Sony | XAV-622 | Sony XAV-622 XAV-622xt Radioodtwarzacz multimedialny z ekranem dotykowym 6,1" Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-263-233-PL(1)
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Nie rozbierać urządzenia ani go nie przerabiać.
Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym
zakłócałoby ono działanie poduszki powietrznej.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Nie naciskać ekranu LCD instalowanego urządzenia.
Audiowizualny zestaw
rozrywkowy
Instalacja / połączenia
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)



×8
REAR VIDEO
OUT
REAR/SUB
AUDIO OUT
 (tylko XAV-62BT)
a
b
Diagram połączeń
Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia
wzmacniacza mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia
grozi awarią.
Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
Do przewodu stycznika hamulca postojowego
Do dodatkowego urządzenia, na przykład
odtwarzacza przenośnego, konsoli do gier itp.
(wyposażenie dodatkowe)
Wskazówka
Do podłączenia dodatkowych urządzeń można użyć przewodu
z wtykami cinch (sprzedawanego oddzielnie).
Do złącza zasilania +12 V przewodu lampy cofania
pojazdu (tylko w przypadku podłączania tylnej
kamery)
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma . Przed montowaniem urządzenia należy użyć
kluczyków odblokowujących  i zdjąć z urządzenia
obejmę . Szczegóły podano w punkcie „Zdejmowanie
obejmy ()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.
Tylko XAV-62BT: przed użyciem mikrofonu  należy
zmontować jego elementy. Szczegóły podano w punkcie
„Instalacja mikrofonu (tylko XAV-62BT) ()” na
odwrocie.
FRONT AUDIO
OUT
×2
Uwaga (-B)
Nie jest możliwe równoczesne użytkowanie dodatkowych urządzeń,
nawet jeśli są one podłączone do różnych złączy.
Lista części
A


Uwagi (-A)
 Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
 Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie należy
podłączyć wprost do akumulatora.
XAV-62BT
XAV-622

Przykład połączeń
Ostrzeżenia
c
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą dostarczo­
nego przewodu zasilającego  grozi uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
 Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji
AF (częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów
o ruchu drogowym).
 Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów
(czerwony) do zacisku zasilania wzmacniacza antenowego.
Szczegóły można uzyskać od dealera samochodowego.
 Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
B
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód
pamięci będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
REAR AUX
AUDIO IN
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Tylny głośnik
CAMERA IN
REAR AUX
VIDEO IN
iPod
* nie stanowi
wyposażenia
Tylna kamera
RC-202IPV*

Wzmacniacz mocy
Uwagi o podłączaniu głośników
 Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
 Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej
mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
 Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią
samochodu ani nie łączyć zacisków prawych głośników
z zaciskami lewych głośników.
 Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
 Nie próbować łączyć głośników równolegle.
 Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
 Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samo­chodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego
bieguna (–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany
wspólny przewód.
 Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Kamera
wideo*
Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy  są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej
3,5 mm. Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na
zewnątrz, urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może
wyskoczyć.
Monitor
Aktywny subwoofer
Uwagi dotyczące połączeń
 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Output connection
failure.”, należy zweryfikować połączenie głośnika ze
wzmacniaczem.
 Jeśli monitor ma być przeznaczony dla pasażerów jadących z tyłu,
przewód stycznika hamulca postojowego należy połączyć z masą.
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowo-biały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
Maks. prąd zasilania: 0,3 A
AMP REM
W niebiesko-białe paski
ATT
Jasnoniebieski
PARKING BRAKE
Jasnozielony
Do złącza zasilania
w samochodzie
Do złącza głośnikowego
w samochodzie
*
5
*
8
1
2
REVERSE IN
3
4
*6 Urządzenie
5
zabezpieczające
6
7
8
*1
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody
w paski.
MIC IN*4
REAR
VIDEO
OUT
CAMERA
IN
*1
REAR/SUB
AUDIO OUT
AUX
VIDEO IN
AUX
AUDIO IN
 *2

*
3
Z anteny
samochodowej

FRONT
AUDIO OUT
REMOTE IN*7
*1 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie dodatkowe)
*2 Mikrofon jest dostarczany tylko z modelem XAV-62BT. Szczegóły dotyczące instalacji
mikrofonu podano w punkcie „Instalacja mikrofonu (tylko XAV-62BT) ()” na odwrocie.
*3 Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy użyć dostarczonej przejściówki .
Najpierw należy podłączyć antenę samochodową do dostarczonej przejściówki,
a następnie podłączyć przejściówkę  do gniazda antenowego urządzenia.
*4 Przewód wejścia mikrofonowego jest dostępny tylko w modelu XAV-62BT. Przewód
wejścia mikrofonowego należy poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania
pojazdem, nawet jeśli nie jest on wykorzystywany. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*5 Informacje o podłączaniu przewodu stycznika hamulca postojowego podano w punkcie
„Podłączanie przewodu hamulca postojowego ()” na odwrocie.
*6 Nie zdejmować urządzenia zabezpieczającego.
*7 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
*8 Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
Bezpiecznik
(10 A)
*1
*1
XAV-62BT_IG_PL.indd 1
11-02-10 13:44
A
1
B
2
1
2
Hamulec nożny
a
Przewód
stycznika
hamulca
postojowego
b
c
a
a
b

Haczykiem do wewnątrz.
a
b
b

Hamulec ręczny

Zaczepy (wyposażenie
dodatkowe)
Przewód
stycznika
hamulca
postojowego
A
1
Zaczep (wyposażenie
dodatkowe)
B
3
2

Wielkość:
5 × maks. 8 mm

Do deski rozdzielczej / konsoli centralnej
Deska
rozdzielcza
Powyżej 182 mm

Powyżej 111 mm
Obejma
Występy


Elementy dostarczane z samochodem
Wielkość:
5 × maks. 8 mm
Obejma
Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie
nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Podłączanie przewodu hamulca
postojowego
Koniecznie podłączyć przewód hamulca postojowego
(jasnozielony) z wiązki przewodów zasilania  do
przewodu stycznika hamulca postojowego Umiejscowienie
przewodu stycznika hamulca postojowego zależy od
modelu samochodu. Szczegółowe informacje można
uzyskać od dealerów samochodowych lub w najbliższej
autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
Montaż urządzenia
-A Montaż urządzenia z użyciem
dostarczonej obejmy
1
2
3
Umieść dostarczoną obejmę  wewnątrz deski
rozdzielczej.
Odegnij występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie.
Zamontuj urządzenie w dostarczonej obejmie .
-B Montaż urządzenia w samochodzie
produkcji japońskiej
W niektórych samochodach produkcji japońskiej można
zainstalować urządzenie bez dostarczonej obejmy. Jeśli
nie jest to możliwe, należy skontaktować z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Montując urządzenie w obejmie stanowiącej wyposażenie
samochodu, należy wkręcić dostarczone wkręty 
w otwory odpowiadające marce samochodu: T dla
samochodów marki TOYOTA, M dla samochodów
MITSUBISHI i N dla samochodów NISSAN.
Instalacja mikrofonu
(tylko XAV-62BT)
Złącze zasilania pomocniczego
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania w try­
bie głośnomówiącym, trzeba zainstalować mikrofon .
Ostrzeżenia
Nie narażać mikrofonu na bardzo wysoką temperaturę ani
wilgoć.
Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Zadbać, aby przewód i inne części nie
utrudniały kierowania pojazdem.
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne
lub inne wyposażenie amortyzujące uderzenia, przed
instalacją należy się skontaktować ze sprzedawcą
urządzenia lub samochodu.
-A Instalacja na osłonie
przeciwsłonecznej
1
2
3
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b .
Zainstaluj uchwyt b na osłonie przeciwsłonecznej.
Zainstaluj zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby nie
utrudniał on kierowania pojazdem.
-B Instalacja na desce rozdzielczej
1
2
3
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b , po czym
poprowadź przewód w rowku w uchwycie b .
Przymocuj uchwyt b do deski rozdzielczej,
używając taśmy dwustronnej c .
Zainstaluj zaczep (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby nie
utrudniał on kierowania pojazdem.
Uwagi
 Aby uniknąć uszkodzeń, do instalacji należy używać tylko
dostarczonych wkrętów .
 Nie naciskać zbyt mocno przycisków urządzenia.
 Nie naciskać ekranu LCD.
 Przed montażem upewnić się, że na urządzeniu niczego nie ma.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się automatycznie, całkowicie wyłączało
po zadanym czasie, nie powodując zużycia akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Żółty
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy nacisnąć
długopisem itp. przycisk zerowania.
4
Zdejmowanie obejmy
XAV-62BT_IG_PL.indd 2
Żółty
Czerwony
Przycisk zerowania
Uwagi
 Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej c oczyść powierzchnię
deski rozdzielczej suchą ściereczką.
 Ustaw mikrofon pod właściwym kątem.
 Mikrofon można zainstalować a bez uchwytu b .
W takim przypadku należy przymocować mikrofon do deski
rozdzielczej, używając taśmy dwustronnej c . Niewykorzystany
uchwyt b należy pozostawić do wykorzystania w przyszłości.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
obejmę .
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się lekki
trzask.
2 Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
4
Czerwony
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie
od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia
są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza .
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
samochód bez położenia ACC
11-02-10 13:44
Download PDF

advertising