Sony | VPCYB2M1E | Sony VPCYB2M1E Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
seria VPCYB
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Uzyskiwanie dodatkowych informacji
o komputerze VAIO ....................................................... 5
Zagadnienia dotyczące ergonomii ................................ 8
Podstawy obsługi ............................................................. 10
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy ........ 11
Wskaźniki świetlne ...................................................... 13
Podłączanie do źródła zasilania .................................. 14
Używanie akumulatora................................................ 16
Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 22
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 23
Konserwowanie komputera i optymalizowanie
wydajności .................................................................. 26
Używanie komputera VAIO............................................... 29
Używanie klawiatury.................................................... 30
Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 32
Używanie przycisku specjalnego ................................ 33
Używanie wbudowanej kamery .................................. 34
Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 35
Używanie innych modułów/kart pamięci .................... 41
Korzystanie z Internetu ............................................... 45
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 46
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN .................. 47
Używanie z funkcji BLUETOOTH ................................ 52
Używanie urządzeń peryferyjnych.....................................57
Podłączanie napędu dysków optycznych ...................58
Podłączanie głośników zewnętrznych lub
słuchawek....................................................................60
Podłączanie zewnętrznego monitora ..........................61
Wybór trybu ekranu .....................................................66
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.........................67
Podłączanie urządzeń USB .........................................68
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ....................70
Ustawianie hasła..........................................................71
Używanie technologii AMD-V ......................................77
Używanie programu VAIO Control Center...................78
Rozbudowa komputera VAIO............................................79
Dodawanie i wyjmowanie pamięci ..............................80
n 3 N
Środki ostrożności............................................................ 86
Informacje o bezpieczeństwie..................................... 87
Informacje o konserwacji komputera .......................... 89
Obchodzenie się z komputerem ................................. 90
Obchodzenie się z ekranem LCD ............................... 92
Używanie źródła zasilania ........................................... 93
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą ..................... 94
Obchodzenie się z dyskami ........................................ 95
Używanie akumulatora................................................ 96
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”........................ 97
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem
magazynującym .......................................................... 98
Rozwiązywanie problemów .............................................. 99
Działanie komputera ................................................. 101
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 107
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu....................... 108
Partycja ..................................................................... 110
Akumulator................................................................ 111
Wbudowana kamera ................................................. 113
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) .................. 115
Technologia BLUETOOTH ........................................ 118
Dyski optyczne.......................................................... 121
Wyświetlacz .............................................................. 122
Drukowanie ............................................................... 126
Mikrofon .................................................................... 127
Głośniki......................................................................128
Tabliczka dotykowa...................................................130
Klawiatura ..................................................................131
Dyskietki ....................................................................132
Audio/wideo ..............................................................133
Karta pamięci „Memory Stick” ..................................135
Urządzenia peryferyjne ..............................................136
Znaki towarowe...............................................................137
Uwaga .............................................................................140
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznik użytkownika.
Firma Sony korzysta z najnowszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych, audio/wideo, aby dostarczać
klientom komputery osobiste najwyższej klasy.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego komputera.
Specyfikacje komputera
Pewne funkcje, opcje i dostarczane elementy opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Aby uzyskać informacje o konfiguracji posiadanego komputera, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Informacja o modelach z systemem Windows 7 Starter
W modelach z systemem operacyjnym Windows 7 Starter nie są dostępne niektóre funkcje, z jakich można korzystać
w innych wersjach systemu operacyjnego Windows 7. Są to między innymi następujące funkcje opisane w tym
Podręcznik użytkownika:
❑ Połączenia z bezprzewodową siecią LAN bez punktu dostępu
❑ Obsługa wielu monitorów
❑ Ustawienie tapety oszczędzającej energię (Long Battery Life Wallpaper Setting) w programie VAIO Control Center
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 5 N
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
W tej sekcji zamieszczono informacje o komputerze VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — omówienie sposobu podłączania komponentów, konfigurowania itp.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
✍
Przed włączeniem funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak bezprzewodowa sieć LAN i technologia BLUETOOTH, należy zapoznać
się z informacjami w sekcji Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 6 N
2. Dokumentacja w formie elektronicznej
❑ Podręcznik użytkownika VAIO — ogólne informacje o komputerze VAIO, w tym o korzystaniu z pomocy technicznej
i rozwiązywaniu problemów.
Aby otworzyć Podręcznik użytkownika VAIO, kliknij kolejno Start
, Wszystkie programy i Podręcznik VAIO.
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — wyczerpujące źródło praktycznych porad, samouczków
i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie
kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna, albo przytrzymując naciśnięty klawisz Microsoft Windows,
naciśnij klawisz F1.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 7 N
3. Witryny internetowe pomocy technicznej
W przypadku wystąpienia problemów z komputerem VAIO uruchom program VAIO Care, który zawiera szereg opcji
umożliwiających rozwiązanie większości problemów. Szczegóły zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 28).
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Użytkownicy kontaktujący się z witryną pomocy technicznej VAIO będą proszeni o podanie numeru seryjnego komputera.
Numer seryjny składa się z 15 cyfr i jest wyświetlany na dole okna programu VAIO Care; może także być umieszczony na
dole tylnego panelu komputera albo we wnęce akumulatora.
Dostępne są także następujące inne źródła informacji o komputerze VAIO:
❑ Forum dyskusyjne VAIO pod adresem http://club-vaio.com, w którym można zadawać pytania innym użytkownikom
komputerów VAIO
❑ Witryna internetowa VAIO pod adresem http://www.vaio.eu/, zawierająca szczegółowe informacje o produktach
❑ Sklep internetowy Sony Style pod adresem http://www.sony.eu/store
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 8 N
Zagadnienia dotyczące ergonomii
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. O ile to możliwe,
należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące ergonomii, zarówno podczas korzystania z komputera jako
urządzenia stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się
w pozycji poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas używania klawiatury, jak i urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Należy robić częste przerwy
w korzystaniu z komputera. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać nadwyrężenie oczu, napięcie mięśni
i bóle ścięgien.
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby dotykać podłoża całymi
stopami. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 9 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać
najwygodniejszą pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni.
Skoryguj też poziom jasności wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowały
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że monitor komputera znajduje się na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 10 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
!
Przed pierwszym uruchomieniem komputera nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych, które nie zostały dostarczone
z komputerem. Gdy komputer zostanie uruchomiony po raz pierwszy, należy podłączyć urządzenia (na przykład drukarkę, zewnętrzny
dysk twardy, skaner itd.) pojedynczo i postępować zgodnie z instrukcjami producenta każdego z urządzeń.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących i złączy (strona 11)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 13)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 14)
❑ Używanie akumulatora (strona 16)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 22)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 23)
❑ Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności (strona 26)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
Poświęć chwilę na zapoznanie się z następującymi listami elementów sterujących i złączy w komputerze.
!
Ze względu na różnice w specyfikacji wygląd zakupionego komputera może być inny niż komputera przedstawionego
w tym podręczniku.
Oznaczenia elementów sterujących i złączy
Oznaczenie elementu sterującego/złącza
Nazwa elementu sterującego/złącza
MOTION EYE
Wbudowana kamera (strona 34)
WIRELESS
Przełącznik WIRELESS (strona 47), (strona 52)
Gniazdo karty „Memory Stick Duo” (strona 35)
Komputer obsługuje tylko karty „Memory Stick” o rozmiarze Duo.
SD
Gniazdo kart pamięci SD (strona 41)
1
Przycisk zasilania
ASSIST
Przycisk ASSIST (strona 33)
Port USB (strona 68)
Zgodny ze standardem USB 2.0.
Port LAN (strona 46)
a
Gniazdo monitora (strona 61)
HDMI
Gniazdo wyjściowe HDMI (strona 64)
m
Gniazdo mikrofonu (strona 67)
i
Gniazdo słuchawek (strona 60)
n 11 N
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
Umiejscowienie nieoznaczonych elementów sterujących i złączy
Nazwa elementu sterującego/złącza
Umiejscowienie
Wbudowany mikrofon (monofoniczny)
Po lewej stronie wbudowanej kamery.
Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 13)
Po prawej stronie gniazda kart „Memory Stick Duo”.
Gniazdo zabezpieczeń
Między portem USB a portem LAN.
Po lewej stronie złącza monitora.
Złącze DC IN
Pokrywa wnęki modułów pamięci (strona 80)
Na spodzie komputera.
n 12 N
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 13 N
Wskaźniki świetlne
Komputer jest wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci kolorem zielonym, gdy komputer działa w trybie normalnym; miga powoli kolorem pomarańczowym,
gdy komputer jest w trybie wstrzymania; nie świeci, gdy komputer jest w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie akumulatora (strona 19).
Wbudowana kamera MOTION EYE
Świeci, kiedy jest używana wbudowana kamera.
Dostęp do nośnika
Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci, takiej jak karta „Memory Stick” lub karta
pamięci SD. (Jeśli ten wskaźnik świeci, nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać
go.) Gdy wskaźnik nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Napęd dysków
Świeci, gdy wbudowane urządzenie magazynujące odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli ten wskaźnik świeci,
nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go.
Num lock
Naciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Gdy wskaźnik nie świeci, klawiatura numeryczna nie jest aktywna.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Naciśnij klawisz Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik świeci, naciśnięcie klawisza Shift
powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik
Caps lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci, następuje powrót do normalnego trybu przewijania. Klawisz Scr Lk działa odmiennie w zależności od
programu i nie działa w niektórych z nich.
Świeci, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja sieci bezprzewodowej.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
Podłączanie do źródła zasilania
źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator.
Używanie zasilacza sieciowego
Kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i jest zainstalowany akumulator,
komputer korzysta z zasilania sieciowego.
✍
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do złącza DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
n 14 N
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 15 N
✍
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka ściennego.
Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz Używanie trybu hibernacji
(strona 25).
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
Używanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia otwartego.
3
Wsuń akumulator pod kątem do wnęki akumulatora, aż wypustki (1) po obu stronach wnęki akumulatora wejdą
w szczeliny (2) po obu stronach akumulatora.
n 16 N
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
4
Dociśnij akumulator we wnęce, aż usłyszysz kliknięcie.
5
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia LOCK, aby zabezpieczyć akumulator przed
wysunięciem.
n 17 N
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 18 N
Jak wyjąć akumulator
!
Wyjęcie akumulatora w chwili, gdy komputer jest włączony, ale nie podłączony do zasilacza sieciowego, spowoduje utratę wszystkich
niezapisanych danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia otwartego.
3
Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora RELEASE, wsuń palec pod wypustkę akumulatora, unieś akumulator
w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij go z komputera.
!
Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały
dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery
VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 19 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania
akumulatora zbliży się do wybranego maksymalnego poziomu.
Stan wskaźnika ładowania
Znaczenie
Świeci kolorem pomarańczowym
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga razem z zielonym wskaźnikiem
zasilania wskaźnik zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb normalny)
Miga razem z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania
wskaźnik zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb wstrzymania)
Miga szybko kolorem
pomarańczowym
Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią
akumulatora lub odblokowanym akumulatorem.
!
Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 20 N
✍
Kiedy komputer jest podłączony do sieciowego źródła zasilania, akumulator powinien pozostać zainstalowany. Akumulator jest
ładowany podczas korzystania z komputera.
Jeśli akumulator jest bliski wyczerpania, a wskaźniki ładowania i zasilania świecą, należy przyłączyć zasilacz sieciowy w celu
doładowania akumulatora albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest dostarczany wraz z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie
częściowo rozładowanego akumulatora nie ma wpływu na okres przydatności akumulatora do użycia.
Podczas gdy niektóre aplikacje lub urządzenia peryferyjne są używane, komputer może nie przejść do trybu hibernacji, nawet gdy
pozostały czas pracy akumulatora jest krótki. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane
i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub hibernacji.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji
przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 21 N
Wydłużanie żywotności akumulatora
Następujące metody pomagają wydłużyć czas pracy komputera zasilanego z akumulatora.
!
Niektóre funkcje opisane w tym Podręcznik użytkownika nie są dostępne w systemie operacyjnym Windows 7 Starter.
Więcej informacji zawiera temat Informacja o modelach z systemem Windows 7 Starter (strona 4).
❑ Zmniejsz jasność ekranu LCD komputera.
❑ Użyj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji zawiera temat Używanie trybów oszczędzania energii (strona 23).
❑ Wybierz ustawienie tła pulpitu Ustawienie tapety oszczędzającej energię (Long Battery Life Wallpaper Setting)
w programie VAIO Control Center.
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Zapisz dane i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
3
Kliknij kolejno przycisk Start i polecenie Zamknij.
Komputer wyłączy się automatycznie po krótkiej chwili. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania przestał świecić.
n 22 N
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 23 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Ustawienia zarządzania energią pozwalają oszczędzać wydłużyć czas pracy na akumulatorze. Oprócz normalnego trybu
działania komputer oferuje dwa tryby oszczędzania energii, które można włączać stosownie do potrzeb: wstrzymania
i hibernacji.
!
Jeśli zamierzasz nie używać komputera przez dłuższy czas, a komputer jest odłączony od zasilania sieciowego, przestaw go do trybu
hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej
sytuacji przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Normalny tryb użytkowania komputera. W tym trybie wskaźnik zasilania świeci kolorem zielonym.
Tryb wstrzymania
Tryb wstrzymania powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przełącza wbudowane urządzenia magazynujące
i procesor do trybu niskiego zużycia energii. W tym trybie wskaźnik zasilania miga powoli kolorem
pomarańczowym. Komputer wychodzi z trybu wstrzymania szybciej, niż z trybu hibernacji. Tryb wstrzymania
zużywa jednak więcej energii niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
W trybie hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanych urządzeniach magazynujących, a zasilanie
jest wyłączane. Dane nie zostaną utracone nawet w przypadku wyczerpania akumulatora. W tym trybie
wskaźnik zasilania nie świeci.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 24 N
Używanie trybu wstrzymania
Jak aktywować tryb wstrzymania
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę
obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uśpij.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to
utratę niezapisanych danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 25 N
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij klawisze Fn+F12.
Możesz także kliknąć przycisk Start, kliknąć strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknąć polecenie Hibernacja.
!
Nie przenoś komputera, dopóki wskaźnik zasilania nie zgaśnie.
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 26 N
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
Aktualizowanie komputera
Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą
opisanych niżej aplikacji.
Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te
aktualizacje i instaluje je.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 27 N
Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego
Programy zapewniające bezpieczeństwo komputera podłączonego do Internetu należy regularnie aktualizować,
pobierając i instalując najnowsze aktualizacje z witryn internetowych ich producentów.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
❑ Jeśli używasz oprogramowania McAfee:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter lub McAfee Internet Security.
2
Kliknij kartę Update i zaznacz opcję sprawdzania dostępności aktualizacji.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
❑ Jeśli używasz oprogramowania Norton Internet Security:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
✍
Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.
!
Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze.
W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 28 N
Używanie programu VAIO Care
Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także
uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care
zaproponuje sposoby rozwiązania problemu.
Jak uruchomić program VAIO Care
❑ W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST
Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony.
❑ W modelach bez przycisku ASSIST
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Care.
!
Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji.
✍
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST naciśnięcie przycisku ASSIST w czasie, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie
hibernacji, powoduje uruchomienie programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu
VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można
uruchomić systemu operacyjnego Windows.
Używanie komputera VAIO >
n 29 N
Używanie komputera VAIO
W tym rozdziale opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 30)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 32)
❑ Używanie przycisku specjalnego (strona 33)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 34)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 35)
❑ Używanie innych modułów/kart pamięci (strona 41)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 45)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 46)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 47)
❑ Używanie z funkcji BLUETOOTH (strona 52)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 30 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, których funkcja jest uzależniona od modelu komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
✍
Z niektórych funkcji klawiatury można korzystać dopiero, kiedy zakończy się uruchamianie systemu operacyjnego.
Klawisze/funkcja
Działanie
Fn + % (F2): wyciszenie
Włącza lub wyłącza wbudowane głośniki i słuchawki.
Fn + 2 (F3/F4): sterowanie głośnością
Zmienia poziom głośności.
Aby zwiększyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F4 lub nacisnąć klawisze Fn+F4,
a następnie klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F3 lub nacisnąć klawisze Fn+F3,
a następnie klawisz m lub <.
Fn + 8 (F5/F6): sterowanie jasnością
Funkcja pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby zwiększyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F6 lub nacisnąć klawisze
Fn+F6, a następnie klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F5 lub nacisnąć klawisze
Fn+F5, a następnie klawisz m lub <.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 31 N
Klawisze/funkcja
Działanie
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia sygnału wizyjnego między ekranem komputera a monitorem
zewnętrznym. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienie sygnału wyjściowego.
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Kiedy wybrano tryb wyświetlania obrazu na monitorze zewnętrznym, a kabel wyświetlacza
zostanie odłączony od komputera, ekran komputera nie będzie wyświetlał obrazu. W takim
przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7, przytrzymując naciśnięty klawisze Fn, a następnie
naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tryb wyświetlania obrazu na ekranie komputera.
Korzystanie z więcej niż jednego monitora może nie być obsługiwane; zależy to od
podłączonego monitora zewnętrznego.
Fn +
(F12): hibernacja
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia stan
systemu i przyłączonych urządzeń peryferyjnych jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu
magazynującym, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do
poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w części Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 23).
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 32 N
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palcem po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk dwa razy.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie kontekstowego menu skrótów
( jeśli jest dostępne).
Przeciąganie
Przesuń palcem po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palcem wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie,
przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może
być niedostępna w niektórych aplikacjach).
✍
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, gdy mysz jest podłączona do komputera. Aby zmienić ustawienia tabliczki
dotykowej, należy użyć programu VAIO Control Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej upewnij się, że mysz jest podłączona. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed
podłączeniem myszy, możliwe będzie jedynie używanie klawiatury w operacjach wskazywania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie przycisku specjalnego
n 33 N
Używanie przycisku specjalnego
Komputer jest wyposażony w przycisk specjaly, który umożliwia korzystanie z wybranych funkcji.
Przycisk specjalny
Przycisk ASSIST
Funkcje
Uruchamia program VAIO Care, kiedy komputer jest włączony.
Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care - Pogotowie
Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue)
można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego
Windows. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 28).
!
Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji.
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
n 34 N
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę.
Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do przechwytywania obrazów można wykonywać następujące operacje:
❑ Przechwytywanie obrazów nieruchomych i filmów
❑ Wykrywanie i przechwytywanie ruchu obiektów dla celów monitorowania
❑ Edytowanie przechwyconych danych
✍
Włączenie komputera uaktywnia wbudowaną kamerę.
Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można prowadzić wideokonferencje.
!
Uruchamianie programu do komunikacji lub programu do edycji materiałów wideo albo kończenie pracy tych programów nie włącza
ani nie wyłącza wbudowanej kamery.
Podczas używania wbudowanej kamery nie należy włączać trybu wstrzymania ani hibernacji.
Jak używać oprogramowania do przechwytywania obrazów
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft Webcam Suite i WebCam Companion 4.
2
Kliknij odpowiednią ikonę w oknie głównym.
Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
✍
Aby rejestrować obraz lub film w ciemnym pomieszczeniu, kliknij ikonę Capture w oknie głównym, a następnie kliknij ikonę
WebCam Settings i w oknie właściwości wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.
!
W przypadku wystąpienia problemów z przechwytywaniem obrazów, na przykład jeśli obrazy nie są wyświetlane płynnie, kliknij bieżące
ustawienie rozdzielczości przechwytywanych obrazów w prawym górnym rogu głównego okna programu i zmniejsz rozdzielczość.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 35 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Są oparte na układach scalonych, zaprojektowane do
wymiany i współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne,
telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ nośniki są wymienne, można ich używać do przechowywania danych
poza komputerem.
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick”
Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze obsługuje nośniki następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Komputer obsługuje zarówno tylko nośniki „Memory Stick” o rozmiarze Duo, nie obsługuje natomiast nośników „Memory Stick”
o standardowym rozmiarze.
Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze nie obsługuje 8-bitowej równoległej transmisji danych (transmisji z dużą
przepustowością ).
Aktualne informacje o nośnikach „Memory Stick” są dostępne w witrynie internetowej http://www.sony.net/memorycard/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 36 N
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę „Memory Stick”
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu nośnika do gniazda.
✍
Jeśli karta „Memory Stick” nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wkładasz ją w odpowiedni
sposób.
Przy pierwszym umieszczeniu karty „Memory Stick” w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika.
Po wyświetleniu takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane
oprogramowanie.
Karta „Memory Stick” zostanie automatycznie wykryta przez system, a jej zawartość zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli na
pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty „Memory Stick” do gniazda.
!
Przed użyciem karty typu „Memory Stick Micro” („M2”) należy włożyć ją do przejściówki „M2” Duo. Jeśli włożysz kartę bezpośrednio
do gniazda „Memory Stick Duo” bez użycia przejściówki, może nie być możliwe jej wyjęcie z gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 37 N
Jak wyjąć kartę „Memory Stick”
!
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
Czas przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik nie świeci.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę „Memory Stick” w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę „Memory Stick” z gniazda.
!
Zawsze wyjmuj kartę „Memory Stick” ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 38 N
Formatowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia.
Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty „Memory Stick” i umożliwia ich
formatowanie.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy
upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij kolejno Start i Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty „Memory Stick” i wybierz polecenie Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie.
✍
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Rozpocznij.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty „Memory Stick” zależy od rodzaju nośnika.
n 39 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 40 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart „Memory Stick”
❑ Komputer pomyślnie przeszedł testy zgodności z oznaczonymi marką Sony kartami „Memory Stick” o pojemnościach
do 32 GB, dostępnymi na rynku we wrześniu 2010 r. Nie jest jednak gwarantowana zgodność ze wszystkimi rodzajami
kart „Memory Stick”.
❑ Przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub karty „Memory Stick”, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu
nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda i wyjmowaniu jej. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart „Memory Stick” przy użyciu więcej niż jednej przejściówki nie gwarantuje zgodności.
❑ Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze nie obsługuje funkcji ochrony praw autorskich („MagicGate”)
kart „Memory Stick”.
❑ Oprócz użytku osobistego, wykorzystywanie nagrań audio i/lub obrazów bez zgody właścicieli praw autorskich jest
wbrew przepisom prawa autorskiego. W związku z tym nośniki „Memory Stick” z tego typu danymi, zabezpieczonymi
prawem autorskim mogą być używane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie
zarówno komputera, jak i nośnika.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 41 N
Używanie innych modułów/kart pamięci
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem karty pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych kart pamięci, należy zapoznać się z tematem Uzyskiwanie
dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5) i odwiedzić odpowiednią witrynę pomocy technicznej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 42 N
Jak włożyć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu karty do gniazda.
✍
Przy pierwszym umieszczeniu karty SD w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika. Po wyświetleniu
takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane oprogramowanie.
Ikona karty pamięci SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę pamięci SD w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę pamięci SD z gniazda.
n 43 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 44 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Ogólne uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Pamiętaj, aby używać kart pamięci zgodnych ze standardami, jakie obsługuje komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub karty pamięci, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda i wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Nie próbuj wkładać karty pamięci lub przejściówki kart pamięci do gniazda, jeśli są one nieodpowiedniego typu.
Wyjęcie niezgodnej karty pamięci lub przejściówki kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie
w gnieździe może spowodować uszkodzenie komputera.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie
zarówno komputera, jak i nośnika.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer został poddany testom zgodności z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży w maju
2010 r. Producent nie gwarantuje jednak zgodności ze wszystkimi kartami pamięci.
❑ Jak wynika z przeprowadzonych testów, w komputerze VAIO mogą być używane karty pamięci SD (o pojemności do
2 GB) oraz karty pamięci SDHC (o pojemności do 32 GB).
❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie umożliwia korzystania z funkcji szybkiego przesyłania danych (UHS).
❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie obsługuje funkcji ochrony praw autorskich.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 45 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą Internetu (ISP) i skonfigurowanie urządzeń
wymaganych dla podłączenia komputera do Internetu.
U dostawcy Internetu mogą być dostępne następujące połączenia:
❑ Światłowodowe (FT TH)
❑ Cyfrowa linia abonencka (DSL)
❑ Modem kablowy
❑ Satelitarne
❑ Telefoniczne
Szczegółowych informacji na temat urządzeń wymaganych do korzystania z Internetu oraz sposobu podłączenia komputera
do Internetu udzieli usługodawca internetowy.
✍
Aby podłączyć komputer do Internetu za pomocą funkcji bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest skonfigurowanie
bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 47).
!
Podczas łączenia komputera z Internetem należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia chroniące komputer przed zagrożeniami
z Internetu.
W zależności od umowy podpisanej z usługodawcą internetowym może być konieczne podłączenie do komputera modemu
zewnętrznego, na przykład modemu telefonicznego USB, modemu DSL lub modemu kablowego. Szczegółowe instrukcje dotyczące
ustawień połączenia i konfiguracji modemu znajdują się w podręczniku dostarczonym z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 46 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla sieci LAN. Podłącz końcówkę
kabla sieci LAN (do nabycia osobno) do portu LAN w komputerze, a drugą końcówkę przyłącz do sieci. Szczegółowych
informacji na temat ustawień i urządzeń wymaganych do połączenia z siecią LAN udzieli administrator sieci.
✍
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do portu LAN w komputerze.
Jeśli port LAN zostanie podłączony do linii telefonicznych wymienionych poniżej, wysokie natężenie prądu w gnieździe może
spowodować uszkodzenia, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (Private Branch eXchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 47 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) umożliwia uzyskiwanie dostępu do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Sieć WLAN jest oparta na standardzie IEEE 802.11a/b/g/n, który określa zastosowane technologie.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Standard WLAN
Zakres
częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
Tylko w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo
2,4 GHz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 48 N
Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
Ogólne uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami
(np. ograniczoną liczbą kanałów).
❑ Standardy IEEE 802.11a i IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach bez punktu dostępowego (ad-hoc).
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, jest też używane przez inne
urządzenia. Chociaż urządzenia bezprzewodowej sieci LAN są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub nawet uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Szybkość i zasięg łączności zależą od następujących czynników:
❑ Odległość między urządzeniami komunikacyjnymi
❑ Przeszkody znajdujące się między urządzeniami
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Warunki propagacji sygnału radiowego
❑ Fizyczne otoczenie, na przykład ściany i materiał, z jakiego są wykonane
❑ Używane oprogramowanie
❑ Złe warunki propagacji fal radiowych mogą spowodować zerwanie połączenia.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być niższa od wyświetlanej w komputerze.
❑ Jeśli w tej samej sieci WLAN działają urządzenia obsługujące różne standardy i używające tego samego pasma
częstotliwości, może wystąpić zjawisko interferencji radiowej, wskutek którego szybkość transmisji ulegnie
zmniejszeniu. Z tego względu urządzenia przeznaczone dla sieci WLAN są projektowane w taki sposób, aby obniżały
szybkość połączenia, jeśli jest to konieczne do zapewnienia komunikacji z innymi urządzeniami w sieci WLAN, które są
zgodne z innymi standardami, a używają tego samego pasma częstotliwości. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia
oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 49 N
Uwaga dotycząca szyfrowania danych
Standard sieci WLAN obejmuje metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE
i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje standardów opartych na wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa,
które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany
tak, aby był zgodny w przód ze specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnienie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X oraz protokołu
EAP (Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między
klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego stosowane są inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych
gwarantujące prywatność, takie jak: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie.
Standard WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci.
Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b,
802.11a, 802.11g i 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard
IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze
standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz
uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 50 N
Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Przede wszystkim należy nawiązać połączenie bezprzewodowe w sieci LAN między komputerem a punktem dostępowym
(do nabycia osobno). Więcej informacji można znaleźć za pomocą funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem
dostępowym.
Jak włączyć komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
Włącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 51 N
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Jak zatrzymać komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
Wyłącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS nie świeci.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować
utratę danych.
Używanie komputera VAIO >
Używanie z funkcji BLUETOOTH
n 52 N
Używanie z funkcji BLUETOOTH
Funkcja BLUETOOTH® umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami,
na przykład innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami
bez użycia kabli, w zasięgu do 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Bezpieczeństwo standardu BLUETOOTH
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może
się komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia
BLUETOOTH.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją BLUETOOTH ustalany jest wspólny klucz (hasło do
uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać
ponownie klucza.
✍
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń takich, jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie z funkcji BLUETOOTH
n 53 N
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją BLUETOOTH, na przykład innego komputera,
telefonu komórkowego, palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH, należy najpierw skonfigurować funkcję BLUETOOTH.
Informacje na temat konfigurowania funkcji BLUETOOTH i korzystania z niej można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows. Jeśli wskaźnik BLUETOOTH w komputerze nie świeci, należy włączyć przełącznik
WIRELESS. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
Używanie komputera VAIO >
Używanie z funkcji BLUETOOTH
Zatrzymywanie komunikacji BLUETOOTH
Jak zatrzymać komunikację BLUETOOTH
Wyłącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS nie świeci.
n 54 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie z funkcji BLUETOOTH
n 55 N
Uwagi dotyczące używania funkcji BLUETOOTH
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ Występowanie przeszkód takich jak ściany
❑ Odległość między urządzeniami
❑ Materiał użyty do budowy ścian
❑ Bliskość urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych
❑ Zakłócenia radiowe i inne warunki środowiskowe
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Typ aplikacji
❑ Typ systemu operacyjnego
❑ Używanie jednocześnie funkcji BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci LAN na tym samym komputerze
❑ Rozmiar przesyłanych plików
❑ Przy przesyłaniu dużych plików może niekiedy dojść do ich uszkodzenia, spowodowanego ograniczeniami standardu
BLUETOOTH oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją BLUETOOTH muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Wideo i audio mogą nie być zsynchronizowane w przypadku odtwarzania wideo w komputerze przy audio pochodzącym
z przyłączonego urządzenia BLUETOOTH. Zdarza się to dość często podczas korzystania z technologii BLUETOOTH
i nie oznacza awarii.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
Używanie komputera VAIO >
Używanie z funkcji BLUETOOTH
n 56 N
❑ Funkcja BLUETOOTH może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji
oprogramowania wykorzystanej przez producenta.
❑ Podłączanie wielu urządzeń BLUETOOTH do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem
będzie niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii BLUETOOTH
i nie oznacza awarii.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
n 57 N
Używanie urządzeń peryferyjnych
Funkcjonalność komputera VAIO można rozszerzyć przy użyciu różnych złączy w komputerze.
❑ Podłączanie napędu dysków optycznych (strona 58)
❑ Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek (strona 60)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 61)
❑ Wybór trybu ekranu (strona 66)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 67)
❑ Podłączanie urządzeń USB (strona 68)
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
n 58 N
Podłączanie napędu dysków optycznych
Aby używać nośników optycznych, należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd dysków optycznych (do nabycia
osobno).
Podłączanie napędu dysków optycznych
!
Przed uruchomieniem zainstalowanych programów do obsługi dysków podłącz zewnętrzny napęd dysków optycznych.
Pamiętaj o podłączeniu zewnętrznego napędu dysków optycznych do źródła zasilania. Komputer obsługuje tylko napędy dysków
optycznych zasilane z gniazdka elektrycznego.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
n 59 N
Jak podłączyć napęd dysków optycznych
1
Podłącz zewnętrzny napęd dysków optycznych do źródła zasilania (1).
2
Wybierz port USB (2)
3
Podłącz jedną końcówkę kabla USB (3) do portu USB, a drugą końcówkę do napędu dysków optycznych.
którego chcesz używać.
✍
Instrukcje podłączania kabla USB do napędu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zewnętrznym napędem dysków
optycznych.
Odłączenie napędu, kiedy komputer pozostaje w trybie oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), może spowodować awarię
komputera.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
n 60 N
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia dźwiękowe (do nabycia osobno), takie jak głośniki lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
✍
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Podłącz głośniki zewnętrzne (1) do złącza słuchawek (2) i za pomocą kabla głośnikowego (3) (do nabycia osobno).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 61 N
Podłączanie zewnętrznego monitora
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Podłączanie monitora komputerowego lub projektora
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenie wyświetlające, takie jak monitor komputerowy lub projektor.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 62 N
Jak podłączyć monitor komputerowy lub projektor
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora zewnętrznego lub projektora do gniazdka sieci elektrycznej.
2
Podłącz monitor zewnętrzny lub projektor do złącza monitora (2) w komputerze za pomocą kabla wyświetlacza (3).
✍
W razie potrzeby połącz złącze słuchawek w projektorze ze złączem słuchawek (4) i w komputerze kablem audio (5).
!
Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo
w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami
autorskimi. Aby móc wyświetlać zawartość chronioną, należy podłączyć do komputera monitor zgodny ze standardem HDCP.
Jeśli do komputera podłączony zostanie monitor nie zapewniający tej zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych
materiałów chronionych prawami autorskimi.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
✍
n 63 N
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w złącze wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do
złącza HDMI w komputerze, a drugą do złącza wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.
Monitor TFT/DVI, należy podłączyć do złącza wyjściowego HDMI w komputerze przy użyciu adaptera HDMI - DVI-D.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 64 N
Podłączanie telewizora do portu HDMI
Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego.
2
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugą do telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie
odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 65 N
✍
Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem
a telewizorem
Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej
jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround.
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI
pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround.
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
1
Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI.
2
Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI.
3
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera
dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze.
✍
Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Więcej informacji zawiera temat
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 124).
W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje
w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranu
n 66 N
Wybór trybu ekranu
Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera
lub podłączony monitor zewnętrzny.
✍
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora
zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe.
Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera.
Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7
Aby wybrać tryb wyświetlania, należy nacisnąć klawisze Fn+F7. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 30).
Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (do nabycia osobno).
Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon
Podłącz kabel mikrofonu (1) do złącza mikrofonu (2) m.
✍
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 67 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 68 N
Podłączanie urządzeń USB
Do komputera można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus), takie jak myszy, stacje dyskietek, głośniki i drukarki.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1), którego chcesz używać.
2
Podłącz kabel urządzenia USB (2) do portu USB.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 69 N
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń USB
❑ Korzystanie z urządzenia USB może wymagać uprzedniego zainstalowania sterownika dostarczonego z urządzeniem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem USB.
❑ Do drukowania dokumentów należy używać drukarek USB zgodnych z używaną wersją systemu Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem.
❑ Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub
uderzenia.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 70 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między
innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 71)
❑ Używanie technologii AMD-V (strona 77)
❑ Używanie programu VAIO Control Center (strona 78)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 71 N
Ustawianie hasła
Ustawienie hasła pozwala zabezpieczyć komputer przed dostępem niepowołanych osób. Użytkownik jest monitowany
o podanie hasła przy uruchamianiu komputera oraz kiedy komputer powraca do normalnego trybu pracy z trybu
wstrzymania lub hibernacji.
!
Nie należy zapominać ustawionego hasła. Hasło można zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Typ hasła
Opis
Hasło startowe
Za pomocą funkcji systemu BIOS można ustawić dwa rodzaje haseł:
- Hasło komputera: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie wszystkich
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera.
- Hasło użytkownika: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie niektórych
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika,
należy najpierw ustawić hasło komputera.
✍
Podczas uruchamiania komputera użytkownik jest monitowany o wprowadzenie hasła startowego
po wyświetleniu logo VAIO.
!
W przypadku zapomnienia hasła komputera będzie konieczne zresetowanie go. Za tę usługę jest pobierana
opłata. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie
dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie systemu BIOS przez wprowadzenie hasła komputera.
Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do komputera. Konto każdego użytkownika jest chronione
osobnym hasłem.
✍
Monit o wprowadzenie hasła systemu Windows jest wyświetlany po wybraniu konta użytkownika.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 72 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
2
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
3
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
4
Wybierz opcję Password when Power On w części Security i naciśnij klawisz Enter.
5
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 73 N
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera.
1
2
3
4
5
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
2
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 74 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
2
Wpisz hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 75 N
Ustawianie hasła systemu Windows
Jak dodać hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w polu Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla swojego konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
✍
Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Jak zmienić hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień swoje hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź swoje bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmień hasło.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Jak usunąć hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź bieżące hasło, które chcesz usunąć.
6
Kliknij przycisk Usuń hasło.
n 76 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie technologii AMD-V
n 77 N
Używanie technologii AMD-V
Funkcja AMD Virtualization (AMD-V) to technologia wirtualizacji sprzętu, która umożliwia zwiększenie wydajności
komputera.
!
Dostępność technologii AMD-V zależy od procesora zainstalowanego w komputerze.
Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i sposobu korzystania z oprogramowania do wirtualizacji sprzętu, skontaktuj się
z producentem oprogramowania.
Jak włączyć technologii AMD-V
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
2
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Advanced.
3
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję AMD-V(TM), naciśnij klawisz Enter, wybierz opcję Enabled, a następnie
naciśnij klawisz Enter.
!
Jeśli w oknie konfiguracji systemu BIOS nie ma karty Advanced lub jeśli nie można wybrać opcji AMD-V(TM), technologia AMD-V
nie jest dostępna w komputerze.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie programu VAIO Control Center
n 78 N
Używanie programu VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji
działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz odpowiedni element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Ustawienie wybranego elementu zostanie zmienione.
✍
Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center.
Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.
Rozbudowa komputera VAIO >
n 79 N
Rozbudowa komputera VAIO
Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złączy
elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, aby:
❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci skontaktować się ze sprzedawcą.
❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
❑ Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy wnęki modułu pamięci.
W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe
centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
(strona 5).
Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą być różne w zależności od zakupionego modelu.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 80 N
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły pamięci.
Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach
tego dokumentu.
Uwagi dotyczące dodawania/wyjmowania modułów pamięci
❑ Przed przystąpieniem do dodawania lub wymieniania modułów pamięci, komputer należy umieścić na płaskiej
powierzchni.
❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić
system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez
komputer lub po jego instalacji system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie, skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem modułu pamięci.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim przystąpisz do
wymiany modułu pamięci, upewnij się, że:
❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów
osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji
urządzeń elektronicznych.
❑ Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera, wyłącz go i odłącz od źródeł zasilania (akumulatora
i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci
powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie
środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać
materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany,
należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 81 N
❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie
chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
❑ Aby ochronić moduł pamięci przed wyładowaniami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem
lub zawiń moduł w folię aluminiową.
❑ Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi
substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte
w ramach gwarancji.
❑ Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Nadmierne zakurzenie
❑ Wibracje lub uderzenia
❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania
❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C
❑ Wysoką wilgotność
❑ Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać
krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 82 N
Wyjmowanie i instalowanie modułu pamięci
Jak wymienić lub dodać moduł pamięci
1
Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
3
Odczekaj około godziny, aż komputer ostygnie.
4
Odkręć śruby (wskazywaną przed strzałkę poniżej) na dolnej powierzchni komputera i zdejmij pokrywę komory modułów
pamięci.
5
Dotknij metalowego przedmiotu, aby odprowadzić z ciała ładunki elektrostatyczne.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
6
n 83 N
Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1).
Moduł pamięci zostanie odblokowany.
❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
7
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
8
n 84 N
Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
!
Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej innych niż moduł pamięci.
Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, zadbaj o ustawienie niewielkiego występu w gnieździe w jednej linii
z wycięciem w krawędzi modułu. Nie należy na siłę wciskać modułu pamięci do gniazda przy nieprawidłowej orientacji, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu.
9
Załóż z powrotem pokrywę wnęki modułów pamięci.
10 Dokręć śruby na dolnej pokrywie komputera.
11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci
Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci
1
Włącz komputer.
2
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3
Kliknij kolejno Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information).
Ilość pamięci systemowej będzie wyświetlona w prawym panelu. Jeśli dodatkowa pamięć nie pojawia się,
należy powtórzyć procedurę instalacji i ponownie uruchomić komputer.
n 85 N
Środki ostrożności >
n 86 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 87)
❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 89)
❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 90)
❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 92)
❑ Używanie źródła zasilania (strona 93)
❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 94)
❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 95)
❑ Używanie akumulatora (strona 96)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 97)
❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 98)
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 87 N
Informacje o bezpieczeństwie
Komputer
❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni.
❑ Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może
wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia.
❑ Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
❑ Niewielkie elementy, takie jak karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick”, należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie połknięcia.
Zasilanie
❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast
odsunąć go od ciała.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 88 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym
w słońcu; nie zostawiaj komputera w nasłonecznionych miejscach.
❑ Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony,
które zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania
jakości. Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia mechaniczne, jak np. upuszczenie go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby zapobiec uszkodzeniu go.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres czasu, pozostały czas pracy na akumulatorze może być krótki.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest używany.
Podłącz zasilacz sieciowy do komputera i naładuj akumulator przed ponownym użyciem komputera.
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Zapobieganie uszkodzeniom słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze
specjaliści nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz
poziom głośności lub przestań używać słuchawek.
Środki ostrożności >
Informacje o konserwacji komputera
n 89 N
Informacje o konserwacji komputera
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką ściereczką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj
szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ
mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
❑ Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.
Ekran LCD
Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej ściereczki. Pocieranie ekranu może spowodować jego
uszkodzenie.
Wbudowana kamera
Pokrywkę ochronną obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego
pędzelka. Jeśli pokrywka jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie pocieraj pokrywy,
ponieważ jest ona wrażliwa na nacisk.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić
dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj go miękką ściereczką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż ściereczkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 90 N
Obchodzenie się z komputerem
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania
i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie
ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Nadmierne zakurzenie
❑ Wilgoć lub deszcz
❑ Wibracje lub uderzenia
❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania
❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C
❑ Wysoką wilgotność
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu
może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych
informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 91 N
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
❑ Otwieraj ekran LCD i podnoś komputer w taki sposób, aby nie wywierać nacisku na ekran LCD ani na jego krawędzie.
Ekran LCD może być wrażliwy na nacisk, a przyłożenie dodatkowej siły może spowodować uszkodzenie ekranu lub jego
nieprawidłowe działanie. Aby otworzyć komputer, jedną ręką przytrzymaj podstawę komputera, a drugą delikatnie
podnieś pokrywę wyświetlacza. Przenosząc komputer z otwartą pokrywą, należy podtrzymywać go obiema rękoma.
❑ Komputer należy przenosić w przeznaczonej do tego celu torbie.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z ekranem LCD
n 92 N
Obchodzenie się z ekranem LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
Jeśli komputer jest ustawiony blisko okna, osłoń go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie dopuszczaj do zarysowania powierzchni ekranu LCD i nie wywieraj na nią nacisku. Może to spowodować
uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie LCD mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to
awarii. Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli dostępne są
opcje zmiany do wyboru. Mogłoby to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki wynikłe ze zmian ustawień.
❑ Nie wywieraj nacisku na pokrywę ekranu LCD, gdy pokrywa jest zamknięta, ponieważ może to spowodować
zarysowanie lub zabrudzenie ekranu.
Środki ostrożności >
Używanie źródła zasilania
n 93 N
Używanie źródła zasilania
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieci elektrycznej, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia
zużywające dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony.
Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
n 94 N
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
❑ Nie dotykaj pokrywy ochronnej obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowanie pokrywy,
które będzie widoczne na zdjęciach.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery padało bezpośrednio światło słoneczne, niezależnie od tego czy
komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z dyskami
n 95 N
Obchodzenie się z dyskami
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie
i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nigdy nie naklejaj na dyskach etykiet samoprzylepnych. Może to wpływać ujemnie na działanie dysku i powodować
nieodwracalne uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Używanie akumulatora
n 96 N
Używanie akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich
temperaturach.
❑ Akumulator należy ładować w temperaturach od 10°C do 30°C. Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu
ładowania.
❑ Akumulator należy ładować tylko w sposób opisany w tym podręczniku lub w innej pisemnej instrukcji firmy Sony.
❑ Akumulator rozgrzewa się podczas używania i ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi powodu do niepokoju.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy
go wymienić.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
n 97 N
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Jako etykiet używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą „Memory Stick”.
❑ Nie zginaj, nie upuszczaj ani nie odsłaniaj wnętrza karty „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty „Memory Stick”.
❑ Nie dopuszczaj do zawilgotnienia karty „Memory Stick”.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj kart „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ Wyładowania elektrostatyczne
❑ Zakłócenia elektryczne
❑ Szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Wysoką wilgotność
❑ Wpływ substancji żrących
❑ Przechowuj kartę „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty „Memory Stick Duo”. Nacisk może spowodować
uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
n 98 N
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
Wbudowane urządzenie magazynujące (dysk twardy lub dysk SSD) umożliwia przechowywanie dużej ilości danych, a także
zapewnia szybkie odczytywanie i zapisywanie danych. Niewłaściwa eksploatacja urządzenia magazynującego może jednak
łatwo spowodować jego uszkodzenie. Jeśli wbudowane urządzenie magazynujące ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie
można odzyskać. Dla uniknięcia utraty danych należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia magazynującego
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Nie umieszczaj komputera w pobliżu magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu
magazynującym.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj urządzenia magazynującego z komputera.
Rozwiązywanie problemów >
n 99 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania
z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli przedstawione propozycje nie umożliwią
rozwiązania problemu, należy skorzystać z programu VAIO Care. Informacje na temat uruchamiania tego programu zawiera
temat Używanie programu VAIO Care (strona 28).
Jeśli problem nadal nie ustąpi, w celu uzyskania dalszej pomocy odwiedź jedną z witryn internetowych wymienionych
w sekcji Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
❑ Działanie komputera (strona 101)
❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 107)
❑ Odzyskiwanie/Przywracanie systemu (strona 108)
❑ Partycja (strona 110)
❑ Akumulator (strona 111)
❑ Wbudowana kamera (strona 113)
❑ Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) (strona 115)
❑ Technologia BLUETOOTH (strona 118)
❑ Dyski optyczne (strona 121)
❑ Wyświetlacz (strona 122)
❑ Drukowanie (strona 126)
❑ Mikrofon (strona 127)
❑ Głośniki (strona 128)
Rozwiązywanie problemów >
n 100 N
❑ Tabliczka dotykowa (strona 130)
❑ Klawiatura (strona 131)
❑ Dyskietki (strona 132)
❑ Audio/wideo (strona 133)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 135)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 136)
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 101 N
Działanie komputera
Co zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Odłącz wszelkie podłączone urządzenia USB, a następnie uruchom ponownie komputer.
❑ Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom ponownie
komputer.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się,
że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji,
nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa używaj
tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 102 N
Co zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty?
❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie
kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok
przycisku Zamknij
, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeśli ta procedura nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć
komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę
zasilacza sieciowego i włącz ponownie komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 103 N
Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć
komputer.
❑ Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 104 N
Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie do trybu
wstrzymania lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do trybu normalnego
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok
przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Co zrobić, jeśli wskaźnik ładowania miga szybko, a komputer nie uruchamia się?
❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer
i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegóły zawiera temat
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub
przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 105 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co zrobić, jeśli komputer nie akceptuje wprowadzonego hasła i wyświetla komunikat
Enter Onetime Password?
Jeśli trzy kolejne razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy,
aby sprawdzić, czy lampka wskaźnika zasilania zgaśnie. Odczekaj 10 do 15 sekund, a następnie ponownie uruchom
komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery. Podczas wprowadzania hasła
zwróć uwagę na wielkość liter.
Co zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że jest zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Dlaczego ekran się nie wyłącza po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje i wygaszacze ekranu tymczasowo dezaktywują funkcję systemu operacyjnego, która wyłącza ekran
komputera lub przestawia komputer do trybu wstrzymania po określonym czasie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem,
zamknij takie aplikacje, jeśli są uruchomione, lub zmień wygaszacz ekranu.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 106 N
Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych?
Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące
czynności:
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie przycisk F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
2
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
3
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić.
4
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z zewnętrznego urządzenia
podłączonego do komputera?
Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, na przykład ze stacji dyskietek USB albo napędu dysków optycznych
USB, należy zmienić urządzenie rozruchowe. Aby zmienić urządzenie rozruchowe, włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij
przycisk F11, aż logo VAIO zniknie.
!
Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, pamiętaj o podłączeniu go do źródła zasilania.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 107 N
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera?
Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update.
Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie komputera (strona 26).
Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze?
W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem
zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych
aktualizacji systemu Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację w oparciu o harmonogram.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 108 N
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
Jak utworzyć Przywracanie systemu?
Przywracanie systemu można utworzyć za pomocą programu VAIO Care. Dyski te umożliwiają odzyskanie systemu
i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. Aby utworzyć dyski odzyskiwania, uruchom program
VAIO Care (strona 28), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie
(Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media).
!
Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd dysków optycznych, podłącz napęd zewnętrzny (do nabycia osobno).
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera?
Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą Przywracanie systemu lub obszaru odzyskiwania.
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care. Aby je
przywrócić, uruchom program VAIO Care (strona 28), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie
(Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications
and Drivers).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 109 N
Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do
odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj.
2
Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość
dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Partycja
n 110 N
Partycja
Jak utworzyć partycję na dysku twardym?
W systemie Windows można utworzyć partycję bez odzyskiwania komputera.
1
Kliknij kolejno Start, Panel sterowania, System i zabezpieczenia i Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego
w obszarze Narzędzia administracyjne.
2
Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
Jeśli do zalogowania się do komputera użyto standardowego konta użytkownika, może zostać wyświetlony monit
o podanie nazwy i hasła administratora.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C i wybierz polecenie Zmniejsz wolumin.
4
Wprowadź rozmiar partycji, którą chcesz utworzyć, w polu Wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia (w MB) i kliknij
przycisk Zmniejsz.
5
Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar Nieprzydzielone i wybierz polecenie Nowy wolumin prosty.
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
Używając programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue), można utworzyć partycję podczas procedury
odzyskiwania. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 28).
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 111 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora?
O stanie ładowania akumulatora informuje wskaźnik ładowania. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie akumulatora
(strona 19).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego, źródłem zasilania
komputera jest zasilacz, nawet jeśli w komputerze jest zainstalowany akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy doładować w następujących sytuacjach:
❑ Jeśli energia akumulator jest na wyczerpaniu i miga zarówno wskaźnik akumulatora, jak i wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Kiedy zbliża się koniec okresu użytkowania akumulatora, wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności
jego wymiany. Pojemność akumulatora można sprawdzić za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w programie
VAIO Control Center.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie. Akumulator rozgrzewa się, kiedy komputer jest z niego zasilany. Jest to normalne zjawisko.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 112 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu do
trybu hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Sposób ręcznego uaktywniania trybu hibernacji opisano
w temacie Używanie trybu hibernacji (strona 25).
Dlaczego nie można naładować akumulatora całkowicie?
W programie VAIO Control Center została włączona funkcja dbania o akumulator, która wydłuża jego żywotność.
Sprawdź ustawienia w programie VAIO Control Center.
Co zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie do trybu hibernacji?
❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer
i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegóły zawiera temat
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub
przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 113 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może używana przez więcej niż jedną aplikację naraz. Zamknij bieżącą aplikację przed
uruchomieniem innej. W modelach wyposażonych w funkcję Media Gallery nie można korzystać z żadnej innej aplikacji
używającej wbudowanej kamery w czasie, gdy jest wykorzystywana funkcja rozpoznawania gestów programu
Media Gallery.
❑ Podczas oglądania szybko poruszających się obiektów w oknie wizjera mogą być widoczne zakłócenia, takie jak
poziome pasy. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zarejestrowane obrazy są niskiej jakości?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle fluoroscencyjnym mogą zawierać refleksy światła.
❑ W ciemnych fragmentach przechwyconych obrazów mogą występować zakłócenia.
❑ Zabrudzenie osłony obiektywu spowoduje, że zdjęcia będą nieostre. Należy oczyścić pokrywkę.
Zobacz Wbudowana kamera (strona 89).
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 114 N
Co zrobić, jeśli komputer działa niestabilnie po przejściu do trybu oszczędzania energii
podczas korzystania z kamery?
Jeśli komputer automatycznie przejdzie do trybu wstrzymania lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania
energii. Sposób zmieniania ustawień opisano w temacie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 23).
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 115 N
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej
sieci LAN?
❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.
❑ Upewnij się, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii.
6
Wybierz z listy rozwijanej opcję Maksymalna wydajność dla ustawień Zasilanie bateryjne i Podłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 116 N
Co zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer ma połączenie z punktem dostępowym.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 115).
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć LAN zależy od odległości oraz przeszkód między
urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe
oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci LAN, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępu jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 115).
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 117 N
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu
dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 115).
Czym są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami.
W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione
inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer),
jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz
na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 118 N
Technologia BLUETOOTH
Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera?
❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw
przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa
najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje
można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH,
jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 119 N
Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie mogą połączyć się z komputerem?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH,
z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 118).
❑ Upewnij się, czy inne urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub
oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie BLUETOOTH.
Dlaczego połączenie BLUETOOTH działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie BLUETOOTH.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Jeśli wersja standardu BLUETOOTH zastosowana w urządzeniu BLUETOOTH, z którym chcesz nawiązać połączenie,
jest inna niż wersja używana w komputerze, szybkość połączenia może zostać obniżona.
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
BLUETOOTH?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję BLUETOOTH.
Więcej informacji można znaleźć za pomocą funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 120 N
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję BLUETOOTH na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję BLUETOOTH korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych
miejscach, na przykład w szpitalach lub na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń
BLUETOOTH, aby uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, aby mieć
pewność, że korzystanie z funkcji BLUETOOTH w komputerze jest dozwolone.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH po zalogowaniu się do komputera
z użyciem standardowego konta użytkownika?
Funkcja BLUETOOTH może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze.
Należy zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można korzystać z urządzeń BLUETOOTH po zmianie użytkownika?
Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia BLUETOOTH nie będą działać. Należy wylogować
się przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij,
a następnie kliknij polecenie Wyloguj.
Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi?
Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana.
Co zrobić, jeśli ikona BLUETOOTH nie jest wyświetlana na pasku zadań?
Aby wyświetlić ikonę BLUETOOTH na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3 Kliknij kartę Opcje o zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 121 N
Dyski optyczne
Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd dysków optycznych nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd dysków optycznych jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB w komputerze.
Jeśli tak nie jest, zewnętrzny napęd dysków optycznych może nie działać poprawnie.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 122 N
Wyświetlacz
Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się?
❑ Wygaszenie wyświetlacza komputera może oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł
do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD, wystarczy
nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji zawiera temat Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 23).
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
Więcej informacji zawiera temat Używanie akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli tryb sygnał wyjściowy jest skierowany na monitor zewnętrzny, naciśnij klawisze Fn+F7. Więcej informacji zawiera
temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 30).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 123 N
Co zrobić, jeśli obrazy lub filmy wideo nie są wyświetlane poprawnie?
❑ Zanim zaczniesz używać oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzać dyski DVD, dla opcji
liczby wyświetlania kolorów wybierz ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innej opcji może uniemożliwić
prawidłowe wyświetlanie obrazów w takich programach. Aby zmienić ustawienia wyświetlania kolorów, wykonaj
następujące czynności:
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2 Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
3 Kliknij kartę Monitor.
4 W sekcji Kolory wybierz opcję True Color (32 bity).
❑ Nie należy zmieniać ustawień rozdzielczości ekranu ani liczby wyświetlanych kolorów podczas korzystania
z oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzania dysków DVD, ponieważ może to
spowodować błędy odtwarzania lub wpłynąć negatywnie na stabilność niektórych operacji w systemie.
Przed przystąpieniem do odtwarzania dysku DVD zaleca się także wyłączenie wygaszacza ekranu. Jeśli wygaszacz
ekranu nie zostanie wyłączony, może zostać uaktywniony podczas odtwarzania dysku DVD i uniemożliwić prawidłowe
odtwarzanie dysku. Niektóre wygaszacze ekranu automatycznie zmieniają rozdzielczość ekranu i liczbę wyświetlanych
kolorów.
Co zrobić, jeśli niektóre elementy nie mieszczą się na ekranie komputera?
Sprawdź, czy dla opcji rozmiaru tekstu wybrano ustawienie 100%. Jeśli tak nie jest, niektóre elementy, takie jak menu
aplikacji, mogą być wyświetlane nieprawidłowo w niektórych programach. Więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru
tekstu można uzyskać w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub wyświetlaczu zewnętrznym podłączonym do
złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu?
Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane na
wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji zawiera temat Podłączanie telewizora do portu
HDMI (strona 64) lub Podłączanie monitora komputerowego lub projektora (strona 61).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 124 N
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo?
❑ Jeśli sygnał wyjściowy wideo został skierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać obrazu
wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany
na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby uzyskać informacje o zmienianiu
wyjścia sygnału wideo, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 66). Możesz też nacisnąć klawisze Fn+F7, aby zmienić
ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem
klawisza Fn (strona 30).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim
wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć.
✍
Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie
Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być
inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze.
Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
Naciśnij klawisze Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
Co zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu?
Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 30).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 125 N
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj.
2
Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 126 N
Drukowanie
Co zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do złączy w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu do trybu
oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić
drukowanie. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij kartę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu
i zdalny panel.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 127 N
Mikrofon
Co zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się że jest on włączony i prawidłowo podłączony do złącza mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak uniknąć sprzężeń?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 128 N
Głośniki
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć
głośność do poziomu słyszalnego.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 129 N
Co zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
(strona 128).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 130 N
Tabliczka dotykowa
Co zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Zobacz Używanie tabliczki dotykowej
(strona 32).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli klawisze Alt+F4 nie działają, naciśnij jeden raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz ,, wybierz
Uruchom ponownie przy użyciu klawisza M lub m i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wybierz strzałkę obok przycisku Zamknij
za pomocą klawiszy m i ,, naciśnij klawisz Enter, wybierz polecenie Uruchom ponownie za pomocą klawiszy M lub m,
a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 131 N
Klawiatura
Co zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij opcję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych
w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzić znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., mógł zostać przypadkowo naciśnięty klawisz Num Lk.
Sprawdź, czy lampka wskaźnikowa Num lock nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci, naciśnij klawisz Num Lk,
aby wyłączyć tę funkcję przed wprowadzeniem wspomnianych znaków.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 132 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona
Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż zgaśnie lampka wskaźnika w napędzie dyskietek.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek USB od komputera.
4
Podłącz ponownie stację dyskietek, wkładając wtyczkę kabla USB do portu USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając Start, następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i polecenie Uruchom ponownie.
Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 133 N
Audio/wideo
Jak wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli żaden dźwięk nie jest słyszalny z urządzenia podłączonego do portu, takiego jak port USB, port wyjściowy HDMI,
optyczny port wyjściowy lub złącze słuchawek, konieczna jest zmiana urządzenia wyjściowego dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 134 N
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego
HDMI, złącza optycznego lub złącza słuchawek?
❑ Aby odsłuchiwać dźwięk za pomocą urządzenia podłączonego do jednego z portów, takiego jak złącze wyjściowe HDMI,
złącze optyczne albo złącze słuchawek, należy zmienić wyjściowe urządzenie dźwięku. Szczegółową procedurę zawiera
temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego dźwięku, wykonaj poniższe czynności:
1
Wykonaj czynności od 1 do 4 opisane w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 133).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę złącza HDMI lub S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania oraz głębię bitową (na przykład 48 000 Hz, 16 bity), jakie są obsługiwane przez
to urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
Dlaczego występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub pominięte klatki podczas
odtwarzania wideo wysokiej rozdzielczości (HD) zarejestrowanego przy użyciu kamery
cyfrowej AVCHD?
Odtwarzanie wideo wysokiej rozdzielczości (HD) wymaga znacznych zasobów sprzętowych, takich jak procesory główne,
procesory graficzne, pamięć systemowa komputera. Podczas odtwarzania wideo, niektóre operacje i/lub funkcje mogą być
niedostępne, a także mogą wystąpić przerwy w odtwarzaniu dźwięku, pominięte klatki oraz niemożność odtwarzania,
zależnie od konfiguracji komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 135 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co zrobić, jeśli w innych urządzeniach nie można użyć sformatowanej w komputerze
VAIO karty „Memory Stick”?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty „Memory Stick”.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki.
Przed sformatowaniem karty „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie
zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty „Memory Stick” na wbudowane urządzenie magazynujące, aby zachować dane lub obrazy.
2
Sformatuj kartę „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w temacie Formatowanie kart pamięci „Memory Stick”
(strona 38).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
„Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć
przypadkowego skasowania ich lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest
wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 136 N
Urządzenia peryferyjne
Co zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania ( jeśli dotyczy to danego
urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są
naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieci
elektrycznej.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą uniemożliwiać działanie urządzenia ze względu na nieprawidłową dystrybucję zasilania.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Znaki towarowe >
n 137 N
Znaki towarowe
SONY, logo SONY, VAIO i logo VAIO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” i logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Corporation.
i.LINK jest oznaczeniem interfejsu IEEE 1394. i.LINK i logo i.LINK „ ” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.
Blu-ray Disc™ oraz logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Znaki przedstawiające słowo i logo BLUETOOTH są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma
Sony Corporation używa ich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
podmiotów.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD jest znakiem towarowym firmy Corel Inc.
PowerDVD jest znakiem towarowym firmy CyberLink.Inc.
NVIDIA i 3D Vision są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
Znaki towarowe >
n 138 N
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
AMD, logo AMD Arrow, ATI i ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization i AMD-V
są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Logo SD jest znakiem towarowym.
Logo SDHC jest znakiem towarowym.
Logo SDXC jest znakiem towarowym.
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na
podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” została opracowana przez Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest używana przez firmę
Koozyt, Inc. na podstawie licencji.
„TransferJet” i logo „TransferJet” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Znaki towarowe >
n 139 N
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Funkcje urządzenia i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Z zakupionym modelem komputera mogły zostać dostarczone tylko niektóre z powyższych pakietów oprogramowania.
Uwaga >
n 140 N
Uwaga
© 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy
licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na
komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane
niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania
spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie
przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach
rejestrujących.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising