Sony | DSC-TX7 | Sony DSC-TX7 TX7 Cyfrowy aparat kompaktowy Instrukcja obsługi

Spis treści
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Podręcznik aparatu Cyber-shot
DSC-TX7/TX7C
© 2010 Sony Corporation
4-165-177-52(1)
PL
Spis treści
Jak korzystać z tego podręcznika
Kliknij przycisk po prawej stronie u góry, aby przejść do odpowiadającej mu strony.
Jest to wygodne podczas szukania funkcji, którą chcesz zobaczyć.
Spis treści
Szukanie informacji według funkcji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Szukanie informacji na liście pozycji
MENU/Ustawień.
Oznaczenia i sposoby zapisu używane w tym
podręczniku
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Szukanie informacji według słowaklucza.
Szukanie
operacji
Szukanie
operacji
Szukanie informacji według operacji.
Indeks
W tym podręczniku kolejność operacji
jest oznaczona strzałkami (t). Pozycji
na ekranie należy dotykać we wskazanej
kolejności. Oznaczenia są pokazane tak,
jak wyglądają przy domyślnym
ustawieniu aparatu.
Ustawienie domyślne jest wskazane za
pomocą .
Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia
odnoszące się do prawidłowej pracy
aparatu.
z Wskazuje użyteczne informacje.
2PL
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet
jeżeli akumulator nie jest całkowicie
naładowany, możesz używać częściowo
naładowanego akumulatora.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str.163.
Indeks
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
używana w standardowych rozmiarów
otworze „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
„Memory Stick Duo” (sprzedawany
oddzielnie).
• W tej instrukcji obsługi opisane są funkcje
urządzeń kompatybilnych/
niekompatybilnych z TransferJet, urządzeń
kompatybilnych z 1080 60i i urządzeń
kompatybilnych z 1080 50i.
Aby sprawdzić, czy ten aparat obsługuje
funkcję TransferJet i czy jest urządzeniem
kompatybilnym z 1080 60i lub z 1080 50i,
poszukaj następujących oznaczeń na spodzie
aparatu.
Urządzenie komatybilne z TransferJet:
(TransferJet)
Urządzenie kompatybilne z 1080 60i: 60i
Urządzenie kompatybilne z 1080 50i: 50i
• Aparat fotograficzny DSC-TX7C nie jest
kompatybilny z funkcją TransferJet.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Potwierdzone zostało prawidłowe działanie
w tym aparacie karty pamięci „Memory
Stick Duo” o maksymalnej pojemności
32 GB oraz karty pamięci SD
o maksymalnej pojemności 64 GB.
• Do nagrywania filmów zalecane jest
używanie następujących kart pamięci:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub
szybsza)
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 161.
Wbudowane funkcje tego aparatu
Szukanie
operacji
Uwagi o rodzajach kart pamięci,
których można używać (sprzedawane
oddzielnie)
Następujące karty pamięci są
kompatybilne z tym aparatem: „Memory
Stick PRO Duo”, „Memory Stick PROHG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta
pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta
pamięci SDXC. MultiMediaCard nie
może być używana.
W tej instrukcji obsługi termin „Memory
Stick Duo” jest używany w znaczeniu
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick
Duo”, termin „karta SD” jest używany
w znaczeniu karty pamięci SD, karty
pamięci SDHC i karty pamięci SDXC.
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl
Zeiss, który umożliwia robienie ostrych
zdjęć o doskonałym kontraście. Obiektyw
tego aparatu został wyprodukowany w
systemie kontroli jakości posiadającym
certyfikat Carl Zeiss, zgodnie ze
standardami kontroli jakości firmy Carl
Zeiss w Niemczech.
Adapter „Memory Stick
Duo”
3PL
Ciąg dalszy r
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność, kładąc aparat w
pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
Również do nagrywania w formacie MP4
aparat wykorzystuje MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile.
Z tego powodu filmy nagrane tym
aparatem w formacie MP4 nie mogą być
odtwarzane na urządzeniach, które nie
obsługują MPEG-4 AVC/H.264.
Szukanie
operacji
Czarne, białe, czerwone,
niebieskie lub zielone
punkty
– Inne urządzenia kompatybilne z formatem
AVCHD, który nie obsługuje High Profile
– Urządzenia niekompatybilne z formatem
AVCHD
Spis treści
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
Uwaga dotycząca odtwarzania filmów
na innych urządzeniach
Do nagrywania w formacie AVCHD
aparat wykorzystuje MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile.
Nagrane tym aparatem filmy w formacie
AVCHD nie mogą być odtwarzane na
następujących urządzeniach.
O kondensacji wilgoci
• Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może
się skondensować wewnątrz lub na
obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci
może spowodować awarię aparatu.
• Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz
aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Obrazy wykorzystane w tym
podręczniku
Obrazy używane jako przykłady w tym
podręczniku to reprodukcje, a nie
rzeczywiste obrazy wykonane tym
aparatem.
4PL
Spis treści
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak korzystać z tego podręcznika ························ 2
Uwagi o używaniu aparatu···································· 3
Szukanie operacji·················································· 8
Szukanie MENU/Ustawień ·································· 11
Nazwy części ······················································ 16
Lista ikon wyświetlanych na ekranie··················· 18
Używanie panelu dotykowego ···························· 20
Własna konfiguracja opcji MENU ······················· 22
Używanie przycisku Zdjęcie/Film························ 23
Używanie pamięci wewnętrznej ·························· 24
Indeks
Fotografowanie
Tryb NAGR ·························································· 25
Inteligentna auto regulacja·································· 26
Autoprogram ······················································· 27
Inteligentna rozległa panorama··························· 28
Tryb filmu ···························································· 30
Korekcja drgań···················································· 31
Z ręki o zmierzchu··············································· 32
Korekcja pod światło HDR ·································· 33
Wybór sceny ······················································· 34
Zoom··································································· 36
Oglądanie
Oglądanie zdjęć ·················································· 37
Zoom odtwarzania ·············································· 38
Szeroki zoom ······················································ 39
Chwilowo obrócone wyświetlenie······················· 40
Oglądanie filmów ················································ 41
5PL
Spis treści
MENU (Fotografowanie)
Opcje MENU (Fotografowanie) ··························· 11
MENU
(Oglądanie)
Szukanie
operacji
Opcje MENU (Oglądanie) ···································· 13
Nastawienia
Odbiornik TV
Indeks
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ····················· 127
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD)····························· 128
Szukanie MENU/
Ustawień
Opcje nastawień ················································· 14
Komputer
Używanie z komputerem··································· 132
Używanie oprogramowania······························· 133
Podłączanie aparatu do komputera······················136
Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego ··· 138
Utworzenie płyty z filmami ································ 140
Wydruk
Drukowanie zdjęć·············································· 143
6PL
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ······························ 146
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty·············· 155
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie aparatu za granicą ···························· 160
„Memory Stick Duo” ········································· 161
Akumulator························································ 163
Ładowarka akumulatora ··································· 164
Inteligentny Pantilter ········································· 165
Format AVCHD ················································· 166
Standard TransferJet ········································ 167
Szukanie
operacji
Inne
Indeks
Indeks
Indeks································································ 168
7PL
Tryb filmu ······························································· 30
Przycisk filmu························································ 43
Format filmu ·························································· 95
Fotografowanie
portretów
Miękkie ujęcie ······················································· 34
Portret-zmierzch ·················································· 34
Zdjęcie z uśmiechem ········································· 45
Rozpoznanie sceny············································· 67
Wykrywanie twarzy ············································· 69
Red. zamkniętych oczu ····································· 71
Red. czerw. oczu ··············································· 101
Fotografowanie zdjęć
panoramicznych
Inteligentna rozległa panorama ······················· 28
Fotografowanie
najlepszych ujęć
naszych zwierząt
Zwierzę domowe ················································· 34
Fotografowanie
obiektów z bliska
Makro ······································································ 57
Zdjęcia z bliska ···················································· 57
Fotografowanie
obiektów w ruchu
Krótki czas migawki············································ 35
Tryb filmu ······························································· 30
Seria ········································································ 56
Indeks
Nagrywanie filmów
Szukanie MENU/
Ustawień
Inteligentna auto regulacja ······························· 26
Wybór sceny ························································· 34
Rozpoznanie sceny············································· 67
Szukanie
operacji
Pozostawienie
ustawień aparatowi
Spis treści
Szukanie operacji
8PL
Fotografowanie w
ciemnym otoczeniu
Duża czułość ························································ 34
Korekcja drgań ····················································· 31
Synch.z dł.czas. ··················································· 47
ISO ··········································································· 59
Regulacja ekspozycji
EV ············································································· 58
Zmiana miejsca
ostrości
Używanie panelu dotykowego ························ 20
Ostrość ··································································· 64
Wykrywanie twarzy ············································· 69
Zmiana rozmiaru/
jakości obrazu
Rozm. Obrazu/Jakość ······································· 53
Usuwanie obrazów
Kasuj ······································································· 79
Format ·································································· 119
Wyświetlanie
powiększonych
obrazów
Zoom odtwarzania ·············································· 38
Przycinanie (Zmiana rozm.) ······························ 84
Indeks
Błysk wymuszony ················································ 47
Rozpoznanie sceny············································· 67
Korekcja pod światło HDR ······························· 33
Szukanie MENU/
Ustawień
Fotografowanie z
oświetleniem tylnym
Szukanie
operacji
Duża czułość ························································ 34
Krótki czas migawki············································ 35
Korekcja drgań ····················································· 31
Z ręki o zmierzchu ··············································· 32
2-sekundowy samowyzwalacz ······················· 49
ISO ··········································································· 59
Spis treści
Fotografowanie bez
rozmazania
Wyświetlanie obrazów Szeroki zoom ························································ 39
pełnoekranowych
Chwilowo obrócone wyświetlenie ·················· 40
Rozm. Obrazu/Jakość ······································· 53
9PL
Używanie z dobrze
widocznymi
wskaźnikami
Łatwy tryb ························································ 42, 73
Drukowanie obrazów
z datą
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 133
Zmiana ustawień daty
i czasu
Nastawia region ················································· 125
Nastawia datę i czas ········································ 126
Inicjalizowanie
ustawień
Inicjalizuj ······························································· 107
Drukowanie zdjęć
Druk ······································································· 143
Oglądanie na ekranie
TV
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ················ 127
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD) ·························· 128
Tworzenie płyty
filmowej w formacie
AVCHD
Utworzenie płyty z filmami ······························ 140
Informacje o
opcjonalnych
akcesoriach
Inteligentny Pantilter ········································· 165
Indeks
Slajdy ······································································ 76
Szukanie MENU/
Ustawień
Odtwarzanie kolejno
wielu obrazów
Szukanie
operacji
Retusz ····································································· 84
Maluj ········································································ 83
Spis treści
Edytowanie zdjęć
10PL
Spis treści
Szukanie MENU/Ustawień
Opcje MENU (Fotografowanie)
Można bez trudu wybrać różne funkcje fotografowania z
.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
, aby wyświetlić ekran MENU.
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
, nie
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Indeks
Przycisk Zdjęcie/
Tryb filmu
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone,
zależnie od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje, zobacz strona każdej opcji.
Ikony poniżej
oznaczają dostępne tryby.
Tryb NAGR
Opcje menu
Łatwy tryb
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Przycisk filmu
Sceneria
nagrywania filmu
—
—
—
—
Zdjęcie z
uśmiechem
—
—
—
—
Lampa błyskowa
—
—
—
Samowyzw
—
—
—
—
—
Kierunek
nagrywania
—
—
—
—
—
—
Rozm. Obrazu/
Jakość
Seria
—
—
—
Makro
—
—
—
—
—
—
EV
—
ISO
—
Balans bieli
—
Podwodny balans
bieli
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11PL
Ciąg dalszy r
Tryb NAGR
Opcje menu
Ostrość
—
Tryb pomiaru
—
Rozpoznanie
sceny
—
—
Red. zamkniętych
oczu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Szukanie
operacji
Wykrywanie
twarzy
—
—
Spis treści
Przycisk Zdjęcie/
Tryb filmu
Konfiguracja
wyświetlenia
• Opcja [Jakość] jest wyświetlana tylko gdy [Format filmu] jest nastawiony na [AVCHD].
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Indeks
12PL
Można bez trudu wybrać różne funkcje podglądu z
Spis treści
Opcje MENU (Oglądanie)
.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
, nie
Szukanie
operacji
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Tryb oglądania
Pamięć
wewnętrzna
Karta pamięci
Widok
katalogu
(MP4)
Widok
AVCHD
Widok
katalogu
—
—
—
—
—
—
—
(Maluj)
—
—
(Retusz)
—
—
Opcje menu
(Łatwy tryb)
(Kalendarz)
Indeks
Widok
katalogu
(Zdjęcia)
Widok daty
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić.
(Indeks obrazów)
(Slajdy)
(Kasuj)
(Wysyła przez
TransferJet)
(Tryb oglądania)
—
(Wyświetla grupę serii)
—
—
—
—
—
(Chroń)
DPOF
—
—
(Druk)
—
—
(Obróć)
—
—
(Nastawienia głośności)
—
(Konfiguracja
wyświetlenia)
(Dane naświetlenia)
(Konfig. indeksu
obrazów)
(Wybierz katalog)
—
—
—
13PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
Opcje nastawień
Można zmienić nastawienia na ekranie
Szukanie
operacji
1 Dotknij
(Nastaw.).
, aby wyświetlić ekran MENU.
Kategorie
Nastawienia nagryw
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Dotknij
(Nastaw.) t żądana kategoria t
żądana opcja t żądane nastawienie.
Opcje
Format filmu
Wspomaganie AF
Indeks
Linia siatki
Zoom cyfrowy
Autom. orient.
Przew. rozp. sceny
Red. czerw. oczu
Uwaga-zamkn. oczy
Główne nastawienia
Brzęczyk
Jasność LCD
Language Setting
Tryb pokazowy
Inicjalizuj
Rozdzielczość HDMI
STER.PRZEZ HDMI
COMPONENT
Osłona
Połączenie USB
Nastawienia LUN
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę
Oszczędz. energii
TransferJet
Kalibrowanie
14PL
Ciąg dalszy r
Kategorie
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kasuje katalog REC
Spis treści
Narzędzie karty pamięci
Opcje
Kopiuj
Numer pliku
Format
Numer pliku
Nastawienie zegara
Nastawia region
Nastawia datę i czas
Szukanie
operacji
Narzędzie pamięci wew
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
• [Nastawienia nagryw] pojawi się tylko, gdy nastawienia zostały wprowadzone z trybu
nagrywania.
• [Narzędzie karty pamięci] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona do aparatu,
natomiast [Narzędzie pamięci wew] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona.
Indeks
15PL
Aparat
Spis treści
Nazwy części
A Spust migawki
B Mikrofon
C Osłona obiektywu
D Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
E Lampka ON/OFF (Zasilanie)
Szukanie
operacji
F Lampa błyskowa
G Lampka samowyzwalacza/
Lampka zdjęcia z uśmiechem/
Wspomaganie AF
H Obiektyw
J Przycisk
(Odtwarzanie) (37)
K Lampka trybu
(Zdjęcie)
L Lampka trybu
(Film)
M Dźwignia zoom (W/T) (36, 38)
N Przycisk trybu
(Zdjęcie)/
(Film)
O Zaczep paska na nadgarstek*
Szukanie MENU/
Ustawień
I Ekran LCD/Panel dotykowy
P Dźwignia wyjmowania akumulatora
R Oprawka statywu
S Złącze uniwersalne
Indeks
Q Otwór do wkładania akumulatora
T Osłona akumulatora/Karty pamięci
U Lampka aktywności
V Otwór karty pamięci
W Oznaczenie
(81, 117)
(TransferJet™)
* Używanie paska na nadgarstek
Pasek na nadgarstek jest fabrycznie
przymocowany do aparatu. Przełóż dłoń przez
pętlę paska, aby zapobiec uszkodzeniu aparatu
z powodu upuszczenia.
Zaczep
Panel osłony
16PL
Ciąg dalszy r
* Używanie pisaka
Znak v
Spis treści
Pisak jest używany, gdy wykonywane są
operacje na panelu dotykowym. Można go
zamocować na pasku na nadgarstek. Nie nosić
aparatu trzymając za pisak. Można upuścić
aparat.
Używanie zasilacza sieciowego
AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie)
1 Do gniazda DC IN
2 Do gniazdka ściennego
Indeks
Użyj wielozadaniowa stacja dokująca do
podłączenia aparatu w następujących
przypadkach.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Podłączenie do aparatu zasilacza sieciowego
AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) nie
spowoduje naładowania akumulatora. Użyj
ładowarki do ładowania akumulatora.
Szukanie
operacji
Wielozadaniowa stacja dokująca
– Podłączając kabel USB do komputera
– Podłączając kabel AV lub HDMI do
odbiornika TV
– Połączenie PictBridge do drukarki
A Złącze aparatu
B Gniazdo DC IN
C Gniazdo USB
D Gniazdo HDMI
E Gniazdo A/V OUT (STEREO)
17PL
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu. Położenie wyświetlanej
ikony różni się, zależnie od trybu fotografowania.
Podczas fotografowania
Spis treści
Lista ikon wyświetlanych na
ekranie
1
Ikona rozpoznania sceny
Balans bieli
Rozpoznanie sceny
Ostrzeżenie o wibracji
Scena nagrywania filmu
Zoom odtwarzania
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta
pamięci, pamięć
wewnętrzna)
Podczas nagrywania filmów
Numer obrazu/Liczba
obrazów nagranych pod
wybraną datą/w katalogu
Indeks
8/8
Szukanie MENU/
Ustawień
Miejsce docelowe
Szukanie
operacji
Wyświetlenie Wskaźnik
Katalog do zapisu
Katalog odtwarzania
Rozmiar obrazu/Jakość
Podczas odtwarzania
Wykonanie serii zdjęć
Główny obraz w grupie serii
Nastawienia TransferJet
Zmiana katalogu
Ochrona
Ikona polecenia wydruku
(DPOF)
18PL
Ciąg dalszy r
2
Wyświetlenie Wskaźnik
Ramka pola AF
Wskaźnik pozostałej mocy
akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu akumulatora
Wspomaganie AF
Celownik pomiaru
punktowego
Katalog do zapisu
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
125
Czas otwarcia migawki
Wskaźnik skali zbliżenia
F3.5
Liczba przysłony
4
Ostrość
Redukcja czerwonych oczu
z
Lampa błyskowa
Balans bieli
Wolna migawka NR
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
Wyświetlenie Wskaźnik
C:32:00
96
100 min
Ogniskowanie z bliska
Tryb serii
Tryb lampy błyskowej
Wyświetlenie
samodiagnostyki
Ładowanie lampy
błyskowej
Ostrzeżenie o wzroście
temperatury
Tryb pomiaru
Samowyzwalacz
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan
gotowości filmu
Liczba zdjęć, które można
zarejestrować
0:12
Czas nagrywania (min:s)
N
Odtwarzanie
Dostępny czas nagrywania
Pasek odtwarzania
Wykrywanie twarzy
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
Rozmiar obrazu/Jakość
Indeks
3
Blokada AE/AF
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyświetlenie Wskaźnik
Połączenie PictBridge
Tryb pomiaru
Szukanie
operacji
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta
pamięci, pamięć
wewnętrzna)
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
Spis treści
Wyświetlenie Wskaźnik
Kierunek azymutu
Informacje GPS
35° 37' 32" N
139° 44' 31" E
Wyświetlenie szerokości i
długości geograficznej
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer katalogu/pliku
2010 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
19PL
Aparat umożliwia wykonywanie operacji i nastawień za pomocą dotykania przycisków
lub przeciągania palcem ekranu LCD.
/
/
/
Spis treści
Używanie panelu dotykowego
Wyświetla ukryte opcje, aby na ekranie
pokazały się opcje, które chcesz
nastawić.
Uwagi
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, należy naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem. Mocne naciskanie lub używanie ostro zakończonego przedmiotu innego
niż dostarczony pisak może spowodować uszkodzenie panelu dotykowego.
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz palcem prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony
znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
Indeks
Operacje za pomocą przeciągania ekranu LCD
Szukanie MENU/
Ustawień
Opisuje funkcje fotografowania, gdy
wyświetlone jest menu fotografowania,
tryb fotografowania lub tryb wyboru
sceny.
Dotknij
t opcje, których opis
chcesz zobaczyć.
Szukanie
operacji
Powrót do poprzedniego ekranu.
Wyświetla/ukrywa ekran MENU
Działanie
Podczas
Wyświetla ekran MENU
fotografowania/
odtwarzania
Ukrywa ekran MENU
Metoda operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD i
przeciągnij w prawo
Dotknij prawej strony ekranu LCD i
przeciągnij w lewo
Ukrywa przyciski operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD i
przeciągnij w lewo
Wyświetla przyciski operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD i
przeciągnij w prawo
20PL
Ciąg dalszy r
Wyświetla następne/poprzednie
zdjęcie
Przeciągnij w prawo lub w lewo
Zmienia kolejno zdjęcia (następne/
poprzednie zdjęcie)
Przeciągnij w prawo lub w lewo i
kontynuuj naciskanie
Wyświetla ekran indeksu zdjęć
podczas odtwarzania
Przeciągnij do góry
Wyświetla następną/poprzednią
stronę w trybie indeksu
Przeciągnij do dołu lub do góry
Wyświetla kalendarz podczas
odtwarzania w trybie widoku daty
Przeciągnij do dołu
Dotykanie ekranu, aby nastawić ostrość
Przycisk/Metoda operacji
Działanie
Dotknij obiektu
Reguluje ostrość.
Anuluje funkcję.
• W następujących sytuacjach nie można ogniskować na ramce przez dotknięcie ekranu:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W łatwym trybie
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy tryb
(Pejzaż), (Zmierzch), (Kulinaria), (Fajerwerki) lub
(Podwodne) został
wybrany w czasie wyboru sceny
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Gdy używasz [Zoom cyfrowy]
Indeks
Uwaga
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotknięcie obiektu na panelu dotykowym wyświetli ramkę, a następnie wciśnięcie spustu
migawki do połowy spowoduje ogniskowanie na ramce. Jeżeli twarz znajduje się w ramce,
poza ostrością jasność i odcień także zostaną automatycznie zoptymalizowane.
Szukanie
operacji
Metoda operacji
Spis treści
Podczas
odtwarzania
Działanie
21PL
1 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Własna konfiguracja) t [OK]
2
Szukanie
operacji
Podczas fotografowania/odtwarzania cztery opcje MENU pojawią się poniżej
na
ekranie LCD. Można wykonać własną konfigurację tych czterech przycisków, aby
uzyskać żądane opcje MENU oraz ich rozmieszczenie, zapewniając w ten sposób
wygodne położenie często używanych przycisków.
Własna konfiguracja przycisków oraz ich nastawienie mogą zostać zapisane dla każdego
trybu nagrywania podczas fotografowania, jak również dla pamięci wewnętrznej i karty
pamięci podczas odtwarzania.
Spis treści
Własna konfiguracja opcji MENU
3 Wybierz ikonę MENU i przeciągnij ją na żądaną
pozycję po lewej stronie ekranu LCD.
Indeks
Ikona MENU na polu własnej konfiguracji zostaje
wymieniona na inną.
4 Aby anulować, dotknij
.
Pole własnej konfiguracji
Uwaga
• Nie można wykonać własnej konfiguracji ikony MENU w łatwym trybie.
z Wykorzystanie własnej konfiguracji
Można nie tylko wymieniać ikony MENU, lecz także wymienić ikony MENU w polu
własnej konfiguracji i zredukować liczbę ikon MENU.
Zamiana miejscami ikon MENU w polu własnej
konfiguracji
Dotykając ikony MENU w polu własnej konfiguracji,
przenieś ją na żądane miejsce.
Zmniejszenie liczby ikon w polu własnej
konfiguracji
Dotknij ikony MENU w polu własnej konfiguracji
i przeciągnij ją na miejsce po prawej stronie.
22PL
Można wybrać tryb fotografowania zgodny z trybem, w jakim chcesz fotografować.
Spust migawki
Przycisk trybu
Spis treści
Używanie przycisku Zdjęcie/Film
/
Szukanie
operacji
/ , aby przełączyć na tryb fotografowania
(Film).
Umożliwia robienie zdjęć.
Przełącza na tryb nagrywania zdjęć z użyciem
(Tryb NAGR) (str. 25).
(Film)
Umożliwia nagrywanie filmów.
Przełącza na nastawienia sceny nagrywania filmu
t [Sceneria nagrywania filmu]
za pomocą
(str. 44).
Indeks
(Zdjęcie)
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Naciśnij przycisk trybu
(Zdjęcie) lub filmu
23PL
Aparat posiada w przybliżeniu 45 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie
można wyjąć. Nawet bez karty pamięci w aparacie można nagrywać obrazy, używając
pamięci wewnętrznej.
B
Pamięć
wewnętrzna
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) bez błędów za pomocą
jednej z następujących metod.
Indeks
O danych obrazu zapisanych w pamięci
wewnętrznej
Szukanie MENU/
Ustawień
B
Gdy karta pamięci nie jest włożona
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są
odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
Szukanie
operacji
Gdy włożona jest karta pamięci
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę pamięci.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty pamięci są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie pamięci.
Spis treści
Używanie pamięci wewnętrznej
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk komputera
Wykonaj procedurę ze strony 136, nie wkładając karty pamięci do aparatu.
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę pamięci
Przygotuj kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności i wykonaj procedurę
wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 123).
Uwagi
• Nie jest możliwy import danych obrazu z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.
• Gdy wykonasz połączenie USB między aparatem i komputerem używając kabla, możesz
importować do komputera dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej. Nie można jednak
eksportować danych z komputera do pamięci wewnętrznej.
24PL
Można wybrać tryb fotografowania w oparciu o warunki i zamierzenie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2 Dotknij
Spis treści
Tryb NAGR
(Tryb NAGR) t żądany tryb.
(Autoprogram)
(Tryb filmu)
(Korekcja drgań)
(Z ręki o zmierzchu)
(Wybór sceny)
Umożliwia wykonanie panoramicznego zdjęcia po połączeniu
obrazów.
Umożliwia nagrywanie filmów.
Gdy komponujesz zdjęcia serii wykonanej z dużą prędkością,
umożliwia fotografowanie z redukcją rozmazania bez użycia
lampy błyskowej.
Gdy komponujesz zdjęcia serii wykonanej z dużą prędkością,
umożliwia fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia
z redukcją rozmazania, bez użycia statywu.
Umożliwia fotografowanie większego zakresu gradacji przez
nałożenie na siebie dwóch obrazów o różnym naświetleniu.
Indeks
(Korekcja pod
światło HDR)
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą
menu.
Szukanie MENU/
Ustawień
(iRozległa
panorama)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją
nastawienia.
Szukanie
operacji
(Inteligentna auto
regulacja)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi
nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny.
25PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Inteligentna auto
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
Uwaga
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
regulacja)
Spis treści
Inteligentna auto regulacja
• Tryb błysku jest nastawiony na [Auto] lub [Wyłącz].
Rozpoznanie sceny działa w trybie inteligentnej auto regulacji. Funkcja ta umożliwia
aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny i info.
Indeks
• Aparat rozpoznaje (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło), (Portret pod światło),
(Pejzaż), (Makro),
(Zdjęcia z bliska) lub
(Portret) i gdy scena zostanie rozpoznana, wyświetla odpowiadającą jej ikonę oraz info na
ekranie.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 67.
Szukanie MENU/
Ustawień
zO rozpoznaniu sceny
zGdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 8 cm (1 cm w trybie inteligentnej auto
regulacji lub w łatwym trybie) (W), 50 cm (T) (od obiektywu). Jeżeli obiekt znajduje się
bliżej niż odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie ogniskowania z bliska.
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Skomponuj ujęcie na nowo
lub zmień nastawienie ostrości (str. 64).
• Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
– Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
– Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
– Obiekt jest widoczny przez szybę.
– Obiekt szybko się porusza.
– Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
– Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
26PL
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu.
Spis treści
Autoprogram
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
(Autoprogram)
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
27PL
Umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze skomponowanych obrazów. Aparat
także automatycznie wykrywa twarze i ruchome obiekty.
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
Spis treści
Inteligentna rozległa panorama
(iRozległa panorama)
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie
spust migawki.
Ta część nie zostanie
uwzględniona
Indeks
4 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
Pasek
wiodący
Uwagi
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie zakończyć panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
skomponowanym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem
szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się
nie udać.
• W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych
obrazów nie zawsze będą jednakowe.
• Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią
się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie
zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj
fotografowanie ponownie.
• Inteligentna rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:
– Obiekty znajdują się za blisko aparatu
– Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
• Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne
– Drgania aparatu są zbyt intensywne
28PL
Ciąg dalszy r
panoramicznego zdjęcia
Kierunek
(Kierunek nagrywania) t [W prawo], [W lewo], [W górę] lub
nagrywania:
[W dół]
Rozm. Obrazu:
(Rozm. Obrazu) t [Standardowy] lub [Szeroki]
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku
wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do
panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
W poziomie
Szukanie MENU/
Ustawień
W pionie
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące panoramicznych zdjęć
Spis treści
zZmiana kierunku fotografowania lub rozmiaru obrazu
Jak najkrótszy promień
Indeks
• Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ekspozycję i balans bieli.
• Wykonaj kompozycję ramki tak, aby fragment o dużej różnorodności krajobrazu był
w centrum obrazu.
zPrzewijanie panoramicznych zdjęć podczas wyświetlania
Przewijaj panoramiczne zdjęcia, dotykając
podczas wyświetlania panoramicznych
zdjęć. Podczas odtwarzania dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji.
Pokazuje wyświetlany fragment
całego panoramicznego obrazu
Przycisk operacji/
Metoda operacji
Działanie
Dotknij
LCD
Odtwarza przewijane obrazy/
pauzuje
lub ekranu
Dotknij
/ / /
lub przeciągnij w górę/
dół/prawo/lewo
Przewija obrazy
• Panoramiczne obrazy mogą również być odtwarzane za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB” (str. 133).
• Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się
prawidłowo podczas odtwarzania.
29PL
Umożliwia nagrywanie filmów.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu)
Można także nagrywać filmy dotykając
.
4 Aby zatrzymać fotografowanie, ponownie
naciśnij do końca spust migawki.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t
[Format filmu] t [AVCHD] lub [MP4]
Jakość (AVCHD):
(Jakość) t [AVC HD 17M FH] lub [AVC HD 9M HQ]
Rozm. Obrazu
(Rozm. Obrazu) t [MP4 12M], [MP4 6M] lub [MP4 3M]
(MP4):
Szukanie MENU/
Ustawień
zZmiana formatu filmu, jakości obrazu lub rozmiaru obrazu
Szukanie
operacji
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
Format filmu:
Spis treści
Tryb filmu
Indeks
30PL
Funkcja ta służy do redukcji rozmazania obiektu dla zdjęć wykonywanych bez lampy
błyskowej, we wnętrzu.
Spis treści
Korekcja drgań
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Korekcja drgań)
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
Zostaje wykonana seria zdjęć i zastosowane
przetwarzanie obrazu w celu redukcji rozmazania i
zakłóceń obiektu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Sygnał dźwiękowy migawki słychać 6 razy, ale tylko jeden obraz zostaje nagrany.
• Redukcja zakłóceń nie jest wystarczająco skuteczna w następujących sytuacjach:
– Obraz zawierający intensywny ruch
– Obraz z głównym obiektem zbyt blisko aparatu
– Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
• Nie można używać funkcji zdjęcia z uśmiechem.
• W wypadku używania migotającego światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, mogą
wystąpić zakłócenia blokowe. W takich wypadkach nastaw wybór sceny na
(Duża czułość).
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
2
Indeks
31PL
Chociaż w scenach nocnych może występować rozmazanie powodowane drganiami
aparatu, ten tryb umożliwia fotografowanie scen nocnych z mniejszą ilością zakłóceń, bez
użycia statywu.
Spis treści
Z ręki o zmierzchu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Z ręki o zmierzchu)
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
Zostaje wykonana seria zdjęć i zastosowane
przetwarzanie obrazu w celu redukcji rozmazania i
zakłóceń obiektu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Sygnał dźwiękowy migawki słychać 6 razy, ale tylko jeden obraz zostaje nagrany.
• Redukcja zakłóceń nie jest wystarczająco skuteczna w następujących sytuacjach:
– Obraz zawierający intensywny ruch
– Obraz z głównym obiektem zbyt blisko aparatu
– Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
• Nie można używać funkcji zdjęcia z uśmiechem.
• W wypadku używania migotającego światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, mogą
wystąpić zakłócenia blokowe. W takich wypadkach nastaw Wybór sceny na
(Duża czułość).
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
2
Indeks
32PL
Można nagrać dwa obrazy o różnym naświetleniu, aby utworzyć jeden obraz o większym
zakresie gradacji, na którym ciemne fragmenty obrazu uzyskanego przez jasne
nastawienie naświetlenia zostaną połączone z jasnymi fragmentami obrazu uzyskanego
przez ciemne nastawienie naświetlenia.
2
(Tryb NAGR) t
HDR)
(Korekcja pod światło
3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
• Dźwięk migawki będzie słychać dwa razy, ale tylko jeden obraz zostanie nagrany.
• [Korekcja pod światło HDR] może nie dać rezultatów w następujących sytuacjach:
– Gdy używana jest lampa błyskowa
– Obraz zawierający intensywny ruch
– Drgania aparatu są zbyt intensywne
– Obraz, na którym otaczające oświetlenie jest bardzo jasne lub bardzo ciemne
– Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
• Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie jest dostępna dla opcji [Korekcja pod światło HDR].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Korekcja pod światło HDR
Indeks
33PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem
sceny.
Spis treści
Wybór sceny
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
żądany tryb
(Wybór sceny) t
Umożliwia rejestrowanie obrazów
bez lampy błyskowej w warunkach
słabego oświetlenia, redukując
rozmazanie.
(Miękkie ujęcie)
Umożliwia wykonanie zdjęć o miękkim charakterze,
odpowiednim dla portretów, zdjęć kwiatów itp.
(Pejzaż)
Umożliwia łatwe fotografowanie odległych scen
dzięki ogniskowaniu na daleki plan. Nagrywa
bezchmurne niebo, drzewa i kwiaty w żywych
kolorach.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Duża czułość)
Szukanie
operacji
2
Indeks
(Portret-zmierzch) Umożliwia wykonanie ostrych zdjęć osób na
ciemnym, wieczornym tle, bez straty atmosfery.
(Zmierzch)
(Kulinaria)
Umożliwia fotografowanie odległych nocnych scen,
bez straty atmosfery stwarzanej przez ciemne
otoczenie.
Wybiera tryb Makro, pozwalając na fotografowanie
potraw w jasnych i apetycznych kolorach.
(Zwierzę domowe) Umożliwia wykonanie zdjęć naszego zwierzęcia
z najlepszymi nastawieniami.
(Plaża)
(Śnieg)
W scenach nad brzegiem morza lub jeziora
umożliwia wyraziste nagranie błękitu wody.
W scenach na śniegu lub w innych miejscach
powodujących, że cały ekran jest rozbielony,
umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów i
zapobiega rozmyciu kolorów.
34PL
Ciąg dalszy r
(Fajerwerki)
(Podwodne)
Umożliwia wykonywanie z osłoną (na przykład
Marine Pack) zdjęć podwodnych w naturalnych
kolorach.
Umożliwia uchwycenie szybko poruszających się
obiektów w plenerze lub w innych jasnych miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca się, więc obrazy
fotografowane w ciemnych miejscach stają się
ciemniejsze.
Szukanie
operacji
(Krótki czas
migawki)
Spis treści
Umożliwia fotografowanie fajerwerków w całej ich
okazałości.
Uwaga
Funkcje, które można używać w opcji Wyboru sceny
Zdjęcia
z bliska
Lampa
błyskowa
Wykrywanie
twarzy/
Samowyzw
Zdjęcie
z uśmiechem
—
—
—
—
*2
Balans
bieli
*1
Red.
zamkniętych
oczu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Seria
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. wskazuje nastawienia, które mogą ulec zmianie, a – wskazuje nastawienia,
których nie można zmienić.
Ikony wskazane pod „Lampa błyskowa” i „Samowyzw” oznaczają dostępne tryby.
Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu Wyboru sceny.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Podczas fotografowania obrazów w trybach
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania.
Aby zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.
—
—
—
*1 Nie można wybrać [Lampa błyskowa] dla [Balans bieli].
*2 Nie można wybrać [Po dotknięciu] dla [Wykrywanie twarzy].
*3 Można używać [Podwodny balans bieli] zamiast [Balans bieli].
*
3
—
—
—
35PL
Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu w
aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 4×.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Zoom
Strona T
Szukanie
operacji
2 Przesuń dźwignię zoomu (W/T).
Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T, aby
powiększyć i przesuń na stronę W, aby zmniejszyć.
• Gdy skala zoomu przekracza 4×, zobacz str. 98.
Strona W
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
• Podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej panoramy zoom jest stały i nastawiony na
stronę W.
Indeks
36PL
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz obraz za pomocą
/
.
Metoda operacji
Wyświetla ekran MENU
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
Ukrywa ekran MENU
Dotknij prawej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
Ukrywa przyciski operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
Wyświetla przyciski operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
Wyświetla następne/poprzednie
zdjęcie
Przeciągnij w prawo lub w lewo
Zmienia kolejno zdjęcia
(następne/poprzednie zdjęcie)
Przeciągnij w prawo lub w lewo i kontynuuj naciskanie
Wyświetla ekran indeksu zdjęć
podczas odtwarzania
Przeciągnij do góry
Wyświetla następną/poprzednią
stronę w trybie indeksu
Przeciągnij do dołu lub do góry
Wyświetla kalendarz podczas
odtwarzania w trybie widoku daty
Przeciągnij do dołu
Indeks
Działanie
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyświetla/ukrywa ekran MENU
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące operacji przeciągania
Spis treści
Oglądanie zdjęć
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania niezarejestrowanych obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie
pozostałej energii, transfer danych może być niemożliwy lub dane zostaną uszkodzone, gdy
akumulator się wyładuje.
37PL
Spis treści
Zoom odtwarzania
Odtwarza powiększony obraz.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij miejsca, które chcesz powiększyć.
Pokazuje wyświetlany
fragment całego obrazu
3 Wyreguluj skalę zoomu i pozycję.
Szukanie
operacji
Obraz zostanie powiększony dwukrotnie, a
dotknięte miejsce będzie w centrum obrazu. Można
także powiększyć obraz przesuwając dźwignię
zoomu (W/T) na stronę T.
Obraz powiększy się bardziej za każdym kolejnym dotknięciem ekranu.
Działanie
Przeciągnij w górę/dół/prawo/
lewo
Zmienia pozycję zoomu.
/
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
Zmienia skalę zoomu.
Anuluje zoom odtwarzania.
zAby zapisać powiększone obrazy
t
Indeks
Możesz zapisywać powiększone obrazy używając funkcji przycinania (
[Retusz] t [Przycinanie (Zmiana rozm.)]).
38PL
W trybie pojedynczego obrazu zdjęcia w formacie 4:3 są odtwarzane wypełniając cały
ekran LCD. W takim wypadku góra I dół zdjęcia będą nieco obcięte.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Szeroki zoom
(Szeroki zoom).
Uwaga
• Szeroki zoom jest niedostępny dla następujących plików z obrazami:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
– obrazy 16:9
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Aby anulować szeroki zoom, dotknij ponownie
(Szeroki zoom).
Indeks
39PL
Ta funkcja używana jest w trybie jednego obrazu, aby chwilowo obrócić obraz i
powiększyć go na ekranie.
3 Aby anulować wyświetlenie, dotknij ponownie
(Chwilowo obrócone wyświetlenie).
Uwagi
Indeks
• Chwilowo obrócone wyświetlenie jest niedostępne dla następujących obrazów:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy o poziomej orientacji
• Dotknięcie / anuluje chwilowo obrócone wyświetlenie.
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Wybierz zdjęcie o pionowej orientacji t, dotknij
(Wyświetlenie chwilowo obrócone).
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Chwilowo obrócone wyświetlenie
40PL
Spis treści
Oglądanie filmów
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz film za pomocą
3 Dotknij
/
.
na ekranie LCD.
Przycisk/Metoda operacji
Szukanie
operacji
Gdy podczas odtwarzania dotkniesz ekranu LCD,
wyświetlone zostaną przyciski operacji.
Działanie
Regulacja głośności
Reguluje głośność za pomocą
m
Przewijanie do tyłu
Dotknij u lub ekranu LCD
Normalne odtwarzanie/Pauza
y
Zwolnione odtwarzanie
M
Przewijanie do przodu
/
.
Uwaga
Szukanie MENU/
Ustawień
.
Przeskakuje do początku filmu
• Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.
Indeks
41PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
3
/
na
(Zdjęcie).
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)
Indeks
Zdjęcie z uśmiechem: Dotknij (Uśmiech).
Rozm. Obrazu:
t [Rozm. Obrazu] t Wybierz
[Duży], lub [Mały]
Lampa błyskowa:
t [Lampa błyskowa] t
Wybierz [Auto], lub [Wyłącz]
Samowyzw:
t [Samowyzw] t Wybierz
[Wyłącz], lub [Włącz]
Kończy łatwy tryb:
t [Kończy łatwy tryb] t
[OK]
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia baterii może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb odtwarzania także zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
2 Nastaw przycisk trybu
zO rozpoznaniu sceny
Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi
automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny
• Aparat rozpoznaje (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska)
lub
(Portret) i wyświetla ikonę na ekranie LCD, gdy scena jest rozpoznana.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 67.
42PL
Można szybko zacząć nagrywanie filmu z wszystkich trybów NAGR.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2 Dotknij
Spis treści
Przycisk filmu
.
.
Można także wyjść z trybu nagrywania filmu przez
całkowite wciśnięcie spustu migawki.
Uwaga
zZmiana formatu filmu, jakości obrazu lub rozmiaru obrazu
Indeks
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t
[Format filmu] t [AVCHD] lub [MP4]
Jakość
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu) t
(Jakość) t
(AVCHD):
[AVC HD 17M FH] lub [AVC HD 9M HQ]
Rozm. Obrazu
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu) t
(Rozm. Obrazu) t
(MP4):
[MP4 12M], [MP4 6M] lub [MP4 3M]
Format filmu:
Szukanie MENU/
Ustawień
• Przycisk filmu nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy używany jest samowyzwalacz
Szukanie
operacji
3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, dotknij
43PL
Umożliwia nagrywanie z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny,
gdy aparat jest w trybie filmu.
Spis treści
Sceneria nagrywania filmu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
3
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu)
t
(Sceneria nagrywania filmu) t
żądany tryb
4 Naciśnij całkowicie spust migawki.
(Auto)
Automatycznie reguluje nastawienia.
(Podwodne)
Umożliwia nagranie filmu pod wodą w naturalnych kolorach,
używając osłony (na przykład Marine Pack).
Szukanie MENU/
Ustawień
5 Aby zakończyć nagrywanie filmu, ponownie wciśnij całkowicie spust
migawki.
Szukanie
operacji
2
Indeks
44PL
Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
2
Spis treści
Zdjęcie z uśmiechem
(Zdjęcie z uśmiechem)
Szukanie
operacji
3 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
4 Aby zakończyć funkcję zdjęcia z uśmiechem,
dotknij
t
(Zdjęcie z uśmiechem).
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
Ramka wykrywania twarzy
Uwagi
Indeks
• Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta
pamięci lub pamięć wewnętrzna.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
• Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– W trybie korekcji pod światło HDR
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt V na wskaźniku,
aparat automatycznie wykona zdjęcia.
Jeżeli naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia
z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu zdjęcia z uśmiechem.
zNastawianie czułości wykrywania uśmiechu
W trybie zdjęcia z uśmiechem wyświetlany jest przycisk, który nastawia czułość
wykrywania uśmiechu.
: Wykrywa duży uśmiech.
: Wykrywa normalny uśmiech.
: Wykrywa nawet lekki uśmiech.
• W łatwym trybie czułość wykrywania uśmiechu jest stała i nastawiona na [Normalny
uśmiech].
• Gdy opcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz], czułość wykrywania
uśmiechu nie jest wyświetlana.
45PL
Ciąg dalszy r
Szukanie MENU/
Ustawień
• Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.
• Za pomocą [Wykrywanie twarzy] można wybrać lub zarejestrować wybrany obiekt dla
funkcji wykrywania twarzy. Gdy wybrana twarz zostanie zarejestrowana w pamięci aparatu,
wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla tej twarzy. Aby wykonać wykrywanie uśmiechu
dla innej twarzy, dotknij tej twarzy (str. 69).
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, nastaw czułość wykrywania uśmiechu.
Szukanie
operacji
Nie chować oczu za grzywką.
Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską,
okularami słonecznymi itp.
2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w
miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy
powinny być zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech
jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.
1
Spis treści
zWskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
Indeks
46PL
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Lampa błyskowa) t żądany tryb
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
(Włącz)
(Synch.z
dł.czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby
wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy
błyskowej.
Lampa błyskowa nie błyska.
Uwagi
•
•
•
•
Indeks
Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.
[Włącz] lub [Synch.z dł.czas.] nie jest dostępne, gdy aparat jest w trybie inteligentnej auto
regulacji.
• Opcja [Auto] lub [Synch.z dł.czas.] nie jest dostępna, gdy aparat jest w trybie korekcji pod światło
HDR.
• Opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Lampa błyska jeżeli jest ciemno lub obiekt jest oświetlony od
tyłu.
Szukanie
operacji
(Auto)
zGdy „Białe okrągłe plamy” pojawiają się na zdjęciach
wykonanych z lampą błyskową
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w
pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się
jako białe, okrągłe plamki.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.)
znajdujące się w powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy” ?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Błysk jest nastawiony na [Wyłącz].)
47PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie lampy błyskowej z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Lampa błyskowa] t żądany tryb
Lampa błyska jeżeli jest ciemno lub obiekt jest oświetlony od
tyłu.
Wyłącz
Lampa błyskowa nie błyska.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Indeks
48PL
Spis treści
Samowyzw
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Samowyzw) t żądany tryb
2
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Samowyzwalacz nie jest używany.
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
(2 s)
Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.
(Autoportret z Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
1 osobą)
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał
dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.
(Autoportet
Nie poruszaj wtedy aparatem.
z 2 osobami)
Szukanie MENU/
Ustawień
(10 s)
Szukanie
operacji
(Wyłącz)
Uwagi
z Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem
Indeks
• W trybie filmu nie jest dostępna opcja [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej panoramy samowyzwalacz nie działa.
w funkcji autoportretu
Skieruj obiektyw na siebie tak, aby twarz pokazała się na ekranie LCD. Aparat
wykrywa obiekt i uruchamia się spust migawki. Aparat określa optymalną
kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD.
• Można także wykonać zdjęcie przez naciśnięcie spustu migawki
podczas tej operacji.
49PL
Ciąg dalszy r
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki,
wystąpią „Drgania aparatu”. Drgania aparatu często występują w słabym świetle lub
przy długim czasie otwarcia migawki, np. w trybie
(Portret-zmierzch) lub
(Zmierzch). W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
Szukanie
operacji
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z
2-sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu
spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona,
aby unieruchomić aparat.
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej
powierzchni, aby utrzymywać go nieruchomo.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
50PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie samowyzwalacza z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Samowyzw] t żądany tryb
Samowyzwalacz nie jest używany.
Włącz
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyłącz
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Samowyzw
Indeks
51PL
Nastaw kierunek panoramowania aparatem, gdy fotografujesz obrazy w trybie
inteligentnej rozległej panoramy.
Spis treści
Kierunek nagrywania
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
3
(Tryb NAGR) t
(iRozległa panorama)
(Kierunek nagrywania) t żądany kierunek
Panoramowanie od lewej do prawej.
(W lewo)
Panoramowanie od prawej do lewej.
(W górę)
Panoramowanie z dołu do góry.
(W dół)
Panoramowanie z góry do dołu.
Szukanie MENU/
Ustawień
(W prawo)
Szukanie
operacji
2
Indeks
52PL
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz
zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany
na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można
nagrać.
2
t (Rozm. Obrazu) lub
żądany rozmiar
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Jakość) t
Podczas fotografowania
Sposób wykorzystania
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A3+
(2592×1944)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze L/2L/A4
(640×480)
Dla załączników e-mail
(3648×2056)
Do oglądania na ekranach TV
wysokiej rozdzielczości i
drukowania w rozmiarze
maksymalnie A4
(1920×1080)
Do oglądania na ekranie TV
wysokiej rozdzielczości
Obrazy są wyświetlane
w formacie 4:3.
Indeks
(3648×2736)
Ekran LCD
Szukanie MENU/
Ustawień
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
Rozmiar obrazu
Spis treści
Rozm. Obrazu/Jakość
Obrazy wypełnią cały
ekran.
Uwaga
• Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w formacie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
W łatwym trybie
Duży
Fotografuje w rozmiarze [10M].
Mały
Fotografuje w rozmiarze [5M].
53PL
Fotografuje przy użyciu standardowego
rozmiaru.
(Standardowy)
(Poziomo: 4912×1080)
(Pionowo: 3424×1920)
(Poziomo: 7152×1080)
(Pionowo: 4912×1920)
Szukanie
operacji
Fotografuje przy użyciu szerokiego
rozmiaru.
(Szeroki)
Spis treści
Podczas fotografowania obrazów inteligentnej
rozległej panoramy
Podczas nagrywania filmów
Format nagrywania filmu (AVCHD)
Jakość filmu
Średnia
przepływność bitów
Opis
AVC HD 17M FH
17 Mbps
Nagrywa z maksymalną jakością
obrazu w rozmiarze 1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mbps
Nagrywa z wysoką jakością obrazu
w rozmiarze 1440×1080
Indeks
Filmy wykonane tym aparatem są nagrywane w formacie AVCHD, w przybliżeniu
60 klatek/s (urządzenia kompatybilne z 1080 60i) lub 50 klatek/s (urządzenia
kompatybilne z 1080 50i), w trybie międzyliniowym, z audio Dolby Digital, w formacie
AVCHD.
Szukanie MENU/
Ustawień
Im większy rozmiar filmowego obrazu, tym wyższa jakość obrazu. Im większa ilość
danych na sekundę (średnia przepływność bitów), tym bardziej płynne jest odtwarzanie
obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu, dotykając
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Format filmu] w trybie nagrywania (str. 95).
Format nagrywania filmu (MP4)
Filmy wykonane tym aparatem są nagrywane w formacie MPEG-4, w przybliżeniu
30 klatek/s (urządzenia kompatybilne z 1080 60i) lub w przybliżeniu 25 klatek/s
(urządzenia kompatybilne z 1080 50i), w trybie progresywnym, z audio AAC, w formacie
mp4.
Rozmiar obrazu filmu
Średnia
przepływność bitów
Opis
MP4 12M
12 Mbps
Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
MP4 6M
6 Mbps
Nagrywa w rozmiarze 1280×720
MP4 3M
3 Mbps
Nagrywa w rozmiarze VGA
Uwaga
• Gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M], utworzony będzie obraz z teleobiektywu.
54PL
Ciąg dalszy r
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i
jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany
lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.
Rozmiar zdjęcia: 10M
3648 pikseli × 2736 pikseli = 9 980 928 pikseli
2 Rozmiar zdjęcia: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
1
Piksele
Dużo pikseli
(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)
Szukanie MENU/
Ustawień
Piksel
Szukanie
operacji
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
Spis treści
zO „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Indeks
55PL
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do
10 klatek w jednej serii.
Spis treści
Seria
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Nagrywa pojedynczy obraz.
(Szybka)
Wykonuje maksymalnie 10 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
(Średnia)
Wykonuje maksymalnie 5 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
(Wolna)
Wykonuje maksymalnie 2 zdjęcia na sekundę w sposób ciągły.
Uwagi
Indeks
• Tryb serii nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– W trybie korekcji pod światło HDR
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
• Lampa błyskowa jest nastawiona na [Wyłącz].
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie od nastawienia rozmiaru obrazu.
• [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają nastawione dla pierwszego zdjęcia i te nastawienia są
używane dla następnych zdjęć.
• W wypadku nagrywania w pamięci wewnętrznej, zostanie nastawiony rozmiar obrazu [VGA].
• Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub
karta pamięci jest pełna.
• W warunkach wolnej migawki liczba seryjnych zdjęć na sekundę może być mniejsza.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Szukanie
operacji
(Seria) t żądany tryb
2
zO nagrywaniu zdjęć wykonanych w serii
Po wykonaniu serii zdjęć, zrobione zdjęcia zostaną wyświetlone w ramkach na
ekranie LCD. Gdy wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w ramkach, nagrywanie
jest skończone.
Można zatrzymać nagrywanie, dotykając [Anuluje nagrywanie] t [OK].
Po zatrzymaniu, nagrane zostaną obrazy wyświetlone w indeksie i obrazy w trakcie
przetwarzania.
56PL
Użyj tego nastawienia, aby dzięki zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów,
na przykład insektów lub kwiatów.
Spis treści
Makro
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Makro) t żądany tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Auto)
Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do
zbliżeń.
Używaj tego trybu, aby fotografować z bliska.
Blokada strony W: W przybliżeniu 1 cm do 20 cm
Uwagi
Indeks
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami]
• Gdy używasz trybu ogniskowania z bliska, pamiętaj o poniższych warunkach.
– Nie można użyć funkcji rozpoznania sceny lub wykrywania twarzy.
– Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb nagrywania na inny.
– Nastawienia trybu lampy błyskowej, których można użyć w tym trybie, to tylko [Włącz] lub
[Wyłącz].
– Szybkość ogniskowania zmniejszy się.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Zdjęcia
z bliska)
Szukanie
operacji
t
2
57PL
Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Spis treści
EV
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(EV)
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3 Dotknij
t [OK].
/
, aby wyregulować naświetlenie
Uwagi
• Opcja [EV] nie jest dostępna w trybie korekcji pod światło HDR i w łatwym trybie.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy
używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.
Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz rozbielony
Indeks
zRegulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
Szukanie MENU/
Ustawień
Można także wyregulować naświetlenie dotykając z na
pasku regulacji i przeciągając w prawo lub w lewo.
Szukanie
operacji
t
2
Niższa liczba EV –
Prawidłowe naświetlenie
Wyższa liczba EV +
Niedoświetlenie = za mało światła
Obraz ciemny
58PL
Nastawia czułość świetlną, gdy aparat jest w trybie autoprogramu lub gdy wybór sceny
jest nastawiony na
(Podwodne).
Spis treści
ISO
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(ISO) t żądana liczba
Nastawia czułość ISO automatycznie.
(Auto)
/
Możesz zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu
lub rozmazanie szybko poruszających się obiektów za pomocą
zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).
/
/
Uwaga
• Można wybrać tylko [ISO AUTO], [ISO 125] do [ISO 800], gdy tryb fotografowania jest
nastawiony na tryb serii.
zRegulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika
Szukanie MENU/
Ustawień
/
/
Szukanie
operacji
t
2
ekspozycji)
Indeks
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie
od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas
otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
59PL
Ciąg dalszy r
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy i naciśnij spust
migawki zanim obiekt się poruszy.
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu
Wybór sceny.
Szukanie
operacji
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania
i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Drgania
aparatu są automatycznie redukowane, ale funkcja ta nie redukuje efektywnie
rozmazania obiektu.
Rozmazanie obiektu występuje często przy słabym oświetleniu lub przy długim czasie
otwarcia migawki. W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe
wskazówki.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
60PL
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory
na obrazie wyglądają nienaturalnie.
Spis treści
Balans bieli
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Balans bieli)
Szukanie
operacji
2
3 Dotknij żądanego trybu t [OK]
(Światło
dzienne)
(Pochmurnie)
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były
naturalne.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne
popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
(Lampa
błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.
(Jednym
dotk.)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu gdy tryb [Auto] lub inne
tryby nie mogą prawidłowo nastawić koloru.
Indeks
(Balans bieli
świetlówki 1)
(Balans bieli
świetlówki 2)
(Balans bieli
świetlówki 3)
(Nast.jedn.dotk.)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.].
61PL
Ciąg dalszy r
Uwagi
(Balans bieli) t [Nast.jedn.dotk.] t [Rejestruje]
Indeks
t
2
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Wypełnij ramkę białym przedmiotem, na przykład kartką papieru,
w takich samych warunkach oświetlenia, w jakich fotografowany będzie
obiekt.
Szukanie
operacji
Aby uchwycić podstawowy biały kolor w trybie
[Nast.jedn.dotk.]
Spis treści
• Opcja [Balans bieli] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W łatwym trybie
• Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Włącz] w trybie korekcji pod światło HDR,
opcja [Balans bieli] jest niedostępna.
• Opcja [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
(Duża czułość)
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać
właściwie, nawet po wybraniu [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans
bieli świetlówki 3].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa], [Balans bieli]
zostanie nastawiony na [Auto].
• Gdy lampa błyskowa jest nastawiona na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli może zostać
nastawiony tylko na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
Ekran przez chwilę będzie czarny, a gdy balans bieli zostanie wyregulowany i zapisany
w pamięci, z powrotem pojawi się ekran nagrywania.
Uwagi
• Jeżeli wskaźnik
miga w czasie fotografowania, balans bieli nie jest nastawiony lub nie może
zostać nastawiony. Użyj automatycznego balansu bieli.
• Nie poruszaj aparatem ani go nie uderzaj gdy funkcja [Nast.jedn.dotk.] jest uruchomiona.
• Gdy tryb lampy błyskowej jest nastawiony na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli zostanie
nastawiony zgodnie z warunkami w czasie błysku.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są
osobno zapisane.
zEfekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować
odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Pogoda/oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zabarwione na
zielono
Czerwonawe
62PL
Reguluje odcień koloru, gdy aparat jest nastawiony na tryb
(Podwodne) w wyborze
sceny lub na tryb
(Podwodne) w [Sceneria nagrywania filmu].
Spis treści
Podwodny balans bieli
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Podwodny balans bieli)
3 Żądany tryb t [OK]
Automatycznie reguluje tonację barwną dla warunków pod
wodą tak, aby kolory wydawały się naturalne.
(Podwodny 1)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocny błękit.
(Podwodny 2)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocna zieleń.
(Nast.jedn.dotk.)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu gdy tryb [Auto] lub inne
tryby nie mogą prawidłowo nastawić koloru.
Indeks
(Jednym
dotk.)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Szukanie
operacji
t
2
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.] (str. 62).
Uwagi
• Zależnie od koloru wody, funkcja podwodnego balansu bieli może nie działać właściwie, nawet
po wybraniu [Podwodny 1] lub [Podwodny 2].
• Gdy lampa błyskowa jest nastawiona na [Włącz], podwodny balans bieli może być nastawiony
tylko na [Auto], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są
osobno zapisane.
63PL
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Spis treści
Ostrość
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Szukanie
operacji
t
2
(Ostrość) t żądany tryb
(Multi AF)
Ramka pola AF
(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie w środku ramki pola AF.
Używanie razem z funkcją blokady AF
pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej
kompozycji kadru.
Indeks
• Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa
z priorytetem na twarze.
• Gdy tryb wyboru sceny jest nastawiony na tryb
(Podwodne),
operacja nastawiania ostrości zostaje dostosowana do warunków
podwodnego nagrywania. Gdy zogniskowanie zostaje wykonane
przez wciśnięcie spustu migawki do połowy, wyświetlona będzie
duża zielona ramka.
Szukanie MENU/
Ustawień
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie we wszystkich zakresach ramki
pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki
w trybie fotografowania, wokół
zogniskowanego fragmentu wyświetlona
zostanie zielona ramka.
Ramka pola AF
(Punktowy
AF)
Automatycznie ogniskuje na bardzo
małych obiektach lub na wąskim wycinku
przestrzeni. Używanie razem z funkcją
blokady AF pozwala na wykonanie
zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt
nie wychodził poza ramkę pola AF.
Ramka pola AF
64PL
Ciąg dalszy r
Dotknięcie ekranu wyświetli ramkę, a następnie
wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
ogniskowanie na ramce.
Szukanie MENU/
Ustawień
zSzybkie wybieranie priorytetowego obiektu
Szukanie
operacji
• Gdy używany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], nastawienie ramki pola AF zostanie
wyłączone i w zamian ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji
aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.
• Jeżeli nastawisz tryb ostrości na inny niż [Multi AF], tryb [Wykrywanie twarzy] będzie stały i
nastawiony na [Po dotknięciu].
• Opcja[Ostrość] jest nastawiona na [Multi AF] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami]
– Gdy nastawiasz ostrość dotknięciem ekranu LCD
Spis treści
Uwagi
Indeks
65PL
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar
wyznaczający ekspozycję.
Spis treści
Tryb pomiaru
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb pomiaru) t żądany tryb
(Wielopunktowy)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z
nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji
(pomiar wielopunktowy).
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie
ważony).
(Punktowy)
Mierzy tylko część obiektu (pomiar
punktowy). Funkcja ta jest
użyteczna, gdy obiekt jest
oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny
kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
Zostaje ustawiony na obiekcie
Uwagi
Indeks
Celownik pomiaru
punktowego
Szukanie MENU/
Ustawień
(Centralny)
Szukanie
operacji
t
2
• W trybie filmu nie można wybrać [Punktowy].
• Opcja [Tryb pomiaru] jest nastawiona na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W trybie korekcji pod światło HDR
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami]
– Gdy dotykasz ekranu LCD, aby nastawić ostrość
• Jeżeli tryb pomiaru zostanie nastawiony na inną opcję niż [Wielopunktowy], funkcja
[Wykrywanie twarzy] będzie stała i nastawiona na [Po dotknięciu].
66PL
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie.
Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby
zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu).
Przykład obrazu
z włączoną funkcją
(Pod światło).
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
regulacja)
t
3
Szukanie
operacji
Ikona rozpoznania sceny i info.
Aparat rozpoznaje następujące rodzaje scen.
Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę,
wyświetli odpowiadającą jej ikonę i informacje.
(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska),
(Portret)
Spis treści
Rozpoznanie sceny
(Inteligentna auto
(Rozpoznanie sceny) t żądany
tryb
Indeks
(Auto)
(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia i zrobi zdjęcie.
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Zmierzch), (Portretzmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienia
i wykona jeszcze jedno zdjęcie.
• Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na
ikonie
zmieni kolor na zielony.
• Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok
siebie natychmiast po fotografowaniu.
• Gdy wyświetlana jest opcja [Red. zamkniętych oczu], 2 zdjęcia
zostaną wykonane automatycznie i zostanie automatycznie
wybrane zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. Szczegółowe
informacje o funkcji redukcji zamkniętych oczu, zobacz „Co to jest
funkcja redukcji zamkniętych oczu?”.
67PL
Ciąg dalszy r
Uwagi
W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim
z nastawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny takie jak
(Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło)
lub (Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazania.
Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją
drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem, z użyciem twarzy na
której koncentruje się błysk jako
elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako
elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany z jeszcze dłuższym czasem otwarcia
migawki, bez zwiększania czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem tła
Nagrany z użyciem twarzy na której
koncentruje się błysk jako elementem
prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem twarzy i tła
Indeks
Pierwszy obraz*
Szukanie MENU/
Ustawień
i wybieranie jednego z nich (Tryb zaawansowany)
Szukanie
operacji
zZrobienie dwóch zdjęć z różnymi nastawieniami
Spis treści
• Funkcja rozpoznania sceny nie działa podczas fotografowania w trybie cyfrowego zoomu.
• Opcja [Rozpoznanie sceny] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– Podczas fotografowania w trybie serii
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami]
• Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].
• Sceny
(Zmierzch ze statywem) czasami nie mogą zostać rozpoznane w warunkach, w których
wibracje są przenoszone na aparat pomimo umieszczenia go na statywie.
(Zmierzch ze statywem) powoduje
• W niektórych sytuacjach rozpoznanie sceny jako
wystąpienie długiego czasu otwarcia migawki. Trzymaj aparat nieruchomo podczas
fotografowania.
• Ikona rozpoznania sceny pojawi się niezależnie od [Konfiguracja wyświetlenia].
• W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.
* Gdy błysk jest nastawiony na [Auto].
zCo to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?
Przy nastawieniu na [Zaawansowany], aparat automatycznie nagrywa dwa obrazy
jeden po drugim*, gdy rozpozna
(Portret). Aparat automatycznie wybierze,
wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Gdy oczy są zamknięte na
obu obrazach, wyświetlony zostanie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* z wyjątkiem gdy lampa błyska/zastosowany jest długi czas otwarcia migawki
68PL
Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie nastawia ostrość, błysk,
ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.
Ramka wykrywania twarzy (Pomarańczowa)
Ramka wykrywania twarzy (Biała)
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Wykrywanie twarzy) t żądany
tryb
(Po dotknięciu) Wykrywa twarz, gdy fragment z twarzą zostanie dotknięty na
ekranie.
(Auto)
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia
ostrość.
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
(Priorytet
dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dorosłego.
Indeks
(Priorytet
dziecka)
Szukanie MENU/
Ustawień
t
2
Szukanie
operacji
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona
wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka
wykrywania twarzy dla głównego obiektu stanie się pomarańczowa. Ramka,
w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną, gdy spust zostanie wciśnięty
do połowy.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Uwagi
• Opcja [Wykrywanie twarzy] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W łatwym trybie
• Opcja [Po dotknięciu] nie jest dostępna, gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na
[Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Można wybrać [Wykrywanie twarzy] tylko gdy Tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF]
lub gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
• Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte.
• Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nie zostać prawidłowo rozpoznani, zależnie od warunków.
• Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje automatycznie
nastawiona na [Auto], nawet jeśli jest nastawiona na [Po dotknięciu].
69PL
Ciąg dalszy r
twarzy)
2Za każdym razem, gdy dotkniesz innej twarzy, zostanie
ona zarejestrowana jako twarz priorytetowa.
.
Indeks
• Gdy wyjmiesz akumulator z aparatu, rejestracja twarzy zostanie zresetowana.
• Gdy zarejestrowana twarz zniknie z ekranu LCD, aparat powróci do nastawienia wybranego
przez [Wykrywanie twarzy]. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się znowu na ekranie LCD,
aparat zogniskuje na zarejestrowanej twarzy.
• Prawidłowe wykrycie zarejestrowanej twarzy może nie być możliwe, zależnie od jasności
otoczenia, fryzury obiektu, itp. W takim wypadku zarejestruj twarz ponownie w takich
warunkach, w jakich wykonane będzie zdjęcie.
• Gdy funkcja zdjęcia z uśmiechem używana jest razem z zarejestrowaną ramką wykrywania
twarzy, wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla zarejestrowanej twarzy.
• W łatwym trybie lub gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą]
lub [Autoportet z 2 osobami], nie można zarejestrować priorytetowej twarzy.
Szukanie MENU/
Ustawień
3Aby anulować rejestrację twarzy, dotknij
Szukanie
operacji
Normalnie aparat wybiera twarz do ogniskowania automatycznie, zgodnie
z nastawieniem [Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać i zarejestrować twarz,
która będzie mieć priorytet.
1Dotknij twarzy, którą chcesz zarejestrować jako
posiadającą priorytet podczas wykrywania twarzy.
Wybrana twarz zostaje zarejestrowana jako twarz
priorytetowa, a ramka zmienia kolor na pomarańczowy
.
Spis treści
zRejestracja priorytetowej twarzy (Pamięć wybranej
70PL
Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
(Miękkie ujęcie) podczas nagrywania
obrazu, aparat automatycznie wykona dwa zdjęcia jedno po drugim. Aparat
automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.
Spis treści
Red. zamkniętych oczu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
3
(Wybór sceny) t
(Red. zamkniętych oczu) t żądany
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
(Miękkie ujęcie)
2
tryb
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja
redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały
obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.
(Wyłącz)
Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.
Indeks
Uwagi
• Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach.
– Gdy używana jest lampa błyskowa
– Podczas fotografowania w trybie serii
– Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
• W niektórych warunkach funkcja redukcji zamkniętych oczu nie działa.
• Gdy redukcja zamkniętych oczu jest nastawiona na [Auto] i zapisane zostały tylko obrazy, na
których obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie LCD wyświetlony będzie komunikat „Wykryto
zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
71PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie fotografowania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Konfiguracja wyświetlenia) t
żądany tryb
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
72PL
Podczas oglądania zdjęć w łatwym trybie tekst na ekranie odtwarzania jest większy,
wskaźniki łatwiej zobaczyć i mniej jest dostępnych funkcji.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Oglądanie)
Indeks
(Kasuj) : Usuwa aktualnie wyświetlany obraz.
(Zoom) : Powiększa wyświetlany obraz.
• Przeciągnij do góry, do dołu, w prawo lub w lewo,
lub dotknij / / / , aby zmienić pozycję zoomu.
Dotknij / , aby zmienić powiększenie zoomu.
:
Dotknij [Kasuje pojedynczy obraz], aby skasować
aktualnie wyświetlany obraz.
Dotknij [Kasuje wszystkie obrazy], aby skasować
wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
w katalogu.
Dotknij [Kończy łatwy tryb], aby wyjść z łatwego
trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia akumulatora zostaje szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb fotografowania również zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
t
2
• Gdy karta pamięci znajduje się w aparacie, [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok
daty].
73PL
W tej funkcji wybierana jest data do odtworzenia w kalendarzu, przy użyciu widoku dat.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok daty] jest już nastawiony.
Spis treści
Kalendarz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Tryb oglądania) t
(Widok
Szukanie
operacji
t
2
daty)
3 Dotknij
(Kalendarz).
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
4 Za pomocą / wybierz miesiąc, który chcesz
wyświetlić, po czym dotknij żądanej daty.
Przeciągnij w górę lub w dół miniaturki obrazów pod
wybraną datą, aby zmienić stronę. Aby wrócić do ekranu
jednego obrazu, dotknij danego obrazu.
Obrazy pod wybraną datą
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Indeks
Uwaga
74PL
Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
Spis treści
Indeks obrazów
(Indeks obrazów).
3 Dotknij ekranu i przeciągnij do góry lub do dołu,
aby zmienić stronę.
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij danego
obrazu na ekranie indeksu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
75PL
Obrazy zostają automatycznie po kolei odtworzone.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Slajdy
(Slajdy) t żądany tryb.
2 Dotknij
Odtwarza kolejno wszystkie zdjęcia.
(Pokaz slajdów z
muzyką)
Odtwarza zdjęcia kolejno, wraz z muzyką i efektami.
Ciągłe odtwarzanie
1 Wybierz zdjęcie, aby zacząć odtwarzanie.
(Slajdy) t [Ciągłe odtwarzanie].
2 Dotknij
Szukanie MENU/
Ustawień
(Ciągłe
odtwarzanie)
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
3 Aby zakończyć ciągłe odtwarzanie, dotknij ekranu LCD, po czym dotknij
[Kończy ciągłe odtwarzanie].
/
na ekranie LCD, aby nastawić głośność filmu.
Uwaga
• Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], tylko główne
zdjęcie zostanie wyświetlone.
Indeks
• Dotknij
zOglądanie panoramicznych obrazów podczas ciągłego
odtwarzania
Cały obraz panoramiczny jest wyświetlany przez 3 sekundy.
Można przewinąć panoramiczny obraz, dotykając .
76PL
1 Dotknij
(Slajdy) t [Pokaz slajdów z muzyką].
2 Dotknij żądanego trybu t [Start].
3 Aby wyjść z prezentacji zdjęć, dotknij ekranu, po czym dotknij [Kończy
pokaz slajdów].
• [Pokaz slajdów z muzyką] jest niedostępny dla następujących obrazów lub w następujących
sytuacjach:
– Zdjęcia panoramiczne
– Gdy funkcja [Tryb oglądania] jest nastawiona na [Widok katalogu (MP4)] lub [Widok
AVCHD]
Wszystkie
Odtwarza pokaz slajdów ze wszystkich zdjęć po kolei.
Ta data
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
zakresie dat, gdy trybem oglądania jest
(Widok daty).
Katalog
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
katalogu, gdy trybem oglądania jest widok katalogu.
Prosty
Prosty pokaz slajdów, zmieniający zdjęcia z ustalonym z góry
interwałem.
Odstęp odtwarzania jest regulowany w [Interwał], więc
możesz dokładnie obejrzeć zdjęcia.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla dynamicznych
scen.
Indeks
Efekty
Wybiera prędkość odtwarzania i atmosferę dla prezentacji zdjęć. Jeżeli czas
odtwarzania filmu jest długi, zostaje wyświetlony zaczerpnięty z niego obraz.
Szukanie MENU/
Ustawień
Zdjęcie
Wybiera grupę obrazów przeznaczoną do pokazania. To nastawienie jest stałe, na
[Katalog], gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Szukanie
operacji
Uwaga
Spis treści
Pokaz slajdów z muzyką
Uwaga
• Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], zdjęcia serii są
wyświetlane w następujący sposób.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona na [Prosty], tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są tylko dwa zdjęcia serii lub
mniej, tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są trzy zdjęcia serii lub więcej,
zostaną wyświetlone trzy zdjęcia, w tym główne zdjęcie.
77PL
Ciąg dalszy r
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
Bez dźwięku
Podkład muzyczny nie jest używany.
Uwaga
Szukanie
operacji
Music1
Spis treści
Muzyka
Określa muzykę, która będzie odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Możesz wybrać
więcej niż jeden podkład muzyczny. Dotknij
, aby słuchać każdego podkładu
muzycznego. Dotknij / , aby wyregulować głośność podkładu muzycznego.
• Filmy są odtwarzane bez ich audio.
1s
3s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas prezentacji
zdjęć w trybie [Prosty].
5s
Szukanie MENU/
Ustawień
Interwał
Nastawia interwał przełączania ekranu. Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji
[Efekty] nie został wybrany tryb [Prosty].
10 s
Auto
Uwaga
Indeks
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej opcji
[Efekty].
• Nastawienie interwału jest nieważne podczas odtwarzania filmu.
Powtórz
Włącza lub wyłącza powtarzanie prezentacji zdjęć.
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
zWybieranie podkładu muzycznego
Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać
je podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer muzyki, zainstaluj program
„Music Transfer” (w zestawie) na swoim komputerze. Szczegółowe informacje,
zobacz str. 133 i 134.
• W aparacie można zapisać do czterech utworów muzycznych (4 zaprogramowane utwory
(Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki
pliku, wykonaj [Formatuj muzykę] (str. 115) i ponownie wykonaj transfer muzyki.
78PL
Spis treści
Kasuj
Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(Kasuj) t żądany tryb
Szukanie
operacji
Usuwa zdjęcia w grupie serii, z wyjątkiem wybranego
(Wszystkie oprócz tego obr.) zdjęcia w trybie wyświetlenia grupy serii.
Po kroku 2, dotknij [OK].
Usuwa wszystkie zdjęcia jednocześnie w wybranej
grupie serii.
Po kroku 2, dotknij [OK].
(Ten obraz)
Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów
jednocześnie.
Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Wszyst obr w zakresie dat)
(Wszyst. w tym katalogu)
(Wsz. AVCHD)
Indeks
1Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania
obrazów przeznaczonych do usunięcia. Dotknij
ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć znak
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wszystkie z tej grupy)
Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym
zakresie dat lub katalogu, lub wszystkie filmy
AVCHD.
Po kroku 2, dotknij [OK].
Uwaga
• Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów
wyświetlanych z tego samego katalogu.
W łatwym trybie
Kasuje pojedynczy obraz
Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
Kasuje wszystkie obrazy
Usuwa wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
katalogu.
79PL
Ciąg dalszy r
i jednego obrazu
Dotknij
, aby wrócić do ekranu jednego obrazu i
dotknij
na ekranie jednego obrazu, aby wrócić do
ekranu indeksu.
Spis treści
zGdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu
• Możesz także przełączać tryby indeksu i jednego obrazu
w [Chroń], [DPOF] lub [Druk].
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
80PL
1 Włóż do aparatu kartę Memory Stick z funkcją
TransferJet i naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
(Wysyła przez TransferJet) t żądany tryb
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
3 Wykonaj transfer obrazów zestawiając blisko ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Wysyła aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i wysłać wiele obrazów.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz obraz do wysłania i go dotknij.
Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie będzie więcej
obrazów do wysłania.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Indeks
(Ten obraz)
Szukanie MENU/
Ustawień
2
Szukanie
operacji
TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która
umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać
między sobą komunikację.
Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Szczegółowe informacje dotyczące TransferJet, zobacz instrukcję obsługi karty Memory
Stick z funkcją TransferJet.
Spis treści
Wysyła przez TransferJet
2Dotknij [OK] t [OK].
Uwagi
• Transfer jest możliwy tylko dla zdjęć.
• Jednocześnie można wysłać maksymalnie 10 zdjęć.
t
(Nastaw.) t
• Najpierw nastaw funkcję [TransferJet] na [Włącz], wybierając
(Główne nastawienia) (str. 117).
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz], wybierając
t
(Główne nastawienia) (str. 117). W innych wypadkach zawsze postępuj
(Nastaw.) t
zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, w którym aparat jest używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
81PL
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
2 Zestaw obok siebie znaki
(TransferJet) na aparacie i urządzeniu
wysyłającym, aby otrzymać obrazy.
Spis treści
Otrzymywanie obrazów za pomocą TransferJet
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Uwagi
obrazów
Zestaw blisko ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
• Szybkość i zakres transferu zależą od kąta, pod jakim znaki
(TransferJet) są zestawione.
• Wysyłanie i odbiór danych są łatwiejsze, gdy znaki
(TransferJet)
są zestawione tak, aby oba aparaty były równoległe wobec siebie,
jak pokazano na rysunku.
Indeks
z Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń
Szukanie MENU/
Ustawień
z Wskazówki przydatne przy przesyłaniu i odbieraniu
Szukanie
operacji
• Odtwarzane będą tylko obrazy, które mogą zostać odtworzone w aparacie.
• Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd pliku bazy danych obrazu, pojawi się ekran odzyskiwania pliku
bazy danych obrazu.
• Obrazy, których nie można zarejestrować w pliku bazy danych obrazu, odtwarzaj przy użyciu
[Widok katalogu (Zdjęcia)].
kompatybilnych z TransferJet
Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet
umożliwi transfer obrazów na komputer i zwiększy komfort transferu danych.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi urządzenia kompatybilnego
z TransferJet.
• Zwróć uwagę na następujące sprawy, gdy używasz urządzeń kompatybilnych z TransferJet.
– Przed użyciem nastaw aparat na tryb odtwarzania.
– Jeżeli obraz nie wyświetli się, wybierz
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia),
po czym nastaw [Nastawienia LUN] na [Jeden].
– Podczas połączenia zapis i usuwanie danych z aparatu nie są możliwe.
– Nie odłączaj w trakcie importu obrazów do „PMB”.
82PL
Spis treści
Maluj
Maluje lub stempluje zdjęcie i zapisuje je jako nowy plik.
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
2
(Maluj)
(Maluj)
Szukanie MENU/
Ustawień
Jeżeli używasz pamięci wewnętrznej, dotknij
po lewej stronie ekranu LCD.
3 Do rysowania na obrazie używaj pisaka (w zestawie).
4 Dotknij przycisku
/
t wybierz zapisany rozmiar obrazu.
1
Działanie
Zapisz
Zapisuje obraz w formacie VGA lub 5M
w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
2
Pisak
Maluj znaki lub grafikę.
3
Gumka
Koryguj.
4
Stempel
Podstempluj obraz.
Grubość/stemple
Wybierz grubość pisaka lub gumki, wybierz
stempel.
6
Kolor
Wybierz kolor.
7
Wyjdź
Wyjdź z trybu malowania.
8
Ramka
Dodaj ramkę.
Wybierz żądaną ramkę za pomocą
5
/
Indeks
Przycisk
/
9
Przywróć
Cofnij ostatnią czynność.
0
Kasuj wszystko
Usuń całe malowanie.
/ .
Uwaga
• Nie można malować na zdjęciach panoramicznych, zdjęciach wyświetlanych w grupie serii i
filmach, ani ich stemplować.
83PL
Retuszuje nagrany obraz i nagrywa go jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Spis treści
Retusz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Retusz) t żądany tryb
3 Wykonaj retusz zgodnie z metodą operacji dla
każdego trybu.
(Przycinanie
(Zmiana rozm.))
Nagrywa zbliżenie
odtwarzanego obrazu.
(Korekcja
Koryguje zjawisko
czerwonych oczu) czerwonych oczu,
spowodowane przez lampę
błyskową.
Indeks
Po zakończeniu korekcji
czerwonych oczu, dotknij [OK].
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być możliwe,
zależnie od zdjęcia.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotknij / t nastaw punkt za
pomocą v/V/b/B t
t
wybierz rozmiar obrazu do zapisu
za pomocą / t
t [OK]
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od obrazu.
(Maskowanie
nieostrości)
Szukanie
operacji
2
Wyostrza obraz w wybranej
ramce.
Dotknij fragmentu obrazu
(ramki), który chcesz
wyretuszować t
t [OK]
• Zależnie od zdjęcia,
wystarczająca korekcja może
nie zostać zastosowana i jakość
zdjęcia może ulec pogorszeniu.
Uwaga
• Nie można retuszować zdjęć panoramicznych, zdjęć wyświetlanych w grupie serii i filmów.
84PL
Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania zdjęć.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
2
Spis treści
Tryb oglądania
(Tryb oglądania) t żądany tryb
Wyświetla obrazy według daty.
Wyświetla zdjęcia.
(Widok AVCHD) Wyświetla filmy w formacie AVCHD.
Uwagi
• Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów
wyświetlanych z tego samego katalogu.
• Widok wydarzenia nie jest dostępny w tym aparacie.
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
Indeks
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Szukanie MENU/
Ustawień
(Widok katalogu Wyświetla filmy w formacie MP4.
(MP4))
Szukanie
operacji
(Widok daty)
(Widok katalogu
(Zdjęcia))
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania niezarejestrowanych obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie
pozostałej energii, transfer danych może być niemożliwy lub dane zostaną uszkodzone, gdy
akumulator się wyładuje.
85PL
Można wybrać wyświetlenie zdjęć serii w grupach lub wyświetlenie wszystkich zdjęć
podczas odtwarzania.
Spis treści
Wyświetla grupę serii
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Tryb oglądania) t
t
(Wyświetla grupę serii) t żądany
(Widok
Szukanie
operacji
2
daty)
3
tryb
Grupuje obrazy serii, po czym wyświetla tylko główne
obrazy.
• Gdy w trybie serii wykonywane jest wykrywanie twarzy, aparat
wybiera i wyświetla optymalne zdjęcie jako główne zdjęcie.
Gdy w trybie serii nie jest wykonywane wykrywanie twarzy,
pierwsze zdjęcie w grupie serii zostaje wyświetlone jako główne
zdjęcie.
(Wyświetla
wszystko)
Odtwarza po jednym wszystkie zdjęcia serii.
rozmieszczonych obok siebie
Indeks
zWyświetlanie pogrupowanych zdjęć serii,
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyśw. tylko
główny obraz)
Przy nastawieniu [Wyśw. tylko główny obraz] wyświetlane są tylko główne zdjęcia.
Można wyświetlić szereg zdjęć, wykonując poniższą procedurę.
Główny obraz
Wyświetlenie miniaturek
obrazów
Wyświetlenie
pojedynczego obrazu
Obraz wyświetlony powyżej
1Wyświetl główny obraz w rybie odtwarzania i go dotknij.
Obrazy zostaną wyświetlone w indeksie.
2Dotknij
/ , aby wyświetlić żądany obraz.
• Można także wyświetlić obraz, dotykając miniaturki obrazu na dole ekranu LCD.
3Wyświetlenie przełącza się między pojedynczym obrazem a wyświetleniem
miniaturek za każdym razem, gdy dotkniesz ekranu.
4Aby anulować wyświetlenie, dotknij
.
86PL
Chroni nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Znak
jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
Spis treści
Chroń
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Chroń) t żądany tryb
Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego
obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i ochronić wiele obrazów jednocześnie.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz zdjęcie, które ma być chronione, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do ochrony. Dotknij ponownie obrazu ze
znakiem , aby zdjąć znak .
2Dotknij [OK] t [OK].
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
Chroni wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub w katalogu,
lub wszystkie filmy AVCHD.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst w zakr dat)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Ten obraz)
Szukanie
operacji
t
2
(Nastawia wsz.
AVCHD)
(Usuwa wszyst
w zakr dat)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Zdejmuje ochronę ze wszystkich obrazów w danym zakresie
dat lub w katalogu, lub ze wszystkich filmów AVCHD.
Dotknij [OK] po kroku 2.
(Usuwa wsz.
AVCHD)
Uwaga
• Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów
wyświetlanych z tego samego katalogu.
87PL
DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na
karcie pamięci, które chcesz wydrukować.
Znak
(Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
Spis treści
DPOF
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t żądany tryb
(Ten obraz)
Szukanie
operacji
t
2
Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie
pojedynczego obrazu.
1Wybierz zdjęcie, które ma być drukowane, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do druku. Dotknij ponownie obrazu ze
znakiem , aby zdjąć znak .
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wiele obrazów) Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów jednocześnie.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
(Usuwa wszyst
w zakr dat)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Nastawia znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst w zakr dat)
Anuluje znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Uwagi
• Nie można dodać
(Znacznik druku) do filmów lub do obrazów w pamięci wewnętrznej.
• Znak
(Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.
88PL
Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.
t
2
/
(Obróć)
t [OK]
Uwagi
• Nie można obracać filmów, zdjęć wyświetlanych w grupie serii i zdjęć chronionych.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
Szukanie MENU/
Ustawień
3
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Obróć
Indeks
89PL
Reguluje głośność dla prezentacji zdjęć i odtwarzania filmów.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
t
(Nastawienia głośności)
/
t
Można także wyregulować głośność, dotykając z na
pasku regulacji głośności i przeciągając w prawo lub
w lewo.
prezentacji zdjęć
Dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji, po czym dotknij
, a następnie / , aby wyregulować głośność.
Szukanie MENU/
Ustawień
zRegulacja głośności podczas odtwarzania filmu lub
Szukanie
operacji
3 Wyreguluj głośność dotknięciem
Odtwarzanie
filmu:
Slajdy:
Spis treści
Nastawienia głośności
Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym
dotknij przycisków / , aby wyregulować głośność.
Indeks
90PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie oglądania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
żądany tryb
(Konfiguracja wyświetlenia) t
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
91PL
Decyduje o wyświetleniu lub niewyświetleniu danych fotografowania aktualnie
wyświetlanego pliku.
Spis treści
Dane naświetlenia
Dane naświetlenia
2
t
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Dane naświetlenia) t żądany tryb
Wyświetla dane fotografowania na ekranie LCD.
(Wyłącz)
Nie wyświetla danych fotografowania.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Indeks
92PL
Nastawia liczbę obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(12 zdjęć)
Wyświetla 12 obrazów.
(28 zdjęć)
Wyświetla 28 obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Konfig. indeksu obrazów) t
żądany tryb
Spis treści
Konfig. indeksu obrazów
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
93PL
Gdy na karcie pamięci jest utworzonych wiele katalogów, ta funkcja wybiera katalog
zawierający obraz, który chcesz odtworzyć.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok katalogu] jest już nastawiony.
Spis treści
Wybierz katalog
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Tryb oglądania) t [Widok
katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok katalogu (MP4)]
3
t
(Wybierz katalog) t wybierz
katalog za pomocą / t [OK]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
zOglądanie obrazów z wielu katalogów
Indeks
Gdy utworzonych jest wiele katalogów i wyświetlany jest pierwszy lub ostatni obraz
w katalogu, pojawią się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu
: Przechodzi do następnego katalogu
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
2
94PL
Można nastawić metodę nagrywania używaną do nagrywania filmu.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Format filmu] t żądany tryb
MP4
Ta metoda nagrywania jest odpowiednia dla Internetu i dla
załączników e-mail.
Nagrywane są filmy mp4 (AVC).
Szukanie MENU/
Ustawień
Ta metoda nagrywania jest odpowiednia dla oglądania
płynnych obrazów wideo na ekranie odbiornika TV wysokiej
rozdzielczości.
Nagrywane są filmy AVCHD.
Szukanie
operacji
AVCHD
Spis treści
Format filmu
Indeks
95PL
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
1
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Uwagi
Indeks
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF gdy:
– Fotografowanie odbywa się w trybie inteligentnej rozległej panoramy
– Tryb
(Pejzaż), (Zmierzch),
(Zwierzę domowe), (Fajerwerki) lub (Krótki czas
migawki) jest wybierany w funkcji wyboru sceny.
– Gdy opcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz].
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się w
pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie
należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Wspomaganie AF] t żądany tryb
Spis treści
Wspomaganie AF
96PL
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt w
pozycji poziomej/pionowej.
1
Spis treści
Linia siatki
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Linia siatki] t żądany tryb
Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie zostają nagrane.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
Szukanie
operacji
Włącz
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
97PL
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie 4×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
1
Spis treści
Zoom cyfrowy
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Zoom cyfrowy] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Inteligentny (
Wyłącz
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu.
(Inteligentny zoom)
Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około
8×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod uwagę, że
jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu
optycznego. (Precyzyjny zoom cyfrowy)
Nie używa zoomu cyfrowego.
Szukanie MENU/
Ustawień
Precyzyjny (
)
Uwagi
Indeks
• Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji pod światło HDR
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet
z 2 osobami]
• Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [10M] lub [16:9(7M)].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
Całkowita skala zoomu przy użyciu
inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny
4×)
Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.
Rozmiar
Całkowita skala zoomu
5M
Około 5,6×
VGA
Około 22×
16:9(2M)
Około 7,6×
98PL
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat
zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.
1
Spis treści
Autom. orient.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Autom. orient.] t żądany tryb
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja nie jest używana.
• Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanych obrazów wyświetlone będą czarne pasy.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana.
• Nie można używać [Autom. orient.], gdy wybrano
(Podwodne) w trybie wyboru sceny lub gdy
nagrywane są filmy.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
Włącz
zObracanie obrazów po ich nagraniu
Indeks
Jeżeli orientacja obrazu jest nieprawidłowa, możesz użyć funkcji [Obróć] na ekranie
MENU, aby wyświetlić obraz w pozycji portretowej.
99PL
Można wybrać wyświetlanie lub niewyświetlanie przewodnika obok ikony rozpoznania
sceny, gdy funkcja rozpoznania sceny jest aktywna.
Spis treści
Przew. rozp. sceny
Przewodnik rozpoznania sceny
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Przew. rozp. sceny] t żądany tryb
Wyświetla przewodnik rozpoznania sceny.
Wyłącz
Nie wyświetla przewodnika rozpoznania sceny.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
1
Indeks
100PL
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana jest lampa błyskowa.
1
Spis treści
Red. czerw. oczu
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Red. czerw. oczu] t żądany tryb
Włącz
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych
oczu.
Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
Uwagi
Indeks
• Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu
migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od naciśnięcia spustu migawki, nie pozwól obiektowi
na poruszenie się w tym czasie.
• Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od
indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego,
czy nie patrzyła na przedbłysk.
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja czerwonych oczu nie działa nawet
jeśli wybrano [Auto].
• Opcja [Red. czerw. oczu] jest nastawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
(Duża czułość)
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska
automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
Szukanie
operacji
Auto
zCo powoduje zjawisko czerwonych oczu?
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się w
naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Inne sposoby redukcji czerwonych oczu
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Lampa błyskowa zostanie
automatycznie nastawiona na [Wyłącz].)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] t
[Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub za pomocą dostarczonego
oprogramowania „PMB”.
101PL
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy i nagrany został obraz, na którym obiekt
ma zamknięte oczy, na ekranie LCD pojawi się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
1
Spis treści
Uwaga-zamkn. oczy
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Uwaga-zamkn. oczy] t żądany
tryb
Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Wyłącz
Nie wyświetla komunikatu.
Szukanie
operacji
Auto
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
102PL
Wybiera lub wyłącza sygnał dźwiękowy słyszalny podczas pracy aparatu.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Brzęczyk] t żądany tryb
Głośno
Cicho
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu
dotykowego/naciskasz spust migawki.
Jeżeli chcesz zmniejszyć głośność, wybierz [Cicho].
Wyłącz
Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
Szukanie
operacji
Migawka
Spis treści
Brzęczyk
Indeks
103PL
Nastawia jasność ekranu LCD.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Jasność LCD] t żądany tryb
Nastawia ekran LCD na normalną jasność.
Jasny
Nastawia ekran LCD na dużą jasność.
Szukanie
operacji
Norma
Spis treści
Jasność LCD
• Ta funkcja przydaje się podczas oglądania obrazów w plenerze
w jasnym świetle.
• W trybie [Jasny] energia akumulatora może wyczerpać się szybciej.
• Gdy zasilanie jest włączone i przez pewien czas żadne operacje nie zostaną wykonane, ekran
LCD stanie się ciemny.
• W trybie filmu opcja [Jasność LCD] jest nastawiona na [Norma].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Indeks
104PL
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Language Setting] t żądany
tryb
Spis treści
Language Setting
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
105PL
Możesz nastawić, czy chcesz skorzystać z pokazu trybu rozpoznania sceny i zdjęcia
z uśmiechem. Gdy nie ma potrzeby oglądania pokazu, nastaw na [Wyłącz].
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Tryb pokazowy] t żądany tryb
2
(Tryb NAGR) t
regulacja)
(Inteligentna auto
Tryb pokaz. 2
Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja,
automatycznie rozpoczyna pokaz funkcji zdjęcia z uśmiechem.
Tryb pokaz. 3
Gdy przez nastawiony czas żadna operacja nie zostanie
wykonana, a aparat jest podłączony do odbiornika HD TV
kablem HDMI (sprzedawany oddzielnie), rozpocznie się
automatyczny pokaz odtwarzania filmu AVCHD.
Wyłącz
Pokaz nie jest wykonywany.
Indeks
Pokazuje tryb rozpoznawania sceny.
Szukanie MENU/
Ustawień
Tryb pokaz. 1
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Tryb pokazowy
Uwaga
• Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale
zdjęcie nie zostanie nagrane.
106PL
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pomimo wykonania tej funkcji obrazy zostaną zachowane.
1
Spis treści
Inicjalizuj
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Inicjalizuj] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwaga
• Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
107PL
Nastawia rozdzielczość wyprowadzaną do odbiornika TV ze złącza HDMI, gdy oglądasz
obrazy po podłączeniu wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie) tego aparatu do
złącza HDMI odbiornika TV wysokiej rozdzielczości przy użyciu kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
1
Aparat automatycznie rozpoznaje odbiornik HD TV
i nastawia rozdzielczość sygnału wyjściowego.
1080i
Wyprowadza sygnał w jakości obrazu HD (1080i).
480p/576p
Wyprowadza sygnały w jakości obrazu SD (480p/576p).
• Jeżeli aparat jest kompatybilny z 1080 60i, sygnały są
wyprowadzane przy użyciu 480p, natomiast jeśli jest kompatybilny
z 1080 50i, sygnały są wyprowadzane przy użyciu 576p.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Rozdzielczość HDMI] t
żądany tryb
Spis treści
Rozdzielczość HDMI
Uwagi
Indeks
• Jeżeli nie można prawidłowo wyświetlić ekranu przy nastawieniu [Auto], wybierz [1080i] lub
[480p/576p], zależnie od podłączanego odbiornika TV.
• Jeżeli nagrywasz filmy w sytuacji, gdy aparat i odbiornik TV są połączone kablem HDMI
(sprzedawany oddzielnie), nagrywany obraz nie jest wyświetlany po stronie odbiornika TV.
108PL
To nastawienie umożliwia zdalne sterowanie przez odbiornik TV aparatem, który jest
podłączony do odbiornika TV „BRAVIA” Sync za pomocą kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie). Szczegółowe informacje o „BRAVIA” Sync, zobacz str. 130.
1
Włącza tryb zdalnie sterowanych operacji.
Wyłącz
Wyłącza tryb zdalnie sterowanych operacji.
Uwaga
• Można operować aparatem za pomocą pilota odbiornika TV, jeżeli aparat zostanie podłączony
do odbiornika TV kompatybilnego z „BRAVIA” Sync.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [STER.PRZEZ HDMI] t żądany
tryb
Spis treści
STER.PRZEZ HDMI
Indeks
109PL
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo SD lub HD(1080i), zgodnie z typem odbiornika TV
podłączonego do aparatu kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
Użyj kabla adaptera wyjściowego HD, zgodnego z Type2c (sprzedawany oddzielnie).
1
Spis treści
COMPONENT
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [COMPONENT] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora wysokiej
rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
Uwaga
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV kablem adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie
TV.
Szukanie MENU/
Ustawień
HD(1080i)
Indeks
110PL
Wyświetla dedykowane przyciski operacji, gdy aparat jest w osłonie (Marine Pack).
Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z osłoną.
1
Spis treści
Osłona
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Osłona] t żądany tryb
Zmienia funkcje przycisków.
Wyłącz
Nie zmienia żadnych funkcji.
• Nie można nastawiać ostrości przez dotknięcie ekranu.
• Dla niektórych funkcji występują ograniczenia i zmieniają się pozycje ikon na ekranie LCD.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
Włącz
Indeks
111PL
Nastawia tryb, gdy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki zgodnej
z PictBridge kablem USB.
1
Spis treści
Połączenie USB
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Połączenie USB] t żądany
tryb
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge.
PTP/MTP
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się kreator
AutoPlay i zdjęcia znajdujące się w katalogu nagrywania
w aparacie zostaną importowane na komputer (w systemach
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej pomiędzy
aparatem i komputerem lub innym urządzeniem USB.
Szukanie MENU/
Ustawień
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge.
Szukanie
operacji
Auto
Uwagi
Indeks
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do drukarki zgodnej z PictBridge za pomocą nastawienia
[Auto], wybierz [PictBridge].
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do komputera lub do urządzenia USB za pomocą
nastawienia [Auto], wybierz [Mass Storage].
• Nie można wykonać importu filmów, gdy wybrano [PTP/MTP]. Aby wykonać import filmów na
komputer, wybierz [Auto] lub [Mass Storage].
112PL
Nastawia metodę wyświetlania nośnika zapisu na ekranie komputera lub innym
monitorze, gdy aparat jest podłączony do komputera lub komponentu AV za pomocą
połączenia USB.
1
Wyświetlone zostają obrazy zarówno na karcie pamięci, jak
i w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie gdy
podłączasz aparat do komputera.
Jeden
Gdy karta pamięci jest w aparacie, wyświetlone zostają obrazy
na karcie pamięci; gdy karty nie ma w aparacie, wyświetlone
zostają obrazy w pamięci wewnętrznej. Wybierz to
nastawienie, gdy obrazy na karcie pamięci oraz w pamięci
wewnętrznej nie są wyświetlane po podłączeniu aparatu do
urządzenia innego niż komputer.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wiele
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Nastawienia LUN] t żądany
tryb
Spis treści
Nastawienia LUN
Uwaga
Indeks
• Nastaw [Nastawienia LUN] na [Wiele], gdy przesyłasz obrazy do serwisu medialnego za pomocą
„PMB Portable”.
113PL
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby zmienić ścieżki podkładu
muzycznego.
1
Spis treści
Pobierz muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Pobierz muzykę]
2 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera,
po czym uruchom „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
zmienić pliki muzyczne.
Szukanie
operacji
Wyświetlony jest komunikat „Zmienia muzykę
prezentacji zdjęć Podłącz do komputera”.
Indeks
114PL
Możesz skasować wszystkie pliki muzyczne zapisane w pamięci aparatu. Możesz użyć
tego sposobu, gdy pliki podkładu muzycznego są uszkodzone i nie można ich odtwarzać.
1
Spis treści
Formatuj muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Formatuj muzykę] t [OK]
Szukanie
operacji
zPrzywracanie muzyki fabrycznie zaprogramowanej
w aparacie
1Wykonaj [Pobierz muzykę], po czym nawiąż połączenie USB między aparatem i
komputerem.
2Uruchom „Music Transfer”, po czym przywróć muzykę domyślną.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music Transfer”, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby przywrócić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne.
Indeks
115PL
Nastawia odcinek czasu, po którym ekran LCD staje się ciemny, a także czas do
wyłączenia się aparatu. Jeżeli przez pewien czas żadne operacje na aparacie nie zostaną
wykonane, a zasilanie z akumulatora jest włączone, najpierw ciemnieje ekran, a potem
aparat wyłącza się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora (Funkcja
automatycznego wyłączania zasilania).
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Oszczędz. energii] t żądany
tryb
Standard.
Ekran LCD automatycznie staje się ciemny, jeżeli brak
operacji aparatu przez około 1 minutę, a po upływie kolejnej
1 minucie, jeżeli nadal brak operacji, zasilanie aparatu wyłącza
się.
Wyłącz
Ekran LCD nie ciemnieje i aparat nie wyłącza się
automatycznie.
Indeks
Ekran LCD automatycznie staje się ciemny, jeżeli brak
operacji aparatu przez około 30 sekund, a po kolejnych
30 sekundach, jeżeli nadal brak operacji, zasilanie aparatu
wyłącza się.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wytrzym.
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Oszczędz. energii
116PL
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [TransferJet] t żądany tryb
Komunikuje się za pomocą TransferJet.
Wyłącz
Nie komunikuje się za pomocą TransferJet.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
Można wybrać nastawienia komunikacji TransferJet. TransferJet jest technologią
bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez
zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację. Aby
sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Szczegółowe informacje o funkcji TransferJet, zobacz instrukcję obsługi dostarczoną
razem z kartą Memory Stick z funkcją TransferJet.
Spis treści
TransferJet
Uwagi
Indeks
• Funkcja[TransferJet] jest zawsze nastawiona na [Wyłącz] w łatwym trybie.
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. W innych
wypadkach zawsze postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, w którym aparat jest
używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
zCo to jest TransferJet?
TransferJet umożliwia wymianę obrazów polegającą na
wysyłaniu i otrzymywaniu danych obrazów. Włóż do aparatu
kartę Memory Stick z funkcją TransferJet i zestaw dwa znaki
(TransferJet) , na aparacie i innym urządzeniu obsługującym
tę funkcję.
Szczegółowe informacje o transferze obrazów, zobacz
strona 81.
117PL
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują w
odpowiednich, dotykanych punktach.
1
Spis treści
Kalibrowanie
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Kalibrowanie]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknij [Anuluj]. Nie ma to wpływu na
regulacje wykonane do tego momentu.
• Jeśli nie uda ci się dotknąć właściwego punktu, kalibracja nie zostanie wykonana. Dotknij
ponownie środka znaku ×.
Szukanie
operacji
2 Użyj pisaka, aby dotknąć środka znaku ×,
wyświetlonego kolejno na ekranie.
Indeks
118PL
Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. Aby zapewnić stabilne działanie karty
pamięci, rekomendowane jest sformatowanie w tym aparacie każdej karty pamięci, która
jest używana w tym aparacie po raz pierwszy. Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie
dane nagrane na karcie pamięci. Tych danych nie można odzyskać. Wykonaj kopie
zapasowe ważnych danych na komputerze lub na innym nośniku zapisu.
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Format] t [OK]
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie nawet z chronionymi
obrazami.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Format
Indeks
119PL
Tworzy katalog na karcie pamięci, przeznaczony do zapisywania nagranych obrazów.
Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie
utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
1
Spis treści
Utwórz katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Utwórz katalog REC] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwagi
zInformacje o katalogach
Szukanie MENU/
Ustawień
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Gdy włożysz do aparatu kartę pamięci, która była używana w innym sprzęcie i zaczniesz
nagrywać obrazy, nowy katalog może zostać automatycznie utworzony.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Gdy nowy katalog zostanie utworzony, możesz zmienić katalog docelowy (str. 121) i wybrać
katalog do oglądania obrazów (str. 94).
Indeks
120PL
Zmienia na karcie pamięci katalog, który jest aktualnie używany do zapisywania
obrazów.
1
Spis treści
Zmień katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Zmień katalog REC]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Nie można wybrać następującego katalogu jako katalogu do zapisu.
– Katalog „100”
– Katalog o numerze zawierającym tylko „sssMSDCF” lub „sssANV01” .
• Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, w którym chcesz zapisywać
obrazy, używając / t [OK].
Indeks
121PL
Kasuje katalog przeznaczony do zapisywania obrazów na karcie pamięci.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Kasuje katalog REC]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Jeżeli za pomocą [Kasuje katalog REC] skasujesz katalog wyznaczony jako katalog do zapisu,
jako kolejny katalog do zapisu zostanie wybrany katalog oznaczony najwyższym numerem.
• Można kasować tylko puste katalogi. Jeżeli katalog zawiera obrazy lub nawet pliki, których
aparat nie może odtworzyć, najpierw usuń te obrazy i pliki, a potem skasuj katalog.
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, który chcesz usunąć, używając
/ t [OK].
Spis treści
Kasuje katalog REC
Indeks
122PL
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej
wolnej pojemności.
2
(Narzędzie karty
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie
wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się
całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci po kopiowaniu, po czym
sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format], używając [Narzędzie pamięci wew]).
• Nowy katalog zostanie utworzony na karcie pamięci i wszystkie dane zostaną skopiowane do
tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
pamięci) t [Kopiuj] t [OK]
Spis treści
Kopiuj
Indeks
123PL
Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Numer pliku] t żądany tryb
Resetuj
Rozpoczyna od 0001 za każdym razem, gdy nastąpi zmiana
katalogu. (Gdy katalog przeznaczony do zapisu zawiera plik,
zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego
numeru.)
Szukanie MENU/
Ustawień
Oznacza pliki kolejnymi numerami, nawet jeśli katalog
przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione.
(Gdy wymieniona karta pamięci zawiera plik o numerze
wyższym niż ostatni nadany numer, zostaje nadany numer
o jeden wyższy od najwyższego numeru.)
Szukanie
operacji
Seria
Spis treści
Numer pliku
Indeks
124PL
Spis treści
Nastawia region
Nastawia czas na lokalny czas wybranego obszaru.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia region] t żądany tryb
M. docelowe
Używanie aparatu nastawionego na czas miejsca docelowego.
Nastaw miejsce docelowe.
zZmiana nastawienia regionu
Nastawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia łatwą regulację
czasu gdy odwiedzasz to miejsce.
Indeks
Ikona czasu letniego/
zimowego
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie aparatu we własnym regionie.
Gdy obecnie nastawiony region jest inny niż region własnego
domu, należy wykonać nastawienie regionu.
Szukanie
operacji
Dom
1Dotknij regionu „M. docelowe”.
2 Wybierz region, używając
/ .
3Dotknij ikony czasu letniego/zimowego, po czym wybierz tryb czasu letniego/
zimowego włączony/wyłączony.
4Dotknij [OK].
125PL
Nastawia ponownie datę i godzinę.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia datę i czas] t żądany tryb
Można wybrać format wyświetlenia daty i godziny.
Czas letni/zimowy
Można wybrać czas letni/zimowy [Włącz]/[Wyłącz].
Data i czas
Można nastawić datę i godzinę.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB”
znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną
datą.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
Format daty i czasu
Spis treści
Nastawia datę i czas
Indeks
126PL
1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
2 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
Przycisk
1 Do gniazd wejścia
audio/wideo
(Odtwarzanie)
2 Do gniazda A/V OUT
(STEREO)
Indeks
Wielozadaniowa stacja
dokująca
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla AV (w zestawie).
Szukanie
operacji
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w standardowej jakości obrazu, podłączając
aparat do odbiornika TV standardowej rozdzielczości (SD). Zobacz także w instrukcji
obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV standardowej rozdzielczości
(SD)
Kabel AV
4 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
5 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
/ wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
Uwagi
• Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
• Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV, nagrywany obraz nie jest
wyświetlany na ekranie TV.
127PL
1 Wyłącz aparat i odbiornik HD TV.
2 Podłącz aparat do TV, używając kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)
lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
Obrazy wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.
Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV kablem HDMI
(sprzedawany oddzielnie) lub kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie),
nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie TV.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
•
•
•
•
Szukanie
operacji
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w wysokiej jakości obrazu, podłączając aparat
do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości (HD), używając kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie) lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla
adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2c. Zobacz także w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV wysokiej rozdzielczości (HD)
z„PhotoTV HD”
Indeks
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając odbiornik TV Sony zgodny z „PhotoTV HD” przy użyciu kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie) lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany
oddzielnie), można zyskać cały, nowy świat zdjęć w zapierającej dech jakości Full
HD.
• PhotoTV HD pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur i
kolorów.
• Gdy aparat zostanie podłączony kablem HDMI do odbiornika TV Sony zgodnego z trybem
Video-A, odbiornik TV zostanie automatycznie nastawiony na jakość obrazu odpowiednią
dla zdjęć. Gdy odbiornik TV jest nastawiony na funkcję wideo, jakość obrazu jest
nastawiona na jakość odpowiednią dla filmów.
• Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.
128PL
Podłącz aparat do gniazda HDMI odbiornika HD TV, używając kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do
odbiornika HD TV kablem HDMI (sprzedawany
oddzielnie)
1 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
(Odtwarzanie)
Gniazdo HDMI
1 Do gniazda HDMI
Wielozadaniowa stacja
dokująca
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk
Szukanie
operacji
2 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
2 Do gniazda HDMI
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
Indeks
Kabel HDMI
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
/ wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
Uwagi
• Dotknij
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia), aby wybrać [Auto] lub [1080i] dla
[Rozdzielczość HDMI].
• Nastawienie sygnału dźwiękowego jest stałe na [Migawka].
• Nie podłączaj aparatu i podłączanego urządzenia przy użyciu gniazd wyjścia. Gdy aparat
i odbiornik TV zostaną ze sobą połączone przy użyciu gniazd wyjścia, będzie brak zarówno
obrazu wideo, jak i dźwięku. Takie połączenie może również spowodować problemy z aparatem
i/lub z podłączonym urządzeniem.
• Ta funkcja może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych odbiorników HD TV. Na
przykład może nie być obrazu wideo na ekranie odbiornika HD TV lub może nie być dźwięku
z odbiornika HD TV.
• Użyj kabla HDMI posiadającego logo HDMI.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV kablem HDMI
(sprzedawany oddzielnie), nagrywanie może zatrzymać się automatycznie po upływie pewnego
czasu, aby chronić aparat.
129PL
Gdy używasz odbiornika TV który obsługuje funkcję „BRAVIA” Sync (zgodna z SYNC
MENU), możesz operować funkcjami odtwarzania aparatu przy użyciu pilota
dostarczonego razem z odbiornikiem TV, jeżeli podłączysz aparat do odbiornika TV
kablem HDMI (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Używanie „BRAVIA” Sync
1 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
5
(odtwarzanie) aparatu, aby włączyć aparat.
(Główne nastawienia) t [STER.PRZEZ
6 Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie odbiornika TV, aby wybrać
żądany tryb.
Funkcja
Pokaz slajdów z muzyką
Automatycznie odtwarza obrazy z efektami dźwiękowymi lub
podkładem muzycznym, w postaci nieprzerwanej pętli.
Pojedynczy obraz
Odtwarza po jednym obrazie.
Indeks obrazów
Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
Szeroki zoom
Odtwarza zdjęcia formatu 4:3 w formacie 16:9m, gdy oglądasz
pojedyncze obrazy. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą
nieco obcięte.
Kasuj
Kasuje nagrane obrazy.
Zoom odtwarzania
Odtwarza powiększone obrazy.
Obróć
Obraca zdjęcie.
Tryb oglądania
Wybiera format wyświetlenia do oglądania wielu obrazów
jednocześnie.
Indeks
Menu
Szukanie MENU/
Ustawień
t
(Nastaw.) t
HDMI] t [Włącz]
Szukanie
operacji
2 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
Uwagi
• Gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV przy użyciu kabla HDMI, funkcje których można
używać są ograniczone.
• Jeżeli dotkniesz ekranu LCD aparatu podczas operacji pilotem, operacja wykonywana pilotem
zostanie na chwilę przerwana.
• Można operować aparatem za pomocą pilota odbiornika TV, jeżeli aparat zostanie podłączony
do odbiornika TV kompatybilnego z „BRAVIA” Sync. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi odbiornika TV.
• Jeżeli aparat działa w niepożądany sposób gdy jest sterowany pilotem odbiornika TV, na
przykład gdy jest podłączony przez HDMI do odbiornika TV innego producenta, dotknij
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [STER.PRZEZ HDMI] t [Wyłącz].
130PL
Podłącz aparat do HD TV (wysokiej rozdzielczości), używając kabla adaptera wyjścia
HD (sprzedawany oddzielnie).
Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2c.
Przycisk
Zielony/Niebieski/
Czerwony
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Do gniazd wejścia audio/wideo
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Szukanie
operacji
1 Podłącz aparat do odbiornika TV, używając kabla adaptera wyjściowego
HD (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do
odbiornika HD TV kablem adaptera wyjściowego
HD (sprzedawany oddzielnie)
(Odtwarzanie)
Biały/Czerwony
Indeks
Kabel adaptera
wyjściowego HD
2 Do uniwersalnego złącza
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij
ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
/
na
Uwaga
• Zanim użyjesz tej funkcji, wybierz
t
wybrać [HD(1080i)] dla [COMPONENT].
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia), aby
131PL
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajduje się program „PMB” i inne aplikacje,
umożliwiające bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów wykonanych aparatem
Cyber-shot.
Spis treści
Używanie z komputerem
Zalecane środowisko komputera (Windows)
Inne
Procesor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz lub
szybszy (Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do
instalacji—w przybliżeniu 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1 024 × 768 punktów
lub powyżej
*1 Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Aby używać funkcji tworzenia płyt, wymagany jest Windows Image Mastering API (IMAPI)
wersja 2.0 lub nowsza.
*2 Starter (Edition) nie jest obsługiwany.
Indeks
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Szukanie MENU/
Ustawień
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Szukanie
operacji
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„PMB”, „Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie
USB.
Zalecane środowisko komputera (Macintosh)
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie USB.
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do
v10.6)
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego systemu operacyjnego
wymienionego powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich, w tym aparat,
mogą nie działać. Będzie to zależało od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy użyciu interfejsu USB kompatybilnego z Hi-Speed USB
(zgodnego z USB 2.0) umożliwia zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie danych, ponieważ
aparat jest kompatybilny z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać jednocześnie przywrócona.
132PL
Spis treści
Używanie oprogramowania
Instalowanie „PMB (Picture Motion Browser)”
i „Music Transfer” (Windows)
1 Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknij [Computer] (Komputer) (w Windows XP, [My
Computer] (Mój komputer)) t
(SONYPMB).
• Jeżeli pojawi się ekran AutoPlay, wybierz „Run Install.exe” i wykonaj instrukcje pojawiające
się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
Szukanie
operacji
Pojawi się okno menu instalatora.
2 Kliknij [Zainstaluj].
Pojawia się okno „Choose Setup Language” (Wybór języka instalacji).
Pojawi się okno „License Agreement” (Umowa Licencyjna).
4 Uważnie przeczytaj warunki umowy, kliknij przycisk wyboru ( t
aby akceptować warunki umowy, po czym kliknij [Next] (Dalej).
),
5 Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć instalację.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij CD-ROM.
Indeks
• Aby zainstalować, podłącz aparat i komputer w trakcie instalacji (str. 136).
• Gdy pojawi się komunikat polecający zrestartowanie komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać zainstalowany, zależnie od środowiska systemu operacyjnego
komputera.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Wybierz żądany język, po czym przejdź do następującego ekranu.
7 Uruchom oprogramowanie.
• Aby uruchomić „PMB”, kliknij
(PMB) na pulpicie. Aby zapoznać się ze szczegółowym
sposobem używania, zobacz stronę pomocy technicznej PMB (http://www.sony.co.jp/pmb-se/)
(tylko w języku angielskim) lub
(PMB Help).
• Aby uruchomić „PMB” z menu Start, wybierz [Start] t [All Programs] (Wszystkie
programy) t
(PMB).
• Jeżeli program „PMB” był zainstalowany na komputerze i został ponownie zainstalowany
z dostarczonej płyty CD-ROM, można uruchomić wszystkie aplikacje z funkcji „PMB
Launcher”. Aby uruchomić „PMB Launcher”, podwójnie kliknij
(PMB Launcher) na
pulpicie.
Uwagi
• Zaloguj się jako Administrator.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu „PMB”, na ekranie pojawi się komunikat o dostępności
narzędzia informacyjnego. Wybierz [Start].
133PL
1 Włącz komputer Macintosh i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Kliknij dwukrotnie
(SONYPMB).
Spis treści
Instalowanie „Music Transfer” (Macintosh)
3 Podwójnie kliknij plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja programu.
• „PMB” nie współpracuje z komputerami Macintosh.
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer” należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się jako Administrator.
Indeks
• Program „PMB” umożliwia import obrazów wykonanych aparatem na komputer,
w celu ich wyświetlenia. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem
i komputerem, po czym kliknij [Import] (Importuj).
• Można eksportować obrazy z komputera na kartę pamięci i wyświetlać je
w aparacie. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, kliknij
[Export] (Eksportuj) t [Easy Export (PC Sync)] (Łatwy eksport (Synch.PC))
w menu [Manipulate] (Czynnośc) i kliknij [Export] (Eksportuj).
• Możesz zapisać zdjęcia w pamięci i wydrukować je z datą.
• Możesz wyświetlić zdjęcia zapisane na komputerze według daty zdjęcia
w wyświetleniu kalendarza.
• Możesz korygować zdjęcia (redukcja czerwonych oczu itp.) i zmieniać datę
i godzinę wykonania zdjęcia.
• Możesz tworzyć płyty, używając napędu nagrywarki CD lub DVD.
• Z filmów AVCHD importowanych na komputer można tworzyć płyty Blu-ray,
płyty AVCHD i płyty DVD-wideo. (Do utworzenia płyty Blu-ray lub płyty DVDwideo po raz pierwszy, potrzebne jest środowisko komputera z dostępem do
Internetu.)
• Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest środowisko
połączenia z Internetem.)
• Szczegółowe informacje, zobacz
(PMB Help).
Szukanie MENU/
Ustawień
zWprowadzenie do programu „PMB”
Szukanie
operacji
Uwagi
134PL
Ciąg dalszy r
„Music Transfer” umożliwia zamianę plików muzycznych zapisanych fabrycznie
w aparacie na własne, ulubione ścieżki, a także pozwala na kasowanie i dodawanie
plików muzycznych.
Można także przywrócić ścieżki fabrycznie zaprogramowane w aparacie.
Spis treści
zWprowadzenie do programu „Music Transfer”
• Następujące rodzaje ścieżek mogą być importowane przy użyciu „Music Transfer”.
• Przed uruchomieniem „Music Transfer”, wykonaj
t
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia) t [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.
Szukanie
operacji
– Pliki MP3 zapisane na twardym dysku komputera
– Ścieżki muzycznej płyty CD
– Zaprogramowana muzyka, zapisana w pamięci aparatu
Inne szczegółowe informacje, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
135PL
2 Włącz komputer, po czym naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
3 Podłącz aparat do komputera.
• Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi
program rozpoznający aparat. Należy chwilę zaczekać.
Szukanie
operacji
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator lub podłącz
zasilacz AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) do wielozadaniowej stacji
dokującej (w zestawie) i do gniazdka ściennego, oraz podłącz aparat do
wielozadaniowej stacji dokującej.
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Do złącza USB na komputerze
2 Do gniazda USB
Indeks
Wielozadaniowa stacja
dokująca
Kabel USB
Import obrazów na komputer (Windows)
„PMB” umożliwia łatwy import obrazów.
Szczegółowe informacje o funkcjach „PMB”, zobacz „PMB Help”.
Import obrazów na komputer bez użycia „PMB”
Gdy po wykonaniu połączenia USB między aparatem i komputerem pojawi się kreator
AutoPlay, kliknij [Open folder to view files] (Otwórz folder i pokaż pliki) t [OK] t
[DCIM] lub [MP_ROOT] t skopiuj żądane obrazy na komputer.
Uwagi
• Używaj „PMB” do operacji takich, jak import filmów AVCHD na komputer.
• Jeżeli operacje na pliku filmu AVCHD lub katalogu znajdującym się w aparacie są wykonywane
za pomocą komputera, gdy aparat jest podłączony do komputera, może to spowodować
zniszczenie pliku obrazu lub uniemożliwić jego odtworzenie. Nie usuwaj i nie kopiuj za pomocą
komputera filmów AVCHD znajdujących się na karcie pamięci aparatu. Sony nie ponosi
odpowiedzialności za rezultat tego rodzaju operacji.
136PL
1 Najpierw podłącz aparat do komputera Macintosh. Podwójnie kliknij
noworozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym zapisane są
obrazy które chcesz importować.
Spis treści
Import obrazów na komputer (Macintosh)
2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuść.
Pliki obrazów są kopiowane na dysk twardy.
Szukanie
operacji
3 Podwójnie kliknij ikonę twardego dysku t żądany plik obrazu
w katalogu, który zawiera skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.
Kasowanie połączenia USB
•
•
•
•
Odłączany jest kabel USB.
Wyjmowana jest karta pamięci.
Wkładana jest do aparatu karta pamięci po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.
Wyłączany jest aparat.
1 Podwójnie kliknij ikonę odłączenia w
zasobniku zadań.
Windows Vista
3 Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia
po czym kliknij [OK].
Windows XP
Indeks
2 Kliknij (USB Mass Storage Device)
(Urządzenie pamięci masowej USB) t [Stop]
(Zatrzymaj).
Szukanie MENU/
Ustawień
Wykonaj kroki od 1 do 3 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:
Ikona odłączenia
Uwaga
• Przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę napędu na ikonę „Trash” gdy używasz
komputera Macintosh i w ten sposób aparat zostanie odłączony od komputera.
137PL
Gdy po raz pierwszy używasz programu „PMB Portable”, musisz wybrać język. Aby
wybrać, wykonaj poniższą procedurę. Gdy język zostanie wybrany, kroki od 3 do 5 będą
niepotrzebne przy kolejnym użyciu „PMB Portable”.
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Gdy podłączysz aparat do komputera, pojawi się Kreator AutoPlay.
Aby zamknąć Kreatora AutoPlay dla niepotrzebnych sterowników, kliknij [×].
2 Kliknij „PMB Portable”.
(W Windows XP, kliknij „PMB Portable” t [OK].)
Indeks
• Jeżeli żądany kreator AutoPlay nie pojawi się, kliknij [Computer] (Komputer) (w Windows
XP, [My Computer] (Mój komputer)) t [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij
„PMBP_Win.exe”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uruchamianie PMB Portable (Windows)
Szukanie
operacji
Ten aparat posiada wbudowaną aplikację „PMB Portable”.
Używając tej aplikacji możesz wykonywać co następuje:
• Możesz z łatwością umieścić zdjęcia na blogu lub w innym serwisie medialnym.
• Możesz przesyłać obrazy z komputera podłączonego do Internetu, nawet jeśli jesteś
poza domem lub biurem.
• Możesz z łatwością zarejestrować serwisy medialne (na przykład blogi), z których
często korzystasz.
Szczegółowe informacje o „PMB Portable”, zobacz pomoc dla „PMB Portable”.
Spis treści
Przesyłanie obrazów do serwisu
medialnego
• Jeżeli „PMB Portable” nie jest wyświetlane w kreatorze AutoPlay, kliknij [Computer]
(Komputer) t [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij „PMBP_Win.exe”.
Pojawi się ekran wyboru języka.
3 Wybierz żądany język, po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
4 Wybierz odpowiedni [Region] i [Country/Area] (Kraj/Obszar), po czym
kliknij [OK].
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
5 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij
[I Agree] (Akceptuję).
Uruchomi się program „PMB Portable”.
138PL
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Po podłączeniu aparatu do komputera, pojawi się [PMBPORTABLE] na pulpicie.
Kliknij [×] dla wszystkich niepotrzebnych napędów.
Spis treści
Uruchomienie PMB Portable (Macintosh)
2 Kliknij [PMBP_Mac] w folderze [PMBPORTABLE].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
4 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij
[I Agree] (Akceptuję).
Szukanie
operacji
3 Wybierz odpowiedni [Region] i [Country/Area] (Kraj/Obszar), po czym
kliknij [OK].
Uruchomi się program „PMB Portable”.
•
•
•
•
Program „PMB Portable” nie jest obsługiwany w wypadku filmów AVCHD.
Nastaw [Nastawienia LUN] w [Główne nastawienia] na [Wielopunktowy].
Zawsze podłącz się do sieci, gdy używasz „PMB Portable”.
Gdy przesyłasz obrazy przez Internet, pamiętaj że – zależnie od dostawcy usług internetowych –
pamięć podręczna może pozostać na używanym komputerze. Dotyczy to również sytuacji, gdy
używasz w tym celu niniejszego aparatu.
• Gdy wystąpi błąd w „PMB Portable” lub gdy przez pomyłkę skasujesz „PMB Portable”, możesz
naprawić „PMB Portable”, pobierając instalator PMB Portable z witryny internetowej.
Indeks
Uwagi dotyczące programu „PMB Portable”
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Program „PMB Portable” umożliwia pobranie adresów URL pewnych stron
internetowych z serwera administrowanego przez Sony („Serwer Sony”).
Aby używać programu „PMB Portable” do korzystania z usługi umieszczania zdjęć w
Internecie lub z innych usług („usługi”) świadczonych przez te i inne strony internetowe,
musisz wyrazić zgodę na następujące warunki.
• Niektóre strony internetowe wymagają procedury rejestracyjnej i/lub opłat za używane usługi.
Używając takich usług, postępuj według zasad i warunków umowy ustanowionych przez te strony
internetowe.
• Z powodów zależnych od operatorów strony internetowej może dojść do zakończenia
dostarczania usługi lub jej zmiany. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy występujące pomiędzy użytkownikami i stronami trzecimi, ani za żadne niedogodności
napotykane przez użytkowników, a związane z użytkowaniem tych usług, włącznie z
zakończeniem dostarczania usług lub ich zmianą.
• Aby wejść na stronę, zostaniesz na nią przekierowany przez serwer Sony. Może się zdarzyć, że
dostęp do strony internetowej nie będzie możliwy z powodu prac konserwacyjnych na serwerze
lub z innych przyczyn.
• W wypadku zakończenia pracy serwera Sony, informacja o tym będzie z wyprzedzeniem
umieszczona na stronach internetowych Sony, itp.
• Adresy URL, na które serwer Sony dokonał przekierowania, jak i inne informacje mogą zostać
zapisane w celu ulepszenia przyszłych produktów i usług Sony. Tym niemniej żadne dane
osobowe nie zostaną wówczas zapisane.
139PL
Spis treści
Utworzenie płyty z filmami
Można utworzyć płytę z filmami AVCHD nagranymi tym aparatem.
Wybór metody utworzenia płyty z filmami
Odtwarzacz
Rodzaj płyty
Importowanie filmów na komputer
przy użyciu „PMB” i utworzenie
płyty Blu-ray
Szukanie MENU/
Ustawień
Odtwarzacze płyt Blu-ray
(Odtwarzacz płyt Blu-ray,
PlayStation®3, itp.)
Metoda tworzenia
Odtwarzacze formatu AVCHD Importowanie filmów na komputer
(Odtwarzacz płyt Sony Bluprzy użyciu „PMB” i utworzenie
ray, PlayStation®3, itp.)
płyty formatu AVCHD
Utworzenie płyty formatu AVCHD
przy użyciu nagrywarki DVD innej
niż DVDirect Express
Importowanie filmów na komputer
przy użyciu „PMB” i utworzenie
płyty o jakości obrazu standardowej
rozdzielczości (SD)
Indeks
Zwyczajne odtwarzacze DVD
(odtwarzacz DVD, komputer
z funkcją odtwarzania DVD,
itp.)
Szukanie
operacji
Wybierz metodę odpowiednią dla posiadanego odtwarzacza.
Szczegółowe informacje o metodzie tworzenia płyty przy użyciu „PMB”, zobacz
„PMB Help”.
Aby wykonać import filmów na komputer, zobacz str. 136.
Uwaga
• Jeżeli tworzysz płytę przy użyciu Sony DVDirect (nagrywarka DVD), użyj otworu karty pamięci
nagrywarki DVD, lub podłącz nagrywarkę DVD przez połączenie USB w celu transferu danych.
zCharakterystyka każdego rodzaju płyt
Użycie płyty Blu-ray umożliwia nagrywanie filmów o jakości obrazu wysokiej
rozdzielczości (HD) i czasie nagrania dłuższym niż płyty DVD.
Filmy o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) mogą zostać nagrane na
nośnik DVD, na przykład płytę DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości
obrazu wysokiej rozdzielczości (HD).
• Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na
odtwarzaczach formatu AVCHD, na przykład odtwarzacz Sony Blu-ray
i PlayStation®3. Płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
Film o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (SD) skonwertowany z filmów
o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) może zostać nagrany na nośniku
DVD, na przykład na płytach DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu
standardowej rozdzielczości (SD).
140PL
Ciąg dalszy r
„PMB”
Następujące 12-cm płyty mogą być używane do programu „PMB”. Informacje
o płytach Blu-ray, zobacz strona 142.
Charakterystyka
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Nie mogą być ponownie nagrane.
DVD-RW/ DVD+RW
Mogą być ponownie nagrane i używane.
• Pamiętaj o aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania systemu
PlayStation®3.
• Konsola PlayStation®3 może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.
Płyta AVCHD o jakości obrazu HD może być utworzona z filmów AVCHD
importowanych na komputer przy użyciu dostarczonego programu „PMB”.
1 Włącz zasilanie komputera i włóż nieużywaną płytę do napędu DVD.
Szukanie MENU/
Ustawień
Tworzenie płyt AVCHD
Szukanie
operacji
Rodzaj płyty
Spis treści
zRodzaje płyt, które mogą być używane do programu
2 Uruchom „PMB”.
4 Kliknij
i wybierz [Create AVCHD Format Discs (HD)] (Utwórz płytę
w formacie AVCHD (HD)).
Indeks
3 Wybierz film AVCHD, który chcesz zapisać na płycie.
5 Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.
Uwagi
• Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany (str. 133).
• Zdjęcia i filmy MP4 nie mogą być nagrywane na płytę AVCHD.
• Tworzenie płyty może trwać dłuższy czas.
zOdtwarzanie płyty AVCHD na komputerze
Płyty AVCHD mogą być odtwarzane na komputerze przy użyciu „Player for
AVCHD” zainstalowanego razem z „PMB”. Aby uruchomić program, kliknij na
[Start] t [All Programs] (Wszystkie programy) t [PMB] t [PMB Launcher] t
[View] (Widok) t [Player for AVCHD].
Szczegółowe operacje, zobacz Pomoc dla „Player for AVCHD”.
• Obrazy mogą nie być płynnie odtwarzane, zależnie od środowiska komputera.
141PL
Ciąg dalszy r
Tworzenie płyt Blu-ray
1 Włącz zasilanie komputera i włóż nieużywaną płytę do napędu DVD.
• Jeżeli program inny niż „PMB” uruchomi się automatycznie, zamknij ten program.
2 Uruchom „PMB”.
3 Wybierz film AVCHD, który chcesz zapisać na płycie.
Szukanie MENU/
Ustawień
Płyty DVD o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (SD) mogą być tworzone przy
użyciu dostarczonego programu „PMB”, z wybranego filmu AVCHD importowanego na
komputer.
Szukanie
operacji
Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej
rozdzielczości (SD)
Spis treści
Można tworzyć płyty Blu-ray z filmów AVCHD importowanych na komputer.
Dany komputer musi być zdolny do tworzenia płyt Blu-ray. Można używać płyt BD-R
(nie do ponownego zapisu) lub BD-RE (ponownego zapisu). Nagrania wielosesyjne nie
mogą być wykonywane.
Aby utworzyć płytę Blu-ray, pamiętaj o zainstalowaniu [BD add-on software] na ekranie
instalacyjnym „PMB”. Aby zainstalować, komputer musi być połączony z Internetem.
Szczegółowe operacje, zobacz „PMB Help”.
4 Kliknij
i wybierz [Create DVD-Video Format Discs (STD)] (Utwórz
płytę w formacie DVD-Video (STD)).
Uwagi
Indeks
5 Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.
• Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany (str. 133).
• Płyty nie mogą być tworzone z filmów MP4.
• Utworzenie płyty może długo trwać, ze względu na konwersję filmu AVCHD na jakość obrazu
standardowej rozdzielczości (SD).
• Gdy płyta DVD-wideo jest tworzona po raz pierwszy, komputer musi być połączony
z Internetem.
142PL
Szukanie
operacji
Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą pamięci
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z drukarką.
• Drukowanie przy użyciu komputera
Możesz importować zdjęcia na komputer za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB”, a następnie je wydrukować. Na zdjęciu można umieścić datę
i je wydrukować.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Help”.
• Drukowanie w punkcie usługowym (str. 145)
Spis treści
Drukowanie zdjęć
Uwagi
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu
drukarki zgodnej z PictBridge
Możesz drukować obrazy nagrane przy użyciu tego aparatu nawet jeżeli nie masz
komputera, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej z PictBridge.
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator.
Indeks
„PictBridge” jest oparty na standardzie CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Szukanie MENU/
Ustawień
• Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
• W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować panoramicznych zdjęć.
2 Podłącz aparat do drukarki.
Wielozadaniowa stacja
dokująca
1 Do gniazda USB
drukarki
2 Do gniazda USB
Kabel USB
3 Włącz aparat i drukarkę.
Po wykonaniu połączenia, na ekranie pojawi się wskaźnik .
Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu (sygnalizacja błędu), sprawdź podłączoną
drukarkę.
143PL
Ciąg dalszy r
4
t
(Druk) t żądany tryb
Drukuje obraz aktualnie wyświetlany w trybie
pojedynczego obrazu.
Wiele obrazów
Możesz wybrać i wydrukować wiele obrazów.
Po kroku 4, wykonaj następujące czynności.
2Dotknij [OK] t [OK].
Wszyst obr w zakresie dat
Wszyst. w tym katalogu
5 Żądana opcja nastawienia t [Start]
Ilość
Wybiera liczbę kopii, które mają być wydrukowane
dla danego zdjęcia.
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie zmieścić się na jednym
arkuszu, zależy to od ilości zdjęć.
Wybiera liczbę zdjęć, które będą wydrukowane obok
siebie na jednym arkuszu.
Rozmiar
Wybiera rozmiar arkusza druku.
Data
Wybiera [Data] lub [Dzień&Godz], aby wstawić datę i
godzinę na zdjęciach.
Indeks
Układ
Szukanie MENU/
Ustawień
Drukuje wszystkie zdjęcia jednocześnie w wybranym
zakresie dat i katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 4.
Szukanie
operacji
1Dotknij zdjęcia, które chcesz wydrukować.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania
obrazów przeznaczonych do druku.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Spis treści
Ten obraz
• Gdy wybierzesz [Data], data zostanie naniesiona
w formacie wybranym przy użyciu [Nastawia datę i czas]
na aparacie. Ta funkcja może nie być dostępna, zależnie
od drukarki.
Uwagi
• Filmów nie można wydrukować.
• Jeżeli nie można podłączyć aparatu do drukarki, pamiętaj aby nastawić [Połączenie USB]
w [Główne nastawienia] na [PictBridge].
• Nie odłączaj kabla USB, gdy wskaźnik
(PictBridge łączy) znajduje się na ekranie.
144PL
Możesz zanieść kartę pamięci, zawierającą obrazy wykonane aparatem, do punktu
usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne z DPOF,
możesz wcześniej dodać znak
(Znacznik druku) do zdjęć w menu oglądania, aby nie
wybierać ich na nowo podczas druku w punkcie usługowym.
Spis treści
Drukowanie w punkcie usługowym
Uwagi
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej. Skopiuj zdjęcia na kartę pamięci (str. 123), po czym zanieś kartę pamięci do punktu
usługowego.
• Należy skonsultować się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby sprawdzić jakie rodzaje
kart pamięci są akceptowane przez sklep.
• Może być konieczny adapter karty (sprzedawany oddzielnie). Skonsultuj się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• Jeżeli chcesz nałożyć daty na zdjęcia, skonsultuj się z punktem usługowym, w którym drukujesz
zdjęcia.
Indeks
145PL
W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 146 do 154.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”,
zobacz str. 155.
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Wysyłając aparat do naprawy, udzielasz tym samym zgody na ewentualne sprawdzenie
zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Indeks
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
http://www.sony.net/
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 107).
Szukanie
operacji
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę,
włożyć ponownie akumulator i włączyć zasilanie.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Sprawdź, czy ustawienie akumulatora jest prawidłowe i włóż akumulator tak, aby dźwignia
wyjmowania akumulatora została zablokowana.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę
czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką
ściereczką.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie
w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie LCD
wyświetlony zostanie komunikat.
• Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja
[Oszczędz. energii] jest nastawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się
automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.
146PL
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
Spis treści
• Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią
akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować
wskazanie. Zależnie od warunków używania, wyświetlenie może pozostać nieprawidłowe.
• Akumulator jest martwy (str. 163). Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
Indeks
• Gdy nie można nagrać obrazów na karcie pamięci, ale zostają nagrane w pamięci wewnętrznej
pomimo tego, że karta pamięci znajduje się w aparacie, upewnij się, że karta pamięci została
włożona dokładnie do końca.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Jeżeli jest pełna, wykonać
jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 79).
– Zmień kartę pamięci.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Przełącz przycisk trybu
(Zdjęcie)/ (Film).
• Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub szybsza)
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 106).
Szukanie MENU/
Ustawień
• Wyjmij akumulator i włóż go z powrotem uważając, aby był prawidłowo włożony.
• Temperatura może być nieodpowiednia dla ładowania. Spróbuj ponownie wykonać
ładowanie akumulatora, w zakresie odpowiednich temperatur (10°C do 30°C).
• Szczegółowe informacje, zobacz str. 163.
Szukanie
operacji
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie działa.
• Jeżeli uśmiechnięta twarz nie została wykryta, zdjęcie nie będzie wykonane.
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 106).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Nagraj po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Gdy czas otwarcia migawki przekracza określony czas, na przykład gdy nagrywasz obrazy
w ciemnym otoczeniu, aparat automatycznie redukuje szumy na obrazie. Ta funkcja
nazywana jest funkcją NR (redukcja szumu) wolnej migawki i powoduje, że wydłuża się czas
nagrywania.
• Działa funkcja redukcji zamkniętych oczu. Gdy funkcja [Red. zamkniętych oczu] jest
nastawiona na [Auto], zmień nastawienie na [Wyłącz] (str. 71).
147PL
Obraz jest nieostry.
Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy.
• Funkcję wykrywania twarzy można wybrać tylko, gdy tryb ostrości jest nastawiony na [Multi
AF] i gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy gdy tryb ogniskowania z bliska jest aktywny.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Zoom nie może być używany podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej
panoramy.
• Nie można użyć inteligentnego zoomu, zależnie od rozmiaru zdjęcia (str. 98).
• Nie można używać zoomu cyfrowego w następujących sytuacjach:
– W trybie filmu
– W trybie korekcji pod światło HDR
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
Szukanie
operacji
Zoom nie działa.
Spis treści
• Obiekt jest zbyt blisko. W czasie fotografowania pamiętaj, aby obiektyw był od
fotografowanego obiektu dalej, niż wynosi najkrótsza odległość fotografowania, (około 1 cm
(W)/50 cm (T) od obiektywu w trybie inteligentnej autoregulacji i w łatwym trybie, lub około
8 cm (W)/50 cm (T) w innych trybach nagrywania). Można też nastawić tryb ogniskowania
z bliska i fotografować z odległości 1 cm do 20 cm po stronie W.
• Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrany został tryb (Pejzaż), tryb
(Zmierzch) lub tryb (Fajerwerki).
Lampa błyskowa nie działa.
Indeks
• Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
– Nagrywana jest seria zdjęć (str. 56).
– Gdy w trybie wyboru sceny wybrany został tryb (Duża czułość), tryb (Zmierzch) lub
tryb (Fajerwerki).
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
• Nastaw lampę błyskową na [Włącz] (str. 47) w trybie ogniskowania z bliska lub gdy tryb
wyboru sceny jest nastawiony na (Pejzaż), (Kulinaria),
(Zwierzę domowe), (Plaża),
(Śnieg),
(Podwodne) lub (Krótki czas migawki).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się niewyraźne,
białe, okrągłe plamy.
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.
148PL
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie włączone) nie działa.
Spis treści
Szukanie
operacji
• W trybie wyboru sceny jest wybrany tryb
(Pejzaż) , tryb (Zmierzch) lub tryb
(Fajerwerki).
• Gdy wybrany został tryb ogniskowania z bliska, odległość fotografowania wynosi około 1 cm
do 20 cm.
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie filmu
– W trybie korekcji drgań
– W trybie z ręki o zmierzchu
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
– W łatwym trybie
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
Nie można wyłączyć fotografowania makro.
Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko podczas
odtwarzania.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Nie ma funkcji wymuszonego wyłączenia fotografowania makro. W trybie [Auto] jest nawet
możliwe fotografowanie odległych obiektów.
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
Indeks
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Używając programu „PMB”, można
drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą (str. 133).
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 58).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Wyreguluj [Balans bieli] (str. 61).
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastawić [Red. czerw. oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 101).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszuj obraz, używając [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu oglądania lub
skoryguj używając „PMB”.
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane.
149PL
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
Takie samo zdjęcie zostaje wykonane kilka razy.
Spis treści
• Nie można nagrywać obrazów kolejno gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem.
• Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy (str. 79).
• Mała moc akumulatora. Włóż naładowany akumulator.
• Ustaw [Seria] na [Wyłącz] (str. 56).
• [Rozpoznanie sceny] jest ustawiony na [Zaawansowany] (str. 67).
Nie można odtwarzać obrazów.
Data i czas nie są wyświetlane.
• Gdy opcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz].
Szukanie MENU/
Ustawień
• Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 137).
• Użyj programu „PMB”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze tym aparatem.
Szukanie
operacji
Oglądanie zdjęć
Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.
Przyciski i ikony nie są wyświetlone.
Indeks
• [Autom. orient.] jest ustawiony na [Włącz] (str. 99).
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz palcem prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i
ikony znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z
ekranu.
• Opcja [Konfiguracja wyświetlenia] w menu nagrywania lub oglądania jest nastawiona na
[Wyłącz]. Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo.
Nie słychać muzyki podczas prezentacji zdjęć.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu za pomocą „Music Transfer” (strony 133, 134).
• Sprawdź, czy nastawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strony 77, 90).
• Pokaz slajdów jest odtwarzany w trybie [Ciągłe odtwarzanie]. Wybierz [Pokaz slajdów z
muzyką] i odtwarzaj.
Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
• Aparat i odbiornik TV muszą używać takiego samego systemu kolorystycznego (str. 160).
• Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe (strony 127,128).
• Jeżeli kabel USB jest podłączony do złącza USB, odłącz kabel (str. 137).
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV, nagrywany obraz nie jest
wyświetlany na ekranie TV.
Kasowanie
Nie można usunąć obrazu.
• Anuluj ochronę (str. 87).
150PL
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznana przez komputer z gniazdem
karty „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO Duo”.
Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera
(str. 136). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można importować obrazów.
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB” nie uruchamia się automatycznie.
Indeks
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 136).
• Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import
obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci
sformatowanej aparatem (str. 119).
Szukanie MENU/
Ustawień
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza
sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
• Nastawić [Połączenie USB] na [Auto] lub [Mass Storage] (str. 112).
• Użyj kabla USB, aby połączyć komputer z aparatem.
• Odłącz kabel USB zarówno od komputera, jak i od aparatu, po czym ponownie solidnie go
podłącz.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie.
Szukanie
operacji
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Spis treści
Komputery
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB Portable” nie uruchamia się.
• Ustawić [Nastawienia LUN] na [Wiele].
• Nastaw [Połączenie USB] na [Auto] lub [Mass Storage].
• Podłącz komputer do sieci.
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz „PMB”, zobacz „PMB Help” (str. 133).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Odtwarzasz film bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci. Użyj „PMB”
i wykonaj import filmu do komputera, po czym odtwórz film (str. 133).
Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.
• Użyj programu „PMB”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze tym aparatem.
• Zarejestruj obraz w pliku bazy danych obrazu i odtwórz w [Widok daty] (str. 85).
• Widok wydarzenia nie jest dostępny w tym aparacie.
151PL
Nie można włożyć karty pamięci.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Spis treści
Karta pamięci
Karta pamięci została przez pomyłkę sformatowana.
• Wszystkie dane na karcie pamięci zostają skasowane w wyniku formatowania. Nie można ich
przywrócić.
• Sprawdź, czy karta pamięci została włożona prawidłowo, do samego końca.
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta pamięci. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować danych zapisanych w pamięci wewnętrznej na kartę
pamięci.
Szukanie MENU/
Ustawień
Pamięć wewnętrzna
Szukanie
operacji
Dane są nagrywane w pamięci wewnętrznej, chociaż włożona została karta
pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Skopiuj na kartę pamięci o wystarczającej pojemności.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Indeks
Nie można skopiować danych z karty pamięci lub z komputera do pamięci
wewnętrznej.
Wydruk
Zobacz „Drukarka zgodna z PictBridge”, razem z poniższymi pozycjami.
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki.
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
• Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź
zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy nastawieniu
rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub
druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka
posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
152PL
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
Nie można nawiązać połączenia.
Nie można drukować zdjęć.
Indeks
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone kablem USB.
• Włącz drukarkę. Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi dostarczona razem z
drukarką.
• Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, zdjęcia mogą się nie wydrukować. Odłącz
kabel USB i podłącz go ponownie. Jeżeli nadal nie możesz drukować obrazów, odłącz kabel
USB jeszcze raz, wyłącz drukarkę, po czym ją włącz i podłącz kabel ponownie.
• Filmów nie można wydrukować.
• Obrazy wykonane innymi aparatami lub obrazy zmodyfikowane na komputerze mogą nie
zostać wydrukowane.
• Zdjęcia panoramiczne mogą nie być drukowane przez niektóre drukarki, lub mogą być
drukowane obcięte na krawędziach.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest zgodna z
PictBridge, czy nie.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Ustaw [Połączenie USB] na [PictBridge] (str. 112).
• Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd, szczegółowych
informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
Szukanie
operacji
Drukarka zgodna z PictBridge
Spis treści
• Używając programu „PMB”, możesz drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 133).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować obrazy z
naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać informacje Exif. W
sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z producentem drukarki lub
oprogramowania.
• Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.
Drukowanie zostało anulowane.
• Nie odłączaj kabla USB, dopóki nie wyłączy się wskaźnik
(PictBridge łączy).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć,
czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Obraz nie posiada danych nagrywania, więc nie można nanieść na nim daty. Nastawić [Data]
na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 143).
153PL
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulowania.
Zależnie od rodzaju drukarki może to chwilę potrwać.
Szukanie
operacji
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
Spis treści
• Gdy po podłączeniu drukarki do aparatu zmienisz rozmiar papieru znajdującego się
w drukarce, odłącz podłączony do drukarki kabel USB, po czym podłącz drukarkę
z powrotem.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie aparatu
(str. 143) lub drukarki.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na drukarce
dostępny.
Panel dotykowy
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 118).
• [Osłona] jest ustawiony na [Włącz] (str. 111).
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 118).
Szukanie MENU/
Ustawień
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
Inne
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim zacznie być
używany ponownie.
Indeks
Obiektyw zachodzi mgłą.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 126).
• Wbudowany akumulatorek podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator i
zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
Data lub czas są nieprawidłowe.
• Nastawienie regionu jest nastawione na inną lokalizację niż miejsce, w którym aktualnie
przebywasz. Zmień nastawienie za pomocą
t
(Nastaw.) t (Nastawienie zegara)
t [Nastawia region].
154PL
Wyświetlenie samodiagnostyki
• W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć
i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
• Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez
formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (str. 119).
• Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż
nową kartę pamięci.
Indeks
E:61:ss
Szukanie MENU/
Ustawień
C:32:ss
Szukanie
operacji
Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki
aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ss) będą różne w zależności od stanu
aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań
korygujących, aparat może wymagać naprawy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą
Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Spis treści
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty
E:62:ss
E:91:ss
• Wystąpiła usterka aparatu. Inicjalizować aparat (str. 107), po czym ponownie włączyć
zasilanie.
E:94:ss
• Działanie jest nieprawidłowe podczas zapisu lub usuwania danych. Konieczna jest naprawa.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Przygotuj się do podania wszystkich cyfr w kodzie błędu, zaczynając od E.
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
• Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków
używania lub rodzaju akumulatora, wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest akumulatorem NP-BN1 (w zestawie).
155PL
Błąd systemu
Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie
Spis treści
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
• Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie
filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie
obniży się.
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
Szukanie
operacji
Błąd pamięci wewnętrznej
Włóż ponownie kartę pamięci
Błąd rodzaju karty pamięci
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
Ta karta pamięci nie może nagrywać ani odtwarzać
Szukanie MENU/
Ustawień
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Sformatować ponownie nośnik danych (str. 119).
Indeks
Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty pamięci
Blokada karty pamięci
• Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję
LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.
Karta pamięci tylko z możliwością odczytu
• Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.
Zapis na karcie pamięci nie został prawidłowo zakończony
Odzyskiwanie danych
• Włóż ponownie kartę pamięci i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać
odtworzone.
• Na karcie pamięci nie zostały nagrane obrazy, które mogą być odtworzone.
Nie ma zdjęć
• Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który może zostać odtworzony w pokazie
slajdów.
156PL
Znaleziono nierozpoznany plik
Błąd katalogu
Spis treści
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego plik, którego aparat nie może
odtworzyć. Usuń plik na komputerze i następnie skasuj katalog.
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać inny katalog lub stworzyć nowy katalog (str. 120, 121).
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim
razie utworzyć kolejnych katalogów.
Szukanie
operacji
Więcej kat niemożliwe
Usuń zawartość katalog
Katalog chroniony
• Miała miejsce próba skasowania na komputerze katalogu, który jest chroniony jako katalog
tylko do odczytu.
Błąd pliku
Kat. tylko do odczytu
Indeks
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego co najmniej jeden plik. Usuń
wszystkie pliki i następnie skasuj katalog.
• Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania.
Wybierz inny katalog (str. 121).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 87).
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.
Nie można wykryć twarzy do retuszu
• Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.
(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy
błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.
MP4 12M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
MP4 6M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
• Zalecane jest użycie karty pamięci posiadającej co najmniej 1 GB pamięci.
Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu
• Ustaw [Format filmu] na [MP4] (str. 95).
157PL
• Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.
• Używając opcji [Wszyst obr w zakresie dat] lub [Wszyst. w tym katalogu], można wybrać
maksymalnie 999 plików dla DPOF, ochrony lub druku.
• Można dodać
(Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików. Anuluj wybór.
Przetwarzanie…
• Drukarka wykonuje procedurę anulowania polecenia druku. Druk nie jest możliwy zanim ta
procedura nie zostanie ukończona. Procedura może zająć trochę czasu, zależy to od drukarki.
• Skasować plik muzyczny lub wymienić go na normalny plik muzyczny.
• Wykonaj [Formatuj muzykę], po czym pobierz nowy plik muzyczny.
Błąd formatowania pliku muzycznego
• Wykonać [Formatuj muzykę].
Szukanie MENU/
Ustawień
Błąd odtwarzania muzyki
Szukanie
operacji
• Transmisja danych do drukarki może nie być jeszcze zakończona. Nie odłączać kabla USB.
Spis treści
Wybrano już maksymalną
liczbę obrazów
Operacja niemożliwa dla
nieobsługiwanych plików
Indeks
• Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów,
które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.
Przygotowanie pliku bazy danych obr.
• Aparat przywraca informacje o dacie itp. w wypadkach, gdy zdjęcia zostały skasowane na
komputerze, itp.
• Niezbędny plik bazy danych obrazu zostaje utworzony po sformatowaniu karty pamięci.
• Ilość zdjęć przekracza liczbę, dla której możliwe jest zarządzanie przez aparat datami w pliku
bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasuj
obrazy w trybie [Widok daty].
Znaleziono niespójności w pliku bazy
danych obrazu. Odzyskuje dane.
• Filmy AVCHD nie mogą być nagrywane lub odtwarzane, ponieważ plik bazy danych obrazu
jest uszkodzony. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby odzyskać plik bazy danych
obrazu.
• Nie jest możliwe nagrywanie do pliku bazy danych obrazu ani odtwarzanie przy użyciu trybu
[Widok daty]. Użyj programu „PMB”, aby zrobić kopie zapasowe wszystkich obrazów na
komputerze i używaj ich do odzyskiwania danych karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.
158PL
Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać
• Wzrosła temperatura aparatu. Nie można nagrać żadnych obrazów dopóki temperatura nie
obniży się.
Szukanie
operacji
Funkcja nagrywania niedostępna
ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz
Spis treści
• Wykonaj import obrazów na komputer za pomocą „PMB” i sformatuj kartę pamięci lub
pamięć wewnętrzną (str. 119).
Jeżeli nie można przesłać wszystkich obrazów do komputera za pomocą „PMB”, prześlij
obrazy do komputera bez użycia „PMB” (str. 136).
Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, prześlij je z powrotem do aparatu za pomocą
„PMB”.
Nagrywanie zatrzymane, bo
wzrosła temperatura aparatu
• Jeżeli filmy są nagrywane przez dłuższy czas, temperatura aparatu wzrośnie. W takim
wypadku przestań nagrywać filmy.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Zapisywanie zostało zatrzymane ze względu na wzrost temperatury podczas nagrywania
filmu. Poczekaj, aż temperatura obniży się.
Połączenie nieudane
• Sprawdź port odbioru TransferJet i wykonaj prawidłowy transfer danych (str. 16).
Indeks
Nie wysłano niektórych plików
Nie otrzymano niektórych plików
• Albo komunikacja została przerwana w czasie transferu obrazów, albo transfer został
przerwany, ponieważ pamięć urządzenia jest pełna. Sprawdź pojemność dostępnej pamięci
i spróbuj ponownie wykonać transfer danych używając TransferJet.
159PL
Można użyć ładowarki (w zestawie) i zasilacza AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie)
w każdym kraju lub regionie, gdzie napięcie w sieci zawiera się w granicach od 100 V do
240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz.
Spis treści
Używanie aparatu za granicą
Uwaga
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to spowodować awarię.
Aby na ekranie TV oglądać filmy nagrane tym aparatem, aparat i odbiornik TV muszą
używać tego samego systemu kolorystycznego.
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacji, Rumunia, Singapur, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, itd.
Indeks
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
Szukanie MENU/
Ustawień
System NTSC (1080 60i)
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
Szukanie
operacji
O systemach kolorystycznych TV
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
160PL
Karta „Memory Stick Duo” jest małym, przenośnym, chipowym nośnikiem danych.
Rodzaje kart „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie są podane w
tabeli poniżej. Jednakże nie gwarantuje się poprawnego działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick Duo”.
Rodzaj „Memory Stick”
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Spis treści
„Memory Stick Duo”
Nagrywanie/Odtwarzanie
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Szukanie
operacji
Memory Stick Duo (z MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Szukanie MENU/
Ustawień
*1 Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwany.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” i “Memory
Stick PRO-HG Duo” są wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate jest technologią ochrony
praw autorskich wykorzystującą szyfrowanie. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające
funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.
*3 Filmy [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] lub [MP4 6M] nie mogą być
nagrywane w pamięci wewnętrznej lub na karcie Memory Stick innej niż „Memory Stick PRO
Duo”.
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego, równoległego transferu danych. Aparat wykonuje taki sam
4-bitowy, równoległy transfer danych jak karta „Memory Stick PRO Duo”.
Uwagi
Indeks
• Ten produkt jest zgodny z „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od „Memory Stick
Micro”.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty „Memory Stick Duo” sformatowanej na
komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest różna w zależności od kombinacji użytej karty „Memory
Stick Duo” i urządzenia.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w czasie odczytu lub zapisu danych.
• W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas
odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub
zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę „Memory Stick Duo”, ani na adapter „Memory Stick Duo”.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick Duo” palcami lub metalowymi przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać, nie zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty „Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć przez
przypadek.
• Do otworu „Memory Stick Duo” nie wolno wkładać niczego innego, oprócz karty „Memory Stick
Duo”. Może to bowiem być przyczyną usterki.
• Nie należy używać ani przechowywać karty „Memory Stick Duo” w następujących warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję
161PL
Ciąg dalszy r
• Aby używać karty „Memory Stick Micro” w tym aparacie, należy kartę „Memory Stick Micro”
umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli karta „Memory Stick Micro” zostanie
włożona do aparatu bez adaptera „M2” o wielkości równej Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie
być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć
przez przypadek.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi o używaniu „Memory Stick Micro” (sprzedawana
oddzielnie)
Szukanie
operacji
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo” w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”, należy pamiętać
o włożeniu „Memory Stick Duo” do adaptera „Memory Stick Duo”. Jeśli karta „Memory Stick
Duo” zostanie włożona do urządzenia zgodnego z kartą „Memory Stick” bez adaptera „Memory
Stick Duo”, wyjęcie jej może nie być możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do adaptera „Memory Stick Duo” należy uważać, aby
karta „Memory Stick Duo” była skierowana we właściwym kierunku, następnie należy włożyć ją
całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.
• Gdy w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick” używana jest karta „Memory Stick Duo” włożona
do adaptera „Memory Stick Duo”, sprawdzić, czy adapter „Memory Stick Duo” jest włożony we
właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera „Memory Stick Duo” do urządzenia zgodnego z kartą „Memory
Stick” bez karty „Memory Stick Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Spis treści
Uwagi o używaniu adaptera „Memory Stick Duo”
(sprzedawany oddzielnie)
Indeks
162PL
O ładowaniu akumulatora
• Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie
zostać w pełni naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.
Spis treści
Akumulator
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
Indeks
• Całkowicie rozładuj akumulator i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Aby utrzymać
funkcję pracy akumulatora podczas przechowywania, co najmniej raz w roku całkowicie go
naładuj, po czym całkowicie rozładuj w aparacie.
• Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć (str.76), aż
wyłączy się zasilanie.
• Aby utrzymywać w czystości styki akumulatora i zapobiec zwarciu, przed przenoszeniem lub
przechowywaniem należy włożyć go do plastikowej torebki w celu odizolowania od innych
metalowych przedmiotów.
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak przechowywać akumulator
Szukanie
operacji
• Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach
akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć czas działania akumulatora należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać i wkładać do aparatu bezpośrednio
przed rozpoczęciem nagrywania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania
dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na
słońcu.
• Jeżeli bieguny akumulatora będą zanieczyszczone, aparat może się nie włączyć, akumulator może
się nie ładować lub mogą się pojawić inne nieprawidłowości. W takich wypadkach delikatnie usuń
zanieczyszczenia miękką ściereczką.
O żywotności akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i
poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się
znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy, a
także środowiska, w jakim akumulator jest używany.
Kompatybilny akumulator
• Akumulator NP-BN1 (w zestawie) może być używany tylko w tych modelach Cyber-shot, które
są kompatybilne z typem N.
163PL
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane tylko akumulatory typu NP-BN (nie żadne inne).
Akumulatory inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć przy
próbie ładowania, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.
• Lampka CHARGE na dostarczonej ładowarce ma dwa następujące rodzaje błysków.
Szybkie błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 0,15 s.
Wolne błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 1,5 s.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Gdy naładowany akumulator będzie
pozostawiony w ładowarce, okres żywotności akumulatora może ulec skróceniu.
• Gdy lampka CHARGE miga, wyjmij ładowany akumulator i włóż go do ładowarki z powrotem
w ten sposób, aby kliknął. Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie, akumulator może być
niesprawny lub włożony został akumulator inny niż podanego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli akumulator jest podanego tutaj rodzaju, należy
wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka pracuje właściwie.
Jeżeli ładowarka akumulatora działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Gdy lampka CHARGE miga wolno, jest w trybie gotowości i ładowanie zostało czasowo
zatrzymane. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy
temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania.
Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do
zakresu odpowiedniego do ładowania. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od
10°C do 30°C.
Spis treści
Ładowarka akumulatora
Indeks
164PL
Inteligentny Pantilter (sprzedawany oddzielnie) umożliwia wykonywanie zdjęć w oparciu
o wykrywanie przez aparat twarzy obiektów.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi dołączoną do Inteligentnego
Pantiltera.
Spis treści
Inteligentny Pantilter
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
165PL
Nagrywanie i odtwarzanie w aparacie
Szukanie
operacji
Format AVCHD został opracowany dla cyfrowych kamer wideo wysokiej rozdzielczości do
nagrywania sygnału HD (Wysoka rozdzielczość) ze specyfikacją 1080i*1 lub 720p*2,
z wykorzystaniem technologii kodowania o wysokiej efektywności kompresji. Format MPEG-4
AVC/H.264 jest stosowany do kompresji danych wideo, a system Dolby Digital lub system Linear
PCM jest używany do kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 jest zdolny do kompresji obrazów z wyższą efektywnością niż
konwencjonalny format kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia zapis sygnału
wideo wysokiej rozdzielczości, nagranego cyfrową kamerą wideo, na płytach 8 cm DVD, na
twardym dysku, dysku pamięci masowej, karcie pamięci, itp.
Spis treści
Format AVCHD
W oparciu o format AVCHD, aparat nagrywa z jakością obrazu wysokiej rozdzielczości (HD),
wspomnianej poniżej.
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Urządzenie kompatybilne z 1080 50i
Sygnał audio:
Nośnik danych:
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2 kan
Karta pamięci
Indeks
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 1 080 efektywnych linii skanowania
i system międzyliniowy.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 720 efektywnych linii skanowania
i system progresywny.
*3 Dane nagrane w formacie AVCHD innym niż podany powyżej nie mogą być odtwarzane na tym
aparacie.
Szukanie MENU/
Ustawień
Sygnał wideo*3: Urządzenie kompatybilne z 1080 60i
166PL
Komunikacja TransferJet jest zgodna ze standardem podanym poniżej.
Standard TransferJet:
Zgodny z PCL Spec. Rev. 1.0
• Używaj wymienionego powyżej protokołu komunikacyjnego „SCSI”, gdy łączysz się
z urządzeniem kompatybilnym z TransferJet (sprzedawane oddzielnie). Używaj protokołu
komunikacji „OBEX”, gdy wymieniasz dane między aparatami.
Szukanie
operacji
Protocol Class Name (rodzaj komunikacji):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Spis treści
Standard TransferJet
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
167PL
A
I
Akumulator.....................................................................163
Ikona polecenia wydruku .......................................145
Autom. orient. .................................................................99
Indeks obrazów ...............................................................75
Autoportret .......................................................................49
Inicjalizuj ..........................................................................107
Autoprogram ...................................................................27
Inteligentna auto regulacja ......................................26
Inteligentny zoom..........................................................98
Brzęczyk ............................................................................103
ISO .........................................................................................59
C
J
Centr AF.............................................................................64
Jakość ...................................................................................53
Chroń ....................................................................................87
Jasność LCD ...................................................................104
Chwilowo obrócone wyświetlenie .......................40
COMPONENT .............................................................110
K
Kalendarz ...........................................................................74
Kalibrowanie ..................................................................118
Dane naświetlenia .........................................................92
Karta pamięci .....................................................................3
Data .....................................................................................144
Kasuj .....................................................................................79
DPOF ...................................................................................88
Kasuje katalog REC ..................................................122
Druk ..............................................................................88, 143
Katalog
Duża czułość .....................................................................34
Kasowanie ................................................................122
Indeks
D
Szukanie MENU/
Ustawień
Inteligentny Pantilter ................................................165
Balans bieli ........................................................................61
Szukanie
operacji
Inteligentna rozległa panorama ............................28
B
Spis treści
Indeks
Tworzenie .................................................................120
E
Wybieranie .................................................................94
Ekran MENU ............................................................11, 13
Zmiana........................................................................121
EV...........................................................................................58
Kierunek nagrywania ..................................................52
Komputer .........................................................................132
F
Importowanie obrazów .............................136, 137
Fajerwerki ..........................................................................35
Komputer Macintosh .........................................132
Format ................................................................................119
Komputer Windows ............................................132
Format AVCHD ..........................................................166
Zalecane środowisko ..........................................132
Format filmu .....................................................................95
Komputer Macintosh ................................................132
Formatuj muzykę .........................................................115
Komputer Windows ...................................................132
Fotografowanie
Konfig. indeksu obrazów ..........................................93
Filmy ..............................................................................30
Zdjęcia ..........................................................................26
G
Konfiguracja wyświetlenia
Fotografowanie........................................................72
Oglądanie ....................................................................91
Kopiuj .................................................................................123
Gniazdo A/V OUT (STEREO)..........................127
Korekcja czerwonych oczu.......................................84
Gniazdo USB .........................................................136, 143
Korekcja drgań................................................................31
H
HD(1080i) ........................................................................110
Korekcja pod światło HDR .....................................33
Krótki czas migawki .....................................................35
Kulinaria .............................................................................34
168PL
P
Lampa błyskowa .......................................................47, 48
Pamięć wewnętrzna ......................................................24
Language Setting .........................................................105
Pamięć wybranej twarzy ............................................70
Linia siatki .........................................................................97
Panel dotykowy ..............................................................20
Pejzaż ....................................................................................34
Ł
PictBridge.................................................................112, 143
Ładowarka akumulatora .........................................164
Piksel .....................................................................................55
Łatwy tryb
Plaża ......................................................................................34
PMB.....................................................................................133
Oglądanie ....................................................................73
PMB Portable ................................................................138
Pobierz muzykę ............................................................114
M
Podłączenie
Drukarka ...................................................................143
Maluj .....................................................................................83
Komputer ..................................................................136
Maskowanie nieostrości .............................................84
Odbiornik TV .........................................................127
Mass Storage ..................................................................112
Podwodne...........................................................................35
„Memory Stick Duo” ................................................161
Podwodny balans bieli ................................................63
Miękkie ujęcie .................................................................34
Połączenie USB ............................................................112
MTP .....................................................................................112
Pomiar centralnie ważony ........................................66
Multi AF .............................................................................64
Pomiar punktowy ..........................................................66
Music Transfer (Transfer muzyki) ....................133
Pomiar wielopunktowy ..............................................66
Szukanie MENU/
Ustawień
Makro ...................................................................................57
Szukanie
operacji
Fotografowanie........................................................42
Spis treści
L
Portret-zmierzch.............................................................34
Precyzyjny zoom cyfrowy .........................................98
Nastaw. ................................................................................14
Przew. rozp. sceny .......................................................100
Nastawia datę i czas....................................................126
Przycinanie (Zmiana rozm.)....................................84
Nastawia region ............................................................125
Przycisk filmu ...................................................................43
Nastawienia głośności .................................................90
Przycisk Zdjęcie/Tryb filmu ....................................23
Nastawienia LUN ........................................................113
PTP.......................................................................................112
Nastawienie zegara .....................................................126
Punktowy AF ...................................................................64
Indeks
N
Naświetlenie .....................................................................58
Nazwy części .....................................................................16
R
Numer pliku ....................................................................124
Ramka pola AF ..............................................................64
Red. czerw. oczu...........................................................101
O
Red. zamkniętych oczu ..............................................71
Obróć ....................................................................................89
Retusz ...................................................................................84
Odbiornik TV .........................................................127, 128
Rozdzielczość HDMI ................................................108
Odtwarzanie
Rozm. Obrazu .................................................................53
Filmy ..............................................................................41
Rozpoznanie sceny .......................................................67
Zdjęcia ..........................................................................37
Rozwiązywanie problemów ...................................146
Oprogramowanie .........................................................133
Osłona ................................................................................111
Ostrość .................................................................................64
Oszczędz. energii .........................................................116
169PL
Samowyzw ...................................................................49, 51
Z ręki o zmierzchu ........................................................32
Sceneria nagrywania filmu .......................................44
Zdjęcia z bliska ...............................................................57
SD .........................................................................................110
Zdjęcie z uśmiechem ...................................................45
Seria .......................................................................................56
Złącze uniwersalne .....................................................131
Slajdy.....................................................................................76
Zmień katalog REC ...................................................121
Standard TransferJet .................................................167
Zmierzch .............................................................................34
STER.PRZEZ HDMI ..............................................109
Zoom.....................................................................................36
Synch.z dł.czas. ................................................................47
Zoom cyfrowy..................................................................98
System operacyjny ......................................................132
Zoom odtwarzania ........................................................38
Szeroki zoom ....................................................................39
Zoom optyczny .........................................................36, 98
Zwierzę domowe............................................................34
Szukanie
operacji
Z
Spis treści
S
Ś
T
TransferJet.......................................................................117
Tryb filmu
Fotografowanie........................................................30
Oglądanie ....................................................................41
Szukanie MENU/
Ustawień
Śnieg ......................................................................................34
Tryb NAGR......................................................................25
Tryb oglądania ................................................................85
Tryb pomiaru ...................................................................66
Indeks
Tryb pokazowy..............................................................106
U
Utwórz katalog REC .................................................120
Uwaga-zamkn. oczy ...................................................102
Używanie aparatu za granicą ................................160
V
VGA......................................................................................53
W
Własna konfiguracja ....................................................22
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ...........155
Wspomaganie AF ..........................................................96
Wybierz katalog..............................................................94
Wybór sceny .....................................................................34
Wykrywanie twarzy ......................................................69
Wysyła przez TransferJet ..........................................81
Wyświetla grupę serii ..................................................86
Wyświetlenie samodiagnostyki............................155
170PL
Uwagi dotyczące licencji
Indeks
Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License
(określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License
(określaną dalej jako „LGPL”).
Użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego
tych programów, na warunkach określonych przez dostarczone licencje GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości
kodu źródłowego.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Szukanie
operacji
LICENCJA NA TEN PRODUKT ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE
LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCE PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA
KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO
KLIENTA, A NIE NA SKALĘ KOMERCYJNĄ, W CELU
(i) KODOWANIA PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC („AVC VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA W STANDARDZIE AVC PLIKÓW WIDEO, KTÓRE
ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO,
NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD
DOSTAWCY PLIKÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI
TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SPÓŁKA MPEG LA, L.L.C., PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg” jest
dostarczone razem z aparatem. Oprogramowanie to jest dostarczane na podstawie
umowy licencyjnej z właścicielami praw autorskich. Poniższe informacje zamieszczone
zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania.
Należy zapoznać się z następującymi informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” i „libjpeg”.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest Adobe Reader. Jeżeli program ten nie jest
jeszcze zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
O licencji na oprogramowanie „Music Transfer” na CD-ROM
(w zestawie)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
171PL
Download PDF

advertising