
momentu regulacje nie zostaną zastosowane.
• Jeśli nie uda ci się dotknąć właściwego punktu, kalibracja nie zostanie wykonana. Dotknij
ponownie środka znaku ×.
Szukanie
operacji
2 Użyj pisaka, aby dotknąć środka znaku ×,
wyświetlonego kolejno na ekranie.
Indeks
120PL
Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. Aby zapewnić stabilne działanie karty
pamięci, rekomendowane jest sformatowanie w tym aparacie każdej karty pamięci, która
jest używana w tym aparacie po raz pierwszy. Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie
dane nagrane na karcie pamięci. Tych danych nie można odzyskać. Pamiętaj o wykonaniu
kopii zapasowych ważnych danych na komputerze lub na innym nośniku zapisu.
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Format] t [OK]
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie nawet z chronionymi
obrazami.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Format
Indeks
121PL
Tworzy katalog na karcie pamięci, przeznaczony do zapisywania nagranych obrazów.
Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie
utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
1
Spis treści
Utwórz katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Utwórz katalog REC] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwagi
zInformacje o katalogach
Szukanie MENU/
Ustawień
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Gdy włożysz do aparatu kartę pamięci, która była używana w innym sprzęcie i zaczniesz
nagrywać obrazy, nowy katalog może zostać automatycznie utworzony.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
Gdy nowy katalog zostanie utworzony, możesz zmienić katalog docelowy (str. 123)
i wybrać katalog do oglądania obrazów (str. 94).
Indeks
122PL
Zmienia na karcie pamięci katalog, który jest aktualnie używany do zapisywania
obrazów.
1
Spis treści
Zmień katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Zmień katalog REC]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Nie można wybrać następującego katalogu jako katalogu do zapisu.
– Katalog „100”
– Katalog o numerze zawierającym tylko „sssMSDCF” lub „sssMNV01”
• Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, w którym chcesz zapisywać
obrazy, używając / t [OK].
Indeks
123PL
Kasuje katalog przeznaczony do zapisywania obrazów na karcie pamięci.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Kasuje katalog REC]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Jeżeli za pomocą [Kasuje katalog REC] skasujesz katalog wyznaczony jako katalog do zapisu,
jako kolejny katalog do zapisu zostanie wybrany katalog oznaczony najwyższym numerem.
• Można kasować tylko puste katalogi. Jeżeli katalog zawiera obrazy, lub nawet pliki, których
aparat nie może odtworzyć, najpierw usuń te obrazy i pliki za pomocą komputera, po czym usuń
katalog.
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, który chcesz usunąć, używając
/ t [OK].
Spis treści
Kasuje katalog REC
Indeks
124PL
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej
wolnej pojemności.
2
(Narzędzie karty
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie
wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się
całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci po kopiowaniu, po czym
sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format], używając [Narzędzie pamięci wew]).
• Nowy katalog zostanie utworzony na karcie pamięci i wszystkie dane zostaną skopiowane do
tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
pamięci) t [Kopiuj] t [OK]
Spis treści
Kopiuj
Indeks
125PL
Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Numer pliku] t żądany tryb
Resetuj
Rozpoczyna od 0001 za każdym razem, gdy nastąpi zmiana
katalogu. (Gdy katalog przeznaczony do zapisu zawiera plik,
zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego
numeru.)
Szukanie MENU/
Ustawień
Oznacza pliki kolejnymi numerami, nawet jeśli katalog
przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione.
(Gdy wymieniona karta pamięci zawiera plik o numerze
wyższym niż ostatni nadany numer, zostaje nadany numer
o jeden wyższy od najwyższego numeru.)
Szukanie
operacji
Seria
Spis treści
Numer pliku
Indeks
126PL
Spis treści
Nastawia region
Nastawia czas na lokalny czas wybranego obszaru.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia region] t żądany tryb
M. docelowe
Używanie aparatu nastawionego na czas miejsca docelowego.
Nastaw miejsce docelowe.
zZmiana nastawienia regionu
Nastawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia łatwą regulację
czasu gdy odwiedzasz to miejsce.
Indeks
Ikona czasu letniego/
zimowego
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie aparatu we własnym regionie.
Gdy obecnie nastawiony region jest inny niż region własnego
domu, należy wykonać nastawienie regionu.
Szukanie
operacji
Dom
1Dotknij regionu „M. docelowe”.
2Wybierz region, używając
/ .
3Dotknij ikony czasu letniego/zimowego, po czym wybierz tryb czasu letniego/
zimowego włączony/wyłączony.
4Dotknij [OK].
127PL
Nastawia ponownie datę i godzinę.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia datę i czas] t żądany tryb
Można wybrać format wyświetlenia daty i godziny.
Czas letni/zimowy
Można wybrać czas letni/zimowy [Włącz]/[Wyłącz].
Data i czas
Można nastawić datę i godzinę.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB”
znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną
datą.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
Format daty i czasu
Spis treści
Nastawia datę i czas
Indeks
128PL
1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
2 Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym
(w zestawie).
(Odtwarzanie)
1 Do uniwersalnego złącza
2 Do gniazd wejścia
audio/wideo
Indeks
Uniwersalny kabel połączeniowy (w zestawie)
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk
Szukanie
operacji
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w standardowej jakości obrazu, podłączając
aparat do odbiornika TV standardowej rozdzielczości (SD). Zobacz także w instrukcji
obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV standardowej rozdzielczości
(SD)
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
/ wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
Uwagi
• Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
• Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV, nagrywany obraz nie jest
wyświetlany na ekranie TV.
129PL
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w wysokiej jakości obrazu, podłączając aparat
do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości (HD), używając kabla adaptera wyjściowego
HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type3a.
Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
2 Podłącz aparat do odbiornika TV kablem adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie).
Przycisk
AUDIO
Szukanie MENU/
Ustawień
COMPONENT
VIDEO IN
Szukanie
operacji
1 Wyłącz aparat i odbiornik HD TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV wysokiej rozdzielczości (HD)
(Odtwarzanie)
2 Do uniwersalnego
złącza
Zielony/Niebieski/
Czerwony
1 Do gniazd wejścia audio/wideo
Konwerter*
Indeks
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie)
Biały/Czerwony
* Konwerter jest w zestawie z kablem adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type3a
(sprzedawany oddzielnie).
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
/ wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
Uwagi
• Zanim użyjesz tej funkcji, wybierz
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia), aby
wybrać [HD(1080i)] dla [COMPONENT].
• Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
• Obrazy nagrane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
• Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV kablem adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie
TV.
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 110).
130PL
Ciąg dalszy r
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając odbiornik TV Sony zgodny z „PhotoTV HD” przy użyciu kabla adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), można zyskać cały nowy świat zdjęć w
zapierającej dech jakości Full HD.
Szukanie
operacji
• „PhotoTV HD” pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur
i kolorów.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.
Spis treści
z„PhotoTV HD”
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
131PL
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajduje się program „PMB” i inne aplikacje,
umożliwiające bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów wykonanych aparatem
Cyber-shot.
Spis treści
Używanie z komputerem
Zalecane środowisko komputera (Windows)
Inne
Procesor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz lub
szybszy (Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz lub szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do
instalacji—w przybliżeniu 500 MB
Wyświetlenie: Rozdzielczość ekranu: 1 024 × 768
punktów lub powyżej
*1 Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Starter (Edition) nie jest obsługiwany.
Indeks
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Szukanie MENU/
Ustawień
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Szukanie
operacji
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„PMB”, „Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie
USB.
Zalecane środowisko komputera (Macintosh)
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie USB.
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X* (v10.4
do v10.6)
* Model wyposażony w procesor Intel
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanych systemów
operacyjnych wymienionych powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
• Jeżeli do komputera podłączysz dwa lub więcej urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to zależało od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy użyciu interfejsu USB kompatybilnego z Hi-Speed USB
(zgodnego z USB 2.0) umożliwia zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie danych, ponieważ
aparat jest kompatybilny z Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać jednocześnie przywrócona.
132PL
Spis treści
Używanie oprogramowania
Instalowanie „PMB (Picture Motion Browser)”
i „Music Transfer” (Windows)
1 Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknij [Komputer] (w Windows XP, [Mój komputer]) t
(SONYPMB).
• Jeżeli pojawi się ekran AutoPlay, wybierz „Run Install.exe” i wykonaj instrukcje pojawiające
się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
Szukanie
operacji
Pojawi się okno menu instalatora.
2 Kliknij [Zainstaluj].
Pojawia się okno „Choose Setup Language” (Wybór języka instalacji).
Pojawi się okno „License Agreement” (Umowa Licencyjna).
t
4 Uważnie przeczytaj warunki umowy, kliknij przycisk wyboru (
aby akceptować warunki umowy, po czym kliknij [Dalej].
),
5 Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć instalację.
Indeks
• Konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się komunikat
polecający zrestartowanie komputera, należy komputer zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać zainstalowany, zależnie od środowiska systemu operacyjnego
komputera.
• W celu instalacji aparat powinien być podłączony do komputera w trakcie procedury
(str. 136).
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Wybierz żądany język, po czym przejdź do następującego ekranu.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij CD-ROM.
7 Uruchom oprogramowanie.
• Aby uruchomić „PMB”, kliknij
(PMB) na pulpicie.
Aby zapoznać się ze szczegółowym sposobem używania, zobacz następującą stronę pomocy
technicznej PMB (Tylko w języku angielskim):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
lub kliknij
(PMB – pomoc).
• Aby uruchomić „PMB” z menu Start, wybierz [Start] t [Wszystkie programy] t
(PMB).
• Jeżeli program „PMB” był zainstalowany na komputerze i jeżeli ponownie instalujesz „PMB”
z dostarczonej płyty CD-ROM, możesz uruchomić wszystkie aplikacje z „PMB Launcher”.
Aby uruchomić „PMB Launcher”, podwójnie kliknij
(PMB Launcher) na pulpicie.
133PL
Ciąg dalszy r
1 Włącz komputer Macintosh i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie
(SONYPMB).
Szukanie MENU/
Ustawień
Instalowanie „Music Transfer” (Macintosh)
Szukanie
operacji
• Zaloguj się jako Administrator.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu „PMB”, na ekranie pojawi się komunikat o dostępności
narzędzia informacyjnego. Wybrać [Start].
• Jeżeli program „PMB” był już zainstalowany na komputerze i jeżeli wersja tego „PMB” miała
niższy numer niż wersja na płycie CD-ROM, zainstaluj „PMB” ponownie z dostarczonej płyty
CD-ROM.
• Jeżeli numer wersji jest wyższy niż na płycie CD-ROM, nie ma potrzeby ponownej instalacji
„PMB”. Gdy połączysz aparat i komputer kablem USB, funkcja dostępnego programu „PMB”
stanie się aktywna.
• Jeżeli program „PMB” jest już zainstalowany na komputerze i jeżeli numer wersji tego „PMB”
jest niższy niż 5.0, niektóre funkcje mogą stać się nieczynne po zainstalowaniu „PMB” z
dostarczonej płyty CD-ROM. Możesz także uruchomić „PMB” lub różne inne programy za
pomocą „PMB Launcher”, zainstalowanego jednocześnie. Aby uruchomić „PMB Launcher”,
podwójnie kliknij
(PMB Launcher) na pulpicie.
Spis treści
Uwagi
3 Podwójnie kliknij plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja programu.
Indeks
Uwagi
• „PMB” nie współpracuje z komputerami Macintosh.
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer” należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się jako Administrator.
zWprowadzenie do programu „PMB”
• Program „PMB” umożliwia import obrazów wykonanych aparatem na komputer, w celu ich
wyświetlenia. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, po czym kliknij
[Importuj].
• Można eksportować obrazy z komputera na kartę pamięci i wyświetlać je w aparacie.
Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, kliknij [Eksportuj] t [Łatwy
eksport (synch. z PC)] w menu [Manipulacja] i kliknij [Eksportuj].
• Możesz zapisać zdjęcia w pamięci i wydrukować je z datą.
• Możesz wyświetlić zdjęcia zapisane na komputerze według daty zdjęcia w wyświetleniu
kalendarza.
• Możesz korygować zdjęcia (redukcja czerwonych oczu itp.) i zmieniać datę i godzinę
wykonania zdjęcia.
• Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest środowisko połączenia
z Internetem.)
• Szczegółowe informacje, zobacz
(PMB – pomoc).
134PL
Ciąg dalszy r
„Music Transfer” umożliwia zamianę plików muzycznych zapisanych fabrycznie
w aparacie na własne, ulubione ścieżki, a także pozwala na kasowanie i dodawanie
plików muzycznych.
Można także przywrócić ścieżki fabrycznie zaprogramowane w aparacie.
Inne szczegółowe informacje, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie
operacji
• Następujące rodzaje ścieżek mogą być importowane przy użyciu „Music Transfer”.
– Pliki MP3 zapisane na twardym dysku komputera
– Ścieżki muzycznej płyty CD
– Zaprogramowana muzyka, zapisana w pamięci aparatu
• Przed uruchomieniem „Music Transfer”, wykonaj
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.
Spis treści
zWprowadzenie do programu „Music Transfer”
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
135PL
• Użyj kabla USB/AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie) zgodnego z Type3a.
2 Włącz komputer, po czym naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
3 Podłącz aparat do komputera.
Szukanie
operacji
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator lub podłącz
aparat do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza AC-LS5K/AC-LS5
(sprzedawany oddzielnie) i uniwersalnego kabla połączeniowego USB/
AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
• Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi
program rozpoznający aparat. Należy chwilę zaczekać.
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Do gniazda USB
komputera
Indeks
2 Do uniwersalnego
złącza
Uniwersalny kabel połączeniowy (w zestawie)
Import obrazów na komputer (Windows)
„PMB” umożliwia łatwy import obrazów.
Szczegółowe informacje o funkcjach „PMB” zobacz „PMB – pomoc”.
Import obrazów na komputer bez użycia „PMB”
Gdy po wykonaniu połączenia USB między aparatem i komputerem pojawi się kreator
AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pli] t [OK] t [DCIM] t skopiuj
żądane obrazy na komputer.
136PL
1 Najpierw podłącz aparat do komputera Macintosh. Podwójnie kliknij
noworozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym zapisane są
obrazy które chcesz importować.
Spis treści
Import obrazów na komputer (Macintosh)
2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuść.
Pliki obrazów są kopiowane na dysk twardy.
Szukanie
operacji
3 Podwójnie kliknij ikonę twardego dysku t żądany plik obrazu
w katalogu, który zawiera skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.
Kasowanie połączenia USB
•
•
•
•
Odłączany jest kabel USB.
Wyjmowana jest karta pamięci.
Wkładana jest do aparatu karta pamięci po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.
Wyłączany jest aparat.
1 Podwójnie kliknij ikonę odłączenia
w zasobniku zadań.
Windows Vista
3 Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia,
po czym kliknij [OK].
Windows XP
Indeks
2 Kliknij (Urządzenie pamięci masowej USB)
t [Zatrzymaj].
Szukanie MENU/
Ustawień
Wykonaj kroki od 1 do 3 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:
Ikona odłączenia
Uwaga
• Przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę napędu na ikonę „Trash” gdy używasz
komputera Macintosh i w ten sposób aparat zostanie odłączony od komputera.
137PL
Ten aparat posiada wbudowaną aplikację „PMB Portable”.
Używając tej aplikacji możesz wykonywać co następuje:
Szczegółowe informacje o „PMB Portable”, zobacz pomoc dla „PMB Portable”.
Szukanie
operacji
• Możesz z łatwością umieścić zdjęcia na blogu lub w innym serwisie medialnym.
• Możesz przesyłać obrazy z komputera podłączonego do Internetu, nawet jeśli jesteś poza domem
lub biurem.
• Możesz z łatwością zarejestrować serwisy medialne (na przykład blogi), z których często
korzystasz.
Spis treści
Przesyłanie obrazów do serwisu
medialnego
Uruchamianie „PMB Portable” (Windows)
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Gdy podłączysz aparat do komputera, pojawi się Kreator AutoPlay.
Aby zamknąć Kreatora AutoPlay dla niepotrzebnych sterowników, kliknij [×].
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy po raz pierwszy używasz programu „PMB Portable”, musisz wybrać język. Aby
wybrać, wykonaj poniższą procedurę. Gdy język zostanie wybrany, kroki od 3 do 5 będą
niepotrzebne przy kolejnym użyciu „PMB Portable”.
• Jeżeli żądany Kreator AutoPlay nie pojawi się, kliknij [Komputer] (w Windows XP, [Mój
komputer]) t [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij [PMBP_Win.exe].
• Jeżeli [PMB Portable] nie jest wyświetlane w Kreatorze AutoPlay, kliknij [Komputer] t
[PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Kliknij „PMB Portable”.
(W Windows XP, kliknij [PMB Portable] t [OK].)
Pojawi się ekran wyboru języka.
3 Wybierz żądany język po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
4 Wybierz odpowiedni [Region] i [Kraj/Rejon], po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
5 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli zgadzasz się na warunki umowy,
kliknij [Zgadzam się].
Uruchomi się program „PMB Portable”.
138PL
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Gdy podłączysz aparat do komputera, [PMBPORTABLE] pojawi się na pulpicie.
Kliknij [×] dla wszystkich niepotrzebnych napędów.
Spis treści
Uruchamianie „PMB Portable” (Macintosh)
2 Kliknij [PMBP_Mac] w folderze [PMBPORTABLE].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
4 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli zgadzasz się na warunki umowy,
kliknij [Zgadzam się].
Szukanie
operacji
3 Wybierz odpowiedni [Region] i [Kraj/Rejon], po czym kliknij [OK].
Uruchomi się program „PMB Portable”.
• Nastaw [Nastawienia LUN] w [Główne nastawienia] na [Wiele].
• Zawsze podłącz się do sieci, gdy używasz „PMB Portable”.
• Gdy przesyłasz obrazy przez Internet, pamiętaj że – zależnie od dostawcy usług internetowych –
pamięć podręczna może pozostać na używanym komputerze. Dotyczy to również sytuacji, gdy
używasz w tym celu niniejszego aparatu.
• Gdy wystąpi błąd w „PMB Portable” lub gdy przez pomyłkę skasujesz „PMB Portable”, możesz
naprawić „PMB Portable”, pobierając instalator PMB Portable z witryny internetowej.
Program „PMB Portable” umożliwia pobranie adresów URL pewnych stron
internetowych z serwera administrowanego przez Sony („Serwer Sony”).
Aby używać programu „PMB Portable” do korzystania z usługi umieszczania zdjęć
w Internecie lub z innych usług („usługi”) świadczonych przez te i inne strony
internetowe, musisz wyrazić zgodę na następujące warunki.
Indeks
Uwagi dotyczące „PMB Portable”
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Niektóre strony internetowe wymagają procedury rejestracyjnej i/lub opłat za używane usługi.
Używając takich usług, postępuj według zasad i warunków umowy ustanowionych przez te strony
internetowe.
• Z powodów zależnych od operatorów strony internetowej może dojść do zakończenia
dostarczania usługi lub jej zmiany. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy występujące pomiędzy użytkownikami i stronami trzecimi, ani za żadne niedogodności
napotykane przez użytkowników, a związane z użytkowaniem tych usług, włącznie
z zakończeniem dostarczania usług lub ich zmianą.
• Aby wejść na stronę, zostaniesz na nią przekierowany przez serwer Sony. Może się zdarzyć, że
dostęp do strony internetowej nie będzie możliwy z powodu prac konserwacyjnych na serwerze
lub z innych przyczyn.
• Jeżeli działanie serwera Sony będzie miało ulec zakończeniu, użytkownik zostanie powiadomiony
o tym z wyprzedzeniem za pośrednictwem witryny internetowej Sony itp.
• Adresy URL, na które serwer Sony dokonał przekierowania, jak i inne informacje mogą zostać
zapisane w celu ulepszenia przyszłych produktów i usług Sony. Tym niemniej żadne dane
osobowe nie zostaną wówczas zapisane.
139PL
Uwagi
Szukanie
operacji
Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą pamięci
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z drukarką.
• Drukowanie przy użyciu komputera
Możesz importować zdjęcia na komputer za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB”, a następnie je wydrukować. Na zdjęciu można umieścić datę
i je wydrukować.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB – pomoc”.
• Drukowanie w punkcie usługowym
Spis treści
Drukowanie zdjęć
• Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
• W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować panoramicznych zdjęć.
Możesz zanieść kartę pamięci, zawierającą obrazy wykonane aparatem, do punktu
usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne z DPOF,
możesz wcześniej dodać znak
(Znacznik druku) do zdjęć w menu oglądania, aby nie
wybierać ich na nowo podczas druku w punkcie usługowym.
Szukanie MENU/
Ustawień
Drukowanie w punkcie usługowym
Uwagi
Indeks
• W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej. Skopiuj zdjęcia na kartę pamięci (str. 125), po czym zanieś kartę pamięci do punktu
usługowego.
• Należy skonsultować się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby sprawdzić jakie rodzaje
kart pamięci są akceptowane przez sklep.
• Może być konieczny adapter karty (sprzedawany oddzielnie). Skonsultuj się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• Jeżeli chcesz nałożyć daty na zdjęcia, skonsultuj się z punktem usługowym, w którym drukujesz
zdjęcia.
140PL
W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 141 do 148.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”,
zobacz str. 149.
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Wysyłając aparat do naprawy, udzielasz tym samym zgody na ewentualne sprawdzenie
zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Indeks
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
http://www.sony.net/
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 108).
Szukanie
operacji
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę,
włożyć ponownie akumulator i włączyć zasilanie.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Sprawdź, czy ustawienie akumulatora jest prawidłowe i włóż akumulator tak, aby dźwignia
wyjmowania akumulatora została zablokowana.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę
czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką
ściereczką.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie
w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie LCD
wyświetlony zostanie komunikat.
• Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja
[Oszczędz. energii] jest nastawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się
automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.
141PL
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
Spis treści
• Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią
akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować
wskazanie. Zależnie od warunków używania, wyświetlenie może pozostać nieprawidłowe.
• Akumulator jest martwy (str. 157). Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
• Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN1.
• Lampa CHARGE miga od czasu do czasu, gdy używany jest akumulator, który długo nie był
używany.
• Lampa CHARGE (na dostarczonej ładowarce) posiada dwa rodzaje migania, szybkie miganie
(interwał około 0,15 sekundy) i wolne miganie (interwał około 1,5 sekundy). Jeżeli lampa
miga szybko, wyjmij ładowany akumulator i po chwili włóż go z powrotem do ładowarki (aż
kliknie). Jeżeli lampa znowu miga szybko, może to świadczyć o problemie z akumulatorem.
Jeżeli lampa miga powoli, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie chwilowo się
zatrzymało. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy
temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania.
Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do
zakresu odpowiedniego do ładowania.
Zalecane jest ładowanie akumulatora w granicach prawidłowej temperatury ładowania,
pomiędzy 10°C i 30°C.
• Szczegółowe informacje, zobacz str. 158.
Szukanie
operacji
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Gdy nie można nagrać obrazów na karcie pamięci, ale zostają nagrane w pamięci wewnętrznej
pomimo tego, że karta pamięci znajduje się w aparacie, upewnij się, że karta pamięci została
włożona dokładnie do końca.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Jeżeli jest pełna, wykonać
jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 80).
– Zmień kartę pamięci.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub szybsza)
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 107).
Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie działa.
• Jeżeli uśmiechnięta twarz nie została wykryta, zdjęcie nie będzie wykonane.
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 107).
142PL
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
Nagrywanie długo trwa.
Obraz jest nieostry.
Zoom nie działa.
Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy.
Indeks
• Nie można używać zoomu w trybie rozległej panoramy lub podwodnej rozległej panoramy
(tylko DSC-T110).
• Nie można użyć inteligentnego zoomu, zależnie od rozmiaru zdjęcia (str. 98).
• Nie można używać zoomu cyfrowego w trybie filmu lub gdy działa funkcja zdjęcia z
uśmiechem.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Obiekt jest zbyt blisko. W czasie fotografowania pamiętaj, aby obiektyw był od
fotografowanego obiektu dalej niż wynoszą następujące minimalne odległości:
– W Inteligentna automatyka i w łatwym trybie: Około 1 cm (W)/50 cm (T) od obiektywu.
– W innych trybach nagrywania: Około 8 cm (W)/50 cm (T) od obiektywu. Lub nastaw tryb
ogniskowania z bliska i fotografuj z odległości około 1 cm do 20 cm po stronie W.
• Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrany został tryb (Pejzaż), tryb
(Zmierzch) lub tryb (Fajerwerki).
Szukanie
operacji
• Gdy czas otwarcia migawki przekracza określony czas, na przykład gdy nagrywasz obrazy
w ciemnym otoczeniu, aparat automatycznie redukuje szumy na obrazie. Ta funkcja
nazywana jest funkcją NR (redukcja szumu) wolnej migawki i powoduje, że wydłuża się czas
nagrywania.
Spis treści
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Nagraj po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
• Funkcję wykrywania twarzy można wybrać tylko, gdy tryb ostrości jest nastawiony na [Multi
AF] i gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy gdy tryb ogniskowania z bliska jest aktywny.
Lampa błyskowa nie działa.
• Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
– Gdy nagrywana jest seria zdjęć
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb (Zmierzch), tryb
(Duża czułość) lub tryb
(Fajerwerki).
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
• Nastaw lampę błyskową na [Włącz] (str. 45) w trybie ogniskowania z bliska lub gdy tryb
wyboru sceny jest nastawiony na (Pejzaż), (Kulinaria),
(Zwierzę domowe),
(Plaża), (Śnieg),
(Podwodne) (tylko DSC-T110) lub (Krótki czas migawki).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się niewyraźne,
białe, okrągłe plamy.
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.
143PL
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie włączone) nie działa.
Spis treści
Szukanie
operacji
• W trybie wyboru sceny jest wybrany tryb
(Pejzaż) , tryb (Zmierzch) lub tryb
(Fajerwerki).
• Gdy wybrany został tryb ogniskowania z bliska, odległość fotografowania wynosi
w przybliżeniu 1 cm do 20 cm.
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie rozległej panoramy
– W trybie podwodnej rozległej panoramy (tylko DSC-T110)
– W trybie filmu
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
– W łatwym trybie
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
Nie można wyłączyć fotografowania makro.
Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko podczas
odtwarzania.
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Nie ma funkcji wymuszonego wyłączenia fotografowania makro. W trybie [Auto] jest nawet
możliwe fotografowanie odległych obiektów.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Używając programu „PMB”, można
drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą (str. 133).
Indeks
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 56).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Wyreguluj [Balans bieli] (str. 59).
Białe lub purpurowe smugi pojawiają się na jasnych fragmentach obiektu lub cały
ekran obrazu staje się czerwonawy.
• Zjawisko to nazywane jest rozmazaniem. Nie jest to usterka. Rozmazanie nie zostaje nagrane
na zdjęciach, natomiast zostaje nagrane w postaci smug lub nierówności kolorów na obrazach
rozległej panoramy lub na filmach. („Jasne fragmenty” odnoszą się do słońca lub świateł
elektrycznych, które są znacznie jaśniejsze niż otoczenie.)
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastaw [Red. czerw. oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 101).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszować obraz, używając [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu oglądania
lub skorygować używając „PMB”.
144PL
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Nie można nagrywać obrazów kolejno gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem.
• Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy (str. 80).
• Mała moc akumulatora. Włóż naładowany akumulator.
• Ustaw [Nastawienia serii] na [Wyłącz] (str. 54).
• [Rozpoznanie sceny] jest ustawiony na [Zaawansowany] (str. 65).
Szukanie
operacji
Takie samo zdjęcie zostaje wykonane kilka razy.
Spis treści
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane.
Oglądanie obrazów
• Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 137).
Szukanie MENU/
Ustawień
Nie można odtwarzać obrazów.
Data i czas nie są wyświetlane.
• Gdy funkcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz].
• [Autom. orient.] jest ustawiony na [Włącz] (str. 99).
Indeks
Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.
Przyciski i ikony nie są wyświetlone.
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony
znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
• Opcja [Konfiguracja wyświetlenia] w menu nagrywania lub oglądania jest nastawiona na
[Wyłącz]. Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo.
Nie słychać muzyki podczas prezentacji zdjęć.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu za pomocą „Music Transfer” (strony 133, 134).
• Sprawdź, czy nastawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strony 78, 90).
• Pokaz slajdów jest odtwarzany w trybie [Ciągłe odtwarzanie]. Wybierz [Pokaz slajdów z
muzyką] i odtwarzaj.
Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
• Aparat i odbiornik TV muszą używać takiego samego systemu kolorystycznego (str. 154).
• Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe (strony 129, 130).
• Jeżeli kabel USB jest podłączony do złącza USB, odłącz kabel (str. 137).
Kasowanie
Nie można usunąć obrazu.
• Anuluj ochronę (str. 87).
145PL
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznana przez komputer z gniazdem
karty „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO Duo”.
Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera
(str. 136). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można importować obrazów.
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB” nie uruchamia się automatycznie.
Indeks
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 136).
• Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import
obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci
sformatowanej aparatem (str. 121).
Szukanie MENU/
Ustawień
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza
sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
• Ustaw [Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 112).
• Użyj kabla USB, aby połączyć komputer z aparatem.
• Odłącz kabel USB zarówno od komputera, jak i od aparatu, po czym ponownie solidnie go
podłącz.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie.
Szukanie
operacji
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Spis treści
Komputery
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB Portable” nie uruchamia się.
• Ustawić [Nastawienia LUN] na [Wiele].
• Ustawić [Połączenie USB] na [Mass Storage].
• Podłącz komputer do sieci.
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz „PMB”, zobacz „PMB – pomoc” (str. 133).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Odtwarzasz film bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci. Użyj programu
„PMB” i wykonaj import filmu na komputer, po czym odtwórz film (str. 133).
Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.
• Użyj programu „PMB”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze tym aparatem.
• Zarejestruj obraz w pliku bazy danych obrazu i odtwórz w [Widok daty] (str. 86).
• Widok wydarzenia nie jest dostępny w tym aparacie.
146PL
Nie można włożyć karty pamięci.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Spis treści
Karta pamięci
Karta pamięci została przez pomyłkę sformatowana.
• Wszystkie dane na karcie pamięci zostają skasowane w wyniku formatowania. Nie można ich
przywrócić.
• Sprawdź, czy karta pamięci została włożona prawidłowo, do samego końca.
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta pamięci. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować danych zapisanych w pamięci wewnętrznej na kartę
pamięci.
Szukanie MENU/
Ustawień
Pamięć wewnętrzna
Szukanie
operacji
Dane są nagrywane w pamięci wewnętrznej, chociaż włożona została karta
pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Skopiuj na kartę pamięci o wystarczającej pojemności.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Indeks
Nie można skopiować danych z karty pamięci lub z komputera do pamięci
wewnętrznej.
Wydruk
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki.
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
• Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź
zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy nastawieniu
rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub
druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka
posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
• Używając programu „PMB”, możesz drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 133).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować obrazy
z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać informacje Exif.
W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z producentem drukarki
lub oprogramowania.
• Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.
147PL
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 120).
• Gdy opcja [Osłona] jest ustawiona na [Włącz] (tylko DSC-T110) (str. 111).
Spis treści
Panel dotykowy
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 120).
Obiektyw zachodzi mgłą.
Szukanie
operacji
Inne
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim zacznie być
używany ponownie.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 128).
• Wbudowany akumulatorek podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator
i zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
• Nastawienie regionu jest nastawione na inną lokalizację niż miejsce, w którym aktualnie
przebywasz. Zmień nastawienie za pomocą
t
(Nastaw.) t (Nastawienie zegara)
t [Nastawia region].
Indeks
Data lub czas są nieprawidłowe.
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
148PL
Wyświetlenie samodiagnostyki
• W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć
i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
• Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez
formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (str. 121).
• Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż
nową kartę pamięci.
Indeks
E:61:ss
Szukanie MENU/
Ustawień
C:32:ss
Szukanie
operacji
Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki
aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ss) będą różne w zależności od stanu
aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań
korygujących, aparat może wymagać naprawy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą
Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Spis treści
Wskaźniki ostrzegawcze
i komunikaty
E:62:ss
E:91:ss
• Wystąpiła usterka aparatu. Inicjalizować aparat (str. 108), po czym ponownie włączyć
zasilanie.
E:94:ss
• Działanie jest nieprawidłowe podczas zapisu lub usuwania danych. Konieczna jest naprawa.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Przygotuj się do podania wszystkich cyfr w kodzie błędu, zaczynając od E.
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
• Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków
używania lub rodzaju akumulatora, wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest akumulatorem NP-BN1 (w zestawie).
149PL
Błąd systemu
Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie
Spis treści
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
• Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie
filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie
obniży się.
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
Szukanie
operacji
Błąd pamięci wewnętrznej
Włóż ponownie kartę pamięci
Błąd rodzaju karty pamięci
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
Ta karta pamięci nie może nagrywać ani odtwarzać
Szukanie MENU/
Ustawień
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Sformatować ponownie nośnik danych (str. 121).
Indeks
Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty pamięci
Przepełnienie buforu
• Jeżeli używasz karty pamięci, której zawartość była wielokrotnie nagrywana i kasowana, lub
która była sformatowana w innym aparacie, zapis danych może być zbyt wolny. Najpierw
wykonaj kopie danych z karty na komputer, następnie sformatuj kartę na nowo przed
użyciem (str. 121).
• Prędkość zapisu używanej karty pamięci nie jest wystarczająca do nagrywania filmów. Użyj
karty „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) lub karty SD
(Klasa 4 lub szybsza).
Blokada karty pamięci
• Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję
LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.
Karta pamięci tylko z możliwością odczytu
• Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.
Zapis na karcie pamięci nie został prawidłowo zakończony
Odzyskiwanie danych
• Włóż ponownie kartę pamięci i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
150PL
Brak obrazów
Nie ma zdjęć
Spis treści
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać
odtworzone.
• Na karcie pamięci nie zostały nagrane obrazy, które mogą być odtworzone.
• Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który może zostać odtworzony w pokazie
slajdów.
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego plik, którego aparat nie może
odtworzyć. Usuń plik na komputerze i następnie skasuj katalog.
Szukanie
operacji
Znaleziono nierozpoznany plik
Błąd katalogu
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim
razie utworzyć kolejnych katalogów.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać inny katalog lub stworzyć nowy katalog (str. 122, 123).
Usuń zawartość katalog
Katalog chroniony
Indeks
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego co najmniej jeden plik. Usuń
wszystkie pliki i następnie skasuj katalog.
• Miała miejsce próba skasowania na komputerze katalogu, który jest chroniony jako katalog
tylko do odczytu.
Wyświetlenie pliku niemożliwe
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
Kat. tylko do odczytu
• Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania.
Wybierz inny katalog (str. 123).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 87).
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.
Nie można wykryć twarzy do retuszu
• Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.
151PL
(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
1280×720 (Wys.jakość) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
1280×720 (Standard) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
Spis treści
• Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy
błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.
• Do nagrywania filmów zalecane jest używanie karty „Memory Stick PRO Duo” (Mark2),
karty „Memory Stick PRO-HG Duo” lub karty pamięci SD (Klasa 4 lub szybsza).
Błąd odtwarzania muzyki
• Skasować plik muzyczny lub wymienić go na normalny plik muzyczny.
• Wykonaj [Opróżnij muzykę], po czym pobierz nowy plik muzyczny.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Używając opcji [TransferJet], można wybrać maksymalnie 10 plików.
• Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.
• Używając [Wszystkie obrazy z tej daty] lub [Wszyst. w tym katalogu], można wybrać
maksymalnie 999 plików dla DPOF lub ochrony.
• Można dodać
(Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.
Szukanie
operacji
Wybrano już maksymalną
liczbę obrazów
Błąd formatowania pliku muzycznego
• Wykonać [Opróżnij muzykę].
Indeks
Operacja niemożliwa dla
nieobsługiwanych plików
• Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów,
które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.
Przygotowanie pliku bazy danych obr. Czekaj
• Aparat przywraca informacje o dacie itp. w wypadkach, gdy zdjęcia zostały skasowane na
komputerze, itp.
• Niezbędny plik bazy danych obrazu zostaje utworzony po sformatowaniu karty pamięci.
• Ilość zdjęć przekracza liczbę, dla której możliwe jest zarządzanie przez aparat datami w pliku
bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasuj
obrazy w trybie [Widok daty].
• Nie jest możliwe nagrywanie do pliku bazy danych obrazu ani odtwarzanie przy użyciu trybu
[Widok daty]. Użyj programu „PMB”, aby zrobić kopie zapasowe wszystkich obrazów na
komputerze i używaj ich do odzyskiwania danych karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.
Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać
• Wykonaj import obrazów na komputer za pomocą „PMB” i sformatuj kartę pamięci lub
pamięć wewnętrzną (str. 121).
Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, prześlij je z powrotem do aparatu za pomocą
„PMB”.
152PL
• Wzrosła temperatura aparatu. Nie można nagrać żadnych obrazów dopóki temperatura nie
obniży się.
Nagrywanie zatrzymane, bo
wzrosła temperatura aparatu
• Jeżeli filmy są nagrywane przez dłuższy czas, temperatura aparatu wzrośnie. W takim
wypadku przestań nagrywać filmy.
• Sprawdź port odbioru TransferJet i wykonaj prawidłowy transfer danych (str. 16).
Nie wysłano niektórych plików
Nie otrzymano niektórych plików
• Albo komunikacja została przerwana w czasie transferu obrazów, albo transfer został
przerwany, ponieważ pamięć urządzenia jest pełna. Sprawdź pojemność dostępnej pamięci
i spróbuj ponownie wykonać transfer danych używając TransferJet.
Szukanie MENU/
Ustawień
Połączenie nieudane
Szukanie
operacji
• Zapisywanie zostało zatrzymane ze względu na wzrost temperatury podczas nagrywania
filmu. Poczekaj, aż temperatura obniży się.
Spis treści
Funkcja nagrywania niedostępna
ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz
Indeks
153PL
Można użyć ładowarki (w zestawie) i zasilacza AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie)
w każdym kraju lub regionie, gdzie napięcie w sieci zawiera się w granicach od 100 V do
240 V AC, 50/60 Hz.
Spis treści
Używanie aparatu za granicą
Uwaga
• Nie należy używać elektronicznych transformatorów napięcia, może to spowodować awarię.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
Indeks
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacji, Rumunia, Singapur, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, itd.
Szukanie MENU/
Ustawień
Do oglądania obrazów na ekranie TV potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem wejścia
wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. System kolorystyczny odbiornika TV musi
odpowiadać systemowi cyfrowego aparatu fotograficznego. Sprawdź na poniższym
wykazie system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
Szukanie
operacji
O systemach kolorystycznych TV
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
154PL
Rodzaje kart pamięci, które mogą być używane w tym aparacie to „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta pamięci SD, karta
pamięci SDHC i karta pamięci SDXC.
MultiMediaCard nie może być używana.
Spis treści
Karta pamięci
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany
oddzielnie)
Szukanie
operacji
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty pamięci sformatowanej na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu danych różni się, zależnie od kombinacji, jaką stanowi karta pamięci
i używany sprzęt.
• W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta pamięci zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu.
– Jeżeli karta pamięci zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń
elektrycznych.
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.
• Nie naklejaj etykiety na kartę pamięci ani na adapter karty pamięci.
• Nie dotykaj złącza karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzaj, nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamięci.
• Nie demontuj, ani nie przerabiaj karty pamięci.
• Nie narażaj karty pamięci na działanie wody.
• Nie zostawiaj karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.
• Wkładaj kartę pamięci, która pasuje rozmiarem do otworu na kartę pamięci. W innym wypadku
można spowodować usterkę.
• Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w następujących warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję
• Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj aby karta pamięci była skierowana
we właściwym kierunku, następnie włóż ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy
sposób spowoduje usterkę.
155PL
Rodzaje kart „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie są podane
w tabeli poniżej. Jednakże nie gwarantuje się poprawnego działania wszystkich funkcji
kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj „Memory Stick”
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Spis treści
„Memory Stick”
Nagrywanie/Odtwarzanie
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Uwagi o używaniu „Memory Stick Micro” (sprzedawana
oddzielnie)
Indeks
• Ten produkt jest zgodny z „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od „Memory Stick
Micro”.
• Aby używać karty „Memory Stick Micro” w tym aparacie, należy kartę „Memory Stick Micro”
umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli karta „Memory Stick Micro” zostanie
włożona do aparatu bez adaptera „M2” o wielkości równej Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie
być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć
przez przypadek.
Szukanie MENU/
Ustawień
*1 Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwany.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” i „Memory
Stick PRO-HG Duo” posiadają funkcje MagicGate. MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich, która używa technologii szyfrowania. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające
funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.
*3 Mogą być nagrywane filmy o rozmiarze [1280×720].
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego, równoległego transferu danych. Aparat wykonuje taki sam
4-bitowy, równoległy transfer danych jak karta „Memory Stick PRO Duo”.
Szukanie
operacji
Memory Stick Duo (z MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
156PL
O ładowaniu akumulatora
• Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie
zostać w pełni naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.
Spis treści
Akumulator
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
Indeks
• Całkowicie rozładuj akumulator i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Aby utrzymać
funkcję pracy akumulatora podczas przechowywania, co najmniej raz w roku całkowicie go
naładuj, po czym całkowicie rozładuj w aparacie.
• Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć (str.77), aż
wyłączy się zasilanie.
• Aby utrzymywać w czystości styki akumulatora i zapobiec zwarciu, przed przenoszeniem lub
przechowywaniem należy włożyć go do plastikowej torebki w celu odizolowania od innych
metalowych przedmiotów.
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak przechowywać akumulator
Szukanie
operacji
• Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach
akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć czas działania akumulatora należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać i wkładać do aparatu bezpośrednio
przed rozpoczęciem nagrywania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania
dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na
słońcu.
• Jeżeli bieguny akumulatora będą zanieczyszczone, aparat może się nie włączyć, akumulator może
się nie ładować lub mogą się pojawić inne nieprawidłowości. W takich wypadkach delikatnie usuń
zanieczyszczenia miękką ściereczką.
O żywotności akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem
i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się
znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy,
a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.
Kompatybilny akumulator
• Akumulator NP-BN1 (w zestawie) może być używany tylko w tych modelach Cyber-shot, które
są kompatybilne z typem N.
157PL
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane tylko akumulatory typu NP-BN1 (nie żadne inne).
Akumulatory inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć przy
próbie ładowania, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.
• Lampka CHARGE na dostarczonej ładowarce ma dwa następujące rodzaje błysków.
Szybkie błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 0,15 s.
Wolne błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 1,5 s.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Gdy naładowany akumulator będzie
pozostawiony w ładowarce, okres żywotności akumulatora może ulec skróceniu.
• Gdy lampka CHARGE miga, wyjmij ładowany akumulator i włóż go do ładowarki z powrotem
w ten sposób, aby kliknął. Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie, akumulator może być
niesprawny lub włożony został akumulator inny niż podanego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli akumulator jest podanego tutaj rodzaju, należy
wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka pracuje właściwie.
Jeżeli ładowarka akumulatora działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Gdy lampka CHARGE miga wolno, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie zostało
czasowo zatrzymane. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości,
gdy temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania.
Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do
zakresu odpowiedniego do ładowania. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od
10°C do 30°C.
Spis treści
Ładowarka akumulatora
Indeks
158PL
Komunikacja TransferJet jest zgodna ze standardem podanym poniżej.
Standard TransferJet:
Zgodny z PCL Spec. Rev. 1.0
• Używaj wymienionego powyżej protokołu komunikacyjnego „SCSI”, gdy łączysz się
z urządzeniem kompatybilnym z TransferJet (sprzedawane oddzielnie). Używaj protokołu
komunikacji „OBEX”, gdy wymieniasz dane między aparatami.
Szukanie
operacji
Protocol Class Name (rodzaj komunikacji):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Spis treści
Standard TransferJet
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
159PL
Spis treści
Liczba zdjęć i dostępny czas
nagrywania filmów
Liczba zdjęć i dopuszczalny czas nagrywania mogą być różne, zależnie od warunków
nagrywania i karty pamięci.
(Jednostki: Obrazy)
Pojemność Pamięć wewnętrzna
Około 23 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
3
265
530
1050
2100
4250
10M
5
395
790
1600
3200
6400
5M
7
570
1100
2300
4650
9300
145
11500
23000
46500
94000
188000
VGA
16:9(12M)
4
325
650
1300
2600
5200
16:9(2M)
23
1800
3600
7300
14500
29000
Szukanie MENU/
Ustawień
Rozmiar
Karta pamięci sformatowana tym aparatem
Szukanie
operacji
Zdjęcia
Uwagi
Indeks
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 99 999, pojawia się wskaźnik „>99999”.
• Gdy odtwarzany obraz jest nagrany innym aparatem, wyświetlony obraz może nie ukazać się
w swoim rzeczywistym rozmiarze.
Filmy
Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to całkowite
czasy dla wszystkich plików filmowych. Ciągłe nagrywanie jest możliwe jednorazowo
przez około 29 minut lub do nagrania około 2 GB danych.
(h (godzina), m (minuta), s (sekunda))
Pojemność Pamięć wewnętrzna
Rozmiar
Około 23 MB
Karta pamięci sformatowana tym aparatem
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280×720(Wys. jakość)
−
0 h 25 m 0 h 55 m 1 h 50 m 3 h 40 m 7 h 25 m
(0 h 20 m) (0 h 40 m) (1 h 20 m) (2 h 45 m) (5 h 30 m)
1280×720(Standard)
−
0 h 40 m 1 h 20 m 2 h 40 m 5 h 25 m 10 h 50 m
(0 h 25 m) (0 h 55 m) (1 h 50 m) (3 h 40 m) (7 h 25 m)
VGA
0 m 52 s
(0 m 39 s)
1 h 20 m
(1 h 0 m)
2 h 40 m
(2 h 0 m)
5 h 25 m 10 h 50 m 21 h 45 m
(4 h 0 m) (8 h 5 m) (16 h 20 m)
Liczba w ( ) to minimalny czas nagrania.
Uwagi
• W celu automatycznego dostosowania jakości obrazu do sceny aparat używa formatu VBR
(Variable Bit Rate, zmienna prędkość kodowania). Z tego powodu nie da się dokładnie
przewidzieć czasu nagrania.
Ciąg dalszy r
160PL
Spis treści
• Filmy zawierające obrazy o wysokiej zmienności są nagrywane z wyższą szybkością kodowania i
wymagają więcej pamięci, co skraca łączny czas nagrania.
Czas nagrania zależy od warunków nagrywania, obiektu i rozmiaru obrazu.
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
161PL
Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach
Szukanie
operacji
• W bardo gorącym, zimnym lub wilgotnym miejscu
W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię,
w niektórych przypadkach nieusuwalną.
Spis treści
Zalecenia eksploatacyjne
O przenoszeniu
O czyszczeniu
Czyszczenie ekranu LCD
Wytrzeć powierzchnię ekranu, używając zestawu czyszczącego LCD (sprzedawany oddzielnie), aby
usunąć odciski palców, kurz itp.
Szukanie MENU/
Ustawień
Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ
może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.
Czyszczenie obiektywu
Aby usunąć odciski palców, kurz itp., wytrzeć obiektyw miękką szmatką.
Indeks
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą.
Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:
– Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna,
alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki
owadobójcze.
– Nie dotykaj aparatu ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.
– Nie należy zostawiać aparatu w długotrwałym kontakcie z gumą lub winylem.
O temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Nie jest zalecane
fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany
zakres temperatur.
O wewnętrznym akumulatorze rezerwowym
Ten aparat posiada wewnętrzny, akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia,
niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest
włączany tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu miesiąca aparat
nie jest używany wcale, rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed użyciem aparatu
akumulator należy naładować.
Jednak nawet gdy ten akumulator nie jest naładowany, można nadal używać aparat, ale data i czas
nie zostaną pokazane.
Metoda ładowania wewnętrznego akumulatora rezerwowego
Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator i pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny
z wyłączonym zasilaniem.
162PL
A
I
Akumulator.....................................................................157
Ikona polecenia wydruku .......................................140
Autom. orient. .................................................................99
Indeks obrazów ...............................................................76
Autoportret .......................................................................47
Inicjalizuj ..........................................................................108
Autoprogram ...................................................................30
Inteligentna automatyka ...........................................26
ISO .........................................................................................57
Balans bieli ........................................................................59
Brzęczyk ............................................................................103
J
Szukanie
operacji
Inteligentny zoom..........................................................98
B
Spis treści
Indeks
Jasność LCD ...................................................................104
C
K
Chroń ....................................................................................87
Kalendarz ...........................................................................75
Chwilowo obrócone wyświetlenie .......................39
Kalibrowanie ..................................................................120
COMPONENT .............................................................109
Karta pamięci .............................................................3, 155
Kasuj .....................................................................................80
D
Kasuje katalog REC ..................................................124
Dane naświetlenia .........................................................92
Katalog
Kasowanie ................................................................124
DRO ......................................................................................70
Tworzenie .................................................................122
Druk ..............................................................................88, 140
Wybieranie .................................................................94
Duża czułość .....................................................................31
Zmiana........................................................................123
Indeks
DPOF ...................................................................................88
Szukanie MENU/
Ustawień
Centr AF.............................................................................62
Kierunek nagrywania ..................................................50
E
Kolor wyświetlenia .....................................................106
Efekt gład. skóry ............................................................67
Komputer .........................................................................132
Ekran MENU ............................................................11, 13
Importowanie obrazów .............................136, 137
EV...........................................................................................56
Komputer Macintosh .........................................132
Eye-Fi .................................................................................118
Komputer Windows ............................................132
Zalecane środowisko ..........................................132
F
Komputer Macintosh ................................................132
Fajerwerki ..........................................................................32
Komputer Windows ...................................................132
Format ................................................................................121
Konfiguracja wyświetlenia
Fotografowanie
Fotografowanie........................................................72
Filmy ..............................................................................29
Oglądanie ....................................................................91
Zdjęcia ..........................................................................26
Kopiuj .................................................................................125
G
Gładka skóra ....................................................................31
Korekcja czerwonych oczu.......................................85
Krótki czas migawki .....................................................32
Kulinaria .............................................................................31
Gniazdo USB .................................................................136
H
HD(1080i) ........................................................................109
163PL
L
Oszczędz. energii .........................................................116
Language Setting .........................................................105
Liczba obrazów w indeksie ......................................93
Liczba zdjęć .....................................................................160
Linia siatki .........................................................................96
P
PAL .....................................................................................110
Pamięć wewnętrzna ......................................................22
Panel dotykowy ..............................................................19
Spis treści
Lampa błyskowa ......................................................45, 46
Panorama ...........................................................................27
Pejzaż ....................................................................................31
Ładowarka akumulatora .........................................158
Piksel .....................................................................................53
Łatwy tryb
Plaża ......................................................................................31
Fotografowanie........................................................41
PMB.....................................................................................133
Oglądanie ....................................................................74
PMB Portable ................................................................138
Szukanie
operacji
Ł
Pobierz muzykę ............................................................114
Podwodna Rozległa panorama ..............................34
Makro ...................................................................................55
Podwodne...........................................................................32
Maluj .....................................................................................84
Podwodny balans bieli ................................................61
Maskowanie nieostrości .............................................85
Połączenie
Komputer ..................................................................136
Mass Storage ..................................................................112
Miękkie ujęcie .................................................................31
Odbiornik TV .........................................................129
MTP .....................................................................................112
Połączenie USB ............................................................112
Multi AF .............................................................................62
Pomiar centralnie ważony ........................................64
Music Transfer ..............................................................133
Pomiar punktowy ..........................................................64
Portret-zmierzch.............................................................31
Nastaw. ................................................................................14
Precyzyjny zoom cyfrowy .........................................98
Nastawia datę i czas....................................................128
Przew. rozp. sceny .......................................................100
Nastawia region ............................................................127
Przewodnik w aparacie.........................................23, 73
Nastawienia głośności .................................................90
Przycinanie (Zmiana rozm.)....................................85
Nastawienia LUN ........................................................113
PTP.......................................................................................112
Nastawienia serii ............................................................54
Punktowy AF ...................................................................62
Nastawienie zegara .....................................................128
Naświetlenie .....................................................................56
R
Nazwy części .....................................................................16
Ramka pola AF ..............................................................62
NTSC ..................................................................................110
Red. czerw. oczu...........................................................101
Numer pliku ....................................................................126
Red. zamkniętych oczu ..............................................71
Indeks
Pomiar wielopunktowy ..............................................64
N
Szukanie MENU/
Ustawień
M
Retusz ...................................................................................85
O
Rozdz. wyświetlania .....................................................97
Obróć ....................................................................................89
Rozległa panorama .......................................................27
Odbiornik TV ........................................................129, 130
Rozm. Obrazu .................................................................51
Odtwarzanie
Rozmiar obrazu panoramy ......................................51
Filmy ..............................................................................40
Rozpoznanie sceny .......................................................65
Zdjęcia ..........................................................................36
Rozwiązywanie problemów ...................................141
Oprogramowanie .........................................................133
Opróżnij muzykę..........................................................115
Osłona ................................................................................111
Ostrość .................................................................................62
164PL
Samowyzw ....................................................................47, 49
Zdjęcia z bliska ...............................................................55
Sceneria nagrywania filmu .......................................42
Zdjęcie z uśmiechem ...................................................43
SD .........................................................................................109
Złacze uniwersalne .....................................129, 130, 136
Slajdy.....................................................................................77
Zmień katalog REC ...................................................123
Standard TransferJet .................................................159
Zmierzch .............................................................................31
Synch.z dł.czas. ................................................................45
Zoom.....................................................................................35
System operacyjny ......................................................132
Zoom cyfrowy..................................................................98
Szeroki zoom ....................................................................38
Zoom odtwarzania ........................................................37
Zoom optyczny .........................................................35, 98
Ś
Zwierzę domowe............................................................31
Śnieg ......................................................................................32
TransferJet.......................................................................117
Tryb filmu
Fotografowanie........................................................29
Oglądanie ....................................................................40
Tryb NAGR......................................................................25
Tryb oglądania ................................................................86
Szukanie MENU/
Ustawień
T
Szukanie
operacji
Z
Spis treści
S
Tryb pokazowy..............................................................107
Tryb pomiaru ...................................................................64
Utwórz katalog REC .................................................122
Indeks
U
Uwaga-zamkn. oczy ...................................................102
Używanie aparatu za granicą ................................154
V
VGA......................................................................................51
W
Własna konfiguracja ....................................................21
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ...........149
Wspomaganie AF ..........................................................95
Wybierz katalog..............................................................94
Wybór sceny .....................................................................31
Wyjście wideo ................................................................110
Wykrywanie twarzy ......................................................68
Wysyła przez TransferJet ..........................................82
Wyświetlenie samodiagnostyki............................149
165PL
Uwagi dotyczące licencji
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
LICENCJA NA TEN PRODUKT ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE
LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCE PATENT NA MPEG-4 VISUAL I
DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU
WŁASNEGO KLIENTA, A NIE NA SKALĘ KOMERCYJNĄ, W CELU
(i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA SYGNAŁU MPEG-4 VIDEO ZAKODOWANEGO PRZEZ
KLIENTA W RAMACH DZIAŁAŃ PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH
I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ UDZIELONĄ PRZEZ MPEG LA NA
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ZGODNYCH ZE STANDARDEM MPEG-4
VIDEO.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI
TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA. DODATKOWE
INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PRODUKTU
I UDZIELENIA NA NIEGO LICENCJI W CELACH PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH MOŻNA OTRZYMAĆ OD FIRMY
MPEG LA, LLC.
ZOBACZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg” jest
dostarczone jako oprogramowanie wbudowane. Oprogramowanie to jest dostarczane na
podstawie umowy licencyjnej z właścicielami praw autorskich. Poniższe informacje
zamieszczone zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego
oprogramowania. Należy zapoznać się z następującymi informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” i „libjpeg”.
Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License
(określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License
(określaną dalej jako „LGPL”).
Stwierdza się, że użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania
kodu źródłowego tych programów, na warunkach określanych przez dostarczone licencje
GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości
kodu źródłowego.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest Adobe Reader. Jeżeli program ten nie jest
jeszcze zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
166PL
Ciąg dalszy r
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
Spis treści
O licencji na oprogramowanie „Music Transfer” na CD-ROM
(w zestawie)
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
167PL
Download PDF

advertising