Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Przenośny głośnik HG1 h.ear go z technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

KROK 2: Podłączanie do sieci Wi-Fi
KROK 3: Słuchanie muzyki
za pośrednictwem sieci Wi-Fi
Inne sposoby
Sieć Wi-Fi umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki przechowywanej na bezprzewodowych urządzeniach
w domu.
Osobisty zestaw muzyczny
W celu słuchania muzyki w sieci Wi-Fi zaleca się zainstalowanie aplikacji SongPal na smartfonie lub
telefonie iPhone.
Instrukcja obsługi
Inne metody słuchania muzyki za pośrednictwem
sieci Wi-Fi
Przewodnik ten wyjaśnia jakie są inne możliwe sposoby odtwarzania muzyki.
Dzięki sieci Wi-Fi możesz odtwarzać muzykę
z dźwiękiem wysokiej jakości z serwisów
strumieniowania muzyki online lub z plików
przechowywanych na komputerze lub smartfonie.
Możesz też słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach
równocześnie.
Instalacja aplikacji SongPal
na smartfonie/telefonie iPhone
Możesz słuchać muzyki na smartfonie Xperia za pomocą aplikacji
Muzyka lub muzyki przechowywanej na komputerze PC przy użyciu
darmowego oprogramowania MediaGo.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, pomiń tę czynność. Przejdź do części „Słuchanie
muzyki za pomocą urządzenia”.
Wybierz sposób podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi:
• Podłączanie poprzez SongPal
Skonfiguruj urządzenie w smartfonie/telefonie iPhone z zainstalowaną aplikacją SongPal.
• Podłączanie poprzez Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Skonfiguruj urządzenie, naciskając przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
4-589-722-41(2) (PL)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone.
Wyszukaj aplikację SongPal w sklepie Google Play (Play Store) lub App Store.
2
Włącz aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
3
Gdy wyświetli się ekran widoczny po prawej, wybierz pozycję [h.ear go (SRS-HG1)].
• Podłączanie poprzez komputer
Możesz też połączyć się za pośrednictwem komputera PC. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
SRS-HG1
SongPal Link
Możesz słuchać ulubionej muzyki na różne sposoby dzięki połączeniu bezprzewodowych głośników.
Wypełnij swoje pomieszczenia muzyką dzięki zsynchronizowanym
głośnikom.
Podłączanie poprzez SongPal
Przewodnik
Potrzebne będą: Smartfon z systemem Android lub iPhone/iPod touch, router bezprzewodowy
(dokument dostępny w Internecie za pośrednictwem komputera PC/smartfona)
Do konfiguracji sieci Wi-Fi użyj smartfona z systemem Android lub telefonu iPhone z zainstalowaną
aplikacją SongPal.
Zawiera informacje o urządzeniu, instrukcje podłączania go do różnych urządzeń za pomocą sieci oraz
technologii BLUETOOTH®, sposoby odtwarzania dźwięku ze źródeł High-Resolution Audio itp.
Korzystaj ze znakomitego dźwięku przestrzennego dzięki dodatkowemu
urządzeniu Sony Sound BAR (nieuwzględnione w zestawie.)*
* Szczegóły dotyczące zgodnego urządzenia Sony Sound BAR lub odbiornika
AV są dostępne na stronie internetowej
http://sony.net/nasite/
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie iPhone. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji,
aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Aplikację SongPal znajdziesz w sklepie Google Play™ (Play Store) lub App Store.
Sparuj dwa głośniki, aby stworzyć szerszy dźwięk stereofoniczny.
Słuchanie muzyki za pomocą urządzenia
Z bezprzewodowego dźwięku stereo lub surround można korzystać po aktualizacji oprogramowania
urządzenia.
Więcej informacji o aktualizacji można znaleźć w Przewodniku.
Potrzebny będzie: Smartfon z systemem Android lub iPhone/iPod touch
Przewodnik objaśnia:
• informacje o sieci Wi-Fi;
• łączenie z aplikacją SongPal;
• podłączanie do sieci i odtwarzanie muzyki (różne systemy operacyjne);
• tworzenie połączeń BLUETOOTH i odtwarzanie muzyki z różnych urządzeń;
• odtwarzanie plików High-Resolution Audio;
• aktualizacje oprogramowania;
• łączenie z drugim lub kolejnym urządzeniem w sieci Wi-Fi itp.
• Podłącz smartfon lub iPhone do urządzenia za pomocą BLUETOOTH. Przed podłączeniem skonfiguruj
funkcję BLUETOOTH na smartfonie lub telefonie iPhone.
• Niektóre routery bezprzewodowe mają kilka identyfikatorów SSID. Podłącz urządzenie i smartfon lub
telefon iPhone do sieci o tym samym identyfikatorze SSID.
1
Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie iPhone za pomocą aplikacji
SongPal.
Przejdź do KROKU 3, aby odtwarzać muzykę
Więcej szczegółów na temat połączeń lub metod odtwarzania, a także inne informacje można znaleźć
w Przewodniku.
2
Wybierz piosenkę, rozpocznij odtwarzanie i ustaw odpowiednią głośność.
Podłączanie poprzez Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
KROK 1: Ładowanie akumulatora
• Bez naładowania akumulatora nie będzie można włączyć urządzenia.
• Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, nie można natychmiast włączyć urządzenia, nawet gdy jest
ono podłączone do zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB. Urządzenie można włączyć po ładowaniu
akumulatora przez minimum godzinę.
• Jeśli urządzenie nie jest ładowane przez 30 godzin od wyłączenia, przejdzie ono w tryb oszczędzania energii.
W takim przypadku włączenie urządzenia zajmie od 15 do 30 sekund, a włączenie z użyciem NFC nie połączy
urządzenia w technologii BLUETOOTH. Ponownie zetknij urządzenie z symbolem N na odbiorniku.
BLUETOOTH
Możesz odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego bezprzewodowo dzięki funkcji BLUETOOTH.
Przed użyciem funkcji BLUETOOTH należy sparować to urządzenie z urządzeniem BLUETOOTH.
Potrzebny będzie: Router bezprzewodowy z przyciskiem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
SRS-X99
SRS-X99
Odtwarzanie muzyki za pomocą Google Cast
Postaw urządzenie w pobliżu routera
bezprzewodowego, a następnie naciśnij
przycisk zasilania , aby włączyć
urządzenie.
Przed włączeniem urządzenia podłącz je do
zasilacza sieciowego USB, który znajduje się
w zestawie.
Wskaźnik zasilania  zacznie migać.
Poczekaj aż wskaźnik przestanie migać.
Może to zająć około 30 sekund.
1. Skonfiguruj Google Cast.
Jeśli aplikacja współpracująca z Google Cast jest już zainstalowana,
przejdź do kroku 2.
Flashing
Lighting
a Wybierz [Settings].
b Wybierz [Google Cast].
c Wybierz [Learn how to cast].
d Sprawdź jak korzystać z usługi i które aplikacje współpracują z Google Cast,
a następnie wybierz aplikację i ją zainstaluj.
2. Włącz zainstalowaną aplikację, która współpracuje z Google Cast.
3. Wybierz ikonę Cast, a następnie wybierz [h.ear go (SRS-HG1)].
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk UPDATE/WPS
na urządzeniu aż rozlegnie się sygnał
dźwiękowy (około dwie sekundy).
Gdy wskaźnik UPDATE/WPS miga,
przycisk WPS nie działa.
Podłączane urządzenia
Możesz słuchać muzyki z komputera lub smartfona dzięki możliwości podłączenia urządzenia do portu USB.
Możesz też słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza muzycznego po podłączeniu go do gniazda AUDIO IN.
4. Rozpocznij odtwarzanie w aplikacji i ustaw odpowiednią głośność.
USB
3
W ciągu 90 sekund naciśnij przycisk Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na routerze.
Aby naładować akumulator, podłącz urządzenie do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB
i kabla micro-USB, które znajdują się w zestawie.
AUDIO IN
Flashing
Lighting
Przejdź do KROKU 2, aby połączyć urządzenie bezprzewodowo
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) przez kilka sekund (w zależności od modelu
routera bezprzewodowego). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
routera.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi wskaźnik LINK będzie świecić na pomarańczowo.
Przejdź do KROKU 3, aby odtwarzać muzykę
Części i elementy sterujące
UWAGA
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu na
podstawie prawa Unii Europejskiej powinny być
adresowane do upoważnionego przedstawiciela:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do
tych krajów, w których jest to wymagane na
podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie
państw należących do Europejskiej Strefy
Ekonomicznej.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do
użytkowania w następujących krajach:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosowo
 Wskaźnik LINK
 Wskaźnik NETWORK
 Wskaźnik BLUETOOTH
 Wskaźnik USB
 Wskaźnik AUDIO IN
Przycisk (rozmowa)*3

 Przycisk/wskaźnik EXTRA BASS
 Przycisk VOLUME –
 Przycisk VOLUME +*3
 Wskaźnik CHARGE
 Przycisk/wskaźnik zasilania /PAIRING
 Znak N
 Przycisk/wskaźnik UPDATE, przycisk WPS
 Przycisk SET UP*1
 Przycisk STEREO PAIR*1
 Wskaźnik L*1
 Wskaźnik R*1
 Gniazdo AUDIO IN
 Port USB
 Gniazdo DC IN 5V*2
 Przycisk RESET
 Przełącznik kierunkowy do zdejmowania osłony
głośnika
 Przycisk FUNCTION
 Mikrofon
*1 Będą dostępne po aktualizacji oprogramowania urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w Przewodniku.
*2 Aby naładować akumulator urządzenia, podłącz zasilacz sieciowy USB do tego gniazda.
*3
Na przyciskach (rozmowa) i VOLUME + znajdują się wypukłości.
Jeśli wskaźnik świeci albo miga
Kolor świecących lub migających wskaźników określa stan danych ustawień. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Przewodniku.
Aby sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi (czułość odbioru)
Naciśnij i przytrzymaj przyciski VOLUME – i SET UP. W zależności od siły sygnału zaświecą się wskaźniki od  do
. Liczba świecących wskaźników odpowiada sile sygnału. Jeśli siła sygnału jest słaba, wskaźniki nie będą się
świecić. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Przewodniku.
Jeśli wskaźnik świeci albo miga
Wskaźnik zasilania 
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci się (na zielono)
Urządzenie jest włączone.
Świeci się (na
pomarańczowo)
Urządzenie pracuje w trybie
czuwania BLUETOOTH/
sieciowym.
Świeci (na czerwono)
Urządzenie pracuje w trybie
czuwania.
Zgaszony
Urządzenie pracuje w trybie
oszczędzania energii.
Miga (na zielono)
• Gdy włączasz urządzenie,
wskaźnik miga powoli,
a potem świeci.
• Po przyciśnięciu przycisku
VOLUME –/+ wskaźnik
zabłyśnie raz albo
trzykrotnie, zgodnie
z ustawieniami poziomu
głośności.
Miga (na czerwono)
Aktualizacja oprogramowania
nie powiodła się lub
urządzenie jest w trybie
chronionym.
Wskaźnik LINK
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci się (na
pomarańczowo)
Urządzenie jest podłączone
do sieci Wi-Fi.
Miga (na
pomarańczowo)
Urządzenie łączy się z siecią
Wi-Fi.
Miga (na czerwono)
Połączenie z siecią się nie
powiodło.
Świeci (na czerwono)
Połączenie sieciowe nie działa
albo urządzenie nie może się
połączyć z siecią, mimo że
ustawienia sieciowe są
prawidłowe.
Wskaźnik NETWORK
Stan wskaźnika (kolor) Stan urządzenia
Świeci (na biało)
Wskaźnik UPDATE
Urządzenie pracuje w trybie
NETWORK.
Kolor wskaźnika zmienia się w zależności od
podłączonego serwisu muzycznego. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w
Przewodniku.
Świeci się (na
pomarańczowo)
Przycisk świeci, gdy urządzenie
(podłączone do Internetu)
wykryje dostępność
aktualizacji oprogramowania.
Miga (na
pomarańczowo)
Urządzenie wykonuje
aktualizację oprogramowania.
Podczas aktualizowania
oprogramowania obsługa
urządzenia nie jest możliwa.
Przed użyciem urządzenia prosimy przeczytać
dokładnie niniejszy podręcznik i zatrzymać go
do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym,
nie należy wystawiać tego urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Nie wystawiać urządzenia na działanie otwartego
ognia (np. zapalonych świec).
Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, np. na regale lub w zabudowanej
szafce.
Nie wolno wystawiać akumulatorów ani zestawu
z zainstalowanym akumulatorem na działanie
silnych źródeł ciepła, np. światła słonecznego,
ognia itp.
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że
niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.compliance.sony.de/
Użytkowanie pasma 5150–5350 MHz jest
ograniczone tylko do wnętrz budynków.
Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny
z ograniczeniami określonymi w dyrektywie EMC
(zgodności elektromagnetycznej) z użyciem
przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m.
Usuwanie zużytych baterii/
akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu
ani baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
materiałów pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
właściwie zagospodarowane, należy dostarczyć
te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów
należy zapoznać się z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię/
akumulator należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii/akumulatorów. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat zbiórki
i recyklingu tego produktu lub baterii/
akumulatorów należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym nabyto produkt lub
baterię/akumulator.
Rozwiązywanie
problemów
Skorzystaj z poniższych porad, aby rozwiązać
problemy, które mogą się pojawić podczas pracy
zestawu. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Sony.
• Sprawdź w Przewodniku.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Zasilacz sieciowy USB pozostaje podłączony do
sieci elektrycznej, dopóki jest podłączony do
gniazda ściennego, nawet jeśli samo urządzenie
zostało wyłączone.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej
za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je
podłączyć do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
Produkt należy chronić przed zalaniem wodą,
gdyż nie jest on wodoszczelny.
• Sprawdź, czy informacje o tym problemie są
dostępne na stronie internetowej pomocy
technicznej dla klientów:
http://www.sony.eu/support
• Podłącz zestaw do gniazda ściennego za
pomocą zasilacza sieciowego USB, aby
naładować akumulator. Niektóre problemy
można rozwiązać przez naładowanie
akumulatora.
• Naciśnij przycisk RESET z tyłu obudowy
urządzenia, używając cienkiego przedmiotu,
na przykład szpilki.
Gdy naciśniesz przycisk RESET przy odłączonym
zasilaczu sieciowym USB, urządzenie włączy
się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
zasilania  lub podłączeniu go do zasilacza
sieciowego USB.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące używania
urządzenia w połączeniu z telefonem
komórkowym
• Informacje na temat obsługi telefonu
komórkowego podczas odbierania połączenia
telefonicznego w trakcie przesyłania dźwięku
z wykorzystaniem połączenia BLUETOOTH
znajdują się w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego.
Bezpieczeństwo
Tabliczka znamionowa i ważne informacje na
temat bezpieczeństwa znajdują się na spodzie
obudowy urządzenia głównego i na powierzchni
zasilacza sieciowego USB.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy się
upewnić, że jego napięcie robocze odpowiada
napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
Miejsce zakupu
Napięcie robocze
Wszystkie kraje lub
regiony
100 V–240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Uwagi dotyczące zasilacza
sieciowego USB
• Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza
sieciowego USB należy wyłączyć urządzenie.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować nieprawidłowe działanie.
• Należy używać jedynie przewodu zasilającego
AC, zasilacza sieciowego USB i kabla micro-USB,
które znajdują się w zestawie. Aby uniknąć
uszkodzenia urządzenia, nie należy używać
innych zasilaczy sieciowych USB.
Położenie biegunów wtyczki
• Podłącz przewód zasilający połączony
z zasilaczem sieciowym USB do pobliskiego
gniazda ściennego. W razie problemów należy
niezwłocznie odłączyć zasilacz od gniazda
ściennego.
• Nie wolno instalować zasilacza sieciowego USB
w przestrzeni zamkniętej, np. w zabudowanym
regale lub szafce.
Adres MAC sieci Wi-Fi znajduje się na spodzie
obudowy urządzenia.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy się
upewnić, że jego napięcie robocze odpowiada
napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
Umiejscowienie zestawu
• Nie należy ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
• Nie należy zostawiać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
nadmierne ilości kurzu, wilgoć, deszcz lub
wstrząsy.
Obsługa
• Nie należy wkładać żadnych małych obiektów
do gniazd ani otworu wentylacyjnego z tyłu
zestawu. Może to spowodować zwarcie lub
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® oraz
Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi znakami
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ oraz Wi-Fi
Protected Setup™ są znakami Wi-Fi Alliance.
• Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS i firmy
Thomson.
• Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH® są
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie
przez firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
• Google Play i Android są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
• Google Cast i Google Cast Badge są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
• „Xperia” oraz „Xperia Tablet” są znakami
towarowymi Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ i logo LDAC logo są znakami towarowymi
Sony Corporation.
• DLNA™, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED™ są
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacji stowarzyszenia Digital Living
Network Alliance.
• Produkt ten obejmuje oprogramowanie Spotify
licencjonowane przez podmiot trzeci. Licencja
jest dostępna na stronie:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
• Nazwa Spotify i logo Spotify są znakami
towarowymi firmy Spotify Group.
• Nazwy urządzeń i produktów zawarte
w niniejszym dokumencie są zwykle znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi producentów.
W niniejszym dokumencie pominięto znaki ™ i ®.
Uwagi dotyczące licencji
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które jest
wykorzystywane przez firmę Sony na podstawie
umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw
autorskich. Zgodnie z wymaganiami właściciela
praw autorskich oprogramowania firma Sony
jest zobowiązana do ogłoszenia treści umowy
licencyjnej swoim klientom.
Prosimy o zapoznanie się z treścią licencji pod
poniższym adresem URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
• Do czyszczenia obudowy nie wolno używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
Inne
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały
omówione w tym dokumencie, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
• Przed pozbyciem się albo utylizacją urządzenia
należy przywrócić wszystkie ustawienia
fabryczne. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
Informacje o prawach
własności intelektualnej
• Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
• iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych
krajach.
Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
App Store jest znakiem usługowym firmy
Apple Inc.
• Znak „
” jest znakiem Wi-Fi Alliance.
Ogólne
Zasilanie
DC 5 V 1,5 A (z użyciem dostarczonego zasilacza
sieciowego USB podłączonego do zasilania od
100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz) lub z wbudowanym
akumulatorem litowo-jonowym
Pobór mocy
12 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
Mniej niż 0,2 W
Pobór mocy (w trybie czuwania BLUETOOTH/
sieciowym)
Mniej niż 0,2 W
Czas pracy akumulatora litowo-jonowego
w przypadku korzystania z połączenia
BLUETOOTH (bez połączenia z Wi-Fi)
Około 12 godzin*1
Czas pracy akumulatora litowo-jonowego
w przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi
Około 8 godzin*2
Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego
Około 5 godzin
Wymiary (z uwzględnieniem wystających
elementów i regulatorów)
Około 204 mm x 62 mm x 60 mm (s/w/g)
Masa
Ok. 790 g
Dostarczone wyposażenie
Zasilacz sieciowy USB (1)
Przewód micro-USB (1)
Przewód zasilający (2)
Instrukcja obsługi (niniejszy dokument)
Karta gwarancyjna (1)
Informacje dla klientów z Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Malty, Cypru i Hongkongu:
Należy używać przewodu zasilającego (A).
Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający (B)
nie jest przeznaczony do użycia w powyższych
krajach/regionach i nie wolno go tam używać.
Dla klientów z innych krajów lub regionów:
Należy używać przewodu zasilającego (B).
(A)
(B)
Uwaga dotycząca oprogramowania,
do którego mają zastosowanie
licencje GNU GPL/LGPL.
Ten produkt zawiera oprogramowanie, które
podlega Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(„GNU GPL”) lub Słabszej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU („GNU LGPL”). Na ich podstawie
klienci mają prawo kupować, modyfikować
i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania zgodnie z warunkami GPL
lub LGPL. Kod źródłowy wyżej wymienionego
oprogramowania jest dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy wybrać nazwę modelu
„h.ear go (SRS-HG1)” pod adresem
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Należy zauważyć, że firma Sony nie jest w stanie
odpowiedzieć na wszystkie zapytania dotyczące
treści tego kodu źródłowego.
Przewód zasilający (B) nie jest dołączany do
wyposażenia zestawu przeznaczonego dla klientów
w Hongkongu.
*1 Podczas odtwarzania muzyki z określonego źródła i przy
głośności na poziomie 33. Podczas używania urządzenia przy
maksymalnej głośności czas pracy wynosi około 4 godzin.
Czas może się różnić zależnie od temperatury i warunków
użytkowania.
2
* Podczas odtwarzania muzyki z określonego źródła i przy
głośności na poziomie 33. Podczas używania urządzenia przy
maksymalnej głośności czas pracy wynosi około 4 godzin.
Czas może się różnić zależnie od temperatury i warunków
użytkowania.
Sekcja portu USB
Port USB
Uwagi dotyczące aktualizacji
Czyszczenie
Dane techniczne
Jeśli zestaw jest podłączony do Internetu za
pośrednictwem sieci Wi-Fi, może on dokonywać
automatycznej aktualizacji oprogramowania do
najnowszej wersji.
Wraz z aktualizacją oprogramowania dodawane
będą nowe funkcje ułatwiające korzystanie
z zestawu i stabilizujące jego pracę.
Funkcję automatycznych aktualizacji można
wyłączyć, korzystając z aplikacji SongPal
zainstalowanej na smartfonie/telefonie iPhone.
Z ważnych przyczyn, np. związanych ze
stabilnością pracy zestawu, może dojść do
sytuacji, w której oprogramowanie zestawu
zostanie zaktualizowane nawet mimo
wyłączenia funkcji automatycznych aktualizacji.
Ponadto po wyłączeniu funkcji automatycznych
aktualizacji nadal istnieje możliwość dokonania
ręcznej aktualizacji oprogramowania.
Więcej informacji o korzystaniu z tej funkcji
można znaleźć w Przewodniku.
W czasie aktualizowania oprogramowania
zestaw może nie działać.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
być modyfikowane, zawieszane albo
wycofywane bez powiadomienia. Firma Sony
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego
rodzaju sytuacje.
Korzystając z dostępnego na rynku kabla USB,
do zestawu można podłączyć zgodne urządzenie,
np. komputer PC itp.
Obsługiwany format*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
*3 Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/rejestrującymi, urządzeniami
rejestrującymi ani nośnikami zapisu.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/
iPod
Technologia Bluetooth współpracuje
z urządzeniami iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch
(6. generacji) i iPod touch (5. generacji).
Uwaga
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu iPhone/
iPod podczas korzystania z niego w połączeniu
z niniejszym urządzeniem.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Download PDF