Sony | DSC-TX9 | Sony DSC-TX9 TX9 Cyfrowy aparat kompaktowy Instrukcja obsługi

Spis treści
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Podręcznik aparatu Cyber-shot
DSC-TX9/TX9C
© 2010 Sony Corporation
4-193-204-52(1)
PL
Spis treści
Jak korzystać z tego podręcznika
Kliknij przycisk po prawej stronie u góry, aby przejść do odpowiadającej mu strony.
Jest to wygodne podczas szukania funkcji, którą chcesz zobaczyć.
Spis treści
Szukanie informacji według funkcji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Szukanie informacji na liście pozycji
MENU/Ustawień.
Oznaczenia i sposoby zapisu używane w tym
podręczniku
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Szukanie informacji według słowaklucza.
Szukanie
operacji
Szukanie
operacji
Szukanie informacji według operacji.
Indeks
W tym podręczniku kolejność operacji
jest oznaczona strzałkami (t). Pozycji
na ekranie należy dotykać we wskazanej
kolejności. Oznaczenia są pokazane tak,
jak wyglądają przy domyślnym
ustawieniu aparatu.
Ustawienie domyślne jest wskazane za
pomocą .
Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia
odnoszące się do prawidłowej pracy
aparatu.
z Wskazuje użyteczne informacje.
2PL
Indeks
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
używana w standardowych rozmiarów
otworze „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
„Memory Stick Duo” (sprzedawany
oddzielnie).
• W tej instrukcji obsługi opisane są funkcje
urządzeń kompatybilnych/
niekompatybilnych z TransferJet, urządzeń
kompatybilnych z 1080 60i i urządzeń
kompatybilnych z 1080 50i.
Aby sprawdzić, czy ten aparat obsługuje
funkcję TransferJet i czy jest urządzeniem
kompatybilnym z 1080 60i lub z 1080 50i,
poszukaj następujących oznaczeń na spodzie
aparatu.
Urządzenie kompatybilne z TransferJet:
(TransferJet)
Urządzenie kompatybilne z 1080 60i: 60i
Urządzenie kompatybilne z 1080 50i: 50i
• Nie oglądaj przez dłuższy czas nagranych
tym aparatem obrazów 3D na monitorach
zgodnych z 3D.
• Oglądając nagrane tym aparatem obrazy 3D
na monitorach zgodnych z 3D możesz
odczuwać dyskomfort w postaci zmęczenia
wzroku, wyczerpania lub nudności. Aby
zapobiec tym objawom zalecane jest
robienie regularnych przerw. Długość
i częstotliwość przerw jest sprawą
indywidualną i ze względu na występujące
różnice należy ustalić okresy odpoczynku
samemu. Jeżeli odczujesz dyskomfort
jakiegokolwiek rodzaju, przestań oglądać
obrazy 3D aż poczujesz się lepiej, a w razie
takiej potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
Zapoznaj się także z instrukcjami obsługi
dostarczonymi z urządzeniem lub
programem, które są podłączone lub
używane z aparatem. Pamiętaj, że wzrok
dziecka jest nadal na etapie rozwoju
(szczególnie u dzieci poniżej 6 roku życia).
Skonsultuj się z pediatrą lub okulistą przed
zezwoleniem dziecku na oglądanie obrazów
3D i egzekwuj przestrzeganie powyższych
środków ostrożności podczas oglądania
takich obrazów.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Potwierdzone zostało prawidłowe działanie
w tym aparacie karty „Memory Stick Duo”
o maksymalnej pojemności 32 GB i karty SD
o maksymalnej pojemności 64 GB.
• Do nagrywania filmów zalecane jest
używanie następujących kart pamięci:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo”)
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC
lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub
szybsza)
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 181.
Wbudowane funkcje tego aparatu
Szukanie
operacji
Uwagi o rodzajach kart pamięci,
których można używać (sprzedawane
oddzielnie)
Następujące karty pamięci są
kompatybilne z tym aparatem: „Memory
Stick PRO Duo”, „Memory Stick PROHG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta
pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta
pamięci SDXC.
MultiMediaCard nie może być używana.
W tej instrukcji obsługi termin „Memory
Stick Duo” jest używany w odniesieniu do
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory
Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick
Duo”, a termin „karta SD” jest używany
w odniesieniu do karty pamięci SD, karty
pamięci SDHC i karty pamięci SDXC.
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Adapter „Memory Stick
Duo”
3PL
Ciąg dalszy r
Uwagi o akumulatorze
Czarne, białe, czerwone,
niebieskie lub zielone
punkty
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność, kładąc aparat
w pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
Obrazy wykorzystane w tym
podręczniku
Obrazy używane jako przykłady w tym
podręczniku to reprodukcje, a nie
rzeczywiste obrazy wykonane tym
aparatem.
Uwaga dotycząca odtwarzania filmów
na innych urządzeniach
Do nagrywania w formacie AVCHD
aparat wykorzystuje MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile.
Nagrane tym aparatem filmy w formacie
AVCHD nie mogą być odtwarzane na
następujących urządzeniach.
Indeks
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
• Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto
z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może
się skondensować wewnątrz lub na
obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci
może spowodować awarię aparatu.
• Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz
aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć
wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
O kondensacji wilgoci
Szukanie
operacji
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl
Zeiss, który umożliwia robienie ostrych
zdjęć o doskonałym kontraście. Obiektyw
tego aparatu został wyprodukowany
w systemie kontroli jakości posiadającym
certyfikat Carl Zeiss, zgodnie ze
standardami kontroli jakości firmy Carl
Zeiss w Niemczech.
Spis treści
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet
jeżeli akumulator nie jest całkowicie
naładowany, możesz używać częściowo
naładowanego akumulatora.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać
w chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str. 183.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
– Inne urządzenia kompatybilne z formatem
AVCHD, który nie obsługuje High Profile
– Urządzenia niekompatybilne z formatem
AVCHD
Również do nagrywania w formacie MP4
aparat wykorzystuje MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile.
Z tego powodu filmy nagrane tym
aparatem w formacie MP4 nie mogą być
odtwarzane na urządzeniach, które nie
obsługują MPEG-4 AVC/H.264.
4PL
Spis treści
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak korzystać z tego podręcznika ························ 2
Uwagi o używaniu aparatu···································· 3
Szukanie operacji·················································· 9
Szukanie MENU/Ustawień ·································· 12
Nazwy części ······················································ 17
Lista ikon wyświetlanych na ekranie··················· 19
Używanie panelu dotykowego ···························· 21
Własna konfiguracja opcji MENU ······················· 23
Używanie pamięci wewnętrznej ·························· 25
Fotografowanie
Indeks
Dotykanie ekranu, aby nastawić ostrość ············ 26
Używanie przycisku Zdjęcie/Film························ 27
Tryb NAGR ·························································· 28
Inteligentna auto regulacja·································· 29
Lepsza auto regulacja ········································· 30
Inteligentna rozległa panorama··························· 32
Tryb filmu ···························································· 34
Autoprogram ······················································· 35
Tło rozogniskow. ················································· 36
Wybór sceny ······················································· 37
Podwodna iRozległa panorama ·························· 40
Zoom··································································· 41
5PL
Szukanie
operacji
Oglądanie zdjęć ·················································· 42
Zoom odtwarzania ·············································· 43
Szeroki zoom ······················································ 44
Chwilowo obrócone wyświetlenie······················· 45
Oglądanie zdjęć serii··········································· 46
Oglądanie filmów ················································ 48
Spis treści
Oglądanie
Obrazy 3D
Szukanie MENU/
Ustawień
Funkcje 3D ·························································· 49
Nagrywanie 3D···················································· 51
Stereoskopowe oglądanie obrazów nagranych
w trybie rozległym multi-angle ···························· 53
Oglądanie obrazu na 3D TV ································ 54
Indeks
MENU (Fotografowanie)
Opcje MENU (Fotografowanie) ··························· 12
MENU (Oglądanie)
Opcje MENU (Oglądanie) ···································· 14
Nastawienia
Opcje nastawień ················································· 15
6PL
Szukanie
operacji
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ····················· 148
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD)····························· 149
Oglądanie obrazu na ekranie odbiornika TV
zgodnego z „BRAVIA” Sync······························ 152
Spis treści
Odbiornik TV
Komputery
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie z komputerem··································· 154
Używanie oprogramowania······························· 155
Podłączanie aparatu do komputera······················158
Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego ··· 160
Utworzenie płyty z filmami ································ 162
Indeks
Wydruk
Drukowanie zdjęć·············································· 165
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ······························ 166
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty·············· 175
7PL
Indeks································································ 190
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Szukanie
operacji
Używanie aparatu za granicą ···························· 180
Karta pamięci ···················································· 181
Akumulator························································ 183
Ładowarka akumulatora ··································· 184
Inteligentny Pantilter ········································· 185
Format AVCHD ················································· 186
Standard TransferJet ········································ 187
Liczba zdjęć i dostępny czas nagrywania
filmów································································ 188
Zalecenia eksploatacyjne·································· 189
Spis treści
Inne
Indeks
8PL
Tryb filmu ······························································· 34
Przycisk filmu························································ 60
Format filmu ························································ 113
Nagrywanie obrazów
3D
Rozległa panorama 3D ······································ 51
Rozległy multi-angle ··········································· 51
Fotografowanie
portretów
Tło rozogniskow. ················································· 36
Gładka skóra ························································· 37
Miękkie ujęcie ······················································· 37
Portret-zmierzch ·················································· 37
Zdjęcie z uśmiechem ········································· 58
Rozpoznanie sceny············································· 82
Wykrywanie twarzy ············································· 85
Red. zamkniętych oczu ····································· 87
Red. czerw. oczu ··············································· 119
Fotografowanie zdjęć
panoramicznych
Inteligentna rozległa panorama ······················· 32
Fotografowanie
obiektów z bliska
Makro ······································································ 72
Zdjęcia z bliska ···················································· 72
Fotografowanie
obiektów w ruchu
Śledzenie ostrością············································· 26
Tryb filmu ······························································· 34
Krótki czas migawki············································ 38
Nastawienia serii·················································· 71
Indeks
Nagrywanie filmów
Szukanie MENU/
Ustawień
Inteligentna auto regulacja ······························· 29
Lepsza auto regulacja ········································ 30
Wybór sceny ························································· 37
Rozpoznanie sceny············································· 82
Szukanie
operacji
Pozostawienie
ustawień aparatowi
Spis treści
Szukanie operacji
9PL
Fotografowanie
w ciemnym otoczeniu
Duża czułość ························································ 38
Korekcja drgań ····················································· 37
Synch.z dł.czas. ··················································· 61
ISO ··········································································· 74
Zmiana miejsca
ostrości
Dotykanie ekranu, aby nastawić ostrość ····· 26
Śledzenie ostrością············································· 26
Ostrość ··································································· 79
Wykrywanie twarzy ············································· 85
Zmiana rozmiaru/
jakości obrazu
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu panoramy/
Jakość ···································································· 68
Usuwanie obrazów
Kasuj ······································································· 95
Format ·································································· 140
Wyświetlanie
powiększonych
obrazów
Zoom odtwarzania ·············································· 43
Przycinanie (Zmiana rozm.) ···························· 101
Indeks
Korekcja pod światło HDR ······························· 37
Błysk wymuszony ················································ 61
Rozpoznanie sceny············································· 82
Szukanie MENU/
Ustawień
Fotografowanie
z oświetleniem tylnym
Szukanie
operacji
Duża czułość ························································ 38
Korekcja drgań ····················································· 37
Z ręki o zmierzchu ··············································· 37
Krótki czas migawki············································ 38
2-sekundowy samowyzwalacz ······················· 63
ISO ··········································································· 74
Spis treści
Fotografowanie bez
rozmazania
Wyświetlanie obrazów Szeroki zoom ························································ 44
pełnoekranowych
Chwilowo obrócone wyświetlenie ·················· 45
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu panoramy/
Jakość ···································································· 68
10PL
Maluj ········································································ 99
Retusz ··································································· 101
Odtwarzanie kolejno
wielu obrazów
Slajdy ······································································ 92
nagranych w trybie rozległym multi-angle ··· 53
Zmiana ustawień daty
i czasu
Nastawia region ················································· 146
Nastawia datę i czas ········································ 147
Inicjalizowanie
ustawień
Inicjalizuj ······························································· 126
Drukowanie obrazów
Drukowanie zdjęć ·············································· 165
Oglądanie na ekranie
TV
Oglądanie obrazu na 3D TV ····························· 54
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
standardowej rozdzielczości (SD) ················ 148
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV
wysokiej rozdzielczości (HD) ·························· 149
Tworzenie płyty
z filmami w formacie
AVCHD
Utworzenie płyty z filmami ······························ 162
Informacje
o opcjonalnych
akcesoriach
Inteligentny Pantilter ········································· 185
Indeks
„PMB (Picture Motion Browser)” ·················· 155
Szukanie MENU/
Ustawień
Drukowanie obrazów
z datą
Szukanie
operacji
Oglądanie obrazów 3D Stereoskopowe oglądanie obrazów
Spis treści
Edytowanie zdjęć
11PL
Spis treści
Szukanie MENU/Ustawień
Opcje MENU (Fotografowanie)
Można bez trudu wybrać różne funkcje fotografowania z
.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
, aby wyświetlić ekran MENU.
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
, nie
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone,
zależnie od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje, zobacz strona każdej opcji.
Ikony pod
,
i
wskazują dostępne tryby.
Tryb NAGR
Łatwy tryb
Sceneria nagrywania
filmu
—
—
Zdjęcie z uśmiechem
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Przycisk filmu
Indeks
Opcje menu
—
Lampa błyskowa
—
Samowyzw
—
Kierunek
nagrywania
—
—
Efekt rozognisk.
—
—
Nastawienia serii
Makro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rozm. Obrazu/
Rozmiar obrazu
panoramy/Jakość
EV
ISO
—
—
Balans bieli
—
—
—
—
12PL
Ciąg dalszy r
Tryb NAGR
Spis treści
Opcje menu
Podwodny balans
bieli
—
—
Ostrość
—
—
Tryb pomiaru
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rozpoznanie sceny
Wykrywanie twarzy
Red. zamkniętych
oczu
Konfiguracja
wyświetlenia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Szukanie
operacji
Efekt gład. skóry
—
—
• Opcja [Podwodna iRozległa panorama] jest wyświetlana tylko gdy [Osłona] jest nastawiony na
[Włącz].
• Opcja [Jakość] jest wyświetlana tylko gdy [Format filmu] jest nastawiony na [AVCHD].
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Indeks
13PL
Można bez trudu wybrać różne funkcje podglądu z
Spis treści
Opcje MENU (Oglądanie)
.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
, nie
Szukanie
operacji
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
pojawiają się na ekranie MENU.
3 Dotknij opcji menu t żądanego trybu.
Tryb oglądania
Pamięć
wewnętrzna
Karta pamięci
Widok daty
Widok
katalogu
(MP4)
Widok
AVCHD
Widok
katalogu
—
—
—
—
—
—
—
—
(Maluj)
—
—
(Retusz)
—
—
(Oglądanie 3D)
—
—
(Łatwy tryb)
(Kalendarz)
Indeks
Widok
katalogu
(Zdjęcia)
Opcje menu
Szukanie MENU/
Ustawień
W tabeli poniżej oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza
ustawienia, których nie można zmienić.
(Indeks obrazów)
(Slajdy)
(Kasuj)
(Wysyła przez
TransferJet)
(Tryb oglądania)
—
—
(Wyświetla grupę serii)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Chroń)
DPOF
(Obróć)
(Nastawienia głośności)
(Konfiguracja
wyświetlenia)
(Dane naświetlenia)
(Liczba obrazów w
indeksie)
(Wybierz katalog)
—
—
—
14PL
Ciąg dalszy r
Spis treści
Uwagi
• Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
• Cztery opcje menu wyświetlone poniżej
są różne, zależnie od trybu.
Opcje nastawień
Można zmienić nastawienia na ekranie
Szukanie
operacji
1 Dotknij
(Nastaw.).
, aby wyświetlić ekran MENU.
Kategorie
Nastawienia nagryw
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Dotknij
(Nastaw.) t żądana kategoria t
żądana opcja t żądane nastawienie.
Opcje
Format filmu
Wspomaganie AF
Indeks
Linia siatki
Zoom cyfrowy
Autom. orient.
Przew. rozp. sceny
Red. czerw. oczu
Uwaga-zamkn. oczy
15PL
Ciąg dalszy r
Kategorie
Brzęczyk
Jasność LCD
Language Setting
Kolor wyświetlenia
Spis treści
Główne nastawienia
Opcje
Tryb pokazowy
Inicjalizuj
STER.PRZEZ HDMI
COMPONENT
Osłona
Szukanie
operacji
Rozdzielczość HDMI
Połączenie USB
Pobierz muzykę
Formatuj muzykę
Oszczędz. energii
TransferJet
Eye-Fi*
Szukanie MENU/
Ustawień
Nastawienia LUN
Kalibrowanie
Narzędzie karty pamięci
Format
Zmień katalog REC
Kasuje katalog REC
Indeks
Utwórz katalog REC
Kopiuj
Numer pliku
Narzędzie pamięci wew
Format
Numer pliku
Nastawienie zegara
Nastawia region
Nastawia datę i czas
* [Eye-Fi] pojawi się tylko, gdy karta Eye-Fi (w sprzedaży) jest włożona do aparatu.
Uwagi
• [Nastawienia nagryw] pojawi się tylko, gdy nastawienia zostały wprowadzone z trybu
nagrywania.
• [Narzędzie karty pamięci] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona do aparatu,
natomiast [Narzędzie pamięci wew] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona.
16PL
Aparat
Spis treści
Nazwy części
A Spust migawki
B Mikrofon
C Osłona obiektywu
D Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
E Lampka zasilania
G Lampka samowyzwalacza/Lampka
zdjęcia z uśmiechem/Wspomaganie
AF
Szukanie
operacji
F Lampa błyskowa
H Obiektyw
J Przycisk
(Odtwarzanie) (42)
K Lampka trybu
(Zdjęcie)
L Lampka trybu
(Film)
M Dźwignia zoom (W/T) (41, 43)
N Przycisk trybu
(Zdjęcie)/
(Film)
O Zaczep paska na dłoń*
Szukanie MENU/
Ustawień
I Ekran LCD/Panel dotykowy
P Dźwignia wyjmowania akumulatora
R Oprawka statywu
S Złącze uniwersalne
Indeks
Q Otwór do wkładania akumulatora
T Osłona akumulatora/karty pamięci
U Lampka aktywności
V Otwór karty pamięci
W Znak
(TransferJet™) (97, 136)
* Używanie paska na nadgarstek
Przymocuj pasek i przełóż dłoń przez pętlę
paska, aby zapobiec upuszczeniu aparatu.
Zaczep
Panel osłony
* Używanie pisaka
Pisak jest używany, gdy wykonywane są
operacje na panelu dotykowym. Można go
zamocować na pasku na nadgarstek. Nie nosić
aparatu trzymając za pisak. Można upuścić
aparat.
17PL
Ciąg dalszy r
Wielozadaniowa stacja dokująca
Znak v
Spis treści
Używanie zasilacza sieciowego ACLS5 (sprzedawany oddzielnie)
1 Do gniazda DC IN
– Podłączając kabel USB do komputera
– Podłączając kabel AV lub HDMI do
odbiornika TV
Szukanie MENU/
Ustawień
Użyj wielozadaniowej stacji dokującej do
przymocowania aparatu w następujących
wypadkach:
• Podłączenie aparatu do zasilacza sieciowego
AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) nie
spowoduje naładowania akumulatora. Do
ładowania akumulatora użyj ładowarki
akumulatora.
Szukanie
operacji
2 Do gniazdka
ściennego
A Złącze aparatu
B Gniazdo DC IN
D Gniazdo HDMI
E Gniazdo A/V OUT (STEREO)
Indeks
C Gniazdo USB
18PL
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu. Położenie wyświetlanej
ikony różni się, zależnie od trybu fotografowania.
Podczas fotografowania
Spis treści
Lista ikon wyświetlanych na
ekranie
1
Ikona rozpoznania sceny
Szukanie
operacji
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Balans bieli
Rozpoznanie sceny
Warstwowa ikona dla lepszej
auto regulacji
Ostrzeżenie o wibracji
Podczas nagrywania filmów
Szukanie MENU/
Ustawień
Miejsce docelowe
Scena nagrywania filmu
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta pamięci,
pamięć wewnętrzna)
Indeks
Zoom odtwarzania
Wyświetlenie trybu Eye-Fi
8/8
Numer obrazu/Liczba
obrazów nagranych w zakresie
dat, w wybranym katalogu
Rozmiar obrazu/Rozmiar
obrazu panoramicznego/
Jakość
Podczas odtwarzania
Nastawienia TransferJet
Wykonanie serii zdjęć
Główny obraz w grupie serii
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
Katalog odtwarzania
Zmiana katalogu
Obrazy 3D
Ochrona
19PL
Ciąg dalszy r
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Rozmiar obrazu/Rozmiar
obrazu panoramicznego/
Jakość
Ikona polecenia wydruku
(DPOF)
Red. zamkniętych oczu
Spis treści
Wyświetle- Wskaźnik
nie
2
Ramka pola AF
Wskaźnik pozostałej mocy
baterii
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu akumulatora
Wspomaganie AF
Katalog do zapisu
Nośniki nagrywania/
odtwarzania (Karta pamięci,
pamięć wewnętrzna)
Wyświetlenie trybu Eye-Fi
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
4
Tryb pomiaru
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Lampa błyskowa
Ostrość
Balans bieli
Redukcja czerwonych oczu
z
Indeks
Wskaźnik skali zbliżenia
Szukanie MENU/
Ustawień
Celownik pomiaru
punktowego
Szukanie
operacji
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Blokada AE/AF
Wolna migawka NR
3
Wyświetle- Wskaźnik
nie
Nastawienia serii
C:32:00
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO
+2.0EV
Wartość ekspozycji
Wyświetlenie samodiagnostyki
Ogniskowanie z bliska
Ostrzeżenie o wzroście
temperatury
Tryb lampy błyskowej
Samowyzwalacz
Tryb pomiaru
Ładowanie lampy błyskowej
96
Liczba zdjęć, które można
zarejestrować
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan
gotowości
100 min
Dostępny czas nagrywania
0:12
Czas nagrywania (min:sek)
Wykrywanie twarzy
N
Odtwarzanie
Efekt rozognisk.
Pasek odtwarzania
Efekt gład. skóry
0:00:12
Licznik
Plik bazy danych pełny/
Ostrzeżenie o błędzie pliku
bazy danych
101-0012
Numer katalogu/pliku
2010 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
20PL
Aparat umożliwia wykonywanie operacji i nastawień za pomocą dotykania przycisków
lub przeciągania palcem ekranu LCD.
Spis treści
Używanie panelu dotykowego
Operowanie aparatem dotykając ekranu LCD
/
/
Działanie
/
Wyświetla ukryte opcje, aby na ekranie
pokazały się opcje, które chcesz
nastawić.
Szukanie
operacji
Przycisk
Powrót do poprzedniego ekranu.
Uwagi
Indeks
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, należy naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem. Mocne naciskanie lub używanie ostro zakończonego przedmiotu innego
niż dostarczony pisak może spowodować uszkodzenie panelu dotykowego.
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony znikną
na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyświetla opis funkcji dla każdego
nastawienia na wybranych ekranach dla
MENU (nagrywanie), trybu REC, trybu
wyboru sceny lub trybu nagrywania 3D.
Dotknij
t opcje, których opis
chcesz zobaczyć.
21PL
Dotknij lewej strony ekranu LCD
i przeciągnij w prawo, aby wyświetlić ekran
MENU; przeciągnij z prawej na lewo, aby
ukryć ekran MENU.
Wyświetla/
ukrywa
przyciski
operacji
Dotknij lewej strony ekranu LCD
i przeciągnij w lewo, aby ukryć przyciski
operacji; przeciągnij z lewej na prawo, aby
wyświetlić przyciski operacji.
Wyświetla
następne/
poprzednie
zdjęcie
Przeciągnij ekran LCD w prawo lub
w lewo podczas odtwarzania. Aby
zmieniać zdjęcia w sposób ciągły,
przeciągnij w prawo lub lewo i kontynuuj
naciskanie tej strony.
Wyświetla
ekran indeksu
obrazów
Przeciągnij w górę na ekranie LCD.
Wyświetla
następną/
poprzednią
stronę w trybie
indeksu
Przeciągnij w dół lub w górę na ekranie
LCD.
Indeks
Wyświetla/
ukrywa ekran
MENU
Szukanie MENU/
Ustawień
Metoda operacji
Szukanie
operacji
Działanie
Spis treści
Operowanie aparatem przeciągając ekran LCD
22PL
1 Dotknij
, aby wyświetlić ekran MENU.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Własna konfiguracja) t [OK]
2
Szukanie
operacji
Podczas fotografowania/odtwarzania cztery opcje MENU pojawiają się poniżej
na
ekranie LCD. Można wykonać własną konfigurację tych czterech przycisków, aby
uzyskać żądane opcje MENU oraz ich rozmieszczenie, zapewniając w ten sposób
wygodne położenie często używanych przycisków.
Własna konfiguracja przycisków oraz ich nastawienie mogą zostać zapisane dla każdego
trybu nagrywania podczas fotografowania, jak również dla pamięci wewnętrznej i karty
pamięci podczas odtwarzania.
Spis treści
Własna konfiguracja opcji MENU
3 Wybierz ikonę MENU i przeciągnij ją na żądaną
pozycję po lewej stronie ekranu LCD.
Indeks
Ikona MENU na polu własnej konfiguracji zostaje
wymieniona na inną.
4 Aby anulować, dotknij
.
Pole własnej konfiguracji
Uwaga
• Nie można wykonać własnej konfiguracji ikony MENU w łatwym trybie.
23PL
Ciąg dalszy r
Można nie tylko wymieniać ikony MENU, lecz także wymienić ikony MENU w polu
własnej konfiguracji i zredukować liczbę ikon MENU.
Zmniejszenie liczby ikon w polu własnej
konfiguracji
Dotknij ikony MENU w polu własnej konfiguracji
i przeciągnij ją na miejsce po prawej stronie.
Szukanie
operacji
Zamiana miejscami ikon MENU w polu własnej
konfiguracji
Dotykając ikony MENU w polu własnej konfiguracji,
przenieś ją na żądane miejsce.
Spis treści
z Wykorzystanie własnej konfiguracji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
24PL
Aparat posiada w przybliżeniu około 32 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci
nie można wyjąć. Nawet bez karty pamięci w aparacie można nagrywać obrazy, używając
pamięci wewnętrznej.
B
Gdy karta pamięci nie jest włożona
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Pamięć
wewnętrzna
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są
odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
Indeks
O danych obrazu zapisanych w pamięci
wewnętrznej
Szukanie MENU/
Ustawień
B
• W pamięci wewnętrznej nie można nagrywać filmów
o następującej jakości filmu lub rozmiarze filmu:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M]
Szukanie
operacji
Gdy włożona jest karta pamięci
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę pamięci.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty pamięci są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie pamięci.
Spis treści
Używanie pamięci wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) za pomocą jednej
z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk komputera
Wykonaj procedurę ze strony 158, nie wkładając karty pamięci do aparatu.
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę pamięci
Przygotuj kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności i wykonaj procedurę
wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 144).
Uwagi
• Nie jest możliwy import danych obrazu z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.
• Gdy wykonasz połączenie USB między aparatem i komputerem używając kabla, możesz
importować do komputera dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej. Nie można jednak
eksportować danych z komputera do pamięci wewnętrznej.
25PL
Dotknięcie miejsca na panelu dotykowym, na którym będzie nastawiona ostrość,
wyświetli ramkę; wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ogniskowanie na
ramce.
Aparat śledzi obiekt i automatycznie nastawia ostrość do momentu, w którym wciśniesz
do połowy spust migawki, nawet jeżeli obiekt się porusza (Śledzenie ostrością). Wciśnij
spust migawki do połowy, aby zablokować pozycję obiektu, ostrość i ekspozycję.
Działanie
Dotknij ekranu
Reguluje ostrość.
Anuluje funkcję.
Uwagi
Indeks
• Śledzenie ostrością nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie filmu
– W łatwym trybie
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy wybrany jest tryb
(Pejzaż), (Zmierzch), (Fajerwerki) lub
(Podwodne)
w czasie wyboru sceny
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Gdy używasz [Zoom cyfrowy]
– W trybie zdjęć z bliska
• Śledzenie ostrością może nie zostać uruchomione w następujących sytuacjach:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest za mały lub za duży.
– Obiekt jest tego samego koloru jak tło.
– W słabym świetle.
– W warunkach, w których zmienna jest jasność.
• Śledzenie ostrością zostanie automatycznie anulowane, gdy obiekt zniknie z ekranu lub gdy nie
udało się śledzenie go ostrością.
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
Szukanie
operacji
Dotykanie obiektu na ekranie
Spis treści
Dotykanie ekranu, aby nastawić
ostrość
26PL
Można wybrać tryb fotografowania zgodny z trybem, w jakim chcesz fotografować.
Spust migawki
Przycisk trybu
Spis treści
Używanie przycisku Zdjęcie/Film
/
Szukanie
operacji
/
, aby przełączyć na tryb
(Zdjęcie) lub
Umożliwia robienie zdjęć.
Przełącza na tryb nagrywania zdjęć z użyciem
(Tryb NAGR) (str. 28).
(Film)
Umożliwia nagrywanie filmów.
Przełącza na nastawienia sceny nagrywania filmu za
t [Sceneria nagrywania filmu] (str. 57).
pomocą
Indeks
(Zdjęcie)
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Naciśnij przycisk trybu
(Film).
27PL
Można wybrać tryb fotografowania w oparciu o warunki i zamierzenie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
Spis treści
Tryb NAGR
(Tryb NAGR) t żądany tryb
(Lepsza auto
regulacja)
Umożliwia wykonywanie zdjęć o wyższej jakości niż w trybie
inteligentnej auto regulacji.
(iRozległa
panorama)
Umożliwia wykonanie panoramicznego zdjęcia po połączeniu
obrazów.
(Tryb filmu)
(Autoprogram)
Umożliwia nagrywanie filmów.
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba
przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą
menu.
Umożliwia nagrywanie obrazu z rozogniskowanym tłem
i wyraźnym obiektem.
(Wybór sceny)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi
nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny.
(Nagrywanie 3D)
Umożliwia nagrywanie obrazów 3D metodą komponowania
obrazów.
Indeks
(Tło rozogniskow.)
Szukanie MENU/
Ustawień
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją
nastawienia.
Szukanie
operacji
(Inteligentna auto
regulacja)
(Podwodna iRozległa Umożliwia nagrywanie panoramicznych obrazów podwodnych.
Tryb [Podwodna iRozległa panorama] jest dostępny gdy funkcja
panorama)
[Osłona] jest nastawiona na [Włącz].
28PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Inteligentna auto
3 Naciśnij spust migawki, aby nagrać obraz.
Uwaga
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
regulacja)
Spis treści
Inteligentna auto regulacja
• Gdy [Lampa błyskowa] jest nastawiony na [Auto] lub [Wyłącz].
Rozpoznanie sceny działa w trybie inteligentnej auto regulacji. Funkcja ta umożliwia
aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny i info.
Indeks
Aparat rozpoznaje (Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło), (Portret pod światło),
(Pejzaż), (Makro),
(Zdjęcia z
bliska) lub
(Portret) i gdy scena zostanie rozpoznana, wyświetla na ekranie
odpowiadającą jej ikonę oraz informację.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 82.
Szukanie MENU/
Ustawień
zO rozpoznaniu sceny
zGdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi w przybliżeniu 8 cm (1 cm w trybie
inteligentnej auto regulacji lub w łatwym trybie) (W), 50 cm (T) (od obiektywu). Jeżeli
obiekt znajduje się bliżej niż odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie ogniskowania
z bliska.
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Skomponuj ujęcie na nowo
lub zmień nastawienie ostrości (str. 79).
• Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
– Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
– Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
– Obiekt jest widoczny przez szybę.
– Obiekt szybko się porusza.
– Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
– Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
29PL
Aparat łączy funkcję rozpoznania sceny z technologią wysokiej jakości obrazu, aby
automatycznie nagrywać obrazy z optymalnymi nastawieniami.
Spis treści
Lepsza auto regulacja
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
regulacja)
(Lepsza auto
Szukanie
operacji
2
3 Naciśnij spust migawki.
Uwagi
Indeks
• Opcja [Lampa błyskowa] jest stała i nastawiona na [Auto] lub [Wyłącz]. W słabym świetle, na
przykład dla scen nocnych, nastaw [Lampa błyskowa] na [Wyłącz], aby uzyskać optymalny efekt
nałożonych na siebie obrazów.
• Efekt redukcji rozmazania obiektu i redukcji szumu jest mniej zauważalny w następujących
sytuacjach:
– Obiekty są w ruchu
– Obiekty są za blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady
Szukanie MENU/
Ustawień
Aparat nagrywa serię obrazów wtedy, gdy wystąpi taka
potrzeba i nakłada obrazy na siebie. Przez nakładanie
obrazów aparat nagrywa obraz o mniejszym stopniu
rozmazania obiektu i mniejszej ilości szumu.
30PL
Ciąg dalszy r
a trybem inteligentnej auto regulacji?
W trybie [Lepsza auto regulacja] aparat wykonuje serię zdjęć w oparciu
o rozpoznaną scenę.
Po wykonaniu zdjęć aparat tworzy kompozycję obrazów serii tak, aby stworzyć obraz
wyższej jakości. Nagrywanie obrazów może jednak trwać dłużej niż w trybie
inteligentnej auto regulacji.
Portret-zmierzch
Zapobiega prześwietleniu
i niedoświetleniu.
Pod światło
Portret pod światło
Fotografowanie
z nakładaniem
Redukuje szum
Pejzaż
Szukanie MENU/
Ustawień
Zmierzch ze
statywem
Szukanie
operacji
Korekcja pod światło HDR
Zmierzch
Spis treści
zJaka jest różnica między trybem lepszej auto regulacji
Makro
Nagranie obrazu
Indeks
Zdjęcia z bliska
Portret
Aparat wybiera optymalny tryb nakładania w oparciu o rozpoznaną scenę.
• W trybie korekcji pod światło HDR lub fotografowania z nakładaniem, na ekranie LCD
pojawi się
(ikona nakładania).
31PL
Umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze złożonych razem obrazów. Aparat
także automatycznie wykrywa twarze i ruchome obiekty.
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
Spis treści
Inteligentna rozległa panorama
(iRozległa panorama)
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij spust
migawki.
Ta część nie zostanie
uwzględniona
Indeks
4 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
Pasek
wiodący
Uwagi
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby
nagrać cały panoramiczny obraz.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się
nie udać.
• W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych
obrazów nie zawsze będą jednakowe.
• Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią
się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie
zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj
fotografowanie ponownie.
• Inteligentna rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:
– Obiekty są za blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
– Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady
• Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.
– Występuje za dużo drgań aparatu.
32PL
Ciąg dalszy r
panoramicznego zdjęcia
Kierunek
nagrywania:
Rozmiar obrazu
panoramy:
(Kierunek nagrywania) t [W prawo], [W lewo], [W
górę] lub [W dół]
(Rozm. Obrazu) t [Standardowy] lub [Szeroki]
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku
wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do
panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
W poziomie
Szukanie MENU/
Ustawień
W pionie
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące panoramicznych zdjęć
Spis treści
zZmiana kierunku fotografowania lub rozmiaru obrazu
Jak najkrótszy promień
Indeks
• Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość, ekspozycję i balans
bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub
w pionie.
• Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż
krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień
kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie
ponownie.
zPrzewijanie panoramicznych zdjęć podczas wyświetlania
Przewijaj panoramiczne zdjęcia, dotykając
podczas wyświetlania panoramicznych
zdjęć. Podczas odtwarzania dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji.
Pokazuje wyświetlany fragment
całego panoramicznego obrazu
Przycisk operacji/
Metoda operacji
Działanie
Dotknij
LCD
Przewijane odtwarzanie/pauza
w przewijaniu obrazów
lub ekranu
Dotknij
/ / /
lub przeciągnij w górę/
dół/prawo/lewo
Przewija obrazy
• Panoramiczne obrazy mogą również być odtwarzane za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB” (str. 155).
• Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się
prawidłowo podczas odtwarzania.
33PL
Umożliwia nagrywanie filmów.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
(Tryb NAGR) t
Spis treści
Tryb filmu
(Tryb filmu)
4 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij
spust migawki.
Szukanie
operacji
3 Naciśnij spust migawki.
zZmiana formatu filmu, jakości obrazu lub rozmiaru obrazu
Jakość
(AVCHD):
Rozm.
Obrazu
(MP4):
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Format
filmu] t [AVCHD] lub [MP4]
(Jakość) t [AVC HD 17M FH] lub [AVC HD 9M HQ]
(Rozm. Obrazu) t [MP4 12M], [MP4 6M] lub [MP4 3M]
Gdy tryb nagrywania jest nastawiony na jakąkolwiek inną opcję niż
(Łatwy
tryb), aby zacząć nagrywanie filmu, wystarczy dotknięcie przycisku filmu.
Aby zakończyć nagrywanie filmu, ponownie dotknij
Przycisk filmu
przycisku filmu.
Menu i opcje nastawienia używane do nagrywania to
opcje, które stały się aktywne po nastawieniu [Tryb
NAGR] na [Tryb filmu].
Indeks
zAby szybko nagrać film
Szukanie MENU/
Ustawień
Format filmu:
34PL
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu.
Spis treści
Autoprogram
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
3 Naciśnij spust migawki.
(Autoprogram)
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
35PL
Aparat ogniskuje tylko na obiekcie, pozostawiając tło rozogniskowane, dzięki czemu
obiekt zostaje wydobyty z tła.
Spis treści
Tło rozogniskow.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tło rozogniskow.)
3 Naciśnij spust migawki.
Uwagi
Indeks
zWskazówki dotyczące rozogniskowania tła
Szukanie MENU/
Ustawień
• Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo, aby zredukować drgania.
• Rozogniskowanie tła może nie nastąpić w poniższych sytuacjach:
– Scena jest zbyt jasna lub zbyt ciemna.
– Obiekt jest w ruchu.
– Obiekt jest za daleko od aparatu. (Zalecana odległość fotografowania została przekroczona.)
– Obiekt jest za blisko tła.
• Efekt rozogniskowania tła może nie działać efektywnie w następujących sytuacjach:
– Obiekty są zbyt małe.
– Obiekt jest tego samego koloru jak tło.
– Po nastawieniu blokady AE/AF aparat został przesunięty.
• Jeżeli nie można efektywnie wykonać rozogniskowania, wypróbuj następujące środki:
– Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T
– Zbliż się do obiektu tak, aby znaleźć się w zalecanej odległości fotografowania.
– Oddziel obiekt od tła.
– Dotknij miejsca, na którym ma nastąpić zogniskowanie.
Szukanie
operacji
(Tryb NAGR) t
2
• Fotografuj z zalecanej odległości fotografowania, wskazanej na ekranie LCD.
• Przed fotografowaniem dotknij
t [Efekt rozognisk.] t [Wysoki], [Średni]
lub [Niski], aby zmienić intensywność efektu rozogniskowania tła.
36PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem
sceny.
Spis treści
Wybór sceny
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
żądany tryb
(Wybór sceny) t
Umożliwia fotografowanie twarzy tak, aby były
gładkie.
(Miękkie ujęcie)
Umożliwia wykonanie zdjęć o miękkim charakterze,
odpowiednim dla portretów, zdjęć kwiatów itp.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Gładka skóra)
Szukanie
operacji
2
(Korekcja drgań) Umożliwia wykonywanie zdjęć w pomieszczeniach
bez użycia lampy błyskowej, aby zredukować
rozmazanie obiektu.
Umożliwia łatwe fotografowanie odległych scen
dzięki ogniskowaniu na daleki plan. Nagrywa
bezchmurne niebo, drzewa i kwiaty w żywych
kolorach.
(Korekcja pod
światło HDR)
Umożliwia wykonanie dwóch zdjęć z różnym
naświetleniem, aby stworzyć jeden obraz
o większym zakresie gradacji. Aparat łączy ciemne
miejsca obrazu wykonanego przy nastawieniu
naświetlenia na jaśniejsze, z jasnymi miejscami
obrazu wykonanego przy nastawieniu naświetlenia
na ciemniejsze.
(Portretzmierzch)
Umożliwia wykonanie ostrych zdjęć osób na
ciemnym, wieczornym tle, bez straty atmosfery.
(Zmierzch)
(Z ręki o
zmierzchu)
Indeks
(Pejzaż)
Umożliwia fotografowanie odległych nocnych scen,
bez straty atmosfery stwarzanej przez ciemne
otoczenie.
Umożliwia fotografowanie scen nocnych z mniejszą
ilością szumu, bez używania statywu.
37PL
Ciąg dalszy r
(Duża czułość)
(Plaża)
(Fajerwerki)
(Krótki czas
migawki)
W scenach na śniegu lub w innych miejscach
powodujących, że cały ekran jest rozbielony,
umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów
i zapobiega rozmyciu kolorów.
Umożliwia fotografowanie fajerwerków w całej ich
okazałości.
Umożliwia wykonywanie z osłoną (na przykład
Marine Pack) zdjęć podwodnych w naturalnych
kolorach.
Indeks
(Podwodne)
Umożliwia fotografowanie z prawidłowymi
nastawieniami scen nad morzem lub jeziorem.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Śnieg)
Umożliwia wykonanie zdjęć naszego zwierzęcia
z najlepszymi nastawieniami.
Szukanie
operacji
(Zwierzę
domowe)
Wybiera tryb Makro, pozwalając na fotografowanie
potraw w jasnych i apetycznych kolorach.
Spis treści
(Kulinaria)
Umożliwia rejestrowanie obrazów
bez lampy błyskowej w warunkach
słabego oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Umożliwia uchwycenie szybko poruszających się
obiektów w plenerze lub w innych jasnych
miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca się, więc obrazy
fotografowane w ciemnych miejscach stają się
ciemniejsze.
Uwaga
• Podczas fotografowania obrazów w trybach
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania. Aby
zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.
38PL
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. wskazuje nastawienia, które można zmienić, a – wskazuje nastawienia, których
nie można zmienić.
Dla „Lampa błyskowa” i „Samowyzw” ikony wskazują tryby, które są dostępne. Niektóre
funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu Wyboru sceny.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Szukanie
operacji
Lampa
błyskowa
Spis treści
Funkcje, które można używać w opcji Wyboru
sceny
—
Samowyzw
—
Nastawienia
serii
—
Zdjęcia z bliska
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ostrość
—
—
Tryb pomiaru
—
—
Efekt gład.
skóry
*3
Wykrywanie
twarzy
*4
*1
—
*4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
Indeks
—
*1
*2
*3
*4
—
—
Balans bieli
Red.
zamkniętych
oczu
—
Szukanie MENU/
Ustawień
Zdjęcie z
uśmiechem
—
Nie można wybrać [Lampa błyskowa] dla [Balans bieli].
Można używać [Podwodny balans bieli] zamiast [Balans bieli].
[Wyłącz] dla [Efekt gład. skóry] nie jest dostępne.
Nie można wybrać [Po dotknięciu] dla [Wykrywanie twarzy].
39PL
Gdy aparat zainstalowany jest w osłonie (na przykład Marine Pack), aparat wykona wiele
zdjęć podczas panoramowania i umożliwi utworzenie panoramicznego obrazu ze
złączonych razem obrazów. Aparat także automatycznie wykrywa twarze i ruchome
obiekty.
2
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Osłona] t [Włącz]
3 Włóż aparat do osłony.
4
(Podwodna iRozległa
Szukanie MENU/
Ustawień
(Tryb NAGR) t
panorama)
Spis treści
Podwodna iRozległa panorama
5 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij spust
migawki.
Ta część nie zostanie
uwzględniona
Indeks
6 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
Pasek
wiodący
Uwagi
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby
nagrać cały panoramiczny obraz.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się
nie udać.
• W migającym oświetleniu jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.
• Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią
się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie
zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj
fotografowanie ponownie.
• Podwodna iRozległa panorama nie nadaje się do stosowania w następujących sytuacjach:
– Obiekty znajdują się za blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście
– Obrazy, które się bezustannie zmieniają
• Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.
– Występuje za dużo drgań aparatu.
40PL
Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu
w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 4×.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Zoom
Strona T
Szukanie
operacji
2 Przesuń dźwignię zoomu (W/T).
Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T, aby
powiększyć i przesuń na stronę W, aby zmniejszyć.
• Gdy skala zoomu przekracza 4×, zobacz str. 116.
Strona W
Indeks
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
• Zoom jest zablokowany po stronie W w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
41PL
Spis treści
Oglądanie zdjęć
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz obraz za pomocą
/
.
Można wykonać następujące czynności, przeciągając ekran LCD podczas
odtwarzania.
Metoda operacji
Wyświetla następne/
poprzednie zdjęcie
Przeciągnij w prawo lub
w lewo
Zmienia kolejno zdjęcia
(następne/poprzednie
zdjęcie)
Przeciągnij w prawo lub
w lewo i kontynuuj
naciskanie
Wyświetla ekran indeksu
zdjęć podczas odtwarzania
Przeciągnij do góry
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
Indeks
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Szukanie MENU/
Ustawień
Działanie
Szukanie
operacji
zWskazówki dotyczące operacji przeciągania
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie pozostałej energii,
zarejestrowanie wszystkich danych może nie być możliwe, lub dane mogą zostać uszkodzone
gdy akumulator się wyładuje.
42PL
Spis treści
Zoom odtwarzania
Odtwarza powiększony obraz.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij miejsca, które chcesz powiększyć.
Pokazuje wyświetlany
fragment całego obrazu
3 Wyreguluj skalę zoomu i pozycję.
Szukanie
operacji
Obraz zostanie powiększony dwukrotnie,
a dotknięte miejsce będzie w centrum obrazu.
Można także powiększyć obraz przesuwając
dźwignię zoomu (W/T) na stronę T.
Obraz powiększy się bardziej za każdym kolejnym dotknięciem ekranu.
Działanie
Przeciągnij w górę/dół/prawo/
lewo
Zmienia pozycję zoomu.
/
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
Zmienia skalę zoomu.
Anuluje zoom odtwarzania.
zAby zapisać powiększone obrazy
t
Indeks
Możesz zapisywać powiększone obrazy używając funkcji przycinania (
[Retusz] t [Przycinanie (Zmiana rozm.)]).
43PL
W trybie pojedynczego obrazu zdjęcia w formacie 4:3 są odtwarzane wypełniając cały
ekran LCD. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą nieco obcięte.
2 Dotknij
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Szeroki zoom
(Szeroki zoom).
Uwaga
Indeks
• Szeroki zoom jest niedostępny dla następujących plików z obrazami:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
– Obrazy 16:9
– Obrazy 3D
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Aby anulować szeroki zoom, dotknij ponownie
(Szeroki zoom).
44PL
Ta funkcja używana jest w trybie jednego obrazu, aby chwilowo obrócić obraz
i powiększyć go na ekranie.
3 Aby anulować wyświetlenie, dotknij ponownie
(Chwilowo obrócone wyświetlenie).
Uwagi
Indeks
• Chwilowo obrócone wyświetlenie jest niedostępne dla następujących obrazów:
– Filmy
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy o poziomej orientacji
• Dotknięcie / anuluje chwilowo obrócone wyświetlenie.
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Wybierz obraz o pionowej orientacji t dotknij
(Chwilowo obrócone wyświetlenie).
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Chwilowo obrócone wyświetlenie
45PL
Odtwarza zdjęcia serii.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz zdjęcia serii za pomocą
/
Spis treści
Oglądanie zdjęć serii
.
Szukanie
operacji
3 Dotknij żądanego przycisku odtwarzania,
zgodnie z trybem odtwarzania.
Grupuje obrazy serii, po czym wyświetla tylko główne
obrazy.
Wyświetlenie przełącza się między pojedynczym obrazem
a wyświetleniem miniaturek za każdym razem, gdy dotkniesz
ekranu.
Dotknij
Można obejrzeć zdjęcia serii w postaci filmu, przechylając
aparat w prawo lub w lewo.
Uwaga
Indeks
Działanie
Dotknij
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk/Metoda operacji
• Można oglądać zdjęcia serii w postaci filmu tylko wtedy gdy [Tryb oglądania] zostanie
nastawiony na [Widok daty] i funkcja [Wyświetla grupę serii] na opcję [Wyśw. tylko główny
obraz].
46PL
Ciąg dalszy r
rozmieszczonych obok siebie
Gdy dotkniesz
, zostanie wyświetlone tylko główne zdjęcie. Można wyświetlić
szereg zdjęć, wykonując poniższą procedurę.
Główny obraz
Wyświetlenie miniaturek
obrazów
Spis treści
zWyświetlanie pogrupowanych zdjęć serii,
Wyświetlenie
pojedynczego obrazu
Szukanie
operacji
Obraz wyświetlony powyżej
2Dotknij
.
/ , aby wyświetlić każde zdjęcie w grupie serii.
• Można także wybrać zdjęcie do wyświetlenia dotknięciem miniaturki na dole ekranu
LCD.
3Wyświetlenie przełącza się między pojedynczym obrazem a wyświetleniem
miniaturek za każdym razem, gdy dotkniesz ekranu.
4Aby anulować wyświetlenie, dotknij
Szukanie MENU/
Ustawień
1Wyświetl główne zdjęcie w trybie odtwarzania, po czym dotknij
Obrazy zostaną wyświetlone w indeksie.
.
aparat w prawo lub w lewo
Aby obejrzeć zdjęcia serii z płynnością filmu, dotknij
w prawo lub w lewo, jak pokazano na rysunku.
Indeks
zOglądanie zdjęć serii w postaci filmu, przechylając
, po czym przechyl aparat
Przechyl aparat w prawo lub w lewo tak, aby
środek aparatu pełnił rolę osi.
47PL
Spis treści
Oglądanie filmów
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Wybierz film za pomocą
3 Dotknij
/
.
na ekranie LCD.
Przycisk/Metoda operacji
Szukanie
operacji
Gdy podczas odtwarzania dotkniesz ekranu LCD,
wyświetlone zostaną przyciski operacji.
Działanie
Regulacja głośności
Wyreguluj głośność za pomocą
m
Przewijanie do tyłu
Dotknij u lub ekranu LCD
Normalne odtwarzanie/Pauza
M
Przewijanie do przodu
y
Zwolnione odtwarzanie
lub
.
Uwaga
Szukanie MENU/
Ustawień
.
Przeskakuje do początku filmu
• Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.
Możesz obejrzeć tylko miniaturki filmów na ekranie indeksu, dotykając
t
(Tryb oglądania) t
(Widok katalogu (MP4)) lub
(Widok AVCHD).
(Widok katalogu
(MP4))
Wyświetla na ekranie indeksu miniaturki filmów w formacie
MP4.
(Widok AVCHD)
Wyświetla na ekranie indeksu miniaturki filmów w formacie
AVCHD.
Indeks
zAby na ekranie indeksu wyświetlić tylko filmy
• Gdy plik filmu zostaje odtworzony do końca, aparat automatycznie zaczyna odtwarzanie
następnego pliku filmu.
48PL
Szukanie MENU/
Ustawień
Fotografowanie
Aby nagrać obrazy 3D, wykonaj
panoramowanie aparatem jak
pokazano na rysunku.
Odtwarzanie
obrazów na
aparacie
Obrazy nagrane w trybie [Rozległy
multi-angle]
Indeks
Obrazy nagrane w trybie [Rozległa
panorama 3D]
Szukanie
operacji
Ten aparat obsługuje funkcje 3D. Zainstalowane na tym aparacie funkcje 3D to [Rozległa
panorama 3D] i [Rozległy multi-angle]. Obrazy 3D nagrane w trybie [Rozległa panorama
3D], mogą zostać odtworzone tylko na 3D TV, natomiast obrazy nagrane w trybie
[Rozległy multi-angle] mogą zostać odtworzone zarówno na tym aparacie, jak i na 3D
TV.
W tej sekcji opisana jest różnica między trybem [Rozległa panorama 3D] i trybem
[Rozległy multi-angle].
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na stronach:
– Nagrywanie 3D (str. 51)
– Stereoskopowe oglądanie obrazów nagranych w trybie rozległym multi-angle (str. 53)
– Oglądanie obrazu na 3D TV (str. 54)
Spis treści
Funkcje 3D
Nagrane obrazy są odtwarzane jako
normalne zdjęcia. Nie można oglądać
obrazów 3D.
Można oglądać obrazy stereoskopowe
nagrane w trybie [Rozległy multi-angle],
przechylając aparat w prawo lub w lewo.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 53.
Odtwarzanie
obrazów na
3D TV
Obrazy 3D nagrane w rozmiarze obrazu
(Standardowy) i
(Szeroki), mogą
być odtwarzane i przewijane na 3D TV.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 54.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 54.
49PL
Ciąg dalszy r
Na obraz 3D składają się pliki JPEG i MPO.
Jeżeli importujesz do komputera obrazy nagrane w trybach [Rozległa panorama 3D]
i [Rozległy multi-angle], dane obrazów zostają zapisane na komputerze
w następujący sposób.
Nazwa pliku na komputerze
Rozległy multi-angle
Używanie
Do odtwarzania obrazów 3D na
3D TV
DSC0aaaa.JPG
DSC0aaaa.MPO
Do odtwarzania obrazów 3D na
3D TV
DSC0ssss.JPG
DSC0ssss.MPO
Do odtwarzania obrazów 3D
w aparacie
Szukanie MENU/
Ustawień
• Jeżeli nagrywasz obrazy 3D w trybie [Rozległy multi-angle], na komputerze zostają zapisane
następujące pliki.
– Pliki JPEG i pliki MPO (do odtwarzania w aparacie)
– Pliki JPEG i pliki MPO (do odtwarzania na 3D TV)
• Jeżeli skasujesz plik JPEG lub plik MPO, składający się na obraz 3D, tego obrazu 3D nie
można będzie prawidłowo odtworzyć.
Szukanie
operacji
Rozległa panorama 3D DSC0ffff.JPG
DSC0ffff.MPO
Spis treści
zNazwa pliku obrazu 3D
Indeks
50PL
Podczas ruchu kamery zostaje wykonanych wiele zdjęć i te obrazy zostają złożone
w obraz 3D.
Spis treści
Nagrywanie 3D
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
(Nagrywanie 3D) t
(Rozległa panorama 3D) lub
(Rozległy
multi-angle)
Szukanie
operacji
2
Dla
(Rozległa panorama 3D), dotknij
(Kierunek
nagrywania), aby zmienić kierunek nagrywania.
Ta część nie zostanie
uwzględniona
4 Panoramuj aparatem do końca paska
wiodącego, podążając za strzałką na
ekranie LCD.
(Rozległa
panorama 3D)
Nagrywa obraz, który może zostać odtworzony na 3D TV.
(Rozległy multiangle)
Nagrywa obraz, który może zostać odtworzony jako obraz
stereoskopowy przez przechylenie aparatu w prawo lub
w lewo, oraz obraz który może zostać odtworzony na 3D TV.
Indeks
Pasek
wiodący
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku,
który chcesz sfotografować i wciśnij spust
migawki.
Uwagi
• W trybie [Rozległy multi-angle] można wybrać tylko rozmiar obrazu panoramicznego [16:9(2M)].
• Fotografowanie 3D nie nadaje się do następujących sytuacji:
– Gdy obiekt jest duży
– Obiekty w ruchu
– Gdy główny obiekt jest zbyt blisko aparatu
– Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
• Obrazy 3D składają się z pliku JPEG i z pliku MPO. Jeżeli jeden z tych plików zostanie
skasowany na komputerze, aparat może nie działać prawidłowo.
• Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na
złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku poruszaj aparatem szybciej, aby
nagrać cały obraz 3D.
• Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie
gładko.
• W słabym świetle obrazy mogą być rozmazane.
• W migoczącym, na przykład jarzeniowym świetle fotografowanie 3D może się nie udać.
• Jeżeli cały kąt ujęcia podczas fotografowania 3D i kąt ujęcia w momencie wykonania blokady
AE/AF są zdecydowanie różne pod względem jasności, koloru lub ogniskowania, fotografowanie
3D nie uda się. W takim wypadku zmień miejsce blokady AE/AF i spróbuj ponownie.
• Fotografowanie 3D może zostać anulowane w następujących sytuacjach:
– Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.
– Występuje za dużo drgań aparatu.
Ciąg dalszy r
51PL
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową
prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie
LCD.
Nieruchome obiekty są najbardziej odpowiednie dla
zdjęć 3D.
multi-angle
Indeks
Obraz
Szukanie MENU/
Ustawień
zDopuszczalny zakres fotografowania w trybie rozległym
Szukanie
operacji
• Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, tak aby można było zablokować ostrość,
ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i panoramuj aparatem.
Spis treści
zWskazówki dotyczące fotografowania 3D
Panoramuj aparatem około 45 stopni w lewo i w prawo od obiektu, na którym chcesz
nastawić ostrość.
52PL
Spis treści
Stereoskopowe oglądanie
obrazów nagranych w trybie
rozległym multi-angle
Można oglądać stereoskopowe obrazy nagrane w trybie [Rozległy multi-angle],
przechylając aparat w prawo lub w lewo.
2 Wybierz obraz nagrany w trybie
multi-angle) za pomocą
/ .
.
4 Przechyl aparat w prawo lub w lewo.
5 Dotknij ekranu LCD, aby zakończyć
odtwarzanie.
Uwaga
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Dotknij
(Rozległy
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
• Obrazy 3D nagrane w trybie [Rozległa panorama 3D] nie mogą być odtwarzane na aparacie jako
3D.
Indeks
zPrzechylanie aparatu w prawo lub w lewo
Aby oglądać stereoskopowe obrazy nagrane w trybie
[Rozległy multi-angle], przechyl aparat w prawo lub
w lewo, jak pokazano na rysunku.
53PL
Można oglądać obrazy 3D nagrane aparatem w formacie 3D, podłączając aparat do 3D
TV przy użyciu kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na 3D TV
1 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
Przycisk
Szukanie
operacji
2 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
(Odtwarzanie)
1 Do gniazda HDMI
Wielozadaniowa stacja
dokująca
Szukanie MENU/
Ustawień
Gniazdo HDMI
2 Do gniazda HDMI
Kabel HDMI
Indeks
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
5 Naciśnij
/ , aby wybrać obrazy nagrane przy użyciu trybu
(Nagrywanie 3D)
6 Dotknij
(Oglądanie 3D).
7 Dotknij [OK].
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie
odbiornika TV.
8 Dotknij
/
na ekranie LCD aparatu, aby
wybrać żądany tryb.
54PL
Ciąg dalszy r
Odtwarza przewijając obrazy nagrane
w trybie rozległej panoramy 3D.
Dotknij u, aby odtworzyć/zatrzymać
w pauzie przewijane obrazy i / , aby
zmienić kierunek przewijania.
Spis treści
Przewijane
odtw.
• Podczas odtwarzania obrazu 3D
nagranego w rozmiarze obrazu [16:9], tryb
[Przewijane odtw.] nie jest dostępny.
Kończy
oglądanie 3D
Kończy odtwarzanie 3D.
Uwagi
Indeks
• Gdy wybierzesz tryb
(Oglądanie 3D), tylko obrazy 3D zostaną wyświetlone.
• Jeżeli odtworzysz obraz nagrany w trybie [Rozległa panorama 3D], z funkcją [Kierunek
nagrywania] nastawioną na [W górę] lub [W dół], obraz będzie odtwarzany horyzontalnie na
ekranie TV.
• Dotknij
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia), aby wybrać [Auto] lub [1080i] dla
[Rozdzielczość HDMI].
• Nastawienie sygnału dźwiękowego jest stałe na [Migawka].
• Nie podłączaj aparatu i podłączanego urządzenia przy użyciu gniazd wyjścia. Gdy aparat
i odbiornik TV zostaną ze sobą połączone przy użyciu gniazd wyjścia, będzie brak zarówno
obrazu wideo, jak i dźwięku. Takie połączenie może również spowodować problemy z aparatem
i/lub z podłączonym urządzeniem.
• Ta funkcja może nie działać prawidłowo na niektórych odbiornikach TV. Na przykład, może nie
być możliwe oglądanie wideo na TV, uzyskanie trybu 3D lub dźwięku z TV.
• Użyj kabla HDMI posiadającego logo HDMI.
• Podłączając aparat do odbiornika TV, użyj kabla HDMI, który może zostać podłączony do
gniazda typu mini jack po stronie aparatu i do gniazda TV.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat i odbiornik TV są połączone kablem HDMI (sprzedawany
oddzielnie), nagrywanie może zatrzymać się po pewnym czasie automatycznie, aby ochronić
aparat.
Szukanie MENU/
Ustawień
Odtwarza w trybie ciągłym tylko obrazy
3D.
Dotknij / , aby wyświetlić następny/
poprzedni obraz.
Szukanie
operacji
Ciągłe
odtwarzanie
55PL
Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
3
/
na
(Zdjęcie).
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)
Indeks
Zdjęcie z uśmiechem: Dotknij (Uśmiech).
Rozm. Obrazu:
t [Rozm. Obrazu] t Wybierz
[Duży] lub [Mały]
Lampa błyskowa:
t [Lampa błyskowa] t
Wybierz [Auto] lub [Wyłącz]
Samowyzw:
t [Samowyzw] t Wybierz
[Wyłącz] lub [Włącz]
Kończy łatwy tryb:
t [Kończy łatwy tryb] t
[OK]
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia baterii może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb odtwarzania także zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
2 Nastaw przycisk trybu
zO rozpoznaniu sceny
Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi
automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Ikona rozpoznania sceny
• Aparat rozpoznaje (Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska)
lub
(Portret) i wyświetla ikonę na ekranie LCD, gdy scena jest rozpoznana.
Szczegółowe informacje, zobacz str. 82.
56PL
Umożliwia nagrywanie z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny,
gdy aparat jest w trybie filmu.
Spis treści
Sceneria nagrywania filmu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
3
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu)
t
(Sceneria nagrywania filmu) t
żądany tryb
4 Naciśnij spust migawki.
Szukanie
operacji
2
5 Aby zakończyć nagrywanie filmu, wciśnij ponownie spust migawki.
Automatycznie reguluje nastawienia.
(Podwodne)
Umożliwia nagranie filmu pod wodą w naturalnych kolorach,
używając osłony (na przykład Marine Pack).
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Indeks
57PL
Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
2
Spis treści
Zdjęcie z uśmiechem
(Zdjęcie z uśmiechem)
Szukanie
operacji
3 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
4 Aby zakończyć funkcję zdjęcia z uśmiechem,
dotknij
t
(Zdjęcie z uśmiechem).
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
Ramka wykrywania twarzy
Uwagi
Indeks
• Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta
pamięci lub pamięć wewnętrzna.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
• Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Funkcja [Zdjęcie z uśmiechem] nie jest dostępna w następującym sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt V na wskaźniku,
aparat automatycznie wykona zdjęcia.
Jeżeli naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia
z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu zdjęcia z uśmiechem.
zNastawianie czułości wykrywania uśmiechu
W trybie zdjęcia z uśmiechem wyświetlany jest przycisk, który nastawia czułość
wykrywania uśmiechu.
: Wykrywa duży uśmiech.
: Wykrywa normalny uśmiech.
: Wykrywa nawet lekki uśmiech.
• W łatwym trybie czułość wykrywania uśmiechu jest stała i nastawiona na [Normalny
uśmiech].
• Gdy opcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz], czułość wykrywania
uśmiechu nie jest wyświetlana.
58PL
Ciąg dalszy r
Szukanie MENU/
Ustawień
• Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.
• Za pomocą [Wykrywanie twarzy] można wybrać lub zarejestrować wybrany obiekt dla
funkcji wykrywania twarzy. Gdy wybrana twarz zostanie zarejestrowana w pamięci aparatu,
wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla tej twarzy. Aby wykonać wykrywanie uśmiechu
dla innej twarzy, dotknij tej twarzy (str. 85).
• Jeżeli aparat nie może wykryć uśmiechu, nastaw czułość wykrywania uśmiechu na [Lekki
uśmiech].
Szukanie
operacji
Nie chować oczu za grzywką.
Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską,
okularami słonecznymi itp.
2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu
i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy
powinny być zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech
jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.
1
Spis treści
zWskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
Indeks
59PL
Można szybko zacząć nagrywanie filmu z wszystkich trybów NAGR.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2 Dotknij
.
.
Można także wyjść z trybu nagrywania filmu naciskając
spust migawki.
Uwaga
zZmiana formatu filmu, jakości obrazu lub rozmiaru obrazu
Format filmu:
Indeks
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia nagryw) t [Format
filmu] t [AVCHD] lub [MP4]
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu) t
(Jakość) t [AVC
HD 17M FH] lub [AVC HD 9M HQ]
(Tryb NAGR) t
(Tryb filmu) t
(Rozm. Obrazu) t
[MP4 12M], [MP4 6M] lub [MP4 3M]
Szukanie MENU/
Ustawień
• Przycisk filmu nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
– Gdy funkcja [Zdjęcie z uśmiechem] jest aktywna
– W łatwym trybie
– Gdy używany jest [Samowyzw]
Szukanie
operacji
3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, dotknij
Jakość
(AVCHD):
Rozm.
Obrazu
(MP4):
Spis treści
Przycisk filmu
60PL
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Lampa błyskowa) t żądany tryb
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
(Włącz)
(Synch.z
dł.czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby
wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy
błyskowej.
Lampa błyskowa nie błyska.
Uwagi
•
•
•
•
Indeks
Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.
Opcje [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.] nie są dostępne, gdy aparat jest w trybie inteligentnej auto
regulacji lub w trybie lepszej auto regulacji.
• Opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie rozogniskowania tła
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Błyska podczas fotografowania w słabym świetle lub przy
oświetleniu od tyłu.
Szukanie
operacji
(Auto)
zGdy „Białe okrągłe plamy” pojawiają się na zdjęciach
wykonanych z lampą błyskową
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu
w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią
się jako białe, okrągłe plamki.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe,
itp.) znajdujące się w powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy” ?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Korekcja drgań) lub
(Duża czułość) w wyborze sceny. ([Lampa
błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz].)
61PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie lampy błyskowej z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Lampa błyskowa] t żądany tryb
Błyska podczas fotografowania w słabym świetle lub przy
oświetleniu od tyłu.
Wyłącz
Lampa błyskowa nie błyska.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Lampa błyskowa
Indeks
62PL
Spis treści
Samowyzw
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Samowyzw) t żądany tryb
2
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Samowyzwalacz nie jest używany.
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
(2 s)
Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.
Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał
(Autoportet z dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.
2 osobami)
(Autoportret
z 1 osobą)
Szukanie MENU/
Ustawień
(10 s)
Szukanie
operacji
(Wyłącz)
Uwagi
Indeks
• W trybie filmu nie jest dostępna opcja [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Samowyzwalacz nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
z Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem
w funkcji autoportretu
Skieruj obiektyw na siebie tak, aby twarz pokazała się na ekranie LCD. Aparat
wykrywa obiekt i uruchamia się spust migawki. Aparat określa optymalną
kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD. Nie poruszaj aparatem po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
• Można także nagrać obraz, naciskając spust migawki w czasie tej
operacji.
63PL
Ciąg dalszy r
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki,
wystąpią „Drgania aparatu”. Drgania aparatu często występują w słabym świetle lub
przy długim czasie otwarcia migawki, np. w trybie
(Portret-zmierzch) lub
(Zmierzch). W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
Szukanie
operacji
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 2sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu
spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona,
aby unieruchomić aparat.
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej
powierzchni, aby utrzymywać go nieruchomo.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
64PL
W łatwym trybie wybierz nastawienie samowyzwalacza z
.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Łatwy tryb) t [OK]
3
t [Samowyzw] t żądany tryb
Samowyzwalacz nie jest używany.
Włącz
Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza
zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia
się migawki.
Aby anulować, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wyłącz
Szukanie
operacji
2
Spis treści
Samowyzw
Indeks
65PL
Gdy nagrywasz w trybie inteligentnej rozległej panoramy, rozległej panoramy 3D lub
podwodnej iRozległej panoramy, nastaw kierunek, w którym będzie odbywać się
panoramowanie.
Spis treści
Kierunek nagrywania
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Kierunek nagrywania) t żądany kierunek
Panoramowanie od lewej do prawej.
(W lewo)
Panoramowanie od prawej do lewej.
(W górę)
Panoramowanie z dołu do góry.
(W dół)
Panoramowanie z góry do dołu.
• Nie można wybrać [W górę] i [W dół], gdy w trybie [Rozległa panorama 3D] został wybrany
format [16:9].
• W trybie [Rozległy multi-angle] można wybrać tylko kierunek w prawo.
Indeks
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
(W prawo)
Szukanie
operacji
2
66PL
Nastawia poziom efektu rozogniskowania tła podczas fotografowania w trybie
rozogniskowania tła.
Spis treści
Efekt rozognisk.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
(Tło rozogniskow.)
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3
t
(Średni)
(Wysoki)
Dodaje efekt delikatnego rozogniskowania tła.
Dodaje efekt średniego rozogniskowania tła.
Dodaje efekt silnego rozogniskowania tła.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Niski)
(Efekt rozognisk.) t żądany tryb
Szukanie
operacji
2
Indeks
67PL
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
Szukanie MENU/
Ustawień
t (Rozm. Obrazu),
(Rozmiar
obrazu panoramy) lub
(Jakość) t żądany
rozmiar
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
Podczas fotografowania
Rozmiar obrazu
Sposób wykorzystania
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A3+
(3264×2448)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze A3
(2592×1944)
Dla druków w maksymalnym
rozmiarze L/2L/A4
(640×480)
Dla załączników e-mail
(4000×2248)
Do oglądania na ekranach TV
wysokiej rozdzielczości
i drukowania w rozmiarze
maksymalnie A4
(1920×1080)
Do oglądania na ekranie TV
wysokiej rozdzielczości
Ekran LCD
Indeks
(4000×3000)
Szukanie
operacji
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz
zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany
na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można
nagrać.
Spis treści
Rozm. Obrazu/Rozmiar obrazu
panoramy/Jakość
Obrazy są wyświetlane
w formacie 4:3.
Obrazy wypełnią cały
ekran.
Uwaga
• Gdy drukujesz zdjęcia nagrane w formacie 16:9 lub zdjęcia panoramiczne, mogą one być obcięte
po obu bokach.
68PL
Duży
Fotografuje w rozmiarze [12M].
Mały
Fotografuje w rozmiarze [5M].
Spis treści
W łatwym trybie
Nagrywa w 1920×1080 (Poziomo).
Format [16:9] jest dostępny tylko dla nagrywania 3D.
(Standardowy)
Nagrywa w 4912×1080 (Poziomo).
Nagrywa w 3424×1920 (Pionowo).
(Szeroki)
Nagrywa w 7152×1080 (Poziomo).
Nagrywa w 4912×1920 (Pionowo).
Szukanie MENU/
Ustawień
(16:9)
Szukanie
operacji
Podczas nagrywania w trybach inteligentnej
rozległej panoramy/podwodnej iRozległej
panoramy/nagrywania 3D
Podczas nagrywania filmów
Indeks
Im większy rozmiar filmowego obrazu, tym wyższa jakość obrazu. Im większa ilość
danych na sekundę (średnia przepływność bitów), tym bardziej płynne jest odtwarzanie
obrazu.
Wybierz format nagrywania filmu, dotykając
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Format filmu] w trybie nagrywania (str. 113).
Format nagrywania filmu (AVCHD)
Filmy wykonane tym aparatem są nagrane w formacie AVCHD, w przybliżeniu 60
klatek/s (urządzenia kompatybilne z 1080 60i) lub 50 klatek/s (urządzenia kompatybilne
z 1080 50i), w trybie międzyliniowym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
Jakość filmu
Średnia
przepływność
bitów
Opis
AVC HD 17M FH
17 Mbps
Nagrywa z maksymalną jakością
obrazu w rozmiarze 1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mbps
Nagrywa z wysoką jakością obrazu
w rozmiarze 1440×1080
69PL
Ciąg dalszy r
Format nagrywania filmu (MP4)
Rozmiar obrazu filmu
Opis
MP4 12M
12 Mbps
Nagrywa w rozmiarze 1440×1080
MP4 6M
6 Mbps
Nagrywa w rozmiarze 1280×720
MP4 3M
3 Mbps
Nagrywa w rozmiarze VGA
Szukanie
operacji
Średnia
przepływność
bitów
Spis treści
Filmy wykonane tym aparatem są nagrywane w formacie MPEG-4, w przybliżeniu
30 klatek/s (urządzenia kompatybilne z 1080 60i) lub w przybliżeniu 25 klatek/s
(urządzenia kompatybilne z 1080 50i), w trybie progresywnym, z audio AAC, w formacie
mp4.
Uwaga
zO „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci
i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany
lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.
Rozmiar obrazu: 12M
4000 pikseli × 3000 pikseli = 12 000 000 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
1
Piksele
Piksel
Indeks
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
Szukanie MENU/
Ustawień
• Gdy zostanie wybrany rozmiar obrazu [MP4 3M], utworzony będzie obraz z teleobiektywu.
Dużo pikseli
(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)
70PL
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do
10 klatek w jednej serii.
Spis treści
Nastawienia serii
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Nagrywa pojedynczy obraz.
(Szybka)
Wykonuje maksymalnie 10 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
(Średnia)
Wykonuje maksymalnie 5 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
(Wolna)
Wykonuje maksymalnie 2 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
Uwagi
Indeks
• Opcja [Nastawienia serii] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
• Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz].
• Podczas fotografowania z samowyzwalaczem, zostaje nagrana seria maksymalnie 10 obrazów.
• Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie od nastawienia rozmiaru obrazu.
• [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają nastawione dla pierwszego zdjęcia i te nastawienia są
używane dla następnych zdjęć.
• W wypadku nagrywania w pamięci wewnętrznej, zostanie nastawiony rozmiar obrazu [VGA].
• Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub
karta pamięci jest pełna.
• W warunkach wolnej migawki liczba seryjnych zdjęć na sekundę może być mniejsza.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Szukanie
operacji
(Nastawienia serii) t żądany tryb
2
zO nagrywaniu zdjęć wykonanych w serii
Po wykonaniu serii zdjęć, zrobione zdjęcia zostaną wyświetlone w ramkach na
ekranie LCD. Gdy wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w ramkach, nagrywanie
jest skończone.
Można zatrzymać nagrywanie, dotykając [Anuluje nagrywanie] t [OK].
Po zatrzymaniu, nagrane zostaną obrazy wyświetlone w indeksie i obrazy w trakcie
przetwarzania.
71PL
Użyj tego nastawienia, aby dzięki zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów,
na przykład insektów lub kwiatów.
Spis treści
Makro
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Makro) t żądany tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Auto)
Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do
zbliżeń.
Używaj tego trybu, aby fotografować z bliska.
Blokada strony W: W przybliżeniu 1 cm do 20 cm
Uwagi
Indeks
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
• Gdy używasz trybu ogniskowania z bliska, pamiętaj o poniższych warunkach.
– Nie można użyć funkcji rozpoznania sceny lub wykrywania twarzy.
– Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb nagrywania na inny.
– Nastawienia trybu lampy błyskowej, których można użyć w tym trybie, to tylko [Włącz] lub
[Wyłącz].
– Szybkość ogniskowania zmniejszy się.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Zdjęcia z
bliska)
Szukanie
operacji
t
2
72PL
Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Spis treści
EV
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(EV)
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3 Dotknij
t [OK].
/
, aby wyregulować naświetlenie
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy
używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.
Szukanie MENU/
Ustawień
Można także wyregulować naświetlenie dotykając z na
pasku regulacji i przeciągając w prawo lub w lewo.
Szukanie
operacji
t
2
zRegulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
Indeks
Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz rozbielony
Niższa liczba EV –
Prawidłowe naświetlenie
Wyższa liczba EV +
Niedoświetlenie = za mało światła
Obraz ciemny
73PL
Nastawia czułość świetlną, gdy aparat jest w trybie autoprogramu lub gdy wybór sceny
jest nastawiony na
(Podwodne).
Spis treści
ISO
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(ISO) t żądana liczba
Nastawia czułość ISO automatycznie.
(Auto)
/
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu
lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia
czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).
/
/
Uwaga
• Można wybrać tylko [ISO AUTO], [ISO 125] do [ISO 800], gdy tryb fotografowania jest
nastawiony na tryb serii.
zRegulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika
Szukanie MENU/
Ustawień
/
/
Szukanie
operacji
t
2
ekspozycji)
Indeks
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie
od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas
otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
74PL
Ciąg dalszy r
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania
i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Drgania
aparatu są automatycznie redukowane, ale funkcja ta nie redukuje efektywnie
rozmazania obiektu. Rozmazanie obiektu występuje często przy słabym oświetleniu
lub przy długim czasie otwarcia migawki.
W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.
Szukanie
operacji
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy.
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu
Wybór sceny.
Spis treści
z Jak uniknąć rozmazania
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
75PL
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory
na obrazie wyglądają nienaturalnie.
Spis treści
Balans bieli
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Balans bieli)
Szukanie
operacji
t
2
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
3 Dotknij żądanego trybu t [OK]
(Światło
dzienne)
(Pochmurnie)
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były
naturalne.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne
popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
(Lampa
błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.
(Jednym
dotk.)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy tryb [Auto] i inne
nastawienia nie zapewniają prawidłowych kolorów.
Indeks
(Balans bieli
świetlówki 1)
(Balans bieli
świetlówki 2)
(Balans bieli
świetlówki 3)
(Nast.jedn.dotk.)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.].
Uwagi
• Opcja [Balans bieli] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W łatwym trybie
76PL
Ciąg dalszy r
t
2
(Balans bieli) t [Nast.jedn.dotk.] t [Rejestruje]
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Wypełnij ramkę białym przedmiotem, na przykład kartką papieru,
w takich samych warunkach oświetlenia, w jakich fotografowany będzie
obiekt.
Szukanie
operacji
Aby uchwycić podstawowy biały kolor w trybie
[Nast.jedn.dotk.]
Spis treści
• Opcja [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie filmu
– Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
(Korekcja drgań),
(Z ręki o zmierzchu),
(Duża czułość)
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać
właściwie, nawet po wybraniu [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans
bieli świetlówki 3].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa], [Balans bieli]
zostanie nastawiony na [Auto].
• Gdy [Lampa błyskowa] jest [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli może być nastawiony tylko
na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.], lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
Ekran przez chwilę będzie czarny, a gdy balans bieli zostanie wyregulowany i zapisany
w pamięci, z powrotem pojawi się ekran nagrywania.
• Jeżeli wskaźnik
miga w czasie fotografowania, balans bieli nie jest nastawiony lub nie może
zostać nastawiony. Użyj automatycznego balansu bieli.
• Nie poruszaj aparatem ani go nie uderzaj gdy funkcja [Nast.jedn.dotk.] jest uruchomiona.
• Gdy tryb [Lampa błyskowa] jest nastawiony na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli
zostanie nastawiony zgodnie z warunkami w czasie błysku.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są
osobno zapisane.
Indeks
Uwagi
zEfekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować
odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Pogoda/oświetlenie
Światło dzienne
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Pochmurnie
Światło jarzeniowe
Światło żarowe
Sinawe
Zabarwione na
zielono
Czerwonawe
77PL
Reguluje odcień koloru, gdy aparat zostaje nastawiony na tryb
(Podwodne) w funkcji
wyboru sceny, tryb
(Podwodne) w funkcji [Sceneria nagrywania filmu] lub na tryb
(Podwodna iRozległa panorama).
Spis treści
Podwodny balans bieli
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Podwodny balans bieli)
3 Żądany tryb t [OK]
(Podwodny 1)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocny błękit.
(Podwodny 2)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocna zieleń.
(Jednym
dotk.)
(Nast.jedn.dotk.)
Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor
zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym
białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy tryb [Auto] i inne
nastawienia nie zapewniają prawidłowych kolorów.
Indeks
Automatycznie reguluje tonację barwną dla warunków pod
wodą tak, aby kolory wydawały się naturalne.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
Szukanie
operacji
t
2
Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.] (str. 77).
Uwagi
• Zależnie od koloru wody, funkcja podwodnego balansu bieli może nie działać właściwie, nawet
po wybraniu [Podwodny 1] lub [Podwodny 2].
• Gdy [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Włącz], podwodny balans bieli może być nastawiony
tylko na [Auto], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
• Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
• Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są
osobno zapisane.
78PL
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Spis treści
Ostrość
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Szukanie
operacji
t
2
(Ostrość) t żądany tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Multi AF)
Ramka pola AF
(Centr AF)
Indeks
• Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa
z priorytetem na twarze.
• Gdy tryb wyboru sceny jest nastawiony na tryb
(Podwodne),
operacja nastawiania ostrości zostaje dostosowana do warunków
podwodnego nagrywania. Gdy zogniskowanie zostaje wykonane
przez wciśnięcie spustu migawki do połowy, wyświetlona będzie
duża zielona ramka.
Szukanie MENU/
Ustawień
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie we wszystkich zakresach ramki
pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki
w trybie fotografowania, wokół
zogniskowanego fragmentu wyświetlona
zostanie zielona ramka.
Automatycznie ustawia ostrość na
obiekcie w środku ramki pola AF.
Używanie razem z funkcją blokady AF
pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej
kompozycji kadru.
Ramka pola AF
(Punktowy
AF)
Automatycznie ogniskuje na bardzo
małych obiektach lub na wąskim wycinku
przestrzeni. Używanie razem z funkcją
blokady AF pozwala na wykonanie
zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt
nie wychodził poza ramkę pola AF.
Ramka pola AF
79PL
Ciąg dalszy r
Dotknięcie ekranu wyświetli ramkę, a następnie
wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
ogniskowanie na ramce.
Dotknij , aby usunąć ogniskowanie.
Szukanie MENU/
Ustawień
zSzybkie wybieranie priorytetowego obiektu
Szukanie
operacji
• Gdy używany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], nastawienie ramki pola AF zostanie
wyłączone i w zamian ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji
aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.
• Jeżeli nastawisz tryb ostrości na inny niż [Multi AF], tryb [Wykrywanie twarzy] będzie stały
i nastawiony na [Po dotknięciu].
• Opcja [Ostrość] jest nastawiona na [Multi AF] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie filmu
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Gdy nastawiasz ostrość dotknięciem ekranu LCD
• Gdy śledzenie ostrością jest aktywne, aparat priorytetowo ogniskuje na śledzonym obiekcie.
Spis treści
Uwagi
Indeks
80PL
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar
wyznaczający ekspozycję.
Spis treści
Tryb pomiaru
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb pomiaru) t żądany tryb
(Wielopunktowy)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego
z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji
(pomiar wielopunktowy).
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję
w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie
ważony).
(Punktowy)
Mierzy tylko część obiektu (pomiar
punktowy). Funkcja ta jest
użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony
od tyłu, lub gdy jest silny kontrast
pomiędzy tłem i obiektem.
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Indeks
Celownik pomiaru
punktowego
Szukanie MENU/
Ustawień
(Centralny)
Szukanie
operacji
t
2
Uwagi
• W trybie filmu nie można wybrać [Punktowy].
• Jeżeli tryb pomiaru zostanie nastawiony na inną opcję niż [Wielopunktowy], funkcja
[Wykrywanie twarzy] będzie stała i nastawiona na [Po dotknięciu].
• Opcja [Tryb pomiaru] jest nastawiona na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej auto regulacji
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– W łatwym trybie
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
81PL
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie.
Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby
zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu).
Przykład obrazu
z włączoną funkcją
(Pod światło).
2
(Tryb NAGR) t
regulacja)
t
3
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Szukanie
operacji
Ikona rozpoznania sceny i info.
Aparat rozpoznaje następujące rodzaje scen.
Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę,
wyświetli odpowiadającą jej ikonę i informacje.
(Zmierzch),
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Pejzaż),
(Makro),
(Zdjęcia z bliska),
(Portret)
Spis treści
Rozpoznanie sceny
(Inteligentna auto
(Rozpoznanie sceny) t żądany
tryb
(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia i zrobi zdjęcie.
Indeks
(Auto)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne
nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Zmierzch), (Portretzmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienia
i wykona jeszcze jedno zdjęcie.
• Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na
ikonie
zmieni kolor na zielony.
• Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok
siebie natychmiast po fotografowaniu.
• Gdy wyświetlana jest opcja [Red. zamkniętych oczu], 2 zdjęcia
zostaną wykonane automatycznie i zostanie automatycznie
wybrane zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. Szczegółowe
informacje o funkcji redukcji zamkniętych oczu, zobacz „Co to jest
funkcja redukcji zamkniętych oczu?”.
Uwagi
• Funkcja rozpoznania sceny nie działa podczas fotografowania w trybie cyfrowego zoomu.
• Opcja [Rozpoznanie sceny] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie lepszej auto regulacji
– W łatwym trybie
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
– Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2
osobami]
– Podczas fotografowania w trybie serii
Ciąg dalszy r
82PL
Szukanie
operacji
zZrobienie dwóch zdjęć z różnymi nastawieniami
Spis treści
• Tryby
(Portret),
(Portret-zmierzch) lub
(Portret pod światło) nie zostają rozpoznane
w następujących sytuacjach:
– W trybie śledzenia ostrością
– Gdy funkcja [Wykrywanie twarzy] jest nastawiona na [Po dotknięciu]
• Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].
• Sceny
(Zmierzch ze statywem) czasami nie mogą zostać rozpoznane w warunkach, w których
wibracje są przenoszone na aparat pomimo umieszczenia go na statywie.
(Zmierzch ze statywem) powoduje
• W niektórych sytuacjach rozpoznanie sceny jako
wystąpienie długiego czasu otwarcia migawki. Trzymaj aparat nieruchomo podczas
fotografowania.
• Ikona rozpoznania sceny pojawi się niezależnie od [Konfiguracja wyświetlenia].
• W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.
i wybieranie jednego z nich (Tryb zaawansowany)
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją
drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem, z użyciem twarzy na
której koncentruje się błysk jako
elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako
elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji
z długim czasem
Nagrany z jeszcze dłuższym czasem otwarcia
migawki, bez zwiększania czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem tła
Nagrany z użyciem twarzy na której
koncentruje się błysk jako elementem
prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością
i kontrastem twarzy i tła
Indeks
Pierwszy obraz*
Szukanie MENU/
Ustawień
W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim
z nastawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny takie jak
(Zmierzch), (Portret-zmierzch),
(Zmierzch ze statywem), (Pod światło) lub
(Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazania.
Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.
* Gdy funkcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Auto].
zCo to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?
Przy nastawieniu na [Zaawansowany], aparat automatycznie nagrywa dwa obrazy
jeden po drugim*, gdy rozpozna
(Portret). Aparat automatycznie wybierze,
wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Gdy oczy są zamknięte na
obu obrazach, wyświetlony zostanie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* z wyjątkiem gdy lampa błyska/zastosowany jest długi czas otwarcia migawki
83PL
Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, nastawia opcję zastosowania efektu
gładkiej skóry oraz poziom efektu.
Spis treści
Efekt gład. skóry
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Efekt gład. skóry) t żądany tryb
Szukanie
operacji
t
2
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
Efekt gładkiej skóry nie jest stosowany.
(Niski)
Dodany jest delikatny efekt gładkiej skóry.
(Średni)
(Wysoki)
Dodany jest umiarkowany efekt gładkiej skóry.
Dodany jest mocny efekt gładkiej skóry.
Uwagi
• Opcja [Wyłącz] nie jest dostępna, gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb
• [Efekt gład. skóry] może nie być widoczny, zależnie od obiektu.
(Gładka skóra).
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyłącz)
Indeks
84PL
Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie nastawia ostrość, błysk,
ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.
Ramka wykrywania twarzy (Biała)
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Wykrywanie twarzy) t żądany
tryb
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona
przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie
ekranu.
(Po dotknięciu) Wykrywa twarz, gdy fragment z twarzą zostanie dotknięty na
ekranie.
(Auto)
(Priorytet
dziecka)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
(Priorytet
dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dorosłego.
Indeks
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia
ostrość.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
2
Szukanie
operacji
Ramka wykrywania twarzy (Pomarańczowa)
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona
wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka
wykrywania twarzy dla głównego obiektu zmieni kolor na pomarańczowy
.
Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną, gdy spust
migawki zostanie wciśnięty do połowy.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Uwagi
• Opcja [Wykrywanie twarzy] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
– W łatwym trybie
• Opcja [Po dotknięciu] nie jest dostępna, gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na
[Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Można wybrać [Wykrywanie twarzy] tylko gdy Tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF]
lub gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
• Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte.
• Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nie zostać prawidłowo rozpoznani, zależnie od warunków.
• Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje automatycznie
nastawiona na [Auto], nawet jeśli jest nastawiona na [Po dotknięciu].
85PL
Ciąg dalszy r
twarzy)
2Za każdym razem, gdy dotkniesz innej twarzy, zostanie
ona zarejestrowana jako twarz priorytetowa.
.
Indeks
• Za każdym razem, gdy dotkniesz innej twarzy, zostanie ona zarejestrowana jako twarz
priorytetowa.
• Gdy wyjmiesz akumulator z aparatu lub gdy zasilanie będzie przez kilka dni wyłączone,
rejestracja twarzy zostanie zresetowana.
• Gdy śledzenie ostrością jest aktywne, nastawienia rejestracji twarzy zostają zresetowane.
• Gdy zarejestrowana twarz zniknie z ekranu LCD, aparat powróci do nastawienia wybranego
przez [Wykrywanie twarzy]. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się znowu na ekranie LCD,
aparat zogniskuje na zarejestrowanej twarzy.
• Prawidłowe wykrycie zarejestrowanej twarzy może nie być możliwe, zależnie od jasności
otoczenia, fryzury obiektu, itp.
• Gdy funkcja zdjęcia z uśmiechem używana jest razem z zarejestrowaną ramką wykrywania
twarzy, wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla zarejestrowanej twarzy.
• W łatwym trybie lub gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą]
lub [Autoportet z 2 osobami], nie można zarejestrować priorytetowej twarzy.
Szukanie MENU/
Ustawień
3Aby anulować rejestrację twarzy, dotknij
Szukanie
operacji
Normalnie aparat wybiera twarz do ogniskowania automatycznie, zgodnie
z nastawieniem [Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać i zarejestrować twarz,
która będzie mieć priorytet.
1Dotknij twarzy, którą chcesz zarejestrować jako
posiadającą priorytet podczas wykrywania twarzy.
Wybrana twarz zostaje zarejestrowana jako twarz
priorytetowa, a ramka zmienia kolor na pomarańczowy
.
Spis treści
zRejestracja priorytetowej twarzy (Pamięć wybranej
86PL
Gdy wybór sceny jest podczas nagrywania obrazu nastawiony na
(Gładka skóra) lub
(Miękkie ujęcie), aparat automatycznie wykonuje dwa zdjęcia, jedno po drugim.
Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.
Spis treści
Red. zamkniętych oczu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
(Tryb NAGR) t
(Gładka skóra) lub
t
3
(Wybór sceny) t
(Miękkie ujęcie)
(Red. zamkniętych oczu) t żądany
Szukanie
operacji
2
tryb
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja
redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały
obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.
(Wyłącz)
Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.
• Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach.
– Gdy używana jest lampa błyskowa
– Podczas fotografowania w trybie serii
– Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy
– Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
• W niektórych warunkach funkcja redukcji zamkniętych oczu nie działa.
• Gdy redukcja zamkniętych oczu jest nastawiona na [Auto] i zapisane zostały tylko obrazy, na
których obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie LCD wyświetlony będzie komunikat „Wykryto
zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.
Indeks
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
(Auto)
87PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie fotografowania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Konfiguracja wyświetlenia) t
żądany tryb
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
88PL
Podczas oglądania zdjęć w łatwym trybie tekst na ekranie odtwarzania jest większy,
wskaźniki łatwiej zobaczyć i mniej jest dostępnych funkcji.
Spis treści
Łatwy tryb
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Łatwy tryb) t [OK]
Uwagi
zFunkcje dostępne w łatwym trybie (Oglądanie)
(Kasuj) : Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
(Zoom) : Powiększa wyświetlany obraz.
• Przeciągnij do góry, do dołu, w prawo lub w lewo, lub
dotknij / / / , aby zmienić pozycję zoomu. Dotknij
/ , aby zmienić powiększenie zoomu.
Indeks
:
Dotknij [Kasuje pojedynczy obraz], aby skasować
aktualnie wyświetlany obraz.
Dotknij [Kasuje wszystkie obrazy], aby skasować
wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
w katalogu.
Dotknij [Kończy łatwy tryb], aby wyjść z łatwego
trybu.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Energia akumulatora zostaje szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność
ekranu.
• Tryb fotografowania również zmieni się na [Łatwy tryb].
Szukanie
operacji
t
2
• Gdy karta pamięci znajduje się w aparacie, [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok
daty].
89PL
W tej funkcji wybierana jest data do odtworzenia w kalendarzu, przy użyciu widoku dat.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok daty] jest już nastawiony.
Spis treści
Kalendarz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Tryb oglądania) t
(Widok
Szukanie
operacji
t
2
daty)
3 Dotknij
(Kalendarz).
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Szukanie MENU/
Ustawień
4 Za pomocą / wybierz miesiąc, który chcesz
wyświetlić, po czym dotknij żądanej daty.
Przeciągnij w górę lub w dół miniaturki obrazów pod
wybraną datą, aby zmienić stronę. Aby wrócić do ekranu
jednego obrazu, dotknij danego obrazu.
Obrazy pod wybraną datą
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Indeks
Uwaga
zWyświetlanie kalendarza przeciągnięciem ekranu LCD
Gdy odtwarzasz obrazy w trybie widoku daty, możesz
także wyświetlić kalendarz, dotykając górnej części
ekranu LCD i przeciągając ją do dołu.
90PL
Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2 Dotknij
Spis treści
Indeks obrazów
(Indeks obrazów).
3 Dotknij ekranu i przeciągnij do góry lub do dołu,
aby zmienić stronę.
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij danego
obrazu na ekranie indeksu.
W trybie jednego obrazu możesz zmienić liczbę miniaturek obrazów, dotykając
t [Liczba obrazów w indeksie] t [12 zdjęć] lub [28 zdjęć].
Szukanie MENU/
Ustawień
zZmiana liczby obrazów w indeksie
Indeks
91PL
Obrazy zostają automatycznie po kolei odtworzone.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Slajdy
(Slajdy) t żądany tryb.
2 Dotknij
Odtwarza wszystkie zdjęcia po kolei, od wyświetlonego do
ostatniego.
(Pokaz slajdów z
muzyką)
Odtwarza zdjęcia kolejno, wraz z muzyką i efektami.
Uwaga
• Opcja [Slajdy] nie jest dostępna, gdy funkcja [Tryb oglądania] jest nastawiona na [Widok
katalogu (MP4)] lub [Widok AVCHD].
Ciągłe odtwarzanie
Szukanie MENU/
Ustawień
(Ciągłe
odtwarzanie)
Szukanie
operacji
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie
ekranu LCD, dotknij
.
1 Wybierz zdjęcie, aby zacząć odtwarzanie.
(Slajdy) t [Ciągłe odtwarzanie].
3 Aby zakończyć ciągłe odtwarzanie, dotknij ekranu LCD, po czym dotknij
[Kończy ciągłe odtwarzanie].
• Dotknij
lub
Indeks
2 Dotknij
na ekranie LCD, aby wyregulować głośność filmu.
Uwaga
• Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], tylko główne
zdjęcie zostanie wyświetlone.
zOglądanie panoramicznych obrazów podczas ciągłego
odtwarzania
Cały obraz panoramiczny jest wyświetlany przez 3 sekundy.
Można przewinąć panoramiczny obraz, dotykając .
92PL
1 Dotknij
(Slajdy) t [Pokaz slajdów z muzyką].
2 Dotknij żądanego trybu t [Start].
3 Aby wyjść z pokazu slajdów, dotknij ekranu, po czym wybierz [Kończy
pokaz slajdów].
• [Pokaz slajdów z muzyką] jest niedostępny dla następujących obrazów lub w następujących
sytuacjach:
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy 3D nagrane w [Standardowy] lub [Szeroki]
Wszystkie
Odtwarza pokaz slajdów ze wszystkich zdjęć po kolei.
Ta data
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
zakresie dat, gdy trybem oglądania jest
(Widok daty).
Katalog
Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym
katalogu, gdy trybem oglądania jest widok katalogu.
Prosty
Prosty pokaz slajdów, zmieniający zdjęcia z ustalonym z góry
interwałem.
Odstęp odtwarzania jest regulowany w [Interwał], więc
możesz dokładnie obejrzeć zdjęcia.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla dynamicznych
scen.
Indeks
Efekty
Wybiera prędkość odtwarzania i atmosferę dla prezentacji zdjęć. Jeżeli czas
odtwarzania filmu jest długi, zostaje wyświetlony zaczerpnięty z niego obraz.
Szukanie MENU/
Ustawień
Zdjęcie
Wybiera grupę obrazów przeznaczoną do pokazania. To nastawienie jest stałe, na
[Katalog], gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Szukanie
operacji
Uwaga
Spis treści
Pokaz slajdów z muzyką
Uwaga
• Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], zdjęcia serii są
wyświetlane w następujący sposób.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona na [Prosty], tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są tylko dwa zdjęcia serii lub
mniej, tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
– Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są trzy zdjęcia serii lub więcej,
zostaną wyświetlone trzy zdjęcia, w tym główne zdjęcie.
93PL
Ciąg dalszy r
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla pokazu slajdów [Aktywny].
Bez dźwięku
Podkład muzyczny nie jest używany.
Uwaga
Szukanie
operacji
Music1
Spis treści
Muzyka
Określa muzykę, która będzie odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Możesz wybrać
więcej niż jeden podkład muzyczny. Dotknij
, aby słuchać każdego podkładu
muzycznego. Dotknij lub , aby wyregulować głośność podkładu muzycznego.
• Filmy są odtwarzane bez ich audio.
1s
3s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas prezentacji
zdjęć w trybie [Prosty].
5s
Szukanie MENU/
Ustawień
Interwał
Nastawia interwał przełączania ekranu. Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji
[Efekty] nie został wybrany tryb [Prosty].
10 s
Auto
Uwaga
Indeks
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej opcji
[Efekty].
• Nastawienie interwału jest nieważne podczas odtwarzania filmu.
Powtórz
Włącza lub wyłącza powtarzanie prezentacji zdjęć.
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
zWybieranie podkładu muzycznego
Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać
je podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer muzyki, zainstaluj program
„Music Transfer” (w zestawie) na swoim komputerze. Szczegółowe informacje,
zobacz str. 155 i 156.
• W aparacie można nagrać maksimum cztery utwory muzyczne. (4 zaprogramowane utwory
(Music1 – Music4) można zastąpić przesłanymi utworami.)
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki
pliku, wykonaj [Formatuj muzykę] (str. 134) i ponownie wykonaj transfer muzyki.
94PL
Spis treści
Kasuj
Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(Kasuj) t żądany tryb
(Wszyst zdj w tej grupie
serii)
Usuwa wszystkie zdjęcia jednocześnie w wybranej
grupie serii.
Po kroku 2, dotknij [OK].
(Ten obraz)
Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów.
Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Wszystkie obrazy z tej
daty)
(Wszyst. w tym
katalogu)
(Wsz. AVCHD)
Indeks
1Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania
obrazów przeznaczonych do usunięcia.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Szukanie MENU/
Ustawień
Usuwa zdjęcia w grupie serii, z wyjątkiem wybranego
zdjęcia w trybie wyświetlenia grupy serii.
Po kroku 2, dotknij [OK].
Szukanie
operacji
(Wszystkie oprócz tego
obr.)
Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym
zakresie dat lub katalogu, lub wszystkie filmy
AVCHD.
Po kroku 2, dotknij [OK].
Uwaga
• Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest nastawiony na
widok katalogu i zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.
W łatwym trybie
Kasuje pojedynczy obraz
Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
Kasuje wszystkie obrazy
Usuwa wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub
katalogu.
95PL
Ciąg dalszy r
i jednego obrazu
• Możesz także przełączać pomiędzy trybami indeksu
i jednego obrazu w trybach [Chroń], [Wysyła przez
TransferJet] lub [DPOF].
Szukanie
operacji
Gdy wybierzesz
(Wiele obrazów), możesz
przełączać ekran jednego obrazu i ekran indeksu,
dotykając
/ .
Dotknij
na ekranie indeksu, aby wrócić do ekranu
jednego obrazu i dotknij
na ekranie jednego obrazu,
aby wrócić do ekranu indeksu.
Spis treści
zGdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
96PL
1 Włóż do aparatu kartę Memory Stick z funkcją
TransferJet i naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
(Wysyła przez TransferJet) t żądany tryb
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu
LCD, dotknij
.
3 Wykonaj transfer obrazów zestawiając blisko ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Wysyła aktualnie wyświetlany obraz w trybie
pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i wysłać wiele obrazów.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz obraz do wysłania i go dotknij.
Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie będzie więcej
obrazów do wysłania.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć
znak .
Indeks
(Ten obraz)
Szukanie MENU/
Ustawień
2
Szukanie
operacji
TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która
umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać
między sobą komunikację.
Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Szczegółowe informacje dotyczące TransferJet, zobacz instrukcję obsługi karty Memory
Stick z funkcją TransferJet.
Spis treści
Wysyła przez TransferJet
2Dotknij [OK] t [OK].
Uwagi
• Transfer jest możliwy tylko dla zdjęć.
• Jednocześnie można wysłać maksymalnie 10 zdjęć. Tym niemniej, dla obrazów 3D transferowi
podlegają zarówno plik MPO, jak i plik JPEG. Zależnie od urządzenia odbierającego, można
otrzymać maksimum 20 obrazów.
t
(Nastaw.) t
• Najpierw nastaw funkcję [TransferJet] na [Włącz], wybierając
(Główne nastawienia) (str. 136).
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz], wybierając
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia) (str. 136). Ponadto zawsze postępuj zgodnie
z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
97PL
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
2 Zestaw obok siebie znaki
(TransferJet) na aparacie i urządzeniu
wysyłającym, aby otrzymać obrazy.
Spis treści
Otrzymywanie obrazów za pomocą TransferJet
Po nawiązaniu połączenia usłyszysz potwierdzający dźwięk.
Uwagi
obrazów
Zestaw blisko ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.
Indeks
• Szybkość i zakres transferu zależą od kąta, pod jakim znaki
(TransferJet) są zestawione.
• Może być konieczna zmiana pozycji/kąta aparatu na tyle, aby
komunikacja została nawiązana.
• Wysyłanie i odbiór danych są łatwiejsze, gdy znaki
(TransferJet)
są zestawione tak, aby oba aparaty były równoległe wobec siebie,
jak pokazano na rysunku.
Szukanie MENU/
Ustawień
z Wskazówki przydatne przy przesyłaniu i odbieraniu
Szukanie
operacji
• Tylko obrazy, które mogą zostać odtworzone w aparacie mogą być wysyłane i odbierane.
• Ten aparat może odbierać tylko pliki JPEG i MPO.
• Jeżeli podczas zapisu wystąpi błąd pliku bazy danych obrazu, pojawi się ekran odzyskiwania pliku
bazy danych obrazu.
• Obrazy, których nie można zarejestrować w pliku bazy danych obrazu, odtwarzaj przy użyciu
[Widok katalogu (Zdjęcia)].
z Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń
kompatybilnych z TransferJet
Używanie sprzedawanych oddzielnie urządzeń kompatybilnych z TransferJet
umożliwi transfer obrazów na komputer i zwiększy komfort transferu danych.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi urządzenia kompatybilnego
z TransferJet.
• Zwróć uwagę na następujące sprawy, gdy używasz urządzeń kompatybilnych z TransferJet.
– Przed użyciem nastaw aparat na tryb odtwarzania.
– Jeżeli obraz nie wyświetli się, wybierz
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia),
po czym nastaw [Nastawienia LUN] na [Jeden].
– Podczas połączenia zapis i usuwanie danych z aparatu nie są możliwe.
– Nie odłączaj w trakcie importu obrazów do „PMB”.
98PL
Spis treści
Maluj
Maluje lub stempluje zdjęcie i zapisuje je jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Maluj)
Jeżeli używasz pamięci wewnętrznej, dotknij
po lewej stronie ekranu LCD.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
2
(Maluj)
3 Do rysowania na obrazie używaj pisaka (w
zestawie).
4 Dotknij przycisku
rozmiar obrazu.
/
t wybierz zapisany
Indeks
Przycisk
1
Zapisz
Zapisuje obraz w formacie VGA lub 5M
w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
2
Pisak
Maluj znaki lub grafikę.
3
Gumka
Koryguj.
4
Stempel
Podstempluj obraz.
Grubość/stemple
Wybierz grubość pisaka lub gumki, wybierz
stempel.
6
Kolor
Wybierz kolor.
7
Wyjdź
Wyjdź z trybu malowania.
8
Ramka
Dodaj ramkę.
Wybierz żądaną ramkę za pomocą
5
/
Działanie
/
9
Przywróć
Cofnij ostatnią czynność.
0
Kasuj wszystko
Usuń całe malowanie.
/ .
99PL
Ciąg dalszy r
• Nie można malować ani stemplować następujących obrazów:
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy 3D
– Filmy
– Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
Spis treści
Uwaga
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
100PL
Wykonuje retusz nagranego obrazu i nagrywa go jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Spis treści
Retusz
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Retusz) t żądany tryb
3 Wykonaj retusz zgodnie z metodą operacji dla
każdego trybu.
(Przycinanie
(Zmiana rozm.))
Nagrywa zbliżenie
odtwarzanego obrazu.
Koryguje zjawisko czerwonych
oczu, spowodowane przez
lampę błyskową.
(Maskowanie
nieostrości)
Wyostrza obraz w wybranej
ramce.
Indeks
Po zakończeniu korekcji
czerwonych oczu, dotknij [OK].
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być możliwe,
zależnie od zdjęcia.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotknij / t nastaw punkt za
pomocą v/V/b/B t
t
wybierz rozmiar obrazu do zapisu
za pomocą / t
t [OK]
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od obrazu.
(Korekcja
czerwonych
oczu)
Szukanie
operacji
2
Dotknij fragmentu obrazu (ramki),
który chcesz wyretuszować t
t [OK]
• Zależnie od zdjęcia,
wystarczająca korekcja może nie
zostać zastosowana i jakość
zdjęcia może ulec pogorszeniu.
Uwaga
• Nie można retuszować następujących obrazów:
– Zdjęcia panoramiczne
– Obrazy 3D
– Filmy
– Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
101PL
Wybierz funkcję [Oglądanie 3D], gdy chcesz odtworzyć na 3D TV obrazy nagrane
w trybie 3D. Połącz aparat i odbiornik 3D TV za pomocą kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie) (str. 54).
Spis treści
Oglądanie 3D
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Oglądanie 3D) t [OK]
Szukanie
operacji
2
zŁatwe nastawienie trybu oglądania 3D
Szukanie MENU/
Ustawień
Możesz nastawić aparat na tryb oglądania 3D,
dotykając
na górze prawej strony ekranu LCD.
Indeks
102PL
Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania zdjęć.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
2
Spis treści
Tryb oglądania
(Tryb oglądania) t żądany tryb
Wyświetla obrazy według daty.
Wyświetla zdjęcia.
(Widok AVCHD) Wyświetla filmy formatu AVCHD.
Uwaga
• Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest nastawiony na
widok katalogu i zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Widok katalogu Wyświetla filmy formatu MP4.
(MP4))
Szukanie
operacji
(Widok daty)
(Widok katalogu
(Zdjęcia))
zOglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Indeks
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania
i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane
w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym
zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
• Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do
rejestrowania obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie pozostałej energii, transfer
wszystkich danych może być niemożliwy lub dane zostaną uszkodzone, gdy akumulator się
wyładuje.
103PL
Można wybrać wyświetlenie zdjęć serii w grupach lub wyświetlenie wszystkich zdjęć
podczas odtwarzania.
Spis treści
Wyświetla grupę serii
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Tryb oglądania) t
t
(Wyświetla grupę serii) t żądany
(Widok
daty)
3
tryb
Grupuje obrazy serii, po czym wyświetla tylko główne
obrazy.
• Gdy w trybie serii wykonywane jest wykrywanie twarzy, aparat
wybiera i wyświetla optymalne zdjęcie jako główne zdjęcie.
Gdy w trybie serii nie jest wykonywane wykrywanie twarzy,
pierwsze zdjęcie w grupie serii zostaje wyświetlone jako główne
zdjęcie.
(Wyświetla
wszystko)
Odtwarza po jednym wszystkie zdjęcia serii.
Gdy funkcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz],
zostanie wyświetlone tylko główne zdjęcie grupy serii.
Gdy aparat wyświetla główne zdjęcie, można odtwarzać obrazy na następujące
sposoby.
Metoda operacji
Działanie
Dotknij
Obrazy serii są wyświetlane jako film,
gdy przechylamy aparat w prawo lub
w lewo.
Dotknij
Obrazy serii są wyświetlane w postaci
indeksu. Wyświetlenie przełącza się
między pojedynczym obrazem
a wyświetleniem miniaturek za
każdym razem, gdy dotkniesz ekranu.
Indeks
zWyświetlanie obrazów serii
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wyśw. tylko
główny obraz)
Szukanie
operacji
2
104PL
Spis treści
Chroń
Chroni nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Znak
jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Chroń) t żądany tryb
Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego
obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i ochronić wiele obrazów.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
1Wybierz zdjęcie, które ma być chronione, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do ochrony.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć znak
.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
Chroni wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub w katalogu,
lub wszystkie filmy AVCHD.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst. z tej daty)
Szukanie MENU/
Ustawień
(Ten obraz)
Szukanie
operacji
t
2
(Nastawia wsz.
AVCHD)
(Usuwa
wszystkie z tej daty)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Zdejmuje ochronę ze wszystkich obrazów w danym zakresie
dat lub katalogu, lub wszystkich filmów AVCHD.
Dotknij [OK] po kroku 2.
(Usuwa wsz.
AVCHD)
Uwagi
• Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów
wyświetlanych z tego samego katalogu.
• Gdy funkcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], tylko główny
obraz w grupie serii jest chroniony. Jeżeli chcesz chronić wszystkie obrazy, nastaw najpierw
funkcję [Wyświetla grupę serii] na [Wyświetla wszystko], po czym zastosuj ochronę.
105PL
DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na
karcie pamięci, które chcesz wydrukować.
Znak
(Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
Spis treści
DPOF
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Szukanie
operacji
t
2
t żądany tryb
(Ten obraz)
Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie
pojedynczego obrazu.
1Wybierz zdjęcie, które ma być drukowane, po czym je
dotknij.
Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów
przeznaczonych do druku.
Dotknij ponownie obrazu ze znakiem , aby zdjąć znak
.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Wiele obrazów) Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów jednocześnie.
Po kroku 2, wykonaj następujące czynności.
2Dotknij [OK] t [OK].
(Oznacza
wszyst. w tym kat.)
(Usuwa
wszystkie z tej daty)
(Kasuje
wszystkie w tym
kat.)
Nastawia znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Indeks
(Nastawia
wszyst. z tej daty)
Anuluje znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym
zakresie dat lub w katalogu.
Dotknij [OK] po kroku 2.
Uwagi
• Nie można dodać
(Znacznik druku) do następujących obrazów:
– Filmy
– Obrazy w pamięci wewnętrznej
• Znak
(Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.
106PL
Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.
t
2
/
(Obróć)
t [OK]
Uwagi
• Nie można obracać następujących obrazów:
– Obrazy 3D
– Filmy
– Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
– Chronione zdjęcia
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
Szukanie MENU/
Ustawień
3
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
Spis treści
Obróć
Indeks
107PL
Reguluje głośność dla prezentacji zdjęć i odtwarzania filmów.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
t
(Nastawienia głośności)
lub
t
zRegulacja głośności podczas odtwarzania filmu lub
prezentacji zdjęć
Dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji, dotknij
, po czym
lub , aby wyregulować głośność.
Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym
dotknij
lub , aby wyregulować głośność.
Szukanie MENU/
Ustawień
Można także wyregulować głośność, dotykając z na
pasku regulacji głośności i przeciągając w prawo lub
w lewo.
Szukanie
operacji
3 Wyreguluj głośność, dotykając
Odtwarzanie
filmu:
Slajdy:
Spis treści
Nastawienia głośności
Indeks
108PL
Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na
ekranie LCD w trybie oglądania.
Spis treści
Konfiguracja wyświetlenia
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
żądany tryb
(Konfiguracja wyświetlenia) t
Wyświetla przyciski operacji.
(Wyłącz)
Nie wyświetla przycisków operacji.
wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]
Indeks
zAby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Szukanie
operacji
2
Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij
w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.
109PL
Decyduje o wyświetleniu lub niewyświetleniu danych naświetlenia aktualnie
wyświetlanego pliku.
Spis treści
Dane naświetlenia
Dane naświetlenia
2
t
Szukanie
operacji
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
(Dane naświetlenia) t żądany tryb
Wyświetla dane naświetlenia na ekranie LCD.
(Wyłącz)
Nie wyświetla danych naświetlenia.
Szukanie MENU/
Ustawień
(Włącz)
Indeks
110PL
Nastawia liczbę obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
2
(12 zdjęć)
Wyświetla 12 obrazów.
(28 zdjęć)
Wyświetla 28 obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Liczba obrazów w indeksie) t
żądany tryb
Spis treści
Liczba obrazów w indeksie
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
111PL
Gdy na karcie pamięci jest utworzonych wiele katalogów, ta funkcja wybiera katalog
zawierający obraz, który chcesz odtworzyć.
Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok katalogu] jest już nastawiony.
Spis treści
Wybierz katalog
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przełączyć na tryb odtwarzania.
t
(Tryb oglądania) t [Widok
katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok katalogu (MP4)]
3
t
(Wybierz katalog) t wybierz
katalog za pomocą / t [OK]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
zOglądanie obrazów z wielu katalogów
Indeks
Gdy utworzonych jest wiele katalogów i wyświetlany jest pierwszy lub ostatni obraz
w katalogu, pojawią się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu
: Przechodzi do następnego katalogu
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
2
112PL
Można nastawić metodę nagrywania używaną do nagrywania filmu.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
2
Nastawia metodę nagrywania na AVCHD, co jest
odpowiednie dla oglądania płynnych obrazów wideo na
ekranie TV wysokiej rozdzielczości.
Nagrywane są filmy AVCHD.
MP4
Nastawia metodę nagrywania na MP4, co jest odpowiednie dla
materiałów umieszczanych w Internecie i dla załączników
poczty e-mail.
Nagrywane są filmy MP4 (AVC).
Szukanie MENU/
Ustawień
AVCHD
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Format filmu] t żądany tryb
Spis treści
Format filmu
Indeks
113PL
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
2
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Wspomaganie AF] t żądany tryb
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Uwagi
Indeks
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Pejzaż), (Zmierzch),
(Zwierzę domowe),
(Fajerwerki) lub (Krótki czas migawki).
– Gdy funkcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz].
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się
w pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie
należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Spis treści
Wspomaganie AF
114PL
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt
w pozycji poziomej/pionowej.
Spis treści
Linia siatki
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Linia siatki] t żądany tryb
Włącz
Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie zostają nagrane.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
115PL
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie 4×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Spis treści
Zoom cyfrowy
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Zoom cyfrowy] t żądany tryb
Inteligentny (
Wyłącz
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu.
(Inteligentny zoom)
Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około
8×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod uwagę, że
jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu
optycznego. (Precyzyjny zoom cyfrowy)
Nie używa zoomu cyfrowego.
Szukanie MENU/
Ustawień
Precyzyjny (
)
Szukanie
operacji
2
Uwagi
Indeks
• Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Korekcja pod światło HDR).
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
• Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [12M] lub [16:9(9M)].
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
Całkowita skala zoomu przy użyciu
inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny
4×)
Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.
Rozmiar
Całkowita skala zoomu
8M
Około 4,9×
5M
Około 6,2×
VGA
Około 25×
16:9(2M)
Około 8,3×
116PL
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat
zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.
Spis treści
Autom. orient.
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Autom. orient.] t żądany tryb
Włącz
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja nie jest używana.
Jeżeli orientacja obrazu jest nieprawidłowa, możesz użyć funkcji [Obróć] na ekranie
MENU, aby wyświetlić obraz w pozycji portretowej.
Indeks
zObracanie obrazów po ich nagraniu
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanych obrazów wyświetlone będą czarne pasy.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana.
• Nie można używać [Autom. orient.] w następujących sytuacjach:
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie filmu
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Podwodne).
Szukanie
operacji
2
117PL
Można wybrać wyświetlanie lub niewyświetlanie przewodnika obok ikony rozpoznania
sceny, gdy funkcja rozpoznania sceny jest aktywna.
Spis treści
Przew. rozp. sceny
Przewodnik rozpoznania sceny
2
Włącz
Wyświetla przewodnik rozpoznania sceny.
Wyłącz
Nie wyświetla przewodnika rozpoznania sceny.
Szukanie MENU/
Ustawień
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Przew. rozp. sceny] t żądany tryb
Szukanie
operacji
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
Indeks
118PL
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana jest lampa błyskowa.
Spis treści
Red. czerw. oczu
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Red. czerw. oczu] t żądany tryb
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska
automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
Włącz
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych
oczu.
Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
Uwagi
Indeks
• Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu
migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od zwolnienia spustu migawki, nie pozwól obiektowi
na poruszenie się w tym czasie.
• Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od
indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego,
czy nie patrzyła na przedbłysk.
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja czerwonych oczu nie działa nawet
jeśli wybrano [Auto].
• Opcja [Red. czerw. oczu] jest nastawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie nagrywania 3D
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Korekcja drgań),
(Z ręki o zmierzchu) lub
(Duża czułość).
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
2
zCo powoduje zjawisko czerwonych oczu?
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się
w naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Inne sposoby redukcji czerwonych oczu
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Lampa błyskowa zostanie
automatycznie nastawiona na [Wyłącz].)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] t
[Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub za pomocą dostarczonego
oprogramowania „PMB”.
119PL
Gdy nagrany został obraz, na którym obiekt ma zamknięte oczy i aktywna jest funkcja
wykrywania twarzy, zostanie wyświetlony komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Spis treści
Uwaga-zamkn. oczy
1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb
fotografowania.
t
(Nastaw.) t
(Nastawienia
nagryw) t [Uwaga-zamkn. oczy] t żądany
tryb
Auto
Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
Wyłącz
Nie wyświetla komunikatu.
Szukanie
operacji
2
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
120PL
Zmienia nastawienia dźwięku słyszalnego podczas pracy aparatu.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Brzęczyk] t żądany tryb
Głośno
Cicho
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu
dotykowego/naciskasz spust migawki.
Jeżeli chcesz zmniejszyć głośność brzęczyka, wybierz [Cicho].
Wyłącz
Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
Szukanie
operacji
Migawka
Spis treści
Brzęczyk
Indeks
121PL
Nastawia jasność ekranu LCD.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Jasność LCD] t żądany tryb
Nastawia ekran LCD na normalną jasność.
Jasny
Nastawia ekran LCD na dużą jasność.
Szukanie
operacji
Norma
Spis treści
Jasność LCD
• Ta funkcja przydaje się podczas oglądania obrazów w plenerze
w jasnym świetle.
• W trybie [Jasny] energia akumulatora może wyczerpać się szybciej.
• Gdy zasilanie jest włączone i przez pewien czas żadne operacje nie zostaną wykonane, ekran
LCD stanie się ciemny.
• W trybie filmu opcja [Jasność LCD] jest nastawiona na [Norma].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Indeks
122PL
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Language Setting] t żądany
tryb
Spis treści
Language Setting
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
123PL
Nastawia kolor wyświetlenia na ekranie.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Kolor wyświetlenia] t żądany
tryb
Biały
Nastawia kolor tła ekranu LCD.
Szukanie
operacji
Czarny
Spis treści
Kolor wyświetlenia
Różowy
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
124PL
Możesz nastawić, czy chcesz skorzystać z pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem lub
odtwarzania filmu AVCHD. Gdy nie ma potrzeby oglądania pokazu, nastaw na [Wyłącz].
1
Przedstawiony będzie pokaz funkcji fotografowania.
Tryb pokaz. 2
Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja,
automatycznie rozpoczyna się pokaz funkcji zdjęcia
z uśmiechem.
Tryb pokaz. 3
Gdy przez nastawiony czas żadna operacja nie zostanie
wykonana, a aparat jest podłączony do odbiornika HD TV,
rozpocznie się automatyczny pokaz odtwarzania filmu
AVCHD.
Wyłącz
Pokaz nie jest wykonywany.
Szukanie MENU/
Ustawień
Tryb pokaz. 1
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Tryb pokazowy] t żądany tryb
t [OK]
Spis treści
Tryb pokazowy
Uwagi
Indeks
• Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale
zdjęcie nie zostanie nagrane.
• Podczas pokazu, jeżeli liczba obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej zwiększa się, aparat
może automatycznie skasować obrazy.
125PL
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pomimo wykonania funkcji [Inicjalizuj], obrazy zostaną.
1
Spis treści
Inicjalizuj
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Inicjalizuj] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwaga
• Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
126PL
Nastawia rozdzielczość wyprowadzaną do odbiornika TV ze złącza HDMI, gdy oglądasz
obrazy po podłączeniu wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie) tego aparatu do
złącza HDMI odbiornika TV wysokiej rozdzielczości przy użyciu kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
1
Aparat automatycznie rozpoznaje odbiornik HD TV
i nastawia rozdzielczość sygnału wyjściowego.
1080i
Wyprowadza sygnał w jakości obrazu HD (1080i).
480p/576p
Wyprowadza sygnały w jakości obrazu SD (480p/576p).
• Jeżeli aparat jest kompatybilny z 1080 60i, sygnały są
wyprowadzane przy użyciu 480p, natomiast jeśli jest kompatybilny
z 1080 50i, sygnały są wyprowadzane przy użyciu 576p.
Szukanie MENU/
Ustawień
Auto
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Rozdzielczość HDMI] t
żądany tryb
Spis treści
Rozdzielczość HDMI
Uwaga
Indeks
• Jeżeli nie można prawidłowo wyświetlić ekranu przy nastawieniu [Auto], wybierz [1080i] lub
[480p/576p], zależnie od podłączanego odbiornika TV.
127PL
To nastawienie umożliwia zdalne sterowanie przez odbiornik TV aparatem, który jest
podłączony do odbiornika TV „BRAVIA” Sync za pomocą kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie). Szczegółowe informacje o „BRAVIA” Sync, zobacz str. 152.
1
Włącza tryb zdalnie sterowanych operacji.
Wyłącz
Wyłącza tryb zdalnie sterowanych operacji.
Uwaga
• Można operować aparatem za pomocą pilota odbiornika TV, jeżeli aparat zostanie podłączony
do odbiornika TV zgodnego z „BRAVIA” Sync.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [STER.PRZEZ HDMI] t żądany
tryb
Spis treści
STER.PRZEZ HDMI
Indeks
128PL
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo SD lub HD (1080i), zgodnie z typem odbiornika TV
podłączonego do aparatu kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
Użyj kabla adaptera wyjściowego HD, zgodnego z Type2c (sprzedawany oddzielnie).
1
Spis treści
COMPONENT
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [COMPONENT] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora wysokiej
rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
Szukanie MENU/
Ustawień
HD(1080i)
Indeks
129PL
Wyświetla dedykowane przyciski operacji, gdy aparat jest zainstalowany w osłonie
(Marine Pack). Zobacz także w instrukcji obsługi, dostarczonej z osłoną.
1
Spis treści
Osłona
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Osłona] t żądany tryb
Zmienia funkcje przycisków.
Wyłącz
Nie zmienia żadnych funkcji.
• Nie można nastawiać ostrości przez dotknięcie ekranu.
• Dla niektórych funkcji występują ograniczenia i zmieniają się pozycje ikon na ekranie LCD.
• Gdy funkcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz], [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok
daty].
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
Włącz
Indeks
130PL
Nastawia tryb, gdy aparat jest podłączony do komputera lub urządzenia USB kablem
USB.
1
Spis treści
Połączenie USB
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Połączenie USB] t żądany
tryb
PTP/MTP
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się Kreator
AutoPlay i zdjęcia znajdujące się w katalogu nagrywania
w aparacie zostaną importowane na komputer (w systemach
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Uwaga
• Nie można wykonać importu filmów, gdy wybrano [PTP/MTP]. Aby importować filmy na
komputer, wybierz [Mass Storage].
Szukanie MENU/
Ustawień
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej pomiędzy
aparatem i komputerem lub innym urządzeniem USB.
Szukanie
operacji
Mass Storage
Indeks
131PL
Nastawia metodę wyświetlania nośnika zapisu na ekranie komputera lub innym
monitorze, gdy aparat jest podłączony do komputera lub komponentu AV za pomocą
połączenia USB.
1
Wyświetlone zostają obrazy zarówno na karcie pamięci, jak
i w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie gdy
podłączasz aparat do komputera.
Jeden
Gdy karta pamięci jest w aparacie, wyświetlone zostają obrazy
na karcie pamięci; gdy karty nie ma w aparacie, wyświetlone
zostają obrazy w pamięci wewnętrznej. Wybierz to
nastawienie, gdy obrazy na karcie pamięci oraz w pamięci
wewnętrznej nie są wyświetlane po podłączeniu aparatu do
urządzenia innego niż komputer.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wiele
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Nastawienia LUN] t żądany
tryb
Spis treści
Nastawienia LUN
Uwaga
Indeks
• Nastaw [Nastawienia LUN] na [Wiele], gdy przesyłasz obrazy do serwisu medialnego za pomocą
„PMB Portable”.
132PL
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby zmienić ścieżki podkładu
muzycznego.
1
Spis treści
Pobierz muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Pobierz muzykę]
2 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera,
po czym uruchom „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby
zmienić pliki muzyczne.
Szukanie
operacji
Wyświetlony jest komunikat „Zmienia muzykę
prezentacji zdjęć Podłącz do komputera”.
Indeks
133PL
Możesz skasować wszystkie pliki muzyczne zapisane w pamięci aparatu. Możesz użyć
tego sposobu, gdy pliki podkładu muzycznego są uszkodzone i nie można ich odtwarzać.
1
Spis treści
Formatuj muzykę
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Formatuj muzykę] t [OK]
Szukanie
operacji
zPrzywracanie muzyki fabrycznie zaprogramowanej
w aparacie
1Wykonaj [Pobierz muzykę], po czym nawiąż połączenie USB między aparatem
i komputerem.
2Uruchom „Music Transfer”, po czym przywróć muzykę domyślną.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music Transfer”, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby przywrócić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne.
Indeks
134PL
Nastawia odcinek czasu, po którym ekran LCD staje się ciemny, a także czas do
wyłączenia się aparatu. Jeżeli przez pewien czas żadne operacje na aparacie nie zostaną
wykonane, a zasilanie z akumulatora jest włączone, najpierw ciemnieje ekran, a potem
aparat wyłącza się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora (Funkcja
automatycznego wyłączania zasilania).
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Oszczędz. energii] t żądany
tryb
Standard.
Jeżeli brak jest operacji aparatu przez pewien czas, zasilanie
wyłącza się automatycznie. W trybie nagrywania ekran LCD
automatycznie staje się ciemny, zanim zasilanie się wyłączy.
Upłynie więcej czasu, zanim aparat się wyłączy, niż przy
nastawieniu na [Wytrzym.].
Wyłącz
Funkcja automatycznego wyłączania nie jest używana.
Uwaga
Indeks
Zapobiegawczo oszczędza energię akumulatora.
Jeżeli brak jest operacji aparatu przez pewien czas, zasilanie
wyłącza się automatycznie. W trybie nagrywania ekran LCD
automatycznie staje się ciemny, zanim zasilanie się wyłączy.
Szukanie MENU/
Ustawień
Wytrzym.
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Oszczędz. energii
• Aparat nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:
– Podczas pokazu slajdów
– Podczas oglądania metodą przechylania aparatu obrazów nagranych w trybie [Rozległy multiangle]
– Podczas oglądania obrazów serii metodą przechylania aparatu
– Podczas odtwarzania filmów
– Podczas wyprowadzania HDMI
– Podczas połączenia Eye-Fi
135PL
Szczegółowe informacje o funkcji TransferJet, zobacz instrukcję obsługi dostarczoną
razem z kartą Memory Stick z funkcją TransferJet.
1
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [TransferJet] t żądany tryb
Komunikuje się za pomocą TransferJet.
Wyłącz
Nie komunikuje się za pomocą TransferJet.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Szukanie
operacji
Można wybrać nastawienia komunikacji TransferJet. TransferJet jest technologią
bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez
zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację. Aby
sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku
(TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawana oddzielnie) umożliwia
transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi z TransferJet.
Spis treści
TransferJet
Uwagi
Indeks
• Funkcja [TransferJet] jest zawsze nastawiona na [Wyłącz] w łatwym trybie.
• Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. Ponadto zawsze
postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.
• Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane.
W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki
(TransferJet) na aparacie
i drugim urządzeniu.
• Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są
sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.
• Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat
został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować
pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal
elektromagnetycznych.
zCo to jest TransferJet?
TransferJet umożliwia wymianę obrazów polegającą na
wysyłaniu i otrzymywaniu danych obrazów. Włóż do aparatu
kartę Memory Stick z funkcją TransferJet i zestaw dwa znaki
(TransferJet), na aparacie i innym urządzeniu obsługującym
tę funkcję.
Szczegółowe informacje o transferze obrazów, zobacz
strona 97.
136PL
Decyduje o używaniu lub nie używaniu funkcji przesyłania karty Eye-Fi (w sprzedaży),
gdy używasz karty Eye-Fi w tym aparacie. [Eye-Fi] jest wyświetlane tylko, gdy karta EyeFi jest włożona do aparatu.
1
Spis treści
Eye-Fi
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Eye-Fi] t żądany tryb
Szukanie
operacji
Używa funkcji przesyłania.
Ikona wyświetlenia trybu Eye-Fi na ekranie LCD będzie się
zmieniać zależnie od trybu komunikacji karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości. Nie ma obrazu do
przesłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości do przesyłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie łączenia.
Karta Eye-Fi przesyła obrazy.
Wystąpił błąd.
Wyłącz
Nie używa funkcji przesyłania.
Indeks
Uwagi
• Według stanu na marzec 2010, karty Eye-Fi są w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Japonii oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej.
• Aby uzyskać więcej informacji o karcie Eye-Fi, skontaktuj się bezpośrednio z producentem lub
sprzedawcą kart Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi są dozwolone tylko w krajach i regionach, w których zostały zakupione. Można być
pociągniętym do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia.
• Karta Eye-Fi posiada funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Nie wkładaj karty Eye-Fi, jeżeli
bezprzewodowa sieć LAN jest zabroniona, na przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli karta EyeFi jest włożona, nastaw [Eye-Fi] na [Wyłącz]. Gdy funkcja przesyłania karty Eye-Fi jest
nastawiona na [Wyłącz], na ekranie LCD wyświetlona jest ikona
.
Szukanie MENU/
Ustawień
Włącz
Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi
1 Wykonaj nastawienia punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN lub
nastawienia kierunku transferu karty Eye-Fi.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą
Eye-Fi.
2 Po zakończeniu nastawień włóż kartę Eye-Fi do aparatu i nagraj obrazy.
Nagrane obrazy są automatycznie przesyłane bezprzewodową siecią LAN do
komputera, itp.
137PL
Ciąg dalszy r
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• Podczas pierwszego użycia nowej karty Eye-Fi, najpierw skopiuj plik instalacyjny aplikacji PC
zapisany na karcie Eye-Fi, następnie sformatuj kartę.
• Przed użyciem karty Eye-Fi zaktualizuj wbudowane oprogramowanie na karcie Eye-Fi do jego
najnowszej wersji. Szczegółowe informacje o aktualizacjach wersji znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.
• Podczas przesyłania danych obrazu, funkcja [Oszczędz. energii] nie jest dostępna.
• Gdy wyświetlona jest ikona
(błąd), wyjmij kartę Eye-Fi i włóż ją ponownie, lub wyłącz
zasilanie aparatu i włącz z powrotem. Jeżeli ikona
(błąd) jest nadal wyświetlona, karta EyeFi może być uszkodzona. W sprawie szczegółowych informacji, skontaktuj się z Eye-Fi, Inc.
• Komunikacja bezprzewodowej sieci LAN może zostać przerwana przez inne komunikujące się
urządzenia. Jeżeli odbiór danych jest niewystarczający, przysuń aparat bliżej do punktu dostępu.
• Szczegółowe informacje o treściach, które mogą być przesyłane znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.
• Niektóre karty Eye-Fi posiadają „Endless Memory Mode”. Ten produkt nie obsługuje „Endless
Memory Mode”. Upewnij się, że karty Eye-Fi które wkładasz do tego produktu, mają wyłączoną
funkcję „Endless Memory Mode”. Szczegółowe informacje o konfiguracji „Endless Memory
Mode” znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z kartą Eye-Fi.
Spis treści
Uwagi
Indeks
138PL
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują
w odpowiednich, dotykanych punktach.
1
Spis treści
Kalibrowanie
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Kalibrowanie]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Jeżeli dotkniesz [Anuluj], aby zatrzymać kalibrację w trakcie wykonywania, wykonane do tego
momentu regulacje nie zostaną zastosowane.
• Jeśli nie uda ci się dotknąć właściwego punktu, kalibracja nie zostanie wykonana. Dotknij
ponownie środka znaku ×.
Szukanie
operacji
2 Użyj pisaka, aby dotknąć środka znaku ×,
wyświetlonego kolejno na ekranie.
Indeks
139PL
Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. Aby zapewnić stabilne działanie karty
pamięci, rekomendowane jest sformatowanie w tym aparacie każdej karty pamięci, która
jest używana w tym aparacie po raz pierwszy. Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie
dane nagrane na karcie pamięci. Tych danych nie można odzyskać. Pamiętaj o wykonaniu
kopii zapasowych ważnych danych na komputerze lub na innym nośniku zapisu.
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Format] t [OK]
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie nawet z chronionymi
obrazami.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
1
Spis treści
Format
Indeks
140PL
Tworzy katalog na karcie pamięci, przeznaczony do zapisywania nagranych obrazów.
Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie
utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
1
Spis treści
Utwórz katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Utwórz katalog REC] t [OK]
Szukanie
operacji
Uwagi
zInformacje o katalogach
Szukanie MENU/
Ustawień
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Gdy włożysz do aparatu kartę pamięci, która była używana w innym sprzęcie i zaczniesz
nagrywać obrazy, nowy katalog może zostać automatycznie utworzony.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
Gdy nowy katalog zostanie utworzony, możesz zmienić katalog docelowy (str. 142)
i wybrać katalog do oglądania obrazów (str. 112).
Indeks
141PL
Zmienia na karcie pamięci katalog, który jest aktualnie używany do zapisywania
obrazów.
1
Spis treści
Zmień katalog REC
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Zmień katalog REC]
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Nie można wybrać następującego katalogu jako katalogu do zapisu.
– Katalog „100”
– Katalog o numerze zawierającym tylko „sssMSDCF” lub „sssANV01”
• Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, w którym chcesz zapisywać
obrazy, używając / t [OK].
Indeks
142PL
Kasuje katalog przeznaczony do zapisywania obrazów na karcie pamięci.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) t [Kasuje katalog REC]
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
• Jeżeli za pomocą [Kasuje katalog REC] skasujesz katalog wyznaczony jako katalog do zapisu,
jako kolejny katalog do zapisu zostanie wybrany katalog oznaczony najwyższym numerem.
• Można kasować tylko puste katalogi. Jeżeli katalog zawiera obrazy, lub nawet pliki, których
aparat nie może odtworzyć, najpierw usuń te obrazy i pliki za pomocą komputera, po czym usuń
katalog.
Szukanie
operacji
2 Wybierz katalog, który chcesz usunąć, używając
/ t [OK].
Spis treści
Kasuje katalog REC
Indeks
143PL
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej
wolnej pojemności.
2
(Narzędzie karty
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie
wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się
całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci po kopiowaniu, po czym
sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format], używając [Narzędzie pamięci wew]).
• Nowy katalog zostanie utworzony na karcie pamięci i wszystkie dane zostaną skopiowane do
tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego obrazów.
Szukanie
operacji
t
(Nastaw.) t
pamięci) t [Kopiuj] t [OK]
Spis treści
Kopiuj
Indeks
144PL
Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.
1
t
(Nastaw.) t
(Narzędzie karty
pamięci) lub
(Narzędzie pamięci wew) t
[Numer pliku] t żądany tryb
Resetuj
Rozpoczyna od 0001 za każdym razem, gdy nastąpi zmiana
katalogu. (Gdy katalog przeznaczony do zapisu zawiera plik,
zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego
numeru.)
Szukanie MENU/
Ustawień
Oznacza pliki kolejnymi numerami, nawet jeśli katalog
przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione.
(Gdy wymieniona karta pamięci zawiera plik o numerze
wyższym niż ostatni nadany numer, zostaje nadany numer
o jeden wyższy od najwyższego numeru.)
Szukanie
operacji
Seria
Spis treści
Numer pliku
Indeks
145PL
Spis treści
Nastawia region
Nastawia czas na lokalny czas wybranego obszaru.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia region] t żądany tryb
M. docelowe
Używanie aparatu nastawionego na czas miejsca docelowego.
Nastaw miejsce docelowe.
zZmiana nastawienia regionu
Nastawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia łatwą regulację
czasu gdy odwiedzasz to miejsce.
Indeks
Ikona czasu letniego/
zimowego
Szukanie MENU/
Ustawień
Używanie aparatu we własnym regionie.
Gdy obecnie nastawiony region jest inny niż region własnego
domu, należy wykonać nastawienie regionu.
Szukanie
operacji
Dom
1Dotknij regionu „M. docelowe”.
2Wybierz region, używając
/ .
3Dotknij ikony czasu letniego/zimowego, po czym wybierz tryb czasu letniego/
zimowego włączony/wyłączony.
4Dotknij [OK].
146PL
Nastawia ponownie datę i godzinę.
1
t
(Nastaw.) t
(Nastawienie
zegara) t [Nastawia datę i czas] t żądany tryb
Można wybrać format wyświetlenia daty i godziny.
Czas letni/zimowy
Można wybrać czas letni/zimowy [Włącz]/[Wyłącz].
Data i czas
Można nastawić datę i godzinę.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB”
znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną
datą.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwaga
Szukanie
operacji
Format daty i czasu
Spis treści
Nastawia datę i czas
Indeks
147PL
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV standardowej rozdzielczości
(SD)
Szukanie
operacji
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w standardowej jakości obrazu, podłączając
aparat do odbiornika TV standardowej rozdzielczości (SD). Zobacz także w instrukcji
obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
2 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
Przycisk
1 Do gniazd wejścia
audio/wideo
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla AV (w zestawie).
(Odtwarzanie)
Indeks
Wielozadaniowa stacja
dokująca
2 Do gniazda A/V OUT
(STEREO)
Kabel AV
4 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
5 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
/
Uwagi
• Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
• Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
148PL
1 Wyłącz aparat i odbiornik HD TV.
2 Podłącz aparat do TV, używając kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)
lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
z„PhotoTV HD”
• „PhotoTV HD” pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur
i kolorów.
• Gdy aparat zostanie podłączony kablem HDMI do odbiornika TV Sony zgodnego z trybem
Video-A, odbiornik TV zostanie automatycznie nastawiony na jakość obrazu odpowiednią
dla zdjęć. Gdy odbiornik TV jest nastawiony na funkcję wideo, jakość obrazu jest
nastawiona na jakość odpowiednią dla filmów.
• Gdy odtwarzany jest film AVCHD, zalecane jest nastawienie [Tryb oglądania] na [Widok
AVCHD].
• Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika TV.
Indeks
Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając odbiornik TV Sony zgodny z „PhotoTV HD” przy użyciu kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie) lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany
oddzielnie), można zyskać cały, nowy świat zdjęć w zapierającej dech jakości Full
HD.
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
• Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
• Obrazy wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.
Szukanie
operacji
Można oglądać obrazy nagrane aparatem w wysokiej jakości obrazu, podłączając aparat
do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości (HD), używając kabla HDMI (sprzedawany
oddzielnie) lub kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla
adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2c. Zobacz także w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
Spis treści
Oglądanie obrazu na odbiorniku
TV wysokiej rozdzielczości (HD)
149PL
Spis treści
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do
odbiornika HD TV kablem HDMI (sprzedawany
oddzielnie)
Podłącz aparat do gniazda HDMI odbiornika HD TV, używając kabla HDMI
(sprzedawany oddzielnie).
1 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
Szukanie
operacji
2 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
(Odtwarzanie)
Szukanie MENU/
Ustawień
Przycisk
Gniazdo HDMI
1 Do gniazda HDMI
Wielozadaniowa stacja
dokująca
2 Do gniazda HDMI
Indeks
Kabel HDMI
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony
wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
/
Uwagi
• Dotknij
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia), aby wybrać [Auto] lub [1080i] dla
[Rozdzielczość HDMI].
• Nastawienie sygnału dźwiękowego jest stałe na [Migawka].
• Nie podłączaj aparatu i podłączanego urządzenia przy użyciu gniazd wyjścia. Gdy aparat
i odbiornik TV zostaną ze sobą połączone przy użyciu gniazd wyjścia, będzie brak zarówno
obrazu wideo, jak i dźwięku. Takie połączenie może również spowodować problemy z aparatem
i/lub z podłączonym urządzeniem.
• Ta funkcja może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych odbiorników HD TV. Na
przykład może nie być obrazu wideo na ekranie odbiornika HD TV lub może nie być dźwięku
z odbiornika HD TV.
• Użyj kabla HDMI posiadającego logo HDMI.
• Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat i odbiornik TV są połączone kablem HDMI (sprzedawany
oddzielnie), nagrywanie może zatrzymać się po pewnym czasie automatycznie, aby ochronić
aparat.
150PL
Podłącz aparat do HD TV (wysokiej rozdzielczości), używając kabla adaptera wyjścia
HD (sprzedawany oddzielnie).
Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2c.
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Do gniazd wejścia audio/wideo
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Przycisk
Zielony/Niebieski/
Czerwony
Szukanie
operacji
1 Podłącz aparat do odbiornika TV kablem adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do
odbiornika HD TV kablem adaptera wyjściowego
HD (sprzedawany oddzielnie)
(Odtwarzanie)
Biały/Czerwony
Indeks
Kabel adaptera
wyjściowego HD
2 Do uniwersalnego złącza
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij
ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.
/
na
Uwaga
• Zanim użyjesz tej funkcji, wybierz
t
wybrać [HD(1080i)] dla [COMPONENT].
(Nastaw.) t
(Główne nastawienia), aby
151PL
1 Umieść aparat w wielozadaniowej stacji dokującej (w zestawie).
Przycisk
(Odtwarzanie)
Gniazdo HDMI
Wielozadaniowa stacja
dokująca
2 Do gniazda HDMI
Indeks
1 Do gniazda HDMI
Szukanie MENU/
Ustawień
2 Podłącz wielozadaniową stację dokującą do odbiornika TV, używając
kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).
Szukanie
operacji
Gdy używasz odbiornika TV który obsługuje funkcję „BRAVIA” Sync (zgodna z SYNC
MENU), możesz operować funkcjami odtwarzania aparatu przy użyciu pilota
dostarczonego razem z odbiornikiem TV, jeżeli podłączysz aparat do odbiornika TV
kablem HDMI (sprzedawany oddzielnie).
Spis treści
Oglądanie obrazu na ekranie
odbiornika TV zgodnego
z „BRAVIA” Sync
Kabel HDMI
3 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
4 Naciśnij przycisk
5
(Odtwarzanie) aparatu, aby włączyć aparat.
t
(Nastaw.) t
HDMI] t [Włącz]
(Główne nastawienia) t [STER.PRZEZ
6 Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie odbiornika TV, aby wybrać
żądany tryb.
Menu
Funkcja
Pokaz slajdów z muzyką
Automatycznie odtwarza obrazy z efektami dźwiękowymi lub
podkładem muzycznym, w postaci nieprzerwanej pętli.
Pojedynczy obraz
Odtwarza po jednym obrazie.
Indeks obrazów
Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
Oglądanie 3D
Odtwarza obrazy 3D nagrane w trybie nagrywania 3D.
Kasuj
Kasuje nagrane obrazy.
Zoom odtwarzania
Odtwarza powiększone obrazy.
Szeroki zoom
Odtwarza zdjęcia formatu 4:3 w formacie 16:9, gdy oglądasz
pojedyncze obrazy. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą
nieco obcięte.
Ciąg dalszy r
152PL
Funkcja
Obróć
Obraca zdjęcie.
Tryb oglądania
Wybiera format wyświetlenia do oglądania wielu obrazów
jednocześnie.
Uwagi
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• Gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV przy użyciu kabla HDMI, funkcje których można
używać są ograniczone.
• Jeżeli dotkniesz ekranu LCD aparatu podczas operacji pilotem, operacja wykonywana pilotem
zostanie na chwilę przerwana.
• Można operować aparatem za pomocą pilota odbiornika TV, jeżeli aparat zostanie podłączony
do odbiornika TV zgodnego z „BRAVIA” Sync. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi odbiornika TV.
• Jeżeli aparat działa w niepożądany sposób gdy jest sterowany pilotem odbiornika TV, na
przykład gdy jest podłączony przez HDMI do odbiornika TV innego producenta, dotknij
t
(Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [STER.PRZEZ HDMI] t [Wyłącz].
Spis treści
Menu
Indeks
153PL
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajduje się program „PMB” i inne aplikacje,
umożliwiające bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów wykonanych aparatem
Cyber-shot.
Spis treści
Używanie z komputerem
Zalecane środowisko komputera (Windows)
Inne
Procesor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz lub
szybszy (Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do
instalacji—w przybliżeniu 500 MB
Wyświetlenie: Rozdzielczość ekranu: 1 024 × 768
punktów lub powyżej
*1 Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Aby używać funkcji tworzenia płyt, wymagany jest Windows Image Mastering API (IMAPI)
wersja 2.0 lub nowsza.
*2 Starter (Edition) nie jest obsługiwany.
Indeks
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Szukanie MENU/
Ustawień
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Szukanie
operacji
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„PMB”, „Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie
USB.
Zalecane środowisko komputera (Macintosh)
Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów
„Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie USB.
System operacyjny
(zainstalowany fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do
v10.6)
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanych systemów
operacyjnych wymienionych powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
• Jeżeli do komputera podłączysz dwa lub więcej urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to zależało od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy użyciu interfejsu USB kompatybilnego z Hi-Speed USB
(zgodnego z USB 2.0) umożliwia zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie danych, ponieważ
aparat jest kompatybilny z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między
komputerem a aparatem może nie zostać jednocześnie przywrócona.
154PL
Spis treści
Używanie oprogramowania
Instalowanie „PMB (Picture Motion Browser)”
i „Music Transfer” (Windows)
1 Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknij [Komputer] (w Windows XP, [Mój komputer]) t
(SONYPMB).
• Jeżeli pojawi się ekran AutoPlay, wybierz „Run Install.exe” i wykonaj instrukcje pojawiające
się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
Szukanie
operacji
Pojawi się okno menu instalatora.
2 Kliknij [Zainstaluj].
Pojawia się okno „Choose Setup Language” (Wybór języka instalacji).
Pojawi się okno „License Agreement” (Umowa Licencyjna).
t
4 Uważnie przeczytaj warunki umowy, kliknij przycisk wyboru (
aby akceptować warunki umowy, po czym kliknij [Dalej].
),
5 Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć instalację.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij CD-ROM.
Indeks
• W celu instalacji aparat powinien być podłączony do komputera w trakcie procedury
(str. 158).
• Gdy pojawi się komunikat polecający zrestartowanie komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać zainstalowany, zależnie od środowiska systemu operacyjnego
komputera.
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Wybierz żądany język, po czym przejdź do następującego ekranu.
7 Uruchom oprogramowanie.
• Aby uruchomić „PMB”, kliknij
(PMB) na pulpicie.
Aby zapoznać się ze szczegółowym sposobem używania, zobacz następującą stronę pomocy
technicznej PMB (Tylko w języku angielskim):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
lub kliknij
(PMB – pomoc).
• Aby uruchomić „PMB” z menu Start, wybierz [Start] t [Wszystkie programy] t
(PMB).
• Jeżeli program „PMB” był zainstalowany na komputerze i jeżeli ponownie instalujesz „PMB”
z dostarczonej płyty CD-ROM, możesz uruchomić wszystkie aplikacje z „PMB Launcher”.
Aby uruchomić „PMB Launcher”, podwójnie kliknij
(PMB Launcher) na pulpicie.
155PL
Ciąg dalszy r
1 Włącz komputer Macintosh i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie
(SONYPMB).
Szukanie MENU/
Ustawień
Instalowanie „Music Transfer” (Macintosh)
Szukanie
operacji
• Zaloguj się jako Administrator.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu „PMB”, na ekranie pojawi się komunikat o dostępności
narzędzia informacyjnego. Wybrać [Start].
• Jeżeli program „PMB” był już zainstalowany na komputerze i jeżeli wersja tego „PMB” miała
niższy numer niż wersja na płycie CD-ROM, zainstaluj „PMB” ponownie z dostarczonej płyty
CD-ROM.
• Jeżeli numer wersji jest wyższy niż na płycie CD-ROM, nie ma potrzeby ponownej instalacji
„PMB”. Gdy połączysz aparat i komputer kablem USB, funkcja dostępnego programu „PMB”
stanie się aktywna.
• Jeżeli program „PMB” jest już zainstalowany na komputerze i jeżeli numer wersji tego „PMB”
jest niższy niż 5.0, niektóre funkcje mogą stać się nieczynne po zainstalowaniu „PMB” z
dostarczonej płyty CD-ROM. Możesz także uruchomić „PMB” lub różne inne programy za
pomocą „PMB Launcher”, zainstalowanego jednocześnie. Aby uruchomić „PMB Launcher”,
podwójnie kliknij
(PMB Launcher) na pulpicie.
Spis treści
Uwagi
3 Podwójnie kliknij plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja programu.
Indeks
Uwagi
• „PMB” nie współpracuje z komputerami Macintosh.
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer” należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się jako Administrator.
zWprowadzenie do programu „PMB”
• Program „PMB” umożliwia import obrazów wykonanych aparatem na komputer, w celu ich
wyświetlenia. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, po czym kliknij
[Importuj].
• Można eksportować obrazy z komputera na kartę pamięci i wyświetlać je w aparacie.
Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, kliknij [Eksportuj] t [Łatwy
eksport (synch. z PC)] w menu [Manipulacja] i kliknij [Eksportuj].
• Możesz zapisać zdjęcia w pamięci i wydrukować je z datą.
• Możesz wyświetlić zdjęcia zapisane na komputerze według daty zdjęcia w wyświetleniu
kalendarza.
• Możesz korygować zdjęcia (redukcja czerwonych oczu itp.) i zmieniać datę i godzinę
wykonania zdjęcia.
• Możesz tworzyć płyty, używając napędu nagrywarki CD lub DVD.
• Z filmów AVCHD importowanych na komputer można tworzyć płyty Blu-ray, płyty
AVCHD i płyty DVD-wideo. (Do utworzenia płyty Blu-ray lub płyty DVD-wideo po raz
pierwszy, potrzebne jest środowisko komputera z dostępem do Internetu.)
• Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest środowisko połączenia
z Internetem.)
• Szczegółowe informacje, zobacz
(PMB – pomoc).
156PL
Ciąg dalszy r
„Music Transfer” umożliwia zamianę plików muzycznych zapisanych fabrycznie
w aparacie na własne, ulubione ścieżki, a także pozwala na kasowanie i dodawanie
plików muzycznych.
Można także przywrócić ścieżki fabrycznie zaprogramowane w aparacie.
Inne szczegółowe informacje, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Szukanie
operacji
• Następujące rodzaje ścieżek mogą być importowane przy użyciu „Music Transfer”.
– Pliki MP3 zapisane na twardym dysku komputera
– Ścieżki muzycznej płyty CD
– Zaprogramowana muzyka, zapisana w pamięci aparatu
• Przed uruchomieniem „Music Transfer”, wykonaj
t
(Nastaw.) t
(Główne
nastawienia) t [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.
Spis treści
zWprowadzenie do programu „Music Transfer”
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
157PL
2 Włącz komputer, po czym naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
3 Podłącz aparat do komputera.
• Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi
program rozpoznający aparat. Należy chwilę zaczekać.
Szukanie
operacji
1 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator lub podłącz
zasilacz AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) do wielozadaniowej stacji
dokującej (w zestawie) i do gniazdka ściennego, oraz podłącz aparat do
wielozadaniowej stacji dokującej.
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
Szukanie MENU/
Ustawień
1 Do gniazda USB komputera
2 Do gniazda USB
Indeks
Wielozadaniowa
stacja dokująca
Kabel USB
Import obrazów na komputer (Windows)
„PMB” umożliwia łatwy import obrazów.
Szczegółowe informacje o funkcjach „PMB” zobacz „PMB – pomoc”.
Import obrazów na komputer bez użycia „PMB”
Gdy po wykonaniu połączenia USB między aparatem i komputerem pojawi się kreator
AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pli] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiuj żądane obrazy na komputer.
Uwagi
• Użyj „PMB” do takich operacji, jak importowanie filmów AVCHD do komputera.
• Jeżeli operacje na pliku filmu AVCHD lub katalogu znajdującym się w aparacie są wykonywane
z komputera, gdy aparat jest podłączony do komputera, może to spowodować zniszczenie pliku
obrazu lub uniemożliwić jego odtworzenie. Nie usuwaj i nie kopiuj z komputera filmów AVCHD
znajdujących się na karcie pamięci aparatu. Sony nie ponosi odpowiedzialności za rezultat tego
rodzaju operacji.
• Aparat tworzy obraz 3D przez połączenie pliku JPEG z plikiem MPO. Jeżeli skasujesz jeden
z tych plików na komputerze, odtworzenie obrazu 3D będzie niemożliwe.
158PL
1 Najpierw podłącz aparat do komputera Macintosh. Podwójnie kliknij
noworozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym zapisane są
obrazy które chcesz importować.
Spis treści
Import obrazów na komputer (Macintosh)
2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuść.
Pliki obrazów są kopiowane na dysk twardy.
Szukanie
operacji
3 Podwójnie kliknij ikonę twardego dysku t żądany plik obrazu
w katalogu, który zawiera skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.
Kasowanie połączenia USB
•
•
•
•
Odłączany jest kabel USB.
Wyjmowana jest karta pamięci.
Wkładana jest do aparatu karta pamięci po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.
Wyłączany jest aparat.
1 Podwójnie kliknij ikonę odłączenia
w zasobniku zadań.
Windows Vista
3 Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia,
po czym kliknij [OK].
Windows XP
Indeks
2 Kliknij (Urządzenie pamięci masowej USB)
t [Zatrzymaj].
Szukanie MENU/
Ustawień
Wykonaj kroki od 1 do 3 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:
Ikona odłączenia
Uwagi
• Przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę napędu na ikonę „Trash” gdy używasz
komputera Macintosh i w ten sposób aparat zostanie odłączony od komputera.
• Gdy wykonujesz operacje takie, jak import filmów AVCHD, używaj programu „iMovie”,
dostarczanego razem z komputerami Macintosh.
159PL
Ten aparat posiada wbudowaną aplikację „PMB Portable”.
Używając tej aplikacji możesz wykonywać co następuje:
Szczegółowe informacje o „PMB Portable”, zobacz pomoc dla „PMB Portable”.
Szukanie
operacji
• Możesz z łatwością umieścić zdjęcia na blogu lub w innym serwisie medialnym.
• Możesz przesyłać obrazy z komputera podłączonego do Internetu, nawet jeśli jesteś poza domem
lub biurem.
• Możesz z łatwością zarejestrować serwisy medialne (na przykład blogi), z których często
korzystasz.
Spis treści
Przesyłanie obrazów do serwisu
medialnego
Uruchamianie „PMB Portable” (Windows)
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Gdy podłączysz aparat do komputera, pojawi się Kreator AutoPlay.
Aby zamknąć Kreatora AutoPlay dla niepotrzebnych sterowników, kliknij [×].
Szukanie MENU/
Ustawień
Gdy po raz pierwszy używasz programu „PMB Portable”, musisz wybrać język. Aby
wybrać, wykonaj poniższą procedurę. Gdy język zostanie wybrany, kroki od 3 do 5 będą
niepotrzebne przy kolejnym użyciu „PMB Portable”.
• Jeżeli żądany Kreator AutoPlay nie pojawi się, kliknij [Komputer] (w Windows XP, [Mój
komputer]) t [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij [PMBP_Win.exe].
• Jeżeli [PMB Portable] nie jest wyświetlane w Kreatorze AutoPlay, kliknij [Komputer] t
[PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Kliknij „PMB Portable”.
(W Windows XP, kliknij [PMB Portable] t [OK].)
Pojawi się ekran wyboru języka.
3 Wybierz żądany język po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
4 Wybierz odpowiedni [Region] i [Kraj/Rejon], po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
5 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli zgadzasz się na warunki umowy,
kliknij [Zgadzam się].
Uruchomi się program „PMB Portable”.
160PL
1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Gdy podłączysz aparat do komputera, [PMBPORTABLE] pojawi się na pulpicie.
Kliknij [×] dla wszystkich niepotrzebnych napędów.
Spis treści
Uruchamianie „PMB Portable” (Macintosh)
2 Kliknij [PMBP_Mac] w folderze [PMBPORTABLE].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
4 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli zgadzasz się na warunki umowy,
kliknij [Zgadzam się].
Szukanie
operacji
3 Wybierz odpowiedni [Region] i [Kraj/Rejon], po czym kliknij [OK].
Uruchomi się program „PMB Portable”.
•
•
•
•
Program „PMB Portable” nie jest obsługiwany w wypadku filmów AVCHD.
Nastaw [Nastawienia LUN] w [Główne nastawienia] na [Wiele].
Zawsze podłącz się do sieci, gdy używasz „PMB Portable”.
Gdy przesyłasz obrazy przez Internet, pamiętaj że – zależnie od dostawcy usług internetowych –
pamięć podręczna może pozostać na używanym komputerze. Dotyczy to również sytuacji, gdy
używasz w tym celu niniejszego aparatu.
• Gdy wystąpi błąd w „PMB Portable” lub gdy przez pomyłkę skasujesz „PMB Portable”, możesz
naprawić „PMB Portable”, pobierając instalator PMB Portable z witryny internetowej.
Program „PMB Portable” umożliwia pobranie adresów URL pewnych stron
internetowych z serwera administrowanego przez Sony („Serwer Sony”).
Aby używać programu „PMB Portable” do korzystania z usługi umieszczania zdjęć
w Internecie lub z innych usług („usługi”) świadczonych przez te i inne strony
internetowe, musisz wyrazić zgodę na następujące warunki.
Indeks
Uwagi dotyczące „PMB Portable”
Szukanie MENU/
Ustawień
Uwagi
• Niektóre strony internetowe wymagają procedury rejestracyjnej i/lub opłat za używane usługi.
Używając takich usług, postępuj według zasad i warunków umowy ustanowionych przez te strony
internetowe.
• Z powodów zależnych od operatorów strony internetowej może dojść do zakończenia
dostarczania usługi lub jej zmiany. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy występujące pomiędzy użytkownikami i stronami trzecimi, ani za żadne niedogodności
napotykane przez użytkowników, a związane z użytkowaniem tych usług, włącznie
z zakończeniem dostarczania usług lub ich zmianą.
• Aby wejść na stronę, zostaniesz na nią przekierowany przez serwer Sony. Może się zdarzyć, że
dostęp do strony internetowej nie będzie możliwy z powodu prac konserwacyjnych na serwerze
lub z innych przyczyn.
• Jeżeli działanie serwera Sony będzie miało ulec zakończeniu, użytkownik zostanie powiadomiony
o tym z wyprzedzeniem za pośrednictwem witryny internetowej Sony itp.
• Adresy URL, na które serwer Sony dokonał przekierowania, jak i inne informacje mogą zostać
zapisane w celu ulepszenia przyszłych produktów i usług Sony. Tym niemniej żadne dane
osobowe nie zostaną wówczas zapisane.
161PL
Spis treści
Utworzenie płyty z filmami
Można utworzyć płytę z filmami AVCHD nagranymi tym aparatem.
Wybór metody utworzenia płyty z filmami
Metoda tworzenia
Odtwarzacze płyt Blu-ray
(Odtwarzacz płyt Blu-ray,
PlayStation®3, itp.)
Importowanie filmów na komputer
przy użyciu „PMB” i utworzenie
płyty Blu-ray
Rodzaj płyty
Szukanie MENU/
Ustawień
Odtwarzacz
Odtwarzacze formatu AVCHD Importowanie filmów na komputer
(Odtwarzacz płyt Blu-ray
przy użyciu „PMB” i utworzenie
Sony, PlayStation®3 , itp.)
płyty formatu AVCHD
Utworzenie płyty formatu AVCHD
przy użyciu nagrywarki DVD innej
niż DVDirect Express
Importowanie filmów na komputer
przy użyciu „PMB” i utworzenie
płyty o jakości obrazu standardowej
rozdzielczości (STD)
Indeks
Zwyczajne odtwarzacze DVD
(odtwarzacz DVD, komputer
z funkcją odtwarzania DVD,
itp.)
Szukanie
operacji
Wybierz metodę odpowiednią dla posiadanego odtwarzacza.
Szczegółowe informacje o metodzie tworzenia płyty przy użyciu „PMB”, zobacz „PMB –
pomoc”.
Aby wykonać import filmów na komputer, zobacz strona 158.
Uwagi
• Jeżeli tworzysz płytę przy użyciu Sony DVDirect (nagrywarka DVD), użyj otworu karty pamięci
nagrywarki DVD, lub podłącz nagrywarkę DVD przez połączenie USB w celu transferu danych.
• Jeżeli używasz Sony DVDirect (nagrywarka DVD), sprawdź, czy wbudowane oprogramowanie
jest uaktualnione do najnowszej wersji.
zCharakterystyka każdego rodzaju płyt
Użycie płyty Blu-ray umożliwia nagrywanie filmów o jakości obrazu wysokiej
rozdzielczości (HD) i czasie nagrania dłuższym niż płyty DVD.
Filmy o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) mogą zostać nagrane na
nośnik DVD, na przykład płytę DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości
obrazu wysokiej rozdzielczości (HD).
• Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na
odtwarzaczach formatu AVCHD, na przykład odtwarzacz płyt Blu-ray Sony
i PlayStation®3. Płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
Film o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) skonwertowany
z filmów o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) może zostać nagrany na
nośniku DVD, na przykład na płytach DVD-R i utworzona zostanie płyta
o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD).
162PL
Ciąg dalszy r
„PMB”
Następujące 12-cm płyty mogą być używane do programu „PMB”. Informacje
o płytach Blu-ray, zobacz strona 163.
Charakterystyka
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Nie mogą być ponownie nagrane.
DVD-RW/ DVD+RW
Mogą być ponownie nagrane i używane.
• Zawsze zwracaj uwagę na to, aby używać konsoli PlayStation®3 z najnowszą wersją
oprogramowania dla systemu konsoli PlayStation®3.
• Konsola PlayStation®3 może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.
Płyta AVCHD o jakości obrazu HD może być utworzona z filmów AVCHD
importowanych na komputer przy użyciu dostarczonego programu „PMB”.
1 Włącz zasilanie komputera i włóż nieużywaną płytę do napędu DVD.
2 Uruchom „PMB”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Tworzenie płyt AVCHD
Szukanie
operacji
Rodzaj płyty
Spis treści
zRodzaje płyt, które mogą być używane do programu
3 Wybierz film AVCHD, który ma zostać zapisany na płycie.
(Utwórz dyski), po czym wybierz [Utwórz dyski AVCHD (HD)].
5 Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.
Indeks
4 Kliknij
Uwagi
• Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany (str. 155).
• Zdjęcia i filmy MP4 nie mogą być nagrywane na płytę AVCHD.
• Tworzenie płyty może trwać dłuższy czas.
zOdtwarzanie płyty AVCHD na komputerze
Płyty AVCHD mogą być odtwarzane na komputerze przy użyciu programu „Player
for AVCHD”, zainstalowanego razem z „PMB”. Aby uruchomić program, kliknij na
[Start] t [Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB Launcher] t [Widok] t
[Player for AVCHD].
Szczegółowe operacje, zobacz Pomoc dla „Player for AVCHD”.
• Obrazy mogą nie być płynnie odtwarzane, zależnie od środowiska komputera.
Tworzenie płyt Blu-ray
Można tworzyć płyty Blu-ray z filmów AVCHD importowanych na komputer.
Dany komputer musi być zdolny do tworzenia płyt Blu-ray. Można używać płyt BD-R
(nie do ponownego zapisu) lub BD-RE (ponownego zapisu). Nagrania wielosesyjne nie
mogą być wykonywane.
Aby utworzyć płytę Blu-ray, pamiętaj o zainstalowaniu [BD add-on software] na ekranie
instalacyjnym „PMB”. Aby zainstalować, komputer musi być połączony z Internetem.
Szczegółowe operacje, zobacz „PMB – pomoc”.
163PL
Płyty DVD o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) mogą być tworzone przy
użyciu dostarczonego programu „PMB”, z wybranego filmu AVCHD importowanego na
komputer.
Spis treści
Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej
rozdzielczości (STD)
1 Włącz zasilanie komputera i włóż nieużywaną płytę do napędu DVD.
2 Uruchom „PMB”.
3 Wybierz film AVCHD, który ma zostać zapisany na płycie.
4 Kliknij
(STD)].
(Utwórz dyski), po czym wybierz [Utwórz dyski DVD-Video
Uwagi
• Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany (str. 155).
• Płyty nie mogą być tworzone z filmów MP4.
• Utworzenie płyty może długo trwać, ze względu na konwersję filmu AVCHD na jakość obrazu
standardowej rozdzielczości (STD).
• Gdy płyta DVD-wideo jest tworzona po raz pierwszy, komputer musi być połączony
z Internetem.
Szukanie MENU/
Ustawień
5 Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.
Szukanie
operacji
• Jeżeli program inny niż „PMB” uruchomi się automatycznie, zamknij ten program.
Indeks
164PL
Uwagi
Szukanie
operacji
Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.
• Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą pamięci
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z drukarką.
• Drukowanie przy użyciu komputera
Możesz importować zdjęcia na komputer za pomocą dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB”, a następnie je wydrukować. Na zdjęciu można umieścić datę
i je wydrukować.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB – pomoc”.
• Drukowanie w punkcie usługowym
Spis treści
Drukowanie zdjęć
• Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
• W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować panoramicznych zdjęć.
Możesz zanieść kartę pamięci, zawierającą obrazy wykonane aparatem, do punktu
usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne z DPOF,
możesz wcześniej dodać znak
(Znacznik druku) do zdjęć w menu oglądania, aby nie
wybierać ich na nowo podczas druku w punkcie usługowym.
Szukanie MENU/
Ustawień
Drukowanie w punkcie usługowym
Uwagi
Indeks
• W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej. Skopiuj zdjęcia na kartę pamięci (str. 144), po czym zanieś kartę pamięci do punktu
usługowego.
• Należy skonsultować się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby sprawdzić jakie rodzaje
kart pamięci są akceptowane przez sklep.
• Może być konieczny adapter karty (sprzedawany oddzielnie). Skonsultuj się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• Jeżeli chcesz nałożyć daty na zdjęcia, skonsultuj się z punktem usługowym, w którym drukujesz
zdjęcia.
165PL
W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 166 do 174.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”,
zobacz str. 175.
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Wysyłając aparat do naprawy, udzielasz tym samym zgody na ewentualne sprawdzenie
zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Indeks
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
http://www.sony.net/
Szukanie MENU/
Ustawień
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 126).
Szukanie
operacji
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę,
włożyć ponownie akumulator i włączyć zasilanie.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Sprawdź, czy ustawienie akumulatora jest prawidłowe i włóż akumulator tak, aby dźwignia
wyjmowania akumulatora została zablokowana.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę
czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką
ściereczką.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie
w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie LCD
wyświetlony zostanie komunikat.
• Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja
[Oszczędz. energii] jest nastawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się
automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.
166PL
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
Spis treści
• Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią
akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować
wskazanie. Zależnie od warunków używania, wyświetlenie może pozostać nieprawidłowe.
• Akumulator jest martwy (str. 183). Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
• Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN1.
• Lampa CHARGE miga od czasu do czasu, gdy używany jest akumulator, który długo nie był
używany.
• Lampa CHARGE (na dostarczonej ładowarce) posiada dwa rodzaje migania, szybkie miganie
(interwał około 0,15 sekundy) i wolne miganie (interwał około 1,5 sekundy). Jeżeli lampa
miga szybko, wyjmij ładowany akumulator i po chwili włóż go z powrotem do ładowarki (aż
kliknie). Jeżeli lampa znowu miga szybko, może to świadczyć o problemie z akumulatorem.
Jeżeli lampa miga powoli, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie chwilowo się
zatrzymało. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy
temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania.
Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do
zakresu odpowiedniego do ładowania.
Zalecane jest ładowanie akumulatora w granicach prawidłowej temperatury ładowania,
pomiędzy 10°C i 30°C.
• Szczegółowe informacje, zobacz str. 184.
Szukanie
operacji
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Gdy nie można nagrać obrazów na karcie pamięci, ale zostają nagrane w pamięci wewnętrznej
pomimo tego, że karta pamięci znajduje się w aparacie, upewnij się, że karta pamięci została
włożona dokładnie do końca.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Jeżeli jest pełna, wykonać
jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 95).
– Zmień kartę pamięci.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Przełącz przycisk trybu
(Zdjęcie)/ (Film).
• Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:
– „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub szybsza)
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 125).
Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie działa.
• Jeżeli uśmiechnięta twarz nie została wykryta, zdjęcie nie będzie wykonane.
• Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 125).
167PL
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
Nagrywanie długo trwa.
Obraz jest nieostry.
Zoom nie działa.
Indeks
• Nie można używać zoomu w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
• Nie można użyć inteligentnego zoomu, zależnie od rozmiaru zdjęcia (str. 116).
• Nie można używać zoomu cyfrowego w następujących sytuacjach:
– W trybie lepszej auto regulacji
– W trybie rozogniskowania tła
– W trybie filmu
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Korekcja pod światło HDR).
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Obiekt jest zbyt blisko. W czasie fotografowania pamiętaj, aby obiektyw był od
fotografowanego obiektu dalej niż wynoszą następujące minimalne odległości:
– W inteligentnej auto regulacji, lepszej auto regulacji i w łatwym trybie: Około 1 cm (W)/
50 cm (T) od obiektywu.
– W innych trybach nagrywania: Około 8 cm (W)/50 cm (T) od obiektywu. Lub nastaw tryb
ogniskowania z bliska i fotografuj z odległości około 1 cm do 20 cm po stronie W.
• Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrany został tryb (Pejzaż), tryb
(Zmierzch) lub tryb (Fajerwerki).
Szukanie
operacji
• Gdy czas otwarcia migawki przekracza określony czas, na przykład gdy nagrywasz obrazy
w ciemnym otoczeniu, aparat automatycznie redukuje szumy na obrazie. Ta funkcja
nazywana jest funkcją NR (redukcja szumu) wolnej migawki i powoduje, że wydłuża się czas
nagrywania.
Spis treści
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Nagraj po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy.
• Funkcję wykrywania twarzy można wybrać tylko, gdy tryb ostrości jest nastawiony na [Multi
AF] i gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
• Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy gdy tryb ogniskowania z bliska jest aktywny.
Lampa błyskowa nie działa.
• Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
– W trybie rozogniskowania tła
– Gdy nagrywana jest seria zdjęć
– Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Korekcja drgań), tryb (Zmierzch), tryb
(Z ręki o zmierzchu), tryb
(Duża czułość) lub tryb (Fajerwerki).
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
168PL
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się niewyraźne,
białe, okrągłe plamy.
Spis treści
• Nastaw lampę błyskową na [Włącz] (str. 61) w trybie ogniskowania z bliska lub gdy tryb
wyboru sceny jest nastawiony na (Pejzaż), (Kulinaria),
(Zwierzę domowe),
(Plaża), (Śnieg),
(Podwodne) lub (Krótki czas migawki).
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.
Szukanie MENU/
Ustawień
• W trybie wyboru sceny jest wybrany tryb
(Pejzaż) , tryb (Zmierzch) lub tryb
(Fajerwerki).
• Gdy wybrany został tryb ogniskowania z bliska, odległość fotografowania wynosi
w przybliżeniu 1 cm do 20 cm.
• Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
– W trybie inteligentnej rozległej panoramy
– W trybie nagrywania 3D
– W trybie podwodnej iRozległej panoramy
– W trybie filmu
– Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
– W łatwym trybie
– Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].
Szukanie
operacji
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie włączone) nie działa.
Nie można wyłączyć fotografowania makro.
Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.
Indeks
• Nie ma funkcji wymuszonego wyłączenia fotografowania makro. W trybie [Auto] jest nawet
możliwe fotografowanie odległych obiektów.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko podczas
odtwarzania.
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Używając programu „PMB”, można
drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą (str. 155).
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 73).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Wyreguluj [Balans bieli] (str. 76).
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastaw [Red. czerw. oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 119).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
169PL
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane.
Spis treści
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszować obraz, używając [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu oglądania
lub skorygować używając „PMB”.
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
Takie samo zdjęcie zostaje wykonane kilka razy.
Oglądanie obrazów
Nie można odtwarzać obrazów.
Nie można odtwarzać w aparacie stereoskopowych obrazów.
Indeks
• Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 159).
• Użyj programu „PMB”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze tym aparatem.
Szukanie MENU/
Ustawień
• Ustaw [Nastawienia serii] na [Wyłącz] (str. 71).
• [Rozpoznanie sceny] jest ustawiony na [Zaawansowany] (str. 82).
Szukanie
operacji
• Nie można nagrywać obrazów kolejno gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem.
• Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy (str. 95).
• Mała moc akumulatora. Włóż naładowany akumulator.
• Stereoskopowe obrazy mogą być odtwarzane w tym aparacie tylko wtedy, gdy obraz został
nagrany w trybie [Rozległy multi-angle].
• Obrazy 3D składają się z pliku JPEG i z pliku MPO. Jeżeli jeden z plików został skasowany na
komputerze, aparat może nie działać prawidłowo.
Data i czas nie są wyświetlane.
• Gdy funkcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz].
Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.
• [Autom. orient.] jest ustawiony na [Włącz] (str. 117).
Przyciski i ikony nie są wyświetlone.
• Jeśli podczas fotografowania dotkniesz prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony
znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
• Opcja [Konfiguracja wyświetlenia] w menu nagrywania lub oglądania jest nastawiona na
[Wyłącz]. Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo.
Nie słychać muzyki podczas prezentacji zdjęć.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu za pomocą „Music Transfer” (strony 155, 156).
• Sprawdź, czy nastawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strony 93, 108).
• Pokaz slajdów jest odtwarzany w trybie [Ciągłe odtwarzanie]. Wybierz [Pokaz slajdów z
muzyką] i odtwarzaj.
170PL
Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
Obrazy 3D nie pojawiają się na ekranie TV, chociaż aparat jest w trybie
[Oglądanie 3D].
Spis treści
• Aparat i odbiornik TV muszą używać takiego samego systemu kolorystycznego (str. 180).
• Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe (strony 148, 149).
• Jeżeli kabel USB jest podłączony do złącza USB, odłącz kabel (str. 159).
• Sprawdź, czy odbiornik TV jest nastawiony na odtwarzanie obrazów 3D.
Nie można usunąć obrazu.
Szukanie
operacji
Kasowanie
• Anuluj ochronę (str. 105).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznana przez komputer z gniazdem
karty „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO Duo”.
Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera
(str. 158). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza
sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
• Ustaw [Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 131).
• Użyj kabla USB, aby połączyć komputer z aparatem.
• Odłącz kabel USB zarówno od komputera, jak i od aparatu, po czym ponownie solidnie go
podłącz.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie.
Indeks
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
Szukanie MENU/
Ustawień
Komputery
Nie można importować obrazów.
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 158).
• Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import
obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci
sformatowanej aparatem (str. 140).
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB” nie uruchamia się automatycznie.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB Portable” nie uruchamia się.
• Ustawić [Nastawienia LUN] na [Wiele].
• Ustawić [Połączenie USB] na [Mass Storage].
• Podłącz komputer do sieci.
171PL
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
Spis treści
• Jeżeli używasz „PMB”, zobacz „PMB – pomoc” (str. 155).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
• Odtwarzasz film bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci. Użyj programu
„PMB” i wykonaj import filmu na komputer, po czym odtwórz film (str. 155).
• Użyj programu „PMB”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze tym aparatem.
• Zarejestruj obraz w pliku bazy danych obrazu i odtwórz w [Widok daty] (str. 103).
• Widok wydarzenia nie jest dostępny w tym aparacie.
Nie można włożyć karty pamięci.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Karta pamięci została przez pomyłkę sformatowana.
Szukanie MENU/
Ustawień
Karta pamięci
Szukanie
operacji
Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.
• Wszystkie dane na karcie pamięci zostają skasowane w wyniku formatowania. Nie można ich
przywrócić.
• Sprawdź, czy karta pamięci została włożona prawidłowo, do samego końca.
Indeks
Dane są nagrywane w pamięci wewnętrznej, chociaż włożona została karta
pamięci.
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta pamięci. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować danych zapisanych w pamięci wewnętrznej na kartę
pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Skopiuj na kartę pamięci o wystarczającej pojemności.
Nie można skopiować danych z karty pamięci lub z komputera do pamięci
wewnętrznej.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Wydruk
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki.
172PL
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
Nie można wydrukować obrazów 3D tak, jak są wyświetlane na ekranie LCD
aparatu.
• Zdjęcia 3D wyświetlane w aparacie to pliki MPO, natomiast zdjęcia do druku to pliki JPEG,
więc w niektórych wypadkach zdjęcia do druku nie są tymi zdjęciami, które są wyświetlone na
ekranie LCD.
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
Indeks
Panel dotykowy
Szukanie MENU/
Ustawień
• Używając programu „PMB”, możesz drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 155).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować obrazy
z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać informacje Exif.
W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z producentem drukarki
lub oprogramowania.
• Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.
Szukanie
operacji
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
Spis treści
• Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź
zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy nastawieniu
rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub
druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka
posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 139).
• [Osłona] jest ustawiony na [Włącz] (str. 130).
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 139).
Inne
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim zacznie być
używany ponownie.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 147).
• Wbudowany akumulatorek podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator
i zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
173PL
Data lub czas są nieprawidłowe.
Spis treści
• Nastawienie regionu jest nastawione na inną lokalizację niż miejsce, w którym aktualnie
przebywasz. Zmień nastawienie za pomocą
t
(Nastaw.) t (Nastawienie zegara)
t [Nastawia region].
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
174PL
Wyświetlenie samodiagnostyki
• W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć
i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
• Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez
formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (str. 140).
• Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż
nową kartę pamięci.
Indeks
E:61:ss
Szukanie MENU/
Ustawień
C:32:ss
Szukanie
operacji
Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki
aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako ss) będą różne w zależności od stanu
aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań
korygujących, aparat może wymagać naprawy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą
Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Spis treści
Wskaźniki ostrzegawcze
i komunikaty
E:62:ss
E:91:ss
• Wystąpiła usterka aparatu. Inicjalizować aparat (str. 126), po czym ponownie włączyć
zasilanie.
E:94:ss
• Działanie jest nieprawidłowe podczas zapisu lub usuwania danych. Konieczna jest naprawa.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Przygotuj się do podania wszystkich cyfr w kodzie błędu, zaczynając od E.
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
• Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków
używania lub rodzaju akumulatora, wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest akumulatorem NP-BN1 (w zestawie).
175PL
Błąd systemu
Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie
Spis treści
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
• Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie
filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie
obniży się.
• Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.
Szukanie
operacji
Błąd pamięci wewnętrznej
Włóż ponownie kartę pamięci
Błąd rodzaju karty pamięci
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
Ta karta pamięci nie może nagrywać ani odtwarzać
Szukanie MENU/
Ustawień
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
• Sformatować ponownie nośnik danych (str. 140).
Indeks
Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty pamięci
Przepełnienie buforu
• Jeżeli używasz karty pamięci, której zawartość była wielokrotnie nagrywana i kasowana, lub
która była sformatowana w innym aparacie, zapis danych może być zbyt wolny. Najpierw
wykonaj kopie danych z karty na komputer, następnie sformatuj kartę na nowo przed
użyciem (str. 140).
• Prędkość zapisu używanej karty pamięci nie jest wystarczająca do nagrywania filmów. Użyj
karty „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) lub karty SD
(Klasa 4 lub szybsza).
Blokada karty pamięci
• Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję
LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.
Karta pamięci tylko z możliwością odczytu
• Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.
Zapis na karcie pamięci nie został prawidłowo zakończony
Odzyskiwanie danych
• Włóż ponownie kartę pamięci i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
176PL
Brak obrazów
Nie ma zdjęć
Znaleziono nierozpoznany plik
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego plik, którego aparat nie może
odtworzyć. Usuń plik na komputerze i następnie skasuj katalog.
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać inny katalog lub stworzyć nowy katalog (str. 141, 142).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim
razie utworzyć kolejnych katalogów.
Szukanie MENU/
Ustawień
Błąd katalogu
Szukanie
operacji
• Nie ma zdjęć 3D, które mogłyby zostać odtworzone w trybie [Oglądanie 3D].
• Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który może zostać odtworzony w pokazie
slajdów.
Spis treści
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać
odtworzone.
• Na karcie pamięci nie zostały nagrane obrazy, które mogą być odtworzone.
Usuń zawartość katalog
Indeks
• Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego co najmniej jeden plik. Usuń
wszystkie pliki i następnie skasuj katalog.
Katalog chroniony
• Miała miejsce próba skasowania na komputerze katalogu, który jest chroniony jako katalog
tylko do odczytu.
Wyświetlenie pliku niemożliwe
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane
obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
Kat. tylko do odczytu
• Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania.
Wybierz inny katalog (str. 142).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 105).
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.
Nie można wykryć twarzy do retuszu
• Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.
177PL
(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
MP4 12M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
MP4 6M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci
Spis treści
• Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy
błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.
• Do nagrywania filmów zalecane jest używanie karty „Memory Stick PRO Duo” (Mark2),
karty „Memory Stick PRO-HG Duo” lub karty pamięci SD (Klasa 4 lub szybsza).
• Ustaw [Format filmu] na [MP4] (str. 113).
Szukanie
operacji
Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu
Wybrano już maksymalną
liczbę obrazów
Błąd odtwarzania muzyki
Szukanie MENU/
Ustawień
• Używając opcji [TransferJet], można wybrać maksymalnie 10 plików.
• Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.
• Używając [Wszystkie obrazy z tej daty] lub [Wszyst. w tym katalogu], można wybrać
maksymalnie 999 plików dla DPOF lub ochrony.
• Można dodać
(Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.
• Skasować plik muzyczny lub wymienić go na normalny plik muzyczny.
• Wykonaj [Formatuj muzykę], po czym pobierz nowy plik muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę].
Indeks
Błąd formatowania pliku muzycznego
Operacja niemożliwa dla
nieobsługiwanych plików
• Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów,
które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.
Przygotowanie pliku bazy danych obr. Czekaj
• Aparat przywraca informacje o dacie itp. w wypadkach, gdy zdjęcia zostały skasowane na
komputerze, itp.
• Niezbędny plik bazy danych obrazu zostaje utworzony po sformatowaniu karty pamięci.
• Ilość zdjęć przekracza liczbę, dla której możliwe jest zarządzanie przez aparat datami w pliku
bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasuj
obrazy w trybie [Widok daty].
Znaleziono niespójności w pliku bazy danych obrazu. Odzyskuje dane.
• Filmy AVCHD nie mogą być nagrywane lub odtwarzane, ponieważ plik bazy danych obrazu
jest uszkodzony. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby odzyskać plik bazy danych
obrazu.
178PL
Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać
Funkcja nagrywania niedostępna
ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz
Szukanie
operacji
• Wykonaj import obrazów na komputer za pomocą „PMB” i sformatuj kartę pamięci lub
pamięć wewnętrzną (str. 140).
Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, prześlij je z powrotem do aparatu za pomocą
„PMB”.
Spis treści
• Nie jest możliwe nagrywanie do pliku bazy danych obrazu ani odtwarzanie przy użyciu trybu
[Widok daty]. Użyj programu „PMB”, aby zrobić kopie zapasowe wszystkich obrazów na
komputerze i używaj ich do odzyskiwania danych karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.
• Wzrosła temperatura aparatu. Nie można nagrać żadnych obrazów dopóki temperatura nie
obniży się.
• Zapisywanie zostało zatrzymane ze względu na wzrost temperatury podczas nagrywania
filmu. Poczekaj, aż temperatura obniży się.
Szukanie MENU/
Ustawień
Nagrywanie zatrzymane, bo
wzrosła temperatura aparatu
• Jeżeli filmy są nagrywane przez dłuższy czas, temperatura aparatu wzrośnie. W takim
wypadku przestań nagrywać filmy.
• Sprawdź port odbioru TransferJet i wykonaj prawidłowy transfer danych (str. 17).
Indeks
Połączenie nieudane
Nie wysłano niektórych plików
Nie otrzymano niektórych plików
• Albo komunikacja została przerwana w czasie transferu obrazów, albo transfer został
przerwany, ponieważ pamięć urządzenia jest pełna. Sprawdź pojemność dostępnej pamięci
i spróbuj ponownie wykonać transfer danych używając TransferJet.
179PL
Można użyć ładowarki (w zestawie) i zasilacza AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie)
w każdym kraju lub regionie, gdzie napięcie w sieci zawiera się w granicach od 100 V do
240 V AC, 50/60 Hz.
Spis treści
Używanie aparatu za granicą
Uwaga
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to spowodować awarię.
Aby na ekranie TV oglądać filmy nagrane tym aparatem, aparat i odbiornik TV muszą
używać tego samego systemu kolorystycznego. Sprawdź, jaki jest system kolorystyczny
TV w kraju, w którym używasz aparatu.
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
Indeks
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacji, Rumunia, Singapur, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, itd.
Szukanie MENU/
Ustawień
System NTSC (1080 60i)
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
Szukanie
operacji
O systemach kolorystycznych TV
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
180PL
Rodzaje kart pamięci, które mogą być używane w tym aparacie to „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta pamięci SD, karta
pamięci SDHC i karta pamięci SDXC.
MultiMediaCard nie może być używana.
Spis treści
Karta pamięci
Uwagi
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany
oddzielnie)
Szukanie
operacji
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty pamięci sformatowanej na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu danych różni się, zależnie od kombinacji, jaką stanowi karta pamięci
i używany sprzęt.
• W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta pamięci zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu.
– Jeżeli karta pamięci zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń
elektrycznych.
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.
• Nie naklejaj etykiety na kartę pamięci ani na adapter karty pamięci.
• Nie dotykaj złącza karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzaj, nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamięci.
• Nie demontuj, ani nie przerabiaj karty pamięci.
• Nie narażaj karty pamięci na działanie wody.
• Nie zostawiaj karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.
• Wkładaj kartę pamięci, która pasuje rozmiarem do otworu na kartę pamięci. W innym wypadku
można spowodować usterkę.
• Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w następujących warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję
• Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj aby karta pamięci była skierowana
we właściwym kierunku, następnie włóż ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy
sposób spowoduje usterkę.
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie są podane
w tabeli poniżej. Jednakże nie gwarantuje się poprawnego działania wszystkich funkcji
kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj „Memory Stick”
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Nagrywanie/Odtwarzanie
a*1
Memory Stick Duo (z MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
*1 Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwany.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” i „Memory
Stick PRO-HG Duo” posiadają funkcje MagicGate. MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich, która używa technologii szyfrowania. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające
funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.
181PL
Ciąg dalszy r
Uwagi o używaniu „Memory Stick Micro” (sprzedawana
oddzielnie)
Szukanie
operacji
• Ten produkt jest zgodny z „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od „Memory Stick
Micro”.
• Aby używać karty „Memory Stick Micro” w tym aparacie, należy kartę „Memory Stick Micro”
umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli karta „Memory Stick Micro” zostanie
włożona do aparatu bez adaptera „M2” o wielkości równej Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie
być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć
przez przypadek.
Spis treści
*3 Filmy [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] lub [MP4 6M] nie mogą być
nagrywane w pamięci wewnętrznej lub na karcie Memory Stick innej niż „Memory Stick PRO
Duo”.
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego, równoległego transferu danych. Aparat wykonuje taki sam
4-bitowy, równoległy transfer danych jak karta „Memory Stick PRO Duo”.
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
182PL
O ładowaniu akumulatora
• Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie
zostać w pełni naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.
Spis treści
Akumulator
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
Indeks
• Całkowicie rozładuj akumulator i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Aby utrzymać
funkcję pracy akumulatora podczas przechowywania, co najmniej raz w roku całkowicie go
naładuj, po czym całkowicie rozładuj w aparacie.
• Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć (str.92), aż
wyłączy się zasilanie.
• Aby utrzymywać w czystości styki akumulatora i zapobiec zwarciu, przed przenoszeniem lub
przechowywaniem należy włożyć go do plastikowej torebki w celu odizolowania od innych
metalowych przedmiotów.
Szukanie MENU/
Ustawień
Jak przechowywać akumulator
Szukanie
operacji
• Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach
akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć czas działania akumulatora należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać i wkładać do aparatu bezpośrednio
przed rozpoczęciem nagrywania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania
dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na
słońcu.
• Jeżeli bieguny akumulatora będą zanieczyszczone, aparat może się nie włączyć, akumulator może
się nie ładować lub mogą się pojawić inne nieprawidłowości. W takich wypadkach delikatnie usuń
zanieczyszczenia miękką ściereczką.
O żywotności akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem
i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się
znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy,
a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.
Kompatybilny akumulator
• Akumulator NP-BN1 (w zestawie) może być używany tylko w tych modelach Cyber-shot, które
są kompatybilne z typem N.
183PL
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
• W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane tylko akumulatory typu NP-BN1 (nie żadne inne).
Akumulatory inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć przy
próbie ładowania, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.
• Lampka CHARGE na dostarczonej ładowarce ma dwa następujące rodzaje błysków.
Szybkie błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 0,15 s.
Wolne błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 1,5 s.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Gdy naładowany akumulator będzie
pozostawiony w ładowarce, okres żywotności akumulatora może ulec skróceniu.
• Gdy lampka CHARGE miga, wyjmij ładowany akumulator i włóż go do ładowarki z powrotem
w ten sposób, aby kliknął. Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie, akumulator może być
niesprawny lub włożony został akumulator inny niż podanego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli akumulator jest podanego tutaj rodzaju, należy
wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka pracuje właściwie.
Jeżeli ładowarka akumulatora działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Gdy lampka CHARGE miga wolno, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie zostało
czasowo zatrzymane. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości,
gdy temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania.
Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do
zakresu odpowiedniego do ładowania. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od
10°C do 30°C.
Spis treści
Ładowarka akumulatora
Indeks
184PL
Inteligentny Pantilter (sprzedawany oddzielnie) umożliwia wykonywanie zdjęć w oparciu
o wykrywanie przez aparat twarzy obiektów.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi dołączoną do Inteligentnego
Pantiltera.
Spis treści
Inteligentny Pantilter
Szukanie
operacji
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
185PL
Nagrywanie i odtwarzanie w aparacie
Szukanie
operacji
Format AVCHD został opracowany dla cyfrowych kamer wideo wysokiej rozdzielczości do
nagrywania sygnału HD (Wysoka Rozdzielczość) ze specyfikacją 1080i*1 lub 720p*2,
z wykorzystaniem technologii kodowania o wysokiej efektywności kompresji. Format MPEG-4
AVC/H.264 jest stosowany do kompresji danych wideo, a system Dolby Digital lub system Linear
PCM jest używany do kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 jest zdolny do kompresji obrazów z wyższą efektywnością niż
konwencjonalny format kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia zapis sygnału
wideo wysokiej rozdzielczości, nagranego cyfrową kamerą wideo, na płytach 8 cm DVD, na
twardym dysku, dysku pamięci flash, karcie pamięci, itp.
Spis treści
Format AVCHD
W oparciu o format AVCHD, ten aparat nagrywa z jakością obrazu wysokiej rozdzielczości (HD)
podanej poniżej.
Urządzenie kompatybilne z 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Urządzenie kompatybilne z 1080 50i
Sygnał audio:
Nośnik danych:
*1
*2
Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 1 080 efektywnych linii skanowania
i system międzyliniowy.
Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 720 efektywnych linii skanowania
i system progresywny.
Dane nagrane w formacie AVCHD innym niż podany powyżej nie mogą być odtwarzane na tym
aparacie.
Indeks
*3
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2 kan.
Karta pamięci
Szukanie MENU/
Ustawień
Sygnał wideo*3:
186PL
Komunikacja TransferJet jest zgodna ze standardem podanym poniżej.
Standard TransferJet:
Zgodny z PCL Spec. Rev. 1.0
• Używaj wymienionego powyżej protokołu komunikacyjnego „SCSI”, gdy łączysz się
z urządzeniem kompatybilnym z TransferJet (sprzedawane oddzielnie). Używaj protokołu
komunikacji „OBEX”, gdy wymieniasz dane między aparatami.
Szukanie
operacji
Protocol Class Name (rodzaj komunikacji):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Spis treści
Standard TransferJet
Szukanie MENU/
Ustawień
Indeks
187PL
Liczba zdjęć i dopuszczalny czas nagrywania mogą być różne, zależnie od warunków
nagrywania i karty pamięci.
(Jednostki: Obrazy)
Pojemność Pamięć wewnętrzna
Karta pamięci sformatowana tym aparatem
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
Szukanie MENU/
Ustawień
Około 32 MB
Rozmiar
Szukanie
operacji
Zdjęcia
Spis treści
Liczba zdjęć i dostępny czas
nagrywania filmów
Uwagi
Indeks
• Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 99 999, pojawia się wskaźnik „>99999”.
• Gdy odtwarzany obraz jest nagrany innym aparatem, wyświetlony obraz może nie ukazać się
w swoim rzeczywistym rozmiarze.
Filmy
Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to całkowite
czasy dla wszystkich plików filmowych. Ciągłe nagrywanie jest możliwe każdorazowo
przez około 29 minut. Maksymalny rozmiar pliku filmu w formacie MP4 wynosi około
2 GB.
(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)
Pojemność Pamięć wewnętrzna
Jakość/
Rozmiar
Karta pamięci sformatowana tym aparatem
Około 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Uwaga
• Dopuszczalny czas nagrywania filmów może być różny, zależnie od warunków nagrywania
(temperatura itp.).
188PL
Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach
Szukanie
operacji
• W bardo gorącym, zimnym lub wilgotnym miejscu
W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię,
w niektórych przypadkach nieusuwalną.
Spis treści
Zalecenia eksploatacyjne
O przenoszeniu
O czyszczeniu
Czyszczenie ekranu LCD
Wytrzeć powierzchnię ekranu, używając zestawu czyszczącego LCD (sprzedawany oddzielnie), aby
usunąć odciski palców, kurz itp.
Szukanie MENU/
Ustawień
Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ
może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.
Czyszczenie obiektywu
Aby usunąć odciski palców, kurz itp., wytrzeć obiektyw miękką szmatką.
Indeks
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą.
Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:
– Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna,
alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki
owadobójcze.
– Nie dotykaj aparatu ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.
– Nie należy zostawiać aparatu w długotrwałym kontakcie z gumą lub winylem.
O temperaturze pracy
Aparat jest przeznaczony do użytku w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Nie jest zalecane
fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany
zakres temperatur.
O wewnętrznym akumulatorze rezerwowym
Ten aparat posiada wewnętrzny, akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia,
niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest
włączany tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu miesiąca aparat
nie jest używany wcale, rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed użyciem aparatu
akumulator należy naładować.
Jednak nawet gdy ten akumulator nie jest naładowany, można nadal używać aparat, ale data i czas
nie zostaną pokazane.
Metoda ładowania wewnętrznego akumulatora rezerwowego
Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator i pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny
z wyłączonym zasilaniem.
189PL
A
G
Akumulator.....................................................................183
Gładka skóra ....................................................................37
Autom. orient. ...............................................................117
Gniazdo A/V OUT (STEREO)..........................148
Autoportret .......................................................................63
Gniazdo USB .................................................................158
Spis treści
Indeks
Autoprogram ...................................................................35
B
HD(1080i) ........................................................................129
Balans bieli ........................................................................76
Brzęczyk ............................................................................121
I
Szukanie
operacji
H
Ikona polecenia wydruku .......................................165
Indeks obrazów ...............................................................91
Centr AF.............................................................................79
Inicjalizuj ..........................................................................126
Chroń ..................................................................................105
Inteligentna auto regulacja ......................................29
Chwilowo obrócone wyświetlenie .......................45
Inteligentna rozległa panorama ............................32
COMPONENT .............................................................129
Inteligentny Pantilter ................................................185
Inteligentny zoom........................................................116
D
ISO .........................................................................................74
Szukanie MENU/
Ustawień
C
Dane naświetlenia .......................................................110
J
Druk ............................................................................106, 165
Jakość ...................................................................................68
Duża czułość .....................................................................38
Jasność LCD ...................................................................122
E
K
Efekt gład. skóry ............................................................84
Kalendarz ...........................................................................90
Efekt rozognisk. .............................................................67
Kalibrowanie ..................................................................139
Ekran MENU ............................................................12, 14
Karta pamięci .............................................................3, 181
EV...........................................................................................73
Kasuj .....................................................................................95
Eye-Fi .................................................................................137
Kasuje katalog REC ..................................................143
Indeks
DPOF .................................................................................106
Katalog
F
Kasowanie ................................................................143
Fajerwerki ..........................................................................38
Tworzenie .................................................................141
Format ................................................................................140
Wybieranie ...............................................................112
Format AVCHD ..........................................................186
Zmiana........................................................................142
Format filmu ...................................................................113
Kierunek nagrywania ..................................................66
Formatuj muzykę .........................................................134
Kolor wyświetlenia .....................................................124
Fotografowanie
Komputer .........................................................................154
Filmy ..............................................................................34
Importowanie obrazów .............................158, 159
Obrazy 3D ..................................................................51
Komputer Macintosh .........................................154
Zdjęcia ..........................................................................29
Komputer Windows ............................................154
Funkcje 3D ........................................................................49
Zalecane środowisko ..........................................154
Komputer Macintosh ................................................154
Komputer Windows ...................................................154
190PL
Konfiguracja wyświetlenia
O
Obróć ..................................................................................107
Oglądanie ..................................................................109
Odbiornik TV ..................................................54, 148, 149
Kopiuj .................................................................................144
Odtwarzanie
Filmy ..............................................................................48
Korekcja drgań................................................................37
Obrazy 3D ..................................................................53
Korekcja pod światło HDR .....................................37
Zdjęcia ..........................................................................42
Krótki czas migawki .....................................................38
Oglądanie 3D .................................................................102
Kulinaria .............................................................................38
Oglądanie zdjęć serii ....................................................46
Oprogramowanie .........................................................155
L
Osłona ................................................................................130
Lampa błyskowa ......................................................61, 62
Language Setting .........................................................123
Ostrość .................................................................................79
Szukanie
operacji
Korekcja czerwonych oczu.....................................101
Spis treści
Fotografowanie........................................................88
Oszczędz. energii .........................................................135
Lepsza auto regulacja ..................................................30
P
Liczba zdjęć .....................................................................188
Pamięć wewnętrzna ......................................................25
Linia siatki .......................................................................115
Pamięć wybranej twarzy ............................................86
Panel dotykowy ..............................................................21
Ł
Panorama ...........................................................................32
Ładowarka akumulatora .........................................184
Łatwy tryb
Fotografowanie........................................................56
M
Makro ...................................................................................72
Maluj .....................................................................................99
Maskowanie nieostrości ...........................................101
Mass Storage ..................................................................131
Miękkie ujęcie .................................................................37
MTP .....................................................................................131
Multi AF .............................................................................79
Music Transfer ..............................................................155
N
Nagrywanie 3D ...............................................................51
Nastaw. ................................................................................15
Nastawia datę i czas....................................................147
Nastawia region ............................................................146
Nastawienia głośności ...............................................108
Nastawienia LUN ........................................................132
Nastawienia serii ............................................................71
Nastawienie zegara .....................................................147
Naświetlenie .....................................................................73
Piksel .....................................................................................70
Plaża ......................................................................................38
PMB.....................................................................................155
PMB Portable ................................................................160
Pobierz muzykę ............................................................133
Indeks
Oglądanie ....................................................................89
Pejzaż ....................................................................................37
Szukanie MENU/
Ustawień
Liczba obrazów w indeksie ....................................111
Podwodna iRozległa panorama ............................40
Podwodne...........................................................................38
Podwodny balans bieli ................................................78
Połączenie
Komputer ..................................................................158
Odbiornik TV .........................................................148
Połączenie USB ............................................................131
Pomiar centralnie ważony ........................................81
Pomiar punktowy ..........................................................81
Pomiar wielopunktowy ..............................................81
Portret-zmierzch.............................................................37
Precyzyjny zoom cyfrowy .......................................116
Przew. rozp. sceny .......................................................118
Przycinanie (Zmiana rozm.)..................................101
Przycisk filmu ...................................................................60
Przycisk Zdjęcie/Tryb filmu ....................................27
PTP.......................................................................................131
Punktowy AF ...................................................................79
Nazwy części .....................................................................17
Numer pliku ....................................................................145
191PL
V
Ramka pola AF ..............................................................79
VGA......................................................................................68
Red. czerw. oczu...........................................................119
W
Retusz .................................................................................101
Własna konfiguracja ....................................................23
Rozdzielczość HDMI ................................................127
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ...........175
Rozległa panorama 3D...............................................51
Wspomaganie AF ........................................................114
Rozległy multi-angle ....................................................51
Wybierz katalog............................................................112
Rozm. Obrazu .................................................................68
Wybór sceny .....................................................................37
Rozmiar obrazu panoramy ......................................68
Wykrywanie twarzy ......................................................85
Rozpoznanie sceny .......................................................82
Wysyła przez TransferJet ..........................................97
Rozwiązywanie problemów ...................................166
Wyświetla grupę serii ................................................104
Szukanie
operacji
Red. zamkniętych oczu ..............................................87
Spis treści
R
Wyświetlenie samodiagnostyki............................175
Z
Sceneria nagrywania filmu .......................................57
Z ręki o zmierzchu ........................................................37
SD .........................................................................................129
Zdjęcia z bliska ...............................................................72
Slajdy.....................................................................................92
Zdjęcie z uśmiechem ...................................................58
Standard TransferJet .................................................187
Złącze uniwersalne .....................................................151
STER.PRZEZ HDMI ..............................................128
Zmień katalog REC ...................................................142
Synch.z dł.czas. ................................................................61
Zmierzch .............................................................................37
System operacyjny ......................................................154
Zoom.....................................................................................41
Szeroki zoom ....................................................................44
Zoom cyfrowy................................................................116
Zoom odtwarzania ........................................................43
Ś
Zoom optyczny .......................................................41, 116
Śledzenie ostrością ........................................................26
Zwierzę domowe............................................................38
Indeks
Samowyzw ...................................................................63, 65
Szukanie MENU/
Ustawień
S
Śnieg ......................................................................................38
T
Tło rozogniskow. ............................................................36
TransferJet.......................................................................136
Tryb filmu
Fotografowanie........................................................34
Oglądanie ....................................................................48
Tryb NAGR......................................................................28
Tryb oglądania ..............................................................103
Tryb pokazowy..............................................................125
Tryb pomiaru ...................................................................81
Tworzenie płyty ............................................................162
U
Utwórz katalog REC .................................................141
Uwaga-zamkn. oczy ...................................................120
Używanie aparatu za granicą ................................180
192PL
Uwagi dotyczące licencji
Indeks
Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License
(określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License
(określaną dalej jako „LGPL”).
Stwierdza się, że użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania
kodu źródłowego tych programów, na warunkach określanych przez dostarczone licencje
GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości
kodu źródłowego.
Szukanie MENU/
Ustawień
Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Szukanie
operacji
LICENCJA NA TEN PRODUKT ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE
LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCE PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA
KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO
KLIENTA, A NIE NA SKALĘ KOMERCYJNĄ, W CELU
(i) KODOWANIA PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC („AVC VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA W STANDARDZIE AVC PLIKÓW WIDEO, KTÓRE
ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO,
NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD
DOSTAWCY PLIKÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI
TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SPÓŁKA MPEG LA, L.L.C., PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg” jest
dostarczone razem z aparatem. Oprogramowanie to jest dostarczane na podstawie
umowy licencyjnej z właścicielami praw autorskich. Poniższe informacje zamieszczone
zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania.
Należy zapoznać się z następującymi informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”,
„pcre” i „libjpeg”.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje (w języku angielskim) oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest Adobe Reader. Jeżeli program ten nie jest
jeszcze zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
O licencji na oprogramowanie „Music Transfer” na CD-ROM
(w zestawie)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
193PL
Download PDF

advertising