Sony | VPCW21C5E | Sony VPCW21C5E Instrukcja obsługi

N
Podręcznik użytkownika
Komputer osobisty
seria VPCW21
n 2 N
Spis treści
Przed użyciem .................................................................... 4
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat
komputera VAIO............................................................ 5
Kwestie związane z ergonomią ..................................... 7
Podstawy obsługi ............................................................... 9
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów ...10
Wskaźniki świetlne ...................................................... 16
Podłączanie do źródła zasilania .................................. 17
Korzystanie z akumulatora.......................................... 19
Bezpieczne wyłączanie komputera............................. 26
Używanie trybów oszczędzania energii ...................... 27
Aktualizowanie komputera.......................................... 30
Używanie komputera VAIO............................................... 31
Używanie klawiatury.................................................... 32
Używanie tabliczki dotykowej ..................................... 34
Używanie wbudowanej kamery .................................. 35
Używanie kart pamięci „Memory Stick”...................... 36
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci .............. 43
Korzystanie z Internetu ............................................... 47
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) ............................... 48
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej ............. 49
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN ................. 54
Używanie funkcji Bluetooth......................................... 58
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych...............................64
Podłączanie napędu optycznego ................................65
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek ... 67
Podłączanie zewnętrznego monitora ..........................68
Wybór trybu ekranowego ............................................70
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów.............71
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.........................73
Podłączanie urządzenia USB ......................................74
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO ....................76
Ustawianie hasła..........................................................77
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center ...............84
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management.......85
Środki ostrożności ............................................................86
Informacje dotyczące bezpieczeństwa .......................87
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji ........90
Obsługa komputera .....................................................91
Obsługa ekranu LCD ...................................................93
Korzystanie ze źródła zasilania....................................94
Obsługa wbudowanej kamery .....................................95
Obsługa dysków..........................................................96
Korzystanie z akumulatora ..........................................97
Obsługa kart pamięci „Memory Stick” ........................98
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci
masowej ......................................................................99
n 3 N
Rozwiązywanie problemów ............................................ 100
Obsługa komputera .................................................. 102
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu ..................... 109
Odzyskiwanie danych ............................................... 111
Akumulator................................................................ 113
Wbudowana kamera ................................................. 115
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa
sieć lokalna) .............................................................. 117
Bezprzewodowa sieć WAN....................................... 120
Technologia Bluetooth .............................................. 121
Dyski optyczne.......................................................... 125
Wyświetlacz .............................................................. 126
Drukowanie ............................................................... 129
Mikrofon .................................................................... 130
Głośniki ..................................................................... 131
Tabliczka dotykowa .................................................. 133
Klawiatura ................................................................. 134
Dyskietki.................................................................... 135
Audio-wideo.............................................................. 136
Karta pamięci „Memory Stick”.................................. 138
Urządzenia peryferyjne ............................................. 139
Znaki towarowe .............................................................. 140
Uwaga............................................................................. 142
Przed użyciem >
n 4 N
Przed użyciem
Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika.
Firma Sony połączyła najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie dźwięku, obrazu, przetwarzania danych
i komunikacji, aby zapewnić najbardziej komfortowe korzystanie z komputera.
!
Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
Pozyskiwanie danych technicznych
Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Aby poznać konfigurację swojego komputera, należy odwiedzić witrynę VAIO Link pod adresem http://www.vaio-link.com.
Modele z systemem Windows 7 Starter
W modelach z systemem operacyjnym Windows 7 Starter nie można korzystać z niektórych funkcji dostępnych w modelach
z innymi wydaniami systemu operacyjnego Windows 7. Nie można np. korzystać z opisanych w niniejszym Podręczniku
użytkownika funkcji, takich jak:
❑ Połączenia ad hoc w sieci bezprzewodowej
❑ Obsługa kilku monitorów
❑ Funkcja Long Battery Life Wallpaper Setting w programie VAIO Control Center
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 5 N
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej komputera VAIO.
1. Dokumentacja w formie drukowanej
❑ Szybkie wprowadzenie — opis podłączania podzespołów, konfigurowania itd.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów (Szybki podgląd)
❑ Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna
2. Dokumentacja wyświetlana na ekranie
❑ Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) — charakterystyka komputera i informacje na temat rozwiązywania
typowych problemów.
Aby wyświetlić podręcznik ekranowy:
1
Kliknij przycisk Start
, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Documentation.
2
Otwórz folder odpowiadający wybranemu językowi.
3
Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.
Można też ręcznie wyświetlać podręczniki użytkownika, wybierając kolejno pozycje Komputer > VAIO (C:) (Twój napęd C) > Documentation > Documentation
i otwierając folder ze swoim językiem.
❑ Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów (Wersja szczegółowa) — szczegółowe informacje na
temat odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowej i rozwiązywania problemów.
❑ Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows — kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji
pomagających w nauce obsługi komputera.
Aby uzyskać dostęp do okna Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, kliknij przycisk Start, a następnie opcję
Pomoc i obsługa techniczna lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Microsoft Windows oraz naciśnij klawisz F1.
Przed użyciem >
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
n 6 N
3. Witryny sieci Web pomocy technicznej
W przypadku problemów z komputerem należy skorzystać z rozwiązań podanych w witrynie sieci Web VAIO-Link pod
adresem http://www.vaio-link.com.
Dostępne są także inne źródła informacji:
❑ Portal społecznościowy Club VAIO pod adresem http://club-vaio.com pozwala zadawać pytania innym użytkownikom
komputerów VAIO.
❑ Informacje o produktach można znaleźć na naszej witrynie sieci Web http://www.vaio.eu/ oraz w sklepie internetowym
pod adresem http://www.sonystyle-europe.com.
Kontaktując się z centrum VAIO-Link, należy mieć przygotowany numer seryjny swojego komputera VAIO. Numer ten znajduje
się na spodzie komputera VAIO, na jego tylnym panelu lub we wnęce akumulatora. Szczegółowe instrukcje na temat lokalizacji
numeru seryjnego znajdują się na witrynie sieci Web VAIO-Link.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 7 N
Kwestie związane z ergonomią
Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. Jeśli jest to możliwe,
należy uwzględnić następujące kwestie związane z ergonomią, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia
stacjonarnego, jak i przenośnego:
❑ Umiejscowienie komputera — umieść komputer bezpośrednio przed sobą. Przedramiona powinny znajdować się w pozycji
poziomej, a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone zarówno podczas korzystania z klawiatury, jak i z urządzenia
wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Podczas używania komputera
często rób przerwy. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać zmęczenie oczu, napięcie mięśni i bóle ścięgien.
❑ Meble i pozycja — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby stopy całe dotykały
podłoża. Większą wygodę może zapewnić podstawka pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną
i staraj się nie pochylać zanadto do przodu lub do tyłu.
Przed użyciem >
Kwestie związane z ergonomią
n 8 N
❑ Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą
pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też jasność
wyświetlacza.
❑ Oświetlenie — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowało
odblasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy.
Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
❑ Umieszczenie monitora zewnętrznego — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości.
Upewnij się, że kiedy siedzisz przed monitorem, znajduje się on na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Podstawy obsługi >
n 9 N
Podstawy obsługi
W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.
❑ Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów (strona 10)
❑ Wskaźniki świetlne (strona 16)
❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 17)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 19)
❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 26)
❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27)
❑ Aktualizowanie komputera (strona 30)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 10 N
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i portów przedstawionych na następnych stronach.
Przód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Wbudowany mikrofon (mono)
Wskaźnik wbudowanej kamery MOTION EYE (strona 16)
Wbudowana kamera MOTION EYE (strona 35)
Ekran LCD (strona 93)
Klawiatura (strona 32)
Tabliczka dotykowa (strona 34)
Lewy przycisk (strona 34)
Prawy przycisk (strona 34)
Wskaźnik Num lock (strona 16)
Wskaźnik Caps lock (strona 16)
Wskaźnik Scroll lock (strona 16)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 11 N
A Przełącznik WIRELESS (strona 49), (strona 54), (strona 58)
B Wskaźnik WIRELESS (strona 16)
C
D
E
F
G
H
I
Gniazdo kart pamięci „Memory Stick Duo”* (strona 36)
*
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo.
Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 16)
Gniazdo kart pamięci SD (strona 43)
Wskaźnik ładowania akumulatora (strona 16)
Wskaźnik napędu dyskowego (strona 16)
Włącznik zasilania
Wskaźnik zasilania (strona 16)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 12 N
Tył
A Gniazdo karty SIM* (strona 54)
B Złącze akumulatora (strona 19)
*
W modelach z obsługą bezprzewodowej sieci WAN.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 13 N
Prawy bok
A Porty USB* (strona 74)
B Gniazdo sieciowe (LAN) (strona 48)
C Gniazdo zabezpieczeń
*
Zgodność ze standardem USB 2.0 umożliwia przesyłanie danych z dużą/pełną/niską
szybkością.
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 14 N
Lewy bok
A
B
C
D
E
Gniazdo DC IN (strona 17)
Otwory wentylacyjne
Gniazdo monitora (strona 68)
Gniazdo mikrofonowe (strona 73)
Gniazdo słuchawkowe (strona 67)
Podstawy obsługi >
Umiejscowienie elementów sterujących oraz portów
n 15 N
Spód
A Wbudowane głośniki (stereo)
B Otwory wentylacyjne
Podstawy obsługi >
Wskaźniki świetlne
n 16 N
Wskaźniki świetlne
Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:
Wskaźnik
Funkcje
Zasilanie 1
Świeci się na zielono, gdy komputer jest włączony; miga powoli na pomarańczowo, kiedy komputer znajduje
się w trybie uśpienia; nie świeci się, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie
Świeci się, jeśli akumulator jest ładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora
(strona 23).
Wbudowana kamera MOTION EYE Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera.
Dostęp do nośnika
Świeci się podczas zapisywania danych na karcie pamięci, np. „Memory Stick” lub SD, lub ich odczytywania
z karty. (Jeśli wskaźnik świeci się, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać).
Jeśli wskaźnik się nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Napęd dyskowy
Świeci się podczas zapisywania lub odczytywania danych za pomocą wbudowanego urządzenia pamięci
masowej. Jeśli wskaźnik się świeci, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać.
Num lock
Wciśnij klawisz Num Lk, aby włączyć klawiaturę numeryczną. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę
numeryczną. Jeśli wskaźnik się nie świeci, klawiatura numeryczna jest wyłączona.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Wciśnij przycisk Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Aby pisać małymi literami, przy świecącym się wskaźniku
należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik
Caps lock nie świeci się, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie
świeci się, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa inaczej w poszczególnych programach
i nie działa w niektórych z nich.
Świeci się, gdy jest dostępna co najmniej jedna sieć bezprzewodowa.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
n 17 N
Podłączanie do źródła zasilania
Do zasilania komputera można użyć zasilacza sieciowego lub akumulatora.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i jednocześnie zainstalowany jest w nim akumulator,
komputer korzysta z zasilania sieciowego.
Korzystaj tylko z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem.
Aby użyć zasilacza sieciowego
1
Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
2
Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2).
3
Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda DC IN (4) w komputerze.
!
Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.
Podstawy obsługi >
Podłączanie do źródła zasilania
Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania sieciowego, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka sieciowego.
Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz sekcja Używanie trybu hibernacji (strona 29).
n 18 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
Korzystanie z akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora
Jak zainstalować akumulator
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) na zewnątrz.
n 19 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
3
n 20 N
Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach komory akumulatora wejdą
w szczeliny (3) po obu stronach akumulatora.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
4
Wciśnij akumulator do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do wewnątrz, aby zamocować akumulator w komputerze.
n 21 N
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 22 N
Wyjmowanie akumulatora
!
Jeśli akumulator zostanie wyjęty podczas działania komputera, który nie jest podłączony do zasilacza sieciowego, lub też jeśli zostanie wyjęty w trybie uśpienia
komputera, może dojść do utraty danych.
1
Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
2
Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK (1) na zewnątrz.
3
Przesuń zatrzask blokady akumulatora RELEASE (2) na zewnątrz.
Akumulator zostanie odblokowany, a jego przednia krawędź nieznacznie się uniesie.
4
Połóż palec na uniesionej krawędzi, podnieś akumulator w kierunku oznaczonym strzałką i wysuń go z komputera.
!
Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy
Sony, zaprojektowanymi do tego modelu. Jeśli zostanie zainstalowany niewłaściwy akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 23 N
Ładowanie akumulatora
Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.
Jak naładować akumulator
1
Zainstaluj akumulator.
2
Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.
Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się podczas ładowania akumulatora. Jeśli akumulator zostanie naładowany do
poziomu, który jest zbliżony do maksymalnego wybranego poziomu, wskaźnik ładowania przestanie się świecić.
Wskaźnik ładowania akumulatora
Znaczenie
Świeci się na pomarańczowo
Trwa ładowanie akumulatora.
Miga równocześnie z zielonym wskaźnikiem Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny)
zasilania
Miga równocześnie z pomarańczowym
wskaźnikiem zasilania
Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb uśpienia)
Szybko miga na pomarańczowo
Wystąpił błąd związany z akumulatorem,
spowodowany wadliwym akumulatorem lub
niezabezpieczonym akumulatorem.
!
Zawsze stosuj się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji przy ładowaniu akumulatora, nawet przy pierwszym jego ładowaniu.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 24 N
Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, gdy komputer jest podłączony bezpośrednio do zasilania sieciowego. Akumulator jest ładowany podczas
korzystania z komputera.
Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, należy albo podłączyć zasilacz w celu naładowania akumulatora, albo wyłączyć
komputer i zainstalować w nim w pełni naładowany akumulator.
Komputer jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo wyładowanego akumulatora nie ma
wpływu na czas przydatności akumulatora do użycia.
Trwałość akumulatora można zwiększyć, włączając funkcję obsługi akumulatora w oknie Battery Charge Functions programu VAIO Control Center.
Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub urządzeń peryferyjnych komputer może nie przejść do trybu hibernacji nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora.
Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu komputera z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Podstawy obsługi >
Korzystanie z akumulatora
n 25 N
Zwiększanie trwałości akumulatora
Gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym, można wydłużyć czas jego pracy, stosując poniższe metody.
❑ Zmniejsz jasność monitora LCD.
❑ Używaj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii
(strona 27).
❑ Zmień ustawienia oszczędzania energii w oknie Opcje zasilania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie
z aplikacji VAIO Power Management (strona 85).
❑ Za pomocą programu VAIO Control Center ustaw w tle pulpitu tapetę Long Battery Life Wallpaper Setting.
Podstawy obsługi >
Bezpieczne wyłączanie komputera
n 26 N
Bezpieczne wyłączanie komputera
Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń.
Jak wyłączyć komputer
1
Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
2
Kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij system.
3
Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy
innych użytkowników, a następnie poczekaj aż komputer automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik zasilania przestanie się świecić.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 27 N
Używanie trybów oszczędzania energii
Aby przedłużyć czas działania akumulatora, można skorzystać z ustawień oszczędzania energii. Oprócz normalnego trybu
działania komputer umożliwia wybranie jednego z dwóch trybów oszczędzania energii, zależnie od oczekiwań użytkownika:
uśpienia i hibernacji.
!
Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, a jest on odłączony od zasilania sieciowego, przełącz go do trybu hibernacji lub wyłącz.
Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer będzie w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest
niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.
Tryb
Opis
Tryb normalny
Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W trybie tym
wskaźnik zasilania świeci się na zielono.
Tryb uśpienia
Tryb uśpienia powoduje wyłączenie ekranu LCD oraz przestawienie wbudowanego urządzenia pamięci masowej
i procesora do trybu niskiego zużycia energii. W trybie tym pomarańczowy wskaźnik zasilania miga powoli.
Komputer wychodzi z trybu uśpienia szybciej niż z trybu hibernacji. Tryb uśpienia zużywa jednak więcej energii
niż tryb hibernacji.
Tryb hibernacji
Przy przejściu komputera do trybu hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu pamięci
masowej, a zasilanie zostaje wyłączone. Nawet po wyczerpaniu akumulatora dane nie zostaną utracone.
W trybie tym wskaźnik zasilania nie świeci się.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 28 N
Używanie trybu uśpienia
Jak aktywować tryb uśpienia
Kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę
obok przycisku Zamknij system i opcję Tryb uśpienia.
Jak wrócić do trybu normalnego
❑ Naciśnij dowolny klawisz.
❑ Przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G).
!
Przesunięcie włącznika zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G) i przytrzymanie go ponad cztery sekundy spowoduje automatyczne wyłączenie
komputera. Spowoduje to utratę wszystkich niezapisanych danych.
Podstawy obsługi >
Używanie trybów oszczędzania energii
n 29 N
Używanie trybu hibernacji
Jak aktywować tryb hibernacji
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F12.
Ewentualnie kliknij kolejno przycisk Start, strzałkę obok przycisku Zamknij system i opcję Hibernuj.
!
Nie przenoś komputera, aż wskaźnik zasilania nie przestanie świecić.
Jak wrócić do trybu normalnego
Przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G).
!
Przesunięcie włącznika zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G) i przytrzymanie go ponad cztery sekundy spowoduje automatyczne wyłączenie
komputera.
Podstawy obsługi >
Aktualizowanie komputera
n 30 N
Aktualizowanie komputera
Upewnij się, że na komputerze VAIO zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje następujących aplikacji. Dzięki temu
komputer będzie działać sprawniej i bezpieczniej.
Program VAIO Update automatycznie powiadamia, gdy w Internecie pojawią się aktualizacje pozwalające podnieść sprawność
komputera, po czym pobiera je i instaluje na komputerze.
❑ Windows Update
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
❑ VAIO Update 5
Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Update 5, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
Używanie komputera VAIO >
n 31 N
Używanie komputera VAIO
W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.
❑ Używanie klawiatury (strona 32)
❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 34)
❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 35)
❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 36)
❑ Korzystanie z innych modułów/kart pamięci (strona 43)
❑ Korzystanie z Internetu (strona 47)
❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 48)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 49)
❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (strona 54)
❑ Używanie funkcji Bluetooth (strona 58)
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 32 N
Używanie klawiatury
Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, które służą do wykonywania zadań właściwych dla danego modelu
komputera.
Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn
Niektóre funkcje klawiatury mogą być używane dopiero po zakończeniu uruchamiania systemu operacyjnego.
Kombinacja/funkcja
Funkcja
Fn + % (F2): wyciszenie
Służy do włączania lub wyłączania wbudowanych głośników lub słuchawek.
Fn + 2 (F3/F4): regulacja głośności
Zmienia poziom głośności.
Aby zwiększyć głośność, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F4 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F4, a następnie naciśnij klawisz M lub ,.
Aby zmniejszyć głośność, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F3 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F3, a następnie naciśnij klawisz m lub <.
Fn + 8 (F5/F6): regulacja jasności
Pozwala zmieniać jasność monitora LCD.
Aby wzmocnić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F6 lub naciśnij kombinację
klawiszy Fn+F6, a następnie naciśnij klawisz M lub ,.
Aby osłabić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F5 lub naciśnij kombinację klawiszy
Fn+F5, a następnie naciśnij klawisz m lub <.
Używanie komputera VAIO >
Używanie klawiatury
n 33 N
Kombinacja/funkcja
Funkcja
Fn +
Umożliwia przełączanie wyjścia obrazu między ekranem komputera i monitorem zewnętrznym,
współbieżne wyświetlanie obrazu na obu ekranach i wyświetlanie w taki sposób, aby oba ekrany
tworzyły pojedynczy pulpit. Aby wybrać wyjście obrazu, naciśnij klawisz Enter.
/T (F7): wyjście sygnału wizyjnego
!
Po odłączeniu od komputera przewodu sygnałowego wizji, gdy zewnętrzny monitor jest wybrany jako docelowe wyjście
obrazu, ekran komputera zostanie wygaszony. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7, trzymając naciśnięty
klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przełączyć wyjście obrazu na ekran komputera.
Wyświetlanie obrazu na wielu ekranach może być niedostępne w zależności od systemu operacyjnego działającego
na komputerze.
Fn +
(F12): hibernacja
Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia, stany systemu
i podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych są zapisywane na wbudowanym urządzeniu
pamięci masowej, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do
poprzedniego stanu, należy użyć włącznika zasilania.
Szczegółowe informacje na temat oszczędzania energii można znaleźć w sekcji Używanie
trybów oszczędzania energii (strona 27).
Używanie komputera VAIO >
Używanie tabliczki dotykowej
n 34 N
Używanie tabliczki dotykowej
Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.
Działanie
Opis
Wskazywanie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie
Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie
Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk.
Kliknięcie prawym
przyciskiem
Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynność ta powoduje wyświetlenie menu skrótów
zależnego od kontekstu.
Przeciąganie
Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie
Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie,
przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może
być niedostępna w niektórych aplikacjach).
Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji VAIO Control
Center.
!
Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie
można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.
Używanie komputera VAIO >
Używanie wbudowanej kamery
n 35 N
Używanie wbudowanej kamery
Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE.
Za pomocą zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu można:
❑ rejestrować zdjęcia i filmy,
❑ wykrywać i rejestrować ruch obiektów w celu monitorowania,
❑ edytować zarejestrowane dane.
Włączenie komputera powoduje uaktywnienie wbudowanej kamery.
Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można prowadzić wideokonferencję.
!
Uruchamianie lub wyłączanie programu do komunikacji lub programu do edycji treści wideo nie aktywuje ani nie dezaktywuje wbudowanej kamery.
Nie włączaj trybu uśpienia ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery.
Aby skorzystać z zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 3
i WebCam Companion 3.
2
W głównym oknie programu kliknij żądaną ikonę.
Szczegółowe informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy.
Przy rejestrowaniu zdjęcia lub filmu w otoczeniu o małej jasności w oknie głównym kliknij ikonę Capture, a następnie ikonę WebCam Settings i w oknie właściwości
wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 36 N
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Ich budowa opiera się na układach scalonych i zostały
zaprojektowane do wymiany oraz współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ karty pamięci są wymienne, można ich używać do
przechowywania danych poza komputerem.
Przed użyciem kart pamięci „Memory Stick”
Gniazdo „Memory Stick Duo” w komputerze umożliwia stosowanie nośników następujących typów i rozmiarów:
❑ „Memory Stick Duo”
❑ „Memory Stick PRO Duo”
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo”
!
Komputer obsługuje jedynie karty pamięci „Memory Stick” w rozmiarze Duo. Karty w rozmiarze standardowym nie są obsługiwane.
Aby uzyskać najnowsze informacje o kartach pamięci „Memory Stick”, odwiedź witrynę [memorystick.com] pod adresem
http://www.memorystick.com/en/.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 37 N
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci „Memory Stick”
Jak włożyć kartę pamięci „Memory Stick” do komputera
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Ustaw kartę pamięci „Memory Stick” strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.
Jeśli karty nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz ją w odpowiednią stronę.
Karta pamięci „Memory Stick” jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartość zostaje wyświetlona na ekranie. Jeśli na pulpicie nie pojawi się okno z zawartością
karty pamięci, kliknij przycisk Start i opcję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci „Memory Stick”.
Ikona „Memory Stick” pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda w komputerze.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 38 N
!
Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick Micro” („M2”) należy umieścić ją w adapterze „M2” w rozmiarze Duo. Jeśli karta pamięci „M2” zostanie umieszczona
bezpośrednio w gnieździe „Memory Stick Duo” bez użycia adaptera, jej wyjęcie z gniazda może być niemożliwe.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 39 N
Jak wyjąć kartę pamięci „Memory Stick” z komputera
!
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Przesyłanie dużej ilości danych
może zająć sporo czasu, dlatego też przed wyjęciem karty pamięci „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik zgasł.
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci „Memory Stick”.
Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta.
4
Wyjmij kartę pamięci „Memory Stick” z gniazda.
!
Wyjmuj kartę pamięci „Memory Stick” ostrożnie, w przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 40 N
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick”
Jak sformatować kartę pamięci „Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” jest fabrycznie sformatowana i gotowa do użytku.
Jeśli chcesz ją ponownie sformatować, wykonaj opisane poniżej czynności.
!
Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się,
że nie zawiera ona wartościowych danych.
Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.
1
Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”.
2
Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
3
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Komputer.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci „Memory Stick” i wybierz opcję Formatuj.
5
Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia.
!
Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.
Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plików, ponieważ może to spowodować awarię.
Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
6
Kliknij przycisk Start.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
!
Czas formatowania karty pamięci „Memory Stick” zależy od jej rodzaju.
n 41 N
Używanie komputera VAIO >
Używanie kart pamięci „Memory Stick”
n 42 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci „Memory Stick”
❑ Komputer jest zgodny z kartami pamięci „Memory Stick” firmy Sony o pojemności do 32 GB, które są dostępne
w sprzedaży do września 2009 roku. Producent nie gwarantuje jednak, że wszystkie karty pamięci „Memory Stick”,
które spełniają te same wymagania co zgodne nośniki, będą działać prawidłowo.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci „Memory Stick” do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu
ani wyjmowaniu.
❑ Korzystanie z kart pamięci „Memory Stick” przy użyciu adapterów nie gwarantuje zgodności.
❑ „MagicGate” to ogólna nazwa mechanizmu ochrony praw autorskich opracowanego przez firmę Sony. Aby z niego
korzystać, należy używać kart pamięci „Memory Stick” z logo „MagicGate”.
❑ Wykorzystywanie nagranych danych audio i/lub obrazów do celów innych niż osobiste, bez wcześniejszej zgody właściciela
praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego. Karty pamięci „Memory Stick” zawierające dane, które podlegają
ochronie przez prawo autorskie, mogą być używane tylko zgodnie z prawem.
❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci „Memory Stick” do gniazda jednocześnie. Nieprawidłowe włożenie karty
pamięci może spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i karty.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 43 N
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Używanie kart pamięci SD
Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi
kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.
Przed użyciem kart pamięci SD
Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:
❑ Karta pamięci SD
❑ Karta pamięci SDHC
Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi obsługiwanych rodzajów kart pamięci, odwiedź odpowiednią
witrynę sieci Web pomocy technicznej i zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO
(strona 5).
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak włożyć kartę pamięci SD do komputera
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Ustaw kartę pamięci SD strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
3
Delikatnie wciśnij kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.
Ikona karty pamięci SD pojawi się w oknie Komputer po włożeniu karty do gniazda w komputerze.
n 44 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
Jak wyjąć kartę pamięci SD z komputera
1
Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
2
Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
3
Wciśnij lekko i puść kartę pamięci SD.
Karta pamięci SD zostanie wysunięta z komputera.
4
Wyjmij kartę pamięci SD z gniazda.
n 45 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z innych modułów/kart pamięci
n 46 N
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
Uwagi ogólne dotyczące korzystania z kart pamięci
❑ Należy używać kart pamięci, które są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez komputer.
❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć
uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci do gniazda.
❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda lub wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy
wkładaniu ani wyjmowaniu.
❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
❑ Do gniazda kart pamięci nie próbuj wkładać karty pamięci lub adaptera kart pamięci innego typu. Wyjęcie niezgodnej
karty pamięci lub adaptera kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może
spowodować uszkodzenie komputera.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD
❑ Komputer został przetestowany pod kątem zgodności z najpopularniejszymi modelami kart pamięci, dostępnymi
w sprzedaży do września 2009 roku. Nie można jednak zagwarantować zgodności ze wszystkimi rodzajami kart pamięci.
❑ Przeprowadzono testy, które wskazują, że w komputerze VAIO mogą być używane karty pamięci SD o pojemności
maksymalnej 2 GB oraz karty pamięci SDHC o pojemności maksymalnej 32 GB.
❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie umożliwia korzystania z funkcji szybkiego przesyłania danych w kartach
pamięci SD i SDHC.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z Internetu
n 47 N
Korzystanie z Internetu
Przed skorzystaniem z Internetu musisz podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia
zapewniające połączenie komputera z Internetem.
Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:
❑ łącze światłowodowe,
❑ cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL),
❑ modem sieci kablowej,
❑ łącze satelitarne,
❑ zwykłe łącze telefoniczne.
Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera
można uzyskać od usługodawcy internetowego.
Aby podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji można znaleźć
w sekcji Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 49).
!
Po podłączeniu komputera do Internetu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu jego ochrony przed zagrożeniami z sieci.
W zależności od warunków umowy zawartej z usługodawcą internetowym konieczne może być podłączenie do komputera zewnętrznego modemu, np. modemu
telefonicznego ze złączem USB, modemu DSL lub modemu telewizji kablowej, w celu uzyskania dostępu do Internetu. Szczegółowe instrukcje konfigurowania połączeń
i modemu można znaleźć w podręczniku dostarczonym z modemem.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
n 48 N
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)
Komputer można podłączyć do sieci typu 100BASE-TX/10BASE-T za pomocą kabla LAN. Jedną końcówkę kabla LAN
(niebędącego częścią zestawu) podłącz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe
informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do LAN można otrzymać od administratora sieci.
Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych.
!
Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze.
Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych poniżej), wysokie napięcie przesłane do gniazda może spowodować
awarię, przegrzanie lub pożar.
- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) umożliwia przyłączenie komputera do sieci bez użycia przewodów.
Sieć WLAN korzysta ze standardów IEEE 802.11a/b/g/n, które określają działanie stosowanej technologii.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Standard WLAN
Pasmo częstotliwości
Uwagi
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację
z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
W przypadku modeli zgodnych ze standardem
IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo
2,4 GHz.
n 49 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 50 N
Uwagi dotyczące używania funkcji WLAN
Uwagi ogólne dotyczące używania funkcji WLAN
❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną
liczbą kanałów). Przed włączeniem funkcji WLAN należy dokładnie przeczytać przepisy dotyczące bezprzewodowej
sieci lokalnej.
❑ Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach pozbawionych punktu dostępowego (ad-hoc).
❑ Pasmo 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych jest też używane
przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych są wyposażone w technologie
minimalizujące zakłócenia pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować
zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń.
❑ Szybkość i zasięg przesyłania danych może się różnić w zależności od następujących warunków:
❑ Odległości między komunikującymi się urządzeniami
❑ Obecności przeszkód między urządzeniami
❑ Konfiguracji urządzeń
❑ Warunków rozchodzenia się fal radiowych
❑ Ukształtowania otoczenia, występowania ścian i materiału, z jakiego są wykonane
❑ Używanego oprogramowania
❑ Komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe.
❑ Faktyczna szybkość komunikacji może być mniejsza niż wyświetlana na ekranie komputera.
❑ Używanie w tej samej sieci bezprzewodowej urządzeń WLAN pracujących w odmiennych standardach może spowodować
zmniejszenie szybkości komunikacji ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego powodu konstrukcja urządzeń WLAN
przewiduje obniżanie prędkości transmisji, aby zapewnić komunikację z innymi urządzeniami, które pracują w tym samym
paśmie, ale z wykorzystaniem innego standardu. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować
ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 51 N
Szyfrowanie danych
Standard WLAN obejmuje następujące metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE
i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje oparte na standardach wymiennych rozszerzeń bezpieczeństwa,
które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany
w taki sposób, aby był zgodny z przyszłą specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych
TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X i protokołu EAP
(ang. Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między klientami
i punktami dostępowymi. Oprócz tego są stosowane inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych gwarantujące
prywatność, np.: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard WPA2, druga
generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i wiekszą kontrolę dostępu do sieci. Został zaprojektowany,
aby można go było stosować we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b, 802.11a, 802.11g i 802.11n
w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje
bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST (National Institute of
Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X.
Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 52 N
Uruchamianie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną
Najpierw należy ustanowić połączenie bezprzewodowe między komputerem a punktem dostępowym (niebędącym częścią
zestawu). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
!
Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym.
Jak uruchomić komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną
1
Upewnij się, że punkt dostępowy został skonfigurowany.
Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
2
Włącz przełącznik WIRELESS.
3
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
4
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok żądanej opcji bezprzewodowej, aby przełączyć go
do pozycji On.
Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
!
Obsługa połączeń WLAN w paśmie 5 GHz, dostępna tylko w niektórych modelach, jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć komunikację w paśmie 5 GHz, należy w oknie
ustawień VAIO Smart Network wybrać na liście rozwijanej Wireless LAN Settings opcję korzystania z pasma 5 GHz lub z pasm 2,4 i 5 GHz.
5
Kliknij na pasku zadań ikonę
6
Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz.
lub
.
W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z 8–63 znaków
alfanumerycznych lub z 64 znaków heksadecymalnych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej
n 53 N
Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną
Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Wireless LAN, aby przestawić go do pozycji Off.
!
Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 54 N
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej w każdym miejscu, w którym jest dostępny sygnał sieci telefonii komórkowej.
Bezprzewodowa sieć WAN może być niedostępna w niektórych krajach lub obszarach geograficznych. Aby dowiedzieć się,
w których krajach lub obszarach geograficznych jest dostępna bezprzewodowa sieć WAN, zobacz Przepisy dotyczące
bezprzewodowej sieci WAN w publikacji Informacje prawne, gwarancja i pomoc techniczna.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 55 N
Wkładanie karty SIM
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw umieścić kartę SIM w gnieździe karty SIM w komputerze.
Karta SIM jest umieszczona w płytce nośnej wielkości karty kredytowej.
W zależności od kraju i modelu komputera można otrzymać ofertę od wybranych operatorów telekomunikacyjnych sprzedających komputery VAIO. W takim przypadku
karta SIM znajduje się albo w zestawie SIM od operatora, w kartonowym pudełku, albo jest już umieszczona w gnieździe karty SIM w komputerze. Jeśli karta SIM nie
jest dostarczana z komputerem, można ją nabyć u wybranego operatora telekomunikacyjnego.
Aby włożyć kartę SIM
1
Wyłącz komputer.
2
Wyjmij z komputera akumulator.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Wyjmowanie akumulatora (strona 22).
3
Wyjmij kartę SIM (1), wyłamując ją z płytki nośnej.
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
4
Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM stroną z obwodem drukowanym skierowaną do dołu.
!
Nie dotykaj obwodów drukowanych na karcie SIM. Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty komputer należy dokładnie unieruchomić.
Nie należy w żaden sposób narażać karty SIM na uszkodzenia, np. zginając ją lub naciskając.
5
Zainstaluj ponownie akumulator.
!
Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
n 56 N
Używanie komputera VAIO >
Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN
n 57 N
Nawiązywanie komunikacji z bezprzewodową siecią WAN
Aby nawiązać komunikację z bezprzewodową siecią WAN
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Wireless WAN, aby przestawić go do
położenia On.
4
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wprowadź swój kod PIN.
5
W razie potrzeby wprowadź nazwę punktu dostępowego (APN) podaną przez operatora usług telekomunikacyjnych.
Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do
oprogramowania VAIO Smart Network lub w dokumentacji dostarczonej przez operatora telekomunikacyjnego.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 58 N
Używanie funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami z funkcją
Bluetooth®, np. innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami
bez użycia kabli, w zasięgu 10 metrów na przestrzeni otwartej.
Bezpieczeństwo technologii Bluetooth
Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się
komunikować. Przy użyciu funkcji uwierzytelniania można uniknąć dostępu do komputera z poziomu anonimowych urządzeń
z funkcją Bluetooth.
Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia),
wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać ponownie klucza.
Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.
W przypadku niektórych urządzeń, takich jak mysz, nie można wprowadzić klucza.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 59 N
Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu komórkowego,
palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 60 N
Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth
Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth.
Aby skonfigurować funkcję Bluetooth i używać jej, poszukaj informacji na temat standardu Bluetooth przy użyciu opcji
Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
1
Włącz przełącznik WIRELESS.
2
Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań.
3
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawić go do położenia On.
Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 61 N
Przerywanie komunikacji za pomocą technologii Bluetooth
Jak przerwać komunikację za pomocą technologii Bluetooth
1
Wyłącz urządzenie Bluetooth, które komunikuje się z komputerem.
2
W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Bluetooth, aby przestawić go do położenia Off.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 62 N
Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth
❑ Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
❑ Występowania przeszkód takich jak ściany
❑ Odległości między urządzeniami
❑ Materiału użytego do budowy ścian
❑ Bliskości urządzeń emitujących mikrofale oraz telefonów bezprzewodowych
❑ Zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych
❑ Konfiguracji urządzeń
❑ Typu aplikacji
❑ Typu systemu operacyjnego
❑ Wykorzystywania jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze
❑ Rozmiaru przesyłanych plików
❑ Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz
zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu.
❑ Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich
standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą
być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.
❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio —
na podłączonym do niego urządzeniu z funkcją Bluetooth. Jest to częste zjawisko w przypadku używania komunikacji
Bluetooth i nie świadczy ono o nieprawidłowości.
Używanie komputera VAIO >
Używanie funkcji Bluetooth
n 63 N
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane
przez inne urządzenia. Urządzenia z funkcją Bluetooth są wyposażone w technologię, która minimalizuje zakłócenia
pochodzące z innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Jednoczesne użycie funkcji Bluetooth i sieciowych
urządzeń bezprzewodowych może jednak powodować zakłócenia radiowe, których wynikiem będzie zmniejszenie
szybkości transmisji i ograniczenie zasięgu.
Przed użyciem funkcji Bluetooth należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi technologii Bluetooth.
❑ Funkcja Bluetooth może nie działać przy użyciu niektórych urządzeń lub wersji oprogramowania innych producentów.
❑ Podłączenie kilku urządzeń z funkcją Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, którego wynikiem
będzie nieoptymalne działanie tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy
ono o nieprawidłowości.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
n 64 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych
Możesz rozszerzyć funkcjonalność komputera VAIO przy użyciu różnych gniazd w komputerze.
❑ Podłączanie napędu optycznego (strona 65)
❑ Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek (strona 67)
❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 68)
❑ Wybór trybu ekranowego (strona 70)
❑ Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów (strona 71)
❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 73)
❑ Podłączanie urządzenia USB (strona 74)
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu optycznego
n 65 N
Podłączanie napędu optycznego
Aby użyć w komputerze dysku optycznego, należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd optyczny (niebędący częścią
zestawu).
Podłączanie napędu optycznego
!
Przed uruchomieniem jakiegokolwiek zainstalowanego wcześniej programu korzystającego z dysku optycznego należy podłączyć do komputera zewnętrzny napęd
optyczny.
Przed uruchomieniem zewnętrznego napędu optycznego należy podłączyć ten napęd do zasilania sieciowego. Komputer może współpracować jedynie z napędami
optycznymi, które są podłaczone do zasilania sieciowego.
Jak podłączyć napęd optyczny
1
Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do gniazdka sieciowego (1).
2
Wybierz port USB (2)
3
Włóż jedną z wtyczek kabla USB (3) do portu USB, a drugą podłącz do napędu optycznego.
.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie napędu optycznego
n 66 N
Szczegółowe informacje na temat odłączania podłączania kabla USB do zewnętrznego napędu optycznego można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku.
Odłączenie napędu, gdy komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), może spowodować awarię komputera.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
n 67 N
Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek
Do komputera można podłączyć zewnętrzne wyjściowe urządzenia dźwiękowe (niebędące częścią zestawu), takie jak głośniki
lub słuchawki.
Jak podłączyć zewnętrzne głośniki
Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
!
Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.
Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do gniazda słuchawkowego (2) i za pomocą przewodu głośnikowego (3) (niebędącego
częścią zestawu).
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 68 N
Podłączanie zewnętrznego monitora
Do komputera można podłączyć zewnętrzny monitor. Komputera można używać ze stacjonarnym monitorem lub projektorem.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego monitora
n 69 N
Podłączanie monitora lub projektora
Do komputera można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz, np. monitor lub projektor.
Aby podłączyć monitor lub projektor
1
Podłącz kabel zasilający (1) monitora lub projektora do gniazdka sieciowego.
2
Podłącz monitor lub projektor do gniazda monitora (2) w komputerze za pomocą przewodu sygnałowego wizji (3).
W razie konieczności podłącz gniazdo słuchawkowe projektora do gniazda słuchawkowego (4) i w komputerze za pomocą przewodu głośnikowego (5).
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Wybór trybu ekranowego
n 70 N
Wybór trybu ekranowego
Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony
wyświetlacz.
W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać
się niemożliwe.
Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz.
Aby wybrać tryb ekranowy za pomocą klawiszy Fn+F7
Tryb ekranowy można wybrać za pomocą klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje
dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 32).
Aby wybrać tryb ekranowy za pośrednictwem ustawień ekranu
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
n 71 N
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda
monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą
działać w ramach pojedynczego pulpitu.
Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty,
na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
n 72 N
Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.
Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.
Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu uśpienia lub hibernacji, ponieważ może on wówczas nie
powrócić do trybu normalnego.
Jeśli na obu ekranach są stosowane inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
działanie oprogramowania.
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz pozycję Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij przycisk OK.
Możesz również ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz skonfigurować funkcję obsługi kilku monitorów.
W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (niebędący częścią zestawu).
Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon
Podłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m.
Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.
n 73 N
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 74 N
Podłączanie urządzenia USB
Możesz podłączyć do komputera urządzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stację dyskietek,
głośnik i drukarkę.
Jak podłączyć urządzenie USB
1
Wybierz port USB (1).
2
Podłącz przewód USB urządzenia (2) do portu USB.
Korzystanie z urządzeń peryferyjnych >
Podłączanie urządzenia USB
n 75 N
Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB
❑ Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB.
❑ Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu
Windows.
❑ Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku.
❑ Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących porad:
❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone.
❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
n 76 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO
W tej sekcji opisano w skrócie jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi,
jak używać oprogramowania Sony, programów użytkowych i innych oraz jak dostosowywać ich wygląd.
❑ Ustawianie hasła (strona 77)
❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 84)
❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management (strona 85)
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 77 N
Ustawianie hasła
Określając hasło, można zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepowołanych. Hasło musi zostać wprowadzone
przy każdym włączeniu komputera oraz zawsze, ilekroć komputer powraca do trybu normalnego z trybu uśpienia lub hibernacji.
!
Nie zapomnij hasła. Hasło można zanotować na kartce i schować w bezpiecznym miejscu.
Typ hasła
Opis
Hasło startowe
Za pomocą funkcji BIOS-u można ustawić hasła dwóch typów:
- Hasło komputera: Pozwala użytkownikom mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie
opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera.
- Hasło użytkownika: Pozwala zwykłym użytkownikom zmieniać niektóre opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u,
a także umożliwia uruchomienie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło
komputera.
Ekran do wprowadzania hasła startowego pojawia się po uruchomieniu komputera i wyświetleniu logo VAIO.
!
W razie zapomnienia hasła do komputera konieczne jest jego odpłatne zresetowanie. W celu zresetowania hasła należy się zwrócić do
autoryzowanego punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższe centrum lub przedstawicielstwo,
zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).
Hasło użytkownika można zresetować na ekranie konfiguracji BIOS-u, podając hasło komputera.
Hasło systemu Windows Pozwala użytkownikom logować się w komputerze i chronić każde konto użytkownika odrębnym hasłem.
Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 78 N
Ustawianie hasła startowego
Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
4
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
5
Wybierz opcję Password when Power On w sekcji Security i naciśnij klawisz Enter.
6
Zmień ustawienie z Disabled na Enabled.
7
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 79 N
Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)
!
Przed ustawianiem hasła użytkownika upewnij się, że zostało ustawione hasło komputera.
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 80 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set Machine
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
n 81 N
Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz Enter.
4
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User
Password i naciśnij klawisz Enter.
5
Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz
Enter.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz
Enter.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Ustawianie hasła systemu Windows
Dodawanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Utwórz hasło dla danego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
5
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta.
6
Kliknij przycisk Utwórz hasło.
Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła systemu Windows, zobacz sekcję Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
Zmienianie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Zmień swoje hasło.
5
Wprowadź obecne hasło w polu Aktualne hasło.
6
W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło.
7
Kliknij przycisk Zmień hasło.
n 82 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Ustawianie hasła
Usuwanie hasła systemu Windows
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników.
3
Kliknij opcję Konta użytkowników.
4
Kliknij opcję Usuń swoje hasło.
5
W polu Aktualne hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte.
6
Kliknij przycisk Usuń hasło.
n 83 N
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
n 84 N
Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center
Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu.
Jak używać aplikacji VAIO Control Center
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center.
2
Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia.
3
Po zakończeniu, kliknij przycisk OK.
Wybrane ustawienie zostanie zmienione.
Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center.
Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.
Dostosowywanie ustawień komputera VAIO >
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management
n 85 N
Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management
Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej
lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.
Funkcja VAIO Power Management stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć
funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy
akumulatorów.
Wybieranie planu zasilania
Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego źródła zasilania
korzystasz w danym momencie. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania.
Jak wybrać plan zasilania
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Wybierz plan zasilania.
Jak zmienić ustawienia planu zasilania
1
W oknie Opcje zasilania kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania.
Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami.
2
Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania
i przejdź do czynności 3.
W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany.
3
Kliknij kartę VAIO Power Management.
Zmień ustawienia poszczególnych elementów.
4
Kliknij przycisk OK.
Ustawienia bieżącego planu zasilania można sprawdzić za pomocą narzędzia VAIO Power Management Viewer w aplikacji VAIO Control Center.
Środki ostrożności >
n 86 N
Środki ostrożności
W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer
VAIO przed uszkodzeniem.
❑ Informacje dotyczące bezpieczeństwa (strona 87)
❑ Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 90)
❑ Obsługa komputera (strona 91)
❑ Obsługa ekranu LCD (strona 93)
❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 94)
❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 95)
❑ Obsługa dysków (strona 96)
❑ Korzystanie z akumulatora (strona 97)
❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 98)
❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 99)
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 87 N
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Komputer
❑ Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni.
❑ Zalecamy, aby nie używać komputera, kładąc go bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego
dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń.
❑ Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych
powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łóżkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie
otworów wentylacyjnych.
❑ Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli.
Źródło zasilania
❑ Należy unikać dotykania zasilacza sieciowego nieosłoniętą skórą. Kiedy zasilacz sieciowy nagrzewa się i powoduje
dyskomfort, należy go odsunąć od siebie na bezpieczną odległość.
❑ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar.
❑ Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.
❑ Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
❑ Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego.
❑ Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 88 N
Akumulator
❑ Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym w słońcu,
nie zostawiaj komputera na słońcu.
❑ Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer
działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy Sony, zaprojektowanymi do tego modelu. Jeśli zostanie zainstalowany
niewłaściwy akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
❑ Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
❑ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
❑ Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
❑ Nie narażaj akumulatora na uderzenia, na przykład w wyniku upuszczeniu go na twardą powierzchnię.
❑ Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony.
❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres, może okazać się, że czas jego pracy ulegnie skróceniu.
Jest to normalne i nie oznacza awarii. Akumulator będzie się stopniowo rozładowywać, nawet jeśli nie jest używany.
Podłącz zasilacz do komputera i naładuj akumulator przed użyciem komputera.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
n 89 N
Słuchawki
❑ Bezpieczeństwo na drodze — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu
mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem.
Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
❑ Ochrona przed uszkodzeniem słuchu — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści
nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności
lub przestań używać słuchawek.
Karta pamięci „Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick” oraz adaptery do kart pamięci „Memory Stick” należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie, że dziecko połknie kartę lub adapter.
Środki ostrożności >
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
n 90 N
Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
Komputer
❑ Obudowę komputera czyść miękką szmatką, suchą lub lekko zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich
materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię obudowy.
❑ Przed czyszczeniem komputera odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator.
Ekran LCD
Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej szmatki. Przecieranie ekranu szorstkim materiałem może
spowodować jego uszkodzenie.
Wbudowana kamera
Osłonę obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka.
Jeśli osłona jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie pocieraj osłony, ponieważ jest ona
wrażliwa na nacisk.
Dyski
❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników
(np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk.
❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj miękką szmatką od środka na zewnątrz.
❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku,
również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 91 N
Obsługa komputera
❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij
akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty.
❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
❑ nadmierne zakurzenie;
❑ wilgoć lub deszcz;
❑ wibracje lub uderzenia;
❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
❑ wysoką wilgotność.
❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie
może spowodować awarię komputera.
❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer z dala od odbiornika.
❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może
skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią jakiekolwiek
problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z VAIO-Link.
❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.
Środki ostrożności >
Obsługa komputera
n 92 N
❑ Nie należy naciskać na ekran LCD ani na jego krawędzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera.
Ekran LCD jest bardzo czuły na nacisk lub zwiększone naprężenie i dlatego wywieranie na niego nacisku może
spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie wyświetlacza. Aby otworzyć komputer, przytrzymaj jedną ręką podstawę
i delikatnie unieś pokrywę ekranu LCD drugą ręką. Aby przenieść komputer z otwartą pokrywą, należy go trzymać obiema
rękami.
❑ Używaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera.
Środki ostrożności >
Obsługa ekranu LCD
n 93 N
Obsługa ekranu LCD
❑ Nie wystawiaj ekranu LCD na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie. Podczas
użytkowania komputera w pobliżu okna należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
❑ Nie zarysuj powierzchni ekranu LCD i nie naciskaj go. Może to spowodować uszkodzenie.
❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii.
Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu
po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
❑ Ekran LCD rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim
pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie
oznacza awarii.
❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu LCD w oknie Ustawienia komputera typu Tablet, nawet jeśli są dostępne opcje
zmiany jego ustawień. Może to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe ze zmiany tych ustawień.
❑ Nie należy naciskać zamkniętej pokrywy ekranu LCD, gdyż może to spowodować powstanie zarysowań lub zabrudzeń
na jego powierzchni.
Środki ostrożności >
Korzystanie ze źródła zasilania
n 94 N
Korzystanie ze źródła zasilania
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
❑ Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające
dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
❑ Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera
spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
❑ Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony.
Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanej kamery
n 95 N
Obsługa wbudowanej kamery
❑ Nie dotykaj osłony obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowania osłony, które będą widoczne
na zarejestrowanym obrazie.
❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezpośrednio padało światło słoneczne, niezależnie od tego,
czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
Środki ostrożności >
Obsługa dysków
n 96 N
Obsługa dysków
❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Dysk należy trzymać za krawędzie
i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:
❑ Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego
nieodwracalnego uszkodzenia.
Środki ostrożności >
Korzystanie z akumulatora
n 97 N
Korzystanie z akumulatora
❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach.
❑ Ładuj akumulatory w temperaturze 10–30°C. W niższych temperaturach ładowanie potrwa dłużej.
❑ Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić.
❑ Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
❑ Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do
użycia i wymaga wymiany.
Środki ostrożności >
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
n 98 N
Obsługa kart pamięci „Memory Stick”
❑ Nie dotykaj złącza karty pamięci „Memory Stick” palcami ani metalowymi przedmiotami.
❑ Używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą pamięci „Memory Stick”.
❑ Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie otwieraj karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Nie rozmontowuj ani nie wprowadzaj modyfikacji do karty pamięci „Memory Stick”.
❑ Karty pamięci „Memory Stick” muszą być suche.
❑ Nie używaj ani nie przechowuj karty pamięci „Memory Stick” w miejscach narażonych na:
❑ ładunki elektrostatyczne;
❑ zakłócenia elektryczne;
❑ szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu;
❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
❑ wysoką wilgotność;
❑ wpływ substancji żrących.
❑ Przechowuj kartę pamięci „Memory Stick” w futerale dołączonym do zestawu.
❑ Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
❑ Nie używaj długopisów do opisywania etykiet naklejonych na karty pamięci „Memory Stick Duo”. Nacisk może spowodować
uszkodzenie komponentów wewnętrznych.
Środki ostrożności >
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
n 99 N
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej
We wbudowanym urządzeniu pamięci masowej (na dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym) można przechowywać
dużo danych. Urządzenie gwarantuje szybkie ich odczytywanie i zapisywanie. Jednak w przypadku nieprawidłowej
eksploatacji może ono łatwo ulec uszkodzeniu. Jeśli wbudowane urządzenie pamięci masowej ulegnie awarii, danych nie
będzie już można odzyskać. Aby zapobiec utracie danych, należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.
Jak uniknąć uszkodzenia dysku twardego
❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
❑ Trzymaj komputer z dala od magnesów.
❑ Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
❑ Nie przenoś włączonego komputera.
❑ Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku twardym.
❑ Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
❑ Nie wyjmuj dysku twardego z komputera.
Jak uniknąć uszkodzenia dysku półprzewodnikowego
❑ Nie wyłączaj zasilania ani nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku
półprzewodnikowym.
❑ Nie wyjmuj z komputera dysku półprzewodnikowego.
Rozwiązywanie problemów >
n 100 N
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji opisano, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO.
Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Spróbuj zastosować się do poniższych sugestii przed skontaktowaniem
się z VAIO-Link.
Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
❑ Obsługa komputera (strona 102)
❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 109)
❑ Odzyskiwanie danych (strona 111)
❑ Akumulator (strona 113)
❑ Wbudowana kamera (strona 115)
❑ Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) (strona 117)
❑ Bezprzewodowa sieć WAN (strona 120)
❑ Technologia Bluetooth (strona 121)
❑ Dyski optyczne (strona 125)
❑ Wyświetlacz (strona 126)
❑ Drukowanie (strona 129)
❑ Mikrofon (strona 130)
❑ Głośniki (strona 131)
❑ Tabliczka dotykowa (strona 133)
Rozwiązywanie problemów >
n 101 N
❑ Klawiatura (strona 134)
❑ Dyskietki (strona 135)
❑ Audio-wideo (strona 136)
❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 138)
❑ Urządzenia peryferyjne (strona 139)
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 102 N
Obsługa komputera
Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer.
❑ Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są
podłączone do źródła zasilania i są włączone.
❑ Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij
się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników
dostarczonych wraz z monitorem.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G), aby włączyć komputer.
❑ Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj
komputera przez przynajmniej godzinę.
❑ Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa,
używaj tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 103 N
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty?
❑ Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij system,
po czym wybierz opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę
obok przycisku
Zamknij system
, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
❑ Jeżeli ta procedura nie zadziała, przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G) i przytrzymaj
go ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go
ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie włącz komputer.
!
Wyłączenie komputera za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub włącznika zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 104 N
Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?
❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno
aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij system, aby wyłączyć komputer.
❑ Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij system.
Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij system.
❑ Jeżeli ta procedura nie zadziała, przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G)
i przytrzymaj go aż do wyłączenia komputera.
!
Wyłączenie komputera za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub włącznika zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz
zasilacz sieciowy i przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G), aby włączyć komputer.
❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 105 N
Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji?
Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia
lub hibernacji.
Jak przywrócić komputer do normalnego trybu
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij system i wybierz opcję Uruchom ponownie.
3
Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku
Zamknij system, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie.
4
Jeżeli ta procedura nie zadziała, przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G)
i przytrzymaj go aż do wyłączenia komputera.
!
Wyłączenie komputera za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub włącznika zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z VAIO-Link.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 106 N
Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania
procesora mniejsza niż maksymalna?
Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania
procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie
maksymalna.
Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat
Enter Onetime Password?
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, pojawi się komunikat Enter Onetime Password,
a system Windows nie zostanie uruchomiony. Przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G)
i przytrzymaj go ponad cztery sekundy, aby sprawdzić, czy zaświeci się wskaźnik zasilania. Odczekaj około 10 do 15 sekund,
a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery, dlatego
przed wpisaniem hasła należy sprawdzić, czy nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK.
Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?
❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania.
❑ Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
❑ W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku
producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.
Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia?
Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która powoduje
wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności.
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 107 N
Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych?
Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności:
1
Włącz komputer.
2
Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie
naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO.
3
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot.
4
Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać dysk, dla którego ma być zmienione ustawienie urządzeń startowych.
5
Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić ustawienie urządzeń startowych.
6
Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.
Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z podłączonego do niego urządzenia
zewnętrznego?
Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, np. stacji dyskietek lub napędu optycznego z interfejsem USB,
należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Aby zmienić urządzenie startowe, włącz komputer i naciśnij przycisk F11
po ukazaniu się logo VAIO.
!
Przy korzystaniu z zewnętrznego napędu optycznego z interfejsem USB należy uprzednio podłączyć ten napęd do zasilania sieciowego.
Rozwiązywanie problemów >
Obsługa komputera
n 108 N
Dlaczego komputer zostaje spowolniony, kiedy uruchomione jest środowisko Windows
Aero?
Kiedy uruchomione jest środowisko Windows Aero, nie można mieć pewności, że komputer będzie działał wydajnie.
W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest wyłączenie środowiska Windows Aero.
Aby wyłączyć środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Personalizuj.
2
Wybierz z listy kompozycję inną niż Kompozycje systemu Aero.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 109 N
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera?
Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji służą następujące aplikacje: Windows Update
i VAIO Update. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30).
Jak chronić komputer przed zagrożeniami, takimi jak wirusy?
Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia
komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows.
Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję System i zabezpieczenia.
3
Kliknij opcję Centrum akcji.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub
aktualizację na podstawie harmonogramu.
Rozwiązywanie problemów >
Aktualizacja i zabezpieczenia systemu
n 110 N
Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe?
Program McAfee można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc.
Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:
!
Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter.
2
Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie danych
n 111 N
Odzyskiwanie danych
Jak można utworzyć dyski do odzyskiwania systemu?
Tworzenie dysków do odzyskiwania systemu umożliwia aplikacja VAIO Recovery Center. Dyski te pozwalają przywrócić
system w komputerze do stanu fabrycznego. Aby utworzyć dyski, kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery
Center i Create Recovery Discs.
!
Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd optyczny, należy podłączyć zewnętrzny napęd dysków optycznych (niebędący częścią zestawu).
Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów.
Jak przywrócić system w komputerze do stanu fabrycznego?
Stan fabryczny systemu można przywrócić za pomocą dysków odzyskiwania lub przy użyciu partycji odzyskiwania.
Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów.
Jak można ponownie zainstalować oryginalne oprogramowanie i sterowniki?
Do odtworzenia oryginalnego oprogramowania i sterowników można użyć aplikacji VAIO Recovery Center. Aby je przywrócić,
wybierz kolejno opcje Start, Wszystkie programy, VAIO Recovery Center i Reinstall Programs or Drivers.
Więcej informacji zawiera Podręcznik odzyskiwania danych i rozwiązywania problemów.
Rozwiązywanie problemów >
Odzyskiwanie danych
n 112 N
Jak sprawdzić wielkość partycji odtwarzania?
Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do
odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odtwarzania, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj.
2
W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Pamięć masowa.
W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość partycji odzyskiwania po awarii oraz całkowita
wielkość dysku C.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 113 N
Akumulator
Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora?
Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Ładowanie akumulatora (strona 23).
Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego,
nawet jeśli zainstalowany jest w nim akumulator.
Kiedy należy doładować akumulator?
Akumulator należy naładować, gdy:
❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania,
❑ nie był on używany przez dłuższy czas.
Kiedy należy wymienić akumulator?
Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do
użycia i wymaga wymiany.
Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?
Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.
Rozwiązywanie problemów >
Akumulator
n 114 N
Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora?
Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne
powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu
w tryb hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu
hibernacji można znaleźć w sekcji Używanie trybu hibernacji (strona 29).
Dlaczego akumulatora nie można naładować do końca?
Włączona jest funkcja ochrony akumulatora w oknie VAIO Control Center, pozwalająca wydłużyć jego żywotność.
Sprawdź ustawienia na ekranie VAIO Control Center.
Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub
nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie w tryb hibernacji?
❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19).
❑ Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator
i skontaktuj się z VAIO-Link.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 115 N
Wbudowana kamera
Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości?
❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację
przed uruchomieniem kolejnej.
❑ Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
❑ Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.
Dlaczego zrobione zdjęcia mają niską jakość?
❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia.
❑ Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia.
❑ Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyść osłonę. Zobacz sekcja Wbudowana kamera
(strona 90).
Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub dźwięku?
❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku
pomocy dołączonym do oprogramowania.
❑ Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.
❑ W komputerze może być włączona funkcja oszczędzania energii. Sprawdź poziom wydajności procesora.
Rozwiązywanie problemów >
Wbudowana kamera
n 116 N
Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest
zasilany z akumulatora?
Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do gniazdka sieciowego.
Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą?
Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy jarzeniowej, ze względu na niezgodność częstotliwości
między lampą a migawką.
Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych
aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć
migania.
Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?
Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:
❑ Zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn.
❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone.
Jest to normalne i nie oznacza awarii.
Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działał niestabilnie po przejściu do trybu
oszczędzania energii podczas korzystania z wbudowanej kamery?
Jeśli komputer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii.
Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27).
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 117 N
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym
bezprzewodowej sieci lokalnej?
❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód
lub bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
❑ Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet.
3
Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że został wybrany punkt dostępowy.
❑ Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania.
2
Kliknij opcję Zmień ustawienia planu.
3
Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
4
Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
5
Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Tryb oszczędzania energii.
6
Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy, zarówno dla ustawienia Używa baterii, jak i Podłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 118 N
Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu?
❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone.
❑ Umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 117).
Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?
❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć lokalną zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami
i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność
oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od przeszkód lub
przenieś go bliżej punktu dostępowego.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie to może być tymczasowo
przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
❑ Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można
uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 117).
Rozwiązywanie problemów >
Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna)
n 119 N
Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?
❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu
bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużego pliku.
❑ Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
❑ Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
❑ Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz
z punktem dostępowym.
❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja
Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia.
Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może
się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 117).
Co to są kanały?
❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci lokalnej opiera się na pasmach częstotliwości zwanych kanałami. W punktach
dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne
kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
❑ Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych
w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?
Dwa komputery z obsługą bezprzewodowej sieci lokalnej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zostanie zmieniony
klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.
Rozwiązywanie problemów >
Bezprzewodowa sieć WAN
n 120 N
Bezprzewodowa sieć WAN
Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z bezprzewodową siecią WAN?
❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
❑ Upewnij się, że karta SIM obsługuje przesyłanie danych w standardzie 3G i została uaktywniona przez operatora
telekomunikacyjnego. Przy wkładaniu karty SIM należy postępować zgodnie z procedurą podaną w sekcji Wkładanie
karty SIM (strona 55).
❑ Musisz znajdować się w zasięgu swojej sieci komórkowej. Informacje na temat zasięgu sieci możesz uzyskać u jej
operatora.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Upewnij się, że w oknie VAIO Smart Network przełącznik obok pola Wireless WAN jest ustawiony w pozycji On.
❑ Może być konieczne ręczne wprowadzenie nazwy punktu dostępowego (ang. Access Point Name, APN) w oprogramowaniu
do zarządzania połączeniami. W takim przypadku sprawdź, czy masz prawidłową nazwę punktu dostępowego
przekazaną przez operatora telekomunikacyjnego. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym
do oprogramowania do zarządzania połączeniami.
❑ Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami wykryło modem bezprzewodowej sieci WAN. Wykrycie
modemu bezprzewodowej sieci WAN może trochę potrwać.
Więcej informacji na temat bezprzewodowej sieci WAN można uzyskać, korzystając regularnie z witryny pomocy technicznej dla użytkowników komputerów VAIO pod
adresem http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 121 N
Technologia Bluetooth
Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?
❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth.
❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS.
❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przełączyć
komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS.
❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej,
jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.
Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być
nawiązana komunikacja?
❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe
informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
❑ Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth,
jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
❑ Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 122 N
Co należy zrobić, jeśli inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth nie mogą
połączyć się z komputerem?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym
ma być nawiązana komunikacja? (strona 121).
❑ Sprawdź, czy urządzenia są uwierzytelnione.
❑ Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód
umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania.
Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?
❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi,
warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie
Bluetooth.
❑ Pasmo radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez technologię Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne jest też używane
przez inne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth wbudowana jest technologia zmniejszająca zakłócenia powodowane
przez inne urządzenia korzystające z tego samego pasma, ale ich działanie może powodować zmniejszenie szybkości
przesyłu informacji oraz zasięg komunikacji. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą też przyczynić się do
całkowitego przerwania połączenia.
❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne umieszczenie komputera z dala od przeszkód
lub przeniesienie go bliżej urządzenia, z którym jest połączony.
❑ Zlokalizuj i usuń przeszkody między komputerem a urządzeniem, z którym jest on połączony.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 123 N
Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie
Bluetooth?
Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth.
Aby dowiedzieć się więcej, poszukaj informacji na temat technologii Bluetooth za pomocą opcji Pomoc i obsługa techniczna
systemu Windows.
Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie
samolotu?
Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach,
na przykład w szpitalach czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące używania urządzeń
Bluetooth w celu uniknięcia zakłóceń radiowych. Należy zapytać obsługę w danym miejscu, czy można korzystać z funkcji
Bluetooth w komputerze.
Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera
z poziomu standardowego konta użytkownika (bez praw administratora)?
Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować
się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
Dlaczego nie można używać urządzeń Bluetooth po zmianie konta użytkownika?
Jeśli zmienisz konto użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować
się przed zalogowaniem do konta innego użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć przycisk Start, a następnie
strzałkę obok przycisku Zamknij system i opcję Wyloguj.
Rozwiązywanie problemów >
Technologia Bluetooth
n 124 N
Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym?
Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana.
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę
audio-wideo?
Sprawdź ustawienia ochrony SCMS-T. Jeśli słuchawki lub karta audio-wideo nie obsługują mechanizmu ochrony treści SCMS-T,
musisz podłączyć dane urządzenie z użyciem profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Wykonaj następujące
czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz
opcję Control.
3
Kliknij opcję SCMS-T Settings.
4
Usuń zaznaczenie pola wyboru Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony Bluetooth?
❑ Upewnij się, że w oknie VAIO Smart Network przełącznik obok pola Bluetooth jest ustawiony w pozycji On.
❑ Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth.
3
Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.
Rozwiązywanie problemów >
Dyski optyczne
n 125 N
Dyski optyczne
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd optyczny jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB komputera. Jeśli zewnętrzny
napęd optyczny nie jest właściwie podłączony, nie będzie działać prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 126 N
Wyświetlacz
Dlaczego ekran został wygaszony?
❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania
lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie
trybów oszczędzania energii (strona 27).
❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się
wskaźnik zasilania.
❑ Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 19).
❑ Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 32).
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 127 N
Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo?
❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz w przypadku
jakości kolorów ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie
obrazu przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
3
Kliknij kartę Monitor.
4
W obszarze Kolory wybierz ustawienie True Color (32 bity).
❑ Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani
jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub
niestabilne działanie systemu.
Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz ekranu
jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre wygaszacze
ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów.
Rozwiązywanie problemów >
Wyświetlacz
n 128 N
Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo?
❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo
na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany
na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany wyjścia
sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 70). Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy
Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje
dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 32).
❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku
zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD.
Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu.
2
Kliknij listę rozwijaną obok pola Rozdzielczość.
3
Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Rozdzielczość ekranu,
kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze.
Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?
Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony?
Aby zmienić wyjście sygnału wideo, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje
i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 32).
Rozwiązywanie problemów >
Drukowanie
n 129 N
Drukowanie
Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?
❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze.
❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać
z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania
energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie.
Wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki.
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości.
3
Kliknij zakładkę Porty.
4
Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
5
Kliknij przycisk OK.
Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu
i zdalny panel sterowania.
Rozwiązywanie problemów >
Mikrofon
n 130 N
Mikrofon
Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa?
❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu
w komputerze.
❑ Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe
dźwięku, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu?
Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.
Aby uniknąć tego problemu:
❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 131 N
Głośniki
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy Fn+F2. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy.
❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F3. Naciskaj przyciski Fn+F4
w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Informacje o sposobie zmiany urządzenia
wyjściowego dźwięku można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 136).
Rozwiązywanie problemów >
Głośniki
n 132 N
Co należy zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?
❑ Skorzystaj z zaleceń podanych w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?
(strona 131).
❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo
ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
❑ Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
❑ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
❑ Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
❑ Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji
można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.
❑ Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.
❑ Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Informacje o sposobie zmiany urządzenia
wyjściowego dźwięku można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 136).
Rozwiązywanie problemów >
Tabliczka dotykowa
n 133 N
Tabliczka dotykowa
Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?
❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Zobacz sekcja Używanie tabliczki
dotykowej (strona 34).
❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.
❑ Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, naciśnij raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz ,. Przy użyciu
klawisza M lub m wybierz opcję Uruchom ponownie i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, za pomocą klawiszy
m i , wybierz strzałkę obok przycisku Zamknij system, naciśnij klawisz Enter, za pomocą klawiszy M lub m wybierz
opcję Uruchom ponownie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer.
❑ Jeżeli ta procedura nie zadziała, przesuń włącznik zasilania (w kierunku oznaczonym na włączniku znakiem G) i przytrzymaj
go aż do wyłączenia komputera.
!
Wyłączenie komputera za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub włącznika zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.
Rozwiązywanie problemów >
Klawiatura
n 134 N
Klawiatura
Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?
Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury przy
konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.
Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij przycisk Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania tekstu
w obszarze Region i język.
3
Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki.
4
Zmień odpowiednio ustawienia.
Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?
Jeśli nie można wprowadzać znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., może być włączony klawisz Num Lk. Sprawdź, czy nie świeci
się wskaźnik Num lock. Jeśli wskaźnik Num lock świeci się, naciśnij klawisz Num Lk, aby wyłączyć tę funkcję. Pozwoli to
wprowadzić znaki.
Rozwiązywanie problemów >
Dyskietki
n 135 N
Dyskietki
Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona
Bezpieczne usuwanie sprzętu?
Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB.
Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie
widoczna, wykonaj następujące czynności:
1
Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
2
Poczekaj, aż wskaźnik na stacji dyskietek zgaśnie.
3
Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od
komputera.
4
Ponownie podłącz stację dyskietek, umieszczając wtyczkę USB w porcie USB.
5
Uruchom komputer ponownie, klikając przycisk Start, a następnie klikając kolejno strzałkę obok przycisku Zamknij
system i opcję Uruchom ponownie.
Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?
❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
❑ Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona
przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 136 N
Audio-wideo
Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows?
Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
1
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
3
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
4
Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwarzaj dźwięk przy uruchomieniu systemu Windows.
5
Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?
Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda
wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
1
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2
Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
3
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
4
Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk.
5
Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
Rozwiązywanie problemów >
Audio-wideo
n 137 N
Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu
wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego?
Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego
gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółową procedurę
postępowania można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 136).
Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub występuje zjawisko gubienia
klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za
pomocą cyfrowej kamery AVCHD?
Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ graficzny
lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i/lub funkcji może być niedostępna,
a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku, zjawisko gubienia
klatek i błędy odtwarzania.
Rozwiązywanie problemów >
Karta pamięci „Memory Stick”
n 138 N
Karta pamięci „Memory Stick”
Co należy zrobić, jeśli karty pamięci „Memory Stick” sformatowanej w komputerze VAIO
nie można użyć w innych urządzeniach?
Może być konieczne ponowne sformatowanie karty pamięci „Memory Stick”.
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej
muzyki. Przed sformatowaniem karty pamięci „Memory Stick” należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić
się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane.
1
Skopiuj dane z karty pamięci „Memory Stick” na wbudowane urządzenie pamięci masowej, aby zachować dane lub
obrazy.
2
Sformatuj kartę pamięci „Memory Stick”, wykonując czynności opisane w sekcji Formatowanie karty pamięci
„Memory Stick” (strona 40).
Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty
pamięci „Memory Stick”?
Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem „Memory Stick”.
Dlaczego nie można zapisać danych na karcie pamięci „Memory Stick”?
Niektóre wersje kart pamięci „Memory Stick” mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można
uniknąć niezamierzonego ich usunięcia lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem
jest wyłączony.
Rozwiązywanie problemów >
Urządzenia peryferyjne
n 139 N
Urządzenia peryferyjne
Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?
❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia).
Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane.
Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty
przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem
urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
❑ Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać, ze względu na nieprawidłowy rozkład mocy.
Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.
Znaki towarowe >
n 140 N
Znaki towarowe
Znaki towarowe, a w szczególności SONY, logo SONY, VAIO oraz logo VAIO, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Intel Corporation.
Microsoft, Windows, logo Windows i BitLocker są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
i.LINK jest znakiem towarowym firmy Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc.
ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest
znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.
ATI i ATI Catalyst są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Znaki towarowe >
n 141 N
Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych
znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.
Logo SD jest znakiem towarowym.
Logo SDHC jest znakiem towarowym.
CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.
Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez
firmę Koozyt, Inc.
, „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie
są stosowane znaki ™ ani ®.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów.
Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.
Więcej informacji na temat oprogramowania dostępnego dla danego modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach
dostępnych online.
Uwaga >
n 142 N
Uwaga
© 2010 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć,
czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.
Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje
i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego
celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation
w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane
użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.
W podręczniku nie są stosowane znaki ™ ani ®.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach
w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.
Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych
na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy
nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu
w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska
ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising