Sony | MZ-R410 | Sony MZ-R410 Instrukcja obsługi

filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\01COV-MZR410EE1\00PL01COVCED.fm]
masterpage:Right
00PL01COV-CED.fm Page 1 Thursday, November 7, 2002 11:17 AM
3-247-014-31(2)
Portable
MiniDisc Recorder
Instrukcje obsługi
“WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony Corporation
dotyczącym przenośnych urządzeń stereofonicznych.
jest
znakiem handlowym Sony Corporation.
MZ-R410/R410DPC
©2002 Sony Corporation
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ-----]
[3-247-014-31(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Informacje
ZAGROŻENIE
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem,
nie należy wystawiać urządzenia
na działanie deszczu lub wilgoci.
Nie instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonym
dostępie, tj. szafka na książki czy
gablotka.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusem,
zasłonami itp. Nie umieszczać na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby nie dopuścić do pożaru lub
zagrożenia porażeniem prądem, nie
należy umieszczać na obudowie
urządzenia przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
SPRZEDAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB
DODATKOWE USZKODZENIA
BĄDź STRATY MATERIALNE
I FINANSOWE WYNIKAJĄCE
Z WAD LUB UŻYTKOWANIA
PRODUKTU.
Zastosowanie oznaczenia CE
jest ograniczone wyłącznie do
krajów, w których oznaczenie to
jest wymagane prawem,
w przeważającej mierze dotyczy
to krajów EEA (Europejska
Strefa Ekonomiczna).
Pewne kraje mogą ustalać własne
zasady utylizacji baterii używanych do
zasilania tego urządzenia.
W tej sprawie należy skonsultować się
z lokalnymi władzami.
Uwaga
Stosowanie urządzeń optycznych
w pobliżu urządzenia zwiększa
niebezpieczeństwo uszkodzenia
wzroku.
UWAGA — PRZY OTWARTYM
URZĄDZENIU WYSTĘPUJE
NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA
NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU
Z WIĄZKĄ LASERA
2
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
3
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Spis treści
Sprawdzanie akcesoriów w zestawie ..................................................8
Regulatory ....................................................................... 9
Czynności wstępne ....................................................... 11
Rozpoczęcie nagrywania płyty MD
(Nagrywanie zsynchroninowane) ................................ 13
Odtwarzanie płyty MD .................................................. 18
Różne sposoby nagrywania ......................................... 20
Nagrywanie cyfrowe i analogowe
(Wejście cyfrowe i analogowe) .........................................................20
Nagrywanie w trybie analogowym (Nagrywanie analogowe) .......22
Nagrywanie wydłużone w czasie (MDLP) ......................................23
Aby “LP:” nie było dodawane automatycznie na początku
utworu .............................................................................24
Nagrywanie utworów z zastosowaniem funkcji grupowej
(Nagrywanie w trybie grupowym) ....................................................25
Aby włączyć tryb grupowy
(Nagrywanie w trybie grupowym) ..............................26
Nagrywanie utworu w nowej grupie ..........................................26
Nagrywanie utworu w istniejącej grupie ...................................27
Nagrywanie bez kasowania uprzednio nagranych utworów .........27
Automatyczne dodawanie znaczników początku utworu
(Automatyczny znacznik czasu) .......................................................28
Ręczna regulacja poziomu nagrania (Nagrywanie ręczne) ...........29
Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania ...................................30
4
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Różne sposoby odtwarzania ....................................... 32
Korzystanie z funkcji grupowej (Trybu grupowego) ..................... 32
Słuchanie utworów z określonej grupy
(Odtwarzanie w trybie grupowym) ............................ 32
Wybór i odtwarzanie grup
(Tryb przejścia do danej grupy) .................................. 33
Zmiana trybów odtwarzania ............................................................. 33
Tworzenie programu (Odtwarzanie zaprogramowane) ......... 35
Regulacja tonów wysokich lub niskich
(Cyfrowa regulacja dźwięku) ........................................................... 35
Wybór jakości dźwięku ............................................................... 35
Regulacja jakości dźwięku .......................................................... 36
Sprawdzanie pozostałego czasu lub pozycji odtwarzania ............. 37
Edycja nagranych utworów .........................................38
Opisywanie/ponowne opisywanie nagrań ....................................... 38
Opisywanie nagrań ...................................................................... 39
Ponowne opisywanie nagrań ...................................................... 40
Zapisywanie utworów lub grup jako nową grupę
(Ustawienia grupy) ............................................................................ 40
Aby wyłączyć ustawienia grupowe .................................................. 42
Przenoszenie nagranych utworów ................................................... 42
Przenoszenie utworu do innej grupy ............................................... 43
Zmiana kolejności grup na płycie (Przenoszenie grupy) .............. 44
Dodawanie znacznika początku utworu ......................................... 44
Usuwanie znacznika początku utworu ............................................ 45
Usuwanie utworów ............................................................................ 46
Aby usunąć utwór ........................................................................ 46
Aby usunąć zawartość całej płyty .............................................. 47
Aby usunąć grupę ........................................................................ 47
Inne czynności .............................................................. 49
Ochrona słuchu (AVLS) ................................................................... 49
Wyłączanie sygnału dźwiękowego ................................................... 49
Blokowanie przycisków (HOLD) .................................................... 50
5
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Źródła zasilania ............................................................. 51
Czas pracy baterii ...............................................................................51
Informacje dodatkowe ................................................. 52
Zalecenia .............................................................................................52
Ograniczenia systemu ........................................................................54
Usuwanie usterek ...............................................................................56
Komunikaty .........................................................................................60
Lista menu ...........................................................................................63
Dane techniczne .................................................................................68
Opis ......................................................................................................69
Indeks ...................................................................................................71
6
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
7
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Sprawdzanie akcesoriów w zestawie
• Zasilacz sieciowy (1)
• Słuchawki (1)
• Przewód optyczny (1)
• Cyfrowy zestaw PCLink (tylko z modelem MZ-R410DPC) (1)
• Adapter sieciowy (z modelem MZ-R410DPC) (1)
8
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Regulatory
Rekorder
1
2
7
8
9
3
q;
qa
4
qs
5
qd
6
qf
A Przycisk OPEN
G Przycisk GROUP/CANCEL
B Kieszeń baterii
H Przycisk END SEARCH
C 5-pozycyjny klawisz kontrolny
I Okienko wyświetlacza
N *(odtwarzanie)
X (pauza)
x (stop)
.>, >.
(przeszukiwanie, AMS)
J Przycisk VOL +, –
K
* Na przycisku N znajduje się
wypukłość.
D Przełącznik HOLD
L
E Gniazdo DC IN 3V
M
F Przycisk MENU/ENTER
N
Na przycisku VOL + znajduje się
wypukłość.
Otwór paska
Wykorzystaj ten otwór do
zamocowania paska rekordera.
Gniazdo LINE IN (OPTICAL)
Gniazdo i (słuchawek)
Przycisk REC/T MARK
9
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Okienko wyświetlacza rekordera
A
B
C DE
F
G
H
L P 2 . 4 1 . 2 Digital SOUND PRESET
I
J
A Wskaźnik MONO (mono)
K
L
J
D Wskaźnik dysku
E
F
G
H
Wskazuje, że dysk obraca się
podczas nagrywania, odtwarzania
lub edycji płyty MD.
Wskaźnik głośności
Pokazuje poziom głośności
odtwarzania lub nagrywania płyty
MD.
Wskaźnik REC REMAIN/
REMAIN (pozostały czas/utwory)
Zapala się i pokazuje pozostały
czas utworu, pozostały czas płyty
MD lub pozostałą liczbę utworów.
Wskaźnik SYNC (nagrywanie
zsynchronizowane)
Wskaźnik REC
Świeci się podczas nagrywania.
Jeżeli miga, rekorder znajduje się
w trybie gotowości do nagrywania.
N
I Wskaźnik baterii
B Wskaźnik trybu LP
C Wskaźnik dźwięku
M
K
L
M
N
Wskazuje przybliżony stan
naładowania baterii.
Wyświetlacz czasowy
Wskaźnik nazwa dysku/nazwa
utworu
Zapala się podczas wprowadzania
nazwy dysku lub utworu.
Wskaźnik trybu grupowego
Zapala się, kiedy włączony jest tryb
grupowy.
Znakowy wyświetlacz
informacyjny
Wyświetla nazwy dysków
i utworów, komunikaty o błędach,
numery utworów itp.
Wskaźnik trybu odtwarzania
Wskazuje tryb odtwarzania płyty
MD.
10
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Czynności wstępne
1 Podłącz do źródła zasilania.
do gniazda
sieciowego
Zasilacz sieciowy
Podłącz zasilacz sieciowy
znajdujący się w zestawie.
do DC IN 3V
Korzystanie z baterii
E e
Otwórz pokrywę kieszeni na
baterie.
Włóż baterię alkaliczną LR6
(rozmiar AA), biegunem
minusowym do przodu.
Zamknij pokrywę.
ciąg dalszy
11
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
2 Wykonaj połączenia i odblokuj
przyciski.
1 Podłącz słuchawki do i.
2 Przesuń HOLD w kierunku odwrotnym do
strzałki wskazanej na rekorderze
(HOLD .), aby odblokować przyciski.
Podłącz
prawidłowo.
do i
HOLD
Dotyczy modeli z zasilaczem sieciowym
Jeżeli zasilacz sieciowy nie pasuje do gniazda sieciowego, należy zastosować adapter.
Czas pracy baterii
Szczegółowe informacje znajdują się w części “Czas pracy baterii” (strona 51).
(Jednostka: w przybliżeniu liczba godzin)
Bateria alkaliczna sucha Sony
LR6 (rozmiar AA)
Podczas nagrywania
Podczas odtwarzania
SP Stereo
LP2 Stereo
LP4 Stereo
8
37
13
46
19
51
12
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Rozpoczęcie nagrywania płyty MD
(Nagrywanie zsynchroninowane)
Ta część instrukcji wyjaśnia podstawową procedurę wykonywania
nagrań cyfrowych z wykorzystaniem przewodu optycznego
podłączonego do odtwarzacza płyt CD, cyfrowego odbiornika
TV lub innego cyfrowego sprzętu. (Szczegółowe informacje
znajdują się w części “Nagrywanie cyfrowe” (strona 69).) Podczas
nagrywania zsynchronizowanego rekorder uruchamia
i zatrzymuje nagrywanie w synchronizacji ze źródłem dźwięku.
Znaczniki początku utworu są dodawane w tych samych
miejscach, w jakich znajdują się one w źródle dźwięku. Podczas
nagrywania zaleca się stosowanie zasilacza sieciowego.
Aby nagrywać ze źródła analogowego, takiego jak magnetofon kasetowy lub radio
t “Nagrywanie w trybie analogowym (Nagrywanie analogowe)” (strona 22).
Aby nagrywać w trybie grupowym t “Nagrywanie utworów z zastosowaniem
funkcji grupowej (Nagrywanie w trybie grupowym)” (strona 25).
1 Włóż płytę MD.
(Aby dokonać zapisu, użyj płyty MD z możliwością
nagrywania).
1 Naciśnij OPEN, aby otworzyć kieszeń.
2 Włóż płytę MD tak, aby nalepka
skierowana była do przodu i naciśnij
kieszeń, aby ją zamknąć.
Upewnij się, że
zabezpieczenie przed
nagrywaniem jest
zamknięte.
ciąg dalszy
13
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
2 Podłącz przewody. (Umieść przewody dokładnie
i do końca w odpowiednich gniazdach).
Odtwarzacz CD,
odtwarzacz MD,
odtwarzacz DVD itp.
do gniazda
sieciowego
do gniazda wyjścia cyfrowego
(optycznego)
Zasilacz sieciowy
Przewód
optyczny
do DC IN 3V
do LINE IN (OPTICAL)
3 Nagraj płytę MD.
.>,
>.,
x, N, X
2 Kilkakrotnie naciśnij > lub . do
END
SEARCH
momentu pojawienia się “SYNC-R”
migającego na wyświetlaczu, a następnie
naciśnij ENTER.
3 Kilkakrotnie naciśnij > lub . do
momentu pojawienia się “ON” migającego
na wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
MENU/
ENTER
4 Naciśnij N trzymając REC.
REC
5
1 Gdy rekorder jest zatrzymany, naciśnij
MENU.
Na wyświetlaczu widoczne są
pozycje menu.
Rekorder przejdzie w tryb pauzy; jest
teraz gotowy do nagrywania.
Włącz odtwarzanie utworu, który ma być
nagrywany.
Nagrywanie rozpoczyna się
automatycznie w momencie, gdy
rekorder otrzyma dźwięk
z odtwarzanego źródła.
14
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij x.
Po naciśnięciu x w celu zatrzymania rekordera, urządzenie automatycznie wyłączy się po około
10 sekundach (jeśli jest zasilane za pomocą baterii) lub 3 minutach (w przypadku korzystania
z zasilacza sieciowego).
Aby wyłączyć nagrywanie zsynchronizowane
Kilkakrotnie naciśnij > lub . do momentu pojawienia się “OFF” migającego na
wyświetlaczu w punkcie 3, a następnie naciśnij ENTER.
Uwaga
W przypadku nagrywania na poprzednio nagranej płycie rekorder skasuje całą
zawartość płyty, zgodnie ze swoim ustawieniem fabrycznym. Aby nagrywanie
rozpoczynało się dopiero po już nagranej części płyty, należy wykonać procedurę
“Nagrywanie bez kasowania uprzednio nagranych utworów” (strona 27), a dopiero po
niej 3, “Nagraj płytę MD.” (strona 14).
Funkcja
Nagrywanie od
końca bieżącej
zawartości płyty1)
Nagrywanie na
poprzednim
nagraniu1)
Pauza
Wyjąć płytę MD
Przycisk
Jeśli “R-Posi” (ustawienie pozycji rozpoczęcia nagrywania) jest
ustawione na“FrHere”, naciśnij END SEARCH, a następnie
N jednocześnie trzymając REC.1)
Jeśli “R-Posi” jest ustawione na “Fr End”, naciśnij N
trzymając REC.
N, . lub >, aby znaleźć punkt rozpoczęcia nagrania;
naciśnij x, aby zatrzymać nagrywanie. Następnie naciśnij N
trzymając REC.
X2).
Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie X.
x. i otwórz kieszeń3) (Kieszeni nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu miga “Edit”.)
1) Jeśli “R-Posi” jest ustawione na “Fr End”, nagrywanie zawsze rozpocznie się od końca
poprzednio nagranego materiału, bez konieczności naciskania przycisku END SEARCH
(strona 28).
2) W chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie
znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór.
3) Po otwarciu kieszeni, kiedy “R-Posi” jest ustawione w pozycji “FrHere”, następne nagrywanie
rozpocznie się od pierwszego utworu na płycie. Sprawdź na wyświetlaczu miejsce nagrywania.
Jeżeli nagrywanie nie rozpoczyna się
• Upewnij się, że rekorder nie jest
zablokowany (strona 12, 50).
• Upewnij się, że płyta MD nie jest
zabezpieczona przed nagrywaniem
(strona 70).
• Na fabrycznie nagranych płytach MD nie
można dokonywać nagrań.
15
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Informacje o technologii DSP TYPE-R
dla ATRAC
“TYPE-R” jest opracowaną przez firmę
Sony technologią wysokiego poziomu
stosowaną w cyfrowych procesorach
sygnałowych (Digital Signal Processor,
DSP), będących głównym mechanizmem
odtwarzaczy MiniDisc. Daje ona
rekorderom MiniDisc dwukrotnie większe
możliwości przetwarzania sygnału
w porównaniu z wcześniejszymi modelami
urządzeń MiniDisc Walkman, zapewniając
jakość dźwięku zbliżoną do stacjonarnych
odtwarzaczy MiniDisc. Urządzenie to
obsługuje funkcję “TYPE-R” tylko podczas
nagrywania lub odtwarzania w normalnym
trybie stereofonicznym (lub
monofonicznym). Funkcja nie jest
obsługiwana w trybie MDLP.
Uwagi
• Podczas nagrywania zsynchronizowanego
nie można ręcznie włączać ani wyłączać
funkcji pauzy. Naciśnij x, aby zatrzymać
nagrywanie.
• Podczas nagrywania nie należy zmieniać
ustawienia “SYNC-R”. Nagranie może nie
zostać dokonane prawidłowo.
• Nawet w przypadku, gdy źródło nie
odtwarza żadnego dźwięku, mogą pojawić
się sytuacje, kiedy nagrywanie nie
zatrzyma się automatycznie podczas
zsynchronizowanego nagrywania,
w wyniku zakłóceń emitowanych przez
źródło.
• Jeżeli podczas nagrywania
zsynchronizowanego rekorder wykryje
pochodzący z odtwarzacza innego niż CD
lub MD fragment ciszy trwający około
2 sekund, w miejscu, w którym kończy się
fragment ciszy automatycznie dodany
zostanie znacznik początku utworu.
• Nagrywanie zsynchronizowane nie może
być dokonane bez użycia przewodu
optycznego.
• Podczas nagrywania nie można zmieniać
trybu nagrywania.
• “Saving” lub “Edit” miga, jeżeli
zapisywane są informacje o nagraniu
(punkty początku i końca utworu itp.). Nie
należy przesuwać rekordera ani odłączać
źródła zasilania, kiedy wskaźnik na
wyświetlaczu miga.
• Kieszeni nie można otworzyć do momentu
zniknięcia “Edit” z wyświetlacza.
• Jeżeli zasilanie zostało przerwane
(np. w momencie wyjęcia baterii, jej
wyczerpania, lub odłączenia zasilacza)
podczas nagrywania lub edycji, lub
w momencie gdy na wyświetlaczu pojawia
się “Edit”, otworzenie kieszeni możliwe
będzie dopiero po ponownym podłączeniu
zasilania.
• Nagrywanie cyfrowe możliwe jest tylko
poprzez wyjście optyczne.
• Przy nagrywaniu z przenośnego
odtwarzacza CD należy ustawić
odtwarzacz w tryb pauzy, a następnie
włączyć nagrywanie na rekorderze.
• Podczas nagrywania z przenośnego
odtwarzacza CD należy zwrócić uwagę na
następujące zagadnienia:
—Niektóre przenośne odtwarzacze CD
mogą nie dawać sygnału na wyjście
cyfrowe, kiedy zasilacz sieciowy zostanie
odłączony. W tym przypadku należy
podłączyć zasilacz do przenośnego
odtwarzacza płyt CD i jako źródło
zasilania zastosować prąd zmienny.
—W niektórych przenośnych
odtwarzaczach CD podczas korzystania
z funkcji antywstrząsowej (np. ESP* lub
G-PROTECTION) wyjście optyczne
może nie być dostępne. W tym
przypadku należy wyłączyć funkcję
antywstrząsową.
∗ Elektroniczne zabezpieczenie
antywstrząsowe (Electronic Shock
Protection)
16
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
z
• Kiedy podczas nagrywania
zsynchronizowanego przez co najmniej
3 sekundy z odtwarzacza nie dochodzi
żaden dźwięk (strona 69), rekorder
automatycznie przechodzi w tryb
gotowości. Jeżeli ponownie pojawi się
dźwięk z odtwarzacza, rekorder wznowi
nagrywanie zsynchronizowane. Jeżeli
rekorder znajduje się w trybie gotowości
przez 5 minut lub dłużej, zatrzyma się
automatycznie.
• Podczas nagrywania w trybie MDLP
recording, wykonaj czynności 1 do
3 z “Nagrywanie wydłużone w czasie
(MDLP)” (strona 23), aby wybrać tryb
nagrywania i następnie rozpocząć
nagrywanie zsynchronizowane.
• LINE IN (OPTICAL) gniazdo służy jako
wejście cyfrowe i analogowe. Rekorder
automatycznie rozpoznaje rodzaj
przewodu liniowego i przełącza się na
wejście cyfrowe lub analogowe.
• Poziom nagrywania jest ustawiany
automatycznie. Ręczna zmiana tego
poziomu, patrz “Ręczna regulacja
poziomu nagrania (Nagrywanie ręczne)”
(strona 29).
• Podczas nagrywania można monitorować
dźwięk. Podłącz słuchawki do i
i wyreguluj głośność, naciskając VOL +, –.
Czynność ta nie wpływa na zmianę
poziomu nagrywania.
17
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Odtwarzanie płyty MD
1 Włóż płytę MD.
1 Naciśnij OPEN, aby otworzyć kieszeń.
2 Włóż płytę MD tak, aby nalepka
skierowana była do przodu i naciśnij
kieszeń, aby ją zamknąć.
2 Odtwarzaj płytę MD.
VOL +, –
2 Naciśnij VOL +, –, aby wyregulować
głośność.
Poziom głośności pojawi się na
wyświetlaczu.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij x.
N, x, .,
>, X
1 Naciśnij N.
W słuchawkach będzie słyszany
krótki sygnał dźwiękowy.
W słuchawkach zabrzmi długi sygnał
dźwiękowy.
Po naciśnięciu x rekorder automatycznie
wyłączy się po około 10 sekundach (przy
korzystaniu z baterii) lub po około
3 minutach (jeśli używany jest zasilacz
sieciowy).
Odtwarzanie rozpocznie się od momentu
ostatniego zatrzymania odtwarzania. Aby
rozpocząć odtwarzanie od początku
pierwszego utworu, na co najmniej
2 sekundy naciśnij i przytrzymaj N.
18
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Funkcja
Znajdowanie początek bieżącego lub
poprzedniego utworu1)
Znajdowanie początku następnego
utworu2)
Cofanie podczas odtwarzania
Przejście do przodu podczas
odtwarzania
Pauza
Wyjmowanie płyty MD
Korzystanie z rekordera
Naciśnij ..
Kilkukrotnie naciśnij . do momentu
przejścia do początku żądanego utworu.
Naciśnij > jeden raz.
Naciśnij i przytrzymaj ..
Naciśnij i przytrzymaj >.
Naciśnij X.
Aby kontynuować odtwarzanie,
ponownie naciśnij X.
Naciśnij x i otwórz kieszeń.3)
1) Jeśli podczas odtwarzania pierwszego utworu na płycie jednocześnie dwukrotnie naciśniesz
., rekorder przejdzie do początku ostatniego zapisanego utworu.
2) Jeśli podczas odtwarzania ostatniego utworu na płycie naciśniesz >,
rekorder przejdzie do
początku pierwszego zapisanego utworu.
3) Po otworzeniu kieszeni odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu.
Jeśli nie można rozpocząć
odtwarzania
Upewnij się, że rekorder nie jest
zablokowany (strona 12, 50).
Funkcja tłumienia drgań
(G-PROTECTION)
Funkcję G-PROTECTION opracowano,
aby zapewnić lepszą ochronę przed
przeskokami dźwięku niż w przypadku
innych odtwarzaczy.
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać podczas
odtwarzania, jeśli:
• rekorder jest poddawany ciągłym silnym
wstrząsom;
• odtwarzana jest zabrudzona lub
porysowana płyta MiniDisc.
z
• Tryb odtwarzania zmieni się
automatycznie (stereo, LP2 stereo,
LP4 stereo, lub mono).
• Odtwarzanie tylko utworów z danej grupy
– patrz “Korzystanie z funkcji grupowej
(Trybu grupowego)” (strona 32).
19
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 20 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Różne sposoby nagrywania
Nagrywanie cyfrowe i analogowe (Wejście cyfrowe i analogowe)
Gniazdo wejściowe rekordera działa zarówno jako gniazdo cyfrowe, jak i analogowe.
Podłącz rekorder do odtwarzacza CD lub magnetofonu poprzez wejście cyfrowe
(optyczne) lub analogowe (liniowe). Informacje dotyczące nagrywania poprzez
wejście cyfrowe (optyczne) znajdują się w części “Rozpoczęcie nagrywania płyty MD
(Nagrywanie zsynchroninowane)” (strona 13), a nagrywania poprzez wejście
analogowe (liniowe) w części “Nagrywanie w trybie analogowym (Nagrywanie
analogowe)” (strona 22).
Różnica pomiędzy wejściem cyfrowym (optycznym) a analogowym (liniowym)
Różnica
Wejście cyfrowe (optyczne)
Wejście analogowe (liniowe)
Źródło
dźwięku,
które
można
podłączyć
Odpowiedn
i przewód
Urządzenie z cyfrowym
(optycznym) gniazdem wyjściowym
(odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD
itd.)
Urządzenie z analogowym
(liniowym) gniazdem
wyjściowym (magnetofon
kasetowy, odbiornik radiowy,
odtwarzacz płyt itd.)
Przewód liniowy (z 2 wtykami
fono lub ze stereofonicznym
wtykiem mini) (strona 22)
Przewód optyczny (z wtykiem
optycznym lub wtykiem optycznym
mini) (strona 14)
Sygnał
źródłowy
Cyfrowy
Analogowy
Nawet jeżeli podłączone jest
cyfrowe źródło dźwięku
(takie jak odtwarzacz CD),
sygnał przesyłany do
rekordera jest sygnałem
analogowym.
Znaczniki
początku
utworu1)
Automatycznie zaznaczone
Zaznaczone automatycznie:
(skopiowane)
• po co najmniej 2 sekundach
• w takich samych miejscach jak
ciszy (strona 69) lub
w źródle (gdy źródłem dźwięku
fragmentu o niskim poziomie
jest odtwarzacz CD lub MD).
sygnału;
• po co najmniej 2 sekundach ciszy • gdy podczas nagrywania
(strona 69) lub fragmentu o niskim w rekorderze zostanie
poziomie sygnału (gdy źródłem
włączona pauza.
dźwięku jest urządzenie inne niż
odtwarzacz CD lub MD).
• kiedy rekorder przejdzie w tryb
pauzy (3 sekundy ciszy podczas
nagrywania zsynchronizowanego).
20
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Różnica
Wejście cyfrowe (optyczne)
Wejście analogowe (liniowe)
Poziom
nagranego
dźwięku
Taki sam jak poziom źródła.
Może być również regulowany
ręcznie (cyfrowa regulacja poziomu
nagrywania) (“Ręczna regulacja
poziomu nagrania (Nagrywanie
ręczne)”, strona 29).
Ustawiany automatycznie.
Może być również regulowany
ręcznie (“Ręczna regulacja
poziomu nagrania
(Nagrywanie ręczne)”,
strona 29).
1) Po zakończeniu nagrywania można skasować niepotrzebne znaczniki. (“Usuwanie znacznika
początku utworu”, strona 45).
Uwaga
Znaczniki początków utworów mogą zostać niewłaściwie skopiowane:
• podczas nagrywania z niektórych odtwarzaczy CD jedno- i wielopłytowych poprzez wejście
cyfrowe (optyczne);
• jeżeli podczas nagrywania poprzez optyczne wejście cyfrowe źródło ustawione jest na losowy
lub zaprogramowany tryb odtwarzania. W takim przypadku należy włączyć odtwarzanie
w trybie normalnym;
• podczas nagrywania audycji z cyfrowo nadawanym dźwiękiem (np. telewizja cyfrowa) poprzez
wejście cyfrowe (optyczne).
21
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Nagrywanie w trybie
analogowym (Nagrywanie
analogowe)
Dźwięk będzie przesyłany
z podłączonego urządzenia jako sygnał
analogowy, ale na płycie zostanie
zapisany w systemie cyfrowym.
Do podłączenia źródła dźwięku
wymagany jest przewód liniowy
będący opcjonalnym elementem
zestawu. Podczas podłączania
przewodu należy zwrócić uwagę na
dokładne włożenie wtyków.
Odtwarzacz CD,
magnetofon itp.
do gniazd LINE OUT itd.
L
(biały)
R
(czerwony)
Przewód
liniowy*
REC
N
do LINE IN (OPTICAL)
∗ Należy zastosować przewody
łączące bez tłumika. Aby podłączyć
przenośny odtwarzacz CD
wyposażony w gniazdo
stereofoniczne mini, należy
zastosować przewód z wtykiem
stereofonicznym mini na obu
końcach (nie dołączony do
zestawu).
1
Naciśnij N trzymając REC.
Na wyświetlaczu zapala się
wskaźnik i rozpoczyna się
nagrywanie.
22
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
040OPE.fm Page 23 Thursday, November 7, 2002 11:16 AM
2
Włącz odtwarzanie utworu, który
ma być nagrywany.
Dodatkowe informacje dotyczące
nagrywania znajdują się w części
“Rozpoczęcie nagrywania płyty
MD (Nagrywanie
zsynchroninowane)” (strona 13).
z
• LINE IN (OPTICAL) Gniazdo służy jako
wejście cyfrowe i analogowe.
Rekorder automatycznie rozpoznaje
rodzaj przewodu i przełącza się na wejście
cyfrowe lub analogowe.
• Jednoczesne naciśnięcie X i REC
w punkcie 1 powyżej powoduje przejście
rekordera w tryb gotowości do
nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij X.
Uwaga
W przypadku chwilowego zatrzymania
nagrywania poprzez naciśnięcie X w tym
miejscu zostanie dodany znacznik początku
utworu, stanie się tak po ponownym
naciśnięciu X w celu wznowienia
nagrywania. Nagrywanie zostanie
wznowione od nowego utworu.
Nagrywanie wydłużone
w czasie (MDLP)
W zależności od wymaganego czasu
nagrywania wybierz tryb nagrywania.
Nagrywanie w trybie stereo jest
możliwe w czasie 2 razy (LP2) lub
4 razy dłuższym (LP4) od normalnego
czasu nagrywania (w trybie stereo).
Nagrywanie w trybie mono w czasie
2 razy dłuższym od normalnego czasu
nagrywania jest również możliwe.
Płyty MD nagrane w trybie mono,
LP2 lub LP4 można odtwarzać
tylko na odtwarzaczach lub
rekorderach płyt MD posiadających
tryb odtwarzania w trybie mono,
LP2 lub LP4.
> , .,
N
REC
MENU/
ENTER
1
Gdy rekorder jest znajduje się
w trybie zatrzymania, naciśnij
MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“R-MODE” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
ciąg dalszy
23
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub
., aby wybrać żądany tryb
nagrywania, a następnie naciśnij
ENTER.
Po każdym naciśnięciu . A zmienia się.
Po naciśnięciu ENTER pojawi się B.
B
A
Tryb
nagrywania1)
SP stereo
LP2 stereo
Wyświetlacz
A/B
SP/—
(brak)
LP2/
LP4 stereo
LP4/
Mono2)
MONO/
MONO
Czas
nagrywania3)
Ok.
80 min
Ok.
160 min
Ok.
320 min
Ok.
160 min
1) Aby nagrywać z wyższą jakością dźwięku,
wybierz normalny tryb stereofoniczny (SP)
lub tryb stereofoniczny LP2.
2) W przypadku nagrywania dźwięku
stereofonicznego w trybie monofonicznym
dźwięki z kanału lewego i prawego zostaną
połączone.
3) Przy użyciu 80-minutowej płyty MD
z możliwością nagrywania.
4
5
Naciśnij N trzymając REC.
Włącz odtwarzanie utworu ze
źródła.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
Podczas następnego nagrywania
rekorder zachowuje ostatnie
ustawienie trybu nagrywania.
Aby “LP:” nie było dodawane
automatycznie na początku
utworu
Podczas nagrywania w trybie MDLP
rekorder automatycznie dodaje “LP:”
na początku nazwy każdego utworu.
W przypadku próby odtworzenia lub
edycji tych utworów na rekorderze lub
odtwarzaczu nie obsługującym trybu
MDLP na wyświetlaczu pojawia się
“LP:” (nie dotyczy to rekordera czy
odtwarzacza, który obsługuje tryb
MDLP).
W przypadku zmiany ustawienia
rekordera tak, aby “LP:” nie było
dodawane będzie można wprowadzać
dłuższe nazwy utworów,
z wykorzystaniem całego pola tekstu.
1
Gdy rekorder jest w trybie
zatrzymania, naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“OPTION” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“LPStmp” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się “OFF”
migającego na wyświetlaczu,
a następnie naciśnij ENTER.
Aby dodać “LP:”, wybierz w tym
punkcie “ON”, a następnie naciśnij
ENTER.
24
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
z
• Elementy audio, które obsługują tryby
stereo LP2 lub stereo LP4 są oznaczone
znacznikami
lub logo
.
• Wysoką jakość dźwięku oraz głębokie
brzmienie podczas nagrywania w trybie SP
stereo (lub w trybie monofonicznym)
uzyskuje się dzięki nowo opracowanej
technologii DSP TYPE-R dla technologii
cyfrowej kompresji dźwięku ATRAC
(Adaptive TRansform Acoustic Coding)
(strona 16).
Uwaga
• Podczas dłuższego nagrywania zalecane
jest korzystanie z zasilacza sieciowego.
• Podczas nagrywania w trybie
monofonicznym ze stereofonicznego
źródła dźwięku podłączonego do
rekordera poprzez cyfrowe (optyczne)
gniazdo wejściowe można nadal
monitorować nagrywany dźwięk w trybie
stereo poprzez słuchawki podłączone do
gniazda i.
• W bardzo rzadkich przypadkach podczas
nagrywania w trybie LP4 mogą wystąpić
krótkotrwałe zakłócenia spowodowane
przez źródła dźwięku. Jest to
spowodowane zastosowaniem specjalnej
technologii kompresji dźwięku,
umożliwiającej nagrywanie w czasie
czterokrotnie dłuższym od normalnego.
W przypadku występowania zakłóceń
zaleca się nagrywanie w normalnym trybie
stereofonicznym lub LP2 w celu uzyskania
wyższej jakości dźwięku.
Nagrywanie utworów
z zastosowaniem funkcji
grupowej (Nagrywanie
w trybie grupowym)
Czym jest funkcja grupowa
(tryb grupowy)?
Funkcja ta pozwala podzielić utwory
na płycie w grupy do celów
odtwarzania, nagrywania lub edycji.
Jeśli tryb grupowy jest wyłączony.
Płyta
Numer utworu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jeśli tryb grupowy jest włączony.
Płyta
Grupa 1
Numer
utworu
1 2 3
Grupa 2
Numer
utworu
1 2
Grupa 3
Numer
utworu
1 2 3 4
Jest ona przydatna podczas
przenoszenia wielu albumów CD
nagranych w trybie MDLP (stereo
LP2 / LP4) na jedną płytę MD. Na
płycie można utworzyć maksymalnie
99.
Jak nagrywane są informacje
o grupie?
Podczas nagrywania w trybie
grupowym informacje o grupie są
zapisywane w obszarze nagrywania na
płycie.
Informacje te obejmują ciągi tekstowe
zapisane w sposób pokazany na
poniższym przykładzie.
25
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Obszar nagrywania płyty
Przykład
GROUP
1
2
END
SEARCH
3
1 Nazwa płyty: “Ulubione”
2 Nazwa grupy dla utworów 1 do 5: “Rock”
3 Nazwa grupy dla utworów 6 do 9: “Pops”
Powyższy ciąg znaków jest wyświetlany
w całości jako nazwa płyty, jeśli płyta
MD nagrana w trybie grupowym
zostanie włożona do urządzenia nie
obsługującego tego trybu lub jeśli
użytkownik spróbuje edytować
zawartość płyty na tym rekorderze
przy wyłączonym trybie grupowym.
Można zmienić ciąg znaków,
wykonując procedurę “Ponowne
opisywanie nagrań” (strona 40)
w części “Opisywanie/ponowne
opisywanie nagrań”. Należy jednak
zauważyć, że przypadkowe
nadpisanie tego ciągu znaków
może uniemożliwić korzystanie
z funkcji grupowej dla danej płyty
MD.
Uwagi
• Ustawienie funkcji grupowej zostaje
zachowane nawet w przypadku wyjęcia
płyty MD lub wyłączenia rekordera.
• W trybie grupowym rekorder traktuje
wszystkie utwory nie przypisane do żadnej
grupy jako należące do ostatniej grupy na
płycie. Ostatnia grupa jest wskazywana
w okienku wyświetlacza rekordera jako
“GP --”. Wobrębie grupy utwory ułożone
są w kolejności występowania na płycie,
a nie w kolejności zapisanej w grupie.
>, .,
N
REC
Aby włączyć tryb grupowy
(Nagrywanie w trybie
grupowym)
Aby nagrywać utwory w trybie
grupowym, przed rozpoczęciem
nagrywania należy najpierw włączyć
ten tryb.
1
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy.
Zaświecą się symbole “ ” oraz
“GP ON” i tryb grupowy zostanie
włączony.
Aby wyłączyć tryb grupowy
Ponownie naciśnij GROUP na co
najmniej 2 sekundy.
Nagrywanie utworu w nowej
grupie
• Włącz tryb grupowy.
1
Naciśnij END SEARCH, gdy
rekorder jest zatrzymany.
2
3
Naciśnij N trzymając REC.
Włącz odtwarzanie źródła.
26
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 27 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
Materiał nagrany do momentu
naciśnięcia x zostanie zapisany jako
nowa grupa.
Nagrywanie utworu
w istniejącej grupie
• Włącz tryb grupowy.
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
1
Naciśnij GROUP.
“ ” miga na wyświetlaczu,
można teraz bezpośrednio wybrać
grupę (tryb przejścia do wybranej
grupy) (strona 33).
2
W ciągu 5 sekund kilkakrotnie
naciśnij > lub . do momentu
wyświetlenia grupy, w której ma
znaleźć się dany utwór.
3
4
Naciśnij N trzymając REC.
Włącz odtwarzanie źródła.
Nowy nagrany utwór zostaje
dodany na końcu istniejącej
zawartości płyty.
Uwagi
• Nawet jeśli “R-Posi” jest ustawione na
“FrHere”, nowe nagrane utwory zostają
dodane po utworach już należących do
danej grupy, nie zastępując istniejącej
zawartości (strona 27).
• W punkcie 2 w przypadku niepodjęcia
żadnej czynności w ciągu 5 sekund tryb
przejścia do danej grupy zostaje
automatycznie wyłączony.
Aby kontynuować procedurę, powtórz
czynności z punktu 1.
z
Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do
grupy, najpierw zatrzymaj odtwarzanie,
a następnie wykonaj czynności od punktu 3.
Nagrywanie bez kasowania
uprzednio nagranych
utworów
Aby uniknąć skasowania uprzednio
nagranych utworów na płycie MD,
należy postępować według poniższej
procedury. W takim przypadku każdy
nowy materiał zostanie nagrany po już
istniejących utworach. Ustawienie
fabryczne rekordera przewiduje
nagrywanie na istniejącym materiale.
>, .
MENU/
ENTER
1
Gdy rekorder jest zatrzymany,
naciśnij MENU.
2
Naciśnij > lub . do
momentu pojawienia się
“OPTION” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“R-Posi” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“Fr End” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby rozpocząć nagrywanie od
bieżącego miejsca
Wybierz “FrHere” w punkcie 4.
27
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
z
• Aby chwilowo nagrywać bez kasowania
bieżącej zawartości płyty, przed
rozpoczęciem nagrywania naciśnij END
SEARCH. Nagrywanie rozpocznie się po
ostatnim utworze, nawet jeśli “R-Posi” jest
ustawione na “FrHere” (ustawienie
fabryczne). Po naciśnięciu END SEARCH
na wyświetlaczu pojawi się informacja
o pozostałym czasie nagrywania na płycie.
• Jeśli włączony jest tryb grupowy, rekorder
nie skasuje istniejącego materiału.
W trybie grupowym można nagrywać
utwory tylko w nowej grupie (strona 26)
lub dodawać je do istniejącej grupy
(strona 27).
Uwagi
• Ustawienie to pozostanie niezmienione po
wyłączeniu zasilania.
• Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte, gdy
rekorder znajduje się w trybie pauzy
podczas odtwarzania, rozpocznie się ono
od punktu pauzy, nawet jeśli “R-Posi” jest
ustawione na “Fr End”.
Automatyczne dodawanie
znaczników początku
utworu (Automatyczny
znacznik czasu)
Funkcja ta umożliwia automatyczne
dodawanie znaczników początku
utworu w określonych odstępach czasu
podczas nagrywania poprzez wejście
analogowe.
>, .
MENU/
ENTER
1
W momencie nagrywania lub
pauzy w nagrywaniu naciśnij
MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“TimeMk” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
żądanego przedziału czasu
migającego na wyświetlaczu,
a następnie naciśnij ENTER.
Wybierz jeden z poniższych
odstępów czasu:
Wyświetlacz
OFF
5 min
10 min
15 min
Czas
—
Ok. 5 min
Ok. 10 min
Ok. 15 min
28
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Anulowanie funkcji
automatycznych znaczników czasu
Wybierz “OFF”, a następnie naciśnij
ENTER w punkcie 3 lub zatrzymaj
nagrywanie.
z
W przypadku znaczników początku utworu
dodanych przez funkcję automatycznych
znaczników czasu na wyświetlaczu
rekordera, przed numerem utworu pojawi
się symbol “T”.
Wykorzystanie funkcji
automatycznych znaczników czasu
do dodawania znaczników podczas
nagrywania
Uwagi
• Automatyczne dodawanie znaczników
początku utworu przez funkcję
automatycznych znaczników czasu
rozpoczyna się po dodaniu normalnego
znacznika początku utworu na płycie
(na przykład, poprzez naciśnięcie
przycisku T MARK lub X itp.).
• Ustawienie to nie zostanie zachowane po
zatrzymaniu nagrywania.
Kiedy czas od początku nagrania jest
dłuższy od odstępu czasu funkcji
automatycznego znacznika czasu:
Rekorder dodaje znacznik początku
utworu po ustawieniu odstępu czasu,
a następne znaczniki po upływie
kolejnych odstępów.
Przykład: Przedział czasu funkcji
automatycznych znaczników czasu
zostaje ustawiony na 5 minut,
w momencie gdy od początku nagrania
upłynęło osiem minut.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w 8 minucie (po rozpoczęciu
nagrywania), a następne po upływie
kolejnych 5-minutowych okresów.
Ręczna regulacja poziomu
nagrania (Nagrywanie
ręczne)
Podczas nagrywania poziom dźwięku
regulowany jest automatycznie. Jeśli to
konieczne, można ustawić poziom
nagrywania ręcznie podczas zarówno
nagrywania analogowego, jak
i cyfrowego.
Kiedy przedział czasu funkcji
automatycznych znaczników czasu
jest dłuższy od czasu, który upłynął
od rozpoczęcia nagrania:
REC
Rekorder dodaje znacznik czasu po
upływie okresu czasu funkcji
automatycznych znaczników czasu.
Przykład: Przedział czasu funkcji
automatycznych znaczników czasu
zostaje ustawiony na 5 minut,
w momencie gdy od początku nagrania
upłynęły trzy minuty.
Znacznik początku utworu zostanie
dodany w 5 minucie (po rozpoczęciu
nagrywania), a następne po upływie
kolejnych pięciominutowych okresów.
>, ., X
MENU/
ENTER
1
Naciśnij X trzymając REC.
Rekorder przechodzi w stan
gotowości.
2
Naciśnij MENU.
29
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 30 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“RecVol” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
Przy następnym nagrywaniu rekorder
powróci do trybu automatycznej
regulacji poziomu nagrywania.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“Manual” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby ponownie przełączyć się
w tryb automatycznej kontroli
poziomu nagrania
Wybierz “Auto” w czynności 4.
5
6
Włącz odtwarzanie źródła.
Obserwując wskaźnik poziomu na
wyświetlaczu, ustaw poziom
nagrania, naciskając > lub ..
Ustaw poziom tak, aby
maksymalny sygnał wejściowy
powodował zapalenie się piątego
segmentu wskaźnika poziomu.
Jeżeli zaświeci się szósty segment,
obniż poziom, naciskając >.
piąty segment
Uwagi
• Aby ręcznie ustawić poziom nagrania
podczas nagrywania zsynchronizowanego,
wykonaj poniższe czynności.
1 Wybierz “OFF” w punkcie 3 części
“Nagraj płytę MD.” (strona 14).
2 Wykonaj czynności 1 do 6 procedury
nagrywania ręcznego (strona 29).
Następnie powtórz procedurę z części
“Nagraj płytę MD.” (punkt 3
z “Rozpoczęcie nagrywania płyty MD
(Nagrywanie zsynchroninowane)”
(strona 13).
Nagrywanie rozpoczyna się
automatycznie w momencie rozpoczęcia
odtwarzania dźwięku ze źródła.
• Podczas nagrywania nie można przełączać
się z ustawienia “Auto” na “Manual”
(lub odwrotnie).
Sprawdzanie pozostałego
czasu nagrywania
Nagrywanie nie rozpoczyna się
w tym momencie.
Jeżeli źródłem dźwięku jest
zewnętrzne urządzenie, przed
rozpoczęciem odtwarzania należy
upewnić się, że źródło ustawione
jest na początek materiału, który
będzie nagrywany.
7
Możliwe jest sprawdzanie pozostałego
czasu nagrania, numeru utworu itp.
podczas nagrywania lub po
zatrzymaniu rekordera. Elementy
dotyczące grupy są wyświetlane tylko
w sytuacji odtwarzania i zatrzymania
utworu zawierającego ustawienia
grupy.
Naciśnij X ponownie, aby
rozpocząć nagrywanie.
30
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
>, .
Na B
LapTim
Czas odtwarzania aktualnego
utworu.
r
RecRem
Pozostały czas nagrywania.
r
GP Rem
Czas pozostały po aktualnym
utworze w grupie.
r
AllRem
Pozostały czas po aktualnej
pozycji odtwarzania.
MENU/
ENTER
1
Kiedy rekorder znajduje się
w trybie nagrywania lub jest
zatrzymany, naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“DISP” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
żądanej informacji migającej na
wyświetlaczu.
Po każdym naciśnięciu .
wyświetlacz zmienia się
w następujący sposób:
4
Naciśnij ENTER.
Informacje wybrane w punkcie 3
pojawią się w A i B.
A — informacje wybrane
w punkcie 3.
B — numer i nazwa utworu,
nazwa grupy lub płyty.
Uwaga
W zależności od statusu trybu grupowego
(włączony lub wyłączony), aktualnego trybu
działania lub ustawień rekordera elementy
mogą wyglądać inaczej lub mogą nie być
dostępne.
z
Aby sprawdzić miejsce odtwarzania lub
nazwę utworu podczas odtwarzania, patrz
strona 37.
A
B
31
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 32 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Różne sposoby odtwarzania
Korzystanie z funkcji
grupowej (Trybu
grupowego)
Dla płyt z ustawieniami grupowymi
w rekorderze dostępne są różne tryby
odtwarzania. Więcej informacji
o trybie grupowym patrz “Nagrywanie
utworów z zastosowaniem funkcji
grupowej (Nagrywanie w trybie
grupowym)” (strona 25).
GROUP
>, .
ENTER
Słuchanie utworów
z określonej grupy
(Odtwarzanie w trybie
grupowym)
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
1
Włącz odtwarzanie.
2
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu zaświecą się
wskaźniki “ ” oraz “GP ON”
i tryb grupowy zostanie włączony.
Odtwarzanie zatrzyma się na
końcu ostatniego utworu
w wybranej grupie.
Szczegółowe informacje na temat
wyboru innej grupy znajdują się
w części “Wybór i odtwarzanie
grup (Tryb przejścia do danej
grupy)” (strona 33).
z
• W wybranej grupie można także zmieniać
tryb odtwarzania (odtwarzanie
wielokrotne, losowa kolejność
odtwarzania). Po opisanych tutaj
procedurach wykonaj czynności z części
“Zmiana trybów odtwarzania” (strona 33).
• W trybie grupowym naciśnięcie .
podczas odtwarzania ostatniego utworu
w grupie powoduje rozpoczęcie
odtwarzania pierwszego utworu w grupie,
a dwukrotne jednoczesne naciśnięcie >
podczas odtwarzania pierwszego utworu
w grupie powoduje rozpoczęcie
odtwarzania ostatniego utworu z tej grupy.
Aby wyłączyć funkcję grupową
Ponownie naciśnij GROUP na co
najmniej 2 sekundy.
Uwaga
W trybie grupowym rekorder traktuje
wszystkie utwory nie przypisane do żadnej
grupy jako należące do ostatniej grupy na
płycie. Ostatnia grupa jest wskazywana
w okienku wyświetlacza rekordera jako
“GP --”. Wobrębie grupy utwory ułożone są
w kolejności występowania na płycie, a nie
w kolejności zapisanej w grupie.
32
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
Wybór i odtwarzanie grup
(Tryb przejścia do danej
grupy)
Czynności te są dostępne niezależnie
od statusu trybu grupowego (włączony
lub wyłączony). Jednak tryb
odtwarzania na rekorderze jest zależny
od włączenia lub wyłączenia trybu
grupowego.
• Jeśli tryb grupowy jest włączony:
Odtwarzanie rozpoczyna się od
pierwszego utworu w wybranej
grupie i kończy po odtworzeniu
ostatniego utworu w grupie.
• Jeśli tryb grupowy jest
wyłączony:
Odtwarzanie rozpoczyna się od
pierwszego utworu w wybranej
grupie i kończy po odtworzeniu
ostatniego utworu na płycie.
1
Naciśnij GROUP.
“ ” miga na wyświetlaczu, teraz
można wybrać grupy.
2
W ciągu 5 sekund kilkakrotnie
naciśnij > lub . w celu
wybrania żądanej grupy,
a następnie naciśnij ENTER.
Rekorder rozpocznie odtwarzanie
od pierwszego utworu w grupie.
Uwaga
Jeśli w ciągu 5 sekund od wykonania
czynności z punktu 1 nie zostanie podjęte
żadne działanie, tryp przejścia do grupy
zostanie wyłączony i nie będzie można
wykonać czynności z punktu 2. Aby w tym
momencie kontynouwać czynności z punktu
1, powtórz procedurę od początku.
Jeśli tryb grupowy jest wyłączony:
Zmiana trybów
odtwarzania
Płyta
Numer utworu
1 2 3
Pomiń
5 6
7 8
Pomiń
Pomiń
4
Dostępne są różne tryby odtwarzania,
takie jak odtwarzanie pojedynczego
utworu (1Track), odtwarzanie losowe
(Shuff) oraz zaprogramowane (PGM).
W każdym trybie odtwarzania można
też wybrać odtwarzanie wielokrotne.
Jeśli tryb grupowy jest włączony:
Płyta
Grupa 1
Numer
utworu
Grupa 2
Numer
utworu
Grupa 3
Numer
utworu
1 2 3
1 2
1 2
Pomiń
Pomiń
>, .
MENU/
ENTER
Pomiń
ciąg dalszy
33
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
odtwarzania, naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“P-MODE” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
w celu wybrania trybu
odtwarzania, a następnie naciśnij
ENTER.
Po każdym naciśnięciu . B zmienia się.
Po naciśnięciu ENTER na wyświetlaczu
pojawia się A.
A
B
Na B/A
Normal/(brak)
Wszystkie utwory odtwarzane są
jeden raz.
r
AllRep/
Powtarzane jest odtwarzanie
wszystkich utworów.
r
1Track/1
Utwór jest odtwarzany jeden raz.
r
1 Rep./ 1
Powtarzane jest odtwarzanie
pojedynczego utworu.
r
Shuff/SHUF
Po zakończeniu odtwarzania
aktualnie wybranego utworu
pozostałe utwory są odtwarzane
w przypadkowej kolejności.
r
Shuf.R/SHUF
Po zakończeniu odtwarzania
aktualnego utworu pozostałe
utwory są odtwarzane ciągle
w przypadkowej kolejności.
r
PGM/PGM
Utwory są odtwarzane
w kolejności wskazanej przez
użytkownika.
r
PGMRep/ PGM
Utwory są odtwarzane ciągle
w kolejności wskazanej przez
użytkownika.
34
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Tworzenie programu
(Odtwarzanie
zaprogramowane)
Istnieje możliwość zaprogramowania
do 20 utworów.
1
Naciśnij MENU, gdy “PGM” miga
na wyświetlaczu w punkcie 3 części
“Zmiana trybów odtwarzania”
(strona 33).
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
w celu wybrania utworu,
a następnie naciśnij ENTER.
Wybrany utwór zostaje zapisany
w pamięci rekordera.
Numer utworu
na płycie
Numer utworu
w trybie
3
Powtórz czynności z punktu 2, aby
zaprogramować kolejne utwory.
4
Naciśnij ENTER na co najmniej
2 sekundy.
Program zostaje włączony
i odtwarzanie rozpoczyna się od
pierwszego zaprogramowanego
utworu.
z
• Program odtwarzania pozostanie
w pamięci po zakończeniu odtwarzania lub
po jego zatrzymaniu.
• Jeśli włączony jest tryb grupowy, można
ustawić tryb odtwarzania dla wybranej
grupy. Aby włączyć tryb grupowy, patrz
“Aby włączyć tryb grupowy (Nagrywanie
w trybie grupowym)” (strona 26).
• Tryb odtwarzania można wybrać także
wtedy, gdy rekorder jest zatrzymany.
Uwagi
• Otwarcie kieszeni rekordera powoduje
utracenie wszystkich ustawień
programowania.
• Jeżeli rekorder zostanie zatrzymany
w trakcie programowania i nie będzie
używany przez co najmniej 5 minut,
utwory wybrane do tej pory zostaną
zapisane jako program.
• Jeśli w trakcie programowania tryb
grupowy zostanie włączony lub wyłączony,
tryb programowania zostanie anulowany,
jednak utwory zaprogramowane do tego
momentu pozostaną w pamięci rekordera.
• Włączenie trybu grupowego w trakcie
programowania powoduje anulowanie
trybu programowania.
Regulacja tonów wysokich
lub niskich (Cyfrowa
regulacja dźwięku)
Tony niskie i wysokie można ustawić
zgodnie z życzeniami użytkownika.
Można zapisać dwa zestawy ustawień
tonów niskich/wysokich i wybierać je
w późniejszym czasie podczas
odtwarzania.
>, .
MENU/
ENTER
Wybór jakości dźwięku
Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne dla cyfrowej
regulacji dźwięku są następujące:
• “SOUND1”: tony niskie +1, tony
wysokie ±0
• “SOUND2”: tony niskie +3, tony
wysokie ±0
ciąg dalszy
35
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 36 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
1
2
3
3
Naciśnij MENU.
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. do momentu pojawienia się
“S-SEL” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Pokazuje “SOUND1” lub wybrane jest
“SOUND2”
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. do momentu pojawienia się
“SOUND1” lub “SOUND2”
migającego na wyświetlaczu,
a następnie naciśnij ENTER.
Aby wyłączyć cyfrową regulację
dźwięku
Wybierz “OFF” w punkcie 3.
Dźwięk można regulować w 8 wartościach
(÷4, ÷3, ...±0, ...+2, +3).
4
Naciśnij ENTER.
Ustawiona zostaje wartość
“BASS” i wyświetlacz zmienia się
na tryb ustawienia dźwięku “TRE”
(tony wysokie).
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. w celu ustawienia poziomu
dźwieku, a następnie naciśnij
ENTER.
Ustawione zostaje “TRE” (tony
wysokie).
Ustawienia dźwięku zostają
zapamiętane i na wyświetlaczu
ponownie pojawiają się pozycje
odtwarzania.
Regulacja jakości dźwięku
Istnieje możliwość zmiany ustawionej
fabrycznie jakości dźwięku. Aby to
zrobić, najpierw wtbierz ustawienie,
które chcesz zmienić, “SOUND1” lub
“SOUND2”.
1
W trybie odtwarzania i z wybraną
opcją “SOUND1” lub “SOUND2”
naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. do momentu pojawienia sie
“S-SET” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu pojawia się
aktualnie wybrane ustawienie
“BASS”.
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. w celu ustawienia poziomu
dźwieku.
Aby anulować wybór
Naciśnij CANCEL.
z
• Ustawienia te mogą być także zmieniane
podczas odtwarzania przy przejściu w tryb
pauzy (X).
• Jeśli rekorder nie jest używany przez około
5 minut, bieżące ustawienie zostaje
zapisane i urządzenie powraca do
normalnego trybu odtwarzania.
36
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Uwagi
• Podczas korzystania z funkcji cyfrowej
regulacji dźwięku, w zależności od
ustawień lub utworów mogą występować
pewne zakłócenia dźwięku. W tym
przypadku należy zmienić ustawienia
jakości dźwięku.
• Zmiana ustawień funkcji cyfrowej regulacji
dźwięku podczas nagrywania nie ma
wpływu na jakość nagrywanego dźwięku.
A
Na B
LapTim
Czas odtwarzania aktualnego
utworu.
r
1 Rem
Pozostały czas odtwarzania
aktualnego utworu.
r
GP Rem
Czas pozostały po aktualnej
pozycji w grupie.
r
AllRem
Pozostały czas po aktualnej
pozycji odtwarzania.
Sprawdzanie pozostałego
czasu lub pozycji
odtwarzania
Podczas odtwarzania możliwe jest
sprawdzenie nazwy utworu, płyty itp.
Elementy dotyczące grupy są dostępne
tylko podczas odtwarzania utworu
zawierającego ustawienia grupowe.
4
>, .
MENU/
ENTER
1
Gdy rekorder znajduje się w trybie
odtwarzania, naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“DISP” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
żądanej informacji migającej na
wyświetlaczu.
Po każdym naciśnięciu .
wyświetlacz zmienia się
w następujący sposób:
B
Naciśnij ENTER.
Wyświetlacz zmienia się
w następujący sposób:
Informacje wybrane w punkcie 3
pojawią się w A i B.
A — informacje wybrane
w punkcie 3.
B — numer i nazwa utworu,
nazwa grupy lub płyty.
Uwaga
W zależności od statusu trybu grupowego
(włączony lub wyłączony), aktualnego trybu
działania lub ustawień rekordera elementy
mogą wyglądać inaczej lub mogą nie być
dostępne.
z
Aby sprawdzić pozostały czas lub pozycje
nagrywania, gdy rekorder jest zatrzymany,
patrz strona 30.
37
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 38 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Edycja nagranych utworów
Możliwe jest edytowanie własnych
nagrań poprzez dodawanie/kasowanie
utworów lub nazywanie utworów i płyt
MD. Edytowanie płyt MD nagranych
fabrycznie jest niemożliwe.
Uwagi dotyczące edycji
• Nie można edytować utworów na płycie
MD, która jest zabezpieczona przed
nagrywaniem. Przed edycją utworów
odblokuj (zamknij) zabezpieczenie z boku
płyty (strona 70).
• W momencie edytowania utworów
podczas odtwarzania należy uważać, aby
nie wyłączać rekordera zanim
z wyświetlacza nie zniknie “Edit”.
• Nie przesuwaj rekordera, gdy na
wyświetlaczu miga“Edit”.
• Dopóki po zakończeniu edycji
z wyświetlacza nie zniknie “Edit”,
otworzenie kieszeni rekordera będzie
niemożliwe.
• Przy włączonym trybie grupowym edycja
obejmuje jedynie utwory przypisane do
wybranej grupy.
Liczba znaków, które można
zapisać na płycie
Liczba/znaki: Ok. 1700
Uwagi
• W przypadku próby wprowadzenia więcej
niż 1700 znaków na płycie, na
wyświetlaczu pojawia się “FULL”.
Wprowadź krótszą nazwę utworu, grupy
lub płyty, lub w trybie MDLP zmień
ustawienie “LPStmp” na “OFF”; pozwoli
to uniknąć wstawiania znacznika “LP:” na
początku nazwy utworu (strona 24).
• Podczas opisywania płyty nagranej
w trybie grupowym upewnij się, że tryb
grupowy został włączony, aby zapobiec
przypadkowemu skasowaniu informacji
o grupie.
• Wprowadzenie symbolu “//” pomiędzy
znakami w nazwie płyty, na przykład “abc//
def”, może spowodować brak dostępu do
funkcji grupowej.
GROUP/
CANCEL
VOL +, –
Opisywanie/ponowne
opisywanie nagrań
Za pomocą tablicy znaków rekordera
można wprowadzać nazwy utworów,
grup i płyt.
END
SEARCH
>, .,
X
MENU/
ENTER
Dostępne znaki
• Wielkie i małe litery alfabetu
angielskiego
• Cyfry od 0 do 9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + ÷ ' , / : _ (spacja)
Liczba znaków, które można
wpisać
Nazwa utworu, grupy lub płyty:
Ok. 200 dla każdej nazwy
38
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
5
Opisywanie nagrań
1
Włóż płytę do rekordera i wykonaj
poniższe czynności:
Aby opisać utwór
Rozpocznij odtwarzanie lub
nagrywanie utworu, który ma
zostać opisany i opisz go w trakcie
tej operacji.
Aby opisać grupę
Włącz tryb grupowy (strona 26),
rozpocznij odtwarzanie lub
nagrywanie utworu w grupie, która
ma zostać opisana, i opisz grupę
podczas tej operacji.
Aby opisać płytę
Jeśli płyta jest już nagrana,
wykonaj czynności od punktu 2,
podczas gdy rekorder jest
zatrzymany. W przypadku nowej
płyty rozpocznij nagrywanie i opisz
płytę podczas tej operacji.
Jeśli opisywana jest płyta
z ustawieniami grupowymi, włącz
tryb grupowy (strona 26).
2
3
Naciśnij MENU.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
poniższych elementów na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Podczas opisywania utworu
“T: Name”
Podczas opisywania grupy
“G: Name”
Podczas opisywania płyty
“D: Name”
Kursor miga i można teraz opisać
utwór, grupę lub płytę.
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
w celu wyboru litery i naciśnij
ENTER.
Wybrana litera przestaje migać,
a kursor przechodzi do następnej
pozycji.
Przyciski służące do wprowadzania
znaków oraz ich funkcje podano
poniżej:
Funkcje
Aby przesunąć
kursor
Aby przełączać się
pomiędzy dużymi
i małymi literami
oraz cyframi/
symbolami
Aby wybrać znak
Aby wprowadzić
literę
Aby wprowadzić
nazwę
Aby wprowadzić
spację w celu
wpisania nowej
litery
Aby usunąć literę
i przesunąć
wszystkie
pozostałe znaki
w lewo
Aby anulować
opisywanie
Działanie
Naciśnij VOL +,
–.
Naciśnij X.
Naciśnij> lub
..
Naciśnij
ENTER.
Naciśnij ENTER
na co najmniej
2 sekundy.
Naciśnij
jednocześnie
VOL + i END
SEARCH.
Naciśnij
jednocześnie
VOL – i END
SEARCH.
Naciśnij
CANCEL.
6
Powtórz czynności z punktu 5
i wprowadź wszystkie znaki opisu.
7
Naciśnij ENTER na co najmniej
2 sekundy.
Utwór lub płyta została opisana.
Aby anulować opisywanie,
Naciśnij CANCEL.
39
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Uwagi
• Jeśli podczas opisywania utworu, grupy lub
płyty podczas nagrywania operacja
nagrywania zostanie zatrzymana lub jeśli
podczas opisywania jednego utworu
rozpocznie się nagrywanie kolejnego,
w momencie zatrzymania lub przejścia do
kolejnego utworu dane zostaną
wprowadzone automatycznie.
• “LP:” jest dodawane automatycznie na
początku nazw utworów nagranych
w trybie MDLP (strona 23).
Ponowne opisywanie nagrań
1
2
3
Włóż płytę do rekordera i wykonaj
poniższe czynności:
Aby ponownie opisać utwór
Rozpocznij odtwarzanie utworu,
który ma zostać ponownie opisany,
i zmień jego nazwę podczas tej
operacji.
Aby ponownie opisać grupę
Włącz tryb grupowy (strona 26),
rozpocznij odtwarzanie lub
nagrywanie utworu w grupie, która
ma zostać ponownie opisana,
i zmień nazwę grupy podczas tej
operacji.
Aby ponownie opisać płytę
Jeśli płyta jest już nagrana,
wykonaj czynności od punktu 2,
podczas gdy rekorder jest
zatrzymany.
Jeśli ponownie opisywana jest
płyta z ustawieniami grupowymi,
włącz tryb grupowy (strona 26).
Wykonaj czynności z punktów 3 do
4 w części “Opisywanie nagrań”
(strona 39) w celu wyświetlenia
nazwy utworu, grupy lub płyty.
Wykonaj czynności z punktów 5 do
7 w części “Opisywanie nagrań”
(strona 39), a następnie naciśnij
ENTER na co najmniej 2 sekundy.
Uwagi
• Nie można opisywać ani opisywać
ponownie płyt nagranych fabrycznie
i pustych.
• Rekorder wyświetla, ale nie może
opisywać utworów przy użyciu japońskich
znaków “Katakana”.
• Rekorder nie jest w stanie skopiować
nazwy płyty lub utworu zawierającej
ponad 200 znaków, utworzonej na innym
urządzeniu.
Aby anulować opisywanie
Naciśnij CANCEL.
Zapisywanie utworów lub
grup jako nową grupę
(Ustawienia grupy)
Aby zapisać utwory lub grupy jako
nową grupę, wykonaj poniższe
czynności. Wymagane jest, aby utwory
lub grupy były ułożone sekwencyjnie.
Jeśli wybrane utwory lub grupy nie są
ułożone kolejno, przed zapisaniem
należy uporządkować je sekwencyjnie
(“Przenoszenie nagranych utworów”,
strona 42). Działanie tej funkcji jest
zależne od statusu trybu grupowego
(włączony lub wyłączony).
• Kiedy tryb grupowy jest włączony:
Wiele grup jest zapisywanych jako
jedna grupa.
• Kiedy tryb grupowy jest wyłączony:
Wiele utworów jest zapisywanych
jako jedna grupa.
40
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Poniższa część wyjaśnia operacje
dostępne, kiedy włączony jest tryb
grupowy.
Grupa
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“G:Set” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu pojawia się
numer pierwszego utworu
(“STR”).
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
numeru lub nazwy pierwszego
żądanego utworu migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
W ten sposób zostaje wybrany
pierwszy utwór w nowej grupie.
Nawet jeśli włączony jest tryb
grupowy, numery utworów
wyświetlane są w kolejności
występowania na płycie, a nie
w porządku zapisanym w grupie.
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
numeru lub nazwy ostatniego
żądanego utworu migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu pojawia się
numer ostatniego utworu w grupie
(“END”).
W ten sposón zostaje wybrany
ostatni utwór w nowej grupie.
6
Aby opisać grupę, wykonaj
czynności z punktów 3 do 7 z części
“Opisywanie nagrań” (strona 39).
Grupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tworzenie nowej
grupy z utworami 1 do 3.
Grupa
Tworzenie nowej
grupy z 2 grup.
Grupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Nie jest możliwe zapisanie utworów
nie następujących po sobie (na
przykład, nie można zapisać utworu
nr 3 w grupie z utworami 5 do 7).
• Utwory są zawsze zapisywanie
zgodnie z ich kolejnością na płycie,
a nie w porządku w obrębie grupy
(nawet kiedy tryb grupowy jest
włączony).
GROUP
>, .
MENU/
ENTER
1
Gdy rekorder jest zatrzymany,
naciśnij MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
41
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Uwagi
• W punkcie 4 pierwszym utworem musi być
pierwszy utwór w istniejącej grupie lub też
utwór nie należący do żadnej grupy.
• Podczas wybierania ostatniego utworu
w punkcie 5 upewnij się, że utwór ten
następuje po utworze wybranym
w punkcie 4. Ostatni utwór musi być
ostatnim utworem w istniejącej grupie lub
też utworem nie należącym do żadnej
grupy.
Aby wyłączyć ustawienia
grupowe
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“G:Rls” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu pojawią się
symbole “G:Rls?” oraz “ENTER”.
6
Naciśnij ENTER.
Ustawienia grupowe dla wybranej
grupy zostają wyłączone.
Aby zakończyć wyłączanie
Naciśnij CANCEL.
Przenoszenie nagranych
utworów
GROUP
Istnieje możliwość zmiany kolejności
nagranych utworów.
Przykład
Przesunięcie utworu C z pozycji nr 3 na
pozycję nr 2.
>, .
MENU/
ENTER
1
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy w celu włączenia trybu
grupowego.
2
Wybierz grupę, którą chcesz
wyłączyć i sprawdź jej zawartość
(patrz “Wybór i odtwarzanie grup
(Tryb przejścia do danej grupy)”
(strona 33)).
3
4
Przed przesunięciem
A
B
C
D
A
C
B
D
Po przesunięciu
CANCEL
Naciśnij MENU.
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
>, .
MENU/
ENTER
42
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
1
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać przeniesiony, naciśnij
MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu migają “ ” oraz
“T:Name”, a rekorder odtwarza
wybrany utwór w trybie
powtarzania.
3
4
5
Przenoszenie utworu do
innej grupy
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
GROUP/CANCEL
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się “ ”
oraz “T:Move” migających na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Dla powyższego przykładu na
wyświetlaczu będą pojawiać się
naprzemiennie “003 t” oraz
“t 003”.
1
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu zapala się “ ”
i tryb grupowy zostaje włączony.
Naciśnij > lub . w celu
wybrania docelowego numeru
utworu.
Dla powyższego przykładu na
wyświetlaczu będą pojawiać się
naprzemiennie “003 t” oraz
“t 002”.
2
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać przeniesiony, naciśnij
MENU.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Rekorder odtwarza wybrany utwór
w trybie z powtarzaniem.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“T:Move” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
żądanej grupy migającej na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Naciśnij ENTER.
Utwór zostaje przeniesiony
w wybrane miejsce.
>, .
Aby anulować przenoszenie
Naciśnij CANCEL.
MENU/
ENTER
ciąg dalszy
43
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
6
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
numeru docelowego utworu
w obrębie grupy migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby anulować przenoszenie
Naciśnij CANCEL.
Zmiana kolejności grup na
płycie (Przenoszenie grupy)
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“G:Move” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Można teraz przenieść wybraną
grupę.
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
w celu wybrania punktu
docelowego na płycie, a następnie
naciśnij ENTER.
Aby anulować przenoszenie
Naciśnij CANCEL.
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
Dodawanie znacznika
początku utworu
GROUP/CANCEL
>, .
MENU/
ENTER
Istnieje możliwość dodawania
znaczników początku utworu tak, aby
fragment po nowym znaczniku był
traktowany jako nowy utwór. Numery
utworów zwiększą się w następujący
sposób:
1
1
2
3
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu zapala się “ ”
i tryb grupowy zostaje włączony.
Podczas odtwarzania utworu
w grupie, która ma zostać
przeniesiona, naciśnij MENU.
2
3
4
4
5
Dodanie znacznika
początku utworu
1
2
3
Numery utworów zwiększają się
T MARK
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
44
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
1
Podczas odtwarzania lub pauzy
płyty MD naciśnij T MARK
w miejscu, w którym ma zostać
wstawiony znacznik.
“MK ON” pojawi się na
wyświetlaczu i dodany zostanie
znacznik początku utworu. Numer
utworu zwiększy się o jeden.
Aby dodać znaczniki początku
utworu podczas nagrywania
(z wyjątkiem nagrywania
zsynchronizowanego)
Naciśnij T MARK w miejscu,
w którym ma zostać wstawiony
znacznik początku utworu.
Istnieje możliwość użycia funkcji
automatycznych znaczników czasu
w celu dodania znaczników początku
utworu automatycznie w określonych
odstępach czasu (nie jest to możliwe
przy nagrywaniu w systemie
cyfrowym) (strona 28).
Usuwanie znacznika
początku utworu
Podczas nagrywania z wejścia
analogowego (liniowego), jeśli poziom
nagrania jest niski, mogą zostać
nagrane niepożądane znaczniki
początków utworów. Można skasować
znacznik, aby połączyć utwory przed
i po nim. Numery utworów zmienią się
w następujący sposób:
1
2
3
4
Kasowanie znacznika
początku utworu
1
2
3
Numery utworów zmniejszają się
T MARK
X, .
1
Podczas odtwarzania utworu ze
znacznikiem przeznaczonym do
usunięcia naciśnij X, aby przejść
w tryb pauzy.
2
Odszukaj znacznik początku
utworu, lekko naciskając ..
Na przykład, aby usunąć trzeci
znacznik początku utworu,
odszukaj początek trzeciego
utworu. Na wyświetlaczu pojawi
się “00:00”.
“MK 003” pojawi się na
wyświetlaczu na 2 sekundy.
ciąg dalszy
45
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 46 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
3
Naciśnij T MARK, aby usunąć
znacznik.
Na wyświetlaczu pojawi się
“MK OFF”. Znacznik początku
utworu został skasowany, a dwa
utwory połączone ze sobą.
Usuwanie utworów
GROUP/CANCEL
z
Skasowanie znacznika początku utworu
powoduje również skasowanie nazwy tego
utworu.
Uwagi
• W przypadku skasowania znacznika
początku utworu pomiędzy dwoma
utworami zapisanymi w różnych grupach,
kiedy tryb grupowy jest wyłączony, drugi
utwór zostanie przepisany do tej samej
grupy, co pierwszy. Ponadto, połączenie
utworu zapisanego w grupie z utworem nie
przypisanym do żadnej grupy (jeśli utwory
te następują po sobie) spowoduje
przypisanie drugiemu utworowi takich
samych ustawień, jakie ma pierwszy utwór.
Jednak jeśli tryb grupowy jest włączony,
można łączyć tylko utwory w obrębie
wybranej grupy.
• Ograniczenia systemu uniemożliwiają
usuwanie znaczników początku utworu
w tej sytuacji. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w części
“Ograniczenia systemu” (strona 54).
>, ., x
MENU/
ENTER
Aby usunąć utwór
Należy zaznaczyć, że skasowanego
nagrania nie będzie już można
odzyskać. Należy więc upewnić
się, że kasowany jest właściwy
utwór.
1
Podczas odtwarzania utworu, który
ma zostać skasowany, naciśnij
MENU.
2
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
“ ” oraz “T:Name” zaczną migać
na wyświetlaczu, a rekorder będzie
odtwarzał wybrany utwór w trybie
z powtarzaniem.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub
. do momentu pojawienia się
“ ” oraz “T:Ers” migających na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
“Erase?” oraz “ENTER”
pojawiają się naprzemiennie na
wyświetlaczu.
46
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
4
Ponownie naciśnij ENTER.
Utwór zostaje skasowany
i rozpoczyna się odtwarzanie
kolejnego utworu. Wszystkie
utwory następujące po
skasowanym utworze zostają
automatycznie przenumerowane.
Aby skasować fragment utworu
Dodaj znacznik początku utworu na
początku i końcu fragmentu, który ma
zostać skasowany (strona 44),
a następnie usuń tę część.
Aby anulować usuwanie
Naciśnij CANCEL.
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się “
”
oraz “D:Ers” migających na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
“Erase?” oraz “ENTER”
pojawiają się naprzemiennie na
wyświetlaczu.
6
Ponownie naciśnij ENTER.
“Edit” miga na wyświetlaczu,
a wszystkie utwory zostaną
usunięte.
Po zakończeniu kasowania na
wyświetlaczu pojawi się “BLANK”.
Aby anulować usuwanie
Naciśnij CANCEL.
Aby usunąć zawartość całej
płyty
Aby usunąć grupę
Istnieje możliwość szybkiego
jednorazowego usunięcia wszystkich
utworów oraz danych zawartych na
płycie MD.
Po usunięciu nagrania jego
odzyskanie jest niemożliwe. Należy
więc sprawdzić zawartość płyty
przed usunięciem.
Można usunąć utwory w wybranej
grupie.
Po usunięciu nagrania jego
odzyskanie jest niemożliwe. Należy
więc sprawdzić zawartość grupy
przed usunięciem.
• Włóż płytę z ustawieniami
grupowymi.
1
Odtwórz płyte i sprawdź
zaawartość, która ma zostać
skasowana.
1
2
3
Naciśnij x, aby zatrzymać.
Naciśnij GROUP na co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu zapala się “ ”
i tryb grupowy zostaje włączony.
2
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
“
” i “D:Name” migają na
wyświetlaczu.
Wybierz grupę, w której materiał
ma być skasowany (“Wybór
i odtwarzanie grup (Tryb przejścia
do danej grupy)”, strona 33) w celu
sprawdzenia zawartości.
3
4
Naciśnij x, aby zatrzymać.
Gdy rekorder jest zatrzymany,
naciśnij MENU.
Gdy rekorder jest zatrzymany,
naciśnij MENU.
ciąg dalszy
47
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
5
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“EDIT” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
6
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“G:Ers” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
“Erase?” oraz “ENTER”
pojawiają się naprzemiennie na
wyświetlaczu.
7
Ponownie naciśnij ENTER.
Grupa zostaje usunięta.
Aby anulować usuwanie
Naciśnij CANCEL.
48
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 49 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Inne czynności
Ochrona słuchu (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume
Limiter System – automatyczny system
ograniczania głośności) zmniejsza
głośność dźwięku, aby chronić słuch.
>, .
MENU/
ENTER
1
2
Naciśnij MENU.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“AVLS” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się “ON”
migającego na wyświetlaczu,
a następnie naciśnij ENTER.
Po zbyt dużym zwiększeniu
głośności na wyświetlaczu miga
“AVLS”. Natężenie dźwięku
zmniejszane jest do średniego
poziomu.
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“OPTION” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Wyłączanie sygnału
dźwiękowego
W rekorderze można wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
>, .
MENU/
ENTER
1
2
Naciśnij MENU.
3
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“BEEP” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się “OFF”
migającego na wyświetlaczu,
a następnie naciśnij ENTER.
Kilkakrotnie naciśnij > lub .
do momentu pojawienia się
“OPTION” migającego na
wyświetlaczu, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby włączyć sygnał dźwiękowy
Wybierz “ON” w punkcie 4.
Aby anulować AVLS
Wybierz “OFF” w punkcie 4.
49
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Blokowanie przycisków
(HOLD)
Zastosuj tę funkcję, aby zapobiec
przypadkowemu naciśnięciu
przycisków podczas przenoszenia
rekordera.
HOLD
1
Przesuń HOLD w kierunku ..
Aby odblokować przyciski
Przesuń HOLD w kierunku
przeciwnym do strzałki.
50
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 51 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Źródła zasilania
Rekordera można używać przy
zasilaniu prądem sieciowym
w warunkach domowych lub
z wykorzystaniem baterii alkalicznej
LR6 (rozmiar AA).
Podczas dłuższego nagrywania zaleca
się korzystanie z zasilania sieciowego.
Podczas zasilania z baterii zaleca się
użycie nowej baterii alkalicznej, aby
zapobiec jej wyczerpaniu podczas
operacji wykonywanych na urządzeniu
(np. nagrywania lub edycji).
Kiedy wymienić baterię
Kiedy bateria wyczerpuje się, na
wyświetlaczu zaczyna migać symbol
r, “LoBATT” itd. Wymiana baterii.
Należy pamiętać, że wskazywany stan
naładowania baterii jest wartością
przybliżoną i różni się w zależności od
stopnia wykorzystywania rekordera.
Uwaga
Przed wymianą baterii zatrzymaj rekorder.
Czas pracy baterii
Czas pracy baterii może być krótszy
w zależności od warunków pracy,
temperatury otoczenia oraz rodzaju
baterii.
(Jednostka: w przybliżeniu liczba
godzin)(JEITA1))
SP
LP2
LP4
LR6 (SG)
Stereo Stereo Stereo
Bateria
alkaliczna
firmy Sony2)
Podczas
8
13
19
nagrywania3)
Podczas
37
46
51
odtwarzania
1) Mierzone według standardu JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
2) Podczas korzystania z baterii alkalicznej
Sony LR6 (SG) “STAMINA”
(wyprodukowanej w Japonii).
3) Aby zapobiec przerwaniu operacji
z powodu wyczerpania źródła zasilania,
podczas nagrywania korzystaj z nowej
baterii.
51
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 52 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Informacje dodatkowe
Zalecenia
Bezpieczeństwo
• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do gniazda DC IN 3V.
• Styki rekordera nie powinny dotykać
żadnych metalowych przedmiotów ani
powierzchni. Kontakt z nimi może
spowodować spięcie i niebezpieczne
rozgrzanie się urządzenia.
Źródła zasilania
• Należy korzystać z zasilania sieciowego,
baterii LR6 (rozmiar AA) lub
akumulatora samochodowego.
• W warunkach domowych: Należy stosować
zasilacz sieciowy znajdujący się w zestawie.
Nie należy używać innych zasilaczy,
ponieważ mogą spowodować uszkodzenie
rekordera.
Biegunowość
wtyku
• Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego
gniazda sieciowego. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości w pracy
zasilacza należy natychmiast odłączyć go
od gniazda sieciowego.
• Nawet jeśli rekorder zostanie wyłączony,
pozostaje on podłączony do źródła
zasilania (i pobiera pewną ilość energii),
tak długo jak jego przewód znajduje się
w gnieździe sieci elektrycznej.
• Jeśli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć źródło
zasilania (zasilacz sieciowy, baterię lub
przewód akumulatora samochodowego).
Aby wyjąć przewód zasilacza z gniazda,
należy chwycić za wtyczkę, nie za przewód.
Nadmierne nagrzewanie się
rekordera
Rekorder może nagrzać się nadmiernie,
jeżeli używany jest przez dłuższy czas.
W takim wypadku należy wyłączyć
urządzenie i odczekać aż ostygnie.
• Nigdy nie należy owijać rekordera
w jakikolwiek materiał, jeżeli używany jest
on z zasilaczem. Nagromadzenie się ciepła
może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie rekordera.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub obsługi jakiegokolwiek pojazdu
mechanicznego. Spowodować to może
zagrożenie dla ruchu, a ponadto w wielu
krajach traktowane jest jako wykroczenie.
Potencjalnie niebezpieczne jest również
słuchanie muzyki z rekordera przy dużej
głośności, szczególnie na przejściach dla
pieszych. W sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych należy wykazać szczególną
ostrożność przy korzystaniu z rekordera lub
wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności.
Laryngolodzy przestrzegają przed ciągłym
głośnym i długim słuchaniem muzyki.
W przypadku stwierdzenia “dzwonienia
w uszach” należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć rekorder.
Troska o innych
Przy korzystaniu z rekordera należy
ustawiać głośność na średnim poziomie.
Pozwoli to słyszeć dźwięki otoczenia i nie
będzie przeszkadzać innym osobom
znajdującym się w pobliżu.
Płyta MiniDisc
• Podczas przenoszenia i przechowywania
płyta MiniDisc powinna znajdować się
w przeznaczonej dla niej kasetce.
• Nie należy otwierać tej osłony na siłę.
• Nie należy umieszczać płyty w miejscach,
gdzie wystawiona jest na działanie ostrego
światła, wysokich temperatur, wilgoci lub
kurzu.
Instalacja
• Nie należy używać rekordera w miejscach,
gdzie będzie on wystawiony na działanie
ostrego światła, ekstremalnych temperatur,
wilgoci lub drgań.
52
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
• Dołączoną do płyty MD etykietę należy
przykleić tylko w przeznaczonym do tego
celu miejscu na płycie. Nie należy
umieszczać jej w jakimkolwiek innym
miejscu na powierzchni płyty.
Konserwacja
Styki rekordera należy czyścić przy użyciu
bawełnianego wacika lub miękkiej szmatki,
zgodnie z rysunkiem.
Czyszczenie
• Obudowę rekordera należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie należy używać
żadnych materiałów ściernych, proszku do
szorowania lub substancji takich, jak
alkohol czy benzen, ponieważ mogą one
zmatowić wykończenie obudowy.
• Płytę należy wycierać miękką, suchą
szmatką w celu usunięcia zabrudzeń.
• Kurz na soczewkach urządzenia może
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia. Dlatego też należy pamiętać
o zamykaniu kieszeni rekordera po
włożeniu lub wyjęciu płyty.
• Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, do
wycierania wtyków i słuchawek należy
używać suchej szmatki. Zabrudzone wtyki
mogą powodować zniekształcenia
i przerywanie dźwięku.
Styki
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów związanych z rekorderem
należy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą Sony. (Jeżeli problem pojawił
się, podczas gdy płyta znajdowała się
w rekorderze, zaleca się pozostawienie płyty
w urządzeniu i skontaktowanie się
z przedstawicielem firmy Sony. Umożliwi to
lepsze zapoznanie się z przyczyną usterki.)
Baterie
Niewłaściwe użytkowanie baterii może
doprowadzić do wycieku elektolitu z baterii
lub też jej rozsadzenia. Aby temu zapobiec,
należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Wkładać baterię do rekordera,
przestrzegając ułożenia biegunów + i –.
• Nie próbować ponownie ładować baterii.
• Jeżeli rekorder nie będzie używany przez
dłuższy czas, pamiętać o wyjęciu baterii.
• Nie przechowywać ani nie przenosić
baterii razem z obiektami metalowymi,
takimi jak monety, breloczki do kluczy lub
łańcuszki. Może to spowodować spięcie
i nadmierne rozgrzanie elementów.
• Jeżeli nastąpił wyciek baterii, przed
włożeniem nowych baterii należy
dokładnie i ostrożnie wytrzeć wnętrze
komory na baterie.
Hałas podczas pracy rekordera
Podczas działania rekorder emituje hałas
mechaniczny spowodowany przez system
oszczędzania energii; nie jest to wskazanie
jego nieprawidłowej pracy.
53
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Ograniczenia systemu
System nagrywania zastosowany w rekorderze MiniDisc różni się zasadniczo od
systemów używanych w magnetofonach kasetowych i urządzeniach DAT,
i charakteryzuje się ograniczeniami opisanymi poniżej. Należy jednak podkreślić, że
są one związane ze specyfiką systemu nagrywania na płytach MD, a nie
z przyczynami mechanicznymi.
Problem
“TrFULL” pojawia się,
zanim płyta zostanie
całkowicie zapełniona
(60, 74 lub 80 minut).
Przyczyna
Jeżeli na płycie zapisane zostały 254 utwory,
“TrFULL” pojawi się niezależnie od całkowitego
czasu nagrania. Na płycie zapisano więcej niż 254
utwory. Aby kontynuować nagrywanie, należy
skasować niepotrzebne utwory.
“TrFULL” pojawia się,
Powtarzające się operacje nagrywania i kasowania
zanim płyta osiągnie
mogą spowodować fragmentację i rozproszenie
maksymalną ilość
danych. Chociaż dane te mogą być odczytane, każdy
utworów lub maksymalny fragment liczony jest jako odrębny utwór. W takim
czas nagrania.
przypadku maksymalna liczba utworów wynosi 254
i dalsze nagrywanie nie jest możliwe. Aby
kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne utwory.
Nie można usunąć
Kiedy dane utworu są sfragmentowane, znaki utworu
znacznika początku
dla fragmentów o długości poniżej 12 sekund
utworu.
(nagranych w trybie stereo), 24 sekund (nagranych
w trybie mono lub LP2) lub 48 sekund (nagranych
w trybie LP4), nie mogą zostać skasowane. Nie wolno
łączyć utworów nagranych w różnych trybach
nagrywania, np. utworu nagranego w stereo
z utworem nagranym w mono; ani też nie można
łączyć utworu nagranego z połączeniem cyfrowym
z utworem nagranym przy połączeniu analogowym.
Pozostały czas nagrania
Utwory krótsze niż 12 sekund, 24 sekundy lub 48
nie wzrasta pomimo
sekund nie są liczone, a zatem skasowanie ich nie
skasowania dużej liczby
prowadzi do zwiększenia czasu nagrywania.
krótkich utworów.
54
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Problem
Całkowity czas
nagrywania i pozostały
czas nagrywania na płycie
mogą nie równać się
całkowitemu czasowi
nagrywania (60, 74 lub
80 minut).
Przyczyna
Normalnie nagrywanie utworów jest dokonywane
w jednostkach o długości około 2 sekund (w trybie
stereo), 4 sekund (w trybie mono lub LP2) oraz
8 sekund (w trybie LP4). Kiedy nagrywanie zostaje
zatrzymane, ostatnią jednostką zastosowaną
w nagraniu jest zawsze minimalna jednostka 2 sekund,
4 sekund lub 8 sekund, pomimo iż rzeczywiste
nagranie jest krótsze. Podobnie dzieje się, kiedy
nagrywanie zostaje wznowione po zatrzymaniu:
rekorder automatycznie wstawia puste miejsce
2-, 4- lub 8-sekundowe przed kolejnym nagraniem.
(Zapobiega to przypadkowemu skasowaniu
poprzedniego utworu, kiedy rozpoczyna się nowe
nagranie.) W związku z tym aktualny czas nagrywania
zmniejsza się po każdym zatrzymaniu nagrywania
o maksymalnie 6 sekund, 12 sekund lub 24 sekundy.
W edytowanych utworach Fragmentacja danych może spowodować utratę
niektóre dźwięki mogą
dźwięków w trakcie szukania, ponieważ utwory są
zostać pominięte w trakcie odtwarzane szybciej niż przy normalnym odtwarzaniu.
operacji szukania.
Nie można zapisać utworu Informacje o grupie zostały zapisane w obszarze,
w nowej grupie. Nie
w którym zapisana jest nazwa płyty. Nazwy płyty oraz
można utworzyć nowej
utworów są zapisywane w tym samym obszarze,
grupy.
w którym maksymalna liczba znaków wynosi około
1700. Jeśli całkowita liczba znaków przekracza tę
wartość, nie można utworzyć nowej grupy, nawet jeśli
włączony jest tryb grupowy. W tej sytuacji niemożliwe
jest również zdefiniowanie ustawień grupowych.
55
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Usuwanie usterek
Jeżeli poniższe sposoby rozwiązania problemów nie pomogły w usunięciu usterki,
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony. Informacje na ten temat
znajdują się także w części “Komunikaty” (strona 60).
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Rekorder nie działa • Nieprawidłowo podłączone źródła dźwięku.
lub funkcjonuje
, Odłącz źródła dźwięku i podłącz je ponownie
nieprawidłowo.
(strony 14, 22).
• Włączona jest funkcja HOLD (po naciśnięciu przycisku
operacji na wyświetlaczu pojawia się “HOLD”).
, Wyłącz w rekoderze funkcję HOLD, przesuwając
przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do strzałki
(strony 12, 50).
• Kieszeń jest niedomknięta.
, Zamknij kieszeń tak, aby usłyszeć wyraźne
zatrzaśnięcie. Następnie naciśnij OPEN w celu otwarcia
kieszeni.
• Wewnątrz rekordera nagromadziła się wilgoć.
, Wyjmij płytę MD i pozostaw rekorder w ciepłym
miejscu na kilka godzin, aby wilgoć wyparowała.
• Bateria się wyczerpuje (miga “LoBATT” lub wyświetlacz
jest pusty).
, Wymień baterię na nową (strona 11) lub podłącz do
rekordera zasilacz sieciowy.
• Bateria została nieprawidłowo włożona.
, Włóż baterię prawidłowo (strona 11).
• Naciśnięto przycisk, gdy wskaźnik dysku obracał się szybko.
, Odczekaj, aż wskaźnik zacznie obracać się powoli.
• Podczas nagrywania w systemie cyfrowym z przenośnego
odtwarzacza CD nie użyto zasilacza sieciowego lub funkcja
antywstrząsowa, taka jak ESP, nie została wyłączona
(strona 16).
• Nagranie analogowe zostało wykonane z użyciem
przewodu z tłumikiem.
, Użyj przewodu bez tłumika (strona 22).
• Zasilacz sieciowy został odłączony podczas nagrywania lub
nastąpił zanik zasilania.
56
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
040OPE.fm Page 57 Thursday, November 7, 2002 11:16 AM
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Rekorder nie działa • Podczas działania rekorder został uderzony lub otrzymał
lub funkcjonuje
nietypową wartość napięcia zasilania, z powodu burzy itp.
nieprawidłowo.
, Wyłącz i ponownie włącz rekorder według poniższych
wskazówek.
1 Odłącz wszystkie źródła zasilania.
2 Pozostaw rekorder na około 30 sekund.
3 Podłącz zasilanie.
• Płyta jest uszkodzona lub nie zawiera odpowiednich danych
nagrania lub edycji.
, Ponownie włóż płytę do rekordera. Ponownie nagraj
dane. Jeśli komunikat błędu pojawia się ponownie,
wymień płytę na inną.
• Płyta MD jest zabezpieczona przed nagrywaniem (na
wyświetlaczu pojawia się “SAVED”).
, Przesuń zabezpieczenie (strona 70).
• Poziom nagrania jest zbyt niski, aby nagrać dane
(w przypadku nagrywania ręcznego).
, Przestaw rekorder w tryb pauzy i wyreguluj poziom
nagrania.
• Do nagrywania została użyta fabrycznie nagrana płyta MD
(na wyświetlaczu pojawia się “PbONLY”).
, Włóż płytę MD z możliwością nagrywania.
• Nastąpiła próba włączenia trybu grupowego podczas
programowania.
, Włącz tryb grupowy przed rozpoczęciem
programowania.
Rekorder nie
• Rekorder może znajdować się w trybie gotowości do
rozpoczyna
nagrywania (np. jednoczesne zostały naciśnięte przyciski X
nagrywania.
i REC).
, Naciśnij X, aby rozpocząć nagrywanie.
Podczas
• Pozycja rozpoczęcia nagrywania (“R-Posi”) jest ustawiona
nagrywania
na “FrHere”.
rekorder kasuje już
, Przestaw “R-Posi” w pozycję “Fr End”.
istniejący materiał.
Podczas
• Z odtwarzacza nie dochodzi żaden sygnał.
nagrywania
, Podczas przegrywania w systemie cyfrowym
z przenośnego
z przenośnego odtwarzacza CD użyj zasilacza
odtwarzacza CD na
sieciowego i wyłącz funkcję antywstrząsową (np. ESP)
wyświetlaczu
odtwarzacza CD (strona 16).
pojawia się
“No SIG”.
Po zakończeniu
• Zasilacz sieciowy był odłączony lub podczas nagrywania
nagrywania na
nastąpiła awaria zasilania.
płycie MD nie ma
żadnych nagrań.
57
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Kieszeń nie otwiera • Źródła zasilania zostały odłączone podczas nagrywania lub
się.
edycji, lub też bateria się rozładowała.
, Włącz ponownie zasilanie lub wymień zużytą baterię na
nową.
• Kieszeń jest niedomknięta.
, Zamknij kieszeń tak, aby usłyszeć wyraźne
zatrzaśnięcie. Następnie naciśnij OPEN w celu otwarcia
kieszeni.
W słuchawkach nie • Wtyk słuchawek nie jest właściwie podłączony.
słychać dźwięku.
, Włóż prawidłowo wtyk słuchawek do gniazda i.
• Zbyt niska głośność.
, Wyreguluj głośność, naciskając VOL +, –.
• Wtyk jest zabrudzony.
, Oczyść wtyk.
Nie można
• AVLS jest włączone.
zwiększyć
, Ustaw AVLS na “OFF” (strona 49).
natężenia dźwięku.
Płyta MD nie jest
• Został zmieniony tryb odtwarzania.
odtwarzana
, Zmień tryb na normalny.
normalnie.
Płyta MD nie
• Odtwarzanie zostało zatrzymane przed dojściem do
odtwarza od
ostatniego utworu.
pierwszego utworu. , Naciśnij N na co najmniej 2 sekundy w celu
rozpoczęcia odtwarzania.
• Włączony jest tryb grupowy.
, Wyłącz tryb grupowy i rozpocznij odtwarzanie od
pierwszego utworu (naciśnij N na co najmniej
2 sekundy, aby rozpocząć odtwarzanie).
Dźwięk
• Podczas pracy rekorder jest narażony na drgania.
przeskakuje
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu.
podczas
• Bardzo krótki utwór może powodować przeskakiwanie
odtwarzania.
dźwięku.
, Staraj się nie tworzyć utworów krótszych niż
jednosekundowe.
Dźwięk jest silnie
• Silne fale magnetyczne pochodzące z telewizora lub
zakłócany.
podobnego urządzenia zakłócają pracę rekordera.
, Przenieś rekorder w miejsce oddalone od źródła fal
magnetycznych.
Nie można znaleźć • Został naciśnięty X po naciśnięciu . lub >.
znaczników
, Naciśnij X przed naciśnięciem . lub >.
początku utworu.
58
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Objaw
Płyta nie może być
edytowana na
innym urządzeniu.
Występują
chwilowe
zakłócenia pracy
rekordera.
Okienko
wyświetlacza nie
wygląda
prawidłowo.
Przyczyna/rozwiązanie
• Wybrane urządzenie nie obsługuje trybu stereo LP2 lub
LP4.
, Edytuj płytę na urządzeniu obsługującym tryb stero LP2
lub LP4.
• W związku z zastosowaniem specjalnej technologii
kompresji dźwięku w trybie stereofonicznym LP4 przy
pewnych źródłach mogą niekiedy wystąpić krótkotrwałe
szumy.
, Nagrywaj w normalnym trybie stereofonicznym lub
w trybie stereofonicznym LP2.
• Rekorder został odłączony od źródła zasilania.
, Odczekaj chwilę lub odłącz źródło zasilania, podłącz
ponownie i naciśnij dowolny przycisk funkcyjny
rekordera.
59
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Komunikaty
Jeśli następujące komunikaty zostaną wyświetlone w okienku wyświetlacza, należy
sprawdzić informacje poniżej.
Komunikat
błędu
BLANK
BUSY
Edit
ERROR
FULL
HiDCin
Znaczenie/rozwiązanie problemu
• W rekorderze znajduje się nie nagrana płyta MD.
• Próba użycia rekordera w trakcie dostępu do zapisanych
danych.
, Poczekaj, aż zniknie ten komunikat (w rzadkich
przypadkach może to potrwać kilka minut).
• Odtwarzacz MD nagrywa informacje (początek i koniec
utworu) z pamięci na płytę.
, Poczekaj na zakończenie tej operacji. Nie narażaj
odtwarzacza na wstrząsy ani nie przerywaj zasilania.
• Nagranie nie dokonało się prawidłowo.
, Umieść rekorder w miejscu nie narażonym na wstrząsy
i ponownie dokonaj nagrania.
• Płyta jest zabrudzona warstwą tłuszczu, odciskami palców,
porysowana lub nie jest standardową płytą dla tego urządzenia.
, Spróbuj powtórzyć nagranie z inną płytą.
• Rekorder nieprawidłowo czyta informacje o płycie.
, Ponownie włóż płytę.
• Rekorder nieprawidłowo czyta informacje o płycie.
, Włóż inną płytę.
, Jeśli można to zrobić, usuń całą zawartość płyty, wykonując
czynności z części (strona 47).
• Pozostały czas nagrywania na płycie to 12 sekund (stereo),
24 sekundy (tryb stereo LP2 lub mono), 36 sekund (stereo LP4)
lub mniej.
, Wymień płytę.
• Próba wprowadzenia więcej niż 200 znaków w celu opisania
pojedynczego utworu lub płyty.
• Nastąpiła próba wprowadzenia w nazwach utworów lub płyt
więcej niż 1700 znaków.
, Wprowadź skróconą nazwę utworu, grupy lub płyty
(strona 38) lub przestaw ustawienie “LPStmp” na “OFF”,
aby “LP:” nie było dodawane na początku nazwy utworu
(strona 24).
• Napięcie źródła zasilania jest zbyt wysokie (nie jest używany
dostarczony zasilacz lub zalecany przewód samochodowy).
, Zastosuj zasilacz sieciowy znajdujący się w zestawie lub
zalecany przewód samochodowy.
60
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Komunikat
błędu
HOLD
LoBATT
MEMORY
NoCOPY
NoDISC
No SIG
PbONLY
SAVED
Saving
SORRY
TEMP
Znaczenie/rozwiązanie problemu
• Rekorder jest zablokowany.
, Przesuń HOLD w kierunku przeciwnym do strzałki w celu
odblokowania rekordera (strona 12).
• Bateria jest rozładowana.
, Wymień baterię (strona 11).
• Próba nagrania w czasie, kiedy rekorder znajdował się
w miejscu narażonym na drgania.
, Umieść rekorder w stabilnym miejscu i ponownie rozpocznij
nagrywanie.
• Próba kopiowania z płyty, która jest chroniona przez Serial
Copy Management System. Nie wolno dokonywać kopii
z cyfrowo podłączonego źródła, które samo zostało nagrane
przy użyciu połączenia cyfrowego.
, Zastosuj połączenie analogowe (strona 22).
• Próba odtwarzania lub nagrywania bez płyty w rekorderze.
, Włóż płytę MD.
• Rekorder nie mógł wykryć sygnałów cyfrowych na wejściu.
, Upewnij się, że źródło zostało prawidłowo podłączone
(strona 13).
• Nastąpiła próba nagrywania lub edycji na fabrycznie nagranej
płycie MD (Pb oznacza “odtwarzanie”).
, Włóż płytę MD z możliwością nagrywania.
• Próba nagrywania lub edycji na płycie MD z zabezpieczeniem
w pozycji ochrony przed nagraniem.
, Przesuń zabezpieczenie (strona 70).
• Odtwarzacz MD nagrywa informacje (dźwięki) z pamięci na
dysk.
, Poczekaj na zakończenie tej operacji. Nie narażaj
odtwarzacza na wstrząsy ani nie przerywaj zasilania.
• Próba skasowania znacznika na początku pierwszego utworu.
• Próba skasowania znacznika początku utworu w celu
połączenia utworów, których rekorder nie może połączyć (na
przykład utwór nagrany w trybie stereo z utworem nagranym
w mono).
• Próba zastąpienia znaczników początku utworu.
• Próba naciśnięcia X lub T MARK podczas nagrywania
zsynchronizowanego.
• Próba włączenia funkcji grupowej podczas programowania.
, Włącz funkcję grupową przed rozpoczęciem
programowania.
• Rekorder jest nadmiernie rozgrzany.
, Odczekaj, aż rekorder ostygnie.
61
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Komunikat
błędu
TrFULL
TrPROT
Znaczenie/rozwiązanie problemu
• Osiągnięto maksymalną liczbę utworów, 254.
, Usuń niepotrzebne utwory (strona 46).
• Próba nagrywania lub edycji na utworze, który jest chroniony
przed skasowaniem.
, Dokonaj nagrania lub edycji na innych utworach.
• Próba edycji utworu, który został odznaczony na liście
w komputerze.
, Sprawdź w komputerze, czy utwór jest zaznaczony i dokonaj
edycji (strona 70).
62
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Lista menu
Funkcje menu
Naciśnij MENU, aby przejść do menu i naciśnij > lub . w celu wybrania
pozycji.
Menu w
Funkcje
rekorderze1)
EDIT
Wybór operacji edycji (opisywanie, usuwanie utworów, płyt, grup
itd.) (strona 39 do 44, 46 oraz 48).
DISP
Wyświetlanie czasu od początku odtwarzania, pozostałego czasu
odtwarzania itd. (strona 30 oraz 37).
P-MODE
Wybór trybu odtwarzania (z powtarzaniem, losowe itd.)
(strona 33).
RecVol
Wybór automatycznej lub ręcznej regulacji poziomu nagrania
(strona 30).
R-MODE
Wybór trybu nagrywania (SP stereo, stereo LP2, stereo LP4 lub
mono) (strona 23).
S-SEL
Wybór trybu “SOUND1” lub “SOUND2” (cyfrowa regulacja
dźwięku) (strona 36).
S-SET
Zmiana jakości fabrycznie ustawionego dźwięku (“SOUND1” lub
“SOUND2”) (strona 36).
TimeMk
Wybór funkcji automatycznych znaczników czasu (strona 28).
SYNC-R
Wybór “ON” lub “OFF” podczas nagrywania zsynchronizowanego
(strona 13).
OPTION
• AVLS (Automatic Volume Limiter System) — Wybór “ON” lub
“OFF” (strona 49).
• BEEP — Wybór “ON” lub “OFF” (strona 49).
• R-Posi — Wybór punktu początkowego podczas nagrywania
(strona 27).
• LPStmp — Wybór “ON” (“LP:” zostanie dodane na początku
nazwy utworu) lub “OFF” (strona 24).
1) Dostępne pozycje menu mogą być różne, w zależności od statusu trybu grupowego (włączony
lub wyłączony) lub statusu pracy rekordera.
63
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Diagramy menu w rekorderze
Na tej i kolejnych stronach przedstawiono menu dostępne w rekorderze dla każdego
trybu operacyjnego urządzenia. Każdy diagram wskazuje menu i pozycje menu,
które można wybrać na każdym poziomie menu. Szczegółowe informacje na temat
korzystania z menu znajdują się w części “Lista menu” (strona 63). Menu i pozycje
menu są naprzemiennie pokazywane na wyświetlaczu.
Menu i pozycje menu wybierane podczas zatrzymania rekordera
EDIT
D:Name
G:Set
G:Rls1)
G:Ers2)
LapTim
RecRem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
LP4
MONO
D:Ers
DISP
P-MODE
R-MODE
SP
LP2
S-SEL
, : Naciskając ENTER
h : Naciśnięcie > lub ..
OFF
SOUND1
SOUND2
64
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
, : Naciskając ENTER
h : Naciśnięcie > lub ..
SYNC-R
OFF
ON
AVLS
BEEP
OPTION
OFF
ON
R-Posi3)
FrHere
ON
LPStmp
Fr End
OFF
ON
OFF
1) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie grupowym i wybrano grupę inną niż
“GP --”.
2) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie grupowym.
3) Dostępne tylko, gdy tryb grupowy jest wyłączony.
Naciśnij CANCEL, aby anulować czynność z menu.
65
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Menu i pozycje menu wybierane w trybie odtwarzania
EDIT
T:Name
G:Name1)
T:Move
G:Move1)
LapTim
1 Rem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
T:Ers
DISP
P-MODE
S-SEL
OFF
SOUND1
SOUND2
, : Naciskając ENTER
h : Naciśnięcie > lub ..
S-SET3)
OPTION
AVLS
ON
BEEP
OFF
ON
OFF
1) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie grupowym i wybrano grupę inną niż
“GP --”.
2) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie grupowym.
3) Pojawia się tylko, gdy wybrano “SOUND1” lub “SOUND2”.
Naciśnij CANCEL, aby anulować czynność z menu.
66
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Menu i pozycje menu wybierane w trybie nagrywania
EDIT
T:Name
G:Name1)
LapTim
RecRem
Auto
Manual
SP
LP2
LP4
OFF
SOUND1
SOUND2
OFF
5 min
10 min
OFF
ON
D:Name
DISP
RecVol2)
R-MODE2)
MONO
S-SEL
S-SET3)
TimeMK
15 min
SYNC-R
, : Naciskając ENTER
h : Naciśnięcie > lub ..
OPTION
AVLS
OFF
ON
1) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie grupowym.
2) Pojawia się tylko, gdy rekorder znajduje się w trybie gotowości.
3) Pojawia się tylko, gdy wybrano “SOUND1” lub “SOUND2”.
Naciśnij CANCEL, aby anulować czynność z menu.
67
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 68 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Dane techniczne
Rekorder MD
System odtwarzania dźwięku
Cyfrowy system dźwięku MiniDisc
Właściwości diody laserowej
Materiały: GaAlAs MQW
Długość fali: λ = 790 nm
Czas trwania emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniej niż 44,6 µW
(Moc jest wartością zmierzoną w odległości
200 mm od powierzchni soczewki w bloku
czytnika optycznego, przy szczelinie 7 mm.)
Czas nagrywania i odtwarzania
Przy użyciu MDW-80
Maksymalnie 160 minut w trybie mono
Maksymalnie 320 minut w trybie stereo
Obroty
Ok. 380 do 2700 obr./min (CLV)
Korekcja błędów
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Częstotliwość próbkowania
44,1 kHz
Przetwornik częstotliwości
próbkowania
Wejście: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kodowanie
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
System modulacji
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Liczba kanałów
2 kanały stereo
1 kanał mono
Pasmo przenoszenia
od 20 do 20 000 Hz ±3 dB
Zniekształcenia ”Wow and Flutter”
Poniżej mierzalnej granicy
Wejścia
Wejście liniowe: gniazdo stereofoniczne
mini, minimalny poziom wejścia 49 mV
Optyczne (cyfrowe): optyczne (cyfrowe)
gniazdo mini
Wyjścia
i: gniazdo stereofoniczne mini,
maksymalny poziom na wyjściu 5 mW
+ 5 mW, impedancja 16 omów
Informacje ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Zasilacz sieciowy Sony (w zestawie)
podłączony do gniazda DC IN 3 V
(w nawiasach podano nazwy krajów):
120 V AC, 60 Hz (USA, Kanada
i Tajwan)
230 V AC, 50/60 Hz (Europa - kontynent)
240 V AC, 50 Hz (Australia)
220 V AC, 50 Hz (Chiny)
230 - 240 V AC, 50 Hz (Wielka Brytania
i Hong Kong)
110/220 V AC, 60 Hz (Korea)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz (Pozostałe
kraje)
Bateria alkaliczna LR6 (rozmiar AA)
Czas eksploatacji baterii
Patrz “Czas pracy baterii” (strona 51)
Wymiary
Ok. 81 × 27,9 × 74,4 mm bez elementów
wystających
Masa
Ok. 101 g (tylko rekorder)
Američki patenti (USA) i strani patentii,
licencirani od Dolby Laboratories.
Budowa i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Akcesoria opcjonalne
Przewód optyczny
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Słuchawki stereo* MDR-EX70LP,
MDR-72LP, MDR-A34LP
Aktywne kolumny SRS-Z500
Płyty MD, seria MDW, z możliwością
nagrywania
Dostawca w Państwa kraju może nie być
w stanie dostarczyć niektórych z wyżej
wymienionych urządzeń. O szczegółowe
informacje w kwestii osprzętu prosimy
zwrócić się do dostawcy.
∗ Korzystając z opcjonalnych słuchawek
należy zwrócić uwagę, czy są one
wyposażone w stereofoniczne wtyki
mini. Nie wolno używać słuchawek
z wtykami mikro.
68
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 69 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Opis
W jaki sposób płyta MiniDisc stała
się taka mała?
2,5-calowa płyta MiniDisc zamknięta
w plastikowej kasetce, która wygląda jak
3,5-calowa dyskietka (patrz rysunek
powyżej), wykorzystuje nową
technologię cyfrowej kompresji dźwięku
o nazwie ATRAC (Adaptive TRansform
Acoustic Coding). Aby pomieścić więcej
dźwięków na mniejszej powierzchni,
ATRAC wybiera i koduje tylko te
składniki częstotliwości, które są
słyszalne dla ucha ludzkiego.
Szybki Dostęp (Quick Random
Access)
Podobnie jak CD, płyty MD oferują
natychmiastowy swobodny dostęp do
początku każdego utworu muzycznego.
Fabrycznie nagrane płyty MD są
nagrywane wraz z adresami lokalizacji
odpowiadającymi każdemu wybieraniu
muzyki.
Płyty MD z możliwością zapisu
produkuje się wraz z “Obszarem TOC
użytkownika”, który zawiera kolejność
utworów. System TOC (Table of Contents
- Indeks utworów) jest podobny do
“systemu zarządzania katalogiem” na
dyskietce. Innymi słowy, na tym obszarze
są przechowywane adresy początku
i końca wszystkich utworów nagranych
na płycie. Pozwala to na swobodny
dostęp do początku dowolnego utworu,
zaraz po wprowadzeniu numeru utworu
(AMS), a także na oznaczenie tej
lokalizacji nazwą utworu, tak jak
w trakcie zapisywania na dyskietkę.
A
B
A — Obszar TOC użytkownika
Zawiera kolejność oraz
początkowe i końcowe punkty
utworów.
B — Dane muzyczne
Znaczenie określenia “brak
dźwięku”
“Brak dźwięku” oznacza stan rekordera,
w którym poziom sygnału wejściowego
wynosi około 4,8 mV przy korzystaniu
z wejścia analogowego lub poniżej
÷89 dB przy korzystaniu z wejścia
optycznego (cyfrowego) (uważając 0 dB
za maksymalny poziom możliwy do
nagrania na płycie MiniDisc).
Nagrywanie cyfrowe
Rekorder wykorzystuje Serial Copy
Management System (system zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala na
wykonywanie tylko jednej kopii
z oprogramowania fabrycznego. Poprzez
połączenia analogowe możliwe jest
kopiowanie tylko domowych płyt MD.
69
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 70 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Zabezpieczenie nagranej płyty MD
Oprogramowanie fabryczne na
płytach CD lub MD.
Nagrywanie cyfrowe
Aby zabezpieczyć płytę MD przed
ponownym nagraniem, przesuń
zabezpieczenie z boku płyty w pozycję
otwartą. Ustawienie to uniemożliwia
nagrywanie lub edycję płyty MD. Aby
ponownie nagrywać, należy z powrotem
przesunąć zabezpieczenie tak, aby było
widoczne.
Zabezpieczenie
Płyta MD Brak
Płyta MD
nagrana nagrywania z możliwością
w domu cyfrowego nagrywania
Mikrofon, odtwarzacz płyt, tuner itd.
(z analogowymi gniazdami wyjściowymi).
Nagrywanie analogowe
Tylna część
płyty MD
Nagrany materiał
jest zabezpieczony.
Nagrany materiał nie
jest zabezpieczony.
Płyta MD nagrana w domu
Nagrywanie cyfrowe
Brak
Płyta MD
Płyta MD
z możliwością nagrywania z możliwością
nagrywania cyfrowego nagrywania
Ograniczenia dotyczące edycji
utworów odznaczonych
w komputerze
Urządzenie to zostało tak opracowane, że
funkcje edycji (np. usuwanie utworów,
dodawanie znaczników początku utworu
oraz ich usuwanie) stają się niedostępne
dla utworów, które zostały odznaczone
w komputerze za pomocą narzędzia
obsługującego rozwiązanie Net MD. Ma
to zapobiegać utracie uprawnień edycji
w odniesieniu do usuniętych z komputera
utworów. Aby edytować te utwory, należy
najpierw wprowadzić je z powrotem
w komputerze, a następnie również
w komputerze dokonać ich edycji.
70
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\pl\324701431\02PL-MZR410EE1\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Monday, September 30, 2002 11:41 AM
Indeks
A
N
Akcesoria
w zestawie 8
Automatyczny znacznik czasu 28
AVLS 49
Nagrywanie
bez usuwania poporzednich
utworów 27
cyfrowe 13
dodawanie znaczników początków
utworów (automatyczny
znacznik czasu) 28
tryb MDLP 23
tryb nagrywania grupowego 25
Nagrywanie ręczne 29
B
Bateria
czas pracy 12, 51
standardowa 11
C
Cyfrowa regulacja dźwięku 35
Czyszczenie 53
O
D
P
DSP TYPE-R 16
G
G-PROTECTION 19
Grupa
przenoszenie grupy 44
tryb nagrywania grupowego 26
tryb odtwarzania grupowego 32
tryb przejścia do grupy 33
ustawienia 40
usuwanie 47
wyłączanie 42
Opisywanie 39
Podłączanie
analogowe 22
cyfrowe 14
Ponowne opisywanie 40
S
Sprawdzanie
pozostały czas 30, 37
pozycja odtwarzania 30
Sygnał dźwiękowy 49
T
H
Tryb odtwarzania 33
HOLD 12, 50
U
M
Usuwanie
cała zawartość płyty 47
grupa 47
znacznik 46
MDLP 23
Menu 63
Z
Znacznik początku utworu
dodawanie 44
usuwanie 45
71
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-31(1)]
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising