Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Zestaw kina domowego z DVD Instrukcja szybkiego uruchamiania

(1)
4-295-623-11(1) (PL)
Podręcznik szybkiej konfiguracji
DAV-TZ215/DAV-TZ715
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi.
1 Podłączanie głośników
2 Podłączanie telewizora/przystawki STB (Set-top box)
W przypadku zestawu DAV-TZ715 niezbędny jest montaż głośników. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
Podręcznik instalacji głośników (wchodzi w skład zestawu).
Sposób podłączenia wideo i dźwięku zależy od gniazd w telewizorze lub przystawce STB.
Podłączanie wideo do telewizora
Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika
Podłącz ten przewód, na którym rurka ma taki sam kolor,
jak etykieta z tyłu głośnika.
VIDEO
EO
TV/VID
TV
IN
T
L OU
DIGITA
Tył głośników przednich,
dźwięku przestrzennego
i centralnego
TL
DIO OU
HDMI
WIDEO
O IN
T VIDE
R AU
ONEN
IAL
COAX
AL
OPTIC
COMP
PB/CB
Y
IN
PR/CR
Przewody głośnikowe należy podłączyć do oznaczonych takim samym kolorem zacisków gniazd SPEAKERS zestawu.
O
VIDE
OUT
Tylny panel jednostki głównej
OUT
Zielony
Sposób 1
HDM
S
AKER
SPE
FRONT
R
FRONT
SUR R
L
ONLY
FOR
SUR L
CENTERR
FO
ONLY
SS-CT
Fioletowy
FER
SUBWOO
FOR
ONLYS
SS-W
Sposób 2*
SS-TS
Niebieski
Biały
* Przewód HDMI o dużej szybkości jest dostarczany tylko z niektórymi modelami i w niektórych regionach.
Czerwony
Szary
Podłączanie dźwięku z przystawki STB
SUBWOOFER
FRONT R (Przedni R)
Jeśli nie używasz przystawki STB (Set-top box), zapoznaj się tematem Podłączanie telewizora/przystawki STB w instrukcji obsługi.
CENTER (Centralny)
FRONT L (Przedni L)
AUDIO
EO
OUT
TV/VID
TV
L OUT
DIGITAAXIAL
T
L OU
DIGITA
TL
AL
OPTIC
Jednostka
centralna
AUDIO
R
L
CO
DIO OU
R AU
IAL
COAX
L OUT
DIGITTAICAL
OP
SUR R (Przestrzennny R)
L
O IN
TV
AUDI
R
SUR L (Przestrzennny L)
Nie należy do
wyposażenia
Na ilustracjach przedstawiony jest model DAV-TZ215.
©2011 Sony Corporation
3 Wykonanie szybkiej konfiguracji
Słuchanie dźwięku z telewizora ze wszystkich głośników
1 Naciśnij przycisk TV.
Uwaga
Nie wkładaj płyty przed wykonaniem szybkiej konfiguracji.
1 Podłącz przewód zasilający.
Home Theatre System
Press
Press
Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od obszaru.
OFER
FRON
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
ER
CENT
SUBWO
TL
TR
FRON
przycisk /, aby wyświetlić opcję
4 Naciśnij
PRO LOGIC, a następnie naciśnij przycisk .
KERS
SPEA
2 Włącz zasilanie jednostki głównej i telewizora.
Wybierz język menu
ekranowego.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
/
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
2 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
/,
/
(zasilanie)
Wybierz współczynnik
kształtu obrazu
podłączonego
telewizora.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
w telewizorze właściwe wejście, tak
3 Wybierz
aby wyświetlić komunikat „SONY Home
Theatre System”.
poniższe elementy za pomocą
4 Ustaw
przycisków /// i .
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od obszaru.
/,
Wybierz ustawienie
[ON] (Wł.) po
połączeniu jednostki
głównej z telewizorem
za pomocą przewodu
HDMI.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
///,
(ENTER)
/,
Wybierz położenie
głośników.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
przycisk /, aby wyświetlić opcję
3 Naciśnij
SUR.SETTING, a następnie naciśnij przycisk
.
przycisk SYSTEM MENU, aby
5 Naciśnij
zamknąć menu.
Download PDF

advertising