Sony | MEX-BT4000U | Sony MEX-BT4000U Radioodtwarzacz CD z Bluetooth® i portem USB Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-296-018-PL(1)
Ostrzeżenia
Przykład połączeń
Urządzenie należy zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Podczas pracy urządzenia nagrzewa się jego
tył.
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie
niepodłączone przewody.
Instalacja / połączenia
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego
prądu znamionowego, urządzenie należy podłączyć wprost
do akumulatora.
© 2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT4000U
Lista części


Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących 
i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy
()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.

A



Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
REAR / SUB
AUDIO OUT
×2


a
c
b

B
Sprzęt występujący na ilustracjach
(nie stanowi wyposażenia)
Subwoofer
Tylny głośnik
Wzmacniacz mocy
Do gniazda AMP REMOTE IN w dodatkowym
wzmacniaczu mocy
To wyprowadzenie służy wyłącznie do podłączenia wzmacniacza
mocy. Podłączenie dowolnego innego urządzenia grozi awarią.
Do przewodu przyłączeniowego telefonu
samochodowego
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód sterowania siłownikiem antenowym (niebieski) dostarcza
napięcie stałe +12 V po włączeniu radia albo po włączeniu funkcji AF
(częstotliwości zastępczych) lub funkcji TA (komunikatów o ruchu
drogowym).
Jeśli w tylną / boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF / ŚR
/ DŁ, trzeba podłączyć przewód sterowania siłownikiem antenowym
(niebieski) lub przewód wejścia zasilania akcesoriów (czerwony) do
zacisku zasilania istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły
można uzyskać w punkcie sprzedaży.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci będzie
zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani nie
łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków głośnikowych
aktywnych głośników (z wbudowanymi wzmacniaczami) grozi
uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna (–)
lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na wyświetlaczu
pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas sprawdzić połączenie głośnika
ze wzmacniaczem.
*1 Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
*2 Uwaga dotycząca podłączenia anteny
Jeśli samochód jest wyposażony w antenę typu
ISO (Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej), to do jej podłączenia należy
użyć dostarczonej przejściówki . Najpierw
należy podłączyć antenę samochodową do
dostarczonej przejściówki, a następnie do gniazda
antenowego urządzenia.
*3 Przewód z wtykami cinch (wyposażenie
dodatkowe)
*4 Wyjście AUDIO OUT może pracować w trybie SUB
albo REAR. Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
*5 Może być wymagane użycie osobnego adaptera.
*6 Przewód wejścia mikrofonowego należy
poprowadzić tak, aby nie utrudniał kierowania
pojazdem, nawet jeśli nie jest on wykorzystywany.
W przypadku prowadzenia przewodu w pobliżu
stóp należy umocować go uchwytem itp.
*7 Szczegóły dotyczące instalacji mikrofonu podano
w punkcie „Instalacja mikrofonu ()” na
odwrocie.
*3
*3
FRONT
AUDIO OUT
MIC IN*6
REMOTE
IN*5
REAR / SUB
AUDIO OUT*4
*2 z anteny samochodowej
 *7
Bezpiecznik (10 A)


Maks. prąd zasilania 0,3 A
Diagram połączeń
Uwaga
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmy 
są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy będą
ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie
właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.
REAR / SUB
AUDIO OUT
Przedni głośnik
Zaczep
Uwagi (-A)
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
AMP REM
*1
do złącza
głośnikowego
w samochodzie
W niebiesko-białe paski
1
2
ATT
Jasnoniebieski
do złącza
zasilania
w samochodzie
3
4
5
6
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania” na odwrocie.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
Niebieski
sterowanie siłownikiem anteny
6
Pomarańczowo­
‑biały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
7
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
MEX-BT4000_IG_PL.indd 1
11-12-18 19:51
1
2


Haczykiem do wewnątrz.




1
2
3
Deska rozdzielcza

Ścianka przeciwogniowa



Występy

A
B

Przycisk zdejmowania
panelu czołowego
A
1
a
2
b
a
B
1
c
2
b
Zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
Zalecenia eksploatacyjne
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie
utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na
przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo
obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Kąt montażu
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Zdejmij obejmę .
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się lekki
trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociągnij
urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Przykład montażu
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie (-2).
4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel
czołowy
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego panel
czołowy.
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy przytrzymać
wciśnięty przycisk . Następnie należy
nacisnąć przycisk zdejmowania panelu czołowego
i pociągnąć panel do siebie.
-B Zakładanie
Dopasować część  panelu czołowego do części  radio­
odtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym wcisnąć
lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
Instalacja mikrofonu
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania w trybie
głośnomówiącym, trzeba zainstalować mikrofon
(dostarczony).
Ostrzeżenia
Nie narażać mikrofonu na bardzo wysoką temperaturę ani
wilgoć.
Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Zadbać, aby przewód i inne części nie
utrudniały kierowania pojazdem.
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne lub
inne wyposażenie amortyzujące uderzenia, przed
instalacją należy się skontaktować ze sprzedawcą
urządzenia lub samochodu.
MEX-BT4000_IG_PL.indd 2
b
a
b
2
a
Zaczep (wyposażenie dodatkowe)
-A Instalacja na osłonie przeciwsłonecznej
1
2
3
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b .
Zainstaluj uchwyt b na osłonie przeciwsłonecznej.
Zainstaluj zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby nie
utrudniał on kierowania pojazdem.
-B Instalacja na desce rozdzielczej
1
2
3
Zainstaluj mikrofon a w uchwycie b , po czym
poprowadź przewód w rowku w uchwycie b .
Przymocuj uchwyt b do deski rozdzielczej,
używając taśmy dwustronnej c .
Zainstaluj zaczep (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby nie
utrudniał on kierowania pojazdem.
Uwagi
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej c oczyść powierzchnię deski
rozdzielczej suchą ściereczką.
Ustaw mikrofon pod właściwym kątem.
Mikrofon można zainstalować a bez uchwytu b .
W takim przypadku należy przymocować mikrofon do deski rozdzielczej,
używając taśmy dwustronnej c . Niewykorzystany uchwyt b należy
pozostawić do wykorzystania w przyszłości.
Złącze zasilania pomocniczego
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego
stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Wymiana bezpiecznika
4
Żółty
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć
zamiennika o prądzie znamionowym
identycznym z prądem podanym na
poprzednim bezpieczniku.
Jeśli bezpiecznik przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu podłączenia
zasilania.
Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać
wewnętrzne uszkodzenie. Należy się
Bezpiecznik (10 A)
wtedy skontaktować z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Schemat podłączenia zasilania
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od
marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są
właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie
zasilającym radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów
dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.
4
Żółty
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
ciągłe zasilanie
7
Czerwony
włączone zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Czerwony
Czerwony
Żółty
Żółty
samochód bez położenia ACC
11-12-18 19:51
Download PDF

advertising