Sony | XAV-63 | Sony XAV-63 Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-410-681-PL(1)
Ostrzeżenia
Przykład połączeń
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Nie rozbierać urządzenia ani go nie przerabiać.
Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym
zakłócałoby ono działanie poduszki powietrznej.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie
niepodłączone przewody.
Nie naciskać ekranu LCD instalowanego urządzenia.
Audiowizualny
zestaw rozrywkowy
Instalacja / połączenia
Uwagi (-A)
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwaga (-B)
Nie jest możliwe równoczesne użytkowanie dodatkowych urządzeń, nawet
jeśli są one podłączone do różnych złączy.
Diagram połączeń
Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza
mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
Do przewodu stycznika hamulca postojowego
Do dodatkowego urządzenia, na przykład
odtwarzacza przenośnego, konsoli do gier itp.
(wyposażenie dodatkowe)
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego
prądu znamionowego, urządzenie należy podłączyć wprost
do akumulatora.
XAV-63
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Wskazówka
Do podłączenia dodatkowych urządzeń można użyć przewodu
z wtykami cinch (sprzedawanego oddzielnie).
Do złącza zasilania +12 V przewodu lampy cofania
pojazdu (tylko w przypadku podłączania tylnej
kamery)
Ostrzeżenie
Lista części





A
FRONT AUDIO
OUT

×2
×8
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma . Przed montowaniem urządzenia należy użyć
kluczyków odblokowujących  i zdjąć z urządzenia
obejmę . Szczegóły podano w punkcie „Zdejmowanie
obejmy ()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu
drogowym).
Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR
/ DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów (czerwony) do
zacisku zasilania wzmacniacza antenowego. Szczegóły można uzyskać
od dealera samochodowego.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez przekaźnika.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
REAR VIDEO
OUT
REAR/SUB
AUDIO OUT
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci będzie
zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Tylny głośnik
Wzmacniacz mocy
B
iPod
Tylna kamera
REAR AUX
AUDIO IN
CAMERA IN

Kamera
wideo*
Monitor
* nie stanowi
wyposażenia
Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy 
są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 3,5 mm. Jeśli zaczepy
będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie
właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
REAR AUX
VIDEO IN
Aktywny subwoofer
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani nie
łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków głośnikowych
aktywnych głośników (z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi
uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (–)
lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwagi dotyczące połączeń
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Output connection failure.”,
należy zweryfikować połączenie głośnika ze wzmacniaczem.
Jeśli monitor ma być przeznaczony dla pasażerów jadących z tyłu,
przewód stycznika hamulca postojowego należy połączyć z masą.
RC-202IPV*
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowobiały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
Maks. prąd zasilania: 0,3 A
AMP REM
W niebiesko-białe paski
PARKING BRAKE
Jasnozielony
Do złącza zasilania
w samochodzie
*3
Do złącza
głośnikowego
w samochodzie
*5
REVERSE IN
1
2
3
4
5
6
*
1
7
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
REAR
VIDEO
OUT
CAMERA
IN
*1
REAR/SUB
AUDIO OUT
AUX
VIDEO IN
AUX
AUDIO IN

*2Z anteny
*1 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie dodatkowe)
*2 Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu ISO
(Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), to do jej
podłączenia należy użyć dostarczonej przejściówki . Najpierw
należy podłączyć antenę samochodową do dostarczonej
przejściówki, a następnie podłączyć przejściówkę  do gniazda
antenowego urządzenia.
*3 Informacje o podłączaniu przewodu stycznika hamulca
postojowego podano w punkcie „Podłączanie przewodu
hamulca postojowego ()” na odwrocie.
*4 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
5
* Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
samochodowej

FRONT
AUDIO OUT
REMOTE IN*4
Bezpiecznik
(10 A)
*1
*1
XAV-63_IG_PL.indd 1
12-03-16 16:58

Haczykiem do wewnątrz.
Hamulec nożny
Hamulec ręczny
Przewód stycznika hamulca
postojowego
A 1
Przewód stycznika hamulca
postojowego


3
2

B

Do deski rozdzielczej / konsoli centralnej
Wielkość:
5 × maks. 8 mm
Deska
rozdzielcza
Powyżej 182 mm

Obejma
Powyżej
111 mm
Występy


Elementy dostarczane z samochodem
Wielkość:
5 × maks. 8 mm
Obejma
Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie
utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Podłączanie przewodu hamulca
postojowego
Koniecznie podłączyć przewód hamulca postojowego
(jasnozielony) z wiązki przewodów zasilania  do
przewodu stycznika hamulca postojowego. Umiejscowienie
przewodu stycznika hamulca postojowego, zależy od
modelu samochodu. Szczegółowe informacje można
uzyskać od dealerów samochodowych lub w najbliższej
autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
Zdejmowanie obejmy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
obejmę .
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między urzą­
dzenie a obejmę . Powinien rozlec się lekki trzask.
2 Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Złącze zasilania pomocniczego
Uwagi
Aby uniknąć uszkodzeń, do instalacji należy używać tylko dostarczonych
wkrętów .
Nie naciskać zbyt mocno przycisków urządzenia.
Nie naciskać ekranu LCD.
Przed montażem upewnić się, że na urządzeniu niczego nie ma.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego
stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się automatycznie, całkowicie wyłączało
po zadanym czasie, nie powodując zużycia akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
4
Żółty
2
3
-B Montaż urządzenia w samochodzie
produkcji japońskiej
W niektórych samochodach produkcji japońskiej można
zainstalować urządzenie bez dostarczonej obejmy. Jeśli nie
jest to możliwe, należy skontaktować z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Montując urządzenie w obejmie stanowiącej wyposażenie
samochodu, należy wkręcić dostarczone wkręty 
w otwory odpowiadające marce samochodu: T dla
samochodów marki TOYOTA, M dla samochodów
MITSUBISHI i N dla samochodów NISSAN.
XAV-63_IG_PL.indd 2
Żółty
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy nacisnąć
długopisem itp. przycisk zerowania.
-A Montaż urządzenia z użyciem
dostarczonej obejmy
Umieść dostarczoną obejmę  wewnątrz deski
rozdzielczej.
Odegnij występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie.
Zamontuj urządzenie w dostarczonej obejmie .
Czerwony
Przycisk zerowania
Montaż urządzenia
1
Czerwony
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od
marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są
właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym zestawu .
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
samochód bez położenia ACC
12-03-16 16:58
Download PDF

advertising