Sony | HAP-S1 | Sony HAP-S1 Odtwarzacz dźwięku o wysokiej rozdzielczości z dyskiem twardym Instrukcja szybkiego uruchamiania

Informacje o podręcznikach urządzenia
Instrukcja szybkiego uruchamiania
(ten podręcznik)
Zawiera objaśnienia procedur począwszy od instalacji
urządzenia po automatyczne kopiowanie muzyki z
komputera i odtwarzanie jej.
Pliki muzyczne można łatwo skopiować na opisywane
urządzenie wykonując po prostu czynności opisane w
punktach od 1 do 3.
Przewodnik pomocniczy (podręcznik online)
Zawiera informacje na temat obsługi urządzenia.
•Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania przykładowo z funkcji DSEE.
•Szybki dostęp do najnowszych i innych informacji za pomocą sekcji „Rozwiązywanie problemów”
lub wyszukiwania słów kluczowych.
Więcej informacji na temat obsługi opisywanego urządzenia w poniższej
witrynie:
Instrukcja szybkiego uruchamiania
http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/
HAP-S1:
http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/
HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:
http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/
Przewodnik
Zawiera informacje dotyczące specyfikacji oraz uwagi na temat obsługi urządzenia.
HDD AUDIO PLAYER SYSTEM
© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-472-845-44(1)
HAP-S1
1
Podłączyć urządzenie do głośników
2
3
Podłączyć urządzenie i komputer do tej samej sieci
Odtwarzanie muzyki
Prześlij pliki muzyczne z komputera do urządzenia

Łatwe odtwarzanie nagrań muzycznych z
poziomu smartfona lub tabletu
HOME
Pobrać program „HDD Audio Remote” do
urządzenia mobilnego.
Obracając pokrętłem wybrać
daną opcję, a naciśnięciem
zatwierdzić wybór.
HAP Music Transfer
Wyświetlenie ikony
sygnalizuje prawidłowe
połączenie urządzenia i
komputera z siecią.
Głośniki, przewody
głośnikowe (nie są
załączone w zestawie)
Włączyć zasilanie urządzenia, po czym skonfigurować je postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Urządzenie można połączyć z siecią bezprzewodowo lub za pomocą przewodowego połączenia
LAN.
Po podłączeniu urządzenia i głośników, można
podłączyć przewód zasilający do gniazda
elektrycznego.
Przesyłanie nagrań o dużej objętości do urządzenia
Kabel LAN umożliwia szybszy transfer.
Najpierw należy podłączyć kabel LAN zgodnie z rysunkiem
po prawej stronie, a dopiero potem włączyć zasilanie
urządzenia.
1 Zainstaluj HAP Music Transfer na swoim
komputerze.
HAP Music Transfer to oprogramowanie do
przesyłania plików audio z komputera do
innego urządzenia.
2 Uruchomić program HAP Music Transfer, po czym
Obracając
pokrętłem wybrać
daną opcję, a
naciśnięciem
zatwierdzić wybór.
przesłać pliki muzyczne do urządzenia.
Wyświetlić menu Home, po czym odtworzyć plik
muzyczny.
Przesyłanie wielu plików do innego urządzenia lub
przetwarzanie wielu plików na urządzeniu może
zająć więcej czasu. Podczas przetwarzania danych
wyświetlany jest znak .
W trakcie kopiowania i przesyłania plików wyświetlana
jest ikona . Można teraz rozpocząć odtwarzanie
muzyki z plików przesłanych do urządzenia i
zapisanych w nim.
Należy otworzyć poniższą witrynę i wpisać HAP-S1:
www.sony.eu/support
Więcej informacji na temat opisywanego urządzenia i możliwości optymalnego jego
wykorzystania w poniższej witrynie:
Router/modem
http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/
Download PDF

advertising