Sony | HVL-F20S | Sony HVL-F20S Zewnętrzna lampa błyskowa do aparatów α z wymiennymi obiektywami Instrukcja szybkiego uruchamiania

Szybki start
HVL-F20S

Fotografujmy
z lampą błyskową!

Włącz aparat i unieś palnik tego
urządzenia.

Sprawdź, czy aparat jest wyłączony. Załóż
lampę.
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
HVL-F20S_QSG_PL.indd 1
HVL-F20S
Kiedy zniknie wskaźnik , naciśnij spust
migawki, aby wykonać zdjęcie.
4-287-031-PL (1)
11-05-21 11:20
4-287-031-PL (1)
Używaj lampy błyskowej w różnych sytuacjach!
Portrety w pomieszczeniach (oświetlenie światłem odbitym)
Obróć przełącznik BOUNCE do położenia [BOUNCE].
Cienie na zdjęciu będą miały miękki, naturalny wygląd.
Sufit itp. na wysokości do 3 m, biały lub prawie biały
BOUNCE
Zdjęcie naświetlone lampą dostarczoną
z aparatem (HVL-F7S)
Jeśli zdjęcia wychodzą za ciemne, spróbuj zbliżyć się do
obiektu lub zwiększyć czułość ISO.
Portrety w plenerze
Obróć przełącznik BOUNCE do położenia [DIRECT].
DIRECT
Zdjęcie naświetlone lampą HVL-F20S
(oświetlenie światłem odbitym)
Dodatkowych informacji o posługiwaniu się lampą i jej innych funkcjach
szukaj w instrukcji obsługi.
HVL-F20S_QSG_PL.indd 2
HVL-F20S
11-05-21 11:20
4-287-031-PL (1)
Download PDF