Sony | NWZ-W202 | Sony NWZ-W202 Instrukcja obsługi

Co to jest odtwarzanie
ZAPPIN?
ZAPPIN umożliwia odtwarzanie fragmentów kolejnych utworów o
ustawionej długości.
Normalne odtwarzanie
Instrukcja obsługi
NWZ-W202
©2009 Sony Corporation
Zmiana na ZAPPIN.
Odtwarzanie ZAPPIN
Wyświetlanie Instrukcji obsługi (w pliku PDF)
Niniejsza Instrukcja obsługi jest również dostarczana w postaci pliku PDF. Instrukcja
obsługi (plik PDF) przechowywana w pamięci odtwarzacza jest dostępna w
następujących językach:
angielski/francuski/niemiecki/hiszpański/włoski/rosyjski/chiński (uproszczony)/
chiński (tradycyjny)/koreański/ukraiński/arabski/szwedzki/fiński/duński/ norweski/
portugalski/grecki/turecki/holenderski/węgierski/czeski/polski/słowacki.
1
Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą dostarczonej podstawki.
2
Wybierz kolejno opcje „Start” - „Mój komputer” - „WALKMAN NWZ-W202” -
Krótkie, rozpoznawalne urywki utworów (takie, jak najbardziej melodyjna lub rytmiczna część)
Ustawienie czasu odtwarzania ZAPPIN dla urywków utworów może mieć wartość
„Short” (Krótki) lub „Long” (Długi).
Powrót do normalnego odtwarzania i ponowne
rozpoczęcie odtwarzania bieżącego utworu od początku.
„Storage Media” - „Operation Guide” - „XXX_NWZW202.pdf”. *
Normalne odtwarzanie
* Zamiast „XXX” wyświetlana jest nazwa języka. Wybierz żądany język instrukcji.
Informacje o zgodnym
oprogramowaniu
Sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia
Windows Media Player 11
Ten odtwarzacz (1)
Program Windows Media Player umożliwia importowanie danych audio z płyt CD i przesyłanie danych
do odtwarzacza. W przypadku korzystania z plików audio WMA chronionych prawami autorskimi
należy użyć tego oprogramowania.
Program Windows Media Player 11 nie analizuje wzorców dźwięków utworów podczas przesyłania,
dlatego skuteczność odtwarzania ZAPPIN nie jest optymalna, ponieważ najbardziej melodyjne i
rytmiczne części utworów nie są rozpoznawane.
Program Windows Media Player 11 nie został dołączony do odtwarzacza.
Przesyłane pliki: muzyczne (MP3, WMA)
Program Windows Media Player 11 można pobrać, wybierając po podłączeniu odtwarzacza do
komputera przy użyciu znajdującej się w zestawie podstawki kolejno opcje „Mój komputer” „WALKMAN NWZ-W202” - „Storage Media” - „PC_Application_Software” - „WMP11_Download”.
Program Windows Media Player 11 można również pobrać w następującej witrynie:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w Pomocy oprogramowania lub w następującej
witrynie internetowej:
http://www.support.microsoft.com/
1Przygotowanie
odtwarzacza
Ładowanie odtwarzacza
Po zakupie najpierw należy naładować odtwarzacz.
 Podłącz odtwarzacz do dostarczonej podstawki.
 Podłącz kabel USB podstawki do uruchomionego komputera.
Przed pierwszym użyciem lub po długotrwałej przerwie w użytkowaniu może upłynąć kilka
minut, zanim rozpocznie się ładowanie odtwarzacza lub zostanie on rozpoznany przez
komputer.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran przedstawiający akcje do wyboru, kliknij przycisk „Anuluj”.
2Importowanie
i przesyłanie muzyki
1 Kliknij przycisk
„Zgraj”.
Wkładki douszne (rozmiar S, L) Uchwyt (1)
(dostarczone w parach)
Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) (1)
Program Content Transfer umożliwia przesyłanie muzyki z komputera do odtwarzacza za pomocą
operacji przeciągnięcia i upuszczenia. Przy użyciu Eksploratora Windows lub programu iTunes można
przeciągać dane i upuszczać je w programie Content Transfer.
W przypadku przesyłania utworów przy użyciu programu Content Transfer najbardziej melodyjne i
rytmiczne części utworów są rozpoznawane za pomocą funkcji 12 TONE ANALYSIS na potrzeby
odtwarzania ZAPPIN.
Jednak wykonanie funkcji 12 TONE ANALYSIS trwa pewien czas, dlatego przesyłanie jest wolniejsze.
Przed rozpoczęciem przesyłania dla funkcji 12 TONE ANALYSIS można wybrać ustawienie
„Automatic”, „Always ON” lub „OFF”. Aby szybciej przesyłać utwory, należy wybrać ustawienie „OFF”.
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w Pomocy oprogramowania.
Przesyłane pliki: muzyczne (MP3, WMA, AAC*1)
*1 Pliki chronione za pomocą systemu DRM nie są zgodne.
W chwili zakupu zainstalowane są wkładki douszne w rozmiarze M (rozmiary L i S również znajdują się
w zestawie). Aby uzyskać dźwięk lepszej jakości, należy zmienić rozmiar wkładek lub dostosować ich
pozycję tak, aby dokładnie pasowały do uszu i wygodnie w nich spoczywały.
Po zmianie wkładek należy je przekręcić, dokładnie instalując przy odtwarzaczu, w celu uniknięcia ich
odłączenia i pozostania w uchu.
Jeśli wkładka douszna ulegnie uszkodzeniu, w sprzedaży są dostępne opcjonalne wkładki (EP-EX1).
Dostarczone oprogramowanie
Przechowywanie odtwarzacza w uchwycie
Magnes znajduje się po lewej
stronie. Nie należy umieszczać
kart kredytowych i płatniczych
(kart magnetycznych) w pobliżu
odtwarzacza, gdy nie jest on
przechowywany w uchwycie,
ponieważ może to spowodować
uszkodzenie kodowania
magnetycznego na kartach.
Podczas przesyłania utworów za pomocą oprogramowania Content Transfer z opcją 12 TONE ANALYSIS
ustawioną na wartość „Automatic” lub „Always ON”, informacje o najbardziej rozpoznawalnych fragmentach
na podstawie melodii i rytmu zostaną znalezione i dodane do każdego utworu. Najbardziej melodyjne i
rytmiczne fragmenty wszystkich utworów mogą być odtwarzane podczas odtwarzania ZAPPIN.
Oprogramowanie Content Transfer zostało dołączone do odtwarzacza. Szczegółowe informacje na temat
instalacji programu Content Transfer można znaleźć w części  „Instalowanie programu Content
Transfer” na drugiej stronie broszury.
Włączanie odtwarzacza
Wyłączanie odtwarzacza
1
Oddziel.
Połącz.
* Miga w 5-sekundowych odstępach.
Odtwarzanie ZAPPIN
2
3
Odtwarzanie utworów
Obróć szybko pokrętło jog do pozycji
 (wstecz) lub  (naprzód).
Lampka stanu jasno miga podczas przesyłania utworów do odtwarzacza.
Odtwarzanie losowe
Przesuń przełącznik SHUFFLE w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aby odtwarzać utwory w losowej kolejności.
1 Wybieranie
albumów itd.
Przechodzenie do
odtwarzania ZAPPIN
Odtwarzacz odtwarza urywki utworów o długości około 4 sekund każdy.
Jeśli nie można znaleźć najbardziej rozpoznawalnej części utworu, utwór jest odtwarzany od
miejsca znajdującego się około 45 sekund od początku. Jeśli długość utworu nie przekracza
około 45 sekund, utwór jest odtwarzany od punktu znajdującego się w pobliżu jego końca.
Naciśnij i przytrzymaj
pokrętło jog podczas
odtwarzania do
momentu usłyszenia
komunikatu „Zappin
in”.
Naciśnij pokrętło jog, aby
rozpocząć odtwarzanie.
 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą podstawki.
 Prześlij utwory z programu Windows Media Player 11 do odtwarzacza.
Gdy bateria jest zużyta, lampka
OPR miga szybko na czerwono i
słyszalny jest długi sygnał
dźwiękowy. Nie można
obsługiwać odtwarzacza.
 Zawieś pałąk z tyłu na karku i uszach oraz umieść wkładki douszne w uszach.
Dociśnij odtwarzacz do uchwytu,
aż będzie słyszalne kliknięcie.
Normalne odtwarzanie
Przechodzenie do poprzedniego/następnego utworu
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez lampkę OPR. Gdy lampka
OPR zmieni kolor na czerwony, należy naładować baterię.
 Oddziel lewą i prawą część.
3Odtwarzanie muzyki
2 Kliknij tutaj, aby
rozpocząć
importowanie.
Rozpocznie się ładowanie. Podczas ładowania lampka stanu miga powoli. Po zakończeniu
ładowania lampka stanu przestanie migać i będzie świecić bladym odcieniem, gdy
odtwarzacz będzie podłączony do komputera. Szczegółowe informacje na temat czasów
ładowania i pracy akumulatora można znaleźć w sekcji  „Dane techniczne” na odwrocie.
 Sprawdź części lewą (L) i prawą (R) odtwarzacza.
Aby chronić odtwarzacz i zapobiegać zjawisku rozproszenia magnetycznego, należy przechowywać
odtwarzacz w dostarczonym uchwycie, gdy jest on przenoszony lub nie jest używany.
Naciśnij pokrętło jog, aż usłyszysz kliknięcie.
Lampka
stanu
Zatrzymanie odtwarzania
Przeskakiwanie do poprzedniego/następnego utworu lub odtwarzanie
losowe podczas odtwarzania ZAPPIN
Można przejść do poprzedniego/następnego utworu lub odtwarzać utwory w
losowej kolejności. Sposób obsługi jest taki sam, jak w przypadku zwykłego
odtwarzania.
Zappin in
Powrót do normalnego
odtwarzania
Naciśnij
pokrętło jog
podczas
odtwarzania
ZAPPIN.
Zmiana czasu odtwarzania urywków utworów w ramach odtwarzania
ZAPPIN
Ustawienie czasu odtwarzania może mieć wartość „Long” (Długi) lub „Short”
(Krótki).
Zappin long
Zappin short
Zappin out
2 Kliknij tutaj, aby
przesłać utwory do
odtwarzacza.
 Wskazówki
Patrz także sekcje  „Podpowiedzi na temat przesyłania muzyki” oraz „Uwagi na temat
przesyłania muzyki” na drugiej stronie.
Można również przesyłać utwory w inny sposób niż przy użyciu programu Windows Media
Player 11. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji  „Korzystanie z programu
Content Transfer” na odwrocie.
Przełącznik
SHUFFLE
Pokrętło jog
Przycisk RESET
Przycisk VOL+/-
Części są połączone magnetycznie.
Jak instalować wkładki douszne
Do złącza USB
Szybkie miganie
Zielony* Czerwony* na czerwono
Podstawka z kablem USB (1)
Content Transfer
Utwory można przesyłać do odtwarzacza przy użyciu programu Windows Media
Player 11 na komputerze.
 Zaimportuj utwory z płyt CD itp. do programu Windows Media Player 11 na
komputerze.
Szczegółowe informacje na temat sposobu importowania utworów z płyt CD itp. można
znaleźć w Pomocy programu Windows Media Player 11. Nie jest konieczne ponowne
importowanie utworów zaimportowanych wcześniej do programu Windows Media Player 11.
Lampka OPR (tryb pracy)
Jak umieszczać odtwarzacz na uszach
Odtwarzanie najbardziej melodyjnych i rytmicznych urywków utworów
4-139-923-44(1)
Pałąk
Lampka
stanu
Gniazdo USB
Content Transfer (1)
Oprogramowanie zostało dołączone do odtwarzacza.
 Szczegółowe informacje na temat operacji można znaleźć w sekcji
„3 Odtwarzanie muzyki”.
Części i elementy sterujące
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło
jog do momentu usłyszenia
wskazówki głosowej.
 Wskazówki
Po naciśnięciu pokrętła jog miga na przemian na zielono i czerwono
lampka OPR oraz słychać sygnał dźwiękowy, dopóki nie rozpocznie się
odtwarzanie. Zaczekaj, aż przestanie migać lampka OPR i zakończy się
sygnał dźwiękowy.
Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji  „Wskazówki
dotyczące odtwarzania muzyki” na odwrocie.
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania pokrętła
jog do momentu usłyszenia wskazówki głosowej
„Zappin long” czas odtwarzania zmienia się na około
15 sekund (ustawienie Long). W przypadku
naciśnięcia i przytrzymania pokrętła jog do
momentu usłyszenia wskazówki głosowej „Zappin
short” podczas odtwarzania „Long” czas odtwarzania
ponownie zmienia się na 4 sekundy (ustawienie
Short).
Naciśnij pokrętło jog, aż usłyszysz kliknięcie.
Całkowite zatrzymywanie odtwarzania ZAPPIN
Naciśnij pokrętło jog, aby powrócić do normalnego odtwarzania, a następnie
ponownie naciśnij pokrętło jog.
Wskazówki dotyczące
przesyłania muzyki
Szczegółowe informacje na temat obsługi
programu Windows Media Player 11 można
znaleźć w Pomocy oprogramowania lub w
następującej witrynie internetowej:
http://www.support.microsoft.com/
Uwagi dotyczące
przesyłania muzyki
Podczas przesyłania utworów z programu
Windows Media Player 11 do odtwarzacza nie
można korzystać z programu Content Transfer.
Podczas połączenia USB nie można obsługiwać
odtwarzacza.
Nie odłączaj kabla USB, gdy lampka stanu miga
na jasny kolor. W przeciwnym wypadku dane
przesyłane do odtwarzacza lub w nim
zapisywane mogą ulec uszkodzeniu.
Jeśli utwory są przesyłane przy użyciu programu
Windows Media Player 11, nie są one analizowane
za pomocą funkcji 12 TONE ANALYSIS. Funkcja
12 TONE ANALYSIS jest wczytywana w
programie Content Transfer, który umożliwia
analizowanie wzorca dźwięku utworów.
Nie można usuwać przesłanych utworów
bezpośrednio przy użyciu odtwarzacza. Podczas
usuwania utworów z odtwarzacza korzystaj z
oprogramowania, które było używane do
przesyłania utworów lub z Eksploratora Windows.
Wskazówki dotyczące
odtwarzania muzyki
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu
odtwarzacz automatycznie ponownie rozpoczyna
odtwarzanie od pierwszego utworu i po kolei
odtwarza pozostałe.
Ustawienie czasu odtwarzania urywków utworów
ma domyślnie wartość „Zappin short”. Dla
ustawienia można wybrać wartość „Zappin long”.
Jeśli odtwarzacz zostanie wyłączony przez
połączenie lewej i prawej części podczas
odtwarzania ZAPPIN, po następnym włączeniu
odtwarzacza i uruchomieniu odtwarzania
rozpocznie się odtwarzanie ZAPPIN.
Utwory zapisane w odtwarzaczu są odtwarzane
w kolejności nazw plików lub folderów (w
kolejności liczbowej lub alfabetycznej). Co
więcej, pliki znajdujące się w folderach ogólnej
hierarchii plików i folderów są odtwarzane w
kolejności hierarchicznej.
Jeśli nazwy plików lub folderów w odtwarzaczu
zostaną zmienione, kolejność odtwarzania
utworów może ulec zmianie. Pliki i foldery o
zmienionych nazwach w odtwarzaczu są jednak
rozpoznawane jako inne niż te o oryginalnych
nazwach, dlatego pliki i foldery o oryginalnych
nazwach są ponownie przesyłane do odtwarzacza.
Informacje o pozostałych
czynnościach
Regulowanie głośności
Głośność należy regulować za pomocą
przycisku VOL+/-. Ustawienie głośności
może mieć jedną z 31 wartości: od 0 do 30.
Domyślnie jest ustawiona wartość „15”.
Jeśli odtwarzacz zostanie wyłączony lub
odtwarzanie zostanie zatrzymane, gdy
ustawienie głośności ma wartość 0, przy
następnym rozpoczęciu odtwarzania
zostanie automatycznie ustawiona wartość 1.
Ograniczanie głośności (AVLS
(Ograniczenie głośności))
Po włączeniu funkcji AVLS (Automatic
Volume Limiter System) można
ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom
lub odwracaniu ich uwagi.
Funkcja AVLS jest domyślnie wyłączona.
1 Połącz części lewą i prawą, aby
wyłączyć odtwarzacz.
2 Oddziel lewą i prawą część.
3 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło jog przez
około 5 sekund, naciskając przycisk
VOL+, aż lampka stanu zacznie świecić.
Lampka stanu zostanie wyłączona po
zwolnieniu pokrętła jog i przycisku VOL+.
Lampka OPR miga na zielono 2 razu i funkcja
AVLS zostaje włączona.
Głośność będzie utrzymywana na
umiarkowanym poziomie.
Aby wyłączyć funkcję AVLS, powtórz kroki od 1
do 3. Gdy funkcja AVLS jest wyłączona, w kroku 3
lampka OPR miga na czerwono 2 razy.
Instalowanie programu
Content Transfer
Program Content Transfer umożliwia
przesyłanie utworów z komputera do
odtwarzacza. Przy użyciu programu
iTunes lub Eksploratora Windows można
przeciągać utwory i upuszczać je w
programie Content Transfer. Przed
przesłaniem utworów przy użyciu
programu iTunes lub Eksploratora
Windows należy zainstalować program
Content Transfer na komputerze w
następujący sposób:
1 Podłącz odtwarzacz do komputera za
pomocą podstawki.
2 Wybierz kolejno polecenia „Start” „Mój komputer” - „WALKMAN NWZW202” - „Storage Media”, a następnie
skopiuj folder „PC_Application_
Software” do komputera.
3 Kliknij dwukrotnie plik
„ContentTransferInstaller.exe” w
folderze „PC_Application_Software”.
Zostanie uruchomiony kreator instalacji
programu Content Transfer.
Zainstaluj program Content Transfer na
komputerze, postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z programu
Content Transfer
Przy użyciu programu iTunes lub
Eksploratora Windows można przesyłać
utwory, przeciągając je i upuszczając w
programie Content Transfer.
Uwagi
Program Content Transfer nie umożliwia
przesyłania do odtwarzacza utworów
chronionych za pomocą systemu DRM.
Nie można usuwać przesłanych utworów
bezpośrednio przy użyciu odtwarzacza. Podczas
usuwania utworów z odtwarzacza korzystaj z
programu Content Transfer.
Przesyłanie utworów z programu
iTunes za pośrednictwem programu
Content Transfer
Przeciągnij utwory, które mają zostać
przesłane, i upuść je w programie Content
Transfer. Szczegółowe informacje na temat
obsługi programu iTunes można znaleźć w
Pomocy oprogramowania.
Uwaga
Szczegóły dotyczące ograniczeń przesyłania
utworów z serwisu iTunes można znaleźć w
witrynach internetowych poświęconych
obsłudze klienta ( „Witryny internetowe
poświęcone obsłudze klienta”).
Przesyłanie utworów przy użyciu
Eksploratora Windows
Istnieją 2 następujące sposoby przesyłania
utworów przy użyciu Eksploratora
Windows:
Przeciąganie utworów, które mają zostać
przesłane, i upuszczanie ich w programie
Content Transfer.
Przeciągnij utwory bezpośrednio do
okna „Mój komputer” - „WALKMAN
NWZ-W202” - „Storage Media”.
Uwagi
Utwory przesłane bezpośrednio przy użyciu
przeciągania i upuszczania w odtwarzaczu nie są
analizowane za pomocą funkcji 12 TONE
ANALYSIS.
W folderze „Storage Media” jest rozpoznawanych
maksymalnie 8 poziomów folderów.
Formatowanie
odtwarzacza
Jeśli odtwarzacz zostanie sformatowany,
wszystkie dane zostaną usunięte, a
wszystkie ustawienia zostaną przywrócone
do wartości domyślnych.
Uwagi
Formatowanie odtwarzacza jest możliwe tylko
wtedy, gdy odtwarzanie jest wyłączone.
Jeśli lampka OPR zacznie świecić na czerwono z
powodu niskiego poziomu naładowania
akumulatora, formatowanie odtwarzacza jest
niemożliwe.
Wszystkie dane zapisane w odtwarzaczu zostaną
usunięte.
Zostanie również usunięte oprogramowanie
Content Transfer dołączone do odtwarzacza. W
razie potrzeby należy pobrać program Content
Transfer z witryny obsługi klienta.
1 Połącz części lewą i prawą, aby
wyłączyć odtwarzacz.
2 Oddziel lewą i prawą część.
3 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło jog
przez około 15 sekund, aż lampka
stanu zacznie szybko migać.
Zwolnij pokrętło jog. Lampka OPR zacznie
świecić na czerwono.
4 Obróć pokrętło jog w ciągu
30 sekund od momentu, gdy lampka
OPR zaczęła świecić na czerwono.
*1 Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest
niezbędny do zarejestrowania produktu. Numer
jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
*2 Zamiast symbolu „XX” wyświetlana jest nazwa
kraju/regionu.
Uruchomienie odtwarzacza trwa
dłuższy czas.
Rozwiązywanie
problemów
Lampka OPR miga na czerwono, jest
słyszalny długi sygnał dźwiękowy i
nie można włączyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób
oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując
poniższe czynności.
1 Znajdź objawy zaistniałego problemu
w sekcji „Objawy i sposoby ich
usuwania” i spróbuj wykonać opisane
tam czynności.
2 Podłącz odtwarzacz do komputera za
pomocą podstawki, aby naładować
akumulator.
Naładowanie akumulatora może rozwiązać
niektóre problemy.
3 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub
podobnym przedmiotem, gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty
podczas obsługiwania odtwarzacza, dane i
ustawienia zapisane w pamięci odtwarzacza
mogą zostać usunięte.
Lampka stanu zostanie wyłączona. Lampka
OPR zacznie świecić naprzemiennie na
zielono i czerwono przy każdym obróceniu
pokrętła jog.
5 Naciśnij pokrętło jog, gdy lampka
Uaktualnianie
oprogramowania
układowego odtwarzacza
Oprogramowanie układowe odtwarzacza
można aktualizować, co pozwala dodawać
nowe funkcje. Szczegółowe informacje na
temat najnowszego oprogramowania
układowego i sposobu jego instalowania
można znaleźć w witrynie internetowej
poświęconej obsłudze klienta.
1 Pobierz na komputer program
aktualizacyjny z witryny internetowej.
2 Podłącz odtwarzacz do komputera za
pomocą podstawki, a następnie
uruchom program aktualizacyjny.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zaktualizować oprogramowanie
układowe odtwarzacza.
Wyświetlanie informacji o
odtwarzaczu
Przed zaktualizowaniem oprogramowania
układowego należy sprawdzić informacje
o odtwarzaczu, takie jak nazwa modelu
itd. Aby sprawdzić informacje, podłącz
odtwarzacz do komputera za pomocą za
pomocą podstawki i otwórz okno
„information.txt” w oknie „Mój
komputer” - „WALKMAN NWZ-W202”.
Rejestrowanie produktu
Aby uprościć obsługę klienta, np. usługę
aktualizacji oprogramowania układowego
odtwarzacza, zarejestruj produkt.*1
Otwórz folder o nazwie odpowiadającej
krajowi/regionowi użytkownika: „Mój
komputer” - „WALKMAN NWZ-W202” „Storage Media” - folder „Support”, a
następnie kliknij dwukrotnie opcję
„Customer_Registration_XX”. *2
Poziom naładowania akumulatora jest niski.
Naładuj akumulator ( sekcja „Ładowanie
odtwarzacza” na pierwszej stronie).
Lampka OPR świeci na czerwono,
wielokrotnie jest słyszalny krótki,
podwójny sygnał dźwiękowy i nie
można włączyć odtwarzacza.
Zakończenie formatowania odtwarzacza nie
powiodło się lub odtwarzacz został
sformatowany za pomocą komputera.
Spróbuj ponownie sformatować odtwarzacz
( sekcja „Formatowanie odtwarzacza”).
Czas pracy akumulatora jest krótki.
Temperatura pracy jest niższa niż 5°C.
W takich warunkach żywotność akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości.
Nie oznacza to uszkodzenia.
Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
Naładuj akumulator, aż lampka stanu zacznie
świecić. Podczas ładowania lampka stanu miga
powoli.
Odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas.
Wydajność akumulatora ulegnie poprawie po
wielokrotnym naładowaniu i rozładowaniu go.
Gdy czas pracy akumulatora podczas
użytkowania osiągnie połowę normalnego czasu
pracy nawet po całkowitym jego naładowaniu,
należy wymienić akumulator.
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Nie można przesyłać utworów do
odtwarzacza.
OPR świeci na zielono.
Lampka OPR zacznie szybko migać na zielono
i formatowanie zostanie wykonane. Po
wyłączeniu lampki OPR formatowanie będzie
zakończone.
Jeśli naciśniesz pokrętło jog, gdy lampka OPR
świecie na czerwono lub po minięciu
30 sekund, formatowanie zostanie anulowane.
Uruchomienie może potrwać dłużej, jeśli jest
zapisanych wiele plików lub folderów. Podczas
uruchamiania odtwarzacz generuje dźwięk
uruchamiania.
4 Poszukaj informacji odnoszących się
do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy
technicznej ( sekcja „Witryny
internetowe pomocy technicznej”).
5 Jeśli wymienione powyżej czynności
nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do
najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Objawy i sposoby ich
usuwania
Odtwarzacz nie może naładować
akumulatora.
Odtwarzacz nie jest poprawnie podłączony do
dostarczonej podstawki.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
Użyj dostarczonej podstawki.
Akumulator jest ładowany w temperaturze
otoczenia wykraczającej poza zakres od 5°C do
35°C.
Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C.
Komputer nie jest włączony.
Włącz komputer.
Komputer przeszedł w stan uśpienia lub
hibernacji.
Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na
komputerze.
Jeśli zaobserwowany objaw nie został
wymieniony powyżej, naciśnij przycisk RESET, a
następnie ponownie utwórz połączenie USB.
Ładowanie kończy się bardzo
szybko.
Jeśli w momencie rozpoczęcia ładowania
akumulator jest już prawie całkowicie
naładowany, jego ładowanie do pełna trwa
krótko.
Nie można włączyć odtwarzacza.
Lewa i prawa część odtwarzacza są połączone.
Oddziel je i naciśnij pokrętło jog.
Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz
do komputera ( sekcja „Ładowanie
odtwarzacza” na pierwszej stronie).
Odtwarzacz nie jest poprawnie podłączony do
dostarczonej podstawki.
Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z
powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca.
Do odtwarzacza można przesłać maksymalnie
2 000 utworów i 500 folderów.
Nie można przesyłać plików w formatach,
których odtwarzanie przy użyciu odtwarzacza
jest niemożliwe.
Prześlij pliki w formacie, którego odtwarzanie
jest możliwe ( sekcja „Obsługiwany format
plików”).
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z
ograniczeniem okresu odtwarzania lub liczby
odtworzeń mogą nie zostać przesłane.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień
poszczególnych plików dźwiękowych można
uzyskać u dystrybutora.
Żadne dane nie są odtwarzane.
Odtwarzacz jest podłączony do komputera za
pośrednictwem połączenia USB.
Nie można korzystać z odtwarzacza, gdy jest
on podłączony do komputera.
Utwory są odtwarzane w innej
kolejności niż na liście odtwarzania.
Przesłane utwory znajdujące się na liście
odtwarzania są odtwarzane w kolejności zgodnej
z regułą ustaloną w odtwarzaczu zamiast w
kolejności utworów na liście odtwarzania
( sekcja „Wskazówki dotyczące odtwarzania
muzyki”).
Lampka OPR świeci na czerwono,
wielokrotnie jest słyszalny krótki,
podwójny sygnał dźwiękowy i dane
nie są odtwarzane.
W odtwarzaczu nie ma utworu, który można
odtworzyć.
Prześlij dane do odtwarzacza.
Nastąpiła próba odtworzenia pliku w
nieobsługiwanym formacie lub pliku
chronionego za pomocą systemu DRM.
Prześlij pliki w formacie, którego odtwarzanie
jest możliwe ( sekcja „Obsługiwany format
plików”). Jeśli pliki, których odtwarzanie jest
niemożliwe nie są potrzebne, usuń je z
odtwarzacza.
Brak dźwięku.
Poziom głośności jest ustawiony na zero.
Zwiększ poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Funkcja AVLS jest włączona.
Wyłącz funkcję AVLS ( „Zmniejszanie
głośności (AVLS (limit głośności))”).
Podczas odtwarzania lampka OPR
świeci na czerwono i jest słyszalna
wskazówka głosowa „EXPIRED”.
Okres ograniczenia odtwarzania utworu upłynął
lub liczba ograniczenia odtwarzania została
osiągnięta zgodnie z warunkami subskrypcji itp.
Odwieź witrynę internetową dystrybutora, od
którego zakupiono utwór i zaktualizuj
subskrypcję.
Jeśli utwór nie jest potrzebny, usuń go z
odtwarzacza.
Najbardziej melodyjny i rytmiczny
urywek utworu nie jest odtwarzany
w ramach odtwarzania ZAPPIN.
Utwór nie został przeanalizowany za pomocą
funkcji 12 TONE ANALYSIS.
Prześlij pliki przy użyciu programu Content
Transfer, który umożliwia ich analizowanie za
pomocą funkcji 12 TONE ANALYSIS.
Upewnij się, że funkcja 12 TONE ANALYSIS
jest ustawiona na wartość „Automatic” lub
„Always ON”.
Środki ostrożności
Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do
spraw normy kompatybilności energetycznej
(EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje
na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych
dokumentach o usługach i gwarancji.
Informacje na temat
bezpieczeństwa
Ładowanie akumulatora
Nie należy na dłuższy czas podłączać
odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego,
ponieważ może to doprowadzić do rozładowania
akumulatora komputera.
Czas ładowania może zmieniać się w zależności
od warunków, w których jest używany
akumulator.
Jeśli odtwarzacz ma być nieużywany przez ponad
pół roku, należy naładować akumulator co
najmniej raz na 6 do 12 miesięcy w celu jego
konserwacji.
Bezpieczeństwo
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia
zacisków odtwarzacza z innymi metalowymi
przedmiotami.
Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami,
jeżeli wycieka z niego elektrolit. Ponieważ ciecz z
akumulatora może pozostać w odtwarzaczu,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony w przypadku wycieku z
akumulatora. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie
wolno ich pocierać, ponieważ może to
doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą
lub ubraniem należy niezwłocznie go zmyć. W
przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub
zranienia płynem z akumulatora należy
skontaktować się z lekarzem.
Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody, ani
kłaść na nim innych przedmiotów. Może to
bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć
odtwarzacz i skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z
Centrum serwisowym Sony.
Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani
przerabiać. Może to bowiem doprowadzić do
porażenia prądem. W celu wymiany
akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy
odtwarzacza skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z
Centrum serwisowym Sony.
Instalacja
Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich
przedmiotów ani narażać go na silne wstrząsy.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie
lub uszkodzenie.
Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach,
gdzie będzie on narażony na nadmierne
nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub
wibracje. Może to spowodować odbarwienie,
zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach
narażonych na działanie wysokich temperatur,
np. w samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu
narażonym na wzmożone działanie kurzu.
Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na
niestabilnej powierzchni, ani w pozycji pochyłej.
Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru
radiowego lub telewizyjnego, należy go wyłączyć
i odsunąć od radia lub telewizora.
Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z
wodą. Nie jest on wodoszczelny. Należy pamiętać
o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
– Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza
do zlewu lub innego pojemnika z wodą.
– Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych
miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład
w czasie deszczu lub śnieżycy.
– Nie wolno moczyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi
rękami lub umieszczony w wilgotnym ubraniu,
może ulec zamoczeniu i w konsekwencji
nieprawidłowo działać.
Aby oddzielić lewą i prawą część odtwarzacza,
należy trzymać każdą z nich.
Pociągnięcie za pałąk może spowodować jego
uszkodzenie.
Wskutek długotrwałego przechowywania lub
użytkowania wkładki douszne mogą ulec
zużyciu.
Gdy odtwarzacz jest przechowywany na
dostarczonej podstawce, należy umieścić
podstawkę na płaskiej powierzchni i unikać
poddawania odtwarzacza wstrząsom.
W pobliżu odtwarzacza nie wolno umieszczać
żadnych kart magnetycznych, takich jak karty
płatnicze lub kredytowe, gdy nie jest on
przechowywany w dostarczonym uchwycie.
W przeciwnym wypadku karty mogą zostać
uszkodzone w wyniku magnetycznego
oddziaływania odtwarzacza.
Uwaga dotycząca ładunków
elektrostatycznych
W warunkach bardzo małej wilgotności powietrza
może być odczuwalne delikatne mrowienie w
uszach. Jest to spowodowane ładunkami
elektrostatycznymi zgromadzonymi w ciele a nie
awarią odtwarzacza.
Efekt można zmniejszyć, nosząc ubrania
wykonane z naturalnych materiałów.
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może
powodować nadmierne nagrzewanie się
urządzenia podczas ładowania.
Bezpieczne słuchanie
Nie należy korzystać ze słuchawek podczas
prowadzenia pojazdów mechanicznych; może to
powodować zagrożenie w ruchu drogowym i w
wielu miejscach jest nielegalne.
Bezpieczeństwo na drodze
W sytuacjach, w których słuch nie może być
ograniczony, należy unikać korzystania ze
słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania z odtwarzacza przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie
muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w
uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub
zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu
głośności. Głośność należy zwiększać stopniowo,
co zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu
głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania
innych ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno
mieć na głowie odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz powoduje reakcję alergiczną,
należy natychmiast zaprzestać używania go i
skontaktować się z lekarzem.
Korzystanie
Nie należy używać odtwarzacza podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub
prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu
mechanicznego. W potencjalnie niebezpiecznych
sytuacjach należy zachować szczególną
ostrożność lub zaprzestać używania urządzenia.
Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie
podczas startu i lądowania, stosownie do
komunikatów załogi.
Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się
para wodna, na przykład gdy zostanie on szybko
przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze
do otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie
używany w pomieszczeniu, w którym właśnie
włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary
wodnej to zjawisko, w którym wilgoć z powietrza
osadza się na powierzchniach, takich jak
metalowe panele itp., a następnie przekształca się
w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz
odtwarzacza, nie należy go włączać, dopóki nie
wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest
skroplona para wodna może spowodować jego
uszkodzenie.
Dane techniczne
Obsługiwany format plików
Formaty audio (kodek)
Format pliku
multimedialnego:
MP3 (MPEG-1 Layer3)
Rozszerzenie pliku: .mp3
Szybkość transmisji: od 32
do 320 kb/s (obsługa
zmiennej szybkości
transmisji (VBR))
Częstotliwość
próbkowania*1: 32, 44,1,
48 kHz
MP3
Czyszczenie
Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką
szmatką, taką jak ściereczka do czyszczenia
okularów.
W przypadku dużego zabrudzenia obudowy
odtwarzacza należy wyczyścić ją miękką szmatką
lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem
czyszczącym.
Nie wolno używać żadnych materiałów lub
proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do
wnętrza odtwarzacza przez otwór obok złącza.
Aby oczyścić wkładki, należy zdjąć je ze
słuchawek i wyprać ręcznie, używając łagodnego
środka czyszczącego. Po praniu należy je
odpowiednio wysuszyć przed użyciem.
WMA
Format pliku
multimedialnego: ASF
Rozszerzenie pliku: .wma
Szybkość transmisji: od 32
do 192 kb/s (obsługa
zmiennej szybkości
transmisji (VBR))
Częstotliwość
próbkowania*1: 44,1 kHz
* Zgodność z systemem
WM-DRM 10
AAC-LC*2
Format pliku
multimedialnego: MP4
Rozszerzenie pliku:
.mp4*4, .m4a
Szybkość transmisji: od 16
do 320 kb/s (obsługa
zmiennej szybkości
transmisji (VBR))*3
Częstotliwość
próbkowania*1: 8, 11,025,
12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Oprogramowanie
Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest
reprodukcja w całości lub w części
oprogramowania i towarzyszącego mu
podręcznika, a także wypożyczanie
oprogramowania bez zgody właściciela praw
autorskich.
W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
finansowe lub utratę zysków, łącznie z
roszczeniami osób trzecich, wynikające z
korzystania z oprogramowania dostarczonego
wraz z niniejszym odtwarzaczem.
Oprogramowania dostarczonego razem z
niniejszym odtwarzaczem nie można używać ze
sprzętem innym niż ten, dla którego
oprogramowanie to zostało przeznaczone.
Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne
starania mające na celu poprawę jakości
specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego
odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż
dostarczone.
Możliwość wyświetlania tekstów w różnych
językach w dostarczonym oprogramowaniu
zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego
na komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki,
należy zapewnić zgodność zainstalowanego
systemu operacyjnego z językiem, który ma być
wyświetlany.
– Nie można zagwarantować, że wszystkie języki
będą prawidłowo wyświetlane w dostarczonym
oprogramowaniu.
– Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre
znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.
Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji
zostały napisane przy założeniu, że czytelnik ma
podstawowe umiejętności obsługi systemu
Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
komputera i systemu operacyjnego można
znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Nagrane utwory mogą być wykorzystywane tylko
do własnego użytku. Korzystanie z utworów w
zakresie wykraczającym poza te ograniczenia
wymaga uzyskania zgody właściciela praw
autorskich.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
niekompletność nagrywania/pobierania lub
uszkodzenie danych wynikające z problemów z
odtwarzaczem lub komputerem.
Przykładowe dane*1
W odtwarzaczu zainstalowano fabrycznie
przykładowe dane.
Jeśli przykładowe dane zostaną usunięte, nie
można ich przywrócić, a producent urządzenia nie
dostarcza żadnych danych zastępczych.
*1 W pewnych krajach/regionach niektóre
przykładowe dane nie są instalowane.
*1 Częstotliwości próbkowania mogą być
niezgodne z niektórymi koderami.
*2 Nie można odtwarzać plików AAC-LC
chronionych prawami autorskimi.
*3 Możliwe są niestandardowe lub
niegwarantowane szybkości transmisji w
zależności od częstotliwości próbkowania.
*4 Przy przesyłaniu plików o takim rozrzeszeniu
metodą przeciągania i upuszczania z okna
Eksploratora Windows na komputerze
wyświetlone może zostać okno dialogowe z
monitem o potwierdzenie. W razie wyświetlenia
takiego komunikatu kliknij przycisk „Tak” lub
„Tak na wszystkie” albo prześlij pliki ponownie,
korzystając z programu Content Transfer.
Maksymalna liczba nagrywanych
utworów i maksymalny czas
nagrywania (w przybliżeniu)
Przybliżone czasy podano na podstawie sytuacji, w której
są przesyłane tylko 4-minutowe utwory w formacie MP3.
Dane dotyczące liczb i czasów utworów w innych
odtwarzalnych formatach plików audio mogą różnić się
od danych dla formatu MP3.
Szybkość
transmisji
Utwory
Czas
48 kb/s
1 285
85 godz. 40 min
64 kb/s
965
64 godz. 20 min
128 kb/s
480
32 godz. 00 min
256 kb/s
240
16 godz. 00 min
320 kb/s
190
12 godz. 40 min
Słuchawki
Typ: zamknięte, dynamiczne
Głośniki: 13,5 mm, typ Dome (zgodny z CCAW)
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)*1
2 GB (ok. 1,73 GB = 1 858 600 960 bajtów)
*1 Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może być
inna.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzające
danymi.
Interfejs
Gniazdo USB mini-B
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C
Źródło zasilania
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Zasilanie USB (z komputera przez dostarczoną
podstawkę)
Czas ładowania
Ładowanie przez złącze USB
Ok. 1,5 godzin
Szybkie ładowanie
Ładowanie trwające ok. 3 minuty umożliwia odtwarzanie
trwające ok. 90 minut.
Czas pracy akumulatora (odtwarzanie
ciągłe)
Poniższy czas może się różnić w zależności od
temperatury otoczenia i stanu wykorzystania.
Odtwarzanie plików MP3 z szybkością 128 kb/s:
Ok. 12 godz.
Odtwarzanie plików WMA z szybkością 128 kb/s:
Ok. 10 godz.
Odtwarzanie plików AAC-LC z szybkością 128 kb/s:
Ok. 10 godz.
Masa
Ok. 35 g
Wymagania dotyczące systemu
Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows w jednej z następujących wersji*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub nowszy) /
Windows XP Professional (Service Pack 2 lub nowszy) /
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista
Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate
(Service Pack 1)
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemie operacyjnym
w wersji 64-bitowej.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach
operacyjnych innych niż powyższe.
*1 Z wyjątkiem wersji systemu operacyjnego
nieobsługiwanych przez firmę Microsoft.
Procesor: Pentium III 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć RAM: 256 MB pamięci lub więcej (w przypadku
systemu Windows XP), 512 MB pamięci lub więcej
(w przypadku systemu Windows Vista)
Dysk twardy: 380 MB lub więcej dostępnego miejsca
Karta dźwiękowa
Wyświetlacz:
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa)
(zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
Kolory: 8 bitów lub więcej (zalecane 16 bitów)
Port USB (zalecany szybki interfejs USB)
Wymagane są programy: Internet Explorer 6.0 lub
nowszy i Windows Media Player 11.
Program Adobe Flash Player 8 lub nowszy musi być
zainstalowany.
Do korzystania z usługi Electronic Music Distribution
(EMD) i odwiedzania witryny internetowej jest
wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem.
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w
przypadku wszystkich komputerów, nawet jeśli spełniają
powyższe wymagania systemowe.
Nieobsługiwane w następujących środowiskach:
Samodzielnie konstruowane komputery lub systemy
operacyjne
Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego
systemu operacyjnego zainstalowanego przez
producenta
Środowisko wielosystemowe
Środowisko wielomonitorowe
Macintosh
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Witryny internetowe poświecone
obsłudze klienta
Aby zadać pytania lub opisać problemy związane z
tym produktem lub uzyskać informacje o
urządzeniach z nim zgodnych, należy użyć pliku
skrótu w celu uzyskania dostępu do witryny
internetowej poświęconej obsłudze klienta dla
swojego kraju/regionu w pamięci odtwarzacza.
Otwórz folder o nazwie odpowiadającej krajowi/
regionowi użytkownika: „Mój komputer” „WALKMAN NWZ-W202” - „Storage Media” folder „Support”, a następnie kliknij dwukrotnie
opcję „Customer_Support_XX”. *
*Zamiast symbolu „XX” wyświetlana jest nazwa
kraju/regionu.
Jeśli nie używasz plików skrótów, odwiedź jedną z
następujących witryn internetowych.
Dla klientów w USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwagi o licencjach
i znakach
towarowych
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
ZAPPIN i logo ZAPPIN są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i jej logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Adobe, Adobe Reader oraz Adobe Flash Player
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i
Thomson.
IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh i iTunes są znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pentium jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel
Corporation.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli. W
niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są
wymieniane.
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa
do własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie
takiej technologii poza tym produktem bez licencji
udzielonej przez firmę Microsoft lub jej
autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Dostawcy zawartości korzystają z technologii
zarządzania prawami cyfrowymi dla technologii
Windows Media zawartej w urządzeniu („WMDRM”) w celu ochrony integralności tej zawartości
(„Bezpieczna treść”), aby ich własność
intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w
tej zawartości nie została naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM do odtwarzania Bezpiecznej treści
(„Oprogramowanie WM-DRM”). Jeżeli
bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w
tym urządzeniu zostanie naruszone, właściciele
Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej
treści”) mogą poprosić firmę Microsoft o
unieważnienie prawa Oprogramowania WMDRM do uzyskania nowych licencji na
kopiowanie, wyświetlanie i/lub odtwarzanie
Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie
wpływa na możliwość odtwarzania niechronionej
zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM.
Lista unieważnionego Oprogramowania WMDRM jest wysyłana do urządzenia za każdym
razem, gdy z Internetu lub komputera PC
pobierana jest licencja na Bezpieczną treść. Firma
Microsoft może, w przypadku takiej licencji,
pobrać również listy unieważnień na urządzenie w
imieniu Właścicieli bezpiecznej treści.
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentacja ©2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising