Sony | HAP-Z1ES | Sony HAP-Z1ES Odtwarzacz dźwięku o wysokiej rozdzielczości z dyskiem twardym Instrukcja szybkiego uruchamiania

Informacje o podręcznikach urządzenia
Instrukcja szybkiego uruchamiania
(ten podręcznik)
Zawiera objaśnienia procedur począwszy od instalacji
urządzenia po automatyczne kopiowanie muzyki z
komputera i odtwarzanie jej.
Pliki muzyczne można łatwo skopiować na opisywane
urządzenie wykonując po prostu czynności opisane w
punktach od 1 do 3.
Przewodnik pomocniczy (podręcznik online)
Zawiera informacje na temat obsługi urządzenia.
•Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania przykładowo z funkcji DSEE.
•Szybki dostęp do najnowszych i innych informacji za pomocą sekcji „Rozwiązywanie problemów”
lub wyszukiwania słów kluczowych.
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Więcej informacji na temat obsługi opisywanego urządzenia w poniższej
witrynie:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/
HAP-Z1ES:
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/
HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:
http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/
Przewodnik
Zawiera informacje dotyczące specyfikacji oraz uwagi na temat obsługi urządzenia.
HDD AUDIO PLAYER
© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-472-847-44(1)
HAP-Z1ES
1
Podłącz urządzenie do wzmacniacza
2
3
Podłączyć urządzenie i komputer do tej samej sieci
Odtwarzanie muzyki
Prześlij pliki muzyczne z komputera do urządzenia
Naciśnij .
Naciśnij HOME.
Obróć, aby wybrać daną opcję.
Obróć, aby wybrać
daną opcję.
Wzmacniacz (nie jest załączony w zestawie)
Łatwe odtwarzanie nagrań muzycznych z
poziomu smartfona lub tabletu
Pobrać program „HDD Audio Remote” do
urządzenia mobilnego.
HAP Music Transfer
Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić.
Po podłączeniu urządzenia i głośników, można
podłączyć przewód zasilający do gniazda
elektrycznego.
Włączyć zasilanie urządzenia, po czym skonfigurować je postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Urządzenie można połączyć z siecią bezprzewodowo lub za pomocą przewodowego połączenia
LAN.
Wyświetlenie ikony
sygnalizuje prawidłowe
połączenie urządzenia i
komputera z siecią.
1 Zainstaluj HAP Music Transfer na swoim komputerze.
HAP Music Transfer to oprogramowanie do przesyłania
plików audio z komputera do innego urządzenia.
Należy otworzyć poniższą witrynę i wpisać HAP-Z1ES:
www.sony.eu/support
Wskazówka
Urządzenie to można również podłączyć do wzmacniacza za
pomocą kabla XLR (nie jest załączony w zestawie).
2 Uruchomić program HAP Music Transfer, po czym
przesłać pliki muzyczne do urządzenia.
Przesyłanie wielu plików do innego urządzenia lub
przetwarzanie wielu plików na urządzeniu może
zająć więcej czasu. Podczas przetwarzania danych
wyświetlany jest znak .
Naciśnij ENTER, aby
zatwierdzić.
Wyświetlić menu Home, po czym odtworzyć plik
muzyczny.
W trakcie kopiowania i przesyłania plików wyświetlana
jest ikona . Można teraz rozpocząć odtwarzanie
muzyki z plików przesłanych do urządzenia i
zapisanych w nim.
Przesyłanie nagrań o dużej objętości do urządzenia
Kabel LAN umożliwia szybszy transfer.
Najpierw należy podłączyć kabel LAN zgodnie z rysunkiem
po prawej stronie, a dopiero potem włączyć zasilanie
urządzenia.
Więcej informacji na temat opisywanego urządzenia i możliwości
optymalnego jego wykorzystania w poniższej witrynie:
Router/modem
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/
Download PDF

advertising