Sony | MEX-BT3100U | Sony MEX-BT3100U Radioodtwarzacz CD z łączem Bluetooth® Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\010COV.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 1 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
4-427-433-PL(1)
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 7.
MEX-BT3100U
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\020INT.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 2 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalację i połączenia opisano
w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
Własności diody lasera
• Czas trwania emisji: emisja ciągła
• Moc lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość zmierzona w odległości około
200 mm od powierzchni obiektywu
w bloku czytnika optycznego przy
przysłonie 7 mm.)
Tabliczka znamionowa z podanym
napięciem zasilania itp. znajduje się na
spodzie podstawy montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-BT3100U spełnia
istotne wymagania i inne stosowne
postanowienia dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Włochy: Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
– w odniesieniu do użytku prywatnego –
Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003
(„Kodeks komunikacji elektronicznej”).
W szczególności, artykuł 104 wskazuje,
kiedy wymagane jest wcześniejsze
uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł
105 określa, kiedy dozwolone jest
swobodne użycie;
– w odniesieniu do publicznego
świadczenia usług polegających na
dostępie przez sieć RLAN do sieci i usług
telekomunikacyjnych – Dekret
Ministerialny z 28.5.2003 z późniejszymi
zmianami oraz artykuł 25 (ogólne
zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
Norwegia: zabrania się używania tego
sprzętu radiowego w strefie znajdującej się
w promieniu 20 km od ośrodka
Ny-Alesund na archipelagu Svalbard.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.),
Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki
handlowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej Microsoft
Corporation. Wykorzystanie lub
dystrybucja takiej technologii poza tym
produktem wymaga uzyskania licencji
Microsoft lub podmiotu zależnego
Microsoft.
2
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\020INT.fm
masterpage:Right_SideIndex
000COV.book Page 3 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Android jest znakiem handlowym Google
Inc. Wykorzystanie tego znaku handlowego
podlega warunkom Pozwoleń od Google.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 33). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
3
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\030TOC.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 4 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozmieszczenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radioodtwarzacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzacz CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bezpośrednia obsługa iPoda — obsługa przez pasażera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Użycie aplikacji App Remote przez łącze USB (iPhone) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dwukierunkowe sterowanie muzyką przy użyciu telefonu iPhone . . . . . . . . . . . . . . 16
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 18
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . 19
Podłączanie urządzeń Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Przywracanie fabrycznych ustawień w menu Bluetooth Settings . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Użycie aplikacji App Remote przez łącze bezprzewodowe Bluetooth
(telefon Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dwukierunkowe sterowanie muzyką przy użyciu telefonu Android . . . . . . . . . . . . . 29
4
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\030TOC.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 5 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Ustawienia dźwięku i menu ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . . 30
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 6 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Oddziaływanie częstotliwości
radiowych
Czynności wstępne
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI
INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY
INNYMI UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ
DOCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO
ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
PRZESTOJE I CZAS KLIENTA ZWIĄZANE
Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian
i przeróbek, które nie są wyraźnie
dopuszczone przez Sony, może spowodować
utratę prawa do użycia urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać
się z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących
na obszarach, na których będzie
wykorzystywany radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na
drodze, przed inicjowaniem lub
przyjmowaniem połączenia należy zjechać
z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać
się ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
6
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne
w samochodzie, takie jak elektroniczne
systemy wtrysku paliwa, elektroniczne
systemy przeciwpoślizgowe (zapobiegające
blokowaniu kół), elektroniczne systemy
regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych
z instalacją i serwisowaniem tego urządzenia
należy się porozumieć z producentem pojazdu
lub jego przedstawicielem. Niewłaściwie
przeprowadzona instalacja i czynności
serwisowe mogą stanowić zagrożenie
i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie
telefonu komórkowego w samochodzie nie
zakłóci pracy jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth i połączone z nim urządzenie
elektroniczne wykorzystują do pracy sygnały
radiowe, sieci komórkowe i naziemne oraz
funkcje definiowane przez użytkownika, przez
co nie są w stanie zagwarantować połączenia
w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych
połączeń (takich jak wezwanie pogotowia
ratunkowego) nie należy polegać wyłącznie na
jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim
urządzenia elektronicznego w zasięgu sieci
komórkowej zapewniającej wystarczający
poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może
być niemożliwe w pewnych sieciach
komórkowych oraz przy korzystaniu
z pewnych usług sieci i / lub funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od
lokalnego operatora.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 7 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się, gdy urządzenie jest
wyłączone.
1
Naciśnij przycisk , obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis
„DISPLAY”, i naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK), aby przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Naciśnij przycisk , obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis
„GENERAL”, i naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  +/–.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk .
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
 .
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk zdejmowania panelu
czołowego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na
kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
Uwaga
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
Zakładanie panelu czołowego
Dopasować część  panelu czołowego do
części  radioodtwarzacza, jak pokazano
na ilustracji, po czym wcisnąć lewą stronę
na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
7
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 8 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przycisk SOURCE/OFF*1
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
wybrać źródło dźwięku (radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/telefon
Bluetooth).
Wielokrotne naciskanie powoduje
zmianę źródła na inne.
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
8
 Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po
naciśnięciu i następującym w ciągu ok.
2 sekund kolejnym naciśnięciu
i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po
przytrzymaniu)
Bluetooth Audio*2:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu
(po przytrzymaniu).
App Remote*3:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu)
 Przycisk CALL
strona 20
Wyświetlanie menu połączenia (po
naciśnięciu); włączanie lub wyłączanie
sygnału Bluetooth (po naciśnięciu na co
najmniej 2 sekundy); odbieranie/
kończenie połączenia (po naciśnięciu).
 Pokrętło sterujące / Przycisk ENTER/
MENU/APP strona 16, 29, 33
Obracaj je, aby wyregulować głośność.
Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb
konfiguracji.
Naciśnij przycisk, aby odebrać/
zakończyć połączenie.
Naciśnij przycisk na ponad 2 sekundy,
aby użyć aplikacji App Remote.
Po naciśnięciu przycisku
 obracaj pokrętło
i naciśnij przycisk, aby zmienić źródło
dźwięku.
 Odbiornik sygnałów z pilota
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 9 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
 Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wyświetlacz
 Przycisk  (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
 Port USB strona 14, 15, 16
 Przycisk
(BACK)/MODE strona 10,
16, 26
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu / wybór zakresu fal (UKF/ŚR/
DŁ).
Przytrzymaj go, aby włączyć/wyłączyć
tryb obsługi przez pasażera (iPod).
Naciśnij go, włączyć lub wyłączyć
żądane urządzenie (radioodtwarzacz/
telefon komórkowy) (telefon
Bluetooth).
 Przycisk zdejmowania panelu
czołowego strona 7
 Przycisk
(BROWSE) strona 18
Służy do włączania funkcji QuickBrowZer™ (CD/USB).
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym) /
PTY (typu programu) strona 11
Używany przy korzystaniu z systemu
RDS. Służy do wybierania ustawień AF
i TA (przy naciskaniu); służy do wybierania typu PTY (po przytrzymaniu).
 Przyciski numeryczne
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
/: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3/WMA/AAC)
Pomijanie albumu (po
naciśnięciu); ciągłe pomijanie
albumów (po przytrzymaniu).
:
(Repeat)*4 strona 17
: SHUF strona 17
: ZAP strona 19
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
Bluetooth Audio*2:
/: ALBUM /
:
(Repeat)*4 strona 28
: SHUF strona 28
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
Telefon Bluetooth: strona 25, 26
Wybieranie zaprogramowanego
numeru (po naciśnięciu);
programowanie numeru telefonu
w pamięci (po przytrzymaniu)
: MIC (podczas rozmowy)
strona 25
Regulacja wzmocnienia
mikrofonu (po naciśnięciu);
wybieranie trybu osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń (po
przytrzymaniu).
App Remote*3:
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 11,
13, 14, 15, 23, 27
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Gniazdo wejścia AUX strona 36
 Mikrofon (na wewnętrznej ściance)
Aby uzyskać właściwe działanie funkcji
trybu głośnomówiącego, nie zasłaniać
mikrofonu taśmą itp.
*1 Jeśli nawiązane jest połączenie z aplikacją App
Remote w telefonie iPhone/Android™, przy
wybieraniu źródła na wyświetlaczu będzie się
pojawiać nazwa aplikacji.
9
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 10 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
*2 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii
Bluetooth). Zależnie od urządzenia, pewne
funkcje mogą być niedostępne.
*3 Gdy nawiązane jest połączenie z aplikacją
App Remote w telefonie iPhone/Android.
Zależnie od aplikacji, pewne funkcje mogą
być niedostępne.
*4 Na tym przycisku znajduje się występ.
Radio
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW
(DŁ).
2
Naciśnij przycisk , obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis
„GENERAL”, i naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Wskazówka
W celu wyboru tego źródła można również
nacisnąć przycisk , obracając
pokrętło sterujące wyświetlić napis „TUNER”
i nacisnąć pokrętło.
10
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 11 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
żądany przycisk numeryczny ( do
).
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj
wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej
stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku użycia
funkcji BTM, programowane są tylko stacje
11
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 12 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
RDS i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Ręcznie można programować zarówno
stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij
przycisk numeryczny ( do ), do
którego jest przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wybieranie typu programu
(PTY)
Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie
i wyszukanie programu określonego typu.
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciśnięty przycisk
 (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie
włączy się inna stacja regionalna
o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 33).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
12
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na
wybieranie innych stacji lokalnych
nadających na danym obszarze, nawet jeśli
nie są one przypisane do przycisków
numerycznych.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 13 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Uwaga
Istnieje możliwość włączenia się programu
radiowego innego niż wybrany.
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
CD-DA (także z danymi CD TEXT) i płyt
CD-R/CD-RW (plików MP3 / WMA / AAC
(strona 37)).
1
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 33).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk .
Uwagi
• Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed
wkładaniem / wyjmowaniem płyty należy
odłączyć urządzenie USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień.
13
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 14 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass
Storage Class) zgodnych ze standardem
USB, takich jak pamięci flash USB,
cyfrowe odtwarzacze multimedialne czy
telefony Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze
multimedialne i telefony Android mogą
wymagać przełączenia trybu łączności
USB na MSC.
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwagi
• Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie
go przed uruchomieniem silnika może być przyczyną niewłaściwego działania lub uszkodzenia.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzanie z urządzenia
USB
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do portu USB.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Uwagi
• Maksymalna liczba utworów to 10 000.
• Zależnie od ilości nagranych danych,
odtwarzanie może się rozpoczynać
z opóźnieniem.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3/WMA/AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3/WMA/AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– chronionych przed kopiowaniem,
– objętych ochroną DRM (zarządzaniem
prawami cyfrowymi),
– zawierającymi dźwięk wielokanałowy.
Rozpocznie się odtwarzanie.
14
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 15 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
iPod
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane
ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie
„Informacja o iPodzie” (strona 38) lub na
stronach pomocy technicznej Sony, których
adresy podano z tyłu okładki.
Przed odłączeniem iPoda należy zatrzymać
w nim odtwarzanie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie zwiększać głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.
Uwaga
Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
Wskazówka
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
iPod do portu USB. Do połączenia użyj
przewodu USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie)*.
* Zalecany jest oferowany oddzielnie przewód
połączeniowy USB do iPoda RC-100IP.
Kiedy urządzenie jest włączone, ładowany jest
iPod.
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy do urządzenia jest podłączony iPod,
odtwarzanie rozpoczyna się w trybie
wybranym w iPodzie. W tym trybie nie
działają następujące przyciski:
–  ( )
–  (SHUF)
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie
niektórych liter zapisanych w iPodzie.
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie utworów z iPoda, od
miejsca, w którym ostatnio zatrzymano
odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk  dotąd, aż pojawi się napis „USB”. (Po rozpoznaniu iPoda
na wyświetlaczu pojawia się napis „IPD”.)
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Pomijanie albumów,
podcastów, gatunków,
playlist i wykonawców
Aby
Wykonaj tę czynność
Pominąć
element
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /) [jeden raz
na każdy element]
Pomijać
kolejno
elementy
Przytrzymaj wciśnięty przycisk / (ALBUM /)
[puść przycisk po przejściu
do żądanego elementu]
15
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 16 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Bezpośrednia obsługa
iPoda — obsługa przez
pasażera
Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi
iPoda podłączonego do urządzenia.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk .
Pojawi się napis „MODE IPOD”
i możliwe będzie bezpośrednie
sterowanie iPodem.
Aby wyłączyć funkcję obsługi przez
pasażera, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Pojawi się napis „MODE AUDIO” i nie
będzie możliwe bezpośrednie sterowanie
iPodem.
Uwaga
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
Użycie aplikacji App
Remote przez łącze
USB (iPhone)
Do telefonu iPhone trzeba pobrać aplikację
„App Remote” z serwisu App StoreSM.
Kiedy telefon iPhone z pobraną tą aplikacją
jest podłączony do urządzenia, można
używać następujących funkcji:
– Uruchamianie i obsługa współpracujących aplikacji w telefonie iPhone za
pośrednictwem tego urządzenia.
– Użycie gestów telefonu iPhone do
wybierania źródła w tym urządzeniu.
– Wyświetlanie na telefonie iPhone
szczegółowych informacji o źródle (tytuł
utworu, nazwa wykonawcy, okładka
albumu itp.).
Dostępne funkcje zależą od aplikacji.
Informacji o współpracujących aplikacjach
należy szukać na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Uwagi
• Dla własnego bezpieczeństwa należy
przestrzegać lokalnych przepisów ruchu
drogowego i nie korzystać z aplikacji podczas
kierowania pojazdem.
• Aplikacja „App Remote” wykorzystująca łącze
USB jest dostępna tylko na telefony iPhone
z zainstalowanym systemem iOS 5.
Dwukierunkowe
sterowanie muzyką przy
użyciu telefonu iPhone
1
16
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
iPhone do portu USB. Do połączenia
użyj przewodu USB do telefonu iPhone
(sprzedawanego oddzielnie)*.
* Zalecany jest oferowany oddzielnie przewód
połączeniowy USB do telefonu iPhone
RC-100IP.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 17 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
2
3
Uruchom aplikację „App Remote”.
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij na
urządzeniu przycisk  (APP).
Rozpocznie się łączenie z telefonem
iPhone.
Kiedy zostanie nawiązane połączenie,
przy wybieraniu źródła na wyświetlaczu
będzie się pojawiać nazwa aplikacji
w telefonie iPhone i dostępne będą
pewne funkcje odtwarzania dla aplikacji.
(Dostępne funkcje zależą od aplikacji.)
Ponadto, do sterowania niektórymi
funkcjami odtwarzania w urządzeniu
będzie można używać telefonu iPhone.
Szczegółowych informacji o obsłudze
telefonu iPhone należy szukać w pomocy
do aplikacji.
Wskazówka
W celu nawiązania połączenia można również
nacisnąć przycisk , obracając pokrętło
sterujące wyświetlić napis „APP REM” i nacisnąć
pokrętło, a następnie wybrać żądane źródło
przyciskiem .
Kończenie połączenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów
Różne tryby odtwarzania
utworów
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania utworów (odtwarzanie
wielokrotne) i odtwarzania w przypadkowej
kolejności (odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 ( ) lub  (SHUF), aż pojawi się
żądany tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Odtwarzanie wielokrotne
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie
z powtarzaniem
PODCAST*1
podcast w trybie
z powtarzaniem
ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
PLAYLIST*1
zawartość playlisty
w trybie
z powtarzaniem
GENRE*1
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie
z powtarzaniem
OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
17
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 18 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Wybierz
Aby odtwarzać
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC*2
zawartość płyty w przypadkowej kolejności
SHUF PODCAST*1 podcast w przypadkowej kolejności
SHUF ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w przypadkowej kolejności
SHUF PLAYLIST*1 zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
SHUF GENRE*
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE*3
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
SHUF OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
1
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwagi
• Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza
się tryb odtwarzania wielokrotnego /
w przypadkowej kolejności.
• Gdy istnieje wyższa warstwa, zapala się
wskaźnik „
”, a gdy niższa — wskaźnik
„
”.
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
*2 tylko CD
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele
elementów, można szybko odszukać żądany
element.
*3 tylko USB i iPod
1
Kiedy jest włączona funkcja QuickBrowZer, naciśnij przycisk  +.
Pojawi się nazwa elementu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
W tym trybie elementy z listy są
pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
3
Naciśnij przycisk  (ENTER).
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
*1 tylko iPod
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD
lub w urządzeniu USB na podstawie
kategorii.
1
18
* Aby podczas odtwarzania z urządzenia USB
powrócić na początek listy kategorii,
naciśnij przycisk
(BROWSE) na ponad 2
sekundy.
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 19 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Wyszukiwanie alfabetyczne
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony
iPod, żądany element można wybrać z listy
alfabetycznej.
1
Kiedy jest włączona funkcja QuickBrowZer, naciśnij przycisk  +.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
pierwszą literę żądanego elementu.
Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
zaczynających się od wybranej litery.
Wyszukiwanie utworu
przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać,
odtwarzając krótkie fragmenty nagrań
z płyty CD lub urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu
utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
 (ZAP).
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu. Można zmienić czas
odtwarzania (strona 33).
Utwór
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć wyszukiwanie alfabetyczne,
naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Uwagi
• W trybie wyszukiwania alfabetycznego
pomijane są symbole i rodzajniki (a / an / the)
poprzedzające wybraną literę.
• W zależności od wybranego elementu do
wyszukania może być dostępny tylko tryb
Jump.
• W zależności od liczby utworów, wyszukiwanie
alfabetyczne może działać powoli.
Naciśnięcie
przycisku .
2
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzanego utworu,
naciśnij przycisk  (ENTER)
lub  (ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Naciśnięcie przycisku
(BACK)
również powoduje odtworzenie
wybranego utworu.
Wskazówki
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór, naciśnij
przycisk  +/–.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć album, naciśnij
przycisk/ (ALBUM /).
19
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 20 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Instalacja mikrofonu
Podłączanie
urządzeń Bluetooth
Operacje związane
z funkcją Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia użycie
radioodtwarzacza do telefonowania w trybie
głośnomówiącym i strumieniowej
transmisji muzyki.
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później
radioodtwarzacz i drugie urządzenie
będą się rozpoznawać automatycznie.
 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe
jest automatyczne połączenie urządzeń.
 Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym / strumieniowa
transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można
rozmawiać bez angażowania rąk
i słuchać muzyki.
Aby poprawić jakość dźwięku podczas
rozmów prowadzonych z użyciem tego
urządzenia, trzeba zainstalować mikrofon
(sprzedawany oddzielnie).
Informacji o sposobie podłączenia
mikrofonu należy szukać w dostarczonej
instrukcji instalacji / połączeń.
Użycie funkcji Bluetooth
1
Naciśnij przycisk .
Pojawi się menu połączenia.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Naciśnij przycisk
(BACK)*.
Źródłem dźwięku z powrotem stanie się
telefon Bluetooth.
* W przypadku parametrów PAIRING, REDIAL,
VOICE DIAL i BT SIGNL nie trzeba
wykonywać czynności 3.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
PAIRING*1 (strona 21)
PHONEBOOK (strona 24)
REDIAL (strona 25)
RECENT CALL (strona 24)
VOICE DIAL (strona 26)
Jeśli parowanie nie jest możliwe, używane
urządzenie może być niekompatybilne
z tym radioodtwarzaczem. Informacji
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
DIAL NUMBER (strona 25)
RINGTONE*1*2
Określa urządzenie, w którym odzywa
się dzwonek: to urządzenie („1”) lub
telefon komórkowy („2”).
20
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 21 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
AUTO ANS*1 (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu
przez to urządzenie: „OFF” (wył.), „1”
(około 3 sekund)” lub „2” (około 10
sekund).
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PAIRING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb
gotowości do parowania.
BT SIGNL*1 (sygnał Bluetooth) (strona 22,
23)
BT INIT*3 (inicjalizacja Bluetooth)
(strona 28)
Miga
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się lista rozpoznanych
urządzeń. Radioodtwarzacz pojawia się
na podłączanym urządzeniu pod nazwą
„Sony Automotive”.
4
Jeśli na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź
„0000”.
Jeśli urządzenie jest zgodne z Bluetooth
2.1, nie trzeba wprowadzać hasła.
*1 W celu wyboru tych parametrów można także
nacisnąć przycisk  i obracając
pokrętło sterujące wybrania wybrać wariant
„BT”.
*2 W zależności od telefonu komórkowego,
mimo wybrania ustawienia „2” (telefon
komórkowy) może się włączać dzwonek
radioodtwarzacza.
*3 Pojawia się w menu ustawień, gdy urządzenie
jest wyłączone.
Parowanie
Przed łączeniem radioodtwarzacza i innego
urządzenia Bluetooth (telefonu
komórkowego, urządzenia audio itp.) przez
łącze Bluetooth trzeba wykonać
„parowanie” obu urządzeń.
Wskazówki
• Szczegółowych informacji o parowaniu
urządzenia Bluetooth należy szukać w jego
instrukcji obsługi.
• Z radioodtwarzaczem można sparować
maksymalnie 9 urządzeń Bluetooth.
1
Umieść urządzenie Bluetooth
w odległości do 1 m od tego
urządzenia.
* W zależności od urządzenia, kod
uwierzytelniający może być określany
mianem „klucz”, „kod PIN”, „numer PIN”
lub „hasło”.
Wprowadź kod
uwierzytelniający
„0000”
W pamięciach radioodtwarzacza
i urządzenia Bluetooth zostaną zapisane
odpowiednie informacje. Po sparowaniu
wskaźnik zapala się na stałe.
21
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 22 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Radioodtwarzacz jest gotowy do
połączenia z drugim urządzeniem.
Uwaga
Jeśli wskaźnik „ ” nadal miga, używane
urządzenie może być niekompatybilne z tym
radioodtwarzaczem. Informacji
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
5
Wybierz radioodtwarzacz
w podłączanym urządzeniu Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem
Bluetooth radioodtwarzacz nie zostanie
wykryty przez trzecie urządzenie. Aby
umożliwić wykrycie, należy włączyć tryb
parowania i wyszukać radioodtwarzacz
z innego urządzenia.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed
wprowadzeniem kodu uwierzytelniającego
może się pojawić ekran potwierdzenia
połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń. W razie upłynięcia limitu czasu
należy od początku powtórzyć procedurę
parowania.
• Radioodtwarzacza nie można podłączyć do
urządzenia zgodnego tylko z profilem HSP
(Head Set Profile).
Wskazówka
Połączenie między radioodtwarzaczem
a pewnymi urządzeniami Bluetooth może być
nawiązywane automatycznie.
22
Przerywanie parowania
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza
z urządzeniem Bluetooth wyłączyć tryb
parowania, wykonaj czynność 2.
Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
Uwaga
Jeśli sygnał Bluetooth tego urządzenia jest
wyłączony, wybór wariantu „BT SIGNL”
wyłączy sygnał Bluetooth.
Wskazówka
Sygnał Bluetooth można też włączyć,
naciskając na co najmniej dwie sekundy
przycisk  na radioodtwarzaczu.
2
Włącz telefon komórkowy i włącz
w nim sygnał Bluetooth.
3
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”. Jeśli po nawiązaniu
połączenia jako źródło zostanie wybrany
telefon Bluetooth, na wyświetlaczu
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 23 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
pojawi się nazwa sieci i nazwa
podłączonego telefonu.
Ikony na wyświetlaczu:
Wskaźnik siły sygnału
w podłączonym telefonie
komórkowym.*
Wskaźnik stanu akumulatora
w podłączonym telefonie
komórkowym.*
* Przy braku połączenia w trybie
głośnomówiącym wyłącza się. Zależy od
telefonu komórkowego.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth:
w momencie włączenia zapłonu radioodtwarzacz
automatycznie podłącza ostatnio podłączony
telefon komórkowy. Dostępność tej funkcji zależy
także od telefonu. Jeśli nie jest możliwe
automatyczne połączenie, należy wykonać
połączenie ręcznie.
Podłączanie urządzenia
audio
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
2
Włącz urządzenie audio i włącz w nim
sygnał Bluetooth.
3
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym telefonem komórkowym
1 Upewnij się, że w telefonie komórkowym
włączony jest sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT PHONE”.
3 Naciśnij przycisk  (ENTER).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe.
Uwagi
• Niektóre telefony komórkowe wymagają
zezwolenia na dostęp do książki telefonicznej
po podłączeniu do tego urządzenia. Aby
zezwolić na dostęp, trzeba użyć odpowiednich
funkcji telefonu.
• Radioodtwarzacza nie można połączyć
z telefonem komórkowym podczas
strumieniowej transmisji dźwięku. W takim
przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem. W odtwarzanym
dźwięku mogą się pojawić zakłócenia
powodowane przez łączenie.
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym urządzeniem audio
1 Upewnij się, że w urządzeniu audio
włączony jest sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3 Naciśnij przycisk  (PAUSE).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe.
23
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 24 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie
i przyjmowanie połączeń w trybie
głośnomówiącym, przy użyciu elementów
sterujących na tym urządzeniu.
Przed użyciem trybu głośnomówiącego,
należy wykonać poniższe kontrole:
 Sprawdź, czy na wyświetlaczu widoczne
są wskaźniki „ ” i „ ”.
 Jeśli wskaźniki „ ” i „ ” nie są
widoczne, wykonaj procedurę łączenia
(strona 22).
 Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia
Bluetooth między radioodtwarzaczem
a telefonem komórkowym, należy
wykonać procedurę parowania
(strona 21).
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka
dobiega z głośników samochodu lub
z podłączonego telefonu komórkowego. Na
wyświetlaczu widać nazwisko osoby
telefonującej lub numer telefonu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk .
Rozpocznie się połączenie.
Uwagi
• Zależnie od telefonu komórkowego, na
wyświetlaczu może się pojawić nazwisko osoby
telefonującej.
• Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają
tylko z przednich głośników.
24
Odrzucanie połączenia
Na 1 sekundę naciśnij przycisk
.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk .
Telefonowanie z użyciem
książki telefonicznej
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest
zgodny z profilem PBAP (Phone Book
Access Profile), można zainicjować
połączenie, wykorzystując dane z książki
telefonicznej.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PHONEBOOK”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk /
nazw. Naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
numer z listy numerów. Naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, kontakty wyświetlane na urządzeniu mogą się różnić od
zawartości książki telefonicznej telefonu.
Telefonowanie z użyciem
historii połączeń
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest
zgodny z profilem PBAP (Phone Book
Access Profile), można zainicjować
połączenie, wykorzystując dane z historii
połączeń w telefonie komórkowym.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 25 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
1
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RECENT CALL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy historii połączeń żądane
nazwisko / nazwę i numer telefonu.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Telefonowanie przez
wprowadzenie numeru
telefonu
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DIAL NUMBER”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wprowadź żądany numer telefonu. Na
zakończenie wybierz „ ” (odstęp)
i naciśnij przycisk  (ENTER)*.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
Uwaga
Zamiast symbolu „#” wyświetlacz wskazuje „_”.
Wybieranie numerów
z pamięci numerów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci
numerów. Informacje o przypisywaniu
podano w punkcie „Pamięć numerów
(wybieranie skrócone)” (strona 26).
1
Naciśnij przycisk ,
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BT PHONE”, i naciśnij
pokrętło.
2
Naciśnij przycisk numeryczny ( do
), do którego jest przypisany
żądany kontakt.
3
Naciśnij przycisk  (ENTER).
Rozpocznie się połączenie.
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „REDIAL”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Czynności podczas
połączenia
Programowanie głośności dzwonka
i głosu osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka
i głosu osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obróć pokrętło sterujące, kiedy dzwoni
dzwonek. Można wyregulować głośność
dzwonka.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Będzie można wyregulować głośność głosu
rozmówcy.
Uwaga
Kiedy źródłem dźwięku jest telefon Bluetooth,
obracanie pokrętła sterującego reguluje tylko
głośność głosu rozmówcy.
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Można regulować głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę. Naciskając
przycisk  (MIC), wybierz żądany
poziom głośności („MIC-LOW”,
„MIC-MID”, „MIC-HI”).
25
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 26 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Tryb EC/NC (osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Istnieje możliwość osłabienia echa
i zakłóceń.
Przytrzymując wciśnięty przycisk ,
wybierz ustawienie „EC/NC-1” lub „EC/
NC-2”.
2
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane
urządzenie (radioodtwarzacz / telefon
komórkowy), naciśnij przycisk 
lub użyj telefonu komórkowego.
Włączanie wybierania
głosowego
Uwagi
• Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
• W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głośnomówiącego.
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
Można przypisać 6 wpisów do pamięci
numerów.
Uwagi
• Jeśli podłączony telefon komórkowy jest
zgodny z profilem PBAP (Phone Book Access
Profile), istnieje możliwość wybrania numeru
z książki telefonicznej telefonu lub z historii
połączeń.
• Odłączenie przewodu zasilającego powoduje
skasowanie zapisanych kontaktów.
1
26
Wybierz numer telefonu, który chcesz
przypisać do pamięci numeru. Numer
można wybrać z książki telefonicznej,
historii połączeń* lub wprowadzając go
bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się
numer telefonu.
* W przypadku historii połączeń można
również wybrać nazwisko. Na wyświetlaczu
radioodtwarzacza pojawi się wówczas
nazwisko rozmówcy.
Naciśnij przycisk numeryczny ( do
) z numerem żądanej pamięci
i trzymaj go dotąd, aż pojawi się napis
„MEM”.
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
Istnieje możliwość użycia funkcji
wybierania głosowego w telefonie
komórkowym podłączonym do tego
urządzenia przez wypowiedzenie znacznika
głosowego zapisanego w telefonie.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „VOICE DIAL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie
nawiązane połączenie.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy
radioodtwarzacz jest połączony z telefonem
komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do
radioodtwarzacza, w pewnych przypadkach
funkcja wybierania głosowego może nie działać.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy
od efektywności funkcji rozpoznawania
w telefonie komórkowym. Szczegółów należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Wskazówka
Znaczniki głosowe należy zapisywać siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym źródle dźwięku „BT PHONE”.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 27 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
Kiedy do urządzenia jest podłączony telefon
komórkowy, wskaźnik SMS informuje
o przychodzących lub nieprzeczytanych
wiadomościach SMS.
4
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Po otrzymaniu nowej wiadomości SMS
wskaźnik SMS miga.
Wariant „BT AUDIO” nie pojawia się na
wyświetlaczu, gdy uruchomiona jest aplikacja
„App Remote” wykorzystująca funkcję Bluetooth.
Wskaźnik SMS
Jeśli w telefonie są nieprzeczytane
wiadomości SMS, wskaźnik SMS pali się na
stałe.
Uwaga
Działanie wskaźnika SMS zależy od telefonu
komórkowego.
Uwaga
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Korygowanie poziomu głośności
Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a urządzeniem audio
Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
Strumieniowa transmisja
muzyki
poziom głośności.
3 Naciśnij przycisk , obracaj pokrętło
sterujące, aż pojawi się napis „SOUND”,
i naciśnij pokrętło.
Słuchanie muzyki
z urządzenia audio
4 Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie
muzyki z urządzenia audio zgodnego
z profilem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) technologii Bluetooth.
5 Obracając pokrętło sterujące, wyreguluj
napis „BTA VOL”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
poziom głośności („+18dB” – „0dB” –
„– 8dB”). Naciśnij pokrętło.
6 Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość ekranu.
Sterowanie urządzeniem
audio z radioodtwarzacza
1
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
2
Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT AUDIO”.
Jeśli urządzenie audio jest zgodne
z profilem Bluetooth AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), można korzystać
z wymienionych pod spodem funkcji.
27
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 28 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
(Sposób postępowania zależy od urządzenia
audio.)
Aby
Wykonaj tę czynność
Pomijać
albumy
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /)
[jeden raz na każdy album]
Odtwarzanie
wielokrotne
Naciśnij przycisk 
(REP)*1
Odtwarzanie Naciśnij przycisk 
w przypadkow (SHUF)*1
ej kolejności
Włączyć
odtwarzanie
Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Przywracanie fabrycznych ustawień w menu
Bluetooth Settings
Radioodtwarzacz umożliwia przywrócenie
domyślnych wartości wszystkich ustawień
radioodtwarzacza dotyczących funkcji
Bluetooth (informacji o parowaniu, pamięci
numerów, informacji o urządzeniu itp.).
1
Naciśnij na 1 sekundę przycisk
, aby wyłączyć
zasilanie.
2
Naciśnij przycisk , obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis
„BT”, i naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista menu.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „BT INIT”. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „INIT-YES”. Naciśnij pokrętło.
Podczas przywracania domyślnych
ustawień funkcji Bluetooth miga
komunikat „INITIAL”. Po zakończeniu
pojawia się komunikat „COMPLETE”.
5
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Włączyć pauzę Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Pomijać
utwory
Naciśnij przycisk 
–/+ (/) [jeden raz
na każdy utwór]
Przejść w tył / Przytrzymaj wciśnięty
w przód
przycisk  –/+
(/) [trzymaj
przycisk aż do odszukania
żądanego miejsca]
*1 Naciskaj przycisk, aż pojawi się żądane
ustawienie.
*2 W zależności od urządzenia konieczne może
być dwukrotne naciśnięcie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym
podobnych informacji z niektórych
podłączonych urządzeń. Informacje są
wyświetlane tylko przy odtwarzaniu
z urządzenia Bluetooth audio.
• Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu
nie wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu
audio.
Uwaga
Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zaprogramowane numery przez wybór polecenia
„BT INIT”.
28
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 29 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Użycie aplikacji App
Remote przez łącze bezprzewodowe Bluetooth
(telefon Android)
Do telefonu Android trzeba pobrać
aplikację „App Remote” z serwisu Google
Play.
Kiedy telefon Android z pobraną tą
aplikacją jest podłączony do urządzenia,
można używać następujących funkcji:
– Uruchamianie i obsługa
współpracujących aplikacji w telefonie
Android za pośrednictwem tego
urządzenia.
– Użycie gestów telefonu Android do
wybierania źródła w tym urządzeniu.
– Wyświetlanie na telefonie Android
szczegółowych informacji o źródle (tytuł
utworu, nazwa wykonawcy, okładka
albumu itp.).
– Automatyczne odczytywanie
nadchodzących wiadomości tekstowych/
SMS.
Dostępne funkcje zależą od aplikacji.
Informacji o współpracujących aplikacjach
należy szukać na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu
okładki.
Dwukierunkowe
sterowanie muzyką przy
użyciu telefonu Android
Przed podłączeniem urządzenia mobilnego
należy zmniejszyć głośność
w radioodtwarzaczu.
1
Połącz to urządzenie z urządzeniem
mobilnym, używając funkcji Bluetooth
(strona 20).
2
3
Uruchom aplikację „App Remote”.
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij na
urządzeniu przycisk  (APP).
Rozpocznie się łączenie z urządzeniem
mobilnym.
Kiedy zostanie nawiązane połączenie,
przy wybieraniu źródła na wyświetlaczu
będzie się pojawiać nazwa aplikacji
w urządzeniu mobilnym i dostępne będą
pewne funkcje odtwarzania dla aplikacji.
(Dostępne funkcje zależą od aplikacji.)
Ponadto, do sterowania niektórymi
funkcjami odtwarzania w tym urządzeniu będzie można używać urządzenia
mobilnego. Szczegółowych informacji
o obsłudze urządzenia mobilnego należy
szukać w pomocy do aplikacji.
Uwaga
Uwagi
• Dla własnego bezpieczeństwa należy
przestrzegać lokalnych przepisów ruchu
drogowego i nie korzystać z aplikacji podczas
kierowania pojazdem.
• Aplikacja „App Remote” wykorzystująca łącze
Bluetooth jest dostępna tylko na telefony
Android z zainstalowanym systemem Android
2.1, 2.2, 2.3 lub 4.0.
• Funkcja automatycznego odczytu wiadomości
SMS działa tylko w telefonach Android
z zainstalowanym syntezatorem mowy.
Kiedy jest podłączone urządzenie mobilne, może
się pojawić numer urządzenia. Upewnij się, że na
tym urządzeniu i urządzeniu mobilnym wyświetlane są jednakowe numery (np. 123456), po czym
naciśnij przycisk  na tym urządzeniu
i wybierz „Yes” (Tak) w urządzeniu mobilnym.
Wskazówka
W celu nawiązania połączenia można również
nacisnąć przycisk , obracając pokrętło
sterujące wyświetlić napis „APP REM” i nacisnąć
pokrętło, a następnie wybrać żądane źródło
przyciskiem .
Kończenie połączenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk .
29
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 30 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku —
Advanced Sound Engine
Procesor Advanced Sound Engine cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Wybieranie ustawień
brzmienia
— EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
1
2
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wskazówka
30
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty —
EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora
„CUSTOM” można wybrać własne
ustawienia korektora.
1
Po wybraniu źródła dźwięku naciśnij
przycisk , obracaj pokrętło
sterujące, aż pojawi się napis
„SOUND”, i naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty
stanowiącą podstawę do dalszych
regulacji.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do
+6 dB.
Powtarzając czynności  i ,
wyreguluj ustawienia pozostałych pasm
częstotliwości.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 31 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
6
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET F/R POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Urządzenie umożliwia opóźnianie
reprodukcji dźwięku z poszczególnych
głośników w celu symulacji naturalnego
pola dźwiękowego i zapewnienia
optymalnego dźwięku w miejscu słuchania.
Dostępne ustawienia parametru
„POSITION” (miejsce słuchania)
omówiono poniżej.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij
pokrętło.
5
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET SW POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
FRONT L (): z przodu
po lewej
FRONT R (): z przodu
po prawej
FRONT (): z przodu
pośrodku
ALL (): w środku
pojazdu
OFF: bez określonego
miejsca
6
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądaną odległość od subwoofera:
„NEAR”, „NORMAL” lub „FAR”.
Naciśnij pokrętło.
7
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Krzywa korekty zostanie zapisana pod
ustawieniem „CUSTOM”.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych — Listening
Position
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania,
o ile:
– wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 33),
– wybrane jest miejsce słuchania inne niż
„OFF”.
Dostępne ustawienia parametru „SET SW
POS” omówiono poniżej.
NEAR (): blisko
NORMAL (): normalna odległość
FAR (): daleko
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 4 wybierz
ustawienie „OFF”.
Korygowanie miejsca
słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
31
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 32 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJ POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
miejsce słuchania. Naciśnij pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” – „–
3”.
5
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Użycie tylnych głośników
jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 34) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja
ta pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest
podłączony.
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
2
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RB ENH”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RBE MODE”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
4
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
5
4
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz radia).
Podłączanie subwoofera bez
wzmacniacza mocy
— bezpośrednie podłączanie
subwoofera
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu tylnego
głośnika, bez używania wzmacniacza mocy.
Uwaga
32
Do jednego z przewodów tylnego głośnika należy
podłączyć subwoofer o impedancji 4 – 8 omów.
Nie podłączać głośnika do drugiego przewodu
tylnego głośnika.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 33 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
1
Podczas słuchania radia lub
odtwarzania naciśnij przycisk
, obracaj pokrętło sterujące, aż
pojawi się napis „SOUND”, i naciśnij
pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ SW DIREC”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ SW MODE”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
5
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
Informacje o ustawieniach fazy, położenia,
częstotliwości filtra dolnoprzepustowego
i nachylenia charakterystyki filtra — patrz
strona 34.
Zmienianie ustawień
1
Naciśnij przycisk , obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się żądana
kategoria, i naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK), aby
przywrócić poprzednią zawartość
ekranu.
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM
nie trzeba wykonywać czynności 4.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
GENERAL:
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
CAUT ALM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 7).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
AUX-A*1*2
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 36).
REAR/SUB*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer), „REAROUT” (wzmacniacz mocy).
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 13).
REGIONAL*3 (odbiór stacji regionalnej)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 12).
BTM*4 (strona 10)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (czas dla funkcji Zappin)
Określanie długości fragmentu
odtwarzanego przez funkcję ZAPPIN.
– „Z.TIME-1” (około 6 sekund), „Z.TIME2” (około 15 sekund), „Z.TIME-3”
(około 30 sekund).
ZAP BEEP (sygnał funkcji Zappin)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału dźwiękowego między
utworami.
33
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 34 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Nie pojawia się przy korzystaniu z aplikacji
App Remote.
*3 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*4 Kiedy wybrany jest tuner.
*5 Kiedy jest wybrane źródło CD lub USB.
SOUND:
EQ7 PRESET (strona 30)
EQ7 SETTING (strona 30)
POSITION
SET F/R POS (miejsce słuchania
z przodu / z tyłu) (strona 31)
ADJ POSITION*1 (korygowanie miejsca
słuchania) (strona 31)
SET SW POS*1 *2 (położenie
subwoofera) (strona 31)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15”
(prawo) – „CENTER” (środek) – „LEFT15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15” (przód) – „CENTER”
(środek) – „REAR-15” (tył).
DM+*3 (strona 32)
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
RB ENH*4 (Rear Bass Enhancer)
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass
Enhancer)
Do wyboru są ustawienia „1”, „2”, „3”
i „OFF” (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki
filtra dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
SW DIREC*5 (bezpośrednie podłączenie
subwoofera)
SW MODE (tryb subwoofera)
Do wyboru są ustawienia „1”, „2”, „3”
i „OFF” (wył.).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”,
„REV” (odwrotna).
SW POS*1 (położenie subwoofera)
(strona 31)
Określanie położenia subwoofera:
„NEAR” (blisko), „NORM” (normalnie),
„FAR” (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (charakterystyka filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
ALO
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) optymalizacji głośności
odtwarzania wszystkich źródeł.
34
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 35 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
S.WOOFER*2 (subwoofer)
SW LEVEL (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku
w subwooferze: „+10 dB” – „0 dB” –
„–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia
się wskazanie „ATT”.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”,
„REV” (odwrotna).
SW POS*1 (położenie subwoofera)
Określanie położenia subwoofera:
„NEAR” (blisko), „NORM” (normalnie),
„FAR” (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki
filtra dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia
przedniego / tylnego głośnika: „OFF”
(wył.), „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy
parametr HPF FREQ jest ustawiony na
„OFF”): „1”, „2”, „3”.
AUX VOL*6 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 33).
*3 Nie pojawia się, gdy wybrany jest tuner.
*4 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„REAR-OUT”, a parametr „SW DIREC” jest
ustawiony na „OFF”.
*5 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„REAR-OUT”, a parametr „RBE MODE” jest
ustawiony na „OFF”.
*6 Kiedy wybrane jest źródło AUX.
*7 Kiedy jest udostępnione źródło Bluetooth
audio.
DISPLAY:
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
ILLUM (podświetlenie)
Zmienianie koloru podświetlenia: „1”,
„2”.
AUTO SCR* (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
* Kiedy jest wybrane źródło CD, USB lub
Bluetooth audio.
BT (Bluetooth):
Szczegółowe informacje o ustawieniach
Bluetooth — patrz strona 20.
APP REM:
Rozpoczyna łączenie z aplikacją App
Remote.
BTA VOL*7 (poziom ze źródła Bluetooth
Audio) (strona 27)
*1 Nie pojawia się, gdy parametr „SET F/R POS”
jest ustawiony na „OFF”.
35
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 36 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Korygowanie poziomu głośności
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 35).
Podłączanie przenośnego urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
36
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 37 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Informacje
dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
• Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem
płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca,
kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary
wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej
więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia;
w przeciwnym razie nie będzie ono działało
właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani
oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak
przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem
należy przetrzeć ściereczką
do czyszczenia, od środka
na zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy
rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków czyszczących.
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R/
CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna
się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako
płyta CD-DA, a inne sesje nie będą
odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R/
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2,
Joliet / Romeo lub wielosesyjnym.
37
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 38 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Kolejność odtwarzania
plików MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3/WMA/
AAC
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych
poniżej modeli iPodów. Przed użyciem
należy zaktualizować oprogramowanie
iPoda do najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (4. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod classic
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1.
generacji) nie można używać funkcji obsługi
przez pasażera.
• Symbole „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do
łączenia z iPodem lub z telefonem iPhone
i sprawdzone przez producenta pod kątem
zgodności ze standardami działania firmy
Apple. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i innymi
standardami wymaganymi przez prawo.
Zwracamy uwagę, że użycie tego
urządzenia w połączeniu z iPodem lub
telefonem iPhone może wpływać na
łączność bezprzewodową.
Informacja o funkcji
Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą
bezprzewodowe przesyłanie danych między
urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefon
komórkowy i zestaw słuchawkowy. Zasięg
łączności bezprzewodowej Bluetooth wynosi
mniej więcej 10 m. Najczęściej łączy się dwa
urządzenia, ale istnieją urządzenia, które
można łączyć z wieloma urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani
odpowiedniego ustawiania urządzeń
względem siebie, jak w technologii
podczerwonej. Podłączane urządzenie może
się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest
międzynarodowym standardem uznawanym
i wykorzystywanym przez miliony firm
z całego świata.
38
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 39 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą
wpływać następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz:
element bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie
radioodtwarzacza w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić
do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m
od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie
Bluetooth mogą zakłócać pracę
elektronicznych urządzeń medycznych. Ze
względu na ryzyko wypadku, zaleca się
wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących
miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na
stacjach paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Radioodtwarzacz wykorzystuje
zabezpieczenia standardu Bluetooth, które
służą zapewnieniu bezpieczeństwa
połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
Mimo to, w pewnych warunkach nie można
uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając
z bezprzewodowej łączności Bluetooth,
należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia
z każdym urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth
zdefiniowanym przez Bluetooth SIG.
Ponadto urządzenie musi zostać
uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest
zgodne ze wspomnianym standardem
Bluetooth, niektóre urządzenia nie dają się
podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy
to od funkcji i parametrów technicznych
urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego
i miejsca pracy urządzenia, funkcja
podłączania telefonu komórkowego przez
interfejs Bluetooth może nie działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth
powoduje uczucie dyskomfortu, należy
natychmiast zaprzestać jego używania.
W przypadku powtarzających się problemów
prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
39
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 40 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Konserwacja
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 7) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.1 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
40
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników
jak obecność przeszkód między urządzeniami,
pól magnetycznych wokół kuchenki
mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 41 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
odbioru, wydajności anteny, systemu
operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 52 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy (REM
OUT)
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze wejścia MIC
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Port USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 177 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 160 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Mikrofon: XA-MC10
Pilot RM-X114
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach.
Dokładne informacje można uzyskać
w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu
okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 33).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
 Urządzenie zostało wyzerowane.
– Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
41
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 42 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 35).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 35).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 40).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski
 i
(BACK)/.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Dla bezpieczeństwa, nie wykonywać zerowania
podczas kierowania pojazdem.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
42
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 11).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 11).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
 Jest już włożona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry
albo niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 37).
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/
AAC.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3/WMA/AAC. Szczegółowych
informacji o płytach i formatach, które można
odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy
technicznej.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Blank
000COV.book Page 43 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3/WMA/
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
 Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków,
wskazania mogą się nie przesuwać.
 Wyłączona jest funkcja „AUTO SCR”.
– Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON”
(strona 35).
– Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
(SCRL).
Przerwy w dźwięku.
 Niewłaściwie wykonana instalacja.
– Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocując je do stabilnej części
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez
trzecie urządzenie.
– Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, należy włączyć
sygnał wyjściowy Bluetooth (strona 21, 22, 23).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
radioodtwarzacz lub urządzenie Bluetooth, ale
nie oba urządzenia.
– Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą
urządzenia Bluetooth lub na odwrót.
 Sprawdź procedurę parowania w instrukcji
obsługi drugiego urządzenia itp., po czym
powtórnie wykonaj operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączanego
urządzenia niemożliwe bywa uzyskanie jego
nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło
sterujące podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączanego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany
niewłaściwie.
– Zmień ustawienie parametru „RINGTONE”
na „1” (strona 20).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
– Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Dźwięk dzwonka dobiega tylko
z przednich głośników.
Zbyt cichy głos rozmówcy.
 Skoryguj poziom głośności.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
– Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Głos rozmówcy dobiega tylko
z przednich głośników.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Blank
000COV.book Page 44 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
 Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 25).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode”
na „EC/NC-1” lub „EC/NC-2” (strona 26).
 W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu, należy postarać się zmniejszyć głośność
tych hałasów. Przykładowo, jeśli otwarte jest
okno i z zewnątrz dobiega silny hałas, należy
zamknąć okno. Jeśli źródłem hałasu jest
klimatyzacja, należy zmniejszyć jej wydajność.
Nie jest podłączany telefon.
 Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth
telefon nie jest podłączany pomimo
naciśnięcia przycisku .
– Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia audio.
 Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
– Skoryguj głośność w podłączonym
urządzeniu audio lub w radioodtwarzaczu.
Brak dźwięku z urządzenia audio Bluetooth.
 W urządzeniu audio jest włączona pauza.
– Wyłącz pauzę w urządzeniu audio.
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
 Zmniejsz odległość między
radioodtwarzaczem a urządzeniem audio
Bluetooth.
 Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy
wyjąć urządzenie z pokrowca.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość od innych urządzeń.
 W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
Bluetooth jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się
nazwisko osoby dzwoniącej.
 W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest
funkcja ukrywania numeru.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
 W podłączonym telefonie włączona jest
funkcja automatycznego odbierania
połączenia.
 Funkcja „AUTO ANS” tego urządzenia jest
ustawiona na „ANS-1” lub „ANS-2”
(strona 21).
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
 W zależności od podłączanego urządzenia,
czas na wykonanie parowania może być krótki.
– Spróbuj wykonać parowanie
w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej
2 sekundy przycisk , po czym
włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Blank
000COV.book Page 45 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Kiedy aplikacja „App Remote” wykorzystuje
łącze Bluetooth, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na „BT AUDIO”.
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „App
Remote” lub funkcji Bluetooth.
– Ponownie uruchom aplikację.
Komunikaty
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
– Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
– Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
FAILURE
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO DEV
 Wybrane jest źródło „USB”, ale nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas odtwarzania
odłączyło się urządzenie lub przewód USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO DISC
 Wysunięta jest płyta lub wybrane jest źródło
„CD”, a nie jest włożona płyta.
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
– Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO NAME
 W utworze nie jest zapisana nazwa płyty /
albumu / wykonawcy / utworu.
NOT FOUND
 W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden
element nie zaczyna się na wybraną literę.
NO TP (brak komunikatów o ruchu drogowym)
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OFFSET
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
PUSH EJT
 Nie można wysunąć płyty.
– Naciśnij przycisk  (wyjmowania).
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od
struktury płyty, może to potrwać ponad
minutę.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 46 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
„
” lub „
”
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył
nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty
i nie można przejść dalej.
„ ”
 Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego
znaku.
 Wybranym źródłem dźwięku jest telefon
Bluetooth, ale nie został podłączony telefon
Bluetooth. Podczas rozmowy nastąpiło
odłączenie telefonu komórkowego.
– Podłącz telefon komórkowy.
NO INFO
 Z podłączonego telefonu komórkowego nie
jest odbierana nazwa sieci ani nazwa telefonu.
P (numer pamięci) EMPTY
 Pamięć stacji jest pusta.
UNKNOWN
 Podczas przeglądania książki telefonicznej lub
historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie
nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.
Dla funkcji Bluetooth:
BT BUSY
 Urządzenie nie może odczytać zawartości
książki telefonicznej i historii połączeń
telefonu komórkowego.
– Odczekaj chwilę i ponów próbę.
EMPTY
 Historia połączeń jest pusta.
ERROR
 Niepowodzenie inicjalizacji ustawień
Bluetooth.
 Problem z dostępem do książki telefonicznej.
 Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
– Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
MEM FAILURE
 Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do
pamięci numeru.
– Sprawdź, czy zapisywany numer jest
prawidłowy (strona 26).
MEMORY BUSY
 Urządzenie zapisuje dane.
– Zaczekaj na zakończenie zapisu.
46
NO DEV
 Wybranym źródłem dźwięku jest urządzenie
Bluetooth audio, ale nie zostało podłączone
urządzenie Bluetooth audio.
Podczas rozmowy nastąpiło odłączenie
urządzenia Bluetooth audio.
– Podłącz urządzenie Bluetooth audio.
WITHHELD
 Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.
Dla aplikacji App Remote:
APP -------- (aplikacja)
 Brak połączenia z aplikacją.
– Ponownie nawiąż połączenie z telefonem
iPhone.
APP MENU (menu aplikacji)
 Użycie przycisków nie jest możliwe przy
otwartym menu w telefonie iPhone/Android.
– Zamknij menu w telefonie iPhone/Android.
APP NO DEV (aplikacja – brak urządzenia)
 Nie jest podłączone urządzenie
z zainstalowaną aplikacją.
– Podłącz urządzenie i nawiąż połączenie
z telefonem iPhone.
OPEN APP (otwórz aplikację)
 Aplikacja „App Remote” nie jest uruchomiona.
– Uruchom aplikację w telefonie iPhone.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyty CD,
prosimy o dostarczenie płyty używanej
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 47 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
47
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 48 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
48
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 49 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
49
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 50 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
50
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\040CD.fm
masterpage:Prawy
000COV.book Page 51 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
51
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT3100U\OI\4427433311MEXBT3100UEUR\01GB-MEXBT3100UEUR\050BCO.fm
masterpage:Lewy
000COV.book Page 52 Wednesday, December 5, 2012 4:13 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT3100U
4-427-433-PL(1)
Download PDF

advertising