Sony | UDA-1 | Sony UDA-1 Podłączany do portu USB przetwornik C/A ze wzmacniaczem do reprodukcji dźwięku o wysokiej rozdzielczości Instrukcja szybkiego uruchamiania

Informacje o podręcznikach urządzenia
Instrukcja szybkiego uruchamiania
(ten podręcznik)
Aby odtwarzać pliki muzyczne na komputerze, należy
wykonać kroki od 1 do 3.
Przewodnik pomocniczy (podręcznik online)
Zawiera informacje na temat obsługi urządzenia.
•Zawiera szczegółowe informacje na temat obsługi poszczególnych funkcji, w tym
odtwarzania muzyki zapisanej na urządzeniach mobilnych oraz na komputerze.
•Szybki dostęp do najnowszych i innych informacji za pomocą sekcji „Rozwiązywanie
problemów” lub wyszukiwania słów kluczowych.
UDA-1:
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Więcej informacji na temat obsługi opisywanego urządzenia w poniższej
witrynie:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Hi-Res Audio Player:
http://rd1.sony.net/help/ha/ap/
Przewodnik
Zawiera informacje dotyczące specyfikacji oraz uwagi na temat obsługi urządzenia.
USB DAC AMPLIFIER
© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-469-131-43(2)
UDA-1
1
Podłączyć urządzenie do głośników
2
Podłącz urządzenie do komputera
Głośniki (nie wchodzą w skład zestawu)
Podłącz przewód zasilania do
gniazda AC IN na panelu tylnym
urządzenia.

1 Podłącz komputer do gniazda USB (
) na
tylnym panelu urządzenia za pomocą kabla
USB (wchodzi w skład zestawu).
2Uruchom komputer.
Przełącz przełącznik EQUALIZER
w położenie TUNED FOR
SS-HA3, gdy są używane
zalecane głośniki SS-HA3
(nie wchodzą w skład zestawu).
Po podłączeniu urządzenia i
głośników, można podłączyć
przewód zasilający do gniazda
elektrycznego.
3
Zainstaluj na komputerze wyznaczony sterownik
1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
2 Zainstaluj na komputerze wyznaczony sterownik.
Odwiedź następującą witrynę internetową i podaj UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Szczegóły procedury instalacji sterownika można znaleźć na tej
witrynie internetowej.
Odtwarzaj pliki audio na komputerze
INPUT SELECTOR
Naciśnij kilkukrotnie przycisk INPUT
SELECTOR, aby wybrać opcję „USB
REAR”.
VOLUME
Odtwarzaj plik audio za pomocą
oprogramowania odtwarzacza audio.
Wyreguluj głośność urządzenia.
Dostępne jest również zalecane przez nas
oprogramowanie odtwarzacza audio.
Jeśli oprogramowanie odtwarzacza audio nie
obsługuje dźwięku wysokiej rozdzielczości,
wypróbuj zalecane przez nas oprogramowanie.
„Hi-Res Audio Player”:
http://support.sony-europe.com/
Szczegółowe informacje można znaleźć w
Przewodniku pomocniczym.
Więcej informacji na temat opisywanego urządzenia i możliwości
optymalnego jego wykorzystania w poniższej witrynie:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
Download PDF