Sony | VPCY21C5E | Sony VPCY21C5E Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
seria VPCY21
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Uzyskiwanie dodatkowych informacji
o komputerze VAIO ....................................................... 5
Zagadnienia dotyczące ergonomii ................................ 8
Podstawy obsługi ............................................................. 10
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy ........ 11
Wskaźniki świetlne ...................................................... 18
Podłączanie do źródła zasilania .................................. 19
Używanie akumulatora................................................ 21
Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 28
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 29
Konserwowanie komputera i optymalizowanie
wydajności .................................................................. 32
Używanie komputera VAIO............................................... 34
Używanie klawiatury.................................................... 35
Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 37
Używanie przycisków specjalnych.............................. 39
Używanie wbudowanej kamery .................................. 40
Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 41
Używanie innych kart/modułów pamięci .................... 48
Korzystanie z Internetu ............................................... 54
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 55
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN .................. 56
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN ................. 61
Używanie funkcji Bluetooth .........................................65
Używanie urządzeń peryferyjnych.....................................71
Podłączanie napędu dysków optycznych ...................72
Podłączanie głośników zewnętrznych lub
słuchawek....................................................................74
Podłączanie zewnętrznego monitora ..........................75
Wybór trybu ekranu .....................................................80
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów...................81
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.........................83
Podłączanie urządzeń USB .........................................84
Podłączanie urządzenia i.LINK ....................................86
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ....................88
Ustawianie hasła..........................................................89
Używanie technologii Intel(R) VT .................................96
Używanie programu VAIO Control Center...................97
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO ......98
Zmienianie języka wyświetlania...................................99
Rozbudowa komputera VAIO..........................................100
Dodawanie i wyjmowanie pamięci ............................101
n 3 N
Środki ostrożności.......................................................... 107
Informacje o bezpieczeństwie................................... 108
Informacje o konserwacji komputera ........................ 111
Obchodzenie się z komputerem ............................... 112
Obchodzenie się z ekranem LCD ............................. 114
Używanie źródła zasilania ......................................... 115
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą ................... 116
Obchodzenie się z dyskami ...................................... 117
Używanie akumulatora.............................................. 118
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”...................... 119
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem
magazynującym ........................................................ 120
Rozwiązywanie problemów ............................................ 121
Działanie komputera ................................................. 123
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 129
Odzyskiwanie ............................................................ 131
Akumulator................................................................ 134
Wbudowana kamera ................................................. 136
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) .................. 138
Bezprzewodowej sieci WAN ..................................... 141
Technologia Bluetooth .............................................. 142
Dyski optyczne.......................................................... 146
Wyświetlacz .............................................................. 147
Drukowanie ............................................................... 151
Mikrofon ....................................................................152
Głośniki......................................................................153
Tabliczka dotykowa...................................................155
Klawiatura ..................................................................156
Dyskietki ....................................................................157
Audio/wideo ..............................................................158
Karta pamięci „Memory Stick” ..................................160
Urządzenia peryferyjne ..............................................161
Znaki towarowe...............................................................162
Uwaga .............................................................................164
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznik użytkownika.
Firma Sony korzysta z najnowszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych, audio/wideo, aby dostarczać
klientom komputery osobiste najwyższej klasy.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego komputera.
Specyfikacje komputera
Pewne funkcje, opcje i dostarczane elementy opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Aby uzyskać informacje o konfiguracji posiadanego komputera, odwiedź witrynę internetową VAIO Link pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 5 N
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
W tej sekcji zamieszczono informacje o komputerze VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — omówienie sposobu podłączania komponentów, konfigurowania itp.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
✍
Przed włączeniem funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak bezprzewodowa sieć LAN i technologia Bluetooth, należy zapoznać się
z informacjami w sekcji Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 6 N
2. Dokumentacja w formie elektronicznej
❑ Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) — opis funkcji komputera i informacje o rozwiązywaniu typowych
problemów.
Aby przeglądać ten podręcznik na ekranie:
1
Kliknij kolejno opcje Start
, Wszystkie programy i VAIO Documentation.
2
Otwórz folder dla swojego języka.
3
Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.
✍
Możesz przeglądać podręczniki użytkownika, nawigując ręcznie przez Komputer > VAIO (C:) (Twój dysk C) > Documentation >
Documentation i otwierając folder dla swojego języka.
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — wyczerpujące źródło praktycznych porad, samouczków
i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie
kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna, albo przytrzymując naciśnięty klawisz Microsoft Windows, naciśnij
klawisz F1.
Przed użyciem >
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
n 7 N
3. Witryny internetowe pomocy technicznej
W przypadku wystąpienia problemów z komputerem można odwiedzić witrynę internetową VAIO-Link pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/ i poszukać informacji o rozwiązaniach.
Dostępne są także dodatkowe zasoby i źródła informacji:
❑ Witryna społeczności Club VAIO http://club-vaio.com, w której można zadawać pytania innym użytkownikom
komputerów VAIO.
❑ Informacje o produktach można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem http://www.vaio.eu/, a także
w naszym sklepie internetowym pod adresem http://www.sonystyle-europe.com.
Kontaktując się z usługą VAIO-Link, należy przygotować numer seryjny komputera VAIO. Numer seryjny jest umieszczony
na spodzie komputera, na panelu tylnym albo wewnątrz wnęki akumulatora komputera VAIO. Informacje pomocne
w odszukaniu numeru seryjnego komputera są zamieszczone w witrynie VAIO-Link.
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 8 N
Zagadnienia dotyczące ergonomii
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. O ile to możliwe, należy
uwzględnić następujące wskazówki dotyczące ergonomii, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia
stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się
w pozycji poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas używania klawiatury, jak i urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Należy robić częste przerwy
w korzystaniu z komputera. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać nadwyrężenie oczu, napięcie mięśni
i bóle ścięgien.
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby dotykać podłoża całymi
stopami. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Zagadnienia dotyczące ergonomii
n 9 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też poziom
jasności wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowały
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że monitor komputera znajduje się na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 10 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących i złączy (strona 11)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 18)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 19)
❑ Używanie akumulatora (strona 21)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 28)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 29)
❑ Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności (strona 32)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 11 N
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i złączy przedstawionych na następnych stronach.
!
Ze względu na różnice w specyfikacji wygląd zakupionego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym
podręczniku.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 12 N
Widok z przodu
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 40)
Wskaźnik wbudowanej kamery MOTION EYE (strona 18)
Ekran LCD (strona 114)
Wbudowane głośniki (stereo)
Wbudowany mikrofon (monofoniczny)
Klawiatura (strona 35)
Tabliczka dotykowa (strona 37)
Prawy przycisk (strona 37)
Lewy przycisk (strona 37)
J Gniazdo karty „Memory Stick Duo”* (strona 41)
K Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 18)
L Gniazdo kart pamięci SD (strona 50)
*
Komputer obsługuje tylko karty „Memory Stick” o rozmiarze Duo.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 13 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Przycisk VAIO (strona 39)
Przycisk ASSIST (strona 39)
Wskaźnik Num lock (strona 18)
Wskaźnik Caps lock (strona 18)
Wskaźnik Scroll lock (strona 18)
Wskaźnik WIRELESS (strona 18)
Wskaźnik ładowania (strona 18)
Wskaźnik napędu dysków (strona 18)
Przełącznik WIRELESS (strona 56), (strona 61), (strona 65)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 14 N
Widok z tyłu
A Gniazdo akumulatora (strona 21)
B Gniazdo karty SIM* (strona 61)
*
Tylko w wybranych modelach.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 15 N
Widok z prawej strony
A Gniazdo ExpressCard/34 (strona 48)
B Porty USB* (strona 84)
C Gniazdo sieciowe (LAN) (strona 55)
D Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania (strona 18)
*
Zgodne ze standardem USB 2.0; obsługują tryby wysokiej,
pełnej i niskiej szybkości.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 16 N
Widok z lewej strony
A
B
C
D
E
Gniazdo DC IN (strona 19)
F
G
H
I
Port USB* (strona 84)
*
Zgodny ze standardem USB 2.0; obsługuje tryby wysokiej,
pełnej i niskiej szybkości.
Gniazdo zabezpieczeń
Otwór wentylacyjny
Gniazdo monitora (strona 76)
Gniazdo wyjściowe HDMI (strona 78)
Gniazdo 4-stykowe i.LINK (S400) (strona 86)
Gniazdo mikrofonu (strona 83)
Gniazdo słuchawek (strona 74)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących i złączy
n 17 N
Widok z dołu
A Otwory wentylacyjne
B Pokrywa wnęki modułów pamięci (strona 101)
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 18 N
Wskaźniki świetlne
Komputer jest wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci kolorem zielonym, gdy komputer działa w trybie normalnym; miga powoli kolorem pomarańczowym,
gdy komputer jest w trybie wstrzymania; nie świeci, gdy komputer jest w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie akumulatora (strona 24).
Dostęp do nośnika
Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci, takiej jak karta „Memory Stick” lub karta
pamięci SD. (Jeśli ten wskaźnik świeci, nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go.)
Gdy wskaźnik nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Wbudowana kamera MOTION EYE
Świeci, kiedy jest używana wbudowana kamera.
Napęd dysków
Świeci, gdy wbudowane urządzenie magazynujące odczytuje lub zapisuje dane. (Jeśli ten wskaźnik świeci,
nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go.)
Num lock
Naciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Gdy wskaźnik nie świeci, klawiatura numeryczna nie jest aktywna.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Naciśnij klawisz Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik świeci, naciśnięcie klawisza Shift
powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik
Caps lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci, następuje powrót do normalnego trybu przewijania. Klawisz Scr Lk działa odmiennie w zależności od
programu i nie działa w niektórych z nich.
Świeci, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja sieci bezprzewodowej.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 19 N
Podłączanie do źródła zasilania
źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator.
Używanie zasilacza sieciowego
Kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i jest zainstalowany akumulator, komputer
korzysta z zasilania sieciowego.
✍
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 20 N
✍
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka ściennego.
Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz Używanie trybu hibernacji
(strona 31).
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
Używanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik LOCK (1) do wewnątrz.
n 21 N
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
3
Wsuń akumulator pod kątem do wnęki akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach wnęki akumulatora wejdą
w szczeliny w kształcie litery U (3) po obu stronach akumulatora.
4
Dociśnij akumulator we wnęce, aż usłyszysz kliknięcie.
5
Przesuń przełącznik LOCK na zewnątrz w celu zamocowania akumulatora w komputerze.
n 22 N
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 23 N
Jak wyjąć akumulator
!
Wyjęcie akumulatora w chwili, gdy komputer jest włączony, ale nie podłączony do zasilacza sieciowego, spowoduje utratę wszystkich
niezapisanych danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik LOCK (1) do wewnątrz.
3
Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE (2), wsuń palec pod klapkę (3)
akumulatora i podnieś akumulator w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.
!
Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały
dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery
VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 24 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania
akumulatora zbliży się do wybranego maksymalnego poziomu.
Stan wskaźnika ładowania
Znaczenie
Świeci kolorem pomarańczowym
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga razem z zielonym wskaźnikiem
zasilania wskaźnik zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb normalny)
Miga razem z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania wskaźnik
zasilania
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu.
(Tryb wstrzymania)
Miga szybko kolorem pomarańczowym Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią
akumulatora lub odblokowanym akumulatorem.
!
Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 25 N
✍
Kiedy komputer jest podłączony do sieciowego źródła zasilania, akumulator powinien pozostać zainstalowany. Akumulator jest
ładowany podczas korzystania z komputera.
Jeśli akumulator jest bliski wyczerpania, a wskaźniki ładowania i zasilania świecą, należy przyłączyć zasilacz sieciowy w celu
doładowania akumulatora albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest dostarczany wraz z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie
częściowo rozładowanego akumulatora nie ma wpływu na okres przydatności akumulatora do użycia.
Podczas gdy niektóre aplikacje lub urządzenia peryferyjne są używane, komputer może nie przejść do trybu hibernacji, nawet gdy
pozostały czas pracy akumulatora jest krótki. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane
i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub hibernacji.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji
przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 26 N
Sprawdzanie pojemności akumulatora
Pojemność akumulatora stopniowo spada w miarę zużywania się akumulatora i proporcjonalnie do liczby cykli ładowania/
rozładowania. Aby używać akumulatora jak najdłużej, należy sprawdzać jego pojemność i wybrać odpowiednie ustawienia.
Sprawdzanie pojemności ładowania akumulatora
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij dwukrotnie Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Akumulator (Battery).
✍
W celu wydłużenia żywotności akumulatora można także włączyć funkcję Battery Care.
Podstawy obsługi >
Używanie akumulatora
n 27 N
Wydłużanie żywotności akumulatora
Następujące metody pomagają wydłużyć czas pracy komputera zasilanego z akumulatora.
❑ Zmniejsz jasność ekranu LCD komputera.
❑ Użyj trybu oszczędzania energii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie trybów oszczędzania energii
(strona 29).
❑ Zmień ustawienia zasilania w oknie dialogowym Opcje zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie
programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 98).
❑ Wybierz ustawienie tła pulpitu Ustawienie tapety oszczędzającej energię (Long Battery Life Wallpaper Setting)
w programie VAIO Control Center.
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
n 28 N
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Kliknij kolejno przycisk Start i polecenie Zamknij.
3
Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy
innych użytkowników, a następnie poczekaj, aż komputer automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik zasilania przestanie świecić.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 29 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Ustawienia zarządzania energią pozwalają oszczędzać wydłużyć czas pracy na akumulatorze. Oprócz normalnego trybu
działania komputer oferuje dwa tryby oszczędzania energii, które można włączać stosownie do potrzeb: wstrzymania
i hibernacji.
!
Jeśli zamierzasz nie używać komputera przez dłuższy czas, a komputer jest odłączony od zasilania sieciowego, przestaw go do trybu
hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji
przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Normalny tryb użytkowania komputera. W tym trybie wskaźnik zasilania świeci kolorem zielonym.
Tryb wstrzymania
Tryb wstrzymania powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przełącza wbudowane urządzenia magazynujące
i procesor do trybu niskiego zużycia energii. W tym trybie wskaźnik zasilania miga powoli kolorem
pomarańczowym. Komputer wychodzi z trybu wstrzymania szybciej, niż z trybu hibernacji. Tryb wstrzymania
zużywa jednak więcej energii niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
W trybie hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanych urządzeniach magazynujących, a zasilanie
jest wyłączane. Dane nie zostaną utracone nawet w przypadku wyczerpania akumulatora. W tym trybie
wskaźnik zasilania nie świeci.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 30 N
Używanie trybu wstrzymania
Jak aktywować tryb wstrzymania
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę
obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uśpij.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to
utratę niezapisanych danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 31 N
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij klawisze Fn+F12.
Możesz także kliknąć przycisk Start, kliknąć strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknąć polecenie Hibernacja.
!
Nie przenoś komputera, dopóki wskaźnik zasilania nie zgaśnie.
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 32 N
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
Aktualizowanie komputera
Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą
opisanych niżej aplikacji.
Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te
aktualizacje i instaluje je.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Update 5, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
Podstawy obsługi >
Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności
n 33 N
Używanie programu VAIO Care
Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także
uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care
zaproponuje sposoby rozwiązania problemu.
Jak uruchomić program VAIO Care
❑ W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST
Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony.
❑ W modelach bez przycisku ASSIST
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care.
!
Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji.
✍
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST naciśnięcie przycisku ASSIST w czasie, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie
hibernacji, powoduje uruchomienie programu VAIO Care Rescue. Za pomocą programu VAIO Care Rescue można odzyskać
komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows.
Używanie komputera VAIO >
n 34 N
Używanie komputera VAIO
W tym rozdziale opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 35)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 37)
❑ Używanie przycisków specjalnych (strona 39)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 40)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 41)
❑ Używanie innych kart/modułów pamięci (strona 48)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 54)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 55)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 56)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (strona 61)
❑ Używanie funkcji Bluetooth (strona 65)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 35 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, których funkcja jest uzależniona od modelu komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn
✍
Z niektórych funkcji klawiatury można korzystać dopiero, kiedy zakończy się uruchamianie systemu operacyjnego.
Klawisze/funkcja
Działanie
Fn + % (F2): wyciszenie
Włącza lub wyłącza wbudowane głośniki i słuchawki.
Fn + 2 (F3/F4): sterowanie głośnością
Zmienia poziom głośności.
Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisze Fn+F4, a następnie klawisz M lub ,. Możesz także
nacisnąć kilkakrotnie klawisze Fn+F4.
Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisze Fn+F3, a następnie klawisz m lub <. Możesz
także nacisnąć kilkakrotnie klawisze Fn+F3.
Fn + 8 (F5/F6): sterowanie jasnością
Funkcja pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby zwiększyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F6 lub nacisnąć klawisze
Fn+F6, a następnie klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć jasność podświetlenia, należy naciskać klawisze Fn+F5 lub nacisnąć klawisze
Fn+F5, a następnie klawisz m lub <.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 36 N
Klawisze/funkcja
Działanie
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia sygnału wizyjnego między ekranem komputera a monitorem
zewnętrznym. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienie sygnału wyjściowego.
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Kiedy wybrano tryb wyświetlania obrazu na monitorze zewnętrznym, a kabel wyświetlacza
zostanie odłączony od komputera, ekran komputera nie będzie wyświetlał obrazu. W takim
przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7, przytrzymując naciśnięty klawisze Fn, a następnie
naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tryb wyświetlania obrazu na ekranie komputera.
Korzystanie z więcej niż jednego monitora może nie być obsługiwane; zależy to od
podłączonego monitora zewnętrznego.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): powiększenie
(F12): hibernacja
Umożliwia zmienianie rozmiaru obrazów lub dokumentów wyświetlanych w niektórych
programach.
Aby pomniejszyć (oddalić) widok, należy nacisnąć klawisze Fn+F9.
Aby powiększyć (przybliżyć) widok, należy nacisnąć klawisze Fn+F10.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Control Center.
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia stan
systemu i przyłączonych urządzeń peryferyjnych jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu
magazynującym, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do
poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w części Używanie trybów
oszczędzania energii (strona 29).
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 37 N
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palcem po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk dwa razy.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie kontekstowego menu skrótów
( jeśli jest dostępne).
Przeciąganie
Przesuń palcem po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palcem wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie,
przesuń palcem wzdłuż dolnej krawędzi. Po uaktywnieniu przewijania w pionie lub w poziomie można przesuwać
palcem ruchem okrężnym po tabliczce dotykowej, aby kontynuować przewijanie bez odrywania palca od tabliczki.
(Funkcja przewijania jest dostępna tylko w aplikacjach, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej.)
Przerzucanie
Przesuń szybko dwoma palcami po tabliczce dotykowej. W przeglądarkach internetowych i programach do
wyświetlania obrazów wykonanie tego gestu w lewo lub w prawo powoduje przejście odpowiednio do poprzedniej lub
do następnej strony.
Uszczypnięcie
W niektórych programach wykonanie gestu przypominającego „szczypanie” tabliczki dotykowej aktywuje funkcję
powiększania. Zbliżenie palców do siebie powoduje powiększenie obrazu, a wykonanie odwrotnego gestu (rozsunięcie
palców) — pomniejszenie obrazu.
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 38 N
✍
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, gdy mysz jest podłączona do komputera. Aby zmienić ustawienia tabliczki
dotykowej, należy użyć programu VAIO Control Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej upewnij się, że mysz jest podłączona. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed
podłączeniem myszy, możliwe będzie jedynie używanie klawiatury w operacjach wskazywania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie przycisków specjalnych
n 39 N
Używanie przycisków specjalnych
Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji.
Przycisk specjalny
Funkcje
Przycisk ASSIST
Uruchamia program VAIO Care, kiedy komputer jest włączony.
Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care Rescue.
!
Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji.
Przycisk VAIO
Uruchamia program Media Gallery albo włącza i wyłącza dźwięk (w zależności od modelu komputera).
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
n 40 N
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE.
Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do przechwytywania obrazów można wykonywać następujące operacje:
❑ Przechwytywanie obrazów nieruchomych i filmów
❑ Wykrywanie i przechwytywanie ruchu obiektów dla celów monitorowania
❑ Edytowanie przechwyconych danych
✍
Włączenie komputera uaktywnia wbudowaną kamerę.
Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można prowadzić wideokonferencje.
!
Uruchamianie programu do komunikacji lub programu do edycji materiałów wideo albo kończenie pracy tych programów nie włącza
ani nie wyłącza wbudowanej kamery.
Podczas używania wbudowanej kamery nie należy włączać trybu wstrzymania ani hibernacji.
Jak używać oprogramowania do przechwytywania obrazów
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 3 i WebCam Companion 3.
2
Kliknij odpowiednią ikonę w oknie głównym.
Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
✍
Aby rejestrować obraz lub film w ciemnym pomieszczeniu, kliknij ikonę Capture w oknie głównym, a następnie kliknij ikonę
WebCam Settings i w oknie właściwości wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 41 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Są oparte na układach scalonych, zaprojektowane do
wymiany i współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ nośniki są wymienne, można ich używać do przechowywania danych poza
komputerem.
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick”
Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze obsługuje nośniki następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Komputer obsługuje zarówno tylko nośniki „Memory Stick” o rozmiarze Duo, nie obsługuje natomiast nośników „Memory Stick”
o standardowym rozmiarze.
Aby uzyskać najnowsze informacje o kartach „Memory Stick”, odwiedź witrynę [memorystick.com] pod adresem
http://www.memorystick.com/en/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę „Memory Stick”
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
n 42 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
3
n 43 N
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu nośnika do gniazda.
✍
Jeśli karta „Memory Stick” nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wkładasz ją w odpowiedni
sposób.
Przy pierwszym umieszczeniu karty „Memory Stick” w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika.
Po wyświetleniu takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane
oprogramowanie.
Karta „Memory Stick” zostanie automatycznie wykryta przez system, a jej zawartość zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli na
pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty „Memory Stick” do gniazda.
!
Przed użyciem karty typu „Memory Stick Micro” („M2”) należy włożyć ją do przejściówki „M2” Duo. Jeśli włożysz kartę bezpośrednio
do gniazda „Memory Stick Duo” bez użycia przejściówki, może nie być możliwe jej wyjęcie z gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 44 N
Jak wyjąć kartę „Memory Stick”
!
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
Czas przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik nie świeci.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę „Memory Stick” w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę „Memory Stick” z gniazda.
!
Zawsze wyjmuj kartę „Memory Stick” ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 45 N
Formatowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia.
Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty „Memory Stick” i umożliwia ich
formatowanie.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy
upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”.
2
Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij kolejno Start i Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty „Memory Stick” i wybierz polecenie Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie.
✍
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Rozpocznij.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty „Memory Stick” zależy od rodzaju nośnika.
n 46 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 47 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart „Memory Stick”
❑ Komputer pomyślnie przeszedł testy zgodności z oznaczonymi marką Sony kartami „Memory Stick” o pojemnościach
do 32 GB, dostępnymi na rynku w styczniu 2010 r. Nie jest jednak gwarantowana zgodność ze wszystkimi rodzajami kart
„Memory Stick”.
❑ Przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub karty „Memory Stick”, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu
nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty „Memory Stick” do gniazda i wyjmowaniu jej. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart „Memory Stick” przy użyciu więcej niż jednej przejściówki nie gwarantuje zgodności.
❑ „MagicGate” to ogólna nazwa technologii ochrony praw autorskich opracowanej przez firmę Sony. Korzystanie z tej
technologii umożliwiają karty „Memory Stick” opatrzone logo „MagicGate”.
❑ Oprócz użytku osobistego, wykorzystywanie nagrań audio i/lub obrazów bez zgody właścicieli praw autorskich jest
wbrew przepisom prawa autorskiego. W związku z tym nośniki „Memory Stick” z tego typu danymi, zabezpieczonymi
prawem autorskim mogą być używane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty „Memory Stick” do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować
uszkodzenie zarówno komputera, jak i nośnika.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
n 48 N
Używanie innych kart/modułów pamięci
Używanie modułu ExpressCard
Komputer jest wyposażony w gniazdo ExpressCard/34*, które służy do wymiany danych z cyfrowymi kamerami, aparatami
fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo. To gniazdo mieści tylko moduł karty
ExpressCard/34 (o szerokości 34 mm)*.
*
Nazywane jest dalej w niniejszej instrukcji odpowiednio gniazdem ExpressCard i modułem ExpressCard.
Jak włożyć moduł ExpressCard do komputera
1
Odszukaj gniazdo ExpressCard.
2
Delikatnie wciśnij moduł ExpressCard do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wsuwaj modułu używając siły.
✍
Jeśli moduł nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób.
Używaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modułu ExpressCard.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
n 49 N
Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera
✍
W następujących sytuacjach można pominąć kroki od 1 do 4:
- Kiedy komputer jest wyłączony.
- Jeśli na pasku zadań nie jest wyświetlana ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników.
- Jeśli urządzenie, które chcesz odłączyć, nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników.
1
Odszukaj gniazdo ExpressCard.
2
Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań.
3
Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wyjąć moduł ExpressCard.
5
Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty.
6
Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
n 50 N
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem karty pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych kart pamięci, zapoznaj się z tematem Uzyskiwanie dodatkowych
informacji o komputerze VAIO (strona 5) i odwiedź odpowiednią witrynę pomocy technicznej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
n 51 N
Jak włożyć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD tak, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Ostrożnie wsuń kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie stosuj siły przy wciskaniu karty do gniazda.
✍
Przy pierwszym umieszczeniu karty SD w gnieździe może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie sterownika. Po wyświetleniu
takiego monitu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować wymagane oprogramowanie.
Ikona SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda.
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD
1
Odszukaj gniazdo kart pamięci SD.
2
Sprawdź, czy wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci.
3
Wciśnij kartę pamięci SD w kierunku komputera i zwolnij ją.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
4
Wyciągnij kartę pamięci SD z gniazda.
n 52 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie innych kart/modułów pamięci
n 53 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Ogólne uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Pamiętaj, aby używać kart pamięci zgodnych ze standardami, jakie obsługuje komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub karty pamięci, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu nośnika do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda i wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Nie próbuj wkładać karty pamięci lub przejściówki kart pamięci do gniazda, jeśli są one nieodpowiedniego typu. Wyjęcie
niezgodnej karty pamięci lub przejściówki kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie
w gnieździe może spowodować uszkodzenie komputera.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer został poddany testom zgodności z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży w styczniu
2010 r. Producent nie gwarantuje jednak zgodności ze wszystkimi kartami pamięci.
❑ Przeprowadzono testy, które wskazują, że karty pamięci SD o pojemności maksymalnej 2 GB oraz karty pamięci SDHC
o pojemności maksymalnej 32 GB mogą być używane w komputerze VAIO.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 54 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą Internetu (ISP) i skonfigurowanie urządzeń
wymaganych dla podłączenia komputera do Internetu.
U dostawcy Internetu mogą być dostępne następujące połączenia:
❑ Światłowodowe (FTTH)
❑ Cyfrowa linia abonencka (DSL)
❑ Modem kablowy
❑ Satelitarne
❑ Telefoniczne
Szczegółowych informacji na temat urządzeń wymaganych do korzystania z Internetu oraz sposobu podłączenia komputera
do Internetu udzieli usługodawca internetowy.
✍
Aby podłączyć komputer do Internetu za pomocą funkcji bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest skonfigurowanie
bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 56).
!
Podczas łączenia komputera z Internetem należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia chroniące komputer przed zagrożeniami
z Internetu.
W zależności od umowy podpisanej z usługodawcą internetowym może być konieczne podłączenie do komputera modemu
zewnętrznego, na przykład modemu telefonicznego USB, modemu DSL lub modemu kablowego. Szczegółowe instrukcje dotyczące
ustawień połączenia i konfiguracji modemu znajdują się w podręczniku dostarczonym z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 55 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla sieci LAN. Podłącz końcówkę
kabla sieciowego (do nabycia osobno) do złącza sieciowego (LAN) w komputerze, a drugą końcówkę przyłącz do sieci.
Szczegółowych informacji na temat ustawień i urządzeń wymaganych do połączenia z siecią LAN udzieli administrator sieci.
✍
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do złącza sieciowego (LAN) w komputerze.
Jeśli złącze sieciowe (LAN) zostanie podłączone do linii telefonicznych wymienionych poniżej, wysokie natężenie prądu w gnieździe
może spowodować uszkodzenia, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (Private Branch eXchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 56 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) umożliwia uzyskiwanie dostępu do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Sieć WLAN jest oparta na standardzie IEEE 802.11a/b/g/n, który określa zastosowane technologie.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Standard WLAN
Zakres
częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo
2,4 GHz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 57 N
Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
Ogólne uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN
❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami
(np. ograniczoną liczbą kanałów).
❑ Standardy IEEE 802.11a i IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach bez punktu dostępowego (ad-hoc).
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, jest też używane przez inne
urządzenia. Chociaż urządzenia bezprzewodowej sieci LAN są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub nawet uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Szybkość i zasięg łączności zależą od następujących czynników:
❑ Odległość między urządzeniami
❑ Przeszkody znajdujące się między urządzeniami
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Warunki propagacji sygnału radiowego
❑ Fizyczne otoczenie, na przykład ściany i materiał, z jakiego są wykonane
❑ Używane oprogramowanie
❑ Złe warunki propagacji fal radiowych mogą spowodować zerwanie połączenia.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być niższa od wyświetlanej w komputerze.
❑ Jeśli w tej samej sieci WLAN działają urządzenia obsługujące różne standardy i używające tego samego pasma
częstotliwości, może wystąpić zjawisko interferencji radiowej, wskutek którego szybkość transmisji ulegnie
zmniejszeniu. Z tego względu urządzenia przeznaczone dla sieci WLAN są projektowane w taki sposób, aby obniżały
szybkość połączenia, jeśli jest to konieczne do zapewnienia komunikacji z innymi urządzeniami w sieci WLAN, które są
zgodne z innymi standardami, a używają tego samego pasma częstotliwości. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia
oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 58 N
Uwaga dotycząca szyfrowania danych
Standard sieci WLAN obejmuje metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE
i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje standardów opartych na wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa,
które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany
tak, aby był zgodny w przód ze specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnienie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X oraz protokołu
EAP (Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między
klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego stosowane są inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych
gwarantujące prywatność, takie jak: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie.
Standard WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci.
Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b,
802.11a, 802.11g i 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard
IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze
standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz
uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 59 N
Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Przede wszystkim należy nawiązać połączenie bezprzewodowe w sieci LAN między komputerem a punktem dostępowym
(do nabycia osobno). Więcej informacji można znaleźć za pomocą funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem
dostępowym.
Jak włączyć komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
1
Upewnij się, że został skonfigurowany punkt dostępowy.
Więcej informacji można uzyskać w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
2
Włącz przełącznik WIRELESS.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
4
Kliknij przełącznik znajdujący się obok odpowiedniej opcji sieci bezprzewodowej, aby ustawić go w położeniu Wł. (On)
w oknie VAIO Smart Network.
Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
5
Kliknij ikonę
6
Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz.
✍
lub
na pasku zadań.
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Musi ono
być ciągiem tekstowym o długości od 8 do 63 znaków lub ciągiem szesnastkowym o długości 64 znaków.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
n 60 N
Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN
Jak zatrzymać komunikację w bezprzewodowej sieci LAN
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN), aby ustawić go w położeniu
Wył. (Off) w oknie VAIO Smart Network.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować
utratę danych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 61 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
Obsługa bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia bezprzewodowe łączenie komputera z Internetem wszędzie tam,
gdzie jest dostępna sieć telefonii komórkowej.
Sieć WWAN może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 62 N
Wkładanie karty SIM
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw zainstalować kartę SIM w gnieździe karty SIM w komputerze.
Karta SIM znajduje się na płytce o rozmiarach zbliżonych do wielkości karty kredytowej.
✍
W zależności od kraju i zakupionego modelu komputera użytkownik może otrzymać odpowiednią ofertę od operatora sieci
komórkowej polecanego przez VAIO. W takim przypadku karta SIM znajduje się w pakiecie SIM operatora (w kartonowym
opakowaniu) albo została już zainstalowana w gnieździe karty SIM. Jeśli karta SIM nie została dostarczona z komputerem,
można ją zakupić u wybranego operatora sieci komórkowej.
Jak włożyć kartę SIM do komputera
1
Wyłącz komputer.
2
Wyjmij akumulator z komputera.
✍
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak wyjąć akumulator (strona 23).
3
Wyjmij kartę SIM (1), wypychając ją z płytki.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
4
Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM obwodami drukowanymi skierowanymi do góry.
!
Nie należy dotykać obwodów drukowanych na karcie SIM. Wkładając i wyjmując kartę, należy przytrzymywać komputer,
aby uniemożliwić jego przemieszczenie.
Należy uważać, aby nie uszkodzić karty SIM, na przykład przez wygięcie lub nadmierne ściskanie.
5
Zainstaluj akumulator.
!
Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany.
n 63 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 64 N
Nawiązywanie połączeń w bezprzewodowej sieci WAN
Jak nawiązać połączenie w bezprzewodowej sieci WAN
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
Sprawdź w oknie VAIO Smart Network, czy dla opcji Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN) jest wybrane
ustawienie Wł. (On).
4
Kliknij przycisk strzałki obok przełącznika Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN), a następnie kliknij przycisk
Połącz (Connect), aby uruchomić program do zarządzania połączeniami lub oprogramowanie wstępnie zainstalowane
przez operatora sieci komórkowej odpowiednio do modelu lub kraju.
5
Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN.
6
Kliknij przycisk Połącz.
Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zobacz plik pomocy dołączony do programu
VAIO Smart Network i zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 65 N
Używanie funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami
z funkcją Bluetooth®, na przykład innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych
między tymi urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu do 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Bezpieczeństwo standardu Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się
komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia
Bluetooth.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do
uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać
ponownie klucza.
✍
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń takich, jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu
komórkowego, palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
n 66 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 67 N
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth.
Informacje na temat konfigurowania funkcji Bluetooth i korzystania z niej można wyszukać w oknie
Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Bluetooth, aby ustawić go w położeniu Wł. (On) w oknie VAIO Smart Network.
Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 68 N
Zatrzymywanie komunikacji Bluetooth
Jak zatrzymać komunikację Bluetooth
1
Wyłącz urządzenie Bluetooth komunikujące się z komputerem.
2
Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Bluetooth, aby ustawić go w położeniu Wył. (Off) w oknie VAIO Smart Network.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 69 N
Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ Występowanie przeszkód takich jak ściany
❑ Odległość między urządzeniami
❑ Materiał użyty do budowy ścian
❑ Bliskość urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych
❑ Zakłócenia radiowe i inne warunki środowiskowe
❑ Konfiguracja urządzeń
❑ Typ aplikacji
❑ Typ systemu operacyjnego
❑ Używanie jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN na tym samym komputerze
❑ Rozmiar przesyłanych plików
❑ Przy przesyłaniu dużych plików może niekiedy dojść do ich uszkodzenia, spowodowanego ograniczeniami standardu
Bluetooth oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Wideo i audio mogą nie być zsynchronizowane w przypadku odtwarzania wideo w komputerze przy audio pochodzącym
z przyłączonego urządzenia Bluetooth. Zdarza się to dość często podczas korzystania z technologii Bluetooth i nie
oznacza awarii.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia Bluetooth są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 70 N
❑ Funkcja Bluetooth może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji oprogramowania
wykorzystanej przez producenta.
❑ Podłączanie wielu urządzeń Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem będzie
niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii Bluetooth i nie oznacza
awarii.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
n 71 N
Używanie urządzeń peryferyjnych
Funkcjonalność komputera VAIO można rozszerzyć przy użyciu różnych złączy w komputerze.
❑ Podłączanie napędu dysków optycznych (strona 72)
❑ Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek (strona 74)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 75)
❑ Wybór trybu ekranu (strona 80)
❑ Używanie funkcji obsługi kilku monitorów (strona 81)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 83)
❑ Podłączanie urządzeń USB (strona 84)
❑ Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 86)
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
n 72 N
Podłączanie napędu dysków optycznych
Aby używać nośników optycznych, należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd dysków optycznych (do nabycia
osobno).
Podłączanie napędu dysków optycznych
!
Przed uruchomieniem zainstalowanych programów do obsługi dysków podłącz zewnętrzny napęd dysków optycznych.
Pamiętaj o podłączeniu zewnętrznego napędu dysków optycznych do źródła zasilania. Komputer obsługuje tylko napędy dysków
optycznych zasilane z gniazdka elektrycznego.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu dysków optycznych
n 73 N
Jak podłączyć napęd dysków optycznych
1
Podłącz zewnętrzny napęd dysków optycznych do źródła zasilania (1).
2
Wybierz port USB (2)
3
Podłącz jedną końcówkę kabla USB (3) do portu USB, a drugą końcówkę do napędu dysków optycznych.
którego chcesz używać.
✍
Instrukcje podłączania kabla USB do napędu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zewnętrznym napędem dysków
optycznych.
Odłączenie napędu, kiedy komputer pozostaje w trybie oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), może spowodować awarię
komputera.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
n 74 N
Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia dźwiękowe (do nabycia osobno), takie jak głośniki lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
✍
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do gniazda słuchawek (2) i za pomocą kabla głośnikowego (3) (do nabycia osobno).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
Podłączanie zewnętrznego monitora
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
n 75 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 76 N
Podłączanie monitora komputerowego lub projektora
Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenie wyświetlające, takie jak monitor komputerowy lub projektor.
Jak podłączyć monitor komputerowy lub projektor
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora zewnętrznego lub projektora do gniazdka sieci elektrycznej.
2
Podłącz monitor zewnętrzny lub projektor do złącza monitora (2) w komputerze za pomocą kabla wyświetlacza (3).
✍
W razie potrzeby połącz gniazdo słuchawek w projektorze z gniazdem słuchawek (4) i w komputerze kablem audio (5).
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 77 N
!
Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo
w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami
autorskimi. Aby móc wyświetlać zawartość chronioną, należy podłączyć do komputera monitor zgodny ze standardem HDCP.
Jeśli do komputera podłączony zostanie monitor nie zapewniający tej zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych
materiałów chronionych prawami autorskimi.
✍
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do
gniazda HDMI w komputerze, a drugą do gniazda wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.
Monitor TFT/DVI, należy podłączyć do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze przy użyciu adaptera HDMI - DVI-D.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 78 N
Podłączanie telewizora do portu HDMI
Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego.
2
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugą do telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie
odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 79 N
✍
Więcej informacji na temat instalacji i użycia telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.
Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem
a telewizorem
Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej
jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround.
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI
pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround.
Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
1
Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI.
2
Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI.
3
Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera
dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze.
✍
Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 149).
W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje
w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranu
n 80 N
Wybór trybu ekranu
Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera
lub podłączony monitor zewnętrzny.
✍
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora
zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe.
Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera.
Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7
Aby wybrać tryb wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35).
Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
n 81 N
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli, na przykład, do złącza
monitora w komputerze przyłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać
w ramach jednego pulpitu.
Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne
obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Używanie funkcji obsługi kilku monitorów
n 82 N
Jak korzystać z funkcji obsługi kilku monitorów
✍
Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.
Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.
Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu wstrzymania lub
hibernacji, ponieważ może nie powrócić do trybu normalnego.
Jeśli na obu ekranach stosowane są inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ
oprogramowanie może nie działać wtedy poprawnie.
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz ustawienie Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij
przycisk OK.
✍
Możesz także ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz dostosowywać funkcję obsługi wielu monitorów.
W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (do nabycia osobno).
Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon
Podłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m.
✍
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 83 N
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 84 N
Podłączanie urządzeń USB
Do komputera można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus), takie jak myszy, stacje dyskietek, głośniki i drukarki.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1), którego chcesz używać.
2
Podłącz kabel urządzenia USB (2) do portu USB.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzeń USB
n 85 N
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń USB
❑ Korzystanie z urządzenia USB może wymagać uprzedniego zainstalowania sterownika dostarczonego z urządzeniem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem USB.
❑ Do drukowania dokumentów należy używać drukarek USB zgodnych z używaną wersją systemu Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem.
❑ Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub
uderzenia.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia i.LINK
n 86 N
Podłączanie urządzenia i.LINK
Komputer jest wyposażony w port i.LINK, który można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak cyfrowa
kamera wideo.
✍
i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.
Procedura nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia
i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków
pracy i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem do
systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym
i wymagane warunki pracy.
Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK
❑ Port i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania do urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga
zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest ono podłączone do źródła zasilania.
❑ Gniazdo i.LINK obsługuje prędkości przesyłu do 400 Mb/s. Jednakże faktyczna szybkość przesyłania danych zależy od
prędkości przesyłu urządzenia zewnętrznego.
❑ Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach i rejonach.
❑ Połączenie i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne.
❑ Połączenie i.LINK może nie być dostępne, zależnie od aplikacji programowych, systemu operacyjnego oraz używanych
urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym wraz
z oprogramowaniem.
❑ Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład twardego dysku lub napędu
CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.
Używanie urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia i.LINK
n 87 N
Podłączanie cyfrowej kamery wideo
Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo
Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (do nabycia osobno) do portu i.LINK (2) w komputerze, a drugą końcówkę do portu
DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo.
✍
Procedura podłączania zależy od używanego urządzenia i.LINK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku
dostarczonym z danym urządzeniem.
Za pomocą połączenia i.LINK nie jest możliwe uzyskiwanie dostępu do zawartości karty „Memory Stick” zainstalowanej w cyfrowej
kamerze wideo.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 88 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między
innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 89)
❑ Używanie technologii Intel(R) VT (strona 96)
❑ Używanie programu VAIO Control Center (strona 97)
❑ Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 98)
❑ Zmienianie języka wyświetlania (strona 99)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 89 N
Ustawianie hasła
Ustawienie hasła pozwala zabezpieczyć komputer przed dostępem niepowołanych osób. Użytkownik jest monitowany
o podanie hasła przy uruchamianiu komputera oraz kiedy komputer powraca do normalnego trybu pracy z trybu
wstrzymania lub hibernacji.
!
Nie należy zapominać ustawionego hasła. Hasło można zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Typ hasła
Opis
Hasło startowe
Za pomocą funkcji systemu BIOS można ustawić dwa rodzaje haseł:
- Hasło komputera: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie wszystkich
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera.
- Hasło użytkownika: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie niektórych
ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika,
należy najpierw ustawić hasło komputera.
✍
Podczas uruchamiania komputera użytkownik jest monitowany o wprowadzenie hasła startowego po
wyświetleniu logo VAIO.
!
W przypadku zapomnienia hasła komputera będzie konieczne zresetowanie go. Za tę usługę jest pobierana
opłata. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie
dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie systemu BIOS przez wprowadzenie hasła komputera.
Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do komputera. Konto każdego użytkownika jest chronione osobnym
hasłem.
✍
Monit o wprowadzenie hasła systemu Windows jest wyświetlany po wybraniu konta użytkownika.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 90 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer
ponownie i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
5
Wybierz opcję Password when Power On w części Security i naciśnij klawisz Enter.
6
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
7
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 91 N
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera.
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran wpisywania hasła. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie
i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów).
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 92 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran wpisywania hasła. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie
i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 93 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran wpisywania hasła. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer ponownie
i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję
Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij
klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij
klawisz Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 94 N
Ustawianie hasła systemu Windows
Jak dodać hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w polu Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla swojego konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
✍
Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Jak zmienić hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź swoje bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmień hasło.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Jak usunąć hasło systemu Windows
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź bieżące hasło, które chcesz usunąć.
6
Kliknij przycisk Usuń hasło.
n 95 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie technologii Intel(R) VT
n 96 N
Używanie technologii Intel(R) VT
Intel(R) Virtualization Technology (VT) to technologia wirtualizacji sprzętu, która umożliwia zwiększenie wydajności
komputera.
!
Dostępność technologii Intel VT zależy od procesora zainstalowanego w komputerze.
Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i sposobu korzystania z oprogramowania do wirtualizacji sprzętu, skontaktuj się
z producentem oprogramowania.
Jak włączyć technologię Intel VT
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer
ponownie i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter,
wybierz opcję Enabled i naciśnij klawisz Enter.
!
Jeśli oknie konfiguracji systemu BIOS nie ma karty Advanced lub jeśli nie można wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology,
technologia Intel VT nie jest dostępna w komputerze.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie programu VAIO Control Center
n 97 N
Używanie programu VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji
działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz odpowiedni element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Ustawienie wybranego elementu zostanie zmienione.
✍
Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center.
Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO
n 98 N
Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO
Zarządzanie zasilaniem pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci
elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.
Funkcja Zarządzanie energią w VAIO ( VAIO Power Management) rozszerza Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala
ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy
czas pracy akumulatorów.
Wybieranie planu zasilania
Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona wskazuje aktualnie używane źródło
zasilania. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno, które przedstawia stan zasilania.
Jak wybrać plan zasilania
1
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
Wybierz żądany plan zasilania.
Jak zmienić ustawienia planu zasilania
1
2
3
4
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie żądanego planu zasilania w oknie Opcje zasilania.
Zmień ustawienia trybu wstrzymania oraz ustawienia ekranu stosownie do potrzeb.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do
czynności 3.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO ( VAIO Power Management).
Zmień ustawienia dla każdego elementu.
Kliknij przycisk OK.
✍
Ustawienia bieżącego planu zasilania można sprawdzić za pomocą funkcji Podgląd zarządzanie energią VAIO
( VAIO Power Management Viewer) w programie VAIO Control Center.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Zmienianie języka wyświetlania
n 99 N
Zmienianie języka wyświetlania
W modelach komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise można pobrać
i zainstalować żądany pakiet językowy.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
!
Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć komputer do
Internetu, zapoznaj się z tematem Korzystanie z Internetu (strona 54).
Jak zainstalować pakiet językowy
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update.
2
Kliknij pozycję Opcjonalne aktualizacje: xx (liczba) są dostępne.
3
Wybierz pakiet językowy z listy.
4
Kliknij przycisk OK, aby pobrać i zainstalować wybrany pakiet językowy.
Jak zmienić język wyświetlania
1
Kliknij kolejno Start, Panel sterowania i Zegar, język i region.
2
Kliknij opcję Region i język.
3
Wybierz kartę Klawiatury i języki.
4
Wybierz język wyświetlania z listy rozwijanej.
5
Kliknij przycisk OK.
Rozbudowa komputera VAIO >
n 100 N
Rozbudowa komputera VAIO
Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złączy
elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, aby:
❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci skontaktować się ze sprzedawcą.
❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
❑ Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy wnęki modułu pamięci.
W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe
centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO
(strona 5).
Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą być różne w zależności od zakupionego modelu.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 101 N
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły pamięci.
Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach
tego dokumentu.
Uwagi dotyczące dodawania/wyjmowania modułów pamięci
❑ Przed przystąpieniem do dodawania lub wymieniania modułów pamięci, komputer należy umieścić na płaskiej
powierzchni.
❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić
system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez
komputer lub po jego instalacji system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie, skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem modułu pamięci.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim przystąpisz do
wymiany modułu pamięci, upewnij się, że:
❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów
osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji
urządzeń elektronicznych.
❑ Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera, wyłącz go i odłącz od źródeł zasilania (akumulatora
i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci
powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie
środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać
materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany,
należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 102 N
❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie
chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
❑ Aby ochronić moduł pamięci przed wyładowaniami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem
lub zawiń moduł w folię aluminiową.
❑ Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi
substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte
w ramach gwarancji.
❑ Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Nadmierne zakurzenie
❑ Wibracje lub uderzenia
❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania
❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C
❑ Wysoką wilgotność
❑ Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać
krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 103 N
Wyjmowanie i instalowanie modułu pamięci
Jak wymienić lub dodać moduł pamięci
1
Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
3
Odczekaj około godziny, aż komputer ostygnie.
4
Odkręć śruby (wskazywane przez strzałki) na dolnej powierzchni komputera i zdejmij pokrywę komory modułów
pamięci.
5
Dotknij metalowego przedmiotu, aby odprowadzić z ciała ładunki elektrostatyczne.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
6
n 104 N
Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1).
Moduł pamięci zostanie odblokowany.
❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
7
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
8
n 105 N
Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
!
Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej innych niż moduł pamięci.
Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, zadbaj o ustawienie niewielkiego występu w gnieździe w jednej linii
z wycięciem w krawędzi modułu. Nie należy na siłę wciskać modułu pamięci do gniazda przy nieprawidłowej orientacji, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu.
9
Załóż z powrotem pokrywę wnęki modułów pamięci.
10 Dokręć śruby na dolnej pokrywie komputera.
11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i wyjmowanie pamięci
n 106 N
Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci
Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci
1
Włącz komputer.
2
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3
Kliknij kolejno Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information).
Ilość pamięci systemowej będzie wyświetlona w prawym panelu. Jeśli dodatkowa pamięć nie pojawia się, należy
powtórzyć procedurę instalacji i ponownie uruchomić komputer.
Środki ostrożności >
n 107 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 108)
❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 111)
❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 112)
❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 114)
❑ Używanie źródła zasilania (strona 115)
❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 116)
❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 117)
❑ Używanie akumulatora (strona 118)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 119)
❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 120)
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 108 N
Informacje o bezpieczeństwie
Komputer
❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni.
❑ Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, aby uniknąć przegrzania wewnętrznych komponentów. Nie należy
umieszczać komputera na porowatych powierzchniach, takich jak dywany, koce, kanapy lub łóżka ani w pobliżu zasłon,
które mogłyby blokować otwory wentylacyjne.
❑ Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może
wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia.
❑ Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
Zasilanie
❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast
odsunąć go od ciała.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 109 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym
w słońcu; nie zostawiaj komputera w nasłonecznionych miejscach.
❑ Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które
zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości.
Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia mechaniczne, jak np. upuszczenie go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby zapobiec uszkodzeniu go.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres czasu, pozostały czas pracy na akumulatorze może być krótki.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest używany.
Podłącz zasilacz sieciowy do komputera i naładuj akumulator przed ponownym użyciem komputera.
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Zapobieganie uszkodzeniom słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze
specjaliści nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom
głośności lub przestań używać słuchawek.
Środki ostrożności >
Informacje o bezpieczeństwie
n 110 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick” należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Istnieje zagrożenie połknięcia.
Środki ostrożności >
Informacje o konserwacji komputera
n 111 N
Informacje o konserwacji komputera
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką ściereczką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj
szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą
one uszkodzić powierzchnię obudowy.
❑ Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.
Ekran LCD
Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej ściereczki. Pocieranie ekranu może spowodować jego
uszkodzenie.
Wbudowana kamera
Pokrywkę ochronną obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego
pędzelka. Jeśli pokrywka jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Nie pocieraj pokrywy,
ponieważ jest ona wrażliwa na nacisk.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić
dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj go miękką ściereczką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż ściereczkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 112 N
Obchodzenie się z komputerem
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania
i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie
ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Nadmierne zakurzenie
❑ Wilgoć lub deszcz
❑ Wibracje lub uderzenia
❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania
❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C
❑ Wysoką wilgotność
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu
może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony.
Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych
informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z komputerem
n 113 N
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
❑ Otwieraj ekran LCD i podnoś komputer w taki sposób, aby nie wywierać nacisku na ekran LCD ani na jego krawędzie.
Ekran LCD może być wrażliwy na nacisk, a przyłożenie dodatkowej siły może spowodować uszkodzenie ekranu lub jego
nieprawidłowe działanie. Aby otworzyć komputer, jedną ręką przytrzymaj podstawę komputera, a drugą delikatnie
podnieś pokrywę wyświetlacza. Przenosząc komputer z otwartą pokrywą, należy podtrzymywać go obiema rękoma.
❑ Komputer należy przenosić w przeznaczonej do tego celu torbie.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z ekranem LCD
n 114 N
Obchodzenie się z ekranem LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
Jeśli komputer jest ustawiony blisko okna, osłoń go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie dopuszczaj do zarysowania powierzchni ekranu LCD i nie wywieraj na nią nacisku. Może to spowodować
uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii.
Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli dostępne są opcje
zmiany do wyboru. Mogłoby to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki wynikłe ze zmian ustawień.
❑ Nie wywieraj nacisku na pokrywę ekranu LCD, gdy pokrywa jest zamknięta, ponieważ może to spowodować
zarysowanie lub zabrudzenie ekranu.
Środki ostrożności >
Używanie źródła zasilania
n 115 N
Używanie źródła zasilania
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieci elektrycznej, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia
zużywające dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony.
Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
n 116 N
Obchodzenie się z wbudowaną kamerą
❑ Nie dotykaj pokrywy ochronnej obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowanie pokrywy, które
będzie widoczne na zdjęciach.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery padało bezpośrednio światło słoneczne, niezależnie od tego czy
komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z dyskami
n 117 N
Obchodzenie się z dyskami
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie
i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nigdy nie naklejaj na dyskach etykiet samoprzylepnych. Może to wpływać ujemnie na działanie dysku i powodować
nieodwracalne uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Używanie akumulatora
n 118 N
Używanie akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich
temperaturach.
❑ Akumulator ładuj w temperaturach od 10°C do 30°C. Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu ładowania.
❑ Akumulator rozgrzewa się podczas używania i ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi powodu do niepokoju.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy
go wymienić.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
n 119 N
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Jako etykiet używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą „Memory Stick”.
❑ Nie zginaj, nie upuszczaj ani nie odsłaniaj wnętrza karty „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty „Memory Stick”.
❑ Nie dopuszczaj do zawilgotnienia karty „Memory Stick”.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj kart „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ Wyładowania elektrostatyczne
❑ Zakłócenia elektryczne
❑ Szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu
❑ Bezpośrednie światło słońca
❑ Wysoką wilgotność
❑ Wpływ substancji żrących
❑ Przechowuj kartę „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty „Memory Stick Duo”. Nacisk może spowodować
uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
Środki ostrożności >
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
n 120 N
Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym
Wbudowane urządzenie magazynujące (dysk twardy lub dysk SSD) umożliwia przechowywanie dużej ilości danych, a także
zapewnia szybkie odczytywanie i zapisywanie danych. Niewłaściwa eksploatacja urządzenia magazynującego może jednak
łatwo spowodować jego uszkodzenie. Jeśli wbudowane urządzenie magazynujące ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie
można odzyskać. Dla uniknięcia utraty danych należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji.
Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia magazynującego
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Nie umieszczaj komputera w pobliżu magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu
magazynującym.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj urządzenia magazynującego z komputera.
Rozwiązywanie problemów >
n 121 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania
z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli przedstawione propozycje nie umożliwią
rozwiązania problemu, należy skorzystać z programu VAIO Care. Informacje na temat uruchamiania tego programu
zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 33).
Jeśli problem nadal nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony w celu uzyskania pomocy.
Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze.
❑ Działanie komputera (strona 123)
❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 129)
❑ Odzyskiwanie (strona 131)
❑ Akumulator (strona 134)
❑ Wbudowana kamera (strona 136)
❑ Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) (strona 138)
❑ Bezprzewodowej sieci WAN (strona 141)
❑ Technologia Bluetooth (strona 142)
❑ Dyski optyczne (strona 146)
❑ Wyświetlacz (strona 147)
❑ Drukowanie (strona 151)
❑ Mikrofon (strona 152)
❑ Głośniki (strona 153)
Rozwiązywanie problemów >
n 122 N
❑ Tabliczka dotykowa (strona 155)
❑ Klawiatura (strona 156)
❑ Dyskietki (strona 157)
❑ Audio/wideo (strona 158)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 160)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 161)
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 123 N
Działanie komputera
Co zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Odłącz wszelkie podłączone urządzenia USB, a następnie uruchom ponownie komputer.
❑ Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom ponownie
komputer.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się,
że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji,
nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa
używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem
VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 124 N
Co zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty?
❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie
kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok
przycisku Zamknij
, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeśli ta procedura nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć
komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę
zasilacza sieciowego i włącz ponownie komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 125 N
Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć
komputer.
❑ Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
❑ Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie
akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 126 N
Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie do trybu
wstrzymania lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do trybu normalnego
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok
przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Co zrobić, jeśli wskaźnik ładowania miga szybko, a komputer nie uruchamia się?
❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer
i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje zawiera temat
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub
przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 127 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co zrobić, jeśli komputer nie akceptuje wprowadzonego hasła i wyświetla komunikat
Enter Onetime Password?
Jeśli trzy kolejne razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy,
aby sprawdzić, czy lampka wskaźnika zasilania zgaśnie. Odczekaj 10 do 15 sekund, a następnie ponownie uruchom
komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery. Podczas wprowadzania hasła zwróć
uwagę na wielkość liter.
Co zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że jest zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Dlaczego ekran się nie wyłącza po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje i wygaszacze ekranu tymczasowo dezaktywują funkcję systemu operacyjnego, która wyłącza ekran
komputera lub przestawia komputer do trybu wstrzymania po określonym czasie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem,
zamknij takie aplikacje, jeśli są uruchomione, lub zmień wygaszacz ekranu.
Rozwiązywanie problemów >
Działanie komputera
n 128 N
Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych?
Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące
czynności:
1
Włącz komputer.
2
Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom komputer
ponownie i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić.
5
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z zewnętrznego urządzenia
podłączonego do komputera?
Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, na przykład ze stacji dyskietek USB albo napędu dysków optycznych
USB, należy zmienić urządzenie rozruchowe. Aby zmienić urządzenie rozruchowe, włącz komputer i naciśnij przycisk F11
po wyświetleniu logo VAIO.
!
Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, pamiętaj o podłączeniu go do źródła zasilania.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 129 N
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera?
Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 32).
Jak chronić komputer przed zagrożeniami, takimi jak wirusy?
W komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem
zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych
aktualizacji systemu Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację w oparciu o harmonogram.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 130 N
Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe?
Programy zapewniające bezpieczeństwo komputera podłączonego do Internetu należy regularnie aktualizować, pobierając
i instalując najnowsze aktualizacje z witryn internetowych ich producentów.
!
Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.
❑ Jeśli używasz oprogramowania McAfee:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter.
2
Kliknij przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu okna, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
❑ Jeśli używasz oprogramowania Norton Internet Security:
1
Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
✍
Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.
!
Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze.
W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie
n 131 N
Odzyskiwanie
Jak utworzyć nośnik odzyskiwania?
Nośnik odzyskiwania można utworzyć za pomocą programu VAIO Care. Nośnik ten umożliwia odzyskanie systemu
i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. Aby utworzyć nośnik odzyskiwania, uruchom
program VAIO Care (strona 33), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore),
Odzyskiwanie (Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media).
!
Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd dysków optycznych, podłącz napęd zewnętrzny (do nabycia osobno).
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera?
Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą nośnika odzyskiwania lub obszaru odzyskiwania.
Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania
problemów.
Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care. Aby je przywrócić,
uruchom program VAIO Care (strona 33), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore),
Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie
n 132 N
Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do
odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj.
2
Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie
n 133 N
Jak zmniejszyć wielkość obszaru odzyskiwania?
Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do
odzyskania systemu. Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany napęd monolityczny (SSD), można usunąć te dane,
aby zmniejszyć obszar odzyskiwania.
1
Włóż nośnik odzyskiwania do napędu dysków optycznych, kiedy komputer działa w trybie normalnym, wyłącz komputer,
a następnie włącz go ponownie.
!
Użyj nośnika odzyskiwania utworzonego po otrzymaniu komputera.
✍
Jeśli używasz zewnętrznego napędu dysków optycznych (do nabycia osobno), uruchom komputer ponownie i naciśnij kilkakrotnie
klawisz F11 po wyświetleniu logo VAIO.
2
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję VAIO Care Rescue i naciśnij klawisz Enter.
3
Kliknij kolejno polecenia Tools i Start advanced recovery wizard.
✍
Po wyświetleniu komunikatu Do you need to rescue data? utwórz w razie potrzeby kopię zapasową danych.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okno Select recovery type.
5
Wybierz opcję Custom recovery - Remove recovery contents.
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Powyższa procedura obejmuje przywracanie systemu. Wszelkie aplikacje i dane, które dodano na urządzeniu magazynującym przed
usunięciem danych odzyskiwania systemu, zostaną utracone.
Jeśli dane odzyskiwania systemu zostaną usunięte, procedurę odzyskiwania będzie można wykonać tylko przy użyciu nośnika
odzyskiwania.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 134 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora?
O stanie ładowania akumulatora informuje wskaźnik ładowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Ładowanie akumulatora (strona 24).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego, źródłem zasilania
komputera jest zasilacz, nawet jeśli w komputerze jest zainstalowany akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy doładować w następujących sytuacjach:
❑ Jeśli energia akumulator jest na wyczerpaniu i miga zarówno wskaźnik akumulatora, jak i wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Kiedy zbliża się koniec okresu użytkowania akumulatora, wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności jego
wymiany. Pojemność akumulatora można sprawdzić za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w programie
VAIO Control Center.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie. Akumulator rozgrzewa się, kiedy komputer jest z niego zasilany. Jest to normalne zjawisko.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 135 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, kiedy jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu do
trybu hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje o ręcznym włączaniu trybu hibernacji zamieszczono
w temacie Używanie trybu hibernacji (strona 31).
Dlaczego nie można naładować akumulatora całkowicie?
W programie VAIO Control Center została włączona funkcja dbania o akumulator, która wydłuża jego żywotność.
Sprawdź ustawienia w programie VAIO Control Center.
Co zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie do trybu hibernacji?
❑ Problem może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij
akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje zawiera temat
Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub
przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 136 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może używana przez więcej niż jedną aplikację naraz. Zamknij bieżącą aplikację przed
uruchomieniem innej.
❑ Podczas oglądania szybko poruszających się obiektów w oknie wizjera mogą być widoczne zakłócenia, takie jak
poziome pasy. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zarejestrowane obrazy są niskiej jakości?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle fluoroscencyjnym mogą zawierać refleksy światła.
❑ W ciemnych fragmentach przechwyconych obrazów mogą występować zakłócenia.
❑ Jeśli pokrywka obiektywu jest zabrudzona, nie będzie można wykonać ostrych zdjęć. Należy oczyścić pokrywkę.
Zobacz Wbudowana kamera (strona 111).
Co zrobić, jeśli w przechwyconych filmach występują przerwy w obrazie lub dźwięku?
❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować pomijanie klatek. Więcej informacji zawiera plik pomocy
dołączony do aplikacji.
❑ Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.
❑ Może być aktywna funkcja oszczędzania energii w komputerze. Sprawdź poziom wydajności procesora.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 137 N
Co zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, kiedy komputer jest zasilany
z akumulatora?
Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego.
Co zrobić, jeśli występuje migotanie podczas wyświetlania przechwyconych obrazów?
Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluoroscencyjnej, ze względu na niezgodność
częstotliwości między lampą a migawką.
Aby zmniejszyć migotanie, skieruj kamerę w inną stronę lub zmniejsz jasność obrazów z kamery. W niektórych aplikacjach
można ustawić odpowiednie wartości dla jednej z właściwości kamery (np. źródło światła, Migotanie itp.), aby wyeliminować
migotanie obrazu.
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.
Co zrobić, jeśli komputer działa niestabilnie po przejściu do trybu oszczędzania energii
podczas korzystania z kamery?
Jeśli komputer automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania
energii. Sposób zmieniania tego ustawienia opisano w temacie Używanie trybów oszczędzania energii (strona 29).
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 138 N
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym
bezprzewodowej sieci LAN?
❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.
❑ Upewnij się, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii.
6
Wybierz z listy rozwijanej opcję Maksymalna wydajność dla ustawień Zasilanie bateryjne i Podłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 139 N
Co zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer ma połączenie z punktem dostępowym.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 138).
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć LAN zależy od odległości oraz przeszkód między
urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe
oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od
przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci LAN, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępu jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 138).
Rozwiązywanie problemów >
Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN)
n 140 N
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu
dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się
połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 138).
Czym są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami.
W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione
inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer),
jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz
na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Bezprzewodowej sieci WAN
n 141 N
Bezprzewodowej sieci WAN
Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu bezprzewodowej
sieci WAN?
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pobieranie danych z sieci 3G oraz czy została aktywowana przez operatora sieci
komórkowej. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z instrukcjami w temacie Wkładanie karty SIM (strona 62).
❑ Sieć telefonii komórkowej musi być dostępna na obszarze, na którym się znajdujesz. Skontaktuj się z usługodawcą,
aby uzyskać informacje o zasięgu sieci.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN) jest ustawiony w położeniu Wł. (On)
w oknie VAIO Smart Network.
❑ Upewnij się, że w programie do zarządzania połączeniami prawidłowo skonfigurowano nazwę punktu dostępowego
(APN). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać prawidłową nazwę punktu
dostępowego. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji nazwy punktu dostępowego można znaleźć w pliku pomocy
oprogramowania do zarządzania połączeniami.
❑ Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami poprawnie wykrywa modem sieci bezprzewodowej WAN.
Wykrycie modemu sieci bezprzewodowej WAN może potrwać dłuższą chwilę.
✍
Aby uzyskać dodatkowe instrukcje na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 142 N
Technologia Bluetooth
Co zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?
❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach włączona jest funkcja Bluetooth.
❑ Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw
przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa
najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana
komunikacja?
❑ Sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje
można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth,
jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić komunikację innych urządzeń Bluetooth z komputerem, należy wykonać poniższe czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Bluetooth i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 143 N
Co zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie mogą połączyć się z komputerem?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth,
z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 142).
❑ Upewnij się, czy inne urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub
oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie Bluetooth.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane
przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia Bluetooth są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć
szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności.
❑ Jeśli wersja standardu Bluetooth zastosowana w urządzeniu Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest inna
niż wersja używana w komputerze, szybkość połączenia może zostać obniżona.
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
Bluetooth?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth.
Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj informacje na temat funkcji Bluetooth w oknie Pomoc i obsługa techniczna
systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 144 N
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach,
na przykład w szpitalach lub na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń Bluetooth, aby
uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, aby mieć pewność, że korzystanie
z funkcji Bluetooth w komputerze jest dozwolone.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera
z użyciem standardowego konta użytkownika?
Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować
się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można korzystać z urządzeń Bluetooth po zmianie użytkownika?
Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować się
przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij,
a następnie kliknij polecenie Wyloguj.
Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi?
Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 145 N
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku w słuchawkach albo z kontrolera audio/wideo?
Sprawdź, czy używane słuchawki lub kontroler audio/wideo obsługuje mechanizm ochrony zawartości SCMS-T. Jeśli tak
nie jest, zmień ustawienia mechanizmu SCMS-T, aby do nawiązywania połączenia z urządzeniem był używany profil
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zmienić ustawienia SCMS-T, wykonaj następujące czynności:
✍
Niektóre modele komputerów VAIO wykrywają obsługę mechanizmu ochrony zawartości SCMS-T w urządzeniu docelowym
i automatycznie konfigurują ustawienia SCMS-T. W takich modelach opcja SCMS-T Settings w punkcie 3 nie jest wyświetlana,
ponieważ nie ma potrzeby ręcznego konfigurowania ustawień.
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć przy użyciu profilu A2DP, i wybierz
opcję Control.
3
Kliknij opcję SCMS-T Settings.
4
Kliknij przycisk Nie po wyświetleniu komunikatu Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Co zrobić, jeśli ikona Bluetooth nie jest wyświetlana na pasku zadań?
❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji Bluetooth jest ustawiony w pozycji Wł. (On) w oknie VAIO Smart Network.
❑ Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Bluetooth i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje o zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 146 N
Dyski optyczne
Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd dysków optycznych nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd dysków optycznych jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB w komputerze.
Jeśli tak nie jest, zewnętrzny napęd dysków optycznych może nie działać poprawnie.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 147 N
Wyświetlacz
Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się?
❑ Jeśli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub
przeszedł do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Używanie trybów oszczędzania energii (strona 29).
❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci.
❑ Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie akumulatora (strona 21).
❑ Jeśli sygnał wyjściowy wyświetlacza jest skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 148 N
Co zrobić, jeśli obrazy lub filmy wideo nie są wyświetlane poprawnie?
❑ Zanim zaczniesz używać oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzać dyski DVD, dla opcji
liczby wyświetlania kolorów wybierz ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innej opcji może uniemożliwić
prawidłowe wyświetlanie obrazów w takich programach. Aby zmienić ustawienia wyświetlania kolorów, wykonaj
następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
3
Kliknij kartę Monitor.
4
W sekcji Kolory wybierz opcję True Color (32 bity).
❑ Nie należy zmieniać ustawień rozdzielczości ekranu ani liczby wyświetlanych kolorów podczas korzystania
z oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzania dysków DVD, ponieważ może to
spowodować błędy odtwarzania lub wpłynąć negatywnie na stabilność niektórych operacji w systemie.
Przed przystąpieniem do odtwarzania dysku DVD zaleca się także wyłączenie wygaszacza ekranu. Jeśli wygaszacz
ekranu nie zostanie wyłączony, może zostać uaktywniony podczas odtwarzania dysku DVD i uniemożliwić prawidłowe
odtwarzanie dysku. Niektóre wygaszacze ekranu automatycznie zmieniają rozdzielczość ekranu i liczbę wyświetlanych
kolorów.
Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub wyświetlaczu zewnętrznym podłączonym do
złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu?
Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego z HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane na
wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie telewizora do
portu HDMI (strona 78) lub Podłączanie monitora komputerowego lub projektora (strona 76).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 149 N
Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo?
❑ Jeśli wyjściowy sygnał wyświetlacza został skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, który jest odłączony, nie można
wyświetlać wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby
był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby uzyskać
informacje o zmienianiu wyjścia sygnału wideo, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 80). Możesz też nacisnąć klawisze
Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje
dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim
wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć.
✍
Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie
Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być
inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze.
Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
Naciśnij klawisze Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
Co zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu?
Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 150 N
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj.
2
Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 151 N
Drukowanie
Co zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do złączy w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu do trybu
oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić
drukowanie. Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij kartę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu
i zdalny panel.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 152 N
Mikrofon
Co zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak uniknąć sprzężeń?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 153 N
Głośniki
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć
głośność do poziomu słyszalnego.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 154 N
Co zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych
głośników? (strona 153).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego
dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 155 N
Tabliczka dotykowa
Co zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Zobacz Używanie tabliczki dotykowej
(strona 37).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli klawisze Alt+F4 nie działają, naciśnij klawisz Windows jeden raz, a następnie kilka razy klawisz ,, wybierz
polecenie Uruchom ponownie za pomocą klawiszy M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić
ponownie komputer.
❑ Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie nastąpi, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wybierz strzałkę obok przycisku
Zamknij za pomocą klawiszy m i ,, naciśnij klawisz Enter, wybierz polecenie Uruchom ponownie za pomocą klawiszy
M lub m, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić ponownie komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę
niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 156 N
Klawiatura
Co zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij opcję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych
w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzić znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., mógł zostać przypadkowo naciśnięty klawisz Num Lk.
Sprawdź, czy lampka wskaźnikowa Num lock nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci, naciśnij klawisz Num Lk,
aby wyłączyć tę funkcję przed wprowadzeniem wspomnianych znaków.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 157 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona
Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż zgaśnie lampka wskaźnika w napędzie dyskietek.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek USB od komputera.
4
Podłącz ponownie stację dyskietek, wkładając wtyczkę kabla USB do portu USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając Start, następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i polecenie
Uruchom ponownie.
Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 158 N
Audio/wideo
Co zrobić, jeśli nie można korzystać z cyfrowej kamery wideo?
Jeśli pojawi się komunikat informujący, że urządzenie i.LINK jest odłączone lub wyłączone, przyczyną może być
niewłaściwe przyłączenie kabla i.LINK do gniazda komputera lub kamery wideo. Odłącz kabel i przyłącz go ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 86).
Jak wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli żaden dźwięk nie jest słyszalny z urządzenia podłączonego do portu, takiego jak port USB, port wyjściowy HDMI,
optyczny port wyjściowy lub gniazdo słuchawek, konieczna jest zmiana urządzenia wyjściowego dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij kolejno Start i Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk
Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio/wideo
n 159 N
Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego
HDMI, złącza optycznego lub gniazda słuchawek?
❑ Aby odsłuchiwać dźwięk za pomocą urządzenia podłączonego do jednego z portów, takiego jak złącze wyjściowe HDMI,
złącze optyczne albo gniazdo słuchawek, należy zmienić wyjściowe urządzenie dźwięku. Szczegółową procedurę
zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego dźwięku, wykonaj poniższe czynności:
1
Wykonaj czynności od 1 do 4 opisane w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę złącza HDMI lub S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania oraz głębię bitową (na przykład 48 000 Hz, 16 bity), jakie są obsługiwane przez
to urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
Dlaczego występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub pominięte klatki podczas
odtwarzania wideo wysokiej rozdzielczości (HD) zarejestrowanego przy użyciu kamery
cyfrowej AVCHD?
Odtwarzanie wideo wysokiej rozdzielczości (HD) wymaga znacznych zasobów sprzętowych, takich jak procesory główne,
procesory graficzne, pamięć systemowa komputera. Podczas odtwarzania wideo, niektóre operacje i/lub funkcje mogą być
niedostępne, a także mogą wystąpić przerwy w odtwarzaniu dźwięku, pominięte klatki oraz niemożność odtwarzania,
zależnie od konfiguracji komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 160 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co zrobić, jeśli w innych urządzeniach nie można użyć sformatowanej w komputerze
VAIO karty „Memory Stick”?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty „Memory Stick”.
Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki.
Przed sformatowaniem karty „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie
zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty „Memory Stick” na wbudowane urządzenie magazynujące, aby zachować dane lub obrazy.
2
Sformatuj kartę „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w temacie Formatowanie kart pamięci „Memory Stick”
(strona 45).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
„Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć
przypadkowego skasowania ich lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest
wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 161 N
Urządzenia peryferyjne
Co zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania ( jeśli dotyczy to danego
urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są
naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieci
elektrycznej.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą uniemożliwiać działanie urządzenia ze względu na nieprawidłową dystrybucję zasilania.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Znaki towarowe >
n 162 N
Znaki towarowe
SONY, logo SONY, VAIO i logo VAIO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” i logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Corporation.
i.LINK jest oznaczeniem interfejsu IEEE 1394. i.LINK i logo i.LINK „ ” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.
Blu-ray Disc™ oraz logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Znaki przedstawiające słowo Bluetooth i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a firma Sony Corporation używa ich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich podmiotów.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO i WinDVD BD są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
AMD, logo AMD Arrow, ATI i ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization i AMD-V
są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Znaki towarowe >
n 163 N
Logo SD jest znakiem handlowym.
Logo SDHC jest znakiem handlowym.
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na
podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczoncyh i w innych krajach.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” została opracowana przez Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest używana przez firmę
Koozyt, Inc. na podstawie licencji.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Funkcje urządzenia i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Z zakupionym modelem komputera mogły zostać dostarczone tylko niektóre z powyższych pakietów oprogramowania.
Uwaga >
n 164 N
Uwaga
© 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy
licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na
komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane
niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania
spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie
przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach
rejestrujących.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising