Sony | VPCZ21C5E | Sony VPCZ21C5E VAIO Z Series Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
seria VPCZ2
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Uzyskiwanie dodatkowych informacji
o komputerze VAIO ....................................................... 5
Zagadnienia dotyczące ergonomii ................................ 8
Podstawy obsługi ............................................................. 10
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy ........ 11
Wskaźniki świetlne ...................................................... 18
Podłączanie do źródła zasilania .................................. 19
Używanie akumulatora................................................ 21
Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 29
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 30
Konserwowanie komputera i optymalizowanie
wydajności .................................................................. 33
Używanie komputera VAIO............................................... 36
Używanie klawiatury.................................................... 37
Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 40
Używanie przycisków specjalnych.............................. 43
Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web .... 44
Używanie wbudowanej kamery .................................. 46
Używanie napędu dysków optycznych....................... 47
Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 55
Używanie innych modułów/kart pamięci .................... 62
Korzystanie z Internetu ............................................... 66
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 67
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN...................68
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN .................73
Używanie funkcji BLUETOOTH ...................................78
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie
linii papilarnych............................................................84
Używanie modułu TPM................................................89
Używanie urządzeń peryferyjnych.....................................99
Używanie słuchawek redukujących hałas .................100
Podłączanie stacji dokującej .....................................107
Podłączanie głośników zewnętrznych
lub słuchawek............................................................115
Podłączanie ekranu zewnętrznego............................116
Wybór trybu ekranu ...................................................122
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów.................123
Podłączanie urządzeń USB .......................................125
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ..................127
Ustawianie hasła........................................................128
Używanie programu VAIO Control Center.................135
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO ....136
Wybieranie trybu grafiki .............................................137
Zmienianie języka wyświetlania.................................139
n 3 N
Środki ostrożności.......................................................... 140
Informacje o bezpieczeństwie................................... 141
Informacje o konserwacji komputera ........................ 143
Obchodzenie się z komputerem ............................... 144
Obchodzenie się z ekranem LCD ............................. 146
Używanie źródła zasilania ......................................... 147
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą ................... 148
Obchodzenie się z dyskami ...................................... 149
Używanie akumulatora.............................................. 150
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”...................... 151
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem
magazynującym ........................................................ 152
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie
linii papilarnych ......................................................... 153
Używanie modułu TPM ............................................. 154
Rozwiązywanie problemów ............................................ 155
Działanie komputera ................................................. 157
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 164
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu....................... 165
Partycja ..................................................................... 169
Akumulator................................................................ 170
Wbudowana kamera ................................................. 172
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) .................. 174
Bezprzewodowa sieć WAN....................................... 178
Technologia BLUETOOTH.........................................179
Dyski optyczne ..........................................................182
Wyświetlacz...............................................................187
Drukowanie................................................................193
Mikrofon ....................................................................194
Głośniki......................................................................195
Tabliczka dotykowa...................................................197
Klawiatura ..................................................................198
Dyskietki ....................................................................199
Audio/wideo ..............................................................200
Karta pamięci „Memory Stick” ..................................202
Urządzenia peryferyjne ..............................................203
Stacja dokująca .........................................................204
Znaki towarowe...............................................................205
Uwaga .............................................................................208
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznik użytkownika. Firma Sony
korzysta z najnowszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych i audio/wideo, aby dostarczać klientom
komputery osobiste najwyższej klasy.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego komputera.
Specyfikacje komputera
Pewne funkcje, opcje i dostarczane elementy opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Aby uzyskać informacje o konfiguracji posiadanego komputera, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 5 N
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
W tej sekcji zamieszczono informacje o komputerze VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — omówienie sposobu podłączania komponentów, konfigurowania itp.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
✍
Przed włączeniem funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak bezprzewodowa sieć LAN i technologia BLUETOOTH, należy zapoznać
się z informacjami w sekcji Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 6 N
2. Dokumentacja w formie elektronicznej
❑ Podręcznik użytkownika VAIO — ogólne informacje o komputerze VAIO, w tym o korzystaniu z pomocy technicznej
i rozwiązywaniu problemów.
Aby otworzyć Podręcznik użytkownika VAIO, kliknij kolejno Start
, Wszystkie programy i Podręcznik VAIO.
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — wyczerpujące źródło praktycznych porad, samouczków
i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie
kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna, albo przytrzymując naciśnięty klawisz Microsoft Windows, naciśnij
klawisz F1.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 7 N
3. Witryny internetowe pomocy technicznej
W przypadku wystąpienia problemów z komputerem VAIO uruchom program VAIO Care, który zawiera szereg opcji
umożliwiających rozwiązanie większości problemów. Szczegółowe informacje zawiera temat Używanie programu VAIO
Care (strona 35).
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Użytkownicy kontaktujący się z witryną pomocy technicznej VAIO będą proszeni o podanie numeru seryjnego komputera.
Numer seryjny składa się z 15 cyfr i jest wyświetlany na dole okna programu VAIO Care; może także być umieszczony na
dole tylnego panelu komputera albo we wnęce akumulatora.
Dostępne są także następujące inne źródła informacji o komputerze VAIO:
❑ Forum dyskusyjne VAIO pod adresem http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/,
w którym można zadawać pytania innym członkom społeczności użytkowników komputerów VAIO.
❑ Witryna internetowa VAIO pod adresem http://www.vaio.eu/, zawierająca szczegółowe informacje o produktach
❑ Sklep internetowy Sony Style pod adresem http://www.sony.eu/store
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 8 N
Zagadnienia dotyczące ergonomii
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. O ile to możliwe,
należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące ergonomii, zarówno podczas korzystania z komputera jako
urządzenia stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się
w pozycji poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas używania klawiatury, jak i urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Należy robić częste przerwy
w korzystaniu z komputera. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać nadwyrężenie oczu, napięcie mięśni
i bóle ścięgien.
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby dotykać podłoża całymi
stopami. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 9 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też poziom
jasności wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowały
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że monitor komputera znajduje się na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 10 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
!
Przed pierwszym uruchomieniem komputera nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych, które nie zostały dostarczone
z komputerem. Gdy komputer zostanie uruchomiony po raz pierwszy, należy podłączyć urządzenia (na przykład drukarkę, zewnętrzny
dysk twardy, skaner itd.) pojedynczo i postępować zgodnie z instrukcjami producenta każdego z urządzeń.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących i złączy (strona 11)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 18)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 19)
❑ Używanie akumulatora (strona 21)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 29)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 30)
❑ Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności (strona 33)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 11 N
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i złączy przedstawionych na następnych stronach.
!
Ze względu na różnice w specyfikacji wygląd zakupionego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym
podręczniku.
Widok z przodu
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Wbudowana kamera (strona 46)
Wskaźnik wbudowanej kamery (strona 18)
Ekran LCD (strona 146)
Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania (strona 18)
Klawiatura (strona 37)
Tabliczka dotykowa (strona 40)
Wskaźnik ładowania (strona 18)
Wskaźnik napędu dysków (strona 18)
Wskaźnik WIRELESS (strona 18)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Przełącznik WIRELESS (strona 68), (strona 73), (strona 78)
Przycisk ASSIST (strona 43)
Przycisk WEB (strona 43)
Przycisk VAIO (strona 43)
Czujnik oświetlenia otoczenia (strona 39), (strona 190)
Mierzy intensywność oświetlenia otoczenia i pozwala na
automatyczne ustawienie optymalnego poziomu jasności
wyświetlacza LCD.
Wbudowane mikrofony (monofoniczne)
Wskaźnik Num lock (strona 18)
Wskaźnik Caps lock (strona 18)
Wskaźnik Scroll lock (strona 18)
Czytnik linii papilarnych (strona 84)
K Gniazdo karty „Memory Stick Duo”* (strona 55)
L Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 18)
M Gniazdo kart pamięci SD (strona 62)
*
Komputer obsługuje tylko karty „Memory Stick” o rozmiarze Duo.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 13 N
Widok z tyłu
A Gniazdo karty SIM (strona 73)
B Otwory wentylacyjne
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 14 N
Widok z prawej strony
A Złącze słuchawek (strona 100), (strona 115)
B Port LAN (strona 67)
Przed użyciem złącza sieci LAN należy otworzyć osłonę
złącza.
W przypadku oddzielenia osłony złącza:
Wywarcie zbyt silnego nacisku na osłonę złącza podczas
otwierania jej lub odłączania kabla sieci LAN może
spowodować oddzielenie osłony od obudowy komputera. Aby
zamontować osłonę złącza, wyrównaj osłonę z krawędzią (1)
złącza i wciśnij ją na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
C Złącze wyjściowe HDMI (strona 118)
D Port USB*1 (strona 125)
E Port stacji dokującej/USB*2 (strona 109), (strona 125)
F Złącze DC IN (strona 19)
*1
Obsługuje urządzenia zgodne ze standardem USB 2.0.
*2
Port w kolorze niebieskim obsługuje urządzenia USB 2.0/3.0.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 15 N
Widok z lewej strony
A Złącze monitora (strona 116)
B Otwór wentylacyjny
C Gniazdo zabezpieczeń
!
Podłączenie niektórych rodzajów linek antykradzieżowych może
spowodować uniesienie lewej strony komputera. Należy używać linki
antykradzieżowej odpowiedniego typu.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 16 N
Widok z dołu (z akumulatorem)
A Wbudowane głośniki (stereo)
B Przycisk Battery off (strona 24), (strona 160), (strona 171)
C Pokrywa złącza akumulatora dodatkowego*
D Otwory wentylacyjne
*
Szczegółowe instrukcje podłączania akumulatora dodatkowego
znajdują się w podręczniku dostarczonym z akumulatorem
dodatkowym.
Na czas podłączenia akumulatora dodatkowego do komputera
należy odłożyć pokrywę złącza w bezpieczne miejsce, aby móc jej
użyć ponownie.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 17 N
Widok z dołu (bez akumulatora)
A Złącze akumulatora (strona 21)
!
Zainstalowanych w komputerze modułów pamięci nie można
wymieniać.
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 18 N
Wskaźniki świetlne
Komputer jest wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci kolorem zielonym, gdy komputer działa w trybie normalnym; miga powoli kolorem pomarańczowym,
gdy komputer jest w trybie wstrzymania; nie świeci, gdy komputer jest w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie akumulatora (strona 25).
Dostęp do nośnika
Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci, takiej jak karta „Memory Stick” lub karta
pamięci SD. (Jeśli ten wskaźnik świeci, nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać
go.) Gdy wskaźnik nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Wbudowana kamera
Świeci, kiedy jest używana wbudowana kamera.
Napęd dysków
Świeci, gdy wbudowane urządzenie magazynujące odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli ten wskaźnik świeci,
nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go.
Num lock
Naciśnij klawisze Fn+Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij te klawisze ponownie,
aby wyłączyć klawiaturę numeryczną. Gdy wskaźnik nie świeci, klawiatura numeryczna nie jest aktywna.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Naciśnij klawisz Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik świeci, naciśnięcie klawisza Shift
powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik
Caps lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci, następuje powrót do normalnego trybu przewijania. Klawisz Scr Lk działa odmiennie w zależności od
programu i nie działa w niektórych z nich.
Świeci, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja sieci bezprzewodowej.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 19 N
Podłączanie do źródła zasilania
źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator. Przed pierwszym uruchomieniem komputera
należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy.
!
Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
Używanie zasilacza sieciowego
Kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i jest zainstalowany akumulator, komputer
korzysta z zasilania sieciowego.
✍
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do złącza DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 20 N
✍
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka ściennego.
Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz Używanie trybu hibernacji
(strona 32).
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 21 N
Używanie akumulatora
Akumulator dostarczony z komputerem jest zainstalowany, ale nie jest w pełni naładowany.
!
Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora
✍
Akumulator zainstalowany fabrycznie w dostarczonym komputerze jest niekiedy nazywany w tym podręczniku akumulatorem
głównym dla odróżnienia od akumulatora dodatkowego (dostarczanego tylko z niektórymi modelami).
Szczegółowe instrukcje podłączania i ładowania akumulatora dodatkowego znajdują się w podręczniku dostarczonym
z akumulatorem dodatkowym.
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer, zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy.
2
Umieść akumulator we wnęce akumulatora w komputerze.
Akumulator nie powinien wystawać poza obudowę komputera.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
3
n 22 N
Dokręć cztery wkręty gumowe (1), dwa krótkie wkręty metalowe (2) i dwa długie wkręty metalowe (3) przy użyciu monety.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 23 N
Jak wyjąć akumulator
!
Wyjęcie akumulatora w chwili, gdy komputer jest włączony, ale nie podłączony do zasilacza sieciowego, spowoduje utratę wszystkich
niezapisanych danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy, jeśli jest podłączony.
2
Odkręć osiem wkrętów przy użyciu monety.
!
Uważaj, aby nie zgubić wykręconych śrub.
3
Umieść palec w małym wycięciu z boku akumulatora.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
4
n 24 N
Pociągnij akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyjmij go z wnęki w komputerze.
✍
Jeśli komputer nie rozpoznaje akumulatora, wyłącz komputer, a następnie naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy
sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij akumulator
i zainstaluj go ponownie.
Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, wyłącz komputer i wyjmij akumulator dodatkowy. Jeśli problem nie ustąpi,
naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij oba akumulatory i zainstaluj je
ponownie.
!
Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały
dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery
VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 25 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania
akumulatora zbliży się do wybranego maksymalnego poziomu.
Stan wskaźnika ładowania
Znaczenie
Świeci kolorem pomarańczowym
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga razem z zielonym wskaźnikiem
zasilania wskaźnik zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
( Tryb normalny)
Miga razem z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania wskaźnik
zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
( Tryb wstrzymania)
Miga szybko kolorem pomarańczowym Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią
akumulatora lub odblokowanym akumulatorem.
!
Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 26 N
✍
Kiedy komputer jest podłączony do sieciowego źródła zasilania, akumulator powinien pozostać zainstalowany. Akumulator jest
ładowany podczas korzystania z komputera.
Jeśli akumulator jest bliski wyczerpania, a wskaźniki ładowania i zasilania świecą, należy przyłączyć zasilacz sieciowy w celu
doładowania akumulatora albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest dostarczany wraz z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie
częściowo rozładowanego akumulatora nie ma wpływu na okres przydatności akumulatora do użycia.
Podczas gdy niektóre aplikacje lub urządzenia peryferyjne są używane, komputer może nie przejść do trybu hibernacji, nawet gdy
pozostały czas pracy akumulatora jest krótki. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane
i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub hibernacji.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji
przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Używanie akumulatora dodatkowego
❑ Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, jako pierwszy jest ładowany akumulator główny, do około
80% pojemności. Następnie rozpoczyna się ładowanie akumulatora dodatkowego do około 80% pojemności. Kiedy oba
akumulatory są naładowane do około 80% pojemności, akumulator główny jest ładowany do 100% pojemności.
Następnie akumulator dodatkowy jest ładowany do 100% pojemności.
❑ Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, jest on wykorzystywany jako pierwszy.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 27 N
Sprawdzanie pojemności akumulatora
Pojemność akumulatora stopniowo spada w miarę zużywania się akumulatora i proporcjonalnie do liczby cykli ładowania/
rozładowania. Aby używać akumulatora jak najdłużej, należy sprawdzać jego pojemność i wybrać odpowiednie ustawienia.
Sprawdzanie pojemności ładowania akumulatora
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij dwukrotnie Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Akumulator (Battery).
✍
W celu wydłużenia żywotności akumulatora można także włączyć funkcję Battery Care.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 28 N
Wydłużanie żywotności akumulatora
Następujące metody pomagają wydłużyć czas pracy komputera zasilanego z akumulatora.
❑ Zmniejsz jasność ekranu LCD komputera.
❑ Użyj trybu oszczędzania energii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie trybów oszczędzania energii
(strona 30).
❑ Zmień ustawienia zasilania w oknie dialogowym Opcje zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 136).
✍
Aby uzyskać więcej informacji o przedłużaniu okresu eksploatacji akumulatora, wykonaj czynności opisane w sekcji
Sprawdzanie pojemności akumulatora (strona 27) i zobacz plik pomocy.
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
n 29 N
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Zapisz dane i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
3
Kliknij kolejno przycisk Start i polecenie Zamknij.
Komputer wyłączy się automatycznie po krótkiej chwili. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania przestał świecić.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 30 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Ustawienia zarządzania energią pozwalają oszczędzać wydłużyć czas pracy na akumulatorze. Oprócz normalnego trybu
działania komputer oferuje dwa tryby oszczędzania energii, które można włączać stosownie do potrzeb: wstrzymania
i hibernacji.
!
Jeśli zamierzasz nie używać komputera przez dłuższy czas, a komputer jest odłączony od zasilania sieciowego, przestaw go do trybu
hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji
przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Normalny tryb użytkowania komputera. W tym trybie wskaźnik zasilania świeci kolorem zielonym.
Tryb wstrzymania
Tryb wstrzymania powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przełącza wbudowane urządzenia magazynujące
i procesor do trybu niskiego zużycia energii. W tym trybie wskaźnik zasilania miga powoli kolorem
pomarańczowym. Komputer wychodzi z trybu wstrzymania szybciej, niż z trybu hibernacji. Tryb wstrzymania
zużywa jednak więcej energii niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
W trybie hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanych urządzeniach magazynujących, a zasilanie
jest wyłączane. Dane nie zostaną utracone nawet w przypadku wyczerpania akumulatora. W tym trybie
wskaźnik zasilania nie świeci.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 31 N
Używanie trybu wstrzymania
Jak aktywować tryb wstrzymania
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę
obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uśpij.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to
utratę niezapisanych danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 32 N
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij klawisze Fn+F12.
Możesz także kliknąć przycisk Start, kliknąć strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknąć polecenie Hibernacja.
!
Nie przenoś komputera, dopóki wskaźnik zasilania nie zgaśnie.
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 33 N
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
Aktualizowanie komputera
Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą
opisanych niżej aplikacji.
Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te
aktualizacje i instaluje je.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 34 N
Używanie oprogramowania antywirusowego na komputerze
Oprogramowanie antywirusowe chroni komputer przed wirusami.
Programy antywirusowe należy regularnie aktualizować, pobierając i instalując najnowsze aktualizacje z witryn
internetowych ich producentów. W celu zaktualizowania programu antywirusowego należy odszukać zainstalowany
program poniżej i wykonać odpowiednią procedurę.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
❑ Trend Micro:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Trend Micro Titanium Maximum Security i Trend Micro Titanium
Maximum Security.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
❑ McAfee:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee Internet Security lub McAfee Total Protection.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
❑ Norton Internet Security:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.
!
Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od wersji oprogramowania zainstalowanej na
komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 35 N
Używanie programu VAIO Care
Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także
uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care
zaproponuje sposoby rozwiązania problemu.
Jak uruchomić program VAIO Care
❑ W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST
Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony.
❑ W modelach bez przycisku ASSIST
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Care.
✍
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST naciśnięcie przycisku ASSIST w czasie, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie
hibernacji, powoduje uruchomienie programu VAIO Care - Pogotowie Systemu ( VAIO Care Rescue). Za pomocą programu
VAIO Care - Pogotowie Systemu ( VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można
uruchomić systemu operacyjnego Windows.
Używanie komputera VAIO >
n 36 N
Używanie komputera VAIO
W tym rozdziale opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 37)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 40)
❑ Używanie przycisków specjalnych (strona 43)
❑ Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web (strona 44)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 46)
❑ Używanie napędu dysków optycznych (strona 47)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 55)
❑ Używanie innych modułów/kart pamięci (strona 62)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 66)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 67)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 68)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (strona 73)
❑ Używanie funkcji BLUETOOTH (strona 78)
❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 84)
❑ Używanie modułu TPM (strona 89)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 37 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, których funkcja jest uzależniona od modelu komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
✍
Z niektórych funkcji klawiatury można korzystać dopiero, kiedy zakończy się uruchamianie systemu operacyjnego.
Klawisze/funkcja
Działanie
Wyłącza lub włącza tabliczkę dotykową.
Fn +
(F1): włączanie tabliczki dotykowej
Fn + % (F2): wyciszenie
Włącza lub wyłącza wbudowane głośniki i słuchawki.
Fn + 2 (F3/F4): sterowanie głośnością
Zmienia poziom głośności wbudowanego głośnika.
Aby zwiększyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F4 lub nacisnąć klawisze Fn+F4,
a następnie klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F3 lub nacisnąć klawisze Fn+F3,
a następnie klawisz m lub <.
Fn + 8 (F5/F6): sterowanie jasnością
Funkcja pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby zwiększyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F6 lub nacisnąć klawisze
Fn+F6, a następnie klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F5 lub nacisnąć klawisze
Fn+F5, a następnie klawisz m lub <.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 38 N
Klawisze/funkcja
Działanie
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia sygnału wizyjnego między ekranem komputera a monitorem
zewnętrznym. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienie sygnału wyjściowego.
Jeśli do komputera jest podłączona dostarczona z komputerem lub opcjonalna stacja
dokująca, umożliwia wybieranie trybu grafiki. Więcej informacji zawiera temat Wybieranie
trybu grafiki (strona 137).
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Kiedy wybrano tryb wyświetlania obrazu na monitorze zewnętrznym, a kabel wyświetlacza
zostanie odłączony od komputera lub stacji dokującej, ekran komputera nie będzie wyświetlał
obrazu. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz P, przytrzymując naciśnięty klawisz
Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tryb wyświetlania obrazu na ekranie
komputera.
Korzystanie z więcej niż jednego monitora może nie być obsługiwane; zależy to od
podłączonego monitora zewnętrznego.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): powiększenie
(F12): hibernacja
Umożliwia zmienianie rozmiaru obrazów lub dokumentów wyświetlanych w niektórych
programach.
Aby pomniejszyć (oddalić) widok, należy nacisnąć klawisze Fn+F9.
Aby powiększyć (przybliżyć) widok, należy nacisnąć klawisze Fn+F10.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Control Center.
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia stan
systemu i przyłączonych urządzeń peryferyjnych jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu
magazynującym, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do
poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w części Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 30).
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 39 N
Zmienianie ustawień podświetlenia klawiatury
Pewne funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Jeśli zakupiony komputer jest wyposażony w podświetlaną klawiaturę, można ustawić opcję automatycznego włączania
i wyłączania podświetlenia zgodnie z natężeniem światła otoczenia.
Można również określić czas bezczynności, po jakim podświetlenie klawiatury będzie automatycznie wyłączane.
Jak zmienić ustawienia podświetlenia klawiatury
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij kolejno Klawiatura i mysz (Keyboard and Mouse) i Klawiatura z podświetleniem (Backlit Keyboard).
✍
Natężenie światła otoczenia jest mierzone przez czujnik oświetlenia otoczenia. Zasłonięcie czujnika może spowodować włączenie
podświetlenia klawiatury.
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
Używanie tabliczki dotykowej
Przesuń palcem po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Po umieszczeniu wskaźnika na odpowiednim elemencie lub obiekcie dotknij strefy lewego lub prawego przycisku,
aby wykonać polecenie lub wyświetlić menu.
n 40 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
Informacje o strefach tabliczki dotykowej
Strefa
Opis
Strefa aktywna
Przesuń palcem w tej strefie, aby poruszać wskaźnikiem.
Strefa lewego przycisku
Dotknij tabliczki w tej strefie, aby wykonać akcję odpowiadającą kliknięciu lewym przyciskiem myszy.
Strefa prawego przycisku
Dotknij tabliczki w tej strefie, aby wykonać akcję odpowiadającą kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Strefa przewijania w pionie
Przesuń palcem w tej strefie z góry na dół lub z dołu do góry, aby przewijać w pionie.
n 41 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 42 N
Jak używać stref tabliczki dotykowej
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palcem po strefie aktywnej, aby umieścić wskaźnik na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Jeden raz dotknij strefy lewego przycisku.
Dwukrotne kliknięcie
Dwukrotnie dotknij strefy lewego przycisku.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Jeden raz dotknij strefy prawego przycisku. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie kontekstowego menu
skrótów ( jeśli jest dostępne).
Przeciąganie
Przesuń palcem po strefie aktywnej, jednocześnie dotykając strefy lewego przycisku.
Przewijanie w pionie
Przesuń dwoma palcami pionowo po strefie aktywnej albo przesuń palcem po strefie przewijania w pionie (funkcja
przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być niedostępna w niektórych aplikacjach).
Przewijanie w poziomie
Przesuń dwoma palcami poziomo po strefie aktywnej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być
niedostępna w niektórych aplikacjach).
Przerzucanie
Szybko przesuń trzema palcami po strefie aktywnej. W przeglądarkach internetowych i programach do wyświetlania
obrazów wykonanie tego gestu w lewo lub w prawo powoduje przejście odpowiednio do poprzedniej lub do następnej
strony.
✍
W celu włączenia lub wyłączenia tabliczki dotykowej można nacisnąć klawisze Fn+F1. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej,
należy użyć programu VAIO Control Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej upewnij się, że mysz jest podłączona. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed
podłączeniem myszy, możliwe będzie jedynie używanie klawiatury w operacjach wskazywania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie przycisków specjalnych
n 43 N
Używanie przycisków specjalnych
Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji.
Przyciski ASSIST, WEB i VAIO w komputerze są wyposażone w czujniki dotyku. Nieumyślne dotknięcie tych przycisków
może spowodować wykonanie przypisanych do nich funkcji.
Przycisk specjalny
Przycisk ASSIST
Przycisk WEB
Funkcje
Uruchamia program VAIO Care, kiedy komputer jest włączony.
Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care - Pogotowie
Systemu ( VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu ( VAIO Care Rescue)
można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego
Windows. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 35).
Kiedy komputer działa w trybie normalnym, przycisk WEB uruchamia przeglądarkę internetową przypisaną
do tego przycisku jako domyślna.
Kiedy komputer jest wyłączony, przycisk WEB uruchamia funkcję szybkiego dostępu do sieci Web
i przeglądarkę internetową powiązaną z tą funkcją. Więcej informacji zawiera temat Używanie funkcji
szybkiego dostępu do sieci Web (strona 44).
!
Przycisk WEB nie działa, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania lub hibernacji.
Przycisk VAIO
Uruchamia zadanie domyślnie przypisane do przycisku.
Domyślnie przypisane zadanie można zmienić za pomocą programu VAIO Control Center.
Przycisk wysuwania dysku z napędu*
Wysuwa dysk optyczny.
*
Na stacji dokującej (strona 107).
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
n 44 N
Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
Funkcja szybkiego dostępu do sieci Web umożliwia natychmiastowe uzyskanie dostępu do Internetu bez uruchamiania
systemu operacyjnego Windows.
Włączanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
Funkcję szybkiego dostępu do sieci Web można włączyć tylko wtedy, gdy komputer jest wyłączony.
Jak włączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web
1
Naciśnij przycisk WEB w komputerze.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji.
Kiedy wstępna konfiguracja zostanie wykonana, kolejne naciśnięcie przycisku WEB powoduje uruchomienie
przeglądarki internetowej funkcji szybkiego dostępu do sieci Web.
Wyłączanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
!
Aby uruchomić system operacyjny Windows, należy najpierw wyłączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web.
Aby wyłączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności:
❑ Kliknij ikonę
lewym dolnym rogu ekranu.
❑ Naciśnij przycisk WEB.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie korzystania z funkcji szybkiego dostępu do sieci Web oraz o jej
ograniczeniach, kliknij ikonę
w prawym dolnym rogu ekranu.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
n 45 N
Uwagi na temat korzystania z funkcji szybkiego dostępu do sieci Web
❑ Jeśli funkcja szybkiego dostępu do sieci Web jest używana ze stacją dokującą, należy podłączyć stację dokującą do
komputera przed naciśnięciem przycisku WEB.
❑ Kiedy funkcja szybkiego dostępu do sieci Web jest aktywna, następujące funkcje komputera są niedostępne:
❑ Przycisk ASSIST.
❑ Wszystkie skróty klawiaturowe używające klawiszy funkcji oprócz klawiszy F2, F3 i F4 w połączeniu z klawiszem Fn.
❑ Kombinacja klawisza Scr Lk z klawiszem Fn.
❑ Porty i gniazda oprócz portu DC IN, portu sieciowego (LAN), portów USB i gniazda słuchawek.
❑ Gniazdo karty „Memory Stick Duo”, gniazdo karty SD.
❑ Funkcja Intel® Wireless Display (dostępna tylko w wybranych modelach).
❑ Funkcja bezprzewodowej sieci WAN (dostępna tylko w wybranych modelach).
❑ Funkcja sieci WiMAX (dostępna tylko w wybranych modelach).
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
n 46 N
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę.
Kamera umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach internetowych przy użyciu programów do komunikacji, takich jak
Windows Live Messenger. Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy
dołączonym do oprogramowania.
✍
Wskaźnik wbudowanej kamery świeci, kiedy kamera jest używana.
Oprogramowanie zainstalowane na komputerze zależy od konfiguracji komputera.
Jak rozpocząć wideokonferencję w programie Windows Live Messenger
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Live Messenger.
✍
Aby wziąć udział w wideokonferencji, należy najpierw zalogować się do programu Windows Live Messenger.
Jak wyświetlać obrazy z wbudowanej kamery
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft Webcam Suite i WebCam Companion 4.
2
Kliknij przycisk Capture.
✍
W przypadku wystąpienia problemów z przechwytywaniem obrazów, na przykład jeśli obrazy nie są wyświetlane płynnie, kliknij
bieżące ustawienie rozdzielczości przechwytywanych obrazów w prawym górnym rogu głównego okna programu i zmniejsz
rozdzielczość.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
Używanie napędu dysków optycznych
Podłączenie dostarczonej z komputerem lub opcjonalnej stacji dokującej umożliwia korzystanie z napędu dysków
optycznych w komputerze.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
n 47 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
Jak włożyć dysk
1
Podłącz stację dokującą do komputera (strona 109).
2
Włóż dysk do szczeliny w napędzie dysków optycznych.
❑ Jeśli napęd dysków optycznych jest zorientowany pionowo, włóż dysk jak na rysunku poniżej.
❑ Jeśli napęd dysków optycznych jest zorientowany poziomo, włóż dysk etykietą skierowaną do góry.
n 48 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 49 N
Obsługiwane dyski
Komputer może odtwarzać i nagrywać dyski CD, DVD oraz Blu-ray Disc™, w zależności od zakupionego modelu.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby sprawdzić, jakie rodzaje nośników są obsługiwane przez poszczególne typy napędów
dysków optycznych.
OZ: odtwarzanie i zapisywanie
O: odtwarzanie (brak możliwości zapisu)
–: brak możliwości odtwarzania i zapisywania
CD-ROM
CD-R/RW DVDROM
DVD-R/
RW
DVD+R/ DVD+R DL
DVD-R DL
DVDRW
(dwuwarstwowy) (dwuwarstwowy) RAM*1 *2
BDROM
BD-R/
RE*3 *4
Napęd DVD SuperMulti O
OZ*6
O
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
–
–
Napęd Blu-ray Disc™
z funkcją DVD
SuperMulti
O
OZ*6
O
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
O
OZ*5
Napęd Blu-ray Disc™
ROM z funkcją
DVD SuperMulti
O
OZ*6
O
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
O
O
*1
Napęd DVD SuperMulti w stacji dokującej nie obsługuje kaset DVD-RAM. Należy używać dysków bez kaset lub dysków, które można wyjąć z kasety.
*2
Zapisywanie danych na jednostronnych dyskach DVD-RAM (2,6 GB) zgodnych ze standardem DVD-RAM w wersji 1.0 nie jest możliwe.
Dyski DVD-RAM w wersji 2.2/12X-SPEED DVD-RAM w wersji 5.0 nie są obsługiwane.
*3
Napęd dysków Blu-ray w stacji dokującej nie obsługuje dysków BD-RE w wersji 1.0 ani dysków Blu-ray z kasetami.
*4
Dyski typu BDXL™ nie są obsługiwane.
*5
Obsługiwane jest zapisywanie danych na dyskach BD-R Part1 w wersjach 1.1/1.2/1.3 (dyski jednowarstwowe o pojemności 25 GB, dyski
dwuwarstwowe o pojemności 50 GB) oraz na dyskach BD-RE Part1 w wersji 2.1 (dyski jednowarstwowe o pojemności 25 GB, dyski dwuwarstwowe
o pojemności 50 GB).
*6
Nie jest obsługiwane zapisywanie danych na dyskach CD-RW Ultra Speed.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 50 N
!
Urządzenie odtwarza dyski zgodne ze standardem Compact Disc (CD). Dyski typu DualDisc oraz niektóre dyski zawierające
zakodowane dane ochrony praw autorskich nie są zgodne ze standardem Compact Disc (CD). Z tego względu takie dyski mogą nie
być zgodne z urządzeniem.
Przy zakupie nagranych lub pustych dysków do użycia ze stacją dokującą należy dokładnie przeczytać informacje na opakowaniu
dysku, aby upewnić się, że dysk może być zarówno odtwarzany, jak i nagrywany przy użyciu napędu dysków optycznych w stacji
dokującej. Firma Sony NIE gwarantuje zgodności napędu dysków optycznych w stacji dokującej z dyskami, które nie są zgodne
z oficjalnym standardem formatu „CD”, „DVD” lub „Blu-ray Disc”. UŻYWANIE NIEZGODNYCH DYSKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
POWAŻNE USZKODZENIE STACJI DOKUJĄCEJ LUB KONFLIKTY OPROGRAMOWANIA I ZAWIESZENIE SYSTEMU.
Aby dowiedzieć się więcej o formatach dysków, skontaktuj się z wydawcą nagranego dysku lub producentem pustego dysku.
✍
Nie jest obsługiwane zapisywanie ani odczytywanie dysków o średnicy 8 cm (z adapterem lub bez).
!
Aby odtwarzać dyski Blu-ray z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. Aktualizacja klucza AACS
wymaga dostępu do Internetu.
Tak jak w przypadku innych napędów dysków optycznych, w niektórych okolicznościach odtwarzanie dysków Blu-ray może być
niemożliwe lub mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Komputery VAIO mogą nie odtwarzać filmów z nośników zapisanych
w formatach AVC lub VC1 przy wysokiej częstotliwości próbkowania.
Odtwarzanie niektórych dysków DVD i BD-ROM wymaga odpowiednich ustawień regionu. Jeśli ustawienie regionu w napędzie
dysków optycznych nie odpowiada kodowi regionu na dysku, odtwarzanie nie jest możliwe.
Jeśli zewnętrzny monitor nie jest zgodny ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), odtwarzanie
i przeglądanie materiałów z dysków Blu-ray z ochroną praw autorskich nie będzie możliwe.
Niektóre materiały mogą powodować redukcję formatu wyjściowego sygnału wideo do jakości standardowej lub uniemożliwiać
odtwarzanie wideo w formacie analogowym. Kiedy wyjściowy sygnał wideo jest przekazywany przez złącza cyfrowe, takie jak złącze
HDMI lub DVI, zalecane jest wdrożenie środowiska cyfrowego zgodnego ze standardem HDCP w celu zapewnienia optymalnej
zgodności i jakości obrazu.
Podczas odtwarzania dysku lub zapisywania na nim danych nie należy używać oprogramowania rezydującego w pamięci operacyjnej,
ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 51 N
Uwagi dotyczące korzystania z napędu dysków optycznych
Uwagi dotyczące zapisywania danych na dyskach
❑ Używaj tylko okrągłych dysków. Nie używaj dysków w żadnym innym kształcie (gwiazdy, serca, wizytówki itp.), ponieważ
może to spowodować uszkodzenie napędu dysków optycznych.
❑ Nie uderzaj w komputer ani stację dokującą, ani nie wstrząsaj nimi, gdy napęd dysków optycznych zapisuje dane.
❑ Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilania ani zasilacza sieciowego podczas gdy napęd dysków optycznych
zapisuje dane.
❑ Nie odłączaj stacji dokującej od komputera, gdy napęd dysków optycznych zapisuje dane.
Uwagi dotyczące odtwarzania dysków
Aby uzyskać optymalną wydajność przy odtwarzaniu dysków, należy stosować się do następujących zaleceń:
❑ Niektóre odtwarzacze CD i komputerowe napędy dysków optycznych mogą nie odtwarzać dysków audio CD
utworzonych na nośnikach CD-R lub CD-RW.
❑ Niektóre odtwarzacze DVD i komputerowe napędy dysków optycznych mogą nie odtwarzać dysków DVD utworzonych
na nośnikach DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD-RAM.
❑ Stacja dokująca wyposażona w napęd dysków Blu-ray Disc obsługuje odtwarzanie dysków Blu-ray. Komputer może
jednak nie odtwarzać niektórych materiałów z dysków Blu-ray, bądź może zachowywać się niestabilnie podczas
odtwarzania dysków Blu-ray. Aby odtwarzać takie materiały w normalny sposób, należy pobrać i zainstalować
najnowsze aktualizacje odtwarzacza dysków Blu-ray za pomocą programu VAIO Update.
Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji VAIO Update, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 33).
❑ Zależnie od środowiska systemowego, podczas odtwarzania AVC HD mogą występować przerwy w odtwarzaniu
dźwięku oraz pominięte klatki.
❑ Nie przełączaj komputera do żadnego z trybów oszczędzania energii podczas odtwarzania dysku.
❑ Nie uderzaj w komputer ani stację dokującą, ani nie wstrząsaj nimi, gdy napęd dysków optycznych odczytuje dane.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 52 N
Uwagi dotyczące kodów regionu
Na dyskach lub opakowaniach podane są kody regionów, które wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego rodzaju
odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli na dysku widnieje kod regionu „all”, dysk może być używany w większości
krajów świata. Jeśli kod na etykiecie dysku wskazuje inny region niż region zamieszkania użytkownika, odtwarzanie dysku
na komputerze nie będzie możliwe.
W poniższej tabeli można sprawdzić kod regionu dla danego miejsca zamieszkania.
Miejsce
zamieszkania
Kod regionu
Miejsce
zamieszkania
Kod regionu
Miejsce
zamieszkania
Kod regionu
Afryka
5
Australia*
4
Chiny
6
Europa
2
Hongkong*
3
Indie*
5
Indonezja*
3
Japonia*
2
Korea
3
Kuwejt*
2
Malezja*
3
Nowa Zelandia*
4
Filipiny*
3
Rosja
5
Arabia Saudyjska*
2
Singapur*
3
Afryka Południowa*
2
Tajwan
3
Tajlandia*
3
Zjednoczone Emiraty
Arabskie*
2
Wietnam
3
*
Domyślnie do napędu dysków optycznych w stacji dokującej nie jest przypisany żaden kod regionu.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 53 N
Jeśli po raz pierwszy odtwarzasz dysk DVD w komputerze, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Komputer.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz polecenie Właściwości.
3
Kliknij kartę Sprzęt.
4
Wybierz swój napęd dysków optycznych z listy Wszystkie dyski, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
5
Kliknij kartę Region DVD.
6
Wybierz odpowiedni region z listy i kliknij przycisk OK.
!
Liczba zmian regionu, jakie można wprowadzać, jest ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu kod regionu zostaje trwale przypisany
do napędu i nie może być ponownie zmieniany. Modyfikacja konfiguracji komputera nie zeruje licznika liczby zmian kodu regionu.
Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu nie są objęte gwarancją.
Używanie komputera VAIO >
Używanie napędu dysków optycznych
n 54 N
Odtwarzanie dysków
Jak odtworzyć dysk
1
Wsuń dysk do napędu dysków optycznych.
!
Przed odtworzeniem dysku zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2
Jeśli na pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, a następnie żądane
oprogramowanie do odtwarzania dysku.
Instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
Kopiowanie plików na dyski
Jak skopiować pliki na dysk
1
Włóż dysk z możliwością nagrywania do napędu dysków optycznych.
!
Przed skopiowaniem plików na dysk zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2
Jeśli na pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, a następnie żądane
oprogramowanie do nagrywania dysków, aby skopiować pliki na dysk.
Instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 55 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Są oparte na układach scalonych, zaprojektowane do
wymiany i współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ nośniki są wymienne, można ich używać do przechowywania danych poza
komputerem.
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick”
Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze obsługuje nośniki następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Komputer obsługuje zarówno tylko nośniki „Memory Stick” o rozmiarze Duo, nie obsługuje natomiast nośników „Memory Stick”
o standardowym rozmiarze.
Aktualne informacje o nośnikach „Memory Stick” są dostępne w witrynie internetowej http://www.sony.net/memorycard/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę „Memory Stick”
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu nośnika do gniazda.
n 56 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 57 N
✍
Jeśli karta „Memory Stick” nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wkładasz ją w odpowiedni
sposób.
Przy pierwszym umieszczeniu karty „Memory Stick” w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika.
Po wyświetleniu takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane
oprogramowanie.
Karta „Memory Stick” zostanie automatycznie wykryta przez system, a jej zawartość zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli na
pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty „Memory Stick” do gniazda.
!
Przed użyciem karty typu „Memory Stick Micro” („M2”) należy włożyć ją do przejściówki „M2” Duo. Jeśli włożysz kartę bezpośrednio
do gniazda „Memory Stick Duo” bez użycia przejściówki, może nie być możliwe jej wyjęcie z gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 58 N
Jak wyjąć kartę „Memory Stick”
!
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
Czas przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik nie świeci.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Upewnij się, że wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę „Memory Stick” w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę „Memory Stick” z gniazda.
!
Zawsze wyjmuj kartę „Memory Stick” ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 59 N
Formatowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia.
Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty „Memory Stick” i umożliwia ich
formatowanie.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy
upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij kolejno Start i Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty „Memory Stick” i wybierz polecenie Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie.
✍
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Rozpocznij.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty „Memory Stick” zależy od rodzaju nośnika.
n 60 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 61 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart „Memory Stick”
❑ Komputer pomyślnie przeszedł testy zgodności z oznaczonymi marką Sony kartami „Memory Stick” o pojemnościach
do 32 GB, dostępnymi na rynku w styczniu 2011 r. Nie jest jednak gwarantowana zgodność ze wszystkimi rodzajami kart
„Memory Stick”.
❑ Przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby
uniknąć uszkodzenia komputera lub karty „Memory Stick”, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu
nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda i wyjmowaniu jej. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart „Memory Stick” przy użyciu więcej niż jednej przejściówki nie gwarantuje zgodności.
❑ „MagicGate” to ogólna nazwa technologii ochrony praw autorskich opracowanej przez firmę Sony. Korzystanie z tej
technologii umożliwiają karty „Memory Stick” opatrzone logo „MagicGate”. Gniazdo kart „Memory Stick Duo”
w komputerze nie obsługuje technologii „MagicGate” karty „Memory Stick” o pojemności do 256 MB.
❑ Oprócz użytku osobistego, wykorzystywanie nagrań audio i/lub obrazów bez zgody właścicieli praw autorskich jest
wbrew przepisom prawa autorskiego. W związku z tym nośniki „Memory Stick” z tego typu danymi, zabezpieczonymi
prawem autorskim mogą być używane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie
zarówno komputera, jak i nośnika.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 62 N
Używanie innych modułów/kart pamięci
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem karty pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
❑ Karta pamięci SDXC
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych kart pamięci, zapoznaj się z tematem Uzyskiwanie dodatkowych
informacji o komputerze VAIO (strona 5) i odwiedź odpowiednią witrynę pomocy technicznej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 63 N
Jak włożyć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu karty do gniazda.
✍
Przy pierwszym umieszczeniu karty SD w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika. Po wyświetleniu
takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane oprogramowanie.
Ikona karty pamięci SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Upewnij się, że wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę pamięci SD w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę pamięci SD z gniazda.
n 64 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych modułów/kart pamięci
n 65 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Ogólne uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Pamiętaj, aby używać kart pamięci zgodnych ze standardami, jakie obsługuje komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub karty pamięci, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda i wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Nie próbuj wkładać karty pamięci lub przejściówki kart pamięci do gniazda, jeśli są one nieodpowiedniego typu.
Wyjęcie niezgodnej karty pamięci lub przejściówki kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie
w gnieździe może spowodować uszkodzenie komputera.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie
zarówno komputera, jak i nośnika.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer został poddany testom zgodności z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży w styczniu
2011 r. Producent nie gwarantuje jednak zgodności ze wszystkimi kartami pamięci.
❑ Komputer poddano testom na zgodność z kartami pamięci SD (do 2 GB), kartami pamięci SDHC (do 32 GB) i kartami
pamięci SDXC (do 64 GB).
❑ Niektóre rodzaje kart pamięci SD, na przykład karty z funkcją szybkiego przesyłania danych (UHS), mogą się silnie
nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania. W takim przypadku przed wyjęciem karty pamięci należy zaczekać,
aż karta ostygnie.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 66 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą Internetu (ISP) i skonfigurowanie urządzeń
wymaganych dla podłączenia komputera do Internetu.
U dostawcy Internetu mogą być dostępne następujące połączenia:
❑ Światłowodowe (FT TH)
❑ Cyfrowa linia abonencka (DSL)
❑ Modem kablowy
❑ Satelitarne
❑ Telefoniczne
Szczegółowych informacji na temat urządzeń wymaganych do korzystania z Internetu oraz sposobu podłączenia komputera
do Internetu udzieli usługodawca internetowy.
✍
Aby podłączyć komputer do Internetu za pomocą funkcji bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest skonfigurowanie
bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 68).
!
Podczas łączenia komputera z Internetem należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia chroniące komputer przed zagrożeniami
z Internetu.
W zależności od umowy podpisanej z usługodawcą internetowym może być konieczne podłączenie do komputera modemu
zewnętrznego, na przykład modemu telefonicznego USB, modemu DSL lub modemu kablowego. Szczegółowe instrukcje dotyczące
ustawień połączenia i konfiguracji modemu znajdują się w podręczniku dostarczonym z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 67 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla sieci LAN. Podłącz końcówkę
kabla sieci LAN (do nabycia osobno) do port LAN w komputerze lub w stacji dokującej, a drugą końcówkę podłącz do sieci.
Szczegółowych informacji na temat ustawień i urządzeń wymaganych do połączenia z siecią LAN udzieli administrator sieci.
✍
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do portu LAN w komputerze.
Jeśli port LAN zostanie podłączony do linii telefonicznych wymienionych poniżej, wysokie natężenie prądu w gnieździe może
spowodować uszkodzenia, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (Private Branch eXchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 68 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) umożliwia uzyskiwanie dostępu do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Sieć WLAN jest oparta na standardzie IEEE 802.11a/b/g/n, który określa zastosowane technologie.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Standard WLAN
Zakres
częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
Tylko w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo
2,4 GHz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 69 N
Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
Ogólne uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami
(np. ograniczoną liczbą kanałów).
❑ Standardy IEEE 802.11a i IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach bez punktu dostępowego (ad-hoc).
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, jest też używane przez inne
urządzenia. Chociaż urządzenia bezprzewodowej sieci LAN są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub nawet uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Szybkość i zasięg łączności zależą od następujących czynników:
❑ Odległość między urządzeniami komunikacyjnymi
❑ Przeszkody znajdujące się między urządzeniami
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Warunki propagacji sygnału radiowego
❑ Fizyczne otoczenie, na przykład ściany i materiał, z jakiego są wykonane
❑ Używane oprogramowanie
❑ Złe warunki propagacji fal radiowych mogą spowodować zerwanie połączenia.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być niższa od wyświetlanej w komputerze.
❑ Jeśli w tej samej sieci WLAN działają urządzenia obsługujące różne standardy i używające tego samego pasma
częstotliwości, może wystąpić zjawisko interferencji radiowej, wskutek którego szybkość transmisji ulegnie
zmniejszeniu. Z tego względu urządzenia przeznaczone dla sieci WLAN są projektowane w taki sposób, aby obniżały
szybkość połączenia, jeśli jest to konieczne do zapewnienia komunikacji z innymi urządzeniami w sieci WLAN, które są
zgodne z innymi standardami, a używają tego samego pasma częstotliwości. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia
oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 70 N
Uwaga dotycząca szyfrowania danych
Standard sieci WLAN obejmuje metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń, WPA2
(Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE i Wi-Fi
Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje standardów opartych na wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa, które
zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany tak,
aby był zgodny w przód ze specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnienie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X oraz protokołu
EAP (Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między
klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego stosowane są inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych
gwarantujące prywatność, takie jak: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie.
Standard WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci.
Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b,
802.11a, 802.11g i 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard
IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze
standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz
uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 71 N
Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Przede wszystkim należy nawiązać połączenie bezprzewodowe w sieci LAN między komputerem a punktem dostępowym
(do nabycia osobno). Więcej informacji można znaleźć za pomocą funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci bezprzewodowej, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy
i VAIO Easy Connect, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Łatwa konfiguracja połączenia
internetowego.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem
dostępowym.
Jak włączyć komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
1
Upewnij się, że został skonfigurowany punkt dostępowy.
Więcej informacji można uzyskać w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
2
Włącz przełącznik WIRELESS.
3
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network
zadań.
4
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Wireless LAN, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart Network.
Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
na pasku
!
Bezprzewodowa komunikacja w sieci LAN w paśmie 5 GHz dostępna tylko w wybranych modelach, jest domyślnie wyłączona.
Aby włączyć komunikację w paśmie 5 GHz, należy wybrać opcję korzystania z pasma 5 GHz lub z pasm 2,4 GHz i 5 GHz na liście
rozwijanej Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN Settings) w oknie ustawień VAIO Smart Network.
5
Kliknij ikonę
lub
na pasku zadań.
6
Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 72 N
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Jak zatrzymać komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Wireless LAN, aby ustawić go w położeniu Off w oknie VAIO Smart Network.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować
utratę danych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 73 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
Obsługa bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia bezprzewodowe łączenie komputera z Internetem wszędzie tam,
gdzie jest dostępna sieć telefonii komórkowej.
Sieć WWAN może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 74 N
Wkładanie karty SIM
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw zainstalować kartę SIM w gnieździe karty SIM w komputerze.
Karta SIM znajduje się na płytce o rozmiarach zbliżonych do wielkości karty kredytowej.
✍
W zależności od kraju i zakupionego modelu komputera użytkownik może otrzymać odpowiednią ofertę od operatora sieci
komórkowej polecanego przez VAIO. W takim przypadku karta SIM znajduje się w pakiecie SIM operatora (w kartonowym
opakowaniu) albo została już zainstalowana w gnieździe karty SIM. Jeśli karta SIM nie została dostarczona z komputerem,
można ją zakupić u wybranego operatora sieci komórkowej.
Jak włożyć kartę SIM do komputera
1
Wyłącz komputer.
2
Włóż wąską, wyprostowaną końcówkę spinacza do otworu (1) oprawki karty SIM (2). Oprawka zostanie wysunięta.
3
Delikatnie chwyć oprawkę karty SIM i wyjmij ją z gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
4
Wyjmij kartę SIM (3), wypychając ją z płytki.
5
Umieść kartę SIM w oprawce karty SIM obwodami drukowanymi skierowanymi do góry.
n 75 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
6
n 76 N
Włóż oprawkę karty SIM do gniazda karty SIM.
!
Nie należy dotykać obwodów drukowanych na karcie SIM. Wkładając i wyjmując oprawkę karty SIM, należy przytrzymywać komputer,
aby uniemożliwić jego przemieszczenie.
Należy uważać, aby nie uszkodzić karty SIM, na przykład przez wygięcie lub nadmierne ściskanie.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 77 N
Nawiązywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN
Jak nawiązać komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN
!
Upewnij się, że oprawka karty SIM jest prawidłowo umieszczona w gnieździe karty SIM. Niedokładne zainstalowanie oprawki może
uniemożliwić działanie funkcji bezprzewodowej sieci WAN.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network
zadań.
3
Sprawdź w oknie VAIO Smart Network, czy dla opcji Wireless WAN jest wybrane ustawienie On.
4
Kliknij przycisk strzałki obok przełącznika Wireless WAN, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect), aby uruchomić
program do zarządzania połączeniami lub oprogramowanie wstępnie zainstalowane przez operatora sieci komórkowej
odpowiednio do modelu lub kraju.
5
Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN.
6
Kliknij przycisk Połącz.
7
Może być także konieczne wprowadzenie informacji APN uzyskanych od operatora sieci telefonicznej.
na pasku
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zobacz plik pomocy dołączony do programu
VAIO Smart Network i zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
n 78 N
Używanie funkcji BLUETOOTH
Funkcja BLUETOOTH® umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami,
na przykład innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami
bez użycia kabli, w zasięgu do 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Bezpieczeństwo standardu BLUETOOTH
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może
się komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia
BLUETOOTH.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją BLUETOOTH ustalany jest wspólny klucz (hasło do
uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać
ponownie klucza.
✍
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń takich, jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją BLUETOOTH, na przykład innego komputera, telefonu
komórkowego, palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
n 79 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
n 80 N
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH, należy najpierw skonfigurować funkcję BLUETOOTH.
Informacje na temat konfigurowania funkcji BLUETOOTH i korzystania z niej można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network
zadań.
3
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart Network.
Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
na pasku
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
n 81 N
Zatrzymywanie komunikacji BLUETOOTH
Jak zatrzymać komunikację BLUETOOTH
1
Wyłącz urządzenie BLUETOOTH komunikujące się z komputerem.
2
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu Off w oknie VAIO Smart Network.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
n 82 N
Uwagi dotyczące używania funkcji BLUETOOTH
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ Występowanie przeszkód takich jak ściany
❑ Odległość między urządzeniami
❑ Materiał użyty do budowy ścian
❑ Bliskość urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych
❑ Zakłócenia radiowe i inne warunki środowiskowe
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Typ aplikacji
❑ Typ systemu operacyjnego
❑ Używanie jednocześnie funkcji BLUETOOTH i bezprzewodowej sieci LAN na tym samym komputerze
❑ Rozmiar przesyłanych plików
❑ Przy przesyłaniu dużych plików może niekiedy dojść do ich uszkodzenia, spowodowanego ograniczeniami standardu
BLUETOOTH oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją BLUETOOTH muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Wideo i audio mogą nie być zsynchronizowane w przypadku odtwarzania wideo w komputerze przy audio pochodzącym
z przyłączonego urządzenia BLUETOOTH. Zdarza się to dość często podczas korzystania z technologii BLUETOOTH
i nie oznacza awarii.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji BLUETOOTH
n 83 N
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Funkcja BLUETOOTH może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji
oprogramowania wykorzystanej przez producenta.
❑ Podłączanie wielu urządzeń BLUETOOTH do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem
będzie niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii BLUETOOTH
i nie oznacza awarii.
❑ Komunikacja o dużej szybkości między komputerem a urządzeniami BLUETOOTH jest możliwa, jeśli komputer
i urządzenia są zgodne ze standardem BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Aby używać komunikacji
o dużej szybkości, należy włączyć w komputerze funkcję bezprzewodowej sieci LAN i funkcję BLUETOOTH.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
n 84 N
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
Komputer jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, zapewniający dodatkową wygodę.
Po zarejestrowaniu linii papilarnych funkcja uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych pozwala na:
❑ Logowanie się do systemu Windows bez wpisywania hasła (strona 88)
Po zarejestrowaniu linii papilarnych na swym koncie użytkownika możesz zastąpić wprowadzanie hasła podczas
logowania w systemie Windows uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
❑ Funkcja Website Log On, umożliwiająca szybki dostęp do witryn internetowych
Po zarejestrowaniu swoich danych dotyczących witryn internetowych (kont użytkownika, haseł itd.) w funkcji
Website Log On można zastąpić wprowadzanie informacji wymaganych dla uzyskania dostępu do chronionych hasłami
witryn internetowych uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych.
Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji TrueSuite.
✍
Aby wyświetlić plik pomocy, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, TrueSuite i TrueSuite.
!
Funkcja Website Log On może nie działać poprawnie z niektórymi odwiedzanymi stronami internetowymi.
❑ Funkcja Quick Launch, umożliwiająca szybki dostęp do aplikacji
W komputerze jest dostępna funkcja Quick Launch, umożliwiająca uruchamianie preferowanej aplikacji
(pliku wykonywalnego), która została skojarzona z liniami papilarnymi jednego z palców użytkownika. Po przypisaniu
aplikacji do palca można uruchamiać przypisaną aplikację, przesuwając palec po czytniku linii papilarnych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
Rejestrowanie linii papilarnych
Aby korzystać z funkcji uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych, konieczne jest zarejestrowanie swoich linii
papilarnych w komputerze.
Jak zarejestrować linie papilarne
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, TrueSuite i TrueSuite.
2
Kliknij przycisk Get Started.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli system Windows wyświetli okno dialogowe ustawiania hasła, ustaw hasło w systemie Windows.
✍
Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania TrueSuite.
n 85 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
n 86 N
Jeśli operacja rejestracji linii papilarnych nie powiodła się, należy wykonać podane czynności, aby spróbować ponownie.
1
Połóż górny staw palca pośrodku czytnika linii papilarnych (1).
2
Przesuń palec prostopadle do czytnika linii papilarnych i zeskanuj linie papilarne od górnego stawu do koniuszka.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
n 87 N
!
Podczas przesuwania palca utrzymuj kontakt z czytnikiem linii papilarnych.
Zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie palca może spowodować, że rejestracja linii papilarnych nie powiedzie się. Skanowanie linii
papilarnych może trwać około jednej sekundy.
Jeśli palec jest nadmiernie suchy lub wilgotny, pokryty zmarszczkami, skaleczony lub brudny, może okazać się, że rejestracja i/lub
rozpoznawanie linii papilarnych będzie niemożliwe.
Należy zarejestrować linie papilarne więcej niż jednego palca na wypadek, gdyby czytnik nie rozpoznał linii papilarnych prawidłowo.
Aby utrzymać dobrą skuteczność rozpoznawania, przed skanowaniem należy oczyścić linie papilarne oraz czytnik linii papilarnych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
n 88 N
Logowanie w systemie Windows
W celu logowania się do systemu Windows przez uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych zamiast wprowadzania
hasła należy najpierw ustawić hasło systemu Windows i skonfigurować na komputerze uwierzytelnianie na podstawie linii
papilarnych. Aby uzyskać instrukcje korzystania z hasła systemu Windows, zobacz Ustawianie hasła (strona 128).
Jak zalogować się w systemie Windows
Gdy pojawi się okno logowania systemu Windows, przesuń palec, którego linie papilarne zostały wcześniej zarejestrowane,
po czytniku linii papilarnych. Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji TrueSuite.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 89 N
Używanie modułu TPM
Komputer może zawierać wbudowany moduł Trusted Platform Module ( TPM), zapewniający podstawowe funkcje
zabezpieczeń. Wraz z funkcją TPM możesz szyfrować i odszyfrowywać swoje dane w celu wzmocnienia zabezpieczenia
komputera przed niewłaściwym dostępem.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Moduły TPM zostały zdefiniowane przez Trusted Computing Group ( TCG) i są również znane jako układy zabezpieczeń.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 90 N
Ważna uwaga
Uwagi dotyczące szyfrowania systemu operacyjnego lub plików programów
Zaszyfrowanie plików, których używa system operacyjny lub aplikacje, za pomocą systemu Encrypting File System (EFS)
i modułu TPM uniemożliwi uruchamianie takiego oprogramowania i korzystanie z niego.
Aby uniknąć tego problemu, przed użyciem systemu EFS należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki:
❑ Dane, które mają zostać zaszyfrowane, należy zapisać w następujących lokalizacjach:
❑ Folder Encrypted Data, utworzony na podstawie domyślnych ustawień podczas inicjalizacji konta użytkownika
❑ Nowy folder szyfrowany utworzony w folderze Moje dokumenty lub w folderze Dokumenty konta użytkownika
❑ Dysk Personal Secure Drive
✍
Dysk Personal Secure Drive jest dyskiem wirtualnym tworzonym za pomocą funkcji Personal Secure Drive. Wszystkie dane
zapisywane na tym dysku są automatycznie szyfrowane.
❑ Nie należy zmieniać następujących ustawień na karcie Widok w oknie Opcje folderów wyświetlanym po kliknięciu
polecenia Opcje folderów i wyszukiwania w menu Organizuj Eksploratora Windows.
❑ Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków
❑ Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)
❑ Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików, o ile nie jest to konieczne.
❑ Nie należy szyfrować folderu Windows, folderu Program Files ani plików w tych folderach.
❑ Nie należy szyfrować folderu Użytkownicy ani znajdujących się w nim folderów kont użytkowników.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 91 N
Uwagi dotyczące szyfrowania plików kluczy i plików danych na dysku Personal Secure Drive
Zaszyfrowanie plików utworzonych w następujących folderach po inicjalizacji konta użytkownika i włączeniu systemu EFS
uniemożliwi uruchamianie oprogramowania modułu TPM i odszyfrowanie zaszyfrowanych danych.
W przypadku stosowania ustawień domyślnych nie można zaszyfrować plików znajdujących się w poniższych folderach,
ponieważ pliki te mają atrybuty systemowe.
Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików w poniższych folderach.
!
Poniższe foldery są domyślnie ukryte.
❑ Foldery zawierające pliki kluczy
❑ C:\ProgramData\Infineon
❑ C:\Użytkownicy\All Users\Infineon
(C:\Użytkownicy\All Users jest skrótem do folderu C:\ProgramData.)
❑ C:\Użytkownicy\<konto>\AppData\Roaming\Infineon
❑ Pliki na dysku Personal Secure Drive
C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 92 N
Uwagi dotyczące szyfrowania plików kopii zapasowych i innych plików
Zaszyfrowanie archiwalnych plików kopii zapasowych lub pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego uniemożliwi odzyskanie
systemu po awarii, a zaszyfrowanie plików tokenów resetowania haseł lub tajnych plików uniemożliwi zresetowanie hasła.
Nie należy szyfrować następujących plików i folderów:
✍
Domyślną ścieżką wymienionych niżej plików i folderem wyświetlanym po kliknięciu przycisku Browse jest folder Moje dokumenty
(lub Dokumenty)\Security Platform albo folder Security Platform na nośniku wymiennym.
❑ Plik automatycznej kopii zapasowej
Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup.xml lub SPSystemBackup_<nazwa komputera>.xml
❑ Folder przechowywania dla plików automatycznych kopii zapasowych
Nazwa folderu (niezmienna):
❑ SPSystemBackup (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup.xml.)
❑ SPSystemBackup_<nazwa komputera> (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku
SPSystemBackup_<nazwa komputera>.xml.)
❑ Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego
Domyślna nazwa pliku: SPEmRecToken.xml
❑ Plik tokenów resetowania haseł
Domyślna nazwa pliku: SPPwResetToken.xml
❑ Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego lub resetowania hasła
Domyślna nazwa pliku: SPToken_<nazwa komputera>.xml
❑ Tajny plik resetowania haseł
Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetSecret.xml lub SPPwdResetSecret_<nazwa komputera>_<nazwa użytkownika>.
<nazwa domeny>.xml
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
❑ Plik kopii zapasowej klucza i certyfikatu
Domyślna nazwa pliku: SpBackupArchive.xml
❑ Plik kopii zapasowej PSD
Domyślna nazwa pliku: <Nazwa dysku>-Personal Secure Drive.fsb
❑ Plik kopii zapasowej hasła właściciela
Domyślna nazwa pliku: SpOwner_<nazwa komputera>.tpm
❑ Plik protokołu
Domyślna nazwa pliku: SpProtocol_<nazwa komputera>_<nazwa użytkownika>.<nazwa domeny>.txt
n 93 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 94 N
Konfigurowanie modułu TPM
Aby korzystać z wbudowanego modułu TPM, należy wykonać następujące czynności:
1 Włączyć moduł TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS.
2 Zainstalować pakiet Infineon TPM Professional Package.
3 Zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM.
Uaktywnianie modułu TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
3
4
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State,
a następnie klawisz Enter.
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie klawisz Enter.
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz opcję Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
✍
Na ekranie konfiguracji systemu BIOS możesz również wyłączyć moduł TPM i wyczyścić konfigurację modułu TPM.
!
Przed uaktywnieniem modułu TPM należy zadbać o ustawienie hasła startowego, aby zapewnić ochronę przed nieuprawnioną
modyfikacją konfiguracji modułu TPM.
Po uaktywnieniu modułu TPM mija więcej czasu przed wyświetleniem logo VAIO ze względu na przeprowadzanie kontroli
zabezpieczeń podczas rozruchu komputera.
W razie wyczyszczenia własności modułu TPM nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych danych chronionych za pomocą modułu
TPM. Przed wyczyszczeniem konfiguracji modułu TPM należy wykonać kopie zapasowe danych chronionych za pomocą modułu TPM.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 95 N
Jak zainstalować pakiet oprogramowania Infineon TPM Professional Package
Zapoznaj się z plikiem Readme.txt w folderze C:\Infineon\Readme. Następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe w folderze
C:\Infineon, aby zainstalować pakiet.
Pakiet mogą instalować wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora komputera.
!
Podczas instalowania pakietu Infineon TPM Professional Package będzie konieczne ustawienie kilku haseł. Bez tych haseł nie
będzie możliwe przywracanie żadnych danych chronionych za pomocą modułu TPM ani plików kopii zapasowych. Należy zapisać te
hasła i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.
Jak zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM
Zapoznaj się z dokumentacją wyświetlaną na ekranie, aby uzyskać szczegółowe informacje. W celu otwarcia dokumentacji
kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Infineon Security Platform Solution i Help.
!
Użytkownik zarządza modułem TPM i korzysta z chronionych przez ten moduł danych na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 96 N
Używanie narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker z modułem TPM
Narzędzie Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker jest funkcją szyfrowania danych dostępną w modelach komputerów
z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise. Włączenie narzędzia Szyfrowanie dysków
funkcją BitLocker w połączeniu z modułem TPM powoduje zaszyfrowanie wszystkich danych zapisanych na
wbudowanym urządzeniu pamięci masowej.
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania i używania narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker można
znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Uwagi dotyczące narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker
❑ Należy pamiętać o wykonaniu inicjalizacji modułu TPM przy użyciu pakietu Infineon TPM Professional Package przed
włączeniem narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. Jeśli narzędzie zostanie włączone bez zainicjowania
modułu TPM, nie zostanie wygenerowane hasło właściciela modułu TPM, które jest konieczne do skonfigurowania
pakietu Infineon TPM Professional Package.
❑ Pakiet Infineon TPM Professional Package nie tworzy kopii zapasowej pliku (hasła odzyskiwania) dla narzędzia
Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.
❑ Komputer jest dostarczany z fabrycznie skonfigurowaną partycją systemową funkcji BitLocker. Ta partycja systemowa
zajmuje 100 MB miejsca na woluminie wbudowanego urządzenia pamięci masowej.
❑ Aby było możliwe włączenie narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker, należy najpierw włączyć moduł TPM
na ekranie konfiguracji systemu BIOS.
❑ Przy użyciu narzędzia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker nie należy szyfrować danych na urządzeniu pamięci
masowej (takim jak dysk flash USB), na którym znajduje się klucz odzyskiwania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
n 97 N
Odblokowywanie zaszyfrowanych danych za pomocą klucza odzyskiwania zapisanego na dysku
flash USB
Aby odblokować zaszyfrowane dane przy użyciu klucza odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB, system musi
uzyskać dostęp do dysku flash USB w chwili uruchamiania komputera. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować
kolejność urządzeń startowych na ekranie konfiguracji systemu BIOS:
1
Podłącz dysk flash USB.
2
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State,
a następnie klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot, a następnie zaznacz opcję Enabled dla ustawienia External Device
Boot.
6
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Boot Priority, a następnie naciśnij klawisz Enter.
7
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność urządzeń startowych w taki sposób, że urządzenie Internal Hard Disk
będzie wyświetlane wyżej na liście niż urządzenie External Device.
!
Aby uruchomić komputer za pomocą Przywracanie systemu, należy zmienić konfigurację w taki sposób, że urządzenie
Internal Optical Drive będzie wyświetlane jako pierwsze na liście.
8
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Używanie komputera VAIO >
Używanie modułu TPM
9
n 98 N
Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz opcję Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
10 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, aby włączyć
narzędzie Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.
11 Zapisz hasło odzyskiwania na dysku flash USB w oknie zapisywania hasła odzyskiwania.
12 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozpocznie się proces szyfrowania.
!
Zaktualizowanie systemu BIOS przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, takiego jak program VAIO Update, powoduje
przywrócenie domyślnych ustawień systemu BIOS. W takim przypadku należy ponownie wykonać przedstawioną wyżej procedurę.
Proces szyfrowania trwa kilka godzin.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
n 99 N
Używanie urządzeń peryferyjnych
Funkcjonalność komputera VAIO można rozszerzyć przy użyciu różnych złączy w komputerze.
❑ Używanie słuchawek redukujących hałas (strona 100)
❑ Podłączanie stacji dokującej (strona 107)
❑ Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek (strona 115)
❑ Podłączanie ekranu zewnętrznego (strona 116)
❑ Wybór trybu ekranu (strona 122)
❑ Używanie funkcji obsługi kilku monitorów (strona 123)
❑ Podłączanie urządzeń USB (strona 125)
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 100 N
Używanie słuchawek redukujących hałas
Z komputerem mogły zostać dostarczone słuchawki redukujące hałas.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Komputer jest wyposażony w procesor z funkcją cyfrowa redukcji hałasu, który wychwytuje hałas otoczenia i emituje dźwięk
odwrócony w fazie, który zmniejsza poziom hałasu.
✍
Słuchawki redukujące hałas są wyposażone we wbudowany mikrofon.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 101 N
Przed użyciem słuchawek redukujących hałas
❑ Funkcję redukcji hałasu można włączyć tylko wtedy, gdy dostarczone słuchawki redukujące hałas są podłączone do
złącza słuchawek, które obsługuje tą funkcję.
❑ Funkcja redukcji hałasu nie działa w przypadku skierowania dźwięku na następujące urządzenia:
❑ Głośniki zewnętrzne
❑ Słuchawki bez funkcji redukcji hałasu
❑ Dźwiękowe urządzenia wyjściowe podłączone do komputera za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH
❑ Funkcja redukcji hałasu działa z maksymalną skutecznością tylko wtedy, gdy słuchawki są założone prawidłowo.
Należy upewnić się, że każda ze słuchawek jest prawidłowo umieszczona w uchu.
Jeśli funkcja redukcji hałasu wydaje się działać mało skutecznie, należy wyregulować położenie wkładki dousznej
słuchawek redukujących hałas lub wymienić wkładki douszne na parę o innym rozmiarze. Domyślnie do słuchawek
przymocowane są wkładki douszne o średniej wielkości, a wraz ze słuchawkami powinna być również dostarczona
dodatkowa para małych i dużych wkładek.
❑ Funkcja redukcji hałasu ma za zadanie zmniejszać hałas o niskiej częstotliwości pochodzący z otoczenia, nie redukując
hałasu o wysokiej częstotliwości. Jej zadaniem nie jest uzyskanie 100% eliminacji hałasu ze środowiska.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 102 N
❑ Jeśli funkcja redukcji hałasu wydaje się nie działać, należy całkowicie odłączyć dostarczone słuchawki redukujące hałas,
a następnie podłączyć je ponownie.
❑ Aby zapewnić maksymalną skuteczność funkcji redukcji hałasu, nie należy zasłaniać wbudowanego mikrofonu (1)
słuchawek redukujących hałas.
❑ Gdy funkcja redukcji hałasu jest włączona, może być słyszalny cichy syk. Jest to szum spowodowany działaniem funkcji
i nie oznacza awarii.
❑ Użytkownik może mieć wrażenie, że funkcja redukcji hałasu działa mało skutecznie lub że hałas z otoczenia wydaje się
nawet głośniejszy, zależnie od rodzaju hałasu oraz poziomu hałasu w otoczeniu. W takim przypadku należy wyłączyć
funkcję redukcji hałasu.
❑ Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować zakłócenia radiowe w słuchawkach redukujących hałas.
Telefony komórkowe powinny znajdować się daleko od pracujących słuchawek.
❑ Podłączanie i odłączanie słuchawek redukujących hałas generuje dźwięki. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
Przed podłączeniem i odłączeniem słuchawek należy je wyjąć z uszu.
❑ Należy używać słuchawek redukujących hałas dostarczonych w zestawie. Do komputera można podłączyć słuchawki
dostarczone wraz z odtwarzaczami Walkman®, jednak funkcja redukcji hałasu zainstalowana w komputerze nie będzie
dobrze współpracować z takimi słuchawkami.
❑ Jeśli słuchawki redukujące hałas zostaną skonfigurowane w taki sposób, aby przechwytywały dźwięki otoczenia przez
wbudowany mikrofon i emitowały je przez głośniki, dźwięki te będą wzmacniane. Podczas zmieniania konfiguracji należy
zwrócić uwagę na ustawienie poziomu dźwięku.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 103 N
Podłączanie słuchawek redukujących hałas
Jak podłączyć słuchawki redukujące hałas
Podłącz wtyczkę kabla słuchawek do złącza słuchawek i.
Na pasku zadań pojawi się ikona
komunikatu.
oznaczająca, że funkcja redukcji hałasu jest włączona. Przy ikonie pojawi się dymek
✍
Gdy na pasku zadań znajduje się ikona
, funkcja redukcji hałasu jest wyłączona. Należy kliknąć ikonę prawym przyciskiem
myszy i wybrać z menu opcję Enable Noise Canceling Function.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 104 N
Regulacja skuteczności funkcji redukcji hałasu
Słuchawki redukujące hałas dostarczone wraz z komputerem są tak skonfigurowane, aby zapewnić optymalną skuteczność
przy ustawieniach domyślnych.
Jeśli funkcja redukcji hałasu wydaje się nie działać w pełni skutecznie, można wyregulować jej działanie przy użyciu suwaka
Optymalizacja usuwania zakłóceń (Noise Canceling Optimization) w oknie Noise Canceling Headphones.
Jak regulować skuteczność funkcji redukcji hałasu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
na pasku zadań i wybierz opcję Ustawienia... (Settings...).
2
Przeciągnij suwak Optymalizacja usuwania zakłóceń (Noise Canceling Optimization), aby wybrać odpowiedni poziom
redukcji hałasu.
✍
Aby uzyskać optymalny poziom, suwak powinien znajdować się na środku zakresu. Przeciągnięcie suwaka do maksymalnego
poziomu nie zapewnia pełnej skuteczności funkcji redukcji hałasu.
3
Kliknij przycisk Zastosuj.
4
Sprawdź, czy skuteczność redukcji hałasu jest zadowalająca, a następnie kliknij przycisk OK.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 105 N
Korzystanie z funkcji kierunkowości mikrofonu
Wbudowany mikrofon słuchawek redukujących hałas, jak każdy inny mikrofon, wychwytuje dźwięki otoczenia pochodzące
ze wszystkich kierunków. Funkcja kierunkowości mikrofonu pozwala jednak zmniejszyć poziom hałasu otoczenia
i powoduje, że mikrofon wychwytuje głównie głos użytkownika oraz dźwięki z przodu i z tyłu.
Z funkcji kierunkowości warto skorzystać w celu uzyskania wyraźniejszej transmisji głosu podczas rozmów internetowych
lub kiedy mikrofon jest używany do nagrywania własnego głosu lub dźwięków dobiegających z przodu.
Włączanie funkcji kierunkowości mikrofonu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
na pasku zadań i wybierz opcję Ustawienia... (Settings...).
2
Kliknij kartę Microphone directivity i zaznacz pole wyboru Enable the microphone directivity function.
3
Kliknij przycisk OK.
!
Jeśli hałas otoczenia jest bardzo głośny, funkcja kierunkowości mikrofonu może nie spełniać swojego zadania w wystarczającym
stopniu, a poziom dźwięku otoczenia może wzrastać i opadać w krótkich przedziałach czasu.
Funkcji kierunkowości mikrofonu należy używać tylko wtedy, kiedy natężenie hałasu w otoczeniu jest znaczne. Przy niskim poziomie
hałasu w otoczeniu należy wyłączyć tę funkcję.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie słuchawek redukujących hałas
n 106 N
Co zrobić, jeśli dymek nie pojawia się
Jeśli dymek z komunikatem nie pojawia się, należy zmienić ustawienia funkcji redukcji hałasu.
Jak wyświetlić dymek z komunikatem
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Odtwarzanie kliknij dwukrotnie ikonę głośników lub słuchawek.
5
Kliknij kartę Ulepszenia.
6
Kliknij pole wyboru Noise Canceling Function, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Modify Settings.
✍
Jeśli pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia jest zaznaczone, należy je kliknąć w celu usunięcia zaznaczenia.
7
Zaznacz pole wyboru Display a message when noise canceling headphones are connected.
8
Kliknij przycisk OK.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 107 N
Podłączanie stacji dokującej
Z komputerem mogła zostać dostarczone stacja dokująca.
Podłączenie dostarczonej z komputerem lub opcjonalnej stacji dokującej umożliwia korzystanie z napędu dysków
optycznych oraz podłączanie innych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki i monitory zewnętrzne.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Umiejscowienie złączy stacji dokującej
A Port USB*1 (strona 125)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Port USB*2 (strona 125)
*1
Zgodny ze standardem USB 2.0.
*2
Zgodny ze standardem USB 2.0/3.0. Porty USB zgodne ze
standardem USB 3.0 są oznaczone kolorem niebieskim.
Port LAN (strona 67)
Złącze wyjściowe HDMI (strona 118)
Złącze monitora (strona 116)
Kabel połączeniowy
Gniazdo zabezpieczeń
Złącze DC IN (strona 109)
Złącze Docking Station (strona 109), (strona 112)
Przycisk UNDOCK (strona 112)
Wskaźnik IN USE (strona 112)
Świeci, kiedy połączenie między stacją dokującą
a komputerem jest aktywne.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 108 N
A
B
C
D
Port USB* (strona 125)
Otwory wentylacyjne
Napęd dysków optycznych (strona 47)
Wskaźnik zasilania
Świeci kolorem zielonym, kiedy stacja dokująca jest włączona;
miga kolorem pomarańczowym, kiedy komputer jest w trybie
wstrzymania; miga kolorem żółtym, kiedy napęd dysków
optycznych odczytuje dane.
E Przycisk wysuwania dysku (strona 43), (strona 47)
*
Zgodny ze standardem USB 2.0.
!
Stację dokującą można zasilać tylko przy użyciu dostarczonego z nią zasilacza. Nie należy odłączać zasilacza sieciowego od stacji
dokującej ani od gniazdka sieciowego, kiedy stacja dokująca jest używana. Może to spowodować uszkodzenie danych lub awarię
sprzętu.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 109 N
Podłączanie stacji dokującej do komputera
Jak podłączyć stację dokującą do komputera
1
Umieść stację dokującą na podstawce dostarczonej ze stacją.
!
Nie należy ustawiać stacji dokującej w pozycji odwróconej. Stację dokującą należy umieścić jak na rysunku powyżej po lewej stronie.
✍
Stacji dokującej można również używać bez podstawki, kładąc ją na płaskiej powierzchni, jak na rysunku poniżej.
2
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do złącza DC IN (3) w stacji dokującej (4).
!
Nie należy używać zasilacza dostarczonego z komputerem. Należy użyć tylko zasilacza dostarczonego ze stacją dokującą.
n 110 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
4
Podłącz złącze Docking Station do portu stacji dokującej/USB i do złącza DC IN w komputerze.
n 111 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 112 N
Odłączanie stacji dokującej od komputera
!
Przed odłączeniem stacji dokującej od komputera należy się upewnić, że nie są używane żadne urządzenia przyłączone do stacji
dokującej.
Nie należy odłączać komputera od stacji dokującej, gdy świeci wskaźnik IN USE. Odłączenie stacji dokującej od komputera w czasie,
gdy wskaźnik IN USE świeci, może spowodować utratę niezapisanych danych, a nawet zawieszenie lub awarię komputera. Jeśli
komputer przestanie reagować na polecenia, zobacz Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
(strona 159).
Przed odłączeniem stacji dokującej od komputera należy nacisnąć przycisk UNDOCK i poczekać, aż wskaźnik IN USE zgaśnie, nawet
jeśli komputer jest w trybie hibernacji lub wstrzymania.
Kiedy akumulator jest rozładowany, odłączenie stacji dokującej od komputera może spowodować utratę niezapisanych danych.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 113 N
Jak odłączyć stację dokującą od komputera
1
Zamknij aplikacje, które używają karty graficznej, napędu dysków optycznych lub portu USB w stacji dokującej.
2
Naciśnij przycisk UNDOCK (1) i poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik IN USE (2).
3
Chwyć złącze Docking Station i odłącz je od komputera.
✍
Jeżeli wskaźnik IN USE nie świeci, nie ma potrzeby naciskania przycisku UNDOCK.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie stacji dokującej
n 114 N
Stację dokującą można również odłączyć od komputera w następujący sposób:
1
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Oddokuj.
2
Upewnij się, że pojawił się dymek komunikatu, a wskaźnik IN USE zgasł. Następnie chwyć złącze Docking Station
i odłącz je od komputera.
✍
Aby całkowicie odłączyć stacje dokującą od zasilania energią, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
n 115 N
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia dźwiękowe (do nabycia osobno), takie jak głośniki lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
✍
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Funkcja redukcji hałasu nie działa w przypadku odtwarzania dźwięku przez głośniki zewnętrzne.
Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do złącza słuchawek (2) i za pomocą kabla głośnikowego (3) (do nabycia osobno).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
n 116 N
Podłączanie ekranu zewnętrznego
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Podłączanie ekranu komputera lub projektora
Do złącza w komputerze lub w stacji dokującej można podłączyć zewnętrzne urządzenie wyświetlające, takie jak monitor
komputerowy lub projektor.
Jak podłączyć ekranu komputera lub projektor
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora zewnętrznego lub projektora do gniazdka sieci elektrycznej.
2
Podłącz monitor zewnętrzny lub projektor do złącza monitora (2) w komputerze lub w stacji dokującej za pomocą kabla
wyświetlacza (3).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
n 117 N
✍
W razie potrzeby połącz złącze słuchawek w projektorze ze złączem słuchawek (4) i w komputerze kablem audio (5).
!
Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo
w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami
autorskimi. Aby oglądać materiały chronione prawami autorskimi, konieczne jest podłączenie monitora zgodnego z HDCP do złącza
wyjściowego HDMI w komputerze lub w stacji dokującej. Jeśli do komputera podłączony zostanie monitor nie zapewniający tej
zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi.
✍
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w złącze wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza
HDMI w komputerze lub w stacji dokującej, a drugą do złącza wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.
Monitor TFT/DVI należy podłączyć do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze lub w stacji dokującej przy użyciu adaptera HDMI
- DVI-D.
DVI-D oznacza Digital Visual Interface - Digital. Jest to typ złącza DVI, które obsługuje tylko cyfrowe sygnały wideo (bez analogowych
sygnałów wideo). Zawiera 24 styków.
Złącze DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) obsługuje cyfrowe i analogowe sygnały wideo. Zawiera 29 styków.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
n 118 N
Podłączanie telewizora do portu HDMI
Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego.
2
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze lub w stacji dokującej, a drugą
do telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie
odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
✍
Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
n 119 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
n 120 N
Jak odtwarzać dyski Blu-ray 3D
Pewne funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
W modelach wyposażonych w napędy dysków Blu-ray można odtwarzać dyski Blu-ray 3D™ Disc i wyświetlać obrazy 3D
na wyświetlaczach obsługujących funkcję 3D, takich jak telewizory 3D. W tym celu należy podłączyć wyświetlacz do
komputera lub do stacji dokującej kablem HDMI.
!
Do oglądania obrazów 3D należy używać okularów 3D określonych przez producenta telewizora.
✍
Więcej informacji na temat funkcji 3D można znaleźć w instrukcji dołączonej do telewizora 3D.
1
2
3
4
5
6
Podłącz dostarczoną z komputerem lub opcjonalną stację dokującą do komputera (strona 109).
Instrukcje podłączania telewizora 3D do komputera lub stacji dokującej przy użyciu kabla HDMI i konfigurowania
ustawień telewizora zawiera temat Jak podłączyć telewizor do komputera (strona 118).
Naciśnij klawisze Fn+F7, a następnie kliknij opcję Ustawienia (Settings).
Wybierz Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) i zmień ustawienia tak, aby obraz był wyświetlany tylko na
monitorze zewnętrznym (strona 137).
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, CyberLink PowerDVD BD i CyberLink PowerDVD BD.
Kliknij przycisk
w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD, włącz funkcję 3D i kliknij przycisk
Automatyczne wykrywanie (Auto Detect).
✍
Można zmieniać rozdzielczość ekranu komputera. Kliknij przycisk
polecenie menu umożliwiające zmienianie rozdzielczości ekranu.
w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD, a następnie kliknij
Więcej informacji na ten temat zawiera plik pomocy programu PowerDVD BD.
7
Włóż dysk Blu-ray 3D do napędu dysków optycznych.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie ekranu zewnętrznego
n 121 N
Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem
a telewizorem
Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej
jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround.
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI
pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround.
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
1
Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI.
2
Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI.
3
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera
dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub w stacji dokującej.
✍
Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 190).
W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje
w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranu
n 122 N
Wybór trybu ekranu
Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera
lub podłączony monitor zewnętrzny.
!
Jeśli do komputera jest podłączona dostarczona z komputerem lub opcjonalna stacja dokująca, przed wybraniem trybu wyświetlania
należy zamknąć niektóre aplikacje, takie jak gry, odtwarzacze wideo i przeglądarki internetowe.
✍
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora
zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe.
Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera.
Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7
Aby wybrać tryb wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 37).
Naciskając klawisze Fn+F7, można również wybrać tryb wyświetlania po podłączeniu stacji dokującej do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie trybu grafiki (strona 137).
Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
!
Jeśli bieżącym trybem grafiki jest Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub
monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Aby zmienić ustawienia trybu grafiki, zobacz (strona 137).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
n 123 N
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do
komputera jest przyłączony monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach
jednego pulpitu.
Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne
obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
n 124 N
Jak korzystać z funkcji obsługi kilku monitorów
✍
Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.
Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.
Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu wstrzymania lub
hibernacji, ponieważ może nie powrócić do trybu normalnego.
Jeśli na obu ekranach stosowane są inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ
oprogramowanie może nie działać wtedy poprawnie.
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz ustawienie Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij
przycisk OK.
!
Jeśli bieżącym trybem grafiki jest Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub
monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej. Aby zmienić ustawienia trybu grafiki, zobacz (strona 137).
✍
Możesz także ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz dostosowywać funkcję obsługi wielu monitorów.
W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 125 N
Podłączanie urządzeń USB
Do komputera można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus), takie jak myszy, stacje dyskietek, głośniki i drukarki.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1), którego chcesz używać.
2
Podłącz kabel urządzenia USB (2) do portu USB.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 126 N
Jak naładować urządzenie USB
Urządzenia USB można ładować przez podłączenie ich do portu USB z funkcją zasilania, kiedy komputer jest wyłączony,
w trybie hibernacji lub wstrzymania, a także kiedy działa w trybie normalnym.
1 Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego (strona 19).
2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3 Kliknij kolejno Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Ustawienia ładowania przez USB (USB Charging Settings),
a następnie włącz ustawienia ładowania przez port USB.
4 Podłącz urządzenie USB do portu USB (oznaczonego napisem CHARGE nad złączem) obok złącza wyjściowego HDMI
(strona 14).
!
Kiedy są włączone ustawienia ładowania przez port USB, nie można używać funkcji zdalnego wybudzania komputera przez
urządzenie USB podłączone do portu USB, który może dostarczać zasilanie.
Jeśli po podłączeniu urządzenia do portu USB z funkcją zasilania ładowanie nie rozpoczyna się, należy odłączyć urządzenie
i podłączyć je ponownie.
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń USB
❑ Korzystanie z urządzenia USB może wymagać uprzedniego zainstalowania sterownika dostarczonego z urządzeniem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem USB.
❑ Do drukowania dokumentów należy używać drukarek USB zgodnych z używaną wersją systemu Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem.
❑ Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub
uderzenia.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
❑ Jeśli komputer przejdzie do trybu wstrzymania podczas zapisywania danych w urządzeniu USB, dane w urządzeniu
USB nie zostaną zapisane prawidłowo.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 127 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między
innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 128)
❑ Używanie programu VAIO Control Center (strona 135)
❑ Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 136)
❑ Wybieranie trybu grafiki (strona 137)
❑ Zmienianie języka wyświetlania (strona 139)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 128 N
Ustawianie hasła
Ustawienie hasła pozwala zabezpieczyć komputer przed dostępem niepowołanych osób. Użytkownik jest monitowany
o podanie hasła przy uruchamianiu komputera oraz kiedy komputer powraca do normalnego trybu pracy z trybu
wstrzymania lub hibernacji.
!
Nie należy zapominać ustawionego hasła. Hasło można zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Typ hasła
Opis
Hasło startowe
Za pomocą funkcji systemu BIOS można ustawić dwa rodzaje haseł:
- Hasło komputera: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie wszystkich
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera.
- Hasło użytkownika: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie niektórych
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika,
należy najpierw ustawić hasło komputera.
✍
Podczas uruchamiania komputera użytkownik jest monitowany o wprowadzenie hasła startowego po
wyświetleniu logo VAIO.
!
W przypadku zapomnienia hasła komputera będzie konieczne zresetowanie go. Za tę usługę jest pobierana
opłata. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie
dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie systemu BIOS przez wprowadzenie hasła komputera.
Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do komputera. Konto każdego użytkownika jest chronione osobnym
hasłem.
✍
Monit o wprowadzenie hasła systemu Windows jest wyświetlany po wybraniu konta użytkownika.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 129 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
3
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
4
Wybierz opcję Password when Power On w części Security i naciśnij klawisz Enter.
5
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 130 N
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera.
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 131 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 132 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
Wpisz hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 133 N
Ustawianie hasła systemu Windows
Jak dodać hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w polu Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla swojego konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
✍
Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Jak zmienić hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź swoje bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmień hasło.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Jak usunąć hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź bieżące hasło, które chcesz usunąć.
6
Kliknij przycisk Usuń hasło.
n 134 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie programu VAIO Control Center
n 135 N
Używanie programu VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji
działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz odpowiedni element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Ustawienie wybranego elementu zostanie zmienione.
✍
Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center.
Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO
n 136 N
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO
Zarządzanie energią pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej
lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.
Funkcja Zarządzanie energią w VAIO ( VAIO Power Management) rozszerza Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala
ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy
czas pracy akumulatorów.
Wybieranie planu zasilania
Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona wskazuje aktualnie używane źródło
zasilania. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno, które przedstawia stan zasilania.
Jak wybrać plan zasilania
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Wybierz żądany plan zasilania.
Jak zmienić ustawienia planu zasilania
1
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie żądanego planu zasilania w oknie Opcje zasilania.
Zmień ustawienia trybu wstrzymania oraz ustawienia ekranu stosownie do potrzeb.
2
Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do
czynności 3.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
3
Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO ( VAIO Power Management).
Zmień ustawienia dla każdego elementu.
4
Kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Wybieranie trybu grafiki
n 137 N
Wybieranie trybu grafiki
Podłączenie dostarczonej z komputerem lub opcjonalnej stacji dokującej umożliwia korzystanie z kart graficznych w stacji
dokującej i w komputerze.
Informacje o trybach grafiki i kartach graficznych
Kiedy do komputera jest podłączona stacja dokująca, dostępne są dwa tryby grafiki. Komputer automatycznie wybiera
optymalny tryb grafiki w zależności od liczby monitorów zewnętrznych podłączonych do komputera i do stacji dokującej.
❑ Tryb ekranu komputera (Computer Display mode)
W Tryb ekranu komputera (Computer Display mode) komputer wyświetla obraz na wyświetlaczu, używając karty
graficznej w stacji dokującej dla zwiększenia wydajności grafiki. Ten tryb jest przeznaczony do pracy z niektórymi
aplikacjami, takimi jak gry, na ekranie komputera.
!
W Tryb ekranu komputera (Computer Display mode) nie można wyświetlać obrazu na monitorze lub monitorach zewnętrznych
podłączonych do stacji dokującej.
❑ Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode)
W Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) można rozszerzyć pulpit na monitor lub monitory zewnętrzne
podłączone do komputera i do stacji dokującej. Ten tryb pozwala wyświetlać gry wideo na monitorze lub monitorach
zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej.
Karta graficzna w komputerze wyświetla obraz na ekranie komputera lub na monitorach zewnętrznych podłączonych
do komputera, a karta graficzna stacji dokującej wyświetla obraz na monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji
dokującej.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Wybieranie trybu grafiki
n 138 N
Wybieranie trybu grafiki ręcznie
Tryb grafiki można wybrać ręcznie.
Jak wybrać tryb grafiki ręcznie
1
Naciśnij klawisze Fn+F7.
2
Kliknij opcję Ustawienia (Settings).
3
Wybierz odpowiedni tryb grafiki, a następnie kliknij przycisk OK lub Zastosuj.
✍
W oknie Ustawienia (Settings) można także wybrać wyjściowe urządzenie wyświetlające.
Jeśli jest używana funkcja Intel® Wireless Display (dostępna tylko w niektórych modelach), należy odłączyć stację dokującą od
komputera lub odłączyć monitory zewnętrzne od stacji dokującej i wybrać Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode).
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Zmienianie języka wyświetlania
n 139 N
Zmienianie języka wyświetlania
W modelach komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise można pobrać
i zainstalować żądany pakiet językowy.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
!
Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć komputer do
Internetu, zapoznaj się z tematem Korzystanie z Internetu (strona 66).
Jak zainstalować pakiet językowy
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update.
2
Kliknij pozycję Opcjonalne aktualizacje: xx (liczba) są dostępne.
3
Wybierz pakiet językowy z listy.
4
Kliknij przycisk OK, aby pobrać i zainstalować wybrany pakiet językowy.
Jak zmienić język wyświetlania
1
Kliknij kolejno Start, Panel sterowania i Zegar, język i region.
2
Kliknij opcję Region i język.
3
Wybierz kartę Klawiatury i języki.
4
Wybierz język wyświetlania z listy rozwijanej.
5
Kliknij przycisk OK.
Środki ostrożności >
n 140 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 141)
❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 143)
❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 144)
❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 146)
❑ Używanie źródła zasilania (strona 147)
❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 148)
❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 149)
❑ Używanie akumulatora (strona 150)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 151)
❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 152)
❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 153)
❑ Używanie modułu TPM (strona 154)
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 141 N
Informacje o bezpieczeństwie
Komputer
❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni.
❑ Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może
wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia.
❑ Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
❑ Niewielkie elementy, takie jak karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick”, należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie połknięcia.
Zasilanie
❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast
odsunąć go od ciała.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 142 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym
w słońcu; nie zostawiaj komputera w nasłonecznionych miejscach.
❑ Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które
zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości.
Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia mechaniczne, jak np. upuszczenie go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby zapobiec uszkodzeniu go.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres czasu, pozostały czas pracy na akumulatorze może być krótki.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest używany.
Podłącz zasilacz sieciowy do komputera i naładuj akumulator przed ponownym użyciem komputera.
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Zapobieganie uszkodzeniom słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze
specjaliści nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom
głośności lub przestań używać słuchawek.
Środki ostrożności >
Informacje o konserwacji komputera
n 143 N
Informacje o konserwacji komputera
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką ściereczką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj
szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą
one uszkodzić powierzchnię obudowy.
❑ Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.
Ekran LCD
❑ Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej ściereczki. Pocieranie ekranu może spowodować jego
uszkodzenie.
❑ Aby chronić ekran LCD i klawiaturę przed uszkodzeniem, na przykład podczas przenoszenia komputera, przed
zamknięciem pokrywy wyświetlacza przykryj klawiaturę czystą, miękką szmatką, uważając, aby nie powstały
zmarszczenia.
Wbudowana kamera
Oczyść wbudowaną kamerę i jej okolice miękką, czystą ściereczką. Nie pocieraj zbyt mocno, aby nie zarysować powierzchni.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić
dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj go miękką ściereczką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż ściereczkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 144 N
Obchodzenie się z komputerem
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania
i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie
ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Nadmierne zakurzenie
❑ Wilgoć lub deszcz
❑ Wibracje lub uderzenia
❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania
❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C
❑ Wysoką wilgotność
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
❑ Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie
komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 145 N
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu
może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli
wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych
informacji o komputerze VAIO (strona 5).
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
❑ Otwieraj ekran LCD i podnoś komputer w taki sposób, aby nie wywierać nacisku na ekran LCD ani na jego krawędzie.
Ekran LCD może być wrażliwy na nacisk, a przyłożenie dodatkowej siły może spowodować uszkodzenie ekranu lub jego
nieprawidłowe działanie. Aby otworzyć komputer, jedną ręką przytrzymaj podstawę komputera, a drugą delikatnie
podnieś pokrywę wyświetlacza. Przenosząc komputer z otwartą pokrywą, należy podtrzymywać go obiema rękoma.
❑ Komputer należy przenosić w przeznaczonej do tego celu torbie.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z ekranem LCD
n 146 N
Obchodzenie się z ekranem LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
Jeśli komputer jest ustawiony blisko okna, osłoń go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie dopuszczaj do zarysowania powierzchni ekranu LCD i nie wywieraj na nią nacisku. Może to spowodować
uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie LCD mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to
awarii. Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli dostępne są opcje
zmiany do wyboru. Mogłoby to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki wynikłe ze zmian ustawień.
❑ Nie wywieraj nacisku na pokrywę ekranu LCD, gdy pokrywa jest zamknięta, ponieważ może to spowodować
zarysowanie lub zabrudzenie ekranu.
❑ Nie zamykaj pokrywy ekranu LCD, kiedy do komputera jest podłączony kabel sieci LAN, kabel wyświetlacza lub linka
antykradzieżowa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie portu lub złącza w komputerze. Przed zamknięciem
pokrywy należy odłączyć od komputera wszystkie kable.
Środki ostrożności >
Używanie źródła zasilania
n 147 N
Używanie źródła zasilania
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieci elektrycznej, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia
zużywające dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony. Nie
używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
n 148 N
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
❑ Uważaj, aby nie zarysować i nie zabrudzić wbudowanej kamery ani powierzchni wokół niej, ponieważ może to obniżyć
jakość obrazu.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery padało bezpośrednio światło słoneczne, niezależnie od tego czy
komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z dyskami
n 149 N
Obchodzenie się z dyskami
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie
i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nigdy nie naklejaj na dyskach etykiet samoprzylepnych. Może to wpływać ujemnie na działanie dysku i powodować
nieodwracalne uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Używanie akumulatora
n 150 N
Używanie akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich
temperaturach.
❑ Akumulator należy ładować w temperaturach od 10°C do 30°C. Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu
ładowania.
❑ Akumulator należy ładować tylko w sposób opisany w tym podręczniku lub w innej pisemnej instrukcji firmy Sony.
❑ Akumulator rozgrzewa się podczas używania i ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi powodu do niepokoju.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy
go wymienić.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
n 151 N
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Jako etykiet używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą „Memory Stick”.
❑ Nie zginaj, nie upuszczaj ani nie odsłaniaj wnętrza karty „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty „Memory Stick”.
❑ Nie dopuszczaj do zawilgotnienia karty „Memory Stick”.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj kart „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ Wyładowania elektrostatyczne
❑ Zakłócenia elektryczne
❑ Szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Wysoką wilgotność
❑ Wpływ substancji żrących
❑ Przechowuj kartę „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty „Memory Stick Duo”. Nacisk może spowodować
uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
n 152 N
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
Wbudowane urządzenie magazynujące (dysk twardy lub dysk SSD) umożliwia przechowywanie dużej ilości danych, a także
zapewnia szybkie odczytywanie i zapisywanie danych. Niewłaściwa eksploatacja urządzenia magazynującego może jednak
łatwo spowodować jego uszkodzenie. Jeśli wbudowane urządzenie magazynujące ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie
można odzyskać. Dla uniknięcia utraty danych należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia magazynującego
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Nie umieszczaj komputera w pobliżu magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu
magazynującym.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj urządzenia magazynującego z komputera.
Środki ostrożności >
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
n 153 N
Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych
❑ Uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych nie zapewnia pełnego uwierzytelnienia użytkownika, ani pełnego
zabezpieczenia danych czy sprzętu.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikłe z użycia lub niemożności użycia
czytnika linii papilarnych.
❑ Szybkość rozpoznawania linii papilarnych zależy od warunków roboczych oraz zmienia się także w zależności od osoby.
❑ W przypadku konieczności zainicjalizowania wbudowanego urządzenia magazynującego, na przykład po wykonaniu
naprawy szablony linii papilarnych zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne zarejestrowanie.
❑ Obsługa i zarządzanie danymi związanymi z uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych musi być realizowane na
własne ryzyko użytkownika.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi
użytkownika.
❑ Czytnik linii papilarnych może działać nieprawidłowo lub może dojść do jego uszkodzenia w razie zarysowania jego
powierzchni:
❑ ciężkim lub ostro zakończonym przedmiotem;
❑ drobnymi przedmiotami lub kurzem, na przykład przez przesunięcie po czytniku linii papilarnych zabrudzonym
palcem.
❑ Przed skanowaniem linii papilarnych należy rozładować ładunki elektrostatyczne z palca, dotykając metalowego
przedmiotu, zwłaszcza w czasie suchej pory (np. zimą). Elektryczność statyczna może powodować nieprawidłowe
działanie czytnika linii papilarnych.
Środki ostrożności >
Używanie modułu TPM
n 154 N
Używanie modułu TPM
❑ Chociaż komputer jest wyposażony w funkcje zabezpieczeń TPM, funkcje te nie zapewniają pełnej ochrony danych
i sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i straty wynikające z korzystania
z tych funkcji.
❑ Po zainstalowaniu pakietu Infineon TPM Professional Package w komputerze należy ustawić kilka haseł modułu TPM.
Bez tych haseł nie będzie można przywrócić żadnych danych chronionych przez moduł TPM. Należy zapisać te hasła
i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.
❑ Przed przekazaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe ostatniego pliku archiwalnego
odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego
tajnego pliku i przechowywać je w przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Dane zapisane w TPM,
który jest osadzony na płycie głównej komputera mogą zostać utracone lub uszkodzone w toku naprawy.
❑ Podczas wykonywania napraw może nastąpić wymiana modułu TPM, jeśli wymiany wymaga płyta główna. W takim
przypadku należy użyć kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania
awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku do przywrócenia konfiguracji TPM.
❑ Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym
urządzeniu magazynującym. Wbudowane urządzenie magazynujące może być poddane inicjalizacji i zwrócone po
wykonaniu naprawy. W takiej sytuacji nie będzie można odtworzyć danych w urządzeniu przy użyciu kopii zapasowych
pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł
oraz osobistego tajnego pliku.
❑ Po zakończeniu pracy kreatora inicjalizacji TPM zadbać o skonfigurowanie automatycznych operacji wykonywania kopii
zapasowych. Jeśli po konfiguracji jest wyświetlane okno zawierające pole wyboru Run automatic backup now, zaznacz
to pole wyboru i dokonaj aktualizacji plików kopii zapasowych. Proces przywracania z wykorzystaniem plików kopii
zapasowych może nie powieść się, jeśli nie skonfigurujesz automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych.
❑ Użytkownik zarządza modułem TPM i korzysta z chronionych przez ten moduł danych na własne ryzyko. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.
Rozwiązywanie problemów >
n 155 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania
z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli przedstawione propozycje nie umożliwią
rozwiązania problemu, należy skorzystać z programu VAIO Care. Informacje na temat uruchamiania tego programu zawiera
temat Używanie programu VAIO Care (strona 35).
Jeśli problem nadal nie ustąpi, w celu uzyskania dalszej pomocy odwiedź jedną z witryn internetowych wymienionych
w sekcji Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
❑ Działanie komputera (strona 157)
❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 164)
❑ Odzyskiwanie/Przywracanie systemu (strona 165)
❑ Partycja (strona 169)
❑ Akumulator (strona 170)
❑ Wbudowana kamera (strona 172)
❑ Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) (strona 174)
❑ Bezprzewodowa sieć WAN (strona 178)
❑ Technologia BLUETOOTH (strona 179)
❑ Dyski optyczne (strona 182)
❑ Wyświetlacz (strona 187)
❑ Drukowanie (strona 193)
Rozwiązywanie problemów >
n 156 N
❑ Mikrofon (strona 194)
❑ Głośniki (strona 195)
❑ Tabliczka dotykowa (strona 197)
❑ Klawiatura (strona 198)
❑ Dyskietki (strona 199)
❑ Audio/wideo (strona 200)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 202)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 203)
❑ Stacja dokująca (strona 204)
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 157 N
Działanie komputera
Co zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Jeśli do komputera jest podłączony akumulator
dodatkowy, zadbaj o poprawne zainstalowanie i naładowanie obu akumulatorów (głównego i dodatkowego).
❑ Odłącz wszelkie podłączone urządzenia USB, a następnie uruchom ponownie komputer.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się,
że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji,
nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa
używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem
VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 158 N
Co zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty?
❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie
kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok
przycisku Zamknij
, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeśli ta procedura nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć
komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę
zasilacza sieciowego i włącz ponownie komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 159 N
Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć
komputer.
❑ Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 160 N
Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie do trybu
wstrzymania lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do trybu normalnego
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok
przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Co zrobić, jeśli wskaźnik ładowania miga szybko, a komputer nie uruchamia się?
❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer,
a następnie naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską
końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje zawiera temat Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli problem nadal nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij
akumulator i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe
lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 161 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co zrobić, jeśli komputer nie akceptuje wprowadzonego hasła i wyświetla komunikat
Enter Onetime Password?
Jeśli trzy kolejne razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby
sprawdzić, czy lampka wskaźnika zasilania zgaśnie. Odczekaj 10 do 15 sekund, a następnie ponownie uruchom komputer
i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery. Podczas wprowadzania hasła zwróć uwagę na
wielkość liter.
Co zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że jest zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
❑ Jeśli do komputera jest podłączona stacja dokująca, wykonaj jedną z następujących czynności:
❑ Wybierz Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), aby obraz był wyświetlany tylko na ekranie komputera
(strona 137).
❑ Wybierz Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) i zmień ustawienia wyjściowego urządzenia
wyświetlającego, tak aby obraz był wyświetlany tylko na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych
do stacji dokującej (strona 137).
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 162 N
Dlaczego ekran się nie wyłącza po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje i wygaszacze ekranu tymczasowo dezaktywują funkcję systemu operacyjnego, która wyłącza ekran
komputera lub przestawia komputer do trybu wstrzymania po określonym czasie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem,
zamknij takie aplikacje, jeśli są uruchomione, lub zmień wygaszacz ekranu.
Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych?
Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące
czynności:
1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie
komputer i spróbuj jeszcze raz.
!
Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
2
3
4
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić.
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń.
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do
komputera?
Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych.
1 Sprawdź, czy opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO
Control Center jest wyłączona (strona 163).
2 Uruchom ponownie komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11, aż logo VAIO zniknie.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 163 N
Dlaczego przy włączaniu komputera nie pojawia się logo VAIO?
Jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center
jest włączona, logo VAIO nie jest wyświetlane. Aby wyłączyć funkcję Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu
(Fast BIOS Startup Settings), wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij kolejno Informacje o systemie (System Information) i Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS
Startup Settings), aby wyłączyć to ustawienie.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 164 N
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera?
Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 33).
Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze?
W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem
zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych
aktualizacji systemu Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację w oparciu o harmonogram.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 165 N
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
Jak utworzyć Przywracanie systemu?
Przywracanie systemu można utworzyć za pomocą programu VAIO Care. Dyski te umożliwiają odzyskanie systemu
i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. Aby utworzyć dyski odzyskiwania, uruchom program
VAIO Care (strona 35), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie
(Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media).
!
Jeśli z komputerem nie została dostarczona stacja dokująca, należy użyć zewnętrznego napędu dysków optycznych (do nabycia
osobno).
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera?
Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą Przywracanie systemu lub obszaru odzyskiwania.
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care. Aby je
przywrócić, uruchom program VAIO Care (strona 35), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery
& restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 166 N
Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do
odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj.
2
Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 167 N
Jak zmniejszyć wielkość obszaru odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do
odzyskania systemu. Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany napęd monolityczny (SSD), można usunąć te dane,
aby zmniejszyć obszar odzyskiwania.
1
Aby za pomocą Przywracanie systemu (dysków optycznych) odzyskać komputer bez stacji dokującej, podłącz
zewnętrzny napęd dysków optycznych (do nabycia osobno) do komputera i do źródła zasilania.
2
Włóż dysk do napędu dysków optycznych albo podłącz dysk flash USB (do nabycia osobno) do portu USB, kiedy
komputer działa w trybie normalnym.
!
Użyj Przywracanie systemu utworzonych po otrzymaniu komputera.
3
Wyłącz komputer i włącz go ponownie.
✍
Jeśli używasz stacji dokującej, zewnętrznego napędu dysków optycznych lub dysku flash USB, naciśnij kilkakrotnie klawisz F11,
aż logo VAIO zniknie. Jeśli jednak opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie
VAIO Control Center jest włączona, logo VAIO nie jest wyświetlane. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 163).
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję VAIO Care - Pogotowie Systemu ( VAIO Care Rescue), i naciśnij klawisz
Enter.
5
Kliknij kolejno polecenia Narzędzia (Tools) i Uruchom zaawansowanego kreatora odzyskiwania (Start advanced
recovery wizard).
✍
Po wyświetleniu komunikatu Czy chcesz przeprowadzić ratowanie danych? (Do you need to rescue data?) utwórz w razie potrzeby
kopię zapasową danych.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie/Przywracanie systemu
n 168 N
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okno Wybierz typ odzyskiwania
(Select recovery type).
7
Wybierz opcję Odzyskiwanie niestandardowe - Usuń dane odzyskiwania (Custom recovery - Remove recovery contents).
8
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Powyższa procedura obejmuje przywracanie systemu. Wszelkie aplikacje i dane, które dodano na urządzeniu magazynującym przed
usunięciem danych odzyskiwania systemu, zostaną utracone.
Jeśli dane odzyskiwania systemu zostaną usunięte, procedurę odzyskiwania będzie można wykonać tylko przy użyciu Przywracanie
systemu.
Rozwiązywanie problemów >
Partycja
n 169 N
Partycja
Jak utworzyć partycję na dysku twardym?
W systemie Windows można utworzyć partycję bez odzyskiwania komputera.
1
Kliknij kolejno Start, Panel sterowania, System i zabezpieczenia i Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego
w obszarze Narzędzia administracyjne.
2
Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.
Jeśli do zalogowania się do komputera użyto standardowego konta użytkownika, może zostać wyświetlony monit
o podanie nazwy i hasła administratora.
3
Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C i wybierz polecenie Zmniejsz wolumin.
4
Wprowadź rozmiar partycji, którą chcesz utworzyć, w polu Wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia (w MB) i kliknij
przycisk Zmniejsz.
5
Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar Nieprzydzielone i wybierz polecenie Nowy wolumin prosty.
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
✍
Używając programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue), można utworzyć partycję podczas procedury
odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie programu VAIO Care (strona 35).
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 170 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora?
O stanie ładowania akumulatora informuje wskaźnik ładowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie
akumulatora (strona 25).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego, źródłem zasilania
komputera jest zasilacz, nawet jeśli w komputerze jest zainstalowany akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy doładować w następujących sytuacjach:
❑ Jeśli energia akumulator jest na wyczerpaniu i miga zarówno wskaźnik akumulatora, jak i wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Kiedy zbliża się koniec okresu użytkowania akumulatora, wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności jego wymiany.
Pojemność akumulatora można sprawdzić za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w programie VAIO Control Center.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie. Akumulator rozgrzewa się, kiedy komputer jest z niego zasilany. Jest to normalne zjawisko.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 171 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu do
trybu hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje o ręcznym włączaniu trybu hibernacji zamieszczono
w temacie Używanie trybu hibernacji (strona 32).
Dlaczego nie można naładować akumulatora całkowicie?
W programie VAIO Control Center została włączona funkcja dbania o akumulator, która wydłuża jego żywotność. Sprawdź
ustawienia w programie VAIO Control Center.
Co zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie do trybu hibernacji?
❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer,
a następnie naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską
końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nadal nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie.
Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, wyłącz komputer i wyjmij akumulator dodatkowy. Jeśli
problem nie ustąpi, naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij
oba akumulatory i zainstaluj je ponownie. Informacje o instalowaniu i wyjmowaniu akumulatora zawiera temat
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub
przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 172 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może używana przez więcej niż jedną aplikację naraz. Zamknij bieżącą aplikację przed
uruchomieniem innej. W modelach wyposażonych w funkcję Media Gallery nie można korzystać z żadnej innej aplikacji
używającej wbudowanej kamery w czasie, gdy jest wykorzystywana funkcja rozpoznawania gestów programu
Media Gallery.
❑ Podczas oglądania szybko poruszających się obiektów w oknie wizjera mogą być widoczne zakłócenia, takie jak
poziome pasy. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
Dlaczego zarejestrowane obrazy są niskiej jakości?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle fluoroscencyjnym mogą zawierać refleksy światła.
❑ W ciemnych fragmentach przechwyconych obrazów mogą występować zakłócenia.
❑ Wbudowana kamera lub powierzchnia wokół niej jest zabrudzona. Oczyść kamerę i powierzchnię wokół niej.
Zobacz Informacje o konserwacji komputera (strona 143).
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 173 N
Co zrobić, jeśli w przechwyconych filmach występują przerwy w obrazie lub dźwięku?
❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować pomijanie klatek. Więcej informacji zawiera plik pomocy
dołączony do aplikacji.
❑ Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.
❑ Ten problem może wystąpić, kiedy komputer działa w trybie oszczędzania energii, obniżającym wydajność procesora.
Informacje na temat sprawdzania bieżącego planu zasilania zawiera temat Wybieranie planu zasilania (strona 136).
Co zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, kiedy komputer jest zasilany
z akumulatora?
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego.
Co zrobić, jeśli występuje migotanie podczas wyświetlania przechwyconych obrazów?
Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluoroscencyjnej, ze względu na niezgodność
częstotliwości między lampą a migawką.
Aby zmniejszyć migotanie, skieruj kamerę w inną stronę lub zmniejsz jasność obrazów z kamery. W niektórych aplikacjach
można ustawić odpowiednie wartości dla jednej z właściwości kamery (np. źródło światła, Migotanie itp.), aby wyeliminować
migotanie obrazu.
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 174 N
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
Co zrobić, jeśli ikona VAIO Smart Network nie jest wyświetlana na pasku zadań?
❑ Kliknij ikonę
na pasku zadań i sprawdź, czy jest wyświetlana ikona VAIO Smart Network
.
❑ Jeśli na pasku zadań nie ma ikony VAIO Smart Network
, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy
i VAIO Smart Network, a następnie włącz wyświetlanie ikony na pasku zadań.
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 175 N
Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN?
❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby połączyć komputer z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN wykorzystującej pasmo 5 GHz, konieczne
jest wybranie opcji używania pasma 5 GHz lub pasm 2,4 GHz i 5 GHz na karcie Ustawienia bezprzewodowej sieci
LAN (Wireless LAN Settings) w oknie ustawień VAIO Smart Network. Komunikacja bezprzewodowa LAN (standard
IEEE 802.11a) wykorzystująca tylko pasmo 5 GHz, dostępna tylko w wybranych modelach, jest domyślnie wyłączona.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.
❑ Upewnij się, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2 Kliknij kolejno System i zabezpieczenia i Opcje zasilania.
3 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu dla bieżącego planu zasilania.
4 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
5 Kliknij dwukrotnie Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii.
6 Wybierz pozycję Maksymalna wydajność z listy rozwijanej.
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 176 N
Co zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer ma połączenie z punktem dostępowym.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 175).
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć LAN zależy od odległości oraz przeszkód między
urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe
oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci LAN, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępu jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 175).
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 177 N
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu
dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 175).
Czym są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami.
W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione
inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer),
jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz
na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Bezprzewodowa sieć WAN
n 178 N
Bezprzewodowa sieć WAN
Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu bezprzewodowej
sieci WAN?
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pobieranie danych z sieci 3G oraz czy została aktywowana przez operatora sieci
komórkowej. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z instrukcjami w temacie Wkładanie karty SIM (strona 74).
❑ Sieć telefonii komórkowej musi być dostępna na obszarze, na którym się znajdujesz. Skontaktuj się z usługodawcą,
aby uzyskać informacje o zasięgu sieci.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji Wireless WAN jest ustawiony w położeniu On w oknie VAIO Smart Network.
❑ Upewnij się, że w programie do zarządzania połączeniami prawidłowo skonfigurowano nazwę punktu dostępowego
(APN). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać prawidłową nazwę punktu
dostępowego. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji nazwy punktu dostępowego można znaleźć w pliku pomocy
oprogramowania do zarządzania połączeniami.
❑ Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami poprawnie wykrywa modem bezprzewodowej sieci WAN.
Wykrycie modemu bezprzewodowej sieci WAN może potrwać dłuższą chwilę.
✍
Aby uzyskać dodatkowe instrukcje na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO.
❑ Sprawdź. czy oprawka karty SIM jest prawidłowo zainstalowana w gnieździe karty SIM.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 179 N
Technologia BLUETOOTH
Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera?
❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw
przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa
najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje
można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH, jego
wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 180 N
Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie mogą połączyć się z komputerem?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH,
z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 179).
❑ Upewnij się, czy inne urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub
oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie BLUETOOTH.
Dlaczego połączenie BLUETOOTH działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie BLUETOOTH.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Jeśli wersja standardu BLUETOOTH zastosowana w urządzeniu BLUETOOTH, z którym chcesz nawiązać połączenie,
jest inna niż wersja używana w komputerze, szybkość połączenia może zostać obniżona.
❑ Komunikacja o dużej szybkości między komputerem a urządzeniami BLUETOOTH jest możliwa, jeśli komputer
i urządzenia są zgodne ze standardem BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Aby używać komunikacji
o dużej szybkości, należy włączyć w komputerze funkcję bezprzewodowej sieci LAN i funkcję BLUETOOTH.
!
Niektóre profile BLUETOOTH nie obsługują komunikacji o dużej szybkości.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia BLUETOOTH
n 181 N
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję BLUETOOTH na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję BLUETOOTH korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych
miejscach, na przykład w szpitalach lub na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń
BLUETOOTH, aby uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, aby mieć
pewność, że korzystanie z funkcji BLUETOOTH w komputerze jest dozwolone.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH po zalogowaniu się do komputera
z użyciem standardowego konta użytkownika?
Funkcja BLUETOOTH może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy
zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można korzystać z urządzeń BLUETOOTH po zmianie użytkownika?
Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia BLUETOOTH nie będą działać. Należy wylogować
się przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij,
a następnie kliknij polecenie Wyloguj.
Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi?
Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana.
Co zrobić, jeśli ikona BLUETOOTH nie jest wyświetlana na pasku zadań?
❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji BLUETOOTH jest ustawiony w pozycji On w oknie VAIO Smart Network.
❑ Aby wyświetlić ikonę BLUETOOTH na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3 Kliknij kartę Opcje o zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 182 N
Dyski optyczne
Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku?
Dysk, który komputer próbuje odczytać może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności:
1
Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie,
aby uruchomić ponownie komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych.
2
Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych.
3
Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Instrukcje czyszczenia dysku zawiera temat Dyski (strona 143).
Co zrobić, jeśli dysk nie wysuwa się z napędu?
❑ Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do źródła zasilania.
❑ Naciśnij przycisk wysuwania dysku w stacji dokującej.
❑ Jeśli przycisk wysuwania napędu nie działa, kliknij kolejno Start i Komputer, następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz opcję Wysuń.
❑ Spróbuj uruchomić komputer ponownie.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 183 N
Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku w komputerze?
❑ Upewnij się, że dysk został prawidłowo włożony do napędu. Zobacz Używanie napędu dysków optycznych (strona 47).
❑ Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku).
❑ Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj
następujące czynności:
1
Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję
Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych.
2
Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych.
3
Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Instrukcje czyszczenia dysku zamieszczono w temacie
Dyski (strona 143).
❑ Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:
❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4,
aby zwiększyć głośność do poziomu słyszalnego.
❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie
Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień.
❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio.
❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między
komputerem a głośnikami.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 184 N
❑ Upewnij się, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję System.
4
Kliknij pozycję Menedżer urządzeń w lewym okienku.
Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze.
Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub
ponowne zainstalowanie sterowników.
5
Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów dysków optycznych w komputerze.
6
Kliknij dwukrotnie wybrany napęd.
Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty Sterownik i klikając przycisk
Szczegóły sterownika.
7
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
❑ Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie dysków
optycznych, co może spowodować awarię napędu lub nieprawidłowe działanie.
❑ Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o kodzie regionu, odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje
na opakowaniu dysku, aby upewnić się czy kod regionu jest zgodny z napędem.
❑ Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może
spowodować awarię komputera.
❑ Upewnij się, że stacja dokująca jest prawidłowo podłączona do komputera i do źródła zasilania, a następnie ponów
próbę odtworzenia dysku.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 185 N
Co zrobić, jeśli nie można odtworzyć dysku Blu-ray lub gdy komputer zachowuje się
niestabilnie podczas odtwarzania dysku Blu-ray?
❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje nośniki Blu-ray.
❑ Aby odtwarzać dyski Blu-ray z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. W przypadku
wyświetlenia komunikatu z informacją o konieczności zaktualizowania klucza AACS należy postępować zgodnie
z wyświetlonymi instrukcjami.
!
W celu zaktualizowania klucza AACS komputer musi być połączony z Internetem.
❑ Komputer może nie odtwarzać niektórych materiałów z dysków Blu-ray, bądź może zachowywać się niestabilnie
podczas odtwarzania dysków Blu-ray. Aby odtwarzać takie materiały w normalny sposób, należy pobrać i zainstalować
najnowsze aktualizacje odtwarzacza dysków Blu-ray za pomocą programu VAIO Update.
Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji VAIO Update, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 33).
Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD?
❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu.
❑ Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może
powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu.
Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD?
❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania.
❑ Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem dysków optycznych. Napęd może nie obsługiwać
zapisywalnych dysków DVD niektórych producentów.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 186 N
Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray?
❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje funkcję zapisu na dyskach Blu-ray.
❑ Dyski BD-R nie umożliwiają ponownego zapisu. Na dysku BD-R nie można dodawać ani usuwać danych.
Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd dysków optycznych nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd dysków optycznych jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB. Jeśli tak nie jest,
zewnętrzny napęd dysków optycznych może nie działać poprawnie.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 187 N
Wyświetlacz
Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się?
❑ Jeśli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub
przeszedł do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Używanie trybów oszczędzania energii (strona 30).
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli obraz jest wyświetlany na monitorze zewnętrznym, naciśnij dwukrotnie klawisze Windows+P, a następnie naciśnij
klawisz Enter, aby wyświetlać obraz na ekranie komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 188 N
Co zrobić, jeśli obrazy lub filmy wideo nie są wyświetlane poprawnie?
❑ Zanim zaczniesz używać oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzać dyski DVD, dla opcji
liczby wyświetlania kolorów wybierz ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innej opcji może uniemożliwić
prawidłowe wyświetlanie obrazów w takich programach. Aby zmienić ustawienia wyświetlania kolorów, wykonaj
następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
3
Kliknij kartę Monitor.
4
W sekcji Kolory wybierz opcję True Color (32 bity).
❑ Nie należy zmieniać ustawień rozdzielczości ekranu ani liczby wyświetlanych kolorów podczas korzystania
z oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzania dysków DVD, ponieważ może to
spowodować błędy odtwarzania lub wpłynąć negatywnie na stabilność niektórych operacji w systemie.
Przed przystąpieniem do odtwarzania dysku DVD zaleca się także wyłączenie wygaszacza ekranu. Jeśli wygaszacz
ekranu nie zostanie wyłączony, może zostać uaktywniony podczas odtwarzania dysku DVD i uniemożliwić prawidłowe
odtwarzanie dysku. Niektóre wygaszacze ekranu automatycznie zmieniają rozdzielczość ekranu i liczbę wyświetlanych
kolorów.
Co zrobić, jeśli niektóre elementy nie mieszczą się na ekranie komputera?
Sprawdź, czy dla opcji rozmiaru tekstu wybrano ustawienie 100%. Jeśli tak nie jest, niektóre elementy, takie jak menu
aplikacji, mogą być wyświetlane nieprawidłowo w niektórych programach. Więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru
tekstu można uzyskać w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 189 N
Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub wyświetlaczu zewnętrznym podłączonym do
złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu?
❑ Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego z HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane
na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji zawiera temat Podłączanie telewizora do
portu HDMI (strona 118) lub Podłączanie ekranu komputera lub projektora (strona 116).
❑ Jeśli do komputera jest podłączona stacja dokująca, z bieżącym trybem grafiki jest Tryb ekranu komputera (Computer
Display mode), nie można wyświetlać obrazu na monitorze zewnętrznym podłączonym do portu HDMI w stacji
dokującej. Aby włączyć Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode), zobacz (strona 137).
Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora 3D podłączonego do złącza wyjściowego HDMI nie
ma obrazu 3D?
❑ Zmień ustawienia odtwarzania 3D. Aby zmienić te ustawienia, kliknij przycisk
w prawym dolnym rogu okna
PowerDVD BD. Więcej informacji na ten temat zawiera plik pomocy programu PowerDVD BD.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do telewizora 3D za pośrednictwem wzmacniacza audio-wideo, sprawdź,
czy wzmacniacz audio-wideo obsługuje odtwarzanie obrazu 3D.
❑ Sprawdź ustawienia rozdzielczości wyjściowej HDMI w komputerze. Jeśli rozdzielczość jest inna niż 1920 x 1080 lub
1280 x 720, obraz nie będzie wyświetlany w trybie 3D.
❑ Jeśli wyświetlasz obraz 3D w odbiorniku 3D TV bez podłączania stacji dokującej do komputera, wykonaj następujące
czynności:
1
Instrukcje podłączania telewizora 3D do komputera przy użyciu kabla HDMI i konfigurowania ustawień telewizora
zawiera temat Jak podłączyć telewizor do komputera (strona 118).
2
Naciśnij klawisze Fn+F7 i wybierz podłączony do komputera odbiornik 3D TV jako wyjściowe urządzenie wyświetlające.
❑ Więcej informacji o odtwarzaniu obrazu 3D można znaleźć w instrukcji dostarczonej z telewizorem 3D.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 190 N
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo?
❑ Jeśli sygnał wyjściowy wideo został skierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać
obrazu wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był
on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby wyświetlać obraz na
ekranie komputera, naciśnij dwukrotnie klawisze Windows+P, a następnie naciśnij klawisz Enter.
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim
wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć.
✍
Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie
Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być
inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze.
Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
❑ Naciśnij klawisze Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
❑ Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest
zablokowany.
Co zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu?
Aby wyświetlać obraz na ekranie komputera, naciśnij dwukrotnie klawisze Windows+P, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 191 N
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj.
2
Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Co zrobić, jeśli aplikacja nie działa poprawnie, kiedy do komputera jest podłączona
stacja dokująca?
❑ Jeśli wyświetlasz obraz jednocześnie na ekranie komputera i na monitorze zewnętrznym podłączonym do komputera
lub do stacji dokującej, wybierz jedno z tych urządzeń jako wyjściowe urządzenie wyświetlające. Sposób zmieniania
urządzenia wyjściowego obrazu opisano w temacie Wybieranie trybu grafiki (strona 137).
❑ Odłącz stację dokującą od komputera.
Jak zwiększyć wydajność komputera?
Podłączenie dostarczonej z komputerem lub opcjonalnej stacji dokującej umożliwia korzystanie z kart graficznych w stacji
dokującej i w komputerze w celu zwiększenia wydajności komputera.
Aby wyświetlać obraz na ekranie komputera, dla opcji trybu grafiki wybierz Tryb ekranu komputera (Computer Display
mode). Aby wyświetlać obraz tylko na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej,
wybierz Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) i zmień ustawienie wyjściowego urządzenia wyświetlającego.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie trybu grafiki (strona 137).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 192 N
Dlaczego nie mogę wyświetlać tego samego obrazu na ekranie komputera i na monitorze
zewnętrznym podłączonym do stacji dokującej?
Nie można jednocześnie wyświetlać tego samego obrazu na ekranie komputera i na monitorze lub monitorach
zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej.
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 193 N
Drukowanie
Co zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do złączy w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu do trybu
oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić
drukowanie. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij kartę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu
i zdalny panel.
Jeśli drukarka jest przyłączona do stacji dokującej, sprawdź, czy stacja dokująca jest przyłączona do źródła zasilania
sieciowego.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 194 N
Mikrofon
Co zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Komputer nie jest wyposażony w gniazdo mikrofonu. Nie ma możliwości używania mikrofonu zewnętrznego.
❑ Jeśli słuchawki redukujące hałas mają być używane jako mikrofon, należy zwrócić uwagę, aby słuchawki były prawidłowo
podłączone do gniazda słuchawek w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak uniknąć sprzężeń?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 195 N
Głośniki
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć
głośność do poziomu słyszalnego.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
❑ Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, dźwięk może nie być wystarczająco głośny.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 196 N
Co zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych
głośników? (strona 195).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 197 N
Tabliczka dotykowa
Co zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Przesuń palcem po strefie aktywnej, aby poruszać wskaźnikiem. Zobacz Używanie tabliczki dotykowej (strona 40).
❑ Możliwe, że tabliczka dotykowa została wyłączona. Naciśnij klawisze Fn+F1, aby ją włączyć. Zobacz Używanie tabliczki
dotykowej (strona 40).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli klawisze Alt+F4 nie działają, naciśnij klawisz Windows jeden raz, a następnie kilka razy klawisz ,, wybierz
polecenie Uruchom ponownie za pomocą klawiszy M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić
ponownie komputer.
❑ Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie nastąpi, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wybierz strzałkę obok przycisku
Zamknij za pomocą klawiszy m i ,, naciśnij klawisz Enter, wybierz polecenie Uruchom ponownie za pomocą klawiszy
M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 198 N
Klawiatura
Co zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij opcję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych
w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzić znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., mógł zostać przypadkowo naciśnięty klawisz Num Lk.
Sprawdź, czy lampka wskaźnikowa Num lock nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci, naciśnij klawisze Fn+Num Lk,
aby wyłączyć tę funkcję przed wprowadzeniem wspomnianych znaków.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 199 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona
Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż zgaśnie lampka wskaźnika w napędzie dyskietek.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek USB od komputera.
4
Podłącz ponownie stację dyskietek, wkładając wtyczkę kabla USB do portu USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając Start, następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i polecenie
Uruchom ponownie.
Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 200 N
Audio/wideo
Jak wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli żaden dźwięk nie jest słyszalny z urządzenia podłączonego do portu takiego jak port USB, port wyjściowy HDMI,
optyczny port wyjściowy lub gniazdo słuchawek, konieczna jest zmiana urządzenia wyjściowego dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk
Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 201 N
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego
HDMI, złącza optycznego lub gniazda słuchawek?
❑ Aby odsłuchiwać dźwięk za pomocą urządzenia podłączonego do jednego z portów, takiego jak złącze wyjściowe HDMI,
złącze optyczne albo złącze słuchawek, należy zmienić wyjściowe urządzenie dźwięku. Szczegółową procedurę zawiera
temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego dźwięku, wykonaj poniższe czynności:
1
Wykonaj czynności od 1 do 4 opisane w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę złącza HDMI lub S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania oraz głębię bitową (na przykład 48 000 Hz, 16 bity), jakie są obsługiwane przez
to urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
Dlaczego występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub pominięte klatki podczas
odtwarzania wideo wysokiej rozdzielczości (HD) zarejestrowanego przy użyciu kamery
cyfrowej AVCHD?
Odtwarzanie wideo wysokiej rozdzielczości (HD) wymaga znacznych zasobów sprzętowych, takich jak procesory główne,
procesory graficzne, pamięć systemowa komputera. Podczas odtwarzania wideo, niektóre operacje i/lub funkcje mogą być
niedostępne, a także mogą wystąpić przerwy w odtwarzaniu dźwięku, pominięte klatki oraz niemożność odtwarzania,
zależnie od konfiguracji komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 202 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co zrobić, jeśli w innych urządzeniach nie można użyć sformatowanej w komputerze
VAIO karty „Memory Stick”?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty „Memory Stick”.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki.
Przed sformatowaniem karty „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie
zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty „Memory Stick” na wbudowane urządzenie magazynujące, aby zachować dane lub obrazy.
2
Sformatuj kartę „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w temacie Formatowanie kart pamięci „Memory
Stick” (strona 59).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
„Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć
przypadkowego skasowania ich lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest
wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 203 N
Urządzenia peryferyjne
Co zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego
urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są
naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieci
elektrycznej.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty przy
pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą uniemożliwiać działanie urządzenia ze względu na nieprawidłową dystrybucję zasilania.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Dlaczego nie mogę ładować urządzenia USB podłączonego do portu USB z funkcją
zasilania?
Jeśli komputer jest wyłączony albo w trybie hibernacji lub wstrzymania, podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania.
Rozwiązywanie problemów >
Stacja dokująca
n 204 N
Stacja dokująca
Co zrobić, jeśli po odłączeniu stacji dokującej od komputera pojawia się komunikat
o błędzie?
❑ Nie można odłączać stacji dokującej od komputera, jeśli jakiekolwiek urządzenie podłączone do stacji dokującej jest
w użyciu albo napęd dysków optycznych zapisuje dane na dysku. Zapisz niezapisane dane, zakończ aplikacje
korzystające z tych urządzeń, a następnie spróbuj ponownie.
Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemu, zamknij system i wyłącz komputer oraz stację dokującą od komputera.
❑ Gdy energia akumulatora jest na wyczerpaniu, nie można odłączyć stacji dokującej od komputera. Należy naładować
akumulator lub wyłączyć komputer, a następnie spróbować ponownie.
❑ Przed odłączeniem stacji dokującej od komputera należy przełączyć się na pierwotnie zalogowanego użytkownika.
Odłączenie jej jako inny użytkownik może spowodować nieprawidłowe działanie.
Informacje o przełączaniu użytkowników można znaleźć w Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
❑ Przed odłączeniem stacji dokującej od komputera należy zamknąć aplikacje używające karty graficznej, takie jak gry,
odtwarzacze wideo i przeglądarki internetowe.
Dlaczego wskaźnik IN USE nie wyłącza się nawet po odłączeniu stacji dokującej od
komputera?
W przypadku odłączenia stacji dokującej od komputera, kiedy wskaźnik IN USE świeci, wskaźnik pozostaje zapalony.
Aby wyłączyć wskaźnik IN USE:
❑ Odłącz stację dokującą od zewnętrznego źródła zasilania.
❑ Ponownie podłącz stację dokującą do komputera i odłącz ją prawidłowo. Zobacz Odłączanie stacji dokującej od
komputera (strona 112).
Znaki towarowe >
n 205 N
Znaki towarowe
SONY i logo SONY są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
VAIO i logo VAIO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” i logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Corporation.
i.LINK jest oznaczeniem interfejsu IEEE 1394. i.LINK i logo i.LINK „ ” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, logo Blu-ray Disc i logo Blu-ray 3D są znakami towarowymi organizacji
Blu-ray Disc Association.
Znaki przedstawiające słowo i logo BLUETOOTH są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma
Sony Corporation używa ich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
podmiotów.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD jest znakiem towarowym firmy Corel Inc.
PowerDVD jest znakiem towarowym firmy CyberLink.Inc.
Znaki towarowe >
n 206 N
NVIDIA i 3D Vision są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
AMD, logo AMD Arrow, ATI i ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization i AMD-V
są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Logo SD jest znakiem towarowym.
Logo SDHC jest znakiem towarowym.
Logo SDXC jest znakiem towarowym.
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na
podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” została opracowana przez Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest używana przez firmę
Koozyt, Inc. na podstawie licencji.
„TransferJet” i logo „TransferJet” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Znaki towarowe >
n 207 N
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Funkcje urządzenia i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Z zakupionym modelem komputera mogły zostać dostarczone tylko niektóre z powyższych pakietów oprogramowania.
Uwaga >
n 208 N
Uwaga
© 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy
licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na
komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane
niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania
spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie
przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach
rejestrujących.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising