Samsung | AR09MSPXBWKNEU | Samsung AR09MSPXBWKNEU Εγχειρίδιο χρήσης (DB68-06728A)

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;
ΧΩΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 9340275
[HHP] 06196 9340224
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΧΩΡΑ
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-06728A-02
Συσκευή κλιματισμού
Εγχειρίδιο Χρήσεως
ARTTMSPXTT, ARTTMSWXTT
•• Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού της συσκευής κλιματισμού Samsung.
•• Πριν από τη χρήση της μονάδας, αφιερώστε χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτό
τοεγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
4
Πληροφορίες για την ασφάλεια
4
Γρήγορη επισκόπηση
12
Επισκόπηση εσωτερικής μονάδας
Οθόνη
12
Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου
Τοποθέτηση μπαταριών
13
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Λειτουργίες • Έλεγχος θερμοκρασίας •
Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα • Έλεγχος κατεύθυνσης της ροής του αέρα
14
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
16
Λειτουργία ψύξης
Λειτουργία Cool • Λειτουργία ψύξης 2-Step • Λειτουργία Wind-free Cooling
16
Λειτουργία αφύγρανσης
Λειτουργία Dry
18
Λειτουργία απολύμανσης αέρα
Λειτουργία καθαρισμού αέρα
18
Λειτουργία θέρμανσης
Λειτουργία Heat
19
Γρήγορες και έξυπνες λειτουργίες
Λειτουργία Auto • Λειτουργία Fan • Λειτουργία Fast• Λειτουργία Comfort •
Λειτουργία ηχητικού σήματος • Λειτουργία Quiet • Λειτουργία φωτισμού οθόνης•
Λειτουργία Wi-Fi (εφαρμογή Smart A/C)
20
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
24
Χειρισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας • Λειτουργία Single user •
Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη • Λειτουργία good’sleep
24
Καθαρισμός και συντήρηση
27
Αυτόματος καθαρισμός
27
Αντιμετώπιση προβλημάτων
30
Εφαρμογή Smart Home
32
2 Ελληνικά
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB)
δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους
τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση
των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το
προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα
πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών στο συγκεκριμένο προϊόν
Το σήμα αυτό πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες σε
αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα κατά τη λήξη της
διάρκειας ζωής τους. Όπου αναγράφονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕC.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος
και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε
την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Ελληνικά 3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από τη χρήση της καινούργιας συσκευής κλιματισμού, αφιερώστε
χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να
ενημερωθείτε σχετικά με τους τρόπους αποδοτικού και ασφαλούς
χειρισμού των προηγμένων λειτουργιών της καινούργιας σας συσκευής.
Καθώς οι παρακάτω οδηγίες χειρισμού αφορούν διάφορα μοντέλα, τα
χαρακτηριστικά της συσκευής κλιματισμού που έχετε προμηθευτεί
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο
πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να βρείτε βοήθεια και
πληροφορίες online στη διεύθυνση www.samsung.com.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επικίνδυνες ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επικίνδυνες ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Ακολουθήστε τις οδηγίες.
ΜΗΝ προβαίνετε στη
συγκεκριμένη ενέργεια.
Φροντίστε να γειώσετε το μηχάνημα για αποτροπή ηλεκτροπληξίας.
Απενεργοποιήστε την
τροφοδοσία.
ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας που συμμορφώνεται ή
υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος
και χρησιμοποιείτε το μόνο για αυτήν τη συσκευή. Επίσης, μη
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
• Η επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
4 Ελληνικά
Ελληνικά 5
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εάν οι συνθήκες τάσης/συχνότητας/ονομαστικού ρεύματος είναι
διαφορετικές, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται
από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία service.
• Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς, έκρηξης, προβλημάτων με το προϊόν ή τραυματισμού
καθώς και ακύρωσης της εγγύησης η οποία ισχύει για το
εγκατεστημένο προϊόν.
Τοποθετήστε ένα διακόπτη απομόνωσης δίπλα στη συσκευή
κλιματισμού (αλλά όχι στους πίνακές της) και έναν αυτόματο
διακόπτη κυκλώματος ειδικά για τη συσκευή κλιματισμού.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Στερεώστε την εξωτερική μονάδα καλά ώστε τα ηλεκτρικά μέρη της
να μην είναι εκτεθειμένα.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα με το προϊόν.
Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε θερμαντικό σώμα ή
εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υγρασία,
λάδια ή σκόνη και σε σημεία όπου το ηλιακό φως και το νερό (ή η
βροχή) θα μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τη συσκευή. Μην
τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί
διαρροή αερίου.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε ποτέ την εξωτερική μονάδα σε σημεία όπως υψηλός
εξωτερικός τοίχος από όπου θα μπορούσε να πέσει.
• Σε περίπτωση πτώσης της εξωτερικής μονάδας, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός, θάνατος ή υλικές ζημιές.
Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα. Μη γειώνετε τη συσκευή σε
αγωγό αερίου, πλαστικό αγωγό νερού ή τηλεφωνική γραμμή.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και έκρηξη.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ρευματολήπτη με γείωση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
Καλύψτε το κλιματιστικό με ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) μετά
την εγκατάσταση και αφαιρέστε την όταν θέσετε σε λειτουργία το
κλιματιστικό.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που μπορεί
να αντέξει το βάρος της.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικοί
κραδασμοί, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.
Τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης ώστε το νερό να
απορρέει σωστά.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπερχειλίσει το νερό
και να προκληθούν υλικές ζημιές. Αποφύγετε να συνδέετε την
αποστράγγιση με σωλήνες αποχέτευσης καθώς μελλοντικά
ενδέχεται να υπάρξουν οσμές.
Κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας φροντίστε να
συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
σωστή απορροή του νερού.
• Το νερό που παράγει η εξωτερική μονάδα κατά τη θέρμανση
ενδέχεται να υπερχειλίσει με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών
ζημιών.
Πιο συγκεκριμένα, το χειμώνα, σε περίπτωση πτώσης ενός
κομματιού πάγου, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή υλικές ζημιές.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ζημιάς στον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service.
Μη σπρώχνετε και μην κάμπτετε υπερβολικά τη γραμμή μεταφοράς
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μη συστρέφετε και μη δένετε τη γραμμή
μεταφοράς ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μην κρεμάτε τη γραμμή
τροφοδοσίας σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε πάνω της
βαριά αντικείμενα, μην την εισάγετε ανάμεσα σε αντικείμενα και μην
τη σπρώχνετε στο χώρο που δημιουργείται πίσω από τη συσκευή.
6 Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν η συσκευή κλιματισμού δεν χρησιμοποιείται για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους ή κατά τη διάρκεια κεραυνών/
καταιγίδων, διακόψτε την τροφοδοσία από τον αυτόματο διακόπτη
κυκλώματος.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η συσκευή έχει πλημμυρίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο service.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Εάν η συσκευή παράγει παράξενο θόρυβο, οσμή καμένου ή καπνό,
διακόψτε την τροφοδοσία αμέσως και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο service.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αερίου προπανίου, υγραερίου
κ.λπ.), αερίστε αμέσως το χώρο χωρίς να αγγίζετε τη γραμμή
τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τη γραμμή τροφοδοσίας.
• Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αερισμού.
• Η δημιουργία σπινθήρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
Για την επανεγκατάσταση της συσκευής κλιματισμού επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο κέντρο service.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα
με το προϊόν, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Δεν παρέχεται υπηρεσία παράδοσης του προϊόντος. Σε περίπτωση
εγκατάστασης του προϊόντος σε άλλη τοποθεσία, ενδέχεται να
προκύψουν πρόσθετες δαπάνες κατασκευής και θα επιβληθεί το
τέλος εγκατάστασης.
Ελληνικά 7
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Ειδικά όταν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε μια ασυνήθιστη
τοποθεσία, όπως σε βιομηχανική ή παραθαλάσσια περιοχή, όπου
θα εκτίθεται σε αλμυρό αέρα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο service.
Μην αγγίζετε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος με βρεγμένα
χέρια.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κλιματισμού από τον αυτόματο
διακόπτη κυκλώματος όσο αυτή λειτουργεί.
• Η απενεργοποίηση και η εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής
κλιματισμού με τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος ενδέχεται να
οδηγήσει σε δημιουργία σπινθήρα με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας από τη συσκευή κλιματισμού,
φροντίστε να κρατάτε μακριά από τα παιδιά όλα τα υλικά
συσκευασίας, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
• Εάν το παιδί φορέσει στο κεφάλι του κάποια σακούλα συσκευασίας,
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
Μην αγγίζετε το πτερύγιο ροής αέρα με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας σε
λειτουργία θέρμανσης.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα.
Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα στην οπή
εισροής/εκροής αέρα της συσκευής κλιματισμού.
• Φροντίστε ιδιαίτερα ώστε τα παιδιά να μην τραυματίζονται
τοποθετώντας τα δάχτυλά τους στο προϊόν.
Μη χτυπάτε και μην τραβάτε τη συσκευή κλιματισμού με υπερβολική
δύναμη.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή προβλήματα
με το προϊόν.
Μην τοποθετείτε κοντά στην εξωτερική μονάδα αντικείμενα που θα
επέτρεπαν στα παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στο μηχάνημα.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό των παιδιών.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κλιματισμού για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα σε χώρους με κακό εξαερισμό ή κοντά σε ασθενείς.
8 Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή συσκευές κάτω από την εσωτερική
μονάδα.
• Το στάξιμο του νερού από την εσωτερική μονάδα μπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή υλικές ζημιές.
Ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το πλαίσιο εγκατάστασης
της εξωτερικής μονάδας για σπασίματα.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός,
θάνατος ή υλικές ζημιές.
Η μέγιστη ένταση του ρεύματος υπολογίζεται σύμφωνα με το
πρότυπο IEC για την ασφάλεια και σύμφωνα με το πρότυπο ISO για
την ενεργειακή απόδοση.
Μη στέκεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως πλυντήριο,
αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά προϊόντα,
μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα
με το προϊόν ή τραυματισμό.
Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά 9
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο εξαιτίας της
έλλειψης οξυγόνου που προκαλείται, φροντίστε να ανοίγετε το
παράθυρο τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα.
Σε περίπτωση που στη συσκευή εισχωρήσει οποιαδήποτε ξένη
ουσία, όπως νερό, διακόψτε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο κέντρο service.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να
τροποποιήσετε τη συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως χαλκού, αγωγού
κ.λπ.), εκτός από την τυπική.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην ψεκάζετε με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνο, την επιφάνεια
της συσκευής.
• Εκτός από τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με
το προϊόν.
Μην πίνετε το νερό από τη συσκευή κλιματισμού.
• Αυτό το νερό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία των
ανθρώπων.
Μη χτυπάτε με δύναμη και μην αποσυναρμολογείτε το
τηλεχειριστήριο.
Μην αγγίζετε τους σωλήνες που συνδέονται στο προϊόν.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή τραυματισμό.
Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κλιματισμού για ψύξη
εξοπλισμού ακριβείας, συντήρηση τροφίμων, ζώων, φυτών ή
καλλυντικών ή για οποιουσδήποτε άλλους ασυνήθιστους σκοπούς.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
Αποφύγετε την άμεση έκθεση ανθρώπων, ζώων ή φυτών στη ροή του αέρα
από τη συσκευή κλιματισμού για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
• Αυτό μπορεί να βλάψει την υγεία των ανθρώπων, τα ζώα ή τα φυτά.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή απουσία εμπειρίας και
γνώσης, χωρίς επίβλεψη ή καθοδήγησή τους στη χρήση της συσκευής
από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Απαιτείται
επίβλεψη των παιδιών για να μην παίζουν με τη συσκευή.
Για χρήση στην Ευρώπη : Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη
δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10 Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε τη συσκευή καταβρέχοντάς την. Μη χρησιμοποιείτε
βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό, παραμόρφωση, υλικές
ζημιές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν από τον καθαρισμό ή τις διαδικασίες συντήρησης, διακόψτε την
τροφοδοσία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας του εναλλάκτη
θερμότητας της εξωτερικής μονάδας δεδομένου ότι τα άκρα του είναι
ιδιαίτερα αιχμηρά.
• Αυτή η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από καταρτισμένο
τεχνικό. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή το κέντρο
service.
Μην καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής κλιματισμού.
• Για αυτόν το σκοπό επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
service.
• Κατά τον καθαρισμό του φίλτρου, ανατρέξτε στην περιγραφή της
διαδικασίας στην ενότητα «Επισκόπηση καθαρισμού».
• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Φροντίστε να αποφύγετε κάθε τραυματισμό από τα αιχμηρά
άκρα της εξωτερικής επιφάνειας κατά το χειρισμό του εναλλάκτη
θερμότητας.
Ελληνικά 11
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Επισκόπηση εσωτερικής μονάδας
Το προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις φωτογραφίες που απεικονίζονται παρακάτω.
05
01
06
02
07
Γρήγορη επισκόπηση
08
03
09
04
01
02
03
04
05
10
Εισαγωγή αέρα
Φίλτρο αέρα
Πτερύγιο ροής αέρα (επάνω και κάτω)
Πτερύγιο ροής αέρα (δεξιά και αριστερά)
Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου
06
07
08
09
10
Μονάδα Wi-Fi
Πίνακας Wind-free
Οθόνη
Κουμπί Τροφοδοσία / Λήπτης τηλεχειρισμού
Καθαρισμός αέρα (εσωτερική μονάδα)
(ARTTMSPXTT)
01
Δείκτης θερμοκρασίας
Δείκτης επαναφοράς φίλτρου (
)
Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας
Οθόνη
01
(Για σύστημα με πολλές μονάδες, δείκτης
χρονοδιακόπτη χρήσης)
Δείκτης αυτόματου καθαρισμού (
Δείκτης απόψυξης (
)
02
03
04
(ARTTMSPXTT)
02
Δείκτης Wi-Fi
03
Δείκτης καθαρισμού αέρα
04
Δείκτης χρονοδιακόπτη
Δείκτης good'sleep
Δείκτης αυτόματου καθαρισμού
01
01
02
03
04
(ARTTMSWXTT)
12 Ελληνικά
)
Δείκτης θερμοκρασίας
Δείκτης επαναφοράς φίλτρου (
)
Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας
(Για σύστημα με πολλές μονάδες, δείκτης
χρονοδιακόπτη χρήσης)
Δείκτης αυτόματου καθαρισμού (
)
Δείκτης απόψυξης (
)
02 Δείκτης Wi-Fi
03 Δείκτης Single user
(Σε περίπτωση χρήσης συστήματος πολλαπλών
μονάδων, η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται.)
04 Δείκτης χρονοδιακόπτη
Δείκτης good'sleep
Δείκτης αυτόματου καθαρισμού
Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου
05
01
06
02
07
03
04
05
01
06
02
07
08 03
08
09
09
10
04
10
11
11
17
18 12
18
13
19 13
19
14
20
15
16
14
20
21 15
21
22
22
16
(ARTTMSPXTT)
(ARTTMSWXTT)
03 Δείκτης λειτουργίας
χειρισμού
04
05
06
07
Δείκτης επιλογών
Δείκτης χαμηλής μπαταρίας
Δείκτης εκπομπής
Δείκτης ταχύτητας
ανεμιστήρα
08 Ένδειξη καθαρισμού αέρα
09 Ένδειξη Wind-free
10 Δείκτης κατακόρυφης
παλινδρόμησης αέρα
11
Δείκτης οριζόντιας
παλινδρόμησης αέρα
12
13
14
15
16
Κουμπί Τροφοδοσία
Κουμπί Θερμοκρασία
Κουμπί Χρονοδιακόπτης
Κουμπί Ταχύτητα ανεμιστήρα
Κουμπί κατεύθυνσης /
Κουμπί επιλογής
17
Κουμπί Κατακόρυφη
παλινδρόμηση αέρα
18
19
Κουμπί Λειτουργία
Κουμπί καθαρισμού αέρα/
Wind-free (TTMSPXTT)
Κουμπί Single user/ Windfree (TTMSWXTT)
20 Κουμπί Οριζόντια
παλινδρόμηση αέρα
Τοποθέτηση μπαταριών
δύο μπαταρίες AAA 1,5V
21
Κουμπί Ρυθμίσεις /
καθαρισμού
22
Κουμπί ΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται
κυρίως στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
• Παρότι στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου
εμφανίζεται η ένδειξη καθαρισμού αέρα ( )
(ARTTMSWXTT) και d’light Coolαυτή η λειτουργία
δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο.
• Σε σύστημα με πολλές μονάδες οι ενδείξεις
καθαρισμού αέρα ( )(ARTTMSWXTT), d'light
Cool και Single user εμφανίζονται στην οθόνη του
τηλεχειριστηρίου παρότι δεν είναι διαθέσιμες.
Ελληνικά 13
Γρήγορη επισκόπηση
17
12
01 Δείκτης θερμοκρασίας
02 Δείκτης επιλογών
χρονοδιακόπτη
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κλιματισμού εύκολα επιλέγοντας μια λειτουργία και, στη συνέχεια,
ελέγχοντας τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση του αέρα.
Λειτουργίες
Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα λειτουργία από Auto, Cool, Dry,
Fan και Heat πατώντας το κουμπί
.
Έλεγχος θερμοκρασίας
Γρήγορη επισκόπηση
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε κάθε λειτουργία μπορεί να
πραγματοποιηθεί ως εξής:
Λειτουργία
Auto/Cool/
Heat
(ARTTMSPXTT)
Έλεγχος θερμοκρασίας
Προσαρμογή ανά 1 °C μεταξύ 16 και 30 °C.
Dry
Προσαρμογή ανά 1 °C μεταξύ 18 και 30 °C.
Fan
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας δεν είναι εφικτός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Cool, Dry και Heat στις
ακόλουθες συνθήκες:
Λειτουργία
Cool
Dry
Heat
Εσωτερική
θερμοκρασία
16 °C έως 32 °C
18 °C έως 32 °C
27 °C ή
χαμηλότερη
Εξωτερική
-10 °C έως 46 °C -10 °C έως 46 °C -15 °C έως 24 °C
θερμοκρασία
Εσωτερική
υγρασία
80% ή
χαμηλότερη
σχετική υγρασία
_
_
• Εάν η συσκευή κλιματισμού λειτουργεί σε περιβάλλον με ιδιαίτερα
υψηλή υγρασία σε λειτουργία Cool για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα, τότε ενδέχεται να παρουσιαστεί συμπύκνωση.
• Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους -15°C, η απόδοση
θέρμανσης ενδέχεται να μειωθεί σε ποσοστό έως 60-70% σε σχέση
με την καθορισμένη απόδοση.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική
θερμοκρασία του συστήματος για πολλές μονάδες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του συστήματος.
(ARTTMSWXTT)
14 Ελληνικά
Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ταχύτητες ανεμιστήρα σε κάθε
λειτουργία:
Λειτουργία
Auto/Dry
Fan
(Αυτόματη)
(Αυτόματη),
(Χαμηλή),
(Υψηλή),
(Turbo)
(Χαμηλή),
(Μεσαία),
(Μεσαία),
(Υψηλή),
(Turbo)
Έλεγχος κατεύθυνσης της ροής του αέρα
Διατηρήστε τη ροή του αέρα σε μια σταθερή κατεύθυνση
διακόπτοντας τις κινήσεις των κατακόρυφων και των οριζόντιων
πτερυγίων της ροής του αέρα.
(ARTTMSPXTT)
Σε λειτουργία ►
ή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν ρυθμίσετε το πτερύγιο κατακόρυφης ροής του
αέρα χειροκίνητα, ενδέχεται να μην κλείσει σωστά όταν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή κλιματισμού.
• Εάν ρυθμίσετε το οριζόντιο πτερύγιο της ροής του αέρα
χειροκίνητα, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Μπορείτε να ελέγχετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατά την
εκτέλεση της λειτουργίας good’sleep σε λειτουργία Heat, αλλά όχι
σε λειτουργία Cool.
(ARTTMSWXTT)
Ελληνικά 15
Γρήγορη επισκόπηση
Cool/Heat
Διαθέσιμες ταχύτητες ανεμιστήρα
Λειτουργία ψύξης
Οι έξυπνες και ισχυρές λειτουργίες ψύξης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρούν τη δροσιά και την
άνεση στον κλιματιζόμενο χώρο.
Λειτουργία Cool
Επιλέξτε τη λειτουργία Cool για δροσιά σε ζεστό καιρό.
►
► Επιλέξτε Cool.
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για άνεση, διατηρήστε τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού
και του εξωτερικού αέρα στους 5 °C στη λειτουργία Cool.
• Αφού επιλέξετε τη λειτουργία Cool, επιλέξτε τη λειτουργία, τη
θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
–– Για να ψύξετε γρήγορα το δωμάτιό σας, επιλέξτε χαμηλή
θερμοκρασία και υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.
–– Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, επιλέξτε υψηλή θερμοκρασία
και χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.
–– Καθώς η εσωτερική θερμοκρασία πλησιάζει την καθορισμένη
ρύθμιση, ο συμπιεστής θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Λειτουργία ψύξης 2-Step
Η ένταση της λειτουργίας ψύξης είναι υψηλή στην αρχή μέχρι να αρχίσει
να πλησιάζει στην επιθυμητή θερμοκρασία.Όταν η θερμοκρασία δωματίου
πλησιάζει την επιθυμητή θερμοκρασία, τότε η ταχύτητα του ανεμιστήρα
και η κατεύθυνση της ροής αέρα προσαρμόζονται ανάλογα.
Στη λειτουργία Cool ►
►
►
Επιλέξτε 2-Step. ►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία σημειώσει αύξηση λόγων ορισμένων
συνθηκών, όπως ηλιακής ακτινοβολίας, ανοίγματος και κλεισίματος της
πόρτας, ή εξαερισμού, τότε η λειτουργία Wind-free Cooling ακυρώνεται
και η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία έντονης ψύξης.
• Το πτερύγιο ροής αέρα προσαρμόζεται αυτόματα για τον έλεγχο της
ροής του αέρα σύμφωνα με την εσωτερική θερμοκρασία.
Αλλαγή πτερυγίου ροής του αέρα σύμφωνα με τη θερμοκρασία
: Ανοιχτό (η εξαγωγή του αέρα γίνεται από το πτερύγιο ροής το αέρα)
: Κλειστό (η εξαγωγή του αέρα γίνεται από τον πίνακα Wind-free)
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης «2-Step» ενώ είναι ενεργοποιημένες
οι λειτουργίες όπως «Wind-free Cooling», «Fast», «Comfort», «Quiet»
«Single user», «Good'sleep», τότε αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
16 Ελληνικά
Λειτουργία Wind-free Cooling
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wind-free Cooling για να απολαύσετε μια
ευχάριστη δροσερή ατμόσφαιρα με ήπια εξαγωγή αέρα από μικρές οπές
στον πίνακα Wind-free και όχι με απευθείας εξαγωγή κρύου αέρα από
το πτερύγιο ροής του αέρα, το οποίο είναι κλειστό.Χάρη στον αυτόματο
έλεγχο της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα ανάλογα
με την εσωτερική θερμοκρασία, ο χώρος διατηρείται δροσερός και
ευχάριστος.
Σε λειτουργία Cool/Dry/Fan
►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η θερμοκρασία δωματίου αυξηθεί λόγω αύξησης της εξωτερικής
θερμοκρασίας, λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από το
μαγείρεμα, ή για άλλους λόγους, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Windfree Cooling» αφού θέσετε τη λειτουργία της μονάδας σε «Cool».
• Αν, ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία «Fan», ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Wind-free Cooling, τότε ο συμπιεστής θα σταματήσει
να λειτουργεί προκειμένου να αποτρέψει την εξαγωγή κρύου αέρα.
Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται εξαγωγή ήπιου δροσερού αέρα που
αρχίζει να καθαρίζει την ατμόσφαιρα στο δωμάτιο.
• Όταν η εσωτερική υγρασία αυξηθεί σχετικά ενώ το κλιματιστικό
βρίσκεται σε λειτουργία Wind-free Cooling, το πτερύγιο ροής αέρα
ανοίγει προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη ροή του αέρα στο
δωμάτιο.Όταν αλλάξει η εσωτερική θερμοκρασία και η εσωτερική
υγρασία, το πτερύγιο ροής του αέρα κλείνει και πραγματοποιείται
μετάβαση σε λειτουργία Wind-free Cooling.
Αλλαγή πτερυγίου ροής του αέρα σύμφωνα με τη θερμοκρασία και
την υγρασία
: Ανοιχτό (η εξαγωγή του αέρα γίνεται από το πτερύγιο ροής το αέρα)
: Κλειστό (η εξαγωγή του αέρα γίνεται από τον πίνακα Wind-free)
• Εάν το κλιματιστικό είναι τοποθετημένο πάνω από το κρεβάτι, ρυθμίστε
την προκαθορισμένη θερμοκρασία από τους 25 στους 27 ℃, για να
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Wind-free Cooling» κατά τον ύπνο ή κατά
τη χρήση της λειτουργίας «Good'sleep».
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία «Wind-free Cooling» ενώ είναι
ενεργοποιημένες οι λειτουργίες «2-Step», «Fast», «Comfort», «Single
user», «Quiet» ή κατεύθυνσης ροής αέρα (
, ) ), τότε αυτές οι
λειτουργίες ματαιώνονται.
Ελληνικά 17
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
• Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί .
.
• Αν ακυρώσετε τη λειτουργία Wind-free Cooling, το κλιματιστικό θα
επανέλθει στην αρχική ταχύτητα ανεμιστήρα.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε την καθορισμένη θερμοκρασία ενώ
το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Wind-free Cooling. Οι
συνιστώμενες τιμές θερμοκρασίας είναι από 24 °C έως 26 °C. Ωστόσο,
δεν μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία
ανεμιστήρα.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wind-free Cooling
όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Cool, η λειτουργία Dry ή η
λειτουργία Fan.
Λειτουργία αφύγρανσης
Η λειτουργία αφύγρανσης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρεί στεγνό και άνετο τον κλιματιζόμενο
χώρο.
Λειτουργία Dry
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dry σε βροχερό ή υγρό καιρό.
►
► Επιλέξτε Dry.
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η
ικανότητα αφύγρανσης. Όταν η υγρασία μοιάζει να είναι υψηλή,
ρυθμίστε την καθορισμένη θερμοκρασία σε κάποια χαμηλή
ρύθμιση.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Dry για θέρμανση.
Η λειτουργία Dry έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια αίσθηση
δροσιάς.
Λειτουργία απολύμανσης αέρα
Η λειτουργία απολύμανσης αέρα της συσκευής κλιματισμού Samsung απολυμαίνει τον αέρα στον
κλιματιζόμενο χώρο.
Λειτουργία καθαρισμού αέρα
(Μόνο για ARTTMSPXTTμοντέλα)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αέρα για να καθαρίσετε
το χώρο με αρνητικός ιόντα της συσκευής κλιματισμού. Αυτή η
λειτουργία διατίθεται στις λειτουργίες Auto, Cool, Dry, Fan και Heat.
Στη λειτουργία Auto, Cool,
►
Dry, Fan ή Heat
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να ρυθμίζετε την καθορισμένη θερμοκρασία, αλλά όχι
στη λειτουργία Fan.
• Όταν, εκτός από μια καθορισμένη λειτουργία που εκτελείται,
ενεργοποιείται και η λειτουργία καθαρισμού αέρα, η κατανάλωση
της ενέργειας και ο θόρυβος λειτουργίας δεν μεταβάλλονται
σημαντικά.
18 Ελληνικά
Λειτουργία θέρμανσης
Η λειτουργία θέρμανσης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρεί ζεστό και άνετο τον κλιματιζόμενο
χώρο.
Λειτουργία Heat
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Heat για να διατηρήσετε τη ζεστασιά.
►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της συσκευής κλιματισμού ο
ανεμιστήρας ενδέχεται να μη λειτουργεί για περίπου 3 έως 5 λεπτά
στην αρχή με σκοπό να αποφευχθούν τα κρύα ρεύματα αέρα.
• Εάν η συσκευή κλιματισμού δεν θερμανθεί επαρκώς,
χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό
με την συσκευή κλιματισμού.
• Όταν, σε λειτουργία θέρμανσης, η εξωτερική θερμοκρασία είναι
χαμηλή και η υγρασία υψηλή, ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στον
εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό ενδέχεται να μειώσει την
απόδοση θερμότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλιματιστικό
εκτελεί λειτουργία απόψυξης για 5 έως 12 λεπτά για να αφαιρεθεί ο
πάγος από τον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας.
• Όταν εκτελείται η λειτουργία απόψυξης, η εξωτερική μονάδα
παράγει ατμό. Το κλιματιστικό μετακινεί το πτερύγιο κατακόρυφης
ροής αέρα στη χαμηλότερη θέση, όπως απεικονίζεται στην
αριστερή εικόνα, για να αποτραπεί η εισροή κρύου αέρα από την
εσωτερική μονάδα.
A. Η θέση του πτερυγίου κατακόρυφης ροής του αέρα κατά την
εκτέλεση της λειτουργίας απόψυξης (το πτερύγιο μοιάζει
σχεδόν κλειστό.)
B. Η εμβέλεια της θέσης του πτερυγίου κατακόρυφης ροής του
αέρα κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Θέρμανσης.
• Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας απόψυξης, δεν εκρέει αέρας
από την εσωτερική μονάδα για να αποτραπεί η εκροή κρύου αέρα.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας απόψυξης αρχίζει να
παράγεται θερμός αέρας.
• Ο κύκλος της λειτουργίας απόψυξης ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα
με την ποσότητα του πάγου που έχει σχηματιστεί στην εξωτερική
μονάδα.
• Ο κύκλος της λειτουργίας απόψυξης ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα
με την υγρασία που δημιουργεί η βροχή και ο πάγος.
• Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας απόψυξης, δεν είναι δυνατή η
επιλογή άλλων λειτουργιών από το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να
τις επιλέξετε αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία απόψυξης.
Ελληνικά 19
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
B
A
► Επιλέξτε Heat.
Γρήγορες και έξυπνες λειτουργίες
Υπάρχουν πολλές πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρει η συσκευή κλιματισμού Samsung.
Λειτουργία Auto
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Auto όταν θέλετε να ελέγχεται
αυτόματα η λειτουργία της συσκευής κλιματισμού. Η συσκευή
κλιματισμού θα δημιουργήσει την πιο άνετη δυνατή ατμόσφαιρα.
►
► Επιλέξτε Auto.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία μοιάζει να είναι υψηλότερη
ή χαμηλότερη από την καθορισμένη, η συσκευή κλιματισμού
δημιουργεί αυτόματα είτε ψυχρό αέρα προκειμένου να μειώσει
την εσωτερική θερμοκρασία είτε θερμό αέρα προκειμένου να
αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία.
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
Λειτουργία Fan
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Fan για χρήση της συσκευής
κλιματισμού ως απλού ανεμιστήρα. Η συσκευή κλιματισμού
δημιουργεί μια φυσική δροσιά.
►
► Επιλέξτε Fan.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η συσκευή κλιματισμού πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο, στεγνώστε την ενεργοποιώντας
τη λειτουργία Fan για 3 ή 4 ώρες.
• Η εξωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί να μη λειτουργεί σε
λειτουργία Fan με σκοπό να αποτρέπεται η εισροή κρύου αέρα
μέσα από τη μονάδα. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και
όχι βλάβη της συσκευής κλιματισμού.
Λειτουργία Fast
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Fast για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του
δωματίου. Πρόκειται για την ισχυρότερη λειτουργία θέρμανσης και
ψύξης που διαθέτει η συσκευή κλιματισμού. Μπορείτε να επιλέγετε
αυτήν τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat ►
Επιλέξτε Fast ►
20 Ελληνικά
►
►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Fast ενώ εκτελούνται λειτουργίες
όπως ψύξη 2-Step, Wind-free Cooling, Comfort, Single user, Quiet ή
good’sleep, αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
• Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία και την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
• Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Fast σε λειτουργία Heat, ενδέχεται
να μην μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Αυτό
συμβαίνει για να αποτραπεί η εκροή ψυχρού αέρα.
Λειτουργία Comfort
Στη λειτουργία Cool ή Heat ►
►
►
Επιλέξτε Comfort. ►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την κατεύθυνση της
ροής του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Comfort ενώ εκτελούνται λειτουργίες
όπως ψύξη 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Single user, Quiet ή
good'sleep, αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
• Εάν αισθάνεστε ότι η ψύξη ή η θέρμανση σε λειτουργία Comfort
δεν επαρκεί, ακυρώστε τη λειτουργία Comfort.
Λειτουργία ηχητικού σήματος
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χαρακτηριστικού ήχου για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα που
παράγεται όταν πατάτε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
►
► Επιλέξτε Beep. ►
Ελληνικά 21
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Comfort όταν αισθάνεστε ότι
η υπάρχουσα θέρμανση ή ψύξη είναι πολύ ισχυρή. Η συσκευή
κλιματισμού παρέχει ήπια ψύξη ή θέρμανση. Μπορείτε να επιλέγετε
αυτήν τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Λειτουργία Quiet
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Quiet για να μειώσετε το θόρυβο
λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέγετε αυτήν τη λειτουργία σε
λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat ►
►
►
Επιλέξτε Quiet. ►
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την κατεύθυνση της
ροής του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Quiet ενώ εκτελούνται λειτουργίες
όπως ψύξη 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Single user ή
good'sleep, αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
Λειτουργία φωτισμού οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού οθόνης για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό στην οθόνη της
εσωτερικής μονάδας.
►
► Επιλέξτε Display ►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η λειτουργία φωτισμού της οθόνης δεν εκτελείται όταν είναι
απενεργοποιημένη η εσωτερική μονάδα.
• Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη ( ) δεν εξαφανίζεται, έστω κι αν
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού οθόνης.
• Εάν αλλάξετε την τρέχουσα λειτουργία όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία φωτισμού οθόνης, τότε η λειτουργία φωτισμού
οθόνης απενεργοποιείται.
22 Ελληνικά
Λειτουργία Wi-Fi (εφαρμογή Smart A/C)
Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, αναβοσβήνει ο δείκτης
μετάδοσης( ) και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται
για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη
. Και, στη συνέχεια,
εξαφανίζονται και οι δύο ενδείξεις.
Σε λειτουργία ►
πατημένο για
► Κρατήστε
4 δευτερόλεπτα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο
«Εφαρμογή Smart Home» σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ελληνικά 23
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
• Η εφαρμογή Smart A/C ενδέχεται να μη διατίθεται σε ορισμένα
μοντέλα.
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
Χειρισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής κλιματισμού Samsung μειώνουν την
κατανάλωση ενέργειας.
Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν υποστηρίζεται για σύστημα με πολλές μονάδες, παρότι εμφανίζονται οι ώρες χρήσης.
Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Usage για να ελέγξετε την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση της συσκευής κλιματισμού. Η ηλεκτρική
ενέργεια που καταναλώνεται εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής
μονάδας για μερικά δευτερόλεπτα μαζί με την καθορισμένη εσωτερική
θερμοκρασία.
Σε λειτουργία ►
►
►
Επιλέξτε Usage. ►
Το εύρος τιμών που εμφανίζεται είναι μεταξύ 0,1 και 99 kWh. Η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται από τη στιγμή της ενεργοποίησης της
συσκευής κλιματισμού. Η τιμή μηδενίζεται όταν η συσκευή κλιματισμού
απενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η κατανάλωση που εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας
ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μπορείτε να βλέπετε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας μόνο
όταν η συσκευή κλιματισμού βρίσκεται σε λειτουργία.
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
Σε περίπτωση χρήσης συστήματος πολλαπλών μονάδων, η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται.
Λειτουργία Single user
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Single user για να μειωθεί η κατανάλωση
της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θέρμανση ή την ψύξη. Μπορείτε να
επιλέγετε αυτήν τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat ►
►
►
Επιλέξτε Single user. ►
Για ARTTMSWXTTμοντέλα
Στη λειτουργία Cool ή Heat ►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν εκκινείται η λειτουργία Single user, στο τηλεχειριστήριο
εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα το μοτίβο
και εκκινείται
αυτόματα η κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα.
• Αφού επιλέξετε τη λειτουργία Single user, μπορείτε να αλλάξετε
την καθορισμένη θερμοκρασία (24 έως 30 °C σε λειτουργία Cool, 16
έως 30°C σε λειτουργία Heat), την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την
κατεύθυνση της κατακόρυφης ροής του αέρα.
24 Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν η λειτουργία Single user είναι ενεργοποιημένη σε λειτουργία Cool, ενώ
η καθορισμένη θερμοκρασία έχει οριστεί σε κάτω από 24 °C, η καθορισμένη
θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα τους 24 °C. Αλλά αν η ίδια θερμοκρασία
έχει ρυθμιστεί μεταξύ 25 και 30 °C, τότε παραμένει η ίδια.
• Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Single user,
η κατακόρυφη παλινδρόμηση του αέρα συνεχίζεται μέχρι να την
απενεργοποιήσετε από το κουμπί κατακόρυφης παλινδρόμησης αέρα ( ).
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Single user ενώ εκτελούνται λειτουργίες όπως
ψύξη 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet ή good'sleep, αυτές οι
λειτουργίες ακυρώνονται.
Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
συσκευή κλιματισμού μετά από μια συγκεκριμένη ώρα που θα ορίσετε.
(Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση από τις
επιλογές Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση και
.)
(Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.)
►
►
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να ορίσετε χρονικό διάστημα μεταξύ 0,5 και 24 ωρών. Ορίστε το
χρονικό διάστημα σε 0,0 για να ακυρώσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
• Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη
του χρονοδιακόπτη ( ).
• Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μπορείτε να αλλάξετε τη
λειτουργία και την καθορισμένη θερμοκρασία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε
την καθορισμένη θερμοκρασία όταν εκτελείται η λειτουργία Fan.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε την ίδια ώρα και για την ενεργοποίηση και για την
απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
Συνδυασμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη
Παράδειγμα: ενεργοποίηση: 3 ώρες, απενεργοποίηση: 5 ώρες
Όταν η συσκευή Η συσκευή κλιματισμού ενεργοποιείται μετά από 3 ώρες από
κλιματισμού είναι τη στιγμή της εκκίνησης της λειτουργίας ενεργοποίησης/
απενεργοποιημένη απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη, παραμένει ενεργή για 2 ώρες
και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται αυτόματα.
Παράδειγμα: ενεργοποίηση: 3 ώρες, απενεργοποίηση: 1 ώρα
Όταν η συσκευή Η συσκευή κλιματισμού απενεργοποιείται μετά από
κλιματισμού είναι 1 ώρα από τη στιγμή της εκκίνησης της λειτουργίας
ενεργοποιημένη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη και, στη
συνέχεια, ενεργοποιείται μετά από 2 ώρες από τη στιγμή της
απενεργοποίησής της.
Ελληνικά 25
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• Πατήστε το κουμπί
(Χρονοδιακόπτης) για να αλλάξετε την
τρέχουσα ρύθμιση σε On, Off και (good’sleep).
Η επιλογή (good’sleep) εμφανίζεται μόνο σε λειτουργίες Cool και Heat.
Λειτουργία good’sleep
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία good'sleep για να έχετε καλό ύπνο τη
νύχτα και για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μπορείτε να επιλέγετε
αυτήν τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool
ή Heat
►
(Επιλέξτε
από τις
►
επιλογές Ενεργοποίηση,
Απενεργοποίηση και
.)
(Ρυθμίστε το χρόνο λειτουργίας.) ►
• Πατήστε το κουμπί
(Χρονοδιακόπτης) για να αλλάξετε την
τρέχουσα ρύθμιση σε On, Off και
(good’sleep).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία κατά 1 °C μεταξύ 16
και 30 °C.
• Οι συνιστώμενες και βέλτιστες καθορισμένες θερμοκρασίες σε
λειτουργία good’sleep είναι οι εξής:
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία
Συνιστώμενη
καθορισμένη
θερμοκρασία
Βέλτιστη καθορισμένη
θερμοκρασία
Cool
25 °C έως 27 °C
26 °C
Heat
21 °C έως 23 °C
22 °C
• Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία good’sleep στην οθόνη της
εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη του χρονοδιακόπτη (
).
• Η λειτουργία good’sleep μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα με τη
λειτουργία Wind-free Cooling.Επιλέξτε τη λειτουργία Wind-free Cooling
για ήπιο δροσερό αέρα.Για να επιλέξετε ή να ματαιώσετε τη λειτουργία
Wind-free Cooling, πατήστε το κουμπί
.
• Μπορείτε να ορίσετε χρονικό διάστημα λειτουργίας μεταξύ 0,5 και
12 ωρών. Ορίστε το χρονικό διάστημα σε 0,0 για να ακυρώσετε τη
λειτουργία good’sleep.
• Ο προεπιλεγμένος χρόνος για τη ρύθμιση good’sleep σε λειτουργία
Cool είναι 8 ώρες. Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει οριστεί σε πάνω
από 5 ώρες, η λειτουργία αφύπνισης ξεκινά 1 ώρα πριν από την
καθορισμένη ώρα. Το κλιματιστικό σταματά αυτόματα όταν λήξει ο
χρόνος λειτουργίας.
• Όταν οι λειτουργίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη και η λειτουργία good’sleep επικαλύπτονται, η
συσκευή κλιματισμού αρχίζει να λειτουργεί το χρονοδιακόπτη με τη
λειτουργία που ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα.
26 Ελληνικά
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία «Good'sleep» ενώ είναι ενεργοποιημένες
οι λειτουργίες «2-Step», «Fast», «Comfort», «Quiet», «Single user», τότε
αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
Αυτόματος καθαρισμός
Επισκόπηση καθαρισμού
Μέθοδος 1 : Πατήστε το κουμπί για 3
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Μέθοδος 2 :
●
Επιλέξτε
[Clean]
Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται οι ενδείξεις:
●
Ενεργοποιείται η λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού.
Όταν το κλιματιστικό είναι εκτός
λειτουργίας, ο αυτόματος καθαρισμός
ξεκινάει εντός 10 λεπτών.
Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας
εμφανίζεται η πρόοδος της διαδικασίας
καθαρισμού (από 1 έως 99%).
Το κλιματιστικό απενεργοποιείται
αυτόματα.
AR✴✴MSPX✴✴
AR✴✴MSWX✴✴
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου
καθαρισμού
Μέθοδος 1 : Πατήστε το κουμπί για 3
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Επιλέξτε
Select
[Clean]
[Clean]
Μέθοδος 2 :
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
●
●
Για ακύρωση της λειτουργίας αυτόματου
καθαρισμού
Πατήστε το κουμπί
δύο φορές μέσα
σε χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων.
Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
ξεκινάει αμέσως. Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία αυτόματου
καθαρισμού ξεκινάει αμέσως μόλις το κλιματιστικό απενεργοποιηθεί.
Εάν, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, ενεργοποιήσετε
μια άλλη λειτουργία, τότε η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αναστέλλεται και
επανεκκινείται όταν η άλλη λειτουργία σταματήσει ή ολοκληρωθεί.
Πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό
Μαλακή βούρτσα
Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και
αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
Ψεκάστε με νερό για να καθαρίσετε τη σκόνη.
Ελληνικά 27
Καθαρισμός και συντήρηση
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής
επιφάνειας της εξωτερικής μονάδας θέρμανσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην καθαρίζετε την οθόνη με χρήση αλκαλικών απορρυπαντικών.
• Μη χρησιμοποιείτε θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ ή οργανικούς διαλύτες (όπως διαλυτικά, κηροζίνη και
ακετόνη) για να καθαρίσετε τις επιφάνειες. Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να
βλάψει την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής κλιματισμού.
• Όταν καθαρίζετε και επιθεωρείτε τον εναλλάκτη θερμότητας στην εξωτερική μονάδα, απευθυνθείτε στο
τοπικό κέντρο service για βοήθεια.
Καθαρισμός φίλτρου
Ηλεκτρική σκούπα
Μαλακή βούρτσα
30 λεπτά
Ήπιο καθαριστικό
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην τρίβετε το φίλτρο αέρα με βούρτσα ή άλλο εργαλείο καθαρισμού. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το
φίλτρο.
• Μην τοποθετείτε το φίλτρο αέρα σε άμεσο ηλιακό φως για να το στεγνώσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. Η περίοδος καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με
τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Εάν το φίλτρο αέρα στεγνώσει σε υγρό περιβάλλον, τότε μπορεί να δημιουργηθεί δυσοσμία. Καθαρίστε το
ξανά και αφήστε το να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Καθαρισμός και συντήρηση
Επαναφορά υπενθύμισης για τον καθαρισμό του φίλτρου
Οθόνη εσωτερικής μονάδας
Οθόνη εσωτερικής μονάδας
ARTTMSPXTT
ARTTMSWXTT
28 Ελληνικά
Συμβουλή για το καθάρισμα του πάνελ Wind-free
2
1
3
Πιέστε απαλά το πτερύγιο ροής
του αέρα με το δάχτυλό σας μέχρι
να ανοίξει.
Κρατήστε και τραβήξτε και τις
δύο πλευρές του πάνελ Wind-free
μέχρι αυτό να αποσυνδεθεί από
το κλιματιστικό.
Σκουπίστε τη σκόνη με μια
μαλακή βούρτσα ή με την
ηλεκτρική σκούπα.
5
ⓑ
4
ⓐ
Πιέστε απαλά το πτερύγιο ροής
του αέρα με το δάχτυλό σας μέχρι
να ανοίξει (a), ευθυγραμμίστε
και τοποθετήστε τις προεξοχές
(πάνω αριστερά, πάνω δεξιά,
κάτω αριστερά, κάτω δεξιά) του
πίνακα Wind-free στις εσοχές του
μπροστινού πίνακα (b).
Πιέστε τα 5 άγκιστρα στο πάνω μέρος, τα 3 άγκιστρα στο
κέντρο και τα 4 άγκιστρα στο κάτω μέρος με το χέρι σας.
Ελληνικά 29
Καθαρισμός και συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν τοποθετήσετε το πτερύγιο ροής του αέρα χωρίς να το σπρώξετε με το χέρι, ενδέχεται να
παρεμποδίζεται από τον πίνακα Wind-free και ίσως να μην ανοίξει κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η συσκευή κλιματισμού δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να
εξοικονομήσετε χρόνο και να αποφύγετε τα περιττά έξοδα.
Πρόβλημα
Λύση
Καθαρισμός και συντήρηση
Η συσκευή κλιματισμού
δεν λειτουργεί καθόλου.
• Ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας, στη συνέχεια, θέστε ξανά τη
συσκευή κλιματισμού σε λειτουργία.
• Ενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος, συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, θέστε ξανά τη συσκευή κλιματισμού σε
λειτουργία.
• Βεβαιωθείτε ότι ο απομονωτής είναι ενεργοποιημένος.
• Ελέγξτε εάν εκτελείται η λειτουργία απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
Θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή κλιματισμού πατώντας το κουμπί
Τροφοδοσία.
Δεν μπορώ να αλλάξω τη
θερμοκρασία.
• Ελέγξτε εάν εκτελούνται οι λειτουργίες Fan ή Fast. Σε αυτές τις
λειτουργίες η συσκευή κλιματισμού ελέγχει αυτόματα την καθορισμένη
θερμοκρασία και, συνεπώς, δεν μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη
θερμοκρασία.
Η συσκευή κλιματισμού
δεν παράγει ζεστό ή κρύο
αέρα.
• Ελέγξτε εάν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη σε λειτουργία
Cool ή χαμηλότερη σε λειτουργία Heat από την υπάρχουσα θερμοκρασία.
Στο τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί Θερμοκρασία για να αλλάξετε την
καθορισμένη θερμοκρασία.
• Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα έχει φράξει από ακαθαρσίες. Εάν το φίλτρο
αέρα έχει φράξει, η απόδοση ψύξης και θέρμανσης μπορεί να μειωθεί.
Καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά.
• Ελέγξτε εάν η εξωτερική μονάδα έχει καλυφθεί από κάτι ή εάν έχει
εγκατασταθεί κοντά σε εμπόδια. Αφαιρέστε τα καλύμματα και τα
εμπόδια.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης.
Όταν σχηματίζεται πάγος το χειμώνα ή όταν η εξωτερική θερμοκρασία
είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή κλιματισμού εκτελεί αυτόματα τη
λειτουργία απόψυξης. Όσο εκτελείται αυτή η λειτουργία, διακόπτεται η
λειτουργία του ανεμιστήρα της εσωτερικός μονάδας και δεν παράγεται
θερμός αέρας.
• Ελέγξτε εάν οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοικτά. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε κακή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης. Κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού ενεργοποιείται αμέσως μετά τη
διακοπή της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση,
λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας για την προστασία του συμπιεστή της
εξωτερικής μονάδας.
• Ελέγξτε εάν το μήκος του σωλήνα είναι πολύ μεγάλο. Όταν το μήκος του
σωλήνα υπερβαίνει το μέγιστο μήκος, η απόδοση ψύξης και θέρμανσης
μπορεί να μειωθεί.
Δεν μπορώ να αλλάξω την
κατεύθυνση της ροής του
αέρα.
• Ελέγξτε εάν εκτελείται η λειτουργία good'sleep. Όσο εκτελείται αυτή η
λειτουργία, δεν μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα.
(Αλλά μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα εάν αυτή η
λειτουργία εκτελείται σε λειτουργία Heat.)
30 Ελληνικά
Πρόβλημα
Λύση
• Όταν εκτελούνται οι λειτουργίες Auto, Dry ή Fast ή όταν η λειτουργία
good'sleep εκτελείται σε λειτουργία Cool, η συσκευή κλιματισμού
ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα και, συνεπώς, δεν
μπορείτε να την αλλάξετε.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τον αισθητήρα του
τηλεχειριστηρίου.
• Ελέγξτε εάν υπάρχουν ισχυρές συσκευές φωτισμού κοντά στη συσκευή
κλιματισμού. Το ισχυρό φως που προέρχεται από λαμπτήρες φθορισμού
ή νέον μπορεί να διακόψει τα ηλεκτρικά κύματα.
Η λειτουργία
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του
χρονοδιακόπτη δεν
λειτουργεί.
• Ελέγξτε εάν στο τηλεχειριστήριο πατήσατε το κουμπί ΟΡΙΣΜΟΣ αφού
ρυθμίσατε την ώρα.
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αδιάλειπτα.
• Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
κλιματισμού ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν η ένδειξη
εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το κέντρο service.
Στο δωμάτιο διεισδύουν
οσμές κατά τη λειτουργία.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού λειτουργεί σε περιβάλλον με καπνό.
Αερίστε το δωμάτιο ή θέστε τη συσκευή κλιματισμού σε λειτουργία
Fan για 3-4 ώρες. (Δεν υπάρχουν στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη
συσκευή κλιματισμού τα οποία αναδίδουν έντονη οσμή.)
• Ελέγξτε εάν οι αύλακες αποστράγγισης είναι καθαροί. Καθαρίζετέ τους
τακτικά.
Εμφανίζεται σφάλμα.
• Εάν η ένδειξη της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο κέντρο service. Φροντίστε να ενημερώσετε το κέντρο
service σχετικά με τον κωδικό σφάλματος.
Δημιουργείται θόρυβος.
• Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής κλιματισμού, όταν αλλάζει η
ροή του ψυκτικού μέσου, ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος. Πρόκειται για
κανονική λειτουργία.
Παράγεται καπνός από
την εξωτερική μονάδα.
• Αυτό ενδέχεται να μην είναι πυρκαγιά αλλά καπνός που παράγεται από
τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας όσο εκτελείται η
λειτουργία απόψυξης σε λειτουργία Heat το χειμώνα.
Στάζουν σταγόνες νερού
από τις συνδέσεις του
σωλήνα της εξωτερικής
μονάδας.
• Ενδέχεται να αναπτυχθεί συμπύκνωση όταν αλλάζει υπερβολικά η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για κανονική λειτουργία.
Για να ικανοποιεί την αντιμικροβιακή του λειτουργία το προϊόν αυτό έχει υποστεί επεξεργασία με
βιοκτόνο από ζεόλιθο αργύρου-ψευδαργύρου.
Ελληνικά 31
Καθαρισμός και συντήρηση
Δεν μπορώ να αλλάξω την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Εφαρμογή Smart Home
Αυτό είναι το κλιματιστικό Smart Air που υποστηρίζει
την υπηρεσία Samsung Smart Home.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στη
διεύθυνση Samsung.com.
Δίκτυο σύνδεσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αυτό το κλιματιστικό με δυνατότητα Wi-Fi
υποστηρίζει μόνο τους τρεις παρακάτω τύπους
κρυπτογράφησης.
–– Ανοιχτό (χωρίς κρυπτογράφηση), WPA/TKIP,
WPA2/AES
–– Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε
διαφορετικό τύπο κρυπτογράφησης,
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση
Wi-Fi.
• Για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό με
δυνατότητα Wi-Fi, για την εσωτερική μονάδα
επιλέξτε μια θέση κοντά στον ασύρματο
δρομολογητή.Η εφαρμογή Smart Home
ενδέχεται να αποσυνδεθεί εάν η ισχύς του
σήματος Wi-Fi δεν είναι ισχυρή.
• Για να είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής
Smart Home από smartphone, η συσκευή θα
πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του
σήματος Wi-Fi.
• Σε περίπτωση ευρυζωνικής πρόσβασης στο
Internet από κινητό, για να είναι δυνατή η
σύνδεση στο Wi-Fi και η χρήση της εφαρμογής
Smart Home, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση
του κλειδιού Mobile Broadband Dongle.
Καθαρισμός και συντήρηση
• Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο το
πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).Αν οι χρήστες χρησιμοποιούν έναν
υφιστάμενο ασύρματο δρομολογητή, θα πρέπει
να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιλογής
διακομιστή DHCP.
• Για τον ασύρματο δρομολογητή επιλέξτε ένα
κανάλι που δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.
• Αν η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή
γίνει ενώ είναι ενεργοποιημένες άλλες
λειτουργίες εκτός από αυτές που αναφέρονται
παραπάνω, τότε η σύνδεση μεταξύ δρομολογητή
και κλιματιστικού μπορεί να μην επιτευχθεί ή να
32 Ελληνικά
μην λειτουργεί.Συνιστάται η χρήση 802.11n, με
WPA2/AES.
• Η ποιότητα της σύνδεσης του ασύρματου
δικτύου μπορεί να επηρεαστεί από το ασύρματο
περιβάλλον.
• Εάν κάποιος πάροχος υπηρεσιών Internet
έχει δηλώσει, χωρίς δυνατότητα αλλαγής, τη
διεύθυνση PC ή ΜAC (μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό) για τους χρήστες, τότε το κλιματιστικό
ενδέχεται να χάσει τη σύνδεσή του στο Internet.
Όταν θέλετε να συνδέσετε στο Internet άλλες
συσκευές, εκτός από υπολογιστή, ρωτήστε τον
πάροχο υπηρεσιών Internet ποιες διαδικασίες
είναι απαραίτητες για σύνδεση στο Internet.
• Εάν για τη σύνδεση στο Internet, ο
πάροχος υπηρεσιών σας απαιτεί τη χρήση
αναγνωριστικού, τότε ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η σύνδεση για το κλιματιστικό.Σε
αυτήν την περίπτωση πρέπει να εισαγάγετε το
αναγνωριστικό για να επιτευχθεί σύνδεση στο
Internet.
• Η σύνδεση στο Internet ενδέχεται να μην είναι
δυνατή εξαιτίας κάποιου τείχους προστασίας.
Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών Internet.
• Εάν, παρά τις οδηγίες του παρόχου υπηρεσιών
Internet, εξακολουθείτε να μην μπορείτε να
συνδεθείτε στο Internet, επικοινωνήστε ένα
κέντρο service της Samsung.
Σύνδεση του κλιματιστικού με έναν
ασύρματο δρομολογητή
• Για την εγκατάσταση ενός ασύρματου
δρομολογητή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης της αντίστοιχης συσκευής.
• Το κλιματιστικό Smart Air της Samsung
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
• Για την εγκατάσταση ενός ασύρματου
δρομολογητή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης από τον αντίστοιχο κατασκευαστή.
Η Samsung δεν παρέχει στους πελάτες
της εγχειρίδιο για τον εκάστοτε ασύρματο
δρομολογητή.
• Το κλιματιστικό ενδέχεται να μην μπορεί
να συνδεθεί με κάποιον μη εγκεκριμένο
δρομολογητή.
• Οι εγκεκριμένοι δρομολογητές φέρουν το
εκάστοτε λογότυπο είτε κάτω από την ίδια τη
συσκευή είτε στο εγχειρίδιο χρήσης τους.
Λήψη της εφαρμογής Samsung Smart
Home
• Μπορείτε να αναζητήσετε την εφαρμογή
«Samsung Smart Home» στο Play store, το
Galaxy Apps ή το iPhone App Store, και να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής στο
smartphone.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η εφαρμογή Samsung Smart Home
υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα Android
4.0 (ICS) ή μεταγενέστερη έκδοση, και έχει
βελτιστοποιηθεί για τηλέφωνα smartphone
της Samsung (σειρά Galaxy S ή Note). Εάν
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε smartphone
άλλης κατασκευάστριας εταιρείας, ορισμένες
λειτουργικές ενδέχεται να διαφέρουν.
• Το περιβάλλον χρήστη της εφαρμογής Samsung
Smart Home ενδέχεται να αλλάξει χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση με στόχο τη βελτίωση
της χρήσης και της απόδοσης του προϊόντος.
–– Ωστόσο, οι χρήστες iPhone πρέπει να
επαναλαμβάνουν τη διαδικασία σύνδεσης
κάθε φορά που χρησιμοποιούν την
εφαρμογή καθώς τα στοιχεία σύνδεσής τους
δεν ορίζονται αυτόματα.
Σύνδεση του κλιματιστικού στην
εφαρμογή Samsung Smart Home
• Για απομακρυσμένο έλεγχο του κλιματιστικού,
συνδέστε το κλιματιστικό στην εφαρμογή
Samsung Smart Home.Κατεβάστε και
εγκαταστήστε την εφαρμογή Samsung
Smart Home, και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
Προδιαγραφές
Wi-Fi
Εύρος συχνοτήτων
Ισχύς πομπού (μέγ.)
2412 × 2472 MHz
20 dBm
Δημιουργία λογαριασμού Samsung
• Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Samsung
Smart Home, πρέπει να δημιουργήσετε έναν
λογαριασμό Samsung.
Ελληνικά 33
Καθαρισμός και συντήρηση
• Για iPhone, η εφαρμογή υποστηρίζει iOS 8 ή
μεταγενέστερη έκδοση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αν εκτελέσετε την εφαρμογή Samsung Smart
Home αλλά δεν ορίσετε αυτόματη σύνδεση, η
οθόνη λογαριασμού Samsung θα εμφανιστεί
μόνο μία φορά στην αρχή.Αν χρησιμοποιείτε
Samsung smartphone και διαθέτετε ήδη
λογαριασμό Samsung στις ρυθμίσεις του
τηλεφώνου σας, μπορείτε να συνδεθείτε
αυτόματα στην εφαρμογή Samsung Smart
Home.
Έλεγχος του κλιματιστικού μέσω της εφαρμογής Samsung Smart Home
Έξυπνος έλεγχος του κλιματιστικού.
Κατηγορία
Παρακολούθηση
Λειτουργία
Περιγραφή
Ρύθμιση θερμοκρασίας Εμφάνιση της επιλεγμένης θερμοκρασίας
Τρέχουσα θερμοκρασίας Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας
Παροχή ρεύματος
Λειτουργία
θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλιματιστικού
Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας
Ρύθμιση της επιλεγμένης εσωτερικής θερμοκρασίας
ταχύτητας ανεμιστήρα Ρύθμιση της ταχύτητας αέρα σε κατάσταση λειτουργίας
Κατεύθυνση αέρα
Ρύθμιση της κατεύθυνσης αέρα σε κατάσταση λειτουργίας
Wind free
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Wind free
Καθαρισμός
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «Καθαρισμός»
Πρόγραμμα
Ορισμός χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης για κάθε
λειτουργία.
• Ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων για τον χρονοδιακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργιών είναι 10.
• Η ώρα που ορίζεται για τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης
πρέπει να είναι διαφορετική από εκείνη που ορίζεται για τον
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.
• Αφού οριστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
η ρύθμιση διατηρείται ακόμα και εάν αποσυνδέσετε το
κλιματιστικό από την παροχή ρεύματος και το συνδέσετε ξανά.
Σύστημα
ελέγχου
Καθαρισμός και συντήρηση
Επιλογές
Ενεργοποίηση επιλογών σε κατάσταση λειτουργίας.
• Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο του κλιματιστικού.
• Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανεμιστήρα ρυθμίζονται
αυτόματα ανάλογα με τις επιλογές που έχουν ενεργοποιηθεί.
• Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές της
συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση πρόσθετων λειτουργιών
• Πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» στην οθόνη ελέγχου για να δείτε ή
να ορίσετε λεπτομερείς πληροφορίες για το κλιματιστικό.
• Είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω λειτουργιών: «Αυτόματος
καθαρισμός», «Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου», Ηχητική ειδοποίηση,
«My Wind» και «Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας».
–– Όταν η λειτουργία «Ήχος» είναι απενεργοποιημένη, τότε η
συσκευή θα είναι σε σίγαση και δεν θα παράγει ηχητικό σήμα.
Επιλογή μιας λειτουργίας service.
Σχετικά με τη συσκευή • Στην οθόνη «Σχετικά με τη συσκευή», μπορείτε να δείτε
Πληροφορίες έκδοσης και να χρησιμοποιήσετε τα Γραμμή
βοήθειας, Εφαρμογή εκμάθησης και Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος.
34 Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν καλέσετε κάποιο κέντρο service, ελέγξτε τις
πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα.
Δεν μπορώ να βρω την εφαρμογή Samsung Smart
Home στο κατάστημα Play store, στο GALAXY Apps
ή το iPhone App Store.
Η εφαρμογή Samsung Smart Home υποστηρίζει
λειτουργικό σύστημα Android 4.0 (ICS) ή
μεταγενέστερη έκδοση.Για iPhone, η εφαρμογή
υποστηρίζει iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση.
Έχω εγκαταστήσει την εφαρμογή Samsung
Smart Home, αλλά δεν μπορώ να συνδέσω το
κλιματιστικό στην εφαρμογή.
Συνδέστε το κλιματιστικό με έναν ασύρματο
δρομολογητή.
Δεν έχω πρόσβαση στον λογαριασμό Samsung.
Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη λογαριασμού Samsung
υπάρχουν τα στοιχεία σύνδεσής σας (αναγνωριστικό
και κωδικός πρόσβασης) και ότι είναι σωστά.
Όταν προσθέτω τη συσκευή, εμφανίζεται ένα
μήνυμα αποτυχίας.
• Η αποτυχία ενδέχεται να είναι προσωρινή
εξαιτίας της απόστασης μεταξύ του
ενσύρματου ή ασύρματου δρομολογητή και του
κλιματιστικού, ή εξαιτίας άλλων προβλημάτων.
Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Καθαρισμός και συντήρηση
• Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή
ρεύματος για 30 περίπου δευτερόλεπτα,
συνδέστε το ξανά και δοκιμάστε να επαναλάβετε
τη ρύθμιση.
Η λειτουργία ελέγχου στην εφαρμογή Samsung
Smart Home δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Wi-Fi είναι αναμμένη
στην οθόνη του κλιματιστικού.
Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι σωστά
συνδεδεμένο σε ενσύρματο ή ασύρματο
δρομολογητή.
Ελληνικά 35
Download PDF