Sony | MEX-N5000BT | Sony MEX-N5000BT Radioodtwarzacz CD z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
ʓ
ʕ
Instalacja/połączenia
Urządzenie należy zainstalować w desce
rozdzielczej pojazdu. Podczas pracy urządzenia
nagrzewa się jego tył.
*1 Niektóre pojazdy wyposażone są w antenę ze złączem,
które nie pasuje do gniazda. Należy wówczas użyć
przejściówki (sprzedawanej oddzielnie)
*2 Przewód z wtykami cinch (sprzedawany oddzielnie).
*3 Niektóre pojazdy wymagają użycia adaptera do pilota
przewodowego (sprzedawanego oddzielnie).
*4 Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
5
* Przewód wejścia mikrofonowego należy poprowadzić tak,
aby nie utrudniał kierowania pojazdem, nawet jeśli nie jest
on wykorzystywany. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Szczegóły dotyczące instalacji mikrofonu podano
w punkcie „Instalacja mikrofonu (˳)” na odwrocie.
ʔ
*
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Ostrzeżenia
2
4-480-658-PL(1)
2
ʖ
PL
Czerwony
Złącze zasilania pomocniczego
Żółty
Czerwony
Żółty
×2
ʗ
ʘ
*2
1
ʙ
2
Bezpiecznik (10 A)
3
4
5
6
7
*1 z anteny samochodowej
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
ˎJeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym
sprzętem stereo, to znamionowy prąd
wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż
suma prądów bezpieczników w poszczególnych
urządzeniach.
ˎJeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie
należy podłączyć wprost do akumulatora.
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody
w paski.
ʔ
Lista części ( )
1
*
4
3
do złącza głośnikowego
w samochodzie
A
ʙ *6
Czerwony
Czerwony
Czerwony
do złącza zasilania
w samochodzie
Czerwony
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania (Ƿ)”.
B
Żółty
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
W niebiesko-białe paski
sterowanie siłownikiem anteny /
wzmacniaczem mocy (REM OUT)
6
Pomarańczowo-biały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
włączone zasilanie
4
Żółty
ciągłe zasilanie
8
Czarny
masa
7
Czerwony
włączone zasilanie
Żółty
Żółty
Przykład połączeń ( )
Proste podłączanie subwoofera (ǵ-B)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu tylnego głośnika, bez
używania wzmacniacza mocy.
samochód bez położenia ACC
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Wymagane jest przygotowanie przewodów do tylnych głośników.
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Przedni głośnik
Subwoofer
Wzmacniacz mocy
Tylny głośnik
ˎNumery na ilustracji odpowiadają numerom
w opisie.
ˎPrzed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma ʓ i kołnierz ochronny ʖ. Przed
montowaniem urządzenia należy użyć kluczyków
odblokowujących ʕ i zdjąć z urządzenia obejmę ʓ.
Szczegóły podano w punkcie „Zdejmowanie
kołnierza ochronnego i obejmy (Ǹ)” na odwrocie.
ˎNie wyrzucać kluczyków odblokowujących ʕ. Są
one potrzebne przy wymontowywaniu
urządzenia.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić
się z obejmą ʓ.
Żółty
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
*
ˎUrządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na
masie.
ˎUważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów
śrubami albo ruchomymi częściami, na przykład
szyną od fotela.
ˎAby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem
połączeń wyłączyć zapłon samochodu.
ˎZanim przewód zasilający ʔ zostanie podłączony
do złącza zasilania pomocniczego, należy go
podłączyć do urządzenia i głośników.
ˎPoprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
ˎDla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Diagram połączeń ( )
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest
wyposażony w przekaźnik, podłączenie urządzenia za
pomocą dostarczonego przewodu zasilającego ʔ
grozi uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
ˎPrzewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) dostarcza napięcie
stałe +12 V po włączeniu urządzenia.
ˎJeśli używany jest wzmacniacz mocy (sprzedawany oddzielnie),
należy podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) lub
przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do złącza AMP REMOTE
IN wzmacniacza.
ˎJeśli w tylną/boczną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF/ŚR/DŁ, trzeba podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe
paski) lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do zacisku
zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły można
uzyskać w punkcie sprzedaży.
ˎUrządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez
przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci
będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
ˎWyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
ˎUżyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej
mocy znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
ˎNie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu
ani nie łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych
głośników.
ˎNie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
ˎNie próbować łączyć głośników równolegle.
ˎPodłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
ˎAby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego
bieguna (–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany
wspólny przewód.
ˎNie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Schemat podłączenia zasilania
( )
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić
zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że
wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy
skontrolować schemat pomocniczego zasilania.
Istnieją trzy podstawowe typy (Ƿ-1, Ƿ-2, Ƿ-3).
Konieczna może być zamiana pozycji czerwonego
i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym
radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń
i przełączeniu przewodów zasilających należy
podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie.
W przypadku pytań i problemów dotyczących
urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy
o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
* Nie podłączać w ten sposób głośnika.
Uwagi
ˎPrzed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający (ǵ-A).
ˎSygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz (ǵ-A).
ˎImpedancja subwoofera powinna wynosić 4 – 8 omów. Nie
podłączać głośnika do drugiego przewodu tylnego głośnika (ǵ-B).
MEX-N5000BT
MEX-N5000BT_IG_PL.indd 1
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
14.02.2014 13:37
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
1
2
1
ʕ
2
3
Deska
rozdzielcza
182 mm
ʖ
ʓ
q
q
q
A
ʓ
A
B
Przycisk zdejmowania
panelu czołowego
ʘ
Zaczep
Haczykiem do wewnątrz.
ʗ
ʖ
53 mm
ʓ
Ścianka
przeciwogniowa
Występy
B
Bezpiecznik (10 A)
q
Zaczep (wyposażenie
dodatkowe)
Zaczepy
(wyposażenie dodatkowe)
OFF
Zalecenia eksploatacyjne
ˎStarannie wybrać miejsce instalacji, tak aby
urządzenie nie utrudniało normalnego kierowania
pojazdem.
ˎUnikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych
na kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na przykład w bezpośrednim oświetleniu
słonecznym albo obok przewodów ogrzewania.
ˎAby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°.
MEX-N5000BT_IG_PL.indd 2
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy ( )
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny ʖ i obejmę ʓ.
1
2
Zdejmij kołnierz ochronny ʖ.
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego ʖ
i wyciągnij kołnierz.
Zdejmij obejmę ʓ.
ɞ Wsuń oba kluczyki odblokowujące ʖ między
urządzenie a obejmę ʓ. Powinien rozlec się
lekki trzask.
ɟ Pociągnij obejmę ʓ do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Przykład montażu ( )
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
ˎPrzed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy ʓ są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej
2 mm. Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na
zewnątrz, urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może
wyskoczyć (ǹ-1).
ˎW razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając
w ten sposób dokładne dopasowanie (ǹ-2).
ˎ4 zaczepy na kołnierzu ochronnym ʖ muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (ǹ-3).
Jak zdjąć i założyć panel czołowy
( )
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
Ǻ-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy
przytrzymać wciśnięty przycisk OFF. Następnie należy
nacisnąć przycisk zdejmowania panelu czołowego
i pociągnąć panel do siebie.
Ǻ-B Zakładanie
Dopasuj część ʭ panelu czołowego do części ʮ
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki
trzask.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka
nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie, nie
powodując zużycia akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest
włączona, przy każdym wyłączaniu zapłonu należy
nacisnąć przycisk OFF na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
Wymiana bezpiecznika ( )
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem
podanym na poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali, może
to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. Należy się
wtedy skontaktować z najbliższą autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
Instalacja mikrofonu ( )
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania
w trybie głośnomówiącym, trzeba zainstalować
mikrofon ͬ.
Ostrzeżenia
ˎNie narażać mikrofonu na bardzo wysoką
temperaturę ani wilgoć.
ˎOwinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Zadbać, aby przewód i inne części nie
utrudniały kierowania pojazdem.
ˎJeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne
lub inne wyposażenie amortyzujące uderzenia,
przed instalacją należy się skontaktować ze
sprzedawcą urządzenia lub samochodu.
Ǽ-A Instalacja na osłonie
przeciwsłonecznej
Zainstaluj zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby nie
utrudniał on kierowania pojazdem.
Ǽ-B Instalacja na desce rozdzielczej
Zainstaluj zaczep (wyposażenie dodatkowe) i skoryguj
długość i ułożenie przewodu tak, aby nie utrudniał on
kierowania pojazdem.
Uwagi
ˎPrzed przyklejeniem taśmy dwustronnej
deski rozdzielczej suchą ściereczką.
ˎUstaw mikrofon pod właściwym kątem.
oczyść powierzchnię
14.02.2014 13:37
SONY MEX-N5000BT (PL) 4-480-658-21(1)
Download PDF

advertising