Sony | SRS-X33 | Sony SRS-X33 Przenośny głośnik bezprzewodowy BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-565-538-21(1) (PL)
PLY6
Osobisty zestaw
muzyczny
Podręcznik uruchamiania
Ładowanie zestawu
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego
z urządzeniami BLUETOOTH
Zestaw jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy.
Przed pierwszym użyciem zestawu należy naładować akumulator.
Z trzech wymienionych poniżej rodzajów parowania wybierz metodę odpowiednią
dla siebie. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia BLUETOOTH trzeba ze sobą
„sparować”.
Uwaga
• Najpierw należy odpowiednią dla danego kraju lub regionu wtyczkę umocować
w zasilaczu sieciowym USB.
Wtyczkę należy wsunąć w zasilacz sieciowy USB, aż usłyszy się kliknięcie.
Zasilacz
sieciowy USB
(dołączony do
zestawu)
Świeci (na
pomarańczowo)
Parowanie urządzenia BLUETOOTH
i nawiązywanie z nim połączenia
Zestaw można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami BLUETOOTH.
Aby sparować zestaw z dwoma lub więcej urządzeniami BLUETOOTH, należy dla
każdego urządzenia przeprowadzić następującą procedurę parowania.
1
SRS-X33
©2015 Sony Corporation
Aby włączyć zestaw, naciśnij przycisk / (zasilanie).
Wskaźnik / (zasilanie) zacznie świecić na zielono.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.
Gniazdo DC IN
Miga
(na biało)
Przewód micro-USB
(dołączony do zestawu)
Polski
Podręczniki wchodzące w skład zestawu
Podręcznik uruchamiania (ten dokument)
Zawiera instrukcje podłączania zestawu do urządzeń BLUETOOTH oraz
podstawowe zasady obsługi.
Ładowanie następuje, gdy zestaw jest wyłączony i podłączony do gniazda
ściennego za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego USB, a wskaźnik
CHARGE świeci się na pomarańczowo. Ładowanie zakończy się po około
pięciu godzinach, a wskaźnik wyłączy się.
Wskazówka
2
• Zestaw może być ładowany, gdy jest podłączony do dołączonego zasilacza
sieciowego USB, nawet podczas odtwarzania na nim muzyki (wskaźnik
CHARGE nie świeci się). Jednak zaleca się wyłączanie zestawu na czas
ładowania, ponieważ proces ładowania może być dłuższy, gdy zestaw
jest używany.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) PAIRING,
aż usłyszysz sygnały dźwiękowe i wskaźnik (BLUETOOTH)
zacznie szybko migać na biało.
Zestaw przejdzie w tryb parowania.
Wskazówka
• Po pierwszym uruchomieniu zestawu przełącza się on w tryb parowania
automatycznie.
Instrukcja obsługi
Zawiera opis zasad bezpieczeństwa oraz dane techniczne produktu.
Szybko miga
(na biało)
Przewodnik
Przewodnik można otworzyć na komputerze lub smartfonie i zapoznać
się z dokładnym opisem zasad obsługi zestawu. Przewodnik zawiera
także instrukcje rozwiązywania problemów, na które można się natknąć
podczas użytkowania zestawu.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
Kod dwuwymiarowy:
3
Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH,
aby wykryć zestaw.
Gdy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych
urządzeń, wybierz „SRS-X33”.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się monit z żądaniem
podania kodu uwierzytelniającego, podaj kod „0000”.
4
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.
Gdy połączenie BLUETOOTH jest nawiązane, wskaźnik (BLUETOOTH)
na obudowie odtwarzacza świeci się.
SRS-X33 [EU8] (PL)
4-565-538-21(1)
Nawiązywanie połączenia ze sparowanym
urządzeniem BLUETOOTH
1
2
Włącz zestaw.
Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.
Gdy połączenie BLUETOOTH jest nawiązane, wskaźnik (BLUETOOTH)
na obudowie odtwarzacza świeci się.
3
4
Uruchom aplikację „NFC Easy Connect” w smartfonie.
Słuchanie i telefonowanie
Upewnij się, że jest wyświetlany ekran aplikacji.
Korzystaj z zestawu po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z wybranym
urządzeniem BLUETOOTH.
Dotknij zestawu smartfonem.
Najpierw odblokuj ekran smartfona.
Dotykaj smartfonem znaku N na obudowie zestawu do chwili, aż smartfon
zareaguje.
Jeśli zestaw jest wyłączony i dotykasz go smartfonem, a połączenie
BLUETOOTH jest nawiązane, zestaw uruchomi się.
Smartfon reaguje
(zestaw został rozpoznany)
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem
jednym dotknięciem (NFC)
Słuchanie muzyki
Profil: A2DP, AVRCP
Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu Bluetooth i ustaw poziom
głośności.
Ustaw głośność na podłączonym urządzeniu lub za pomocą przycisków
VOL –/+ zestawu.
Dotknięcie zestawu smartfonem spowoduje rozpoczęcie procedury parowania
i nawiązywania połączenia BLUETOOTH, a następnie automatyczne
uruchomienie zestawu po nawiązaniu połączenia.
Uwaga
• Jeśli na pole magnetyczne smartfon reaguje przejściem w stan czuwania, połączenie
za pomocą NFC może okazać się niemożliwe.
Na przycisku VOL +
znajduje się wypukłość.
Zgodne smartfony
Smartfony obsługujące technologię NFC i z zainstalowanym systemem
Android™ 2.3.3 lub nowszym.
NFC
NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu) to
technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. smartfonami i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisję danych — na przykład parowanie BLUETOOTH — można z łatwością
przeprowadzać, stykając ze sobą urządzenia zgodne z NFC (tzn. dotykając
znaku N lub wskazanego miejsca na każdym z tych urządzeń).
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Aby nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Gdy połączenie BLUETOOTH jest nawiązane, wskaźnik (BLUETOOTH)
na obudowie odtwarzacza świeci się.
Aby zakończyć połączenie, ponownie dotknij obudowy zestawu
smartfonem.
Wskazówka
Jeśli nie możesz podłączyć zestawu, spróbuj wykonać następujące czynności:
• Uruchom aplikację w smartfonie i przesuwaj smartfon powoli nad znakiem N
na obudowie zestawu.
• Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
• Upewnij się, że na smartfonie jest wyświetlany ekran aplikacji.
Wskazówka
• Szczegółowe informacje na temat odtwarzania z wykorzystaniem połączenia
przez gniazdo AUDIO IN można znaleźć w Przewodniku.
Wykonywanie połączenia/Odbieranie
połączenia
Profil: HSP, HFP
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
• Jeśli w smartfonie zainstalowany jest system operacyjny Android w wersji 2.3.3
lub nowszej, ale starszej niż 4.1: przejdź do punktu 2.
• Jeśli w smartfonie zainstalowany jest system operacyjny Android w wersji 4.1
lub nowszej: przejdź do punktu 4.
2
Na przycisku
(połączenie)
znajduje się wypukłość.
Mikrofon
Pobierz i zainstaluj aplikację „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” to bezpłatna aplikacja dla systemu Android,
którą można pobrać ze sklepu Google Play™.
Znajdź aplikację, wpisując nazwę „NFC Easy Connect” lub korzystając
z dwuwymiarowego kodu umieszczonego poniżej, i pobierz ją.
Korzystanie z aplikacji może być płatne.
Aby pobrać aplikację przy użyciu dwuwymiarowego
kodu, skorzystaj z aplikacji do odczytywania takich
kodów.
Uwaga
Do wykonania połączenia telefonicznego użyj smartfona.
Aby zakończyć połączenie telefoniczne, naciśnij przycisk
na zestawie.
Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk
na zestawie.
Postępuj w taki sam sposób, gdy chcesz odebrać połączenie przychodzące
w trakcie słuchania muzyki.
Wskazówka
• Gdy przenośne urządzenie audio, lub inne, jest podłączone do gniazda AUDIO IN
zestawu, zestaw automatycznie przełącza się w tryb AUDIO IN. W takim przypadku
dźwięk urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzany. Funkcja zestawu
głośnomówiącego jest jednak nadal dostępna.
• W niektórych krajach lub regionach aplikacja ta może być niedostępna.
• Prawa do nazwy i logo BLUETOOTH® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a ich użycie przez firmę Sony Corporation jest objęte licencją.
• Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
• Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
SRS-X33 [EU8] (PL)
4-565-538-21(1)
Download PDF