Sony | VPCYA1C5E | Sony VPCYA1C5E Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
seria VPCYA
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat
komputera VAIO............................................................ 5
Kwestie związane z ergonomią ..................................... 8
Podstawy obsługi ............................................................. 10
Umiejscowienie elementów sterujących oraz
portów ......................................................................... 11
Wskaźniki świetlne ...................................................... 13
Podłączanie do źródła zasilania .................................. 14
Korzystanie z akumulatora.......................................... 16
Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 23
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 24
Utrzymywanie optymalnego działania komputera ...... 27
Używanie komputera VAIO............................................... 30
Używanie klawiatury.................................................... 31
Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 33
Używanie przycisku specjalnego ................................ 34
Używanie wbudowanej kamery .................................. 35
Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 36
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci .............. 42
Korzystanie z Internetu ............................................... 46
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 47
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej .............48
Używanie funkcji Bluetooth .........................................53
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych...............................58
Podłączanie napędu optycznego ................................59
Podłączanie zewnętrznych głośników lub
słuchawek....................................................................61
Podłączanie zewnętrznego monitora ..........................62
Wybór trybu ekranowego ............................................67
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.........................68
Podłączanie urządzenia USB ......................................69
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ....................71
Ustawianie hasła..........................................................72
Korzystanie z technologii Intel(R) VT ...........................79
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center ...............80
Rozbudowa komputera VAIO............................................81
Dodawanie i usuwanie pamięci ...................................82
n 3 N
Środki ostrożności............................................................ 88
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ....................... 89
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji........ 91
Obsługa komputera .................................................... 92
Obsługa ekranu LCD................................................... 94
Korzystanie ze źródła zasilania ................................... 95
Obsługa wbudowanej kamery .................................... 96
Obsługa dysków ......................................................... 97
Korzystanie z akumulatora.......................................... 98
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”........................ 99
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci
masowej .................................................................... 100
Rozwiązywanie problemów ............................................ 101
Obsługa komputera .................................................. 103
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 109
Odzyskiwanie danych ............................................... 110
Akumulator................................................................ 112
Wbudowana kamera ................................................. 114
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa
sieć lokalna) .............................................................. 116
Technologia Bluetooth .............................................. 119
Dyski optyczne.......................................................... 123
Wyświetlacz .............................................................. 124
Drukowanie ............................................................... 128
Mikrofon ....................................................................129
Głośniki......................................................................130
Tabliczka dotykowa...................................................132
Klawiatura ..................................................................133
Dyskietki ....................................................................134
Audio-wideo ..............................................................135
Karta pamięci „Memory Stick” ..................................137
Urządzenia peryferyjne ..............................................138
Znaki towarowe...............................................................139
Uwaga .............................................................................141
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika.
Firma Sony połączyła najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie dźwięku, obrazu, przetwarzania danych
i komunikacji, aby zapewnić najbardziej komfortowe korzystanie z komputera.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
Pozyskiwanie danych technicznych
Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Aby poznać konfigurację swojego komputera, należy odwiedzić witrynę VAIO Support pod adresem
http://support.vaio.sony.eu/.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 5 N
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej komputera VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — opis podłączania podzespołów, konfigurowania itd.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
Przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii Bluetooth, należy dokładnie zapoznać się z dokumentem Informacje
prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 6 N
2. Dokumentacja wyświetlana na ekranie
❑ Podręcznik użytkownika VAIO — Ogólne informacje na temat komputera VAIO, w szczególności informacje o wsparciu
technicznym i metodach rozwiązywania problemów.
Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika VAIO, kliknij przycisk Start
i Podręcznik VAIO.
i wybierz kolejno opcje Wszystkie programy
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji
pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do okna Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie opcję
Pomoc i obsługa techniczna lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Microsoft Windows oraz naciśnij klawisz F1.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 7 N
3. Witryny pomocy technicznej
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z komputerem VAIO można uruchomić program VAIO Care, zawierający
rozmaite opcje pomocne w rozwiązywaniu większości problemów. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Używanie
aplikacji VAIO Care (strona 29).
Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy odwiedzić witrynę VAIO Support pod adresem http://support.vaio.sony.eu/.
Zwracając się do obsługi technicznej VAIO, trzeba znać numer seryjny komputera.
Numer seryjny to ciąg 15 cyfr, znajdujący się w dolnej części okna programu VAIO Care, na spodniej lub tylnej ścianie
obudowy komputera lub wewnątrz wnęki na akumulator.
Inne źródła informacji o komputerze VAIO to:
❑ Forum VAIO pod adresem http://club-vaio.com umożliwia kontakty z innymi użytkownikami komputerów VAIO.
❑ Witryna internetowa VAIO pod adresem http://www.vaio.eu/, zawierająca informacje o produktach.
❑ Sklep internetowy Sony Style pod adresem http://www.sonystyle-europe.com.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 8 N
Kwestie związane z ergonomią
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. Jeśli jest to możliwe,
należy uwzględnić następujące kwestie związane z ergonomią, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia
stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się w pozycji
poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas korzystania z klawiatury, jak i z urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Podczas używania komputera
często rób przerwy. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać zmęczenie oczu, napięcie mięśni i bóle ścięgien.
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby stopy całe dotykały
podłoża. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 9 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też jasność
wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowało
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że kiedy siedzisz przed monitorem, znajduje się on na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 10 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
!
Przed pierwszym uruchomieniem komputera nie należy podłączać do niego żadnych urządzeń, które nie były oryginalnie dołączone w komplecie. Po zakończeniu
konfiguracji można podłączać po jednym urządzeniu naraz (na przykład drukarkę, zewnętrzny dysk twardy, skaner itp.), postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów (strona 11)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 13)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 14)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 16)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 23)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 24)
❑ Utrzymywanie optymalnego działania komputera (strona 27)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 11 N
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
Poświęć chwilę na przyjrzenie się poniższym wykazom informacyjnym, aby poznać rozmieszczenie elementów sterujących
i portów w komputerze.
!
Ze względu na różne dane techniczne wygląd Twojego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku.
Wykaz oznaczeń elementów sterujących i portów
Oznaczenie elementu sterującego lub portu
Nazwa elementu sterującego lub portu
MOTION EYE
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 35)
WIRELESS
Przełącznik WIRELESS (strona 48), (strona 53)
Gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo” (strona 36)
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo.
SD
Gniazdo kart pamięci SD (strona 42)
1
Przycisk zasilania
ASSIST
Przycisk ASSIST (strona 34)
Port USB (strona 69)
Zgodność ze standardem USB 2.0.
Gniazdo sieciowe (LAN) (strona 47)
a
Gniazdo monitora (strona 62)
HDMI
Gniazdo wyjścia HDMI (strona 65)
m
Gniazdo mikrofonowe (strona 68)
i
Gniazdo słuchawkowe (strona 61)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
Wykaz rozmieszczenia nieoznaczonych elementów sterujących i portów
Nazwa elementu sterującego lub portu
Położenie
Wbudowany mikrofon (mono)
Znajduje się po lewej stronie wbudowanej kamery MOTION EYE.
Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 13)
Znajduje się po prawej stronie gniazda „Memory Stick Duo”.
Gniazdo zabezpieczeń
Znajduje się między portem USB a gniazdem sieciowym (LAN).
Znajduje się po lewej stronie gniazda monitora.
Gniazdo DC IN
Pokrywa komory modułów pamięci (strona 82)
Znajduje się na dolnej ściance komputera.
n 12 N
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 13 N
Wskaźniki świetlne
Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci się na zielono, gdy komputer działa w trybie normalnym; miga powoli na pomarańczowo, kiedy komputer
znajduje się w trybie uśpienia; nie świeci się, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci się, jeśli akumulator jest ładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora
(strona 19).
Wbudowana kamera MOTION EYE Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera.
Dostęp do nośnika
Świeci się podczas zapisywania danych na karcie pamięci, np. „Memory Stick” lub SD, lub ich odczytywania
z karty. (Jeśli wskaźnik świeci się, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać).
Jeśli wskaźnik się nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Napęd dyskowy
Świeci się podczas zapisywania lub odczytywania danych za pomocą wbudowanego urządzenia pamięci
masowej. Jeśli wskaźnik się świeci, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać.
Num lock
Wciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Jeśli wskaźnik się nie świeci, klawiatura numeryczna jest wyłączona.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Wciśnij przycisk Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Aby pisać małymi literami, przy świecącym się wskaźniku
należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik
Caps lock nie świeci się, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci się, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa inaczej w poszczególnych programach
i nie działa w niektórych z nich.
Świeci się, gdy jest dostępna co najmniej jedna sieć bezprzewodowa.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 14 N
Podłączanie do źródła zasilania
Do zasilania komputera można użyć zasilacza sieciowego lub akumulatora.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i jednocześnie zainstalowany jest w nim akumulator,
komputer korzysta z zasilania sieciowego.
Korzystaj tylko z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka sieciowego.
Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Patrz sekcja Używanie trybu hibernacji (strona 26).
n 15 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 16 N
Korzystanie z akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK w pozycję otwartą.
3
Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (1) po obu stronach komory akumulatora wejdą
w szczeliny (2) po obu stronach akumulatora.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 17 N
4
Wciśnij akumulator do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK w pozycję zamkniętą, aby zamocować akumulator w komputerze.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 18 N
Wyjmowanie akumulatora
!
Wyjęcie akumulatora, gdy komputer jest włączony, ale niepodłączony do zasilacza, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK w pozycję otwartą.
3
Przesuń i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE, wsuń czubek palca pod klapkę akumulatora i obróć
ją w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.
!
Zaleca się, aby dla własnego bezpieczeństwa korzystać z oryginalnych akumulatorów i zasilaczy firmy Sony, które spełniają standard gwarantowanej jakości i są
dostarczane do komputerów VAIO przez firmę Sony. Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko po zastosowaniu oryginalnego akumulatora firmy Sony.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 19 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się podczas ładowania akumulatora. Jeśli akumulator zostanie naładowany do
poziomu, który jest zbliżony do maksymalnego wybranego poziomu, wskaźnik ładowania przestanie się świecić.
Wskaźnik ładowania akumulatora
Znaczenie
Świeci się na pomarańczowo
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga równocześnie z zielonym wskaźnikiem
zasilania
Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny)
Miga równocześnie z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania
Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb uśpienia)
Szybko miga na pomarańczowo
Wystąpił błąd związany z akumulatorem, spowodowany wadliwym
akumulatorem lub niezabezpieczonym akumulatorem.
!
Zawsze stosuj się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji przy ładowaniu akumulatora, nawet przy pierwszym jego ładowaniu.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 20 N
Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, gdy komputer jest podłączony bezpośrednio do zasilania sieciowego. Akumulator jest ładowany podczas
korzystania z komputera.
Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, należy albo podłączyć zasilacz w celu naładowania akumulatora, albo wyłączyć
komputer i zainstalować w nim w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo wyładowanego akumulatora nie ma
wpływu na czas przydatności akumulatora do użycia.
Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub urządzeń peryferyjnych komputer może nie przejść do trybu hibernacji nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora.
Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu komputera z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 21 N
Sprawdzanie pojemności akumulatora
Po dłuższym czasie eksploatacji oraz po pewnej liczbie cykli ładowania pojemność akumulatora stopniowo spada.
Aby zoptymalizować użycie akumulatora, należy sprawdzać jego pojemność i dobierać właściwe ustawienia zarządzania
energią.
Jak sprawdzić pojemność akumulatora
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Kliknij opcje Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Akumulator (Battery).
Aby dodatkowo wydłużyć żywotność akumulatora, można włączyć funkcję jego ochrony.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 22 N
Zwiększanie trwałości akumulatora
Gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym, można wydłużyć czas jego pracy, stosując poniższe metody.
❑ Zmniejsz jasność monitora LCD.
❑ Używaj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii
(strona 24).
❑ Za pomocą programu VAIO Control Center ustaw w tle pulpitu tapetę Ustawienie tapety oszczędzającej energię
(Long Battery Life Wallpaper Setting).
Więcej informacji na temat wydłużania czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym można znaleźć w pliku pomocy dostępnym po wykonaniu czynności podanych
w sekcji Sprawdzanie pojemności akumulatora (strona 21).
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
n 23 N
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Zapisz dane i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
3
Kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij.
Po krótkim czasie komputer zostanie automatycznie wyłączony. Zaczekaj, aż wskaźnik zasilania przestanie świecić.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 24 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Aby przedłużyć czas działania akumulatora, można skorzystać z ustawień oszczędzania energii. Oprócz normalnego trybu
działania komputer umożliwia wybranie jednego z dwóch trybów oszczędzania energii, zależnie od oczekiwań użytkownika:
uśpienia i hibernacji.
!
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, a jest on odłączony od zasilania sieciowego, przełącz go do trybu hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W trybie tym
wskaźnik zasilania świeci się na zielono.
Tryb uśpienia
Tryb uśpienia powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przestawienie wbudowanego urządzenia pamięci masowej
i procesora do trybu niskiego zużycia energii. W trybie tym pomarańczowy wskaźnik zasilania miga powoli.
Komputer wychodzi z trybu uśpienia szybciej niż z trybu hibernacji. Tryb uśpienia zużywa jednak więcej energii
niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
Przy przejściu komputera do trybu hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu pamięci
masowej, a zasilanie zostaje wyłączone. Nawet po wyczerpaniu akumulatora dane nie zostaną utracone. W trybie
tym wskaźnik zasilania nie świeci się.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 25 N
Używanie trybu uśpienia
Jak aktywować tryb uśpienia
Kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę
obok przycisku Zamknij i opcję Uśpij.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to utratę wszystkich niezapisanych
danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F12.
Ewentualnie kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę obok przycisku Zamknij i opcję Hibernacja.
!
Nie przenoś komputera, aż wskaźnik zasilania nie przestanie świecić.
Jak wrócić do trybu normalnego
Naciśnij przycisk zasilania.
!
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.
n 26 N
Podstawy obsługi >
Utrzymywanie optymalnego działania komputera
n 27 N
Utrzymywanie optymalnego działania komputera
Aktualizowanie komputera
Należy aktualizować komputer VAIO za pomocą poniższych aplikacji, aby zwiększać jego efektywność, bezpieczeństwo
i funkcjonalność.
Program VAIO Update automatycznie powiadamia, gdy w Internecie pojawią się nowe aktualizacje, po czym pobiera je
i instaluje na komputerze.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Update 5, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
Podstawy obsługi >
Utrzymywanie optymalnego działania komputera
n 28 N
Aktualizowanie programu antywirusowego
Skuteczność programów zabezpieczających komunikację internetową można utrzymywać poprzez pobieranie i instalowanie
ich najnowszych aktualizacji z witryny producenta.
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
❑ W przypadku oprogramowania firmy McAfee:
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter.
2
Kliknij kartę aktualizacji i zaznacz opcję sprawdzania dostępności aktualizacji.
3
Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
❑ W przypadku oprogramowania Norton Internet Security:
1
Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno opcje Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate
lub Norton Internet Security.
2
Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
!
Faktyczna procedura może się różnić od podanej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Podstawy obsługi >
Utrzymywanie optymalnego działania komputera
n 29 N
Używanie aplikacji VAIO Care
Za pomocą narzędzia VAIO Care można regularnie przeprowadzać testy i korekty wydajności komputera w celu
utrzymywania jej na najwyższym poziomie. Z narzędzia VAIO Care należy korzystać przy każdorazowym wystąpieniu
problemu z komputerem. VAIO Care dostarczy środków odpowiednich do usunięcia nieprawidłowości.
Jak uruchomić program VAIO Care
❑ W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST:
Naciśnij przycisk ASSIST, gdy komputer jest włączony.
❑ W przypadku modeli bez przycisku ASSIST:
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care.
!
Nie należy naciskać przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do aplikacji VAIO Care.
W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST naciśnięcie go, gdy komputer jest wyłączony, spowoduje uruchomienie programu VAIO Care Rescue. Służy on do
przywracania prawidłowego działania komputera w sytuacjach awaryjnych, np. gdy nie uruchamia się system Windows.
Używanie komputera VAIO >
n 30 N
Używanie komputera VAIO
W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 31)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 33)
❑ Używanie przycisku specjalnego (strona 34)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 35)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 36)
❑ Korzystanie z innych modułów/kart pamięci (strona 42)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 46)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 47)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 48)
❑ Używanie funkcji Bluetooth (strona 53)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 31 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, które służą do wykonywania zadań właściwych dla danego modelu
komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn
Niektóre funkcje klawiatury mogą być używane dopiero po zakończeniu uruchamiania systemu operacyjnego.
Kombinacja/funkcja
Funkcja
Fn + % (F2): wyciszenie
Służy do włączania lub wyłączania wbudowanych głośników lub słuchawek.
Fn + 2 (F3/F4): regulacja głośności
Zmienia poziom głośności.
Aby zwiększyć głośność, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F4 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F4, a następnie naciśnij klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć głośność, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F3 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F3, a następnie naciśnij klawisz m lub <.
Fn + 8 (F5/F6): regulacja jasności
Pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby wzmocnić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F6 lub naciśnij kombinację
klawiszy Fn+F6, a następnie naciśnij klawisz M lub ,.
Aby osłabić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F5 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F5, a następnie naciśnij klawisz m lub <.
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia obrazu między ekranem komputera a monitorem zewnętrznym.
Aby wybrać wyjście obrazu, naciśnij klawisz Enter.
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Po odłączeniu od komputera przewodu sygnałowego wizji, gdy zewnętrzny monitor jest wybrany jako docelowe wyjście
obrazu, ekran komputera zostanie wygaszony. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7, trzymając naciśnięty
klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przełączyć wyjście obrazu na ekran komputera.
Użycie kilku monitorów może być nieobsługiwane w zależności od podłączonego wyświetlacza zewnętrznego.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
Kombinacja/funkcja
Fn +
(F12): hibernacja
n 32 N
Funkcja
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia, stany
systemu i podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych są zapisywane na wbudowanym
urządzeniu pamięci masowej, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system
do poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.
Szczegółowe informacje na temat oszczędzania energii można znaleźć w sekcji Używanie
trybów oszczędzania energii (strona 24).
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 33 N
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynność ta powoduje wyświetlenie menu skrótów
zależnego od kontekstu.
Przeciąganie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń
palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być
niedostępna w niektórych aplikacjach).
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji VAIO Control
Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania
będzie można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.
Używanie komputera VAIO >
Używanie przycisku specjalnego
n 34 N
Używanie przycisku specjalnego
Komputer jest wyposażony w przycisk specjalny, który umożliwia korzystanie z wybranych funkcji.
Przycisk specjalny
Funkcje
Przycisk ASSIST
Uruchamia narzędzie VAIO Care, gdy komputer jest włączony.
Gdy komputer jest wyłączony, przycisk ASSIST służy do uruchamiania programu VAIO Care Rescue.
!
Nie należy naciskać przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji.
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE.
Oprogramowanie komunikacyjne, np. Skype, umożliwia nawiązywanie połączeń wideo przez Internet.
Włączenie komputera powoduje uaktywnienie wbudowanej kamery.
Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można nawiązywać połączenia wideo.
!
Uruchamianie lub wyłączanie programu do komunikacji lub programu do edycji treści wideo nie aktywuje ani nie dezaktywuje wbudowanej kamery.
Nie włączaj trybu uśpienia ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery.
n 35 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 36 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Ich budowa opiera się na układach scalonych i zostały
zaprojektowane do wymiany oraz współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ karty pamięci są wymienne, można ich używać do
przechowywania danych poza komputerem.
Przed użyciem kart pamięci „Memory Stick”
Gniazdo „Memory Stick Duo” w komputerze umożliwia stosowanie nośników następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
!
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo. Karty w rozmiarze standardowym nie są obsługiwane.
Gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo” w komputerze nie obsługuje 8-bitowego, równoległego przesyłania danych (szybkiego przesyłania danych).
Najnowsze informacje na temat kart pamięci „Memory Stick” można znaleźć w witrynie http://www.sony.net/memorycard/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 37 N
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę pamięci „Memory Stick” do komputera
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” w taki sposób, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.
Jeśli karty nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz ją w odpowiednią stronę.
Karta pamięci „Memory Stick” jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartość zostaje wyświetlona na ekranie. Jeśli na pulpicie nie pojawi się okno
z zawartością karty pamięci, kliknij przycisk Start i opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda w komputerze.
!
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick Micro” („M2”) należy umieścić ją w adapterze „M2” w rozmiarze Duo. Jeśli karta pamięci „M2” zostanie umieszczona
bezpośrednio w gnieździe „Memory Stick Duo” bez użycia adaptera, jej wyjęcie z gniazda może być niemożliwe.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 38 N
Jak wyjąć kartę pamięci „Memory Stick” z komputera
!
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Przesyłanie dużej ilości danych
może zająć sporo czasu, dlatego też przed wyjęciem karty pamięci „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik zgasł.
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci „Memory Stick”.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyjmij kartę pamięci „Memory Stick” z gniazda.
!
Wyjmuj kartę pamięci „Memory Stick” ostrożnie, w przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 39 N
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę pamięci „Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” jest fabrycznie sformatowana i gotowa do użytku.
Jeśli chcesz ją ponownie sformatować, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się,
że nie zawiera ona wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci „Memory Stick” i wybierz opcję Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plików, ponieważ może to spowodować awarię.
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Start.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty pamięci „Memory Stick” zależy od jej rodzaju.
n 40 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 41 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci „Memory Stick”
❑ Komputer jest zgodny z kartami pamięci „Memory Stick” marki Sony o pojemności do 32 GB, które są dostępne
w sprzedaży według stanu na maj 2010 roku. Producent nie gwarantuje jednak, że wszystkie karty pamięci „Memory
Stick” będą działać prawidłowo.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart pamięci „Memory Stick” przy użyciu adapterów nie gwarantuje zgodności.
❑ Gniazdo kart pamięci „Memory Stick” w komputerze nie obsługuje funkcji ochrony praw autorskich udostępnianej przez
karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Wykorzystywanie nagranych danych audio i/lub obrazów do celów innych niż osobiste, bez wcześniejszej zgody właściciela
praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego. Karty pamięci „Memory Stick” zawierające dane, które podlegają
ochronie przez prawo autorskie, mogą być używane tylko zgodnie z prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci „Memory Stick” do gniazda jednocześnie. Nieprawidłowe włożenie karty
pamięci może spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i karty.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 42 N
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem kart pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat obsługiwanych typów kart pamięci, znajdującymi się w odpowiedniej
witrynie pomocy technicznej, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak włożyć kartę pamięci SD do komputera
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD w taki sposób, aby strzałka wskazywała gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.
Ikona karty pamięci SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda w komputerze.
n 43 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD z komputera
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci SD.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta z komputera.
4
Wyjmij kartę pamięci SD z gniazda.
n 44 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 45 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Uwagi ogólne dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Należy używać kart pamięci, które są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Do gniazda kart pamięci nie próbuj wkładać karty pamięci lub adaptera kart pamięci innego typu. Wyjęcie niezgodnej
karty pamięci lub adaptera kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może
spowodować uszkodzenie komputera.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer został przetestowany pod kątem zgodności z najpopularniejszymi modelami kart pamięci, dostępnymi
w sprzedaży według stanu na maj 2010 roku. Nie można jednak zagwarantować zgodności ze wszystkimi rodzajami kart
pamięci.
❑ Przeprowadzono testy, które wskazują, że w komputerze VAIO mogą być używane karty pamięci SD (o maksymalnej
pojemności 2 GB) oraz karty pamięci SDHC (o maksymalnej pojemności 32 GB).
❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie obsługuje funkcji ochrony praw autorskich ani szybkiego przesyłania danych,
udostępnianych przez karty pamięci SD i SDHC.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 46 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu musisz podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia
zapewniające połączenie komputera z Internetem.
Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:
❑ łącze światłowodowe,
❑ cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL),
❑ modem sieci kablowej,
❑ łącze satelitarne,
❑ zwykłe łącze telefoniczne.
Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera
można uzyskać od usługodawcy internetowego.
Aby podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej, trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 48).
!
Po podłączeniu komputera do Internetu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu jego ochrony przed zagrożeniami z sieci.
W zależności od warunków umowy zawartej z usługodawcą internetowym konieczne może być podłączenie do komputera zewnętrznego modemu, np. modemu
telefonicznego ze złączem USB, modemu DSL lub modemu telewizji kablowej, w celu uzyskania dostępu do Internetu. Szczegółowe instrukcje konfigurowania połączeń
i modemu można znaleźć w podręczniku dostarczonym z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 47 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla LAN. Jedną końcówkę kabla
LAN (niebędącego częścią zestawu) podłącz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe
informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do LAN można otrzymać od administratora sieci.
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze.
Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych poniżej), wysokie napięcie przesłane do gniazda może spowodować
awarię, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 48 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) umożliwia przyłączenie komputera do sieci bez użycia przewodów.
Sieć WLAN korzysta ze standardów IEEE 802.11a/b/g/n, które określają działanie stosowanej technologii.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Standard WLAN
Pasmo częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard
IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W przypadku modeli zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane
tylko pasmo 2,4 GHz.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 49 N
Uwagi dotyczące używania funkcji WLAN
Uwagi ogólne dotyczące używania funkcji WLAN
❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną
liczbą kanałów).
❑ Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach pozbawionych punktu dostępowego (ad-hoc).
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, w którym pracują urządzenia WLAN, jest też używane przez inne urządzenia. Mimo że
urządzenia WLAN są wyposażone w technologie redukujące zakłócenia z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo,
zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub
przerwanie połączeń.
❑ Szybkość i zasięg przesyłania danych może się różnić w zależności od następujących warunków:
❑ odległości między komunikującymi się urządzeniami;
❑ obecności przeszkód między urządzeniami;
❑ konfiguracji urządzeń;
❑ warunków rozchodzenia się fal radiowych;
❑ ukształtowania otoczenia, występowania ścian i materiału, z jakiego są wykonane;
❑ używanego oprogramowania.
❑ Komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być mniejsza niż wyświetlana na ekranie komputera.
❑ Używanie w tej samej sieci bezprzewodowej urządzeń WLAN pracujących w odmiennych standardach może spowodować
zmniejszenie szybkości komunikacji ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego powodu konstrukcja urządzeń WLAN
przewiduje obniżanie prędkości transmisji, aby zapewnić komunikację z innymi urządzeniami, które pracują w tym samym
paśmie, ale z wykorzystaniem innego standardu. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować
ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 50 N
Szyfrowanie danych
Standard WLAN obejmuje następujące metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE
i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje oparte na standardach wymiennych rozszerzeń bezpieczeństwa, które
zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany w taki
sposób, aby był zgodny z przyszłą specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych
TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X i protokołu EAP
(ang. Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między
klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego są stosowane inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych
gwarantujące prywatność, np.: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard
WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i większą kontrolę dostępu do sieci. Został
zaprojektowany, aby można go było stosować we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b,
802.11a, 802.11g i 802.11n w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i,
WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST
(National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte na
standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 51 N
Uruchamianie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną
Najpierw należy ustanowić połączenie bezprzewodowe między komputerem a punktem dostępowym (niebędącym częścią
zestawu). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
!
Aby dowiedzieć się, jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym.
Jak uruchomić komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną
Włącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z 8–63 znaków
alfanumerycznych lub z 64 znaków heksadecymalnych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną
Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną
Wyłącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że nie świeci się wskaźnik WIRELESS.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.
n 52 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 53 N
Używanie funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth®, np. innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami
bez użycia kabli, w zasięgu 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Bezpieczeństwo technologii Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się
komunikować. Przy użyciu funkcji uwierzytelniania można uniknąć dostępu do komputera z poziomu anonimowych urządzeń
z funkcją Bluetooth.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia),
wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać ponownie klucza.
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń, takich jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 54 N
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu komórkowego,
palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth.
Informacje na temat konfigurowania i używania funkcji Bluetooth zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Po skonfigurowaniu funkcji Bluetooth włącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
Przerywanie komunikacji za pomocą technologii Bluetooth
Jak przerwać komunikację za pomocą technologii Bluetooth
Wyłącz przełącznik WIRELESS. Upewnij się, że nie świeci się wskaźnik WIRELESS.
n 55 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 56 N
Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ występowania przeszkód takich jak ściany;
❑ odległości między urządzeniami;
❑ materiału użytego do budowy ścian;
❑ bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych;
❑ zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych;
❑ konfiguracji urządzeń;
❑ typu aplikacji;
❑ typu systemu operacyjnego;
❑ wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze;
❑ rozmiaru przesyłanych plików.
❑ Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz
zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio —
na podłączonym do niego urządzeniu z funkcją Bluetooth. Jest to częste zjawisko w przypadku używania komunikacji
Bluetooth i nie świadczy ono o nieprawidłowości.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 57 N
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane
przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia Bluetooth są wyposażone w technologie minimalizujące zakłócenia
pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości
przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń.
❑ Funkcja Bluetooth może nie działać przy użyciu niektórych urządzeń lub wersji oprogramowania innych producentów.
❑ Podłączenie kilku urządzeń z funkcją Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, którego wynikiem
będzie nieoptymalne działanie tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy
ono o nieprawidłowości.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
n 58 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Możesz rozszerzyć funkcjonalność komputera VAIO przy użyciu różnych gniazd w komputerze.
❑ Podłączanie napędu optycznego (strona 59)
❑ Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek (strona 61)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 62)
❑ Wybór trybu ekranowego (strona 67)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 68)
❑ Podłączanie urządzenia USB (strona 69)
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu optycznego
n 59 N
Podłączanie napędu optycznego
Aby użyć w komputerze dysku optycznego, należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd optyczny (niebędący częścią
zestawu).
Podłączanie napędu optycznego
!
Przed uruchomieniem jakiegokolwiek zainstalowanego wcześniej programu korzystającego z dysku optycznego należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd
optyczny.
Przed uruchomieniem zewnętrznego napędu optycznego należy podłączyć ten napęd do zasilania sieciowego. Komputer może współpracować jedynie z napędami
optycznymi, które są podłączone do zasilania sieciowego.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu optycznego
Jak podłączyć napęd optyczny
1
Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do gniazdka sieciowego (1).
2
Wybierz port USB (2)
3
Włóż jedną z wtyczek kabla USB (3) do portu USB, a drugą podłącz do napędu optycznego.
.
Szczegółowe informacje na temat podłączania kabla USB do zewnętrznego napędu optycznego można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku.
Odłączenie napędu, gdy komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), może spowodować awarię komputera.
n 60 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
n 61 N
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne wyjściowe urządzenia dźwiękowe (niebędące częścią zestawu), takie jak głośniki
lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do gniazda słuchawkowego (2) i za pomocą przewodu głośnikowego (3) (niebędącego
częścią zestawu).
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
Podłączanie zewnętrznego monitora
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Podłączanie monitora lub projektora
Do komputera można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz, np. monitor lub projektor.
n 62 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 63 N
Aby podłączyć monitor lub projektor
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora lub projektora do gniazdka sieciowego.
2
Podłącz monitor lub projektor do gniazda monitora (2) w komputerze za pomocą przewodu sygnałowego wizji (3).
W razie konieczności podłącz gniazdo słuchawkowe projektora do gniazda słuchawkowego (4) i w komputerze za pomocą przewodu głośnikowego (5).
!
Komputer jest zgodny ze standardem HDCP i umożliwia szyfrowanie kanału transmisji cyfrowych danych wideo w celu ochrony praw autorskich. Umożliwia to
odtwarzanie i wyświetlanie wielu treści wysokiej jakości, podlegających ochronie praw autorskich. Aby wyświetlić materiały chronione prawem autorskim, należy
podłączyć do komputera monitor zgodny ze standardem HDCP. Jeśli do komputera podłączono monitor, który nie jest zgodny ze standardem HDCP, nie będzie
możliwe odtwarzanie ani wyświetlanie żadnych treści podlegających ochronie praw autorskich.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 64 N
Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda wyjściowego HDMI
w komputerze, a drugi koniec do gniazda wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.
Aby skorzystać z monitora TFT/DVI, należy użyć przejściówki HDMI na DVI-D w celu podłączenia go do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze.
Kabel HDMI umożliwia przesyłanie sygnałów zarówno wideo, jak i audio.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 65 N
Podłączanie telewizora z gniazdem wejściowym HDMI
Do komputera można podłączyć telewizor z gniazdem wejściowym HDMI.
Jak podłączyć telewizor do komputera
!
Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć
w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
1
Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego.
2
Podłącz jeden koniec kabla HDMI (2) do gniazda wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugi koniec do telewizora.
3
Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
4
Skonfiguruj telewizor.
!
Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji
systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 66 N
Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
Kabel HDMI umożliwia przesyłanie sygnałów zarówno wideo, jak i audio.
Jak podłączyć urządzenie wyjściowe dźwięku cyfrowego wysokiej jakości pomiędzy komputerem
a telewizorem
Korzystając ze złącza HDMI, pomiędzy komputer i telewizor można podłączyć zestaw kina domowego wysokiej jakości lub
inne urządzenia dekodujące dźwięk surround.
!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera należy najpierw sprawdzić, czy zostało skonfigurowane połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a zestawem kina
domowego lub dekoderem dźwięku surround.
Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można
znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
1
Włącz telewizor i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
2
Włącz zestaw kina domowego lub dekoder dźwięku surround i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
3
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekoderze dźwięku surround,
a drugi koniec do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze.
Korzystając z komputera, można zmienić rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dlaczego na ekranie nie jest
odtwarzane wideo? (strona 126).
Przy połączeniu HDMI głośność można zmienić jedynie w podłączonym urządzeniu audio. Komputer nie ma możliwości sterowania wyjściowym poziomem głośności
podłączonych urządzeń.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranowego
n 67 N
Wybór trybu ekranowego
Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony
wyświetlacz.
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać
się niemożliwe.
Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz.
Aby wybrać tryb ekranowy za pomocą klawiszy Fn+F7
Tryb ekranowy można wybrać za pomocą klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje
dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31).
Aby wybrać tryb ekranowy za pośrednictwem ustawień ekranu
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (niebędący częścią zestawu).
Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon
Podłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m.
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 68 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 69 N
Podłączanie urządzenia USB
Możesz podłączyć do komputera urządzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stację dyskietek,
głośnik lub drukarkę.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1).
2
Podłącz przewód USB urządzenia (2) do portu USB.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 70 N
Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB
❑ Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB.
❑ Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu
Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku.
❑ Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących porad:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 71 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tej sekcji opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi,
jak używać oprogramowania Sony, programów użytkowych i innych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 72)
❑ Korzystanie z technologii Intel(R) VT (strona 79)
❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 80)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 72 N
Ustawianie hasła
Określając hasło, można zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepowołanych. Hasło musi zostać wprowadzone
przy każdym włączeniu komputera oraz zawsze, ilekroć komputer powraca do trybu normalnego z trybu uśpienia lub
hibernacji.
!
Nie zapomnij hasła. Hasło można zanotować na kartce i schować w bezpiecznym miejscu.
Typ hasła
Opis
Hasło startowe
Za pomocą funkcji BIOS-u można ustawić hasła dwóch typów:
- Hasło komputera: Pozwala użytkownikom mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie
opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera.
- Hasło użytkownika: Pozwala zwykłym użytkownikom zmieniać niektóre opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u,
a także umożliwia uruchomienie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło
komputera.
Ekran do wprowadzania hasła startowego pojawia się po uruchomieniu komputera i wyświetleniu logo VAIO.
!
W razie zapomnienia hasła do komputera konieczne jest jego odpłatne zresetowanie. W celu zresetowania hasła należy się zwrócić do
autoryzowanego punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo
firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie konfiguracji BIOS-u, podając hasło komputera.
Hasło systemu Windows Pozwala użytkownikom logować się w komputerze i chronić każde konto użytkownika odrębnym hasłem.
Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 73 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
5
Wybierz opcję Password when Power On w sekcji Security i naciśnij klawisz Enter.
6
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
7
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 74 N
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed ustawianiem hasła użytkownika upewnij się, że zostało ustawione hasło komputera.
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 75 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 76 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Ustawianie hasła systemu Windows
Dodawanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
Więcej informacji na temat hasła systemu Windows można znaleźć w sekcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Zmienianie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień hasło.
5
Wprowadź obecne hasło w polu Bieżące hasło.
6
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmień hasło.
n 77 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Usuwanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń hasło.
5
W polu Bieżące hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte.
6
Kliknij przycisk Usuń hasło.
n 78 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z technologii Intel(R) VT
n 79 N
Korzystanie z technologii Intel(R) VT
Technologia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umożliwia korzystanie z programów do obsługi sprzętowej wirtualizacji,
zwiększających wydajność komputera.
!
Technologia Intel VT może być niedostępna w zależności od procesora zastosowanego w komputerze.
Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obsługi sprzętowej wirtualizacji, skontaktuj się z jego producentem.
Jak włączyć technologię Intel VT
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter,
wybierz ustawienie Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter.
!
Jeśli karta Advanced nie jest wyświetlana w oknie konfiguracji BIOS-u lub nie możesz wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT jest
niedostępna w komputerze.
5
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
n 80 N
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu, kliknij przycisk OK.
Wybrane ustawienie zostanie zmienione.
Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center.
Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.
Rozbudowa komputera VAIO >
n 81 N
Rozbudowa komputera VAIO
Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych.
Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje:
❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą.
❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci.
W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony.
Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji
na temat komputera VAIO (strona 5).
Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 82 N
Dodawanie i usuwanie pamięci
Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły. Przed
rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach tego
dokumentu.
Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci
❑ Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci umieścić komputer na płaskiej powierzchni.
❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić
system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer
lub system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie po jego instalacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem modułu pamięci.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą
modułu pamięci, upewnij się co do następujących kwestii:
❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów
osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji
urządzeń elektronicznych.
❑ Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (akumulatora i zasilacza
sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego zalecenia
może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci
powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko
jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów,
które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić
ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 83 N
❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie chroni
moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
❑ Aby ochronić moduł pamięci przed ładunkami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub
zawiń go w folię aluminiową.
❑ Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi
substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte
w ramach gwarancji.
❑ Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
❑ nadmierne zakurzenie;
❑ wibracje lub uderzenia;
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
❑ wysoką wilgotność.
❑ Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi
komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 84 N
Usuwanie i instalowanie modułu pamięci
Jak wymienić lub dodać moduł pamięci
1
Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
2
Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
3
Poczekaj około godziny, aż komputer się ochłodzi.
4
Odkręć śruby (wskazane strzałkami) na dolnej pokrywie komputera i zdejmij pokrywę komory modułów pamięci.
5
Dotknij metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
6
n 85 N
Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1).
Moduł pamięci zostanie odblokowany.
❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).
7
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
8
n 86 N
Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
!
Nie dotykaj żadnych elementów na płycie głównej oprócz modułu pamięci.
Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe wypełnia wcięcie w krawędzi modułu. Nie wsuwaj na siłę
nieprawidłowo ułożonego modułu pamięci do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu.
9
Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci.
10 Dokręć śruby na dolnej pokrywie komputera.
11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.
Rozbudowa komputera VAIO >
Dodawanie i usuwanie pamięci
n 87 N
Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci
Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci
1
Włącz komputer.
2
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
3
Kliknij kolejno opcje Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information).
W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna
większa ilości pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.
Środki ostrożności >
n 88 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
❑ Informacje dotyczące bezpieczeństwa (strona 89)
❑ Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 91)
❑ Obsługa komputera (strona 92)
❑ Obsługa ekranu LCD (strona 94)
❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 95)
❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 96)
❑ Obsługa dysków (strona 97)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 98)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 99)
❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 100)
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 89 N
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Komputer
❑ Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni.
❑ Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych
powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łóżkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie
otworów wentylacyjnych.
❑ Zalecamy, aby nie używać komputera, kładąc go bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego
dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń.
❑ Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
❑ Niewielkie elementy, jak karty pamięci „Memory Stick” oraz adaptery do kart pamięci „Memory Stick” należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje zagrożenie, że dziecko połknie kartę lub adapter.
Źródło zasilania
❑ Należy unikać dotykania zasilacza sieciowego nieosłoniętą skórą. Kiedy zasilacz sieciowy nagrzewa się i powoduje
dyskomfort, należy go odsunąć od siebie na bezpieczną odległość.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.
❑ Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 90 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym w słońcu,
nie zostawiaj komputera na słońcu.
❑ Zaleca się, aby dla własnego bezpieczeństwa korzystać z oryginalnych akumulatorów i zasilaczy firmy Sony, które
spełniają standard gwarantowanej jakości i są dostarczane do komputerów VAIO przez firmę Sony. Niektóre komputery
VAIO mogą działać tylko po zastosowaniu oryginalnego akumulatora firmy Sony.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia, np. w wyniku upuszczeniu go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres, może okazać się, że czas jego pracy ulegnie skróceniu. Jest to
normalne i nie oznacza awarii. Akumulator będzie się stopniowo rozładowywać, nawet jeśli nie jest używany. Podłącz
zasilacz do komputera i naładuj akumulator przed użyciem komputera.
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Ochrona przed uszkodzeniem słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści
nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności
lub przestań używać słuchawek.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
n 91 N
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką szmatką, suchą lub lekko zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich
materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię obudowy.
❑ Przed czyszczeniem komputera odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator.
Ekran LCD
Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej szmatki. Przecieranie ekranu szorstkim materiałem może
spowodować jego uszkodzenie.
Wbudowana kamera
Osłonę obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka.
Jeśli osłona jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie pocieraj osłony, ponieważ jest ona
wrażliwa na nacisk.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić
dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj miękką szmatką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 92 N
Obsługa komputera
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij
akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie
użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
❑ nadmierne zakurzenie;
❑ wilgoć lub deszcz;
❑ wibracje lub uderzenia;
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
❑ wysoką wilgotność.
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować awarię komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer na odpowiednią odległość od odbiornika radiowego lub telewizora.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 93 N
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią problemy,
należy odłączyć komputer i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony.
Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych
informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.
❑ Nie należy naciskać na ekran LCD ani na jego krawędzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera.
Ekran LCD jest bardzo czuły na nacisk lub zwiększone naprężenie i dlatego wywieranie na niego nacisku może
spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie wyświetlacza. Aby otworzyć komputer, przytrzymaj jedną ręką podstawę
i delikatnie unieś pokrywę ekranu LCD drugą ręką. Aby przenieść komputer z otwartą pokrywą, należy go trzymać obiema
rękami.
❑ Używaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera.
Środki ostrożności >
Obsługa ekranu LCD
n 94 N
Obsługa ekranu LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie. Podczas
użytkowania komputera w pobliżu okna należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie zarysuj powierzchni ekranu LCD i nie naciskaj go. Może to spowodować uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii.
Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli są dostępne opcje
zmiany jego ustawień. Może to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe ze zmiany tych ustawień.
❑ Nie należy naciskać zamkniętej pokrywy ekranu LCD, gdyż może to spowodować powstanie zarysowań lub zabrudzeń
na jego powierzchni.
Środki ostrożności >
Korzystanie ze źródła zasilania
n 95 N
Korzystanie ze źródła zasilania
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające
dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony.
Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanej kamery
n 96 N
Obsługa wbudowanej kamery
❑ Nie dotykaj osłony obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowania osłony, które będą widoczne
na zarejestrowanym obrazie.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezpośrednio padało światło słoneczne, niezależnie od tego,
czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obsługa dysków
n 97 N
Obsługa dysków
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Dysk należy trzymać za krawędzie i otwór
pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego
nieodwracalnego uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Korzystanie z akumulatora
n 98 N
Korzystanie z akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach.
❑ Ładuj akumulatory w temperaturze 10°C - 30°C. W niższych temperaturach ładowanie potrwa dłużej.
❑ Akumulatora nie należy ładować w żaden sposób inny niż opisany w tym podręczniku lub zalecany na piśmie przez firmę
Sony.
❑ Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do
użycia i wymaga wymiany.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
n 99 N
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty pamięci „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą pamięci „Memory Stick”.
❑ Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie otwieraj karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Karty pamięci „Memory Stick” muszą być suche.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj karty pamięci „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ ładunki elektrostatyczne;
❑ zakłócenia elektryczne;
❑ szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu;
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
❑ wysoką wilgotność;
❑ wpływ substancji żrących.
❑ Przechowuj kartę pamięci „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty pamięci „Memory Stick Duo”. Nacisk może spowodować
uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
n 100 N
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
We wbudowanym urządzeniu pamięci masowej (na dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym) można przechowywać
dużo danych. Urządzenie gwarantuje szybkie ich odczytywanie i zapisywanie. Jednak w przypadku nieprawidłowej eksploatacji
może ono łatwo ulec uszkodzeniu. Jeśli wbudowane urządzenie pamięci masowej ulegnie awarii, danych nie będzie już można
odzyskać. Aby zapobiec utracie danych, należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Jak uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia pamięci masowej
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Trzymaj komputer z dala od magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu pamięci
masowej.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj urządzenia pamięci masowej z komputera.
Rozwiązywanie problemów >
n 101 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO.
Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli te zalecenia nie rozwiążą napotkanych problemów, należy skorzystać
z aplikacji VAIO Care. Informacje dotyczące sposobu jej uruchamiania można znaleźć w sekcji Używanie aplikacji VAIO
Care (strona 29).
Jeśli problemy nadal nie zostaną rozwiązane i potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy skorzystać z witryn pomocy technicznej
wymienionych w punkcie Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
❑ Obsługa komputera (strona 103)
❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 109)
❑ Odzyskiwanie danych (strona 110)
❑ Akumulator (strona 112)
❑ Wbudowana kamera (strona 114)
❑ Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) (strona 116)
❑ Technologia Bluetooth (strona 119)
❑ Dyski optyczne (strona 123)
❑ Wyświetlacz (strona 124)
❑ Drukowanie (strona 128)
❑ Mikrofon (strona 129)
❑ Głośniki (strona 130)
Rozwiązywanie problemów >
n 102 N
❑ Tabliczka dotykowa (strona 132)
❑ Klawiatura (strona 133)
❑ Dyskietki (strona 134)
❑ Audio-wideo (strona 135)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 137)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 138)
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 103 N
Obsługa komputera
Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer.
❑ Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom go ponownie.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i są włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij
się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj
komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa,
używaj tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 104 N
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty?
❑ Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij,
po czym wybierz opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok przycisku
Zamknij
, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer.
Odłącz zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie
włącz komputer.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 105 N
Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij, aby wyłączyć komputer.
❑ Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 106 N
Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do normalnego trybu
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku
Zamknij, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć
akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć
najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na
temat komputera VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 107 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna.
Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat
Enter Onetime Password?
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby
wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe
hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery, dlatego przed wpisaniem hasła należy sprawdzić, czy nie jest wciśnięty
klawisz CAPS LOCK.
Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która powoduje
wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności.
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 108 N
Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych?
Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności:
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać dysk, dla którego ma być zmienione ustawienie urządzeń startowych.
5
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić ustawienie urządzeń startowych.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z podłączonego do niego urządzenia
zewnętrznego?
Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, np. stacji dyskietek lub napędu optycznego z interfejsem USB, należy
zmienić ustawienie urządzeń startowych. Aby zmienić urządzenie startowe, włącz komputer i naciśnij przycisk F11 po
ukazaniu się logo VAIO.
!
Przy korzystaniu z urządzenia zewnętrznego należy pamiętać o uprzednim podłączeniu go do zasilania sieciowego.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 109 N
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
Jak znaleźć ważne aktualizacje do komputera?
Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji służą następujące aplikacje: Windows Update
i VAIO Update. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 27).
Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze?
Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia
komputera przed zagrożeniami, takimi jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację na podstawie harmonogramu.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie danych
n 110 N
Odzyskiwanie danych
Jak można utworzyć dyski do odzyskiwania systemu?
Tworzenie dysków do odzyskiwania systemu umożliwia aplikacja VAIO Care. Dyski te pozwalają przywrócić system
w komputerze do stanu fabrycznego. Aby utworzyć takie dyski, uruchom aplikację VAIO Care (strona 29), a następnie kliknij
kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania
(Create Recovery Media).
!
Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd optyczny, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych (niebędący częścią zestawu).
Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów.
Jak przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego?
Stan fabryczny systemu można przywrócić z dysków odzyskiwania i z obszaru odzyskiwania po awarii. Więcej informacji
zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów.
Jak można ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterowników można użyć aplikacji VAIO Care. Aby je odtworzyć, uruchom
aplikację VAIO Care (strona 29), a następnie kliknij kolejno opcje Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore),
Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do aplikacji VAIO Care.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie danych
n 111 N
Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii?
Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera obszar odzyskiwania po awarii, na którym są zapisywane dane niezbędne
do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania po awarii, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj.
2
W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Magazyn.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość obszaru odzyskiwania po awarii oraz całkowita
wielkość dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 112 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora?
Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Ładowanie akumulatora (strona 19).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego,
nawet jeśli zainstalowany jest w nim akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy naładować, gdy:
❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania,
❑ nie był on używany przez dłuższy czas.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Kiedy akumulator osiągnie koniec okresu przydatności do użycia, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie wymiany
akumulatora. Za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w aplikacji VAIO Control Center można okresowo sprawdzać
aktualną pojemność akumulatora.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 113 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu
w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu
hibernacji można znaleźć w sekcji Używanie trybu hibernacji (strona 26).
Dlaczego akumulatora nie można naładować do końca?
Włączona jest funkcja ochrony akumulatora w oknie VAIO Control Center, pozwalająca wydłużyć jego żywotność. Sprawdź
ustawienia na ekranie VAIO Control Center.
Co należy zrobić, gdy pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej
instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć
akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć
najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na
temat komputera VAIO (strona 5).
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 114 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację
przed uruchomieniem kolejnej.
❑ Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zrobione zdjęcia mają niską jakość?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia.
❑ Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia.
❑ Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyść osłonę. Patrz sekcja Wbudowana kamera
(strona 91).
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn;
❑ obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 115 N
Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działał niestabilnie po przejściu do trybu
oszczędzania energii podczas korzystania z wbudowanej kamery?
Jeśli komputer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii.
Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 24).
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 116 N
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym
bezprzewodowej sieci lokalnej?
❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód
lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że został wybrany punkt dostępowy.
❑ Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii.
6
Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy zarówno dla ustawienia Używa baterii, jak i Podłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 117 N
Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 116).
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć lokalną zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami
i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność
oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od przeszkód lub
przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 116).
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 118 N
Jak uniknąć przerw w transmisji danych?
❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu
bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużego pliku.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 116).
Co to są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci lokalnej opiera się na pasmach częstotliwości zwanych kanałami. W punktach
dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne
kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery z obsługą bezprzewodowej sieci lokalnej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zostanie zmieniony
klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 119 N
Technologia Bluetooth
Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?
❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przełączyć
komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej,
jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe
informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth,
jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 120 N
Co należy zrobić, jeśli inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth nie mogą
połączyć się z komputerem?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym
ma być nawiązana komunikacja? (strona 119).
❑ Sprawdź, czy urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania.
Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer
i urządzenie Bluetooth.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane
przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia Bluetooth są wyposażone w technologie minimalizujące zakłócenia
pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości
przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń.
❑ Jeśli w urządzeniu Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest zastosowana inna wersja standardu Bluetooth
niż w komputerze, szybkość komunikacji może być niższa.
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
Bluetooth?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth.
Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 121 N
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach,
na przykład w szpitalach czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące używania urządzeń
Bluetooth w celu uniknięcia zakłóceń radiowych. Należy zapytać obsługę w danym miejscu, czy można korzystać z funkcji
Bluetooth w komputerze.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera
z poziomu standardowego konta użytkownika (bez praw administratora)?
Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować
się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można używać urządzeń Bluetooth po zmianie konta użytkownika?
Jeśli zmienisz konto użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować
się przed zalogowaniem do konta innego użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć przycisk Start,
a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i opcję Wyloguj.
Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym?
Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 122 N
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę
audio-wideo?
Sprawdź, czy słuchawki lub karta audio-wideo obsługują mechanizm ochrony treści SCMS-T. Jeśli nie obsługują, musisz
zmienić ustawienia SCMS-T w urządzeniu za pomocą profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zmienić
ustawienia SCMS-T, wykonaj następujące czynności:
Niektóre modele komputerów VAIO wykrywają obsługę mechanizmu ochrony treści SCMS-T w urządzeniu docelowym w celu automatycznej zmiany konfiguracji
ustawień SCMS-T. W przypadku takich modeli w punkcie 3 nie jest wyświetlana opcja SCMS-T Settings, ponieważ nie ma potrzeby ręcznej zmiany ustawień.
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz
opcję Control.
3
Kliknij opcję SCMS-T Settings.
4
Po pojawieniu się komunikatu Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection kliknij przycisk Nie.
Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony Bluetooth?
Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 123 N
Dyski optyczne
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd optyczny jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB komputera. Jeśli zewnętrzny
napęd optyczny nie jest właściwie podłączony, nie będzie działać prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 124 N
Wyświetlacz
Dlaczego ekran został wygaszony?
❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania
lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie
trybów oszczędzania energii (strona 24).
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 16).
❑ Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 125 N
Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo?
❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz w przypadku
jakości kolorów ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie
obrazu przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
3
Kliknij kartę Monitor.
4
W obszarze Kolory wybierz ustawienie True Color (32 bity).
❑ Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani
jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub
niestabilne działanie systemu.
Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz
ekranu jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre
wygaszacze ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów.
Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub monitora zewnętrznego podłączonego
do portu wyjściowego HDMI nie widać obrazu?
Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Treści podlegające ochronie praw autorskich nie są
wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podłączanie
telewizora z gniazdem wejściowym HDMI (strona 65) lub Podłączanie monitora lub projektora (strona 62).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 126 N
Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo?
❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo
na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on
wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie
zmiany wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 67). Możesz też nacisnąć
kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku
zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Rozdzielczość ekranu,
kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze.
Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 127 N
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony?
Aby zmienić wyjście sygnału wideo, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31).
Jak uruchomić środowisko Windows Aero?
Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj.
2
Wybierz odpowiednią kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero.
Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 128 N
Drukowanie
Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania
energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie.
Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij zakładkę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie
stanu i zdalny panel sterowania.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 129 N
Mikrofon
Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 130 N
Głośniki
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4 w celu
zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Informacje o sposobie zmiany urządzenia
wyjściowego dźwięku można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 131 N
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
(strona 130).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Informacje o sposobie zmiany urządzenia
wyjściowego dźwięku można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 132 N
Tabliczka dotykowa
Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Patrz sekcja Używanie tabliczki dotykowej
(strona 33).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, naciśnij raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz ,. Przy użyciu
klawisza M lub m wybierz opcję Uruchom ponownie i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, za pomocą klawiszy
m i , wybierz strzałkę obok przycisku Zamknij, naciśnij klawisz Enter, za pomocą klawiszy M lub m wybierz opcję
Uruchom ponownie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.
!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 133 N
Klawiatura
Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury
przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij przycisk Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych
w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzać znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., może być włączony klawisz Num Lk. Sprawdź, czy nie świeci
się wskaźnik Num lock. Jeśli wskaźnik Num lock świeci się, naciśnij klawisz Num Lk, aby wyłączyć tę funkcję. Pozwoli to
wprowadzić znaki.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 134 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona Bezpieczne
usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż wskaźnik na stacji dyskietek zgaśnie.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od komputera.
4
Ponownie podłącz stację dyskietek, umieszczając wtyczkę USB w porcie USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając przycisk Start, a następnie klikając kolejno strzałkę obok przycisku Zamknij
i opcję Uruchom ponownie.
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 135 N
Audio-wideo
Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda
wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 136 N
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu
wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego?
❑ Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego
gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółową procedurę
postępowania można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego, wykonaj następujące czynności:
1
Wykonaj czynności opisane w punktach 1–4 w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 135).
2
Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI lub ikonę S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości.
3
Kliknij kartę Zaawansowane.
4
Wybierz częstotliwość próbkowania i ilość bitów (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów) obsługiwane przez urządzenie.
5
Kliknij przycisk OK.
Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub występuje zjawisko gubienia
klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za
pomocą cyfrowej kamery AVCHD?
Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ graficzny
lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i/lub funkcji może być niedostępna,
a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku, zjawisko gubienia
klatek i błędy odtwarzania.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 137 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co należy zrobić, jeśli karty pamięci „Memory Stick” sformatowanej w komputerze VAIO
nie można użyć w innych urządzeniach?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty pamięci „Memory Stick”.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej
muzyki. Przed sformatowaniem karty pamięci „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić
się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty pamięci „Memory Stick” na wbudowane urządzenie pamięci masowej, aby zachować dane lub
obrazy.
2
Sformatuj kartę pamięci „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w sekcji Formatowanie karty pamięci „Memory
Stick” (strona 39).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
pamięci „Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie pamięci „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart pamięci „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można
uniknąć niezamierzonego ich usunięcia lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem
jest wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 138 N
Urządzenia peryferyjne
Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia).
Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane.
Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać, ze względu na nieprawidłowy rozkład mocy.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Znaki towarowe >
n 139 N
Znaki towarowe
SONY, logo SONY, VAIO i logo VAIO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Nazwa i.LINK oznaczająca interfejs IEEE 1394. i.LINK oraz logo i.LINK „ ” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
Blu-ray Disc™ i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
podmiotów.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO i WinDVD BD są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
AMD, logo AMD Arrow, ATI i wszelkie ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization,
AMD-V są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Znaki towarowe >
n 140 N
Logo SD jest znakiem towarowym.
Logo SDHC jest znakiem towarowym.
Logo SDXC jest znakiem towarowym.
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych
znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez
firmę Koozyt, Inc.
„TransferJet” i logo „TransferJet” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie
są stosowane znaki ™ ani ®.
Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.
Uwaga >
n 141 N
Uwaga
© 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim
informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy
licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych
na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy
nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu
w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska
ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising