Sony | XAV-64BT | Sony XAV-64BT Radioodtwarzacz DVD z ekranem LCD 15,5 cm (6,1") i łączem Bluetooth® Instrukcja szybkiego uruchamiania

SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
4-410-681-PL(1)




Audiowizualny zestaw
rozrywkowy
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Nie rozbierać urządzenia ani go nie przerabiać.
Nie instalować urządzenia w miejscu, w którym
zakłócałoby ono działanie poduszki powietrznej.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Nie naciskać ekranu LCD instalowanego urządzenia.
FRONT AUDIO
OUT

×2
×6
REAR VIDEO
OUT
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być wyższy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie
należy podłączyć wprost do akumulatora.
REAR/SUB
AUDIO OUT
 (tylko XAV-64BT)
a
b
Przykład połączeń
Ostrzeżenia
A

SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
c
REAR AUX
AUDIO IN
Sprzęt występujący na ilustracjach (nie stanowi wyposażenia)
CAMERA IN
Kamera wideo*
iPod
Przedni głośnik
Tylna kamera
Tylny głośnik
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma . Przed montowaniem urządzenia należy
użyć kluczyków odblokowujących  i zdjąć
z urządzenia obejmę . Szczegóły podano w punkcie
„Zdejmowanie obejmy ()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
Tylko XAV-64BT: przed użyciem mikrofonu  należy
zmontować jego elementy. Szczegóły podano w punkcie
„Instalacja mikrofonu (tylko XAV-64BT) ()” na
odwrocie.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
REAR AUX
VIDEO IN
RC-202IPV*
XAV-64BT
XAV-63
Wzmacniacz mocy
Monitor

Zaczep
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy
 są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 3,5 mm. Jeśli
zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie
nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
Aktywny subwoofer
Maks. prąd zasilania: 0,3 A
AMP REM
W niebiesko-białe paski
PARKING BRAKE
Jasnozielony
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia
zasilania” na odwrocie.
*3
Diagram połączeń
Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza
mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
Do przewodu stycznika hamulca postojowego
Do dodatkowego urządzenia, na przykład
odtwarzacza przenośnego, konsoli do gier itp.
(wyposażenie dodatkowe)
Wskazówka
Do podłączenia dodatkowych urządzeń można użyć przewodu
z wtykami cinch (sprzedawanego oddzielnie).
Do złącza zasilania +12 V przewodu lampy
cofania pojazdu (tylko w przypadku podłączania
tylnej kamery)
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu
drogowym).
Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF
/ ŚR / DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów
(czerwony) do zacisku zasilania wzmacniacza antenowego. Szczegóły
można uzyskać od dealera samochodowego.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci
będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu
ani nie łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych
głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna
(–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
* nie stanowi wyposażenia
Instalacja/połączenia
Uwaga (-B)
Nie jest możliwe równoczesne użytkowanie dodatkowych urządzeń,
nawet jeśli są one podłączone do różnych złączy.
Ostrzeżenie
Lista części
B
Uwagi (-A)
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwagi dotyczące połączeń
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Output connection
failure.”, należy zweryfikować połączenie głośnika ze wzmacniaczem.
Jeśli monitor ma być przeznaczony dla pasażerów jadących z tyłu,
przewód stycznika hamulca postojowego należy połączyć z masą.
4
Żółty
Ciągłe zasilanie
5
Niebieski
Sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowo-biały
Włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
Włączone zasilanie
8
Czarny
Masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
Do złącza zasilania w samochodzie
*1
*1
Do złącza głośnikowego w samochodzie
*
5
1
2
3
4
*
6
*
2
5

6
z anteny samochodowej
7
8

Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
Bezpiecznik (10 A)
*1 Przewód z wtykami cinch (sprzedawany oddzielnie).
*2 Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy użyć dostarczonej przejściówki .
Najpierw należy podłączyć antenę samochodową do dostarczonej przejściówki,
a następnie podłączyć przejściówkę  do gniazda antenowego urządzenia.
3
* Informacje o podłączaniu przewodu stycznika hamulca postojowego podano w punkcie
„Podłączanie przewodu hamulca postojowego ()” na odwrocie.
*4 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
*5 Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
*6 Mikrofon jest dostarczany tylko z modelem XAV-64BT. Szczegóły dotyczące instalacji
mikrofonu podano w punkcie „Instalacja mikrofonu (tylko XAV-64BT) ()” na odwrocie.
*7 Przewód wejścia mikrofonowego jest dostępny tylko w modelu XAV-64BT. Przewód
wejścia mikrofonowego należy poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania
pojazdem, nawet jeśli nie jest on wykorzystywany. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*1
*1
XAV-64_IG_PL.indd 1
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
11.05.2013 14:18
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
A
1
B
2
a
2
b
c
a
Hamulec nożny
1
b

Przewód stycznika
hamulca postojowego
Zaczep (wyposażenie dodatkowe)
Wielkość:
5 × maks. 8 mm

Deska
rozdzielcza
Powyżej 182 mm

B
3
2


Zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
1
Haczykiem do wewnątrz.
b
b
A
a
a
Hamulec ręczny
Przewód stycznika
hamulca postojowego
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
Do deski rozdzielczej / konsoli centralnej

Powyżej 111 mm
Obejma
Występy


Elementy dostarczane z samochodem
Wielkość:
5 × maks. 8 mm
Obejma
Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie
nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych
na kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką
temperaturę – na przykład w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym albo obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Podłączanie przewodu
hamulca postojowego
Koniecznie podłączyć przewód hamulca postojowego
(jasnozielony) z wiązki przewodów zasilania  do
przewodu stycznika hamulca postojowego
Umiejscowienie przewodu stycznika hamulca
postojowego zależy od modelu samochodu. Szczegółowe
informacje można uzyskać od dealerów samochodowych
lub w najbliższej autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
Instalacja mikrofonu
(tylko XAV-64BT)
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania
w trybie głośnomówiącym, trzeba zainstalować mikrofon
.
Ostrzeżenia
Nie narażać mikrofonu na bardzo wysoką temperaturę
ani wilgoć.
Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Zadbać, aby przewód i inne części nie
utrudniały kierowania pojazdem.
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne lub
inne wyposażenie amortyzujące uderzenia, przed
instalacją należy się skontaktować ze sprzedawcą
urządzenia lub samochodu.
-A Instalacja na osłonie
przeciwsłonecznej
1
2
3
-B Instalacja na desce rozdzielczej
1
2
3
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b , po czym
poprowadź przewód w rowku w uchwycie b .
Przymocuj uchwyt b do deski rozdzielczej,
używając taśmy dwustronnej c .
Zainstaluj zaczep (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby
nie utrudniał on kierowania pojazdem.
Montując urządzenie w obejmie stanowiącej wyposażenie
samochodu, należy wkręcić dostarczone wkręty 
w otwory odpowiadające marce samochodu: T dla
samochodów marki TOYOTA, M dla samochodów
MITSUBISHI i N dla samochodów NISSAN.
Uwagi
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej c oczyść powierzchnię deski
rozdzielczej suchą ściereczką.
Ustaw mikrofon pod właściwym kątem.
Mikrofon można zainstalować a bez uchwytu b .
W takim przypadku należy przymocować mikrofon do deski
rozdzielczej, używając taśmy dwustronnej c . Niewykorzystany
uchwyt b należy pozostawić do wykorzystania w przyszłości.
Zdejmowanie obejmy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
obejmę .
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
2 Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Montaż urządzenia
-A Montaż urządzenia z użyciem
dostarczonej obejmy
1
2
3
Umieść dostarczoną obejmę  wewnątrz deski
rozdzielczej.
Odegnij występy na zewnątrz, zapewniając
w ten sposób dokładne dopasowanie.
Zamontuj urządzenie w dostarczonej obejmie
.
-B Montaż urządzenia w samochodzie
produkcji japońskiej
W niektórych samochodach produkcji japońskiej można
zainstalować urządzenie bez dostarczonej obejmy. Jeśli
nie jest to możliwe, należy skontaktować z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Uwagi
Aby uniknąć uszkodzeń, do instalacji należy używać tylko
dostarczonych wkrętów .
Nie naciskać zbyt mocno przycisków urządzenia.
Nie naciskać ekranu LCD.
Przed montażem upewnić się, że na urządzeniu niczego nie ma.
Ostrzeżenie dotyczące
instalacji w samochodzie,
którego stacyjka nie ma
położenia ACC (akcesoriów)
Schemat podłączenia
zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie
od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania. Istnieją
trzy podstawowe typy (pokazane na ilustracji obok).
Konieczna może być zamiana pozycji czerwonego
i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym
radioodtwarzacza .
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań
i problemów dotyczących urządzenia, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o porozumienie się ze
sprzedawcą samochodu.
Złącze zasilania pomocniczego
4
Żółty
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest
włączona, przy każdym wyłączaniu zapłonu należy
nacisnąć przycisk  na urządzeniu
i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Przycisk zerowania
Po zakończeniu instalacji i połączeń należy nacisnąć
długopisem itp. przycisk zerowania.
4
Żółty
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Ciągłe zasilanie
7
Czerwony
Włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Włączone zasilanie
7
Czerwony
Ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b .
Zainstaluj uchwyt b na osłonie
przeciwsłonecznej.
Zainstaluj zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby
nie utrudniał on kierowania pojazdem.
Samochód bez położenia ACC
XAV-64_IG_PL.indd 2
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
11.05.2013 14:18
SONY XAV-64BT/XAV-63 (PL) 4-410-681-23(1)
Download PDF