Sony | NW-ZX2 | Sony NW-ZX2 Walkman® ZX2 z serii ZX Instrukcja szybkiego uruchamiania

Elementy i przyciski
Informacje dotyczące regulacji
głośności (tylko w przypadku krajów/
regionów stosujących się do dyrektyw
europejskich)
Walkman, stuknij symbol .
Celem alarmu dźwiękowego* i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności]
jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz
pierwszy głośności powyżej określonego poziomu. Aby anulować alarm i
ostrzeżenie, stuknij przycisk [OK] w oknie dialogowym z alertem.
Instrukcja szybkiego
uruchamiania
* Alarm dźwiękowy nie jest emitowany przy połączeniu z urządzeniem audio
Bluetooth.
Uwaga
NW-ZX2
 Ekran (ekran dotykowy)
Dotykaj ikon i elementów na ekranie (stuknij w nie), aby obsługiwać
odtwarzacz Walkman.
 Wbudowany mikrofon
 Gniazdo słuchawek
Wciśnij do końca wtyk słuchawek. Jeśli słuchawki są podłączone
nieprawidłowo, jakość dźwięku będzie gorsza. Jeśli połączenie Bluetooth
jest aktywne, ze słuchawek podłączonych do gniazda słuchawek nie jest
emitowany dźwięk. Zakończ połączenie Bluetooth.
Informacje o instrukcjach
Więcej informacji na temat odtwarzacza WALKMAN® można
znaleźć w Przewodniku pomocniczym dostępnym w Internecie.
 Gniazdo WM-PORT
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/
Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za
wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.
Informacje na temat podstawowych operacji, adres URL witryny pomocy
technicznej oraz inne ważne informacje znajdują się w części „Instalacja i
czytanie Przewodnika pomocniczego” niniejszej instrukcji.
Do podłączania kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub akcesoriów
obsługujących gniazdo WM-PORT (nie wchodzą w skład zestawu).
 Kontrolka
Kontrolka znajduje się pod osłoną gniazda karty microSD.
 Gniazdo karty microSD
Gniazdo karty microSD znajduje się pod osłoną gniazda karty microSD.
Przed włożeniem karty microSD (nie wchodzi w skład zestawu) otwórz
osłonę. Aby zwiększyć dostępną ilość pamięci odtwarzacza Walkman,
wsuń kartę microSD na miejsce, aż będzie słychać kliknięcie.
Zawartość opakowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe elementy.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿKabel USB (1)
ÿÿSkórzany futerał (1)
ÿÿPrzekładka (1)
ÿÿInstrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
Słuchawki i karta microSD nie wchodzą w skład zestawu odtwarzacza
Walkman.
Informacje o skórzanym futerale
ˎˎProdukt jest wykonany ze skóry naturalnej. W odróżnieniu od skóry
syntetycznej, na powierzchni skóry naturalnej mogą być widoczne
zadrapania, zmarszczki lub żyłki. Każdy pokrowiec ma niepowtarzalny
wygląd i kolor.
ˎˎOwijanie przewodu słuchawek wokół skórzanego futerału może
spowodować powstanie śladów na powierzchni delikatnej skóry.
ˎˎUżywając środków czyszczących, uważnie przeczytaj instrukcję i wypróbuj
ich działanie na niewidocznym fragmencie pokrowca.
ˎˎDo czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol lub
rozcieńczalnik. W przeciwnym razie można doprowadzić do blaknięcia
koloru, deformacji lub uszkodzenia skórzanego futerału.
ˎˎWilgoć (np. deszcz lub pot) lub tarcie mogą spowodować odbarwienia i
zabarwienie odzieży itp.
ˎˎNie należy używać ani przechowywać skórzanego futerału w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (na przykład w
samochodzie) i zbyt wysokich/zbyt niskich temperatur, a także w miejscach
o dużej wilgotności i miejscach zapylonych.
ˎˎNależy uważać, aby nie doprowadzić do kontaktu odtwarzacza Walkman z
zatrzaskiem skórzanego futerału podczas wkładania lub wyjmowania
odtwarzacza Walkman. W przeciwnym razie może dojść do zarysowania
odtwarzacza Walkman.
 Osłona gniazda karty microSD
 Wbudowana antena
W odtwarzacz wbudowane są anteny W-Fi, Bluetooth i GPS.
 Przycisk  (zasilanie)/blokada ekranu
Naciśnij, aby włączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć
zasilanie. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ekran. Aby zresetować
odtwarzacz Walkman, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez mniej
więcej 8 sekund.
 Przyciski zwiększania (+) i zmniejszania (–) głośności
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk „+”, a aby ją zmniejszyć,
naciśnij przycisk „–”.
Obok przycisku „+” znajduje się wyczuwalna wypukłość. Ułatwia ona
obsługę przycisków.
 Przycisk  (następny)
Przejdź do następnego utworu muzycznego, kolejnej części filmu wideo
lub sceny późniejszej o 5 minut. Naciskając i przytrzymując ten przycisk,
możesz szybko przewijać utwory muzyczne lub filmy wideo do przodu.
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
ˎˎPo anulowaniu alarmu i ostrzeżenia można podnieść głośność powyżej
określonego poziomu.
ˎˎPo początkowym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie są powtarzane po upływie
każdych kolejnych 20 godzin, podczas których głośność jest ustawiona
powyżej określonego poziomu. Poziom głośności jest wtedy automatycznie
przywracany do ustawień początkowych.
ˎˎJeśli wyłączysz odtwarzacz Walkman, gdy głośność jest ustawiona powyżej
określonego poziomu, zostanie ona automatycznie przywrócona do tego
poziomu.
Ustawienia początkowe
1 Użyj kabla USB (wchodzi w skład zestawu),
aby podłączyć odtwarzacz Walkman do
działającego komputera i naładować go.
Odtwarzacz Walkman się włączy.
Uwaga
ˎˎJeśli podczas ładowania odtwarzacza
Walkman na ekranie wyświetlany jest duży
symbol akumulatora, poziom naładowania
nie wystarcza jeszcze do uruchomienia
odtwarzacza. Odtwarzacz Walkman
uruchomi się automatycznie po mniej
więcej 10 minutach ładowania.
ˎˎPełne naładowanie akumulatora trwa mniej więcej 4,5 godziny.
ˎˎAby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go ładować
co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.
Google, datę, godzinę itp., wykonując
instrukcje wyświetlane na ekranie.
¼¼Wskazówka
Instalacja i czytanie Przewodnika
pomocniczego
Zainstaluj „Przewodnik pomocniczy” na komputerze. Zawiera on opis
podstawowej obsługi odtwarzacza Walkman, adres URL witryny
internetowej poświęconej obsłudze klienta, a także instrukcje przesyłania
treści, w tym muzyki, do odtwarzacza Walkman.
1
Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego
komputera.
2 Upewnij się, że na ekranie widoczny jest komunikat
[Nośnik USB w użyciu].
2 Jeśli pojawi się ekran informujący o
nawiązaniu połączenia USB, stuknij symbol
, aby zamknąć ten ekran, a potem przejdź
do ustawień początkowych.
Pojawi się ekran* wyboru języka.
* W zależności od miejsca zakupu odtwarzacza Walkman ekran wyboru
języka może się nie wyświetlić.
3 Wybierz język, w którym chcesz wyświetlić
Umowę licencyjną użytkownika końcowego.
4 Upewnij się, że rozumiesz warunki umowy
licencyjnej, a potem stuknij przycisk
[Zgadzam się].
Pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
5 Stuknij symbol .
¼¼Wskazówka
ˎˎJeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat [Połączenie przez USB],
stuknij polecenie [Włącz nośnik USB].
3 Otwórz następujące foldery i kliknij dwukrotnie plik
Odtwarzaj lub wstrzymuj utwory muzyczne lub filmy wideo.
Obok przycisku znajduje się wyczuwalna wypukłość. Ułatwia ona
obsługę przycisków.
wykonywalny znajdujący się w odtwarzaczu
Walkman.
 Przycisk  (poprzedni)
ˎˎSystem Windows 7 lub wcześniejszy: [Start] – [Komputer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
Przejdź do poprzedniego (lub bieżącego) utworu muzycznego,
poprzedniej części filmu wideo lub sceny wcześniejszej o 5 minut.
Naciskając i przytrzymując ten przycisk, możesz szybko przewijać utwory
muzyczne lub filmy wideo do tyłu.
ˎˎWindows 8: [ekran startowy] – [Pulpit] – [Eksplorator plików] –
 Otwór na pasek
Służy do mocowania paska (nie wchodzi w skład zestawu).
 Symbol N
6 Wybierz język.
4-545-609-51(1)
8 Skonfiguruj połączenie Wi-Fi, konto
ˎˎPołączenie Wi-Fi i konto Google można też skonfigurować później.
Dotknij tego symbolu urządzeniem audio Bluetooth obsługującym
funkcję NFC.
©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia
7 Aby rozpocząć korzystanie z odtwarzacza
Przedstawione ekrany i
ilustracje mają wyłącznie
charakter poglądowy i mogą
różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu lub ekranu.
[Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
ˎˎWindows 8.1: [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Ten komputer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎKomputer Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].
4 Aby zakończyć instalację, wykonuj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy, kliknij
dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na
komputerze.
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Walkman
Jeśli nie używasz odtwarzacza Walkman przez dłuższy czas, wyłącz
zasilanie.
Używanie ekranu dotykowego
Ekran odtwarzacza Walkman reaguje na dotyk. Umożliwia to obsługę
odtwarzacza Walkman za pomocą gestów, takich jak stukanie, naciskanie
i przesuwanie palca po ekranie. Szczegółowe informacje zawiera
Przewodnik pomocniczy.
Stuknij
Naciśnij i przytrzymaj
Korzystanie z Przewodnika
pomocniczego na odtwarzaczu
Walkman
Dysponując dostępem do Internetu, można przeglądać na odtwarzaczu
Walkman pełną wersję Przewodnika pomocniczego.
przycisk .
Aby wyłączyć odtwarzacz Walkman, naciśnij
i przytrzymaj przycisk .
Przesuń szybko
Przeciągnij
Środki ostrożności
Rozwiązywanie problemów
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza Walkman musisz zaakceptować
Umowę licencyjną użytkownika końcowego. Aby przeczytać ją ponownie
później, przesuń pasek stanu w dół i stuknij opcje
– [USTAWIENIA] –
[ Informacje o urządzeniu] – [Informacje prawne] – [Sony EULA].
pozycje [ Wyłącz] – [OK].
Włączanie i wyłączanie ekranu
Odszukaj objawy problemu w części „Rozwiązywanie
problemów” w Przewodniku pomocniczym
(dokument HTML) i wypróbuj proponowane tam
działania naprawcze.
2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby
naładować akumulator.
Zsuń lub rozsuń
3 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez mniej
więcej 8 sekund.
Jeśli przez określony czas nie wykonasz żadnych operacji, ekran się
wyłączy.
1 Naciśnij przycisk .
Pojawi się ekran blokady.
Ekran główny
2 Przeciągnij symbol
,a
[Przewodnik pomocniczy].
Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj
wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
1
2 Wyłączając odtwarzacz Walkman, stuknij
Aby wyświetlić ekran główny, stuknij symbol
.
poza kółko.
Odtwarzacz Walkman zostanie
odblokowany i pojawi się ekran
główny.
Aby wyłączyć ekran, naciśnij
ponownie przycisk .
Pasek stanu
Zawiera powiadomienia i informacje o stanie odtwarzacza Walkman.
Widget [Odtwarzacz muzyki]
Umożliwia odtwarzanie muzyki.
Skróty aplikacji
Umożliwia uruchomienie aplikacji.
Skrót [Odtwarzacz muzyki]
Umożliwia odtwarzanie plików muzycznych przesłanych za pomocą
funkcji Media Go lub opcji „przeciągnij i upuść”.
Skrót [Regulacja dźwięku]
Umożliwia uruchomienie aplikacji służącej do regulacji dźwięku.
Aplikacje
Zawiera wszystkie aplikacje i widgety.
Skrót [Odtwarzacz wideo]
Umożliwia uruchomienie odtwarzacza wideo.
Skrót [DLNA]
Umożliwia uruchomienie aplikacji DLNA.
Czas uruchamiania po rozładowaniu akumulatora
Około 10 minut
Temperatura użytkowania akumulatora
Od 5°C do 35°C
1 Na ekranie głównym stuknij symbol
potem pozycję
1 Aby włączyć odtwarzacz Walkman, naciśnij
Dane techniczne
Objaw
Przyczyna i rozwiązanie
Komputer nie
rozpoznaje
odtwarzacza
Walkman.
ˎˎJeśli poziom naładowania akumulatora jest
niski, naładuj go.
ˎˎW przypadku pierwszego użycia odtwarzacza
Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z
urządzenia proces rozpoznawania odtwarzacza
przez komputer może zająć kilka minut.
Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz
Walkman po upływie mniej więcej 10 minut od
podłączenia go do komputera.
ˎˎUpewnij się, że kabel USB jest prawidłowo i
bezpiecznie podłączony do komputera.
ˎˎUżyj kabla USB, który wchodzi w skład zestawu.
ˎˎPodłączanie odtwarzacza Walkman przez
koncentrator USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do złącza
USB komputera.
ˎˎSprawdź, czy połączenie USB nie jest
wyłączone. Przeciągnij pasek stanu i na panelu
powiadomień stuknij opcje [Włącz nośnik USB],
a następnie [Włącz nośnik USB] i [OK].
ˎˎJeśli dzięki powyższym wskazówkom nie uda
się rozwiązać problemu, naciśnij przycisk  i
przytrzymaj go przez mniej więcej 8 sekund,
aby zresetować odtwarzacz Walkman, a
następnie spróbuj ponownie nawiązać
połączenie USB.
Odtwarzacz Walkman ˎˎOdtwarzacz Walkman podłączony za pomocą
podłączony do
koncentratora USB lub przedłużacza kabla USB
komputera działa w
może działać niestabilnie. Podłącz go
sposób niestabilny.
bezpośrednio do złącza USB komputera.
Odtwarzacz Walkman ˎˎW zależności od sposobu użytkowania,
się rozgrzewa.
odtwarzacz Walkman może się rozgrzewać
podczas ładowania akumulatora lub
intensywnego przetwarzania danych. Nie jest
to objaw awarii.
Informacje na temat praw i znaków towarowych
ˎˎAby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji,
należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje”
znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten
będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do
odtwarzacza.
ˎˎGoogle, Android i inne marki są znakami towarowymi Google Inc.
ˎˎRobot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie
projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego
wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative
Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Download PDF

advertising