Sony | CFD-S01 | Sony CFD-S01 Instrukcja obsługi

2-655-834-81(1)
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
CD Radio
Cassette-Corder
Instrukcja obsługi
PL
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt
które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż
różnych płyt muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać, że są
wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem
CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Wydrukowano na papierze
wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu
na bazie oleju roślinnego, nie
zawierającego lotnych związków
organicznych.
CFD-S01
© 2005 Sony Corporation
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat przed
deszczem i wilgocią.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawy należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami,
zasłonami itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na
aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem,
takich jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
ściennego.
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej obsługi
eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji,
nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących
podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i
§36 punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983.
06. i są usługą płatną przez klienta.
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
zewnętrznych części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury przyłączeniowe
słuchawkowe nie podlegają gwarancji.
(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w
czasie wyładowań atmosferycznych należy
odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądż
też kabel antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
2 do gniazda ściennego
Uwagi
• Baterie należy wymienić, jeśli wskaźnik OPR/BATT  jest przyciemniony lub jeśli odtwarzacz nie działa.
Wszystkie baterie należy wymienić na nowe. Przed wymianą baterii należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD.
• Aby korzystać z odtwarzacza przy zasilaniu bateryjnym, odłącz przewód zasilający od odtwarzacza.
Zasypianie przy muzyce
1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła
dźwięku.
Aby wzmocnić basy
Naciśnij przycisk MEGA BASS .
Na wyświetlaczu pojawia się napis „MEGA BASS”.
Aby przywrócić zwykły dźwięk, naciśnij ten przycisk
ponownie.
Parametry ogólne
Głośnik
Pełnozakresowy: 8 cm śr., 4 Ω, typ stożkowy (2)
Wyjścia
Słuchawkowe typu jack (gniazdo stereofoniczne mini):
Dla słuchawek o impedancji 16–32 Ω
Moc wyjściowa
1,7 W + 1,7 W (przy 4 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
Zasilanie
W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:
Model koreański: prąd zmienny 220 V, 60 Hz
Model argentyński: prąd zmienny 220–230 V, 50 Hz
Inne modele: prąd zmienny 230 V, 50 Hz
9 V (prąd stały), 6 baterii R14 (rozmiar C)
Pobór mocy
dla prądu zmiennego 11 W
Żywotność baterii
W przypadku radiomagnetofonu kasetowego z odtwarzaczem CD:
Nagrywanie sygnału z radia FM
Sony R14P: ok. 6 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 20 godz.
Odtwarzanie kaset magnetofonowych
Sony R14P: ok. 3 godz.
Baterie Sony R14P: ok. 1,5 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 7 godz.
Wymiary
Ok. 360 × 141 × 235 mm (szer./wys./gł.)
(łącznie z częściami wystającymi poza obudowę)
Masa
Ok. 2,6 kg (z bateriami)
Wyposażenie
Przewód zasilający prądu zmiennego (1)
Płyty CD, które urządzenie MOŻE odtwarzać
Lokalizacja urządzenia
• Płyty audio CD
• Płyty CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten
jest jednym ze standardów nagrywania dźwięku na płytach Audio
CD.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła
ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu, wstrząsów
mechanicznych lub w samochodzie narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości
mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy. Otwory wentylacyjne
muszą być odsłonięte, aby zapewnić prawidłową pracę
odtwarzacza i przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.
• Głośniki są wyposażone w silne magnesy, dlatego karty
kredytowe korzystające z zapisu magnetycznego oraz zegarki
mechaniczne należy przechowywać z dala od odtwarzacza,
aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym
wpływem pola magnetycznego.
• Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie innym niż format
muzyczny CD
• Płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane, brudne
lub nagrane na niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym
• Płyty CD-R/CD-RW nieprawidłowo sfinalizowane
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego  lub włóż sześć baterii R14 (rozmiar C) (nie znajdują się w
wyposażeniu) do komory baterii .
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawkowego) .
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy stereofoniczny
Czas szybkiego przewijania
Ok. 150 s dla kaset Sony C-60
Pasmo przenoszenia
TYPE I (normal): 80 – 10 000 Hz
Środki ostrożności
1 do gniazda AC IN
Aby słuchać dźwięku za pośrednictwem
słuchawek
Sekcja magnetofonu kasetowego
Słuchawki Sony MDR

Naciśnij przycisk VOLUME +, – .
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1 611 kHz (odstęp 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (odstęp 10 kHz)
Częstotliwość pośrednia
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Anteny
FM: Antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa
Odtwarzanie płyt CD
Płyty CD, których urządzenie NIE MOŻE odtwarzać
Aby wyregulować głośność
Sekcja radia
Akcesoria dodatkowe

Model europejski: naciśnij przycisk OPERATE .
Inne modele: naciśnij przycisk POWER .
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 μW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości 200 mm od powierzchni
soczewki obiektywu na bloku optycznym adaptera o apreturze 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej mierzalnej granicy
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Źródła zasilania
Aby włączyć/wyłączyć zasilanie
Sekcja odtwarzacza CD
Sony LR14 (alkaliczne): ok. 12 godz.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia
Dane techniczne
2 Naciśnij przycisk SLEEP , tak aby na wyświetlaczu
pojawił się napis „SLEEP”.
3 Naciskaj przycisk SLEEP , aby wybrać czas
w minutach, po jakim odtwarzacz wyłączy się
automatycznie.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
„60”  „90”  „120”  „OFF”  „10”  „20” 
„30”.
Aby anulować funkcję zasypiania przy muzyce
Naciśnij przycisk OPERATE (lub przycisk POWER) ,
aby wyłączyć zasilanie.
Uwaga
W przypadku korzystania z tej funkcji podczas odtwarzania taśmy:
Jeśli długość jednej strony taśmy przekracza zaprogramowany
czas, magnetofon nie wyłączy się aż do zakończenia odtwarzania
taśmy.
Uwagi dotyczące płyt
• Przed rozpoczęciem odtwarzania,
płytę CD należy oczyścić za pomocą
specjalnej ściereczki. Płytę należy
czyścić, zaczynając od środka w
kierunku na zewnątrz. Wszelkie rysy,
brud lub odciski palców znajdujące się
na płycie CD mogą powodować błędy
podczas odtwarzania płyty.
• Nie należy używać takich środków, jak benzyna, rozpuszczalnik,
dostępne w sprzedaży środki czyszczące czy środki antystatyczne
w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych.
• Nie należy zostawiać płyt CD w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła ani w
samochodach zaparkowanych w nasłonecznionych miejscach,
gdzie może nastąpić znaczny wzrost temperatury.
• Nie wolno naklejać papieru lub naklejek na płytę CD ani rysować
powierzchni płyty CD.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę CD należy przechowywać w
przeznaczonym do tego celu opakowaniu.
Bezpieczeństwo
• Ponieważ wiązka laserowa odtwarzacza CD jest niebezpieczna
dla wzroku, nie wolno otwierać obudowy. Wszelkie naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt
serwisowy.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub
ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono
podłączone ponownie.
• Za pomocą tego odtwarzacza nie można odtwarzać płyt o
niestandardowych kształtach (np. w kształcie serca, kwadratu,
gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie odtwarzacza. Nie należy używać tego typu płyt.
Źródła zasilania
• W przypadku zasilania odtwarzacza z sieci należy upewnić się,
że napięcie robocze odtwarzacza jest takie samo jak napięcie w
lokalnej sieci elektrycznej (patrz „Dane techniczne”) i korzystać
z przewodu zasilającego znajdującego się w wyposażeniu; nie
należy korzystać z przewodów innego typu.
• Nawet po wyłączeniu odtwarzacza urządzenie znajduje się cały
czas pod napięciem, dopóki wtyk przewodu zasilającego jest
podłączony do gniazda ściennego.
• Odłącz odtwarzacz od gniazda ściennego, gdy nie będzie
używany przez dłuższy okres czasu.
• Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualny wyciek
elektrolitu lub korozję.
• Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia
roboczego, poborze mocy itp. jest umieszczona na spodniej
części urządzenia.
Obsługa
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio z zimnego
do ciepłego otoczenia lub zostało umiejscowione w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD
może skraplać się para. W takim przypadku urządzenie nie
będzie działać prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę CD z
odtwarzacza i poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.
• Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy
ustawić je na kilka minut w trybie odtwarzania, aby umożliwić
rozgrzanie się sprzętu, a następnie włożyć kasetę.
Uwagi dotyczące kaset
• Aby zabezpieczyć kasetę przed
przypadkowym nagraniem,
Strona A
należy wyłamać zabezpieczenie
dla strony A lub B. Aby w
późniejszym czasie ponownie
użyć taśmy do nagrywania,
Zabezpieczenie strony A
należy zasłonić miejsce po
wyłamanym zabezpieczeniu za Zabezpieczenie strony B
pomocą taśmy samoprzylepnej.
• Nie zaleca się stosowania kaset dłuższych niż 90-minutowe,
za wyjątkiem długiego nagrywania lub odtwarzania w trybie
ciągłym.
Czyszczenie obudowy
• Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką szmatką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie należy
używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących
odtwarzacza należy kontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Rozwiązywanie problemów
Czynności podstawowe
Wybieranie trybu odtwarzania
Programowanie stacji radiowych
Ogólne
Naciśnij przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „ 1”, „ ”, „SHUF”, „SHUF” i „ ”, „PGM” lub
„PGM” i „ ”. Następnie wykonaj następujące czynności:
Stacje radiowe można zapisać w pamięci odtwarzacza.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji
radiowych: 20 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM, w
dowolnej kolejności.
Nie można włączyć zasilania.
Aby wybrać:
Powtarzanie
pojedynczego
utworu
* Na przyciskach VOLUME + ,   i   znajduje się
wypukły punkt.
Odtwarzanie płyty CD
1 Naciśnij przycisk CD  (natychmiastowe włączenie
zasilania).
2 Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE  i umieść
płytę CD w kieszeni, stroną z nadrukiem do góry.
Naciśnij przycisk  PUSH OPEN/CLOSE , aby
zamknąć kieszeń.
Wybierz
opcję
„ 1”
Powtarzanie „
wszystkich
utworów
”
Następnie wykonaj
następujące czynności
Naciśnij przycisk  lub
 , aby wybrać utwór,
który ma być powtarzany, a
następnie naciśnij przycisk
 .
Naciśnij przycisk  .
Odtwarzanie „SHUF”
w kolejności
losowej
Naciśnij przycisk  .
Powtarzanie „SHUF” i
utworów w „ ”
kolejności
losowej
Naciśnij przycisk  .
Odtwarzanie „PGM”
zaprogramowanych
utworów
(funkcja
Program Play)
Naciśnij przycisk 
lub  , a następnie
przycisk DISPLAY• ENTER 
dla utworów, które chcesz
zaprogramować w żądanej
kolejności. W ten sposób
można zaprogramować
do 20 utworów. Następnie
naciśnij przycisk  .
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET  ,
aby wybrać zakres.
2 Przytrzymaj przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET
 naciśnięty przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu
zacznie migać wskaźnik „AUTO”.
3 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER .
Stacje są zapisywane w pamięci w kolejności od
najniższych do najwyższych częstotliwości.
Jeśli nie można zaprogramować stacji automatycznie
Stację o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET ,
aby wybrać zakres.
2 Ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
3 Przytrzymaj naciśnięty przycisk DISPLAY•ENTER 
przez 2 sekundy, aż numer stacji zacznie migać na
wyświetlaczu.
4 Naciskaj przycisk PRESET + lub –  , aż na
wyświetlaczu zacznie migać numer wybrany dla
danej stacji.
5 Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER .
Stara stacja zostanie zastąpiona przez nową.
Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci nawet po
odłączeniu przewodu zasilającego lub po wyjęciu baterii.
3 Naciśnij przycisk  .
Wszystkie utwory zostaną odtworzone jednokrotnie.
Numer
utworu
Czas
odtwarzania
Naciśnij
Wstrzymać
 . Aby wznowić
odtwarzanie
odtwarzanie, naciśnij ponownie
(pauza)
ten przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie  .
Przejść do
 .
następnego utworu
Cofnąć się do
 .
poprzedniego utworu
Zaprogramowany
utwór
Powtarzanie „PGM”
zaprogramo- i „ ”
wanych
utworów
Aby
Odszukać miejsce
na płycie podczas
jej odtwarzania
 (do przodu) lub  (do
tyłu)  podczas odtwarzania
i przytrzymaj go, aż zostanie
odnalezione wybrane miejsce.
Znaleźć potrzebny  (do przodu) lub 
fragment,
(do tyłu)  w trybie pauzy
obserwując
i przytrzymaj ten przycisk
wyświetlacz
do momentu znalezienia
odpowiedniego miejsca.
Wyjąć płytę CD z
 PUSH OPEN/CLOSE .
odtwarzacza
Korzystanie z wyświetlacza
Aby sprawdzić całkowitą liczbę utworów i czas
ich odtwarzania
Naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER  w trybie
zatrzymania.
Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania
Kolejność
odtwarzania
Naciśnij przycisk 
lub  , a następnie
przycisk DISPLAY•ENTER 
dla utworów, które chcesz
zaprogramować w żądanej
kolejności. W ten sposób
można zaprogramować
do 20 utworów. Następnie
naciśnij przycisk  .
Aby anulować wybrany tryb odtwarzania
Naciskaj przycisk MODE , aż z wyświetlacza zniknie
wybrany tryb.
Aby sprawdzić na wyświetlaczu
zaprogramowane utwory oraz kolejność ich
odtwarzania
Aby sprawdzić kolejność utworów przed
odtwarzaniem, naciśnij przycisk DISPLAY•ENTER .
Po każdym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu
pojawia się numer utworu w zaprogramowanej
kolejności.
Wskazówki
• Program można odtworzyć ponownie, ponieważ jest on
zapisywany w pamięci i przechowywany do momentu otwarcia
kieszeni odtwarzacza CD.
• Istnieje możliwość nagrania własnego programu. Po utworzeniu
programu należy włożyć czystą taśmę do kieszeni magnetofonu i
nacisnąć przycisk  , aby rozpocząć nagrywanie.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY•ENTER
Słuchanie audycji radiowych
wyświetlaczu zmieniają się w następujący sposób:
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RADIO BAND•AUTO
 podczas odtwarzania płyty CD. Wskazania na

Numer bieżącego utworu i czas
odtwarzania

Numer bieżącego utworu i czas pozostały
do końca tego utworu*

Liczba pozostałych utworów i czas
pozostały do końca płyty CD
* W przypadku, gdy numer utworu jest większy od 20, czas
pozostały do jego końca jest wyświetlany na wyświetlaczu jako
„- -:- -”.
PRESET  (automatyczne włączenie zasilania).
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
wskaźnik zmienia się w następujący sposób:
„FM”  „AM”
2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk TUNE + lub – ,
aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać cyfry
oznaczające częstotliwość.
Odtwarzacz automatycznie wyszukuje
częstotliwości radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w
chwili znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić częstotliwości, należy
naciskać przycisk, aby wyszukiwać częstotliwości
krok po kroku.
Gdy odbierania jest audycja stereofoniczna w
zakresie FM, wyświetlany jest wskaźnik „ST”.
Wskazówka
Słuchanie zaprogramowanych
stacji radiowych
1 Naciśnij przycisk RADIO BAND•AUTO PRESET ,
Odtwarzanie taśmy
1 Naciśnij przycisk TAPE  (automatyczne włączenie
zasilania).
2 Naciśnij przycisk   i włóż taśmę do kieszeni
magnetofonu odtwarzaną stroną do siebie. Używaj
tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij kieszeń.
Upewnij się, że taśma nie jest luźna, aby uniknąć
uszkodzenia taśmy lub urządzenia.
Odtwarzacz CD
Płyta CD nie jest odtwarzana lub na wyświetlaczu pojawia
się napis „no dISC”, mimo że płyta CD znajduje się w
odtwarzaczu.
• Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
• Oczyść płytę CD.
• Wyjmij płytę CD i pozostaw kieszeń odtwarzacza otwartą przez
około godzinę, aby skondensowana para wodna mogła wydostać
się na zewnątrz.
• Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
• Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CD-RW, urządzeniem
nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
Dźwięk jest przerywany.
• Zmniejsz poziom głośności.
• Oczyść płytę CD lub wymień ją, jeśli została poważnie
uszkodzona.
• Umieść odtwarzacz w takim miejscu, w którym nie będzie
narażony na wstrząsy.
• Oczyść soczewki za pomocą dostępnego w sprzedaży pojemnika
z powietrzem.
• Zanikanie dźwięku lub słyszalny szum może występować podczas
korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku
problemów z urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Niezadowalająca jakość odbioru.
• Aby poprawić jakość
odbioru FM, należy
zmienić położenie
anteny.
• Aby poprawić jakość
odbioru AM, należy
zmienić położenie
samego odtwarzacza.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
• Odsuń odtwarzacz od telewizora.
Obraz na ekranie telewizora jest niestabilny.
• Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie FM
urządzenie znajduje się blisko odbiornika TV z anteną pokojową,
należy odsunąć odtwarzacz od odbiornika.
Magnetofon
Taśma nie przesuwa się po naciśnięciu przycisku
odtwarzania.
• Starannie zamknij kieszeń kasety.
Nie działa przycisk  , nie można odtwarzać taśmy lub
nie można nagrywać na taśmie.
3 Naciśnij przycisk  .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby
Naciśnij
Wstrzymać
 . Aby wznowić odtwarzanie,
odtwarzanie (pauza) naciśnij ponownie ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
 .
Przewijać do
przodu lub do
tyłu*
 lub  (przewijanie do przodu
lub do tyłu) .
Wyjąć kasetę
 .
* Jeśli taśma została przewinięta do końca, naciśnij przycisk  ,
aby zwolnić przycisk  lub  .
Nagrywanie na taśmie
1 Naciśnij przycisk   i włóż czystą taśmę do
kieszeni magnetofonu nagrywaną stroną do siebie.
Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal). Zamknij
kieszeń.
2 Wybierz źródło dźwięku, z którego chcesz nagrywać.
Aby nagrywać z odtwarzacza płyt CD, włóż płytę CD
i naciśnij przycisk CD .
Aby nagrywać audycje radiowe, ustaw wymaganą
stację.
Aby
Jeśli konieczna jest zmiana interwału strojenia AM,
należy wykonać następujące czynności:
Wstrzymać
nagrywanie
PRESET  i CD  i, podłącz przewód zasilania
do ściennego gniazda zasilającego. Interwał
dostrajania zostanie zmieniony i na wyświetlaczu na
4 sekundy pojawi się wskaźnik „AM 9” lub „AM 10”.
Po zmianie interwału strojenia należy ponownie
zaprogramować stacje radiowe.
• W pobliżu odtwarzacza używany jest telefon przenośny lub inne
urządzenie emitujące fale radiowe.
 Odsuń telefon lub inne urządzenie zakłócające od odtwarzacza.
zaprogramowaną stację.
Zmiana interwału strojenia AM
2 Trzymając naciśnięte przyciski RADIO BAND•AUTO
Słychać zakłócenia.
aby wybrać zakres.
3 Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć nagrywanie
PRESET  i CD , odłącz przewód zasilania od
ściennego gniazda zasilającego.
• Odłącz słuchawki podczas słuchania muzyki przez głośniki.
2 Naciśnij przycisk PRESET + lub – , aby ustawić
Jeśli w czasie słuchania audycji w zakresie FM występują szumy,
należy naciskać przycisk MODE , aż na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „Mono”, a radio rozpocznie odtwarzanie sygnału
monofonicznego.
1 Trzymając naciśnięte przyciski RADIO BAND•AUTO
Nie słychać dźwięku.
Radio
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij przycisk   jednokrotnie, jeśli odtwarzacz
CD jest zatrzymany, i dwukrotnie, jeśli odtwarzacz
CD odtwarza płytę CD. Bieżący program zostanie
skasowany. Następnie utwórz nowy program zgodnie
ze wskazówkami dotyczącymi programowania.
• Podłącz starannie przewód zasilający do gniazda ściennego.
• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
(przycisk  jest zwalniany automatycznie).
Naciśnij
 . Aby wznowić
nagrywanie, naciśnij
ponownie ten przycisk.
Przerwać nagrywanie  .
Wskazówki
• Ustawienia poziomu głośności lub uwydatniania dźwięku nie
mają wpływu na poziom tych parametrów w nagraniu.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas nagrywania należy
używać zasilania sieciowego.
• Aby skasować nagranie, należy wykonać następujące czynności:
1 Włóż taśmę z nagraniem, które chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk TAPE .
3 Naciśnij przycisk  .
• Upewnij się, że zabezpieczenie kasety przed zapisem nie zostało
wyłamane.
Zniekształcenia albo niska jakość odtwarzania, nagrywania
lub kasowania.
• Oczyść głowice za pomocą kasety czyszczącej na sucho lub
mokro (sprzedawanej oddzielnie) po każdych 10 godzinach
używania, przed wykonaniem ważnego nagrania lub po
odtwarzaniu starej taśmy. Zaniedbanie czyszczenia głowic może
spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uniemożliwić
nagrywanie lub odtwarzanie kaset. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi kasety czyszczącej.
• Używana jest taśma typu TYPE II (high position) lub TYPE IV
(metal). Używaj tylko taśm typu TYPE I (normal).
• Rozmagnesuj głowice za pomocą kasety rozmagnesowującej
dostępnej w sprzedaży.
• Jeśli baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na nowe.
Jeśli po zastosowaniu tych sposobów usunięcia usterek wciąż
występują problemy, należy odłączyć przewód zasilający i wyjąć
wszystkie baterie. Po zniknięciu z wyświetlacza wszystkich
oznaczeń, należy podłączyć ponownie przewód zasilający lub
włożyć baterie. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się
z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Download PDF

advertising