Sony | NWZ-A816 | Sony NWZ-A816 Instrukcja obsługi

Wymagania systemowe
Komputer:
IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP professional (Service Pack 2 lub
nowszy) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP Media Center
Edition 2004 (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 lub
nowszy) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows
Vista Ultimate
Nie jest zapewniona obsługa przez 64-bitowe systemy operacyjne.
Nie jest zapewniona obsługa przez inne systemy operacyjne.
* Oprócz wersji systemów operacyjnych, dla których firma Microsoft nie zapewnia wsparcia.
Procesor: Pentium III 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM: co najmniej 128 MB (w Windows Vista: co najmniej 512 MB)
Dostępne miejsce na twardym dysku: co najmniej 380 MB.
Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu: co najmniej 800 x 600 punktów (zaleca się co najmniej 1 024 x 768
punktów); Kolor: co najmniej 8 bitów (zaleca się 16 bitów)
Napęd CD-ROM: umożliwiający cyfrowe odtwarzanie przez WDM.
Do nagrywania płyt CD potrzebny jest napęd CD-R/RW.
Karta muzyczna
Port USB (zaleca się Hi-Speed USB)
Internet Explorer 6.0 lub nowszy, Windows Media Player 10 lub 11 (Zaleca się Windows Media Player 11.
W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows Media Player 10 mogą
występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów itp.), które można przesyłać techniką „przeciągnij
i upuść”.).
Musi być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player 8 lub nowsze.
Korzystanie z platform EMD (dystrybucji muzyki elektronicznej) i wyświetlanie stron www wymaga
szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Nie gwarantuje się bezproblemowego działania na wszystkich komputerach, które spełniają sformułowane
powyżej zalecenia.
Nie jest zapewniona obsługa przez następujące środowiska: Samodzielnie skonstruowane komputery lub systemy operacyjne / Środowiska stanowiące aktualizację
zainstalowanego przez producenta systemu operacyjnego / Środowiska z wieloma systemami / Środowiska
z wieloma monitorami / Komputery Macintosh
Szybki start
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
010GBCOV_QSG_PL.indd 1
NWZ-A815 / A816 / A818 PL.3-270-643-PL(2)
3-270-643-PL(2)
NWZ-A815 / A816 / A818
28/7/07 6:03:06 PM
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. Prosimy o ich zanotowanie
we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze
sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: __________________________
Numer seryjny: __________________________
Informacja o instrukcji
Posługiwanie się odtwarzaczem opisano w niniejszej instrukcji „Szybki start” i w „Instrukcji
obsługi” (w pliku PDF).
Szybki start: zawiera opis podstawowych funkcji odtwarzacza, między innymi
importowania, przesyłania i odtwarzania lub wyświetlania utworów muzycznych,
filmów i zdjęć.
Instrukcja obsługi: zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza i rozwiązania
ewentualnych problemów.
Rozwiązywanie problemów: zawiera opis objawów, przyczyn i rozwiązań
problemów z odtwarzaczem.
Zalecenia dla bezpieczeństwa: zawiera ważne informacje, których celem jest
zapobieganie wypadkom.
010GB-QSG_PL.indd 2
28/7/07 5:59:03 PM
Spis treści
Wprowadzenie........................................................................................4
Czynności wstępne.................................................................................6
Dostarczane wyposażenie................................................................................................. 6
Przed podłączeniem odtwarzacza............................................................................... 7
Ładowanie akumulatora..................................................................................................... 7
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza.......................................................................... 8
Wybieranie języka wyświetlania.................................................................................... 9
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania................................................. 10
Gromadzenie danych...........................................................................12
Przesyłanie danych...............................................................................13
Odtwarzanie muzyki............................................................................20
Odtwarzanie filmów / wyświetlanie fotografii...................................22
Elementy...............................................................................................24
Informacja o menu Home....................................................................26
010GB-QSG_PL.indd 3
28/7/07 5:59:04 PM
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup odtwarzacza NWZ-A815/A816/A818*.
Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza trzeba zaimportować do komputera utwory
muzyczne, filmy i zdjęcia, a następnie przesłać je do odtwarzacza.
Po przesłaniu danych do odtwarzacza będzie można je wykorzystywać w każdym miejscu.
* Dostępność poszczególnych modeli odtwarzacza zależy od kraju / regionu.
Czynności
wstępne
( strona 6)
Gromadzenie
danych
( strona 12)
Przesyłanie
danych
( strona 13)
Odtwarzanie
Piosenki
( strona 20)
Filmy / fotografie ( strona 22)
010GB-QSG_PL.indd 4
28/7/07 5:59:06 PM
Próbka danych*
W odtwarzaczu jest fabrycznie zainstalowana próbka danych. Można je usunąć za pomocą
Eksploratora Windows. Usuniętych próbnych danych nie można odzyskać. Nie
dostarczamy w zamian żadnych innych danych.
* Próbka danych nie jest zainstalowana w niektórych krajach i regionach.
010GB-QSG_PL.indd 5
28/7/07 5:59:06 PM
Czynności wstępne
Dostarczane
wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie dostarczonego
wyposażenia.
 Słuchawki (1 szt.)
 Przedłużacz przewodu słuchawek (1 szt.)
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1 szt.)
 Przewód USB*1 (1 szt.)
 Zaczep (1 szt.)
Umożliwia podłączanie odtwarzacza do
oferowanej oddzielnie podstawki itp.
*2Nie próbować odtwarzać tego dysku
CD‑ROM w odtwarzaczu CD audio.
*3Dostarczane oprogramowanie zależy od
kraju / regionu zakupu odtwarzacza.
Jak prawidłowo zainstalować wkładki
douszne
Niewłaściwe dopasowanie wkładek może
osłabiać tony niskie. Aby uzyskać lepszy
dźwięk, użyj wkładek o innej wielkości lub
wyreguluj ustawienie wkładek tak, aby
dokładnie przylegały do ucha.
Fabrycznie są zainstalowane wkładki
o rozmiarze M. Jeśli wkładki nie pasują do
ucha, wypróbuj inną wielkość (S lub L).
Aby uniknąć przypadkowego pozostania
wkładki we wnętrzu ucha, należy starannie
zainstalować wymieniane wkładki na
słuchawkach.
 CD-ROM*2 *3 (1)
Narzędzie MP3 Conversion Tool
Windows Media Player 11
Instrukcja obsługi (w pliku PDF)
 Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja)
(1 szt.)
*1Nie używać przewodu USB innego niż
dostarczony lub oferowany oddzielnie,
specjalny przewód USB do tego urządzenia.
010GB-QSG_PL.indd 6
28/7/07 5:59:07 PM
Przed podłączeniem odtwarzacza
Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera należy się upewnić, że w komputerze jest
zainstalowany system operacyjny Windows XP (Service Pack lub nowszy) albo Windows
Vista i program Windows Media Player 10 lub 11.
Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza jest ładowany po
podłączeniu odtwarzacza do pracującego
komputera. Podłącz wtyk przewodu USB do
Do gniazda
odtwarzacza tak, aby znak
na wtyku znajdował

się u góry.
Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik stanu
akumulatora przyjmie wygląd
. Przed
pierwszym użyciem odtwarzacza, a także po dłuższej
przerwie w jego użytkowaniu, należy całkowicie
naładować akumulator, tak aby na ekranie pojawił się wskaźnik
. Ładowanie
całkowicie wyładowanego akumulatora trwa mniej więcej 3 godziny.
Uwaga
Nie podłączać odtwarzacza na dłuższy czas do laptopa zasilanego z akumulatora. Grozi to
wyładowaniem akumulatora w komputerze.
010GB-QSG_PL.indd 7
28/7/07 5:59:08 PM
Czynności wstępne (cd.)
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Włączanie odtwarzacza
Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij dowolny przycisk.
Wyłączanie odtwarzacza
Przytrzymując wciśnięty przycisk OPTION/PWR OFF ( strona 25), można przełączyć
odtwarzacz w tryb czuwania i wyłączyć ekran, zmniejszając w ten sposób zużycie energii.
Naciśnięcie w tym trybie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu „Now
Playing” i przywrócenie gotowości odtwarzacza do pracy.
Pozostawienie odtwarzacza w trybie czuwania na mniej więcej dzień spowoduje jego
automatyczne, całkowite wyłączenie. Kiedy odtwarzacz jest wyłączony, naciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu powitalnego, a następnie ekranu
„Now Playing”.
010GB-QSG_PL.indd 8
28/7/07 5:59:08 PM
Wybieranie języka wyświetlania
Przed użyciem odtwarzacza należy wybrać właściwy język wyświetlania. W przeciwnym
razie na wyświetlaczu mogą się pojawiać dziwne znaki.
Przycisk 5-kierunkowy
Ikona Settings
1
2
3
4
Przycisk BACK/HOME
Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu
Home.
Przyciskami /// wskaż ikonę
wybór przyciskiem .
(Settings), po czym potwierdź
Przyciskami /// wskaż wariant „Language Settings”, po czym
potwierdź wybór przyciskiem .
Przyciskami /// wskaż żądany język, po czym potwierdź wybór
przyciskiem .
010GB-QSG_PL.indd 9
28/7/07 5:59:09 PM
Czynności wstępne (cd.)
Instalacja instrukcji obsługi i oprogramowania
Instrukcję obsługi (w pliku PDF) i oprogramowanie można zainstalować z dostarczonego
dysku CD-ROM, wykonując następujące czynności:
1
2
3
Włącz komputer i uruchom Windows.
Zaloguj się jako administrator.
Przy instalacji trzeba się zalogować jako administrator komputera.
Włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator instalacji. Uważnie czytaj komunikaty
pojawiające się na ekranie i postępuj zgodnie z nimi.
4
Kiedy na ekranie pojawi się menu instalacji, kliknij z lewej strony ekranu
na elemencie, który chcesz zainstalować, po czym kliknij na przycisku
[Install] w prawym dolnym rogu ekranu.
Podczas instalacji wykonuj wyświetlane polecenia.
Aby zainstalować Instrukcję obsługi (w pliku PDF), wybierz wariant
Guide.
Operation
10
010GB-QSG_PL.indd 10
28/7/07 5:59:09 PM
Aby wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF)
Po zakończeniu instalacji na pulpicie komputera pojawia się ikona
pozwala na wyświetlenie instrukcji obsługi.
. Kliknięcie na ikonie
Uwaga
Aby można było wyświetlić instrukcję obsługi, w komputerze musi być zainstalowany program
Adobe Reader 5.0 lub nowszy albo Adobe Reader. Program Adobe Reader można za darmo
pobrać z Internetu.
11
010GB-QSG_PL.indd 11
28/7/07 5:59:10 PM
Gromadzenie danych
Aby móc przesyłać dane do odtwarzacza, trzeba wcześniej zaimportować do komputera
muzykę, filmy lub fotografie z Internetu, muzykę z płyt CD, fotografie z aparatu cyfrowego
lub filmy z kamery wideo. Do importowania muzyki z płyt CD trzeba użyć odpowiedniego
programu.
12
010GB-QSG_PL.indd 12
28/7/07 5:59:10 PM
Przesyłanie danych
Dane można przesyłać bezpośrednio z Eksploratora Windows w komputerze, techniką
„przeciągnij i upuść”.
Do gniazda

Przewód USB
(dostarczony)
13
010GB-QSG_PL.indd 13
28/7/07 5:59:11 PM
Przesyłanie danych (cd.)
 Wskazówki
Do przesyłania danych do odtwarzacza można też użyć programu Windows
Media Player. Informacji o posługiwaniu się programem Windows Media Player
i dotyczącej go pomocy technicznej należy szukać pod następującym adresem:
http://support.microsoft.com/
W niektórych komputerach z zainstalowanym wcześniej programem Windows
Media Player 10 mogą występować ograniczenia rodzaju plików (AAC, filmów
itp.), które można przesyłać techniką „przeciągnij i upuść”. Problem ten można
rozwiązać, instalując z dostarczonego dysku CD-ROM program Windows
Media Player 11 (szczegóły podano w podrozdziale „Instalacja instrukcji obsługi
i oprogramowania”). Przed zainstalowaniem w komputerze programu Windows
Media Player 11 należy się upewnić, czy używane oprogramowanie i usługi
współpracują z programem Windows Media Player 11.
1
Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonego przewodu
USB.
2
Podłącz wtyk przewodu USB do odtwarzacza tak, aby znak
się u góry.
na wtyku znajdował
Wybierz odtwarzacz w Eksploratorze Windows, po czym przesyłaj pliki
techniką „przeciągnij i upuść”.
Eksplorator Windows wyświetla odtwarzacz pod nazwą [WALKMAN].
14
010GB-QSG_PL.indd 14
28/7/07 5:59:12 PM
Odtwarzanie danych podlega określonej hierarchii. Prawidłowo prześlij dane, korzystając
z zamieszczonych ilustracji.
Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.
Piosenki
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „MUSIC”.
Poniżej 8. poziomu nie są rozpoznawane żadne dane.
1.
7.
8.
9.
(W odtwarzaczu)
Najpierw są wyświetlane foldery, w alfabetycznym porządku nazw,
a następnie pliki, również w alfabetycznym porządku nazw.
W tym przypadku nie są rozróżniane małe i wielkie litery.
15
010GB-QSG_PL.indd 15
28/7/07 5:59:13 PM
Przesyłanie danych (cd.)
Filmy
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „VIDEO”.
Rozpoznawane są pliki i foldery znajdujące się bezpośrednio
w folderze „VIDEO”. Nie są rozpoznawane pliki i foldery poniżej 2.
poziomu. Urządzenie rozpoznaje natomiast pliki na 2. poziomie.
1.
2.
3.
*Folder „MP_ROOT” jest wykorzystywany tylko
przy podłączaniu odtwarzacza z użyciem określo­
nego, specjalnego programu lub urządzenia. Do
przesyłania danych techniką „przeciągnij i upuść”
należy wybierać folder „VIDEO”.
(W odtwarzaczu)
Pliki z filmami są wyświetlane w kolejności ich przesłania techniką
„przeciągnij i upuść” (najnowsze na początku).
 Wskazówka
Umieszczając pliki JPEG w odpowiednich folderach z filmami, można
zdefiniować obrazy z tych plików jako miniatury filmów. Po wyświetleniu
listy filmów będą się wówczas pojawiały miniatury (małe obrazki do
wyświetlenia w menu) plików z filmami w odtwarzaczu.
Aby wyświetlić miniaturę pliku z filmem, należy utworzyć plik JPEG
(o wymiarach 160 × 120 punktów (poziomo × pionowo), rozszerzenie:
.jpg), nadać mu nazwę identyczną z nazwą pliku z filmem i zapisać go
w folderze pliku z filmem.
16
010GB-QSG_PL.indd 16
28/7/07 5:59:16 PM
Fotografie
(W Eksploratorze Windows)
Przeciągaj pliki lub foldery i upuszczaj je do folderu „PICTURE”
lub „DCIM”.
Rozpoznawane są pliki i foldery znajdujące się bezpośrednio
w folderze „PICTURE”. W folderze „DCIM” rozpoznawane są
tylko foldery. Zarówno w folderze „DCIM”, jak i „PICTURE”, na 2.
poziomie rozpoznawane są tylko pliki. Poniżej 2. poziomu nie są
rozpoznawane żadne dane.
1.
2.
3.
*Hierarchia danych w folderze
„PICTURES” jest taka sama jak
w folderze „PICTURE”.
(W odtwarzaczu)
Foldery znajdujące się w folderach „PICTURE” i „DCIM” są
porządkowane alfabetycznie. Pliki na 1. poziomie folderu „PICTURE”
znajdują się w folderze <PICTURE>.
17
010GB-QSG_PL.indd 17
28/7/07 5:59:17 PM
Przesyłanie danych (cd.)
Uwagi
Kiedy na odtwarzaczu widać komunikat „Do not disconnect.”, nie należy odłączać przewodu
USB. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych.
Nie można zmieniać nazw ani kasować następujących folderów: „MUSIC”, „MP_ROOT”,
„VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” i „DCIM”.
Nie można zmieniać nazw plików i folderów znajdujących się w folderze „MP_ROOT”.
W przeciwnym razie nie będą one wyświetlane.
 Wskazówki
Pliki ATRAC trzeba przekształcić przy użyciu dostarczonego narzędzia MP3 Conversion Tool.
(Nie można przekształcić danych audio kupionych w internetowych serwisach muzycznych.)
Aby użyć dostarczonego narzędzia MP3 Conversion Tool, włóż do komputera dostarczony
dysk CD-ROM, z lewej strony menu instalacji wybierz ikonę
, po czym kliknij na przycisku
[Start] w prawym dolnym rogu.
Przekształcenie plików ATRAC na MP3 nie powoduje skasowania plików ATRAC. Zmieniając
odpowiednie ustawienie, można jednak wybrać kasowanie plików ATRAC.
Używając dostarczonego programu Windows Media Player 11 lub innego programu
pozwalającego na przesyłanie nagrań, można tworzyć playlisty. Informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu. Można też skontaktować
się z producentem programu.
Używając dostarczonego programu Windows Media Player 11 lub innego programu
pozwalającego na definiowanie okładek, można definiować okładki. Informacji o sposobie
postępowania należy szukać w pomocy elektronicznej do programu. Można też skontaktować
się z producentem programu.
18
010GB-QSG_PL.indd 18
28/7/07 5:59:18 PM
Obsługiwane formaty plików
Muzyka
Format pliku
Format pliku MP3 (MPEG-1 Layer3), format pliku ASF, format pliku MP4, format
pliku Wave-Riff
Kodek
MP3
Rozszerzenie pliku: .mp3
WMA
Rozszerzenie pliku: .wma (zgodność z WM-DRM10)
AAC-LC*1
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp
Linear PCM
Rozszerzenie pliku: .wav
Film
Format pliku
MP4, „Memory Stick” video
Kodek
Film
Dźwięk
AVC
(H.264/AVC)
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
MPEG-4
Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4v
AAC-LC
Fotografia*2
1
*
Format pliku
Zgodny z formatem DCF 2.0 / Exif 2.21
Kodek
JPEG
Rozszerzenie pliku: .jpg
Nie można odtwarzać plików AAC-LC chronionych przed kopiowaniem.
*2 Nie można odtwarzać niektórych formatów plików z fotografiami.
19
010GB-QSG_PL.indd 19
28/7/07 5:59:18 PM
Odtwarzanie muzyki
Dane przesłane do odtwarzacza są przechowywane w bibliotece „Music Library”. Utwory
do odtworzenia można wyszukiwać na podstawie nazwy albumu, nazwy / nazwiska
wykonawcy albo gatunku muzycznego. W tym podrozdziale opisano wyszukiwanie utworu
do odtworzenia na podstawie nazwy albumu.
Music Library
(biblioteka
muzyczna)
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/HOME
1
Po odłączeniu przewodu USB łączącego odtwarzacz z komputerem
naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu
Home.
2
Przyciskami /// wskaż ikonę (Music Library), po
czym potwierdź wybór przyciskiem .
3
Na ekranie pojawi się lista.
Przyciskami /// wskaż wariant „Album”, po czym
potwierdź wybór przyciskiem .
Pojawi się lista albumów.
Lista
20
010GB-QSG_PL.indd 20
28/7/07 5:59:19 PM
4
Przyciskami /// wskaż żądany album, po czym potwierdź wybór
przyciskiem .
5
Pojawi się lista utworów w wybranym albumie.
Przyciskami /// wskaż żądany utwór, po czym
potwierdź wybór przyciskiem .
Pojawi się ekran „Now Playing”. Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu, a po nim kolejnych utworów.
Naciskając przyciski /, można przejść do początku
poprzedniego, następnego lub bieżącego utworu. Aby szybko
przejść w tył lub w przód nagrania, przytrzymaj wciśnięty przycisk
/. Aby włączyć pauzę w odtwarzaniu, naciśnij przycisk 
przy wyświetlonym ekranie „Now Playing”.
Ekran Now Playing
 Wskazówki
Obraz okładki pojawia się tylko wówczas, gdy utwór zawiera informacje o okładce ( strona 18).
Aby wyświetlić kursor na ekranie „Now Playing”, naciśnij przycisk . Do przemieszczania
kursora używaj przycisków /. Po wskazaniu kursorem gatunku muzycznego, tytułu albumu
lub innej cechy, naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę utworów w obecnie odtwarzanym
albumie lub listę wykonawców reprezentujących gatunek muzycznych obecnego utworu.
Jeśli zamiast nazwy albumu itp. pojawia się napis „Unknown”, album lub utwór można wyszu­
kać na podstawie nazwy folderu. W tym celu, wykonując czynność 3 wybierz wariant „Folder”.
Odtwarzacz pozwala na użycie opisanych poniżej funkcji. Szczegóły podano w podrozdziałach
„Odtwarzanie muzyki” i „Ustawienia muzyki” w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
Wielokrotne odtwarzanie utworów i odtwarzanie w przypadkowej kolejności.
Korygowanie dźwięku.
Zmienianie sposobu wyświetlania listy albumów.
Do kasowania utworów z odtwarzacza należy używać programu użytego do przesłania utworów
lub Eksploratora Windows.
010GB-QSG_PL.indd 21
21
28/7/07 5:59:19 PM
Odtwarzanie filmów / wyświetlanie fotografii
Filmy przesłane za pomocą Eksploratora Windows są zapisywane w bibliotece „Video
Library”, a fotografie w bibliotece „Photo Library”. W celu odtworzenia filmu lub
wyświetlenia fotografii można wybrać plik z odpowiedniej listy.
Video Library
(biblioteka
filmów)
Photo Library
(biblioteka
fotografii)
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/HOME
22
010GB-QSG_PL.indd 22
28/7/07 5:59:20 PM
1
2
Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu
Home.
Przyciskami /// wskaż ikonę (Video Library) lub
Library), po czym potwierdź wybór przyciskiem .
(Photo
Pojawi się lista filmów lub lista folderów z fotografiami.
3
Przyciskami /// wskaż film lub folder z fotografiami, po czym
potwierdź wybór przyciskiem . Aby wyświetlić fotografię, wskaż ją na
liście fotografii i potwierdź wybór przyciskiem .
Zacznie się odtwarzanie wybranego filmu lub wyświetlona zostanie fotografia.
 Wskazówki
Odtwarzacz pozwala na użycie opisanych poniżej funkcji. Szczegóły podano w podrozdziałach
„Odtwarzanie filmów” i „Wyświetlanie fotografii” w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
Zmienianie kierunku wyświetlania filmu lub fotografii.
Zmienianie sposobu wyświetlania listy filmów lub fotografii.
Wyświetlanie pokazu slajdów.
Do kasowania z odtwarzacza plików z filmami i fotografiami należy używać programu użytego
do przesłania tych plików lub Eksploratora Windows.
Aby wyświetlane były miniatury plików z filmami, należy umieścić pliki JPEG o tej samej
nazwie w odpowiednich folderach z filmami.
Uwaga
W zależności od formatu pliku mogą się nie pojawiać miniatury.
23
010GB-QSG_PL.indd 23
28/7/07 5:59:20 PM
Elementy
Przód
Tył
 Przycisk 5-kierunkowy
Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie. Naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór wariantu wskazanego
przyciskami ///. Funkcje przycisku
5-kierunkowego zależą od wyświetlanego
ekranu. Szczegóły podano w podrozdziale
„Elementy sterujące odtwarzacza i ich
ekrany” w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
24
010GB-QSG_PL.indd 24
Przycisk  (odtwarzania /
pauzy / potwierdzenia)*1
Przyciski /
Przyciski /
 Przycisk BACK/HOME*2
Naciśnij go, aby przejść o jeden poziom listy
do góry lub powrócić do poprzedniego
menu. Przytrzymaj wciśnięty przycisk
BACK/HOME, aby wyświetlić menu Home.
28/7/07 5:59:21 PM
 Gniazdo WM‑PORT
Służy do podłączenia dostarczonego
przewodu USB oraz oferowanych oddzielnie
urządzeń peryferyjnych, takich jak
obsługiwane akcesoria do portu
WM‑PORT.
 Gniazdo słuchawkowe
Służy do podłączenia słuchawek lub
przedłużacza przewodu słuchawek.
Starannie, do końca wciśnij wtyk w gniazdo.
Niewłaściwe podłączenie słuchawek może
pogorszyć brzmienie.
Użycie przedłużacza przewodu
słuchawek
 Przycisk OPTION/PWR OFF*2
Wyświetla menu Option. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku OPTION/PWR OFF
powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie
odtwarzacza w tryb czuwania. Pozostawie­
nie odtwarzacza w trybie czuwania na mniej
więcej dzień spowoduje jego automatyczne,
całkowite wyłączenie ( strona 8).
 Przycisk VOL +*1/–
Służy do regulacji głośności.
 Przycisk RESET
Naciśnięcie go szpilką itp. zeruje odtwarzacz.
 Otwór na pasek
Pasek jest sprzedawany oddzielnie.
 Przełącznik HOLD
Przedłużacz przewodu słuchawek
Słuchawki
 Wyświetlacz
Zawartość wyświetlacza zależy od wybranej
funkcji. Dalszych informacji należy szukać
w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
010GB-QSG_PL.indd 25
Funkcja HOLD zapobiega przypadkowemu
włączeniu jakiejś funkcji w przenoszonym
odtwarzaczu. Po przesunięciu przełącznika
HOLD w kierunku wskazywanym przez
strzałkę nie działają przyciski na odtwarza­czu.
Przesunięcie przełącznika HOLD w prze­
ciwne położenie wyłącza funkcję HOLD.
*1 W tych miejscach znajdują się występy.
Ułatwiają one obsługę.
*2 Funkcje oznaczone na odtwarzaczu
symbo­lem
włącza się przez
przytrzymanie odpowiedniego przycisku.
25
28/7/07 5:59:22 PM
Informacja o menu Home
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się
menu Home. Umożliwia ono rozpoczęcie odtwarzania, wyszukiwanie
utworów, zmienianie ustawień itp.
Intelligent Shuffle
Initial Search
Odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności.
Wyszukiwanie utworów, albumów lub wykonawców z użyciem
pierwszej litery.
Clock Display
Wyświetlanie godziny.
Photo Library
Wyświetlanie zdjęć ( strona 22).
Music Library
Odtwarzanie utworów ( strona 20).
Video Library
Odtwarzanie filmów ( strona 22).
Settings
Wybieranie ustawień odtwarzacza.
Playlists
Odtwarzanie utworów z playlisty.
Now Playing
Wyświetlanie ekranu „Now Playing”.
Posługiwanie się funkcjami odtwarzacza, zmienianie ustawień, rozwiązywanie problemów
itp. opisano w Instrukcji obsługi (w pliku PDF). W Instrukcji obsługi (w pliku PDF) należy
również szukać opisu zaawansowanych funkcji.
26
010GB-QSG_PL.indd 26
28/7/07 5:59:23 PM
Obsługa odtwarzacza
Odtwarzacz obsługuje się przyciskiem 5-kierunkowym.
Przyciskami /// wskaż w menu żądany wariant i potwierdź wybór przyciskiem .
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk BACK/HOME. Jeśli przytrzymasz
wciśnięty przycisk , z powrotem pojawi się menu Home.
Przykład: przy rozpoczynaniu odtwarzacza utworu przez wybór z menu Home wariantu
(Music Library) menu zmienia się następująco:
Menu Home

Wskaż ikonę (Music Library)
i naciśnij przycisk .
Biblioteka Music Library


Wskaż wariant „Album”
i naciśnij przycisk .
Lista albumów


Wskaż żądany album i naciśnij
przycisk .
Lista utworów



Wskaż żądany utwór i naciśnij
przycisk .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Ekran Now Playing
 Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK/HOME.
27
010GB-QSG_PL.indd 27
28/7/07 5:59:23 PM
Uwaga dla klientów z krajów, w których
obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Uwagi dla użytkowników
 Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko
do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki
do innych celów wymaga zgody posiadaczy
praw autorskich.
 Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności
za niepełne nagranie / pobranie muzyki
wynikające z problemów z odtwarzaczem lub
komputerem.
 Języki, które można będzie wyświetlić
w dostarczonym programie, zależą od systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
Dla uzyskania lepszych wyników należy się
upewnić, że zainstalowany system operacyjny
obsługuje języki, które mają być wyświetlane.
 Nie gwarantuje się możliwości prawidłowego
wyświetlenia w dostarczonym programie
każdego języka.
 Nie można wyświetlać znaków utworzonych
przez użytkownika ani niektórych znaków
specjalnych.
 W zależności od rodzaju tekstu i znaków,
odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać
napisy. Wynika to z następujących powodów:
 możliwości podłączonego urządzenia,
 niewłaściwego działania odtwarzacza,
 użycia języka nieobsługiwanego przez
odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.
Prawa autorskie
 ATRAC jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
 „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrze­żonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
28
010GB-QSG_PL.indd 28
28/7/07 5:59:24 PM

i są znakami handlowymi
Sony Corporation.
 Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player
są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Adobe System
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
 Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer
IIS i Thomson.
 IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami
handlowymi International Business Machines
Corporation.
 Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
 Pentium jest znakiem handlowym lub
zastrzeżonym znakiem handlowym Intel
Corporation.
 Oprogramowanie jest częściowo oparte na
pracach grupy Independent JPEG Group.
 Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone
znaki handlowe są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są
za każdym razem umieszczane symbole TM i ®.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej Microsoft
Corporation. Wykorzystanie lub dystrybucja
takiej technologii poza tym produktem wymaga
uzyskania licencji Microsoft lub podmiotu
zależnego Microsoft.
Dostawcy treści korzystają z technologii
zarządzania prawami dostępu do zawartości
nośników cyfrowych Windows znajdujących
się w niniejszym urządzeniu („technologia
WM‑DRM”) w celu zabezpieczenia integralności
swoich treści („Treści chronione”), aby nie
następowało naruszenie praw własności
intelektualnej do treści, w tym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione
z użyciem oprogramowania WM-DRM
(„Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli
bezpieczeństwo Oprogramowania WM‑DRM
w tym urządzeniu ulegnie pogorszeniu,
właściciele treści chronionych („Właściciele
treści chronionych”) mogą zażądać, aby firma
Microsoft unieważniła prawo Oprogramowania
WM-DRM do uzyskiwania nowych licencji na
kopiowanie, wyświetlanie i / lub odtwarzanie
Treści chronionych. Takie unieważnienie nie
wpływa na zdolność Oprogramowania WM‑DRM
do odtwarzania treści, które nie są objęte
ochroną. Lista unieważnionego oprogramowania
WM-DRM jest przesyłana do urządzenia przy
każdorazowym pobieraniu licencji na Treści
chronione z Internetu lub z komputera. Firma
Microsoft może w połączeniu z taką licencją
przesyłać do urządzenia listy unieważnień również
w imieniu Właścicieli treści chronionych.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
29
010GB-QSG_PL.indd 29
28/7/07 5:59:24 PM
010GB-QSG_PL.indd 30
28/7/07 5:59:24 PM
Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem, prosimy o odwiedzanie
następujących stron www:
Klienci z USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy: http://support.sony-europe.com/DNA
010GB-QSG_PL.indd 31
28/7/07 5:59:24 PM
Download PDF

advertising