Sony | SRS-X2 | Sony SRS-X2 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-540-487-PL(1)
Jak nawiązywać bezprzewodowe połączenie
z urządzeniami BLUETOOTH
Parowanie można wykonać na 3 sposoby, zgodnie z poniższym opisem. Aby
urządzenia BLUETOOTH mogły ze sobą współpracować, trzeba je „sparować”.
Parowanie i łączenie z urządzeniem
BLUETOOTH
Osobisty system audio
Szybki start
Urządzenie może być sparowane z maksymalnie czterema urządzeniami
BLUETOOTH. Aby wykonać parowanie z dwoma lub większą liczbą urządzeń
BLUETOOTH, należy wykonać procedurę parowania dla każdego z urządzeń
z osobna.
1
SRS-X2
Naciśnij przycisk / (zasilania), aby włączyć urządzenie.
Wskaźnik / (zasilania) zacznie świecić na zielono.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Migający
(biały)
Przytrzymaj wciśnięty przycisk (BLUETOOTH) PAIRING, aż
2 rozlegną
się sygnały dźwiękowe, a wskaźnik (BLUETOOTH)
Dostarczane instrukcje
Szybki start (ta instrukcja)
Zawiera informacje o łączeniu tego urządzenia z urządzeniami
BLUETOOTH i o posługiwaniu się najważniejszymi funkcjami.
zacznie szybko migać na biało.
Urządzenie przełączy się w tryb parowania.
Wskazówka
ˎˎ
Podręcznik
Zawiera zalecenia eksploatacyjne i dane techniczne produktu.
Przy pierwszym włączeniu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb
parowania.
Szybko migający
(biały)
Pomoc elektroniczna
Pomoc jest przeznaczona do czytania na komputerze lub smartfonie.
Zawiera szczegółowe informacje o obsłudze urządzenia oraz rozwią­za­
nia ewentualnych problemów, które mogą wystąpić przy użytkowaniu.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x2/h_zz/
Kod QR:
Użyj funkcji parowania w urządzeniu BLUETOOTH, tak aby
3 wykryło
ono to urządzenie.
Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista
rozpoznanych urządzeń, wybierz „SONY:SRS-X2”.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się żądanie hasła,
wprowadź „0000”.
4 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik (BLUETOOTH) na
urządzeniu zapala się na stałe.
Ładowanie akumulatora
Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowy. Naładuj akumulator przed
pierwszym użyciem urządzenia.
Uwaga
ˎˎ
W pierwszej kolejności należy podłączyć do zasilacza sieciowego USB wtyczkę
właściwą dla miejsca użytkowania zasilacza.
Do końca wsuń wtyczkę w zasilacz USB, aż do zablokowania.
Zasilacz
sieciowy USB
(dostarczony)
Zapalony
(pomarańczowy)
Nawiązywanie połączenia ze sparowanym
urządzeniem BLUETOOTH
1 Włącz to urządzenie.
2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.
Wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie migać na biało.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik (BLUETOOTH) na
urządzeniu zapala się na stałe.
DC IN
Ładowanie rozpoczyna się, gdy urządzenie zostanie podłączone przez
zasilacz sieciowy USB do sieci energetycznej. Zapala się wówczas
pomarańczowy wskaźnik CHARGE. Ładowanie trwa mniej więcej 3 godziny.
Po tym czasie wskaźnik gaśnie.
Aby naładować urządzenie, trzeba je wyłączyć.
Wskazówka
Jeśli podczas pracy urządzenia miga pomarańczowy wskaźnik CHARGE,
akumulator jest bliski wyczerpania. Należy wówczas naładować urządzenie.
ˎˎ Aby używać urządzenia przy nastawionej dużej głośności, należy je podłączyć
do gniazdka zasilającego.
ˎˎ
SRS-X2_QSG_PL.indd 1
03.07.2014 23:57
SRS-X2 [EU8] (PL) 4-540-487-21(1)
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
jednym dotknięciem (NFC)
Słuchanie muzyki i telefonowanie
Urządzenia należy używać po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z urządzeniem
BLUETOOTH.
Zetknięcie urządzenia ze smartfonem powoduje automatyczne rozpoczęcie
parowania oraz nawiązywania połączenia BLUETOOTH. Po nawiązaniu
połączenia urządzenie automatycznie się włącza.
Słuchanie muzyki
Współpracujące smartfony
Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH i wyreguluj głośność.
Smartfony z technologią NFC i systemem Android 2.3.3 lub nowszym
Nastaw umiarkowaną głośność w podłączonym urządzeniu i wyreguluj
głośność przyciskami VOL –/+ na tym urządzeniu.
NFC
Profil: A2DP, AVRCP
NFC (Near Field Communication) jest technologią umożliwiającą łączność
bezprzewodową o małym zasięgu między różnymi urządzeniami cyfrowymi,
takimi jak smartfony i plakietki IC. Dzięki NFC do przesłania danych — na
przykład w celu sparowania urządzeń BLUETOOTH — wystarcza zetknięcie
urządzeń (symboli N lub wskazanych miejsc na urządzeniach zgodnych
z technologią NFC).
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi smartfonu.
Jeśli w smartfonie jest zainstalowany system Android 2.3.3 lub nowszy, ale
starszy niż Android 4.1: przejdź do czynności 2.
ˎˎ Jeśli w smartfonie jest zainstalowany system Android 4.1 lub nowszy: przejdź
do czynności 4.
ˎˎ
Telefonowanie/odbieranie telefonów
Profil: HSP, HFP
Mikrofon
2 Pobierz aplikację „NFC Easy Connect” i zainstaluj ją.
„NFC Easy Connect” to darmowa aplikacja przeznaczona na urządzenia
z systemem Android. Można ją pobrać z serwisu Google Play.
Pobierz aplikację, wyszukując nazwę „NFC Easy Connect” lub używając
poniższego kodu QR. Pobranie aplikacji może wiązać się z opłatami.
Aby do pobrania wykorzystać kod dwuwymiarowy,
należy użyć czytnika kodów dwuwymiarowych.
Do zainicjowania połączenia użyj smartfona.
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk
Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk
Uwaga
ˎˎ
Aplikacja może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
3 Uruchom w smartfonie aplikację „NFC Easy Connect”.
4 Dotknij urządzenia smartfonem.
Reakcja smartfona
(rozpoznanie systemu)
na urządzeniu.
Jeśli telefon zadzwoni w czasie słuchania muzyki, należy postępować
w identyczny sposób.
Wskazówka
ˎˎ
Upewnij się, że wyświetlany jest ekran aplikacji.
Najpierw wyłącz w smartfonie blokadę ekranu.
Dotykaj smartfonem części urządzenia z oznaczeniem N aż do wystąpienia
reakcji smartfonu.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, dotknięcie go smartfon i nawiązanie
połączenia BLUETOOTH spowoduje jego włączenie.
na urządzeniu.
Po podłączeniu przenośnego urządzenia audio itp. do gniazda AUDIO IN urządzenie
automatycznie przełącza się w tryb AUDIO IN. Nie działa wówczas reprodukcja
dźwięku z urządzenia BLUETOOTH. Można natomiast używać trybu
głośnomówiącego.
Znak słowny i logo BLUETOOTH® są własnością Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji.
ˎˎ Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum
Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
ˎˎ Android™ i Google Play™ są znakami towarowymi Google Inc.
ˎˎ Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
ˎˎ
Aby nawiązać połączenie, wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik (BLUETOOTH) na
urządzeniu zapala się na stałe.
Aby zakończyć połączenie, należy ponownie dotknąć urządzenia
smartfonem.
Wskazówka
W razie problemów z nawiązaniem połączenia należy spróbować wykonać
następujące czynności.
ˎˎ Uruchom aplikację w smartfonie i nieznacznie przemieść smartfon na części
systemu oznaczonej literą N.
ˎˎ Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
ˎˎ Upewnij się, że na smartfonie wyświetlany jest ekran aplikacji.
SRS-X2_QSG_PL.indd 2
03.07.2014 23:57
SRS-X2 [EU8] (PL) 4-540-487-21(1)
Download PDF

advertising