Sony | MHC-V77DW | Sony MHC-V77DW Domowy zestaw muzyczny o dużej mocy z technologiami BLUETOOTH® i Wi-Fi Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-684-345-72(1)
Początek
Przygotuj zestaw.
Home Audio System
Przewodnik
uruchamiania sieci Wi-Fi
Ustaw antenę bezprzewodowej sieci
LAN w sposób pokazany na ilustracji.
Wybierz odpowiednią metodę
połączenia Wi-Fi, a następnie
przejdź do sekcji „
Podłączanie zestawu do sieci
Wi-Fi” poniżej.
Przejdź do sekcji „ Słuchanie
muzyki przy użyciu zestawu” na
odwrotnej stronie.
Słuchanie muzyki przy użyciu
aplikacji SongPal
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
Korzystając z bezpłatnej aplikacji SongPal,
możesz słuchać muzyki zapisanej na
smartfonie/telefonie iPhone.
Użyj routera bezprzewodowego z
przyciskiem WPS (AOSS) w celu
skonfigurowania ustawień Wi-Fi zestawu
przez naciśnięcie przycisku.
MHC-V77DW
Słuchanie muzyki przy użyciu aplikacji
z obsługą funkcji Chromecast
Smartfon/iPhone
©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do gniazda sieci
elektrycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące
instalacji i podłączania znajdują się w
instrukcji obsługi.
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Możesz słuchać muzyki, korzystając z
aplikacji z obsługą funkcji Chromecast na
smartfonie/telefonie iPhone.
Użyj smartfona/telefonu iPhone z
zainstalowaną bezpłatną aplikacją
SongPal w celu skonfigurowania ustawień
Wi-Fi zestawu.
 Podłączanie zestawu do sieci Wi-Fi
Sieć Wi-Fi umożliwia proste
słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniach bezprzewodowych w
domu
Inne metody odtwarzania
Korzystając z sieci Wi-Fi, możesz odtwarzać
muzykę z internetowych usług
strumieniowania muzyki lub słuchać muzyki
zapisanej na komputerze lub smartfonie/
telefonie iPhone z zachowaniem wysokiej
jakości dźwięku. Można także słuchać muzyki
w wielu pomieszczeniach jednocześnie.
Wybierz jedną z poniższych procedur.
Wymagany element: router bezprzewodowy z przyciskiem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby włączyć zestaw.
Po włączeniu zestawu wskaźnik zasilania zaczyna świecić na zielono.
2
3
Dotknij przycisku WPS na urządzeniu i przytrzymaj go, aż
wskaźnik NETWORK zacznie migać na biało.
W ciągu 90 sekund naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na routerze.
Kiedy wskaźnik NETWORK zacznie świecić na biało, połączenie z siecią Wi-Fi zostało nawiązane.
W zależności od routera bezprzewodowego,
naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez kilka
sekund. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja
obsługi routera.
** W zależności od routera bezprzewodowego, przycisk
WPS może mieć nazwę „przycisku AOSS”.
Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona
Smartfon/iPhone
Wymagane elementy: smartfon z systemem Android/iPhone i router bezprzewodowy
Użyj smartfona/telefonu iPhone z zainstalowaną aplikacją SongPal w celu skonfigurowania ustawień Wi-Fi zestawu.
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji,
aby podłączyć zestaw do sieci Wi-Fi.
Sprawdź najpierw
•• Włącz funkcję BLUETOOTH na smartfonie/telefonie iPhone, a następnie połącz go z zestawem przez BLUETOOTH.
•• Niektóre routery bezprzewodowe mają wiele identyfikatorów SSID. Połącz zestaw i smartfon/telefon iPhone z tym samym
identyfikatorem SSID.
Znajdź aplikację SongPal w
sklepie Google Play™ lub App
Store
Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona
Patrz „  Słuchanie muzyki przy użyciu
zestawu” na odwrotnej stronie
Projekt i ekrany aplikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 Słuchanie muzyki przy użyciu zestawu
Dołączone dokumenty
Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi (ten dokument)
Instalowanie aplikacji SongPal i wybieranie
zestawu
1
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone.
2
3
Dotknij i uruchom aplikację [SongPal] na
smartfonie/telefonie iPhone.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
1
Dotknij opcji [My Music] na
ekranie aplikacji SongPal.
Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla
komputera/smartfona/telefonu iPhone)
Speaker & Group
MHC-X99
Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące słuchania
muzyki na komputerze/smartfonie/telefonie iPhone przez sieć
bezprzewodową/przewodową.
Connection Status
Add speaker
Słuchanie muzyki przy użyciu aplikacji SongPal
Przedstawia sposób słuchania radia albo muzyki zapisanej na
płycie, urządzeniu USB, urządzeniu BLUETOOTH itp.
Po wyświetleniu poniższego ekranu dotknij
pozycji [MHC-V77DW].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Niektóre ustawienia konfigurowane tutaj mają
zastosowanie również do aplikacji z obsługą
funkcji Chromecast.
Znajdź aplikację SongPal w sklepie
Google Play™ lub App Store
Przedstawia sposób słuchania muzyki zapisanej na komputerze
lub innym urządzeniu przez sieć Wi-Fi.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, zacznij od kroku 2.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/
Słuchanie muzyki przy użyciu aplikacji z obsługą funkcji Chromecast
2
1
2
Ustaw poziom głośności.
Jeśli aplikacja z obsługą funkcji Chromecast została już zainstalowana, przejdź
do kroku 2. Jeśli funkcja Chromecast built-in nie została ustawiona, wykonaj
poniższą procedurę.
Dotknij opcji [Settings] w aplikacji SongPal.
Uruchom zainstalowaną aplikację.
Wybierz utwór do odtworzenia.
MHC-X99
Skonfiguruj funkcję Chromecast built-in przy użyciu aplikacji SongPal.
MHC-X99
Uruchom aplikację i wybierz utwór do odtworzenia.
Dotknij ikony Cast i wybierz pozycję
[MHC-V77DW].
MHC-X99
Rozpocznij odtwarzanie w aplikacji i ustaw poziom głośności.
Dotknij opcji [Chromecast built-in].
Dotknij opcji [Learn how to Cast].
Sprawdź, jak używać usługi Cast i jakie aplikacje są dostępne, a następnie
wybierz aplikację, aby ją zainstalować.
Inne metody odtwarzania
Więcej informacji zawiera Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla komputera/smartfona/telefonu iPhone)
Muzyki zapisanej na urządzeniu Xperia można słuchać przy
użyciu aplikacji Muzyka. Korzystając z oprogramowania
„Sony | Music Center for PC”, można słuchać muzyki
zapisanej na komputerze przy użyciu tego zestawu.
Wypełnij muzyką wiele pomieszczeń
jednocześnie przy użyciu grupy głośników.
Sparuj dwa głośniki, aby uzyskać szerszy
dźwięki stereofoniczny.
Informacje na temat urządzeń zgodnych
z aplikacją SongPal można znaleźć pod
następującym adresem URL.
http://sony.net/nasite/
Download PDF

advertising