Sony | NW-E55 | Sony NW-E55 Instrukcja obsługi

MP3 Manager Software
for Sony Network Walkman
Instrukcja obsługi
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Sony Corporation
oznaczającym urządzenia stereofoniczne
współpracujące ze słuchawkami.
jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
NW- E55/75
© 2004 Sony Corporation
B Korzystanie z programu MP3
File Manager
Do czego służy
program MP3 File
Manager
Za pomocą programu MP3 File Manager
można w prosty sposób przesyłać pliki
dźwiękowe MP3 do odtwarzacza
Network Walkman bez zmiany formatu,
w przeciwieństwie do programu
SonicStage, który dokonuje konwersji
plików dźwiękowych MP3 do formatu
ATRAC3 lub ATRAC3plus.
• System operacyjny:
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(Program MP3 File Manager nie działa w
wersji chińskiej uproszczonej systemu
operacyjnego Windows 98 Second
Edition i Windows Millennium Edition.)
• Procesor: Pentium II 400 MHz lub
szybszy
• Pamięć RAM: 64 MB lub więcej
• Dysk twardy: 5 MB lub więcej
• Wyświetlanie: kolor 16 bitów lub
więcej, rozdzielczość 800 × 600
punktów lub wyższa
• Port USB (Obsługa portu USB,
dawniej nazywanego USB1.1)
Obsługa języków
Możliwość wyświetlania w programie
MP3 File Manager tekstów w różnych
językach zależy od systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki,
należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego
z językiem, który ma być wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że
wszystkie języki będą prawidłowo
wyświetlane w programie MP3 File
Manager.
– Znaki utworzone przez użytkownika i
niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
1
Korzystanie z programu MP3 File Manager
Program MP3 File Manager jest
fabrycznie zainstalowany w
odtwarzaczu Network Walkman,
dzięki czemu nie ma potrzeby
instalacji.
Jednak przed rozpoczęciem
korzystania z programu MP3 File
Manager, należy zainstalować na
komputerze program SonicStage z
dołączonej płyty CD-ROM. Jeżeli
program SonicStage nie zostanie
zainstalowany, odtwarzacz
Network Walkman nie zostanie
rozpoznany przez komputer. W
przypadku korzystania z komputera
bez zainstalowanego
oprogramowania SonicStage należy
zainstalować sterownik odtwarzacza
Network Walkman z witryny obsługi
klienta firmy Sony ([http://
www.support-nwwalkman.com] model europejski, [http://
www.sony.com/walkmansupport] model amerykański i kanadyjski,
[http://www.css.ap.sony.com/] pozostałe modele).
Wymagania dotyczące systemu
Przesylanie plików
dzwiekowych MP3 z
komputera do
odtwarzacza
Network Walkman
1
Podlacz odtwarzacz Network
Walkman do komputera.
Najpierw nalezy podlaczyc male
zlacze nalezacego do wyposazenia
specjalnego przewodu USB do
gniazda USB odtwarzacza Network
Walkman, a nastepnie duze zlacze
do portu USB komputera.
Na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat „CONNECT” (Podlacz).
Lampka
dostepu
(ACCESS)
�� �
����
�
do gniazda USB
do portu USB
Specjalny przewód USB
(nalezy do wyposazenia)
2
2
3
4
5
Na komputerze kliknij ikone [My
Computer]-[removable disk:]*
([Mój komputer]-[Dysk
wymienny:]*).
* [Network Walkman] w przypadku
systemu operacyjnego Windows
XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
Kliknij folder [Esys], aby otworzyc
dysk wymienny.
Kliknij dwukrotnie ikone
[MP3FileManager.exe], aby
uruchomic program.
Przeciagnij pliki dzwiekowe MP3,
które chcesz przeslac do
odtwarzacza Network Walkman i
upusc je w oknie programu MP3
File Manager.
Pliki dzwiekowe w formacie MP3
mozna równiez przesylac do
odtwarzacza Network Walkman,
przeciagajac folder.
Uwagi
Jeżeli program MP3 File
Manager zostanie przypadkowo
skasowany przez formatowanie,
można go przywrócić z
dołączonej płyty CD-ROM w
następujący sposób:
1
2
3
4
5
Podłącz odtwarzacz Network Walkman
do komputera za pomocą kabla USB.
Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do
komputera.
Przy użyciu Eksploratora Windows
otwórz płytę CD-ROM, wybierz folder
[MP3FileManager] i otwórz go.
Model europejski, amerykański i
kanadyjski: Wybierz folder ([English],
[French]*) i otwórz go za pomocą
programu Eksplorator Windows.
Pozostałe modele: Wybierz folder
([English], [Korean], [Simplified
Chinese]) odpowiadający systemowi
operacyjnemu komputera i otwórz go
za pomocą programu Eksplorator
Windows.
Model europejski, amerykański i
kanadyjski: Kliknij dwukrotnie plik
instalacyjny
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
Rozpocznie się instalacja.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi przez
kreatora instalacji.
Pozostałe modele: Kliknij dwukrotnie
plik instalacyjny
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
Rozpocznie się instalacja.
Należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi przez
kreatora instalacji.
* Menu Help będzie wyświetlane w
języku francuskim, a menu Operation
- w języku angielskim.
(Z witryny obsługi klienta firmy Sony można
również pobrać oprogramowanie MP3 File
Manager ([http://www.supportnwwalkman.com] - model europejski, [http://
www.sony.com/walkmansupport] - model
amerykański i kanadyjski, [http://
www.css.ap.sony.com/] - pozostałe modele).)
3
Korzystanie z programu MP3 File Manager
• Po zakończeniu przesyłania należy upewnić
się, że obudowa jest zamknięta, aby
zapobiec przedostawaniu się cieczy do
wnętrza komory baterii.
• Nie należy odłączać kabla USB lub
wyjmować odtwarzacza Network Walkman,
gdy program MP3 File Manager jest
uruchomiony. W takim przypadku nie można
zagwarantować prawidłowego działania.
• Lampka dostępu (ACCESS) miga, gdy
odtwarzacz Network Walkman ma dostęp
do komputera.
• Nie należy odłączać przewodu USB lub
wyjmować odtwarzacza Network Walkman,
gdy miga lampka dostępu (ACCESS).
Przesyłane dane mogą ulec zniszczeniu.
• W przypadku korzystania z systemu
Windows 2000 należy zainstalować dodatek
Service Pack 3 lub nowszy.
• W odtwarzaczu Network Walkman wyższy
priorytet ma wyświetlanie informacji
zapisanych w znacznikach ID3. (Znacznik
ID3 jest to format zapisu informacji o tytule
utworu, wykonawcy itp. w plikach MP3.
Odtwarzacz Network Walkman obsługuje
wersje: 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4).
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania odtwarzacza Network Walkman w
przypadku korzystania z koncentratora USB
lub przedłużacza przewodu USB.
Odtwarzacz Network Walkman należy
podłączać bezpośrednio do komputera przy
użyciu specjalnego przewodu USB.
• Niektóre urządzenia USB podłączone do
komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza Network Walkman.
• Po podłączeniu odtwarzacza Network
Walkman wszystkie przyciski sterujące są
zablokowane.
• Gdy odtwarzacz Network Walkman jest
podłączony do komputera, dane zapisane w
wewnętrznej pamięci flash można
wyświetlać przy użyciu Eksploratora
Windows.
• Z programem MP3 File Manager zgodne są
pliki dźwiękowe MP3 o częstotliwości
próbkowania 44,1 kHz i szybkości transmisji
8-320 kbps.
Ekran programu MP3 File Manager
1
2
6
5
3
4
1 Lista albumów
Kliknij dwukrotnie, aby wyswietlic
dolaczona liste utworów. Kliknij
dwukrotnie ponownie, aby ukryc
liste utworów.
2 Lista utworów
3
Kliknij ten przycisk, aby skasowac
zaznaczone albumy lub utwory.
Kliknij ten przycisk, aby zakonczyc
dzialanie programu MP3 File
Manager.
6 Zaznaczony wiersz staje sie
niebieski
Uzywajac klawisza CTRL lub Shift,
mozna zaznaczyc kilka albumów lub
utworów jednoczesnie.
Uwaga
4
Kliknij ten przycisk, aby skasowac
wszystkie albumy lub utwory.
4
5
Pliki dzwiekowe przeslane do wewnetrznej
pamieci flash za pomoca programu
SonicStage nie sa wyswietlane na ekranie
programu MP3 File Manager. Ponadto, pliki
dzwiekowe przeslane do wewnetrznej pamieci
flash za pomoca programu MP3 File Manager
nie sa wyswietlane na ekranie programu
SonicStage.
Kasowanie pliku
dzwiekowego
Zmiana kolejnosci
plików dzwiekowych
Korzystajac z programu MP3 File
Manager, mozna kasowac utwory
zapisane w wewnetrznej pamieci flash
wedlug utworów lub albumów.
Korzystajac z programu MP3 File
Manager, mozna zmieniac kolejnosc
utworów zapisanych w wewnetrznej
pamieci flash wedlug utworów lub
albumów.
2
3
Otwórz program MP3 File Manager.
Zaznacz tytul utworu, który
chcesz usunac.
Kliknij przycisk
na ekranie.
1
2
3
Otwórz program MP3 File Manager.
Zaznacz tytul utworu, który
chcesz przeniesc.
Przenies go metoda „przeciagnij i
upusc”.
z Wskazówka
Uzywajac klawisza CTRL lub Shift, mozna
zaznaczyc kilka albumów lub utworów
jednoczesnie. Nie mozna jednak zaznaczac
jednoczesnie albumów i utworów.
5
Korzystanie z programu MP3 File Manager
1
Download PDF

advertising