Sony | DSC-T20 | Sony DSC-T20 Instrukcja obsługi

VKLIK!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
fotografowania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
podglądu
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
Dostosowywanie
ustawień
DSC-T20/T25
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzęnia
należy dokładnie zapoznać się z trescią
niniejszego podręcznika, „Instrukcja obsługi” i
poradnika „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych” oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości
Oglądanie zdjęć na
telewizorze
Współpraca aparatu
z komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indexs
© 2007 Sony Corporation
3-100-781-52(1)
PL
Uwagi dotyczące korzystania
z aparatu
Typy kart „Memory Stick”
obsługiwanych przez aparat (nie
należą do wyposażenia)
Półprzewodnikowym nośnikiem
służącym do zapisywania danych
używanym w tym aparacie jest karta
„Memory Stick Duo”. Istnieją dwa typy
kart „Memory Stick”.
„Memory Stick Duo”: aparat może
być używany z kartami „Memory
Stick Duo”.
Uwagi dotyczące akumulatorów
• Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
• Akumulator można ładować, nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Akumulatora
można również używać, nawet jeśli nie jest
całkowicie naładowany, korzystając z jego
częściowo naładowanej pojemności.
• Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 119.
Obiektyw Carl Zeiss
„Memory Stick”: aparat nie może
być używany z kartami „Memory
Stick”.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat ustawienia „Memory Stick Duo”,
zobacz strona 117.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Kartę „Memory Stick Duo” można
używać, wkładając ją do adaptera
Memory Stick Duo (nie należy do
wyposażenia).
Adapter Memory Stick Duo
2
Aparat jest wyposażony w obiektyw
firmy Carl Zeiss umożliwiający robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany zgodnie z systemem
zapewniania jakości potwierdzonym
certyfikatem firmy Carl Zeiss i
standardami jakości firmy Carl Zeiss w
Niemczech.
Uwagi dotyczące ekranu LCD
i obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być stale widoczne
niewielkie czarne i (lub) jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te
powstają w procesie produkcji i nie wpływają
w żaden sposób na zapis obrazu.
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu i
aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone
w niniejszym podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
3
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ................................................... 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ................................... 8
Fokus – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie ............................................. 8
Ekspozycja – Regulacja intensywności światła....................................................... 9
Kolor – O wpływie oświetlenia............................................................................. 10
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”................................................. 11
Elementy aparatu.................................................................................... 13
Wskaźniki na wyświetlaczu ..................................................................... 15
Zmiana trybu wyświetlania ..................................................................... 19
Korzystanie z pamięci wewnętrznej........................................................ 20
Podstawowe operacje
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)............................. 21
Oglądanie obrazów................................................................................. 25
Usuwanie obrazów ................................................................................. 27
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu ......................................... 29
Opcje menu ............................................................................................ 32
Używanie funkcji fotografowania
Przełączanie trybu fotografowania ................................................ 33
Fotografowanie za pomocą opcja Selekcja sceny..................... 34
Menu fotografowania ........................................................................ 36
Selekcja sceny: Korzystanie z trybu Selekcja sceny
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanej osoby
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów specjalnych
ISO: Wybieranie światłoczułości
EV: Regulacja intensywności światła
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
4
Spis treści
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME .........................................49
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
Menu podglądu ...................................................................................52
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
(Retusz): Retuszowanie zdjęć po fotografowaniu
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
(Druk): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Dostosowywanie ustawień
Dostosowywanie funkcji Zarządzanie pamięcią i ustawień Nastaw.
................................................................................................................58
Zarządzanie pamięcią .................................................................60
Narzędzie pamięci – Narzędzie Memory Stick..................................60
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci – Narzędzie pamięci wew ...................................62
Format
Nastaw. ...........................................................................................63
Główne nastawienia – Główne nastawienia 1....................................63
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia – Główne nastawienia 2....................................64
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Nastawienie nagryw. – Nastawienia nagrywania 1 ............................66
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienie nagryw. – Nastawienia nagrywania 2 ............................68
Autom. orient.
Auto podgląd
5
Spis treści
Nastawienie zegara ............................................................................ 69
Language Setting................................................................................ 70
Oglądanie zdjęć na telewizorze
Oglądanie zdjęć na telewizorze .............................................................. 71
Podłączenie aparatu do telewizora za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego .............................................................................................71
Podłączenie aparatu do telewizora HD ................................................................ 72
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows....................................... 74
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ................................................ 76
Kopiowanie obrazów do komputera ....................................................... 77
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze
(przy użyciu karty „Memory Stick Duo”) ................................................. 84
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)............ 85
Korzystanie z programu „Music Transfer” (w zestawie) .......................... 91
Komputer Macintosh .............................................................................. 92
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia ......................................................................... 94
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ........................................................................... 95
Drukowanie w punkcie usługowym ........................................................ 98
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 100
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu .....................................112
6
Spis treści
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania.................................. 116
Informacje o karcie „Memory Stick” ..................................................... 117
Informacje o akumulatorze ................................................................... 119
Informacje o ładowarce .........................................................................120
Indexs
Indexs.................................................................................................... 121
7
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Fokus
Ekspozycja
Kolor
Jakość
W tej części omówione są podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśniono korzystanie z różnych funkcji
aparatu, takich jak ekran HOME
(strona 29), menu (strona 31) i inne.
Fokus
Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Naciśnij spust migawki
od razu do końca.
Naciśnij spust
migawki do połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF miganie
wskaźnika , zapala
się, wydaje dźwięk
Następnie naciśnij
spust migawki do
końca.
Aby wykonać zdjęcie w sytuacji, gdy trudno ustawić ostrość t [Fokus] (strona 43)
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Patrz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
Jak uniknąć rozmazania
Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie. Zaleca się oparcie się
o pobliskie drzewo lub budynek, aby pozostawać nieruchomo. Skutecznym
sposobem jest także robienie zdjęć przy użyciu samowyzwalacza z 2-sekundowym
opóźnieniem lub korzystanie ze statywu. Przy niedostatecznej ilości światła
należy posłużyć się lampą błyskową.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ekspo- Regulacja intensywności światła
zycja
Zdjęcia można wykonywać, korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Ekspozycja:
Czas otwarcia migawki =Okres, w trakcie
którego światło dociera
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji) = czułość rejestracji
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Prawidłowa ekspozycja
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
automatycznej regulacji. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (strona 41).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Zdjęcie ciemne
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(strona 42).
Regulacja czułości ISO (zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Aby uzyskać informacje na temat regulowania czułości ISO, zobacz strona 41.
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa się w
ciemnym miejscu.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej „wygładzony”.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzien.
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą opcji [Balans bieli]
(strona 45).
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy, szczegółowość i
czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy zdjęcie zostanie
wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 8M
3 264 pikseli × 2 448 pikseli = 7 990 272 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie rozmiaru obrazów
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
.
Rozmiar obrazu
Wskazówki
8M (3264×2448)
Dla druków maks A3
3:21) (3264×2176)
Nagrywa w formacie 3:2
5M (2592×1944)
Dla druków maks A4
3M (2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm lub
13×18 cm
VGA (640×480)
Nagrywa w małym rozmiarze
załącznika e-mail
16:92) (1920×1080)
Nagrywa w formacie HDTV
Liczba zdjęć
Drukowanie
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
1) Obrazy są rejestrowane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
2) Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (strona 109).
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Rozmiar obrazu w filmie
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. Jakości do
wyświetlenia na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
320 (320×240)
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość.
• Im więcej jest odtwarzanych klatek na sekundę, tym film jest bardziej płynny.
12
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
A Spust migawki (21)
B Lampa błyskowa (22)
C Wspomaganie AF (66)/Lampka
samowyzwalacza (24)
A Przycisk POWER
D Obiektyw
B Lampka POWER
E Osłona obiektywu
C Głośnik
D Przycisk
(odtwarzanie) (25)
E Ekran LCD (19)
F Mikrofon
G Fotografowanie: Przycisk Zoom (W/
T) (22)
Podgląd: Przycisk
(zoom przy
odtwarzaniu)/Przycisk
(indeks)
(25)
H Przycisk MENU (31)
I Pokrywa komory baterii/karty
pamięci „Memory Stick Duo”
J Zaczep paska na nadgarstek
K Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (31)
Menu wyłączone: DISP/ / / (19,
22-24)
L Przycisk HOME (29)
M Lampka dostępu
N Gniazdo „Memory Stick Duo”
O Otwór akumulatora
13
Elementy aparatu
P Dźwignia wysuwania akumulatorów
Q Złącze wielofunkcyjne (spód)
Stosowane w następujących
sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejściowych
audio/wideo w odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
R Gwint statywu (spód)
• Należy stosować statyw ze śrubą krótszą
niż 5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywie ze
śrubą dłuższą niż 5,5 mm, grozi to
uszkodzeniem aparatu.
14
Wskaźniki na wyświetlaczu
Za każdym naciśnięciem przycisku
v (DISP) zmienia się wygląd
wyświetlacza (strona 19).
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
E
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatorów (112)
Rozmiar obrazu (36)
Tryb fotografowania
(Selekcja sceny) (33)
Tryb fotografowania
(Program) (33)
Podczas nagrywania filmów
Balans bieli (45)
Tryb rejestracji (38)
Tryb pomiaru światła
(42)
Wykrywanie twarzy (37)
SteadyShot (47)
Ostrzeżenie o wibracji
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak
włączenie funkcji
stabilizacji obrazu, użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
statywu lub innego środka
do stabilizacji aparatu
(strona 8).
Samowyzwalacz (24)
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wskaźnik
Skalowanie zoomu (22,
67)
96
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
00:00:00
Pozostały czas
nagrywania
Tryb koloru (40)
Iluminacja AF (66)
Redukcja czerwonych
oczu (47)
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
1.0 m
Odległość nastawionej
ostrości (43)
z
Wskaźnik blokady AE/
AF (21)
Gotowy
NAGR.
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
ISO400
Liczba ISO (41)
Wolna migawka NR
• Funkcja wolnej migawki
NR (redukcja szumu)
włącza się automatycznie,
aby zredukować szum na
obrazie, gdy w warunkach
słabego oświetlenia czas
otwarcia migawki spada
poniżej określonej
wartości.
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
+2.0 EV
Wartość ekspozycji (41)
00:00:12
Czas rejestracji
Wskaźnik ramki pola AF
(43)
Makro/Lupa (23)
C
Wyświetlacz
Wskaźnik
Nośnik zapisywanych
danych
Folder zapisu (60)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
16
Tryb lampy błyskowej
(22)
Ładowanie lampy
błyskowej
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (112)
+
Celownik pomiaru
punktowego (42)
Ramka pola AF (43)
Histogram (19)
Wskaźniki na wyświetlaczu
Podczas wyświetlania zdjęć
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
Rozmiar obrazu (36)
Podczas odtwarzania filmów
-
Ochrona (55)
GŁOŚ
Głośność (25)
DPOF
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
(98)
Połączenie PictBridge
(96)
Skalowanie zoomu (25)
Połączenie PictBridge
(97)
• Nie należy odłączać kabla
od złącza
wielofunkcyjnego, gdy
wyświetlana jest ta ikona.
B
Wyświetlacz
N
Wskaźnik
Odtwarzanie (25)
Pasek odtwarzania
00:00:12
Licznik
101-0012
Numer folderu/pliku (57)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
z STOP
z PLAY
Sterowanie
odtwarzaniem obrazów
BACK/
NEXT
Wybór zdjęć
VOLUME
Regulacja głośności
Histogram (19)
• Wskaźnik
pojawia się,
gdy wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
17
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
Wskaźnik
Nośnik do odtwarzania
Folder odtwarzania (57)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
Zmiana folderu zapisu
(57)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Tryb pomiaru światła
(42)
Lampa błysk
Balans bieli (45)
18
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (112)
ISO400
Liczba ISO (41)
+2.0 EV
Wartość ekspozycji (41)
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
Zmiana trybu wyświetlania
Przycisk v
(DISP) (przycisk
wyświetlania
ekranu)
Za każdym naciśnięciem przycisku
v (DISP) wygląd wyświetlacza zmienia
się w następujący sposób.
Zwiększenie jasności podświetlenia ekranu LCD
Histogram włączony
Podczas
odtwarzania
wyświetlane są
informacje o obrazie.
Wskaźniki wyłączone
Wyświetlanie
histogramu
• Podczas przeglądania obrazów przy silnym
oświetleniu zewnętrznym zwiększ jasność
podświetlenia ekranu LCD.
W takich warunkach może jednak nastąpić
szybszy spadek mocy akumulatora.
• Po podłączeniu aparatu do telewizora
wyświetlacz przełącza się z trybu włączonego
histogramu do trybu wyłączonych
wskaźników, a następnie do trybu
włączonych wskaźników.
• Histogram nie jest wyświetlany w
następujących sytuacjach:
W trakcie fotografowania
– Podczas wyświetlania menu.
– Podczas filmowania
W trakcie odtwarzania
– Podczas wyświetlania menu.
– W trybie indeksu
– Podczas korzystania z funkcji zoomu przy
odtwarzaniu.
– Podczas obracania zdjęć.
– Podczas odtwarzania filmów
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas fotografowania i
podczas podglądu może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
z Ustawienie EV (wartości ekspozycji) przez
wyświetlenie histogramu
A
B
Ciemny Jasny
Wskaźniki włączone
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Naciskaj v (DISP), aby
wyświetlić histogram w obrębie ekranu.
Wykres w prawej części oznacza jasne
zdjęcie, w lewej — ciemne.
A Liczba pikseli
B Jasność
• Histogram jest też wyświetlany podczas
odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie
można wówczas wyregulować ekspozycji.
19
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 31 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, ustawienia, itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Wyświetlane są obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej.
[Menu, ustawienia, itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej mogą być wykonywane różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej, a
następnie wykonać procedurę opisaną w sekcji [Kopiuj] (strona 61).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Należy wykonać procedurę opisaną na stronach od 78 do 80, nie wkładając karty
„Memory Stick Duo” do aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można kopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
uniwersalnym kablem połączeniowym. Jednak nie można skopiować danych z komputera do
pamięci wewnętrznej aparatu.
20
Podstawowe operacje
Proste fotografowanie (tryb
automatycznej regulacji)
Przycisk makro
Przycisk DISP
Przycisk lampy
błyskowej
Spust migawki
Przycisk Zoom
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Przesuń w dół osłonę obiektywu.
Podstawowe operacje
Przycisk MENU
Przycisk
samowyzwalacza
Przycisk z
2 Chwyć pewnie aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany
obiekt powinien
znaleźć się w ramce
ustawiania ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
1Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić
ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i nadal świeci.
2Naciśnij spust migawki do końca.
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Wskaźnik
21
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Nagrywanie filmów
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Tryb filmu] (strona 29.)
(Nagrywanie), a następnie wybierz [
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi ok. 50 cm. Jeśli obiekt znajduje się bliżej niż
odległość fotografowania, zdjęcia należy robić w trybie zbliżenia (Makro) lub w trybie Lupa
(strona 23).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Znika również ramka
pola AF. Zmień ujęcie i ustaw ponownie ostrość.
Przypadki, w których trudno ustawić ostrość na obiekcie:
–
–
–
–
–
–
–
Obiekty znajdujące się w dużej odległości od aparatu i ciemne
Słaby kontrast między obiektem a tłem
Obiekty obserwowane przez szkło
Szybko poruszające się obiekty
Światło odbite lub połyskujące
Migające obiekty
Oświetlenie od tyłu
/ Używanie zoomu
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć zoom, lub
, aby go zmniejszyć.
• Gdy zoom jest większy niż 3×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz strona 67.
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
(Brak wskaznika): Automatyczna lampa błyskowa
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości światła lub oświetlenia obiektu z tyłu (ustawienie
domyślne)
: Błysk wymuszony włączony
: Synchronizacja wolna (włączenie błysku wymuszonego)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest krótki, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcie tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Błysk wymuszony wyłączony
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy raz w celu dostosowania ilości światła.
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
22
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Makro/Lupa (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
Makro
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ostrości zmniejsza się, dlatego nie cały obiekt może być ostry.
• Zmniejsza się szybkość autofokusa.
Lupa
• Ten tryb służy do fotografowania przy odległościach mniejszych niż w trybie
(Makro).
• Zoom optyczny jest zablokowany przy stronie W i nie można go używać.
• Nie jest możliwe robienie zdjęć w trybie Seria lub stopniowania ekspozycji (strona 38).
• Nie można używać funkcji Wykrywanie twarzy podczas robienia zdjęć w trybie Lupa.
• Po naciśnięciu przycisku zoomu obraz jest powiększany przy użyciu zoomu cyfrowego.
Podstawowe operacje
(Brak wskaznika): Tryb makro wyłączony
: Makro włączone (strona W: ok. 8 cm lub dalej, strona T: ok. 25 cm lub dalej)
: Ognisk. z bliska możliwe (zablokowane na stronie W: ok. 1–20 cm)
23
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Brak wskaznika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Lampka
samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V
.
• Stosowanie samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem pozwala uniknąć rozmazania zdjęcia
spowodowanego wstrząsem aparatu w wyniku naciśnięcia spustu migawki.
24
Oglądanie obrazów
Przycisk
(indeks)/
(Zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk
(Zoom
przy odtwarzaniu)
Przycisk
(odtwarzanie)
Przycisk z
Przycisk MENU
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk
Przycisk sterowania
(odtwarzanie).
Naciśnięcie przycisku
(odtwarzanie), gdy kamera jest wyłączona, spowoduje jej
automatyczne włączenie i uaktywnienie trybu odtwarzania. Aby nastawić na tryb
fotografowania, naciśnij ponownie
(odtwarzanie).
Podstawowe operacje
Przycisk v/V/b/B
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie.)
Naciskaj przycisk b/B, aby przewijać do tyłu/do przodu. (Naciśnij przycisk z, aby
przywrócić normalne odtwarzanie).
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw
głośność, naciskając przyciski b/B.
• Filmy o rozmiarze obrazu [320] są wyświetlane w mniejszym rozmiarze.
/
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk .
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B
Anuluj zoom przy odtwarzaniu: z
• Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] (strona 54)
25
Oglądanie obrazów
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij
(indeks), aby wyświetlić ekran indeksu podczas wyświetlania zdjęć.
Wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij z.
Jeżeli na karcie pamięci „Memory Stick Duo” włożonej do aparatu znajduje się wiele
folderów, wybierz pasek wyboru folderu przy użyciu przycisku b, a następnie wybierz
żądany folder za pomocą przycisków v/V.
• Dostęp do ekranu indeksu można także uzyskać, wybierając [
na ekranie HOME.
• Za każdym naciśnięciem przycisku
indeksu.
26
Wyświetl. Indeksu]
(indeks) zmienia się liczba zdjęć na ekranie
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk MENU
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(odtwarzanie).
Podstawowe operacje
Przycisk z
2 Naciśnij przycisk MENU podczas wyświetlania jednego zdjęcia lub wielu
zdjęć.
3 Wybierz opcję [
Kasuj] za pomocą części v przycisku sterowania.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz żądaną metodę usuwania spośród [Ten
obraz], [Wiele obrazów] i [Wszyst. w tym katalogu] i naciśnij z.
Wybranie [Ten obraz] powoduje
Usunięcie zaznaczonego obrazu.
Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
27
Usuwanie obrazów
Wybranie [Wiele obrazów] powoduje
Jednoczesne zaznaczenie i usunięcie wielu obrazów.
1 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu zostanie wyświetlony znak
(znak zaznaczenia).
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Wybranie [Wszyst. w tym katalogu] powoduje
Usunięcie wszystkich obrazów z danego folderu.
Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
• Po wyświetleniu ekranu indeksu wszystkie obrazy w folderze można usunąć,
wybierając opcję [Wiele obrazów], przenosząc podświetlenie do paska folderu za
pomocą przycisku b, a następnie umieszczając zaznaczenie w polu wyboru
odpowiadającym folderowi.
28
Poznawanie różnych funkcji — HOME/
Menu
Korzystanie z ekranu HOME
Ekran HOME jest podstawowym ekranem służącym do uzyskiwania dostępu do
różnych funkcji. Jest on dostępny bez względu na aktywny tryb fotografowania lub
podglądu.
Przycisk sterowania
Przycisk HOME
Podstawowe operacje
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
Opcja
Opis
2 Wybierz kategorię za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME podczas trwającego połączenia PictBridge lub
połączenia USB.
• Aby przełączyć się do trybu fotografowania, naciśnij do połowy spust migawki.
29
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Opcje ekranu HOME
Naciśnięcie przycisku HOME powoduje wyświetlenie następujących opcji.
Wyświetlane na ekranie opisy funkcji zawierają szczegółowe informacje na ich temat.
Kategoria
Opcje
Nagrywanie
Auto regulacja (strona 33)
Selekcja sceny (strona 33)
Autoprogram (strona 33)
Tryb filmu (strona 33)
Oglądanie obrazów
Pojedynczy obraz (strona 49)
Wyświetl. Indeksu (strona 49)
Slajdy (strona 49)
Drukowanie, Inne
Druk
Narzędzie muzyczne (strona 91)
Pobierz muzykę
Zarządzanie pamięcią
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick (strona 60)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (strona 62)
Format
Nastaw.
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (strona 63)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia 2 (strona 64)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Formatuj muzykę
Nastawienie nagryw.
Nastawienia nagrywania 1 (strona 66)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagrywania 2 (strona 68)
Autom. orient.
Auto podgląd
Nastawienie zegara (strona 69)
Language Setting (strona 70)
30
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk MENU
Przycisk z
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Podstawowe operacje
Przycisk v/V/b/B
Info funkcji
Ustawienie wartości [Info funkcji] na [Wyłącz] powoduje wyłączenie
opisów funkcji (strona 63).
• To menu może być wyświetlone tylko wtedy, gdy aparat pracuje w trybie fotografowania lub w
trybie wyświetlania.
• W zależności od wybranego trybu dostępne są różne opcje.
2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części v/V przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, naciskaj część v/V aż opcja pojawi się na wyświetlaczu.
3 Wybierz ustawienie za pomocą b/B.
• Jeżeli żądane ustawienie nie jest widoczne, naciskaj b/B, aż pojawi się ono na wyświetlaczu.
• Po wybraniu opcji naciśnij z.
4 Naciśnij MENU, aby wyłączyć menu.
31
Opcje menu
Dostępność opcji menu zależy od trybu pracy aparatu.
Menu fotografowania dostępne jest tylko w trybie fotografowania, a menu podglądu
jest dostępne tylko w trybie odtwarzania.
Dodatkowo w zależności od wybranego trybu fotografowania (na przykład Auto
regulacja, Selekcja sceny, Autoprogram, Tryb filmu) na ekranie HOME lub ekranie
odtwarzania dostępne są różne opcje.
(
Wybrany tryb:
Auto
regulacja
Selekcja
sceny
: dostępna)
Autoprogram
Tryb filmu
—
—
—
—
Menu fotografowania (strona 36)
Selekcja sceny
—
Rozm. Obrazu
Wykrywanie twarzy
*
Tryb NAGR
*
—
Tryb koloru
—
—
ISO
—
—
Tryb pomiaru
—
—
Fokus
—
—
Balans bieli
—
*
Moc błysku
—
—
—
*
—
—
EV
Reduk czerw oczu
SteadyShot
—
SET UP
*Operacja jest ograniczona wybranym trybem Selekcja sceny (strona 35).
Menu podglądu (strona 52)
(Kasuj)
(Retusz)
DPOF
(Obróć)
32
(Slajdy)
(Chroń)
(Druk)
(Wybierz katalog)
Używanie funkcji fotografowania
Przełączanie trybu fotografowania
Ekran HOME umożliwia zmianę trybu fotografowania.
Tryby fotografowania:
: Tryb Auto regulacja
Umożliwia fotografowanie przy automatycznym dostosowaniu ustawień.
: Tryb Selekcja sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla
poszczególnych scenerii (strona 34).
: Tryb Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno czas
otwarcia migawki jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji,
zobacz strona 32).
Używanie funkcji fotografowania
Dostępne są trzy tryby robienia zdjęć: Auto regulacja,
Selekcja sceny, Autoprogram oraz jeden tryb nagrywania filmów.
Ustawieniem domyślnym jest Auto regulacja.
Aby włączyć inne ustawienie trybu fotografowania niż Auto regulacja, należy
wykonać opisaną poniżej procedurę.
1Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran
HOME.
2Wybierz
(Nagrywanie) za pomocą części b/B
przycisku sterowania.
3Wybierz żądany tryb za pomocą części v/V, a
następnie naciśnij z.
: Tryb filmu
Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem.
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
33
Fotografowanie za pomocą opcja
Selekcja sceny
Tryby Selekcja sceny
W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków
scen.
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją
rozmazania.
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na
odległych obiektach w celu
fotografowania pejzaży itp.
Szybka migawka
Miękkie ujęcie
Pozwala na wykonywanie zdjęć
ludzi, kwiatów itd. z efektem
miękkości.
Portret-zmierzch*
Odpowiedni do wykonywania
zdjęć portretowych w ciemnych
miejscach. Pozwala na
wykonywanie wyraźnych zdjęć
ludzi w ciemnych miejscach bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Zmierzch*
Pozwala na fotografowanie
nocą z dużej odległości bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Pozwala na fotografowanie
poruszających się obiektów na
zewnątrz budynków lub w
innych jasnych miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca
się, dlatego zdjęcia
wykonywane w ciemnych
miejscach stają się
ciemniejsze.
Plaża
Podczas fotografowania scen na
brzegu morza lub jeziora
wiernie utrwalany jest błękit
wody.
Śnieg
Podczas wykonywania
fotografii w śnieżnej scenerii
lub w innych miejscach, gdzie
cały ekran wydaje się biały,
należy użyć tego trybu, aby
uniknąć wyblakłych kolorów i
utrwalić wyraźne zdjęcia.
Fajerwerki*
Pozwala fotografować
fajerwerki w całej ich
okazałości.
* Podczas robienia zdjęć w trybie [Portret-zmierzch], [Zmierzch] lub [Fajerwerki] prędkość migawki
jest mniejsza. Zalecane jest użycie statywu w celu uniknięcia rozmazania zdjęć.
34
Fotografowanie za pomocą opcja Selekcja sceny
Funkcje, których nie można łączyć z trybem Selekcja sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W przypadku pewnych trybów Selekcja sceny
niektóre funkcje są niedostępne.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Makro/
Lupa
Lampa
błysk
/—
Wykrywanie
Seria/
twarzy
stopniowanie
—
—
—
—
—
—
/—
EV
Balans
bieli
*
SteadyShot
—
—
—/—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
* [Lampa błysk] nie jest dostępne.
—
—
—
—
—
Używanie funkcji fotografowania
/—
—/—
Reduk
czerw
oczu
35
Menu
fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Poniżej znajduje się opis funkcji wykorzystujących przycisk MENU w trybie
fotografowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,
zobacz strona 31.
Poniżej pokazane zostały dostępne tryby.
Nie jest możliwe wybranie trybów wyświetlanych w kolorze szarym.
Dostępny
Niedostępny
Tryb fotografowania (Auto regulacja/Selekcja sceny/Autoprogram) Tryb filmu
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Selekcja sceny: Korzystanie z trybu Selekcja sceny
Wybierz tryb fotografowania.
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla
poszczególnych scenerii (Selekcja sceny)(strona 34).
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Zdjęcia
Wybór rozmiaru obrazu dla zdjęć. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz strona 11.
Filmy
(Wys.jakość)
(Standard)
36
Wybór rozmiaru obrazu dla nagrywania filmów. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 11.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanej
osoby
Wybierz, czy chcesz korzystać z funkcji wykrywania twarzy.
(Włącz)
Wykrycie twarzy fotografowanej osoby spowoduje także
dostosowanie ostrości, błysku, ekspozycji, balansu bieli
oraz przedbłysku dla funkcji redukcji czerwonych oczu.
Znak Wykrywanie twarzy
Ramka wykrywania twarzy
Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.
• Dostępne tylko dla trybu [Miękkie ujęcie] po wybraniu trybu Selekcja sceny. W takim
przypadku tryb Wykrywanie twarzy jest przełączany na domyślne ustawienie [Włącz].
• W jednym kadrze można wykryć do 8 twarzy. Podczas fotografowania w trybie
[Miękkie ujęcie] liczba wykrywanych w jednym kadrze twarzy zostanie ograniczona
do 2.
• Jeżeli w fotografowanej scenie zostanie wykryta więcej niż jedna twarz, priorytet
punktu ostrości jest automatycznie nadawany osobie rozpoznanej przez aparat jako
obiekt główny.
• Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy w celu ustawienia ostrości, ramka
wokół obiektu, na który nastawiana jest ostrość, zmienia kolor na zielony. Jeżeli
ramka nie zmieni koloru na zielony, w obszarze ustawiania ostrości znajduje się też
przedmiot będący w takiej samej odległości od aparatu, jak obiekt główny.
• W pewnych warunkach funkcja Wykrywanie twarzy może zawieść.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy tryb [Wykrywanie twarzy] jest ustawiony na
[Włącz].
Używanie funkcji fotografowania
(Wyłącz)
37
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
(Normalny)
(Seria)
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki rejestruje
do 100 zdjęć w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wymuszonego).
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(wyłączenie błysku
Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Później można wybrać zdjęcie o
najlepszej ekspozycji.
• Przy ustawieniu [
Auto regulacja] dla
(Nagrywanie)
fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji jest
niemożliwe.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(wyłączenie błysku
wymuszonego).
Informacje o trybie Seria
• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria składająca się z
maksymalnie pięciu zdjęć.
• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,5 s. Interwał rejestrowania może być dłuższy w
zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna bądź karta „Memory Stick
Duo” jest pełna, rejestrowanie serii zdjęć (Seria) się zatrzymuje.
• Zależnie od trybu Selekcja sceny fotografowanie w trybie Seria może nie być możliwe (strona 35).
38
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Informacje o stopniowaniu ekspozycji
• Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są używane także dla
następnych zdjęć w serii.
• Gdy ekspozycja jest ustawiona ręcznie (strona 41), będzie przesuwana na podstawie ustawionej
jasności.
• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,5 s.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopniowania
może nie być możliwe.
• Zależnie od trybu Selekcja sceny fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie być
możliwe (strona 35).
Używanie funkcji fotografowania
39
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie
efektów specjalnych
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
(Normalny)
(Intensywny)
Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.
(Naturalny)
Ustawia stonowane kolory dla zdjęć.
(Sepia)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
(Czarno-białe)
Ustawia czarno-biały kolor zdjęć.
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Czarno-białe] lub [Sepia].
40
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała czułość ISO
Duża czułość ISO
Wybranie światłoczułości w jednostkach ISO. Im większa liczba, tym wyższa czułość.
(Auto)
Wybierz większą liczbę, fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, a mniejszą,
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
Używanie funkcji fotografowania
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz strona 9.
• Wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się ilość szumów na zdjęciu.
• [ISO] jest ustawione na [Auto] w trybie Selekcja sceny.
• Jeśli wybrano opcję Seria lub Stopniowanie naświetlenia, dostępne wartości to [ISO AUTO] oraz
zakres od [ISO 80] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszym otoczeniu odtwarzanie odcieni zostaje automatycznie
wzmocnione przez aparat, co zapobiega powstawaniu zbyt jasnych zdjęć (z wyjątkiem, gdy [ISO]
jest ustawione na [80]).
EV: Regulacja intensywności światła
Umożliwia ręczną regulację ekspozycji.
W stronę –
W stronę +
-2.0EV
W stronę –: Przyciemnia zdjęcie.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz patrz strona 9.
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu bądź przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja ekspozycji może być nieskuteczna.
41
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
(Wielopunkt)
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(tylko dla zdjęć)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu
(pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, patrz strona 9.
• W przypadku korzystania z pomiaru punktowego lub centralnie ważonego zalecane jest
ustawienie [Fokus] na [Centr AF], aby ustawić ostrość na mierzonej pozycji (strona 43).
42
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Ramka pola AF
(tylko dla zdjęć)
(Centr AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na bardzo małym
obiekcie lub na małej przestrzeni.
Używanie funkcji fotografowania
Wskaźnik ramki pola AF
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Należy
pewnie trzymać aparat, aby wyrównanie fotografowanego
obiektu i ramki pola AF było prawidłowe.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
Ustawia ostrość na obiekcie, używając wcześniej
ustawionej odległości od obiektu. (Wstępne ustawienie
ostrości)
• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest
uzyskać prawidłowe ustawienie ostrości w trybie
autofokusa. W takich przypadkach wygodne jest użycie
funkcji [Fokus].
43
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
• AF oznacza autofokus.
• Wartości służące do ustawiania odległości w funkcji [Wstępne ustawienie ostrości] są przybliżone.
• Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego lub wspomagania AF normalna ramka pola AF jest
nieaktywna i wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. W takich
przypadkach autofokus w pierwszej kolejności ustawia ostrość na obiekty znajdujące się wokół
środka ramki.
z Jeśli obraz jest nieostry
Podczas fotografowania, gdy obiekt znajduje się przy krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas
korzystania z funkcji [Centr AF] lub [Punktowy AF], obiekt znajdujący się przy krawędzi może być
nieostry.
W takich przypadkach należy wykonać czynności opisane poniżej.
1 Zmień ujęcie, tak aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF).
Ramka pola AF
Wskaźnik blokady AE/AF
Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną
ilość razy.
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do
całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki.
44
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, na przykład gdy kolory na
zdjęciu wyglądają dziwnie.
(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków
popołudniowych, scen nocnych, neonów, fajerwerków
itp.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
Światło świetlówki 1: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
Światło świetlówki 2: Korekcja dla naturalnego białego
światła jarzeniowego.
Światło świetlówki 3: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Używanie funkcji fotografowania
(Światło dzien.)
Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi
lub mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.
45
Menu fotografowania
(Lampa błysk)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz strona 10.
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2], [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybów [Lampa błysk] opcja [Balans bieli] jest podczas błysku lampy ustawiona na
[Auto].
• W przypadków pewnych trybów Selekcja sceny niektóre opcje są niedostępne (strona 35).
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reguluje moc błysku lampy.
(–)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
(Normalny)
(+)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz strona 22.
46
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa
aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt
czerwonych oczu.
Po ustawieniu [Wykrywanie twarzy] na [Włącz] lampa
błyska automatycznie, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
(Wyłącz)
Funkcja Reduk czerw oczu nie jest używana.
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności. W takim przypadku efekt czerwonych oczu można skorygować po zakończeniu
fotografowania za pomocą funkcji [Retusz] w menu podglądu (strona 52).
• W zależności od wybranego trybu Selekcja sceny ustawienie to może nie być dostępne (strona 35).
• Jeżeli dla opcji [Wykrywanie twarzy] wybrano ustawienie [Wyłącz], funkcja redukcji efektu
czerwonych oczu nie działa nawet wtedy, gdy wybrano dla niej ustawienie [Auto].
Używanie funkcji fotografowania
(Auto)
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
(Nagryw)
Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy.
(Dalej)
Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz
można ustabilizować, nawet przybliżając oddalony
obiekt.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Nagryw].
(Wyłącz)
Stabilizator obrazu nie jest używany.
• Jeżeli wybrany został tryb [
Auto regulacja], dla funkcji [SteadyShot] wybierane jest
ustawienie [Nagrywanie].
• W przypadku filmów dostępne opcje to [Dalej] i [Wyłącz].
Ustawieniem domyślnym jest [Dalej].
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże;
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.
47
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
Wybierz ustawienia funkcji fotografowania. W tym menu dostępne są te same opcje, co
(Nastawienie nagryw.) na ekranie HOME. Patrz sekcja strona 30.
48
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu
HOME
Ekran HOME umożliwia odtwarzanie obrazów.
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME.
2 Wybierz opcję
(Oglądanie obrazów) za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz żądaną metodę podglądu za pomocą przycisków v/V.
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(Odtwarzanie) (strona 25).
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
Takie samo działanie ma naciśnięcie przycisku
Odtwarza listę zdjęć z wybranego folderu.
(Indeks) (strona 26).
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
1 Wybierz [
Slajdy].
Używanie funkcji podglądu
Wyświetla ostatnio zrobione zdjęcie.
Takie samo działanie ma naciśnięcie przycisku
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Start], a następnie naciśnij przycisk z, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Aby wstrzymać prezentację
Naciśnij część z przycisku sterowania.
Aby wznowić, wybierz [Dalej] za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
• Prezentacja zdjęć jest wznawiana od obrazu, na którym została wstrzymana, ale
muzyka jest odtwarzana od początku.
Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz
Naciśnij przycisk b/B, gdy prezentacja będzie w trybie pauzy.
49
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Aby wyregulować głośność muzyki
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw głośność,
naciskając przyciski b/B.
Aby zakończyć prezentację
Wybierz opcję [Wyjdź] za pomocą przycisków v/V, gdy prezentacja będzie w trybie
pauzy, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby zmienić konfigurację
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zdjęcie
Tylko gdy karta „Memory Stick Duo” (brak w zestawie) jest włożona do aparatu.
Katalog
Odtwarza wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszystkie
Odtwarza po kolei wszystkie zdjęcia z karty „Memory
Stick Duo”.
Efekty
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć dostosowana do szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć odtwarzająca atmosferę
sceny filmowej.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć przebiegająca w średnim
tempie.
Aktywny
Prezentacja zdjęć w szybkim tempie dostosowana do
aktywnych scen.
Normalny
Podstawowa prezentacja zdjęć w określonych odstępach
czasu.
• Jeżeli wybrana jest opcja [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] lub [Aktywny], wyświetlane są tylko
zdjęcia.
• Podczas prezentacji zdjęć w trybie [Normalny] nie jest odtwarzana muzyka (ustawiona na
[Wyłącz]). Słychać odgłosy filmu.
50
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Muzyka
Zaprogramowana muzyka różni się w zależności od wybranego efektu.
Music1
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Prosty].
Music2
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Nostalgia].
Music3
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Stylowy].
Music4
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Aktywny].
Wyłącz
Ustawienie dla prezentacji zdjęć w trybie [Normalny].
Muzyka niedostępna.
3 sek
5 sek
Ustawienie odstępu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w
trybie [Normalny].
10 sek
30 sek
1 min
Auto
Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej
opcji [Efekty].
Wartość ustawienia jest ustalona na [Auto], gdy dla opcji
[Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Normalny].
Używanie funkcji podglądu
Interwał
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich odtwarzania w
trakcie prezentacji pokazu zdjęć. Muzykę można przenieść, korzystając z opcji [ Narzędzie
muzyczne] znajdującej się w menu
(Drukowanie, Inne) na ekranie HOME oraz
oprogramowania „Music Transfer” (w zestawie) zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronach 91 i 93.
• W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane utwory
(Music1–Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi 180 sekund.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku, należy
wykonać czynność [Formatuj muzykę] (strona 91) i przenieść ponownie muzykę.
51
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Sekcja zawiera opis opcji menu dostępnych po naciśnięciu przycisku MENU w trybie
odtwarzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu, patrz
strona 31.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybieranie i usuwanie obrazów na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu.
Patrz sekcja strona 27.
(Ten obraz)
Usuwa zaznaczony obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i usuwa wiele obrazów.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Usuwa wszystkie obrazy z danego folderu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
Funkcja tej opcji jest taka sama, jak w przypadku
Patrz sekcja strona 49.
(Slajdy) na ekranie HOME.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć po fotografowaniu
Umożliwia dostosowanie parametrów zdjęcia lub zastosowanie efektów specjalnych.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
(Miękkie
ogniskowanie)
Rozmycie otoczenia wokół wybranego punktu
1 Ustaw punkt środkowy obrazu, który ma być
retuszowany, używając przycisków v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V i
naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i naciśnij ponownie przycisk z.
3 Dopasuj żądany zakres retuszowania, używając przycisku
W/T.
4 Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
52
Menu podglądu
(Częściowy kolor)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Monochromatyczne otoczenie wybranego punktu
1 Ustaw punkt środkowy obrazu, który ma być
retuszowany, używając przycisków v/V/b/B a następnie
naciśnij przycisk MENU.
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania, używając przycisku
W/T.
3 Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
(Efekt rybiego oka)
Zastosowanie efektu rybiego oka wokół wybranego punktu
2 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V i
naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i naciśnij ponownie przycisk z.
3 Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Używanie funkcji podglądu
1 Ustaw punkt środkowy obrazu, który ma być
retuszowany, używając przycisków v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk MENU.
Dodanie efektu rozbłysku w jasnych punktach obrazu
1 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V i
naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i naciśnij ponownie przycisk z.
2 Dopasuj żądaną długość sekwencji do retuszowania,
używając przycisku W/T.
3 Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
53
Menu podglądu
(Przycin)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
Przycinanie obrazów w celu usunięcia niechcianych części
1 Naciśnij przycisk W/T, aby powiększyć zakres
przycinania.
2 Ustaw punkt, używając przycisków v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz ustawienie opcji [Rozm. Obrazu] za pomocą
przycisku v/V i naciśnij przycisk z.
Wybierz rozmiar obrazu, który ma być użyty przy
zapisywaniu obrazu, a następnie naciśnij przycisk z.
4 Wybierz opcjê [OK] i naciœnij przycisk z.
(Korekcja
czerwonych oczu)
Usuwa efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę
błyskową
Wybierz opcję [OK] za pomocą przycisków v/V, a następnie
naciśnij przycisk z.
• W zależności od zdjęcia efekt czerwonych oczu może być
niemożliwy do usunięcia.
Po wybraniu opcji [Przycin]
• Rozmiar części zdjęcia, która może być przycięta zależy od zdjęcia.
• Jakość przyciętych zdjęć może ulec pogorszeniu.
• Obrazy nie mogą być retuszowane, gdy aparat jest podłączony do telewizora High Definition.
54
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem.
(Ten obraz)
Chroni/odblokowuje wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/odblokowuje wiele obrazów.
Ochrona obrazu
1 Wyświetlenie obrazu, który ma być chroniony, lub wybór obrazów na ekranie indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję
(Chroń) za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Ten
obraz] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostaje zabezpieczone i pojawi się na nim wskaźnik - (chronione).
-
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję
(Chroń) za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
W trybie pojedynczego zdjęcia:
Używanie funkcji podglądu
Wybór i ochrona obrazów
3 Za pomocą części b/B przycisku sterowania wybierz obraz, który ma być chroniony, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się oznaczenie .
4 Naciśnij przycisk b/B, aby wyświetlić pozostałe obrazy, które chcesz usunąć, a następnie
naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
W trybie indeksu:
3 Wybierz zdjęcie przeznaczone do ochrony za pomocą części v/V/b/B przycisku
sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem .
4 Przesuń wyróżnienie na pasek wyboru folderu za pomocą przycisku b i za pomocą
przycisków v/V wybierz folder zawierający obrazy, które mają być chronione. Powtórz
krok 3, aby wybrać inne obrazy.
5 Aby wybrać wszystkie zdjęcia w folderze, naciśnij przycisk z w kroku 4.
Wybrany folder zostanie oznaczony znakiem .
55
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
6 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
7 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Na wybranych zdjęciach pojawi się wskaźnik - (Chroń).
Aby anulować ochronę
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz anulować, i odblokuj go, wykonując tę samą
procedurę, co w przypadku włączania ochrony.
Wskaźnik - (Chroń) zniknie.
• Należy pamiętać, że formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośnikach,
nawet jeśli zdjęcia są chronione — zdjęć tych nie będzie można odzyskać.
• Proces zabezpieczania zdjęcia może potrwać dłuższą chwilę.
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
Dodaje oznaczenie DPOF (polecenie wydruku) do zdjęć, które mają zostać
wydrukowane (strona 98).
(Ten obraz)
Dołącza/usuwa oznaczenia do drukowania DPOF dla
wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera obrazy i dołącza/usuwa dla nich oznaczenia do
drukowania DPOF.
(Druk): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
Patrz sekcja strona 95.
Obsługa menu jest taka sama, jak w procedurze wybierania tej opcji na ekranie
głównym.
(Obróć): Obracanie zdjęć
Obraca zdjęcie.
56
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 31
1 Wyświetl zdjęcie, które ma być obrócone.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję
naciśnij z.
4 Wybierz opcję [
(Obróć) za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie
], a następnie obróć zdjęcie, używając przycisku b/B.
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć ani filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Wybiera folder zawierający zdjęcie do odtworzenia przy użyciu aparatu z kartą
„Memory Stick Duo”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Anulowanie wyboru folderu
Używanie funkcji podglądu
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
z W folderze
Aparat zapisuje zdjęcia we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t [Utwórz katalog REC] (strona 60)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t [Zmień katalog REC] (strona 61)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego zdjęcia w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu.
: Przechodzi do następnego folderu.
: : Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu.
57
Dostosowywanie ustawień
Dostosowywanie funkcji Zarządzanie
pamięcią i ustawień Nastaw.
Za pomocą funkcji
(Zarządzanie pamięcią) lub
można zmienić ustawienia domyślne.
(Nastaw.) na ekranie HOME
Przycisk sterowania
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz
(Zarządzanie pamięcią) lub
przycisku sterowania.
(Nastaw.) za pomocą części b/B
3 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij
przycisk z.
58
Dostosowywanie funkcji
Zarządzanie pamięcią i ustawień
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
4 Przenieś zaznaczenie do obszaru wybierania opcji za pomocą przycisku B i
wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij
przycisk z.
5 Wybierz żądane ustawienie za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
Wybierz [Anuluj], jeśli ta opcja jest dostępna w ustawieniu, a następnie naciśnij z.
W przeciwnym razie naciśnij przycisk b.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
• Aby przełączyć się do trybu fotografowania, naciśnij do połowy spust migawki.
Dostosowywanie ustawień
Aby anulować zmianę ustawień
59
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Narzędzie pamięci – Narzędzie Memory Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
z.
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Anulowanie formatowania
Wybierz [Anuluj] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder do zapisu obrazów na karcie „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz [Utwórz katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można tworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze aż do utworzenia lub wybrania innego folderu.
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
60
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
• Szczegółowe informacje, patrz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików” (strona 83).
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz [Zmień katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
2 Wybierz żądany folder za pomocą b/B, potwierdź, wybierając [OK] za pomocą v, a
następnie naciśnij z.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej.
2 Wybierz [Kopiuj] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
z.
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane pamięci wewn będą skopiowane”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Dostosowywanie ustawień
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego folderu.
Anulowanie kopiowania
Wybierz [Anuluj] w kroku 3, a następnie naciśnij z.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanych akumulatorów może spowodować ich całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu,
a następnie wykonać polecenie [Format] w menu [
Narzędzie pamięci wew] (strona 62).
• Podczas kopiowania danych z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci „Memory Stick Duo”
skopiowane zostaną wszystkie dane. Nie jest możliwe wybranie określonego folderu na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” jako miejsca docelowego dla kopiowanych danych.
• Nawet po skopiowaniu danych ikona DPOF (polecenie wydruku) nie zostanie skopiowana.
61
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Narzędzie pamięci – Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
z.
Zostanie wyświetlony komunikat „Dane pamięci wewn. Będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Anulowanie formatowania
Wybierz [Anuluj] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
62
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Główne nastawienia – Główne nastawienia 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania lub spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu wyświetlane są opisy funkcji.
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień. Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej
są zachowywane.
1 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz opcję [Inicjalizuj], a następnie naciśnij przycisk
z.
Zostanie wyświetlony komunikat „Inicjal wszystkie nastaw”.
Dostosowywanie ustawień
Włącz
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Anulowanie resetowania
Wybierz [Anuluj] w kroku 2, a następnie naciśnij z.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania, gdy odbywa się resetowanie.
63
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Główne nastawienia – Główne nastawienia 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 95). Oprócz tego, po podłączeniu
aparatu do komputera jest automatycznie uruchamiany
kreator kopiowania i następuje skopiowanie do
komputera obrazów z folderu zapisu aparatu (funkcja
zgodna z komputerami z systemami Windows XP lub
Mac OS X).
Mass Storage
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(strona 78).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje
połączenie z komputerem lub drukarką zgodną ze
standardem PictBridge (str. 78 i 95).
• Jeśli nie można ustanowić połączenia między aparatem a
drukarką zgodną ze standardem PictBridge przy ustawieniu
[Auto], zmień ustawienie na [PictBridge].
• Jeśli nie można ustanowić połączenia między aparatem a
komputerem lub innym urządzeniem USB przy ustawieniu
[Auto], zmień ustawienie na [Mass Storage].
COMPONENT
Wybiera typ wyjściowego sygnału spośród opcji SD i HD(1080i) w zależności od
podłączonego odbiornika TV. Patrz sekcja strona 72.
64
HD(1080i)
Wybiera tę opcję w celu podłączenia aparatu do
telewizora High Definition zgodnego ze standardem
1080i.
SD
Wybiera tę opcję w celu podłączenia aparatu do
odbiornika TV, który nie jest zgodny ze standardem
HD(1080i).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. W różnych krajach i regionach stosowane są różne
systemy telewizyjnego kodowania kolorów. Aby móc obejrzeć obrazy na ekranie
odbiornika TV, należy sprawdzić, jaki system kodowania kolorów jest stosowany w
kraju lub regionie, w którym jest używany aparat (patrz strona 73).
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Dostosowywanie ustawień
65
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Nastawienie nagryw. – Nastawienia
nagrywania 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki
do połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dociera do fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie jest ustawiona. (Zalecana jest maks. odległość około 2,7 m (zoom: W) /
2,5 m (zoom: T)) .
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
jego środek.
• Gdy określono wstępne ustawienie ostrości (strona 43), wspomagania AF nie działa.
• Przy korzystaniu ze wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i wyświetlana jest
nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną.W tym przypadku autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka pola.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy w trybie Selekcja sceny wybrany zostanie tryb [Zmierzch],
[Pejzaż], [Szybka migawka] lub [Fajerwerki].
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
• Wspomaganie AF nie działa, gdy tryb [Wykrywanie twarzy] jest ustawiony na [Włącz].
Linia siatki
Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym
lub pionowym.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie są zapisywane na obrazie.
66
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
skraca czas potrzebny do ustawienia ostrości.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Pojedynczy].
• Jeżeli dla opcji [Wykrywanie twarzy] wybrano ustawienie [Włącz], opcja [Tryb AF] nie działa.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Powiększa obraz cyfrowo prawie bez zniekształceń. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [8M]
lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w tabeli poniżej.
Precyzyjny (precyzyjny
zoom) (
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie do
6×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalny zoom przy użyciu trybu Inteligentny zoom
Rozmiar
Dostosowywanie ustawień
Inteligentny (inteligentny
zoom) (
)
Maksymalny zoom
5M
Około 3,8×
3M
Około 4,8×
VGA
Około 15×
16:9
Około 5,1×
• Gdy opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz], nie można użyć zoomu cyfrowego.
67
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Nastawienie nagryw. – Nastawienia
nagrywania 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Autom. orient.
Jeżeli aparat został obrócony w celu zrobienia zdjęcia w pionie, zmiana pozycji jest
rejestrowana i zdjęcie jest wyświetlane w położeniu pionowym.
Włącz
Zapisuje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Funkcja Autom. orient. wyłączona.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu, zarejestrowanie prawidłowego położenia obrazu może
być niemożliwe.
Auto podgląd
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
Włącz
Używa opcji Auto podgląd.
Wyłącz
Nie używa opcji Auto podgląd.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
68
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Ustawia datę i godzinę.
1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [
ekranie HOME.
Nastawienie zegara] z
(Nastaw.) na
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby anulować ustawienie zegara
Wybierz opcję [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk z.
Dostosowywanie ustawień
3 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
69
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 strona 58
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
70
Oglądanie zdjęć na telewizorze
Oglądanie zdjęć na telewizorze
Wykonane zdjęcia można obejrzeć na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy
podłączyć do odbiornika TV.
Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest
aparat.
Podłączenie aparatu do telewizora za pomocą uniwersalnego
kabla połączeniowego
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
VIDEO AUDIO
Żółty
Czarny
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
sterowania
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio (czarna)
uniwersalnego kabla połączeniowego należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w
położeniu „Video”.
Oglądanie zdjęć na telewizorze
Uniwersalny kabel
połączeniowy (w
zestawie)
• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
, aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 65).
71
Oglądanie zdjęć na telewizorze
Podłączenie aparatu do telewizora HD
Można oglądać obrazy, podłączając aparat do telewizora HD (High Definition) kablem
adaptera wyjściowego HD. Ten kabel jest dostarczony razem tylko z DSC-T25. Zakup
kabel oddzielnie, jeżeli używasz DSC-T20.
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
COMPONENT
VIDEO IN AUDIO
Biały/Czerwony
Zielony/Niebieski/
Czerwony
Kabel adaptera wyjściowego
HD (tylko DSC-T25)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.
• Wtyki kabla wideo (zielony/niebieski/czerwony) mają taki sam kolor, jak odpowiadające im
gniazda.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w
położeniu „Video”.
• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
72
Oglądanie zdjęć na telewizorze
3 Naciśnij przycisk
, aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• W opcji [
Główne nastawienia 2] ustaw dla pozycji [COMPONENT] wartość [HD(1080i)],
wybierając
(Nastaw.) na ekranie HOME (strona 64).
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 65).
• Podczas używania wyjścia HD(1080i) nie można odtwarzać filmów.
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym umożliwiającym podłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego. W odbiorniku TV i aparacie musi być używany taki sam system
kodowania kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki
telewizyjny system kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym
jest używany aparat.
System NTSC
Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada, Ameryka Środkowa, Chile, Kolumbia, Ekwador,
Jamajka, Japonia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, Filipiny, Stany Zjednoczone,
Wenezuela i in.
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia,
Hongkong, Węgry, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka
Brytania i in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
Oglądanie zdjęć na telewizorze
System PAL
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
73
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (strona 92).
Przedstawione poniżej informacje dotyczą angielskiej
wersji oprogramowania.
• W przypadku Windows Vista niektóre nazwy
i operacje mogą się różnić od
opisanych poniżej.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (strona 76)
Kopiowanie obrazów do komputera (strona 77)
• Oglądanie obrazów na komputerze
Korzystanie z obrazów przy użyciu programów „Picture Motion Browser”
i „Music Transfer” (strony 85 i 91)
• Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
• Oglądanie zdjęć uporządkowanych według daty
• Edytowanie obrazów
• Dodawanie/zmienianie muzyki przy użyciu programu „Music
Transfer”
• Pokazywanie lokalizacji wykonanych zdjęć na mapie
(wymaga połączenia z Internetem)
• Nagrywanie dysku z wykonanymi zdjęciami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
• Wstawianie daty na zdjęciach i ich zapisywanie lub
drukowanie.
74
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programów „Picture
Motion Browser” i „Music Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub
Windows Vista*
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz
lub szybszy, co najmniej 128 MB
pamięci RAM (zalecane: Pentium III
800 MHz lub szybszy oraz co najmniej
256 MB pamięci RAM)
Oprogramowanie: DirectX 9.0c lub
nowsze
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania oprogramowania — co
najmniej 200 MB
Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu:
1 024 × 768 pikseli lub więcej Głębia
kolorów: co najmniej High Color (kolor
16-bitowy)
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Ponieważ aparat jest przystosowany do
współpracy z interfejsem Hi-Speed USB
(magistrala USB 2.0), podłączenie go do
komputera przy użyciu interfejsu Hi-Speed
USB (magistrala USB 2.0) pozwala na
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
[PictBridge], zobacz strona 64.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Współpraca aparatu z komputerem
Karta dźwiękowa: 16-bitowa
stereofoniczna karta dźwiękowa z
głośnikami
• Oprogramowanie jest zgodne z technologią
DirectX. Może być wymagane
zainstalowanie zestawu funkcji „DirectX”.
* Wydania 64-bitowe i Starter (Edition) nie są
obsługiwane.
75
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą
procedurą.
• W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 2000 nie należy
podłączać aparatu do komputera przed
zainstalowaniem oprogramowania.
• W systemach Windows 2000/XP zaloguj się
jako Administrator.
• Podczas instalacji oprogramowania
znajdującego się w zestawie sterownik USB
zostanie zainstalowany automatycznie.
1 Włącz komputer i włóż płytę CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wybierz opcje [Region] i
[Country/Area], a następnie
kliknij przycisk [Next].
Gdy pojawi się okno [Welcome to
the Install Shield Wizard for Sony
Picture Utility], kliknij przycisk
[Next].
Zostanie wyświetlone okno „License
Agreement”.
Uważnie przeczytaj umowę. Jeżeli
akceptujesz warunki umowy, kliknij
przycisk radiowy obok pozycji [I
accept the terms of the license
agreement], a następnie kliknij
przycisk [Next ].
5 Zakończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W przypadku Windows Vista ekran
AutoPlay może się pojawić. Wybierz
„Run Install.exe” i postępuj zgodnie z
instrukcjami, które pojawiają się na
ekranie, aby kontynuować instalację.
2 Kliknij przycisk [Install].
Zostanie wyświetlone okno „Choose
Setup Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
następnie kliknij przycisk [Next].
Zostanie wyświetlone okno
[Location Settings].
76
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy
od konfiguracji systemu komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej witryny
rejestracji klientów.
Po zarejestrowaniu się w witrynie można
korzystać z bezpiecznej i użytecznej
pomocy dla klientów.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiowanie obrazów do komputera
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Obrazy można skopiować z aparatu do
komputera w opisany poniżej sposób.
Komputer z gniazdem kart
pamięci Memory Stick
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i umieść ją w adapterze Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Nawet jeśli używasz systemu Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me, możesz
skopiować zdjęcia po włożeniu karty
„Memory Stick Duo” do gniazda Memory
Stick w komputerze.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz strona 105.
W systemie Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me:
Niniejszy aparat nie jest zgodny z tymi
wersjami systemu operacyjnego
Windows. W przypadku korzystania z
komputera, który nie jest wyposażony w
gniazdo kart Memory Stick, w celu
skopiowania zdjęć z karty pamięci
„Memory Stick Duo” do komputera
należy użyć urządzenia Memory Stick
Reader/Writer.
W celu skopiowania do komputera zdjęć
z pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie do
komputera.
Komputer bez gniazda kart
pamięci Memory Stick
Aby skopiować obrazy, wykonaj
czynności wchodzące w skład etapów 1–
4 przedstawionych na stronach od 78 do
82.
Współpraca aparatu z komputerem
• W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 2000 należy
najpierw zainstalować oprogramowanie
(w zestawie). W przypadku korzystania z
systemu operacyjnego Windows XP
instalowanie oprogramowania nie jest
konieczne.
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
77
Kopiowanie obrazów do komputera
Etap 1: Przygotowanie
aparatu i komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), a następnie
uruchom komputer.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok należy
pominąć.
2 Włóż do aparatu naładowany
akumulator lub podłącz aparat do
gniazda sieciowego (gniazda
ściennego) za pomocą zasilacza
sieciowego (nie należy do
wyposażenia) oraz do gniazd
USB, audio/wideo i DC IN
uniwersalnego kabla
połączeniowego (nie należy do
wyposażenia).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanego akumulatora, kopiowanie
obrazów do komputera może zakończyć
się niepowodzeniem lub dane mogą
zostać uszkodzone, gdy akumulator
rozładuje się zbyt szybko.
Etap 2: Podłączanie
aparatu do komputera
Podłącz aparat do komputera.
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
1 Do gniazda
USB
Uniwersalny
kabel
połączeniowy
78
Kopiowanie obrazów do komputera
• W systemie operacyjnym Windows XP/Vista
na pulpicie pojawi się okno kreatora
Auto Play.
Na wyświetlaczu aparatu pojawi się
komunikat „Łączy do Mass Storage…”.
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy wówczas
chwilę zaczekać.
* Podczas sesji łączności na ekranie
wyświetlany jest symbol
.
Nie używaj komputera, gdy wyświetlany jest
wskaźnik. Gdy wskaźnik zmieni stan na
, możesz zacząć korzystać z
komputera.
Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku korzystania z systemu
Windows 2000 należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera” na stronie 80.
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows XP/Vista, jeśli ekran kreatora nie
zostanie wyświetlony automatycznie, należy
wykonać procedurę opisaną w sekcji „Etap
3-B: Kopiowanie obrazów do komputera” na
stronie 80.
1 Po nawiązaniu połączenia USB w
Etapie 2, gdy ekran kreatora
pojawi się automatycznie na
pulpicie, kliknij opcje: [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK].
1
2
Zostanie wyświetlone okno „Scanner
and Camera Wizard”.
2 Kliknij przycisk [Next].
Zostaną wyświetlone obrazy
zapisane na karcie „Memory Stick
Duo” aparatu.
• Jeżeli nie włożono karty „Memory Stick
Duo”, pojawią się obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej aparatu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Jeżeli komunikat „Łączy do Mass
Storage…” nie zostanie wyświetlony, dla
opcji [Połączenie USB ] należy wybrać
ustawienie [Mass Storage] (strona 64).
• Po zainstalowaniu oprogramowania (w
zestawie) może zostać wyświetlony ekran
[Import Images] (strona 85). W takim
przypadku można importować obrazy
bezpośrednio przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
79
Kopiowanie obrazów do komputera
3 Kliknij pole wyboru obok każdego
obrazu, którego nie chcesz
kopiować, aby usunąć
zaznaczenie, a następnie kliknij
przycisk [Next].
5 Kliknij przycisk radiowy obok
opcji [Nothing. I’m finished
working with these pictures], aby
ją zaznaczyć, a następnie kliknij
przycisk [Next].
1
1
2
Zostanie wyświetlone okno „Picture
Name and Destination”.
4 Wybierz nazwę i miejsce
zapisywania obrazów, a
następnie kliknij przycisk [Next].
1
2
Zostanie wyświetlone okno
„Completing the Scanner and
Camera Wizard”.
6 Kliknij przycisk [Finish].
Ekran kreatora zostanie zamknięty.
• Aby kontynuować kopiowanie
pozostałych obrazów, należy odłączyć
uniwersalny kabel połączeniowy
(strona 82). Następnie należy wykonać
procedurę opisaną w sekcji „Etap 2:
Podłączanie aparatu do komputera” na
stronie 78.
2
Rozpocznie się kopiowanie obrazów.
Gdy kopiowanie zostanie
zakończone, zostanie wyświetlony
ekran „Other Options”.
• W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
80
Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku korzystania z systemu
Windows XP należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów do komputera” na stronie 79.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
Kopiowanie obrazów do komputera
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM].
3 Kliknij dwukrotnie folder [My
Documents]. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy okno
„My Documents”, aby wyświetlić
menu podręczne, i wybierz
polecenie [Paste].
1
2 Kliknij dwukrotnie folder, w
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania.
Następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu podręczne, i
wybierz polecenie [Copy].
1
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
strona 83.
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
folderu „My Documents”.
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania nim już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie skopiować go
do komputera. Jeśli jednak nazwa pliku
zostanie zmieniona (strona 84), nie
będzie już można wyświetlić danego
obrazu w aparacie.
Współpraca aparatu z komputerem
2
2
81
Kopiowanie obrazów do komputera
Etap 4: Oglądanie obrazów
na komputerze
W tej sekcji przedstawiono sposób
oglądania obrazów skopiowanych do
folderu „My Documents”.
1 Kliknij przycisk [Start] t [My
Documents].
2
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
1 Kliknij dwukrotnie ikonę
zadań.
na pasku
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
1
Zostanie wyświetlona zawartość
folderu „My Documents”.
• Jeśli nie używasz systemu Windows XP,
dwukrotnie-kliknij ikonę [My
Documents] na pulpicie.
2 Kliknij dwukrotnie wybrany plik
obrazu.
Obraz zostanie wyświetlony.
82
2 Kliknij
(Urządzenie pamięci
masowej USB) t [Stop].
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
• Krok 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows XP.
Kopiowanie obrazów do komputera
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane na karcie
„Memory Stick Duo” w foldery.
Przykład: przeglądanie folderów
w systemie Windows XP
B Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu tego aparatu
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
– „Memory Stick Duo”; tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna; tylko „101_SONY”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym folderze można jedynie
wyświetlać.
• Nie można zapisywać/wyświetlać żadnych
obrazów w folderze „MISC”.
Współpraca aparatu z komputerem
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów
• Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część numeryczna nazwy pliku
filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
– Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz str. 57 i 60.
83
Oglądanie za pomocą aparatu plików
obrazów zapisanych na komputerze (przy
użyciu karty „Memory Stick Duo”)
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie, kopiując
odpowiedni plik obrazu z komputera na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Etap 1 można pominąć, jeśli nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• Wyświetlenie niektórych obrazów nie jest
możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku.
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo
plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych
za pomocą innego modelu aparatu.
• Jeśli nie istnieją żadne foldery, najpierw
należy utworzyć folder za pomocą aparatu
(strona 60), a dopiero potem skopiować plik
obrazu.
1 Kliknij prawym przyciskiem
myszy plik obrazu, a następnie
kliknij polecenie [Rename]. Zmień
nazwę pliku na „DSC0ssss”.
Zamiast ssss wprowadź liczbę z
zakresu od 0001 do 9999.
1
2
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
84
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — MPG.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
2 Skopiuj plik obrazu do folderu na
karcie „Memory Stick Duo”,
wykonując kolejno poniższe
czynności.
1Kliknij prawym przyciskiem myszy
plik obrazu, a następnie kliknij
polecenie [Copy].
2Kliknij dwukrotnie ikonę
[Removable Disk] lub [Sony
MemoryStick] w oknie [My
Computer].
3Kliknij prawym przyciskiem myszy
folder [sssMSDCF] w folderze
[DCIM], a następnie kliknij
polecenie [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
Korzystanie z programu „Picture Motion
Browser” (w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji przedstawiono podstawowe
informacje o programie „Picture Motion
Browser” i jego najważniejszych
zastosowaniach.
„Picture Motion Browser”
— przegląd
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Można również użyć menu Start: Kliknij
kolejno opcje: [Start ] t [All Programs]
([Programs] w systemie Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
• Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku.
• Retuszowanie (Korekcja czerwonych oczu
itp.), drukowanie i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do wiadomości e-mail i
zmienianie daty.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie dysków z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje na temat programu
„Picture Motion Browser” znajdują się w
Pomocy.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser” na ekranie pojawi
się potwierdzenie narzędzia informacyjnego.
Wybierz polecenie [ Start]. Ta funkcja
podaje wiadomości, na przykład o
aktualizacjach oprogramowania. To
ustawienie można zmienić później.
Aby uzyskać dostęp do pomocy, kliknij
kolejno opcje: [Start] t [All Programs]
([Programs] w systemie Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser].
Poniżej przedstawiono instrukcje
importowania i przeglądania obrazów z
aparatu.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Importowanie obrazów
1 Upewnij się, że został
uruchomiony program „Media
Check Tool”*.
Odszukaj ikonę
na pasku zadań.
(Media Check Tool)
* „Media Check Tool” to program do
automatycznego wykrywania oraz
importowania zdjęć po włożeniu karty
„Memory Stick” do odpowiedniego
gniazda lub po podłączeniu aparatu.
Współpraca aparatu z komputerem
Podstawowe funkcje
programu
85
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
• Jeśli na pasku zadań nie ma ikony
:
Kliknij kolejno opcje: [Start] t [All
Programs] ([Programs] w systemie
Windows 2000) t [Sony Picture Utility]
t [Tools] t [Media Check Tool].
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Po automatycznym wykryciu aparatu
zostanie wyświetlony ekran [Import
Images].
• W przypadku korzystania z gniazda kart
pamięci Memory Stick najpierw
zapoznaj się z informacjami na
stronie 77.
• Jeśli w systemie operacyjnym Windows
XP pojawi się okno Auto Play Wizard,
należy je zamknąć.
„My Pictures”, którego nazwę
stanowi data importowania.
• Aby uzyskać informacje o zmianie
ustawienia „Folder to be imported”,
zobacz strona 89.
Oglądanie obrazów
1 Sprawdzanie zaimportowanych
obrazów.
Po zakończeniu importowania
zostanie uruchomiony program
„Picture Motion Browser”. Na
ekranie pojawią się miniatury
zaimportowanych obrazów.
• Folder „My Pictures” jest domyślnym
folderem w grupie „Viewed folders”.
• Aby wyświetlić wybrany obraz,
wystarczy kliknąć dwukrotnie jego
miniaturę.
2 Oglądanie obrazów w grupie
3 Zaimportuj obrazy.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
86
„Viewed folders” na ekranie
kalendarza po posortowaniu ich
według daty utworzenia.
1Kliknij kartę [Calendar].
Zostanie wyświetlona lista lat, w
których wykonano obrazy.
2Kliknij żądany rok.
Zostaną wyświetlone obrazy
wykonane w danym roku,
zaprezentowane w postaci
kalendarza, z uwzględnieniem daty
utworzenia pliku.
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
3Aby posortować obrazy według
miesięcy, kliknij nazwę
odpowiedniego miesiąca.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych w danym
miesiącu.
4Aby posortować obrazy według
godzin, kliknij odpowiednią datę.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych danego dnia,
uporządkowane według godziny
wykonania.
3 Wyświetlanie pojedynczych
obrazów.
Na ekranie przedstawiającym obrazy
posortowane według godzin kliknij
dwukrotnie żądaną miniaturę, aby
wyświetlić obraz w osobnym oknie.
Obrazy posortowane według lat
1
2
3
• Wyświetlane obrazy można edytować po
kliknięciu przycisku
na pasku
narzędzi.
Obrazy posortowane według miesięcy
Wyświetlanie obrazów w trybie
pełnego ekranu
4
Aby wyświetlić bieżące obrazy w
trybie prezentacji na pełnym ekranie,
kliknij przycisk .
• Aby rozpocząć lub wstrzymać
prezentację obrazów, należy kliknąć
przycisk
w lewym dolnym rogu
ekranu.
• Aby zatrzymać prezentację obrazów,
należy kliknąć przycisk
w lewym
dolnym rogu ekranu.
• Aby wyświetlić listę obrazów z
określonego roku lub miesiąca, należy
kliknąć odpowiedni okres z lewej strony
ekranu.
Współpraca aparatu z komputerem
Obrazy posortowane według godzin
87
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Tworzenie dysku z danymi
Obrazy można zapisywać na dyskach
CD lub DVD z danymi.
• Wymagana jest nagrywarka CD lub
DVD.
• Do utworzenia dysku z danymi można
użyć następujących rodzajów dysków.
– CD-R/RW (12 cm)
– DVD±R/RW (12 cm)
– DVD±R DL (12 cm)
1 Wybierz obrazy do zapisania na
dysku.
• Aby wybrać kilka obrazów, kliknij
pierwszy z nich, a następnie przytrzymaj
klawisz „Shift” i kliknij kolejne obrazy.
• Aby wybrać kilka oddalonych od siebie
obrazów, przytrzymaj klawisz „Ctrl” i
kliknij inne obrazy.
2 Kliknij przycisk
Korzystanie z widoku
mapy do wyświetlania
zdjęć na mapie
Widok Map View umożliwia
wyświetlanie lokalizacji zdjęcia dzięki
zarejestrowanej informacji o jego
położeniu.
• Aby użyć funkcji Map View, komputer
powinien być podłączony do Internetu.
1 Wybierz miniaturę oznaczoną
symbolem
.
2 Kliknij przycisk
.
Pojawi się okno widoku Map View.
na pasku
narzędzi.
Zostanie wyświetlone okno [Create
Data Disc].
3 Kliknij przycisk [Start].
4 Postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami, aby
utworzyć dysk z danymi.
• Aby dodać wybrane obrazy, przeciągnij
je i upuść na ekran [Create Data Disc].
Wybieranie wszystkich obrazów
w folderze
Kliknij zakładkę [folders], a następnie
kliknij ikonę wybranego folderu i
wybierz polecenie [Create Data Disc].
Można wybrać wszystkie obrazy
w folderze.
88
• Mapy i zdjęcia satelitarne dzięki
serwisowi map Google Maps.
• Przy użyciu widoku Map View można
później dodać do zdjęć informacje o
pozycji. Aby uzyskać więcej
szczegółów, zobacz Pomoc widoku
Map View.
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Inne funkcje
Zmiana ustawienia „Folder to be
imported”
Przygotowanie obrazów
zapisanych na komputerze do
obejrzenia
Aby zmienić ustawienie „Folder to be
imported”, przejdź do ekranu „Import
Settings”.
Aby można było obejrzeć obrazy, należy
zarejestrować folder, w którym się one
znajdują, w grupie „Viewed folders”.
1 Wybierz polecenie [Import
1 Kliknij ikonę
na ekranie
głównym lub wybierz opcję
[Register Folders to View] z menu
[File].
Settings] t [Location for
Imported Images] z menu [File].
Zostanie wyświetlony ekran „Location for
Imported Images”.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
dotyczących rejestracji folderu w grupie
„Viewed folders”.
2 Wybierz polecenie „Folder to be
imported”.
• Jako „Folder to be imported” można
wskazać jeden z folderów
zarejestrowanych w grupie „Viewed
folders”.
które mają zostać
zaimportowane, aby
zarejestrować go jako jeden z
folderów grupy „Viewed folders”.
3 Kliknij przycisk [OK].
Informacje o obrazach zostaną
zarejestrowane w bazie danych.
• Zarejestrowane zostaną również
zdjęcia we wszystkich podfolderach
grupy „Viewed folders”.
Aktualizowanie informacji
o rejestracji obrazów
Zaktualizuj informacje o rejestracji
obrazów przy użyciu polecenia [Update
Database] w menu [Tools].
• Aktualizacja bazy danych może
potrwać jakiś czas.
• Zmiana nazw plików obrazów lub
folderów w grupie „Viewed folders”
uniemożliwia ich wyświetlanie za
pomocą tego programu. W takiej
sytuacji należy zaktualizować bazę
danych.
Zapisywanie obrazów z wstawioną
datą
Współpraca aparatu z komputerem
2 Wskaż folder zawierający obrazy,
1 Kliknij obraz dwukrotnie, aby go
wyświetlić.
89
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
2 Kliknij pozycję
i z listy rozwijanej
wybierz polecenie [Insert Date].
3 Wybierz odpowiedni kolor i pozycję, a
następnie kliknij przycisk [OK].
4 Kliknij
, aby zapisać obraz.
Drukowanie obrazów z wstawioną
datą
1 Wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Kliknij ikonę
na pasku narzędzi.
3 Zaznacz pole wyboru [Print date taken]
w opcjach drukowania.
4 Kliknij przycisk [Print].
Aby odinstalować program
„Picture Motion Browser”
1 Kliknij kolejno opcje: [Start] t
[Control Panel] ([Start] t [Settings]
t [Control Panel] w systemie Windows
2000), a następnie dwukrotnie kliknij
ikonę [Add/Remove Programs].
2 Wybierz pozycję [Sony Picture Utility],
a następnie kliknij polecenie [Remove]
([Change/Remove] w systemie
Windows 2000), aby wykonać
dezinstalację.
90
Korzystanie z programu „Music Transfer”
(w zestawie)
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na własne
pliki muzyczne przy użyciu programu
„Music Transfer” znajdującego się na
płycie CD-ROM (w zestawie). Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Poniżej wymieniono formaty plików
muzycznych, które można przenosić
przy użyciu programu „Music Transfer”:
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran główny.
2 Wybierz opcję
3 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz opcję [Pobierz muzykę],
a następnie naciśnij przycisk z.
Zostanie wyświetlony komunikat „Podłącz
do komputera”.
4 Podłącz aparat do komputera za
Transfer”.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić zaprogramowane
fabrycznie pliki muzyczne w aparacie:
1 Wybierz opcje [Formatuj muzykę] w
punkcie 3.
2 Wykonaj polecenie [Restore defaults] w
programie „Music Transfer”.
Zostaną przywrócone wszystkie
zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne, a opcja [Muzyka] w menu
[Slajdy] zostanie ustawiona na [Wyłącz].
3 Wybierz odpowiedni plik muzyczny
jako efekt używany podczas prezentacji
zdjęć (strona 49).
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można przywrócić przy
użyciu funkcji [Inicjalizuj] (strona 63),
jednak w takim przypadku zostaną
także zresetowane inne ustawienia.
• Szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu „Music Transfer”
można znaleźć w pomocy ekranowej
programu „Music Transfer”.
Współpraca aparatu z komputerem
(Drukowanie,
Inne) za pomocą części b/B
przycisku sterowania, a następnie
wybierz opcję [ Narzędzie
muzyczne] za pomocą części v/V
i kliknij opcję z.
5 Uruchom narzędzie „Music
pomocą kabla USB.
91
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” nie jest
zgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (wersje 10.1 do 10.4)
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programu „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS X (wersje 10.3 do
10.4)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
series, Mac mini
Pamięć: co najmniej 64 MB (zalecane co
najmniej 128 MB)
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania oprogramowania —
około 250 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
92
• Ponieważ aparat jest przystosowany do
współpracy z interfejsem Hi-Speed USB
(magistrala USB 2.0), podłączenie go do
komputera przy użyciu interfejsu Hi-Speed
USB (magistrala USB 2.0) pozwala na
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
[PictBridge], zobacz strona 64.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Etap 1: Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 78.
2 Podłącz uniwersalny kabel
połączeniowy.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Etap 2: Podłączanie aparatu do
komputera” na stronie 78.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
folder, w którym znajdują się obrazy
do skopiowania.
Komputer Macintosh
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na
dysk twardy.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz strona 83.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
Aparat zostanie odłączony od
komputera.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na
wymagane pliki muzyczne. Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
Aby zainstalować program „Music
Transfer”
• Przed zainstalowaniem programu „Music
Transfer” zamknij wszystkie pozostałe
aplikacje.
• Aby zainstalować program, należy
zalogować się jako administrator.
1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę
(SONYPICTUTIL).
3 Kliknij dwukrotnie plik
[MusicTransfer.pkg] w folderze [MAC].
Rozpocznie się instalacja
oprogramowania.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Patrz sekcja „Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu programu „Music
Transfer”” na stronie 91.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Współpraca aparatu z komputerem
Przeciągnij ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo”
na ikonę „Trash”.
Poniżej wymieniono formaty plików
muzycznych, które można przenosić
przy użyciu programu „Music Transfer”:
93
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie
[16:9] na wydruku mogą zostać obcięte
krawędzie. Przed rozpoczęciem drukowania
należy się upewnić, że sytuacja taka nie
będzie miała miejsca (strona 109).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 95)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
„Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować
(strona 89).
Drukowanie w punkcie usługowym (strona 98)
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie DPOF (polecenie
wydruku).
94
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products
Association).
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić
podłączoną drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
uniwersalnego kabla połączeniowego.
Etap 1 można pominąć w przypadku
podłączania aparatu do drukarki
rozpoznawanej po wybraniu dla opcji
[Połączenie USB] ustawienia [Auto].
Przycisk
MENU
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby wyeliminować ryzyko
nagłego zaniku zasilania w trakcie
drukowania.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz opcję
3 Wybierz opcję [
Główne
nastawienia 2] za pomocą
przycisków v/V/b/B, wybierz
opcję [Połączenie USB], a
następnie naciśnij przycisk z.
Drukowanie zdjęć
(Nastaw.) za
pomocą przycisku b/B, wybierz
opcję [ Główne nastawienia] za
pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [PictBridge], a
następnie naciśnij przycisk z.
Ustawiony zostanie tryb USB.
95
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Etap 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
1 Podłącz aparat do drukarki.
Etap 3: Wybieranie zdjęcia
do wydrukowania
Wybierz opcję [ Ten obraz ] lub [Wiele
obrazów] przy użyciu przycisku v/V,
a następnie naciśnij przycisk z.
Gdy wybrana zostanie opcja [Ten
obraz]
Drukowane jest aktualnie zaznaczone
zdjęcie. Przejdź do kroku 4.
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
Gdy wybrana zostanie opcja
[Wiele obrazów]
Zaznaczanych i drukowanych jest wiele
obrazów.
1 Do
gniazda
USB
Uniwersalny kabel
połączeniowy
1 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować, a następnie naciśnij
przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij
z.
2 Włącz aparat i drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na
wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu
drukowania.
96
• Po wyświetleniu ekranu indeksu można
wydrukować wszystkie obrazy zawarte w
folderze, wybierając opcję [Wiele
obrazów] i przenosząc podświetlenie do
paska folderu za pomocą przycisku b, a
następnie umieszczając zaznaczenie w
polu wyboru odpowiadającym folderowi.
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Etap 4: Drukowanie
1 Wybierz ustawienia drukowania
• W przypadku wyboru ustawienia [Data]
wstawiana będzie data w wybranym
formacie (str. 69). W niektórych
drukarkach funkcja ta może nie być
dostępna.
przy użyciu przycisku v/V/b/B.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i
naciśnij z.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
[Ilość]
Gdy dla opcji [Układ] wybrano
ustawienie [1-zdj/Bez ramki] lub
[1-zdj./Ramka]:
• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla
połączeniowego, gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany
na ekranie.
Wskaźnik
Wybierz żądaną liczbę kopii
drukowanego zdjęcia. Drukowane
będą pojedyncze zdjęcia.
Gdy dla opcji [Układ] nie wybrano
ustawienia [1-zdj/Bez ramki] lub
[1-zdj./Ramka]:
Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które
mają zostać wydrukowane na
arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1
została wybrana opcja [Ten obraz],
określ liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane obok siebie na
arkuszu indeksu.
[Układ]
Określ liczbę zdjęć drukowanych na
arkuszu papieru.
[Rozmiar]
Wybierz opcję [Wiele obrazów], a
następnie powtórz procedurę od etapu 3.
Etap 5: Zatrzymywanie zadania
drukowania
Odłącz kabel wielozłącza od aparatu po
zmianie stanu ekranu na stan widoczny
w etapie 2.
Drukowanie zdjęć
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
Aby wydrukować inne zdjęcia
Wybierz rozmiar papieru.
[Data]
Wybierz ustawienie [Dzień&Godz.]
lub [Data], aby nanieść na zdjęcia
datę i godzinę.
97
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami rozpoznającymi
znaczniki w formacie DPOF, przed
oddaniem karty pamięci na zdjęcia
można nanieść oznaczenie DPOF
(polecenie wydruku).
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
DPOF (polecenie wydruku) zdjęć z
karty „Memory Stick Duo”, które mają
zostać wydrukowane.
• Zdjęcia z oznaczeniem DPOF (polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy się upewnić, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick
Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć kopię zapasową
zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
98
Oznaczanie wybranego
obrazu
Przycisk
MENU
Przycisk
sterowania
1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [DPOF], a
następnie wybierz opcję [Ten
obraz] i naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie DPOF (polecenie
wydruku).
DPOF
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których ma zostać
usunięte oznaczenie, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Drukowanie w punkcie usługowym
Wybieranie i oznaczanie
obrazów
5 Wybierz [OK] przyciskiem v i
naciśnij z.
1 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
przycisku v/V, wybierz opcję
[Wiele obrazów], a następnie
naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
oznaczyć, a następnie naciśnij
przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
Aby anulować wybór
Aby anulować wybór, w kroku 5 wybierz
opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij
przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których mają zostać
usunięte oznaczenia, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia z
danego folderu
4 Naciśnij przycisk MENU.
Drukowanie zdjęć
W kroku 3 przesuń ramkę na pasek
folderu za pomocą przycisku b, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranych zdjęciach i folderach
pojawi się oznaczenie .
99
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 101 do 111.
Jeśli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz stronie 112.
2 Wyjmij akumulator, włóż go ponownie po upływie około minuty i
włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 63).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej aparatu i znajdujących się w niej
plików muzycznych.
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
100
Akumulator i zasilanie
101
„Memory Stick Duo”
108
Fotografowanie/filmowanie
101
Pamięć wewnętrzna
108
Oglądanie obrazów
104
Drukowanie
109
Usuwanie/edycja obrazów
105
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
109
Komputery
105
Inne informacje
Picture Motion Browser
107
111
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż prawidłowo akumulator, naciskając końcówką akumulatora dźwignię jego
wysuwania w stronę dolnej części aparatu.
Nie można włączyć aparatu.
• Po zainstalowaniu akumulatora w aparacie naładowanie aparatu może chwilę potrwać.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 119). Wymień go na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat.
• Akumulator jest rozładowany (strona 119). Wymień go na nowy.
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Wyświetlany pozostały czas pracy akumulatora różni się od rzeczywistego. Rozładuj
całkowicie akumulator i naładuj go ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 119). Wymień go na nowy.
Nie można naładować akumulatora
• Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Fotografowanie/filmowanie
Aparat nie może zapisywać obrazów.
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 27).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który został ustawiony w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu
umożliwiającym zapis (strona 117).
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Podczas fotografowania wybierz przy użyciu ekranu HOME tryb pracy inny niż [
Tryb filmu].
Rozwiązywanie problemów
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
101
Rozwiązywanie problemów
• Podczas filmowania wybierz przy użyciu ekranu HOME tryb [
Tryb filmu].
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość
[640(Wys.jakość)]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nagrywanie filmów zatrzymuje się podczas filmowania
• Nagrywanie filmów jest automatycznie zatrzymywane, gdy plik z filmem osiągnie
rozmiar ok. 2 GB.
Obiektu nie widać na ekranie
• W aparacie włączono tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
wybrać tryb nagrywania.
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona
.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie naciskaj go od razu do końca.
Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
• Aktywna jest funkcja wolnej migawki NR (strona 16). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografuj w trybie rejestracji
(Makro). Odległość między
obiektywem a fotografowanym obiektem powinna być większa niż najkrótsza
odległość dla fotografowania, tj. ok. 8 cm (obiektyw szerokokątny)/25 cm
(teleobiektyw). Można też ustawić opcję
(Ogniskowanie z bliska) i ustawić ostrość
z odległości od ok. 1 cm do 20 cm od fotografowanego obiektu (strona 23).
• Podczas fotografowania w trybie Selekcja sceny ustawiona jest opcja
(Ogniskowanie z bliska) albo tryb [Zmierzch], [Pejzaż] lub [Fajerwerki].
• Wybrano funkcję wstępnego ustawienia ostrości. Wybierz tryb pracy autofokusa
(strona 43).
• Zapoznaj się z sekcją „Jeśli obraz jest nieostry” na stronie 44.
Zoom nie działa.
• Jeśli wybrana jest opcja
(Ogniskowanie z bliska), zoom optyczny jest niedostępny.
• Inteligentnego zoomu nie można używać, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [8M]
lub [3:2].
• Zoomu cyfrowego nie można używać podczas nagrywania filmów.
• Jeżeli dla opcji [Wykrywanie twarzy] wybrano ustawienie [Włącz], zoom cyfrowy nie
może być używany.
102
Rozwiązywanie problemów
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (strona 22).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– Dla parametru [Tryb NAGR] jest ustawiona opcja [Seria] lub ustawiony jest tryb
stopniowania ekspozycji (strona 38).
– W trybie Selekcja sceny został wybrany tryb [Duża czułość], [Zmierzch] lub
[Fajerwerki] (strona 35).
– Nagrywanie filmów.
• Jeżeli w trybie Selekcja sceny wybrana jest opcja
(Ogniskowanie z bliska) lub tryb
[Pejzaż], [Szybka migawka], [Plaża] lub [Śnieg], ustaw lampę błyskową w tryb
(Włączony błysk wymuszony) (strona 22).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się rozmyte
plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez kurz znajdujący się w powietrzu i jest on
widoczny na zdjęciu. Nie jest to usterka.
Funkcja zbliżenia (Makro/Ogniskowanie z bliska) nie działa.
• W trybie Selekcja sceny został wybrany tryb [Zmierzch], [Pejzaż] lub [Fajerwerki]
(strona 35).
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
Nie można umieścić daty na zdjęciu
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (str. 109).
• Zapisywanie i drukowanie zdjęć oraz wstawianie na nich daty umożliwia program
„Picture Motion Browser“ (str. 89).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (strona 19).
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (strona 42) lub
wyreguluj ekspozycję (strona 41).
Rozwiązywanie problemów
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 41).
103
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest zbyt jasny.
• Wyreguluj ekspozycję (strona 41).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Dla trybu [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Normalny] (strona 40).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Jest to zjawisko rozproszenia światła w obiektywie - na obrazie pojawiają się białe,
czarne, czerwone lub purpurowe smugi.
Nie oznacza ono uszkodzenia aparatu.
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Dla opcji [Reduk czerw oczu] w menu fotografowania wybierz ustawienie [Włącz]
(strona 47).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
• Wyretuszuj zdjęcie przy użyciu opcji [Korekcja czerwonych oczu] (strona 54).
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (strona 2).
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (strona 27).
• Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.
• Nie można robić zdjęć seryjnych w trybie ogniskowania z bliska.
Oglądanie obrazów
Aparat nie wyświetla obrazów.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (strona 25).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (strona 84).
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych za pomocą innego modelu aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 82).
104
Rozwiązywanie problemów
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Przycisk v (DISP) jest wyłączony (strona 19).
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Wyświetlany obraz może początkowo wyglądać na nieostry ze względu na wciąż
trwającą obróbkę. Nie jest to usterka.
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (strona 65).
• Sprawdź poprawność połączenia (strona 71).
• Jeśli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je.
Usuwanie/edycja obrazów
Aparat nie usuwa zdjęć.
• Anuluj ochronę (strona 56).
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który został ustawiony w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu
umożliwiającym zapis (strona 117).
Obraz został przypadkowo usunięty.
• Usuniętych obrazów nie można odtworzyć. Zaleca się włączenie funkcji ochrony
obrazów (strona 55) lub zakupienie karty „Memory Stick Duo” wyposażonej w
przełącznik blokady zapisu i ustawienie tego przełącznika w położeniu LOCK
(strona 117) w celu uniemożliwienia przypadkowego skasowania obrazu.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Zalecana konfiguracja
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Reader/Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się
z producentem posiadanego urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
komputera” na stronie 75 (w przypadku systemu Windows) i na stronie 92 (w
przypadku komputera Macintosh).
105
Rozwiązywanie problemów
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 78 i 92). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (strona 78).
• Dla parametru [Połaczenie USB] wybierz opcję [Mass Storage] w menu [
Główne
nastawienia 2] (strona 64).
• Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie) (strona 78).
• Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
podłącz go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera, nie używając do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (strona 78).
• Oprogramowanie (w zestawie) nie zostało zainstalowane. Zainstaluj oprogramowanie
(strona 76).
• Komputer nie rozpoznaje aparatu, ponieważ aparat został połączony z komputerem
przy użyciu uniwersalnego kabla połączeniowego przed zainstalowaniem
oprogramowania (w zestawie). Usuń z systemu operacyjnego komputera błędnie
rozpoznane urządzenie, a następnie zainstaluj sterownik USB (patrz następny punkt).
Po podłączeniu aparatu do komputera na ekranie monitora nie pojawia się
ikona Removable disk.
• Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować sterownik USB. Procedura ta
dotyczy komputera z systemem Windows.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer], aby wyświetlić menu, a
następnie kliknij polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlony ekran „System Properties” (Właściwości systemu).
2 Kliknij kolejno polecenia [Hardware] t [Device Manager].
Zostanie wyświetlone okno „Device Manager”.
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [ Sony DSC], a następnie kliknij
kolejno polecenia [Uninstall] t [OK].
Urządzenie zostanie usunięte.
4 Zainstaluj oprogramowanie (strona 76).
Zainstalowany zostanie również sterownik USB.
Nie można kopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 78).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 79 i 92).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (strona 60).
106
Rozwiązywanie problemów
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Uruchom narzędzie „Media Check Tool” (strona 85).
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (strona 78).
Nie można wyświetlić obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z programu „Picture Motion Browser” zapoznaj się z
informacjami zamieszczonymi w jego pomocy.
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (strona 77).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera.
• Skopiuj je do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(strona 83).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami (strona 84).
Picture Motion Browser
Zdjęcia nie są wyświetlane prawidłowo w programie „Picture Motion Browser”.
• Sprawdź, czy folder z obrazami został zarejestrowany w grupie „Viewed folders”. Jeśli
obrazy nie są wyświetlane nawet po zarejestrowaniu folderu w grupie„Viewed folders”,
zaktualizuj bazę danych (strona 89).
• Sprawdź, czy nie znajdują się one w folderze „My Pictures”.
• Jeśli ustawienia domyślne zostały zmienione, zapoznaj się z sekcją „Zmiana ustawienia
„Folder to be imported”” na stronie 89 i sprawdź, który folder został wybrany jako
lokalizacja docelowa przy importowaniu.
Aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
• Przejdź do ekranu „Import Settings”, aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
Inny folder można wskazać po zarejestrowaniu go w grupie „Viewed folders” za
pomocą programu „Picture Motion Browser” (strona 89).
Rozwiązywanie problemów
Nie można znaleźć zdjęć zaimportowanych przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
107
Rozwiązywanie problemów
Data wszystkich zaimportowanych zdjęć jest inna niż data kalendarzowa.
• Data ustawiona w aparacie jest nieprawidłowa. Ustaw prawidłową datę i godzinę
(strona 69).
Wyświetlana jest ikona
.
• Zmieniono nazwy plików ze zdjęciami lub folderów albo usunięto je, co
zdezaktualizowało informacje o rejestracji obrazów. Zaktualizuj informacje o
rejestracji obrazów przy użyciu polecenia [Update Database] w menu [Tools].
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który został ustawiony w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu
umożliwiającym zapis (strona 117).
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
karcie „Memory Stick Duo”. Ich przywrócenie nie jest możliwe. Zalecane jest
ustawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory Stick Duo” w położeniu
LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu danych (strona 117).
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdź jej pojemność (zalecana pojemność to
co najmniej 64 MB).
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Nie ma możliwości skopiowania do pamięci wewnętrznej aparatu danych z karty
„Memory Stick Duo” lub z komputera.
108
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie
Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, a także z informacjami zamieszczonymi w
sekcji „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” (poniżej).
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki lewa, prawa, górna i dolna krawędź zdjęcia mogą zostać
obcięte. Krawędź zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o
rozmiarze ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia
przycinania lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu „Picture Motion
Browser” (strona 90).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki w punkcie usługowym, można poprosić o wstawienie na nich daty.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
Rozwiązywanie problemów
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Dla parametru [Połączenie USB] wybierz opcję [PictBridge] w menu [
Główne
nastawienia 2] (strona 64).
• Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje
błąd, poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
109
Rozwiązywanie problemów
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli
nadal nie można wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz
drukarkę, a następnie włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
Drukowanie zostało anulowane.
• Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy został odłączony przed zniknięciem
ikony
(połączenie PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Daty nie można nanosić na zdjęcia, dla których nie zapisano danych dotyczących daty
zapisu. Wybierz dla opcji [Data] ustawienie [Wyłącz] i wydrukuj zdjęcie ponownie
(strona 97).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Zawsze odłączaj uniwersalny kabel połączeniowy i podłączaj go ponownie, gdy po
podłączeniu aparatu do drukarki zmieniany jest rozmiar papieru.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (strona 97) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
110
Rozwiązywanie problemów
Inne informacje
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 69).
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 69).
Rozwiązywanie problemów
111
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu
• Usterka aparatu. Przywróć
Kody funkcji
autodiagnostyki
Pojawiające się czasami na wyświetlaczu
kody funkcji autodiagnostyki aparatu
rozpoczynają się od litery. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone tutaj symbolami ss)
są zawsze różne. Informują one o
rodzaju wykrytego problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać
nawet po kilkakrotnym wykonaniu
przedstawionych poniżej czynności,
konieczne może być oddanie aparatu do
naprawy. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów firmy Sony lub z lokalnym
autoryzowanym serwisem firmy Sony.
C:32:ss
ustawienia fabryczne aparatu
(strona 63) i włącz ponownie jego
zasilanie.
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
E
• Słaby akumulator. Niezwłocznie
naładuj akumulator. W zależności od
warunków użytkowania oraz rodzaju
akumulatora wskaźnik może migać,
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
• Problem z podzespołem aparatu.
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać danych z
karty „Memory Stick Duo” ani
zapisać na niej nowych danych.
Spróbuj kilkakrotnie wyłączyć i
włączyć ponownie aparat lub wyjąć i
włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• Wystąpił błąd formatowania pamięci
wewnętrznej aparatu lub wykryto
niesformatowaną kartę „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (strony 62, 60).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat lub
zawiera uszkodzone dane. Włóż
nową kartę „Memory Stick Duo”.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
112
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BG1 (w
zestawie).
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 117).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 117).
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już folder o nazwie
rozpoczynającej się taką samą liczbą
trzycyfrową (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny folder lub utwórz nowy (strony
60, 61).
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” z funkcją kontroli dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowaniapamięci
wewnętrznej
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje folder o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
• Sformatuj ponownie nośnik (strony
62 i 60).
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
Blokad karty Memory Stick
wystąpił błąd.
• Używana karta „Memory Stick Duo”
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który został
ustawiony w położeniu LOCK.
Ustaw przełącznik w położeniu
umożliwiającym zapis (strona 117).
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
Kat. tylko do odczytu
• Wybrano folder, który nie może być
ustawiony jako folder zapisu w
aparacie. Wybierz inny folder.
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (strona 56).
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
(strona 27).
Za duży rozmiar obrazu
• Nie można wyświetlić obrazu,
Możliwy tylko odczyt
ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży.
• Aparat nie może zapisywać obrazów
Operacja niemożliwa
• Plik nie jest obsługiwany przez
aparat.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
zapisano żadnych obrazów.
• W danym folderze nie zapisano
żadnych obrazów.
• Wybrany folder nie zawiera pliku,
który można odtwarzać w trybie
Slajdy z muzyką.
• Wybrano funkcję niedostępną dla
filmów.
Rozwiązywanie problemów
na tej karcie „Memory Stick Duo”
ani ich usuwać.
113
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
(Wskaźnik ostrzeżenia
o drganiach).
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej, włącz stabilizator
obrazu lub umieść aparat na statywie,
aby go unieruchomić.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
można nagrywać wyłącznie przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włóż kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub ustaw rozmiar obrazu
na inny niż [640(Wys.jakość)].
Macro niemożliwe
• Wybrano ustawienie niedostępne
podczas fotografowania w trybie
Makro (stronie 23, 35).
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Wybrano ustawienie niedostępne
podczas fotografowania z lampą
błyskową (strona 35).
Zoom wyłączony.
• Dla opcji [Zoom cyfrowy] ustawiono
wartość [Wyłącz] podczas
fotografowania w trybie
ogniskowania z bliska.
Możliwe również, że wybrano
ustawienie [Inteligentny] dla opcji
[Zoom cyfrowy], gdy rozmiar obrazu
jest ustawiony na [8M] lub [3:2]
(strona 67).
Za słaby akumulator
• Podczas kopiowania zdjęć z pamięci
wewnętrznej na kartę „Memory
Stick Duo” upewnij się, że
akumulator jest odpowiednio
naładowany.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
• Prawdopodobnie transmisja danych
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie należy odłączać
uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Obróbka
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
Błąd muzyki
• Usuń plik muzyczny lub zastąp go
Wybrano maksymalnąliczbę
obrazów
• Maksymalnie można zaznaczyć 100
zdjęć. Usuń zaznaczenie.
114
zwykłym plikiem muzycznym.
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę], a następnie pobierz nowe
pliki muzyczne (strona 91).
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę] (strona 91).
Operacja niemożliwa
Wyjście HD (1080i) aktywne…
• Próbujesz odtwarzać filmy.
• Próbujesz użyć funkcji [Retusz].
Wyjście TV aktywne…
• Zdjęcia są odtwarzane jako pokaz
slajdów.
Nie ma czerwonych oczu
• W zależności od zdjęcia efekt
czerwonych oczu może być
niemożliwy do usunięcia.
Rozwiązywanie problemów
115
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą —
źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatorów (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K (nie
należy do wyposażenia) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym
napięcie zasilania wynosi od 100 V do 240 V przy 50/60 Hz.
• Nie należy używać transformatorów elektronicznych (konwerterów
podróżnych), ponieważ mogą one powodować awarie.
116
Informacje o karcie „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick” obsługiwanych przez
aparat przedstawiono w poniższej tabeli.
Nie gwarantuje się poprawnego
działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick”.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Duo” (nie
należy do wyposażenia)
• Zdjęć nie można zapisywać, poddawać
edycji ani kasować, gdy przełącznik blokady
zapisu został ustawiony (za pomocą ostro
zakończonego przedmiotu) w położeniu
LOCK.
Styki
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick
(bez funkcji MagicGate)
—
Memory Stick
(z funkcjami MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(z funkcjami MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
*2
*3
Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” oraz „Memory Stick
PRO Duo” są wyposażone w funkcje
MagicGate. MagicGate jest wykorzystującą
szyfrowanie technologią ochrony praw
autorskich. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
Obsługa szybkiego przesyłu danych przy
użyciu interfejsu równoległego.
Możliwość nagrywania filmów o rozmiarze
640(Wys.jakość).
Nie wszystkie karty „Memory Stick
Duo” są wyposażone w przełącznik
blokady zapisu. W przypadku kart
„Memory Stick Duo” wyposażonych w
ten przełącznik kształt i usytuowanie
ząbka blokady mogą się różnić w
zależności od karty „Memory Stick
Duo”.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu,
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecane jest wykonywanie kopii
zapasowych ważnych danych.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
Inne informacje
• Ten aparat obsługuje karty „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skróconą nazwą
produktu „Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
Przełącznik
blokady
zapisu
Etykieta informacyjna
117
Informacje o karcie „Memory Stick”
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed urazami mechanicznymi i upadkiem.
Zabronione jest jej zginanie.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek połknąć
kartę.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (nie
należy do wyposażenia)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. Jeśli karta „Memory
Stick Duo” zostanie umieszczona w
gnieździe „Memory Stick” bez użycia
adaptera Memory Stick Duo, jej wyjęcie
może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu. Jeśli
karta zostanie włożona w nieprawidłowy
sposób, może ulec uszkodzeniu.
• Przed umieszczeniem w gnieździe „Memory
Stick” adaptera Memory Stick Duo
zawierającego kartę „Memory Stick Duo”
należy się upewnić, że adapter Memory Stick
Duo jest zwrócony we właściwą stronę.
Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
urządzenia.
118
• Do gniazda „Memory Stick” nie należy
wkładać adaptera Memory Stick Duo
niezawierającego karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(nie należy do wyposażenia)
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 8 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
Uwagi dotyczące korzystania
z karty „Memory Stick Micro” (nie
należy do wyposażenia)
• Aby można było używać w tym aparacie
karty „Memory Stick Micro”, należy włożyć
ją do adaptera „Memory Stick Micro” o
rozmiarze „M2”. Jeśli karta „Memory Stick
Micro” zostanie umieszczona w aparacie bez
użycia adaptera „Memory Stick Micro” o
rozmiarze „M2”, jej wyjęcie z aparatu może
okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek połknąć
kartę.
Informacje o akumulatorze
Informacje o ładowaniu
akumulatora
Zalecamy ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C
do 30°C. Skuteczne naładowanie akumulatora
w temperaturze nie mieszczącej się w tym
zakresie może być niemożliwe.
Wydajne użytkowanie
akumulatora
• Wydajność akumulatora zmniejsza się w
niskich temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach z akumulatora można korzystać
krócej. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie
poniższej czynności:
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i
wkładać go do aparatu bezpośrednio przed
rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator zostanie szybko wyczerpany,
jeśli często używana jest lampa błyskowa lub
funkcja zoom.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe
akumulatory, które wystarczą na czas pracy
dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, dzięki czemu przed
zrobieniem zdjęcia będzie można wykonać
zdjęcia próbne.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Nie jest on wodoodporny.
• Akumulatora nie należy pozostawiać w
miejscach bardzo gorących, jak na przykład
w samochodzie lub wystawionego na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu
itd., należy trzymać akumulator w
dostarczonym futerale podczas przenoszenia
i przechowywania.
Informacje na temat trwałości
akumulatorów
• Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z
biegiem czasu i użytkowaniem ich
pojemność stopniowo maleje. Znaczne
skrócenie czasu pracy akumulatora oznacza
najczęściej jego zużycie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Trwałość akumulatorów jest różna, w
zależności od sposobu ich przechowywania i
warunków pracy oraz otoczenia, w jakim są
używane.
Sposób przechowywania
akumulatora
Inne informacje
• Jeśli akumulator nie jest używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do
roku całkowicie go naładować, a następnie
przechowywać go w suchym, chłodnym
miejscu. To ładowanie i rozładowanie raz w
roku należy powtarzać, aby akumulator
działał prawidłowo.
• Aby rozładować akumulator, należy
pozostawić aparat w trybie odtwarzania
prezentacji zdjęć (strona 49) aż do
wyłączenia zasilania.
119
Informacje o ładowarce
Informacje o ładowarce
• Za pomocą ładowarki dostarczonej z
aparatem nie należy ładować żadnych innych
akumulatorów niż akumulatory typu NPBG. Z akumulatorów innego rodzaju niż
wymieniony może wyciekać elektrolit, mogą
się przegrzewać lub wybuchnąć podczas
próby ich ładowania, stanowiąc
niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z
porażeniem prądem i oparzeniami.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. W przypadku pozostawienia
akumulatora w ładowarce czas jego trwałości
może zostać skrócony.
• Miganie lampki CHARGE może oznaczać
uszkodzenie akumulatora lub wykrycie w
ładowarce akumulatora niewłaściwego typu.
Należy wówczas sprawdzić, czy jest to
właściwy typ akumulatora. Jeśli tak, należy
wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i
sprawdzić, czy ładowarka działa właściwie.
Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło
dojść do uszkodzenia akumulatorów.
• W przypadku, gdy ładowarka jest
zabrudzona, ładowanie może nie przebiegać
prawidłowo. Należy wyczyścić ładowarkę —
na przykład suchą ścierką.
120
Indexs
Indexs
A
E
J
Akumulator.......................119
Efekt rybiego oka .............. 53
Jakość zdjęcia ......................11
Auto podgląd ......................68
Ekran................................... 19
JPG.......................................83
Autofokus ..............................8
Podświetlenie ekranu
LCD.............................. 19
Automatyczna lampa
błyskowa.......................22
Wskaźnik ..................... 15
Automatyczna orientacja...68
Zmiana trybu
wyświetlania ................ 19
K
Kabel adaptera wyjściowego
HD ................................72
Kasowanie
B
Ekran indeksu .................... 26
Balans bieli ..........................45
Ekran LCD ......................... 19
Blokada AF.........................44
Ekspozycja ...................... 9, 19
Tworzenie .....................60
Błysk wymuszony włączony
.......................................22
Elementy aparatu............... 13
Wybór ...........................57
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................22
F
Filtr do efektu rozbłysku... 53
Kody funkcji autodiagnostyki
.....................................112
Brzęczyk ..............................63
Fokus ............................... 8, 43
Kolor ....................................10
Format ........................... 60, 62
Komputer ............................74
Formatuj muzykę ............... 91
Kopiowanie obrazów
..................................77, 92
G
Macintosh.....................92
Głośność.............................. 25
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze ..................84
C
Celownik pomiaru
punktowego .................42
Center AF ...........................43
Chroń ...................................55
COMPONENT...................64
Czarno-białe ........................40
Czas otwarcia migawki.........9
Częściowy kolor..................53
D
Główne nastawienia 2........ 64
Oprogramowanie ........76
H
Drukowanie...................56, 94
HOME
Zalecana konfiguracja
.................................75, 92
Ekran............................ 29
Komputer Macintosh .........92
Opcje ............................ 30
Zalecana konfiguracja
.......................................92
I
Info funkcji ......................... 63
Inicjalizuj............................. 63
Instalacja ............................. 76
Komputer z systemem
Windows.......................74
Zalecana konfiguracja
.......................................75
Drukowanie w punkcie
usługowym ...................98
Inteligentny zoom .............. 67
Kopiowanie obrazów do
komputera....................77
Intensywny.......................... 40
Kopiuj ..................................61
Drukowanie, inne ...............30
ISO................................... 9, 41
Korekcja czerwonych oczu
.......................................54
Dysk z danymi ....................88
Indexs
Drukowanie bezpośrednie
.......................................95
Windows.......................74
Histogram ........................... 19
DirectX ................................75
DPOF.............................56, 98
Zmienianie...................61
Główne nastawienia 1........ 63
Data......................89, 103, 109
DISP.....................................19
Format ....................60, 62
Katalog
121
Indexs
L
Nastawienie zegara ............ 69
Przycin ................................. 54
Lampa błysk (Balans bieli)
.......................................46
Naturalny ............................ 40
Przysłona ............................... 9
Nazwa pliku........................ 83
Punktowy AF......................43
Language Setting................70
Niedoświetlenie ................... 9
Linia siatki...........................66
NTSC................................... 65
O
Reduk czerw oczu .............. 47
Ł
Obróć .................................. 56
Regulacja EV......................41
Ładowarka ........................120
Oglądanie obrazów............ 30
Retusz ..................................52
Oprogramowanie ... 76, 85, 91
Rozmazanie .......................... 8
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania............. 98
Rozmiar obrazu ..................11
M
Makro ..................................23
Map View ............................88
Rozszerzenie ....................... 84
Rozwiązywanie problemów
.....................................100
„Memory Stick Duo” ....... 117
P
Menu
PAL ..................................... 65
Nagryw .........................36
Pamięć mas. ........................ 64
S
Opcje ............................32
Pamięć wewnętrzna ........... 20
Samowyzwalacz ..................24
Podgląd.........................52
PictBridge ..................... 64, 95
Sepia ....................................40
Menu fotografowania ........36
Picture Motion Browser.... 85
Seria ..................................... 38
Menu podglądu...................52
Piksel ................................... 11
SETUP ................................ 48
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.......................................83
Pobierz muzykę.................. 91
Slajdy ............................. 49, 52
Pochmurnie......................... 45
SteadyShot .......................... 47
Podłączanie
Miejsce zapisywania plików
.......................................83
Drukarka ..................... 96
Synchronizacja z wolną
migawką ....................... 22
Komputer .................... 78
System operacyjny........ 75, 92
Miękkie ogniskowanie .......52
Moc błysku ..........................46
Monitor................................67
MPG ....................................83
Multi AF..............................43
Telewizor ..................... 71
Pojedynczy.......................... 67
Pojedynczy obraz ............... 49
Połączenie USB.................. 64
Ś
Światło dzien.......................45
Światło świetlówki.............. 45
Music Transfer ..............91, 93
Pomiar centralnie ważony
...................................... 42
T
Muzyka ................................51
Pomiar punktowy............... 42
Telewizor .............................71
Pomiar wielopunktowy ..... 42
Tryb AF ............................... 67
Narzędzie Memory Stick...60
Precyzyjny zoom cyfrowy
...................................... 67
Tryb automatycznej regulacji
....................................... 21
Narzędzie muzyczne ..........91
Proporcje obrazu................ 11
Tryb dużej czułości .............34
Narzędzie pamięci wew .....62
Przełącznik blokady zapisu
.....................................117
Tryb Fajerwerki ..................34
Prześwietlenie ...................... 9
Tryb lampy błyskowej ........ 22
Przewijanie do tyłu/do
przodu .......................... 25
Tryb Miękkie ujęcie ...........34
N
Nastawienia nagrywania 1
.......................................66
Nastawienia nagrywania 2
.......................................68
122
R
Ramka pola AF ..................43
Lupa.....................................23
Tryb koloru .........................40
Tryb NAGR ........................ 38
Indexs
Tryb Pejzaż ..........................34
Wyjście wideo ..................... 65
Tryb Plaża ............................34
Wykrywanie twarzy ........... 37
Tryb pomiaru.......................42
Wyświetl. Indeksu .............. 49
Tryb Portret o zmierzchu ...34
Tryb Szybka migawka ........34
Z
Tryb Śnieg............................34
Zarządzanie pamięcią
Narzędzie Memory Stick
...................................... 60
Tryb Zmierzch.....................34
Tryby Selekcja sceny ....34, 36
Narzędzie pamięci wew
...................................... 62
Trzymanie aparatu..........8, 21
Tworzenie ............................88
Złącze wielofunkcyjne....... 14
U
Zmień katalog REC. Katalog
...................................... 61
Uniwersalny kabel
połączeniowy ...71, 78, 96
Zoom ................................... 22
Ustawienia
Główne nastawienia 1
.......................................63
Główne nastawienia 2
.......................................64
Nastawienia nagrywania
1 .....................................66
Zoom cyfrowy .................... 67
Zoom optyczny............. 22, 67
Zoom przy odtwarzaniu .... 25
Ż
Żarowe ................................ 45
Nastawienia nagrywania
2 .....................................68
Utwórz katalog REC.
Katalog .........................60
V
VGA.....................................11
W
Wciskanie do połowy ...........8
Wolna migawka NR ...........16
Wskaźnik .............................15
Wskaźnik blokady AE/AF
.......................................44
Indexs
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
.....................................112
Wspomaganie AF...............66
Wstępne ustawienie ostrości
.......................................43
123
Indexs
Uwagi dotyczące licencji
Oprogramowanie „Library C”, „Expat”
i „zlib” są dostarczane w aparacie.
Oprogramowanie to zostało dostarczone
na podstawie umów licencyjnych z
posiadaczami odpowiednich praw
autorskich. Realizując wymagania
posiadaczy praw autorskich do tego
oprogramowania, jesteśmy zobowiązani
do podania następujących informacji.
Prosimy o przeczytanie następujących
sekcji.
Prosimy o przeczytanie pliku
„license1.pdf” w folderze „License” na
płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „Library C”, „Expat” i
„zlib”.
Informacje o zastosowanym
oprogramowaniu GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie
objęte licencją GNU General Public
License (określaną dalej jako “GPL”)
lub licencją GNU Lesser General Public
License (określaną dalej jako „LGPL”).
Oznacza to, że użytkownik ma prawo do
uzyskiwania dostępu, modyfikowania i
dalszego rozpowszechniania kodu
źródłowego tego oprogramowania
dostarczonego na warunkach licencji
GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci
WWW. Można go pobrać pod
następującym adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w
sprawach związanych z treścią kodu
źródłowego.
Prosimy o przeczytanie pliku
„license2.pdf” w folderze „License” na
płycie CD-ROM. Znajdują się w nim
licencje (w języku angielskim) na
oprogramowanie „GPL” i „LGPL”.
124
Do wyświetlenia pliku PDF wymagany
jest program Adobe Reader. Jeśli
program ten nie został zainstalowany na
komputerze, można go pobrać z witryny
sieci Web firmy Adobe Systems.
http://www.adobe.com/
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Download PDF

advertising