Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 Przenośny GŁOŚNIK XB01 z technologią BLUETOOTH® i funkcją EXTRA BASS™ Przewodnik

Głośnik bezprzewodowy
Podręcznik użytkownika
SRS-XB01
4-739-403-21(1)
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Polski
Głośnik bezprzewodowy
Przed użyciem urządzenia prosimy przeczytać dokładnie tę instrukcję i zatrzymać
ją do wykorzystania w przyszłości.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
•Tabliczka znamionowa i ważne informacje na temat bezpieczeństwa znajdują
się na spodzie obudowy urządzenia.
Umiejscowienie urządzenia
•Nie należy ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
•Nie zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę,
na przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym, w pobliżu źródeł
ciepła lub pod sprzętem oświetleniowym.
•Nie używać ani nie zostawiać urządzenia w samochodzie.
Inne
•Nie używać ani nie zostawiać urządzenia w bardzo gorących lub zimnych
miejscach (w temperaturze spoza zakresu 5°C – 35°C). Używanie lub
pozostawienie urządzenia w temperaturze spoza powyższego zakresu może
spowodować jego automatyczne wyłączenie w celu ochrony wewnętrznych
obwodów.
•W wysokiej temperaturze otoczenia może nastąpić przerwanie ładowania
lub zmniejszenie głośności. Służy to ochronie akumulatora.
•Kiedy zacznie migać wskaźnik ładowania, zaleca się naładowanie
akumulatora. Ładowanie akumulatora po tym, gdy zacznie migać wskaźnik,
wydłuży okres jego eksploatacji.
•Dla zachowania dobrego stanu urządzenia zaleca się pełne ładowanie
akumulatora nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nawet jeśli nie planuje się
użycia urządzenia przez dłuższy czas.
Informacje o prawach własności intelektualnej
•Android jest znakiem towarowym Google LLC.
•Znak słowny i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji.
•iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw,
które je zarejestrowały.
•W dokumentach nie są zamieszczane symbole ™ i ®.
Wodoodporność (przeczytaj przed
użyciem urządzenia)
Standardy wodoodporności urządzenia
Urządzenie spełnia wymogi dla stopnia ochrony*1,*2 IPX5*3, zgodnie z opisem
stopni ochrony przed skutkami wnikania wody zawartym w PN 60529 „Stopnie
ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”. Urządzenie nie jest jednak
w pełni wodoszczelne.
Należy uważać, by nie upuścić urządzenia do wanny z gorącą wodą. Nie używać
urządzenia w wodzie.
Ciecze, których dotyczą standardy ochrony przed skutkami
wnikania wody
Ochrona:
Brak ochrony:
świeża woda, woda z kranu
ciecze inne niż wymienione powyżej (woda z mydlinami,
woda z detergentami lub płynami do kąpieli, szampon,
woda z gorących źródeł, woda z basenu, woda morska itp.)
*1 Wymagane jest staranne zamocowanie zaślepki.
*2Akcesoria dostarczane z tym urządzeniem i jego złącza (USB/AUDIO IN) nie są
odporne na wodę ani pył.
*3IPX5 (ochrona przed strugą wody): Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
Standardy wodoodporności urządzenia są oparte na naszych pomiarach
w opisanych tu warunkach. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje awarii
spowodowanych wniknięciem wody do wnętrza odbiornika w następstwie jego
nieprawidłowej eksploatacji.
Aby uniknąć utraty wodoszczelności
Należy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz prawidłowo używać
urządzenia.
•Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia ani nie narazić go na wstrząsy
mechaniczne. Odkształcenie lub uszkodzenie jego konstrukcji może
spowodować utratę przez niego wodoszczelności.
•Nie należy używać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono zostać
zachlapane dużą ilością wody lub gorącą wodą. Obudowa urządzenia nie jest
odporna na ciśnienie wody. Użycie urządzenia w miejscu wspomnianym
powyżej może być przyczyną awarii.
•Nie należy kierować bezpośrednio na urządzenie strumienia gorącej wody
ani gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia.
Ponadto nigdy nie należy używać urządzenia w wysokiej temperaturze,
na przykład w saunie lub w pobliżu pieca.
•Należy zwrócić szczególną uwagę na przykrywkę. Zaślepka odgrywa
bardzo ważną rolę w utrzymywaniu wodoodporności. Podczas korzystania
z urządzenia zaślepka powinna być zawsze dokładnie zamknięta. Podczas
zamykania przykrywki należy uważać, aby do środka nie dostały się żadne
ciała obce. Niepełne zamknięcie zaślepki może być przyczyną utraty
wodoodporności urządzenia i awarii na skutek wniknięcia wody.
Zaślepka
Obchodzenie się z mokrym urządzeniem
Jeśli dojdzie do zamoczenia urządzenia, należy najpierw usunąć z niego wodę,
a następnie zetrzeć wilgoć z urządzenia suchą, miękką ściereczką.
Pozostawienie wilgoci na powierzchni urządzenia w chłodniejszym klimacie
mogłoby doprowadzić do jej zamarznięcia i awarii. Po użyciu urządzenia należy
je wytrzeć w celu usunięcia wilgoci.
Urządzenie należy umieścić na ręczniku lub suchej ściereczce. Następnie należy
je pozostawić w temperaturze pokojowej aż do zniknięcia wszystkich śladów po
wilgoci.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
System głośnika Średnica ok. 37,5 mm × 1
Typ obudowy
Model z membraną pasywną
BLUETOOTH
System łączności
Specyfikacja BLUETOOTH 4.2
Maksymalny zasięg łączności
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji
FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Obsługiwany kodek*3
SBC (Subband Codec)
Pasmo przenoszenia (A2DP)
20 – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
Częstotliwość robocza / Maksymalna moc wyjściowa (BLUETOOTH)
2400–2483,5 MHz / < 0 dBm
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak obecność przeszkód między
urządzeniami, pól magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków
statycznych, czułości odbioru, wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2Profile standardu BLUETOOTH określają cel połączenia BLUETOOTH między
urządzeniami.
*3Kodowanie: format kompresji i przekształcania sygnału audio
Mikrofon
Typ
Elektretowy, pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa
Wszechkierunkowa
Efektywne pasmo przenoszenia
200–4000 Hz
Ogólne
Wejście
Zasilanie
Gniazdo AUDIO IN (mini jack stereo)
Napięcie stałe 5 V 500 mA (z zasilacza USB) lub
z wewnętrznego akumulatora Ni-MH
Czas pracy wbudowanego akumulatora (przy korzystaniu z łącza BLUETOOTH)
Około 6 godzin*4*5
Przy nastawionej maksymalnej głośności czas pracy wynosi
około 3 godzin.*5
Wymiary (z wystającymi elementami i regulatorami)
Około 81,5 × 57,5 × 56,5 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga
Około 160 g (z akumulatorem)
Dostarczane wyposażenie
Przewód Micro-USB (1 szt.), pasek (1 szt.)
*4Przy wybranym podanym źródle dźwięku i głośności nastawionej na 26.
*5Faktyczny czas zależy od temperatury i warunków eksploatacji.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Download PDF