cameras-camcorders-photo-frames-printers-others>photo-frames-printers-others-digital-photo-frames, pl, sony.pl">

Sony | DPF-HD1000 | Sony DPF-HD1000 Cyfrowa ramka na zdjęcia S-Frame z ekranem LCD 25 cm (10,1") Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-800-1000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
4-295-278-PL(1)
Spis treści
Użytkowanie
Cyfrowa ramka na zdjęcia
Podręcznik użytkownika
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
DPF-HD1000/HD800/HD700
DPF-HD1000/HD800/HD700 4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\020REG.fm
master:Right_L1_2 col
010COV.book Page 2 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Przeczytaj przed użyciem
Prawa autorskie
Brak gwarancji na zawartość
nagrania
• O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w instrukcji ilustracje i zdjęcia
ekranów dotyczą modelu DPF-HD700.
Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji
mogą odbiegać wyglądem od stanu
faktycznego.
• Dostępność poszczególnych modeli
ramek zależy od kraju.
• W instrukcji opisano obsługę
przyciskami na pilocie. Jeśli wykonanie
jakiejś czynności pilotem i przyciskami
na ramce wymaga innego postępowania,
będzie to zaznaczone.
• Używany w instrukcji termin „karta
pamięci” oznacza kartę pamięci lub
pamięć USB, chyba że ze
szczegółowego opisu wynika inaczej.
Skorowidz
Sony nie będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności za wszelkie
przypadkowe lub wtórne szkody lub straty
ani za utratę zawartości nagrania, których
przyczyną może być użytkowanie albo
uszkodzenie ramki lub karty pamięci.
Zawartość instrukcji
Rozwiązywanie
problemów
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie
materiałów z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów chronionych prawami
autorskimi (np. obrazów i publikacji)
i wszelkich innych materiałów innych niż
własne nagrania i utwory jest ograniczone
tylko do użytku prywatnego i domowego.
Brak praw autorskich do takich materiałów
lub brak zezwolenia posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich materiałów
może być przyczyną naruszenia przepisów
o ochronie praw autorskich i spowodować
roszczenia o odszkodowanie ze strony
posiadaczy tych praw. Wykorzystując
w ramce zdjęcia, należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub przetwarzanie wizerunków osób
trzecich bez ich zgody może naruszać
prawa tych osób. Wykonywanie zdjęć na
pewnych pokazach, występach
i wystawach może być zabronione.
Więcej
możliwości
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD
na działanie promieni słonecznych grozi
powstaniem uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się
z użyciem bardzo precyzyjnych
technologii, a ponad 99,99% punktów
działa normalnie. Mimo to, na ekranie
LCD mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie
wpływa na wyświetlanie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD
może się utrzymywać ślad po obrazie.
Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Użytkowanie
Uwagi o ekranie LCD
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do
łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
W razie nienormalnego działania,
natychmiast wyłączyć zasilacz z gniazdka.
Spis treści
Odtwarzanie
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii ramki
na zdjęcia, zaleca się wykonywanie
zapasowych kopii danych.
2PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\030TOC.fm
master:TOC
010COV.book Page 3 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
Spis treści
Użytkowanie
Rozwiązywanie
problemów
Wyświetlanie pokazu slajdów z podkładem muzycznym················· 24
Zmienianie wielkości i układu obrazu ··············································· 27
Dodawanie znacznika „ulubiony” ····················································· 29
Sortowanie obrazów (filtr)································································· 30
Kasowanie obrazu ············································································ 31
Eksportowanie obrazu z wewnętrznej pamięci ································ 33
Użycie programatora automatycznego włączania / wyłączania······· 35
Zmienianie ustawień········································································· 38
Podłączanie do komputera······························································· 42
Kopiowanie obrazów i muzyki z komputera····································· 44
Więcej
możliwości
Więcej możliwości
Użytkowanie
Wykaz elementów ·············································································· 4
Współpracujące karty pamięci / pamięci USB ··································· 6
Przygotowanie: 1 Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ··········· 8
Przygotowanie: 2 Montaż nóżki ························································· 9
Przygotowanie: 3 Włączanie ramki··················································· 11
Przygotowanie: 4 Przygotowanie ramki ··········································· 13
Wyświetlanie pokazu slajdów··························································· 14
Zmienianie trybu widoku ·································································· 16
Odtwarzanie filmu············································································· 20
Zapisywanie fotografii w ramce (importowanie) ······························· 21
Wybieranie źródła odtwarzanych obrazów······································· 23
Skorowidz
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ······························································ 46
Zalecenia eksploatacyjne ································································· 53
Dane techniczne··············································································· 55
Skorowidz
Skorowidz························································································· 60
3PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right_L1_2 col
010COV.book Page 4 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Użytkowanie
Wykaz elementów
Spis treści
Przód
A Czujnik zdalnego sterowania
B Ekran LCD
C Logo Sony (strona 9)
Użytkowanie
Tył
Złącze
USB mini-B (strona 14, 42)
Złącze
USB A (strona 14)
Gniazdo DC IN (strona 11)
Gniazdo na kartę pamięci (strona 14)
Nóżka (strona 9)
Skorowidz
J
K
L
M
N
Rozwiązywanie
problemów
Głośnik
Przycisk MENU
Przycisk
(wprowadzania)
Przyciski v/V/B/b
Przycisk BACK
Otwory do zawieszenia urządzenia na
ścianie (strona 10)
G Przycisk VIEW MODE (strona 16)
H Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania)
I Wskaźnik trybu czuwania
Więcej
możliwości
A
B
C
D
E
F
4PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right_L1_2 col
010COV.book Page 5 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Pilot
F
W pilocie jest fabrycznie
zainstalowana bateria litowa
(CR2025). Przed użyciem należy
wyjąć arkusz ochronny, jak
pokazano na poniższej ilustracji.
Posługiwanie się pilotem
Skorowidz
Czujnik
zdalnego
sterowania
K
L
M
N
Rozwiązywanie
problemów
Arkusz
ochronny
J
Więcej
możliwości
H
I
Użytkowanie
G
Przycisk MENU (strona 38)
Przycisk BACK (strona 20)
Przycisk
MARKING (strona 29)
Przycisk SORT (strona 30)
Przycisk SELECT DEVICE
(strona 23)
Przyciski VIEW MODE
Przycisk
SLIDESHOW (strona 16)
Przycisk
CLOCK (strona 16)
Przycisk SINGLE (strona 16)
Przycisk
INDEX (strona 16)
Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania) (strona 12)
Przycisk
(powiększania) (strona 27)
Przyciski v/V/B/b (strona 13)
Przyciski VOL +/VOL – (strona 20)
Przycisk
(wprowadzania)
(strona 13)
Przycisk
(zmniejszania) (strona 27)
Przycisk
IMPORT (strona 21)
Przycisk
DELETE (strona 31)
Przycisk
ROTATE (strona 28)
Spis treści
A
B
C
D
E
Kieruj przód pilota w stronę czujnika
zdalnego sterowania na ramce.
5PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 6 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
Współpracujące karty pamięci / pamięci
USB
Aby wyświetlać obrazy, należy przełożyć do ramki kartę pamięci („Memory Stick Duo”
lub SD) lub pamięć USB z aparatu cyfrowego lub analogicznego urządzenia.
Karty pamięci / pamięci USB
obsługiwane przez ramkę
• „Memory Stick Micro” („M2”)
Zbędny
Adapter na kartę
miniSD / miniSDHC
Skorowidz
• Karta microSD
• Karta microSDHC
Adapter „M2”
(wielkość Duo)
Rozwiązywanie
problemów
• Karta miniSD
• Karta miniSDHC
Zbędny
Więcej
możliwości
• SD
• Karta pamięci SDHC
• Karta pamięci SDXC
Użytkowanie
• „Memory Stick Duo” (niezgodna
z „MagicGate” / zgodna
z „MagicGate”)
• „Memory Stick PRO Duo”
• „Memory Stick PRO-HG Duo”
Adapter
Adapter na kartę
microSD / microSDHC
• Pamięć USB
6PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right
010COV.book Page 7 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
Użytkowanie
Więcej
możliwości
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę ramki z kartami „Memory Stick Duo”
o pojemności 32 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez Sony Corporation.
• „M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”. Określenie „M2” w tym podrozdziale
oznacza kartę „Memory Stick Micro”.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę ramki z kartami pamięci SD o pojemności
2 GB lub mniejszej.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę ramki z kartami pamięci SDHC
o pojemności 32 GB lub mniejszej.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę ramki z kartami pamięci SDXC
o pojemności 64 GB lub mniejszej.
• Nie gwarantuje się możliwości podłączenia wszystkich rodzajów kart pamięci.
• Ramka jest wyposażona w gniazdo „Memory Stick Duo”. W gnieździe tym nie można
używać karty „Memory Stick” (standardowej wielkości).
• Chcąc użyć karty miniSD / miniSDHC, microSD / microSDHC lub „Memory Stick Micro”,
należy ją włożyć do odpowiedniego adaptera. Włożenie do gniazda karty pamięci bez
adaptera może być przyczyną problemów z wyjęciem karty.
• Nie wkładać do ramki adaptera na kartę pamięci, do którego jest włożony inna adapter
z włożoną kartą pamięci.
• Ramka jest dostarczana bez adapterów na karty pamięci.
• Nie gwarantuje się właściwego działania wszystkich rodzajów kart SD.
• Więcej informacji – patrz „Uwagi dotyczące posługiwania się kartą pamięci” (strona 53).
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
7PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 8 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
Przygotowanie: 1 Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia
Użytkowanie
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
• Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Nóżka (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Instrukcja obsługi (1 szt.)
• CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook) (1 szt.)
• Gwarancja (1 szt.) (tylko w niektórych regionach)
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
8PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 9 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Przygotowanie: 2 Montaż nóżki
Spis treści
Do oporu wkręć nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w gniazdo z tyłu ramki.
Upewnij się, że nóżka jest pewnie przymocowana.
Użytkowanie
• Nie stawiać ramki na niestabilnym lub pochyłym podłożu.
Zmienianie sposobu ustawienia ramki
Więcej
możliwości
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub
poziomej nie wymaga zmiany położenia nóżki.
Kiedy ramka stoi pionowo, zawartość
wyświetlacza automatycznie obraca się do
układu pionowego.
Kierunki wskazywane na przycisku v/V/B/b
z tyłu obudowy zależą od sposobu ustawienia
ramki.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
• Kiedy ramka stoi pionowo, nie pali się logo Sony. Logo nie pali się także po wyłączeniu
zasilania.
• Kiedy parametr [Auto display orientation] z grupy [General Settings] na karcie
(ustawienia) jest ustawiony na [OFF], ramka nie rozpoznaje układu ani nie koryguje
sposobu wyświetlania.
• Zmiana ustawienia ramki nie powoduje automatycznego obrotu pliku z filmem.
• Aby ułatwić sobie odkręcenie nóżki, można ją ciasno owinąć paskiem gumy.
• Nie są obracane pliki z obrazem zapisane przez aparat cyfrowy, który nie obsługuje zapisu
znacznika obrotu Exif.
9PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right
010COV.book Page 10 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Wieszanie ramki na ścianie
4 mm
pasujące do otworów z tyłu
urządzenia.
Co najmniej 25 mm
Spis treści
1 Przygotuj dostępne w handlu wkręty
Ø 5 mm
Otwory do zawieszenia
urządzenia na ścianie
Użytkowanie
10 mm
2 Przykręć wkręty (wyposażenie
dodatkowe) do ściany.
Około 2,5 mm
– 3 mm
dopasowując otwór z tyłu obudowy do wkrętu na ścianie.
Skorowidz
• Użyć wkrętów dopasowanych do materiału, z którego jest wykonana ściana. W przeciwnym
razie może dojść do ich uszkodzenia. Wkręty należy przykręcić do belki lub słupa.
• Aby uniknąć upadku ramki, należy starannie wkręcić wkręty.
• Chcąc wymienić kartę pamięci, należy zdjąć ramkę ze ściany, ustawić ją na stabilnym
podłożu, a następnie wyjąć kartę i włożyć inną.
• Przed zawieszeniem ramki na ścianie należy zdemontować nóżkę.
• Podłącz do ramki wtyk dostarczonego zasilacza sieciowego i zawieś ramkę na ścianie.
Następnie włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
• Firma Sony nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki lub szkody
spowodowane przez wady zamocowania, niewłaściwe użytkowanie, klęski żywiołowe itp.
• Kiedy ramka jest zamontowana na ścianie, używanie przycisków na ramce grozi jej
upadkiem. Zalecamy użycie do obsługi pilota. W przypadku obsługi ramki elementami na
ramce, należy ją ostrożnie podtrzymywać urządzenie, aby jej nie upuścić.
Rozwiązywanie
problemów
3 Zawieś ramkę na ścianie,
Więcej
możliwości
Między wkrętem a ścianą powinno pozostać
od 2,5 do 3 mm luzu.
10PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 11 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Przygotowanie: 3 Włączanie ramki
Spis treści
Podłączanie zasilacza sieciowego
Podłącz zasilacz sieciowy w sposób pokazany na ilustracji.
Ramka włącza się automatycznie.
Użytkowanie
Do gniazdka
sieciowego
Więcej
możliwości
Do gniazda
DC IN
Ekran początkowy
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
Przy pierwszym użyciu
c Przejdź do podrozdziału „Przygotowanie: 4 Przygotowanie ramki” (strona 13).
Jeśli ustawienia początkowe są już wybrane
c Przejdź do podrozdziału „Wyświetlanie pokazu slajdów” (strona 14).
• Jeśli przez pewien czas nie zostanie użyta żadna funkcja ramki, włączy się tryb
demonstracyjny. Naciśnięcie dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku zasilania
spowoduje powrót do ekranu początkowego.
• Aby wyregulować głośność pokazu, naciskaj przyciski v/V.
11PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 12 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Włączanie i wyłączanie
Naciśnij przycisk 1 (włączania / trybu czuwania).
Kolor wskaźnika trybu czuwania zmieni się z czerwonego na zielony.
Spis treści
Włączanie zasilania
Wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk 1 (włączania / trybu czuwania) i trzymaj go dotąd, aż ramka się
wyłączy. Kolor wskaźnika trybu czuwania zmieni się z zielonego na czerwony.
Użytkowanie
Więcej
możliwości
• Nie wyłączać ramki przez odłączenie zasilacza sieciowego od gniazda DC IN ramki lub od
gniazdka sieciowego. Grozi to uszkodzeniem ramki.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odciąć zasilanie, wyłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku zasilacza metalowymi przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego w ciasnym miejscu, na przykład między
ścianą a meblem.
• Jeśli ramka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC
IN i wyłącz go z gniazdka sieciowego.
• Dostarczony zasilacz sieciowy jest przeznaczony tylko do użytku z tą ramką. Nie można go
używać z innymi urządzeniami.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
12PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 13 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Przygotowanie: 4 Przygotowanie ramki
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(ustawienia).
Spis treści
1 Naciśnij przycisk MENU przy wyświetlonym ekranie początkowym.
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Language Setting], po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
naciśnij przycisk
(wprowadzania).
5 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date/Time
Settings], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date]. Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami B/b wskaż miesiąc, dzień lub rok. Nastaw odpowiednią
wartość przyciskami v/V i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
7 Nastaw godzinę.
8 Wybierz format wyświetlania daty.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date Display Order], po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami v/V wskaż żądany format. Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
• Y-M-D / M-D-Y / D-M-Y
Rozwiązywanie
problemów
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time]. Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami B/b wskaż godzinę, minuty lub sekundy. Nastaw odpowiednią
wartość przyciskami v/V i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Więcej
możliwości
6 Nastaw datę.
Użytkowanie
4 Przyciskami v/V wybierz język wyświetlania na ekranie LCD, po czym
9 Wybierz pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu.
Skorowidz
Można wybrać dzień tygodnia pojawiający się z lewej strony kalendarza.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [First Day of The Week], po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [Sunday] (niedziela) lub [Monday]
(poniedziałek), po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
10Wybierz sposób wyświetlania godziny.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [12hr/24hr Display], po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami v/V wskaż sposób wyświetlania godziny, po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
11Naciśnij przycisk MENU.
13PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 14 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Wyświetlanie pokazu slajdów
Starannie włóż kartę pamięci lub pamięć USB do odpowiedniego gniazda, trzymając ją
przednią stroną tyłem do ekranu. Rozpocznie się odtwarzanie i po kolei, automatycznie
wyświetlane będą obrazy z karty pamięci lub pamięci USB.
Użytkowanie
Karta pamięci SD
Spis treści
Włóż kartę pamięci lub pamięć USB.
„Memory Stick
Duo”
Pamięć USB
(wprowadzania) powoduje wyświetlenie
Wyjmowanie karty pamięci
Wyjmij kartę pamięci z gniazda w kierunku przeciwnym do tego, w którym została
włożona. Nie wyjmuj karty pamięci, gdy na ekranie jest wyświetlany obraz. Grozi to
uszkodzeniem danych zapisanych na karcie pamięci. Przed wyjmowaniem karty pamięci
zaleca się naciśnięcie przycisku MENU w celu wyświetlenia menu.
Rozwiązywanie
problemów
• Naciśnięcie w czasie pokazu slajdów przycisku
pojedynczego obrazu.
Więcej
możliwości
Opisem karty pamięci na zewnątrz
Skorowidz
14PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right
010COV.book Page 15 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Użytkowanie
Więcej
możliwości
• Nie wkładać równocześnie kart pamięci i pamięci USB do gniazd A/B lub złącza USB.
Włożenie więcej niż jednej karty i pamięci USB grozi uszkodzeniem ramki.
• W przypadku wyświetlania pokazu slajdów utworzonego z obrazów zapisanych na karcie
pamięci, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
– Ze względu na właściwości kart pamięci, częsty odczyt obrazów może powodować błędy
w odczycie.
– Nie wyświetlać przez długi czas pokazu slajdów złożonego z małej liczby obrazów. Grozi
to błędami w danych.
– Zalecamy częste wykonywanie kopii zapasowych obrazów z karty pamięci.
• Po wyłączeniu lub wyzerowaniu ramki pokaz slajdów nie rozpocznie się od miejsca,
w którym został zatrzymany.
• Zbyt duża jasność ekranu może wywołać odruch wymiotny. Uważać, aby przy korzystaniu
z ramki nie nastawiać za dużej jasności obrazu.
Spis treści
• Jeśli pomimo włożenia karty nie zaczyna się odtwarzanie, należy sprawdzić kierunek,
w którym jest włożona karta.
• Jeśli nie jest włożona karta pamięci, a w wewnętrznej pamięci nie ma obrazów,
automatycznie włącza się tryb demonstracyjny. Tryb demonstracyjny wyłącza się po
włożeniu karty pamięci z obrazami lub po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż
1 (włączania / trybu czuwania).
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
15PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 16 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zmienianie trybu widoku
1 Wybierz żądany tryb widoku, naciskając przycisk VIEW MODE na
pilocie.
Przyciski
obsługi
Spis treści
Można zmienić tryb widoku (oprócz pokazu slajdów) lub zmienić styl wyświetlania.
Tryb widoku
Użytkowanie
Pokaz slajdów
Wyświetlanie po kolei, pojedynczo.
Zegar i kalendarz
Wyświetlany jest zegar albo kalendarz.
Widok jednego obrazu
Wyświetlanie pojedynczego obrazu.
Obsługa przyciskami na ramce
• Wybierz żądany tryb widoku, naciskając przycisk VIEW MODE.
2 Wybierz styl i naciśnij przycisk
Pole wyboru trybu widoku
Więcej
możliwości
Indeks
Wyświetlanie listy z miniaturami.
(wprowadzania).
Skorowidz
• Kiedy kursor znajduje się w polu wyboru trybu widoku, można go przemieścić do pola
wyboru stylu przyciskiem v.
• W trybie zegara i kalendarza można użyć tylko karty
(ustawienia).
• W trybie pojedynczego obrazu naciskaj przycisk B lub b, aby wybrać wyświetlany obraz.
• W trybie indeksu, po wybraniu obrazu przyciskami v/V/B/b i naciśnięciu przycisku
(wprowadzania) ekran przełącza się w tryb wyświetlania pojedynczego obrazu.
• Kiedy jest wyświetlany indeks, wielkość miniatur i ich liczbę na ekranie można zmieniać
przyciskami / .
Rozwiązywanie
problemów
Pole wyboru stylu
• Po trwającej określony czas przerwie w użytkowaniu ramki automatycznie zostanie wybrany
styl, na którym znajduje się kursor.
16PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 17 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Style pokazu slajdów
Przykład
wyświetlania
Opis
Wyświetlanie po kolei, pojedynczo.
Widok jednego
obrazu
Wyświetlanych jest kilka obrazów na raz.
W przypadku pliku z filmem wyświetlana jest
tylko pierwsza klatka z pliku.
Widok zegara
Wyświetlanie zegara wskazującego datę
i godzinę oraz kolejno zmieniających się
obrazów.
Widok losowy
Wyświetlanie obrazów z losowym przełączaniem
stylów pokazu slajdów i efektów (strona 39).
Skorowidz
• Wybierając tryb wyświetlania pokazu slajdów, można określić częstość zmian obrazu, efekt,
kolejność wyświetlania, efekt kolorystyczny lub tryb wyświetlania. Patrz opis grupy
„Slideshow Settings” (strona 39).
Rozwiązywanie
problemów
Time Machine
Wyświetlanie poszczególnych obrazów z datą
i godziną wykonania zdjęcia. Ten styl nie
pozwala na wyświetlenie aktualnej daty
i godziny.
Więcej
możliwości
Widok
kalendarza
Wyświetlanie zegara wskazującego datę
i godzinę oraz kolejno zmieniających się
obrazów.
Ten styl umożliwia wyświetlenie aktualnej daty
i godziny.
Użytkowanie
Widok wielu
obrazów
Spis treści
Styl
17PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 18 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Style widoku pojedynczego obrazu
Przykład
wyświetlania
Opis
Na ekranie widać cały obraz.
Spis treści
Styl
Cały obraz
Wypełnienie
Podczas wyświetlania całego obrazu widać takie
informacje o obrazie, jak numer, nazwa pliku
i data wykonania zdjęcia.
Wypełnienie
(z Exif(
W trybie wypełnienia (Fit to Screen) wyświetlane
są informacje o obrazie, takie jak numer, nazwa
pliku i data wykonania zdjęcia.
Rozwiązywanie
problemów
• W trybach wypełnienia (Fit to Screen) i wypełnienia z Exif (Fit to Screen (with Exif)) mogą
występować następujące zjawiska:
– Nie będzie wyświetlany fragment na brzegu obrazu.
– Nie będzie wyświetlany cały obraz
Więcej
możliwości
Cały obraz
(z Exif)
Użytkowanie
Obraz wypełnia cały ekran.
Skorowidz
18PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right
010COV.book Page 19 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Wyświetlane są następujące informacje:
Podczas odtwarzania pliku z filmem
– Format pliku (AVI, MOV, MP4,
MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
– Rozmiar pliku
– Czas trwania odtwarzania
– Wielkość obrazu filmowego (szerokość
× wysokość)
– Kodek / przepływność wideo
– Kodek / przepływność audio
2 Numer wyświetlanego obrazu /
Liczba obrazów
Nośnik będący źródłem wyświetlanego
obrazu jest wskazywany następująco:
Ikony
Znaczenie
Źródło: „Memory Stick Duo”
Źródło: SD
Źródło: pamięć USB
Podczas wyświetlania fotografii
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem
obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
Wskazanie ochrony
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania
e-mailem.)
Wyświetlana po zapisaniu
znacznika „ulubiony”.
Wyświetlana na plikach
z filmami.
5 Numer obrazu
(numer folderu-pliku)
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF. Jeśli obraz nie jest
zgodny z DCF, wyświetlana jest nazwa
pliku. Jeśli do nadania albo zmiany nazwy
pliku został użyty komputer i nazwa ta
zawiera znaki inne niż litery i cyfry, to
ramka może wyświetlać niewłaściwą
nazwę pliku. W przypadku plików
utworzonych w komputerze lub innym
urządzeniu można ponadto wyświetlić
maksymalnie 10 początkowych znaków
nazwy pliku.
Skorowidz
3 Szczegóły dotyczące obrazu
Znaczenie
Rozwiązywanie
problemów
Wewnętrzna pamięć
Ikony
Więcej
możliwości
1 Styl wyświetlania (w trybie
pojedynczego obrazu)
– Cały obraz (Entire Image)
– Wypełnienie (Fit to Screen)
– Cały obraz (z Exif) (Entire Image (with
Exif))
– Wypełnienie (z Exif) (Fit to Screen (with
Exif))
Użytkowanie
4 Informacja o ustawieniach
Spis treści
Zawartość ekranu
informacyjnego
• Wyświetlać można tylko znaki
alfanumeryczne.
6 Data / godzina wykonania zdjęcia
19PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 20 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Odtwarzanie filmu
Spis treści
1 Naciśnij przycisk
.
2 Wybierz plik z filmem, który chcesz odtworzyć.
3 Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku z filmem.
Naciskaj przyciski VOL +/VOL – podczas odtwarzania lub pauzy w odtwarzaniu pliku
z filmem.
Funkcja
Postępowanie
Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Odtwarzanie
w przyspieszonym
tempie w przód / w tył
Naciśnij przycisk B/b.
Naciśnięcie przycisku
(wprowadzania) rozpoczyna
normalne odtwarzanie od aktualnego miejsca.
Zatrzymywanie
odtwarzania
Naciśnij przycisk BACK.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
• Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie w przyspieszonym tempie niektórych plików
z filmami.
• Nie można odtwarzać następujących plików z filmami:
– plików z filmami chronionych przed kopiowaniem,
– plików z filmami o rozdzielczości poziomej lub pionowej przekraczającej dozwolone
maksimum. (Nie gwarantuje się odtwarzania filmów nie wymienionych powyżej.)
• Podczas wyświetlania pokazu slajdów nie działają funkcje odtwarzania w przyspieszonym
tempie ani pauzy w odtwarzaniu.
• Nie jest możliwe zachowanie ciągłości odtwarzania filmu, który podczas nagrywania został
podzielony na kilka plików. Pliki powstałe w wyniku podziału należy odtwarzać po kolei.
• W zależności od szybkości przesyłania danych z karty pamięci może występować
wypadanie klatek.
• Szczegółów dotyczących plików z filmami należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
Więcej
możliwości
Włączanie pauzy
w odtwarzaniu
Użytkowanie
Regulacja głośności
20PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 21 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zapisywanie fotografii
Spis treści
Zapisywanie fotografii w ramce
(importowanie)
Zapis danych z karty pamięci w wewnętrznej pamięci umożliwi wyświetlanie fotografii
bez wkładania karty pamięci.
pamięci, naciśnij przycisk
Więcej
możliwości
1 Kiedy na ekranie widać obraz z karty
Użytkowanie
• Zapisując obrazy w wewnętrznej pamięci, można skorzystać z parametru [Image import
size] w menu. Określa on, czy obrazy mają być skalowane do optymalnego rozmiaru, czy
zapisywane w nieprzetworzonej postaci, bez kompresji (strona 41).
• Kiedy parametr [Image import size] jest ustawiony na [Resize], w wewnętrznej pamięci
można zapisać około 4000 obrazów. Przy ustawieniu [Original] maksymalna liczba obrazów
zależy od wielkości plików ze źródłowymi obrazami.
IMPORT.
Obsługa przyciskami na ramce
i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Skorowidz
[Import This Image]: do wewnętrznej pamięci zostanie zaimportowany aktualnie
wyświetlany obraz.
Wariantu tego nie można wybrać z ekranu pokazu slajdów.
[Import Multiple Images]: wskaż na liście obrazów obraz, który chcesz
zaimportować, i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Aby w ramach jednej operacji zaimportować wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
[Import All Images]: pojawi się lista obrazów ze znakami zaznaczenia w polach
wyboru każdego z obrazów.
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran wyboru folderu.
Rozwiązywanie
problemów
1 Podczas wyświetlania obrazu z karty pamięci, naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja), wskaż wariant [Import] przyciskami v/V
21PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:Right
010COV.book Page 22 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
3 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki, po czym naciśnij
(wprowadzania).
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru importowania obrazów.
Wybór wariantu [New folder] powoduje automatyczne utworzenie nowego folderu.
4 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wybrane obrazy zostaną skopiowane do wskazanego folderu.
Spis treści
przycisk
5 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
• Podczas importowania obrazów do wewnętrznej pamięci należy unikać wykonywania
poniższych czynności. Grozi to uszkodzeniem ramki, karty pamięci lub danych.
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
– Wkładanie innej karty pamięci
Nie jest możliwe importowanie filmów z karty pamięci do wewnętrznej pamięci. Aby
zaimportować plik z filmem, należy podłączyć do ramki komputer i przesłać plik
z komputera do wewnętrznej pamięci ramki. Szczegóły – patrz podrozdział „Kopiowanie
obrazów i muzyki z komputera” (strona 44).
Więcej
możliwości
Zapisywanie filmów
Użytkowanie
(wprowadzania).
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
22PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\040USE.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 23 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Można wybrać urządzenie (kartę pamięci, wewnętrzną pamięć itp.) z którego będą
pochodziły wyświetlane obrazy.
Spis treści
Wybieranie źródła odtwarzanych
obrazów
1 Naciśnij przycisk SELECT DEVICE.
(wybór urządzenia) przyciskami B/
Jeśli karta pamięci, której chcesz użyć, nie jest
włożona, włóż ją.
przycisk
(wprowadzania).
Wyświetlane będą obrazy z wybranego źródła.
Rozwiązywanie
problemów
• Karty
(wybór urządzenia) nie można wybrać w czasie wyświetlania zegara i kalendarza
(clock and calendar).
Więcej
możliwości
2 Wskaż źródło, którego zawartość chcesz wyświetlić, po czym naciśnij
Użytkowanie
Obsługa przyciskami na ramce
• Naciśnij przycisk MENU, po czym wskaż kartę
b.
Skorowidz
23PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 24 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Więcej możliwości
1 Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wybierz kartę
(ustawienia), po czym wybierz wariant [Slideshow BGM Settings].
2 Wskaż wariant [Import BGM] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
(wprowadzania).
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
4 Powtarzaj czynność 3, jeśli chcesz wybrać więcej niż jeden plik.
Użytkowanie
3 Wskaż na liście fabrycznie zainstalowanych plików z muzyką plik, który
chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk
Spis treści
Wyświetlanie pokazu slajdów
z podkładem muzycznym
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Włącz pokaz slajdów.
Regulacja głośności
Naciskaj przyciski VOL +/VOL – podczas odtwarzania lub pauzy w odtwarzaniu pliku
z filmem.
Wskaż plik oznaczony symbolem zaznaczenia (4) i naciśnij przycisk
(wprowadzania),
aby usunąć symbol zaznaczenia.
Alternatywnie można wybrać wariant [BGM ON/OFF] z grupy [Slideshow BGM Settings]
w menu i zmienić ustawienie na [OFF].
Skorowidz
• Odtwarzać można tylko pliki z muzyką zaimportowane do wewnętrznej pamięci.
• Nie jest możliwe odtwarzanie w przyspieszonym tempie podkładu muzycznego. Nie jest
również możliwe zmienianie kolejności odtwarzania plików z podkładem muzycznym.
• Podkładu muzycznego nie można odtwarzać w czasie wyświetlania filmu. Film jest
odtwarzany z dźwiękiem z pliku z filmem. Odtwarzanie podkładu muzycznego do zdjęcia
wyświetlanego po zakończeniu odtwarzania filmu rozpoczyna się od początku następnego
pliku z muzyką.
Rozwiązywanie
problemów
Zatrzymywanie odtwarzania podkładu muzycznego
Więcej
możliwości
Patrz podrozdział „Wyświetlanie pokazu slajdów” (strona 14).
Odtwarzane będą pliki muzyczne oznaczone symbolem zaznaczenia (4).
24PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 25 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Importowanie pliku z muzyką
• Przed zaimportowaniem pliku muzycznego należy się upewnić, że można go odtworzyć
w ramce. Pliki, które można odtwarzać, podano w części „Podkład muzyczny” (strona 56)
rozdziału „Dane techniczne”.
zawierającą żądany plik z muzyką.
2 Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wybierz kartę
(ustawienia), po czym przyciskami v/V wybierz wariant [Slideshow
BGM Settings].
3 Wskaż wariant [Import BGM] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
5 Wskaż na liście plików z muzyką plik, który chcesz zaimportować.
(wprowadzania).
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż odpowiedni plik i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
7 Po zakończeniu wybierania plików z muzyką naciśnij przycisk MENU.
8 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wybrany plik z muzyką zostanie zaimportowany do wewnętrznej pamięci ramki.
Rozwiązywanie
problemów
6 Powtarzaj czynność 5, jeśli chcesz wybrać więcej niż jeden plik.
Więcej
możliwości
4 Wybierz kartę pamięci włożoną w czynności 1.
Naciśnij przycisk
Użytkowanie
1 Włóż do odpowiedniego gniazda ramki kartę pamięci lub pamięć USB
Spis treści
Do ramki można zaimportować pliki z ulubioną muzyką, a następnie wykorzystywać je
jako podkład muzyczny.
Kasowanie pliku z muzyką zaimportowanego do wewnętrznej
pamięci
Skorowidz
1 Podczas wykonywania czynności 2 wybierz z ekranu [Slideshow Settings] wariant
[Delete BGM] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Wskaż na liście plików z muzyką plik, który chcesz skasować. Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
3 Naciśnij przycisk MENU, a gdy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wybrany plik z muzyką zostanie skasowany.
25PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 26 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
• Zaimportowaną muzykę można odtwarzać tylko jako podkład muzyczny do pokazu slajdów.
• Nie można skasować plików z muzyką fabrycznie zapisanych w wewnętrznej pamięci
(BGM1, BGM2 i BGM3).
• Do wewnętrznej pamięci ramki można zaimportować maksymalnie 40 plików z muzyką.
• Lista importowanych plików może zawierać maksymalnie 200 plików z muzyką.
• Wyświetlana jest tylko nazwa pliku z muzyką. Nie jest możliwe wyświetlenie tytułu
nagrania ani nazwy wykonawcy.
Użytkowanie
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
26PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 27 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zmienianie wielkości i układu obrazu
Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk
(powiększania) w trybie
widoku jednego obrazu (Single View). Aby zmniejszyć powiększony
obraz, naciśnij przycisk
(zmniejszania).
Obsługa przyciskami na ramce
1 W trybie widoku jednego obrazu (Single View) naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja).
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Zoom], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
4 Przyciskami v/V wskaż żądany poziom powiększenia. Naciśnij przycisk
Użytkowanie
Obraz można wyświetlić w powiększeniu od 1,5 raza do maksymalnie 5 razy. Można
wybierać wyświetlany fragment powiększonego obrazu.
Spis treści
Powiększanie / zmniejszanie obrazu
(wprowadzania).
Skorowidz
• Jeśli podczas wykonywania czynności 1 przemieścisz powiększony obraz przyciskami v/V/
B/b i naciśniesz przycisk MENU, obraz zostanie skadrowany do wyświetlanego fragmentu
i tak zapisany.
• Wielkość miniatur na liście obrazów można zmieniać przyciskami
(powiększania) /
(zmniejszania).
Rozwiązywanie
problemów
1 Podczas wyświetlania powiększonego lub zmniejszonego obrazu naciśnij przycisk
MENU.
2 Wybierz sposób zapisu.
[Save as new image]: zapis kopii obrazu.
1.Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać obraz, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2.Wskaż folder docelowy, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
[Overwrite]: zastępowanie poprzedniego obrazu nowym obrazem.
3 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
4 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Obraz zostanie zapisany.
Więcej
możliwości
Zapisywanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu
(kadrowanie i zapis)
• Zastępować można tylko pliki JPEG (rozszerzenie: .jpg lub .jpeg).
• Zależnie od wielkości obrazu powiększenie go może obniżyć jego jakość.
• Nie można powiększyć ani zmniejszyć pliku z filmem.
27PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 28 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Obracanie obrazu
Spis treści
Naciśnij przycisk
ROTATE na pilocie.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje obrót obrazu
o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Obsługa przyciskami na ramce
Użytkowanie
1 W trybie widoku jednego obrazu naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja).
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Rotate], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
4 Przyciskami v/V wskaż żądany kąt obrotu. Naciśnij przycisk
(wprowadzania).
• Informacje o obrocie obrazu przechowywanego w wewnętrznej pamięci są zachowywane
nawet po wyłączeniu zasilania.
• Można także obrócić ekran indeksu.
Więcej
możliwości
• Nie można obracać powiększonego obrazu.
• Nie można obrócić filmu.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
28PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 29 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Dodawanie znacznika „ulubiony”
Spis treści
Można wyświetlać pokazy slajdów zawierające tylko wcześniej wybrane i oznaczone
obrazy. Oznaczone obrazy można łatwo sprawdzić na ekranie indeksu obrazów lub
w trybie widoku jednego obrazu.
1 Kiedy na ekranie widać obraz, który chcesz oznaczyć znacznikiem
naciśnij przycisk
,
MARKING.
[Marking] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Wybierz żądany znacznik i naciśnij przycisk
3 Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
(wprowadzania).
Pojawi się ekran potwierdzenia.
(wprowadzania).
Wybrane obrazy zostaną oznaczone jako „ulubione”.
Usuwanie znacznika
• Kiedy jest włączona funkcja sortowania (strona 30), na liście wyświetlanej w czynności 3
pojawiają się tylko elementy spełniające kryteria sortowania.
Skorowidz
Podczas wykonywania czynności 3 wskaż wariant [Unmark this image] lub [Unmark all
images], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania). Możesz też wybrać obraz,
z którego chcesz usunąć znacznik, i nacisnąć przycisk
(wprowadzania), aby usunąć
symbol zaznaczenia (4).
Rozwiązywanie
problemów
4 Naciśnij przycisk MENU.
Więcej
możliwości
[Mark This Image]: oznaczony zostanie obecnie wyświetlany obraz. (Wariantu tego
nie można wybrać z ekranu pokazu slajdów.)
[Mark/Unmark Multiple Images]: pojawi się lista obrazów.
Wskaż na liście obrazów obraz, który chcesz oznaczyć, i naciśnij przycisk
(wprowadzania). Do wybranego obrazu zostanie dodany symbol zaznaczenia (4).
Aby w ramach jednej operacji oznaczyć wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
[Mark All Images]: pojawi się lista obrazów ze znakami zaznaczenia w polach wyboru
każdego z obrazów.
5 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
Użytkowanie
Obsługa przyciskami na ramce
1 Podczas wyświetlania obrazu na ekranie naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja). Następnie przyciskami v/V wskaż wariant
• Oznaczenie jest zapisywane tylko z obrazami przechowywanymi w wewnętrznej pamięci.
• Oznaczenie obrazu z karty pamięci jest usuwane w momencie wyłączenia zasilania lub
zmiany urządzenia służącego do wyświetlania.
29PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 30 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Sortowanie obrazów (filtr)
Spis treści
Istnieje możliwość sortowania obrazów z wewnętrznej pamięci lub karty pamięci na
podstawie daty, folderu, układu obrazu (poziomego / pionowego), znaczników lub
zawartości pliku (film / zdjęcie).
1 Podczas wyświetlania obrazu na ekranie naciśnij przycisk SORT.
Obsługa przyciskami na ramce
wariant[Sort] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Wskaż żądany sposób sortowania i naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
3 Wybierz żądany wariant i naciśnij przycisk
Więcej
możliwości
[Sort by date]: filtracja na podstawie daty.
[Sort by folder]: filtracja na podstawie folderu.
[Sort by vertical/horizontal]: filtracja na podstawie
układu obrazu.
[Sort by mark]: filtracja na podstawie znacznika
(strona 29).
[Sort by videos/photos]: filtracja na podstawie zawartości pliku (film / zdjęcie).
Filtrowane są pliki z filmami lub z fotografiami.
Użytkowanie
1 Podczas wyświetlania obrazu na ekranie naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja). Następnie przyciskami v/V wskaż
(wprowadzania).
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk MENU, wskaż wariant
[Exit sort (show all photos)] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Zmienianie stylu sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk BACK.
Skorowidz
• Podczas sortowania nie wyłączać zasilania ani nie wyjmować karty pamięci. Grozi to
uszkodzeniem ramki lub karty pamięci oraz uszkodzeniem danych.
• Sortowanie jest automatycznie wyłączane w następujących przypadkach:
– po zmianie urządzenia odtwarzającego,
– jeśli sortowane są obrazy z karty pamięci i karta ta zostanie wyjęta.
Rozwiązywanie
problemów
Wyłączanie sortowania
30PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 31 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Kasowanie obrazu
przycisk
DELETE.
Obsługa przyciskami na ramce
Spis treści
1 Kiedy na ekranie widać obraz, który chcesz skasować, naciśnij
1 Kiedy na ekranie widać obraz, który chcesz skasować, naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(edycja). Następnie przyciskami v/V wskaż
wariant[Delete] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
(wprowadzania).
3 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru kasowania.
4 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Więcej
możliwości
[Delete This Image]: obecnie wyświetlany obraz zostanie skasowany. (Wariantu tego
nie można wybrać podczas pokazu slajdów.)
[Delete Multiple Images]: pojawi się lista obrazów.
Wskaż na liście obrazów obraz, który chcesz skasować, i naciśnij przycisk
(wprowadzania). Do wybranego obrazu zostanie dodany symbol zaznaczenia (4). Aby
w ramach jednej operacji skasować wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
[Delete All Images]: pojawi się lista obrazów ze znakami zaznaczenia w polach
wyboru każdego z obrazów.
Użytkowanie
2 Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij przycisk
Obraz zostanie skasowany.
(wprowadzania).
Skorowidz
• Podczas kasowania obrazu należy unikać wykonywania poniższych czynności. Grozi to
uszkodzeniem ramki, karty pamięci lub danych.
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
– Wkładanie innej karty pamięci
• Jeśli na ekranie pojawi się komunikat [Cannot delete a protected file.], dla pliku z obrazem
wybrano w komputerze atrybut „tylko do odczytu”. W takim przypadku należy podłączyć
ramkę do komputera i usunąć obraz przy użyciu komputera.
• Kiedy rozpocznie się kasowanie, skasowanych obrazów nie można już odzyskać nawet po
zatrzymaniu kasowania. Obrazy należy kasować po ich starannym sprawdzeniu.
Rozwiązywanie
problemów
5 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
31PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:Right
010COV.book Page 32 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Formatowanie wewnętrznej pamięci
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(ustawienia).
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Initialize], po czym naciśnij przycisk
Spis treści
1 Naciśnij przycisk MENU.
(wprowadzania).
4 Wskaż wariant [Format Internal Memory] i naciśnij przycisk
5 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Więcej
możliwości
• Zwracamy uwagę, że formatowanie powoduje usunięcie wszystkich obrazów dodanych do
wewnętrznej pamięci.
• Nawet bezpośrednio po inicjalizacji całkowita pojemność wewnętrznej pamięci nie jest
równa pozostałej pojemności.
• Do formatowania wewnętrznej pamięci nie używać podłączonego komputera.
Użytkowanie
(wprowadzania).
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru inicjalizacji wewnętrznej pamięci.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
32PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 33 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Obrazy z wewnętrznej pamięci można eksportować na kartę pamięci.
Spis treści
Eksportowanie obrazu z wewnętrznej
pamięci
1 Kiedy na ekranie widać obraz z wewnętrznej pamięci, naciśnij przycisk
MENU.
(edycja).
Użytkowanie
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Export], po
czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
przycisk
(wprowadzania).
5 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran wyboru karty pamięci, na którą ma być wyeksportowany obraz.
6 Wskaż kartę pamięci, na którą ma być
Rozwiązywanie
problemów
[Export This Image]: obecnie wyświetlany obraz zostanie wyeksportowany do
urządzenia. (Wariantu tego nie można wybrać z ekranu pokazu slajdów.)
[Export Multiple Images]: pojawi się lista obrazów.
Wskaż na liście obrazów obraz, który chcesz wyeksportować, i naciśnij przycisk
(wprowadzania). Do wybranego obrazu zostanie dodany symbol zaznaczenia (4).
Aby w ramach jednej operacji wyeksportować wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
[Export All Images]: pojawi się lista obrazów ze znakami zaznaczenia w polach
wyboru każdego z obrazów.
Więcej
możliwości
4 Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij
wyeksportowany obraz, po czym naciśnij
przycisk
(wprowadzania).
Skorowidz
33PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:Right
010COV.book Page 34 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
7 Wskaż folder docelowy, po czym naciśnij
(wprowadzania).
Spis treści
przycisk
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
wyeksportowania obrazu.
Po wybraniu wariantu [New folder] automatycznie
zostanie utworzony folder, który posłuży do zapisania
obrazu.
8 Wskaż wariant [Yes] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
9 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Obraz będzie skopiowany na wskazaną kartę pamięci.
• Urządzenia nierozpoznawane przez ramkę mają szary kolor i nie można ich wybrać.
• Kiedy jest włączona funkcja sortowania, na liście pojawiają się tylko elementy spełniające
kryteria sortowania.
Więcej
możliwości
• Podczas eksportowania obrazu należy unikać wykonywania poniższych czynności. Grozi to
uszkodzeniem ramki, karty pamięci lub danych.
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
– Wkładanie innej karty pamięci
Użytkowanie
Obraz zostanie wyeksportowany.
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
34PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 35 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Można użyć funkcji programatora i zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie
ramki o żądanej godzinie.
Spis treści
Użycie programatora automatycznego
włączania / wyłączania
1 Naciśnij przycisk MENU.
(ustawienia).
Użytkowanie
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto Power
ON/OFF], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wskaż odpowiedni wariant i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
(wprowadzania).
5 Wskaż wariant [Time Setting] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Nastaw godzinę odpowiednią dla wybranego ustawienia parametru Setup Method (patrz
podrozdział „Nastawianie godziny” (strona 36)).
6 Naciśnij przycisk MENU.
Rozwiązywanie
problemów
[Advanced]: nastawianie funkcji automatycznego włączania / wyłączania dla
poszczególnych dni tygodnia, z dokładnością do jednej godziny.
[Simple]: nastawianie funkcji automatycznego włączania / wyłączania, z dokładnością
do jednej minuty.
[Auto off]: nastawianie funkcji automatycznego wyłączania po wybranym okresie
bezczynności. Można wybrać dwie albo cztery godziny.
Więcej
możliwości
4 Wskaż wariant [Setup Method] i naciśnij przycisk
Skorowidz
35PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 36 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Nastawianie godziny
Spis treści
Wybierz ustawienia odpowiednio do ustawienia parametru Setup Method wybranego
w czynności 4 z podrozdziału „Użycie programatora automatycznego włączania /
wyłączania” (strona 35).
Przy wybranym ustawieniu [Advanced]:
1 Przyciskami v/V/B/b wybierz godziny,
Użytkowanie
w jakich zasilanie ma się automatycznie
włączać, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Godzinę można ustawiać z dokładnością do pełnej
godziny, niezależnie dla każdego z dni tygodnia.
Kolor wybranego przedziału czasu zmienia się na
niebieski.
wyłączone, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Godzinę można ustawiać z dokładnością do pełnej godziny, niezależnie dla każdego
z dni tygodnia. Kolor wybranego przedziału czasu zmienia się na szary.
3 Wybierz wariant [OK].
Rozwiązywanie
problemów
• Kiedy podczas używania ramki nadejdzie godzina określona za pomocą parametru
[Power-OFF timer], ramka automatycznie się wyłączy.
Więcej
możliwości
2 Przyciskami v/V/B/b wybierz godziny, w jakich zasilanie ma być
Skorowidz
36PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 37 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Przy wybranym ustawieniu [Simple]:
Spis treści
1 Wskaż element, dla którego chcesz
nastawić godzinę.
2 Nastaw godzinę.
1 Wskaż wariant [Auto ON time] lub [Auto OFF time] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Przyciskami B/b wskaż godzinę lub minuty. Nastaw odpowiednią wartość
przyciskami v/V i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Użytkowanie
Wskaż wariant [Power-ON timer] lub [Power-OFF timer], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania). Wskaż wariant [Enable] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
3 Wybierz dzień tygodnia.
Rozwiązywanie
problemów
Przy wybranym ustawieniu [Auto off]:
Więcej
możliwości
1 Wskaż wariant [Auto ON day] lub [Auto OFF day], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
2 Wskaż dzień tygodnia, w którym ma się uaktywnić wybrany układ czasowy,
i naciśnij przycisk
(wprowadzania). Wybrany dzień tygodnia zostanie
zaznaczony.
3 Przemieść kursor na wariant [OK] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wskaż wariant [2 Hour], [4 Hour] lub [Disable], po czym
(wprowadzania).
naciśnij przycisk
Skorowidz
37PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 38 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zmienianie ustawień
Spis treści
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Przyciskami B/b wskaż kartę
(ustawienia).
Użytkowanie
3 Przyciskami v/V wskaż parametr, który
chcesz zmienić, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Pojawi się ekran ustawiania wybranego parametru.
(wprowadzania).
Umożliwia to zmienianie ustawienia (strona 39).
Więcej
możliwości
4 Wskaż parametr, który chcesz zmienić, po czym naciśnij przycisk
5 Wskaż żądane ustawienie, po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Menu zniknie.
• Ustawień niektórych parametrów nie można zmieniać w czasie wyświetlania pokazu slajdów
i w innych sytuacjach. Takie parametry mają szary kolor i nie można ich wybrać.
Rozwiązywanie
problemów
6 Naciśnij przycisk MENU.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Skorowidz
1 Naciśnij przycisk MENU, po czym przyciskami B/b wskaż kartę
(ustawienia).
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [Initialize], po czym naciśnij przycisk
(wprowadzania).
3 Wskaż wariant [Initialize Settings] i naciśnij przycisk
(wprowadzania).
Wszystkie zmienione wartości (oprócz ustawień daty / godziny) przyjmą wartości
fabryczne.
38PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 39 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zawartość menu
fabryczne zależą od regionu.)
Slideshow Settings (ustawienia pokazu slajdów)
Ustawienie
Spis treści
*: Parametry oznaczone gwiazdkami są ustawieniami fabrycznymi. (Niektóre ustawienia
Opis
Effect
Center Cross: przejście do następnego obrazu z „wypychaniem”
poprzedniego obrazu od środka ku rogom ekranu.
Vert. Blinds: przejście do następnego obrazu z pionowym
„opuszczaniem żaluzji”.
Horiz. Blinds: przejście do następnego obrazu z poziomym
„odsuwaniem żaluzji”.
Fade*: przejście do następnego obrazu z wygaszeniem obecnego
obrazu i wprowadzeniem następnego.
Wipe: przejście do następnego obrazu ze „zsunięciem” obecnego
obrazu w celu odsłonięcia następnego.
Random: zmienianie obrazów z losowym wykorzystaniem
powyższych pięciu efektów.
Shuffle
ON: wyświetlanie obrazów w przypadkowej kolejności.
OFF*: wyświetlanie obrazów zgodnie z ustawieniem parametru
„Image Listing Order” z grupy General Settings.
Color Effect
Color*: wyświetlanie obrazu w kolorze.
Sepia: wyświetlanie obrazu w sepii.
Monochrome: wyświetlanie obrazu czarno-białego.
Display Mode
Entire Image: wyświetlanie powiększonego obrazu bez
obcinania. (Obraz może być wyświetlany z czarnymi
marginesami u góry, u dołu, z lewej lub z prawej strony.)
Fit to Screen*: wyświetlanie obrazu na całym ekranie
z częściowym obcięciem jego brzegów, bez zmiany
współczynnika kształtu.
Skorowidz
Określanie długości odtwarzania początkowego fragmentu pliku.
Do wyboru są ustawienia First 10 sec., First 15 sec., First 30 sec.,
First 1 min., First 3 min. i Full Playback*.
Rozwiązywanie
problemów
Video Duration
Więcej
możliwości
Wybieranie częstości zmian fotografii: 3 sec., 7 sec.*, 20 sec.,
1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours lub 24 hours.
Użytkowanie
Photo Interval
39PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 40 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Ustawienie
Opis
ON*: podczas pokazu slajdów odtwarzany jest podkład
muzyczny.
OFF: podczas pokazu slajdów nie jest odtwarzany podkład
muzyczny.
Select BGM
Wybieranie podkładu muzycznego z listy plików z muzyką
w wewnętrznej pamięci (BGM1*, BGM2*, BGM3*).
Import BGM
Importowanie z karty pamięci plików z muzyką do
wykorzystania jako podkład muzyczny.
Delete BGM
Kasowanie plików z muzyką zaimportowanych do wewnętrznej
pamięci.
Nastawianie programatora automatycznie włączającego i wyłączającego ramkę
(strona 35).
Date/Time Settings (ustawienia daty / godziny)
Nastawianie daty, godziny, wybór pierwszego dnia tygodnia itp. (strona 13).
Rozwiązywanie
problemów
Auto Power ON/OFF (automatyczne włączanie / wyłączanie)
Więcej
możliwości
BGM ON/OFF
Użytkowanie
Slideshow BGM Settings (ustawienia podkładu muzycznego)
Spis treści
• W zależności od stylu pokazu slajdów, wielkości obrazu i efektów kolorystycznych obrazy
mogą się zmieniać z częstością inną niż wybrana.
• Odtwarzany film zawsze jest wyświetlany w kolorze, niezależnie od ustawienia parametru
Color Effect.
• Podczas odtwarzania pliku z filmem obraz zawsze jest wyświetlany w kolorze, niezależnie
od ustawienia parametru Display Mode z grupy Slideshow Settings.
• W zależności od stylu pokazu slajdów wielkość wyświetlanego obrazu może być inna niż
wybrana w menu.
• Podczas odtwarzania w ramach pokazu slajdów pliku z filmem obraz zawsze jest
wyświetlany w trybie Entire Image, niezależnie od ustawienia parametru Display Mode.
Skorowidz
40PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 41 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
General Settings (ustawienia ogólne)
Opis
ON*/OFF: automatyczne obracanie obrazów w celu ich
dopasowania do sposobu ustawienia ramki.
LCD brightness
Regulacja jasności ekranu LCD w zakresie od 1 do 10*.
Image import size
Resize*: skalowanie obrazów importowanych z karty pamięci do
wewnętrznej pamięci. Umożliwia zapis większej liczby obrazów.
Jeżeli jednak obrazy są wyświetlane na dużym monitorze za
pośrednictwem komputera itp., jakość obrazu jest gorsza niż
oryginału.
Original: obrazy zapisywane w wewnętrznej pamięci nie są
poddawane kompresji. Nie pogarsza się jakość, ale można
zapisać mniej obrazów.
Sony logo ON/OFF
ON*/OFF: określanie, czy ma się palić logo Sony na ramce.
System Information (informacje o systemie)
Ustawienie
Opis
Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego ramki.
Internal Memory
Memory capacity: wyświetlanie maksymalnej ilości miejsca
dostępnego w wewnętrznej pamięci w jej początkowym stanie.
Remaining capacity: wyświetlanie aktualnej ilości miejsca
w wewnętrznej pamięci.
Language Setting (ustawienie języka)
Initialize (inicjalizacja)
Opis
Format Internal
Memory
Formatowanie wewnętrznej pamięci (strona 32).
Initialize Settings
Przywracanie ustawień fabrycznych z wyjątkiem ustawienia daty
i godziny w grupie [Date/Time Settings] (strona 38).
Skorowidz
Określanie języka wyświetlania na ekranie LCD.
Japoński, angielski*, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski, koreański, chiński
(uproszczony), chiński (tradycyjny), holenderski, portugalski, arabski, perski, węgierski,
polski, czeski, tajski, grecki, turecki, malajski, szwedzki, norweski, duński, fiński
Rozwiązywanie
problemów
Version
Ustawienie
Więcej
możliwości
Auto display
orientation
Użytkowanie
Określanie kolejności wyświetlania obrazów. Wybrane
ustawienie wpływa na kolejność w grupie [Slideshow Settings].
Shoot. Date: porządkowanie obrazów według daty wykonania
zdjęcia.
Number Order*: porządkowanie obrazów według numerów
plików.
Spis treści
Ustawienie
Image Listing Order
41PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 42 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Podłączanie do komputera
1 Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do gniazdka sieciowego.
Spis treści
Podłączenie komputera umożliwia wyświetlanie obrazów z wewnętrznej pamięci ramki na
komputerze oraz kopiowanie obrazów między ramką a komputerem.
Włącz ramkę.
2 Połącz komputer i ramkę za pomocą dostępnego w handlu przewodu
Użytkowanie
USB.
Więcej
możliwości
Do złącza
USB mini-B
Komputer
Rozwiązywanie
problemów
Do złącza USB
Skorowidz
42PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:Right
010COV.book Page 43 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Wymagania systemowe
Zalecany system operacyjny: Microsoft Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 /
Windows XP SP3
Port: port USB
Macintosh
Spis treści
Windows
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 lub nowszy)
Port: port USB
Przed odłączeniem przewodu USB lub wyłączeniem ramki należy odłączyć ramkę od
komputera w następujący sposób:
1 Kliknij na ikonie
(Bezpieczne usuwanie sprzętu) na pasku zadań.
2 Kliknij na ikonie
(Wysuń dysk wymienny).
3 Odłącz przewód USB zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
• Użyj przewodu USB typu mini-B. W przypadku użycia dostępnego w handlu przewodu
USB, należy wybrać przewód typu mini-B (typ złącza po stronie ramki) o długości
mniejszej niż 3 m.
• Jeśli do komputera są podłączone różne urządzenia USB albo używany jest koncentrator,
mogą wystąpić problemy.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za pośrednictwem innego, równocześnie używanego
urządzenia USB.
• Nie odłączać przewodu USB podczas przesyłania danych.
• Nie gwarantuje się bezproblemowego działania na wszystkich komputerach, które spełniają
sformułowane powyżej zalecenia.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę z komputerami ramki podłączonej przez
łącze USB. Inne urządzenia podłączone do ramki mogą nie rozpoznawać jej pamięci
wewnętrznej.
• Nie podłączać komputera do złącza USB mini-B na ramce, gdy do złącza USB A jest
podłączona pamięć USB.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania koncentratora USB lub urządzeń USB
z wbudowanym koncentratorem.
Użytkowanie
Odłączanie od komputera
Skorowidz
43PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MNEU/HOME
010COV.book Page 44 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
Kopiowanie obrazów i muzyki
z komputera
• W tym podrozdziale tytułem przykładu opisano podłączanie do komputera z systemem
Windows 7 SP1. Wygląd ekranu i sposób postępowania zależą od używanego systemu
operacyjnego.
Patrz podrozdział „Podłączanie do komputera” (strona 42).
2 Kiedy pojawi się okno [AutoPlay], kliknij na wariancie [Otwórz folder,
aby wyświetlić pliki].
Użytkowanie
1 Podłącz ramkę do komputera.
Jeśli okno [AutoPlay] nie pojawi się, wybierz nośnik wymienny, aby je otworzyć.
W zależności od rodzaju pliku, postępuj zgodnie z procedurą „Kopiowanie obrazów”
lub „Kopiowanie muzyki”.
Po wykonaniu czynności 2 z podrozdziału „Kopiowanie obrazów i muzyki z komputera”
wykonaj następujące czynności:
Więcej
możliwości
Kopiowanie obrazów
1 Przemieść kursor w wyświetlonym oknie, kliknij
Nadaj nazwę nowemu folderowi. W niniejszej instrukcji
używana jest przykładowa nazwa folderu „sony”.
2 Dwukrotnie kliknij, aby otworzyć folder „sony”.
3 Otwórz folder zawierający pliki z obrazami, które chcesz skopiować,
Rozwiązywanie
problemów
prawym przyciskiem i wybierz kolejno
polecenia [Nowy] i [Folder].
a następnie skopiuj je techniką „przeciągnij i upuść”.
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
Skorowidz
• Zapisując obrazy z komputera w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć folder
w wewnętrznej pamięci i zapisać obrazy w tym folderze. Jeśli folder nie zostanie utworzony,
będzie można zapisać tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba obrazów może się ponadto
zmniejszyć ze względu na długości nazw plików i używane w nich znaki.
• Przetworzenie lub zapis pliku w komputerze może spowodować zmianę lub skasowanie daty
wykonania zdjęcia. W takim przypadku kolejność wyświetlania zdjęć na ekranie indeksu
może być niezgodna z kolejnością ich wykonywania.
• Pliki z obrazami przesyłane z komputera do wewnętrznej pamięci ramki są zapisywane bez
kompresji. W efekcie w wewnętrznej pamięci ramki można zapisać mniejszą liczbę obrazów.
• Nie gwarantuje się możliwości wyświetlenia obrazów utworzonych lub przetworzonych
w komputerze. Ramka nie pozwala na kasowanie plików z obrazami, którym w komputerze
nadano atrybut „tylko do odczytu”. Przed przesłaniem plików z komputera do ramki należy
usunąć atrybut „tylko do odczytu”.
44PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\050MOR.fm
master:MENU/HOME_cont
010COV.book Page 45 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Kopiowanie muzyki
1 Przemieść kursor w oknie i dwukrotnie kliknij na folderze [MUSIC].
Spis treści
Po wykonaniu czynności 2 z podrozdziału „Kopiowanie obrazów i muzyki z komputera”
(strona 44) wykonaj następujące czynności:
2 Otwórz folder zawierający plik z muzyką, który chcesz skopiować,
• Skopiuj plik z muzyką bezpośrednio do folderu [MUSIC]. W przypadku utworzenia
w folderze [MUSIC] innego folderu i skopiowania muzyki do nowo utworzonego folderu,
odtwarzanie będzie niemożliwe.
Użytkowanie
a następnie skopiuj go techniką „przeciągnij i upuść” do folderu
[MUSIC].
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
45PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:MENU/HOME
010COV.book Page 46 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Spis treści
Przed oddaniem ramki do naprawy należy podjąć próbę rozwiązania problemu
z wykorzystaniem poniższych wskazówek.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy się skontaktować z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
x Zasilanie
• Czy wtyk zasilający jest prawidłowo podłączony?
c Prawidłowo podłącz wtyk zasilający.
Używanie funkcji ramki nie daje żadnych efektów.
Użytkowanie
Nie włącza się zasilanie.
c Wyłącz zasilanie (strona 11) i włącz je na nowo.
x Wyświetlanie obrazów
• Pojawia się komunikat „Cannot open the image.”.
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie i otwieranie plików z obrazami
w nieobsługiwanych formatach.
• Pojawia się komunikat „Memory card format not supported.”.
c W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą aparatu cyfrowego lub
innego urządzenia. Używając odpowiedniej funkcji ramki, wykonaj inicjalizację
wewnętrznej pamięci. Inicjalizacja powoduje usunięcie wszystkich plików.
c Do formatowania pamięci USB należy użyć komputera.
Skorowidz
Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy włożona karta pamięci zawiera tylko
pliki z muzyką.
Rozwiązywanie
problemów
• Czy karta pamięci jest właściwie włożona?
c Prawidłowo włóż kartę pamięci (strona 14).
• Czy karta pamięci zawiera obrazy zapisane przez aparat cyfrowy lub inne urządzenie?
c Włóż kartę pamięci zawierającą obrazy.
c Sprawdź formaty plików, które można wyświetlać (strona 55).
• Czy plik ma format zgodny z DCF?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie plików niezgodnych z formatem DCF, nawet
jeśli można je wyświetlić na komputerze.
• Pojawia się komunikat „No images on file.”.
c Użyj karty pamięci zawierającej pliki z obrazami, które można wyświetlić za
pomocą ramki.
Więcej
możliwości
Na ekranie nie pojawiają się obrazy.
46PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 47 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Obrazy nie są wyświetlane w kolejności chronologicznej.
Spis treści
• Czy obrazy te zostały przetworzone w komputerze?
c Przetworzenie lub zapis pliku w komputerze powoduje zmianę daty pliku.
W efekcie, zamiast w kolejności wykonania, zdjęcia mogą być wyświetlane
w kolejności dat ich modyfikacji.
Niektóre obrazy nie są wyświetlane.
• Czy plik nie zawiera informacji o obrazie?
c Nie można wyświetlić pliku zawierającego tylko dane muzyczne.
Skorowidz
Nie można wyświetlić pliku.
Rozwiązywanie
problemów
• Czy nazwa pliku była zmieniana za pomocą komputera lub innego urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka może wyświetlać niewłaściwą nazwę pliku.
W przypadku plików utworzonych w komputerze lub innym urządzeniu można
ponadto wyświetlić maksymalnie 10 początkowych znaków nazwy pliku.
Więcej
możliwości
Wyświetlana jest niewłaściwa nazwa pliku.
Użytkowanie
• Czy obrazy pojawiają się w trybie widoku indeksu?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu, ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć o uszkodzeniu pliku z obrazem i prawidłowości
miniatury obrazu.
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie plików niezgodnych z formatem DCF, nawet
jeśli można je wyświetlić na komputerze.
• Czy w trybie widoku indeksu pojawia się znak
lub
?
c Ramka nie obsługuje pliku z obrazem, ponieważ jest to na przykład plik JPEG
utworzony w komputerze. Wskaż znak
i naciśnij przycisk
(wprowadzanie), aby wyświetlić obraz na ekranie pojedynczego obrazu. Jeśli
pokazany znak
pojawi się na nowo, obrazu nie można wyświetlić.
c Ramka obsługuje plik z obrazem, ale nie można otworzyć miniatury lub samego
obrazu. Wskaż znak
i naciśnij przycisk
(wprowadzanie). Jeśli pokazany
znak
pojawi się na nowo, obrazu nie można wyświetlić.
• Czy obrazy były tworzone przy użyciu programu komputerowego?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka może nie pozwalać na wyświetlenie obrazu.
• Czy karta pamięci zawiera folder z więcej niż 8 poziomami hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie obrazów zapisanych na dziewiątym lub
dalszych poziomach folderów.
47PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 48 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
x Odtwarzanie pliku z filmem
• Czy w trybie widoku indeksu lub w trybie widoku jednego obrazu pojawia się znak
?
c Ramka nie obsługuje plików w tym formacie (strona 55).
Spis treści
Nie można odtworzyć pliku z filmem.
Nie jest możliwe odtwarzanie w przyspieszonym tempie.
x Zapisywanie i kasowanie obrazów
Nie można zapisać obrazu.
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
• Czy karta pamięci jest chroniona przed zapisem?
c Wyłącz ochronę przed zapisem i ponów próbę zapisu.
• Czy przełącznik ochrony karty pamięci przed zapisem znajduje się w położeniu
LOCK?
c Przestaw przełącznik ochrony przed zapisem w położenie umożliwiające zapis.
• Czy karta pamięci jest pełna?
c Użyj karty pamięci, na której pozostaje dostatecznie dużo miejsca, lub skasuj
zbędne obrazy (strona 31).
• Czy wewnętrzna pamięć jest pełna?
c Skasuj niepotrzebne obrazy (strona 31).
• Czy przy przesyłaniu obrazów z komputera do wewnętrznej pamięci został w niej
utworzony folder?
c Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie można zapisać tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba zapisywanych obrazów może się ponadto zmniejszyć ze
względu na długości nazw plików i używane w nich znaki. Zapisując obrazy
z komputera w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć folder w wewnętrznej
pamięci i zapisać obrazy w tym folderze.
• Pojawia się komunikat „Error reading the Memory Stick./SD Memory Card” lub
„Write error on the Memory Stick./SD Memory Card”.
c Wystąpił błąd karty pamięci. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.
W przypadku częstego pojawiania się tego komunikatu skontroluj stan karty
pamięci w urządzeniu innym niż ta ramka na zdjęcia.
• Pojawia się komunikat „Error reading the internal memory.” lub „Write error on the
internal memory.”.
c Wystąpił błąd wewnętrznej pamięci. Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci
Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje skasowanie
zaimportowanych do niej plików z obrazami.
• Pojawia się komunikat „The Memory Stick is protected.”.
c Włożona karta „Memory Stick” jest objęta ochroną. Aby poddawać obrazy edycji
w ramce i je zapisywać, wyłącz ochronę za pomocą zewnętrznego urządzenia.
Użytkowanie
c Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie w przyspieszonym tempie niektórych
plików z filmami.
48PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 49 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Nie można skasować obrazu.
Spis treści
Użytkowanie
• Czy karta pamięci jest chroniona przed zapisem?
c Wyłącz ochronę przed zapisem w urządzeniu, za którego pomocą została ona
włączona, i ponów próbę kasowania.
• Czy przełącznik ochrony karty pamięci przed zapisem znajduje się w położeniu
LOCK?
c Przestaw przełącznik ochrony przed zapisem w położenie umożliwiające zapis.
• Czy używana jest karta „Memory Stick-ROM”?
c Nie można kasować obrazów z karty „Memory Stick-ROM” ani formatować takiej
karty.
• Czy obraz jest objęty ochroną?
c Sprawdź informacje o obrazie w trybie widoku jednego obrazu (strona 18).
• Pojawia się komunikat „Cannot delete a protected file.”.
c Obraz z oznaczeniem
jest przeznaczony tylko do odczytu. Nie można usunąć
go z ramki.
Przypadkowo został skasowany obraz.
Więcej
możliwości
c Skasowanego obrazu nie można odzyskać.
x Importowanie pliku z muzyką
Nie można zaimportować pliku z muzyką.
x Odtwarzanie podkładu muzycznego
Nie można odtworzyć pliku z muzyką.
Nie można odtworzyć pliku z muzyką oznaczonego w ustawieniach
BGM symbolem zaznaczenia (4).
• Czy do zapisywania plików z muzyką w wewnętrznej pamięci był używany
komputer?
c Jeśli do zapisywania plików z muzyką w wewnętrznej pamięci jest używany
komputer, zapisu należy dokonać bezpośrednio w folderze [MUSIC] wewnętrznej
pamięci.
W przypadku utworzenia w folderze [MUSIC] innego folderu i skopiowania
muzyki do nowo utworzonego folderu, odtwarzanie będzie niemożliwe, nawet jeśli
pliki z muzyką będą oznaczone w ustawieniach BGM symbolem zaznaczenia (4).
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
Skorowidz
• Czy ramka pozwala na odtwarzanie tego pliku?
c Sprawdź, czy ramka pozwala na odtwarzanie tego pliku z muzyką (strona 56).
c Nie można odtwarzać plików, które nie są zapisane w wewnętrznej pamięci ramki.
• Czy parametr [BGM ON/OFF] jest ustawiony na [OFF]?
c Zmień jego ustawienie na [ON] (strona 40).
Rozwiązywanie
problemów
• Czy włożona karta pamięci zawiera tylko pliki z muzyką?
c Jeśli włożona karta pamięci zawiera tylko pliki z muzyką, na ekranie pojawia się
komunikat [No images on file.]. W takim przypadku po prostu naciśnij przycisk
(wprowadzanie).
49PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 50 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Używanie funkcji ramki nie daje żadnych efektów.
c Wyłącz zasilanie (strona 12) i włącz je na nowo.
Pojawia się komunikat „Do you wan to refresh the internal
memory?”.
Nie można wyjąć karty pamięci.
c Jeśli karta miniSD, microSD, lub „Memory Stick
Micro” jest niewłaściwe włożona, do jej wyjęcia
można spróbować użyć narzędzia z wąskim
zakończeniem, takiego jak pęseta.
W takim przypadku należy uważać, aby nie
uszkodzić karty pamięci i / lub ramki.
Używanie pilota nie daje żadnych efektów.
Rozwiązywanie
problemów
• Czy bateria w pilocie jest prawidłowo włożona?
c Wymień baterię (strona 51).
c Włóż baterię, zwracając uwagę na właściwe ułożenie biegunów (strona 51).
• Czy przód pilota jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce
(strona 5)?
• Czy na linii między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania znajdują się jakieś
przeszkody?
• Czy włożony jest arkusz ochronny?
c Wyjmij arkusz ochronny (strona 5).
Więcej
możliwości
x Pilot
Użytkowanie
c Informacje o odświeżaniu podano w podpunkcie „Informacja o trybie odświeżania”
(strona 51).
Spis treści
x Ramka na zdjęcia
Skorowidz
50PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 51 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Informacja o trybie odświeżania
Jeśli pilot nie działa, należy wymienić baterię (baterię litową CR2025) na nową.
1 Wysuń oprawkę baterii, wciskając
występ na oprawce.
i z powrotem wsuń oprawkę do pilota.
Rozwiązywanie
problemów
2 Włóż nową baterię tak, aby symbol „+” znajdował się u góry,
Więcej
możliwości
Wymiana baterii w pilocie
Użytkowanie
• Podczas odświeżania wewnętrznej pamięci nie należy wyłączać zasilania. Grozi to awarią.
• Dla uniknięcia utraty danych zalecamy okresowe wykonywanie ich zapasowej kopii.
• Unikać ciągłego wyświetlania pokazu slajdów zawierającego mniej niż 10 obrazów
z częstością zmian ustawioną na 3 s. Grozi to uszkodzeniem danych w wewnętrznej pamięci.
Spis treści
Ze względu na właściwości sprzętowe, przy odczycie obrazów przechowanych przez długi
czas w wewnętrznej pamięci lub odczytywanych wiele razy mogą występować błędy.
Aby uniknąć takich błędów, ramka analizuje stan wewnętrznej pamięci i automatycznie ją
odświeża.
Kiedy jest konieczne odświeżanie, automatycznie pojawia się ekran potwierdzenia
odświeżania wewnętrznej pamięci.
Aby rozpocząć odświeżanie, wybierz wariant [Yes]. Odświeżanie rozpocznie się również
automatycznie, jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
Wybór wariantu [No] spowoduje, że ekran potwierdzenia odświeżania pojawi się
następnym razem, gdy będzie potrzebne odświeżanie.
Odświeżanie wewnętrznej pamięci może trwać około 5 minut.
Skorowidz
51PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 52 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi wybuchem. Nie ładować, nie rozbierać ani nie
palić baterii.
Użytkowanie
Użycie baterii innej niż wskazana stwarza ryzyko jej rozerwania.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie zostawiać pilota w bardzo gorących lub wilgotnych miejscach.
Uważać, aby przy wymianie baterii itp. do wnętrza pilota nie dostały się obce przedmioty.
Niewłaściwe użytkowanie baterii grozi wyciekiem elektrolitu i korozją.
– Nie ładować baterii.
– Jeśli pilot nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterię. Pozwoli to
na uniknięcie wycieku elektrolitu i korozji.
– Niewłaściwe wkładanie baterii, zwieranie jej biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem baterii lub wyciekiem elektrolitu.
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, może się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot
będzie działał niewłaściwie. W takim przypadku należy wymienić baterię na baterię litową
Sony CR2025. Użycie innej baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu.
Spis treści
•
•
•
•
•
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
52PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right_L1_2 col
010COV.book Page 53 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zalecenia eksploatacyjne
Skraplanie pary wodnej
Uwagi dotyczące
posługiwania się kartą
pamięci
„Memory Stick Duo”
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick Duo” obsługiwanych przez ramkę
można znaleźć na stronach
internetowych firmy Sony dotyczących
zgodności z kartami „Memory Stick”.
• Ramka jest zgodna z systemem plików
FAT32. Nie gwarantuje się jednak
działania wszystkich nośników
„Memory Stick Duo”.
• Nie jest możliwy odczyt ani zapis
danych objętych ochroną przed kopiowaniem „MagicGate”. „MagicGate” to
ogólna nazwa opracowanej przez Sony
technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Skorowidz
Jeśli ramka zostanie bezpośrednio
przeniesiona z zimnego do ciepłego
miejsca albo wstawiona do bardzo ciepłego
lub wilgotnego pomieszczenia, w jej
wnętrzu może się skroplić para wodna.
Ramka może wtedy nie działać właściwie,
a długotrwałe próby jej użycia grożą
awarią.
Jeśli nastąpi skroplenie pary wodnej,
wyłącz ramkę i nie używaj jej przez
pewien czas.
Jeśli obudowa urządzenia jest brudna,
można ją wytrzeć ściereczką zwilżoną
roztworem łagodnego środka do mycia,
a następnie wytrzeć do sucha. Nie używać
żadnych rozpuszczalników organicznych,
takich jak spirytus czy rozcieńczalnik,
gdyż mogą one odbarwić lub w inny sposób uszkodzić wykończenie powierzchni.
Rozwiązywanie
problemów
• Sprawdzić kształt gniazdka sieciowego,
który zależy od kraju lub regionu. Nie
używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one
przegrzaniem i niewłaściwą pracą
zasilacza.
• Używać tylko zasilacza sieciowego
dostarczonego z ramką.
Czyszczenie
Więcej
możliwości
Zasilacz sieciowy
Przed transportowaniem ramki wyjmij
z niej kartę pamięci, odłącz zasilacz
sieciowy, po czym włóż ramkę
i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi. Jeśli nie masz już
oryginalnego opakowania albo
zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie
uszkodzić ramki w czasie transportu.
Użytkowanie
• Umieścić ramkę na płaskim podłożu.
• Chronić ramkę przed uderzeniem
i upuszczeniem.
• Nie instalować ramki w miejscach
narażonych na:
– niestabilność,
– nadmierne zapylenie,
– bardzo wysokie lub niskie
temperatury.
– wibrację,
– wilgoć,
– bezpośrednie promieniowanie
słoneczne,
Transportowanie
Spis treści
Instalacja
53PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right_L1_2 col
010COV.book Page 54 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Rozwiązywanie
problemów
• Niektóre dostępne w handlu adaptery do
kart mają z tyłu wystające styki.
Adaptery tego typu mogą nie
współpracować z ramką.
• Nie jest możliwy odczyt ani zapis
danych objętych ochroną przed
kopiowaniem.
• Wkładając kartę, należy zwrócić uwagę
na jej właściwe ułożenie. Niewłaściwe
wkładanie grozi uszkodzeniem ramki.
• Włożona karta pamięci tylko częściowo
chowa się w gnieździe. Nie próbować
głębiej wciskać karty, gdyż grozi to
uszkodzeniem karty pamięci i / lub
ramki.
• Nie wyjmować karty pamięci ani nie
wyłączać ramki, gdy trwa odczyt albo
zapis danych. Grozi to utratą danych.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych
kopii ważnych danych.
• Ramka może nie pozwalać na
odtworzenie danych przetworzonych
w komputerze.
Więcej
możliwości
Karta pamięci SD
Użytkowanie
• Do przenoszenia i przechowywania
karty należy używać specjalnej osłony.
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać ani nie zginać karty; chronić
ją przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty.
• Chronić kartę przed oddziaływaniem
wody.
• Nie używać ani nie przechowywać karty
w następujących miejscach:
– w których panują nieodpowiednie
warunki do użycia karty, na przykład
w gorącym wnętrzu samochodu
zaparkowanego w słońcu,
w bezpośrednim promieniowaniu
słonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie substancji żrących;
– narażonych na ładunki
elektrostatyczne lub zakłócenia
elektryczne.
Spis treści
• Ramka nie obsługuje 8-bitowej,
równoległej transmisji danych.
• Do inicjalizowania kart „Memory Stick
Duo” należy używać funkcji inicjalizacji
dostępnej w aparacie cyfrowym. Użycie
do inicjalizacji komputera może
spowodować niewłaściwe wyświetlanie
obrazów.
• Inicjalizacja powoduje skasowanie
wszystkich chronionych obrazów. Aby
uniknąć przypadkowego skasowania
ważnych danych, należy zachować
odpowiednią ostrożność.
• Po przestawieniu przełącznika ochrony
przed zapisem w położenie LOCK nie
można zapisywać ani kasować danych.
• Miejsce na etykietę jest przeznaczone
tylko do naklejenia dostarczonej
etykiety. Dostarczoną etykietę należy
nakleić tylko w przeznaczonym na nią
miejscu. Upewnić się, że brzeg etykiety
nie odstaje od karty.
Skorowidz
54PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:MENU/HOME
010COV.book Page 55 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Dane techniczne
Symbol modelu
Ekran LCD
Panel LCD
Efektywna wielkość
wyświetlacza
Współczynnik kształtu
wyświetlacza
Rzeczywista wielkość
obrazu
Całkowita liczba pikseli
Złącza wejściowe i wyjściowe
Obsługiwane formaty plików*1
Fotografia
1 843 200 punktów
(1024 × 3 (RGB) × 600
punktów)
20 cm / 8",
aktywna matryca TFT
DPF-HD700
18 cm / 7",
aktywna matryca TFT
1 152 000 punktów (800 × 3 (RGB) × 480 punktów)
16:10
23,4 cm / 9,2"
1 628 748 punktów
(914×3 (RGB) × 594
punkty)
18,6 cm / 7,3"
16,2 cm / 6,4"
1 012 464 punkty (712×3 (RGB) × 474 punkty)
MPEG-4 AVC / H.264:
Skorowidz
Film*4*5
Rozszerzenie: mp4, mts
Profil: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Poziom: niższy niż 4.2
Maksymalna rozdzielczość : 1920 × 1080
Format audio: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Rozszerzenie: mp4
Profil: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Poziom: niższy niż 6 (Simple Profile), niższy niż 5 (Advanced Simple Profile), niższy
niż 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Maksymalna rozdzielczość: 1280 × 720 (Simple Profile), 720 × 576
(Advanced Simple Profile), 1280 × 720 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Format audio: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Rozszerzenie: mpg
Maksymalna rozdzielczość : 720 × 576
Format audio: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Rozszerzenie: mov, avi
Maksymalna rozdzielczość : 1280 × 768
Format audio: Linear PCM, μ-law, IMA-ADPCM
Maksymalna przepływność: 28 Mb/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60p
Rozwiązywanie
problemów
20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia się jasności podświetlenia o połowę)
Złącze USB (typ mini-B, Hi-Speed USB)
Złącze USB (typ A, Hi-Speed USB)
Gniazda „Memory Stick PRO” (Duo) / Karta pamięci SD
JPEG: DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extended*2, JFIF
TIFF: zgodność z Exif 2.3
BMP: format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32 bity)
RAW*3: SRF, SR2, ARW 2.2 (tylko podgląd)
Więcej
możliwości
Trwałość podświetlenia ekranu
LCD
25,7 cm / 10,1",
aktywna matryca TFT
DPF-HD800
Użytkowanie
Całkowita liczba pikseli
DPF-HD1000
Spis treści
Ramka na zdjęcia
55PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 56 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Symbol modelu
System plików
Nazwa pliku z obrazem
FAT12/16/32, exFAT
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Jeśli nazwa pliku zawiera znaki inne niż litery i cyfry, ramka może nie pozwalać
na wyświetlenie obrazu.
9999 na kartę pamięci lub urządzenie zewnętrzne
2 GB (Możliwość zapisu około 4000 obrazów*8.)
Zasilanie
Pobór mocy
Z zasilaczem sieciowym
Temperatura w środowisku
pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Z rozłożoną nóżką
Po zawieszeniu na ścianie
Waga (bez zasilacza
sieciowego, z nóżką)
Przy maksymalnym
obciążeniu: 10,1 W
W normalnym trybie:
5,0 W
Przy maksymalnym
obciążeniu: 8,0 W
5°C do 35°C
Około 258 × 177,6 ×
122,9 mm
Około 220 × 151,4 ×
117,8 mm
Około 191 × 132,4 ×
97,4 mm
Około 258 × 177,6 ×
27,5 mm
Około 220 × 151,4 ×
29,4 mm
Około 191 × 132,4 ×
28,1 mm
Około 600 g
Około 490 g
Około 370 g
Patrz podrozdział „Przygotowanie: 1 Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia”
(strona 8).
Skorowidz
Dostarczane wyposażenie
Przy maksymalnym
obciążeniu: 9,7 W
W normalnym trybie:
4,5 W
Przy maksymalnym
obciążeniu: 7,5 W
Rozwiązywanie
problemów
Bez zasilacza sieciowego
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 5 V
Przy maksymalnym
obciążeniu: 11,3 W
W normalnym trybie:
6,3 W
Przy maksymalnym
obciążeniu: 8,5 W
Więcej
możliwości
Maksymalna liczba
obsługiwanych plików
Pojemność wewnętrznej
pamięci*7
DPF-HD700
Użytkowanie
Maksymalna rozdzielczość*6
DPF-HD800
Spis treści
Podkład muzyczny*4
DPF-HD1000
MP3:
Rozszerzenie: mp3
Przepływność: 32 kb/s do 320 kb/s, obsługa zmiennej przepływności (VBR)
Częstotliwość próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Rozszerzenie: m4a
Przepływność: 32 kb/s do 320 kb/s, obsługa zmiennej przepływności (VBR)
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Rozszerzenie: wav
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
16 384 × 12 288
(Do 220 000 pikseli w przypadku progresywnego obrazu JPEG)
56PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 57 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Zasilacz sieciowy
AC-P5022
Zasilanie
Napięcie przemienne 100 – 240 V, 50/60 Hz. 0,4 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 5 V, 2,2 A
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Około 79 × 34 × 65 mm
(bez wystających elementów)
Waga
Około 105 g
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
* 6:
* 7:
Rozwiązywanie
problemów
* 8:
Zgodność niektórych plików zależy od rodzaju danych.
Nie można wyświetlać obrazu 3D. Wyświetlany jest reprezentatywny obraz 2D.
Pliki RAW z aparatu Sony α są wyświetlane w postaci miniatury do podglądu.
Nie można odtwarzać plików chronionych przed kopiowaniem.
Podczas odtwarzania z karty pamięci może występować wypadanie klatek. Zależy to od
szybkości przesyłania danych z karty pamięci.
Minimalne rozmiary to 17 × 17. Obraz o współczynniku kształtu od 20:1 wzwyż może być
wyświetlany niewłaściwie. Nawet jeśli współczynnik kształtu obrazu jest mniejszy niż
20:1, mogą występować problemy z wyświetleniem miniatur, pokazów slajdów itp.
Przy podawaniu pojemności nośnika, 1 GB oznacza 1 miliard bajtów. Część pojemności
jest wykorzystana na dane systemowe i / lub pliki aplikacji. Pojemność dostępna dla
użytkownika wynosi w przybliżeniu 1,8 GB.
Liczba zapisywanych obrazów jest orientacyjna i dotyczy skalowania i importowania
obrazów. W przypadku skalowania, importowane obrazy są automatycznie przetwarzane
tak, aby miały rozmiar około 2 000 000 pikseli. Zależy to od obiektu i warunków
fotografowania.
Więcej
możliwości
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
Użytkowanie
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie na zasilaczu.
Spis treści
Symbol modelu
Skorowidz
57PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 58 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Znaki handlowe i licencje
•
•
•
•
Skorowidz
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
Rozwiązywanie
problemów
•
• NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA
WARUNKOM LICENCJI MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA
OSOBISTE, NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU
DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
(i) KODOWANIE OBRAZU
FILMOWEGO ZGODNIE ZE
STANDARDEM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”) I /
LUB
(ii) DEKODOWANIE FILMU
MPEG-4 ZAKODOWANEGO
PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA
I / LUB UZYSKANEGO OD
PRODUCENTA FILMÓW
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
MPEG LA NA DOSTARCZANIE FILMÓW MPEG-4.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI NA JAKIEKOLWIEK INNE
RODZAJE WYKORZYSTANIA
I NIE NALEŻY DOMNIEMYWAĆ
ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI.
DODATKOWE INFORMACJE,
W TYM DOTYCZĄCE LICENCJI
I WYKORZYSTANIA DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH LUB ZAROBKOWYCH,
MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY
MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA
WARUNKOM LICENCJI AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE
UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA
OSOBISTE, NIEZAROBKOWE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU
DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
(i) KODOWANIE OBRAZU
FILMOWEGO ZGODNIE ZE
STANDARDEM AVC („AVC
VIDEO”) I / LUB
Więcej
możliwości
•
Uwagi dotyczące licencji
Użytkowanie
•
, Cyber-shot,
,
„Memory Stick”,
,
,
„Memory Stick Duo”,
,
„MagicGate Memory Stick”, „Memory
Stick PRO”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”,
,
, „Memory
Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i
są
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Sony Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Vista są
zastrzeżonymi znakami handlowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi
znakami handlowymi Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
Logo SD, SDHC i SDXC są znakami
handlowymi SD-3C LLC.
Produkt wykorzystuje technologię
iType™ i zawiera fonty firmy Monotype
Imaging Inc.
iType™ jest znakiem handlowym
Monotype Imaging Inc.
Dolby jest znakiem handlowym Dolby
Laboratories.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na
licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
Wszystkie pozostałe nazwy firm
i produktów mogą być znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie są za każdym razem
zamieszczane symbole „™” i „®”.
Spis treści
•
58PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\060TRO.fm
master:Right
010COV.book Page 59 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Spis treści
(ii) DEKODOWANIE FILMU AVC
ZAKODOWANEGO PRZEZ
KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA
I / LUB UZYSKANEGO OD
PRODUCENTA FILMÓW
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE FILMÓW
AVC VIDEO.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ
LICENCJI NA JAKIEKOLWIEK
INNE RODZAJE
WYKORZYSTANIA I NIE
NALEŻY DOMNIEMYWAĆ
ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI.
DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY
MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Użytkowanie
Więcej
możliwości
Rozwiązywanie
problemów
Skorowidz
59PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\010COVIX.fm
master:Index
010COV.book Page 60 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
Skorowidz
Skorowidz
(edycja) (karta) ... 21, 27, 28, 29, 30, 33
E
Edycja obrazu
[Delete].............................................31
(pojedynczy obraz) (tryb) .....16
[Export] ............................................33
(pokaz slajdów) (tryb) .....................16
[Import] ............................................21
(wybór urządzenia) (karta) ..............23
[Marking]..........................................29
(zegar i kalendarz) (tryb) .................16
[Rotate].............................................28
(plik z filmem) .................................19
[Sort].................................................30
(plik z ochroną)................................19
[Zoom]..............................................27
(skojarzony plik)..............................19
Ekran demonstracyjny............................11
(ulubiony) .................................. 19, 29
Ekran informacyjny................................19
(ustawienia) (karta).............. 13, 35, 38
Ekran początkowy..................................11
[Auto Power ON/OFF] ..........................35
F
Advanced..........................................36
Folder MUSIC........................................45
Auto off ............................................37
Formatowanie wewnętrznej pamięci .....32
Simple...............................................37
Więcej
możliwości
Eksportowanie obrazu............................33
A
Użytkowanie
(indeks) (tryb)..................................16
Spis treści
Symbole
G
[General Settings] ..................................41
Czyszczenie............................................53
Głośność........................................... 20, 24
D
I
[Date/Time Settings] ..............................40
Importowanie
Dodawanie znacznika „ulubiony”..........29
Muzyka.............................................25
Dostarczane wyposażenie ........................8
Obraz ................................................21
Rozwiązywanie
problemów
C
[Initialize]...............................................41
Wewnętrzna pamięć .........................32
Skorowidz
Ustawienia ........................................38
60PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\010COVIX.fm
master:Index_cont
010COV.book Page 61 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
K
P
Pamięć USB .......................................6, 14
Adapter ...............................................6
Pilot ....................................................5, 51
Karta pamięci SD ......................... 6, 54
Wymiana baterii .............................. 51
„Memory Stick Duo” ................. 14, 53
Podkład muzyczny ................................ 24
Wkładanie.........................................14
Podłączanie
Komputer ......................................... 42
Wyjmowanie ....................................14
Muzyka.............................................25
Pokaz slajdów........................................ 14
Obraz ................................................31
Powiększanie......................................... 27
Powiększanie obrazu ............................. 27
Kopiowanie z komputera .................44
Programator........................................... 35
Odłączanie od komputera.................43
R
Podłączanie do komputera ...............42
Kopiowanie
Rozwiązywanie problemów .................. 46
S
Muzyka.............................................45
SELECT DEVICE................................. 23
Obraz ................................................44
Slideshow BGM Settings ...................... 24
[Slideshow Settings].............................. 39
L
Więcej
możliwości
Wymagania systemowe....................43
Użytkowanie
Pamięć USB..................................... 14
Kasowanie
Komputer
Spis treści
Karta pamięci
Sortowanie obrazów (filtr) .................... 30
[Language Setting].................................41
Styl pokazu slajdów
[Time Machine] ............................... 17
Montaż nóżki ...........................................9
[Widok jednego obrazu] .................. 17
Muzyka
[Widok kalendarza] ......................... 17
Importowanie ...................................25
[Widok losowy] ............................... 17
Kasowanie ........................................25
[Widok wielu obrazów] ................... 17
Odtwarzanie .....................................24
[Widok zegara] ................................ 17
Rozwiązywanie
problemów
M
Zmienianie ....................................... 16
O
Obsługiwane formaty plików.................55
Odtwarzanie
Film ..................................................20
Podkład muzyczny ...........................24
Pokaz slajdów...................................14
Styl widoku pojedynczego obrazu
[Cały obraz] ..................................... 18
[Cały obraz (z Exif)]........................ 18
[Wypełnienie] .................................. 18
Skorowidz
Obracanie obrazu ...................................28
[Wypełnienie (z Exif)]..................... 18
Zmienianie ....................................... 16
[System Information] ............................ 41
61PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-8001000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\010COVIX.fm
master:Index_cont
010COV.book Page 62 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
T
Spis treści
Tryb odświeżania ...................................51
Tryb widoku...........................................16
Ekran pojedynczego obrazu .............16
Indeks ...............................................16
Pokaz slajdów...................................16
Zegar i kalendarz ..............................16
Użytkowanie
U
Ustawienia fabryczne.............................38
W
Wieszanie na ścianie ..............................10
Wkładanie
Karta pamięci ...................................14
Więcej
możliwości
Pamięć USB .....................................14
Włączanie zasilania................................12
Współpracujące karty pamięci .................6
Wybieranie źródła odtwarzanych
obrazów ............................................23
Wykaz elementów....................................4
Wyłączanie zasilania..............................12
Rozwiązywanie
problemów
Z
Zalecenia eksploatacyjne .......................53
Zapisywanie (importowanie)
Film ..................................................22
Fotografie .........................................21
Zasilacz sieciowy ...................................11
Zerowanie ..............................................38
Skorowidz
Złącze USB ...................................... 14, 42
Zmniejszanie ..........................................27
Zmniejszanie obrazu ..............................27
Znaczniki................................................29
Ź
Źródło odtwarzanych obrazów ..............23
62PL
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\DIME\DPF-HD700-800-1000\Handbook\4295278111DPFHD1000U2\010COVIX.fm
Master: Blank
010COV.book Page 63 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-295-278-PL(1)
010COV.book Page 64 Friday, July 29, 2011 12:18 PM
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
http://www.sony.net/
DPF-HD1000/HD800/HD700
4-295-278-PL(1)
Download PDF