Sony | VPCY11S1E | Sony VPCY11S1E Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
Seria VPCY11
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat
komputera VAIO............................................................ 5
Kwestie związane z ergonomią..................................... 7
Podstawy obsługi................................................................ 9
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy... 10
Wskaźniki świetlne ...................................................... 17
Podłączanie do źródła zasilania.................................. 18
Korzystanie z akumulatora.......................................... 20
Bezpieczne wyłączanie komputera ............................. 27
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 28
Aktualizowanie komputera .......................................... 31
Używanie komputera VAIO............................................... 32
Używanie klawiatury.................................................... 33
Używanie tabliczki dotykowej...................................... 35
Używanie przycisków specjalnych .............................. 37
Używanie wbudowanej kamery................................... 38
Używanie kart pamięci „Memory Stick” ....................... 39
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci ............... 45
Korzystanie z Internetu ............................................... 51
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)............................... 52
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej ............. 53
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN..................58
Używanie funkcji Bluetooth..........................................62
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych...............................68
Podłączanie napędu dysków optycznych ....................69
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek .....71
Podłączanie zewnętrznego monitora...........................72
Wybór trybu ekranowego.............................................77
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów..............78
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu .........................80
Podłączanie urządzenia USB ......................................81
Podłączanie urządzenia i.LINK....................................83
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO.....................85
Ustawianie hasła .........................................................86
Korzystanie z technologii Intel(R) VT ..........................93
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center ...............94
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management.......95
Rozbudowa komputera VAIO............................................96
Dodawanie i usuwanie pamięci ...................................97
Środki ostrożności ...........................................................103
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ......................104
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji.......107
Obsługa komputera ...................................................108
n 3 N
Obsługa ekranu LCD................................................. 110
Korzystanie ze źródła zasilania................................. 111
Obsługa wbudowanej kamery ................................... 112
Obsługa dysków........................................................ 113
Korzystanie z akumulatora........................................ 114
Obsługa kart pamięci „Memory Stick” ....................... 115
Obsługa wbudowanego urządzenia
pamięci masowej....................................................... 116
Rozwiązywanie problemów ............................................ 117
Obsługa komputera................................................... 119
Aktualizacja/Zabezpieczenia systemu ...................... 125
Odzyskiwanie ............................................................ 127
Akumulator ................................................................ 129
Wbudowana kamera ................................................. 131
Praca w sieci (LAN/Wireless LAN)............................ 133
Bezprzewodowa sieć WAN (rozległa) ....................... 136
Technologia Bluetooth .............................................. 137
Dyski optyczne .......................................................... 141
Wyświetlacz .............................................................. 142
Drukowanie ............................................................... 146
Mikrofon .................................................................... 147
Głośniki ..................................................................... 148
Tabliczka dotykowa................................................... 150
Klawiatura ................................................................. 151
Dyskietki ....................................................................152
Audio-wideo ...............................................................153
Karta pamięci „Memory Stick”....................................155
Urządzenia peryferyjne..............................................156
Znaki towarowe ...............................................................157
Uwaga .............................................................................159
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika. Firma
Sony wykorzystuje w swoich komputerach najnowsze zdobycze technologii audio i video oraz technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych, czemu produkty Sony zawdzięczają swoją unikalność.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
Pozyskiwanie danych technicznych
Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Aby poznać konfigurację swojego komputera, należy odwiedzić witrynę VAIO Link pod adresem http://www.vaio-link.com.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 5 N
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej komputera VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie – opis podłączania podzespołów, konfigurowania, itd.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
2. Dokumentacja wyświetlana na ekranie
❑ Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) – charakterystyka komputera i informacje na temat rozwiązywania
typowych problemów.
Aby wyświetlić podręcznik ekranowy:
1
Kliknij Start
, Wszystkie programy oraz VAIO Documentation.
2
Otwórz folder odpowiadający wybranemu językowi.
3
Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.
✍
Można też ręcznie przeglądać podręczniki użytkownika, wybierając kolejno pozycje Komputer > VAIO (C:) (Twój napęd C) > Documentation > Documentation
i otwierając folder ze swoim językiem.
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows – kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji
pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, kliknij Start oraz Pomoc i obsługa
techniczna, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Microsoft Windows i naciśnij klawisz F1.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 6 N
3. Witryny pomocy technicznej
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z komputerem, należy odwiedzić witrynę VAIO-Link pod adresem
http://www.vaio-link.com w celu uzyskania wskazówek odnośnie usuwania problemów.
Inne informacje są również dostępne:
❑ Społeczność użytkowników Club VAIO pod adresem http://club-vaio.com umożliwia zadawanie pytań innym
użytkownikom komputerów VAIO.
❑ W celu uzyskania informacji o produkcie, prosimy odwiedzić naszą witrynę pod adresem http://www.vaio.eu/ lub nasz
sklep online pod adresem http://www.sonystyle-europe.com.
W przypadku bezpośredniego korzystania z witryny VAIO-Link, należy posiadać numer seryjny komputera VAIO. Numer ten
znajduje się na spodzie komputera VAIO, na jego tylnym panelu lub we wnęce akumulatora. W przypadku problemów
z odnalezieniem numeru seryjnego komputera, należy stosować się do wskazówek umieszczonych w witrynie VAIO-Link.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 7 N
Kwestie związane z ergonomią
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach otoczenia. Jeśli jest to możliwe, należy
uwzględnić następujące kwestie związane z ergonomią, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia
stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera – umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się
w pozycji poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas korzystania z klawiatury, jak i z urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Podczas używania komputera
często rób przerwy. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać zmęczenie oczu, napięcie mięśni i bóle
ścięgien.
❑ Meble i pozycja – usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby całe stopy dotykały
podłoża. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zbytnio do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 8 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera – użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też jasność
wyświetlacza.
❑ Oświetlenie – wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowało
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego – jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że kiedy siedzisz przed monitorem, ekran znajduje się na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 9 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy (strona 10)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 17)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 18)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 20)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 27)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 28)
❑ Aktualizowanie komputera (strona 31)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 10 N
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i portów przedstawionych na następnych stronach.
!
Ze względu na różne dane techniczne wygląd Twojego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku. Może on także zależeć od kraju
lub rejonu.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 11 N
Przód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 38)
Wskaźnik wbudowanej kamery MOTION EYE (strona 17)
Ekran LCD (strona 110)
Wbudowane głośniki (stereo)
Wbudowany mikrofon (mono)
Klawiatura (strona 33)
Tabliczka dotykowa (strona 35)
Prawy przycisk (strona 35)
Lewy przycisk (strona 35)
J Gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo”* (strona 39)
K Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 17)
L Gniazdo kart pamięci SD (strona 47)
*
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Przycisk VAIO (strona 37)
Przycisk ASSIST (strona 37)
Wskaźnik Num lock (strona 17)
Wskaźnik Caps lock (strona 17)
Wskaźnik Scroll lock (strona 17)
Wskaźnik WIRELESS (strona 17)
Wskaźnik ładowania akumulatora (strona 17)
Wskaźnik napędu dyskowego (strona 17)
Przełącznik WIRELESS (strona 53), (strona 58), (strona 62)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 13 N
Tył
A Złącze akumulatora (strona 20)
B Gniazdo karty SIM* (strona 58)
*
Tylko w wybranych modelach.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 14 N
Prawy bok
A Gniazdo ExpressCard/34 (strona 45)
B Porty USB* (strona 81)
C Gniazdo sieciowe (LAN) (strona 52)
D Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania (strona 17)
*
Zgodne ze standardem USB 2.0 i obsługujące wysokie/pełne/niskie prędkości
transmisji danych.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 15 N
Lewy bok
A
B
C
D
E
Gniazdo DC IN (strona 18)
F
G
H
I
Gniazdo USB* (strona 81)
*
Zgodne ze standardem USB 2.0 i obsługujące wysokie/pełne/niskie prędkości
transmisji danych.
Gniazdo zabezpieczeń
Otwory wentylacyjne
Gniazdo monitora (strona 73)
Gniazdo wyjściowe HDMI (strona 75)
4-stykowe gniazdo i.LINK (S400) (strona 83)
Gniazdo mikrofonowe (strona 80)
Gniazdo słuchawkowe (strona 71)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz złączy
n 16 N
Spód
A Otwory wentylacyjne
B Pokrywa komory modułów pamięci (strona 97)
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 17 N
Wskaźniki świetlne
Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci się na zielono, jeśli komputer jest włączony, powoli miga na pomarańczowo, jeśli komputer znajduje się
w stanie uśpienia, natomiast jest wyłączony, jeśli komputer został wyłączony lub znajduje się w trybie hibernacji.
Ładowanie
Świeci się, jeśli akumulator jest ładowany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w temacie Ładowanie
akumulatora (strona 23).
Dostęp do nośnika
Świeci się podczas zapisywania danych na karcie pamięci, np. „Memory Stick” lub SD, lub ich odczytywania
z karty. (Jeśli wskaźnik świeci się, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać). Jeśli
wskaźnik się nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Wbudowana kamera MOTION EYE
Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera.
Napęd dyskowy
Świeci się podczas zapisywania lub odczytywania danych za pomocą wbudowanego urządzenia pamięci
masowej. Jeśli wskaźnik się świeci, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać.
Num lock
Wciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Jeśli wskaźnik się nie świeci, klawiatura numeryczna jest wyłączona.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Wciśnij przycisk Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik się świeci, naciśnięcie klawisza Shift
powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik Caps lock
nie świeci się, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci się, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa inaczej w poszczególnych
programach i nie działa w niektórych z nich.
Świeci się, gdy jest dostępna co najmniej jedna sieć bezprzewodowa.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 18 N
Podłączanie do źródła zasilania
Do zasilania komputera można użyć zasilacza sieciowego lub akumulatora.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do źródła zasilania i posiada zainstalowany akumulator, korzysta on z zasilania
sieciowego.
✍
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
✍
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka.
Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Patrz Używanie trybu hibernacji (strona 30).
n 19 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
Korzystanie z akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) do wewnątrz.
n 20 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 21 N
3
Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach komory akumulatora wejdą
w szczeliny w kształcie litery U (3) po obu stronach akumulatora.
4
Wciśnij akumulator do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK na zewnątrz, aby zamocować akumulator w komputerze.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 22 N
Sposób wyjęcia akumulatora
!
Jeśli akumulator zostanie wyjęty podczas działania komputera, który nie jest podłączony do zasilacza sieciowego, lub też jeśli zostanie wyjęty w trybie uśpienia
komputera, może dojść do utraty danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) do wewnątrz.
3
Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE (2), wsuń czubek palca pod klapkę (3)
akumulatora i obróć ją w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.
!
Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy
Sony, zaprojektowanymi do tego modelu. Jeśli zostanie zainstalowany niewłaściwy akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 23 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się podczas ładowania akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom
naładowania akumulatora zbliży się do maksymalnego wybranego poziomu.
Wskaźnik ładowania akumulatora
Znaczenie
Świeci się na pomarańczowo
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga równocześnie z zielonym
wskaźnikiem zasilania
Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny)
Miga równocześnie z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania
Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb uśpienia)
Szybko miga na pomarańczowo
Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią lub
odblokowaniem akumulatora.
!
Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 24 N
✍
Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do sieci. Akumulator jest ładowany podczas korzystania
z komputera.
Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, należy albo podłączyć zasilacz w celu naładowania akumulatora, albo wyłączyć
komputer i zainstalować w nim w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo wyładowanego akumulatora nie ma wpływu
na czas przydatności akumulatora do użycia.
Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub urządzeń peryferyjnych komputer może nie przejść do trybu hibernacji nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora.
Aby uniknąć utraty danych w czasie zasilania komputera z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 25 N
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Pojemność akumulatora stopniowo zmniejsza się, gdy zwiększa się liczba doładowań akumulatora lub zwiększa się czas
używania akumulatora. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości akumulatora, należy sprawdzać jego pojemność i zmieniać
ustawienia akumulatora.
Aby sprawdzić pojemność ładowania akumulatora
1
Kliknij Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij opcję Power Management, a następnie Battery.
✍
Dodatkowo, można włączyć funkcję ochrony akumulatora w celu przedłużenia żywotności akumulatora.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 26 N
Zwiększanie trwałości akumulatora
Gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym, można wydłużyć czas jego pracy, stosując poniższe metody.
❑ Zmniejsz jasność monitora LCD.
❑ Używaj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 28).
❑ Zmień ustawienia oszczędzania energii w oknie Opcje zasilania. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zobacz
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management (strona 95).
❑ Za pomocą programu VAIO Control Center ustaw w Long Battery Life Wallpaper Setting tapetę pulpitu.
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
n 27 N
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij.
3
Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy
innych użytkowników, a następnie poczekaj, aż komputer automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik zasilania przestanie się świecić.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 28 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Aby wydłużyć czas działania akumulatora, można skorzystać z ustawień oszczędzania energii. Oprócz normalnego trybu
działania, komputer umożliwia wybranie jednego z dwóch trybów oszczędzania energii, zależnie od oczekiwań użytkownika:
uśpienia i hibernacji.
!
Jeżeli zamierzasz nie używać komputera przez dłuższy okres czasu, a komputer jest odłączony od zasilania sieciowego, przestaw go do trybu hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W trybie tym
wskaźnik zasilania świeci się na zielono.
Tryb uśpienia
Tryb uśpienia powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przestawienie wbudowanego urządzenia pamięci
masowej i procesora do trybu niskiego zużycia energii. W trybie tym pomarańczowy wskaźnik zasilania miga
powoli. Komputer wychodzi z trybu uśpienia szybciej niż z trybu hibernacji. Tryb uśpienia zużywa jednak więcej
energii niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
Przy przejściu komputera do trybu hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu
pamięci masowej, a zasilanie zostaje wyłączone. Nawet po wyczerpaniu akumulatora dane nie zostaną
utracone. W trybie tym wskaźnik zasilania nie świeci się.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 29 N
Używanie trybu uśpienia
Jak aktywować tryb uśpienia
Kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę
obok przycisku Zamknij i opcję Uśpij.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to utratę wszystkich niezapisanych
danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F12.
Ewentualnie kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę obok przycisku Zamknij i opcję Hibernuj.
!
Nie przenoś komputera, aż wskaźnik zasilania nie przestanie świecić.
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
n 30 N
Podstawy obsługi >
Aktualizowanie komputera
n 31 N
Aktualizowanie komputera
Aby zapewnić sprawniejsze i bezpieczniejsze działanie komputera, należy przeprowadzać aktualizacje komputera VAIO przy
użyciu następujących aplikacji.
Funkcja VAIO Update automatycznie powiadamia użytkownika o nowych aktualizacjach zwiększających wydajność
komputera oraz pobiera i instaluje na komputerze.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy oraz VAIO Update 5, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
Używanie komputera VAIO >
n 32 N
Używanie komputera VAIO
W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 33)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 35)
❑ Używanie przycisków specjalnych (strona 37)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 38)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 39)
❑ Korzystanie z innych modułów/kart pamięci (strona 45)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 51)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 52)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 53)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (strona 58)
❑ Używanie funkcji Bluetooth (strona 62)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 33 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, których funkcja jest uzależniona od modelu komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
✍
Niektóre funkcje klawiatury mogą być używane dopiero po zakończeniu uruchamiania systemu operacyjnego.
Kombinacja/funkcja
Funkcja
Fn + % (F2): wyciszenie
Służy do włączania lub wyłączania wbudowanych głośników lub słuchawek.
Fn + 2 (F3/F4): regulacja głośności
Zmienia poziom głośności.
Aby zwiększyć głośność, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F4, a następnie klawisz M lub ,.
Możesz też kilkakrotnie nacisnąć klawisze Fn+F4.
Aby zmniejszyć głośność, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F3, a następnie klawisz m lub <.
Możesz też kilkakrotnie nacisnąć klawisze Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): regulacja jasności
Pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby wzmocnić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F6 lub naciśnij kombinację
klawiszy Fn+F6, a następnie naciśnij klawisz M lub ,.
Aby osłabić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F5 lub naciśnij kombinację
klawiszy Fn+F5, a następnie naciśnij klawisz m lub <.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 34 N
Kombinacja/funkcja
Funkcja
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia sygnału wizyjnego między ekranem komputera i monitorem
zewnętrznym, jednoczesne wyświetlanie obrazu na obu ekranach i wyświetlanie w taki sposób,
aby oba ekrany tworzyły pojedynczy pulpit. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienie
wyjścia sygnału wizyjnego.
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Po odłączeniu od komputera przewodu sygnałowego wizji, gdy zewnętrzny monitor jest wybrany jako docelowe wyjście
sygnału wizyjnego, ekran komputera zostanie wygaszony. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7,
przytrzymując naciśnięty klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ustawić wyjście sygnału wizyjnego na
ekran komputera.
Wyświetlanie obrazu na wielu ekranach może być niedostępne w zależności od systemu operacyjnego działającego na
komputerze.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): powiększenie
(F12): hibernacja
Umożliwia zmianę rozmiarów obrazu lub dokumentu wyświetlanego w danej aplikacji.
Aby zmniejszyć widok, uzyskując efekt oddalenia, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F9.
Aby zwiększyć widok, uzyskując efekt przybliżenia, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F10.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do aplikacji VAIO
Control Center.
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia, stany
systemu i podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych są zapisywane na wbudowanym
urządzeniu pamięci masowej, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system
do poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w sekcji Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 28).
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 35 N
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynność ta powoduje wyświetlenie menu skrótów
zależnego od kontekstu.
Przeciąganie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń
palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej. Podczas przewijania w pionie lub w poziomie możesz wykonywać
palcem koliste ruchy na powierzchni tabliczki dotykowej, aby przewijać bez odrywania od niej palca (funkcja przewijania
jest dostępna tylko w przypadku aplikacji, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej).
Przerzucanie
Szybkim ruchem przesuń dwoma palcami w jednej linii po powierzchni tabliczki dotykowej. W przeglądarkach
internetowych i programach do wyświetlania obrazów wykonanie tego gestu w lewo lub w prawo powoduje przejście
odpowiednio do poprzedniej lub do następnej strony.
Uszczypnięcie
W niektórych programach wykonanie gestu przypominającego „szczypanie” tabliczki dotykowej aktywuje funkcję
powiększania. Rozwarcie palców powoduje powiększenie obrazu, a ich zwarcie – pomniejszenie go.
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 36 N
✍
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, należy użyć aplikacji VAIO
Control Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie
można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.
Używanie komputera VAIO >
Używanie przycisków specjalnych
n 37 N
Używanie przycisków specjalnych
Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji.
Przycisk specjalny
Funkcje
Przycisk ASSIST
Gdy komputer działa się w trybie normalnym lub uśpienia, naciśnięcie przycisku uruchamia program VAIO Care.
Gdy komputer jest wyłączony lub znajduje się w trybie hibernacji, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia
aplikację VAIO Recovery Center.
Przycisk VAIO
W zależności od modelu komputera uruchamia program Media Gallery lub powoduje włączenie lub
wyłączenie dźwięku.
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
n 38 N
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE.
Za pomocą zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu można:
❑ rejestrować zdjęcia i filmy,
❑ wykrywać i rejestrować ruch obiektów w celu monitorowania,
❑ edytować zarejestrowane dane.
✍
Włączenie komputera powoduje uaktywnienie wbudowanej kamery.
Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można prowadzić wideokonferencję.
!
Uruchamianie programu do komunikacji lub programu do edycji materiałów wideo albo kończenie pracy tych programów nie włącza ani nie wyłącza wbudowanej kamery.
Nie włączaj trybu uśpienia ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery.
Aby skorzystać z zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 3
i WebCam Companion 3.
2
W głównym oknie programu kliknij żądaną ikonę.
Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
✍
Aby rejestrować obraz lub film w ciemnym pomieszczeniu, kliknij ikonę Capture w oknie głównym, a następnie kliknij ikonę WebCam Settings i w oknie właściwości
wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 39 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Ich budowa opiera się na układach scalonych i zostały
zaprojektowane do wymiany oraz współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ karty pamięci są wymienne, można ich używać do
przechowywania danych poza komputerem.
Przed użyciem kart pamięci „Memory Stick”
Gniazdo „Memory Stick Duo” w komputerze umożliwia stosowanie nośników następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo. Karty w rozmiarze standardowym nie są obsługiwane.
Aby uzyskać najnowsze informacje o kartach pamięci „Memory Stick”, odwiedź witrynę [memorystick.com] pod adresem
http://www.memorystick.com/en/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 40 N
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę pamięci „Memory Stick” do komputera?
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj nośnika do gniazda na siłę.
✍
Jeśli karty pamięci „Memory Stick” nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób.
Karta pamięci „Memory Stick” jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartość zostaje wyświetlona na ekranie. Jeśli na pulpicie nie pojawi się okno
z zawartością karty pamięci, kliknij przycisk Start, Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda w komputerze.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 41 N
!
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick Micro” („M2”) należy umieścić ją w adapterze „M2” w rozmiarze Duo. Jeśli karta pamięci „M2” zostanie umieszczona
bezpośrednio w gnieździe „Memory Stick Duo” bez użycia adaptera, jej wyjęcie z gniazda może być niemożliwe.
Jak wyjąć kartę pamięci „Memory Stick” z komputera
!
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Przesyłanie dużej ilości danych
może zająć sporo czasu, dlatego też przed wyjęciem karty pamięci „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik zgasł.
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci „Memory Stick”.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyjmij kartę pamięci „Memory Stick” z gniazda.
!
Zawsze wyjmuj kartę „Memory Stick” ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 42 N
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę pamięci „Memory Stick”?
Karta pamięci „Memory Stick” jest sformatowana fabrycznie i jest gotowa do użytku.
Jeśli chcesz ją ponownie sformatować, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się, że nie
zawiera ona wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij Start i Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci „Memory Stick” i wybierz opcję Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plików, ponieważ może to spowodować awarię.
✍
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Start.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty pamięci „Memory Stick” zależy od jej rodzaju.
n 43 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 44 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci „Memory Stick”
❑ Komputer jest zgodny z kartami pamięci „Memory Stick” firmy Sony o pojemności do 32 GB, które są dostępne
w sprzedaży od września 2009 roku. Producent nie gwarantuje jednak, zgodności ze wszystkimi rodzajami kart pamięci
„Memory Stick”.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do
gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty pamięci „Memory Stick” z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart pamięci „Memory Stick” przy użyciu kilku adapterów nie gwarantuje zgodności.
❑ „MagicGate” to ogólna nazwa technologii ochrony praw autorskich opracowanej przez firmę Sony. Korzystanie z tej
technologii umożliwiają karty „Memory Stick” opatrzone logo „MagicGate”.
❑ Wykorzystywanie nagranych danych audio i/lub obrazów do celów innych niż osobiste, bez wcześniejszej zgody
właściciela praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego. Karty pamięci „Memory Stick” zawierające dane,
które podlegają ochronie przez prawo autorskie, mogą być używane tylko zgodnie z prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci „Memory Stick” do gniazda jednocześnie. Nieprawidłowe włożenie karty
pamięci może spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i karty.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 45 N
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Używanie modułu ExpressCard
Komputer jest wyposażony w gniazdo ExpressCard/34* służące do wymiany danych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi,
kamerami, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo. Gniazdo to jest przystosowane tylko do modułu
ExpressCard/34 (o szerokości 34 mm)*.
*
Nazywane dalej w niniejszej instrukcji odpowiednio gniazdem ExpressCard i modułem ExpressCard.
Jak włożyć moduł ExpressCard do komputera
1
Znajdź gniazdo modułu ExpressCard.
2
Delikatnie wciśnij moduł ExpressCard do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wsuwaj modułu na siłę.
✍
Jeśli modułu nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób.
Używaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modułu ExpressCard.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera
✍
Możesz pominąć czynności 1–4, jeśli:
- komputer jest wyłączony;
- na pasku zadań nie jest wyświetlana ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu;
- urządzenie, które chcesz odłączyć, nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu.
1
Znajdź gniazdo modułu ExpressCard.
2
Na pasku zadań kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników.
3
Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć.
4
Aby wyjąć moduł ExpressCard, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5
Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty.
6
Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.
n 46 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 47 N
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem kart pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat obsługiwanych typów kart pamięci znajdującymi się w odpowiedniej
witrynie pomocy technicznej, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak włożyć kartę pamięci SD do komputera?
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.
✍
Ikona karty pamięci SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda w komputerze.
n 48 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD z komputera
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci SD.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta z komputera.
4
Wyjmij kartę pamięci SD z gniazda.
n 49 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 50 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Uwagi ogólne dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Należy używać kart pamięci, które są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty pamięci z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu ani
wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Do gniazda kart pamięci nie próbuj wkładać karty pamięci lub adaptera kart pamięci innego typu. Wyjęcie niezgodnej
karty pamięci lub adaptera kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może
spowodować uszkodzenie komputera.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer jest zgodny z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży we wrześniu 2009 r. Producent nie
gwarantuje jednak, zgodności ze wszystkimi rodzajami kart pamięci.
❑ Przeprowadzono testy, które wskazują, że w komputerze VAIO mogą być używane karty pamięci SD o pojemności
maksymalnej 2 GB oraz karty pamięci SDHC o pojemności maksymalnej 32 GB.
❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie umożliwia korzystania z funkcji szybkiego przesyłania danych w kartach
pamięci SD i SDHC.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 51 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą Internetu (ISP) i skonfigurowanie urządzeń
wymaganych dla podłączenia komputera do Internetu.
Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:
❑ łącze światłowodowe (ang. Fiber to the Home, FTTH),
❑ cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL),
❑ modem sieci kablowej,
❑ łącze satelitarne,
❑ zwykłe łącze telefoniczne.
Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera
można uzyskać od usługodawcy internetowego.
✍
Aby podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w punkcie Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 53).
!
Po podłączeniu komputera do Internetu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu jego ochrony przed zagrożeniami z sieci.
W zależności od warunków umowy zawartej z usługodawcą internetowym, konieczne może być podłączenie do komputera zewnętrznego modemu, np. modemu
telefonicznego ze złączem USB, modemu DSL lub modemu sieci kablowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień połączenia i konfiguracji modemu znajdują się
w podręczniku dostarczonym wraz z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 52 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla LAN. Jedną końcówkę kabla
LAN (niebędącego częścią zestawu) podłącz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe
informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do LAN można otrzymać od administratora sieci.
✍
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze.
Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych poniżej), wysokie napięcie przesłane do gniazda może spowodować
awarię, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 53 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
Bezprzewodowe sieci lokalne LAN (WLAN) umożliwiają bezprzewodowe podłączenie komputera do sieci.
Sieć WLAN jest oparta na poniższym standardzie IEEE 802.11a/b/g/n, który określa działanie stosowanej technologii.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Standard WLAN
Zakres częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację
z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W modelach zgodnych ze standardem
IEEE 802.11b/g/n, wykorzystywane może być
jedynie pasmo 2,4 GHz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 54 N
Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci lokalnej
Ogólne uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci lokalnej
❑ W niektórych krajach lub rejonach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną
liczbą kanałów). Przed aktywowaniem funkcji WLAN należy dokładnie przeczytać przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci lokalnej.
❑ Standardu IEEE 802.11a oraz standardu IEEE 802.11n nie można stosować w sieciach ad hoc.
❑ Pasmo 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych jest też używane
przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych są wyposażone
w technologie minimalizujące zakłócenia pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą
spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń.
❑ Szybkość przesyłania danych oraz zasięg zależą od:
❑ odległości między komunikującymi się urządzeniami,
❑ występowania przeszkód pomiędzy urządzeniami,
❑ konfiguracji urządzeń,
❑ warunków radiowych,
❑ otoczenia w tym występowania ścian i materiałów z których są zbudowane,
❑ stosowanego oprogramowania.
❑ Komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być mniejsza niż wyświetlana na ekranie komputera.
❑ Używanie w tej samej sieci bezprzewodowej produktów WLAN zgodnych z różnymi standardami wykorzystującymi to
samo pasmo, może, ze względu na zakłócenia radiowe, spowodować zmniejszenie szybkości komunikacji. Z tego
względu, produkty WLAN są zaprojektowane tak, aby zmniejszyć szybkość komunikacji w celu zapewnienia komunikacji
z innym produktem WLAN, pod warunkiem, że jest ono zgodne z innym standardem wykorzystującym to samo pasmo.
Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie
dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 55 N
Uwaga dotycząca szyfrowania danych
Standard WLAN obejmuje następujące metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) – protokół zabezpieczeń,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje
IEEE i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje oparte na standardach wymiennych rozszerzeń
bezpieczeństwa, które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA
został zaprojektowany w taki sposób, aby był zgodny z przyszłą specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on
rozszerzony protokół szyfrowania danych TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie
użytkownika przy użyciu standardu 802.1X i protokołu EAP (ang. Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie
danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego
stosowane są inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych gwarantujące prywatność, takie jak: hasła,
pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard WPA2, druga generacja
standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci. Został zaprojektowany tak,
aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b, 802.11a, 802.11g
i 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i, WPA2
gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST
(National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte
na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 56 N
Nawiązywanie połączeń w bezprzewodowej sieci lokalnej
W pierwszej kolejności konieczne jest nawiązanie bezprzewodowego połączenia lokalnego między komputerem a punktem
dostępowym (do nabycia osobno). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Pomoc i obsługa techniczna
systemu Windows.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym.
Jak nawiązać połączenie w bezprzewodowej sieci lokalnej?
1
Upewnij się, że punkt dostępowy został skonfigurowany.
Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
2
Włącz przełącznik WIRELESS.
3
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
4
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok żądanej opcji bezprzewodowej, aby przełączyć go
do pozycji On.
Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
5
Kliknij na pasku zadań ikonę
6
Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz.
✍
lub
.
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z 8–63 znaków
alfanumerycznych lub z 64 znaków heksadecymalnych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 57 N
Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną
Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Wireless LAN, aby przestawić go do pozycji Off.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 58 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej w każdym miejscu, w którym jest dostępny sygnał sieci telefonii komórkowej.
Bezprzewodowa sieć WAN może być niedostępna w niektórych krajach lub obszarach geograficznych. Aby dowiedzieć się,
w których krajach lub obszarach geograficznych jest dostępna bezprzewodowa sieć WAN, patrz Przepisy dotyczące
bezprzewodowej sieci WAN w publikacji Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 59 N
Wkładanie karty SIM
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw umieścić kartę SIM w gnieździe karty SIM w komputerze. Karta
SIM znajduje się na płytce o rozmiarach zbliżonych do wielkości karty kredytowej.
✍
W zależności od kraju i zakupionego modelu komputera użytkownik może otrzymać odpowiednią ofertę od operatora sieci komórkowej polecanego przez VAIO. W takim
przypadku karta SIM znajduje się w pakiecie SIM operatora (w kartonowym opakowaniu) albo została już zainstalowana w gnieździe karty SIM. Jeśli karta SIM nie
została dostarczona z komputerem, można ją zakupić u wybranego operatora sieci komórkowej.
Jak włożyć kartę SIM do komputera
1
Wyłącz komputer.
2
Wyjmij akumulator z komputera.
✍
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Sposób wyjęcia akumulatora (strona 22).
3
Wyjmij kartę SIM (1), wypychając ją z płytki.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
4
n 60 N
Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM obwodami drukowanymi skierowanymi ku górze.
!
Nie należy dotykać obwodów drukowanych na karcie SIM. Wkładając i wyjmując kartę należy przytrzymywać komputer, aby uniemożliwić jego przemieszczenie.
Należy uważać, aby nie uszkodzić karty SIM, na przykład przez wygięcie lub nadmierne ściskanie.
5
Zainstaluj ponownie akumulator.
!
Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 61 N
Nawiązywanie połączeń w bezprzewodowej sieci WAN
Jak nawiązać połączenie w bezprzewodowej sieci WAN
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Wireless WAN, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart
Network.
4
Po wyświetleniu monitu wprowadź swój kod PIN.
5
Może być także konieczne wprowadzenie informacji APN uzyskanych od operatora sieci telefonicznej.
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zobacz plik pomocy dołączony do programu VAIO
Smart Network i zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 62 N
Używanie funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami
z funkcją Bluetooth®, np. innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi
urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu 10 metrów na otwartej przestrzeni.
Bezpieczeństwo technologii Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się
komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia
Bluetooth.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do
uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać
ponownie klucza.
✍
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń, takich jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 63 N
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu
komórkowego, palmtopa, zestawu słuchowego, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 64 N
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth?
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth. Informacje
na temat konfigurowania funkcji Bluetooth i korzystania z niej można wyszukać w oknie Pomoc i obsługa techniczna
systemu Windows.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawić go do położenia On.
Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 65 N
Przerywanie komunikacji za pomocą technologii Bluetooth
Jak przerwać komunikację za pomocą technologii Bluetooth?
1
Wyłącz urządzenie Bluetooth, które komunikuje się z komputerem.
2
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawić go do położenia Off.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 66 N
Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ występowania przeszkód takich jak ściany,
❑ odległości między urządzeniami,
❑ materiału użytego do budowy ścian,
❑ bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych,
❑ zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych,
❑ konfiguracji urządzeń,
❑ typu aplikacji,
❑ typu systemu operacyjnego,
❑ wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze,
❑ rozmiaru przesyłanych plików.
❑ Przy przesyłaniu dużych plików może niekiedy dojść do ich uszkodzenia, spowodowanego ograniczeniami standardu
Bluetooth oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być
różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio – na
podłączonym do niego urządzeniu z funkcją Bluetooth. Jest to częste zjawisko w przypadku używania komunikacji
Bluetooth i nie świadczy ono o nieprawidłowości.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 67 N
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane
przez inne urządzenia. Urządzenia z funkcją Bluetooth są wyposażone w technologię, która minimalizuje zakłócenia
pochodzące z innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Jednoczesne użycie funkcji Bluetooth i sieciowych
urządzeń bezprzewodowych może jednak powodować zakłócenia radiowe, których wynikiem będzie zmniejszenie
szybkości transmisji i ograniczenie zasięgu.
✍
Przed użyciem funkcji Bluetooth należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi technologii Bluetooth.
❑ Funkcja Bluetooth może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji oprogramowania
wykorzystanej przez producenta.
❑ Podłączanie wielu urządzeń Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem będzie
niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy ono
o nieprawidłowości.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
n 68 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Możesz rozszerzyć funkcjonalność komputera VAIO przy użyciu różnych gniazd w komputerze.
❑ Podłączanie napędu dysków optycznych (strona 69)
❑ Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek (strona 71)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 72)
❑ Wybór trybu ekranowego (strona 77)
❑ Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów (strona 78)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 80)
❑ Podłączanie urządzenia USB (strona 81)
❑ Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 83)
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
n 69 N
Podłączanie napędu dysków optycznych
Aby móc korzystać w komputerze z dysku optycznego, należy podłączyć do niego zewnętrzny napęd optyczny (niebędący
częścią zestawu).
Podłączanie napędu dysków optycznych
!
Przed uruchomieniem jakiegokolwiek zainstalowanego wcześniej programu korzystającego z dysku optycznego należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd
optyczny.
Przed używaniem napędu, należy podłączyć go do źródła zasilania. Komputer obsługuje wyłącznie napędy dysków optycznych zasilanych bezpośrednio za pomocą
źródła zasilania sieciowego.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
Jak podłączyć napęd dysków optycznych
1
Podłącz napęd dysku optycznego do gniazdka sieciowego (1).
2
Wybierz port USB (2)
3
Włóż jedną z wtyczek kabla (3) do portu USB, a drugą podłącz do napędu optycznego.
.
✍
Instrukcje podłączania kabla USB do napędu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zewnętrznym napędem dysków optycznych.
Odłączenie napędu, gdy komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), może spowodować awarię komputera.
n 70 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
n 71 N
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne wyjściowe urządzenia dźwiękowe (niebędące częścią zestawu), takie jak
głośniki lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
✍
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do gniazda słuchawkowego (2) i za pomocą przewodu głośnikowego (3) (niebędącego
częścią zestawu).
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
Podłączanie zewnętrznego monitora
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
n 72 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 73 N
Podłączanie monitora lub projektora
Do komputera można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz, np. monitor lub projektor.
Podłączenie monitora lub projektora
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora lub projektora do gniazdka sieciowego.
2
Podłącz monitor lub projektor do gniazda monitora (2) w komputerze za pomocą przewodu sygnałowego wizji (3).
✍
W razie konieczności podłącz gniazdo słuchawkowe projektora do gniazda słuchawkowego (4) i w komputerze za pomocą przewodu głośnikowego (5).
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 74 N
!
Komputer jest zgodny ze standardem HDCP i umożliwia szyfrowanie kanału transmisji cyfrowych danych wideo w celu ochrony praw autorskich. Umożliwia to
odtwarzanie i wyświetlanie wielu treści wysokiej jakości, podlegających ochronie praw autorskich. Aby wyświetlić materiały chronione prawem autorskim, należy
podłączyć monitor zgodny ze standardem HDMI do gniazda wyjściowego komputera. Jeśli do komputera podłączono monitor, który nie jest zgodny ze standardem
HDCP, nie będzie możliwe odtwarzanie ani wyświetlanie żadnych treści podlegających ochronie praw autorskich.
✍
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda wyjściowego
HDMI w komputerze, a drugi koniec do gniazda wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.
Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo wyjściowe HDMI, użyj przejściówki HDMI na DVI-D w celu podłączenia monitora TFT/DVI.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 75 N
Podłączanie telewizora z gniazdem wejściowym HDMI
Do komputera można podłączyć telewizor z gniazdem wejściowym HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawarto
w punkcie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego.
2
Podłącz jeden koniec kabla HDMI (2) do gniazda wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugi koniec do telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji
systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 76 N
✍
Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Jak podłączyć urządzenie wyjściowe dźwięku cyfrowego wysokiej jakości pomiędzy komputer a telewizor
Korzystając ze złącza HDMI, pomiędzy komputer i telewizor można podłączyć zestaw kina domowego wysokiej jakości lub
inne urządzenia dekodujące dźwięk surround.
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera należy najpierw sprawdzić, czy zostało skonfigurowane połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a zestawem kina
domowego lub dekoderem dźwięku surround.
Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawarto
w punkcie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
1
Włącz telewizor i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
2
Włącz zestaw kina domowego lub dekoder dźwięku surround i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
3
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekoderze dźwięku surround, a drugi
koniec do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze.
✍
Korzystając z komputera, można zmienić rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora. Szczegółową procedurę opisano w punkcie Dlaczego na ekranie nie jest
odtwarzane wideo? (strona 144)
Przy połączeniu HDMI głośność można zmienić jedynie w podłączonym urządzeniu audio. Komputer nie ma możliwości sterowania wyjściowym poziomem głośności
podłączonych urządzeń.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranowego
n 77 N
Wybór trybu ekranowego
Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony
wyświetlacz.
✍
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać
się niemożliwe.
Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz.
Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7
Tryb ekranowy można wybrać za pomocą klawiszy Fn+F7. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 33).
Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
n 78 N
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda
monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą
działać w ramach pojedynczego pulpitu.
Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty,
na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
n 79 N
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
✍
Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.
Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.
Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu uśpienia lub hibernacji, ponieważ może on wówczas nie
powrócić do trybu normalnego.
Jeśli na obu ekranach są stosowane inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
działanie oprogramowania.
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz pozycję Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij przycisk OK.
✍
Możesz również ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz skonfigurować funkcję obsługi kilku monitorów.
W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (niebędący częścią zestawu).
Podłączenie zewnętrznego mikrofonu
Podłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m.
✍
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 80 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 81 N
Podłączanie urządzenia USB
Możesz podłączyć do komputera urządzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stację dyskietek, głośnik
i drukarkę.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1).
2
Podłącz przewód USB urządzenia (2) do portu USB.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 82 N
Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB
❑ Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika. Więcej
informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB.
❑ Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu
Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku.
❑ Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących wskazówek:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia i.LINK
n 83 N
Podłączanie urządzenia i.LINK
Komputer jest wyposażony w gniazdo i.LINK, które można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak
cyfrowa kamera wideo.
✍
i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Procedura nawiązywania połączenia
i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze
sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków pracy i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia.
Przed podłączeniem do systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym i wymagane
warunki pracy.
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK
❑ Gniazdo i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania urządzeniom zewnętrznym. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga
zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączone do źródła zasilania.
❑ Port i.LINK umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 400 Mb/s. Jednak faktyczna szybkość przesyłania danych
zależy od możliwości urządzenia zewnętrznego.
❑ Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach lub obszarach geograficznych.
❑ Połączenie typu i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne.
❑ Połączenie typu i.LINK może być niedostępne w zależności od wykorzystywanego oprogramowania, systemu
operacyjnego oraz urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku
dostarczonym wraz z oprogramowaniem.
❑ Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład dysku twardego lub napędu
CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia i.LINK
n 84 N
Podłączanie cyfrowej kamery wideo
Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo
Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (niebędącego częścią zestawu) do gniazda i.LINK (2) w komputerze, a drugą
końcówkę do gniazda DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo.
✍
Procedura podłączania zależy od używanego urządzenia i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku.
Za pośrednictwem połączenia i.LINK nie można uzyskać dostępu do zawartości karty pamięci „Memory Stick” znajdującej się w cyfrowej kamerze wideo.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 85 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tej sekcji opisano w skrócie jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi,
jak używać oprogramowania Sony, programów użytkowych i innych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 86)
❑ Korzystanie z technologii Intel(R) VT (strona 93)
❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 94)
❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management (strona 95)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 86 N
Ustawianie hasła
Ustawienie hasła umożliwia ochronę komputera przed nieautoryzowanym dostępem poprzez zmuszenie użytkownika do
podania hasła, gdy komputer jest włączony lub podczas powrotu do trybu pracy normalnej z trybu uśpienia lub hibernacji.
!
Zapamiętaj swoje hasło. Zapisz hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Rodzaj hasła
Opis
Hasło startowe
Możesz użyć funkcje BIOS do ustawiania dwóch rodzajów haseł:
- Hasło komputera: Umożliwia użytkownikom z przywilejami administratora zmieniać wszystkie opcje
konfiguracji BIOS-u , a także uruchamiać komputer.
- Hasło użytkownika: Umożliwia standardowym użytkownikom zmieniać niektóre opcje konfiguracji BIOS-u,
a także uruchamiać komputer. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera.
✍
Komunikat z prośbą o podanie hasła startowego komputera pojawi się po wyświetleniu na ekranie logo VAIO.
!
W przypadku zapomnienia hasła komputera, hasło musi zostać zresetowane (usługa odpłatna). W celu zresetowania hasła, należy
skontaktować się z działem obsługi/wsparcia technicznego Sony. Lokalizacje centrów obsługi podano w punkcie Pozyskiwanie
dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie konfiguracji BIOS poprzez podanie hasła komputera.
Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do Twojego komputera i ochronę konta każdego użytkownika za pomocą własnych haseł.
✍
Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 87 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set
Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
5
Wybierz opcję Password when Power On w sekcji Security i naciśnij klawisz Enter.
6
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
7
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 88 N
Dodawanie hasła startowego (hasła użytkownika)
!
Przed ustawianiem hasła użytkownika upewnij się, że zostało ustawione hasło komputera.
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 89 N
Zmiana lub usunięcie hasła startowego (hasła komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set
Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 90 N
Zmiana lub usunięcie hasła startowego (hasła użytkownika)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Ustawianie hasła systemu Windows
Dodawanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta uzytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij przycisk Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
✍
Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła systemu Windows, zobacz sekcję Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Zmienianie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta uzytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij przycisk Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień swoje hasło.
5
Wprowadź obecne hasło w polu Bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmienianie hasła.
n 91 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Usuwanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta uzytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij przycisk Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte.
6
Kliknij przycisk Usuwanie hasła.
n 92 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z technologii Intel(R) VT
n 93 N
Korzystanie z technologii Intel(R) VT
Technologia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umożliwia korzystanie z programów do obsługi sprzętowej wirtualizacji,
zwiększających wydajność komputera.
!
Technologia Intel VT może być niedostępna w zależności od procesora zastosowanego w komputerze.
Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obsługi sprzętowej wirtualizacji, skontaktuj się z jego producentem.
Włączenie technologii Intel VT
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter,
wybierz ustawienie Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter.
!
Jeśli karta Advanced nie jest wyświetlana w oknie konfiguracji BIOS-u lub nie możesz wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT jest
niedostępna w komputerze.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
n 94 N
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu, kliknij przycisk OK.
Wybrane ustawienie zostało zmienione.
✍
Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center.
Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management
n 95 N
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management
Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci
elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.
Funkcja VAIO Power Management stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono
rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas
pracy akumulatorów.
Wybór planu zasilania
Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego źródła zasilania
korzystasz w danym momencie. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania.
Jak wybrać plan zasilania
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Wybierz plan zasilania.
Jak zmienić ustawienia planu zasilania
1
W oknie Opcje zasilania kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania.
Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami.
2
Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania
i przejdź do czynności 3.
W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany.
3
Kliknij kartę VAIO Power Management.
Zmień ustawienia poszczególnych elementów.
4
Kliknij przycisk OK.
✍
Ustawienia bieżącego planu zasilania można sprawdzić za pomocą narzędzia VAIO Power Management Viewer w aplikacji VAIO Control Center.
Rozbudowa komputera VAIO >
n 96 N
Rozbudowa komputera VAIO
Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych.
Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje:
❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą.
❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci.
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z VAIO-Link.
Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą być różne w zależności od zakupionego modelu.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 97 N
Dodawanie i usuwanie pamięci
Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły. Przed
rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach tego
dokumentu.
Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci
❑ Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci umieścić komputer na płaskiej powierzchni.
❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić
system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer
lub system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie po jego instalacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem modułu pamięci.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą
modułu pamięci, upewnij się co do następujących kwestii:
❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów
osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji
urządzeń elektronicznych.
❑ Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (akumulatora
i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci
powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko
jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów, które
wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić
ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 98 N
❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie chroni
moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
❑ Aby ochronić moduł pamięci przed ładunkami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub zawiń
go w folię aluminiową.
❑ Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi
substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte
w ramach gwarancji.
❑ Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych,
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego,
❑ nadmierne zakurzenie,
❑ wibracje lub uderzenia,
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania,
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C,
❑ wysoką wilgotność.
❑ Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać
krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 99 N
Usuwanie i instalowanie modułu pamięci
Wymiana lub dodawanie modułu pamięci
1
Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
3
Poczekaj około godziny, aż komputer się ochłodzi.
4
Odkręć śruby (wskazywane przez strzałki) na dolnej powierzchni komputera i zdejmij pokrywę komory modułów pamięci.
5
Dotknij metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
6
n 100 N
Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1).
Moduł pamięci zostanie odblokowany.
❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
7
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
8
n 101 N
Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
!
Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej innych, niż moduł pamięci.
Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe znajduje się w jednej linii z wycięciem w krawędzi modułu. Nie
wsuwaj na siłę nieprawidłowo ułożonego modułu pamięci do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu.
9
Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci.
10 Dokręć śruby na dolnej pokrywie komputera.
11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 102 N
Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci
Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci
1
Włącz komputer.
2
Kliknij Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3
Kliknij kolejno opcje System Information i System Information.
W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna
większa ilość pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.
Środki ostrożności >
n 103 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO
przed uszkodzeniem.
❑ Informacje dotyczące bezpieczeństwa (strona 104)
❑ Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 107)
❑ Obsługa komputera (strona 108)
❑ Obsługa ekranu LCD (strona 110)
❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 111)
❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 112)
❑ Obsługa dysków (strona 113)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 114)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 115)
❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 116)
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 104 N
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Komputer
❑ Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni.
❑ Zalecamy, aby nie używać komputera, kładąc go bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego
dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń.
❑ Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych
powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łóżkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie
otworów wentylacyjnych.
❑ Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
Zasilanie
❑ Unikać kontaktu zasilacza sieciowego ze skórą. Usuń zasilacz sieciowy jeśli będzie on zbyt bardzo rozgrzany lub będzie
powodować dyskomfort.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.
❑ Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 105 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym
w słońcu, nie zostawiaj komputera narażonego na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
❑ Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer
działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy Sony, zaprojektowanymi do tego modelu. Jeśli zostanie zainstalowany
niewłaściwy akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia, na przykład w wyniku upuszczeniu go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres, może okazać się, że czas jego pracy ulegnie skróceniu. Jest to
normalne i nie oznacza awarii. Akumulator będzie się stopniowo rozładowywać, nawet jeśli nie jest używany. Podłącz
zasilacz do komputera i naładuj akumulator przed użyciem komputera.
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze – nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Ochrona przed uszkodzeniem słuchu – nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści
nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności
lub przestań używać słuchawek.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 106 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick” oraz adaptery do kart pamięci „Memory Stick” należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie, że dziecko połknie kartę lub adapter.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
n 107 N
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką szmatką, suchą lub lekko zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich
materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię obudowy.
❑ Przed czyszczeniem komputera odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator.
Ekran LCD
Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej szmatki. Przecieranie ekranu szorstkim materiałem może
spowodować jego uszkodzenie.
Wbudowana kamera
Osłonę obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka. Jeśli
osłona jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie pocieraj osłony, ponieważ jest ona
wrażliwa na nacisk.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników (np.
benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj miękką szmatką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 108 N
Obsługa komputera
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij
akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych,
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego,
❑ nadmierne zakurzenie,
❑ wilgoć lub deszcz,
❑ wibracje lub uderzenia,
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania,
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C,
❑ wysoką wilgotność.
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może
spowodować awarię komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli
wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer z dala od odbiornika.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią
jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z VAIO-Link.
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 109 N
❑ Nie należy naciskać na ekran LCD ani na jego krawędzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera.
Ekran LCD jest bardzo czuły na nacisk lub zwiększone naprężenie i dlatego wywieranie na niego nacisku może
spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie wyświetlacza. Aby otworzyć komputer, przytrzymaj jedną ręką podstawę
i delikatnie unieś pokrywę ekranu LCD drugą ręką. Aby przenieść komputer z otwartą pokrywą, należy go trzymać obiema
rękami.
❑ Używaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera.
Środki ostrożności >
Obsługa ekranu LCD
n 110 N
Obsługa ekranu LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie. Podczas
użytkowania komputera w pobliżu okna należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie zarysuj powierzchni ekranu LCD i nie naciskaj go. Może to spowodować uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii.
Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli są dostępne opcje
zmiany jego ustawień. Może to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe ze zmiany tych ustawień.
❑ Nie należy naciskać zamkniętej pokrywy ekranu LCD, gdyż może to spowodować powstanie zarysowań lub zabrudzeń
na jego powierzchni.
Środki ostrożności >
Korzystanie ze źródła zasilania
n 111 N
Korzystanie ze źródła zasilania
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające dużo
energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony. Nie
używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanej kamery
n 112 N
Obsługa wbudowanej kamery
❑ Nie dotykaj osłony obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowania osłony, które będą widoczne na
zarejestrowanym obrazie.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezpośrednio padało światło słoneczne, niezależnie od tego, czy
komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obsługa dysków
n 113 N
Obsługa dysków
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Dysk należy trzymać za krawędzie i otwór
pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego
nieodwracalnego uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Korzystanie z akumulatora
n 114 N
Korzystanie z akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich
temperaturach.
❑ Ładuj akumulatory w temperaturze 10–30°C. W niższych temperaturach ładowanie potrwa dłużej.
❑ Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do
użycia i wymaga wymiany.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty pamięci „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą „Memory Stick”.
❑ Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie otwieraj karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Przechowuj kartę „Memory Stick” w suchym pomieszczeniu.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj karty pamięci „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ ładunki elektrostatyczne,
❑ zakłócenia elektryczne,
❑ szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu,
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego,
❑ wysoką wilgotność,
❑ wpływ substancji żrących.
❑ Przechowuj kartę pamięci „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty pamięci „Memory Stick Duo”. Nacisk może
spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
n 115 N
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
n 116 N
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
We wbudowanym urządzeniu pamięci masowej (na dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym) można przechowywać
dużo danych. Urządzenie gwarantuje szybkie ich odczytywanie i zapisywanie. Jednak w przypadku nieprawidłowej
eksploatacji może ono łatwo ulec uszkodzeniu. Jeśli wbudowane urządzenie pamięci masowej ulegnie awarii, danych nie
będzie już można odzyskać. Aby zapobiec utracie danych, należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Jak uniknąć uszkodzenia dysku twardego
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Trzymaj komputer z dala od magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie przenoś włączonego komputera.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku twardym.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj dysku twardego z komputera.
Aby uniknąć uszkodzenia dysku SSD
❑ Nie wyłączaj zasilania ani nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku
półprzewodnikowym.
❑ Nie wyjmuj z komputera dysku półprzewodnikowego.
Rozwiązywanie problemów >
n 117 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO.
Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Spróbuj zastosować się do poniższych sugestii przed skontaktowaniem
się z VAIO-Link.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
❑ Obsługa komputera (strona 119)
❑ Aktualizacja/Zabezpieczenia systemu (strona 125)
❑ Odzyskiwanie (strona 127)
❑ Akumulator (strona 129)
❑ Wbudowana kamera (strona 131)
❑ Praca w sieci (LAN/Wireless LAN) (strona 133)
❑ Bezprzewodowa sieć WAN (rozległa) (strona 136)
❑ Technologia Bluetooth (strona 137)
❑ Dyski optyczne (strona 141)
❑ Wyświetlacz (strona 142)
❑ Drukowanie (strona 146)
❑ Mikrofon (strona 147)
❑ Głośniki (strona 148)
❑ Tabliczka dotykowa (strona 150)
❑ Klawiatura (strona 151)
Rozwiązywanie problemów >
n 118 N
❑ Dyskietki (strona 152)
❑ Audio-wideo (strona 153)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 155)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 156)
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 119 N
Obsługa komputera
Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer.
❑ Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom go
ponownie.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i są włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij się,
że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie
używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa
używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem
VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 120 N
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty?
❑ Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij, po
czym wybierz opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok
przycisku Zamknij
, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz
zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie włącz
komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 121 N
Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij, aby wyłączyć komputer.
❑ Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 122 N
Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do normalnego trybu
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku
Zamknij, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij
akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje na temat instalacji
akumulatora można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 20).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij
akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 123 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co należy zrobić, jeśli komputer nie akceptuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter
Onetime Password?
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, wyświetlony zostanie komunikat Enter Onetime
Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery
sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź
prawidłowe hasło. Hasło uwzględnia wielkość liter, należy więc przed wprowadzeniem hasła pamiętać o sprawdzeniu
wielkości liter.
Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która
powoduje wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności.
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 124 N
Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych?
Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności:
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać dysk, dla którego ma być zmienione ustawienie urządzeń startowych.
5
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić ustawienie urządzeń startowych.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z podłączonego do niego urządzenia
zewnętrznego?
Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, na przykład stacji dyskietek USB lub napędu optycznego z interfejsem
USB/i.LINK, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Aby zmienić urządzenie startowe, włącz komputer i naciśnij
przycisk F11 po ukazaniu się logo VAIO.
!
Jeśli używany jest napęd optyczny z interfejsem USB/i.LINK, należy pamiętać o uprzednim podłączeniu go do źródła zasilania.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja/Zabezpieczenia systemu
n 125 N
Aktualizacja/Zabezpieczenia systemu
W jaki sposób mogę znaleźć ważne aktualizacje dla mojego komputera?
Najnowsze aktualizacje możesz znaleźć i zainstalować na swoim komputerze za pomocą aplikacji: Windows Update oraz
VAIO Update. Patrz sekcja Aktualizowanie komputera (strona 31).
Jak chronić komputer przed zagrożeniami takimi jak wirusy?
Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem
zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu
Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację na podstawie harmonogramu.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja/Zabezpieczenia systemu
n 126 N
Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe?
Program McAfee można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc.
Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter.
2
Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie
n 127 N
Odzyskiwanie
Jak utworzyć dyski odzyskiwania?
Dyski odzyskiwania można utworzyć za pomocą opcji VAIO Recovery Center. Dyski są używane do przywracania
domyślnych ustawień fabrycznych komputera. Aby utworzyć dyski, kliknij Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery
Center oraz Create Recovery Discs.
!
Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd dysku optycznego, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysku optycznego (niebędący częścią zestawu).
Więcej informacji można znaleźć w Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów?
Jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne komputera?
Istnieją dwa sposoby odzyskiwania systemu: za pomocą dysków odzyskiwania lub partycji odzyskiwania.
Więcej informacji można znaleźć w Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów?
Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie można przywrócić za pomocą opcji VAIO Recovery Center. Aby przywrócić
oprogramowanie, kliknij Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery Center oraz Reinstall Programs or Drivers.
Więcej informacji można znaleźć w Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów?
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie
n 128 N
Jak sprawdzić wielkość partycji odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odzyskiwania, na której są zapisywane dane niezbędne do
odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj.
2
W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość partycji odzyskiwania oraz całkowita wielkość
dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 129 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora?
Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w temacie Ładowanie akumulatora (strona 23).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet
jeśli zainstalowany jest w nim akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy naładować, gdy:
❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania,
❑ nie był on używany przez dłuższy czas.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Komunikat informujący o wymianie akumulatora pojawi się, gdy upłynął okres użytkowania akumulatora. Pojemność
ładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą funkcji Battery dostępnej w opcji VAIO Control Center.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 130 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia
peryferyjne powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście
systemu w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Zobacz Używanie trybu hibernacji (strona 30),
aby dowiedzieć się, jak ręcznie przestawić komputer w tryb hibernacji.
Dlaczego nie można w pełni naładować akumulatora?
W aplikacji VAIO Control Center, w celu wydłużenia żywotności akumulatora, włączona jest funkcja ochrony akumulatora.
Sprawdź ustawienia aplikacji VAIO Control Center.
Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub
nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij
akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje na temat instalacji
akumulatora można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 20).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij
akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 131 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację
przed uruchomieniem kolejnej.
❑ Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zrobione zdjęcia są niskiej jakości?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia.
❑ Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia.
❑ Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyść osłonę. Patrz Wbudowana kamera (strona 107).
Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub
dźwięku?
❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku
pomocy dołączonym do oprogramowania.
❑ Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.
❑ W komputerze może być włączona funkcja oszczędzania energii. Sprawdź poziom wydajności procesora.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 132 N
Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest
zasilany z akumulatora?
Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do gniazdka sieciowego.
Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą?
Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy jarzeniowej, ze względu na niezgodność częstotliwości
między lampą a migawką.
Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych
aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć
migania.
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działać niestabilnie po przejściu do trybu
oszczędzania energii podczas korzystania z kamery?
Jeśli komputer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii.
Zmienianie ustawień opisano w temacie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 28).
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (LAN/Wireless LAN)
n 133 N
Praca w sieci (LAN/Wireless LAN)
Co nalezy zrobic, jesli komputer nie moze polaczyc sie z punktem dostepu lokalnej sieci
bezprzewodowej?
❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.
❑ Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii.
6
Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy, zarówno dla ustawień Używa baterii, jak i Podłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (LAN/Wireless LAN)
n 134 N
Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Wykonaj czynności opisane w punkcie Co nalezy zrobic, jesli komputer nie moze polaczyc sie z punktem dostepu
lokalnej sieci bezprzewodowej? (strona 133), aby zmienić ustawienia.
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć lokalną zależy od odległości oraz przeszkód między
urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe
oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od
przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego, jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Wykonaj czynności opisane w punkcie Co nalezy zrobic, jesli komputer nie moze polaczyc sie z punktem dostepu
lokalnej sieci bezprzewodowej? (strona 133), aby zmienić ustawienia.
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (LAN/Wireless LAN)
n 135 N
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu
bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużego pliku.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Wykonaj czynności opisane w punkcie Co nalezy zrobic, jesli komputer nie moze polaczyc sie z punktem dostepu
lokalnej sieci bezprzewodowej? (strona 133), aby zmienić ustawienia.
Co to są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci lokalnej opiera się na pasmach częstotliwości zwanych kanałami. W punktach
dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony, mogą być ustawione inne
kanały niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery z obsługą bezprzewodowej sieci lokalnej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zostanie zmieniony
klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Bezprzewodowa sieć WAN (rozległa)
n 136 N
Bezprzewodowa sieć WAN (rozległa)
Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z bezprzewodową siecią WAN?
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Upewnij się, że karta SIM obsługuje przesyłanie danych w standardzie 3G i została uaktywniona przez operatora
telekomunikacyjnego. Przy wkładaniu karty SIM należy postępować zgodnie z procedurą podaną w sekcji Wkładanie
karty SIM (strona 59).
❑ Musisz znajdować się w zasięgu swojej sieci komórkowej. Informacje na temat zasięgu sieci możesz uzyskać u jej
operatora.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji Wireless WAN jest ustawiony w położeniu On w oknie VAIO Smart Network.
❑ Może być konieczne ręczne wprowadzenie nazwy punktu dostępowego (Access Point Name, APN) w oprogramowaniu
do zarządzania połączeniami. W takim przypadku sprawdź, czy masz prawidłową nazwę APN uzyskaną od operatora
sieci komórkowej. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania do
zarządzania połączeniami.
❑ Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami wykrywa modem bezprzewodowej sieci WAN. Wykrycie
modemu bezprzewodowej sieci WAN może potrwać dłuższą chwilę.
✍
Dalsze informacje na temat obsługi bezprzewodowej sieci WAN można znaleźć w witrynie pomocy technicznej VAIO pod adresem http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 137 N
Technologia Bluetooth
Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?
❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw
przełączyć komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej,
jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe
informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth, jego
wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 138 N
Co należy zrobić, jeśli inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth nie mogą
połączyć się z komputerem?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym
ma być nawiązana komunikacja? (strona 137).
❑ Sprawdź, czy urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub
oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie Bluetooth.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez technologię Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne jest też używane
przez inne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth wbudowana jest technologia zmniejszająca zakłócenia powodowane
przez inne urządzenia korzystające z tego samego pasma, ale ich działanie może powodować zmniejszenie szybkości
przesyłu informacji oraz zasięg komunikacji. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą też przyczynić się do
całkowitego przerwania połączenia.
❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne umieszczenie komputera z dala od
przeszkód lub przeniesienie go bliżej urządzenia, z którym jest połączony.
❑ Zlokalizuj i usuń przeszkody między komputerem a urządzeniem, z którym jest on połączony.
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
Bluetooth?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth. Aby
dowiedzieć się więcej, poszukaj informacji na temat technologii Bluetooth za pomocą opcji Pomoc i obsługa techniczna
systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 139 N
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach,
na przykład w szpitalach czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące używania urządzeń
Bluetooth w celu uniknięcia zakłóceń radiowych. Należy zapytać obsługę w danym miejscu, czy można korzystać z funkcji
Bluetooth w komputerze.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera
z poziomu standardowego konta użytkownika (bez praw administratora)?
Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować się
do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można używać urządzeń Bluetooth po zmianie konta użytkownika?
Jeśli zmienisz konto użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy
wylogować się przed zalogowaniem do konta innego użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć przycisk
Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i opcję Wyloguj.
Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym?
Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 140 N
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę
audio-wideo?
Sprawdź ustawienia ochrony SCMS-T. Jeśli słuchawki lub karta audio-wideo nie obsługują mechanizmu ochrony treści
SCMS-T, musisz podłączyć dane urządzenie z użyciem profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Wykonaj
następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz
opcję Control.
3
Kliknij opcję SCMS-T Settings.
4
Usuń zaznaczenie pola wyboru Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony Bluetooth?
❑ Upewnij się, że w oknie VAIO Smart Network przełącznik obok pola Bluetooth jest ustawiony w pozycji On.
❑ Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 141 N
Dyski optyczne
Co należy zrobić, jeśli napęd dysku optycznego nie działa poprawnie?
Upewnij się, czy napęd zewnętrznego dysku optycznego jest podłączony do źródła zasilania i gniazda USB w komputerze.
Jeśli nie jest podłączony, napęd zewnętrznego dysku optycznego może nie działać poprawnie.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 142 N
Wyświetlacz
Dlaczego ekran został wygaszony?
❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania
lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w punkcie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 28).
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Korzystanie z akumulatora (strona 20).
❑ Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
(strona 33).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 143 N
Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo?
❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz dla jakości
kolorów ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie obrazu
przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
3
Kliknij kartę Monitor.
4
W obszarze Kolory wybierz ustawienie True Color (32 bity).
❑ Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani
jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub
niestabilne działanie systemu.
Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz
ekranu jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre
wygaszacze ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów.
Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub monitora zewnętrznego podłączonego do
portu wyjściowego HDMI nie widać obrazu?
Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Treści podlegające ochronie praw autorskich nie są
wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji znajduje się w sekcji Podłączanie
telewizora z gniazdem wejściowym HDMI (strona 75) lub Podłączanie monitora lub projektora (strona 73).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 144 N
Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo?
❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo
na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on
wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany
wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 77). Możesz też nacisnąć kombinację
klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 33).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku
zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
✍
Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Rozdzielczość ekranu, kliknij
przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze.
Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić wyświetlacz komputera.
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony?
Aby zmienić wyjście sygnału wideo, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
punkcie Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 33).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 145 N
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj.
2
Wybierz odpowiednią kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 146 N
Drukowanie
Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania
energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie.
Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij zakładkę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie
stanu i zdalny panel sterowania.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 147 N
Mikrofon
Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 148 N
Głośniki
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4
w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku,
zapoznaj się z tematem Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 149 N
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
(strona 148).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku,
zapoznaj się z tematem Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 150 N
Tabliczka dotykowa
Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Zobacz temat Używanie tabliczki
dotykowej (strona 35).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, naciśnij raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz ,. Przy
użyciu klawiszy M lub m wybierz opcję Uruchom ponownie i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, za pomocą klawiszy
m i , wybierz strzałkę obok przycisku Zamknij, naciśnij klawisz Enter, za pomocą klawiszy M i m wybierz opcję
Uruchom ponownie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 151 N
Klawiatura
Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury przy
konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij przycisk Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania
danych w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzać znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., może być włączony klawisz Num Lk. Sprawdź, czy nie świeci
się wskaźnik Num lock. Jeśli wskaźnik Num lock świeci się, naciśnij klawisz Num Lk, aby wyłączyć tę funkcję. Pozwoli to
wprowadzić te znaki.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 152 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona
Bezpiecznego usuwania sprzętu?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż wskaźnik na stacji dyskietek zgaśnie.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od
komputera.
4
Ponownie podłącz stację dyskietek, umieszczając wtyczkę USB w porcie USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając przycisk Start, a następnie klikając kolejno strzałkę obok przycisku Zamknij
i opcję Uruchom ponownie.
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 153 N
Audio-wideo
Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z kamery cyfrowej?
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że urządzenie i.LINK jest odłączone lub wyłączone, może to oznaczać, że
kabel i.LINK nie jest prawidłowo podłączony do gniazd w komputerze lub kamerze. Odłącz kabel i podłącz go ponownie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 83).
Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows – Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda
wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 154 N
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu
wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego?
❑ Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego
gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowy opis
procedury zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego, wykonaj następujące czynności:
1
Wykonaj czynności od 1 do 4 w Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 153).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI lub ikonę S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania i ilość bitów (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów) obsługiwane przez urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub występuje zjawisko gubienia
klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za
pomocą cyfrowej kamery AVCHD?
Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ
graficzny lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i/lub funkcji może być
niedostępna, a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku,
zjawisko gubienia klatek i błędy odtwarzania.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 155 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co należy zrobić, jeśli karty pamięci „Memory Stick” sformatowanej w komputerze VAIO
nie można użyć w innych urządzeniach?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty pamięci „Memory Stick”.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej
muzyki. Przed sformatowaniem karty pamięci „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić
się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty pamięci „Memory Stick” na wbudowane urządzenie pamięci masowej, aby zachować dane lub
obrazy.
2
Sformatuj kartę pamięci „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w sekcji Formatowanie karty pamięci „Memory
Stick” (strona 42).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
pamięci „Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie pamięci „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart pamięci „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można
uniknąć niezamierzonego ich usunięcia lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest
wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 156 N
Urządzenia peryferyjne
Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego
urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są
naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka
sieciowego.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać, ze względu na nieprawidłowy rozkład mocy.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Znaki towarowe >
n 157 N
Znaki towarowe
Znaki towarowe, włączając ale nie ograniczając się wyłącznie do SONY, logo SONY, VAIO oraz logo VAIO są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Microsoft, Windows, logo Windows oraz BitLocker są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w USA i w innych krajach.
i.LINK jest znakiem towarowym firmy Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
ATI i ATI Catalyst są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
podmiotów.
Znaki towarowe >
n 158 N
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych
znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
Logo SD jest znakiem towarowym.
Logo SDHC jest znakiem towarowym.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez
firmę Koozyt, Inc.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie
są stosowane znaki ™ ani ®.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów.
Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.
Więcej informacji na temat oprogramowania dostępnego dla danego modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach
dostępnych online.
Uwaga >
n 159 N
Uwaga
© 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć, czy
przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich
informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do
określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony
Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne
spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi,
niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy
licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych
na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy
nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub
uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy,
nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach
nagrywających.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising