Sony | NW-HD3 | Sony NW-HD3 Instrukcja obsługi

NW-HD3
Instrukcja obsługi
Network Walkman
Przenośny odtwarzacz audio
wyposażony w twardy dysk
© 2004 Sony Corporation
PL
Informacje użytkownika
For the customers in the USA
Numer modelu i numer seryjny umieszczono
z tyłu urządzenia. Wprowadź numer seryjny
w odpowiednim miejscu poniżej. Używaj
tych numerów w kontaktach z dealerem
Sony dotyczących tego urządzenia.
Nr modelu NW-HD3
Nr seryjny ___________________________
INFORMATION:
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz
i chronić je przed wilgocią.
Nie instalować urządzenia w zabudowie,
na przykład w regale na książki lub
zamkniętej szafce.
Aby uniknąć pożaru, nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Uwaga dotycząca warunków pracy
Jeśli urządzenie pracuje w miejscu
narażonym na występowanie ładunków
statycznych albo zakłóceń
elektrycznych, może dojść
do zniekształcenia informacji
dotyczących przesyłania utworu.
W takim wypadku niemożliwe
będzie uzyskanie autoryzacji przesyłania
utworu na komputer.
For the customers in the USA and
Canada
RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES
Lithium-ion batteries are recyclable.
You can help preserve our environment by returning
your used rechargeable batteries to the collection and
recycling location nearest you.
For more information regarding recycling of
rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or
visit http://www.rbrc.org/.
Caution: Do not handle damaged or leaking
Lithium-ion batteries.
2 PL
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and
receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
You are cautioned that any changes or modifications
not expressly approved in this manual could void your
authority to operate this equipment.
If you have any questions about this product:
Visit: www.sony.com/walkmansupport
Contact:
Sony Customer Information Service Center at 1-(866)456-7669
Write:
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.,
Fort Myers, FL 33913
Trade Name:
Model No.:
Responsible Party:
Address:
Telephone Number:
SONY
NW-HD3
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127 USA
858-942-2230
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
“WALKMAN” jest zastrzeżonym
znakiem towarowym Sony Corporation,
który oznacza produkty ze słuchawkami
stereo
jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
Spis treści
Uwagi dla użytkowników ............................. 4
Środki ostrożności ......................................... 5
Bezpieczeństwo .................................................... 5
Instalacja ................................................................. 5
Nagrzewanie się urządzenia............................. 5
Słuchawki ............................................................... 5
Czyszczenie ........................................................... 5
Odtwarzanie utworów wybranych
według ustawienia MODE (Tryb) (Artist
- Wykonawca, Album - Album, Genre - Gatunek,
Group - Grupa itp.) ............................................ 21
Stan wyświetlacza dla ustawień MODE
(Tryb) .................................................................... 23
Dodawanie zakładki (Odtwarzanie zakładki) ... 24
Zmiana ustawień odtwarzania (Tryb
odtwarzania) ...................................................... 25
Pierwsze kroki
Sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia .......................................... 6
Rozmieszczenie części i elementów
sterujących ....................................................... 7
Informacja o numerze seryjnym..................... 7
Przygotowywanie źródła zasilania .......... 8
Ładowanie akumulatora poprzez
połączenie USB ................................................... 9
Sprawdzanie poziomu naładowania
akumulatora .......................................................... 9
Instalacja oprogramowania
SonicStage nakomputerze...................... 10
Wymagania systemowe ................................... 10
Instalacja SonicStage ....................................... 11
Importowanie plików dźwiękowych
do komputera ............................................... 12
Przesyłanie plików dźwiękowych do
odtwarzacza .................................................. 14
Korzystanie z Pomocy programu
SonicStage ........................................................... 16
Odtwarzanie
Odtwarzanie ......................................... 18
Blokowanie elementów sterujących
(HOLD (Blokada) .................................................... 19
Podstawowe operacje odtwarzania
(Odtwarzanie,zatrzymanie,wyszukiwanie) .............. 20
Sprawdzanie informacji
na wyświetlaczu ................................................ 20
Ustawienia odtwarzania (Tryb odtwarzania)... 26
Powtarzanie utworów (Powtarzanie)................ 28
Zmiana jakości dźwięku i ustawień ........
............................................................................ 29
Ustawienia ............................................................ 30
Personalizacja ustawień dźwięku
(Sound EQ - Użytkownika) ..................................... 32
Regulacja pokreślenia tonów wysokich i
niskich(Ustawienie dźwięku cyfrowego) .............. 33
Inne funkcje
Przesyłanie plików dźwiękowych
z powrotem do komputera .................. 34
Podłączanie innych urządzeń................. 35
Zapisywanie danych innych niż pliki
dźwiękowe ..................................................... 36
Przywracanie ustawień fabrycznych ... 36
Formatowanie dysku twardego ............. 37
Dodatkowe informacje
Pozbywanie się zużytego
urządzenia............................................ 39
Rozwiązywanie problemów ..................... 41
Komunikaty o błędach............................... 46
Indeks ............................................................... 48
Dane techniczne .......................................... 48
3 PL
Uwagi dla
użytkowników
Dostarczone oprogramowanie
• Przepisy regulujące ochronę praw autorskich zabraniają powielania oprogramowania i towarzyszącej mu instrukcji zarówno
we fragmentach, jak i w całości, a także
wypożyczania oprogramowania bez zezwolenia posiadacza praw autorskich.
• SONY w żadnym przypadku nie będzie
ponosić odpowiedzialności za wszelkie
szkody finansowe i utracone zyski, w tym
za roszczenia osób trzecich, wynikłe w
związku z użytkowaniem oprogramowania
dostarczonego z odtwarzaczem.
• W razie problemu z oprogramowaniem
będącego następstwem wady produkcyjnej,
SONY zobowiązuje się wymienić wadliwe
oprogramowanie. SONY nie będzie jednak
ponosić z tego tytułu żadnej innej odpowiedzialności.
• Dołączone do odtwarzacza oprogramowanie
może być używane jedynie z tym urządzeniem.
• Ze względu na stałą pracę nad ulepszeniem
produktu, specyfikacje oprogramowania zestawu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Współpraca odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż dostarczone nie jest objęta
gwarancją.
• W zależności od rodzaju tekstu i znaków,
tekst wyświetlony w programie SonicStage
może nie być poprawnie wyświetlany na
odtwarzaczu. Związane to jest z:
- Możliwościami podłączonego odtwarzacza.
- NIepoprawnym funkcjonowaniem odtwarzacza.
Oprogramowanie ©2001, 2002, 2003, 2004
Sony Corporation
Dokumentacja ©2004 Sony Corporation
4 PL
• SonicStage i logo SonicStage są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC3plus i ich logo są
znakami towarowymi Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i
Windows Media są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami
towarowymi International Business
Machines Corporation
• Macintosh jest znakiem towarowym Apple
Computer, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
• Pentium jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym Intel
Corporation.
• Adobe i Adobre Reader są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Adobe Systems Incorporated
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• Patenty USA i inne na licencji Dolby
Laboratories.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich posiadaczy.
• W instrukcji nie są za każdym razem
zamieszczane symbole TM oraz ®.
• Dane związane z płytami CD oraz muzyką
pochodzą od Gracenote, Inc., copyright ©
2000-2003 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software,
copyright 2000-2003 Gracenote.
Prawa do niniejszego produktu oraz serwisu
są chronione w Stanach Zjednoczonych
przez jeden lub więcej z wymienionych
poniżej patentów: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 oraz
inne patenty przyznane lub zgłoszone.
Gracenote oraz CDDB to zastrzeżone znaki
towarowe Gracenote. Logo i znak graficzny
Gracenote, logo Gracenote CDDB oraz logo
„Powered by Gracenote” to znaki towarowe
Gracenote.
Środki ostrożności
Jeśli doświadczysz dzwonienia w uszach,
zmniejsz głośność lub zrezygnuj z używania
odtwarzacza.
Bezpieczeństwo
Szacunek dla innych
Wybieraj średni poziom głośności. Taki
poziom głośności umożliwi Ci słyszenie
dźwięków otoczenia oraz nie będzie
przeszkadzać osobom znajdującym się
w pobliżu.
• Nie wkładać żadnych obcych przedmiotów
do gniazda DC IN w przejściówce USB.
• Nie dopuścić do zwarcia styków w
przejściówce USB, spowodowanego
obecnością metalowych przedmiotów.
Instalacja
• Nigdy nie używaj odtwarzacza w miejscach,
w których będzie on narażony na bardzo
silne oświetlenie, skrajne temperatury,
wilgoć lub wibrację.
• Nie owijać niczym odtwarzacza zasilanego
z zasilacza sieciowego. Przegrzanie
odtwarzacza może spowodować jego awarię
lub uszkodzenie.
Nagrzewanie się
urządzenia
Podczas przedłużonego ładowania,
odtwarzacz lub przejściówka USB mogą się
przegrzać.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie używaj słuchawek w czasie prowadzenia
pojazdów, jazdy na rowerze lub obsługiwania
innych pojazdów mechanicznych. Może to
stwarzać zagrożenie ruchu drogowego i jest
zabronione w pewnych krajach. Głośne
słuchanie muzyki podczas chodzenia,
szczególnie przy przechodzeniu przez
ulicę może prowadzić do potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji. W takich
sytuacjach należy zachować szczególną
uwagę lub wyłączyć odtwarzacz.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Unikaj używania słuchawek przy nastawionej
dużej głośności. Specjaliści od uszkodzeń
słuchu przestrzegają przed długotrwałym,
ciągłym słuchaniem głośnej muzyki.
Ostrzeżenie
W przypadku wystąpienia burzy w trakcie
korzystania z odtwarzacza, natychmiast
zdejmij słuchawki.
Czyszczenie
• Obudowę odtwarzacza należy czyścić
miękką ściereczką zwilżoną wodą albo
roztworem łagodnego środka myjącego.
• Okresowo czyścić wtyk słuchawkowy.
Uwagi
• Nie używaj wszelkiego rodzaju szorstkich
ściereczek lub proszku do szorowania czy
też rozpuszczalników, takich jak spirytus
lub benzen. Środki takie mogą uszkodzić
obudowę.
• Uważaj, aby przez otwór obok złącza do
wnętrza przejściówki USB lub podstawki
nagrywania USB nie dostała się woda.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z odtwarzaczem, skontaktuj się
z najbliższym autoryzowanym dealerem
Sony.
UWAGI
• Nagrana muzyka przeznaczona jest
jedynie do użytku osobistego. Użycie
muzyki do innych celów wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
• Sony nie będzie ponosić
odpowiedzialności za niepełne nagranie/
pobranie muzyki lub uszkodzenie
danych spowodowane problemami
z odtwarzaczem lub komputerem.
5 PL
Pierwsze kroki
Sprawdzanie
dostarczonego
wyposażenia
• Słuchawki (1 szt.)
• Przejściówka USB (1 szt.)
(Do podłączenia dostarczonego przewodu
USB do zasilacza sieciowego)
• Specjalnyprzewód USB (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Etui (1 szt.)
• Płyta CD-ROM (1 szt.) *
(oprogramowanie SonicStage oraz plik PDF
z instrukcją obsługi)
• Podręcznik szybkiego uruchamiania (1 szt.)
* Płyty CD-ROM nie należy odtwarzać przy
pomocy urządzenia audio takiego jak odtwarzacz
CD.
For customers in the US
The AC power adaptor supplied with this
unit is not intended to be serviced. Should
the AC power adaptor cease to function in its
intended manner during the warranty period,
the adaptor should be returned to your nearest
Sony Service Center or Sony Authorized
Repair Center for replacement, or if a
problem occurs after the warranty period has
expired, the adaptor should be discarded.
6 PL
Uwagi
W trakcie korzystania z urządzenia należy stosować
podane poniżej środki ostrożności, aby zapobiegać
wygięciu obudowy lub wystąpieniu innej jego
awarii.
– Należy pamiętać, aby nie siadać, gdy urządzenie
przenoszone jest w tylnej kieszeni spodni.
– Nie należy przechowywać urządzenia
okręconego przewodem z pilotem lub
przewodem słuchawkowym w torbie, a
następnie poddawać torbę silnemu wstrząsowi.
Rozmieszczenie
części i elementów
sterujących
Wyświetlacz odtwarzacza



Pierwsze kroki
Odtwarzacz

 
  
 
 

 
 Wskazanie numeru utworu ( strona 20)
 Wskazanie zakładki ( strona 24)
 Wyświetlacz informacji tekstowych
( strona 20)
 Wskazanie Atrac3plus/MP3

( strona 19)
 Wskaźnik postępu odtwarzania
( strona 20)


 Gniazdo  (słuchawkowe)/LINE OUT
( strona 18)
 Przyciski , , ,  ( strona
20, 21)
 Przycisk MENU ( strona 25, 29)
 Przycisk MODE ( strona 21)
 Przyciski VOLUME +*/– ( strona 18)
 Przycisk  (odtwarzanie/zatrzymanie)
( strona 18, 20)
 Otwór do przymocowania uchwytu na
dłoń**
 Złącze przejściówki USB
( strona 8, 15)
 Wskazanie odtwarzania ( strona 20)
 Czas odtwarzania ( strona 20)
 Wskazanie powtarzania ( strona 28)
 Wskazanie trybu odtwarzania
( strona 25),
Wskazanie dźwięku (podczas regulacji
głośności,  strona 30)
 Wskazanie poziomu naładowania
akumulatorków ( strona 9)
 Szybkość transmisji ( strona 13)
Informacja o numerze
seryjnym
Numer seryjny odtwarzacza jest potrzebny
do rejestracji klienta. Numer ten znajduje się
z tyłu odtwarzacza.
 Przełącznik BUILT-IN BATTERY
( strona 8)
 Przełącznik HOLD ( strona 19)
* Przycisk wyposażony w punkt dotykowy.
** Istnieje możliwość podłączenia własnego
uchwytu na dłoń.
7 PL
3
Przygotowywanie
źródła zasilania
Naładuj wewnętrzny akumulatorek litowo-jonowy przed rozpoczęciem korzystania z
urządzenia lub w przypadku rozładowania
akumulatorka.
1
Przesuń przełącznik BUILT-IN
BATTERY w pozycję ON.
Następuje zwolnienie zabezpieczenia
wewnętrznego akumulatorka, a
odtwarzacz jest zasilany. Przełącznik
powinien pozostać w położeniu ON.
Podłącz przejściówkę USB do
odtwarzacza.
Zamontuj przejściówkę USB w sposób pokazany na ilustracji poniżej, aż
zaskoczy.
Rozpoczyna się ładowanie akumulatorka.
Zapali się lampka CHG na przejściówce
USB; jeśli odtwarzacz jest włączony,
zmieni się wskazanie poziomu naładowania akumulatorków na wyświetlaczu.
złącze przejściówki USB
2
przejściówka USB
Podłącz zasilacz sieciowy do
przejściówki USB.
Podłącz wtyczkę prądu stałego (DC)
zasilacza sieciowego do gniazda DC
IN przejściówki USB, a następnie
podłącz wtyczkę prądu zmiennego
(AC) do gniazkda ściennego.
do gniazdka sieciowego
zasilacz
sieciowy

lampka
CHG
przejściówka USB

do gniazda
DC IN
Ładowanie zostało zakończone, a lampka
CHG wyłączy się za około 3 godziny*. Na
wyświetlaczu włączonego odtwarzacza
zapali się znak błyskawicy.
W celu przyspieszenia ładowania należy
wyłączyć wyświetlacz i odłączyć kabel
USB z przejściówki USB, a ładowanie do
poziomu 80% zajmie około 1 godziny*.
*Powyżej podano średni czas ładowania
wyładowanego akumulatorka w temperaturze
pokojowej. Przy włączonym wyświetlaczu
ładowanie zajmuje około 5 godzin. Ładowanie
nie do końca wyczerpanego akumulatora zależy
od jego poziomu naładowania. W niskiej temperaturze czas ładowania wydłuży się.
8 PL
Ładowanie akumulatora
poprzez połączenie USB
Uruchom komputer i podłącz do niego
przewód USB ( strona 14). Zapali
się lampka CHG na przejściówce USB
i rozpocznie się ładowanie akumulatorków.
Ładowanie zajmuje około 5 godzin. Gdy
odtwarzacz jest podłączony do zasilacza
sieciowego, energia jest pobierana z zasilacza
sieciowego.
Uwagi
•W przypadku ładowania akumulatorków przy użyciu połączenia USB, niedostateczne zasilanie komputera może również wydłużyć czas ładowania.
• W przypadku ładowania akumulatorków
poprzez połączenie USB, proces ten może się
zatrzymać, w zależności od posiadanego systemu
operacyjnego.
• Jeśli urządzenie jest przez dłuższy czas
podłączone do komputera w celu ładowania, ten
ostatni proces może zostać zatrzymany w celu
niedopuszczenia do zbytniego przegrzania
się odtwarzacza. W takim przypadku lampka
CHG gaśnie. Odłączyć przejściówkę USB od
odtwarzacza i po upłynięciu pewnego czasu
ponownie rozpocząć ładowanie.
• Jeśli odtwarzacz nie ma być używany przez
trzy miesiące lub dłużej, przesuń przełącznik
BUILT-IN BATTERY w położenie OFF, aby
zapobiec degradacji akumulatorka.
• Ładowanie akumulatorka powinno odbywać się
w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
• Należy korzystać jedynie z zasilacza
sieciowego dostarczonego z urządzeniem.
Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować niewłaściwą pracę odtwarzacza.
• Odtwarzacz Network Walkman pozostaje
pod napięciem, aż przewód zasilania nie
zostanie wyjęty z gniazdka sieciowego,
nawet gdy sam odtwarzacz jest wyłączony.
• Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
Aby wyjąć zasilacz sieciowy z gniazdka
ściennego, należy chwycić za wtyczkę, a nie
za przewód.
Pierwsze kroki
Odłączanie przejściówki USB od
odtwarzacza
Przytrzymując położone po obu stronach
szare przyciski, wepchnij przejściówkę USB
do wewnątrz, a następnie wyciągnij ją na
zewnątrz.
Sprawdzanie poziomu
naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatorka jest
przedstawiony na wyświetlaczu. Zmniejszanie
się czarnego paska na wskazaniu oznacza, że
poziom naładowania jest coraz niższy.





*
* Na wyświetlaczu pojawia się komunikat “LOW
BATTERY” (Niski poziom naładowania) i
wydawane są sygnały dźwiękowe.
Rozładowane akumulatorki należy ponownie
naładować.
Uwagi
• Pozostały poziom naładowania przedstawiony
na wyświetlaczu to jedynie przybliżenie.
Przykładowo, jedna czarna sekcja nie musi
oznaczać, że pozostała cała jedna czwarta
żywotności akumulatorka.
• W zależności od warunków pracy urządzenia, poziom naładowania przedstawiony na wyświetlaczu
może zmniejszać się lub zwiększać, w zależności
od rzeczywistego poziomu naładowania.
Żywotność akumulatora (ciągłe odtwarzanie)
Urządzenie umożliwia ciągłe odtwarzanie
plików ATRAC3plus o szybkości transmisji równej 48 kbps przez około 30 godzin.
Urządzenie umożliwia ciągłe odtwarzanie
plików MP3 o szybkości transmisji równej
128 kbps przez około 22 godziny.
Czas ten zależy od sposobu wykorzystania
urządzenia.
9 PL
Instalacja oprogramowania SonicStage
nakomputerze
Zainstaluj na komputerze oprogramowanie SonicStage znajdujące się na płycie CD-ROM
dołączonej do zestawu.
Wymagania systemowe
Komputer powinien spełniać następujące wymagania systemowe.
Komputer
IBM PC/AT lub kompatybilny
• Procesor: Pentium II 400 MHz lub szybszy (zaleca się Pentium III 450 MHz lub
szybszy)
• Miejsce na dysku twardym: co najmniej 200 MB (zaleca się 1,5 GB lub więcej)
(Ilość potrzebnego miejsca może różnić się w zależności od wersji systemu
Windows oraz liczby plików muzycznych przechowywanych na dysku twardym.)
• RAM: co najmniej 64 MB (zaleca się 128 MB lub więcej)
Inne
• Napęd CD-ROM (umożliwiający odtwarzanie cyfrowe przy pomocy
oprogramowania WDM)
• Karta dźwiękowa
• Port USB (obsługiwany standard Hi-Speed USB.)
System operacyjny
Fabrycznie zainstalowany:
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Monitor
High Color (16-bitowy) lub lepszy, o rozdzielczości co najmniej 800 × 600
punktów (zaleca się co najmniej 1024 × 768 punktów)
Inne
• Dostęp do Internetu: umożliwiający rejestrację przez sieć WWW, korzystanie z
serwisów EMD oraz CDDB
• Windows Media Player (wersja 7.0 lub późniejsza) do odtwarzania plików w
formacie WMA
Uwagi
• Oprogramowanie to nie obsługuje następujących środowisk systemowych:
– Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
– Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
– Środowiska będące aktualizacjami oryginalnych, zainstalowanych przez producenta systemów operacyjnych.
– Środowiska z wieloma systemami operacyjnymi
– Środowiska z wieloma monitorami
– Macintosh
• Nie gwarantuje się bezproblemowej pracy na wszystkich komputerach spełniających powyższe wymagania
systemowe.
• Formatu NTFS dostępnego dla systemu Windows XP/Windows 2000 Professional można używać tylko przy
ustawieniach standardowych (fabrycznych).
• Użytkownicy systemu Windows 2000 Professional powinni zainstalować dodatek Service Pack 3 lub
późniejszy przed rozpoczęciem korzystania z tego oprogramowania.
• Nie gwarantuje się bezproblemowej pracy funkcji wstrzymania, uśpienia lub hibernacji systemu na wszystkich
komputerach.
10 PL
Instalacja SonicStage
1
Włącz komputer i uruchom system
Windows.
2
Włóż płytę CD dołączoną do
zestawu do napędu CD-ROM
komputera.
Automatycznie uruchomi się program
instalacyjny i pojawi się okno instalacji
oprogramowania.
W zależności od regionu na ekranie może
zostać wyświetlone okno z monitem
o wybranie właściwego kraju. W
takim przypadku postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
3
Wybierz region, w którym używane
jest oprogramowanie SonicStage.
4
Kliknij “Install SonicStage”
(Zainstaluj SonicStage), a następnie
postępuj zgodnie z pojawiającymi
się instrukcjami.
Pierwsze kroki
Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania SonicStage sprawdź następujące elementy.
• Upewnij się, że wszystkie inne aplikacje,
w tym programy antywirusowe zużywające
dużo zasobów systemu, zostały zamknięte.
• Oprogramowanie SonicStage należy
instalować z płyty CD-ROM dostarczonej
z zestawem.
– Jeśli na komputerze zainstalowano program OpenMG Jukebox lub SonicStage,
istniejące oprogramowanie zostanie
zastąpione nową wersją zawierającą nowe
funkcje.
– Jeśli na komputerze zainstalowano
program SonicStage Premium, SonicStage
Simple Burner lub MD Simple Burner,
nadal będzie można korzystać z istniejącego oprogramowania.
– Będzie można również korzystać z plików
dźwiękowych zapisanych przez użyciu
istniejącego oprogramowania. Na wszelki
wypadek zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików dźwiękowych. Informacje
na temat sposóbu wykonywania kopii
zapasowej znajdują się w rozdziałach
“Kopia zapasowa biblioteki” – “Kopia
zapasowa biblioteki na dysku” w Pomocy
programu SonicStage.
“Install SonicStage”
Uważnie przeczytaj instrukcje.
W zależności od regionu przyciski inne niż
“Install SonicStage” (Zainstaluj SonicStage)
mogą różnić się od przycisków przedstawionych na ilustracji powyżej.
Instalacja może potrwać od 20 do 30 minut,
w zależności od posiadanego środowiska
systemowego.
Pamiętaj, aby zresetować komputer po
zakończeniu instalacji programu.
W przypadku problemów związanych z instalacją patrz “Rozwiązywanie problemów”
( strona 43).
Uwaga dotyczącausuwania oprogramowania
Razem z oprogramowaniem SonicStage na
komputerze instalowany jest moduł “OpenMG
Secure Module”. Podczas usuwania oprogramowania SonicStage nie należy usuwać modułu
OpenMG Secure Module, gdyż może on być
wykorzystywany przez inne aplikacje.
11 PL
Importowanie plików
dźwiękowych do
komputera
„Music Source”
(Źródło muzyki)
Oznaczenie źródła
Oprogramowanie umożliwia nagrywanie
i przechowywanie utworów (plików
dźwiękowych) z płyt audio CD w “My
Library” programu SonicStange, znajdującej
się na twardym dysku komputera.
Można również nagrywać oraz importować
utwory ze źródeł takich jak Internet lub dysk
twardy komputera. Szczegółowe informacje
znajdują się w Pomocy programu SonicStage
( strona 16).
„Format/Bit Rate”
“CD Info” (Format/Szybkość
transmisji)
1
12 PL
Wybierz “Start” – “Wszystkie
programy”* – “SonicStage”
– “SonicStage”.
Aplikacja SonicStage zostanie
uruchomiona.
Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji
programu SonicStage, po pierwszym
uruchomieniu nowej wersji programu
SonicStage na ekranie pojawi się
okno “Narzędzia konwersji plików
SonicStage”**. Postępuj zgodnie
z instrukcjami pojawiającymi się na
ekranie.
2
Włóż do napędu CD-ROM
komputera płytę audio CD, którą
chcesz nagrać na komputerze.
Oznaczenie źródła wyświetlane w górnym
lewym rogu ekranu zmieni się na “Record
a CD” (Nagraj płytę CD).
Kliknij “Music Source” (Źródło
muzyki) na ekranie programu
SonicStage.
Zawartość płyty audio CD pojawi się na
liście źródeł muzyki. Jeśli automatyczne
uzyskanie informacji dotyczących płyty
CD, takich jak tytuł albumu, nazwa
artysty oraz nazwy utworów nie jest
możliwe, podłącz komputer do Internetu
i kliknij opcję “CD Info” (Informacje
o płycie CD) znajdującą się po prawej
stronie ekranu.
4
Jeśli to konieczne, zmień format
oraz szybkość transmisji dla
nagrywanej płyty audio CD.
Kliknij przycisk “Format/Bit Rate”
(Format/Szybkość transmisji), znajdujący
się po prawej stronie ekranu SonicStage,
aby wyświetlić okno dialogowe “CD
Recording Format [My library]” (Format
nagrywania płyty CD [Moja biblioteka]).
Pierwsze kroki
* Lub “Programy” w przypadku systemów
Windows Millennium Edition/Windows 2000
Professional/Windows 98 Second Edition
**Narzędzie to umożliwia konwersję plików
dźwiękowych zaimportowanych do komputera przy użyciu programu SonicStage2.0 lub
wcześniejszej jego wersji do optymalnego
formatu plików (OpenMG) obsługiwanego przez
ten odtwarzacz, w celu zapewnienia szybkiego
przesyłania plików dźwiękowych do urządzenia.
3
13 PL
Przesyłanie plików
dźwiękowych do
odtwarzacza
Oprogramowanie umożliwia przesyłanie
utworów (plików dźwiękowych) w formacie
ATRAC3plus/MP3 , przechowywanych
w “My Library” programu SonicStage
zainstalowanego na komputerze do
odtwarzacza.
Przesyłane pliki dźwiękowe zawierają
informacje, takie jak nazwa wykonawcy i
nazwa albumu (oryginalna nazwa albumu)
pobrane z informacji o płycie CD.
„Transfer” (Przesyłanie)
“ATRAC Audio Device”
1
Podłącz przejściówkę USB do
komputera i zasilacza sieciowego.
Wykonaj czynności od  do ,
przedstawione na ilustracji poniżej.
Podłącz duże złącze przewodu USB
do portu USB komputera, a małe -- do
gniazda USB na przejściówce USB.
do gniazdka sieciowego

przejściówka USB
 do gniazda DC IN

do gniazda
USB
zasilacz sieciowy
(dołączony do
zestawu)*
przewód USB (dołączony
do zestawu)
do portu USB

Lista „My Library”
(Moja biblioteka)
14 PL
* Przy przesyłaniu plików dźwiękowych, należy
upewnić się, że zasilacz sieciowy został podłączony do przejściówki USB. W przeciwnym
wypadku, przesyłanie plików dźwiękowych jest
niemożliwe.
2
złącze przejściówki USB
przejściówka USB
3
Kliknij “Transfer” (Przesyłanie) na
ekranie programu SonicStage.
Włączone zostanie wyświetlanie ekranu
Transfer.
4
Wybierz “ATRAC Audio Device”
(Urządzenie audio zgodne
z formatem ATRAC) z listy
lokalizacji do przesyłania danych
z prawej strony ekranu SonicStage.
5
Z listy My Library (Moja biblioteka)
znajdującej się po lewej stronie
ekranu SonicStage wybierz utwory
do przesyłania.
Aby przesłać więcej niż jeden plik,
przytrzymaj przycisk “Ctrl” podczas
wybierania utworów. Aby przesłać
wszystkie utwory z albumu, kliknij album.
6
na ekranie
Kliknij
programu SonicStage.
Rozpocznie się przesyłanie wybranych
utworów.
Stan przesyłania można sprawdzić na
ekranie SonicStage.
Pierwsze kroki
Podłącz przejściówkę USB do
odtwarzacza.
Zamontuj przejściówkę USB w sposób
pokazany na ilustracji poniżej, aż
zaskoczy.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
“PC Connect” (Połączenie z komputerem
PC).
Na ekranie SonicStage pojawi się
okno konfiguracji automatycznego
transferu plików. Postępuj zgodnie
z instrukcjami pojawiającymi się na
ekranie. Szczegółowe informacje znajdują
się w Pomocy programu SonicStage
( strona 16).
Zatrzymanie przesyłania
na ekranie programu
Kliknij
SonicStage.
Uwagi
Nie korzystaj z odtwarzacza w miejscach, gdzie
w trakcie przesyłania plików dźwiękowych mógłby
on zostać wystawiony na działanie wibracji. Co
więcej, nie umieszczaj odtwarzacza w pobliżu
przedmiotów o właściwościach magnetycznych.
Odłączanie przejściówki USB od
odtwarzacza
Przytrzymując położone po obu stronach
szare przyciski, wepchnij przejściówkę USB
do wewnątrz, a następnie wyciągnij ją na
zewnątrz.
15 PL
Korzystanie z Pomocy
programu SonicStage
Ciąg dalszy 
Uwagi
• Nie odłączaj przewodu USB lub przejściówki
USB w trakcie przesyłania danych. Działanie takie
grozi uszkodzeniem przesyłanych danych.
• Nie gwarantuje się współpracy odtwarzacza
z koncentratorem USB lub przedłużaczem
przewodu USB. Odtwarzacz należy podłączyć
bezpośrednio do komputera, używając specjalnego
przewodu USB.
• Podłączenie do komputera niektórych urządzeń
USB może zakłócać pracę odtwarzacza.
• Kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera,
znajdujące się na nim przyciski sterujące
nie działają. Jeśli podczas odtwarzania do
urządzenia podłączona zostanie przejściówka
USB, odtwarzanie zostanie zatrzymane, a na
wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat
“PC Connect” (Połączenie z komputerem PC).
• Gdy na odtwarzaczu nie ma dostatecznie
dużo wolnego miejsca do przesłania plików
dźwiękowych, przesyłanie zakończy się
niepowodzeniem.
• Podczas przesyłania funkcje wstrzymania,
uśpienia i hibernacji systemu nie są dostępne.
• W zależności od rodzaju tekstu i liczby znaków,
tekst wprowadzony przy użyciu oprogramowania
SonicStage może nie być wyświetlany na
odtwarzaczu. Związane to jest z ograniczeniami
dotyczącymi podłączonego odtwarzacza.
• Odtwarzacz podłączony do włączonego komputera
i odbierający od niego duże ilości danych może
się nagrzać. Nie oznacza to jednak awarii. Odłącz
odtwarzacz od przejściówki USB i nie używaj go
przez pewien czas.
16 PL
Pomoc programu SonicStage zawiera
szczegółowe informacje dotyczące sposobu
korzystania z oprogramowania SonicStage.
Pomoc programu SonicStage umożliwia
szybkie wyszukiwanie informacji z listy
operacji takich jak „Importowanie plików
dźwiękowych” oraz „Przesyłanie plików
dźwiękowych” lub z długiej listy słów
kluczowych, albo poprzez wpisanie słów
umożliwiających uzyskanie właściwych
wyjaśnień.
1
Kliknij przycisk “Help” (Pomoc)
– “SonicStage Help” (Pomoc
programu SonicStage), przy
uruchomionej aplikacji SonicStage.
Pojawi się system Pomocy.
W Pomocy programu SonicStage
odtwarzacz określany jest jako “ATRAC
Audio Device” (Urządzenie audio zgodne
z formatem ATRAC).
„SonicStage Help” (Pomoc programu SonicStage)
Uwagi
• W Pomocy programu SonicStage “Device/Media”
(Urządzenie/Nośnik) jest ogólnym terminem
odnoszącym się do tego odtwarzacza.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy usług
internetowych dotyczących zalecanego systemu.
Posługiwanie się Pomocą programu
SonicStage
Lewa ramka
Prawa ramka
Wyszukiwaniesłowa w objaśnieniach
Pole tekstowe „Type in the keyword to find”
(Wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać)
„List Topics”
„Search” (Wyszukaj) (Tematy pomocy)
Pierwsze kroki
1 Kliknij dwukrotnie przycisk “
Overview” (Streszczenie) w lewej ramce
ekranu Pomocy programu SonicStage.
2 Kliknij “ About This Help File”
(Informacje na temat tego pliku pomocy).
Objaśnienia pojawią się w prawej ramce.
Przewiń ekran, jeśli to konieczne. Kliknij
podkreślone wyrazy, aby przejść do ich
objaśnień.
„Display” (Wyświetlacz)
Lista wprowadzonych
słów
Objaśnienia dotyczące
wybranej pozycji
1 Kliknij “Search” (Wyszukiwanie).
2 Wprowadź żądane słowa.
3 Kliknij “List Topics” (Tematy Pomocy).
Wyświetlona zostanie lista
wprowadzonych słów.
4 Kliknij, aby wybrać żądaną pozycję
spośród wyświetlonych na liście.
5 Kliknij “Display” (Wyświetlanie).
Wyświetlone zostanie objaśnienie
wybranej pozycji.
17 PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie
2
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
przesłać pliki dźwiękowe z komputera do
odtwarzacza ( page 14).
Urządzenie umożliwia zmianę języka
menu i komunikatów pojawiających się na
wyświetlaczu ( strona 31).
1
Naciśnij przycisk .
 (odtwarzanie) zostanie wyświetlony
w lewym dolnym rogu wyświetlacza,
a urządzenie rozpocznie odtwarzanie.

Po ustawieniu przełącznika
BUILT-IN BATTERY w pozycję ON
( strona 8), podłącz słuchawki do
odtwarzacza.
Pojawi się 
Słuchawki
do  gniazda
(słuchawki)/LINE OUT
3
Wyreguluj głośność , naciskając
przycisk VOLUME +/–.
VOLUME +/–
18 PL
Blokowanie elementów
sterujących (HOLD (Blokada)
Blokowanie elementów sterujących
zapobiega przypadkowemu naciśnięciu
przycisku podczas przenoszenia odtwarzacza.
Naciśnięcie dowolnego przycisku przy
włączonej funkcji HOLD (Blokada) powoduje
miganie na wyświetlaczu komunikatu
“HOLD”.
1
1
Przesuń przełącznik HOLD
w kierunku wskazanym przez
strzałkę.
Odblokowywanie elementów sterujących
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazanego przez strzałkę.
Odtwarzanie
Obsługiwane pliki dźwiękowe
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików
dźwiękowych skompresowanych w formatach
ATRAC3plus/MP3.
ATRAC3plus jest skrótem angielskiej nazwy
technologii kodowania dźwięku z użyciem
transformaty adaptacyjnej (Adaptive
Transform Acoustic Coding3plus), która
to technologia kompresji dźwięku spełnia
wymagania dotyczące wysokiej jakości
dźwięku i wysokiego współczynnika
kompresji.
Format ATRAC3plus umożliwia kompresję
plików dźwiękowych do ok. 1/20 ich
oryginalnego rozmiaru przy prędkości
transmisji równej 64 kbps.
Urządzenie obsługuje następujące formaty
plików MP3:
– MPEG-1 Audio Layer-3
– Prędkość transmisji od 32 do 320 kbps
(CBR/VBR)
– Częstotliwości próbkowania 32/44,1/
48 kHz
Ciąg dalszy 
Uwagi
• Pliki w formacie MP3, które nie są obsługiwane
przez urządzenie, mogą mimo to być przesyłane
do odtwarzacza.
• Wybranie utworu audio w formacie MP3
nieobsługiwanym przez urządzenie spowoduje
zatrzymanie odtwarzania. Naciśnij przycisk ,
aby wybrać inne utwory.
• Jeśli praca odtwarzacza zasilanego z
wewnętrznego akumulatorka została zatrzymana
i nie zostanie wznowiona przez 30 sekund,
jego wyświetlacz wyłączy się automatycznie.
W przypadku przewijania nazw utworów itp.
wyświetlacz wyłączy po upływie ok. 30 sekund
się po zakończeniu tej czynności.
• Jeśli praca odtwarzacza podłączonego do zasilacza
sieciowego została zatrzymana i nie zostanie
wznowiona przez 3 minuty, jego wyświetlacz
wyłączy się automatycznie. W przypadku
przewijania nazw utworów itp. wyświetlacz
wyłączy się po upływie ok. 3 minut od
zakończenia tej czynności.
• Jeśli odtwarzanie nie rozpoczyna się, upewnij się,
że przełącznik HOLD został ustawiony w pozycji
off ( w prawo).
19 PL
Podstawowe operacje odtwarzania
zatrzymanie, wyszukiwanie)
(Odtwarzanie,
Aby
Odtwarzać od punktu poprzedniego zatrzymania
odtwarzacza
Czynności
Zatrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Przejść do początku bieżącego utworu
Naciśnij jednokrotnie przycisk .
Przejść do początku poprzednich utworów*
Naciśnij kilkakrotnie przycisk .
Przejść do początku kolejnego utworu*
Naciśnij jednokrotnie przycisk .
Przejść do początków kolejnych utworów*
Naciśnij kilkakrotnie przycisk .
Przejść szybko do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Przejść szybko do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Naciśnij przycisk . Odtwarzanie rozpoczyna się
od miejsca zatrzymania.
* Wybór odtwarzania w kolejności losowej lub odtwarzania zakresu w kolejności losowej ( strona 26)
powoduje zmianę kolejności odtwarzania.
Wyłączyć odtwarzacz
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż wyświetlacz zgaśnie.
Aby ponownie uruchomić odtwarzacz, naciśnij dowolny przycisk.
Sprawdzanie informacji na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu pojawiają się informacje dotyczące plików dźwiękowych oraz stanu odtwarzania.
Stan wyświetlacza urządzenia podczas odtwarzania
Nazwa utworu
Nazwa albumu
Nazwa wykonawcy
Gatunek - Genre
Zakładka ( strona 24)
Numer utworu
Stan odtwarzania
: Odtwarzanie
: Zatrzymanie
: Przewijanie do przodu
: Przewijanie do tyłu
/: Przejście do
początek utworu
wskaźnik Atrac3plus/MP3
( strona 19)
Szybkość transmisji
( strona 13)
Wskaźnik postępu odtwarzania
Pozostały poziom naładowania
( strona 9)
tryb odtwarzania ( strona
25), dźwięk (podczas regulacji
głośności,  strona 30)
Powtarzanie ( strona 28)
Czas odtwarzania
Uwaga
Na ekranie mogą być wyświetlone znaki od A do Z, a do z, 0 do 9 oraz symbole (oprócz / ).
20 PL
Odtwarzanie
utworów wybranych
według ustawienia
MODE (Tryb) (Artist
1
- Wykonawca, Album Album, Genre - Gatunek,
Group - Grupa itp.)
Artist (Wykonawca )  Album (Album
)*  Genre (Gatunek )  Group
(Grupa )**  Others (Inne) 
Ponownie Artist (Wykonawca)
Pojawia się ustawienie opcji MODE
(Tryb)
Odtwarzanie
Grupowanie utworów na odtwarzaczu
według “MODE” (Trybu), czyli “Artist”
(Wykonawca) lub “Album” (Album)
umożliwia łatwy wybór utworów do
słuchania.
Dostęnych jest pięć różnych ustawień
MODE (Trybów); w opisach czynności
zamieszczonych poniżej przykładowo użyto
stanów wyświetlacza dla MODE “Artist”
(Wykonawca).
Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych MODE (Trybów) znajdują
się  na stronie 23.
Wybrane utwory mogą być powtarzane
( strona 28) lub odtwarzane w kolejności
losowej (powtarzanie w kolejności losowej,
 strona 26).
Aby wybrać dane ustawienie MODE
(Tryb), naciskaj przycisk MODE.
Każde kolejne naciśnięcie przycisku
zmienia TRYB wyświetlania według
następującego schematu:
* Wyświetlana jest nazwa albumu (oryginalna
nazwa albumu) znajdująca się w informacji
o płycie CD programu SonicStage.
**Album w programie SonicStage jest traktowany
jako grupa.
2
Aby wybrać element w danym
ustawineiu MODE (Trybu), naciśnij
przycisk  lub .
Aby rozpocząć odtwarzanie od tego
utworu, naciśnij przycisk .
Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego
utworu w pierwszym albumie wybranego
wykonawcy. Wszystkie albumy każdego
wykonawcy następującego po wybranym
wykonawcy są odtwarzane w kolejności
według numerów utworów.
Wykonawca, którego chcesz słuchać.
Ciąg dalszy 
21 PL
3
Aby kontynuować wyszukiwanie
utworów, naciśnij przycisk .
Wykonawca wybrany w kroku 2.
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
uruchomić odtwarzanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE.
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Aby powrócić do listy utworów
Naciśnij przycisk  lub .
Pojawią się albumy wybranego
wykonawcy.
4
22 PL
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać element, a następnie
naciśnij .
Odtwarzanie rozpocznie się od
wybranego utworu lub pierwszego utworu
wybranego zbioru (wykonawcy, albumu
itp.). Wszystkie utwory następujące po
wybranym wykonawcy są odtwarzane
w kolejności według numerów utworów.
Aby zatrzymać odtwarzanie przy wyborze
ustawienia MODE (Trybu) lub z listy utworów
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Stan wyświetlacza dla ustawień MODE (Tryb)
Wyświetlacz zmienia się w zależności od wybranego ustawienia MODE (Trybu).
Przy wszystkich ekranach odtwarzanie można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku .
Artist (Wykonawca)


/


Lista wykonawców

Albumy wybranego
wykonawcy
Utwory w wybranym
albumie
Odtwarzanie


/

Lista albumów
Odtwarzanie
Album (Album): wyświetlanie nazwy albumu (oryginalnej nazwy albumu) znajdującej się w informacji
o płycie CD programu SonicStage.
Utwory w wybranym
albumie
Odtwarzanie
Genre (Gatunek)


/


Lista gatunków

Wykonawcy wybranego
gatunku
Odtwarzanie
Utwory wybranego
wykonawcy
Group (Grupa): odtwarzanie utworów pogrupowanych w albumy programu SonicStage



Lista grup
/
Utwory wybranej grupy
Odtwarzanie
Others (Inne)
• “New Tracks” (Nowe utwory): Utwory w grupach niedawno przesłanych do odtwarzacza (5 ostatnich
przesyłań)
• “Bookmark” (Zakładki): Utwory wybrane jako zakładki (informacje na temat sposobu dodawania
zakładek,  strona 24)





Grupy (New Tracks Nowe utwory) lub utwory
(Bookmark - Zakładki)
/
Utwory wybranej grupy
(New Tracks - Nowe
utwory)
Odtwarzanie
Ciąg dalszy 
23 PL
Dodawanie zakładki
(Odtwarzanie zakładki)
Opcja dodania zakładki ułatwia odtwarzanie
ulubionych utworów. W celu rozpoczęcia
odtwarzania zakładek, jako tryb MODE
wybierz “Others” (Inne) ( strona 21).
1
W trakcie odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk 
lub .
Na wyświetlaczu pojawi się liczba
zakładek (liczba plików, do których
przypisano zakładki/maksymalna liczba
zakładek), a następnie zaświeci się
wskazanie (Zakładka).
2
Aby przypisać zakładki do dwóch
lub więcej utworów, powtórz krok 1.
Urządzenie umożliwia dodawanie
zakładek do maksymalnie 100 utworów.
Odtwarzanie zakładek
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk MODE,
aby wybrać w opcji MODE (Tryb)
ustawienie “Others” (Inne).
2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję “Bookmark” (Zakładka),
a następnie naciśnij .
Aby odtworzyć wszystkie utwory
z przypisanymi zakładkami, naciśnij
przycisk .
3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać
utwór, a następnie naciśnij .
Usuwanie zakładek
W trakcie odtwarzania utworu, do którego
przypisano zakładkę do usunięcia, naciśnij
i przytrzymaj przycisk  lub .
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Off”
(Wył), który następnie zniknie.
Uwaga
Dodawanie i usuwanie zakładek możliwe jest
jedynie w trakcie odtwarzania.
24 PL
Zmiana ustawień
odtwarzania (Tryb
3
odtwarzania)
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran MENU.
Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać “Play Mode” (Tryb
odtwarzania), a następnie naciśnij
.
Pojawi się ekran MENU.
Pojawią się ustawienia odtwarzania.
4
Odtwarzanie
Urządzenie obsługuje różne ustawienia
odtwarzania, np. umożliwia wybór utworów
do słuchania oraz pozwala na odtwarzanie ich
w kolejności losowej.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
odtwarzania (Trybów odtwarzania) znajdują
się  na stronie 26 i 27.
Urządzenie umożliwia powtarzanie utworów
odtwarzanych przy użyciu wybranych
ustawień (powtarzanie,  strona 28).
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać ustawienia odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk .
Ustawieniem domyślnym jest “Normal”
(normalny tryb odtwarzania).
Naciśnij przycisk MENU dwukrotnie,
aby przejść do ekranu odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk .
Rozpoczyna się odtwarzanie przy użyciu
wybranych ustawień odtwarzania.
Kasowanie ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
Powrót do normalnego trybu odtwarzania
W kroku 3, wybierz ustawienie “Normal”
(Normalny tryb odtwarzania).
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Uwaga
Razem ze zmianą trybu odtwarzania zmieni się
również zakres odtwarzania ( strona 27) -- na
wszystkie utwory nagrane na urządzeniu.
W celu uruchomienia jedynie wybranego trybu
odtwarzania, wybierz pozycję (artist - wykonawca,
album - album, track - utwór itp.) z wyświetlonej
listy.
Ciąg dalszy 
25 PL
Ustawienia odtwarzania
(Tryb odtwarzania)
Odtwarzane pliki (“zakres odtwarzania”  strona 27) różni się w zależności od ustawienia MODE
(Tryb  strona 21) wybranego w momencie rozpoczęcia odtwarzania.
Ekran MENU/ikona
Normal/Brak ikony
(Normalny tryb odtwarzania)
26 PL
Objaśnienie
Wszystkie utwory następujące po wybranym wykonawcy są
odtwarzane w kolejności według numerów utworów.
Jeśli wybrano zakres (album, wykonawca itp.) inny niż utwor,
odtwarzane są wszystkie utwory poczynając od pierwszego
elementu danego zbioru, w kolejności zgodnej z numerami utworów.
1 Track/1
(Odtwarzanie jednego utworu)
Wybrany utwór jest odtwarzany jednokrotnie.
Jeśli wybrano zakres (album, wykonawca itp.) inny niż utwór,
odtworzony jednokrotnie zostanie jedynie pierwszy utwór tego
zbioru.
Play Unit/
(Odtwarzanie zakresu odtwarzania)
Wszystkie utwory wchodzące w skład danego zakresu są
odtwarzane jednokrotnie, w kolejności zgodnej z numerami
utworów.
Track SHUF/ SHUF(Odtwarzanie
utworów w kolejności losowej)
Wszystkie utwory wchodzące w skład danego zakresu są
odtwarzane jednokrotnie, w kolejności losowej.
Na ekranie wybierania ustawienia MODE (Tryb), wszystkie nagrane
utwory są odtwarzane jednokrotnie, w kolejności losowej.
Unit SHUF/
SHUF
(Odtwarzanie zakresu w kolejności
losowej)
Wszystkie utwory wchodzące w skład danego zakresu są
odtwarzane jednokrotnie, w kolejności losowej dla każdego zakresu
odtwarzania.
Czym jest “zakres odtwarzania”?
Wszystkie pozycje (wykonawca, album, utwór itp.) na liście odtwarzania określane są jako “zakres
odtwarzania”.
Razem ze zmianą trybu odtwarzania zmieni się również zakres odtwarzania -- na wszystkie utwory
nagrane na urządzeniu.
Odtwarzanie zakresu odtwarzania
Przykładowo: Przy wyborze w opcji MODE ustawienia Artist (Wykonawca)
Albumy
Utwory
Wszystkie utwory składające się
na wszystkie albumy wykonawcy
stanowią zakres odtwarzania.
Wszystkie utwory na wszystkich
albumach wykonawcy “Y & J”
stanowią zakres odtwarzania.
Wszystkie utwory na albumie
“Morning” wykonawcy
“Y & J” stanowią zakres
odtwarzania.
Odtwarzanie
Wykonawcy
Przy wyborze opcji “Play Unit” (Odtwarzanie zakresu odtwarzania)
• Odtwarzanie rozpoczyna się na
• Odtwarzanie rozpoczyna się na
utworach wykonawcy “Y & J”,
utworach z albumu “Morning”,
a kończy po odtworzeniu
a kończy po odtworzeniu
wszystkich utworów “The
wszystkich utworów z albumu
Evenings”.
“Lunch Time Song”.
• Odtwarzanie rozpoczyna
się od pierwszego utworu
z albumu “Morning” i kończy
po odegraniu wszystkich
utworów.
Przy wyborze opcji “Unit SHUF” (Odtwarzanie zakresu w kolejności losowej)
• Odtwarzanie w kolejności
• Odtwarzanie w kolejności
• Utwory składające się
losowej dla każdego wykonawcy.
losowej dla każdego albumu.
na album “Morning” są
Albumy lub utwory danego
Utwory składające się na
odtwarzane w kolejności
wykonawcy są odtwarzane we
dany album są odtwarzane we
losowej.
właściwej kolejności.
właściwej kolejności.
Przy wyborze opcji “Track SHUF” (Odtwarzanie utworów w kolejności losowej)
• Wszystkie nagrane utwory
• Utwory składające się
• Utwory w albumach
są odtwarzane w kolejności
na album “Morning” są
wykonawcy “Y & J” są
losowej.
odtwarzane w kolejności
odtwarzane w kolejności
losowej.
losowej.
Odtwarzanie w kolejności losowej
Przykładowo, w celu odtworzenia w kolejności losowej wszystkich utworów na odtwarzaczu
wybierz ustawienie MODE (Tryb) inne niż “Others” (np. “Artist” - Wykonawca), a następnie
rozpocznij odtwarzanie, wybierając tryb “Track SHUF” (Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej) ( strona 25). Wszystkie nagrane na urządzeniu utwory są odtwarzane jednokrotnie
w kolejności losowej.
Na liście wykonawców,
wszystkie nagrane na
urządzeniu utwory są
odtwarzane w kolejności
losowej.
Ciąg dalszy 
27 PL
Powtarzanie utworów
(Powtarzanie)
Powtarzanie utworów można ustawić
dla trybów odtwarzania wybranych
w  strona 25.
1
2
Wybierz tryb odtwarzania do
powtórzenia ( strona 25).
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran MENU.
5
Naciśnij przycisk MENU dwukrotnie,
aby przejść do ekranu odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk .
Uruchomione zostanie powtarzanie
w bieżącym trybie odtwarzania.
Powtarzanie wszystkich utworów
Wybierz ustawienie MODE (Tryb) inne
niż “Others” (np. “Artist” - Wykonawca),
a następnie wykonaj czynności opisane
w krokach 1 do 5.
Kasowanie ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 2.
3
4
Naciśnij przycisk  lub ,
aby wybrać opcję “Repeat”
(Powtarzanie), a następnie
naciśnij .
Pojawi się ekran funkcji Repeat
(Powtarzania).
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję “On” (Wł), a następnie
naciśnij .
.
Zaświeci się
28 PL
.
Powrót do normalnego trybu odtwarzania
W kroku 4 wybierz ustawienie “Off” (Wył) na
ekranie funkcji Repeat (Powtarzania).
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Zmiana jakości
dźwięku i ustawień
Szczegółowe informacje na temat różnych
elementów, których ustawienia można
zmieniać znajdują się  na stronie 30.
1
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran MENU.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk .
Kasowanie ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
2
3
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać element, a następnie
naciśnij przycisk .
Pojawia się ekran zmiany ustawienia
wybranego elementu.
Odtwarzanie
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Uwaga
Wybór ustawień “V-SUR” lub “Sound EQ”
uniemożliwia odtwarzanie plików MP3. Aby
zmienić jakość dźwięku utworów MP3, dokonaj
regulacji ustawienia dźwięku w opcji “Digital Sound
Preset” (Ustawienia dźwięku cyfrowego).
Ciąg dalszy 
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję, a następnie naciśnij
przycisk .
Zmiana jakości dźwięku
Po wykonaniu kroku 3, naciśnij przycisk 
lub , aby wybrać opcję ( strona 30), a
następnie naciśnij przycisk .
Ustawienia “Custom1” (Użytkownika 1),
“Custom2” (Użytkownika 2), “Custom3”
(Użytkownika 3) lub “Custom4”
(Użytkownika 4) ułatwiają personalizację
jakości dźwięku ( strona 32).
29 PL
Ustawienia
Pozycja
Dźwięk
(Ustawienie
dźwięku)
AVLS 3)
(Ograniczenie
głośności)
Opcje (: Ustawienie domyślne)
Odtwarza utwory przy zachowaniu normalnej jakości dźwięku.
 Off (Wył.)
V-SUR1) 2)
Studio (VS) Umożliwia uzyskanie efektu studia nagrań.
Umożliwia uzyskanie efektu hali koncertowej.
Live
(VL)
Club
Umożliwia uzyskanie efektu dyskoteki.
(VC)
Arena
Umożliwia uzyskanie efektu stadionu.
(VA)
Ustawienie Heavy
Potężne brzmienie utworów, w porównaniu do dźwiękui
dźwięku
(SH)
“Pops”, położono większy nacisk na wysokie i niskie rejestry
dźwięków.
EQ1) 2)
Pops
Odtwarzanie utworów podkreślające partie wokalne, kładące
(SP)
nacisk na średnie rejestry dźwięków.
Odtwarzanie żywych dźwięków, kładące nacisk na wysokie i
Jazz
(SJ)
niskie rejestry dźwięków.
Unique
Odtwarza specjalne dźwięki, ze szczególnym naciskiem na
(SU)
wysokie i niskie, raczej niż średnie rejestry.
Custom1
Dźwięk użytkownika ( szczegóły na stronie 32 ).
(S1)
Custom2
Dźwięk użytkownika ( szczegóły na stronie 32 ).
(S2)
Cyfrowe
Dźwięk użytkownika z programowanym ustawieniem tonów
Custom3
wysokich i niskich ( szczegóły na stronie 33 ).
Ustawienie (S3)
dźwięku
Custom4
Dźwięk użytkownika z programowanym ustawieniem tonów
Ustawienie (S4)
wysokich i niskich ( szczegóły na stronie 33).
dźwięku2)
On (Wł)
Ograniczenie maksymalnego poziomu głośności w celu
ochrony słuchu.
Zmiana głośności bez żadnych ograniczeń w zakresie poziomu
 Off (Wył)
głośności.
Sygnalizacja dźwiękowa jest włączana podczas obsługi
 On (Wł)
odtwarzacza.
Off (Wył)
Sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona.
Beep
(Ustawienie
sygnalizacji
dźwiękowej)
Audio Out
 Słuchawki
(Wyjście audio)
(Zewnętrzne
Line Out
wyjście audio)
Contrast
(Regulacja
kontrastu
wyświetlacza)
 Drugi od prawej
– do +
W przypadku korzystania ze słuchawek, wybierz to
ustawienie.
Wybierz przy podłączaniu innych urządzeń takich jak
głośników przy użyciu przewodu audio ( strona 35).
Średni poziom jasności wyświetlacza. Jeśli obudowa
odtwarzacza jest czarna, ustawieniem domyślnym jest drugi
z lewej.
Przesuń w kierunku – w celu uzyskania jaśniejszego obrazu
lub w kierunku + w celu uzyskania ciemniejszego obrazu.
1) Ustawienia stosują się jedynie do plików dźwiękowych w formacie ATRAC3plus. Ustawienia nie działają
w trakcie odtwarzania utworu audio MP3.
2) Ustawienia dźwięku pojawiają się na wyświetlaczu jako litery w nawiasach ( strona 7).
3) AVLS to skrót od angielskiego sformułowania Automatic Volume Limiter System, czyli Automatyczny system
ograniczania głośności.
30 PL
Pozycja
Opcje (: Ustawienie domyślne)
Wyświetlacz zapali się na około 10 sekund po naciśnięciu
przycisku i będzie palić się podczas przewijania tytułów itp.
Wyświetlacz zapali się na około 10 sekund po naciśnięciu
przycisku. Podświetlenie wyłączy się po upływie około 10
sekund, nawet podczas przewijania nazw utworów itp.
Wyświetlacz zapali się na około 30 sekund po naciśnięciu
przycisku. Podświetlenie wyłączy się po upływie około 30
sekund, nawet podczas przewijania nazw utworów itp.
Off (Wył)
Podświetlenie wyświetlacza zostało wyłączone w celu
zaoszczędzenia energii.
Znaki i ikony wyświetlane są w kolorze czarnym na białym
Reverse
 Positive (Pozytyw)
tle.
Display
(Wyświetlacz w
Negative (Negatyw)
Znaki i ikony wyświetlane są w kolorze białym na czarnym
negatywie)
tle.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku japońskim.
Language
(Język
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku angielskim.
 English (Angielski)
wyświetlacza)
Français
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku francuskim.
Deutsch
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku niemieckim.
Italiano
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku włoskim.
Español
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku hiszpańskim.
*
Komunikaty i menu są wyświetlane w uproszczonym
chińskim.
*
Komunikaty i menu są wyświetlane w tradycyjnym
chińskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku koreańskim.
*
Podświetlenie  Auto (Automatyczny)
(Podświetlenie
LCD
10 seconds (10 sekund)
wyświetlacza)
(Ustawienie
dźwięku)
30 seconds (30 sekund)
Odtwarzanie
* Poniższe języki mogą nie być dostępne w zależności od kraju, w którym wykorzystywany jest odtwarzacz.
Ciąg dalszy 
31 PL
Personalizacja ustawień
dźwięku (Sound EQ -
Użytkownika)
Istnieje możliwość regulacji ustawień
dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości,
oraz sprawdzania powyższych ustawień na
wyświetlaczu.
1
Po wybraniu “Sound” (Dźwięk)
w kroku 2 w rozdziale “Zmiana
jakości dźwięku i ustawień” (
strona 29), wybierz ustawienie
“Custom1” lub “Custom2” w opcji
“Sound EQ”
4
Powtórz kroki 2 i 3, aby wykonać
regulacje dla pozostałych zakresów
częstotliwości.
5
Naciśnij przycisk .
Pojawi się ekran MENU.
Kasowanie ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Uwagi
.2 Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać zakres częstotliwości.
Dostępnych jest sześć zakresów
częstotliwości.
• Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności występuje
zniekształcenie dźwięku wynikające z ustawienia
dźwięku po uruchomieniu dźwięku, zmniejsz
głośność.
• W przypadku występowania różnicy w poziomie
głośności między ustawieniami “Custom1” lub
“Custom2” a dowolnymi innymi ustawieniami
dźwięku, ustaw głośność zgodnie z preferencjami.
Regulacja pokreślenia
tonów wysokich i niskich
Pojawi się zakres częstotliwośc
3
Naciśnij  lub , aby wybrać
poziom dźwięku.
Dostępnych jest siedem ustawień poziomu
dźwięku.
Poziom
głośnośc
32 PL
(Ustawienie dźwięku
cyfrowego)
Istnieje możliwość wcześniejszego ustawienia
poziomów tonów wysokich i niskich zgodnie
z preferencjami. Podczas sprawdzania
wyświetlacza sprawdź ustawienia poziomu.
Regulacja pokreślenia
tonów wysokich i niskich
3
(Ustawienie dźwięku
cyfrowego)
Istnieje możliwość wcześniejszego ustawienia
poziomów tonów wysokich i niskich zgodnie
z preferencjami. Podczas sprawdzania
wyświetlacza sprawdź ustawienia poziomu.
1
Ustawienia dźwięku
4
Ustawienia domyślne
Jakość
dźwięku
2
Custom3 Custom4 OFF
(S3)
(S4)
(NORMAL
SOUND)
Tony
niskie
+1
+3
±0
Tony
wysokie
±0
±0
±0
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać “Treble” (Wysokie tony) lub
“Bass” (Niskie tony).
Możesz dokonać regulacji jakości
dźwięku dla wysokich i niskich tonów.
Niskie tony
Poziom
-4 do +3
Wysokie tony
-4 do +3
Odtwarzanie
Po wybraniu “Sound” (Dźwięk)
w kroku 2 w rozdziale “Zmiana
jakości dźwięku i postanowień”
( strona 29), wybierz ustawienie
“Custom3” lub “Custom4” w opcji
“Digital Sound Preset” (Ustawienia
dźwięku cyfrowego)
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać poziom dźwięku.
Istnieje możliwość regulacji jednego
z ośmiu poziomów.
Naciśnij przycisk .
Pojawia się ekran MENU.
Kasowanie ustawienia
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
Aby powrócić do ekranu, gdzie można
wybrać MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Uwagi
• Poziomy dźwięków wysokich i niskich są
wyświetlane po prawej i lewej od tabeli
“Custom3” lub “Custom4” Indywidualna regulacja
poziomów pośrednich jest niemożliwa, gdyż
automatycznie są one połączone z poziomami
tonów wysokich i niskich.
• Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności występuje
zniekształcenie dźwięku wynikające z ustawienia
dźwięku po uruchomieniu dźwięku, zmniejsz
głośność.
• W przypadku występowania różnicy w poziomie
głośności między ustawieniami “Custom3” lub
“Custom4” a dowolnymi innymi ustawieniami
dźwięku, ustaw głośność zgodnie z preferencjami.
33 PL
Inne funkcje
Przesyłanie plików
dźwiękowych
z powrotem do
komputera
4
Z listy odtwarzacza Network
Walkman znajdującej się po prawej
stronie ekranu SonicStage wybierz
pliki do przesyłania do My Library
(Moja biblioteka).
Aby przesłać więcej niż jeden plik,
przytrzymaj przycisk “Ctrl” podczas
wybierania utworów. Aby przesłać
wszystkie utwory z albumu, kliknij album.
5
na ekranie
Kliknij
programu SonicStage.
Rozpocznie się przesyłanie utworów
wybranych w kroku 4.
Stan przesyłania można sprawdzić na
ekranie SonicStage.
Pliki dźwiękowe mogą być przesyłane
z powrotem do “My Library” programu
SonicStage na komputerze.
“ATRAC Audio Device” (Urządzenie
„Transfer”
(Przesyłanie) audio zgodne z formatem ATRAC)
Aby zatrzymać przesyłanie,
na ekranie programu
Kliknij
SonicStage.
My Library list (Lista
Moja Biblioteka)
Lista utworów na
odtwarzaczu
1
Podłącz odtwarzacz do komputera
(patrz kroki 1 i 2 w rozdziale
“Przesyłanie plików dźwiękowych
do odtwarzacza”,  strona 14).
2
Kliknij “Transfer” (Przesyłanie) na
prawej stronie ekranu programu
SonicStage.
Włączone zostanie wyświetlanie ekranu
Transfer.
3
34 PL
Wybierz “ATRAC Audio Device”
(Urządzenie audio zgodne
z formatem ATRAC) z listy
lokalizacji do przesyłania danych
z prawej strony ekranu SonicStage.
Odłączanie przejściówki USB od
odtwarzacza
Przytrzymując położone po obu stronach
szare przyciski, wepchnij przejściówkę USB
do wewnątrz, a następnie wyciągnij ją na
zewnątrz.
Uwagi
• Utwory przesłane do odtwarzacza z innego
komputera nie mogą być przesłane do listy My
Library (Moja biblioteka) Twojego komputera.
• Nie odłączaj przewodu USB lub przejściówki
USB w trakcie przesyłania danych. Działanie takie
grozi uszkodzeniem przesyłanych danych.
do  (słuchawki)/
LINE OUT
Podłączanie innych
urządzeń
Utworów można wysłuchać przy użyciu
zestawu stereofonicznego lub nagrywać pliki
na odtwarzaczu na płytę MiniDisc lub kasetę.
Patrz instrukcja obsługi urządzenia, które ma
zostać podłączone.
Przed rozpoczęciem dokonywania podłączeń
i zmianą ustawień w sposób opisany poniżej,
upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały
wyłączone.
Przewód połaczeniowy
(typu minijack,
nie dostarczony
w zestawie)
Lewy
(biała)
Prawy
(czerwona)
Aby wysyłać dźwięk do podłączonego
urządzenia należy zmienić ustawienie opcji
“Audio Out” (Wyjście audio) na ekranie
MENU. Ustawienia opcji “Audio Out”
(Wyjście audio) zostały przedstawione
poniżej. Informacje dotyczące tych ustawień
znajdują się  vna stronie 29.
Podłączone urządzenie
Słuchawki
Urządzenie podłączone
przy pomocy przewodu
połączeniowego
Inne funkcje
Nagrywarka MiniDisc,
wzmacniacz AV, dynamiczne
głośniki, magnetofon, itp.
Ustawienie
Headphone
(Słuchawki)
Line Out
Przy podłączaniu innego urządzenia, wybierz
dla tego urządzenia ustawienie “Line Out”.
Przy wybranym ustawieniu “Line Out”,
niemożliwa jest regulacja poziomu głośności,
a ustawienia opcji “Sound” (Dźwięk) są
niedostępne lub nie działają.
Uwagi
• Gdy do odtwarzacza podłączone są dostarczone
w zestawie słuchawki, nie wybieraj ustawienia
“Line Out” dla opcji “Audio Out” (Wyjście audio).
Wybór ustawienia “Line Out” powoduje, że
regulacja głośności staje się niemożliwa, a dźwięk
jest zniekształcony i pełen szumów.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania zmniejsz poziom
głośności podłączonego urządzenia, aby nie
uszkodzić podłączonych głośników.
35 PL
Zapisywanie danych
innych niż pliki
dźwiękowe
Eksplorator Windows umożliwia przesyłanie
danych z dysku twardego komputera do
wewnętrznego dysku twardego odtwarzacza.
Wewnętrzny twardy dysk odtwarzacza
jest w środowisku Eksploratora Windows
traktowany jako napęd zewnętrzny (a nie
jako urządzenie z wymiennym nośnikiem
pamięci).
Przywracanie ustawień
fabrycznych
Przywróć wszystkie ustawienia na ekranie
MENU do wartości fabrycznych.
1
Po zatrzymaniu odtwarzacza,
naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran MENU.
2
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję “Format” (Formatuj),
a następnie naciśnij przycisk .
Pojawi się ekran formatowania.
3
Naciśnij przycisk , wybierając
opcję “Factory Settings”
(Ustawienia domyślne).
Pojawi się ekran ustawień fabrycznych.
Uwagi
• Nie używaj aplikacji SonicStage w trakcie
przeprowadzania operacji przy użyciu programu
Eksplorator Windows na twardym dysku
odtwarzacza.
• Jeśli do odtwarzacza przy użyciu Eksploratora
przesłane zostaną pliki typu WAV i MP3, ich
odtwarzanie nie będzie możliwe. Wszelkie
operacje przesyłania należy wykonywać przy
użyciu programu SonicStage.
• Nie odłączaj przewodu USB, gdy przesyłane
są dane. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych
danych.
• Nie formatuj twardego dysku odtwarzacza na
komputerze.
36 PL
4
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję “Yes” (Tak), a następnie
naciśnij .
Pojawi się komunikat, a następnie ekran
formatowania.
Kasowanie ustawienia
W kroku 4 wybierz opcję “No” (Nie),
a następnie naciśnij przycisk . Pojawi się
ekran formatowania.
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
Wewnętrzny twardy dysk odtwarzacza
może zostać sformatowany. Formatowanie
twardego dysku powoduje wymazanie
przechowywanych na nim plików
dźwiękowych i innych danych. Przed
formatowaniem należy zatem przejrzeć jego
zawartość.
Utwory skasowane w wyniku formatowania
są traktowane przez program SonicStage
jako utwory do przesłania z powrotem
do komputera po podłączeniu do niego
urządzenia. Tym samym, liczba przesyłanych
plików automatycznie zwiększy się.
1
Po zatrzymaniu odtwarzacza,
naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran MENU.
2
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję “Format” (Formatuj),
a następnie naciśnij przycisk .
Pojawi się ekran formatowania.
Inne funkcje
Powrót do ekranu, gdzie można wybrać
MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Formatowanie dysku
twardego
Uwaga
Przywracanie ustawień fabrycznych podczas
odtwarzania jest niemożliwe.
Ciąg dalszy 
37 PL
3
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję “Initialize Hard Disk”
(Formatowanie dysku twardego),
a następnie naciśnij przycisk .
Pojawi się ekran formatowania dysku
twardego.
4
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję “Yes” (Tak), a następnie
naciśnij przycisk .
5
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję “Yes” (Tak), a następnie
naciśnij .
Pojawi się komunikat, a następnie ekran
formatowania.
Kasowanie ustawienia
W kroku 5 wybierz opcję “No” (Nie),
a następnie naciśnij przycisk . Pojawi się
ekran formatowania.
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do
ekranu MENU.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE lub
naciśnij przycisk MENU przy włączonym
ekranie MENU, aby powrócić do stanu
wyświetlacza sprzed kroku 1.
38 PL
Powrót do ekranu, gdzie można wybrać
MODE (Tryb)
Naciśnij przycisk MODE.
Uwagi
• Nie formatuj twardego dysku odtwarzacza na
komputerze.
•Przywracanie ustawień fabrycznych podczas
odtwarzania jest niemożliwe.
• Wszystkie pliki dźwiękowe i inne pliki są usuwane
w przypadku formatowania dysku odtwarzacza.
Dodatkowe informacje
Pozbywanie się
zużytego urządzenia
Odtwarzacz wyposażony jest w wewnętrzny
akumulatorek litowo-jonowy. Przed
pozbyciem się odtwarzacza należy zadbać
o właściwe składowanie akumulatora.
4 Przesuń część boczną () i wykręć dwa
wkręty () z boku odtwarzacza.


W niektórych krajach pozbywanie się
akumulatora zasilającego urządzenie
podlega szczegółowym przepisom.
Informacje można uzyskać u lokalnych władz.
Uwagi
• Nie rozbierać odtwarzacza za wyjątkiem
pozbywania się go.
• Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się
z metalowym wnętrzem urządzenia, a szczególnie
jego krawędzią.
5 Rękoma wciśnij dolną część odtwarzacza
do wewnątrz i wyciągnij wnętrze
urządzenia w kierunku wskazanym
strzałką.
Dodatkowe informacje
Wyjmowaniewewnętrznego akumulatorka
1 Przesuń przełącznik BUILT-IN BATTERY
znajdujący się na spodzie odtwarzacza
w pozycję OFF.
2 Wykręć dwa wkręty z dołu odtwarzacza.
6 Wykręć wkręt z boku akumulatorka.
3 Zdejmij pokrywę z dołu urządzenia ()
oraz zaślepkę USB (). Jeśli okaże się
to konieczne, użyj pincety lub podobnych
narzędzi.
Ciąg dalszy 


39 PL
7 Wyjmij wewnętrzny akumulatorek.
8 Pociągnij za przewód łączący akumulator
z odtwarzaczem w celu rozłączenia
złącza.
40 PL
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów z odtwarzaczem, wypróbuj sugerowane poniżej
rozwiązania.
1 Ustaw przełącznik BUILT-IN BATTERY w pozycji OFF, a następnie przełącz z powrotem na
ON. Przełączenie w pozycję OFF nie powoduje utraty danych.
2 Sprawdź symptomy w rozdziale “Rozwiązywanie problemów”.
3 Jeśli rozwiązanie problemu jest niemożliwe, skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.
Zasilanie
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Lampka CHG nie zapala się.
 Końcówki przejściówki USB są brudne. Wytrzyj końcówki przy
pomocy miękkiej, suchej ściereczki.
 Odtwarzacz nie jest podłączony do przejściówki USB. Włóż
przejściówkę USB do oporu, aż do zatrzaśnięcia mechanizmu (
strona 8).
Lampka CHG miga.
 Niewłaściwa temperatura otoczenia. Ładowanie akumulatorka
powinno odbywać się w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
Krótki czas pracy akumulatora.
 Urządzenie pracuje w temperaturze poniżej 5°C. Ten problem wynika
z charakterystyki akumulatorka, a nie z awarii urządzenia.
 Odtwarzacz nie był używany przez dłuższy okres czasu.
Wydajność akumulatora poprawi się po kilkakrotnym naładowaniu
i rozładowaniu.
 Akumulator wymaga wymiany. Skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
 Akumulator był zbyt krótko ładowany. Odtwarzacz potrzebuje 15
minut na sprawdzenie stanu akumulatora i zabezpieczenie go zanim
włączy się funkcja szybkiego ładowania. Ładuj akumulator do końca
(aż zgaśnie lampka CHG).
Dodatkowe informacje
Symptom
Ciąg dlaszy 
41 PL
Dźwięk
Symptom
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Brak dźwięku. Występują
zakłócenia.
 Głośność została zmniejszona do zera. Zwiększ głośność
( strona 18).
 Wtyczka przewodu słuchawkowego nie została prawidłowo
podłączona. Podłącz ją dokładnie do gniazda  (słuchawkowe)/
LINE OUT ( strona 18).
 Wtyk przewodu słuchawkowego jest brudny. Wyczyść wtyk przewodu
słuchawkowego suchą, miękką ściereczką.
 Na twardym dysku nie ma plików dźwiękowych.
Poziom głośności nie zwiększa
się.
 Funkcja “AVLS” została ustawiona w położenie “On” (Wł). Ustaw
funkcję w położenie “Off” (Wył -  strona 30).
Brak dźwięku w prawym kanale  Wtyczka przewodu słuchawkowego nie została prawidłowo
słuchawek.
podłączona. Podłącz ją dokładnie do gniazda  (słuchawkowe)/LINE
OUT ( strona 18).
Nie można wyregulować
głośności.
 Dla opcji “Audio Out” (Wyjście audio) wybrano ustawienie “Line
Out”. Wyreguluj poziom głośności przy użyciu regulacji głośności
na podłączonym urządzeniu, albo ustaw opcję “Audio Out” (Wyjście
audio) w położenie “Headphone” (Słuchawki -  strona 30).
Przy korzystaniu z odtwarzacza  Dla opcji “Audio Out” (Wyjście audio) wybrano ustawienie
podłączonego do systemu
“Headphone” (Słuchawki). Ustaw funkcję w położenie “Line Out”
stereo występują zakłócenia
( strona 30).
i szumy.
Przy odtwarzaniu utworu w
formacie MP3 dźwięk nie
zmienia się, mimo wyboru
opcji “V-SUR” i “SOUND EQ”
w menu “Sound” (Dźwięk).
 W przypadku odtwarzania pliku audio w formacie MP3
( strona 30), dostępne są jedynie ustawienia w opcji “Digital Sound
Preset” (Ustawienia dźwięku cyfrowego).
Operacja/Odtwarzanie
Symptom
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Przyciski nie działają.
 Uruchomiono blokadę przycisków. Przesuń przełącznik HOLD
(Blokada) w pozycję wyjściową ( strona 19).
 Nastąpiła kondensacja wilgoci. Poczekaj kilka godzin przed
ponownym rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza, pozwalając na
wyparowanie wilgoci.
 Niewystarczające naładowanie akumulatora. Naładuj akumulator
( strona 8).
 Gdy odtwarzacz jest podłączony do włączonego komputera, a do
odtwarzacza podłączona jest przejściówka USB, przyciski nie działają.
Odłącz przejściówkę USB od odtwarzacza ( strona 9).
Nagłe zatrzymanie odtwarzania.  Niewystarczające naładowanie akumulatora. Naładuj akumulator
( strona 8).
 Wybranie utworu audio w formacie MP3 nieobsługiwanym przez
urządzenie spowoduje zatrzymanie odtwarzania. Naciśnij przycisk
, aby wybrać inne utwory ( strona 19).
42 PL
Symptom
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Nie włącza się podświetlenie.
 Funkcja “Backlight” (Podświetlenie) została ustawiona w położenie
“Off” (Wył). Ustaw funkcję w położenie “Auto” (Automatycznie), “10
seconds” (10 sekund) lub “30 seconds” (30 sekund) ( strona 31).
Zamiast tytułu pojawia się
symbol “”.
 Tytuł zawiera znaki, których odtwarzacz nie może poprawnie
wyświetlić. Za pomocą oprogramowania SonicStage zmień tytuł tak,
aby zawierał jedynie obsługiwane znaki.
Wyświetlacz wyłącza się.
 Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 30 sekundach od ostatniej
operacji (w przypadku korzystania z akumulatora) lub po 3 minutach
(w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego) w trybie zatrzymania. W przypadku przewijania nazw utworów itp. wyświetlacz wyłączy
się po upływie ok. 30 sekund lub ok. 3 minut po zakończeniu tej
czynności. Co więcej, za wyłączanie wyświetlacza może być również
odpowiedzialne naciskanie i przytrzymywanie przycisku MENU. We
wszystkich przypadkach, naciśnij dowolny przycisk w celu ponownego
uruchomienia wyświetlacza.
Połączenie komputer/SonicStage
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Instalacja oprogramowania
SonicStage jest niemożliwa.
 System operacyjny nie obsługuje używanego oprogramowania
( strona 10).
 Nie została zakończona praca wszystkich aplikacji systemu Windows.
tInstalacja oprogramowania w czasie pracy innych programów grozi
wystąpieniem usterki. Szczególnie ważne jest zakończenie pracy programów, które intensywnie wykorzystują zasoby systemu, na przykład
oprogramowania antywirusowego.
 Brak miejsca na twardym dysku komputera. Do zainstalowania oprogramowania wymagane jest co najmniej 200 MB wolnego miejsca.
Usuń niepotrzebne pliki ze swojego komputera.
Instalacja sprawia wrażenie,
jakby zatrzymała się w
martwym punkcie.
 Pod oknem instalacji powinien być wyświetlany komunikat o błędzie.
Naciśnij przycisk “Tab”, jednocześnie przytrzymując przycisk “Alt”.
Jeśli pojawił się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk “Enter”.
Instalacja będzie kontynuowana. Jeśli komunikat nie pojawia się,
instalacja będzie kontynuowana. Należy chwilę poczekać.
Dodatkowe informacje
Symptom
Wskaźnik postępu instalacji nie  Instalacja przebiega normalnie. Należy chwilę zaczekać. Zależnie
porusza się. Od kilku minut nie
od parametrów napędu CD-ROM i komputera, instalacja może trwać
miga lampka dostępu.
nawet ponad 30 minut.
Po podłączeniu odtwarzacza
 Zaczekaj na uwierzytelnienie oprogramowania SonicStage.
do komputera za pomocą
 Na komputerze uruchomiono inny program. Odczekaj chwilę i jeszcze
przewodu USB, na
raz podłącz przewód USB. Jeśli nie rozwiąże to problemu, odłącz
wyświetlaczu nie pojawia
przewód USB, ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie
się komunikat “PC Connect”
podłącz przewód USB.
(Połączenie z komputerem PC).
 Przewód USB nie został prawidłowo podłączony. Odłącz przewód
USB, a następnie podłącz go ponownie.
 Używany jest koncentrator USB. tNie gwarantuje się współpracy
z koncentratorem USB. Podłącz przewód USB bezpośrednio do komputera.
Ciąg dalszy 
43 PL
Symptom
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Komputer nie wykrywa
podłączonego do niego
odtwarzacza.
 Przejściówka USB nie została poprawnie podłączona do odtwarzacza.
Włóż przejściówkę USB do oporu, aż do zatrzaśnięcia mechanizmu
( strona 8).
 Przewód USB nie został prawidłowo podłączony. Odłącz przewód
USB, a następnie podłącz go ponownie.
 Używany jest koncentrator USB. tNie gwarantuje się współpracy
z koncentratorem USB. Podłącz przewód USB bezpośrednio do
komputera.
 Plik sterownika odtwarzacza nie został zainstalowany. Zainstaluj
ponownie oprogramowanie SonicStage obsługujące odtwarzacz
z dostarczonej w zestawie płyty CD-ROM ( strona 11), aby
jednocześnie zainstalować sterownik.
 Instalacja oprogramowania SonicStage na komputerze zakończyła
się niepowodzeniem. Odłącz odtwarzacz od komputera, a następnie
ponownie zainstaluj oprogramowanie, korzystając z dostarczonej
w zestawie płyty CD-ROM ( strona 11).
 Przesuń przełącznik BUILT-IN BATTERY w pozycję ON.
Nie można przesyłać plików
dźwiękowych z komputera do
odtwarzacza.
 Przewód USB nie został prawidłowo podłączony. Odłącz przewód
USB, a następnie podłącz go ponownie.
 Utwór został już przesłany trzykrotnie do odtwarzacza. Prześlij
plik z powrotem do komputera, aby zwiększyć maksymalną ilość
przesyłań pliku ( strona 34), a następnie prześlij go jeszcze raz do
odtwarzacza.
 Brak pamięci na twardym dysku odtwarzacza. Prześlij niepotrzebne
utwory z powrotem do komputera, aby zwiększyć dostępne miejsce
( strona 34).
 Na twardy dysk odtwarzacza przesłano ponad 65 535 utworów lub
ponad 4 096 grup. Lub przesłano ponad 999 utworów w jednej grupie.
 Ze względu na ograniczenia narzucone przez posiadaczy praw
autorskich, utwory z limitem czasu odtwarzania lub ograniczeniem
liczby odtworzeń nie mogą być przesyłane. Szczegółowe informacje
o ustawieniach każdego pliku dźwiękowego można uzyskać
u dystrybutora.
Liczba plików, które można
przesyłać jest ograniczona.
(Krótki czas nagrywania.)
 Dostępna pojemność twardego dysku odtwarzacza jest zbyt mała jak
na rozmiar przesyłanych plików dźwiękowych. Prześlij niepotrzebne
utwory z powrotem do komputera, aby zwiększyć dostępne miejsce
( strona 34).
 Na twardym dysku odtwarzacza przechowywane są dane inne niż pliki
dźwiękowe. Prześlij dane inne niż pliki dźwiękowe z powrotem do
komputera, aby zwiększyć dostępne miejsce.
Nie można przesyłać
 Jako miejsca docelowego przesyłania danych użyto komputera innego
z powrotem plików
niż ten, z którego zostały one pierwotnie przesłane. Pliki dźwiękowe
dźwiękowych z odtwarzacza do
nie mogą zostać przesłane z powrotem do komputera innego niż ten,
komputera.
z którego zostały one pierwotnie przesłane.
 Plik dźwiękowy został usunięty z komputera, z którego został
przesłany do odtwarzacza. Usunięcie pliku z komputera, z którego
został on przesłany uniemożliwia przesyłanie plików dźwiękowych
z powrotem do komputera.
44 PL
Symptom
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Pliki dźwiękowe są przesyłane
z powrotem do komputera,
a pozostała liczba przesyłań
pliku rośnie bez podejmowania
jakicholwiek działań, gdy
odtwarzacz jest podłączony do
komputera.
 Jeśli utwór zostanie usunięty z odtwarzacza przy użyciu
oprogramowania SonicStage zainstalowanego na komputerze innym
niż ten, z którego został on przesłany do odtwarzacza, utwór zostanie
automatycznie przesłany z powrotem, gdy odtwarzacz zostanie
podłączony do komputera, z którego pliki zostały przesłane do
odtwarzacza. Tym samym, liczba przesyłanych plików automatycznie
zwiększy się.
Po podłączeniu do komputera,
odtwarzacz zaczyna pracować
niestabilnie.
 Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz przewodu USB. Nie
gwarantuje się współpracy z koncentratorem USB lub przedłużaczem
przewodu USB. Podłącz przewód USB bezpośrednio do komputera.
Po podłączeniu odtwarzacza do  Odtwarzacz nie został poprawnie podłączony do komputera.
komputera, na wyświetlaczu
Zakończ pracę programu SonicStage i sprawdź, czy przewód
pojawia się komunikat “Failed
USB został prawidłowo podłączony. Uruchom ponownie program
to authenticate Device/Media”
SonicStage.
(Nie można uwierzytelnić
urządzenia/nośnika).
Inne
Przypadek i/lub działanie naprawcze
Pracy odtwarzacza nie
towarzyszy dźwięk sygnalizacji
dźwiękowej.
 Funkcja “Beep” (Sygnalizacja dźwiękowe) została ustawiona w
położenie “Off” (Wył). Ustaw funkcję w położenie “On” (Wł  strona 30).
Odtwarzacz lub przejściówka
USB nagrzewa się.
 Odtwarzacz lub przejściówka USB nagrzewają się podczas ładowania
akumulatora oraz - w przypadku szybkiego ładowania - po jego
zakończeniu. Ponadto odtwarzacz i przejściówka USB mogę nagrzewać
się w przypadku przesyłania większej ilości utworów. Odczekaj jakiś
czas przed ponownym rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza.
Z wnętrza odtwarzacza
dochodzi dźwięk. Odtwarzacz
drga.
 Gdy porusza się wewnętrzny twardy dysk odtwarzacza, może być
słychać dźwięki jego pracy oraz występuje drganie urządzenia. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Dodatkowe informacje
Symptom
45 PL
Komunikaty o błędach
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy postępować zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Komunikat
Znaczenie
Poziom głośności przekracza
maksymalną wartość dla funkcji
AVLS.
Działanie naprawcze
AVLS
NO VOLUME
OPERATION
BOOKMARK
FULL
Liczba zakładek przekroczyła
limit.
 Usuń niepotrzebne zakładki ( strona 24).
CANNOT
OPERATE
STOP
Podczas odtwarzania wybrano
opcję “Format” na ekranie
MENU.
 Zatrzymaj odtwarzanie i ponownie wybierz
opcję “Format”.
CANNOT
OPERATE
WHEN
STOPPED
Próba dodania zakładki po
zatrzymaniu odtwarzania.
Dodaj zakładkę podczas odtwarzania
( strona 24).
CANNOT PLAY
CONNECT
TO PC
Zegar odtwarzacza nie działa.
 Podłącz do komputera ( strona 14).
CANNOT PLAY
TRACK ERROR
Pliki dźwiękowe zostały
uszkodzone.
 Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
ponownie przesłać pliki dźwiękowe
z komputera do odtwarzacza ( strona 14).
CANNOT PLAY
TRACK ON
THIS DEVICE
• Odtwarzanie tego utworu na
urządzeniu nie jest możliwe.
• Odtwarzane są utwory
z ograniczeniem liczby
odtworzeń.
 Odtwarzanie tego utworu na urządzeniu nie
jest możliwe.
CANNOT PLAY
UNAVAILABLE
FOR PLAYBACK
Próbujesz odtworzyć utwór przed  Utwory z limitem czasu odtwarzania mogą
ropoczęciem lub po zakończeniu
być odtwarzane jedynie w określonym czasie.
limitu czasu odtwarzania.
CHARGE
5°C – 35°C
41F – 95F
Ładowanie jest przeprowadzane
w temperaturze wychodzącej
poza zakres od 5 do 35°C.
CONNECT
AC POWER
ADAPTER
• Odtwarzacz jest podłączony
 Podłącz zasilacz sieciowy do przejściówki
do komputera, ale zasilacz
USB ( strona 14).
sieciowy nie został podłączony
do gniazda DC IN na
przejściówce USB.
• Zasilacz sieciowy jest
odłączony od przejściówki
USB, gdy odtwarzacz jest
podłączony do komputera.
CHARGE
5°C – 35°C
41F – 95F
Przesyłanie plików dźwiękowych  Urządzenie należy wykorzystywać
jest przeprowadzane
w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
w temperaturze otoczenia
wychodzącej poza zakres od 5
do 35°C.
46 PL
 Ustaw funkcję “AVLS” to “Off”
( strona 30).
 Ładowanie akumulatorka powinno odbywać
się w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
Komunikat
Znaczenie
• Niepoprawne sformatowanie
twardego dysku odtwarzacza.
• Twardy dysk odtwarzacza
został sformatowany przy
użyciu komputera.
• Z powodu wymiany twardy
dysk komputera nie został
sformatowany.
Działanie naprawcze
HOLD
Przełącznik HOLD ustawiony
jest w położeniu “ON”.
 Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazanego przez strzałkę
( strona 19).
LINE OUT NO
OPERATION
Próbujesz zmienić głośność
lub ustawienie menu “Sound”
(Dźwięk) po tym, jak w opcji
“Audio Out” (Wyjście audio)
wybrano ustawienie “Line Out”.
 Ustaw opcję “Audio Out” (Wyjście audio) na
“Headphone” (Słuchawki - ( strona 30).
LOW BATTERY
Niewystarczające naładowanie
akumulatora.
 Naładuj akumulator ( strona 8).
MAX NO OF
GROUPS
EXCEEDED
Przekroczono limit ilości grup
(albumów, wykonawców, itp.)
(8 192).
 Całkowita liczba pozaycji na wyświetlaczu
(oprócz listy utworów) przekracza 8 192.
Sprawdź ustawienie MODE (Tryb) i prześlij
niepotrzebne pliki z powrotem do komputera
( strona 34).
MISMATCH IN
SYSTEM FILES
Niezgodność dotycząca plików
systemowych.
 Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
sformatować twardy dysk odtwarzacza
( strona 37) i ponownie przesłać pliki
dźwiękowe do odtwarzacza ( strona 14).
NO DATABASE
FOUND
Przy odłączaniu komputera na
odtwarzaczu nie było żadnych
przesłanych plików lub zabrakło
informacji o ustawieniu MODE
(Tryb).
 Prześlij pliki dźwiękowe do odtwarzacza
( strona 14).
NO TRACK
Na liście utworów nie ma
żadnych pozycji.
 Przejdź do zapełnionej listy utworów.
 Prześlij pliki dźwiękowe do odtwarzacza
( strona 14).
SYSTEM ERROR
<Nr ***>
(Numer
wyświetlany jest
w nawiasach.)
Wystąpił błąd systemowy.
 Spisz numer błędu i skontaktuj się
z najbliższym dealerem Sony.
HDD NOT
INITIALIZED
CORRECTLY
 Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
ponownie sformatować twardy dysk
odtwarzacza ( strona 37).
Dodatkowe informacje
47 PL
Dane techniczne
Indeks
Maksymalna ilość plików, które można nagrać
(Ok.)*
Symbole
ATRAC3
5 000
(132 kbps)
ATRAC3plus
2 500
(256 kbps)
MP3
5 000
(128 kbps)
6 000
(105 kbps)
10 000
(64 kbps)
10 000
(64 kbps)
10 000
(66 kbps)
13 000
(48 kbps)
* Przy przesyłaniu utworów czterominutowych
Częstotliwość próbkowania
44,1 kHz (ATRAC3plus), 32/44,1/48 kHz (MP3)
Technologia kompresji dźwięku
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus), MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
Pasmo przenoszenia
(Akumulator) 9
(Album) 21
(Gatunek) 21
(Grupa) 21
(Nowe utwory) 23
(Odtwarzanie zakresu odtwarzania) 26
(powtarzanie) 28
(Wykonawca) 21
(Zakładka) 24
SHUF (Odtwarzanie w kolejności
losowej) 26
SHUF (Odtwarzanie zakresu odtwarzania
w kolejności losowej) 26
1 (Odtwarzanie jednego utworu) 26
1 Utwór 26
A
20 do 20 000 Hz
(pomiar pojedynczego sygnału podczas
odtwarzania)
Album 23
ATRAC3plus 19
AVLS 30
Wyjście
C
 (słuchawki)/LINE OUT* :
Czas ładowania 8
Mini-wtyczka stereo/194 mV
* Gniazdo używane jako słuchawkowe i LINE OUT.
D
5 do 35°C
Deutsch 31
Dyskoteka 30
Dźwięk 30
Źródło zasilania
E
6 V DC IN (z wewnętrznego akumulatora)
Eksplorator Windows
English 31
Español 31
Etui 6
Zakres temperatury przy pracy
Żywotność akumulatora (ciągłe odtwarzanie)
Format ATRAC3plus (48 kbps): Ok. 30 godzin
Format MP3 (128 kbps): Ok. 22 godzin
Wymiary
Bez wystających części:
90,0 × 62,1 × 14,8 (w najcieńszym miejscu 13,8)
mm (s/w/g)
W tym wystające części:
90,8 × 63,4 × 15,7 mm (s/w/g)
Waga
Ok. 130 g
Patenty USA i inne na licencji Dolby Laboratories.
Projekt oraz dane techniczne urządzenia mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
48 PL
36
F
Français 31
G
Gatunek 23
Głośność 18
Grupa 23
Grupowanie utworów
21
H
S
Heavy 30
HOLD 19
Simple Chinese 31
Słuchawki 6, 30, 35
SonicStage 11
Sound EQ 30
Specjalny 30
Stadion 30
Studio 30
Sygnalizacja 30
Szybkość transmisji 13, 20
I
Inne 23
Italiano 31
J
Japanese 31
Jazz 30
Język 31
T
K
Track SHUF 26
Traditional Chinese 31
Tryb odtwarzania 26
Komputer 10
Kontrast 30
Korean 31
U
L
Line Out 30, 35
Live 30
M
12, 14, 34
V
N
Negatyw 31
Normalny tryb odtwarzania
Nowe utwory 23
V-SUR 30
26
O
Odtwarzanie jednego utworu 26
Odtwarzanie w kolejności losowej 26
Odtwarzanie zakładki 24
Odtwarzanie zakresu odtwarzania 26
Odtwarzanie zakresu odtwarzania w kolejności
losowej 26
P
Płyta CD-ROM (SonicStage) 6
Podświetlenie 31
Pops 30
Powtarzanie 28
Pozytyw 31
Przejdź do początku utworu 20
Przejściówka USB 6, 8, 14
Przewód USB 6
W
Wewnętrzny akumulator 8
Wyjście audio 30, 35
Wykonawca 23
Wyświetlacz odtwarzacza 7, 20
Wyświetlacz w negatywie 31
Wyszukiwanie 20
Wyszukiwanie (SonicStage) 16, 17
46
Dodatkowe informacje
MODE 21
MP3 19
My Library (SonicStage)
Unit SHUF 26
Ustawienie dźwięku cyfrowego 30, 33
Usuwanie oprogramowania 11
Usuwanie wewnętrznego akumulatora 39
Utworu z limitem liczby odtwarzań 46
Utworu z ograniczonym czasem odtwarzania
Użytkownika 30, 32
Z
Zakładka 23
Zakres odtwarzania 27
Zasilacz sieciowy 6, 8
Zatrzymanie 20
Żywotność akumulatora 9
49 PL
Sony Corporation
Download PDF

advertising