Sony | SRS-XB3 | Sony SRS-XB3 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Przewodnik

4-587-047-21(1) (PL)
Osobisty zestaw
muzyczny
Podręcznik referencyjny
Położenie biegunów wtyczki
ˎˎZasilacz sieciowy należy podłączyć do najbliższego gniazda ściennego. W razie problemów
należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od gniazda ściennego.
ˎˎNie wolno instalować zasilacza sieciowego w przestrzeni zamkniętej, np. w zabudowanym regale
lub szafce.
ˎˎAby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać zasilacza sieciowego na
kontakt z wodą ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Umiejscowienie zestawu
ˎˎNie należy ustawiać głośnika w pozycji pochyłej.
ˎˎNie należy zostawiać zestawu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie, wilgoć, deszcz lub wstrząsy.
Obsługa
ˎˎNie należy wkładać żadnych małych obiektów do gniazd ani otworu wentylacyjnego z tyłu
zestawu. Może to spowodować zwarcie lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
Czyszczenie
ˎˎDo czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
Inne
ˎˎAby skorzystać z funkcji dodawania głośnika, trzeba dysponować dwoma zestawami. Podczas
korzystania z funkcji dodawania głośnika wymagany jest kodek SBC.
ˎˎW przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego zestawu, które nie zostały
omówione w tym podręczniku, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
SRS-XB3
Informacje o prawach własności intelektualnej
ˎˎLDAC™ i logo LDAC logo są znakami towarowymi Sony Corporation.
ˎˎPrawa do słownego znaku towarowego i logo Bluetooth® należą do Bluetooth SIG, Inc.,
a użycie tych znaków przez firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
ˎˎZnak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎPozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Polski
Osobisty zestaw muzyczny
Przed użyciem zestawu prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik i zatrzymać go do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać zasilacza
sieciowego na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych zestawu gazetami,
obrusami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać zasilacza sieciowego na
kontakt z wodą ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.
Nie wolno instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, np. na regale lub w zabudowanej szafce.
Nie wolno wystawiać baterii (akumulatora ani zamontowanych baterii) na długotrwałe działanie
silnych źródeł ciepła, np. światła słonecznego, ognia itp.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki zasilacza sieciowego,
dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda ściennego. W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy zasilacza należy natychmiast odłączyć go od gniazda
ściennego.
Odbiornik pozostaje podłączony do źródła zasilania prądem zmiennym, dopóki jest podłączony do
gniazda ściennego, nawet jeśli on sam został wyłączony.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące używania zestawu w połączeniu z telefonem
komórkowym
ˎˎInformacje na temat obsługi telefonu komórkowego podczas odbierania połączenia
telefonicznego w trakcie przesyłania dźwięku za pomocą połączenia Bluetooth znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
Wodoszczelność
(przeczytaj przed użyciem zestawu)
Wodoszczelność zestawu
Zestaw cechuje się odpornością na zalanie wodą*1,*2 odpowiadającą stopniowi wodoszczelności
IPX5*3 określonemu w paragrafie „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (IP Code)” normy
IEC60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem substancji (kod IP)”. Nie oznacza to jednak, że zestaw
jest całkowicie wodoszczelny.
Należy uważać, by nie upuścić zestawu do wanny z gorącą wodą, ani nie używać zestawu w wodzie.
Zależnie od sposobu użycia wniknięcie wody do systemu może być przyczyną pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia zestawu.
Należy korzystać z systemu dopiero po zapoznaniu się z poniższymi informacjami i ich pełnym
zrozumieniu.
Wodoszczelność chroni urządzenie przed następującymi cieczami
Ochrona:
woda słodka, woda z kranu, pot
Brak ochrony:
ciecze inne niż wymienione powyżej (woda z mydłem, woda
z detergentem lub płynem kąpielowym, szampon, woda z gorących
źródeł, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)
*1 Należy upewnić się, że zaślepka jest prawidłowo zamocowana.
*2 Dołączone akcesoria nie są wodoszczelne.
*3 IPX5 (stopień ochrony przed wnikaniem rozbryzgów wody): zestaw przeszedł pozytywnie test
odporności na wnikanie wody przy użyciu bezpośrednich rozbryzgów wody kierowanych
z różnych stron przez ponad 3 minuty z odległości około 3 metrów, za pomocą urządzenia
z dyszą o wewnętrznej średnicy 6,3 mm, przy użyciu około 12,5 l wody na minutę.
Wodoszczelność zestawu została określona na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez
Sony w opisanych warunkach. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje awarii
spowodowanych wniknięciem wody do wnętrza odbiornika w następstwie jego nieprawidłowej
eksploatacji.
Bezpieczeństwo
ˎˎTabliczka znamionowa oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się z tyłu
obudowy zestawu i na zasilaczu sieciowym.
ˎˎPrzed uruchomieniem zestawu należy się upewnić, że jego napięcie robocze odpowiada napięciu
w lokalnej sieci elektrycznej.
Miejsce zakupu
Napięcie robocze
Wszystkie kraje lub regiony
100 V–240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
ˎˎPrzed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć zestaw.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi awarią.
ˎˎNależy używać wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego. Aby uniknąć uszkodzenia zestawu,
nie wolno używać innych zasilaczy sieciowych.
Aby uniknąć utraty wodoszczelności
Należy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz prawidłowo używać zestawu.
ˎˎNie należy używać ani pozostawiać zestawu w miejscach o wyjątkowo wysokiej (powyżej 35°C)
lub niskiej (poniżej 5°C) temperaturze. Podczas korzystania z zestawu poza wyżej wymienionym
zakresem temperatur może dojść do automatycznego wyłączenia zestawu w celu ochrony układu
elektronicznego.
ˎˎNależy uważać, aby nie upuścić zestawu ani nie narazić go na wstrząsy mechaniczne.
Odkształcenie lub uszkodzenie jego konstrukcji może spowodować utratę przez niego
wodoszczelności.
ˎˎNależy uważać, by nie upuścić zestawu w miejscu, gdzie może dojść do zachlapania dużą ilością
wody lub gorącą wodą. Obudowa zestawu nie jest odporna na ciśnienie wody. Korzystanie
z zestawu w warunkach, w których występuje wysokie ciśnienie wody, może być przyczyną awarii.
ˎˎNie należy kierować bezpośrednio na zestaw strumienia gorącej wody ani gorącego powietrza
z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Ponadto nie należy nigdy używać zestawu
w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w saunie czy w pobliżu kuchenki.
ˎˎNależy zwrócić szczególną uwagę na zaślepkę złączy. Zaślepka odgrywa bardzo ważną rolę
w utrzymywaniu wodoszczelności zestawu. Podczas korzystania z niego należy upewnić się, że
zaślepka jest szczelnie zamknięta. Podczas zamykania zaślepki należy uważać, aby do środka nie
dostały się żadne ciała obce. Niepełne zamknięcie zaślepki może być przyczyną utraty
wodoszczelności zestawu i awarii na skutek wniknięcia wody.
Zaślepka
Obchodzenie się z zestawem po jego zamoczeniu
Jeśli dojdzie do zamoczenia zestawu, należy usunąć wodę z jego wnętrza, a następnie przetrzeć
powierzchnię urządzenia za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Pozostawienie wilgoci na zestawie,
w szczególności w chłodniejszym klimacie, mogłoby doprowadzić do jej zamarznięcia
i w konsekwencji do uszkodzenia zestawu. Po użyciu zestawu należy go przetrzeć w celu
usunięcia wilgoci.
Należy położyć zestaw na ręczniku lub suchej ściereczce. Następnie należy pozostawić zestaw
w miejscu o temperaturze pokojowej aż do całkowitego wyschnięcia.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
Zestaw głośnikowy
Typ obudowy
Ok. 48 mm średnicy × 2
Model pasywnego radiatora
Bluetooth
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH, wersja 3.0
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości Pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji audio)
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/wideo)
HSP (profil zestawu słuchawkowego)
HFP (profil zestawu głośnomówiącego)
Obsługiwany kodek*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Zakres transmisji (A2DP)
Od 20 Hz do 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników jak: przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność
anteny, system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile Bluetooth wskazują na cel komunikacji pomiędzy urządzeniami za
pośrednictwem opcji Bluetooth.
*3 Kodek: kompresja sygnału audio oraz konwersja formatu
*4 Subpasmo kodeka
*5 Zaawansowane kodeki dźwięku
*6LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę Sony, która umożliwia
przesyłanie materiałów audio w wysokiej rozdzielczości — nawet za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania zgodnych z BLUETOOTH, jak
np. SBC, działa ona bez konwertowania dźwięku o wysokiej rozdzielczości do niższej jakości*7
i pozwala na przesyłanie w bezprzewodowej sieci BLUETOOTH około trzech razy więcej*8 danych
audio w niespotykanej jakości. Jest to możliwe dzięki bardzo wydajnemu algorytmowi
kodowania i optymalnej obsłudze pakietów.
*7 Z wyłączeniem materiałów w formacie DSD.
8
* W porównaniu z SBC (Subband Coding), przy wybranej przepływności 990 kb/s (96/48 kHz) lub
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Mikrofon
RodzajElektretowy pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa
Dookólny
Rzeczywisty zakres częstotliwości
Od 100 Hz do 7 000 Hz
Ogólne
Wejście
DC OUT
Gniazdo AUDIO IN (mini jack stereo ø 3,5 mm)
Gniazdo USB typu A (do ładowania akumulatora podłączonego do
urządzenia) (5 V, maks. 1,5 A)
Zasilanie
DC 15 V (z użyciem dostarczonego zasilacza sieciowego podłączonego do
zasilania od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz) lub z wbudowanym akumulatorem
litowo-jonowym
Czas pracy akumulatora litowo-jonowego (w przypadku korzystania z połączenia BLUETOOTH)
Ok. 24 godzin*9
Pobór mocy
30 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
Poniżej 0,5 W
Pobór mocy (w trybie czuwania BLUETOOTH)
Poniżej 0,5 W
Wymiary (z uwzględnieniem wystających elementów i regulatorów)
Ok. 211 mm × 80 mm × 83 mm (szer./wys./dł.)
Masa
Ok. 930 g z akumulatorem
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (AC-E1525M) (1)
Wtyczka (2)
Instrukcja obsługi (2)
Podręcznik referencyjny (ten dokument) (2)
Karta gwarancyjna (1)
*9 Podczas odtwarzania muzyki z określonego źródła i przy głośności na poziomie 10.
Podczas używania zestawu przy maksymalnej głośności czas pracy wynosi około 4 godziny.
Czas pracy może być uzależniony od temperatury i warunków użytkowania.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Download PDF